You are on page 1of 9

Aqidah

By Javid Bennabi, 1306444150
Pengenalan Akidah Islam ialah kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah sebagai rabb dan ilah serta beriman dengan nama-namaNya dan segala sifat-sifatNya juga beriman dengan adanya malaikat, kitabkitab, para Rasul, Hari Akhirat dan beriman dengan taqdir Allah sama ada baik atau buruk termasuk juga segala apa yang dating dari Allah. Seterusnya patuh dan taat pada segala ajaran dan petunjuknya. Oleh itu, akidah Islam ialah keimanan dan keyakinan terhadap Allah dan RasulNya serta apa yang dibawa oleh Rasul dan dilaksanakan dalam kehidupan Pengertian Akidah 1. Ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang berkaitan keyakinan terhadap Allah swt dan sifatsifat kesempurnaanNya. 2. Setiap umat Islam wajib mengetahui, mempelajari dan mendalami ilmu akidah supaya tidak berlaku perkara-perkara yang membawa kepada penyelewengan akidah kepada Allah swt 3. Akidah sebenar adalah akidah yang berdasarkan pada al-Quran dan As-Sunnah

Ilmu Akidah
Ilmu Tauhid Ilmu yang menerangkan tentang sifat Allah swt yang wajib diketahui dan dipercayai Ilmu Usuluddin Suatu ilmu yang kepercayaan dalam agama Islam, iaitu kepercayaan kepada Allah swt dan pesuruhNya Ilmu Makrifat Suatu ilmu yang membahaskan perkara-perkara yang berhubung dengan cara-cara mengenal Allah swt Ilmu Kalam Sesuatu ilmu yang membahas tentang akidah dengan dalil-dalil aqliah (ilmiah) sebagai perisai terhadap segala tentangan daripada pihak lawan Ilmu Akidah Suatu ilmu yang membahas tentang perkara-perkara yang berhubung dengan keimanan kepada Allah swt Huraian Rukun Iman Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Umar Ibni Al-Khattab r.a bahawa di dalam pertemuan malaikat Jibril dengan Rasulullah saw di dalam sebuah majlis yang dihadiri oleh ramai sahabat-sahabat Rasulullah saw maka Jibril telah mengemukakan pertanyaan kepada Rasulullah saw yang bermaksud:-

kepada rasulrasul. Tauhid Rububiyah bermaksud hanya Allah sahaja sebagai Rabb (pencipta. semuanya adalah kepunyaan Allah swt Percaya kepada Allah ini adalah pokok kepada kepercayaan atau rukun-rukun iman yang lain kerana dengan adanya Allah maka adanya yang lain-lain itu. kamu terang kepadaku mengenai iman maka jawab Rasulullah. dari ayat Al-Quran dan hadith dapatlah disimpulkan bahawa iman itu ialah 6 perkara iaitu: 1. Tauhid Uluhiyyah bermaksud orang Islam yang beriman dengan keimanan yang sebenar. Membenarkan dengan yakin bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. kepada hari kemudian dan kamu beriman bahawa habuan dan peruntukan bagi kamu sama ada baik atau buruk adalah semua daripada Allah swt. yang dapat dilihat atau tidak. pemilik. dia hanya mengambil Allah sebagai Ilah. Percaya kepada Hari Kiamat 6. Tauhid Rububiyah dan Uluhiyyah Allah swt 2. pemerintah.“Jibril telah berkata kepada Rasulullah. 3. Percaya kepada Rasul 5. Beriman dengan Allah juga bermaksud: 1. maka Jibril pun berkata kamu telah berkata benar. kepada malaikat. Membenarkan dengan yakin akan adanya Allah 2. memberi rezeki dan seumpamanya). Dia tidak meletakkan Allah bersama-sama yang lain sebagai Ilah.” Jadi. Tidak boleh dijadikan. Percaya kepada Qada’ dan Qadar Percaya Kepada Allah Swt Erti beriman dengan Allah Ta’ala itu ialah mengetahui. Maklud Ilah ialah sesuatu yang dipuja dan disembah. perkara-perkara mustahil dan perkara yang harus bagi Allah Ta’ala. kepada kitab-kitab. percaya dan beriktikad dengan p erkara-perkara yang wajib. baik dalam perbuatanNya menjadikan alam dan makhluk seluruhnya mahupun dalam menerima ibadat setiap makhluk 3. 1. Allah sahaja sebagai pujaan dan sembahannya. iman itu ialah bahawa kami beriman kepada Allah. Percaya kepada Allah 2. Percaya kepada Kitab 4. Percaya kepada Malaikat 3. dianggap atau dirasakan yang lain sebagai rabb atau bersama-sama Allah menjadi Rabb. Membenarkan dengan yakin akan keEsaan Allah. . suci dari segala kekurangan dan suci juga dari menyerupai segala yang baharu “Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orangorang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu (menjadi orang-orang yang ) bertaqwa – (Surah Al-Baqarah:21) Ertinya bahawa Allah itu adalah pencipta setiap benda yang ada di ala ini termasuk bumi langit dan planet-planet yang lain.

Maksud beriman kepada Allah juga sepatutnya kita mempelajari dan memahami segala yang datang daripada Allah melalui RasulNya sama ada dalam al-Quran atau al-Sunnah. Hidup mereka sentiasa taat kepada perintah Allah tanpa sesekali menderhakainya. Malik – Mengawal neraka Antara tugas-tugas Malaikat seperti: 1. Mungkar – Menyoal manusia di dalam kubur 8. Bertasbih dan patuh dan sujud pada Allah 3. kesempurnaan Islam sebagai satu Din yang shamil dan kamil serta terbaik Percaya kepada Malaikat Ertinya ialah bahawa Allah telah menjadikan sejenis makhluk halus yang keadaan asalnya tidak boleh dilihat. Raqib – Mencatit amalan baik yang dilakukan oleh manusia 6. Mempelajari dan memahami ajaran Allah 5. Nakir – Menyoal manusia di dalam kubur 9. hujan & panas dan lain mengikut yang dikehendaki oleh Allah 3. Yakin dengan kebenaran. Mikail – Mengawal cekerawala termasuk matahari. bulan. Berdoa untuk orang-orang beriman . Izrail – Mencabut nyawa seluruh makhluk yang bernyawa apabila sudah sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah 4. bintang-bintang. Jibril – Menyampaikan wahyu dan perintah Allah kepada nabi-nabi & rasul-rasulNya untuk disampaikan kepada manusia 2. Membawa wahyu kepada para Nabi dan Rasul 2. jin dijadikan daripada api yan g tidak berasap & dijadikan nabi Allah Adam sebagaimana yang diterangkan iaitu daripada tanah”–(Hadith riwayat Muslim) Nama dan Tugas Malaikat 1. Maksud beriman kepada Allah bukan sekadar percaya tentang kewujudan Allah tetapi termasuk juga segala apa yang datang daripada Allah swt Yakin dan Melaksanakan Petunjuk Allah swt Antara maksud dan tuntutan iman kepada Allah ialah yakin terhadap apa yang datang daripada Allah. Sabda Rasulullah saw (terjemahanya): ”Malaikat itu dijadikan daripada cahaya. Atid – Mencatit amalan jahat yang dilakukan oleh manusia 7. Malaikat dijadikan oleh Allah daripada cahaya. Memikut Arsy 4. Israfil – Meniup sengkekala apabila tiba masanya 5.4. Ridhwan – Mengawal syurga 10. bukan lelaki dan bukan perempuan.

mengazab ahli neraka dan seumpamanya Hikmat Beriman Kepada Malaikat 1. Taurat : Nabi Musa (dalam bahasa Ibrani) 3. Seseorang muslim akan sentiasa melakukan apa yang disuruh Allah dan menghindar apa yang dilarang Allah supaya selamat di alam kubur kerana dia mengetahui apabila dia mati. Isi pengajaran kitab-kitab itu adalah mengandungi ajaran-ajaran mengenai amal ibadat untuk akhirat dan juga petunjuk-petunjuk untuk memperbaiki kehidupan manusia di dunia Kitab-kitab yang wajib diketahui ialah: 1. Seseorang itu menyedari bahawa dia sentiasa diawasi oleh Malaikat maka dia akan sentiasa menjaga tingkah laku yang berkelakuan baik. dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab suci yang mempunyai keterangan-keterangan benar untuk menjalankan hukuman di antara manusia mengenai apa yang mereka pertikaikan” (Surah Al-Baqarah: 213) Al-Quran merupakan kitab terakhir sekali diturunkan oleh Allah & penutup kepada segala kitab-kitab yang terdahulu Percaya Kepada Rasul Seseorang Islam diwajibkan beriman bahawa Allah telah mengutuskan beberapa orang rasul yang dipilihNya daripada jenis manusia yang cukup sempurna. Siddiq – Benar pada segala percakapan. perkhabaran & perbuatan .Peranan Malaikat di Akhirat seperti memberi salam pada ahli syurga. maka Allah telah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira (kepada orang-orang yang beriman dengan balasan syurga). dan pemberi amaran (kepada yang engkar dengan balasan azab neraka). Zabur : Nabi Daud (dalam bahasa Qibti) 2. dia akan ditanya dan diseksa oleh Malaikat di dalam kubur Percaya Kepada Kitab Orang-orang Islam wajib percaya bahawa Allah swt telah menurunkan beberapa buah kitab kepada rasulrasulNya. Mereka membimbing manusia kepada kehidupan yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul: 1. menjaga tutur kaya yang walau dimana dia berada 2. Seseorang akan segera insaf dan tidak mengulangi kesalahan dan kesilapan kerana menyedari setiap tutur kata dan gerak laku yang tidak terlepas daripada catitan Malaikat Raqib & Atid 3. Al-Quran : Nabi Muhammad saw (dalam bahasa Arab) Firman Allah swt yang bermaksud: ”Pada mulanya manusia itu adalah umat yang satu (menurut agama Allah yang satu tetapi akhirnya mereka telah berselisih faham). Injil : Nabi Isa (dalam bahasa Suryani) 4.

Bahasa Al-Quran adalah bahasa arab yang hidup pemakainnya sepanjang masa. air laut mendidih meluap-luap. Yang ditegah secara tegas ialah perbezaan dari segi akidah atau perkara-perkara usul. Lima fasa pola beriman kepada hari Akhirat: 1. Para ahli fakir selalu menempatkan persoalan ini sebagai inti penyelidikan. Tahap kehancuran makhluk yang ada di muka bumi. iaitu sentiasa digunakan oleh ramai dan banyak negara di seluruh dunia Hikmah Beriman Dengan Kitab-kitab Menunjukkan bahawa agama yang dating daripada Allah adalah satu sahaja iaitu Islam yang terkandung di dalam kitab-kitab yang datAng daripada Allah mendahului. sedang manusia mabuk dan pitam. Terjadi gempa bumi. Demikianlah pentingnya masalah ini hingga turunnya ayat-ayat Allah menerangkan kedudukan hari Akhirat. Tabligh – Menyampaikan semua perintah Allah kepada manusia 4. Amanah – Jujur dan tidak membuat kesalahan 3. Erti Rasul dari segi istilah: Lelaki utusan Allah yang menerima wahyu Allah untuk dirinya yang wajib disampaikan kepada umat manusia agar mereka dapat melalui jalan yang lurus dan diredhai Allah 3.Bijaksana 1. Dari segi keaslian : al-Quran tetap asli tidak ada perubahan dan tidak mampu dipinda oleh manusia manakala kitab-kitab lain berubah dan tidak asli 4. Fathonah. bintang-bintang berguguran. Erti Rasul dari segi bahasa : Utusan yang menyampaikan sesuatu perutusan seseorang kepada orang lain 2. Percaya Kepada Hari Akhirat Beriman kepada hari Akhirat merupakan masalah yang paling berat dari segala macam akidah dan kepercayaan manusia. tetapi akidah dan perkara pokok yang lain semuanya sama Semua para Nabi adalah Islam. hanya Allah yang tetap kekal . langit bergulungan. manakala kitab-kitab lain untuk tempoh-tempoh tertentu sahaja 5. Para Nabi semasa ke semasa sehinggalah kitab al-Quran Umat manusia di sepanjang zaman sebenarnya memerlukan agama yang satu iaitu Islam. yang berteraskan akidah tauhid. Ini terbukti dalam syariatsyariat kitab-kitab dari satu nabi dengan nabi yang lain berbeza. sebab beriman kepada hari akhirat akan membawa manusia kepada keyakinan adanya satu kehidupan duniawi dan penciptaan manusia. Ini semua terkandung dalam semua kitab-kitab yang datAng daripada Allah Perbezaan dari segi syariat perkara penting berkaitan pelaksanaan dalam agama boleh berlaku. Al-Quran sesuai untuk semua zaman dan tempat. Tidak ada percanggahan antara al-Quran dan Taurat sebagaimana juga tidak ada pertentangan dengan Injil dan kitab-kitab lain. Sejak zaman sebelum Islam sampailah sekarang manusia telah memperkatakan masalah ini.2. di mana gununggunung menjadi debu. Kemudian musnahlah segala makhluk sama ada yang bernyawa mahupun tidak.

khususnya manusia Sikap Orang Islam Dalam Menerima Takdir Allah 1. Di sini saat yang dijanjikan akan dipenuhi sebagai tujuan penciptaan manusia. Hari kebangkitan di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan dipadang Mahsyar 3. Mempertingkatkan keimanan dengan merasai keagongan Allah Rabul-Alamin selaku pemerintah dan penguasa serta tuan punya Alam. Ketentuan tentang nature yang mengandungi sebab musabab 3. Iman Ilmu – Beriman semata-mata kerana berilmu dan berdasarkan pada fikiran tidak terletak di hati . Memperbaharui kesedaran tentang hakikat adanya alam akhirat yang merupakan tempat manusia menerima balasan dan juga tempat yang kekal abadi untuk semua manusia 2. Menerima dan redha terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah. Melembutkan hati manusia dengan mengingati mati dan Hari Akhirat 4.2. Apa yang Allah tentukan kepada manusia di luar dari pilihan manusia adalah kebijaksanaan dan keadilan Allah. hanya semata-mata mengikut pendapat orang lain 2. Takdir ataupun ketentuan Allah terhadap makhluknya khususnya manusia dapat dibahagikan kepada dua: 2. Mestilah bersabar sekiranya Allah takdirkan sesuatu yang buruk yang berlaku ke atas diri kita. Ada sesuatu hikmah di sebalik ketentuan itu. Mungkin apa yang kita rasa baik adalah buruk bagi kita dan demikianlah sebaliknya. Mengalakkan orang Islam melakukan ma’ruf (kebaikan) dan meninggalkan kejahatan Beriman Kepada Qada Dan Qadar' Maksud Takdir 1. Takdir atau ketentuan Allah terhadap makhlukNya. sekalipun sebesar zarah 4. Mereka yang banyak amal kebajikan ditempatkan di syurga dan banyak amalan kejahatan akan ditempatkan di neraka Kepentingan Beriman dengan Hari Akhirat 1. Iman Taqlid – Iman ikut-ikutan. dimana manusia akan memperolehi keputusan yang paling adil tanpa ada penganiayaan 5. Mungkin di sebalik apa yang berlaku itu ada sesuatu yang baik yang Allah akan anugerahkan kepada kita Peringkat-Peringkat Iman 1. Tidak ada yang tersembunyi sama ada yang jahat mahupun yang baik. pencipta dan pemilikan hari Akhirat dan segala isi kandungannya 3. kerana Allah Maha Adir dan tidak mungkin melakukan kezaliman terhadap makhlukNya. Diperlihatkan seluruh amal perbuatan di dunia dahulu. Hari keputusan di mana manusia akan menerima ganjaran yang setimpal dengan amalannya. Allah Maha Mengetahui apa yang tidak kita ketahui 2. Hari menghisab di depan mahkamah keadilan Allah.

Melahirkan keikhlasan berbakti & berkorban semata-mata kerana Allah 5. Mengosongkan hati daripada sifat-sifat tercela 3. Membiasakan diri dengan sifat-sifat terpuji 4. Antaranya perkara yang akan dialami oleh manusia di akhirat ialah hisab dan timbangan amalan 5. Iman ini hidup semata-mata untuk Allah dan Rasul serta hari Akhirat seperti para sahabat nabi Iman Bertambah Dan Iman Berkurang Iman manusia sentiasa bertambah dan berkurang mengikut amalan. Memantapkan akidah seseorang supaya tidak terikut dan terpengaruh dengan amalan-amalan yang boleh merosakan akidah 4. Dapat mengeluarkan hujah-hujah yang boleh mematahkan hujah daripada pihak lawan yang cuba memesongkan akidah seseorang Kepentingan Akidah Dalam Kehidupan Manusia 1. Berdasarkan nas-nas al-Quran menunjukkan bahawa orang yang mempunyai amalan baiknya banyak sehingga memberatkan timbangan amalan baik ia akan dimasukan ke dalam syurga.3. Audit dan Timbangan Amalan. iaitu memerhatikan tanda-tanda kebesaran dan kekuasan Allah Kepentingan Mempelajari Ilmu Akidah Antara beberapa kepentingan mempelajari ilmu akidah termasuklah: 1. iaitu orang yang hampir dengan Allah 5. Melalui Percakapan atau ucapan . Iman ini dimiliki oleh golongan muqarabbin. Meneguhkan keimanan dan keyakinan kepada sifat-sifat kesempurnaanNya 3. Memperbanyakkan amalan-amalan sunat 6. Akidah Sebagai Penentu atau Pendorong Penyelewengan Dan Kerosakan Akidah 1. Perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk meneguhkan iman: 1. Iman A’yan – Iman yang terletak di dalam hati. manakala mereka yang sebaliknya akan dimasukan ke dalam neraka 6. Bertafakur. Balasan Syurga dan Neraka. Supaya terhindar daripad ajaran-ajaran sesat yang akan merosakan akidah seseorang terhadap Allah swt 2. Iman Hak – Iman sebenar yang terlepas dari nafsu syaitan. Akidah Sebagai Asas 2. Iman ini dimiliki oleh orang-orang soleh 4. Melawan hawa nafsu 2. Iman Hakikat – Iman peringkat tertinggi yang boleh dicapai oleh manusia.

Bersama-sama dengan orang-orang yang soleh atau sentiasa mencari suasana yang baik 5. Secara tidak langsung. konsep akidah amat mudah dipelajari dan difahami secara umum kepada sesiapa sahaja yang ingin mengamalkan akidah secara istiqamah(berterusan). Sentiasa berjihad melawan nafsu dan syaitan untuk beriltizam dengan Islam 4. . Membersihkan hati dengan cara meninggalkan dosa dan melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah 3. Melalui Iktikad dalam hati Pembinaan Akidah 1. Memahami konsep Islam yang sebenarnya dan memahami konsep akidah secara khusus 2. amal dan akhlaknya. Bertawakal kepada Allah Kesimpulan Secara keseluruhannya. masyarakat yang mengamalkan konsep akidah yang betul akan melahirkan sebuah negara yang tinggi ilmu. Sentiasa berdoa memohon pimpinan Allah 6.2. Melalui Perbuatan 3.

Daftar Pustaka http://www2.my/articles/aqidah http://www.aqidah.islamgrid.com/creed/articles/odoyp-the-meaning-of-aqidah.cfm .gov.