You are on page 1of 8

Kemunculan Internet sebagai alat komunikasi terkini

menjanjikan satu wadah penyebaran maklumat yang memantapkan ilmu dan maklumat. Oleh sebab tiada siapa yang dapat mengawal perjalanan maklumat di dunia siber, berjuta-juta laman web telah dihidupkan. Bermacam-macam maklumat sama ada benar atau salah, idea, ideologi, propaganda dan tidak kurang juga pornografi disebarkan melalui Internet.

Jenis-jenis Jenayah komputer


Penipuan Kerosakan atau pengubahsuaian keatas program atau data

komputer. Kecurian maklumat. Capaian secara tidak sah keatas sistem Menyalin perisian secara tidah sah. Pengintipan Judi siber Skim cepat kaya Pornografi Penggodam atau "Hacker" Penyebaran virus

Jenayah ini sukar dibendung disebabkan antara beberapa faktor yang dikenal pasti ialah

Sukar dikenalpasti siapakah penjenayahnya Sikap manusia "Human attitude"

Sikap manusia "Human attitude"


Remaja yang mahir komputer suka menceroboh

menceroboh sistem atau cuba mencipta virus.

Sukar dikenalpasti siapakah penjenayahnya


penjenayah siber adalah golongan berpengetahuan

ataupun profesional. Mereka akan melakukan jenayah terhadap intitusi pesaing atau mereka diupah oleh pihak tertentunya.

Kesimpulannya, setiap individu perlu memainkan

peranan untuk membanteras kes-kes jenayah siber yang semakin berleluasa pada zaman era kini.

Sekian terima kasih.