You are on page 1of 4

Matematik Tahun 4 Nama: ________________ Jawab semua soalan. 1.

kertas 2 Kelas: _______________ Markah: ____________

Nyatakan nilai digit bagi digit 6 dalam nombor 41 682.

(1 markah)

2. Rajah 1 menunjukkan sebuah muka jam. Lukiskan jarum minit pada muka jam itu untuk menunjukkan waktu pukul 11:15 a.m. (1 markah)

3. Tukarkan 4

kepada perpuluhan.

(1 markah)

4. 12 705 + 5 426 =

(1 markah)

5. Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor.

P

1

Nyatakan nilai P.

(1 markah)

6. RM 28 + 35 sen + RM4.80 =

(2 markah)

4 kg 500 g . Razak memotong buluh itu kepada 2 bahagian. Jadual 1 menunjukkan bilangan wang kertas dan syiling. 62 335 ÷ 7 = (2 markah) 9.1kg 20 g = (2 markah) 8. RM50 3 50 sen 5 (2 markah) . Panjang bahagian yang pertama ialah 0. Berapakah panjang.4 m.7. - (2 markah) 10. Panjang sebatang buluh ialah 1.8 m. wang Bilangan Hitung jumlah nilai wang itu. dalam m. bahagian yang kedua? (2 markah) 11.

Hitung 4 X 21 tahun = _________ dekad ________ tahun. Setelah berjalan sejauh 183 m. Hitung 502 kg ÷ 100. Cari jarak dalam cm. Amin hendak pergi ke sebuah pasar raya yang terletak 214 m dari rumahnya.12. Dia menjual 21 960 biji telur dalam bulan Jun. Berikan jawapan dalam g. dia singgah di pejabat pos untuk membeli setem. yang perlu dilaluinya lagi untuk sampai ke pasar raya itu. (2 markah) 14. Berapakah jumlah telur yang dijualnya dalam 2 bulan itu? (2 markah) 16. (2 markah) 13. Jumlah harga bagi 5 buah kamera ialah RM1 710. Cari harga bagi sebuah kamera itu. Pak Rahim menjual 13 280 biji telur dalam bulan Mei. (2 markah) 15. (3 markah) .

Berapa literkah air yang tinggal di dalam boto itu? (3 markah) 19. Sebuah pusat kebajikan anak-anak yatim mendapat sumbangan sebanyak RM1 345 daripada orang awam. Encik Mura dada 3 460 biji durian. Berapakah jumlah sumbangan yang diterima oleh pusat itu? (3 markah) . Berapakah bilangan durian yang dia ada sekarang? (3 markah) 20. Puan Suzana ada dua keping RM50.17. Kemudian suaminya memberi empat keping RM50 kepadanya. Kemudian dia membeli 515 biji durian lagi. Dia menjual 1 925 biji durian itu di pasar malam. Sebiji botol mengandungi l air.30. Suzie telah minum l air itu. Berapakah baki wangnya? (3 markah) 18.45 daripada kerajaan. Dia menggunakan wang itu untuk membeli satu set langsir yang berharga RM259. RM5 300 daripada syarikat swasta dan RM2 570.