Jasmin Milić

POVIJESNI PREGLED LITURGIJE
s posebnim osvrtom na razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama i crkvama reformacijske baštine

Dr. sc. Jasmin Milić Povijesni pregled liturgije s posebnim osvrtom na razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama i crkvama reformacijske baštine Copyright 2007. by Jasmin Milić Lektura: Nenad Adžić Izdavač: Kršćanski centar «Dobroga Pastira», Osijek Recenzenti: Prof. dr. sc. Davorin Peterlin pročelnik odsjeka za poslijediplomski studij i znanstveno-istraživački rad, School of Postgraduate Studies and Research, Milltown Institute, Dublin, Irska. Prof. dr. sc. Dimitrije Popadić, dekan Teološkog fakulteta – Novi Sad ISBN: 953-6865-17-3 Grafičko oblikovanje i tisak: Grafika, Osijek

CIP - Katalogizacija u publikaciji GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK UDK

.Jasmin Milić POVIJESNI PREGLED LITURGIJE S POSEBNIM OSVRTOM NA RAZVOJ BOGOSLUŽJA U PROTESTANTSKIM CRKVAMA I CRKVAMA REFORMACIJSKE BAŠTINE Kršćanski centar “Dobroga Pastira” Osijek 2007.

.

...................... Bogoslužje prije pada u grijeh ...............................................................................2.5..2.....................................5.................................................5.3..................... 30 3.......5........................... 19 2...................................................... 19 2................................ Sinagoga ...............Starozavjetni liturgijski kalendar ...................................4................................... 15 1.............. Sveti šator ................... ISUS I BOGOSLUŽJE ......... Služba ....3.......... 18 1............ 16 1......6.......1. 33 ........................ 20 2............................... 19 2............................................... OSNOVNO ODREĐENJE POJMA LITURGIJA ............................................ 26 2.....1................................................................................................................................................. Bogoštovne djelatnosti.................... Bogoslužje nakon pada u grijeh ..................1.... Bogoštovlje ............... 28 2.................................................................... Liturgija..................................... 24 2................................2.. BOGOSLUŽJE U STAROM ZAVJETU ............................................................................................4........... 17 1......... 21 2.................................................... 13 1........... Kovčeg saveza ........................... Svećenstvo ... 19 2................................. 9 UVOD....................... Bogoslužje ........................ Jeruzalemski hram ................... 22 2.........SADRŽAJ PREDGOVOR .......3...........

....................... 51 6.... Bogoštovna mjesta..............1...............3.....2.........1................... 38 4..5.2.......................................... 47 5..... 64 6.... 59 6........ Apostolike paradosis – Traditio Apostolica (Apostolska predaja) Hipolita Rimskog ................ 68 ........ Rani liturgijski teološki obrasci .......... Oblikovanje različitih liturgija na Istoku i na Zapadu ......1.................3................................ Apostolsko vjerovanje ..............1..... 45 5..................... Liturgija u Djelima apostolskim i poslanicama.... Teološki utjecaj na liturgiju.................................. 37 4....2...............1.............................................. 62 6..........5...... 57 6..1......... 49 5....... Liturgijske stranputice ............................................... Molitva – liturgijski obrasci ............................................ Klementova poslanica Korinćanima . 56 6........... Predvodnici bogoslužja – sudjelovanje vjernika .........1......1.........3....................... Nicejsko – carigradsko vjeroispovijedanje ...... 39 4.1..................... Liturgijska vjeroispovijedanja.............4.......................... RAZVOJ LITURGIJE U KONSTANTINOVO I POKONSTANTINOVO VRIJEME............................ 37 4. 49 5.............3.....................2....2........ Propovijedanje i naučavanje ................... 58 6. 44 4......4............................... Lomljenje kruha – euharistija ......1.......................... 47 5...... Didache ................. 61 6.... Justina ............1..................................... Nedjelja – Dan Gospodnji .........1............. 43 4...................1...1.... Sloboda kršćanstva ............4.. LITURGIJA U POAPOSTOLSKO DOBA........................ Atanazijevo vjeroispovjedanje.............1......3...... Ignacijevi spisi ............1...... 65 6..1........................... 50 5......................1........... Liturgija katekumena i liturgija vjernih ...... Apologija sv................................................... 55 6.POČECI KRŠĆANSKE LITURGIJE . 42 4................................................. 56 6............ 55 6..1................................... Oblikovanje liturgijskog kalendara................2...................................4......

..........................1..........3..... 80 7.................... 123 ................. i 20.......... Urlich Zwingli ........11..................... VATIKANSKOG SABORA .....................6...........3........................ 104 8............ 116 8..... Zajedničke liturgijske promjene u protestantskim crkvama . Liturgijski pokret 19................................11.............. 82 8..... 93 8...11. 73 7............. 119 9......... 95 8................. Predreformacijsko stanje ............................................... 106 8.............. Jean Calvin .. 115 8.............................................. Odbacivanje posredničke svećeničke službe............ 76 7...................................................................... 92 8........................................ 119 9.2......... Razvoj euharistijske teologije i prakse ................. 110 8.............................................. 73 7.....................................................................11... William Farel.........7.......................8.2........ Anglikanska crkva............................4.............. 90 8..................... Karolinška obnova .....................9....10... RAZVOJ RIMOKATOLIČKE LITURGIJE OD TRIDENTSKOGA DO II.........................4...............3................................11...... 85 8................................................................Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 7 7..............4................ Westminstersko vjeroispovijedanje i Westminsterski direktorij ................................ stoljeća.... Anabaptisti i baptisti ................................... 74 7........ Puritanci .................... Struktura liturgije – himne i molitve ......................................2.......... PROTESTANTSKA REFORMACIJA I LITURGIJA... 115 8...............5.........2..................... John Knox ................ Martin Luther .................. Propovijed ...........5....11. Odbacivanje žrtvenog karaktera euharistije .. Liturgijske reforme Tridentskoga sabora ..................... Martin Bucer.......... Uvođenje narodnog jezika u bogoslužje ........................ 85 8........................... 115 8...............5.................................1... 107 8.......................1.......... Razvoj liturgijskog ruha i liturgijskih boja ................................... RAZVOJ LITURGIJE OD KAROLINŠKE OBNOVE DO REFORMACIJE .........1......... 117 8.... 101 8......... 117 9..... Sudjelovanje vjernika u bogoslužju ...

9.2.1. Liturgijski pokret među rimokatolicima ........................ 123 9.2.2. Liturgijski pokret među protestantima .......................... 125 9.3. II. vatikanski sabor ..................................................................... 127 9.3.1. Latinski jezik ............................................................................ 127 9.3.2. Sudjelovanje vjernika u bogoslužju ..................................... 131 9.3.3. Sveto pismo i propovijed u liturgiji ..................................... 133 9.3.4. Molitva vjernika ...................................................................... 136 9.4. Utjecaj rimokatoličke liturgijske reforme na protestantske liturgije .................................................................... 137 9.4.1. Lekcionar .................................................................................. 139 10 . BOGOSLUŽJE U PROTESTANTSKIM CRKVAMA I CRKVAMA REFORMACIJSKE BAŠTINE U HRVATSKOJ ............................................................................... 145 10.1. Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj............................ 145 10.2. Reformirane crkve u Hrvatskoj............................................. 154 10.2.1. Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj ........................................................................ 154 10.2.2. Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj ........................................................................ 156 10.2.3. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj .......................................................... 158 10.3. Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj............... 164 10.4. Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj ................................................................ 167 10.5. Kršćanska adventistička crkva u Hrvatskoj ........................ 171 10.6. Evangelička metodistička crkva ............................................ 174 ZAKLJUČAK .......................................................................................... 177 BIBLIOGRAFIJA.................................................................................... 181

PREDGOVOR

G

odine 1997. na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku obranio sam magistarski rad pod nazivom Povijesno-teološka analiza liturgije s kritičkim osvrtom na bogoštovnu praksu slobodnih evanđeoskih crkava u Republici Hrvatskoj, pod vodstvom mentora dr. sc. Davorina Peterlina. Od tada sam se s liturgijom upoznavao kroz svoju pastoralnu praksu, ali i kroz izučavanje povijesnog razvoja liturgije, posebice u protestantskim crkvama. Na žalost, na hrvatskom jeziku još uvijek nemamo literaturu koja bi se sustavno bavila bogoslužjem u protestantskim crkvama. Protestantske crkve u Hrvatskoj još uvijek nemaju niti dovoljno uređenih obrednika na hrvatskom jeziku. Stoga sam smatrao da bi ovakva jedna knjiga bila koristan doprinos u daljnjem izučavanju ove neiscrpne teme. Svjestan sam nesavršenosti ovoga djela. Tematika koja se ovdje ukratko obrađuje, zahtijeva mnogo više pojašnjenja. Upravo sam zato i nazvao ovu knjigu Povijesni pregled liturgije. Bavim se, dakle, pregledom povijesnog razvoja liturgije na Zapadu (stoga je izostavljen sustavniji osvrt na liturgije istočnih, odnosno pravoslavnih crkava) budući se u zapadnoj liturgijskoj tradiciji nalaze izvori za razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama. Namjera mi je bila dati osnovne informacije o kršćanskoj liturgijskoj praksi u određenim povijesnim razdo-

10

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

bljima. Dakako da u ovome kratkom prikazu nisu mogla biti obuhvaćena sva razdoblja povijesnog razvoja kršćanske liturgije. Odabrao sam, po mome sudu, ona najznačajnija. Pod liturgijom prvenstveno mislim na uobičajeno glavno bogoslužje Riječi (propovijedanja) i Večere Gospodnje (euharistijska služba) koje se u većini crkava održava nedjeljom prije podne, odnosno na blagdane. Postoje i drugi oblici bogoslužja (jutarnja bogoslužja, večernja bogoslužja, obredi, biblijski sati, bogoslužja za djecu mladež i sl.) koja se u ovoj knjizi ne obrađuju. Želim zahvaliti svima koji su mi svojim savjetima i vrijednim primjedbama pomogli da ova knjiga ugleda svjetlo dana: prof. dr. sc. Davorinu Peterlinu, prof. dr. sc. Dimitriju Popadiću, dr. sc. Stanku Jambreku, biskupu Janosu Kopacsi Kettosu, vlč. Dušanu Sajaku, Rubenu Kneževiću i drugima. Posebice zahvaljujem mojoj obitelji – Tamari, Mihaelu i Ivani, na njihovom strpljenju sa mnom tijekom pisanja ove knjige. Radovat će me ukoliko ovo skromno djelo posluži nekome kao poticaj u istraživanju liturgijske znanosti u njenim različitim aspektima. Dr. sc. Jasmin Milić O Uskrsu, 2007. godine

. 1 pitanje.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 11 «Čovjekov glavni i najviši cilj jest proslavljati Boga te u Njemu potpuno uživati za uvijek» Westminsterski katekizam.

.

poput religijske dogme nalazimo u pojedinim komunističkim sustavima. Takve oblike štovanja osoba kao i ideologije. Komunizam.» (Izl 20. U prvoj zapovijedi Dekaloga Bog se objavljuje kao jedini Bog: «Ja sam Jahve. Nemoj imati drugih bogova osim mene. obožava.UVOD Č ovjeku je urođena svijest za potrebom štovanja Boga. 2-3). otkrivši mu svoju volju i po pitanju štovanja. Nitko drugi i ništa drugo ne smije biti objekt obožavanja koje pripada jedino Bogu. Međutim. iz kuće ropstva.2 Jedan od najtežih grijeha u 1 I danas su primjetni alternativni oblici štovanja različitih idola koji naizgled nemaju religijska obilježja. prirodnim pojavama (koje su čovjeku djelovale kao natprirodne pojave). drugome čovjeku (faraonima. Bog tvoj. kraljevima…) i sl. Čovjek je pronalazio objekt štovanja jer je osjećao iskonsku potrebu da nekoga štuje. i Zapad ima svoje oblike štovanja osoba koje se uzdiže do božanskoga štovanja. proslavlja. stvorio je svoje vlastite kultove ličnosti kojima se iskazivala (odnosno iskazuje) štovanje. koje je neuk čovjek nerijetko prepoznavao u životinjama.1 Bog se u povijesti objavio svome narodu. 2 . odnosno da se stavi pod zaštitu nekoga moćnijega od sebe. Bog od svoga naroda traži isključivo štovanje. Od samoga početka čovječanstva nailazimo na znakove štovanja različitih oblika božanstva. poput štovanja različitih medijskih zvijezda kao idola. koji sam te izveo iz zemlje egipatske. koji je želio suzbiti svaku religioznost.

. a kasnije i u kršćana (kao i u drugim religijama) organiziraju se zajednička bogoslužja Božjega naroda. da im budu na sramotu. 44. odnosno koji kažnjava idolopoklonstvo. U knjizi proroka Izaije. odnosno osoba i predmeta kao božanstvo. štovanje drugih «bogova». a iskazujem ljubav tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.14 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Starome zavjetu jest idolopoklonstvo. U tekstu koji je pred nama razmotrit ćemo povijesni razvoj kršćanska bogoslužja. O ovoj temi na poseban način govori poslanica Hebrejima. ili u vodama pod zemljom.3 Novi zavjet objavljuje Krista koji dolazi kao ispunjenje starozavjetnog bogoštovnog sustava te uspostavlja novi način pristupa Bogu.. više u obrednom a donekle i u teološkom smislu te vidjeti kako se kršćansko bogoslužje razvijalo unutar različitih kršćanskih crkava odnosno denominacija. otkrivajući sebe kao ljubomornog Boga koji ne trpi štovanje bilo čega drugog. Jahve. već nastupa vrijeme «kad će se pravi klanjaoci klanjati Ocu u Duhu i istini. ili dolje na zemlji..» (Heb 10. 23).4 Krist uspostavlja novi bogoštovni sustav koji više neće ovisiti o određenom mjestu. koji kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena. ništavan je.. svi će štovatelji likova biti osramoćeni. Bog sam ljubomoran. Bog tvoj. izrađivači njihovi više od bilo koga. «Ne pravi sebi urezana lika niti kakve slike onoga što je gore na nebu. 19-20). Tko pravi boga i lijeva kip da od toga korist ne očekuje? Gle. On ga omogućuje time što po Njegovoj žrtvi na križu svatko može doći izravno pred nebeskog Oca. Bog osuđuje izradu kipova u svrhu štovanja: «Tko god pravi kipove.. to jest kroz svoje tijelo. Ne klanjaj im se niti im služi. 4-6). 9-11. Pored privatnoga štovanja (osobne molitve) pojedinaca. braćo. Jer ja. u Židova. budući da mi snagom krvi Isusove otvoreno možemo ući u svetinju nad svetinjama – taj novi i životonosni put on nam je otvorio kroz zastor. i dragocjenosti njegove ne koriste ničemu. jer Otac takve klanjaoce želi». Svjedoci njihovi ništa ne vide i ništa ne znaju. 3 U drugoj zapovijedi Dekaloga Bog traži isključivo štovanje. 4 . (Iv 4.» (Izl 20.» «Prema tome.

a osoba koja predvodi bogoslužje odnosno vrši liturgijski čin jest liturg. Uvod u katoličku liturgiju. Od 2. Liturgija dolazi od grčke riječi leiturgia (od glagola leiturgein) koja je u Grka označavala svako dobro djelo učinjeno u korist naroda. Liturgija Znanost koja se bavi proučavanjem kršćanskog bogoslužja naziva se liturgika. LITURGIJA 1. 6). Znanstvenik koji se bavi proučavanjem liturgije naziva se liturgičar. kultnu službu. kao i za pomoć Usp. oko 250-150 godine prije Krista. 1993.OSNOVNO ODREĐENJE POJMA 1. prijevod Sedamdesetorice (Septuaginta)6 za njihovu službu upotrebljava izraz leiturgia. 11. A. ADAM. 3 6 5 Grčki prijevod Staroga zavjeta. Isto možemo vidjeti i u Novome zavjetu. Budući da su javna zvanja u Grka bila usporediva sa službama svećenika i levita u Starome zavjetu. odnosno za javno dobro. .1. no isti se termin upotrebljava i za svećeničku Kristovu službu (Heb 8. stoljeća prije Krista termin leiturgia se koristi i da označi bogoštovnu. Heb 9.5 Kako bi smo mogli proučavati liturgijsku znanost potrebno je razumjeti značenje riječi liturgija. 21. Zadar: Hrvatski institut za liturgijski pastoral. poput Lk 1. 12). humanitarno djelovanje oko pomoći vjernicima u Palestini (2 Kor 9. 23. str. države. 10.

Slobodna bogoslužja nalazimo u tzv. On označava one aktivnosti pojedinca ili zajednice po kojima se štuje Bog. su: Rimokatolička (i Grkokatolička). Sam izraz bogoštovlje ukazuje na njegovo značenje.8 No. No budući da se određene kršćanske crkve razilaze i po pitanju kršćanskoga bogoslužja u praktičnom i dogmatskom smislu. 1. «Bogoštovlje je u svakoj religiji susretanje zajednice s božanstvom i ispovijedanje vjere. Metodistička i sl. Pentekostne crkve i sl. Crkvama reformacijske baštine poput Baptističke crkve.2. već se odlikuju slobodom i kreativnošću voditelja bogoslužja. Tzv. te uspostavljanje veze između čovjeka i Boga… Čovjekovo klanjanje Bogu poprima zajedničarski oblik. Starokatolička Evangelička. liturgijska bogoslužja. odjećom svećenika. 2). 8 . stare Istočne crkve. Pravoslavna. liturgijskim prostorom i sl. izraz liturgija označava bogoslužje kršćanskih crkava. 30). Bogoštovlje Jedan od termina koji koristimo za liturgiju jest bogoštovlje. Reformirana.7 Pod time se misli na propisano i definirano bogoslužje. Za razliku od liturgijskih bogoslužja imamo tzv. sadržaj i jednih i drugih tipova bogoslužja je u biti veoma blizak. redoslijedom bogoslužja. propisanim molitvama. slobodna bogoslužja koja ne podliježu određenim pisanim formama. najčešće u određenim oblicima. koje se odlikuje određenim liturgijskim radnjama. izraz liturgija se primjenjuje u onim crkvama i za one crkve koje imaju tzv. kako ćemo vidjeti kasnije. Anglikanska. Bo7 Crkve koje primjenjuju liturgijska. Termin leiturgia označava i bogoslužje rane Crkve (Dj 13. Danas. dakle propisana bogoslužja.16 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE apostolu Pavlu dok je bio u tamnici (Fil 2.

no u isto vri9 A. Naime. E. 287. R. Uvod u kršćansku teologiju. Worship. odnosno štovanja.»9 Jedan kršćanski teolog određuje bogoštovlje kao «odaziv stvorenja Vječnomu». UNDRHILL. Bogoslužje je najprikladniji hrvatski izraz kojim možemo definirati kršćansku liturgiju. Bogoštovatelj shvaća da je Bog beskrajno velik te ga svjestan Njegova veličanstva želi štovati. koji govori o Bogu kao objektu služenja. Iako svaka religija poznaje privatnu molitvu. odnosno neke zajedničke crte bogoštovlja susrećemo gotovo u svim religijama.. REBIĆ.10 Ova definicija obuhvaća subjekt (ljudska bića) i objekt doživljenog iskustva (Boga).11 Sama riječ bogoštovlje kao i definicije koje iz nje proizlaze podrazumijevaju Božje postojanje. str. odnosno vjerovanje u Boga od strane bogoštovatelja. već i zbog onoga što Bog čini. str. kao npr. u Islamu. 1987. Bogoslužje Pored termina bogoštovlje.. Mi služimo Bogu. proslavljamo ga i štujemo. nalazimo i termin bogoslužje. Bogoštovatelj ne štuje Boga samo radi onoga tko Bog jest. kako u povijesti. bit bogoštovlja jest zajednički čin u kojem zajednica vjernika štuje Boga. Maruševec: ATF. 3. RICE. 1996. 3. 143. 10 11 . koja je u određenim tradicijama. Neki oblik bogoštovlja prisutan je u svakoj religiji. tako i u osobnom životu štovatelja. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 17 goštovlje nije samo izraz čovjekove potrebe za svojim stvoriteljem nego i izraz čovjekove dužnosti klanjati se Bogu. 1. New York: Harper and Brothers.. strogo propisana obveza. str. Središnje teme Staroga zavjeta. kršćanska liturgija je dvostruki čin. 1963.

Za sada neka nam u tom cilju posluži citat velikoga reformiranog teologa Karla Bartha koji s pravom ustvrđuje: «Kršćansko je bogoslužje ono najvažnije. 15.4. koje dolazi kao odgovor vjernika na konkretno Božje djelovanje.Bog kao onaj koga se služi i Bog kao služitelj onima koji mu služe. Mk 10. Služba Osim gore navedenih izraza. poput riječi bogoslužje . 45). ADAM. 1938. Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorischer Lehre.»12 Mogli bi smo reći da je bogoslužje u prvome redu Božje služenje nama a tek onda naše služenje Bogu. Termin služba je jednostavan prijevod hebrejske riječi abadah koja se upotrebljava u Starome zavjetu da označi službu Bogu. 1. valja nam shvatiti samu bit kršćanskog služenja Bogu. str. 28.13 12 13 A. No koji god termin upotrebljavali. nego da služi…’ (Mt 20. najhitnije i najdivnije. koji je sam rekao da nije došao ‘da bude služen. Uvod u katoličku liturgiju. I termin služba može imati dvostruko značenje.18 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE jeme i Bog služi nama jer nam «daruje uslugu svoga spasenja u Kristu. 10. nailazimo i na jednostavan termin služba za liturgiju odnosno bogoštovlje ili bogoslužje. što se na zemlji može dogoditi». str. . ZollikonZürich.

U tome smislu ustanovljava se institucija žrtvovanja životinja. Čovjek je kao neku vrstu bogoslužnog čina trebao biti poslušan Božjoj zapovijedi o neuzimanju ploda sa «stabla dobra i zla» (Post 2. Krv je otkupna cijena za narušeni sklad između Boga i čovjeka.BOGOSLUŽJE U STAROME 2. 2. Sistem žrtvovanja ujedno ukazuje i na Krista koji će dati potpunu žrtvu kao . neposrednom zajedništvu i druženju s Bogom.1. Na ovaj način je čovjek trebao potvrditi svoju poslušnost Bogu. ZAVJETU 2. Žrtvovanje postaje konkretno bogoslužje koje govori o čovjekovom grijehu. odnosno prijateljstvo Boga i čovjeka bilo narušeno te čovjek od tada mora na drugačiji način pristupati Bogu. Nije bilo grijeha koji bi narušavao ovaj sklad. Bogoslužje prije pada u grijeh Prije pada u grijeh čovjek je imao savršeno. Odnos Boga i čovjeka nije bio složen. čovjek je uvrijedio Boga te time pokazao svoju neposlušnost odnosno nepoštivanje Božje zapovijedi i samoga Boga.2. Potrebno je za učinjeni grijeh dati određenu zadovoljštinu Bogu. Bogoslužje se sastojalo u poslušnosti i u izravnom. Time je zajedništvo. prijateljsko zajedništvo s Bogom. Bogoslužje nakon pada Padom u grijeh. 16-17).

sustavni ustroj bogoslužja događa se u Mojsijevo vrijeme.3. kada se javljaju dvije vrlo važne institucije Izraelaca: Sveti šator i Kovčeg saveza. No. bilo je potrebno i da mjesto u kojem će se obavljati glavni bogoštovni čini bude pokretljivo.20 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE pravu zadovoljštinu za grijehe paloga čovjeka. Mamri i Beer Šebi. Uzorak je pokazan Mojsiju «na gori». U vrijeme Izraelskih patrijaraha i na početku Mojsijeve službe Izraelci su podizali žrtvenike (hebr: mizbeah) na mjestima koja su bila vezana uz starokanaanska kultna mjesta. da je 14 Usp. Betelu. 2.. Budući da je narod Izraela bio u pokretu.14 Sveti šator je služio kao mjesto bogoslužja u vrijeme boravka u pustinji. Šekem. 26 te kasnije kad ga je Mojsije dao izraditi (Izl 36. Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. Opise Šatora nalazimo u Jahvinim uputama (Izl 25. ohel Jahve ili mikdaš Jahve ili ha-bajith. 1993. Stoga su starozavjetni vjernici po žrtvovanju izražavali nadu i vjeru u obećanoga Otkupitelja. str. govori o uputama koje je Mojsije dobio od Jahve o gradnji Svetišta. Betel i Mamre su vezani uz ime Abrahama i Jakova dok je Beer Šeba vezana uz Izakovo ime). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Tako čitamo u Biblijskim zapisima da su žrtvenici podizani u Šekemu. najvjerojatnije u formi vizije. 78-79. Nemamo detaljan opis redoslijeda bogoslužja koje se obavljalo u Šatoru u vrijeme hoda kroz pustinju. Sveti šator Knjiga Izlaska 25. no znamo da su se u njegovom dvorištu prinosile žrtve. . a po tom uzorku trebalo je izgraditi zemaljsko svetište. to jest Sveti šator (hebr. Svako od ovih svetišta vezano je uz ime nekog od patrijaraha (npr. poglavlje. 8-38).

.»15 Izraelci su u svome lutanju kroz pustinju nosili i Kovčeg jer je simbolizirao mjesto Božje prisutnosti. 3 sl. str.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 21 u njemu prebivala slava Jahvina odnosno znak Jahvine prisutnosti među svojim narodom (Izl 25. Nakon što je među Filistejcima prouzrokovao zastor te bio slan od grada do grada. 8. 8). 19. 4 i sl. 2. 1 Kralj 6. Bio je donesen u bitku kod Afeka (1 Sam 4. 5-7.1). odnosno svjedočanstva (Izl 31. da se u njemu Mojsije susretao s Jahvom (Izl 33. 1-9. zatim u Betelu (Suci 20. 22 i drugdje) budući su u njemu pohranjene ploče saveza. osim iz apokrifne tradicije koja se spominje u 2 Mak 2. To je posljednje što o njemu znamo. Napokon ga je David dao prenijeti u Jeruzalem gdje je bio čuvan u šatoru dok nije Salomon sagradio hram te ga postavio u Svetinju nad svetinjama (2 Sam 6. 11) a bio je također i mjesto gdje su se svi Izraelci mogli obratiti Jahvi (Izl 33. 6). 11). 27) te u Šilu (1 Sam 3. 1-17). Kovčeg je djelovao i na neizraelce što je vidljivo iz reakcije Filistejaca prilikom donošenja Kovčega na 15 Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. 7). «Kovčeg je bio središte izraelskog bogoštovlja u vrijeme lutanja kroz pustinju i dalje do razorenja hrama 587. Naziva se Kovčeg saveza (Izl 25. 18 i drugdje) na kojima su bile ispisane Božjim prstom Deset zapovijedi koje je Mojsije primio od Gospodina na planini Sinaj (Izl 20.4.) te zarobljen od strane Filistejaca (4. Kovčeg saveza Podaci o Kovčegu saveza zapisani su u Izl 25. 1-9). 10-22. Bio je simbol saveza između Boga i Izraela. 81. Nakon ulaza u obećanu zemlju bio je držan u Gilgalu (Jš 7. konačno je vraćen Izraelcima i bio čuvan u Kirjat-jearimu (5. 3). 37.

također u pokretu i u kojemu se obavljalo bogoslužje. str. Salomon počinje graditi hram u kojem će se obavljati središnje bogoštovlje Božjega naroda. Hram će doći na mjesto Svetog šatora kojega je Mojsije izgradio po zapovijedi Jahvinoj. Šilo. Dan). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 27)! Ali da svom narodu omogući da ga sigurno susreće. 7). Mispa. Nove političke okolnosti omogućuju Božjem narodu da se smjesti na određenom teritoriju. središte je obrednih radnji bogoslužja. Time on vidljivo naznačuje da mu se taj Hram svidio kao ‘prebivalište u kojem prebiva njegovo Ime’. Jeruzalemski hram Iako su bila poznata i ranija svetišta koja su Izraelci imali od osvajanja obećane zemlje do podizanja hrama (Gilgal.. oda16 A. 2. «… I tako jeruzalemsko svetište preuzima ulogu nekadašnjega bogoštovnog mjesta za plemena. 175. a kamoli će neka zemaljska kuća (1 Kralj 8. Ofra.16 Sveti šator i Kovčeg saveza činili su cjelinu. Već je David namjeravao podići hram u čast Jahvi. S druge strane Bog u njemu pokazuje svoju slavu usred oblaka. .5. nije vezan uz ovaj opipljivi znak svoje prisutnosti: ni nebesa ga ne mogu obuhvatiti. Biblijske starine. koje služi Izraelskom narodu. Šator je bio pokretno svetište. Izrael više nije putujući narod. 1992. Kovčeg je bio poput nacionalnog barjaka Izraela. a kovčeg. REBIĆ. koji je znak Božje prisutnosti. no ovu će zamisao ostvariti tek njegov sin Samuel koji gradi hram po uzoru na Sveti šator i u kojem će središnje mjesto zauzimati Kovčeg saveza. On sam.22 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE bojno polje: «Bog je došao u tabor!» (1 Sam 4. dakako.

godine prije Krista od strane babilonskog kralja Nabukodonozora. Ovaj je hram bio uništen u vrijeme hasmonejske vladavine (164. 1989. Židovi i danas slave uspomenu na posvećenje ovoga hrama na blagdan hanukah.18 Tako su Izraelci dobili svoj hram koji je postao središnje mjesto obavljanja bogoslužja. slavili blagdani i sl. Dovršen je 64. hram je želio ponovno izgraditi Ezekiel (Ez 40-42). Bio je dvostruko viši od Salomonovog i obložen s mnogo zlata. 307. Postojao je Kristovo vrijeme i za njega je Isus izrekao proroštvo 17 X. 2). Bio je oko 27 metara dug. Salomonov hram bio je do temelja srušen 587. Drugi je hram bio posvećen 515. a uz njega su se nalazile skladišne prostorije. i najveličanstveniji hram je izgradio Herod.5 metara. Zagreb: Duhovna stvarnost. u njemu su se prinosile žrtve. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.-37. LEON-DUFOUR. str. Podijeljen je bio u dva djela: unutarnji dio i na Svetinju nad svetinjama (u kojoj se nalazio Kovčeg saveza) koja je od unutarnjeg dijela bila odvojena zidom a kasnije zavjesom. Rječnik biblijske teologije. Sprijeda se nalazio ulaz širok 4.»17 Hram u najužem smislu riječi nije bio jako velik jer je prvenstveno izgrađen za službu Bogu a ne da primi veliki broj ljudi. 256. 18 . 1980. a izgradio ga je Zerubabel. 29).Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 23 brao je to prebivalište za koje je rekao: ‘ Tu će biti moje Ime’ (1 Kralj 8. K njemu se hodočastilo. Nakon toga. str. 9 metara širok i 13 metara visok (1 Kr 6. godine prije Krista). godine prije Krista. ograničit ćemo se ovdje na bogoštovno značenje koje je imao u Izraelskom narodu. Biblijski priručnik.. Treći. U usporedbi sa Salomonovim hramom bio je neugledan i siromašan.. godine poslije Krista. Iako se o hramu može govoriti i iz arhitektonske pa i političke perspektive. no nije ga uspio nikada izgraditi.

osim kože koja je pripala svećenicima. U Bibliji se spominju različite vrste žrtava: žrtve paljenice. To je bilo i najbolje što je prinositelj mogao dati. str. Bogoštovne djelatnosti Spomenuli smo žrtvovanje kao prvi oblik bogoštovlja što ga nalazimo u Bibliji. Bio je to također prinos za uzdržavanje svećenika. 179-185. «Bogu se prinosila cijela životinja.19 2. Kad je prinositelj vidio da je svećenik jede meso bez opasnosti. 128.1. Već 70. osim što se u ovom primjeru loj – koji su Izraelci smatrali najboljim dijelom – palio na žrtveniku. Levitski zakonik 1. Životinjskom krvi poškropile su se sve strane žrtvenika kao daljnji znak da je žrtvovana životinja posvećena Bogu. a meso je prinositelj podijelio sa svojom obitelji. ona se smatrala prijateljskim jelom s Bogom. koju prevodimo kao žrtva. dostatno je dobro za Boga). str. To je bio dragovoljan prinos Bogu. Zagreb: Duhovna stvarnost. na neki način. pod vojskovođom Tirom srušila ga je do temelja. Tražilo se. pa ga je trebalo očistiti.23 Kako smo već ranije istaknuli. Po žrtvi se čovjek mogao približiti Bogu. Levitski zakon 3. Taj je grijeh oskvrnuo ili uprljao svetost Pokretnog svetišta ili Hrama. čovjek je 19 20 A. Hrvatsko ekumensko biblijsko društvo. str.» Enciklopedija Biblije. 2000. str.20 žrtve prinosnice. Dio žrtve uzet je za hranu svećenika.21 žrtve pričesnice. dolazi od riječi karab što znači biti blizu. pečena tijesta ili klasa zajedno s uljem i tamjanom.» Enciklopedija Biblije.5. REBIĆ. «Obred je bio sličan obredu prinosa žrtve paljenice. 127. No kako je i Bog imao udjela u toj žrtvi. Hebrejska riječ korba. rimska vojska. Dio tog prinosa – ‘spomen žrtva’ – palio se na žrtveniku. da se Bog spomene prinositelja po dobru. Životinja je morala biti savršena i bez mane (samo najbolje. Levitski za- 21 22 23 . Kršćanska sadašnjost. «Te su se žrtve prinosile kad je neka osoba zgriješila protiv Boga ili neke druge osobe. Prinositelj je stavio svoju ruku na glavu životinje da pokaže kako je to žrtva za njegove prijestupe. Krvlju žrtve poškropile su se sve strane žrtvenika u znak da je oskvrnuće uklonjeno smrću koja je nastupila. znao je da je Bog prihvatio njegov čin pokajanja. «To je bio prinos najboljeg brašna. 128. godine po Kristu. Levitski zakonik 2. Biblijske starine.22 i žrtve pokajnice. 1-2)..24 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE o razorenju (Mt 24.» Enciklopedija Biblije.

1-10 – formula za molitvu pri prinošenju prvih plodova. A. kao i pri drugim žrtvama. važno mjesto u bogoslužju zauzimalo je i pjevanje koje je također imalo molitveni karakter. Pridruživao im se narod.. Pnz 6. str. Molitva se uvijek vezivala uz žrtvu. Središnje teme staroga zavjeta. str. Pnz 27. prinosila dva jarca. Uz molitvu. Usp. 154. kao na primjer: Br 6. str. Bez molitve nije bilo žrtve. Biblijske starine. 211-222. Izraelci su obavljali i zajedničku molitvu koja je bila dio bogoslužja.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 25 žrtvom želio umilostiviti Boga (kajanje za grijeh). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 14-26 – formula proklinjanja.» Enciklopedija Biblije. Biblijski leksikon. 4-9 – Šem’a – uvodna molitva u kasnijem sinagogalnom bogoslužju. 24 Usp.25 Ona je temeljni izraz religijskog osjećanja. klanjati mu se i zahvaljivati za dobra djela. 25 . Obred žrtvovanja na Dan pomirenja (Levitski zakonik 16) bio je nešto posebno. Pored osobne molitve. 148.. a sama je molitva žrtva na djelu. 5. A. Hramski zbor levita pjevao je hvalospjeve. Biblija donosi određene formule koje su se koristile kao molitveni. U hramu je svaki dan počinjao glasnim čitanjem biblijskih ulomaka i molitvama. 7. osobito konik 4. 1984. Pritom su se. Jedan je ubijen kao pri uobičajenoj žrtvi okajnice.24 Molitva također ima značajnu ulogu u osobnoj i zajedničkoj pobožnosti Izraelaca i drugih naroda. 128. REBIĆ. Pnz 26. 21-22 – formula koja se upotrebljava uz obred ‘vode gorčine’. 22-27 – formula blagoslova. Br 5. str. no drugi je pušten u pustinju kao znak da su grijesi uklonjeni. liturgijski obrasci. REBIĆ.

u podne koju Danijel moli (Dn 6. Psalmi su prilagođeni za određene prilike pa tako imamo psalme za jutarnju molitvu. 2. psaltiru. 134. 11). Bog zato i stvara vrijeme da bi u njemu objavio i ostvario taj svoj vječni naum. str. U Izl 16. U Izl 20. prema Jeruzalemu. nalazimo u knjizi psalama. 1-3. Enciklopedija Biblije.26 Pjesme koje su se pjevale u hramu. Zato Biblija u ritmu vremena gleda ritam objave Boga: ne dokidajući kozmičke stvarnosti vremena niti stvarnosti vremena kao elementa 26 27 Usp.26 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE za Blagdan sjenica. Struktura psalama je takva da izražava molitveno raspoloženje. ma gdje se nalazili.Starozavjetni liturgijski kalendar Središnji dan starozavjetnog bogoštovlja jest Šabat. «Bog je dakle u Bibliji početnik vremena. počinak)nalazimo u Post 2.5. Oni koji nisu mogli prisustvovati molitvi u samome hramu. večernju molitvu i sl. a po tome i tvorac povijesti. te blagoslovio sedmi dan – Šabat. kao npr. Izraelci imaju i godišnje blagdane koji ih podsjećaju na određena razdoblja njihove povijesti. Bog djeluje u povijesti te u vremenu djelotvorno ostvaruje svoj naum spasenja. Prvi spomen Šabata (heb. 18) . U hramu se molila svakodnevna jutarnja i večernja molitva a najvjerojatnije i druge molitve. . 23. Bog je počinuo nakon šest dana stvaranja. okretali su se pri osobnoj molitvi. u kojoj se ostvaruje unaprijed određeni naum čovjekova spasenja.27 Taj dan podsjeća Izraelce na Boga Stvoritelja. Osim ovoga tjednoga blagdana. 8-10 zapovijeda se narodu Božjem da održava šabat. prije objave Deset zapovjedi vidimo da su Izraelci na Šabat potpuno odmarali.2. Psalmist također spominje tri dnevne molitve (Ps 55.

. berba grožđa i maslina. Tada je Bog ‘prolazio mimo’ kuća Izraelaca jer je krv janjeta bila poškropljena na nadvratak i oba dovratka. dan mjesečeva mlađaka koji je označavao početak svakoga novoga mjeseca i bio praćen zvucima trube. «To je bio najdraži i najradosniji blagdan. Tako je Pasha postala podsjetnikom na prvu žrtvu takve vrste. U početku se Pasha svetkovala po kućama. str. Pri pashalnom objedu i tijekom cijelog tjedna. str. Ponovljeni zakon 16:19-12. 120. a poštedio prvorođence Egipta. kad se završila žetva. Izlazak 23:16. Bilo je to vrijeme velike radosti i zahvaljivanja za Božje darove kroz žetvu. i to bez kvasca (‘beskvasni kruh’). Blagdan je poslije postao poznat kao Pedesetnica prema grčkoj riječi ‘pentekostes’ koja znači ‘pedeset’. nisana. Jošua 5. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. str. Pasha je bio najvažniji godišnji blagdan. Izlazak 12.»28 Blagdani se počinu slaviti u Mojsijevom razdoblju i to već spomenuti Šabat. prinošenu uoči Božjeg izbavljenja Izraelaca iz Egipta. Te je noći svaka obitelj prinijela na žrtvu jedno janje. To se zbivalo pedeset dana (ili sedam sedmica i jedan dan) nakon Pashe i početka žetve. To je također bio podsjetnik za brze pripreme za odlazak kada je faraon konačno dopustio da Izraelci napuste Egipat. 30 29 «Na kraju žetve žita svećenik je prinio dva hljeba kruha umiješena od novoga brašna uz žrtvovanje životinja. Krist. ali u novozavjetno je vrijeme bila glavna ‘hodočasnička’ svetkovina u Jeruzalemu. ZAGORAC. 10-12. 10. Dio svetkovine bio je i boravak na otvorenom u vrtu. Ti su šatori (ili ‘prebivališta’) bili 31 . Marko 14: 1-2. 120. kao tjedni blagdan. u šatorima ili kolibama načinjenima od zelenih grančica. zatim mjesečni blagdan Svetkovina mladog mjeseca.31 28 V. Podsjećao ih je na prvi kruh napravljen od žita koji su jeli četiri dana nakon što su ušli u Kanaan.30 i Blagdan sjenica. anđeo smrti ubijao je Egipćane. posvetitelj vremena.29 Blagdan sedmica. Svetkovao se u jesen kad su skupljeni svi plodovi. Prva se pasha zbila u večer uoči 14. te tri godišnja velika blagdana: Blagdan pashe i beskvasnih kruhova. Enciklopedija Biblije. Enciklopedija Biblije. na krovovima kuća. I do danas se taj blagdan održao kao najvažnija židovska svetkovina.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 27 ljudske povijesti. jeo se kruh koji se brzo mijesio. Biblija gleda vrijeme pod vidom objave i ostvarenja Božjeg nauma spasenja u njemu. 1996. Levitski zakonik 23: 15-21.

Toga se dana odmaralo. Veliki bi svećenik. Nova godina (Roš Hašana). očistio i ponovno posvetio drugi Hram koji je obeščastio sirijski tiranin Antioh IV. Prije se nazivao Srebrne trube. Purim znači ‘ždrijeb’ a odnosi se na ždrijeb koji je bacio Haman. pustio ga je u pustinju kao znak da je grijeh cijele zajednice uklonjen. 120-139. Izraelska bogoslužja u doba patrijarha vode očevi kao posrednici između podsjetnici Izraelcima na vrijeme kada su boravili u šatorima u pustinji.» Enciklopedija Biblije. 152. To je nutarnji.Usp. obučen u odjeću od bijelog platna. a zatim drugu žrtvu za grijeh naroda. Ondje je škropio krvlju žrtve. najprije prinio žrtvu za svoj grijeh i grijeh svećenstva. Usp. 120. «Na taj je dan (Jom Kippur) sav izraelski narod priznavao svoj grijeh i tražio Božje oproštenje i očišćenje. REBIĆ. str. Središnje teme Staroga zavjeta. 121. Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. poznatoga kao žrtveni jarac. «Uzbudljiva i bučna svetkovina koja vuče podrijetlo iz vremena kada su Estera i njezin rođak Mordokaj spasili židovski narod od masakra za vladavine perzijskog kralja Kserksa ‘Ahasvera’). Osim ovih velikih blagdana.28 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Svi ovi blagdani imali su povijesno-spasenjsko značenje.. štovalo i prinosilo žrtve. 121. Kr. 121. 33 34 35 36 . 121. Bio je to jedini dan u godini na koji je ulazio u Svetinju nad svetinjama. A REBIĆ. «Taj je blagdan bio spomen na dan kada je Juda Makabejac 165. a nakon sužanjstva uzimao se kao blagdan nove godine iako su se i dalje dani brojili od nisana (ožujak/travanj). str.5. A. Enciklopedija Biblije.» Enciklopedija Biblije. 32 Prvi dan sedmog mjeseca trube su pozivale na posebnu svečanost.3. Purim35 i sl.. str.32 Dan pomirenja (Jom kippur). Svećenstvo Dok su poganske kultove vodili svećenici. 199-210.33 Posvećenja hrama (hannukah)34. Biblijske starine. str.» Enciklopedija Biblije. kraljev prvi dostojanstvenik da odluči kojeg će dana poubijati Židove. god.» Enciklopedija Biblije. Epifan. Stari nam zavjet govori i o drugim svetkovinama kao npr. Pr. On se još naziva Svjetla jer su ljudi palili svjetiljke po kućama i sinagogama. najsvetiji dio Prebivališta (Svetog šatora ili Hrama.36 2. str. Zatim bi uzeo jarca. str. i nakon što je stavio ruku na njegovu glavu. str.

dobio svećeničko odijelo i svečano blagoslovio narod. koje je Veliki svećenik čuvao u vrećici na prsima. Poradi svoje svete zadaće bili su podređeni strogim pravilima obredne čistoće. Središnje teme Staroga zavjeta. U svećenički stalež ulazilo se posebnim obredom posvećenja: bio je pomazan uljem na čelu u obliku slova kaf. može li se ići u bitku i sl. Levijevi38 sinovi (leviti) određeni su za levitsku a Mojsijev brat Aron i njegovi potomci za svećeničku službu od kojih se izabirao Veliki svećenik. Središnje teme Staroga zavjeta. 156. . Svećenici su imali dužnost: svake subote postaviti na zlatni stol u Hramu posvećeni kruh. str. A. str. 179. Također su u Božje ime odgovarali na pitanja kao na primjer. čistiti svjetiljke na svijećnjaku.37 Organiziraniji oblici bogoslužja. godini života nasljeđuje obiteljski svoju službu (za razliku od novozavjetnog shvaćanja poziva u službu). Njihove su dužnosti vezane za svetište i hramske žrtve no imali su i druge dužnosti. naučavatelj i tumač Zakona. Ukoliko je izvukao 37 38 39 40 Usp. jedan od Jakovljevih sinova. Levije. bogoštovnog mjesta pa tako i ustanova svećenstva spadaju u Mojsijevo doba. Tako su muškarci iz triju Levijevih rodova činili hramski pjevački zbor te su najvjerojatnije sastavili određene psalme poput Ps 85 i 87. «U svećeničkom kodeksu (Levitiski zakonik) bilo je glede svećenika sve točno određeno: tko može biti svećenik. u 30. Biblijski priručnik. kakav treba on biti. str. što treba činiti i tako dalje. Pravila za velikog svećenika bila su još stroža. paliti dva puta na dan tamjan na kadionom žrtveniku. REBIĆ. neizostavnu ulogu u starozavjetnom bogoštovlju. 158. A.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 29 Boga i ljudi svoga roda i plemena. prinositi žrtve…»39 Svećenik je službeni čuvar. U tu su se svrhu služili kamenjem Urim i Tumim. te ima važnu. Usp.40 Svećenik. REBIĆ.

str. 43 . Na Šabat su se vjernici okupljali u sinagogi na slušanje. Nemamo pouzdane podatke o početku nastanka sinagoge. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Sinagoga Sinagoga (od grče riječi synagoge =skupljanje. torah).. a uzdužna joj je os okrenuta prema Jeruzalemu. U sinagogalnom bogoslužju mogli su biti uključeni i punopravni vjernici koji su čitali pa i tumačili pročitani biblijski odjeljak. str.41 2. Pravokutnog je tlocrta.» Leksikon ikonografije. Pretpostavlja se da su Židovi koji su nakon razorenja Jeruzalema 587. pjevanje te završni blagoslov. str. 532.6. hebr. E. 1986. U sinagogi nije bilo svećenika već je sinagogom predsjedavao nadglednik odnosno predstojnik sinagoge. stol s kojeg se čita Tora (Zakon. 1990. a glavni su mu elementi stupovi na bočnim stranama i u dnu koji nose trostranu galeriju (emporu) namijenjenu ženama. Bogoslužja su se održavala na Šabat (subotu) 41 42 Enciklopedija Biblije. na molitvu.. 104. U sredini prostorije nalazi se almenor. Također su poučavali Božji narod Zakonu. godine prije Krista bili preseljeni u Babilon tamo organizirali i svoj vjerski život i ustrojili sinagogu. to bi značilo «ne» a ukoliko bi izvukao Tumim to bi značilo «da». zborište) jest zgrada i prostorija42 u kojoj su se Židovi sabirali na bogoslužja izvan Jeruzalema.30 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Urim. Aron haqqodeš) to jest škrinja u kojoj su pohranjeni svitci tore. Na jednoj strani te osi. nalazi se povišeno mjesto na kojem stoji ‘sveti kovčeg’ (hebr.43 Kasnije kršćansko novozavjetno bogoslužje najbliže je sinagogalnom bogoslužju. do ulaza. Svet Novoga zaveta. 126-127.. čitanje i tumačenje Božje riječi. Beograd: Pravoslavlje. Usp. Sinagoga «Ima svoj poseban arhitektonski oblik. LOZE.. a sa svake strane tog kovčega po jedan sedmerokraki svijećnjak. Ispred njega gori vječno svjetlo. koji je raspoređivao čitače i molitelje te birao govornike.

Priveži ih na svoju ruku za znak. Jahve je jedan. tumačenje/propovijed (tada je bila izrečena živom riječju a danas se samo čitaju stari midraši). Napominji ih svojim sinovima. kad lijegaš i kad ustaješ. 1989. svim srcem svojim. Završni blagoslov iz Br 6. Z PAŽIN. Boga svoga. str.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 31 ali i radnim danima. Psalmi 5. svrha sinagoge bila je da održi bogoštovni život židovske zajednice u dijaspori. potrebna je bila nazočnost najmanje sedam muškaraca. «Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva! Neka te Jahve licem svojim obasja. Midraš. 1 i 2 Samuelova te 1 i 2 Kraljeva. Čitanja a) Tora – Petoknjižje (bilo je podijeljeno u 164 čitanja) b) Proroci – osim proročkih knjiga ovdje su ubrajane i knjige Jošuina. (skripta za internu upotrebu slušača). Da bi se bogoslužje u sinagogi moglo održati. posebice ponedjeljkom i četvrtkom te na velike blagdane. Zato ljubi Jahvu. 24-26 45 46 . Liturgija sinagoge upotpunjuje liturgiju hrama. «Čuj Izraele! Jahve je Bog naš. neka ti se urežu u srce. 4-945 2. 44 Usp. Đakovo: Visoka bogoslovna škola. svom dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem. Navest ćemo ovdje redoslijed sinagogalnog bogoslužja u apostolsko vrijeme koje je zasigurno postalo uzor ranog kršćanskog bogoslužja: 44 1. Povijest liturgije. Šem’a: uvodna molitva iz Pnz 6. 3. 3. Knjiga Sudaca. 22-26. 4. 4-9.46 Budući je sinagogalno bogoslužje nastalo u izgnanstvu. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem. i neka ti budu kao zapis među očima. Ispiši ih na dovratnicima kuće svoje i na vratima svojim» Pnz 6. milostiv ti bude! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!» Br 6.

str. Svet Novoga zaveta. LOZE. 135. no spomenute činjenice su značajne kao uvod u bolje shvaćanje i razumijevanje novozavjetnog bogoslužja. Budući se kršćanstvo prirodno nadovezuje na starozavjetnu objavu. Usp. X. Enciklopedija Biblije. E. LEON DUFOUR.32 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE no ne preuzima povlastice hrama.47 Sinagoga je nazvana «Svetinja u malom» i u njoj se preklinjalo Boga da obnovi hram.49 Svakako da bi smo mogli još govoriti o različitim aspektima starozavjetnog bogoslužja. 95. Kršćani štuju istoga Boga koji se objavio narodu Izraelu u Starome zavjetu. Rječnik biblijske teologije. str. str. . Usp. 105. 47 48 49 Usp. tako i novozavjetno bogoslužje ima svoje korijene upravo u starozavjetnom štovanju Boga.48 Sinagoga je također služila i kao mjesna škola te kao sjedište mjesne uprave.

.. 1997. ZAGORAC.»50 Svojim čišćenjem hrama (Iv 2. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.. str. V. str. propovijedao je u sinagogama (Mk 14. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 20-24). koje se svode na potrebu obraćenja – očišćenja židovskog kulta. U svome djelovanju «Isus Krist nije zauzeo stav protiv tadašnjega kulta svoga naroda u hramu i sinagogi. BOGOSLUŽJE K ršćansko bogoslužje započinje s Isusom. Tu su Židovi najprisnije doživljavali Boga u susretu s njim. 205. Za Židove je materijalni hram bio mjesto Božje prisutnosti i blizine. 10. 49. Iv 2. 20). Kristova svećenička služba. 1993. DUDA. 51 50 B. Od sada pa nadalje Krist će biti središte bogoštovlja. 22). Ipak ima ozbiljnih primjedbi na konkretno vršenje toga kulta. Nakon njegovog rođenja roditelji su ga prikazali u hramu (Lk 2. 41.ISUS I 3. no u isto vrijeme najavljuje novo središte bogoslužja. 22 i dalje). Sjeme je riječ Božja. 73. Krist je svoju službu započeo i obavljao u ozračju židovskog bogoštovnog sustava. Iv 18. tijekom blagdana Isus odlazi u hram (Lk 2. 14 i dalje) Isus iskazuje poštovanje hramu (hram je «dom njegova Oca»). 13.51 U svome razgovoru sa ženom Samarjankom Isus najavljuje novi oblik bogoslužja koji će biti u «duhu i istini» (Iv 4.

63. Iv 18. str. 49. 1993. Mt 26... 12. 2-4. Mt 27. 35. Njima valja opraštati jer će jedino na taj način i nama biti oprošteno. 39-42. 20). 24). 25-27. L. Lk 9. Ono se sastoji u proslavljanju Boga i povjerenju u Njega. pretpostavka je prinošenju žrtvenog dara (Mt 5. V. 41-42). Usp. str. str. CARSON. odnosno izmirenje s bližnjima..53 Isus podučava molitvi i svojim vlastitim primjerom. ali i u ispravnom odnosu prema bližnjima. Evanđelje po Mateju. Mk 15. pred svojim učenicima (Mat 6. Ivan. Lk 11. 36. 138. Ona podučava Kristove učenike što uistinu znači istinsko bogoslužje. 46.) Isus uči svoje učenike moliti dajući im kao primjer molitvu Očenaš (Mt 6. Zasigurno da je ova molitva dana kao uzor kršćanima kako moliti vlastitu molitvu. Lk 5. 34. 9-13). Daruvar: Logos. već izraz njihova duha.52 Isus je navjestitelj. 1997. 21-22. 9-13. Mk 14. tumačenje evanđelja po Ivanu. Kristova svećenička služba. 28. 39-45). 206. ZAGORAC. 1997. R. Worship: Adoration and Action. str. FRANCE. 1-26) i privatno (Mt 14. Opraštanje. Molio je javno (Mt 11. propovjednik riječi Božje u sinagogi (Mk 14.54 52 Usp. Lk 10. te će njihovo klanjanje biti izraz ne samo njihova položaja tijela. 53 54 . Iv 11. Iv 17. Michigan: Baker Book House.. 16. Usp. T. D.34 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Dolazi dakle vrijeme kada će ljudi znati zašto se klanjaju (istiniti Bog se objavljuje u Kristu). Isus je molitvu obavljao u uobičajeno vrijeme židovske molitve. Lk 22. Mt 1. MORIS. 212. Daruvar: Logos. 23. ali nedvojbeno je da je ona postala i u formalnom smislu dio kršćanske liturgijske prakse do danas. Grand Rapids. A. Ova molitva će zauzeti značajno mjesto u privatnoj kršćanskoj molitvi kao i u bogoslužju kršćanske crkve. Lk 6. ali i na otvorenome (Mt 5 do 7 poglavlja i sl.

kojim se ispunja proroštvo staroga prijelaza. O euharistiji odnosno Večeri Gospodnjoj bit će više govora u ovoj knjizi. 14-20). Worship is a Verb. 208. koja je u samom središtu židovske bogoštovne tradicije. WEBBER. str.E. Nasville: A Division of Star Song Publishing Group. On je dakle naviještao riječ Božju. V. dolazi do uspostave bitnog elementa za kršćansko bogoslužje. a to je euharistija ili Večera Gospodnja. ZAGORAC. Krist se kod blagoslova kruha i vina koristi uobičajenom židovskom pashalnom molitvom.56 Pasha je simbolizirala oslobođenje. on ispunjava zahtjeve obrednih pranja i čišćenja koja su simbolizirala prijelaz preko Crvenoga mora i rijeke Jordana. 51. 13-17)..55 Uspostavljajući dakle euharistiju.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 35 U Kristovoj proslavi pashalne večere sa svojim učenicima (Lk 22. U Isusovim riječima: «Ovo je tijelo moje… ovo je krv moja». prepoznaje se. 1992. rekli bi smo danas sakrament euharistije. ustanovio je sakrament euharistije odnosno Večere Gospod- 55 56 U liturgijskoj tradiciji ove se riječi nazivaju Riječi ustanovljenja. dao novi značaj i ukazao na novi pristup molitvi. Tako Isusovo novo krštenje ispunja naviještaj i smisao svih obrednih pranja iz Staroga zavjeta. «U tom smislu je Krist pranje vodom (krštenje) uzeo kao znak prijelaza svojih vjernika s njime iz Egipta ovoga svijeta u kraljevstvo Božje. 57 . uz ranije izrečenu molitvu Očenaš liturgijski obrazac koji će kršćanska crkva koristiti pri svakom euharistijskom bogoslužju do danas. no u Kristu ona poprima istinsko ispunjenje. odnosno kršćanskoj liturgiji.»57 Možemo ustvrditi da Isus postavlja temelje kršćanskom bogoslužju. str. Primajući Ivanovo krštenje (Mt 3. Isus je začetnik i kršćanskog krštenja. Kristova svećenička služba. R.

Zato on sebe poistovjećuje s hramom (Iv 2. Nisam došao ukinuti. osobno nam je ostavio i u svome učenju i svojim vlastitim primjerom glavne naglaske kršćanskoga bogoslužja. Jer ‘ne mislite da sam došao ukinuti Zakon i Proroke. 17). slika koja svoje ispunjenje nalazi u Kristu. ZAGORAC. Dakle. blagdanom i osobito poistovjećuje svoju smrt i uskrsnuće s Pashom. Kristova svećenička služba.36 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nje.»58 58 V. ostvarenje u njegovoj osobi. kao navještaj i pripravu koja nalazi svoje ispunjenje. «Isus je sve stvarnosti Starog zavjeta gledao kao nešto provizorno. Sve je dakle u Starom zavjetu. str. pa i stvarnost kulta. 206-207. . privremeno. 14-29) i sa šabatom. nego ispuniti’ (Mt 5.

dok je Pavao i dalje govorio. Liturgija u Djelima apostolskim i poslanicama Knjiga Djela apostolskih i poslanice značajni su izvori za prikupljanje podataka o životu. A nekog mladića imenom Eutiha.1. Nadalje. koji je sjedio na prozoru uhvati dubok san te on. Evo nekih opisa bogoslužja koje nalazimo u Novome zavjetu: «Oni su bili postojani u apostolskoj nauci. djelovanju. razlomi i blagova kruh te proslijedi s . produži govor do ponoći. 4. Pavao siđe. razvoj liturgije možemo pratiti kroz novozavjetne spise. 42) «U prvi dan sedmice.» (Dj 2. Kako je kanio sutradan otići. obujmi ga i reče: ‘Nemojte se uznemiravati: Njegova je duša u njemu’. Digoše ga već mrtva. lomljenju kruha i u molitvama.POČECI KRŠĆANSKE 4. nadnese se nada nj. U gornjoj sobi gdje smo se skupili bile su mnoge svjetiljke. pade s trećeg kata dolje. vjerovanju i praksi prve crkve. kad se sastadosmo da lomimo kruh. zajedničkom životu. Pavao je govorio prisutnima. LITURGIJE U prethodnom smo poglavlju ustvrdili kako je upravo Krist začetnik novozavjetnog bogoslužja. svladan snom. Opet se pope.

1987. U Djelima apostolskim nalazimo dva čina rane crkve u vezi s blagovanjem a to su lomljenje kruha i zajedničko blagovanje. STAGG. Izraz lomljenje kruha nalazimo u 1 Kor 10. Upravo u ovoj praksi rane Crkve određene su kršćanske denominacije ustvrdile da je euharistija u ranoj Crkvi bila središte kršćanskoga bogoslužja. ovi nam dostatno pokazuju glavne elemente bogoštovlja.» (Dj 20. euharistija i zajedništvo. Grčka riječ za zajedništvo u smislu Večere Gospodnje je koinonia. 180-183.. Usp. . 19. Zajednička su blagovanja bila zapravo večere odnosno zajed- 59 Novi zavjet koristi nekoliko izraza za Večeru Gospodnju: Večera Gospodnja. Dakle. Kako bilo. 7-12). I onda otputova. prva je crkva nastavila činiti Kristovo djelo i u bogoštovnom smislu. Ovaj izraz nalazimo i 1 Kor 10. 16 i Dj 2. Lk 22. molitva i propovijedanje.1. 16. Nema sumnje da su prvi kršćani redovito na svojim sastancima lomili i kruh odnosno blagovali Večeru Gospodnju. Večera Gospodnja pojavljuje se samo u 1 Kor 11.1. 42. Izraz Euharistija dolazi od grčke riječi eukharistia što znači zahvala. «Zar nije posvećeni kalež koji posvećujemo zajedništvo s krvlju Kristovom? Zar nije kruh koji lomimo zajedništvo s tijelom Kristovim?» (1 Kor 10. Teologija Novoga zavjeta. U spomenutim tekstovima to su: lomljenje kruha. zahvalno mišljenje. F. str. ona je evidentno bila neizostavan dio kršćanskoga zajedništva rane Crkve. evidentno je da se redovito spominje lomljenje kruha. Iako imamo i druge tekstove u Novome zavjetu koji oslikavaju ranu kršćansku liturgiju. Novi Sad: Dobra Vest. lomljenje kruha. Novi zavjet također koristi i izraz zajedništvo da opiše Večeru Gospodnju. Lomljenje kruha – euharistija59 U tekstovima koje smo naveli a iz kojih se vidi praksa ranog kršćanskog bogoslužja. Luka u svome evanđelju navodi da je Krist zahvalio (eukharistesas) za kruh i čašu. 16). 4.38 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE propovijedanjem dugo – sve do zore. 20.

1. Molitva – liturgijski obrasci U Novome zavjetu ne nalazimo točan redoslijed odnosno formu kršćanskoga bogoslužja. K. za razliku od samoga čina lomljenja kruha i blagovanja kruha i vina kao uspomene na Kristovu smrt. ponajprije ljubav Božju prema ljudima te ljubavi ljudi međusobno i prema Bogu. J. VORGRIMLER. dakle. 4. nazvani Agape. 96-97. koje je Krist ustanovio a koje je rana Crkva prihvatila kao liturgijski obrazac kod blagovanja. str. Usp. 61 Usp. 19. te reče: Ovo činite (svaki put kad ga pijete) na moju uspomenu!» (1 Kor 11. poslije večere. 23b-25).2. Ove su riječi najbliže riječima ustanovljenja iz Lk 22. GNILKA. Ovo činite na moju uspomenu! Isto tako uze kalež. 11-12. Teologija Novoga zavjeta. RAHNER i H. . evidentno je da apostol Pavao. razlomi ga i reče: ‘Ovo je tijelo moje koje je za vas. Već smo spomenuli Kristovu molitvu Očenaš kao i riječi ustanov60 U grčkom jeziku Agape označava ljubav.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 39 nički objedi ljubavi. Pavao ovaj liturgijski obrazac predaje dalje crkvama:61 «Gospodin Isus one noći u koju bijaše izdan uze kruh te zahvali. Razlog zašto se Agape nisu održale moguće je naći i u zloupotrebama koje su se događale u ranoj Crkvi (1 Kor 1. str.. Kada govorimo o Večeri Gospodnjoj. vezano uz njeno blagovanje preuzima i vjeroispovjedne formule. Teološki rječnik.. No iz određenih se novozavjetnih tekstova mogu naslutiti određeni liturgijski obrasci. 17 i dalje). 2004.60 Agape se kasnije nisu održale unutar kršćanskoga bogoslužja. 1999. Iz Pavlovih se riječi. Đakovo: Karitativni fond: Ne živi čovjek samo o kruhu. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. dade naslutiti kako je upravo ovaj obrazac služio u ranom bogoslužju kod molitve nad euharistijskim kruhom i vinom.

str. 24-31. što je bilo i prirodno. osobito 62 63 Berakah od hebrejske riječi barak=blagoslivljati. Zasigurno su židovski bogoštovni elementi imali utjecaja na rano kršćansko bogoslužje. budući su prvi kršćani dolazili iz židovstva.40 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE ljenja Večere Gospodnje. 42. 19. Primjerice. za kraljeve i za sve koji su na višem položaju. 5b spominje se molitva hvale (hvalebnica) i prošnje (molbenica). 4.63 O javnoj molitvi apostol Pavao govori u 1 Tim 2. V. molim da se upravljaju prošnje. Kristova otajstva. prije svega. Da su se Kristove riječi ustanovljenja koristile u bogoslužju rane Crkve potvrđuje nam apostol Pavao u 1 Kor 11. 95. 12.» Ovdje nalazimo princip molitve za vlasti. 24. sazivi. da mognemo provoditi tih i miran život u punoj pobožnosti i dostojanstvu. «Molitve od sveopćeg značenja ograničene su na molitve za ljude koji vladaju. 12. molitve. Tim je aklamacijama zajednica potvrđivala pročitani ili izgovoreni tekst. u Djelima apostolskim 2. odnosno molitvu. 3. Usp.62 Neki elementi starozavjetnog bogoslužja. Moguće je da se hvalebnica izricala po židovskom načinu berakah. zahvaljivanja za sve ljude. 1-2: «Tako. 10. amen i hosana. Kršćani su pozvani moliti i za one od kojih im je nerijetko prijetila i opasnost. 23-26. . a koje je prva Crkva rabila kao aklamacije sačuvani su do danas u kršćanskim bogoslužjima kao npr. 14. te nam je tako sačuvao oblike pojedinih aklamacija koje je najvjerojatnije prva Crkva koristila na bogoslužjima. Ivan Apostol opisuje nebesko bogoslužje u Otk 7. izrazi: aleluja. 1. 6 i dalje. 47. No molitvom za vlasti može se osigurati «tih i miran život». Možemo pretpostaviti kako je prva Crkva koristila sinagogalne odnosno starozavjetne obrasce. i to možda zato što su kršćani skloni tome da vladare izostavljaju iz svojih molitava. ZAGORAC.

1. bez obzira na njihovu narodnost. PAŽIN. Pavao govori i o načinu molitve. Javna molitva odnosno javna bogoslužja.. 3 – 14. 2. 3. D. 4. moraju imati svoj red. Obzirom na praksu crkve u Korintu da se za vrijeme bogoslužja moli «u jezicima». Određene su egzegete također mišljenja kako su pojedini dijelovi poslanica (himne) uzeti iz ranokršćanske liturgije. Tim 6. 30 i 32. 1 Tim 3. 6-11. 1997. 16-22. 5. str. 15-20. str.. Pastoralne poslanice.. dakle. 3-5. Crkva treba moliti za «sve ljude». što je bila molitva «duhom». one trebaju biti predmet molitve. osim u teškim.»64 No osim konkretne molitve za vlasti. Ef 1. a jedan neka tumači!» (27 stih). 1 Pt 1. što je činjenica koja se često zaboravlja. nastavljajući zapravo vršiti Kristovo djelo. Upravo na ovome primjeru vidimo naznake Pavlove težnje da se bogoslužje organizira te da ima svoj određeni red i sklad. str. 18-22. Prva je Crkva u molitvi koristila i himne ili hvalospjeve. Efežanima. 1997. ne moli samo za svoje članove. Molitva «u jezicima» može biti korisna. Crkva obavlja posredničku službu. Njih nalazimo u Rim 8. dakle. «Ako se govori tuđim jezikom. STOTT. W. Kol 1. sudbonosnim razdobljima. 11-13. Pavao daje prednost molitvi «umom» (1 Kor 14 poglavlje). već za sve ljude. Z.65 64 65 D. 28-29. 20. 5-9 i sl. 105- . GUTHRIE. 63-64 Usp. Osim o sadržaju molitve. 1 Sol 5. religijsku ili inu pripadnost. Daruvar: Logos. GUTHRIE. Pastoralne. jer građani – kršćani na taj način mogu utjecati na razvoj državne politike. Crkva. 2 Tim 2. Fil 2. 15-16.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 41 kada su oni otvoreno neprijateljski nastrojeni… Bez obzira na to jesu li državne vlasti zloupotrebljavale svoj položaj ili ne. R. J. 22-25. str. Povijest liturgije. Daruvar: Logos. no mora ju pratiti i dar «tumačenja jezika». 16. neka govore dvojica – ili najviše trojica – i to po redu. 1.

35).» 67 106. R NEIBUHR i D. str. 15b-16: «Blaženi i jedini Vrhovnik.. Worship in the Early Church. u: Rewiew and Expositor. Rani su kršćani svakodnevno propovijedali i naučavali (Dj 5. WILLIAMS. P. Pastoralne.66 4. Teologija Novoga zavjeta. 42).. 11). STAGG. Michigan: Eerdmans. The Ministry in Historical Perspectives. Njemu čast i vječna vlast! Amen. GUTHRIE. 1/1959. R. 36 i dalje.. «Iako se ne pravi oštra razlika između kerigme i didache. str. D. kojega nitko od ljudi nije vidio i ne može vidjeti. 1988. STAGG. MARTIN. str.42 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Spomenuti hvalospjev iz 1 Tim 6. poput mnogih drugih. str. koji je jedini besmrtan i koji boravi u nepristupačnoj svjetlosti. str.» po mišljenjima određenih egzegeta također spada u dio starozavjetne liturgije budući odiše židovskim duhom. Propovijedanje i naučavanje su u ranoj Crkvi bile dvije različite djelatnosti. Već sam izraz ‘učenik’ nosi u sebi novozavjetni naglasak na podučavanju onih koji su bili evangelizirani. Pavao i Barnaba su. 192-195. Usp. naučavali i navješćivali riječ u Antiohiji (Dj 15. 206. Njih je vrijedno zapaziti. . Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. a mora biti prisutno i pažljivo i neprestano propovijedanje onima koji su uzvjerovali evanđelje. MOODY. U ovakvom propovijedanju mora postojati prostor za učenje. Propovijedanje i naučavanje Euharistiju i molitvu upotpunjavale su službe propovijedanja (kerigma) i naučavanja (didache). U poslanici Efežanima se služba učenja blisko združuje sa službom pastira (Ef 4. 66 67 Usp.1. F. 1: D. neke razlike ipak postoje. 39-52. Grand Rapids. propovijedanja i naučavanja. «The Ministry of the New Testament».3. str. 106. Teologija Novoga zavjeta. F.

apostoli biskupe. jezici. apostolskoj sukcesiji (naslijeđu). u svim religijama zadužena da u ime zajednice prinosi žrtve božanstvu te da posreduje između božanstva i ljudi. uz sliku spontanog bogoslužja. uvodeći učenje o tzv. dar tumačenja jezika. starješinska služba i sl. U tome je smislu uistinu bila živa.4. U tekstovima poput 1 Kor 12. I ovi su elementi. Naime. 19: «Govorite jedni drugima u psalmima. Crkva je u kasnijem periodu ustrojila tri stupnja svećenstva: đakonsku.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 43 4. Novi zavjet također spominje i druge prepoznate službenike koji su vjerojatno imali odgovornost u organizaciji ne samo crkve kao organizirane zajednice već i bogoslužja. biskupi svećenike (prezbitere) i đakone. To su starješine (grčki: presbuteroi) i nadglednici (episkopoi). uočavamo i druge elemente ranokršćanske liturgije: pjesmu i psalme. 8-10. proroštvo. Anglikanske i sl. U katoličkoj i 69 70 . razlikovanje duhova. 68 spominje se popis darova (charismata)68 koje određeni vjernici posjeduju i kojima mogu aktivno sudjelovati u bogoslužju. Rim 12. Taj slijed se. posebice psalmi. hvalospjevima i nadahnutim pjesmama! Pjevajte Gospodinu u svom srcu i slavite ga!» Ovdje. preuzeti iz židovske liturgije. karizmatska zajednica. prezbitersku i biskupsku.1. Hrvatska riječ svećenik prijevod je latinske riječi sacerdos a koja označava osobu koja je općenito. vjera. Apostol Pavao govori u Ef 5. znanje. Ovakvo je shvaćanje danas prisutno u episkopalno ustrojenim crkvama poput Rimokatoličke. Pravoslavne. 28-30. sukladno ovome učenju. posebice euharistiju. Predvodnici bogoslužja – sudjelovanje vjernika Glede samoga vođenja bogoslužja može se pretpostaviti da je Crkva isticala i ohrabrivala aktivno sudjelovanje svih nadarenih vjernika. po ovome shvaćanju održao do danas i jedino valjano zaređeni biskupi mogu zaređivati svećenike koji opet mogu valjano obavljati sakramente. dar ozdravljanja. moć čudesa. Krist je zaredio apostole.69 Svoje službenike također nazivaju svećenicima70 68 To su mudrost.

No protestanti uglavnom odbacuju ovakvo mehaničko shvaćanje apostolskog naslijeđa i svoje službenike u pravilu ne nazivaju svećenicima. Zagreb: kršćanska sadašnjost. 10). 7. kao središnji tjedni dan okupljanja kršćana (Dj 20. službenici se u pravilu ne nazivaju svećenicima već pastorima (lat. već se vjernici u Jeruzalemu okupljaju zajedno u hramu i u sinagogama na slušanje Božje riječi i molitvu. str. 1990. 1 Kor 16. Obzirom na drugačije shvaćanje euharistije i posredništva u protestantskim crkvama. svećenik je osoba koja je zaređena u red prezbitera i koja posreduje između Boga i ljudi. a po kućama se sastaju radi blagovanja Gospodnje večere (Dj 2. 2. 3. Leksikon ikonografije.44 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE zbog žrtvenog karaktera bogoslužja u ovim crkvama (a što je dakako povezano sa shvaćanjem euharistije. obzirom na progonstvo koje je uslijedilo protiv kršćana. Otk 1. Posjećivanje hrama najvjerojatnije nije dugo trajalo. 4. 4. Nedjelja – Dan Gospodnji Poput Židova koji su imali svoj tjedni blagdan. Bogoštovna mjesta U samim počecima kršćanstva ne postoje izgrađena bogoštovna mjesta. o čemu ćemo kasnije govoriti). u kojima se obavlja bogoslužje .. . Usp. 46). 553. u pravoslavnoj crkvi (kao i u drugim crkvama koje naglašavaju žrtveni karakter euharistije i posredništvo svećenika). ali ovisno o papi i biskupima. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. crkve. odnosno euharistije. prinosi «žrtvu Novoga zavjeta» te dijeli ostale sakramente crkve. budući da odbacuju žrtveni karakter bogoslužja. središnji dan tjednog okupljanja Šabat. pastor=pastir). Iako povijest svjedoči da je prijelaz sa subote na nedjelju bio postupan. 2. tako se u kršćanstvu od samih početaka ističe prvi dan u tjednu – nedjelja.

nego li subotu. Ad Caecillium 16. jer je upravo prvoga dana stvorena svjetlost.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 45 navedenim stihovima već nalazimo prve naznake kršćanskoga okupljanja nedjeljom. Word.71 Kršćani su radije svetkovali nedjelju.. Ciprijan će sredinom 3.. str. a sv. Wine and Bread. str. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. WILLIMON. I. 1984. 72 . stoljeća reći da ‘slavimo uskrsnuće Gospodinovo’ (Epist. O slavljenju nedjelje kao središnjega okupljanja kršćana imamo i povijesna svjedočanstva: «Prvi dan u tjednu izabran je za euharistijski sastanak zbog toga što se na taj dan zbilo Kristovo uskrsnuće: kršćani su se u zoru (ante lucem) sastajali i na sastanku naizmjenično pjevali pjesmu Kristu kao Bogu. J. Euharistija u životu crkve kroz povijest. ŠAGI – BUNIĆ. toga je dana Krist uskrsnuo od mrtvih. On svojim uskrsnućem prvoga dana u tjednu pobjeđuje smrt i tako čini sve novo. kako je pod torturom uspio utvrditi rimski prokonzul u Bitiniji Plinije Mlađi oko 111/112.72 71 T. 1989. 67)». Sc. Justin je stoljeće prije saopćio rimskom caru da se kršćani u nedjelju sastaju zbog toga što je toga dana Bog stvorio svijet i što je Isus Krist istog dana uskrsnuo od mrtvih i ‘ukazao se svojim apostolima i učenicima te ih naučio ono što i vama predajemo da ogledate’ (Apol. Zato je veoma rano nedjelja nazvana i Danom Gospodnjim. 21. Valley Forge: Judson Press. Kao što je Šabat u starozavjetnom bogoštovnom sustavu podsjećao Izrael na stvaranje. 22.. W. tako nedjelja podsjeća na novo stvaranje koje Krist ostvaruje po svojoj žrtvi i uskrsnuću. 2). Usp. toga je dana Duh Sveti sišao na apostole a što se smatra rođendanom Crkve. H. Water.

.46 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Tjedno slavljenje nedjelje kao dana Uskrsnuća jest temelj kasnijem uspostavljanju slavljenja Uskrsa te formiranju kršćanskog liturgijskog kalendara.

Kao vrijeme nastanka navodi se prva polovica 2. DOBA U poapostolskom razdoblju Crkve započinje i kreiranje prvih liturgijskih obrazaca. godine nakon Krista. stoljeća. . i 130.1. tek 1873. poglavlju opisuje nam se postupak i molitva prilikom euharistijske službe: «IX. O tome svjedoče pojedini spisi iz toga razdoblja. koji si nam dao spoznati po Isusu. zatim u 8. Didache Didache je jedan od najranijih spisa postapostolskog razdoblja. Ovaj nam spis daje značajne podatke o bogoslužju između 80. Oče naš. godine. poglavlju o postu i molitvi gdje se donosi molitva Očenaš s uputom da se ista moli tri puta dnevno. za sveti trs Davida sluge tvojega. no vjerojatno je da je ovakav način moljenja Očenaša već bio uvriježen u to vrijeme. Didache nam u 7 poglavlju daje određene upute glede krštenja. Kraj Očenaša donosi na kraju liturgijsku doksologiju koja se inače ne nalazi ni u Matejevu ni u Lukinu evanđelju uz Očenaš. U 9.LITURGIJA U POAPOSTOLSKO 5. No spis je otkriven mnogo kasnije. 5. A što se tiče euharistije. i 10. Najprije o čaši: Hvalu ti dajemo. ovako iskazujte hvalu (eucharistesate): 2.

‘Amen’. dao si sinovima ljudskim hranu i piće da uživaju i da ti iskazuju hvalu (eucharistesosin). Jer: tvoja je slava i moć u vijeke. Neka dođe milost (charis). Saberi je od četiri vjetra. ‘Amen’.»73 73 T. 4. 5.48 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE svome sluzi (tou paidos sou). 7. 4. Ti si. ‘Amen’. i poradi spoznaje u vjere i besmrtnosti (gnoseos kai pisteos kai athanasias) koje si nam dao spoznati po Isusu svome sluzi: tebi slava u vijeke. jer si moćan: tebi slava u vijeke. u svoje kraljevstvo koje si joj pripravio. ‘Amen’. Hosana domu Davidovu! Tko je svet neka dođe! Ako tko nije. svome sluzi (tou paidos sou): tebi slava u vijeke. sve stvorio poradi imena svoga. koje si stavio da stanuje u našim srcima. 3. a nama si po svome sluzi Isusu milosno podario (echariso) duhovnu hranu i piće (pneumatiken trophen kai poton) za vječni život. Hvalu ti dajemo. poradi svetoga Imena tvoga. Oče sveti. neka se obrati! Maranatha! Amen. koju si nam dao spoznati po Isusu. da iskazuju hvalu kako hoće. ovako iskazujte hvalu: 2. posvećenu. 3. nego samo oni koji su kršteni u ime Gospodnje. za život i spoznaju (gnoseos). A o razlomljenom kruhu (tou klasmatos): Hvalu ti dajemo. A nitko neka ne jede ni ne pije od vaše euharistije. i sabran postade jedan. 5. Povijest kršćanske literature I. 6. ‘Amen’. i neka prođe ovaj svijet! ‘Amen’. 1998. da je izbaviš od svega zla i da je usavršiš u svojoj ljubavi. gospodaru svemogući (despota pantokrator). A pošto se nasitite. tako neka se sabere tvoja Crkva s krajeva zemlje u tvoje kraljevstvo. 49. Spomeni se Gospode. A prorocima (prophetais) dopustite. Crkve svoje (tes ekklesias sou). . str. Tebi slava u vijeke. Prije svega te hvalimo (eucharistomen). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. X. Jer: tvoja je moć i slava u vijeke.. Oče naš. Kao što bijaše ovaj razlomljeni kruh (klasma) raspršen po bregovima. ŠAGI – BUNIĆ. Jer u vezi s time rekao je Gospodin: Ne dajte sveto psima. ‘Amen’.

Klement također upotrebljava riječ leiturgia. Ova je opomena slična onoj u Didache 15.2. Ignacije opominje zajednicu u Efezu da se što češće sastaju na euharistiji i molitvi. 44. A. mogu obaviti uz suglasnost biskupa. Večeri Gospodnjoj treba prethoditi ispovijed grijeha i međusobno pomirenje. poglavlju govori se o crkvenim službama: biskupima i đakonima koji vrše službu proroka i učitelja. U 15. ADAM. 25 pa se može pretpostaviti da je ravnodušnost prema bogoslužju već bila uobičajena u određenim sredinama. 23. Stoga se krštenje. str. 5.3. Usp. Klementova poslanica Korinćanima Ovaj spis potječe iz 96. 82. godine u svojih sedam poslanica ukazuje na potrebu da se kršćansko bogoslužje zaštiti od krivovjerja lažnih učitelja. Uvod u katoličku liturgiju.75 74 75 T. Povijest kršćanske literature I. poglavlju vidljivo je da je dan za bogoslužje i euharistiju Dan Gospodnji (kath’ hemeran de Kyriou). koja je ključni izraz za služenje stadu Kristovom ( Leitourgesantas amemptos toi poimnioi tou Christou meta tapeinophrosynes. . hesychos kai anabausos. Poglavlja 59 i 60 donose molitve koje svjedoče o proširenom običaju da kršćanska crkva preuzima židovske molitvene tekstove. 3). ženidba i sl. euharistija. Ignacijevi spisi Antiohijski biskup Ignaice oko 110. 2 i Heb 10. str. ŠAGI – BUNIĆ. godine poslije Krista a autor mu je biskup Klement za kojeg se drži da je bio blizak s apostolima Petrom i Pavlom.74 5.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 49 U 14.

Propovijed . Usp. predstojnik nas opomene i potakne živom riječju da se ugledamo u one primjere. Hipolitova apostolska predaja je od izuzetne važnosti.Svetopisamska čitanja . godine nakon Krista donosi strukturu euharistijskog bogoslužja onog vremena.Prinošenje darova . A od euharistijske se hrane svakome dijeli i svatko prima. «A u dan zvan sunca (nedjelja) drži se zajednički sastanak svih. Apostolike paradosis – Traditio Apostolica (Apostolska predaja) Hipolita Rimskog Za proučavanje liturgije u poapostolskom dobu. str. A poslije molitava.Molitva vjernika . A narod odobravajući klikne: Amen.5. čitaju se spomen – zapisi apostola i knjige proročke. 5-6. donese se kruh. a nenazočnima se šalje po đakonima. PAŽIN. Z. vino i voda. Ovaj je spis nastao 76 77 Z. PAŽIN. str. Justina Ovaj dokument iz 150.4. Zatim se dižemo svi zajedno i molimo molitve. bilo da borave u gradu ili na selu. a predstojnik upravi Bogu molitve iz dna duše. .50 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 5. Nato. Povijest liturgije. kako već rekosmo.»76 Ovdje se jasno uočava struktura bogoslužja koja se tada primjenjivala: . Koliko već ima vremena. Prva apologija sv. kad čitač prestane.Euharistijska služba77 5. 6. Povijest liturgije.

Vrnjačka Banja. str. a koju naizmjenično s biskupom izgovara i okupljena općina. Njegovi se tekstovi u 43 odjeljka odnose na zaređenje biskupa. no većina bogoslužja je ipak bila u domeni improvizacije sposobnih vođa. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. prezbiteri. 108-109. određeni su liturgijski obrasci i do sada postojali. Trebinje.78 Hipolit također opisuje i određene liturgijske kretnje (radnje) koje služitelji (biskupi. 1972. đakoni i vjernici) obavljaju tijekom bogoslužja. On donosi doslovan tekst određenih obreda i samoga liturgijskog euharistijskog bogoslužja. str. Tako Hipolit opisuje početak liturgije na način da se prinose darovi (kruh i vino). 1999. 79 Usp. No izgleda kao da s Hipolitom vrijeme improvizacije polako prestaje. govori o liturgijskim pravilima glede krštenja i sl.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 51 oko 215. svećenika i đakona. što čine đakoni. Pisac ovoga djela je Hipolit za koga je poznato da je bio rimski svećenik. godine po Kristu. kao i na postavljanje ostalih službenika u Crkvi.79 Najznačajniji je Hipolitov obrazac euharistijske liturgije budući je isti postao značajan za razvoj svih daljnjih euharistijskih liturgija: «Predvodnik: Gospodin s Vama! Narod: I s duhom tvojim! Predvodnik: Gore srca! Narod: Imamo kod Gospodina! Predvodnik: Hvalu dajmo Gospodinu! Narod: Dostojno je i pravedno! 78 Dela apostolska. H.. JEDIN. Spis nadalje donosi tekst euharistijske liturgije. . Velika povijest crkve I. 311. Kako smo do sada vidjeli. Biskup s prezbiterima ispruža ruke nad darovima dok izgovara veliku molitvu hvale.

koga si nam u posljednjim vremenima za Spasitelja i Otkupitelja i Navjestitelja poslao. Sjećamo se stoga smrti i uskrsnuća njegova. poslao si ga s neba u krilo Djevice koja ga je u utrobi nosila. Kad ovo činite. tebi zahvali i reče: Uzmite. budući da ti se tako svidjelo. da od trpljenja oslobodi nas koji smo u te povjerovali. Ocu i Sinu sa Svetim Duhom u svetoj Crkvi tvojoj sada i u vijeke vjekova. On je vršeći tvoju volju i stječući tebi Sveti narod. raširio ruke trpeći. ovo je tijelo moje koje će se za vas lomiti. da te hvalimo i slavimo po Sinu tvome Isusu Kristu. jedite. PAŽIN. Sve saberi u jedno i podaj svima koji uzimaju udjela u ovim otajstvima da se ispune tvojim Svetim Duhom. Amen. Bože po tvome ljubljenom Sinu. I molimo te da nam pošalješ svoga Svetoga Duha na prinos svoje Crkve. .52 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Predvodnik: Hvalu tebi uzdajemo. 10-11. po kojemu slava i čast tebi. prikazujemo ti kruh i kalež i zahvaljujemo ti.»80 Ovo još uvijek nije bila službena liturgija toga vremena.) bogoslužja i prisutan je u euharistijskim liturgijama različitih tradicija do danas 80 Z. uze kruh. On ostaje kao osnovni kanon (predslovlje. da smrt riješi i okove vražje prekine i podzemlje zgazi i prosvijetli pravedne i k cilju upravi i uskrsnuće objavi. I dok se dragovoljno predavao muci. nedvojbeno je da Hipolitov kanon postaje osnovni obrazac za daljnje liturgijske forme. No. Slično i kalež govoreći: Ovo je krv moja koja se za vas prolijeva. i prostora za slobodnu molitvu i improvizaciju još je uvijek bilo. Isusu Kristu. jer si nas držao vrijednima da pred tobom stojimo i tebi služimo. velika zahvala i sl. meni na spomen činite. Povijest liturgije. On je Riječ tvoja nerazdvojiva po kojoj si sve načinio i. str. da ih učvrsti u vjeri i istini. On se utjelovio i očitovao kao tvoj sin rođen od Djevice po Duhu Svetome.

«Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva! Neka te Jahve licem svojim obasja. milostiv ti bude! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!» Br 6. Hosana u visini. Uvod u katoličku liturgiju. Usp. Trostruki hvalospjev Sanctus81 koji je postao sastavni dio euharistijskog kanona a o kojem će kasnije biti riječi. str. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave.83 81 Svet.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 53 I u ovome obrascu se mogu prepoznati elementi židovske liturgije. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. najvjerojatnije je također preuzet iz starozavjetnog bogoslužja. 82 83 . svet. Hosana u visini. A. U kršćanskim liturgijama toga vremena kao i u kasnijem periodu koristi se Aronov blagoslov. 24-26. ADAM. svet Gospodin Bog Sabaot.82 Liturgijski pozdravi poput Mir s vama ili Gospodin s vama (narod odgovara: i s duhom tvojim) također su preuzeti iz starozavjetnog bogoslužja. 21.

.

godine objavio i stavio na snagu. «Milanskim reskriptom tolerancije». U vrijeme progonstva Crkva će dati svoje mučenike koji će bitno utjecati i na razvoj liturgije. Liturgija postaje svečanija. kadi ih se tamjanom i dovodi do trona.RAZVOJ LITURGIJE U KONSTANTINOVO I POKONSTANTINOVO 6. ali i kompliciranija. 25. kršćanstvo biti proglašeno jedinom zakonitom i državnom religijom tako da od progonjene Crkve nastaje povlaštena Crkva carstva. Kasnije će. godine. Sloboda kršćanstva Kršćanstvo će do 4. kršćanstvo je steklo slobodu i jednakost s drugim religijama. Biskupi se izjednačuju s najvišim državnim dužnosnicima. raskošnija. za vrijeme cara Gracijana na Zapadu i Teodozija na Istoku. ADAM.1. Mnogi dvorski ceremonijali nalaze mjesta u liturgijskom slavlju. kojeg je car Konstantin 313. valja ju prilagoditi novim okolnostima.84 Ova. VRIJEME 6. novonastala situacija za Crkvu utjecat će u velikoj mjeri i na daljnji razvoj bogoslužja. Poput carskoga ceremonijala na dvoru. A. 380. Uvod u katoličku liturgiju. . o čemu će kasnije biti riječi. str. Budući da se više ne obavlja na skrivenim mjestima i u katakombama. biskupe pri svečanim ulascima u baziliku prate lučonoše. stoljeća biti progonjeno. Službena odjeća biskupa ima određene 84 Usp. Biskupima se iskazuje čast klanjanjem kao i caru.

16 nalazimo kršćansko vjeroispovijedanje u obliku hvalospjeva «Onaj koji je tijelom očitovan. ona je postala 85 Usp. Treba istaknuti da nisu svi biskupi bili spremni prihvatiti ove promjene. no ipak ih je većina smatrala da će na ovaj način Crkva ipak dobiti određeni položaj u društvu. 6.2. U Fil 2. U 1 Tim 3. Jedan od prvih simbola vjere bio je i Iesous Hristos Theou Yios Soter (Isus Krist. čovjek Krist Isus» (1 Tim 2. 6-11 imamo još opširnije vjeroispovijedanje o Kristovoj osobi: «Da svaki jezik prizna: Gospodar je Isus Krist». 5). Neka su vjerovanja dva ili tri izričaja vjere poput «Jedan je Bog jedan je i posrednik između Boga i ljudi.1. Budući da su prva slova činila grčku riječ Ihtus što znači riba. odnosno liturgijskih tekstova i obrazaca. Kristove ljudske i božanske naravi te učenja o Svetome Trojstvu. A. 5) ili «Jedan Gospodin. u svijetu vjerovan. manipul iz čega se kasnije razvija liturgijsko odijelo.2. . Spasitelj). Sin Božji. u slavu uznesen». Te je riječi najvjerojatnije izgovarao svaki novi obraćenik. osobito glede Kristova božanstva. jedna vjera. Ovi su sporovi dakako utjecali i na razvoj liturgije. Liturgijska vjeroispovijedanja Prva vjeroispovijedanja kršćanske crkve bila su jednostavna i kratka i izražavala su vjeru u Krista kao Gospodina i Sina Božjega. palij. Ovaj se hvalospjev najvjerojatnije pjevao u obredu krštenja. i jedno krštenje» (Ef 4.85 6. str. poganima propovijedan. Osnovno je bili potvrditi da je «Isus Gospodin». Duhom opravdan. 25-26. ADAM. Teološki utjecaj na liturgiju Četvrto je stoljeće obilježeno teološkim sporovima. anđelima pokazan. Uvod u katoličku liturgiju.56 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE insignije kao što su štola.

Uskrsnuće tijela i život vječni. stvoritelja neba i zemlje. . treći dan uskrsnuo od mrtvih. sašao nad pakao.» 86 Usp. uzašao na nebo.2. Svetu sveopću Crkvu. Sina njegova jedinoga. Amen. Koristio se kao obrazac vjere novokrštenika i ustalilo se uglavnom u liturgijskoj praksi Zapada. Rođen od Marije Djevice. T.86 Apostolsko vjerovanje glasi: «Vjerujem u Boga. Gospodina našega. odonud će doći suditi žive i mrtve. godine. str. Oca svemogućega. koji je začet po Duhu Svetom.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 57 jedan od najranijih znakova kršćanstva.. no tada još nemamo točan tekst tog simbola. Prvi zabilježeni tekst Apostolskog vjeroispovijedanja na grčkom jeziku nalazimo u pismu Marcela Ancirskog kojega je uputio papi Juliju I oko 340.1. doslovan današnji tekst Apostolskog simbola odnosno Apostolskog vjerovanja nalazimo prvi put na početku 6. Oca svemogućega. No. Vjerujem u Duha Svetoga. Mučen pod Poncijem Pilatom. općinstvo svetih. I u Isusa Krista. umro i pokopan. No razvijaju se i šira vjeroispovijedanja koja izražavaju vjeru Crkve o Bogu. stoljeću. Raspet. Apostolsko vjeroispovijedanje Apostolski simbol vjere spominje se još u 2.1. 38-39. ŠAGI-BUNIĆ. stoljeća kod biskupa Cezarija Arloskog u Galiji te u liturgijskim knjigama Rima i Galije. 6. Otpuštenje grijeha. sjedi o desnu Boga. Povijest kršćanske literature I.

Crkveni sabori. Stvoritelja neba i zemlje.87 Na drugom općem saboru.2.2. svjetlo od svjetla. 1980. Na ovome se saboru usvaja Nicejsko vjerovanje protiv Arija. I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i postao čovjekom. Raspet također za nas: pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan. Nicejsko – carigradsko vjeroispovijedanje glasi: «Vjerujem u jednoga Boga. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.58 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 6.88 Tako nastaje Nicejskocarigradsko vjeroispovijedanje koje postaje sastavni dio liturgijske prakse. str. Oca svemogućega. pravoga Boga od pravoga Boga. H. ne stvorena. odnosno Prvom carigradskom saboru održanom u Carigradu 381. Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa. Crkveni sabori. Rođenog od Oca prije svih vjekova. sazvan je prvi opći Koncil u Niceji 325. Usp. I u jednoga Gospodina Isusa Krista. JEDIN. godine po Kristu. str. Boga od Boga. po Svetom pismu. 15-20 88 87 Usp. H. svega vidljivoga i nevidljivoga.. odnosno o istobitnosti Sina s Ocem. JEDIN. Nicejsko-carigradsko vjeroispovijedanje Radi arijanskog krivovjerja koje je nijekalo Božanstvo Isusa Krista. istobitna s Ocem. jedinorođenoga Sina Božjega. 20-24 . Rođena. po kome je sve stvoreno. godine usvaja se vjerovanje o božanstvu Duha Svetoga a protiv Macedonijeve hereze. I uskrsnuo treći dan.1.

već svakoj dosuđuje i božanske osobine nestvorenosti. “Katolička vjera” ovdje označava opću vjeru.2.” Ono proglašava božansku narav osoba ne samo izričito nazivajući svaku od njih Bogom i Gospodinom. taj mora prije svega čvrsto ispovijedati katoličku vjeru. I iščekujem uskrsnuće mrtvih. smatra se definitivnim izrazom pravovjernog vjerovanja u Trojstvo. I život budućega vijeka. I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. I u jednu svetu sveopću i apostolsku Crkvu. I u Duha Svetoga. koji je govorio po prorocima. i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. a ipak nisu tri Boga. Amen. vječnosti i svemoćnosti. koji izlazi od Oca i Sina.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 59 I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu. Pisano je protiv arijevskog učenja.1. Atanazijevo vjeroispovijedanje Atanazijevo vjerovanje poznato i kao Quicunque. Ono izričito izražava istodobni pluralitet i jedincatost Boga: “ Tako je Otac Bog i Sin je Bog i Duh Sveti je Bog.3. nego je samo jedan Bog. no nije zaživjelo u liturgijskoj praksi. stoljeću. Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha.» 6. Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi. Ovo je vjeroispovijedanje usvojeno u 5. beskrajnosti. «Tko želi biti spašen. Autor mu je nepoznat. iako se pripisuje Atanaziju. a tko je ne sačuva u cijelom njenom sa- . Gospodina i životvorca.

tako Duh Sveti. niti stvorili. U tom Trojstvu ništa nije prije ili poslije. poštujemo kako jedinstvo u Trojstvu. svemoguć Sin. A ipak nisu tri vječna nego je jedan vječni. nego iz njih proizlazi (procedens). niti stvorio nego rodio. Duh Sveti gospodin. Ni Sina Otac nije učinio. a ipak nisu tri gospodina. Ali za vječno spasenje potrebno je vjerovati u utjelovljenje našega Gospodina Isusa Krista. jedan Duh Sveti a ne tri Duha Sveta. ništa više ili manje nego su sve tri osobe u sebi jednako vječne. niti rodili. Tako je Otac gospodin. neizmjeran je Sin. mora vjerovati to o Svetom trojstvu. tako nam katolička vjera zabranjuje priznati tri boga i tri gospodina nego jednog gospodina. želi biti spašen. neizmjeran je Duh Sveti. Duha Svetog nisu učinili (factus) ni Otac. druga osoba je sinovljeva. ni tri neizmjerna. nestvoren je Sin. a ne tri Oca. ni Sin. jedan neizmjerni. ne tri Sina. niti stvorio. Oca nitko nije učinio. A ovo je prava vjera: moramo vjerovati i ispovijedati da je Gospodin naš Isus Krist Sin . Tako nisu ni tri nestvorena. kako je prije rečeno. Vječan (aeternus) je Otac. Nestvoren (increatus) je Otac. nego je jedan nestvoreni. jednako velike. Kako Otac. Jedna je osoba Oca. svemoguć Duh Sveti. nego je samo jedan Bog. tako Sin.60 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE držaju. Tako je Otac Bog i Sin je Bog i Duh Sveti je Bog. taj će biti zauvijek izgubljen. Tako je jedan Otac. vječan je Sin. niti rodio. Sin gospodin. Istu slavu i jednako vječno veličanstvo. a ipak nisu tri Boga. dakle. Tko. Ali i Otac i Sin i Duh Sveti imaju samo jedno božanstvo. vječan je Duh Sveti. nego jedan Gospodin. Jer kako po kršćanskoj vjeri ispovijedamo svaku osobu kao Boga. Ovo je katolička vjera: Slavimo jednoga Boga u Trojstvu i Trojstvo u jedinstvu bez umnožavanja osoba i bez razdiobe biti (bića). tako Trojstvo u jedinstvu. tako da u svemu. nestvoren je Duh Sveti. a treća je osoba Duha Svetoga. Neizmjeran (immensus) je Otac. jedan Sin. a ipak nisu tri svemoguća nego je jedan svemogući. Tako je svemoguć Otac.

. ne po povećanju bića nego po jedinstvu osobe.php?action=c_vidi&id=2996. On je zbog našeg spasenja trpio. odnosno o Svetom Trojstvu. tako ipak nisu dva Krista nego jedan Krist. 89 http://www. imamo i druge obrasce koji se pojavljuju u razdoblju od 4. On je Bog jer je iz Očeve biti (stvarnosti) od vječnosti rođen. ne kao da bi se božanstvo pretvorilo u tjelesnost. Određene se molitve počinju upućivati i Isusu i Duhu Svetomu.»89 6.2. A jer je istovremeno Bog i čovjek. a ne samo Bogu Ocu (po Sinu. Kod njegovog ponovnog dolaska svi će ljudi uskrsnuti u svojim tijelima i dati račun o svojim djelima. svemogućeg Oca. sjedi s desne strane Boga. ne može se spasiti. Tko je vjerno i čvrsto ne čuva i vjeruje. Jer kako razumska duša i tijelo tvore jednog čovjeka. ući će u vječni život. Jedan pak. odatle će doći suditi žive i mrtve. Potpuni Bog. Oni koji su činili dobro.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 61 Božji. veljače 2007. tako je Bog i čovjek samo jedan Krist. koji se sastoji od razumske duše i čovječjeg tijela. nego jer je Bog uzeo ljudskost. u Duhu Svetomu).katolici. To je katolička vjera. manji od Oca po ljudskoj naravi. potpuni čovjek. koje imaju za cilj istaknuti pravovjerno učenje o Bogu. Rani liturgijski teološki obrasci Osim navedenih vjeroispovijedanja koja su ušla i u liturgijske tekstove. Jedan potpuno i čitav. pristupljeno 8. u vječni oganj. kako bi se potvrdila jednakost svih osoba Trojstva. stoljeća. čovjek jer je od biti (stvarnosti) majke rođen u vremenu.2. Tako nastaju trojstvene molitvene formule kao što je «Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu» i sl.org/nauk. Bog i čovjek. koji su činili zlo. sišao u podzemlje (nad pakao) i treći je dan opet uskrsnuo. uzašao na nebo. do 6. kako je to bilo u ranijoj liturgijskoj praksi. Ocu jednak u božanstvu.

). Mnoge himne i liturgijske molitve sve su više prožete teološkim definicijama Trojstva. kako smo već ustvrdili.3. kosti. iz katakombi i skrivenih mjesta seli u velike bazilike gdje se gubi zajedništvo predvodnika bogoslužja i naroda. ili da se barem u oltar ugradi dio njegovih «svetih moći». ali i opasnosti. dijelovi odjeće i sl. dakle s pitanjem koliko može neke oblike poganskih kultnih svečanosti i pobožnosti kristijanizirati i ugraditi u svoje litur- . kao uvijek u razdobljima povećane misijske djelatnosti. susretala s pitanjem prilagodbe. moći». nadalje. koji se počinju štovati i nazivati svetima. Posebno je ovakva praksa bila razvijena na Istoku gdje je kasnije nastao ikonostas koji i danas razdvaja oltar od okupljenog naroda. U crkvene svetkovine pa i određena učenja.62 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Tako liturgija sve više postaje i izraz pravovjernog štovanja Boga. Krista i Duha Svetoga. Liturgija se. ulaze poganski elementi koji su bili neprihvatljivi ranom kršćanstvu. svećenik i sl. Dolazi i do sve rjeđeg sudjelovanja naroda u euharistiji. Vrijeme progonstva i mučeništva iznjedrilo je mnoge kršćanske mučenike. Liturgijske stranputice Pokonstantinovo vrijeme donosi Crkvi mnoge pogodnosti. Postaje pravilo graditi crkve na grobovima svetaca mučenika. Crkva se djeli na oltarski dio i lađu. Euharistija se sve više počinje shvaćati kao žrtva (otuda i naziv oltar. te se stvara sve veća podjela klera i laika. «Crkva se. Svakako da je ovakva praksa vodila mnogim zlouporabama. trgovinama i sl. Podižu se naime oltarske pregrade na kojima se postavljaju zavjese kako narod ne bi imao pogled na oltar tijekom euharistijske liturgije. Sve je manje sudjelovanja naroda u samome bogoslužju. Njihova tijela. počinju se štovati kao relikvije odnosno kao «sv. 6. pri čemu se oltar i fizički odvaja od mjesta gdje se nalazi narod.

91 Počinje im se iskazivati molitveno poštovanje. Trebalo je za kršćanske vrijednosti zadobiti pogane koji su se veoma teško odvajali od svojih poganskih običaja. No. 227. Pripravnici za krštenje. Novi odnos Crkve prema državi i javnosti omogućio je i proizveo također nove oblike. katekumeni. str. kojem katekumeni ne samo da ne mogu pristupiti u smislu blagovanja. sudjelo90 H.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 63 gijsko područje. poganski elementi vezani uz te datume i proslave su ostali prisutni do danas. JEDIN. Crkva je preuzela ovaj datum da bi naglasila Krista kao Nepobjedivo sunce pravde. iako je dano novo značenje određenim datumima i običajima.4. Kršćanski sveci su zamijenili poganske bogove. S te strane se javlja niz novih elemenata u njenoj sakramentalnoj liturgiji. 91 . Zamjena poganskih bogova za kršćanske svece na poseban je način vidljiva u proslavljanju tzv. Kult mrtvih zauzima sve više mjesta u kršćanskom nauku.»90 Prilagodba Crkve na različitim područjima njezinog djelovanja može se promatrati u svjetlu kulturološke prilagodbe./5. osobito na području liturgijske reprezentacije i proširenja kalendara kršćanskih svetkovina. krsne slave kod pravoslavnih Srba. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 1995. Crkva je iskoristila određene već postojeće blagdane. stoljeću sve se više naglašava euharistijski dio bogoslužja. Velika povijest Crkve II. dajući im kršćansko značenje. Liturgija katekumena i liturgija vjernih U 4. a posebice u kršćanskom bogoslužju. Na primjer. 6. prosinca dan Nepobjedivog sunca. u izgradnji kultnih građevina i u liturgijskoj godini. već ne mogu ni fizički sudjelovati u ovome djelu bogoslužja. pogani su štovali 25.

te nije smio prinijeti svoj žrtveni dar niti imati udjela u pričesti. no bio je svjestan da će u Crkvi uvijek biti «pšenice i kukolja».94 92 93 94 Usp. Velika povijest crkve II.64 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE vali su u prvome djelu bogoslužja u kojem su se čitali te tumačili tekstovi iz Biblije. smio je. kao i neki katekumen. pobačaj.92 «Grešnik koji se vlastitom odlukom otvorio svojemu biskupu ili je njegov prijestup bio javan uvrstio bi se. u euharistiji nisu mogli sudjelovati niti javni pokornici.»93 Pojedini crkveni povjesničari smatraju da je ovakva crkvena praksa bila rigorozna te da je donosila mnoge negativne posljedice pokornicima. Usp. posjećivanje nemoralnih kazališnih predstava. kleveta. shizma. krivovjerje. JEDIN. str. str. Budući da nije više bio potpuni član crkvene zajednice. H. prisustvovati samo službi riječi. teška krađa. dakle. Ova je praksa ostala i danas u istočnoj (pravoslavnoj) liturgiji i naziva se liturgija oglašenih. Liturgija se svela na bogoslužje «svetaca» gdje je «zajedništvo svetih» shvaćano u doslovnom smislu. 285. kao i do sada u javnom bogoslužju formalnom presudom biskupa u stalež pokornika. 286. H. 285. pijanstvo. nepomirljiva mržnja. Velika povijest crkve II. On je disciplinu Crkve stavljao na važno mjesto. preljub. . Pozitivna je razmišljanja o ovome donio Augustin koji je zbog svojeg pretkršćanskog puta pokazao pomirljiviji stav po ovome pitanju. Velika povijest crkve II . Zajedno s katekumenima. JEDIN. To su: idolatrija. JEDIN.str. ubojstvo. H. Nakon toga ih se pozivalo da izađu iz crkve. Augustin nam daje listu grijeha zbog kojih se morala činiti javna pokora.

JEDIN. ljubavi prema bližnjima i sl. Velika povijest crkve II. stoljeću dolazi do formiranja liturgijskog kalendara. Uskrs kao sjećanje na Kristovu slavnu pobjedu nad smrću slavio se od samih početaka kršćanstva. godine po Kristu nalazi kršćanski običaj da se pred Uskrs posti 40 dana. što nam govori da je u to vrijeme godišnje slavljenje ovoga blagdana zaživjelo u Crkvi. Na Istoku je . Već se ranije javlja ideja o 40 dana priprave. stoljeću se uz Uskrs vezuje i dulje razdoblje priprave. Usp. siječnja. Bogojavljenje ili Epifanija (od grčke riječi epiphania koja znači očitovanje ili objavljenje) važan je blagdan božićnog vremena. 240.95 U 4.str. 300.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 65 6. razmišljanju o samome sebi i nutarnjoj sabranosti. Epifanija ili Bogojavljenje97 blagdan koji se proslavlja 6. pripravnike za krštenje se običavalo krštavati u uskrsnoj noći. stoljeća nailazimo na sporove oko termina slavljenja Uskrsa. također je u ovome razdoblju uvršten u liturgijski kalen95 96 97 Usp. od kojih su neki već bili prisutni u Crkvi. H.96 Vrijeme korizme postaje i vrijeme priprave katekumena za krštenje. Velika povijest crkve I. Naime. U ranom razdoblju Crkve. korizma. Prve tragove slavljenja ovoga blagdana nalazimo početkom 3. Sada se ovaj broj dana određuje kao korizmeno vrijeme. Sada se različiti blagdani i običaji formiraju u liturgijski kalendar.5. vježbanja pred Uskrs (Euzebije). Uspostavljaju se određeni blagdani./5. kako bi se objedinila praksa Crkve. vrijeme priprave koje se ne odlikuje samo postom (jedan obrok dnevno. stoljeća u Aleksandriji. Već krajem 2. prvo kao tjedni blagdan koji se proslavljao svake nedjelje. a zatim kao zasebni godišnji blagdan. Oblikovanje liturgijskog kalendara U 4. Atanazije prilikom svog boravka u Rimu. suzdržavanje od mesa i vina) već se veća važnost daje samodisciplini. H. 288. ili 40 dana posta pred Uskrs. str. JEDIN.

Crkvu svoju. Kristovo rođenje odnosno poklon mudraca rođenome Kristu. Kristova stvara novi narod od različitih plemena i jezika. kao što je Isusovo krštenje. Krist je došao spasiti sve ljude. 3. Stoga se u tradiciji Rimokatoličke crkve ovaj blagdan naziva i Sveta tri Kralja. Mitre. prosinca. prosinca. Od 21. prosinca. stoljeća pouzdano se zna da je Božić i na Istoku i na Zapadu slavljen 25. Ovaj se blagdan prvotno razvio na Istoku. čudo u Kani Galilejskoj. a zatim je preuzet i od Zapada. Poklonjenje mudraca Kristu. kako bi narod odvratila od poganstva. Na Bogojavljenje. Postoje dvije pretpostavke zašto se baš 25. Blagdan Kristovog rođenja. stoljeća Božić se i na Istoku i na Zapadu slavi 25. prosinac izabrao za slavljenje Kristovog rođendana: “Prva se zasniva na pastoralnom načinu djelovanja Rimske Crkve. U rimskom spisu Depositio Martyrium iz 354. Od 4. Reformacija nije odbacila ovaj blagdan. U ovom slučaju radilo se o rimskom poganskom blagdanu Natalis Solis Invicti. Crkva se spominje poklonjenja mudraca s Istoka novorođenom Kristu. Mudraci s Istoka prvi su pogani koji su se poklonili Kristu. Izvorno je ovaj blagdan označavao različite objave Boga. dakle od 6.66 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dar. (U ranoj se tradiciji ovim blagdanom obilježavalo tri događaja iz Kristovog života: 1. Božić. prosinca. Krštenje Gospodnje te. Većina protestantskih i reformiranih crkava zadržala ga je u svome liturgijskom kalendaru i ima posebnu službu za ovaj blagdan u liturgijskim knjigama. pa je stoga ovaj blagdan značajan u razumijevanju Kristove Spasiteljske uloge. čiji je simbol bio Sunce a slavio se 25. također dobiva svoj datum i svoje mjesto u liturgijskom kalendaru. prosinca počinje rast Sunca. . koja je na dane poganskih svečanosti uvodila svoje blagdane. Protestantska tradicija je zadržala prvotni naziv Bogojavljenje ili Epifanija. pa je to bio to bio prvobitni blagdan Isusova rođenja i krštenja. Svadba u Kani Galilejskoj). Već smo naglasili kako je ovaj blagdan zamijenio poganski blagdan «Nepobjedivog sunca». 2. Od tada. ne samo Židove već i pogane. godine nalazimo da se u to vrijeme Božić u Rimu slavio 25.

Crkva je bila svjesna da će ljudi teško odbaciti stečene poganske tradicije. Mjesto Mitre-pobjednika tame. Kao i uz vrijeme Uskrsa. tj. dakle.”98 Ova pretpostavka svjedoči o mudrosti rane crkve prilikom evangeliziranja pogana.”99 Općenito se smatra da je prva pretpostavka pravi razlog proslavljanja Božića 25. stoljeću. str. 2) i ‘svjetla svijeta’ (Iv 8. prosinca. Druga pretpostavka temelji se na vjerovanju koje je bilo rašireno u 3. . “To shvaćanje nije podnosilo da bude u računanju Kristova života nekih ostataka. 174-175. odnosno došašće. ne dovodeći time u pitanje vjernost kršćanskom učenju. Treba znati da je simbolika u rano kršćansko doba imala zapaženu ulogu. ožujka. kome je kršćanska tradicija primijenila Malahijinu proročku sliku ‘Sunca pravednosti’ (Mal 4. 174. Vladimir Zagorac. tj. tako se i uz vrijeme Božića vezuje razdoblje priprave kojeg danas poznajemo kao advent. morao je toga dana započeti i njegov zemaljski život. Računajući od toga dana 9 mjeseci dolazimo na 25. kako je svijet stvoren 25. Crkva je nakon izlaska iz progonstva počela slaviti rođenje Krista. Polazeći. Obje ove pretpostavke svjedoče nam više o simbolici nego o stvarnom datumu Kristova rođenja. na proljetni ekvinocij te da je upravo toga dana umro Krist. te je poganskim običajima dala kršćansku simboliku. prosinca.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 67 svečani blagdan početka novog života u prirodi. Krist posvetitelj vremena. od tada priznate tradicije da je Krist umro 25. Već kod ranijih kršćanskih pisaca nailazimo na spominjanje predbožićnog razdoblja u kojem se treba postiti i 98 99 Vladimir Zagorac. Krist posvetitelj vremena. str. toga je dana uslijedilo Utjelovljenje. jer bi to značilo nesavršenost. 12). ožujka.

Velika povijest crkve II. godine). Oblikovanje različitih liturgija na Istoku i na Zapadu I prije velikoga raskola Crkve na Istočnu i Zapadnu (1054. KOLARIĆ. 102 . JEDIN. O Istočnim nepravoslavnim crkvama vidi više u: J. a simboliziraju četiri tisućljeća starozavjetnog razdoblja i iščekivanja Mesije. godine). 1982.6. Usp. Usp.str. Od 4. već su bile vidljive stanovite razlike u organizacijskom kao i u liturgijskom smislu.68 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE pripravljati za Božić. A. koja je u svom razrađenom obliku nastala u 5. H. 289-291. Na Istoku su u ovome razdoblju poznati sljedeći obredi: Liturgija apostola Istočnih Siraca. Uvod u katoličku liturgiju. ADAM. Kaldejaca. Navedene crkve spadaju u grupu Istočnih crkava koje su se odvojile od tada jedinstvene crkve još u 5. i Malabarskih kršćana. stoljeća. godine) i Kalcedonu (451. 29. po uzoru na liturgijski kalendar Staroga zavjeta. Apostolske konstitucije s kraja 4. Zagreb: Veritas. 6.100 Blagdani. no advent kakvog danas poznajemo razvio se u 6. str. i 5. Ona se i danas slavi kod Nestorijanaca. što je kasnije smanjeno na četiri tjedna. pa spadaju u blagdane povijesti spasenja. stoljeća vidljiva je sve veća razlika u liturgiji Istoka i Zapada. 100 101 Usp. propovijedi Ivana Zlatoustog i biskupa Teodora Mopsuestijskog i sl. stoljeću poslije Krista uvođenjem pet tjedana priprave. stoljeću.101 Na istoku se također razvija i Zapadnosirska ili Jakovljeva liturgija. Didaskalija. vezani su uz događanja Kristova spasonosnog života i djelovanja za naše spasenje. O ovoj liturgiji svjedoče spisi iz 4.102 U tekstovima iz 4. koji su se oblikovali u navedenom razdoblju. stoljeću jer nisu prihvatili odluke crkvenih sabora u Efezu (431. Istočni kršćani. i 5 stoljeća kao npr.

JEDIN.. Pravoslavna crkva. Zagreb: Glas Koncila. Liturgika 1.. GRGUREVIĆ. Srbinje Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog. Duhovnost i zajednica u pravoslavnoj liturgiji. T. Sremski Karlovci: Eparhija Sremska. D.107 103 Vidi prijevod ove liturgije na srpski jezik: Božanska liturgija Svetog apostola Marka. str. 1961. za potrebe grkokatoličke crkve..I. Uvod u sveto bogosluženje. Kraljevo. Na srpskoj jeziku imamo sve liturgije u liturgijskoj knjizi: Služebnik. Zagreb: Prosvjeta. str.Liturgija Svetog Bazilija Kapadocijskog iz 4 stoljeća.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 69 stoljeća spominje se i Markova liturgija. Markova se liturgija danas kao Ćirilova liturgija služi u Koptskoj crkvi. 278. 104 105 O istočnim liturgijama vidi više: Pravoslavna liturgika. J. 1992. u danima pred Božić i Bogojavljenje. Liturgika (skripta). J. te na blagdan obrezanja Gospodnjeg (Svetoga Bazilija). Križevci: Biskupski Ordinarijat. 205-239. H.. 2005.primorska i Skendeijska. K. ŠMEMAN. 1992. Beograd: Misionarski i duhovni centar Manastira Hilandara.105 To su tri liturgije: 106 .103 Iz ove se liturgije kasnije razvio koptski (egipatski) i etiopski (abesinski) obred. Kraljevo: Eparhijski upravni odbor Eparhije žičke. 1998. Liturgija i život. WARE. Liturgika.. Velika povijest crkve II. 107 . 2003. Vršac: Eparhijski upravni odbor eparhije Banatske. Libertvil: Bogoslovski fakultet Svetog Save. Nastala je u Antiohiji a i danas se služi u Aleksandriji 26.. na Veliki četvrtak i Veliku subotu. 1963. 2004.. Zagreb: Grkokatoličko sjemenište. travnja na blagdan Svetog Marka. 1997. 106 Na hrvatskom jeziku. O liturgiji. 1999. PAVKOVIĆ. 1965. objavljene su sve tri liturgije u: Bizantsko-hrvatski Liturgikon.104 No najraširenije istočne liturgije jesu liturgije bizantskog obreda koje se i danas slave u istočnim pravoslavnim crkvama. Beograd: Sveti arhijerejski sinod. Cetinje: Mitropolija Crnogorsko .. FUNDULIS. Usp. A. Uvod u pravoslavnu liturgiku. STANILOJE. N. PAVIĆ. 1986. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. Liturgija Svetog Bazilija Velikog slavi se svega 10 puta u godini i to prvih pet tjedana korizme.

108 . Veliki četvrtak i Veliki petak. u četvrtak petoga tjedna. utorak i četvrtak prvoga tjedna posta.. 109 110 . liturgijski čini postaju ‘slike i simboli koji posreduju zbilju povijesnog dijela spasenja. na Blagovijesti. no oblikovanje liturgijskih tekstova potječe iz kasnijeg razdo108 Liturgija Svetog Ivana Zlatoustog služi se tijekom godine kada se ne služe druge dvije liturgije. Velika povijest crkve II. utorak i srijedu.»110 Na Zapadu se mogu pratiti dva osnovna liturgijska tipa: Sjeverno – afričko – rimski u galski. koje se dalje razvija do dramatičnih oblikovanja slavlja otajstva. stoljeću. stoljeća. JEDIN. Pri tom se kristološke rasprave toga doba zrcale u naglašavanju spasiteljskih djela Otkupitelja i svemoći božanskog Logosa. u ponedjeljak. To je razumijevanje liturgije kako ga zastupaju pogotovo Ivan Krizostom (Zlatousti) i Teodor iz Mopsuestije. Liturgija pretposvećenih darova služi se u tijeku uskršnjeg posta i to svaku srijedu i petak uskršnjeg posta (korizme). treba najprije istaknuti njihovo shvaćanje liturgije kao sudjelovanje pri nebeskom bogoslužju anđela. kako ih imamo u 4.Liturgija Svetog Ivana Zlatoustog koja je svoj sadašnji oblik dobila u 8.70 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE . Ona nije sadržavala jedinstvene tekstove već je svaki biskup mogao upotrebljavati vlastite ili tuđe tekstove koji su prije toga prolazili stručnu kontrolu subraće. na Veliki ponedjeljak. Nikada se ne služi subotom i nedjeljom. H. Augustin spominje u svojim spisima sjevernoafričku liturgiju. str. Ova je liturgija specifična jer zapravo nema euharistijski kanon već se vjernici pričešćuju darovima koji su ranije posvećeni (od tuda naziv pretposvećenih darova). liturgija postaje svečanim prikazivanjem Kristova svećeničkog djelovanja. pogotovo uskrsnuća’. 279.Liturgija pretposvećenih darova. stoljeću../5.109 «Od karakterističnih crta istočnjačkih liturgija. Rimska liturgija se spominje već od 4.

Obred koji se smatra pretečom Rimskog obreda do 4.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 71 blja. Etiopski obred ZAPADNE LITURGIJE 1. Kada se govori o rimskom obredu. valja naglasiti da je on prvenstveno bio u uporabi Crkve u Rimu. galski. sve do 8. a latinski će tek 370. sjevernoafrički i mozarabijski. Istočno – sirski obred a) Nestorijanski obred b) Kaldejski obred c) Malabarski obred II. Rimski obred 2. Aleksandrijska skupina 1. Od spomenutih liturgija nastat će različiti obredi Istoka i Zapada: ISTOČNE LITURGIJE I. Zapadno – sirski tip: a) Sirsko – antiohijski obred b) Maronitski obred c) Bizantski obred d) Armenski obred 2. Mozarapski ili zapadnogotski obred . Nije bio obvezan za druge mjesne crkve. Koptski obred 2. se stoljeća služio u Rimu na grčkom jeziku. Antiohijska skupina 1. godine potisnuti grčki jezik. Abrozijanski obred 3. stoljeća. U drugim su dijecezama Zapadnog kršćanstva služeni drugi obredi od kojih su najpoznatiji bili milanski (abrozijanski).

Sada je rana kršćanska zajednica transformirana u gomilu nominalnih kršćana. Pravoslavni teolog Meyendorf će ustvrditi: «Zaista je bilo teško sačuvati zajedničarski karakter kršćanskog bogoslužja ili učenja. str. 144.sve snažnije udaljavanje puka od bogoslužja. No s druge strane se događa negativno stremljenje . Liturgija se obogaćuje teološkim i obrednim sadržajima. te kulminirati u srednjem vijeku.72 4. 111 Dž. stoljeće biti zrelo za reformu Crkve na različitim područjima a napose u liturgijskom smislu.. 1985. Vizantijsko bogoslovlje. Galski obred 5. kada su počeli da liturgiju služe u ogromnim bazilikama. Stoga će upravo 16. koje su primale po nekoliko tisuća učesnika.. Keltski obred Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE *** Konstantinovo i pokonstantinovo vrijeme donosi velike i bitne promjene za Crkvu u različitim njenim segmentima pa tako i na području razvoja liturgije.»111 Ovakav razvoj liturgije u većoj ili manjoj mjeri nastavit će se i u slijedećem razvoju. MAJEDNORF. Kragujevac: Kalenić.. .

Iako prihvaćena od većine tadašnjih zapadnih biskupa. obvezna liturgija cjelokupne Zapadne crkve. pristupilo se njegovoj temeljitoj reformi. Karolinška reforma Spomenuli smo kako je liturgija rimskog obreda izvorno bila liturgija Rimske dijeceze sve do 8. – 814. uz određene izmjene.).RAZVOJ LITURGIJE OD KAROLINŠKE OBNOVE DO 7. No budući da isti nije zadovoljavao Karla i njegove liturgijske potrebe.1. U razdoblju koje slijedi nastavit će se razvoj liturgije u teološkom i praktičnom smislu. kako bi se temeljem njega izvršila liturgijska reforma na teritoriju njegovog kraljevstva. stoljeća. Tako će rimska liturgija. odnosno do liturgijskog pokreta poznatog kao karolinška reforma. Ova će Pipinova nastojanja dovesti do težnje da se rimski obred proširi po cijeloj tadašnjoj zapadnoj Europi.. ona još uvijek neće biti propisana. Karlo Veliki je u Rimu. REFORMACIJE 7. godine od pape Pavla I. Pipinovog sina i nasljednika. Franački kralj Pipin Mali zatražio je oko 760. prigodom posjete papi Adrijanu I. godine zatražio i dobio kopiju gregorijanskog Pontifikalnog sakramentarija. koji je pokazivao veliki interes za liturgijska pitanja. Ova je reforma završena u vrijeme Karla Velikog (768. 781. naći svoje mjesto u tadašnjim zapadnoeuropskim državama. . da mu dostavi kopiju Rimskog sakramentarija.

U crkvi se određuje posebno mjesto na kojem se izlaže sakrament. To dovodi do novoga blagdana. Gledanje u hostiju se izjednačavalo i sa samim pričešćivanjem. To dovodi do prakticiranja «klanjanja presvetom sakramentu». Razvoj euharistijske teologije i prakse Centrala teološka misao euharistije jest naglasak na stvarnoj Kristovoj nazočnosti u euharistijskom kruhu i vinu te žrtveni karakter mise. stoljeća svećenik počinje dizati posvećenu hostiju. 81-83. stoljeću u mnogim župama dijeli samo pod jednom prilikom – hostijom. ŠAGI – BUNIĆ. pred mjestom gdje su se držali posvećeni euharistijski darovi pali se takozvano vječno svjetlo. T. tako nazvan jer ga se pokrivalo svilom te je ličio na šator. J. Od 12.2.112 Pričest vjernika je bila sve rjeđa. Hostija se polagala u pokaznicu te se nosila u procesiji i pokazivala narodu. spasonosni efekt. godine. Pričest se u 12. Misa se shvaća kao «beskrvna žrtva» po kojoj se iznova Krist na oltaru žrtvuje. . Primarni čin mise postaje uzdizanje hostije. Jedan od razloga tomu je što se sve više naglašavala nedostojnost i grješnost vjernika. Stoga je svaka misa istinsko žrtvovanje samoga Krista koju svećenik prinosi na oltaru. str. Oltar se i fizički pregrađuje 112 Usp. Tijekom kasnog srednjeg vijeka nastaje i posebno mjesto za čuvanje sakramenta: tabernakul (šator). Prvenstveno se to činilo iz praktičnih razloga. koji se u Rimokatoličkoj crkvi slavi od 1264. Od 13. stoljeća. što je bilo uzrokovano i vjerovanjem da gledanje hostije ima poseban. Oltar se sve više udaljava od vjernika i smješta u dno apside. To se teološki opravdava time da se naglašava kako je Krist u potpunosti nazočan i u jednoj i u drugoj prilici. Euharistija u životu crkve kroz povijest. Svećenici su za vrijeme slavljenja mise okrenuti leđima narodu. Corpus Christi (Tijelovo).74 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 7. dok se kalež vjernicima uskraćuje.

koji su i danas vidljivi u mnogim starijim crkvama. Usp. ŠAGI – BUNIĆ. Ova se praksa opravdavala time što svećenik ulazi u unutrašnjost same svetinje te da svete riječi treba zaštititi od nepoštivanja. «altaristi» koji nisu imali visoku teološku naobrazbu. 36. 76-77.113 Tiha odnosno privatna misa nastaje u 8. već su bili samo osposobljeni za služenje mise. Usp. Velika povijest crkve III/II.. ADAM. 114 115 113 Usp. a misa se služi nerazumljivim latinskim jezikom Sve je to dakako utjecalo na udaljavanje vjernika od slavljenja zajedničke liturgije. od strane imućnijih ljudi grade i privatne kapele s oltarima. Smatralo se također da su tihe mise duhovnije bogoslužje u odnosu na pjevanu misu. podižu se unutar crkava pomoćni oltari. to se javila potreba za njenim češćim slavljenjem. H.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 75 od lađe crkve. str. Mnogi od tih svećenika su bili tzv. Obzirom da je razumijevanje mise kao prenošenja posebnih blagoslova za žive i mrtve bilo u ovome vremenu razvijeno. J. a da ih narod treba podupirati svojim prilozima. Pojedini su gradovi imali i do 20% svećenika od ukupnog broja stanovnika. str.115 Također se. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. T. Neke su crkve pri kraju Srednjeg vijeka imale i 60 oltara. str. Uvod u katoličku liturgiju.114 No u ovom je razdoblju dobila na svojoj popularnosti. JEDIN. A. Tihe mise su sve više udaljavale laike iz liturgijskog života. . Klerici su živjeli lagodnim životom zahvaljujući shvaćanju da odabrani trebaju svoje vrijeme provoditi u svetoj dužnosti i moliti. Potreba za služenjem misa bila je sve veća a time i za svećenicima. Njihova je jedina zadaća bila služenje jedne mise na dan. Njih je služio samo svećenik kome je pomagao poslužitelj. stoljeću. 1993. Budući je u nekim mjestima bio veliki broj altarista. 640. Euharistija u životu crkve kroz povijest.

Antifonal. ADAM. Lekcionar i Evangelistar. Misal je objedinio dotadašnje liturgijske knjige: Sakramentarij. kako rimokatoličkim tako i u protestantskim liturgijama.» A. Kako bi se olakšalo snalaženje u načinu obavljanja bogoslužja. 3. Ovdje ćemo spomenuti neke od molitvi i himni koje su se ustalile u srednjovjekovnoj rimskoj liturgiji a koje će u većoj ili manjoj mjeri naći svoje mjesto i u kasnijem razvoju liturgije u protestantskim crkvama. a u ono su se doba zvale ‘Ordines’ (pravila. propisi). koje bismo danas mogli označiti kao knjižice rubrika ili ceremonija. liturgija se razvijala u dva glavna djela: Uvodni dio odnosno služba riječi te euharistijska služba. iako će sve do Tridentskog sabora vladati sloboda u liturgijskom razvoju. Pojava Misala svakako je imala i svoje praktične razlike. Od 13. nastaju sada malo – pomalo i upute. 37. Misala. Naime. . bez ikakva opisa bogoslužnog toka. Uvod u katoličku liturgiju. te koji se i danas nalaze u različitim. u tihoj je misi bilo otežavajuće za svećenika da koristi sve navedene liturgijske knjige pa je bilo praktično da se svi najvažniji dijelovi mise nađu u jednoj knjizi. 7.76 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Tihe ili privatne mise uzrokovale su pojavu nove liturgijske knjige. stoljeća Misal se rasprostranio gotovo u svim rimokatoličkim župama i postaje liturgijska knjiga i za javnu misu. u misal su uvedene rubrike116 pisane crvenom bojom a koje su bile uputa o načinu obavljanja liturgije. 116 «Dok su stare rimske liturgijske knjige sadržavale samo tekstove. str. Struktura liturgije – himne i molitve Liturgija donekle dobiva svoje uobičajene oblike. Od ranoga njezinoga nastanka.

Koji oduzimaš grijehe svijeta. Isuse Kriste. Kristova otajstva. Bože Oče Svemogući. klanjamo Ti se. smiluj se! Gospodine smiluj se!» Ovi su zazivi bili poznati još u poganskoj starini i izgovarali su se u počast božanstvu ili vladaru koga se štovalo kao božanstvo. Slava Bogu na visini) «Slava Bogu na visini! I na zemlji mir ljudima dobre volje. 1998. pred svima. Gospodine Bože. Prva Crkva ove sazive usmjerava na Krista kao svoga božanskoga vladara. kada su se grijesi ispovijedali javno.ispovijedanja grijeha) koje ima svoje korijene u ranoj Crkvi. Jaganjče Božji. ulaz). Na Zapadu se ovaj saziv najvjerojatnije javlja u doba pape Gelazija (492.) i to na kraju službe riječi da bi se vremenom pomicao na početak. odnosno pjevanje psalma. primi našu molitvu. . Uvod u katoličku liturgiju. jektenijama (molitvenim sazivima tijekom liturgije) kao odgovor naroda na svaki molitveni saziv (Gospodi pomiluj = Gospode smiluj se). Usp. Gospodine): «Gospodine smiluj se! Kriste. str. – 496. Koji sje117 118 Usp. Kralju nebeski. smiluj nam se. ZAGORAC. ADAM. Uz ispovjednu molitvu izgovarao se i saziv Kyrie (Grčki. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. A.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 77 Od 5. Sine Očev.117 Na Istoku se sazivi Kyrie javljaju u tzv. slavimo Te. poglavito od onih koji su učinili teže grijehe.. Gospodine Sine jedinorođeni. Blagoslivljamo Te. Gospodine Bože. stoljeća ulazak klerika u crkvu pratio je Introit (lat. Hvalimo Te. 84. 154. U prvome. str. uvodnome djelu ustalio se običaj pristupanja oltaru i pokajničkog čina (Confietor . V. Koji oduzimaš grijehe svijeta.118 Nakon Kyrie slijedi hvalospjev: Gloria in excelsis Deo (Lat. Zahvaljujemo Ti radi velike slave Tvoje.

78 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE diš s desne Ocu. u slavi Boga Oca. vjerujem) odnosno Nicejsko-carigradsko vjeroispovijedanje.. str. Ti si jedini Svevišnji. Euharistijski dio bogoslužja započinjao je s euharistijskim kanonom kojemu je temelj Hipolitov obrazac o kojem je također ranije bilo govora: «Svećenik: Gospodin s vama! Zbor: I s duhom tvojim! Svećenik: Gore srca! Zbor: Imamo kod Gospodina! Svećenik: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu! Zbor: Dostojno je i pravedno. str. A.120 Himna odražava vjeru prve Crkve u Krista kao Kralja. Leksikon ikonografije. Časosolov. jedinoga kralja. smiluj nam se.121 Nadalje slijede molitve dana. Od 500. 120 121 . koristi se redovito na svakoj misi i mogu je pjevati svećenici. Sa Svetim Duhom. Beograd: Srpska patrijaršija. čitanje evanđelja što se u ovome razdoblju sve činilo na latinskom jeziku. 10-12.» 119 Ova se himna i danas pjeva u jutarnjem bogoslužju Istočne crkve. No od 1048. str. stoljeću je papa Simah prvi puta upotrebljava u božićnoj liturgiji. Usp. Usp. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva.. 2001. Ti si jedini Gospodin. Jer Ti si jedini svet. izričući na taj način frontalni stav glede tadašnjeg kulta caru. biblijska čitanja. Amen.» Ova je ranokršćanska himna nadahnuta Lk 2. ADAM. Isuse Kriste. U početku se pjevala u jutarnjoj molitvi119 U 6. Na kraju prvog djela bogoslužja pjevao se Credo (lat. godine se koristi samo u biskupskim misama na nedjelje i blagdane. 241. Uvod u katoličku liturgiju. Usp. dok su je svećenici mogli pjevati na Uskrs. 154. 61-62.

» Ova se himna temelji na Izaijinom viđenju serafina kako pjevaju u čast Bogu (Iz 6. te na hvalbenom uskliku pri Isusovu ulasku u Jeruzalem (Mt 21. . koji oduzimaš grijehe svijeta.. str. Stoga je ona najznačajnija u euharistijskoj službi. 2-6). 1978. Pjevala se vrijeme lomljenja hostije od strane svećenika. svećenik je tiho molio euharistijsku molitvu koja sadrži epiklezu odnosno molitvu sazivanja Duha Svetoga radi pretvorbe kruha i vina u pravo tijelu i pravu krv Kristovu. Hosana u visini. U li- 122 U Pravoslavnoj se crkvi vjeruje kako se upravo prilikom ove molitve događa pretvorba. Nakon pričesti pjevala se i litanijska aklamacija Agnus Dei (Lat. svet Gospodin Bog sabaot. te anamnezu. Svet). prilikom Kristovog krštenja na rijeci Jordanu. smiluj nam se. Jaganjče Božji. Jaganjče Božji) «Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. 59. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 79 Slijedi predslovlje odnosno zahvalna molitva koja prethodi himni Sanctus (lat. Prije pričesti dolazi molitva Očenaš koja je prisutna u najranijim liturgijama. Nakon pjevanja sanctusa. svet. 9). koji oduzimaš grijehe svijeta. Beograd: Manastir Ćelije kod Valjeva. Vjerojatno potječe iz židovskog bogoslužja. daruj nam mir» Ova je litanijska aklamacija nastala na temelju Ivanova pozdrava Kristu. «Svet. odnosno izgovaranja Kristovih riječi: «Ovo je tijelo moje… ovo je krv moja…». hosana u visini. smiluj nam se. Jaganjče Božji. Usp.122 riječi ustanovljenja. odnosno spomen na spasenjsko djelo Kristovo. Božanstvena liturgija Svetog Jovana Zlatoustog.

V. Imala je najprije oblik zvona. U kasnijem razvoju će se i liturgijsko ruho razvijati.. Ranije smo spomenuli kako su se u Konstantinovom vremenu viši klerici izjednačili s visokim carskim činovnicima i dobivali posebne insignije: štolu.4. preko glave je bila preklopljena i zaogrtala je cijelo tijelo. Od 13. Štola (naramenica. stoljeća nastaje «gotska misnica» koja je bočno 123 124 Leksikon ikonografije. Sanctusa i sl. 84-85. Biskup i svećenik je nose na način da visi s obje strane ramena. manipul. Razvij liturgijskog ruha i liturgijskih boja Liturgijsko ruho poprima svoje standardne oblike. prezbiteri i biskupi. Uz albu se se koristi i cingulum odnosno pojas u obliku špage koji se vezuje oko struka. bila je prvotno svjetovni znak službe. palij i prsten. Kod istočnih kršćana epitrahilj = oko vrata). odnosno bijela duga haljina koju nose svi redovi svećenstva. Osnovna odjeća jest alba (albus=bijel). dok su je đakoni nosili prekriženu preko prsa (danas je nose ukoso od lijevog ramena prema desnom boku). godine. Creda. ZAGORAC. Usp. Bile su to molitve pokorničkog značaja koje je svećenik molio u svim u momentima kada je bio slobodan od drugih tekstova: na početku mise (Confietor).80 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE turgiju ju je uveo papa Sergije I. str. a oko 1000. godine počinje se pjevati tri puta. za vrijeme pjevanja Gloria. . te će u srednjem vijeku ono već imati prepoznatljive oblike. 105.124 7. 687. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Uz vrat se stavlja naglavnik (amikt) kako bi se pokrio vrat. Kazula (casula=kućica) ili misnica (latinski paenula ili planeta) gornji je dio liturgijske odjeće koji se izvodi od starorimske toge. Kristova otajstva. Kasnije je nose đakoni.123 U kontekstu srednjovjekovne rimske liturgije treba spomenuti i Apologije.

a formom je bila slična dalmatici. 83-84. A. vatikansko sabora). purpurna (između ljubičaste i crvene) koristi se u trećoj nedjelji adventa i četvrte nedjelje korizme. stoljeća. O liturgijskoj odjeći u Istočnim crkvama vidi više u: J. Dalmatika.. Usp. ADAM.125 Liturgijske boje liturgijskog ruha počinju se upotrebljavati u 9. Zagreb: Glas Koncila 2005. Opšta crkvena istorija. 1912. koja dobiva ime najvjerojatnije po gornjoj odjeći muškaraca i žena u Dalmaciji krajem 2. korizmi i na vigilije (noćne službe bdijenja). ŠAŠKO. Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija.. početkom 13. I. 449-498. 126 . zelenu. Tunika je bila gornja odjeća subđakona (red koji se primao prije đakonata a koji je u rimokatoličkoj crkvi dokinut nakon II. postaje gornjom liturgijskom odjećom đakona. ljubičastu. POPOVIĆ. ljubičasta označava pokoru i koristi se u adventu. crvena označava vatru i krv te se koristi na Duhove i na blagdane mučenika. str. Uvod u katoličku liturgiju. crna označava žalost i koristi se na misama za mrtve i na Veliki Petak. Liturgijski simbolički govor. crnu. Pluvijal (kišna kabanica. 676685. str. stoljeća. U vremenu baroka se sve više skraćuje i ukrašava zlatnom i srebrnom svilom te postaje i umjetnički premdet u obliku kontrabasa. i to: bijelu. knjiga I.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 81 skraćena. purpurnu i zlatnu..126 No kanon boja ustalio je Papa Inocent III. stoljeću. Bijela i zlatna označavaju radost i koriste se na Gospodnje i Bogorodičine blagdane te na blagdane svetaca koji nisu mučenici. bijela. smeđa. str. No nije bilo jedinstvene prakse niti na Istoku niti na Zapadu po ovom pitanju. ogrtač) jest svečani plašt koji doseže do zemlje. kao na primjer u procesijama i sl. 501-502. U karolinško se doba koristilo najvjerojatnije osam boja: zlatna (žuta). crvena i grimizna jer su se ove boje smatrale ‘otajstvima i pralikovima’. crvenu. ŠAŠKO. zelena.. str. modra. a kojega nose biskup i svećenik kod određenih obreda izvan liturgijskog slavlja. crna. Liturgijski simbolički govor. I. zelena ozna125 Usp.

Predreformacijsko stanje Liturgija u predreformacijsko vrijeme postaje sve više individualni ritual svećenika umjesto njene osnovne svrhe. str. A. 40. «Štovanje svetaca i njihovih moći (relikvija). liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Leksikon ikonografije. str. Dolazi do sve većeg štovanja relikvija i svetačkih moći. 379. U liturgiju je ulazilo praznovjerje koje su svećenici tolerirali. vjerujući da je to najvažniji dio liturgije.5. godine) propisao da se pričestiti mora najmanje jednom godišnje. u tadašnjim procesijama vjernici su dolazili do oltara i ostavljali novac. često poprima pretjerane forme.128 U srednjem vijeku dolazi i do sve češćeg čašćenja svetaca koji obogaćuju liturgijski kalendar. Vjerovali su da će time kupiti ispunjenje molitava upućenih Bogu ili svecima. ADAM. Svećenik je mogao obaviti misu i bez sudjelovanja naroda.127 7. u Obrednik prodire poplava novih blagoslovina. Pričest je toliko opala da je IV. Liturgija je postala stvar klera. pravih i nepravih. lateranski sabor (1215. 128 . Na primjer.82 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE čava nadu i koristi se u obične nedjelje i dane i tijekom tjedna kad se ne slavi ni jedan svetački blagdan. Nerazumljivi latinski jezik sprječavao je puk da sudjeluje u bogoslužju i da ga razumije. Traži se njihova zaštita i blagoslov u uvijek novim oblicima. Religiozni život postaje sve kom- 127 Usp. Uvod u katoličku liturgiju. Osnivaju se bratovštine i niču nove forme pobožnosti. zajedničkog slavljenja Gospodnjeg naroda. Mučenici i sveci u praktičnoj su pobožnosti uzdizani više i od samoga Boga.

Liturgika. str. Velika povijest crkve III/II. Vjerovali su da onaj koji ugleda hostiju.. U svemu se tome očituje rastuća nesigurnost i mnogostruko nezadovoljstvo.). Usp.130 To su bile posljedice sada već razvijene teologije o pretvorbi hostije i vina u tijelo i krv Kristovu. – 1179.»129 Pojedinci su lizali prah sa svetačkih grobova i nosili hostije oko vrata kao amajlije. da ne može oslijepiti. u «vrh duše».Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 83 pliciraniji. H. duhovnost i požrtvovnost širih krugova.131 Praznovjerju su doprinosili i oni svećenici koji su bili neuki te ni sami nisu shvaćali neke pojmove liturgijskog života. Bernard iz Clairvauxa (1090. Kult svetaca. valja spomenuti i neka pozitivna kretanja: «Pored takvih žaljenja vrijednih razvoja ukrivo. kao vještina uranjanja u najdublji «temelj duše». Osobito su redovi franjevaca i domini129 130 A. – 1164. 1969. 640. Mnogi su svoje poglede usmjeravali na hostiju tijekom njenog podizanja u misi nakon «pretvorbe». niti mu se može dogoditi bilo kakvo zlo. JEDIN. Zagreb: Nadbiskupsko duhovno sjemenište. Kao predstavnici spominju se iz 12. ne stari. a posebice Marije toliko je bio razvijen da pojedinci nisu znali razlikovati Krista od pojedinoga sveca ili pak Marije. Hildegarda iz Bingena (1098. st. V. kako se toga dana ne može oslijepiti i umrijeti. str.) i Elizabeta iz Schoena (1129. Iz toga dakle razaznajemo da su i sami klerici podupirali ovakva praznovjerja. ADAM. da bi se božansko najdublje iskusilo. Od 13 st. Tomu je potvrdom također onaj smjer pobožnosti koji se naziva mistika.) kritizira propovjednike koji narodu govore da se na dan posjeta misi ne stari. str. Uvod u katoličku liturgiju. ZAGORAC. Usp. 76-79. – 1153. ne smije se s druge strane previdjeti duboka vjera.). toga dana ne može umrijeti. 131 . Pored svih ovih negativnih primjera. 41 Ivan Gerson (umro 1429.

JEDIN. zasigurno će dati protestantska reformacija. posebice u bogoslužju. dominikanci i franjevci. Velika povijest crkve III/II.) te se proširio po cijeloj zapadnoj Europi. . mistik i propovjednik pokore + 1384. u 13.) Imitatio Christi (Nasljeduj Krista)». i 14. 642-643. kako su taj klasični izraz našli u poznatom djelu Tome Kempenca (1379. stoljeću radili na teološkoj izobrazbi svojih članova kako bi isti preuzeli zadaću propovijedanja. nije mogla dati vjernicima potrebnu duhovnu pouku. Uvod u katoličku liturgiju. str. 132 133 A. Mnogi svećenici nisu niti imali temeljnoga znanja da bi mogli održati propovijed koja bi pomogla u duhovnoj izgradnji puka.. 41. Obrazuju se i propovjednici svjetovnog svećenstva. Sličnom je težnjom za duhovnošću bio ispunjen pokret obnove zvan devotio moderna. – 1471. str. ADAM. No ona je u mnogim sredinama.132 Latinska misa. koji je s krajem 14. H. Grote.. stoljeća došao iz Nizozemske (G. Težili su za produbljenjem pobožnosti i nasljedovanjem Krista. Propovijed je bila jedini dio liturgije kojega je puk mogao razumjeti.84 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE kanaca unapređivali mistični pogled toga vremena.133 No bitan naglasak na propovijedanju. a što će svakako utjecati na razvoj propovijedanja i u samoj Rimokatoličkoj crkvi. nerazumljiva običnom puku. posebice seoskim potpuno zanemarivana. Usp. Stoga su prosjački redovi.

zakucavši 95 teza na vrata Wittenberške crkve. Na razvoj liturgije utjecalo je teološko definiranje Večere Gospodnje i sl. Martin Luther134 Luther je bio konzervativan glede izmjena u načinu bogoslužja. Taj se događaj smatra početkom protestantske reformacije. pa tako i liturgijski. Držao je da se može zadržati svaki običaj. Martin – (1483. kojega Biblija izričito ne zabranjuje. No budući da reformacija nije bila jedan uniformirani i jedinstveni pokret. ni zabranjeno ni naređe- 134 Luther. Godine 1517.1. negdje radikalnije. tako i na liturgiju. Za njega su način bogoslužja. – 1546. liturgijske promjene u reformatora su negdje bile minimalne. I LITURGIJA rotestantska reformacija je utjecala.PROTESTANTSKA REFORMACIJA 8. predmeti «isprazna vanjska stvar». samo po sebi ni dobro ni zlo. kako na cjelokupni život Crkve. doktor kanonskoga prava. njemački augustinski redovnik. crkveno ruho. P 8. molitve. . Indulgencija).). suprotstavio se prodaji oproštajnica (tzv.

U staro su vrijeme obredi završavali ite missa est = idite. odnosno služenja misa za mrtve.86 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE no. grčku i hebrejsku misu. godine u Wittenbergu se. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. shvaćanje mise kao sredstva zadobivanja milosti i sl. ili gdje je to Krist naučavao da treba žrtvovati kruh i vino? Zar ne čujete? Krist je jednom sama sebe žrtvovao. 274. završeno je. ŠAGI-BUNIĆ.. zadržalo svoju valjanost. Za mladež je i poslije uvođenja «Deudsch Messe» (1526.136 osim u čitanju biblijskih tekstova i pjevanja. No od 1523. 74.» Usp. Luther se. Osobito bi se mladež trebala kroz bogoslužje vježbati u tom jeziku. 137 Prema latinskom mittere = slati. str. otpust je. On kaže da se spominjemo njegove žrtve. . godine Luther piše: «Recite nam vi. JEDIN. Euharistija u životu crkve kroz povijest. dakako. 69-70. JEDIN. vaše žrtvovati znači oskvrnjujuće ponovno razapinjanje». JEDIN.. Baalove popine..135 Luther u početku nije mijenjao niti latinski jezik. Usp.139 Usp. H. zalaže za udaljavanje svih onih dijelova bogoslužja koji nisu u skladu s protestantskim reformiranim učenjem. U spisu Vom Missbrauch der Messe iz 1521. Dapače. kad. Kako ste vi onda tako smioni da od spomena pravite žrtvu. Luther je kao humanist i pedagog htio zadržati latinski jezik kao element naobrazbe..137 Luther ne mijenja niti naziv misa138 za bogoslužje.. str. to znači latinsko bogoslužje. J. otpuštati. 136 135 «. 139 138 Usp. H. on bi nedjeljom naizmjence služio latinsku. 73. str. bi o njemu ovisilo. Na teološkom planu Luther odbacuje učenje o misi kao žrtvi. H. str. T. poput molitava za mrtve. Velika povijest crkve IV.) «Formula missae». on ne želi da ga itko ubuduće žrtvuje. 2004. Velika povijest crkve IV. pod vodstvom Luthera služi misa na njemačkom jeziku. Velika povijest crkve IV. gdje stoji napisano da je misa žrtva. po čemu je kasnije i sam obred mise dobio naziv.

Za razliku od ovoga učenja.. odnosno definiranje liturgije. kao i zajedništva samih vjernika međusobno.143 Određeno je tako140 141 T. 1526. Luther je 1523. Također se obnavlja naglasak rane Crkve na Večeru Gospodnju kao na čin zahvalnosti Bogu i zajedništva s Bogom po Kristu. a kalež nakon izgovaranja riječi nad vinom.142 Te godine Luther služi i prvu njemačku misu u Wittenbergu. Drugo djelo. Na tome stojim. BAINTON. Usp. str. Iz mise se uklanjanja predslovlje. LOHSE. godine pod nazivom Deutcshe messe (Njemačka misa) bilo je dopunjeno i radikalnije od prethodnoga. Uvod u Teologiju. 2006. a u jesen iste godine objavio je djelo pod nazivom Formula missae et Communionis (oblik mise) za Wittenberšku crkvu.. ŠAGI-BUNIĆ. T.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 87 Luther također odbacuje učenje o euharistiji kao pretvorbi (transupstancijaciji). str. Ovo stajalište poznato kao konsupstancijacija (za razliku od transupstancijacije). str. život Martina Luthera. 2002. H. HAMMOND. 210.141 U njoj definira liturgijski red iz kojega izbacuje iz misnoga kanona sve molitve koje su sadržavale elemente žrtvovanja.102. Zagreb: MISL. Zagreb: Teološki fakultet «Matija Vlačić Ilirik». C. 1993. Usp. 142 143 . ne stavljajući nikakav drugi molitveni tekst na to mjesto. može se najbolje opisati kao prisutnost stvarnog Krista s nepromijenjenom substancijom kruha. str. 274.»140 Kako bi pojasnio svoja stajališta o liturgiji. Luther definira euharistijsko učenje kao konsupstancijaciji: «Gospodin je u euharistijskom kruhu stvarno prisutan ali bez promjene u substanciji simbola. nakon čega slijedi pričest vjernika odnosno davanje hostije odmah nakon izgovaranja riječi nad kruhom. Euharistija u životu crkve kroz povijest. Osijek: Izvori. 330-331. Martin Luther.. R. J. već se izgovaraju odmah riječi ustanovljenja. godine objavio kratki spis O uređenju bogoslužja. B.

godine.146 iz 1530. ukrase. BAINTON.). Time je želio sačuvati tradicionalni karakter liturgije. Luther je zadržao oltar. Čl. E. R. definira se učenje o Večeri Gospodnjoj kao stvarnoj Kristovoj prisutnosti. lipnja 1530. poput sastanaka podučavanja i sl.88 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE đer da se misa slavi samo nedjeljom (preko tjedna se održavaju druga bogoslužja. Čl.. prvi tom. posebice prigodom Dana reformacije.145 U Augsburškom vjeroispovijedanju. Danas je ona službena konfesija Evangeličko-Luteranske crkve po kojoj su evangelici poznati i kao Evangelici Augsburške vjeroispovijesti. str. Augsburška konfesija – Vjeroispovijedanje koje je pod nazivom Confesio augustana sastavio Philip Melanchthon.144 Najznačajniji doprinos liturgiji Luther je dao u glazbenom smislu. definira da propovijedati i dijeliti sakramente mogu samo oni koji su ispravno na tu službu pozvani. 2002. H. Godine 1524. Za svoga je života Luther napisao trideset i sedam crkvenih pjesama te brojne i komponirao. 104. govori se o uspostavljanju službe poučavanja i dijeljenja sakramenata. 25. Opšta istorija protestantizma. čl. 15. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Naj144 Usp. Na tome stojim. svijeće. Evangelički su knezovi predali ovu konfesiju caru Karlu V. 337. 22 govori o sakramentu Večere Gospodnje pod obje prilike. Nadahnuta je psalmom 46. no ustvrđuje se da takvi obredi nisu neophodni za spasenje. a pjeva se i danas u mnogim protestantskim crkvama. život Martina Luthera. govori o potrebi održavanja crkvenih obreda prilikom blagdana i određenih svetkovina. 5. Luther je i autor većine pjesama u istoj. Ž. godine. LEONAR. objavljena je zborska pjesmarica s Lutherovim predgovorom. . Članak 14. na augsburškom saboru. 145 146 Usp. kao i Pavlovskim poslanicama i Otkrivenjem. i svećeničku odjeću. str. Jedna od njegovih poznatih pjesama je «Eine feste Burg» (Naš Bog je jaka utvrda). Tijekom tjedna su bile određene vježbe pjevanja za cijelu zajednicu a preporučivalo se pjevanje u obiteljima po njihovim domovima. U članku 10.

ukazujući na činjenicu da biskupi. opravdanje dolazi kroz djelovanje mise. iako su znali za ovakve radnje nisu na vrijeme zaustavili iste. 90. a ne kroz vjeru. Ali Pismo nam to ne dopušta. čl. Stoga.Pismo nas isto tako uči da smo mi pred Bogom opravdani vjerom u Isusa Krista. Gotovo sve običajne ceremonije isto su tako zadržane. suvremeno čitanje. 147 Augsburška konfesija. 148 . Evangelička crkva u RH.»147 Nadalje se govori o zlouporabama mise u smislu da su sredstvo svećeničkog dohotka. posvećen je misi. a protiv svakodnevnog služenja euharistije.. str.. «. osim one da se njemačke pjesme slavljenja tu i tamo ubacuju među latinske dijelove pjesama. misa je među nama zadržana i slavi se s najvećim poštovanjem. 24. Pavao je propisao da bi se u crkvi trebao upotrebljavati jezik koji će ljudi razumjeti. Zapravo. Augsburška konfesija. Također se govori protiv žrtvenog karaktera i posredničkog karaktera mise (služenja mise za žive i mrtve). ako misa oduzima grijehe živih i mrtvih samim vanjskim činom. koje se često puta slavilo bez sudjelovanja naroda pa i drugih klerika. suvremeno čitanje. «Naše su crkve lažno optužene za ukidanje mise..Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 89 duži članak Augsburškog vjeroispovijedanja. One su dodane radi upućivanja ljudi jer ceremonije su potrebne pogotovo stoga da bi se naučili neuki. str. 93...»148 Nadalje se govori o slavljenju Večere Gospodnje svakoga «Svetoga dana» odnosno nedjelje i blagdana.

godine. psalam izgovarao naizmjenično od strane muškaraca i žena. lipnja 1524.). str. str. zajednička ispovijed grijeha te otpust. 1985. slike. JEDIN. «Apostolsko vjerovanje» i 112. Umro je u bitci kod Kappela 1531.)– Švicarski reformator. H. Velika povijest crkve IV. Prije «Slava Bogu na visini» čitao se tekst iz poslanice a 149 Zwingli Urlich (1484. Pjevati su se mogli samo psalmi. uz izostavljanje dijelova koji govore o žrtvi. Slijedi zahvalna molitva.2. koje je najvjerojatnije sam Zwingli sačinio. B. Prvo Zwinglijevo djelo o liturgiji bilo je «Napad na kanon mise» iz 1523.90 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 8. U Liturgiji riječi nalazi se nekoliko uvodnih molitava. – 1531. svijećnjake. Urlich Zwingli149 Švicarski reformator Urlich Zwingli imao je mnogo radikalnija stajališta od Luthera po pitanju liturgije kao i po pitanju shvaćanja Večere Gospodnje. Gradsko je vijeće donijelo odluku 15. molitveni dio je izostavljen. 147-148. Drugi. svećeničku odjeću pa čak i orgulje iz crkava. Te je godine Zwingli priredio liturgiju Riječi i obred Večere Gospodnje. Nije bilo sudjelovanja naroda u zajedničkim liturgijskim tekstovima (poput litanijskih molitava i sl.. Smatrao je da Sveto pismo mora određivati sve postupke glede bogoslužja. 135. Uklonio je oltar. a koje završavaju s Očenašem i Zdravomarijom ali samo do dijela «I blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus». Djelovao u Zürichu. . Zalagao se za jednostavnost. godine. Liturgies of the Western Church. Philadelphia: Fortress Press. godine da se iz crkava uklone slike i kipovi «kako bi se udovoljilo Božjoj riječi»150 Latinska misa. godine kao vojni kapelan. Odbacio je žrtveni karakter euharistije te se zalagao za ukidanjem mise i uvođenjem službe Večere Gospodnje.151 U obredu Večere Gospodnje se «Slava Bogu na visini». No promjene u Zürichu su se događale postupno. služila se sve do 1525. THOMSON. 150 151 Usp. Usp.

Usp. str. Ž. Zwingli je odbacio i rimokatoličko učenje o transupstancijaciji i Lutherovo učenje o konsupstancijaciji. smatrajući da je Večera puko sjećanje na žrtvu Isusa Krista.. zahvalna molitva pastora te otpust. B. Nakon toga slijede riječi ustanovljenja Večere Gospodnje te blagovanje kruha i vina. Poslije čitanja evanđelja lektor je ljubio knjigu i izgovarao riječi: «Slava i hvala Bogu. 8. THOMPSON..3. His Life and Work. GABLER. William (1489.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 91 nakon «Slave» tekst iz evanđelja. E. Umjesto oltara.) – Francuski reformator koji je djelovao u Ženevi. Liturgies of the Western Church. Huldrych Zwingli. Pored ostaloga. zadržavajući samo crni akademski talar. dakle samo komemoracija. Po evanđeoskim riječima bili oprošteni svi naši grijesi». 125-139. Farel. LEONAR. Nakon toga slijedi psalam 112.152 Večera Gospodnja se obavljala svega četiri puta godišnje: Na Uskrs. str. On je angažirao Jeana Calvina da u Ženevi organizira Reformiranu crkvu. 1986. Farel je oko 1524. 155 . prvi tom. tamo je djelovao reformator William (negdje se navodi i kao Gulliamo) Farel.153 Glede značenja euharistije. niti raspela.1565. William Farel155 Prije nego je Jean Calvin došao u Ženeveu. Zwingli je uklonio i svećeničko misno ruho iz bogoslužja. U. obično se u sredini crkve nalazio običan stol odnosno stol Gospodnji na kome nije bilo niti svijeća.154 Bogoslužni prostor bio je jednostavan. U Farelovoj liturgiji vidljiv je utjecaj Zwinglijeve re152 153 154 Usp. godine uspostavio i red bogoslužja. Duhove. Slijedilo je «Apostolsko vjerovanje» te molitva Očenaš i molitva pastora. str. Opšta istorija protestantizma. Philadelphia: Forter Press. u rujnu te na Božić. 133. 149-156.

Farelova liturgija imala je slijedeće dijelove: Način održavanja propovjedi. Farel je uveo antifonsko izgovaranje biblijskih tekstova i Vjerovanja od strane zajednice. Pozivna molitva Očenaš Objavljivanje Riječi Zakon Božji (Deset zapovijedi) Ispovijed grijeha Apostolsko vjerovanje Molitva posredovanja VEČERA GOSPODNJA Exhortacija (bodrenje-nagovor) Poziv Samoispitivanje Exkomunikacija (isključenje) Ispovijed i Očenaš Credo . «Gore srca») Pričest . Umjesto glazbe. Farelova liturgija nije imala nikakvu drugu glazbu osim pjevanja psalama na narodnom jeziku. Litrugija je zapravo bila služba riječi. kada se narod Božji sabere da sluša Riječ Božju.Vjerovanje Navještaj oproštenja grijeha Riječi ustanovljenja Sursum Corda (lat. Bogoslužje je jednostavno bilo «slušanje riječi Božje» što je i bio naslov Farelove liturgije.92 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE formacije. dok se Večera Gospodnja održavala samo određenim prigodama.

Večernja propovijed se održavala u katedrali u 4 sata poslije podne ljeti odnosno 3 sata poslije podne zimi.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 93 Popričesna molitva (molitva zahvalnosti). Farelov oblik bogoslužja imao je u kasnijem razvoju reformiranog kršćanstva više utjecaja na kreiranje liturgije od Calvinovog. Drugo se bogoslužje (odnosno propovijed). Na blagdane kao što je Božić. Bucerova liturgija u svojim uvodnim napomenama ukazuje da se ima svetkovati samo nedjelja kao sveti dan.. prebjegao u Englesku gdje je pomagao Thomasu Cranmeru u reformiranju Anglikanske crkve. Prihvatio Lutherovu nauku 1518. 1977. i radio na reformaciji u Strasbourgu. Martin Bucer157 Martin Bucer uređuje liturgiju u Strassbourgu 1539. Ulmu i Kölnu. J. Atlanta: John Press. Prvo. 157 Bucer. vjerovanje o poslušnost Riječi Božjoj. . godine. Bucerovo bogoslužje Večere Gospodnje ili Mise i propovjedi bilo je pojednostavljena liturgija koja je odbacila mnoge elemente uobičajene tadašnje rimske mise. – 1552. Godine 1548. održavalo u 8 sati ujutro u katedrali. Veliki Petak. H. Radi na pomirenju Luthera i Zwinglija kao i protestanata i katolika. str. Uzašašće i sl.156 8. Jutarnje bogoslužje je započinjalo zajedničkim ispovijedanjem grijeha te ohrabrenjem iz Božje riječi. treba se održavati bogoslužje 156 Usp. jutarnje bogoslužje održavalo se u svim župnim crkvama ujutro u 5 sati zimi odnosno u 4 sata ujutro ljeti. a da se drugim danima treba raditi jer je tako zapovjeđeno. Martin (1491. Nakon toga je slijedila tiha molitva koju je pastor završavao kolektom (molitvom) i blagoslovom. LEITH. Introduction to the Reformed Tradition. Red bogoslužja je propisivao da se imaju održati tri propovjedi svakoga dana. 178-180.) – Njemački teolog reformacije.4. No i Farelovo i Calvinovo bogoslužje pozivaju na slušanje.

THOMPSON. Slijedila je poduža molitva koja se završavala zajedničkim moljenjem Očenaša. Nakon toga se pjevao psalam ili Kyrie eleison odnosno Gloria in excelsis Deo.158 158 Usp. Pastor je prilazio stolu Gospodnjem koji se nalazio bliže narodu. Na kraju je pastor uputio vjernicima Aronov blagoslov. Nakon toga. Pastor je odlazio na propovjedaonicu te čitao tekst evanđelja (nedjeljom se preporučivalo da se propovijeda iz evanđelja a radnim se danima propovijedalo i iz drugih biblijskih knjiga) i propovijedao. B. Nakon propovjedi pjevalo se Apostolsko vjerovanje te. vjeruj i objavi da je Krist Gospodin umro za tebe». obzirom na prigodu određena pjesma ili psalam. Prije nego je davao kruh i kalež vjernicima. U župnim se crkvama Večera Gospodnja slavila jedanput mjesečno dok se u katedrali slavila svake nedjelje. i daj mu vječitu slavu i hvalu!». Nakon toga je zajednica pjevala određenu pjesmu ili psalam te je slijedila zahvalna molitva pastora. Nedjeljno bogoslužje je započinjalo s uobičajenom spomenutom jutarnjom molitvom. Nakon molitve pastor je izgovarao riječi ustanovljenja nakon čega je izgovarao riječi: «Vjeruj u Gospodina. kako bi narod mogao čuti i razumjeti njegove riječi.94 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE ali se ne treba suzdržavati od fizičkih poslova. Slijedila je kratka molitva pastora za blagoslov propovijedi. 167-181. str. pastor je izgovarao: «Sjećaj se. Liturgies of the Western Churc. Na kraju propovijedi pastor je objasnio zajednici značenje Večere Gospodnje i ohrabrio ih da je održavaju. Bogoslužje je započinjalo zajedničkim ispovijedanjem grijeha te navještaja oproštenja grijeha. Pastor bi stao za stol Gospodnji te rekao: «Gospodin s vama. . Pomolimo se». Nakon molitve zajednica je pjevala psalam. oko 6 sati ujutro narod se okupljano u župnim crkvama.

Godine 1533. . O. 93.-1564. koji je stvorio nebo i zemlju» Ispovijed grijeha Stihovi iz Pisma Objava odrješenja grijeha Dekalog (prvih četiri zapovijedi) Molitva 159 Calvin. Jean (1509. Novi Sad. B. prvi tom. Novi Sad: Dobra Vest. Istorija reformacije. LEONAR. G.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 95 8. str. str. str. Djelovao u Ženevi gdje je organizirao Reformiranu crkvu po prezbiterijanskom modelu. 304. E.) – Švicarski reformator francuskog podrijetla. 104. udaljujući se na taj način od luteranskog bogoslužja koje je. predodređenje. Liturgies of the Western Church. Za Calvina. Ž. Osnove evanđeoske teologije 2. THOMSON. BLOESCH. Usp. 1986.. Jean Calvin159 Uređujući bogoslužje.. Usp.5. 162 161 160 Usp. Calvinovo bogoslužje imalo je slijedeće dijelove: Stihovi Pisma: «Pomoć je naša u imenu Gospodina.160 Calvin se s Lutherom slaže da je propovijed središnjica bogoslužja. prešao na protestantizam..161 Calvin je 1545. euharistija je bila uzvišeni dio bogoslužja. kako smo naglasili. Po njemu se pripadnici reformiranih crkava nazivaju i kalvinisti a pojam kalvinizam uvriježio se za teološki smjer koji je temeljen na Calvinovom učenju i koji je prisutan u različitim protestantskim crkvama. str. Značajke njegova naučavanja su apsolutna suverenost Božja. zadržalo određene tradicionalne liturgijske elemente. sastavio je liturgiju162 u kojoj je posebno bila naglašena propovijed kao središnjica protestantskog bogoslužja i pjevanje psalama. kao i za Luthera. Dobra Vest. 1989. ali se može obavljati samo u kontekstu propovijedane Riječi. Calvin odbacuje liturgijski rimski obred. ČEDVIK. 185-224. prezbiterijalno ustrojstvo crkve i sl. D. Opšta istorija protestantizma.

41. PARKER. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH.. usvojio sam strassbourški oblik i posudio najveći dio od njega. . str.»163 163 Usp.96 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Dekalog (ostalih šest zapovijedi) Psalam po Ženevskoj formi Molitva prosvjetljenja (prije čitanja Svetog Pisma) Biblijsko čitanje i propovijed Velika zastupnička molitva i parafraza molitve Očenaš Apostolsko vjerovanje Priprema za kruh i vino Molitva za dostojno primanje Večere Gospodnje. «Što se tiče nedjeljnih molitava. H. T. 29-32) Aronov blagoslov Calvin će u govoru na samrtnoj postelji sam posvjedočiti da se vodio Strassbourškom liturgijom u sastavljanju svoje. 155. str. 2003. Tko je bio Jean Calvin (Kratak prikaz života i vjerovanja Jeana Calvina). Prijevod teksta u: J. L. jer ih nije bilo. već sam sve uzeo iz Pisma. MILIĆ. John Calvin: A Biography. sa završetkom Očenaša Riječi ustanovljenja Exhortacija i pristupanje Stolu Riječi odrješenja i pričest s kruhom i vinom Psalam Molitva zahvalnosti Nunc Dimittis (Šimunova molitva u Lk 2. Nisam mogao uzeti nikakve druge molitve iz njega.

164 . Ostatak zapovijedi je bio pjevan dok bi duhovnik ulazio u propovjedaonicu. stih po stih. zatim proglašavajući otpuštenje grijeha u obliku: ‘Svima onima koji se na ovaj način kaju i traže Isusa Krista za svoje spasenje. proglašavam otpuštenje grijeha u ime Oca. Nashville. Biblijsko propovijedanje. 300. kojeg Duh Sveti najprije primjenjuje na osobu i iskustvo propovjednika a zatim kroz njega na slušatelje. Twenty Centuries of Christian Worship. str. T. L.» H. dodajući neke stihove Pisma kako mu se činilo odgovarajućim. Zagreb: Susret. ‘) je vodila u dugačku molitvu koja je započinjala ‘Svemogući Bože. zajednica je pjevala psalam i propovjednik bi molio nepripravljenu molitvu.’ Nakon toga zajednica je pjevala prve četiri zapovijedi i duhovnik se molio da ti zakoni budu ‘upisani u našim srcima tako da možemo tražiti samo da ti služimo i da ti budemo poslušni’.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 97 Središnjica Calvinove liturgije jest propovijed. nebeski Oče. ROBINSON. Calvin se isticao ekspozitosrkim propovijedanjem.. W. The Complete Library of Christian Worship. . H. Sina i Svetog Duha. Amen. Parker opisuje bogoslužje kako ga je Calvin propisao i obavljao: “Duhovnik bi počeo propisanom ispovijedi grijeha u ime zajednice.. Tennessee: Star Song Publishing group. 1997. (ed. Propovijed je započeo propisanom molitvom koja bi vodila u Očenaš. No prije nego bi počela propovijed. volume 2. 1994.164 Sustavno je propovijedao na temelju biblijskih knjiga o čemu svjedoče mnoge njegove propovijedi i komentari Svetoga pisma. Webber). gramatičkog i literarnog proučavanja jednog odlomka Pisma u njegovom kontekstu i provedenog kroz ta proučavanja. Nakon propovijedi nepripravljena zazivajuća molitva (koja je za Calvina počinjala: ‘Padnimo sada pred veličanstvom našeg Boga. 16. . moleći ga da milost ne samo nama već također i svim ljudima i narodima zemlje . «Ekspozitorsko propovijedanje je prenošenje biblijskog koncepta izvedenog iz povijesnog. Robert E. ti si obećao da ćeš čuti naše molbe Usp. str.

Michigan: Zondervan Publishing House. Pjevanje psalama postaje značajka reformiranog bogoslužja. a Calvin ga uvodi po ugledu na bogoslužje u Strassbourgu. The New International Dictionary of the Christian Church. i za spasenje i posvećenje naših duša.168 Po pitanju euharistije Calvin odbacuje rimokatoličku doktrinu transupstancijacije te Zwinglijevsku doktrinu komemoracije zauzimajući srednji stav između Luthera i Zwinglija. a osim reformiranih koristili su ga i luterani pa i rimokatolici.-1544. zauzimajući manje od četvrt sata. Psaltir je prevođen na mnoge jezike tadašnje Europe. Beza je preuzeo vodstvo Reformirane crkve u Ženevi. Introduction to the Reformed Tradition. Calvin je preveo. str. za one koji su u bolesti i posebno za progonjene pod papinstvom. 167 Beza. 1974. Duhovnik je zatim dao kratko objašnjenje Očenaša. humanista i pjesnik. The New International Dictionary of the Christian Church. psalama. L.-1605. 126. Ovaj je psaltir sadržavao svega 19. H. priredio i izdao psalme za pjevanje godine 1539.”165 Glede reformiranog bogoslužjа značajno je spomenuti uvođenje zajedničkog pjevanja psalama. H. Grand Rapids. Usp. Usp. Francuski.) bio je pravnik kao i Calvin. 172-178 . za spasenje svih ljudi. nakon pjevanja još jednog psalma. koji se. otpustio zajednicu Aronovim blagoslovom. LEITH. našeg Gospodina’ i molimo za vladare. str. godine. Clement Marot (1497. 168 Usp. Osim pjevanja i propovijedi. PARKER. John Calvin: A Biography.). J. ljubljenog. služba je bila kratka. i. str.98 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE koje ti donosimo u ime tvog sina Isusa Krista. Theodor (1519. 633. 86-87.str. Naučavao je “duhovnu nazočnost” Krista. Nakon Calvinove smrti. Clement Marot166 i Theodor Beza167 proširili su ovaj psaltir na 101 psalam te ga objavili 1562. pastore i crkvu. protestant. prilikom bla- 165 166 T.

vjerom prima od strane vjerujućih. niti materijalno primanje Kristova tijela. već sudjelovanje u Kristovu životu. godine no nju je Druga helvetska konfesija potisnula. F. odnosno pričest nije samo puka komemorativna ceremonija. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje iz 1566. Calvin napada kao «đavolju izmišljotinu»172 Calvin se. 484. godine174 u 22. 329-355. Nastanak i učvršćenje reformacije. Hrvatskoj. odnosno način na koji vjernik dolazi u dodir s Kristovom supstancijom. Ž. ona su oruđa i znaci. zalagao za često slavljenje Večere Gospodnje.170 Sjedinjenje (pričest) Krista i vjernika u euharistiji događa se samo po Duhu Svetome. barem jednom tjedno (nedjeljom). godine. Nauk hrišćanske vere. Euharistija. Usp. te se Večera Gospodnja slavila šest puta godišnje.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 99 govanja euharistije.171 Tadašnji običaj Rimske crkve da se pričešćuje jednom godišnje. Ž. 483.169 Iako se niti u jednom trenutku kruh i vino ne pretvaraju u pravo tijelo i krv Kristovu. Nauk hrišćanske vere.. . Usp. Ž.KALVIN. Usp. DELIMO. KALVIN. 474. 1996. Ova je konfesija prihvaćena kao standard vjerovanja u Reformiranim crkvama u Švicarskoj.str. 161. Nauk hrišćanske vere. KALVIN. str.KALVIN.173 no ta nastojanja Calvin nije uspio realizirati. Calvin Origins and Development of His Religious Thought. Kalvinističko vjeroispovijedanje iz 1566. Supstancija ne treba razumjeti doslovno Kristovo tijelo već bit Kristove ljudske prirode. WENDEL. i sl. za razliku od Zwinglija. da pored svojeg osobnog čita169 Usp. poglavlju govori o crkvenim sastancima. str. Novi Sad: Knjižarnica Zorana Stojanovića. 464-498. Nauk hrišćanske vere. Mađarskoj. str. str. Ž. 172 173 174 Helvetska konfesija – Ili Drugo helvetsko vjeroispovijedanje. Osim Druge Helvetske konfesije poznata je i Prva Helvetska konfesija iz 1536. Ž. 170 171 Usp. Ženeva je prihatila Zwinglijevu praksu. U navedenom vjeroispovijedanju se potiču vjernici.

poglavlju govori i o crkvenom pjevanju. 176 . Takvima se propovijed čini predugom. 186. Heidelberški katekizam. tako i kod javnih molitava.175 U 23. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje. ukazujući na potrebu jednostavnog pjevanja a protiv gregorijanskih napjeva. str.»176 Drugo helvetsko vjeroispovijedanje u 23. dok je inače. Veći dio bogoslužja treba biti evanđeosko poučavanje i treba paziti da se crkvu ne optereti predugim molitvama kako članovi crkve ne bi za vrijeme propovijedanja evanđelja razmišljali: bar da je već gotovo. mora se uspostaviti standard da ne bi postale preduge i zamarajuće. str. Takva su mjesta sveta i prema njima se treba ponašati s poštovanjem jer u njima boravi Bog i Njegovi sveti anđeli.. dovoljno kratka. ili bar da možemo otići. osim u vrijeme progonstva. Osijek: Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj i Reformirani teološki institut. Okupljališta vjernika moraju biti pristojne i prostrane zgrade ili hramovi iz kojih treba ukloniti sve neprimjereno. Skupocjenu odjeću (najvjerojatnije svećeničku liturgijsku odjeću) treba ukloniti iz crkava a jezik bogoslužja treba biti razumljiv svim okupljenima. Zato je potrebno da se propovjednici pridržavaju neke mjere. 167. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje. poglavlju se govori i o potrebi organiziranja bogoslužja: «Kao sa svime.100 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nja Biblije sudjeluju i na zajedničkim bogoslužjima koja moraju biti javna. 175 Heidelberški katekizam. 2000.

. godine prvi liturgijski tekst na engleskom jeziku pod nazivom The Order of the Communion (red pričesti). Thomas Cranmer. Glavne su mu značajke bile: 177 Anglikanci – pripadnici Engleske nacionalne crkve koju je Henrik VIII. – 1665. poput brevijara. A. 1534.180 Cranmer je priredio i prijevod liturgije i obreda na engleski jezik te ih objavio u jednoj knjizi Book of Common Prayer. propisnika o obredima i sl. te sebe proglasio vrhovnim poglavarom Engleske crkve. str. 1986. misala. 178 179 180 . Novi Sad: Baptistička teološka škola. Anglikanska crkva prihvaća protestantizam. «u pitanjima obreda engleska crkva neprekidno primjenjivala srednjovjekovno bogoslužje.. Nakon njegove smrti. Stoga je za vrijeme Henrika VIII.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 101 8. osnivač anglikanske crkve. 59.anglican. Ovaj je obrednik tiskan prvi puta u listopadu 1549. Usp. Anglikanske crkve izvan Engleske nazivaju se i Episkopalne crkve (po episkopalnom ustrojstvu crkvenog upravljanja). godine. s nekoliko sitnijih promjena». Djelovao na uvođenju protestantskog nauka u Anglikanskoj crkvi. Cranmer.htm.179 priredio je 1548. http://justus. nije bio sklon liturgijskim promjenama. Anglikanska crkva177 Kralj Henrik VIII. godine proglasio samostalnom. za vrijeme vladanja Edwarda VI. veljače 2007. THOMSON. Nadbiskup Canterburya. 6. godine. Zaslužan za reformiranje Anglikanske crkve bio je Canterburyjski nadbiskup Thomas Cranmer. Obrednik je sadržavao sažetak više liturgijskih knjiga koje su u to vrijeme bile opširne i komplicirane. Vjeroispovijest Anglikanske crkve definirana je u Trideset i devet članaka vjere iz 1563.178 Protestantski utjecaj na Englesku crkvu pa tako i na liturgiju zbit će se tek nakon smrti Henrika VIII. Thomas (1489. pristupljeno 18. Crkvena povijest 3.org/resources/bcp/Communion_1548.) – Prvi nadbiskup neovisne Anglikanske crkve od Rima.

posebice liturgiju Sarum. u kojem se u prošlosti mogao snalaziti samo stručnjak. Stoga je obrednik odražavao Lutherovu teologiju i praksu. 450. stoljeću postala je standard za mnoge engleske katedrale. U 13. No.Engleska je crkva prvi put dobila bogoslužje koje je bilo isto za cijelu zemlju. u južnoj Engleskoj u kasnom srednjem vijeku. Stoga je u obredniku ostala i vjernost starim obredima i ceremonijama. . Sarum liturgija.složeni sustav liturgijskih knjiga.183 Sastavio je jutarnje i večernje bogoslužje koristeći srednjovjekovne brevijare. godine.” jest liturgijski obred koji se koristio u katedrali u Salisbury. posebice kod posvećenja pričesti. godine odnosno njemačku misu iz 1526.po prvi put su. Opšta istorija protestantizma. . Usp. A. Također je vidljiv Lutherov stav da običaje treba promijeniti tamo gdje Sveto pismo to zahtjeva.služba se donekle uređivala pod utjecajem reformacijske misli. u obredniku je vidljivo i Cranmerovo visoko obrazovanje koje je određene dijelove liturgije «pretvo- 181 182 183 Usp.181 Obrednik je iz euharistijske molitve uklonio obilježja žrtve i u mnogo čemu je sličio na Lutherovu latinsku misu iz 1523. .” ili “Use of Sarum. Ž. LEONAR. “Sarum Rite. . prvi tom. 61. THOMSON. E. nakon nekoliko stoljeća sve službe bile na narodnom jeziku. str. Crkvena povijest 3. bio je pojednostavljen u knjizi kojom se svaki obrazovni član crkve mogao poslužiti. nasuprot Zwinglijevom uvjerenju da Sveto pismo mora propisivati svaku gestu. str.182 Thomas Cranmer je koristio srednjovjekovne istočne i zapadne liturgije u pripremi obrednika. Koristio je također srednjovjekovne molitve.102 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE .

. Trideset i devet članaka vjere Anglikanske crkve (Articles of Religion) iz 1563. 184 185 186 O. http://justus. prvi tom.veljače 2007. godine u članku 23.185 To se može vidjeti iz rečenice svećenika prilikom davanja pričesti: U obredniku iz 1549. Usp. čuvalo tvoje tijelo i dušu za život vječni». pristupljeno 18.org/resources/bcp/1549/Communion_1549. str. govori o duhovnim službenicima koji jedini mogu obavljati službu riječi i sakramenata (anglikanska je tradicija zadržala episkopalno ustrojstvo pa samim time i tri stupnja svećeničkog reda. 87. Novi Sad: Dobra vest.. str. i hrani se njime s vjerom u srcu i sa zahvalnošću». Euharistija poprima kalvinističko razumijevanje. Uklonjen je svaki ostatak veze sa misnom žrtvom.187 Oltar je nazvan stolom Gospodnjim. LEONAR.anglican. htm. koje je Parlament izglasao 14.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 103 rilo u dragulje. 1986.184 Drugo izdanje Book of Common Prayer.anglican. Naime. no obred je u velikoj mjeri pojednostavljen. travnja 1552. Ž. ČEDVIG. godine svećenik je izgovarao riječi: «Tijelo našega Gospodina Isusa Krista koje se predalo za tebe. pristupljeno 18. poput svećeničkog ruha i sl. godine. Neki vanjski oblici bogoslužja. 452. Cranmer je već prije izdanja prvoga obrednika prihvatio teologiju švicarskih reformatora (kalvinista) o euharistiji. Opšta istorija protestantizma. Usp. veljače 2007. 187 . http://justus.org/resources/bcp/1552/BCP_1552. istovremeno istančane i jednostavne liturgijske proze i poezije». Bitne se promjene događaju u euharistijskoj službi. no zadržao se termin svećenik kao i klečanje kod primanja pričesti. Usp.htm. Istorija reformacije.186 U obredniku iz 1552. E. više je bio pod utjecajem reformatora nego li prvo izdanje. ostali su vjerni staroj tradiciji. godine ove riječi glase: «Uzmi i jedi ovo na sjećanje da je Krist umro za tebe. đakonsko.

vatreni zagovornik kalvinističkih reformacijskih ideja. da se javna služba Božja u crkvi služi na jeziku nerazumljivom narodu ili da se na nerazumljivom jeziku dijele sakramenti. Uskrsa. pa čak i Božića. 19-23. 189 190 . str. 339. vjeroispovijedanje anglikanske crkve.. Usp. U čl. JEDIN. Crkve moraju biti dolično uređene. rujna i prosinca. 28. 39 članaka vjere. koje nemaju pastore. John Knox Najistaknutiji reformator Škotske jest John Knox (oko 1514. Velika povijest crkve IV.190 Večera Gospodnja se treba obavljati četiri puta godišnje i to prve nedjelje ožujka. govori se o značenju Večere Gospodnje. odnosno da je «Protivno Riječi Božjoj i običajima najstarije Crkve. Preduvjet za sudjelo- 188 Usp.189 Knox se zalaže za ukidanje svih crkvenih blagdana. prvi tom. Župama. – 1572. U članku 24. str.188 8. 2003.7. E. odbacujući transubstancijaciju i definirajući euharistiju na način da se «Tijelo Kristovo u euharistiji daje. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH.» iz čega je vidljivo da je prihvaćeno kalvinističko shvaćanje sakramenta euharistije. LEONAR. str. lipnja. Knox se zalaže i za liturgijsko uređenje Škotske crkve. Opšta istorija protestantizma. Službenici su pastori.104 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE prezbitersko i biskupsko). Pored ostaloga. dodjeljuju se lektori i exhorteri (čitači i bodritelji). H.). govori se o jeziku bogoslužja. Ž. Bogojavljenja i ostalih u čast Gospe. prima i jede samo u nebeskom i duhovnom smislu. 456. Odbacio je anglikansku liturgiju i prihvatio kalvinistički način bogoslužja. ali ih se ne rukopolaže za službu.

) molitva prije propovijedi. JEDIN. započinjala je nakon uobičajene nedjeljne službe nagovorom o značenju Večere Gospodnje.) drugo zajedničko pjevanje psalma. Vjerovanja i Deset zapovijedi. Pojedini su službenici podržavali i epiklezu. Večera Gospodnja. str. za iskupljenje a završavala sa anamnezom i doksologijom. Knox objavljuje red bogoslužja i sakramenata pod nazivom Forme of Prayers (Forma molitve). (6. Službenik je uzimao kruh i zahvaljivao za njega.) zajednička molitva ispovijedanja grijeha. Nakon pričesti.) čitanje Pisma i propovijed. (5.) zajedničko pjevanje psalma.191 Godine 1556. (3. Vjernici. koji su ga dijelili međusobno. Forme of Prayers nastala je za englesku protestantsku zajednicu izbjeglica u Ženevi.) službenik192 upućuje blagoslov zajednici temeljem biblijskih stihova. također su dolazili naprijed i sjeli za stol koji je bio poprilično velik u obliku slova U ili T a nalazio se na podiju ili na sredini crkve. (7. zahvaljivanje za stvaranje. (4. Velika povijest crkve IV. misleći da uobičajena molitva nije dovoljna za konsekraciju. Nakon nagovora službenik je sišao s propovjedaonice do stola Gospodnjega. koristeći prikladnu euharistijsku molitvu koja je uključivala obožavanje.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 105 vanje u Večeri Gospodnjoj je poznavanje Očenaša. . Večeri Gospodnjoj mogli su pristupiti samo oni koji su se dokazali iskrenošću vjere i svetim životom. 340. misleći na vjerskog službenika koji predvodi bogoslužje. Bogoslužje na Dan Gospodnji izgleda ovako: (1. Nakon toga je službenik lomio kruh te davao vjernicima. koja je bila predviđena za jedanput mjesečno (no ipak se održao običaj slavljenja četiri puta godišnje. H. (2. Samo su takvi mogli 191 Usp. pjevao bi se 103 psalam. kako smo to gore naglasili). 192 Ovdje se u originalu koristi engleska riječ Minister koju ovdje prevodimo kao službenik.) molitva za cjelokupnu Crkvu Kristovu. koji su sudjelovali u Večeri Gospodnjoj. molila se zahvalna molitva te upućivao blagoslov.

«Bill and Book». koristi u liturgiji. bilo je zabranjeno pristupanje Večeri Gospodnjoj.106 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE sudjelovati u zajedništvu s Kristom i jedni s drugima. Prilagođena ženevska liturgija Johna Knoxa nazvana je po Robertu Waldegraveu koji ju je tiskao. Prezbiterijalni sustav crkvenog upravljanja kojega je na poseban način ustrojio John Knox. 287-305. 8. Onima. Puritanci su se 1584. jer bi im blagovanje bilo na osudu. Prijedlog je bio da se prihvati ženevska liturgija kao autoritet za javno bogoslužje. THOMPSON. . uvođenje prezbiterijalnog umjesto episkopalnog crkvenog ustrojstva te odbacivanje anglikanske liturgijske knjige Book of Common Prayer. Ova je liturgijska knjiga bila temelj puritanskom razvoju bogoslužja. proširit će se kasnije američkim kontinentom. čist. pravilan) koji su željeli radikalnije reforme. Knjiga sadrži liturgijske tekstove te tekstove za sakramente i obrede. godine Waldegravea se. str. kao i metrički priređene psalme za pjevanje. Liturgijsku reformu su predstavili Parlamentu u dokumentu Petera Turnera. Puritanci Nezadovoljni reformama Anglikanske crkve. čija su djela pokazivala da ne pripadaju Kristu.193 Godine 1564. uz znatne izmijene tijekom povijesti.8. a u Škotskoj crkvi se i danas. škotska Generalna skupština usvojila je Ženevsku liturgiju koja je postala poznata pod nazivom Book of Common Order. Od 1586. gdje nastaju prezbiterijanske crkve. Liturgies of the Western Church. B. prilagođena liturgija služi u Middelburgu koja je poznata kao Middeburgška liturgija en193 Usp. u Engleskoj se pojavljuju puritanci (lat. godine zalagali da se uvedu dva standarda unutar Engleske crkve: Knoxova liturgija te formalna disciplina crkve.

Sam Bog je ustanovio pravilan način štovanja. THOMPSON. Westminstersko vjeroispovijedanje i Westminsterski direktorij Westminstersko vjeroispovijedanje (Westminster Confession of Faith). godine. Liturgies of the Western Church. ili prema sotonskim izmišljotinama. II. Sinu i Duhu Svetome. propovijedanju. godine u 21. obzirom da nam je otkrivena njegova volja ne smijemo štovati Boga prema vlastitim idejama i ljudskim načinima. dušom i svom snagom svojom.194 8. njemu jedinome. ljubiti. . str. karakteristično je po čitanju biblijskih tekstova. povjeravati mu se i služiti mu sa svim srcem. stoga Ga se mora bojati. proslavljati. Puritansko bogoslužje. svecima ili ikojem drugom stvorenju. 311. B. Priroda nam pokazuje kako postoji Bog. koji suvereno vlada nas svime.-341. Zbog značaja dokumenta za reformirane odnosno prezbiterijanske crkve. Večera Gospodnja je predviđena da se slavi jednom mjesečno. iz 1647. uklanjanjem tradicionalnih liturgijskih molitava i himni. poput drugih bogoslužja pod utjecajem kalvinstičkog razumijevanja slavljenja Boga. pjevanja psalama i sl. niti na bilo koji drugi način koji nije propisan Svetim Pismom.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 107 gleskih Puritanaca (The Middelburg Liturgy of the English Puritans). zazivati. ne anđelima. dobar je i čini dobro svima. donosimo 21. štovati ne možemo bez 194 Usp. i s obzirom na pad. Vjersko štovanje pripada Bogu Ocu. Engleske i Irske. poglavlju govori o bogoslužju i šabatu. ratificirano od Parlamenta kraljevstva Škotske. poglavlje u cijelosti: «I. 1649.9. osim Očenaša.

u duhu i istini. VI. ljubavlju i ustrajnošću: i. kao posebni dio vjerskog bogoštovlja. Boga trebamo štovati posvuda. niti za one za koje se zna da su počinili smrtni grijeh. ako molimo na glas. zdravo propovijedanje i svjesno slušanje Riječi koje prati poslušnost Bogu i razumijevanje. Uobičajeno vjersko bogoštovlje sastoji se od. pjevanje Psalama sa srcima punim milosti. ali ne i za mrtve. poniznošću. s obitelji. gorljivošću. zahvaljivanjima u posebnim prilikama. niti posredovanjem ikoga drugoga doli samoga Isusa Krista. zavjetima. kojeg nalazimo u evanđelju. svaki za sebe na samo. molitvu sa zahvaljivanjem. s pomoću Njegova Duha. za žive ljude u sadašnjosti ili za one koji će tek doći. koje dolaze nekoliko puta kroz godinu. vjera. sukladno Njegovoj volji. . III. zajedno s vjerskim prisegama. vjerom. ili ako je usmjeren ka nekom određenom mjestu. postom. te stvari nisu uopće vezani za mjesto. a kako bi molitva bila prihvaćena mora biti moljena u ime Sinovljevo. Bog od svakog čovjeka zahtjeva. ili na svečanijem bogoštovlju na javnom skupu. sve to trebamo vršiti s pobožnošću i svetošću. kao i pravilno udjeljivanje i primanje sakramenata koje je ustanovio Krist. na poznatom jeziku IV. divljenjem. divljenje. ne postaje bolja ili prihvatljivija ako se vrši na. Moliti trebamo za zakonite stvari.108 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Posrednika. Čitanje Pisma s pobožnim strahom. Molitva. koje ne smijemo bezobzirno i svojeglavo zanemarivati niti zaboravljati jer nas sam Bog svojom Riječju poziva da pohađamo ta bogoštovlja. s razumijevanjem. V. niti ikoji drugi aspekt vjerskoga života.

str. 89-95. Prirodni je zakon. VIII. Direktorij se služio onim dijelovima Book of Common Prayer koji su prvenstveno bili vezani uz službu propovijedanja. dan koji je posvećen Njemu. trajnu zapovijed koja se odnosi na sve ljude kroz sva vremena.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 109 VII. Šabat je dan posvećen Gospodinu kada čovjek nakon što pripremi svoje srce i sve svoje poslove obavi unaprijed. Westminster Confession of Faith. engleskih prezbiterijanaca te indenpentista (neovisnih). Glede bogoslužja direktorij je predložio formu koja je bila slična ženevskoj liturgiji odnosno škotskoj u Book of Common Order. ne samo da se odmara od rada. da se dio vremena odvoji za bogoštovlje.»195 Westminsterski direktorij iz 1645. Dan koji je od početka svijeta pa do Kristovog uskrsnuća bio posljednji dan u tjednu. već je zaokupljen kako javnim i tako i privatnim bogoštovljem. u Njegovoj Riječi nalazimo pozitivnu. i djelima milosrđa. moralnu. Direktorij je pokušao pomiriti liturgijske razlike između škotskih prezbiterijanaca. šabat. kršćani trebaju slaviti kao šabat. riječi i misli o svjetovnim poslovima i zabavama. sve do kraja svijeta. godine propisuje bogoslužje za prezbiterijance engleskog govornog područja. Glasgow: Free Presbyterian Publications. Bog je odredio jedan dan u tjednu za dan odmora. Prevela s engelskog jezika Danijela Vidaković. no trebalo se paziti da isto ne zamjeni propovijed). Moglo se dati kratko obrazlaganje oba čitanja. Direktorij je uredio bogoslužje slijedećim redom: Molitva Čitanje iz Biblije (u pravilu čitanje iz oba Zavjeta. i taj dan. . 195 Usp. 2001. koji Pismo naziva Danom Gospodnjim. a nakon Kristova uskrsnuća šabat je promijenjen u prvi dan u tjednu.

ovo je tijelo Kristovo koje je za tebe lomljeno. uzimam ovaj kruh. 370. lomim ga i dajem ga tebi. Liturgies of the Western Church. Čini to u znak sjećanja na njega.» Usp. zapovijedi i primjeru našega Gospodina Isusa Krista. Propovijed Molitva (preporuča se korištenje Očenaša) Psalam Blagoslov Ukoliko se služila Večera Gospodnja služba se nastavljala slijedećim: Exhortacija. Određeni tradicionalni elementi poput Creda. koja se prolila za oproštenje grijeha mnogih. službenik je izgovarao riječi: «Ovaj je kalež novi savez u Krvi Kristovoj. B. pa čak i obvezno moljenje Očenaša (ostaje samo 196 Službenik daje kruh vjernicima slijedećim riječima: «Po ustanovljenju. službenik je nastavio: «Uzmi i jedi. opomena. poziv Posveta i blagoslov elemenata (kruha i vina) Riječi ustanovljenja Molitva zahvalnosti i blagoslov kruha i vina Pristupanje stolu Gospodnjem. dajem hvalu. zapovijedi i primjeru našega Gospodina Isusa Krista.» Nakon toga je davao kalež slijedećim riječima: «Po ustanovljenju. Gloria Patri. uzimam ovaj kalež i dajem ti ga. objašnjenje i propovijedanje Riječi Božje. .196 Podsjetnik na milost Božju u Isusu Kristu za uzimanje predstojećeg sakramenta Zahvalnost Sabiranje priloga za siromašne Glavni dio liturgije bio je čitanje. THOMPSON. str.» Nakon što je vjernik uzeo kruh.110 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Pjevanje psalma Opća molitva (neki dijelovi ove molitve su se mogli moliti i poslije propovijedi).» Nakon što je vjernik uzeo kalež u ruke.

XII. . anabaptisti su smatrali da svaka zajednica mora odrediti svoj oblik bogoslužja. 180-182. nitko neće smatrati svećenikom. već sjećanje na Kristovu smrt. Stoga ona ne može da se služi ni za žive ni za mrtve. R. X. Misa nije žrtva. Mnogo je bolje pročitati makar i jedan stih iz Psalama na govornom jeziku zemlje u kojoj se živi. Glede shvaćanja euharistije. Slobodna je molitva predvoditelja imala prednost. osim onoga tko propovijeda Božju Riječ. anabaptisti su načelno prihvatili Zwinglijevo shvaćanje komemoracije. Ovo isključuje sve mise. relikvije i mise za druge»198 197 Usp. 226227. Za razliku od evangelika (luterana) i reformiranih (kalvinista) koji su u stanovitoj mjeri zadržali određene liturgijske elemente u svome bogoslužju.. LEITH. – 1528. J.10. Anabaptisti i baptisti Anabaptisti su bili posebno radikalni u promjenama glede bogoslužja. «V. Novi Sad: Dobra Vest. nego otpjevati i pet cijelih pjesama na stranom jeziku koji sabrani ne razumiju. Iz vjeroispovijedanja Balthazara Hümbeiera (oko 1480. i razumjeti ga. žrtve.. godine doznajemo o shvaćanju euharistije i mise u anabaptista. točka.. H. Introduction to the Reformed tradition. točka.) iz 1524. Doći će vrijeme – a već je i došlo – kada se. točka.197 8. ESTEP. 198 W.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 111 kao preporuka) izostavljeni su iz bogoslužja. Istina je neuništiva. 1986. str. str.

216-225. Twenty Centuries of Christian Worship. (Ps 86. slijedilo je čitanje Božje riječi te propovijed. volume 2. Ovaj je spis u biti objašnjenje odnosno tumačenje službe Božje. svatko od vjernika je mogao govoriti kako ga je Duh Sveti nadahnjivao. 118). troje istovremeno. dok ostali treba da ga slušaju i prosude ono što se govori. godine. A kada braća počnu da se razilaze treba da zahvale Bogu i mole za svoju braću i sestre čitavog bratstva (1 Sol 1 i 5. a ne dvoje. točka. 2 Kor 1. Nakon propovjedi. također doznajemo određene informacije o sastancima anabaptista: « I. 199 Usp. Kada se braća saberu. A kada su jeli neka se sva hrana i piće sklone sa stola.199 Večeri Gospodnjoj su mogli pristupiti samo oni koji su kršteni. Moli se također i Očenaš te se daje poseban naglasak na činjenici da je kruh pravi kruh i vino pravo vino te da je značenje Večere Gospodnje simbolično. točka. tako što će jesti juhu ili povrće. Pred Večeru Gospodnju predvodnik (koji se u spisu naziva svećenik) objašnjava zajednici značenje Kristove smrti. 3. ili što god Bog daje. točka. U spisu Crkvena disciplina članova: kako kršćanin treba živjeti iz 1527. 2 Sol 1 i 2. 4). Prvo. kad se sva braća okupe treba iskreno da izmole milost od Boga da otkrije svoju božansku volju i da im pomogne da je zapaze. sukladno anabaptističkom shvaćanju kao odrasli. godine priredio red bogoslužja Večere Gospodnje pod nazivom Forma Kristove Večere. . neka se ne pune ni jelom ni pićem.112 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Hümbeier je 1527. Bogoslužje je započinjalo zajedničkim ispitivanjem. Kol 1. The Complete Library of Christian Worship. već neka izbjegavaju izdatke (da ih smanje) što je više moguće. VIII. Na sastancima treba da govori jedan. odnosno pokajanjem za grijehe. str. VII.

1 Kor 11). točka.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 113 jer čovjek treba zahvalno i u skromnosti koristiti ona čista i dobra stvorenja koje je Bog stvorio za naš opstanak. Anabaptisti su također naglašavali djelovanje Duha Svetoga u bogoslužju.poslušnost Rim 2. 2 Kor 2. ESTEP. Lk 22. 10. bratskih crkava. Fil 2. R. 1 Pt 2. no ipak ih ovdje zajedno obrađujemo zbog zajedničkih naglasaka glede bogoslužja. 2 Sol 1. 1 Pt 1). Vjerovali su da se Bog može spoznati čitanjem.»200 Iz navedenih citata vidljivo je da su anabaptisti odbacili žrtveni karakter euharistije i zalagali se za narodni jezik u bogoslužju. Centar anabaptističkog bogoslužja bila je Biblija. kao i istomišljenici. 236-238. pojedinih baptističkih crkava i sl. Božju su nazočnost doživljavali u molitvi. agape. slobodnim crkvama reformacijske baštine. Mk 14. Također je vidljivo da anabaptisti nisu imali posebne službenike za obavljanje bogoslužja već su službe obavljala braća sukladno njihovim darovima. Kad su braća i sestre na okupu. Ovakvo shvaćanje bogoslužja može se zamijetiti i danas u nekim tzv. . Baptisti. Istina je neuništiva. pri čemu svatko treba da se opomene da bude pokoran Gospodinu u poslušnosti prema Ocu (Fil 2. pošto su jedno tijelo i jedan kruh u Gospodinu. poput anabaptista nisu 200 W. Baptističke crkve se u organiziranom obliku pojavljuju u 17. . str. kao i nazočnost Duha Svetoga na njihovim sastancima. Također se može zamijetiti da su anabaptisti obnovili zajedničke večeri ljubavi. proučavanjem i diskusijom o Njegovoj Riječi. neka drže Gospodnju večeru kao znak sjećanja na smrt Gospodnju (Mt 26. Rim 8. poput menonitske crkava. 3. čitanju Pisma i zajedničkim sastancima. Povijesna veza između anabaptista i baptista je nesigurna. stoljeću. Snažno su naglašavali djelovanje Duha i Njegovu nazočnost u svakome vjerniku.4. XI. 1 Iv 2.

volume 2. 201 Usp. 232. Red bogoslužja u baptista razvijat će se slično anabaptističkoj bogoštovnoj praksi. Baptisti su imali slijedeća tri principa glede bogoslužja: bogoslužje treba biti biblijsko. redoslijed baptističkog bogoslužja u Engleskoj bio je slijedeći: Psalam Molitva Čitanje Pisma Propovijed (ili propovijedi) Molitva VEČERA GOSPODNJA Homilija Exhortacija Blagoslov kruha Riječi ustanovljenja Primanje kruha Blagoslov vina Riječi ustanovljenja Primanje vina Psalam (ili himna) Blagoslov201 Molitve i čitanje psalama su vodili laici dok je propovijedao rukopoloženi službenik. Twenty Centuries of Christian Worship. str. The Complete Library of Christian Worship. duhovno i jednostavno. . Godine 1695.114 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE rabili nikakve liturgijske knjige. izabran i postavljen od strane lokalne zajednice.

No postoje određene zajedničke točke glede promjena u liturgiji a koje su zajedničke svim reformatorima. 202 T. Tu su doktrinu smatrali za prezir djelotvornosti jedne. Nema ni jedne druge zadovoljštine osim ove. Zajedničke liturgijske promjene u protestantskim crkvama Liturgija je. tijekom blagovanja Večere Gospodnje.11. odnosno svim protestantskim crkvama 8. Odbacivanje posredničke svećeničke službe U pravilu se u protestantskim crkvama za rukopoloženog službenika koristi termin pastor.2. str. Svećenik dolazi od latinske riječi sacerdot a označava onoga koji prinosi žrtvu. 8.»202 Reformatori su također vratili vjernicima kalež. pomirenje i zadovoljština za sve grijehe cijeloga svijeta kako istinske tako i aktualne. odnosno zalagali su se za pričest pod obje prilike.11. «Reformatori su u potpunosti odbacili nauku da svećenstvo treba posvuda i neprestano u crkvi prinositi ‘krvnu žrtvu. kako smo vidjeli.1. svi su reformatori odbacili žrtveni karakter euharistije kao i učenje o transupstancijaciji odnosno pretvorbi. što je bila jednom prinesena na križu čineći je prisutnom’ (Tridentski koncil).11. HAMMOND. a ne svećenik. potpune i savršene zadovoljštine za grijehe koju je Krist učinio na Golgoti. C. Kristova žrtva koja je jednom prinijeta savršeno je otkupljenje. Uvod u teologiju. Odbacivanje žrtvenog karaktera euharistije Bez obzira na različita stajališta glede Večere Gospodnje.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 115 8. . imala različiti razvoj u određenim reformacijskim pravcima. 209.

mire Boga s ljudima. KALVIN. str. te briga oko župničkoga podmlatka povjerena je doktorima ili učiteljima.. poučavanje vjernika ispravnom vjerovanju. str. Calvin će u svojim Institucijama kršćanske religije naglasiti: «U ovom smislu poričemo svećenike – to jest kad takvim prinosom posreduju pred Bogom za narod. Umjesto termina svećenik za rukopoloženog službenika koji služi zajednici propovijedanjem riječi i sakramenata. dovršavaju iskupljenje i očišćenje grijeha. Samo je Isus Krist Svećenik i Prvosvećenik novoga zavjeta. JEDIN. 204 Usp. BOUWSMA.116 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Budući da je reformacija odbacila žrtveni karakter euharistije to je odbacila i svećeničku službu kao sakramentalnu. John Calvin A Sixteenth Century Portrait. Starješine. 490. Time se naglašava pastirska služba duhovnog službenika koji bdije nad stadom Božjim. H. J.3. . a đakoni su brinuli za crkvene zadužbine te za siromašne i bolesne. Treba 203 Ž. 214-229. 306-307.. W. IV. zajednička je karakteristika svih reformatora zalaganje za uvođenje narodnoga jezika u bogoslužje. Nauk hrišćanske vere.»203 Calvin uspostavlja četiri crkvene službe: Briga za propovijedanje evanđelja i dijeljenje sakramenata povjerena je pastorima. Velika povijest crkve. odnosno uvođenja narodnoga jezika. u njemu je potpuna i završava se u njemu. odnosno prezbiteri bili su odgovorni za disciplinu i moral u Crkvi.11. koristi se termin pastor od latinskog pastor a što znači pastir. Uvođenje narodnoga jezika u bogoslužje Iako su neki reformatori brže a neki sporije provodili promjene glede latinskoga jezika u liturgiji.204 8. na njega je prenijeta sva svećenička dužnost. str.

str. Reformatori stavljaju veliki naglasak na propovijedi. 8. čovjek može biti spašen i bez sakramenata. kako smo već ustvrdili. 12. Luther je ustvrdio: «Riječ naime može postojati i bez sakramenata. 94. Što više. koji su bili samo priučeni izgovarati latinsku misu. Sudjelovanje vjernika u bogoslužju U predreformacijsko vrijeme. to je istina i za one koji bi se željeli krstiti. G. Osnove evanđeoske teologije 2. 35. propovijed postaje centralni događaj kršćanskog bogoslužja.4. 206 D. bila uglavnom čin svećenika.11. pa čak i da se ne skupljaju. BLOESCH. 95.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 117 istaknuti da i mnogi svećenici. Reformacija je uključila puk u liturgiju i to prvo kroz zajedničke pjesme ili psalme koji 205 D.) . ali ne i bez Riječi. da ne čitaju.»206 8.»205 Luther će u svojoj gorljivosti za propovijedanu Božju riječ također ustvrditi: «Na mjestima gdje se Božja Riječ ne propovijeda bolje je da ljudi i ne pjevaju. Tako propovijed postaje edukativnog. Propovijed U predreformacijsko vrijeme propovijed je bila zanemarena. koje nisu samo kratke homilije. a koji umiru prije no što krštenje mogu primiti. U slučaju nužde. LUTHER. G. (Prijevod iz: M.5. str. Osnove evanđeoske teologije 2. BLOESCH. potiskujući euharistiju kao središte liturgije. već tumačenje biblijskih tekstova. nerijetko svedena na tumačenje određenog sveca koji se u konkretnom bogoslužju proslavljao. nisu razumjeli latinski jezik. W. liturgija je. odnosno poučnog karaktera. ali sakrament ne može postojati bez Riječi.11. A. Von Ordung Gottesdiensts.

odnosno kroz zajedničko izgovaranje liturgijskih obrazaca. vjernici su sudjelovali i u propovijedanju Božje riječi. kao npr. .118 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE su pjevani na narodnom jeziku. U pojedinim krugovima. u anabaptista.

Na prvom mjestu je obrađen problem iznuđivanja novčanih nagrada – misnih stipendija – za vršenje misa..) sazvan kako bi se u Rimokatoličkoj crkvi odgovorilo na pojavu i širenje protestantizma. str. – 1563. VATIKANSKOG 9. polaze od pretpostavke da je tijekom vremena mnogo toga stranog izvornom duhu i formi služenja mise u nju prodrlo i da je dužnost Sabora da takve neželjene dodatke odbaci. razmatrajući disciplinarnu problematiku. Sabor je smatrao da se pred protestante treba izaći s jasnom naukom o bogoslužju ali također i da se treba stati svim zlouporabama glede liturgije. da lutajući svećenici služe misu u dijecezi gdje ih nitko ne poznaje..RAZVOJ RIMOKATOLIČKE LITURGIJE OD TRIDENTSKOGA DO II. načina vršenja bogoslužja. Beograd: Bogoslovski fakultet SPC. 404-405. Cilj je bio stvaranje jedinstva u vršenju obreda To je zahtijevalo kodifikaciju pravila službe.1. Liturgijska obnova u XX veku. 208 «Učesnici Tridenstskog koncila.207 Sabor se. SABORA 9. VUKAŠINOVIĆ. odnosno crkvama koje su se temeljile na njihovom učenju. . a ne prave vjere. također. što je izmišljotina praznovjernog bogoslužja. 27-28. Taj je zadatak povjeren mjesnim biskupima. Liturgijske reforme Tridentskoga sabora Tridentski je sabor (1545. Beseda: Novi Sad.» V. a izvorno stanje ponovo uspostavi. Vršac: Fideb.. pored različitih pitanja bavio i liturgijskim životom crkve. JEDIN. Zabranjeno je. str.208 207 Usp. zabranjeno je širiti neistinitu teoriju o postojanju određenog broja spasonosnih misa i svijeća. Dogmatski dekreti sabora bili su odgovor crkvenog učiteljstva na Lutherov i Zwinglijev nauk. Velika povijest crkve IV. H. 2001.

Reforma treba savjesno i strogo izbaciti sve sumnjive elemente koje mogu biti povodom praznovjerju. a s druge strane su se trebale dati smjernice o načinu služenja liturgije. statičnosti i beživotnosti bogoslužja. .209 Postavljeni ciljevi nisu do kraja ostvareni. ADAM. A. Najveći uspjeh sabora jest izdavanje novih liturgijskih knjiga koje su trebali dovesti do jedinstvene liturgijske prakse. Usp. Povijest liturgije.120 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Sabor je problemu liturgije pristupio iz dva smjera. Uvod u katoličku liturgiju. . godine proglasio dekret o misi. str. Novi je rimski obred bio mješavina rimo-galsko-germanska liturgija. Nasuprot jednokratnom i jedinstvenom događaju na Gol209 210 Usp. nego njeno posredovanje. rujna 1562. Sabor je dao jasne smjernice u cilju ostvarenja cilja po pitanju reforme liturgije: .210 Nove su liturgijske knjige uređivale i najmanje sitnice u bogoslužju pa je time barem donekle bogoslužje očišćeno od mnogih zlouporaba.Reforma treba učiniti kraj šarenilu koje je preraslo u kaos (To će kasnije rezultirati unifikacijom). valjanost sakramenata i sl. 33.Reforma se treba nadovezati na liturgijsku tradiciju. 43. No to je u isto vrijeme dovodilo do formalnosti. str. Dekret je prožet obranom žrtvenog karaktera euharistije. «Za saborske oce jedinstvo u prosudbi naslijeđene vjere u euharistiju postoji u tome da je misa žrtva.). Trebalo se teološki definirati značenje mise i time odgovoriti na teološke primjedbe protestanata (žrtveni karakter euharistije. Sabor je 17. Z. i žrtva ne odvojena od Isusove smrti na križu. Iz teksta dekreta se jasno vidi da je isti odgovor na protestantske prigovore. PAŽIN. .

2. ili da je golo spominjanje žrtve izvršene na križu. da se u misi ne prikazuje Bogu odistinska i prava žrtva. 7. da se žrtvom mise nanosi hula presvetoj Kristovoj žrtvi izvršenoj na križu. zadovoljštine i druge potrebe.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 121 goti euharistija je žrtva u izvedenom smislu. ili da koristi samo primatelju. sjećanje (memoria) i primjena (applicatio) smrti na križu. Ako netko rekne. neka je izopćen. str. ili da nije naredio da oni i drugi svećenici prikazuju njegovo tijelo i krv. . 4. neka je izopćen. da ceremonije. ili da se ona po ovoj ukida. ona se smatra kao relativna žrtva. 5. 306. neka je izopćen. da je krivotvorina kad se mise služe u čast svetaca i za postizavanje njihova zagovora kod Boga u onom smislu kako to podrazumijeva Crkva. pa da se ne smije prikazivati za žive i preminule. ili da prikazivati ne znači drugo nego da se Krist nama daje za blagovanje. neka je izopćen. 1997. 3. a da nije propicijatorna.. njezin je sadržaj: uprisutnjenje (representatio). neka je izopćen. da je žrtva mise samo hvalebna i zahvalna. za grijehe. Sakramenti.»211 To se jasno uočava iz Kanona o presvetoj žrtvi mise: «1. Ako netko rekne. Ako netko rekne. kazne. neka je izopćen. Ako netko rekne. Đakovo: Forum bogoslova. COURT. Ako netko rekne. da misni kanon sadrži zablude. pa da se s toga mora ukinuti. 6. Ako netko rekne. da onim riječima: To činite meni na moju uspomenu (1 Kor 11. ruho i vanjski znakovi kojima se Katolička crkva služi u misnom slavlju većma ra211 F. Ako netko rekne. 25) Krist nije apostole postavio za svećenike.

A. ŠAGI-BUNIĆ. da treba osuditi obred Rimske Crkve po kojemu se dio kanona i riječi posvećenja izgovaraju tiho. umjesto da je ozbiljno uzeo u obzir prigovore reformatora.213 «Nasuprot protestanata. 8. Uvod u katoličku liturgiju. pričešćuje se rijetko i to samo pod jednom prilikom. Ako netko rekne. . Klerici su i dalje bili odvojeni od naroda pregradnim zidovima. osim ako se izuzme povremena propovijed. Stvorio se određeni mentalitet (u praksi) da je sve što miriše po protestantizmu krivo. Tako se sve manje govori o misi kao gozbi. neka je izopćen. Običnom je puku liturgija i dalje ostala neshvaćeni misterij. Narod i dalje ništa nije razumio. ili da se voda nema miješati s vinom koje se ima u kaležu prikazati. 318-319. Što više. Nikakve značajne promijene Tridentski sabor nije donio. jer da bi to bilo protiv onoga što je Krist ustanovio. 9. str. zadržan je latinski jezik. pa i pojedinih kardinala koji su sudjelovali na saboru a koji su se zalagali za ozbiljnije reforme. Euharistija u životu crkve kroz povijest. Usp. Ako netko rekne. izgleda da je zauzeo još čvršće pozicije protiv protestantizma. ADAM. neka je izopćen.122 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE zdražuju na bezbožnost nego što služe pobožnosti. No to se nije dogodilo. Božja 212 213 T. iako je Tridentski sabor dao upute kako se treba češće u misi tumačiti biblijska čitanja. ili da se misa mora slaviti samo na pučkom jeziku. da su nedopuštene mise u kojima se samo svećenik sakramentalno pričešćuje.»212 Tridentski sabor je svakako bio prilika da se i u Rimokatoličkoj crkvi dogodi reforma. Liturgija je u mnogo čemu ostala ista kao i u srednjem vijeku. posebice u nedjelje i na blagdane. neka je izopćen. 43. str. pa da ih stoga treba ukinuti.

Kristova svećenička služba. 65. ZAGORAC. prethodio je liturgijski pokret koji se u Rimokatoličkoj crkvi razvio u 20.) u svome dokumentu o crkvenoj glazbi Tra le sollecitudini od 22. V. godine. Usp.1. str. Ovaj je Misal bio u uporabi sve do nove liturgijske reforme nakon II. ADAM. vatikanskog koncila. stoljeća 9. I dalje se osjeti jaz između javnog bogoštovlja i privatne pobožnosti vjernika. vatikanskom saboru. Papa Pio V. godine) iz kojih se prvo pjevalo izvan bogoslužja. str. no vremenom su našle svoje mjesto i u liturgijskom slavlju. i 20. Tako liturgija grada Rima odnosno Rimske biskupije postaje liturgija cijele Rimske crkve. Papa Pio X. Liturgijski pokret među rimokatolicima Promjenama koje su se dogodile na II. kod procesija i različitih pobožnosti. A. . str. Uvod u katoličku liturgiju. Usp. Povijest liturgije.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 123 se riječ ne uočava toliko u bogoslužju (propovijedi ne tumače Riječ nego su tematske i prigodne). PAŽIN. je izdao obnovljeni Rimski misal (Missale Romanum) 1570. 33. Liturgijski pokret 19.2.-1914. stoljeću. 260. sudjelovanje naroda u misi je i dalje ostalo slabo.2. (1903.215 Pod utjecajem protestanata nastaju i pučke katoličke pjesmarice (Michaela Vehea – 1573.216 9. studenog 1903. godine zatražio je «djelatno sudjelovanje u sve214 215 216 Z.»214 Sabor je naredio reformu svih liturgijskih knjiga. godine i Johannesa Leinsentritta – 1567. Privatne (tihe) mise i dalje ostaju na snazi.

Lambert Beauduin. str. godine. Bio je jedno vrijeme župnik da bi se 1906. godine a zaređen za svećenika 1897. Beauduin nastoji oduševiti župno svećenstvo za liturgijsku reformu. što je liturgija. participatio actousa) vjernika u bogoslužju. . rođen je 27. studenog 1874. V. kolovoza 1873. godine. da se preusmjere sve pobožnosti na liturgiju te da se drže godišnje duhovne vježbe za crkvene zborove. Liturgijska obnova u XX veku. VUKAŠINOVIĆ.).124 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE tim otajstvima i u javnoj i svečanoj molitvi crkve». svjetskog rata. U samostan Maria Laach. Nakon I. str. godine pridružio Benediktincima. Usp. stupio je u 21 godini. godine. tada još uvijek latinskim jezikom. Specifičnost liturgijske reforme koja se širila iz ovoga samostana jest što je okupljala intelektualce kako bi ih potaknula da promišljaju određene probleme ekleziologije i liturgijske teologije poput: što je Crkva. godine u kripti bazilike Maria Laach slavila se recitirana misa na kojoj je svećenik bio okrenut narodu a narod je stajao veoma blizu oltara te sudjelovao u odgovaranju na misu. V. Usp. rujna 1909. – 1946. izlaže svoja razmišljanja u izlaganju Puna molitva crkve te liturgiju naziva istinskom molitvom crkve. rođen je 5. Liturgijska obnova u XX veku. već od 1921. budući je bio svjestan da se njegove ideje ne mogu širiti bez njihovih utjecaja. Liturgijski pokret u Njemačkoj vezan je uz djelovanje poznatog Benediktinskog samostana u zapadnoj Njemačkoj opatia Maria Laach. Na Katoličkom danu nadbiskupije Mecheln. Belgijski benediktinac Lambert Beauduin217 prihvaća kao geslo svoga pastoralnoga rada upravo ovaj dio o «djelatnom sudjelovanju» (lat. 44. Ovaj se događaj uzima kao početak klasičnoga liturgijskoga pokreta u Rimokatoličkoj crkvi. 26. odnosno njezinog opata Idefonsa Herwegena218 (1913. 55-56 218 217 Idefons Herwegen. VUKAŠINOVIĆ. Predlaže da se šire prijevodi nedjeljnih misa i večernjih službi na narodni jezik. što su sakramentalni obredi i sl.

Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. treći tom. E.). Zalagao se za episkopalno ustrojstvo crkve kao i da crkva postane državna religija. str. umro 16.219 Vođa novoluteranskog pokreta bio je Friedrich Julius Stahl (1802. On navodi kako uzima sakrament Večere Gospodnje «sa dušom punom obožavanja i svetih predosjećaja». Radi na reformi liturgijskih knjiga te izdaje Ritual za kršćanske zajednice luteranske vjeroispovijesti kao i druge liturgijske radove. rujna 1882. . uvjetno rečeno htio reformama približiti idejama koje su reformatori isticali u 16. 2002. Liturgijski pokret među protestantima Dok se liturgijski pokret među rimokatolicima. – 1872. Opšta istorija protestantizma. godine) po kome su ovaj pokret nazivali i pusijanizam. Ž.2. U Engleskoj.). obreda pa čak i povratkom latinskoga jezika bogoslužje. LEONAR. Nastao je među profesorima i studentima u Oxfordu koji su težili približiti Anglikansku crkvu katoličkoj (u smislu opće crkve) Crkvi Osnivač mu je Edward Bouverie Pusey (Rođen 22.).. godine. kolovoza.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 125 9. među anglikancima se pojavljuje tzv. Pusey je napisao traktate po kojima je pokret bio poznat i kao Oxfordski Traktarijani219 Usp. kod pojedinih se protestanata liturgijski pokret javlja kao težnja za obnovom rituala. Oxfordski pokret. U liturgijskoj reformi knjiga služi s starim liturgijskim tekstovima. sudjelovanje vjernika u bogoslužju i sl. stoljeća među luteranima javlja pokret novoluteranaca koji ističe važnost valjanog zaređenja svećenstva (ističući pri tome važnost apostolske sukcesije) koji je «obvezan posrednik između vjernika i Boga».2. 1800. Od dana svoje prve pričesti ističe se posebnim sakramentalnim životom. – 1861. Najvjerniji branitelj liturgijske odnosno sakramentalne reforme među novoluteranima bio je Vilhelm Lehle (1808. 322. U Njemačkoj se već u drugoj polovici 19. stoljeću (narodni jezik.

kao što su to. treći tom. U 90 traktatu pokušao na katolički način interpretirati 39 članaka anglikanske Crkve. episkopat. Godine 1824. između katoličanstva i liberalizma.126 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE zam.220 220 Usp. Nastoje Anglikansku crkvu vratiti tradiciji te se bore protiv “kalvinističke hereze”. po njegovu shvaćanju. jer ni jedni ni drugi nisu vjerovali u njegovo iskreno obraćenje. Richard Hurrell Froude (1803. Time je počela druga faza njegovog životnog puta. Njegov je studij bio obogaćen prijateljstvima učenih ljudi. Njegova su djela i predavanja napadali anglikanci i katolici. imale Katolička i Pravoslavna crkva. koji je nastojao vratiti Anglikanskoj crkvi obilježje sveopće crkve. E. 326329. Prvi se put obratio – kako sam tvrdi – oko 15 godine. koji su predavali i pohađali oxfordsko sveučilište. Puseyu se pridružuju John Keble (1792. Opšta istorija protestantizma. Isaac Williams (1802.) i drugi. na kojima je Oxfordski pokret temeljio svoje traktate. postovi i sl.godine. Newmanova tumačenja i uvjerenja nije prihvatilo ni Oxfordsko sveučilište ni Anglikanska crkva. postao je anglikanski đakon. Newman je primijetio kako Anglikanska crkva lebdi između Rima i protestantizma. kada je završio studije u Oxfordu. Ušao je u Oxfordski pokret. I sam uređuje traktate u kojima obrazlaže program Oxfordskog pokreta: apostolska sukcesija. Tada je počeo koncentrirati svoje misli na dušu i Stvoritelja. LEONAR.). a 4 godine kasnije župnikom svete Marije.1836. . povukao u Littlemore i tri godine kasnije prešao na katoličku vjeru.). Godine 1847. str. .veljače 1801. bio je zaređen za svećenika u Rimu.1865.1866. Rođen u anglikanskoj obitelji u Londonu 21. Ž. Njima se pridružuje John Henry Newman. crkve koja pripada sveučilištu u Oxfordu. imenovao kardinalom. liturgija. vjerske proslave. . Zbog toga se on 1842. . Zbog njegovih izvanrednih sposobnosti Papa ga je Lav XIII. Umro je u Birminghamu 1890 godine.

a koji je ostalim vjernicima bio pristupačan tek minimalno. Do sad je sveta liturgija bila sakriveno bogatstvo. «Tako je Koncil započeo svoj prvi pristup i svoje prvo otvaranje Božjega bogatstva koje Crkva posjeduje u svetoj liturgiji svemu narodu Božjemu. više-manje rezervirano samo za svećenike. a Božji je narod gledao iz daleka. pristupanje Crkve suvremenom čovjeku na tom području. stoljeću. godine kao prvi službeni dokument sabora. vatikanski sabor Radikalne reforme glede liturgijske prakse uslijedit će tek na II. Anglokatolici tiskaju 1933. godine. Prvo o čemu je sabor raspravljao jest pitanje liturgijske obnove. vatikanskom saboru koji je zasjedao od 1962. T. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Zaključci rasprave donijeti su u Konstituciji o liturgiji (Sacrosantctum conlilium) koja je proglašena 4. 9. koji je u biti stari tridentski rimski obred preveden na engleski jezik. Bio je to biser koji su svećenici čuvali a da se mnogi nisu ni sami znali okoristiti njegovom vrijednošću. prosinca 1963. godine Engleski misal..»221 221 Usp.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 127 Oxfordski pokret je utjecao na mnoge anglikance i u 20.BUNIĆ. str. ŠAGI. II. tek toliko – rekli bi smo – da se mogla sačuvati sama bit stvari. . 37. 1972. do 1965. unutar Anglikanske crkve nastaje pokret zvan anglokatolicizam.3. Ovaj misal postaje svojevrsni pandam anglikanskoj liturgijskoj knjizi Book of Common prayer. Zbog želje da se približe Rimokatoličkoj crkvi. Ali drugog puta nema.

dolazi do žestokih oporbi oko pitanja liturgijskog jezika. on je češkom kralju Vratislavu odbio molbu da se slavenski jezik smije i dalje upotrebljavati u liturgiji. ili od osrednjih ljudi bilo krivo shvaćeno i tako vodilo u zabludu. Oba su misionara na slavenski prevela takozvanu Petrovu liturgiju.»222 222 A. koje se posebno osvrće na Sveto pismo iznenađuje.128 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 9. izjavio da Bog želi da bude čašćen u svim jezicima. Latinski jezik Osnovni problem nerazumijevanja liturgije.3. Bili su optuženi i saslušani u Rimu.1. nije činilo neobično. jer je Stvoritelj triju glavnih jezika proizveo također sve ostale jezike sebi na slavu. Već smo spomenuli da su reformatori uveli narodni jezik u bogoslužje te ja je Tridentski sabor zadržao latinski jezik unutar Rimokatoličke crkve. grčki i latinski. to dopuštenje. stoljeća). odnosno nemogućnosti aktivnog sudjelovanja vjernika u bogoslužju svakako je bio latinski jezik. Ali im se prigovorilo da su samo tri jezika prikladna za liturgiju.73. jer su posvećena natpisom na Isusovu križu. Svemogućem Bogu nije se bez razloga svidjelo da Sveto pismo ostane u određenim krajevima zastrto. što se njima kao Bizantincima. Obrazloženje. poslana iz Carigrada u Moravsku vodila braća Ćiril i Metodije (druga polovina 9. što su ga. Uvod u katoličku liturgiju. nije grijeh protiv prave vjere ako se na slavenskom jeziku pjeva misa ili evanđelje i božanska čitanja u dobrom prijevodu navješćuju. str. braća Ćiril i Metod. Točno 200 godina kasnije opozvao je papa Grgur VII. Na kraju je ipak papa Ivan VIII. «U vezi s misionarskim radom među Slavenima. . da ne bi pri svestranoj uporabi postalo obično i bilo prezreno. Težnje za narodnim jezikom u bogoslužju bile su prisutne i prije reformacije. naime hebrejski. Posebno su se u ovome smjeru zalagali «Slavenski apostoli». ADAM.

nakon čega će se. Trogira. Knina.. Nina. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru.224 Njega hrvatski Starokatolici posebno časte. Raba. i 1060. str. Osora. o čemu svjedoči činjenica da je Papa Inocent IV. a 1927. ožujka 1965. vatikanskoj sabora služiti misa na hrvatskom. U Rimu je 1905. . 81-82. koji je prisvojio za sebe naslov biskup Hrvata. izlazi Vajsov crkvenoslavenski misal transkribiran latinicom koji će biti u liturgijskoj uporabi sve do 7. No glagoljska misa je ipak opstala u određenim biskupijama. na molbu senjskog biskupa Filipa 1248. Senja kao i svi istarski biskupi.223 Za hrvatski jezik u bogoslužju zalagao se i znameniti biskup Grgur Ninski (oko 900-929). Usp. 1996. Naime. pod prijetnjom izopćenja. U navedenoj molbi senjskog biskupa Filipa stoji «da u Slavoniji (Hrvatskoj) postoji osobito pismo za koje svećenstvo dotične zemlje tvrdi da ga ima još od bl. godine. objavljen posljednji misal na glagoljskom pismu. F. no samo tamo gdje su već bili u uporabi. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. ŠANJEK. Splita. Papa je udovoljio traženoj molbi smatrajući da je» jezik podređen stvari a ne stvar jeziku». još od 10. F. str. Šibenika. te sinoda iz 1063. ŠANJEK. godine zabranivši uporabu glagoljice i slavenskog jezika. Jeronima».Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 129 Bogoslužje na narodnom jeziku bilo je povlastica i Crkve u Hrvata. Zadra. Sorbonski student i pariški profesor. godine dozvolio uporabu glagoljice i slavenskog jezika u službi Božjoj. bilježi da su povlasticu služenja mise na hrvatskom i latinskom služili biskupi Krbave. Krka. Na to su reagirali sabori održani u Splitu 925.. 224 223 Usp. godine. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. stoljeća imamo zabilježene podatke da su se Hrvatski služili glagoljskim pismom i slavenskim jezikom u liturgiji. 95. Juraj iz Slavonije (umro 1415). temeljem odluka II.

Mnogi od onih koji su se zalagali za ostanak latinskoga jezika u bogoslužju. nakon I. «Grgurofobija». Nijemci i Francuzi. 40-42. KALOĐERA.130 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE posebice zbog zalaganja da se u Crkvi u Hrvata govori narodnim jezikom. Ekumenska trilogija.» J. Usp.225 Odluke II. kao služba Božja zajednice. 653-654. vatikanskog sabora zbog neslaganja oko nepogrješivosti pape. Ekumenska trilogija. stoljeća. Pichlera: ‘Oni su često lošim i jedva razumljivim jezikom latinskim jezikom uporno branili ‘jedinstvo latinskog jezika’. J. . a službeno se organiziraju u Hrvatsku starokatoličku crkvu 1924. Koliko je ta molitva bila teška njihovim biskupima pokazuju riječi biskupa A. Tako je na Hrvatskom starokatoličkom crkvenom saboru 23.str. katoličkog liturgičara. smije se slaviti ako su nazočne najmanje tri osobe. zagovarajući između ostaloga i bogoslužje na narodnom jeziku. «Starokatoličke crkve poznaju samo narodni jezik u liturgiji. za 1935. Marko Kalogjera rekao: ‘Danas ovdje pred oltarom Boga velikoga pomavljamo naš sveti zavjet: U Hrvatskoj Crkvi samo Hrvatski jezik. Hrvatska starokatolička crkva služi se starim katoličkim obrednikom i misalom za puk Dragutina Kniewalda. KOLARIĆ. ni sami nisu bili dobri poznavatelji jezika čiji su ostanak u liturgiji zagovarali. Među Hrvatima se pojavljuju početkom 20. 1871. svibnja 1937. vatikanskoga sabora glede uvođenja živoga jezika u bogoslužje bio je rezultat mnogih glasova unutar Rimokatoličke crkve da se u tome smislu izvrši reforma. KOLARIĆ. «Malo je poznato da je u SAD pred Koncil nastalo potajno udruženje čiji su se članovi zakletvom obvezivali da će svakoga dana moliti za to da bi njihovi biskupi dopustili liturgiju na narodnom jeziku. godine. samo hrvatska vlast!’ Sveta misa. 1935. često vrlo elegantnim 225 Starokatolička se crkva odvojila od Rima. Zagreb: Biskupska kancelarija Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. dok su njihovi protivnici. 647-659. str. 2005.. u: Hrvatski starokatolički kalendar Grgur Ninski. godinu. Zagreb: Prometej.. str. godine. M.

Ali drugog puta nema. 1.226 Na saboru je bilo zalaganja i za ostanak latinskoga jezika i za uvođenje narodnoga jezika u bogoslužje. str. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 131 latinskim jezikom i stilom tražili ukidanje latinskog liturgijskog jezika». 27. Konstitucija o liturgiji. No i s uvođenjem narodnoga jezika bit će potrebno da vjernici ulože puno truda kako bi shvatili i razumjeli bit bogoslužja. Do sada. 1993. 228 . 227 226 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. upozorenjima.. Ipak. Time se otklonila glavna smetnja da vjernici razumiju bogoslužje i sudjeluju aktivno u njemu. str. Zagreb: Filozofsko-teološki institut družbe Isusove u zagrebu. T. Usp. 37. 1972. 1985. u nekim molitvama i pjesmama. str. U latinskim obredima treba sačuvati latinski jezik. 2. osim gdje postoji posebna povlastica.. bit će nerijetko vrlo korisno za puk upotrijebiti narodni jezik. ponajprije u čitanjima.228 Svojim sudjelovanjem vjernici nisu više puki promatrači već sudionici liturgijskog slavlja. dokumenti.»227 Sabor je. 170. ŠAGI-BUNIĆ. vjernici uglavnom nisu shvaćali sadržaj bogoslužja. kako u misi tako i u dijeljenju sakramenata i u drugim dijelovima liturgije. dakle.. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. otvorio vrata za postupno uvođenje živih jezika u liturgiju. Sabor je izabrao srednji put koji je sažeo u slijedećim paragrafima Konstitucije o liturgiji: «36. M KIRIGIN. prema propisima koji će se o toj stvari pojedinačno odrediti u slijedećim glavama. stoga neka mu se u liturgiji dade više mjesta. u: Drugi Vatikanski koncil.

odnosno da vrše «ono što na njih spada».3. Da bi se ovakav sklad bogoslužja na najbolji način izveo. M KIRIGIN. dakle. U liturgijskim obredima neka svatko. Da bi se postiglo što djelatnije sudjelovanje. u: Drugi vatikanski koncil. Konstitucija o liturgiji. 147. str. Time se želi naglasiti red i skladnost u bogoslužju. kretnjama i držanju tijela.230 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. neka se vodi briga o usklicima puka. 31.132 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 9. tumači i oni koji pripadaju zboru pjevača. U pravo vrijeme neka se obdržava i sveta šutnja. 230 229 Usp. 30. ističe da svi služitelji vrše svoju službu. str. Apostol Pavao naglašava da «Bog nije Bog nesklada nego mira» (1 Kor 14. Sudjelovanje vjernika u bogoslužju Budući da je uklonjena jezična prepreka. Konstitucija o liturgiji donosi slijedeće zaključke o ovome pitanju: «28. pjesmama kao i o činima. Liturgija je zajednički čin svih koji u njoj sudjeluju. 29. bio služitelj ili vjernik. Pravu liturgijsku službu vrše također i ministranti. Bogoslužje mora izražavati i dostojanstvenost i veliko poštovanje prema Bogu. 33). 23-25. odgovorima. psalmima. Kod preispitivanja liturgijskih knjiga neka se pomno pazi da rubrike predvide i ulogu vjernika. vrši svoju službu i čini samo ono i sve ono što na nj spada prema naravi obreda i prema liturgijskim propisima. čitači.2. potrebno je da svatko čini ono «što na nj spada» odnosno da aktivno sudjeluje u bogoslužju. .»229 U konstituciji se. otvara se mogućnost aktivnijeg sudjelovanja vjernika u bogoslužju. pripjevima.

određeni su za bogoslužje kršćanske vjere po neizbrisivom biljegu krštenja… Imaju udio u euharistijskoj Žrtvi. 1993. 1992. dokumenti. nego jedni na jedan a drugi na drugi način.nego s drugog stajališta na drugoj razini». bilo prinosom bilo svetom pričešću.3. izvršuju svoj dio u liturgijskom činu. 109. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 63. već predvođenje svećenika u zajedničkom proslavljanju Boga. no nisu u «suodnosu manje – veće. bio klerik bio laik. Sveto pismo i propovijed u liturgiji Jedan od bitnih doprinosa reformacije jest vraćanje Riječi Božje. str. a još manje kao nepravo – pravo. Koncilske teme. Katekizam katoličke crkve. tako i u privatnoj pobožnosti svakoga vjernika. daje svoj vlastiti doprinos u tome štovanju. Biblije. prinose Bogu božansku Žrtvu i sebe s njom..232 Liturgija time nije više samo služenje svećenika za narod. B. upotrebljavajući termin Opće svećenstvo svih vjernika. puku. str. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. o Crkvi». Biblijske sate preko tjedna kako bi se vjernici mogli na što kvalitetniji način upoznati s tekstom Svetoga pisma). Time je zapravo proglašena dogma o općem svećenstvu svih vjernika koje se u biti razlikuje od ređeničkog svećenstva. Usp.233 9. 307. tako svi. str. koji je na osobit način bio naglašen u reformatora.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 133 «Vjernici po krštenju uključeni u Crkvu. u: Drugi vatikanski koncil. ne svi jednako. naglašavajući načelo Sola Scriptura (samo Pismo) kao jedino mjerilo vjere i prakse 231 «Dogmatska konstitucija ‘Lumen Gentium’.. izvoru i vrhuncu cijeloga kršćanskog života. 232 233 . DUDA.3. Reformacija je naglašavala čitanje Svetoga pisma kako na javnim bogoslužjima (reformacija je uvela i tzv. .»231 Dogmatska konstitucija o Crkvi (Lumen Gentium) također naglašava sudjelovanje svih krštenih vjernika u bogoslužju. u kojem svatko.

kao i po pitanjima gore navedenih promjena. . Propovijedanje neka crpi poglavito iz vrela Svetog pisma i liturgije. 33. i neka se služba propovijedanja vrši vrlo vjerno i pravilno. tako da kroz utvrđen broj godina narod pročita istaknutiji dio Svetog pisma. iz njega se pjevaju psalmi. stoljeću. str. Rimokatolička crkva je na II. Iz njega se uzimaju čitanja i tumače u homiliji. Konstitucija o liturgiji u nekoliko svojih paragrafa naglašava važnost Svetoga pisma te propovijedanja na bogoslužju: «24. Kako bi bilo jasno da su u liturgiji obred i riječ najtješnje povezani: 1.»234 234 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. neka se svestranije otvore biblijske riznice. Neka se u svetim slavljima obnovi obilnije. izrečenim još u 16. Ne može se oteti dojmu da se i po ovome pitanju. jer navješćuje čudesna djela Božja u povijesti spasenja… 51. Od najveće je važnosti u liturgijskoj službi Sveto pismo. Rimokatolička crkva znatno približila stajalištima protestantskih reformatora. 2. raznovrsnije i prikladnije čitanje Svetoga pisma. 25. zazivi i liturgijske pjesme. njime su nadahnute i prožete molitve. vatikanskom saboru također naglasila važnost Svetoga pisma i propovijedanja.134 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE kršćanske Crkve. Neka se u rubrikama naznači najzgodnije mjesto za propovijed kao dio liturgijskog čina kad god to obred dopušta. u: Drugi vatikanski koncil. od njega čini i znakovi primaju svoje značenje… 34. Da bi se vjernicima pripravio što bogatiji stol riječi Božje.

u: Vjesnik đakovačke i srijemske biskupije. Konstitucija o liturgiji. M. br. GELINEANU i drugi. 2/95. vatikanskog sabora. 238 Usp. već radi slavljenja i «prihvaćanja sa zahvalnošću. str. 53. str. rezultiralo je angažiranjem laika. Pastoralna teologija liturgijskih slavlja. 165.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 135 Odluke II. Dešavalo se da su u određenim seoskim župama muškarci napuštali misu kada bi svećenik započeo propovijed.. ne samo kao pukog liturgijskog obreda.237 Do II. Pojedinci su smatrali da je propovijedanje dodatak misi pa su izbjegavali slušanje propovijedi..235 Slušanje riječi Božje od strane vjernika treba rezultirati djelovanjem Riječi Božje u vjerniku. To se događa kada vjernik sluša Riječ Božju «u stavu molitve i iščekivanja». bez da su postavljeni službeno u liturgijsku službu lektora. vatikanskog sabora naglašavaju važnost Svetoga pisma. Župe stoga trebaju brinuti da se formiraju grupe čitača koji će doprinijeti lijepoj i skladnoj liturgiji. KIRIGIN. 1973. str. kod čitanja biblijskih tekstova na liturgiji. propovijedanje je bilo rijetko i sastojalo se uglavnom u prigodnom objašnjenjenju određenog sveca koji se toga dana slavio ili sl. 236 237 Usp. «Služba liturgijskog čitanja». kao i naglasak na aktivnijem sudjelovanju vjernika na bogoslužju. vjernošću i molitvom. HRANIĆ. Za vjernika je važno da on danas sluša Gospodinov glas». J. 165. .236 Novi naglasak na odnosu prema svetopisamskim čitanjima. str.. koje treba slijediti čitanu riječ: 235 J. Pastoralna teologija liturgijskih slavlja. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.238 Sabor veliku važnost stavlja i na propovijedanje riječi Božje. Đ. Svečano čitanja evanđelja pridržano je đakonima odnosno svećenicima. 219. GELINEANU i drugi.

M. 240 241 . dakle. ona je dio same liturgije. KIRIGIN.3. KIRIGIN. Neka se to nikako ne propušta. M.136 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE «52. Pisma. str. nedjeljama i zapovjednim blagdanima na misama koje se služe uz učešće naroda.»239 Propovijedanje. vjenčanja. i s razumijevanjem istih nije mogao aktivno sudjelovati. osim zbog teških razloga.240 «U liturgiji. Usp. naime.4. te tumačiti smisao i značenje svetopisamskog teksta. Propovijed treba veličati slavu Božju i spasenje koje je po Kristu ostvareno. pa narod molitveno. podučavajući vjernika i čuvajući ga od zabluda i pogibelji. Stoga ona mora oraspoložiti za potpuno sudjelovanje u obredu. moralne i ine teme. Konstitucija o liturgiji. Njome se tijekom liturgijske godine na temelju svetog teksta tumače otajstva vjere i pravila kršćanskog života. Stoga 239 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. i to pod vidikom koji je ondje uključen.»241 9. 33. propovijed je dio svetog obreda. krizme. str. No te molitve ipak nisu odražavale zajedničarski duh molitve. u: Drugi vatikanski koncil. te zato sadržajno i osobito životno zahvatiti sveti predmet što ga obred sadrži. Homilija se veoma preporučuje. sprovoda i sl. uz to još na nerazumljivom jeziku. Konstitucija o liturgiji. 220. 220. treba pratiti sve liturgijske obrede i sakramente poput krštenja. budući ih je predvodio samo svećenik. a sve prema smislu liturgije koja se bitno ne razlikuje od smisla Sv. str. Propovijed treba dotaknuti dogmatske. Molitva vjernika U liturgijskoj su tradiciji bile poznate misne molitve odnosno niz kraćih ili dužih molitvenih zaziva koje je upućivao svećenik u ime naroda.

1995. nakon ponovnoga uvođenja ove molitve u bogoslužje. Stoga će se jedan od bitnih zaključaka sabora odnositi na zajedničku molitvu. U tom cilju se pripremaju razni zbornici molitava vjernika. istu moći predvoditi i vjernici laici. No može ju predvoditi samo svećenik odnosno đakon. . kao i za sve ljude i za spasenje svega svijeta. za one koji s vlašću nama upravljaju. str. «53. za one koje tište razne nevolje. Sveopće molitve vjernika I. u: Drugi vatikanski koncil. a manje molitelj. ili Gospodine usliši nas i sl. Neka se u nedjelju i zapovjedne blagdane poslije evanđelja i homilije opet uvede ‘zajednička molitva’ ili ‘molitva vjernika’ da se uz sudjelovanje naroda obave molitve za svetu Crkvu.»242 Molitva vjernika se sastoji od kratkih zaziva na koje narod odgovara s Gospodine smiluj se. Usp. No. 35. vatikanskom saboru. Zanimljivo je da je ovakav oblik molitve ostao prisutan u Istočnim crkvama do danas nepromijenjen kao velika jektenija. odnosno molitvu vjernika.243 a mogu i sami vjernici u određenim prigodama pripremiti ovakve zazive. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Ovaj je utjecaj posebice vidljiv u liturgijama. odnosno liturgijskim knjigama 242 243 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. Utjecaj rimokatoličke liturgijske reforme na protestantske liturgije Nema sumnje da je protestantska reformacija utjecala na liturgijske promjene koje su se unutar Rimokatoličke crkve dogodile na II. dok će na Zapadu.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 137 je narod više bio pasivni slušatelj. također treba reći da je rimokatolička liturgijska reforma II.4. 9. vatikanskog sabora utjecala na pojedine protestantske liturgije.

po uzoru na promjene u Rimokatoličkoj crkvi. Vraćaju se neki tradicionalni oblici pobožnosti poput križnog puta i sl. 246 Nisu sve Anglikanske i Luteranske crkve prihvatile promjene glede položaja svećenika tijekom bogoslužja. New York: The Church Hymnal Corporation. godine te u engleskom izdanju liturgijske knjige The alternative Service Book 1980. štole i sl. U anglikanskim i luteranskim crkvama oltar će biti zamijenjen stolom Gospodnjim pa se svećenici ovih crkava za vrijeme bogoslužja okreću prema narodu. reformiranih i prezbiterijanskih crkava.. vatikanskog koncila.).138 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE anglikanskih odnosno episkopalnih. .247 U Reformiranim i Prezbiterijanskim crkvama puritanske jednostavne liturgije zamjenjuju se izmijenjenim obredom.246 Liturgijska odjeća ovih crkava sve više nalikuje liturgijskoj odjeći koja se rabi u Rimokatoličkoj crkvi. no na jednostavan i uglavnom neukrašen stol Gospodnji postavljaju se svijeće. 1980. sukladno episkopalnom ustrojstvu ovih crkava. The Society for Promoting Christian Knowledge Holy Trinity Church. 247 Usp. Škotska reformirana liturgijska knjiga The Book of 244 Anglikanske crkve izvan Velike Britanije uglavnom se nazivaju Episkopalne crkve. Tako u Hrvatskoj kao i u nekim drugim zemljama imamo situaciju da se u Evangeličkim crkvama svećenik za vrijeme liturgije okreće prema oltaru za vrijeme liturgijskih molitava. Pastori ovih crkava se već od vremena reformacije okreću prema narodu za vrijeme bogoslužja. Anglikanske odnosno episkopalne crkve među prvima su pristupile liturgijskoj reformi koja je vidljiva u američkom izdanju Book of Common Prayer iz 1979. 1988.244 evangeličkih. London: SPCK. križ (bez raspela) i sl. The Book of Occasional Services.245 Euharistijsko se bogoslužje po svojoj strukturi približilo rimskom obredu nakon II. 245 The alternative Service Book 1980. Sve se više koriste liturgijske boje i pojedini dijelovi rimske liturgijske odjeće (albe.

za pastore i laičke vođe). volume 3. 9. liturgijsko vrijeme kroz godinu i sl. a Roy Pearson je 1990. 10-11. 1979. Pod utjecajem ovoga pokreta određeni je broj američkih baptističkih pastora prihvatio određene liturgijske oblike bogoslužja. Godine 1989. poput litanija. Lekcionar Prva je crkva temeljila svoja bogoslužja upravo na čitanju i tumačenju Riječi Božje. The Book of Common Order. The Renewal of Sunday Worship. . o kojima će biti više govora u sljedećem poglavlju. godine objavio Prayers for All Occasions: For Pastors and Lay Leaders (Molitve za sve prigode. Gart House je 1989. Glede izbora tekstova može se pretpostaviti da su koristili red čitanja Svetoga pisma koji se koristio u sinagogi. Vremenom su se formirala ustaljena biblijska čitanja za bogoslužja koja su se nalazila u liturgijskim knjigama Lekcio- 248 Usp. pod vodstvom Ronala i Inge Freyer Nicholas American Baptist Fellowship for Liturgical Renewal (Američka baptistička federacija za liturgijsku reformu).4. str. 249 The Complete Library of Christian Worship. responzijalnih molitava. posebice među američkim baptistima. Liturgijska se reforma javlja i u takozvanim slobodnim crkvama poput Baptističke. vatikanskoga sabora vidljiv je i u liturgijama protestantskih crkava u Hrvatskoj.249 Utjecaj II. godine sve se više približava tradicionalnim oblicima bogoslužja. godine objavio knjigu Litanies for All Occasions (Litanije za sve prigode). Određeni teolozi smatraju da se u određenim istočnim crkvama primjećuje sinagogalni princip biblijskih čitanja.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 139 Common Order248 iz 1979. 1. organizirana je. Edinburgh: The Saint Andrew Press. godine te ista knjiga iz 1994.

U vrijeme reformacije značajno je spomenuti redoslijed liturgijskih čitanja Lektio Continna kojega je koristio Zwingli a preuzeo Calvin u svojem propovijedanju. A. 1993. započinje prvom nedjeljom adventa (sada 2006. Lektorska služba je prisutna i u određenim protestantskim crkvama. 252 Usp. vatikanskoga sabora. lectio «čitanje». U liturgijskim crkvama evanđelistar zauzima značajno i svečano mjesto u liturgiji. Drugo čitanje je dolazilo iz Poslanica. godinu B i godinu C. od prve biblijske knjige. dok su svakodnevna čitanja podijeljena na razdoblje od dvije godine (godina I. Calvin je na primjer održao 25 propovijedi na temelju Prve Petrove poslanice. str.140 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nar250 odnosno Evanđelistar. . str.252 U liturgijskim promjenama II. Robert E. a dnevna čitanja su u liturgijskoj godini I. 25. u: Drugi vatikanski koncil. odnosno Otkrivenja u uskrsnom razdoblju. The Complete Library of Christian Worship. volume 3. Tennessee: Star Song Publishing group. The Renewal of Sunday Worship. Odatle i liturgijski službenik. B ili C. 330-331. 251 Liturgijska knjiga koja sadrži propisane tekstove iz evanđelja koji se čitaju tijekom liturgijske godine. 33. Liturgijska godina.) Ciklus biblijskih čitanja naziva se lekcionar. Tako se nazivaju i liturgijske 250 Lekcionar. 253 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’.. lat. Rimska liturgija imala je dva čitanja: prvo iz poslanica a drugo iz evanđelja.). lektor odnosno čitač. Nashville. Treće čitanje je bilo iz evanđelja.251 Galikanska liturgija imala je tri čitanja: prvo je uzimano iz Staroga zavjeta odnosno Djela apostolskih za vrijeme pedeset dana uskrsnog razdoblja. Webber).253 Tako su nedjeljna i blagdanska biblijska čitanja podijeljena na tri razdoblja: Godinu A./2007 liturgijska je godina C. i godina II. (ed. Radi se naime u sustavnom propovijedanju na temelju svetopisamskih tekstova i to redom. naglasak je stavljen na sustavnom čitanju biblijskih tekstova tijekom godine. lectionarium «knjiga čitanja».

M. 295-326.. D. 110-121. 1990. 1998.. U adventu. Book of Common Order. korizmi i uskrsnom vremenu predviđena su čitanja sukladno staroj tradiciji: u adventu se čitaju tekstovi proroka Izaije. G. budući su čitanja kraća kod Marka nego u drugih evanđelista. 17. Ovakvu podjelu biblijskih čitanja prihvaćaju anglikanci (episkopalci). čitanje iz apostolskih poslanica. Pjesmarica Božjega naroda. 255 256 Usp.256 prezbiterijanci. The Book of Common Prayer. Ivanovo evanđelje čita se svake godine. U radne 254 Usp. 590-591... U dnevnim čitanjima predviđeno je samo jedno čitanje prije evanđelja.258 Nedjeljama i blagdanima previđena su tri čitanja: Starozavjetno čitanje (u uskrsno vrijeme.255 reformirani. za Uskrs Ivanovo evanđelje. M.257 kao i pojedine druge liturgijske crkve. korizme i Uskrsa kao i u godini B. str. Starozavjetna čitanja u korizmenom vremenu daju pregled povijesti spasenja. str.. 1997. 888-1001. božićnom vremenu. 324-327. Book of Common Worship. London: Holy Trinity Church.. 1994. te iz evanđelja. Godine 1983. New York: Oxford University Press. Lousville. HATCHETT. Commentary on the American Prayer Book. u godini B evanđelje po Marku a u godini C evanđelje po Luki. str. MICHNO. str. 258 Usp. 1993. Kentucky: Westminster/John Know Press. 1033-1095. 1981. posebice oko Božića.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 141 knjige koje sadrže liturgijska biblijska čitanja. U vremenu kroz godinu čitaju se sustavno svetopisamski tekstovi. PERHAM.254 luterani. umjesto starozavjetnog čitanja čita se iz Djela aspotolskih i Otkrivenja). str. U godini A čita se evanđelje po Mateju. A Priest’s Handbook. New York: The Seabury Press. J. Edinburgh: Saint Andrew Press. Usp. str. Morehouse MP Publishing. Rimski lekcionar se tiska kao ekumenski lekcionar pod nazivom Zajednički lekcionar. Celebrate the Christian Story. 257 . Usp. u uskrsnom vremenu Djela apostolska i Otkrivenje. The Ceremoniest of the Church. 609-643.

U biti možemo reći da se psalmi nikada nisu ni prestali upotrebljavati u bogoslužju Usp. Mali liturgijski leksikon.259 U većini rimokatoličkih župa održavaju se redovite dnevne mise pa se u istima primjenjuje i dnevni lekcionar.260 Svakako da je davanje slobodnog prostora Duhu Svetomu u propovijedi važan aspekt kršćanskoga bogoslužja. BERGER. dnevni lekcionar može poslužiti za osobnu i obiteljsku pobožnost. Lekcionar omogućuje propovjednicima da se suoče sa svim važnim temama Svetoga pisma. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. nerijetko se događa da se određene biblijske teme zapostave. 101. 138. Svaki formalizam može biti negativan. Tijekom korizme liturgijska čitanja upućuju na događaje Kristove muke. Bloesch smatra da propovijedanje na temelju određenih tekstova od strane crkve može značiti prigušivanje Duha Svetoga. u pravilu se čita i određeni psalam. Međutim. Osnove evanđeoske teologije 2. . Budući se u većini protestantskih crkava ne održavaju redovita dnevna bogoslužja. str. a druge prenaglase. G.Pomoć je propovjednicima koji svake nedjelje pa i češće propovijedaju u istoj crkvi. Starozavjetna čitanja se u radne dane čitaju sustavno. D. R. Ukoliko se ne koriste liturgijska čitanja.142 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dane tijekom jedne godine čitaju se sinoptička evanđelja počevši od Marka pa slijedi Matej te Luka. smrti i uskrsnuća. Tekstovi su prilagođeni liturgijskoj godini. Tijekom adventa liturgijska čitanja upućuju na pripravu Kristova dolaska. Pored tri liturgijska čitanja. .Sustavno čitanje Biblije i sustavno propovijedanje. lekcionar ima i prednosti: . Lekcionar ima mane i prednosti. Već smo ranije naglasili važnost psalama u starozavjetnom pa i novozavjetnom bogoslužju. 1993. BLOESCH. 260 259 Usp. str.

str. Calvin je uredio pjesmaricu psalama. Ova je praksa i ranije bila poznata. 262 .Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 143 budući ih je koristila i starozavjetna i novozavjetna vjernička zajednica. 261 Usp. posebice u moljenju Brevijara (Časoslova). 13. Prezbiterijanci su uredili psalme na način da se izgovara stih po stih naizmjenično (pastor može izgovoriti jedan stih. vjernici drugi..262 Ovakva je praksa također poznata u povijesti liturgije. Novi Rimski lekcionar predvidio je pjevanje odnosno recitiranje psalama na način da je cijela zajednica uključena njegovo izgovaranje. no uglavnom je bila pridržana zboru. 611-783. Liturgika.261 Reformatori su također naglašavali važnost pjevanja psalama. Book of Common Worship. između stihova psalma izgovarao pripjev odnosno antifone (antifonalni psalmi) ili se pripjev izgovara samo na početku i na kraju (alterirani psalmi).Časopis Pravoslavne eparhije sremske. odnosno sami vjernici po grupama mogu izgovarati stihove naizmjenično). Sada je narod. KERN. Sremski Karlovci: «Srpski Sion» . Zwingli je izbacio pjevanje bilo kakvih pjesama iz liturgije te uveo samo psalme. Usp. kako na Zapadu tako i na Istoku. 1997. Ovakav način pjevanja odnosno izgovaranja psalama prihvaćaju i pojedine protestantske liturgijske knjige. str. himnografija i heortologija. K.

.

uskrsni ciklus crkvene godine (korizma. Presveto Trojstvo). Bogojavljenje).1. te liturgijske molitve (molitve dana ili kolek263 Pjesmarica Božjeg naroda. nalazi se i kratki uvod u značenje liturgijskog vremena. Uzašašće.BOGOSLUŽJE U PROTESTANTSKIM CRKVAMA I CRKVAMA REFORMACIJSKE 10. nedjelje kroz godinu. jest liturgijska crkva. uskrsno vrijeme – Uskrs. Ovdje ćemo navesti one značajnije te se upoznati s bogoštovnom praksom istih: 10. Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj (naziva se i Luteranska crkva. BAŠTINE U HRVATSKOJ U Hrvatskoj djeluje nekoliko protestantskih crkava i crkava reformacijske baštine. Božić.263 Pjesmarica ima 367 pjesama koje su podijeljene na cjeline: božićni ciklus crkvene godine (došašće. 1981. . Uz svako liturgijsko razdoblje. prigodne. Hrvatski evangelici u liturgiji koriste knjigu Pjesmarica Božjega naroda. Stara i Nova godina. poput evangeličkih crkava u svijetu. vjera. krštenje. sprovod. Zagreb: Seniorat Evangeličke crkve Zagreb. U pjesmarici se također nalazi redoslijed euharistijske liturgije. pjesme za euharistijsko slavlje (liturgijske pjesme. Duhovi. crkva. sveta sedmica. nedjelje i Gospodnji blagdani). po reformatoru Martinu Lutheru).

Prva i desna pločica obuhvaća prve tri zapovijedi u kojima se čovjek poučava što je spram Boga obvezan učiniti i ostaviti. odnosno lekcionar za A. tj. «Stav i praksa protestantizma ovisi o krajevima i prema vjeroispovijesti je vrlo različita. u kojima se čovjek poučava što je dužan učiniti ili ostaviti svome bližnjemu. B i C liturgijsku godinu.. Reformatorstvo je. Tome pripadaju misno ruho i u osnovi također postojeći kanon liturgijskih boja’. http://www. Talar je crne boje i znak je svećeničke službe župnika/pastora. odnosno primljena u luteranstvu. ‘Kasna srednjovjekovna tradicija liturgijskih boja očito je bila najjače nastavljena. 266 . str. pristupljeno 9.». ‘Priruručnik za evangeličko – luteranske crkve i zajednice’ navodi za pojedine blagdane i vremena crkvene godine kanon boja za oblaganje oltara i propovjedaonice. bijele u skandinavskim zemljama. i primilo ga prigodice ponovno u najnovije vrijeme s pokretom liturgijske obnove. ADAM. 139. Za vrijeme liturgije nose crni talar (tzv. 85. već zbog uklanjanja oltara i kultnoga ruha. Reformacija u skandinavskim zemljama ‘očuvala je ceremonijalne elemente još konzervativnije nego luteranska Njemačka.» A. veljače 2007. Uvod u katoličku liturgiju. Lutherov talar)265 te u svečanijim prilikama sukladno liturgijskom razdoblju i štole u liturgijskim bojama. Uz svaku molitvu nalaze se i liturgijska čitanja.146 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE te). st. te na blagdane. 80. Evangelički svećenik na talaru nosi i pločice (njem. zanemarilo to pitanje skoro potpuno u 16..htm.com/articles/crkveni_i_ teoloski_pojmovi/talar.. Beffchen) koje označavaju 10. koji je vrlo sličan tradicionalnom rimskom kanonu. dogležnjica.. npr. koju je nosio i Martin Luther na Bogoslužjima. odnosno rimske običaje. Talari mogu biti i druge boje. O liturgijskim bojama vidi više na str. Na našim prostorima uvijek se koristio talar crne boje.-82.evangelickacrkva-zagreb. Želja za većom svečanošću i radošću boja u protestantskom bogoslužju se neprestano osjeća. kako se prema Bogu treba odnositi. «Tzv.266 Pod utjecajem 264 265 O lekcionaru vidi str. Službenici Evangeličke crkve u Hrvatskoj su đakoni i svećenici (ili pastori).-143. a onda se u anglikatolicizmu ponovno vrlo snažno oslanjao na srednjovjekovne. duga haljina evangeličkog svećenika. Božjih zapovijedi.» Anglikanizam je stupao svojim vlastitim putem u svome načinu vezanom uz tradiciju.264 Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj u pravilu prakticira euharistijsko bogoslužje prve nedjelje u mjesecu. Druga i lijeva pločica obuhvaća sedam daljnjih zapovijedi.

nakon čega narod pjeva: «Gospode Bože smiluj se! Kriste smiluj se! Gospode Bože smiluj nam se!». Narod odgovara pjevajući: «»I na zemlji mir. Amen! Slijedi svećenikov pozdrav «Mir vama» na što zajednica pjeva «I s duhom tvojim!». Svećenici se tijekom liturgijskih molitava okreću oltaru.267 Nedjeljama. ima i svoje liturgijsko značenje. Ona izgleda ovako: bogoslužje započinje s uvodnom pjesmom nakon koje svećenik dolazi pred oltar te započinje bogoslužje riječima: «U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. propovjedaonica iznad oltara (u evangeličkim crkvama) odnosno iznad stola Gospodnjega (u reformiranim crkvama) označava kako je Riječ iznad sakramenta. Za razliku od Rimokatoličke crkve gdje je sakrament euharistije središnji dio bogoslužja. . Svećenik se okreće oltaru te predvodi molitvu zahvalni267 Uzvišena propovjedaonica u protestantskim crkvama. Svećenik nastavlja čitanjem uvodnoga stiha iz Biblije. Iznad oltara je propovjedaonica (negdje se nalazi i odvojeno od oltara) koja je u pravilu uzvišena. Amen». Naime. Molitvu završava riječima: «Gospodine Smiluj se!». obično nekim prikladnim biblijskim stihom. Svećenik naviješta oproštenje grijeha. Slijedi svećenikovo okretanje oltaru nakon čega predvodi zajednicu u pokajničkom činu. Iznad oltara se uglavnom nalazi slika Krista. Kako bijaše na početku. do vijeka Amen». u protestantskim je crkvama propovijedana Riječ središnjica svakoga okupljanja Božjeg naroda. svim ljudima dobre volje. koja se naziva oltarska slika.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 147 skandinavskih misija pojedini službenici nose i bijelu albu. moleći molitvu pokajanja. Narod iza toga pjeva: «Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. osim njezine praktične funkcije u vrijeme kada nije bilo mogućnosti ozvučenja u crkvama. U crkvama se nalazi oltar na kojem se u pravilu nalaze svijećnjaci. kada se ne slavi euharistijska služba služi se samo liturgijska služba riječi. i od vijeka. tako i sada i u vijeke. raspelo i otvorena Biblija. te uvodi zajednicu u slavljenje Boga slijedećim riječima: «Slava Bogu na visini!».

narod pjeva treću pjesmu. 1993. udovce i udovice. starce i osamljene zdrave i bolesne. Narod odgovara: «Amen». djecu i mlade.). 66-67. Svećenik podjeljuje općini Božji blagoslov. žive i one na samrti. izgovarajući Aronov blagoslov. Slavonski Brod: Evangelička crkvena općina. svakog pojedinca.. 268 Usp. Moli za cijeli narod i sve narode svijeta. završavajući s: «Riječ Božja je istina. Sukladno redoslijedu glavnog bogoslužja269 liturgija izgleda ovako: Služba Riječi započinje uvodnom pjesmom te predvodnik bogoslužja izgovara: «U ime Oca i Sina i Duha Svetoga». str. Narod nastavlja tri puta pjevati «Aleluja». Dok svećenik silazi s propovjedaonice i odlazi pred oltar. Sačuvaj nas Bože u svojoj istini! Aleluja». Usp. Nakon propovjedi moli kratku molitvu i daje mali blagoslov. druge crkvene općine. Molitvu završava s pozivom da cijela crkva moli Očenaš. Nakon toga se pjeva pjesma dok svećenik odlazi za propovjedaonicu. Okrenut oltaru. kao i za mir u svijetu. Na to mu zajednica tri puta odgovara s Amen. U ime općine svećenik okrenut oltaru predvodi ispovijedanje Apostolskog vjerovanja. Pjesmarica Božjega naroda. S propovjedaonice čita propovjedni tekst te propovijeda. 225 do 237. Svećenik. str.148 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE cu. svećenik moli veliku molitvu. 269 .268 Euharistijsko bogoslužje se sastoji od dva dijela: službe riječi i euharistijske službe. Predvodnik nastavlja: «Pomoć je naša u imenu Gospodina». Narod odgovara: «Amen». Narod odgovara: «Koji je stvorio nebo i zemlju». (pretisak iz 1902. U nju uključuje cijelu općinu. te se izlaznom pjesmom i tihom molitvom završava bogoslužje. okrenut narodu. čita za tu nedjelju određeno evanđelje ili poslanicu. Iza toga svećenik najavljuje obavijesti. te blagoslivljajući zajednicu znakom križa. Evangelički katekizam.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

149

Predvodnik poziva zajednicu da ispovijedi grijehe. Svi zajedno izgovaraju: «Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni! Amen!» Predvodnik upućuje riječi oproštenja: «Bio nam milostiv svemogući i milosrdni Bog koji je svoga jedinoga Sina predao u smrt radi naših grijeha, te radi njega oprostio nama i svima onima koji vjeruju u njegovo ime, dao im mogućnost da postanu djeca Božja i prime njegova Svetoga Duha. Tko to vjeruje u obrati se, taj će se spasiti. Neka to Bog udjeli nama svima». Narod odgovara: «Amen». Slijedi ulazni psalam te zajedničko izgovaranje: «Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku tako sada i u vijeke vjekova. Amen». Nakon toga slijedi Kyrie te Gloria in excelsis Deo. Slijedi predvodnikov pozdrav zajednici: «Gospodin s Vama», na što narod odgovara: «I s duhom tvojim». Predvodnik nastavlja s kolektom odnosno molitvom dana.270 Slijedi prvo čitanje iz poslanice. Čitač završava riječima: «Riječ je Gospodnja», a narod odgovara «Bogu hvala» ili «aleluja». Pjeva se pjesma ili psalam nakon čega slijedi čitanje evanđelja. Predvodnik završava čitanje riječima: «Riječ je Gospodnja» na što narod odgovara «Slava tebi Kriste». Nakon biblijskih čitanja slijedi Nicejsko-carigradsko ili Apostolsko vjerovanje. Time završava služba riječi i slijedi euharistijsko bogoslužje. Euharistijsko bogoslužje započinje pjesmom za vrijeme koje se skuplja dobrovoljni prilog. Nakon što se prilog sakupi, moli se zahvalna molitva za priložene darove. Slijedi sveopća ili vjernička molitva. Nakon toga predvodnik izgovara predslovlje te svi zajedno izgovaraju Sanctus. Slijedi euharistijska molitva, Očenaš i pozdrav mira. Zajednica zajedno izgovara Agnus Dei (Jaganjče Božji...). Vjernici prilaze oltaru i kleknu. Predvodnik daje hostiju pričesnicima i izgovara riječi: «Tijelo Kristovo», a
270

Molitve dana vidi u: Pjesmarica Božjega naroda, str. 295-326.

150

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

dok daje kalež izgovara riječi: «Krv Kristova». Slijedi zaključna kolekta (molitva) te otpust i Aronov blagoslov. Evangelička Crkva u Hrvatskoj priredila je Liturgijski priručnik kao eksperimentalnu i radnu verziju. Unutar priručnika nalaze se slijedeći liturgijski obrasci: priprema za bogoslužje, nedjeljno bogoslužje s popratnim tekstovima, euharistijska služba, molitve dana u liturgijskoj godini, sakrament krštenja, konfirmacija, primanje u Evangeličku crkvu, obred vjenčanja, obred sprovoda, obred rukopolaganja u služenje, pastoralne liturgije, prigodni zazivi blagoslova, dnevno-kontemplativne molitve, prigodne molitve, Lutherove molitve, nedjeljni lekcionar, dnevni lekcionar.271 Unutar Evangeličke crkve u Hrvatskoj djeluje i Evangelička a.v.272 slovačka crkvena općina u Iloku. Slovačka liturgija je specifična. Ona je, za razliku od liturgije na hrvatskom jeziku, koja je kombinacija recitiranih i pjevanih dijelova, u pravilu potpuno pjevana (mada se ponekad služi i recitirana liturgija). Pjevaju se i biblijski tekstovi: poslanice i evanđelje. U liturgiji se koristi Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku273 liturgijska knjiga iz Slovačke (koju koriste i druge slovačke crkve poput crkve u Slovačkoj, Vojvodini, Rumunjskoj, Mađarskoj, Sloveniji i sl.). Obrednik sadrži liturgiju (redoslijed redovitog bogoslužja), sakrament krštenja i euharistije, obred instalacije svećenika, primanja u crkvu, instalaciju biskupa, vjenčanje, ordinaciju svećenika, postavljenje đakona, blago271

Usp. Liturgijski priručnik (eksperimentalna i radna verzija, za internu uporabu Evangeličke crkve), Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj, 2004. A.V. skraćenica za augsburšku konfesiju.

272

273 Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, (uredili Karol Gábriš, Ján Lacko, Július Filo) Bratislava, 1996.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

151

slov kamena temeljca, posvećenje hrama, liturgijskih predmeta, posvećenje zgrade, molitve poslije bogoslužja, molitve za nedjelje, blagdane, agendu za dječja bogoslužja i za mlade, molitve za bolesne, molitve za supružnike, utjeha obitelji nakon sprovoda, razne homilije, zahvalne molitve, perikope, note za liturgijske napjeve i sl. Pjeva se iz pjesmarice Evanjelicky spevnik.274 Pjesmarica sadrži 700 pjesama, liturgijske pjesme, liturgijske i privatne molitve. Treba spomenuti i glasovitu slovačku pjesmaricu Cithara Sanctorum,275 koju je još u 17. stoljeću
274 275

Evanjelicky spevnik, Evangelická cirkev a. v. na Slovensku, 1995.

„Cithara sanctorum neb Žalmy a písne duchovní staré i nové, kterých cirkev evanjelická užíva» , - vydným v Levoči 1636, Budimpešta, 1882. «Cithara sanctorum ili «Tranoscius» također poznata i kao kancionál sadržavala je 400 pjesama koje je Tranovský preveo s latinskog i njemačkog. Pjesmaricu je također dopunio sa 150 svojih pjesama. U daljnjim izdanjima se povećavao broj pjesama. Tranoscius je bila pjesmarica ne samo za slovačke evangelike već se udomaćila u mnogim župama Silezije, Moravske i Češke. Najveći dokaz za slovačko - narodni značaj Tranoscija mogu biti slovačke ev. crkve na Donjoj zemlji usred mađarskog mora. Dok su kolonizirani katolički Slovaci takoreći nestali među Mađarima, Slovaci evangelici sve do danas drže se svog jezika. Slično je bilo i na slovačko - mađarskoj granici u Honti, Novogradu, Malohonti i u Gemeri. Ovdje je dobro poznata zasluga Tranoscija u održavanju vjere i slovačkog jezika. Kada je bilo zabranjeno tiskanje na slovačkom jeziku u Gornjoj zemlji, na Donjoj zemlji su se ove knjige tiskale npr. u Budimpešti. Bekeščabi, Temišvaru i sl. Daljnji predstavnici pobožne slovačke pjesme u 17. stoljeću bili su: Eliaš Lani, Joachim Kelinka, Juraj Zabojnik, Daniel Horčička, (Sinapius) i njegov sin Jan, Daniel Krman st., Tobiaš Masnik (Msnicius), Pilarikovci, Jan Bur (Burius) i drugi. Mnoge njihove pjesme unesene su u Tranoscij. Od velikog značaja je - a koristi se do danas za vrijeme domaćih pobožnosti - zbirka molitava, koju je izdao Eliaš Mlinarovih - Molitoris u Levoči (1702) pod nazivom “Duhovni život zdenca”. Pored pobožne pjesme i molitve evangelički pisci tog doba njegovali su povijest u obliku vlastitih životopisa ili izdvajanjem nekog događaja iz crkvene povijesti. Cithara Tranovskog u 18. stoljeću postaje “bestseller” pobožnih pjesama i to zahvaljujući Samuelu Hruškovicu, bansko-bistričkom svećeniku i banskom superintendentu,

276 Lat. Mnogi od njih su izdali svoje pjesme u posebnim pjesmaricama. i ml. D. Antifona. . Introit. potrebne pjesme u funebralima (Blasius . Adam Plintovic. duhovski ciklus. 2007. Svečani ulazak svećenika do oltara odnosno mjesta odakle vodi bogoslužje. Molitva dana (kolekta). E-mail upućen Jasminu Miliću od 25. A to je bila velika sreća za evangelički a. Za vrijeme ulaza pjeva se prikladna pjesma. Redoslijed slovačke evangeličke liturgije je slijedeći: 1. homilije i sl. 13. praznični i sl. Mnoge su bile unesene u Tranoscij. 12.276 2. 3. Apostolsko vjerovanje. Himnus (pjesma prije propovijedi). v. Od zbirki molitava najznačajnija jest “Molitveno blago” od modranskog svećenika Pavla Jakobeija (1695-1752). Jan Blaisus st. SAJAK. uskrsni ciklus. 4. 14. introitous = ulazak. 11. koji po D.. Štefan Leška. ili sviraju orgulje. Pjesmarica sadrži 1040 pjesama koje su tematski poredane: advent. Završna molitva. slovački narod». Pjesmarica se i danas koristi u slovačkim evangeličkim crkvama širom svijeta. Pjevanje evanđelja. molitve u molitvenim knjižicama. Gloria in Excelsis Deo (Slava Bogu na visini). Gašpar Motešicky i dr.Jakobei). Osim pjesama. 8. Horčiku ponovno umnožava broj njenih pjesama (1745). božićni ciklus. Hruškovic je Tranoscius obogatio sa svojim izvornim pjesmama ili sa uspjelim prijevodima. Pjesma (prvi stih). Daljnji autori pobožnih pjesama i molitava su bili: Jan Glosius Pondelosky. Izlazna pjesma i poziv svećenika da jedni drugima upute pozdrav rukovanjem. Propovijed. Bio je najbolji vjerski pjevač njegovog vremena (umro je 1748). Samuel Palumbiny. Pjesma za milost. Narod odgovara: i s duhom tvojim. Narod odgovara: i na zemlji mir. Velika Molitva koja se završava s Očenašem. Ova knjiga se do dan danas koristi za vrijeme crkvenih bogoslužja. 02. 10. ova pjesmarica sadrži i molitve. 7. Tranoscius je tako bio domaća kronika sve do današnjeg dana. 6. Aronov blagoslov. Prva čitanja (starozavjetno čitanje i poslanice). 5. Pozdrav svećenika: Gospodin s vama. svim ljudima dobre volje. 9. 15. Amen. Jeremiaš Lednicky.152 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE uredio slovački evangelički svećenik Juraj Tranovskí.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

153

Večera Gospodnja se u Evangeličkoj a.v. slovačkoj crkvenoj općini u Iloku slavi na prvu i posljednju nedjelju adventa, na svetog Stjepana (drugi dan Božića), na Novu Godinu, prvu korizmenu i cvjetnu nedjelju, na Veliki Petak, drugi dan Uskrsa, drugi dan Duhova, na Sveto Trojstvo, na Dan reformacije te na dan posvećenja crkve, kao i prigodom konfirmacije. Euharistijska se služba nastavlja na službu riječi. Nakon Velike molitve i Očenaša slijedi euharistijska služba koja ima slijedeći redoslijed: 1. Pokajnička pjesma; 2. Ispovjedni nagovor; 3. Ispovjedna pitanja i ispovjedne pjesme; 4. Ispovjedna molitva; 5. Opće odrješenje grijeha; 6. Euharistijska molitva (predslovlje); 7. Sanctus, 8. Očenaš; 9. Riječi ustanovljenja i Agnus Dei (Jaganjče Božji…); 10. Postavljanje pitanja od strane svećenika vjeruju li da je pred njima pravo tijelo i prava krv Kristova; 11. Vjernici kleče pred oltarom. Svećenik prilazi i navješćuje im osobno odrješenje grijeha te im daje hostiju i kalež; 12. Zahvalna molitva; 13. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu…; 14. Apostolski blagoslov; 15. Završna pjesma.277 Ukoliko je svećenik spriječen održati bogoslužje, umjesto njega može službu održati i laik (čitatelj ili lektor) koji čita propovijedi zapisane u knjizi Postila ili Služba Slova. Evangelici pristupaju pričesti nakon obreda konfirmacije (između 12 i 14 godine). Evangelička crkva, temeljem Leuenberške konkordije, potpisane 16. ožujka 1973. godine u Leuenbergu kod Bazela između evangeličkih i reformiranih crkava, ima interuniju i interkomuniju s reformiranim crkvama.278
277

Podaci o slovačkom evangeličkom bogoslužju zabilježeni kazivanjem vlč. Dušana Sajaka, evangeličkog župnika u Iloku. U čl. 28 i 29 navedene konkordije stoji: «Između naših Crkava postoje znatne razlike u oblikovanju liturgije, u izražavanjima pobožnosti i crkvenim redovima. Te se razlike među vjernicima često jače osjećaju nego tradicionalne suprotnosti u nauku. No mi ipak ne možemo, prema Novom zavjetu i

278

154

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

Sukladno tome pričest je u Evangeličkoj crkvi omogućena i vjernicima reformirane konfesije. No u pravilu je evangelička euharistija otvorena svim vjerujućima bez obzira na njihovu konfesionalnu pripadnost.

10.2. Reformirane crkve u Hrvatskoj
Reformirane crkve u Hrvatskoj podijeljene su u tri samostalne denominacije; Reformiranu kršćansku kalvinsku crkvu u Hrvatskoj, Reformatsku crkvu Mađara u Hrvatskoj i Protestantsku reformiranu kršćansku crkvu u Republici Hrvatskoj. Ove crkve imaju različitu liturgijsku praksu. 10.2.1. Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj U župama Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj služi se mađarskim, hrvatskim i češkim jezikom. Službenici nose plašt (u mađarskim župama), odnosno talar, a nerijetko se služi i bez ikakve liturgijske odjeće već jednostavno u civilnom prikladnom odjelu. Reformirana kršćanska kalvinska crkva nema obrednika na hrvatskom jeziku. Za bogoslužja na mađarskom jeziku koristi se obrednici iz Mađarske Istentiszteleti rendtartás koje koristi i Reformatska kršćanska crkva Mađara. Sadržaj ovoga obrednika je: liturgija (redoslijed redovitog bogoslužja), euharistija, krštenje, konfirmacija, sprovod, posvećenje pastora, prezbitera, praznična bogoslužja (Božić,
reformatorskim kriterijima crkvene zajednice, gledati u tim razlikama čimbenike koji razdvajaju Crkve (br.28). Crkvena zajednica u smislu te konkordije znači da zbog postignutoga sporazuma u razumijevanju Evanđelja, Crkve različitih vjerovanja međusobno jamče zajednicu riječi i sakramenta te teže za što većom zajednicom u svjedočenju i službi svijetu (br.28)» Usp. Kronika kršćanstva, str. 430.;

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

155

Uskrs, Duhovi, Veliki petak, ....), a i redoslijed bogoslužja u mađarskim župama je identičan kao i u župama Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. Koristi se pjesmarica Evanđeoske crkve Pjesme spasenja o kojoj će biti više riječi dok budemo govorili o bogoslužju Evanđeoske pentekostne crkve. Na mađarskom jeziku se koriste obrednici Reformirane crkve iz Mađarske a kod pjevanja se koristi pjesmarica Énekeskönyv279 koju koriste i ostale mađarske reformirane crkve ovoga prostora (u Mađarskoj, Vojvodini, i sl.). Pjesmarica sadrži 490 pjesama od kojih su prvih 150 prepjevani biblijski psalmi. Inače je karakteristika reformiranih bogoslužja da se pjevaju psalmi. U češkim župama se služi na hrvatskom jeziku ali se, pored hrvatskih pjesama pjevaju i češke pjesme iz pjesmarice Evangelicky zpevnik,280 Češkobratske evangeličke crkve iz češke. Ova pjesmarica sadrži 582 pjesme no također i liturgijske obrasce službe riječi i euharistijskog bogoslužja, uz kratka tumačenja liturgijskih dijelova, te određenih molitava za osobnu pobožnost. Kad govorimo o češkim župama, valja napomenuti da su ove župe, iako sastavni dio Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj, u duhovnom zajedništvu sa Češkobratskom evangeličkom crkvom u svojoj staroj domovini Češkoj.281 Češkobratska evangelička crkva u Češkoj jest liturgijska crkva. U bogoslužju se koriste Agendom češkobratske evangeličke crkve,282 koja u svojem prvom dijelu donosi liturgijske obrasce za
279 280 281

Énekesköny, Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház, 2000. Evangelicky zpevnik, Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke.

Češkobratsku evangeličku crkvu čine ujedinjene evangeličke i reformirane crkvene općine. Nastala je ujedinjenjem evangelika i reformiranih, 1718. prosinca 1918. godine u Pragu. Usp. Evangelische kirche der Böhmischen Brüder in der ČSSR, Prag, 1985., str. 5. Agenda češkobratrske cirkve evangelicke (Dil prvni), Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke, 1983; Agenda češkobratrske cirkve evan-

282

U crkvama se. 10. 1988. 283 Istentiszteleti rendtartás. obično u sredini nalazi stol Gospodnji (na kojem nema svijećnjaka. Služba Večere Gospodnje održava se šest puta godišnje: na prvu nedjelju korizme. a pjeva se iz već spomenute pjesmarice Énekeskönyv. bez slika. Budapest: Kiadja: A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. Ovdje se za službenika navodi termin «župnik». najbližu nedjelju 31. ljubav Boga Oca i zajednica Svetoga Duha neka je sa svima vama. a u drugome dijelu liturgijske obrasce za sakramente i obrede. bijelu košulju i crnu kravatu.) a iznad stola Gospodnjeg je uzdignuta propovjedaonica.2. Istentiszteleti rendtartás. 283 Reformirane crkve iz Mađarske. Zidovi crkava su čisti.156 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nedjeljna i blagdanska bogoslužja. sukladno razgovoru kojega je autor vodio sa preuzvišenim Janošem Kopacsi Kettosem. Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. 1985. na Uskrs.2. 284 . biskupom Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. križa i sl. listopadu (Nedjelja novoga vina) te na Božić. te slijedi čitanje psalma po izboru župnika. Duhove. Rukopoloženi (zaređeni službenici) nazivaju se svećenici. Slijedi pozdrav župnika: «Milost Gospodina našega Isusa Krista. Amen». na drugu nedjelju u kolovozu (Nedjelja novoga kruha). Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj Reformatska crkva Mađara u Hrvatskoj nema obrednika niti pjesmarice na hrvatskom jeziku već se u bogoslužjima koristi obrednik na mađarskom jeziku. Od liturgijske odjeće nose samo crni plašt a ispod plašta crno odijelo. Uobičajeno nedjeljno bogoslužje bez Večere Gospodnje izgleda ovako: župnik284 ulazi. Nakon toga župnik gelicke (Dil druhy). križa i sl. te uz pratnju određene pjesme ili u tišini dolazi do stola Gospodnjega.

Iza toga se daju obavijesti. te druga glavna pjesma. Obećavate li. Župnik poziva zajednicu da daruju svoje dobrovoljne priloge. nakon propovjedi slijedi pjesma a nakon pjesme župnik prilazi stolu Gospodnjem te čita riječi ustanovljenja Večere Gospodnje. temeljem milosrđa odano cijeli vaš život pre- . dok je na velike blagdane i prigodom Večere Gospodnje izlazna pjesma mađarska nacionalna himna. Slijedi ulazna pjesma (jedna kitica). Slijedi kratki nagovor o značenju Večere Gospodnje. nas prenio u vječno slavlje? 4. Nakon propovjedi slijedi duža molitva župnika koja završava s Očenašem (Očenaš moli cijela zajednica).Vjerujete li i ispovijedate li da je Gospodin Bog grješnom čovjeku pružio milosrđe i svoga Svetog Sina Isusa Krista u tijelu poslao na ovaj svijet čijom je jedinom i savršenom žrtvom oduzeo snagu grijeha i darovao milosrđe kroz krv Kristovu i zbog toga vas kroz vjeru očistio? 3. Nakon toga se moli kratka molitva te čita biblijski tekst po izboru župnika. Nakon toga zajednica ispovijeda Apostolsko vjerovanje nakon čega župnik postavlja četiri pitanja vjernicima koji će pristupiti stolu Gospodnjem: «1. Vjerujete li i ispovijedate li da je Gospodin Bog u istinitosti i svetosti stvorio prvog čovjeka te da ste nakon njegovog grijeha i vi prolazni i grešnici koji svojom sposobnosti i snagom ne možete opstati pred sudom Božjim. Kod služenja Večere Gospodnje. pjeva se izlazna pjesma te izgovara izlazna molitva. koji je uskrsnuo Isusa Krista i kroz uskrsnuće njegovo i naše prolazno tijelo pretvorio u besmrtnost. Župnik odlazi do propovjedaonice odakle čita propovjedni tekst te propovijeda.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 157 predvodi kratku molitvu koju izgovaraju svi sabrani (ova molitva u nekim župama dolazi ispred pozdrava župnika). te da ste zbog toga zadobili smrt? 2. Propovjedni tekst je također po vlastitom izboru župnika. te molitva pokajanja. Vjerujete li i ispovijedate li da je Gospodin Bog. Nakon toga slijedi Aronov blagoslov. Slijedi molitva župnika te pjesma prije propovjedi. Izlazna pjesma je u redovitim bogoslužjima psalam 90.

286 287 Pjesmarica na porabu reformiranim kršćanima. O reformatskoj crkvi. Obred službe riječi i euharistije po obliku je blizak liturgijskoj praksi drugih liturgijskih crkava 285 Zabilježeno prema kazivanju preuzvišenog Janoša Kopacsi Kettosa. str. 2003. Kod podjele kruha župnik izgovara riječi: «Tijelo Kristovo koje se lomilo za sve nas». molitva Očenaš. večernju i euharistijsku službu. a kod pružanja kaleža «Krv Kristova koja se prolila za sve nas». godine. Knjiga zajedničkih molitava.285 10. Forum. Aronov blagoslov. .286 Ovaj obrednik je prijevod dijelova engleske liturgijske knjige: The Book of Common Prayer koja je u uporabi u anglikanskim i episkopalnim crkvama. KIŠ.158 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dati Bogu te da ćete u ovom sadašnjem svijetu kao izbavljeni na njegovu slavu živjeti?». izlazna pjesma (nacionalna mađarska himna) i izlazna molitva. P. str.. 125-135. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj U protestantskoj reformiranoj kršćanskoj crkvi u Republici Hrvatskoj bogoslužja su u pravilu liturgijska i u njima se koristi obrednik nazivom Knjiga zajedničkih molitava. biskupa Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. 1921. Kao nevrijedni sluga Gospodnji objavljujem vam oproštenje grijeha u ime Trojedinoga vječnog Boga. Nakon toga slijedi objava oproštenja grijeha od strane župnika riječima: «I ja to sa svima vama vjerujem i obećavam. Oca i Sina i Duha Svetoga». 2005. Obrednik sadrži jutarnju. Nakon podjele slijedi kratki nagovor. Tordinci: Reformirana crkvena općina Tordinci. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj.. Novi Sad: J.2. U istom se nalaze i određene privatne molitve koje su preuzete iz Pjesmarice na porabu reformiranim kršćanima287 iz 1921. 125-135. Slijedi poziv da se pristupi stolu Gospodnjem. O reformatskom bogoslužju vidi u: N.3.

Dan reformacije i sl.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 159 a služi se u pravilu prve nedjelje u mjesecu te na blagdane. vjenčanja). a zatim pozdrav pastora riječima: «Milost Gospodina našega Isusa Krista. Euharistija se služi u pravilu prve nedjelje u mjesecu te na blagdane. Dan reformacije) i zelena (obične nedjelje). Službu riječi mogu obavljati lektori. i prikloni srca naša zakonu svome». konfirmacije. Za vrijeme bogoslužja duhovni službenici nose liturgijsku odjeću – najčešće tzv. đakoni i pastori. Drugih nedjelja služi se samo služba riječi. Lutherov talar ili reverendu (u svečanijim prigodama i bijelu albu) preko koje rukopoloženi pastori nose štolu koja je. Preobraženje. Slijedi čitanje psalma po izboru pastora. Slijedi ulazna molitva koju mole svi vjernici. Narod odgovara: «Amen». slobodna. a vjernici mole vlastitim riječima.288 Bogoslužja se održavaju nedjeljom te blagdanima (Božić. Rukopoloženi službenici crkve su lektori (ili propovjednici). službe krštenja. usrdno te mo288 Liturgijske boje u Protestantskoj reformiranoj kršćanskoj crkvi su sljedeće: bijela (Kristovi blagdani. crvena (Duhovi. Spasovo. sprovod). Za to vrijeme pastor (lektor odnosno đakon) ide prema propovjedaonici. Tijek ovoga bogoslužja je slijedeći: Bogoslužje započinje s pjesmom Tebe Boga hvalimo (Te Deum). đakoni i pastori. Uskrs. ljubičasta (advent. Nakon toga se pjeva pjesma (jedan stih) dok zajednica stoji a bogoslužje se nastavlja izgovaranjem Deset zapovijedi od strane pastora a nakon svake zapovijedi narod odgovara: «Gospodine smiluj nam se. Duhovi. obzirom na liturgijsko razdoblje u različitim bojama. Nakon zadnje zapovijedi narod odgovara: «Gospodine. dok euharistijsku službu kao i druge sakramente i obrede mogu u pravilu služiti samo pastori. U bogoslužju se koristi već spomenuta pjesmarica Evanđeoske crkve Pjesme spasenja. . ljubav Boga Oca i zajednica Duha Svetoga neka je sa svima Vama». Osim liturgijskih bogoslužja PRKC poznaje i tzv. korizma.). neformalna bogoslužja u kojima se slavi Božja riječ.

Slijedi zajednička pjesma za vrijeme koje se skuplja dobrovoljni prilog. Vidjeli smo ranije da je ovakva praksa bila prisutna kod Calvina u Ženevi. 292 293 . i upiši sve svoje zakone u srca naša». sukladno obredniku Knjiga zajedničkih molitava izgleda ovako:293 SLUŽBA RIJEČI Ulazna pjesma Knjiga zajedničkih molitava. 1993. nakon čega vjernici sjede. U zaključku pastor upućuje Aronov blagoslov. Lousville. Knjiga zajedničkih molitava. Kentucky: Westminster/John Know Press. te se pjeva zajednička pjesma. Nakon toga slijede kratke obavijesti. Uobičajeno nedjeljno euharistijsko bogoslužje. Book of Common Order292 (Crkva Škotske). 73-84.289 Slijedi molitva pastora. 1994.160 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE limo. Nakon toga pastor čita propovjedni tekst te propovijed. nakon čega slijedi zajednička kratka izlazna molitva i izlazna pjesma. Book of Common Worship. uz pratnju gitare i drugih suvremenih glazbala. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj u liturgiji koristi i interne prijevode liturgijskih knjiga: The Book of Common Prayer290 (Episkopalna crkva SAD). Edinburgh: Saint Andrew Press. Propovjedni tekst i propovijed mogu biti po izboru pastora ili pak sukladno propisanom lekcionaru. Book of Common Worship291 (Prezbiterijanska crkva SAD). 47. smiluj nam se. 1990. Ove se pjesme pjevaju prije propovijedi. U bogoslužju sudjeluju i mladi s pjesmama slavljenja. Book of Common Order.New York: Oxford University Press. Usp. str. 290 291 289 The Book of Common Prayer. Nakon propovijedi slijedi molitva koja se zaključuje zajedničkom molitvom Očenaš. str.

pred tobom su sva srca otvorena. Po Kristu. djelom i propustom. Amen. oprostio vam grijehe vaše. Slijedi Gloria in excelsis Deo i Kyrie ili neki drugi prikladan himan (ne izgovara se u adventu i korizmi). kako bi smo te savršeno ljubili i dostojno hvalili tvoje Sveto ime. Amen. 4. 29-31. riječju. 14. sve želje znane i sve tajne otkrivene.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 161 Pastor započinje bogoslužje riječima: Blagoslovljen Bog Otac i Sin i Duh Sveti Narod odgovara: Blagoslovljeno kraljevstvo njegovo. Poradi sina svojega Isusa Krista. Pastor upućuje riječi navještaja oproštenja grijeha: Smilovao vam se svemogući Bog. očisti nam misli srca. sada i dovijeka. ispovijedamo da smo sagriješili protiv tebe. . Čita određeni dio Svetoga pisma poput Mk 12. Gospodinu našemu. Nadahnućem svoga Svetoga Duha. 8. Pastor moli: Svemogući Bože. Nismo ljubili tebe svim srcem svojim. Nakon kratke stanke predvodi molitvu pokajanja: Milosrdni Bože. osnažio vas u svemu dobru i silom Duha Svetoga sačuvao vas za život vječni. 1 Iv 1. na slavu tvog svetog Imena. Zatim poziva zajednicu da u kratkoj tišini svatko ispovjedi svoj vlastiti grijeh pred Bogom. po Isusu Kristu. Heb. niti svoje bližnje kao same sebe. smiluj nam se i oprosti nam. Amen.9. 16. Amen. mišlju. Gospodinu našem. kako bi smo živjeli u skladu s tvojom voljom i hodili tvojim putevima. Slijedi jedan stih određene pjesme te pastor nastavlja predvoditi pokajnički čin. Žao nam je zbog toga i ponizno se kajemo.

162

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

Pastor pozdravlja zajednicu s riječima: Gospodin s vama. Narod odgovara: I s duhom tvojim. Pastor nastavlja s molitvom dana (kolektom).294 Slijede čitanja biblijskog teksta. Uzima se u pravilo jedno čitanje iz Staroga zavjeta, jedno iz poslanica apostolskih te tekst evanđelja. Nakon prva dva čitanja, čitač (može biti i laik) izgovara: Riječ je Gospodnja, nakon čega narod potvrđuje riječima: Bogu hvala. Za vrijeme prva dva čitanja narod sjedi. Nakon toga zajednica ustaje i pjeva: Aleluja (osim u adventu i korizmi). Pastor ili đakon čita tekst evanđelja nakon čega izgovara riječi: Riječ je Gospodnja, a narod potvrđuje riječima: Slava Tebi Kriste. Pastor propovjeda, a nakon propovijedi zajednički se izgovara Nicejsko-carigradsko vjeroispovijedanje. Slijedi molitva vjernika u kojoj se moli za sveopću Crkvu, njezine članove i njezino poslanje, za narod i za sve koji su na vlasti, za dobrobit u svijetu, za potrebe mjesne zajednice te za one koji trpe i nalaze se u bilo kakvoj nevolji. Time se završava prvi dio odnosno služba riječi. EUHARISTIJSKA SLUŽBA Euharistijska služba započinje pjesmom za vrijeme koje se skuplja dobrovoljni prilog. Slijedi euharistijski kanon odnosno predslovlje: Pastor: Gospodin s vama. Narod: I s duhom tvojim. Pastor: Uzdignimo svoja srca. Narod: Uzdižemo ih Gospodinu. Pastor: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Narod: Dostojno je i pravedno.

294

Molitve dana vidi u: Knjiga zajedničkih molitava, str. 49-72.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

163

Pastor nastavlja predslovljem koje je određeno za taj dan ili jednim od uobičajenih predslovlja.295 Narod se pridružuje riječima Sanctusa. Pastor moli euharistijsku molitvu,296 te izgovara riječi ustanovljenja. Nakon toga svi zajedno izgovaraju tajnu vjere: Krist je umro, Krist je uskrsnuo, Krist će doći ponovno. Pastor nastavlja molitvu hvale, i moli za blagoslov kruha i vina. Na kraju poziva zajednicu da svi zajedno mole Očenaš. Slijedi pružanje znaka mira (međusobno rukovanje), te lomljenje kruha. Za vrijeme lomljenja kruha izgovara se Agnus Dei. Pastor poziva vjernike da pristupe stolu Gospodnjem riječima: Darovi Božji za narod Božji. Uzmite ih sa zahvalnošću u spomen Kristove smrti za vas i hranite se s njima s vjerom u svojim srcima. Vjernici pristupaju stolu Gospodnjem. Pastor daje kruh i izgovara riječi: Tijelo Gospodina našega Isusa Krista očuvalo te za život vječni. Dok daje kalež, izgovara: Krv Gospodina našega Isusa Krista očuvala te za život vječni. Nakon što su se vjernici pričestili, pastor moli zahvalnu molitvu297, daje otpust i Aronov blagoslov. Reformirani kršćani sve tri navedene denominacije pristupaju euharistiji nakon obreda konfirmacije (između 12 i 14 godine), te imaju već spomenutu interkomuniju s evangelicima. No u pravilu dozvoljavaju i kršćanima drugih vjeroispovijedi pristup euharistiji.

295 296 297

Vidi predslovlja u: Knjiga zajedničkih molitava, str. 95-98. Euharistijske molitve vidi u: Knjiga zajedničkih molitava, str. 79-92. Usp. Knjiga zajedničkih molitava, str. 82-83

164

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

10.3. Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj298
Bogoslužja baptističkih crkava spadaju u tzv. slobodna bogoslužja. Glavno tjedno bogoslužje se u pravilu obavlja nedjeljom prije podne. Središte bogoslužja je propovijed. Večera Gospodnja obavlja se u pravilu jedanput mjesečno, obično prve nedjelje u mjesecu. Za Večeru Gospodnju se u pojedinim baptističkim priručnicima koristio i termin sakrament, ne pridajući joj značenje rimokatoličkih sakramenata. Koristi se i termin obred, no za Baptiste, Večera je Gospodnja i više od obreda. Ona predstavlja tajnovitu zajednicu s Isusom Kristom.299 Najčešće je, u svakodnevnom crkvenom govoru u uporabi samo termin Večera Gospodnja. Večeri Gospodnjoj u pravilu pristupaju kršteni vjernici, no pristup je dozvoljeno je i vjernicima drugih kršćanskih denominacija. U bogoslužje su uključeni i vjernici – laici svojim molitvama, ali i kratkim uvodnim pozdravima pa i propovijedanjem Riječi Božje. «Današnje glavno nedjeljno bogoslužje u većim baptističkim crkvama u Hrvatskoj obično se sastoji iz tri bitna dijela: slavljenje – molitva – biblijska propovijed. Slavljenje je obično koloplet od 5-6 povezanih pjesama, upotpunjen biblijskim čitanjima i meditacijama. Samo slavljenje uvod je u zajedničku molitvu pri kojoj se nekolicina vjernika javno spontano moli. Zajedničku molitvu zaključuje pastor. Po298 Baptisti – sljedbenici Baptističke vjerske zajednice. Prva baptistička zajednica nastala je 1609. godine u Amsterdamu. Ime im dolazi od grčkoga glagola Baptizo što znači kršten. Naglašavaju samo krštenje vjerujućih, nasuprot krštenju djece. 299 Usp. J. HORAK, Baptisti, povijest i načela vjerovanja, Zagreb: Duhovna stvarnost, 1989., str. 65-66.

Obrednik sadrži opis redoslijeda i elemenata bogoštovlja naroda Božjega 300 R. Osim središnjega nedjeljnog bogoslužja. 1999. vjenčanja i sprovoda koriste i crni talar Ranije je to bila praksa samo kod krštenja. najčešće po unaprijed određenom redoslijedu. Bogoslužje završava s još nekoliko pjesama slavljenja. Potom slijede završne obavijesti i ostale informacije. 495-496. (priredili Giorgio Grlj i Jasmin Milić). dok je za djecu organiziran zakonski priznat vjeronauk u crkvenim prostorima. Ekumenska trilogija.»300 Rukopolažu se pastori. Ranije je u uporabi bio termin propovjednik. Pojedini pastori prilikom krštenja. 8. te pastorovom blagoslovnom molitvom. Prilikom bogoslužja ne rabe liturgijsku odjeću već prikladno civilno odijelo (u većim gradskim sredinama. prikupljanjem milodara. U posljednje se vrijeme javlja težnja unutar pojedinih baptističkih crkava za uvođenjem određenih liturgijskih obrazaca u bogoslužje i obrede. Ovo je grubi koncept današnjeg prevladavajućeg načina bogoslužja u većim hrvatskim crkvama. Zagreb: Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. Održavaju se također redoviti tjedni sastanci za mladež. . pastor pri značajnim javnim bogosluženjima i nastupima. no posljednjih petnaestak godina sve se vise koristi prikladniji termin pastor. postoje i tjedni sastanci (tzv. J KOLARIĆ. U tom cilju je izrađen Obrednik Baptističke crkve301 koji je još uvijek eksperimentalno izdanje. kao i kod obreda krštenja nosi “kolar košulju”). E-mail upućen Jasminu Miliću. veljače 2007. str. starješine i đakoni. KNEŽEVIĆ. biblijski sat) koji su više orijentirani na biblijsko proučavanje određenih tema i molitvu. 301 Obrednik Baptističke crkve.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 165 tom slijedi biblijsko čitanje kao uvod u propovijed (središnji dio bogoslužja) koja se daje na određenu temu.. te pri crkvenim vjenčanjima i sahranama. no svaka je od njih samostalna i slobodna u kreiranju svoga vlastitog modela bogoslužja. Usp.

ali nikako novorođenčad). Pjesme duhovne. Novi Sad: Savez baptističkih crkava SFR Jugoslavije. 1998. službu sahrane. budući da baptisti krste samo odrasle kandidate (tj. službu rukopolaganja starješine ili đakona i lekcionar. Duhovne pjesme.302 Pjesmarica sadrži 266 pjesama od kojih su neke stare tradicionalne himne dok su druge novijega datuma. U posljednje se vrijeme javlja težnja unutar pojedinih baptističkih crkava za uvođenjem određenih liturgijskih 302 303 Živa voda. U nekim sredinama koriste se i prilagođene pjesme iz nekih starijih pjesmarica poput Duhovne pjesme. samo osobe koje su u stanju svjesno ispovjediti svoju vjeru. Valja istaknuti da ovaj obrednik još uvijek nije službeno usvojen od Saveza baptističkih crkava kao službeni obrednik. 1966.303 i druge. već cirkuliraju na listovima i folijama U crkvama se nalazi propovjedaonica s koje se predvodi bogoslužje. U zajedničkom pjevanju baptisti koriste pjesmaricu Živa voda. pjesme duhovne. . Neke crkve imaju i krstionicu koja je prilagođena za krštenje odraslih. treba naglasiti kako danas u baptističkim crkvama vlada veća raznolikost nego smo to uspjeli ovdje obraditi. službu dana Gospodnjega. može se u pojedinim baptističkim crkvama vidjeti raznolika bogoštovna praksa. Koriste se i novije pjesme koje još nisu objedinjene u pjesmaricama. Ovdje smo dali osnovne naglaske. no zbog fleksibilnog shvaćanja bogoslužja. To mogu biti i starija djeca. Kada govorimo o baptističkom bogoslužju. Savez baptističkih crkava u RH. a koje su se u prošlosti više isticale. Zagreb.166 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE na Dan Gospodnji. Tako su u pojedinim crkvama sve manje razlike između baptističkog i pentekostnog bogoslužja. službu ordinacije pastora. uglavnom prevedene s engleskog. službu krštenja. službu prinošenja djeteta. a koje su u bogoslužje uveli uglavnom mladi. službu vjenčanja.

. «Pentekostalci su pomakli granice bogoštovlja od zajedničkog pjevanja. (priredili Giorgio Grlj i Jasmin Milić). Pentekostne su crkve danas najbrže rastuže crkve u svijetu. 10. ne zanemarujući dakako sklad i red pri organiziranju bogoslužja. U tom cilju je izrađen Obrednik Baptističke crkve304 koji je još uvijek eksperimentalno izdanje te još uvijek nije službeno usvojen od Saveza baptističkih crkava kao službeni obrednik. 305 Pentekostalci – sljedbenici pentekostnih crkava koje su nastale kao pokret duhovne obnove krajem 19. SAD). stoljeća. 1999. Pentekostalci su neskloni liturgijskim obrascima. Značajno ime koje se vezuje za početak pentekostalizma je ime Charles Fox Parhama.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 167 obrazaca u bogoslužje i obrede. službu prinošenja djeteta. iskusili krštenje Duhom Svetim Pentekostalci naglašavaju duhovne darove. U toj su školi studenti. Zagreb: Savez Baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. i početkom 20. službu sahrane. Obrednik sadrži opis redoslijeda i elemenata bogoštovlja naroda Božjega na Dan Gospodnji.4. Danas djeluju mnoge pentekostne denominacije i slobodne pentekostne crkve u svijetu različitih naziva. službu vjenčanja. Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj305 Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj dio je pentekostnoga pokreta. posebice govorenje u nepoznatim jezicima (glosolalija). službu ordinacije pastora. službu dana Gospodnjega. kolektivne molitve i sudjelovanja u sakramentima ka radosnom i nepredvidljivom zajedništvu s Bogom po Duhu Svetome kroz pjesmu. metodističkog propovjednika koji je utemeljio Biblijsku školu u Topeki (Kanzas. počevši s Agnezom Ozman. te se više zalažu za slobodno i spontano vodstvo Duha Svetoga. propovijedanu Božju riječ i 304 Obrednik Baptističke crkve. službu rukopolaganja starješine ili đakona i lekcionar. službu krštenja.

18). No određene značajke su manje-više prisutne u bogoslužjima svih mjesnih crkava. Crkve reformacijske baštine u Hrvatskoj. ne može se govoriti o jednom. U nekim je crkvama 306 S. U slavljenju se koristi više glazbenih stilova. Po uzoru na primjere slavljenja u Bibliji pentekostalci će tijekom bogoslužja podići svoje ruke k Bogu (Ps 134. Slično pravilo flesibilnosti vrijedi kao i za baptističke crkve. 271. U središtu bogoštovlja pentekostnih crkava je proslavljanje Boga…. pa i u organiziranju bogoslužja. ničice će se baciti pred Boga (Pnz 9. Ovisno o mogućnostima zajednice (ovisno imaju li zbor. 1 Tim 2. ispunjen je pjesmama zbora ili cijele crkve kojima se na dinamičan način proslavlja Bog. str.»306 Budući da su lokalne evanđeoske pentekostne crkve samostalne. Uobičajeno bogoslužje vode rukopoloženi pastori (mada ga mogu voditi i angažirani vjernici) dok bogoslužja Večere Gospodnje. Pastori ne koriste liturgijsku odjeću već prikladno civilno odijelo. JAMBREK.. Zagreb: Bogoslovni institut. Štovanje započinje u dubini srca kao spontana reakcija na veličinu i dobrotu Božju. 2003. primjerice: tradicionalne himne.) to slavljenje može trajati kraće ili duže. korusi. krštenja i ostalih obreda u pravilu obavljaju samo rukopoloženi pastori. 8). 16) ili se udružiti u zajedničkoj glasnoj molitvi. pljeskat će rukama (Ps 47 1). Prvi.168 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE spontanu molitvu. Pjesme su često isprepletene slobodnim molitvama vjernika. Za pentekostalce je bogoštovlje postalo zauzeće srdaca sa samim Bogom. uniformiranom bogoslužju. glazbeno nadarene vjernike koji mogu svirati i sl. pjevanje biblijskih stihova.-272. psalmi. . uvodni dio koga pentekostalci nazivaju slavljenje. 2. starije i suvremene gospel pjesme. plesat će pred Bogom (2 Sam 6. Praktično se uobičajena bogoslužja (kada se ne slavi Večera Gospodnja) Evanđeoskih pentekostnih crkava mogu podijeliti na dva dijela: slavljenje i služba Riječi.

Kod slavljenja se koristi nekoliko pjesmarica. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. a u posljednje vrijeme sve više crkava koristi multimedijalne prezentacije za prikaz pjesama. To znači da prisutni mogu izaći ispred propovjedaonice da se za njih moli. Chorusi. poslanje djece Božje. S. težnja za nebom.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 169 samo slavljenje duže od propovjedi. hvala i veličanje Boga. uzdanje. Propovijed može završiti «oltarskim pozivom». Pjesmarica Pjesme spasenja307 je podijeljena na slijedeće cjeline: slava. 206. Također se koristi i Pjesmarica i izdanju Evanđeoske pentekostne crkve «Radosne vijesti» iz Zagreba. Zagreb: Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj. veljače 2007. pregled i ilustraciju propovijedane Riječi Božje. trpljenje. 310 Usp. Većina crkava ima pjesmaricu objavljenu na folijama za prikazivanje na grafoskopu. Pjevajmo Gospodinu.310 Nakon uvodnoga dijela slavljenja slijedi propovijed (propovijedaju rukopoloženi pastori ali i starješine odnosno i nadareni vjernici). Postoji još nekoliko tiskanih pjesmarica u izdanju mjesnih crkava. Zagreb: EPC “Radosna vijest”. Pjevajmo Gospodinu309 koja se također koristi u pojedinim zajednicama Evanđeoske pentekostne crkve. . dok se u nekim crkvama opet ograničava na nekoliko zajedničkih pjesama iz pjesmarice. potrebom izlječenja i sl. Pjesmarica. 1991. predanost.308 Iz tiska je 2006. JAMBREK. ljubav. Osijek: Evanđeoska crkva u Republici Hrvatskoj. molitva. smrt i dolazak Gospoda Isusa Krista. U posljednjih nekoliko godina zamjetan je u većini pentekostnih crkava sljedeći liturgijski obrazac: nedjeljno bogoslužje započinje uvodnim pozdravom i molitvom predvoditelja 307 308 309 Pjesme spasenja. bilo da se radi o obraćenju. Daruvar: Logos. pentekostne pjesme. utjeha. godine izašla nova notna pjesmarica u izdanju Evanđeoske pentekostne crkve u Hrvatskoj. Ova pjesmarica sadrži 540 pjesama. 16. evangelizacija. 2002. radost spasenja.

Običaj je bio da se redovito kod Večere Gospodnje obavlja obred međusobnog pranja nogu (žene ženama. Crkva cjelovitog evanđelja i sl.) čija su bogoslužja manje-više identična gore navedenom tipu bogoslužja. Karizmatske crkve. poput Save311 Usp. S. Savez crkava Riječ Života. Za Crkvu Božju u Hrvatskoj specifičan je obred nogopranja pri Večeri Gospodnjoj. Uskrs i Duhove. u načelu tri i više osoba: voditelj bogoslužja. Pristupaju joj u pravilu kršteni članovi zajednice. Bogoslužje predvode najmanje dvije osobe. Zatim slijede svjedočanstva vjernika o ispunjenim molitvama i svemu onome što im je Bog učinio tijekom proteklog tjedna. 16. muškarci muškarcima). ovisno o broju vjernika koji žele posvjedočiti o svakodnevnom dinamičnom odnosu s Bogom. koja uobičajeno traje oko 45 minuta. a zatim molitva i slavljenje. voditelj slavljenja i propovjednik Riječi. veljače 2007. U Hrvatskoj djeluju i druge pentekostne odnosno karizmatske crkve (Poput Crkve Božje u Hrvatskoj. Prije ili nakon propovijedi je sakupljanje desetine i dobrovoljnih priloga (ovisno o praksi pojedine crkve). 312 .311 Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj obavljaju službu Večere Gospodnje uglavnom prve nedjelje u mjesecu (jednom mjesečno). čitač(i) Svetog pisma.312 Savez Kristovih Pentekostnih crkava. Bogoslužje završava molitvom (može biti pojedinačna molitva ili molitva zajednice) i blagoslovom zajednice. no u novije vrijeme je ostavljeno svakoj lokalnoj zajednici da odluči koliko će puta godišnje obavljati obred nogopranja koji ne mora nužno biti vezan uz svaku službu Večere Gospodnje. no pristup se dozvoljava se i vjernicima drugih kršćanskih konfesija. Nakon slavljenja slijedi propovijed. JAMBREK. Svjedočanstva obično traju 15-30 minuta.170 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE bogoslužja. Od blagdana slave Božić. zbog kojega su ranije bili poznati i kao «nogoprani». Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. Nakon svjedočanstava slijedi čitanje Riječi iz Staroga i Novoga zavjeta.

. Zagreb: Adventistička crkva u Republici Hrvatskoj. 314 315 . Adventisti se okupljaju subotom prije podne na glavno bogoslužje. Nastala je u Americi. Slavljenje i propovijedi znaju dugo trajati pa nerijetko bogoslužja u ovim crkvama znaju trajati i po 3-4 sata. 8-10). U Hrvatskoj su prisutni od početka 20. Kršćanska Adventistička crkva u Hrvatskoj313 Bogoslužje Adventističke crkve je u mnogo čemu blisko liturgijskom. 1992. vjerujući da na taj način ispunjavaju četvrtu Božju zapovijed (Izl 20. U prvome se djelu proučava u razredima «pouka» odnosno tematski pripremljene teme koje se nalaze u tromjesečnoj knjižici Pouke iz Biblije. 10. str. u SAD su registrirani kao samostalna vjerska zajednica.. Adventistički crkveni priručnik predlaže dva oblika drugog dijela subotnjeg bogoslužja:315 313 Adventisti – (od lat. Adventisti svetkuju sedmi dan tjedna. 249-266. u prvoj polovici 19. Usp. Adventistički crkveni priručnik.Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina. Više o adventističkom razumijevanju subote vidi u: Što adventisti vjeruju. stoljeća.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 171 za crkava Riječ života. Adventus = dolazak). 75-76. godine.314 Bogoslužje se sastoji od dva glavna dijela: subotnje škole i propovjedi. imaju vrlo dinamična i živa bogoslužja gdje nema mjesta nikakvoj formalnosti. Sljedbenici vjerske zajednice Adventista sedmog dana koja naglašava Kristov drugi dolazak. stoljeća kao pokret koji je iščekivao Kristov drugi dolazak 1844.5.. Zagreb: Znaci vremena. Godine 1861.. subotu. 2001. te svetkovanje subote kao sedmoga dana. iako se ovaj termin ne koristi u adventističkoj terminologiji.

172 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Duži oblik bogoslužja Preludij na orguljama Obavijesti Ulazak zbora i propovjednika Doksologija Uvodna molitva Čitanje iz Biblije Pjesma slavljenja Molitva Zborna pjesma ili prikladna glazba Skupljanje dara Pjesma posvećenja Propovijed Pjesma Blagoslov Tiha molitva – crkva stoji ili sjedi Orgulje Kraći oblik bogoslužja Obavijesti Pjesma Molitva Skupljanje dara Zborna pjesma ili prikladna glazba Propovijed Pjesma Blagoslov Tiha molitva – crkva stoji ili sjedi Adventisti u svome redovitom bogoslužju koriste pjesmaricu Kršćanske himne316 Pjesmarica sadrži 490 pjesama koje su podijeljene na cjeline: himne Bogu Ocu. 1995. himne Isusu Kristu. 316 Kršćanske himne. Zagreb: Znaci vremena. .

1995. Uskrsa i sl. Prije nego li pristupe večeri Gospodnjoj. Adventisti. 317 Priručnik za propovjednike. pogreb. osim subote ne slave druge blagdane (mada se u posljednje vrijeme može primijetiti kako organiziraju bogoslužja prigodom Božića. Službenici se nazivaju propovjednicima odnosno pastorima. 203. U Večeri Gospodnjoj se uspostavlja jedan poseban odnos s Bogom u kojem se iznova obnavlja i potvrđuje savez s Njim. već prikladno civilno odijelo. radosna vijest. početak gradnje. 187-259.Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina... U Priručniku za propovjednike317 nalazimo konkretne liturgijske obrasce. molitve i litanije za određene prigode. Biblija. kršćanski dom. Večeri Gospodnjoj mogu pristupiti i vjernici «koji vjeruju» iz drugih kršćanski crkava. blagoslivljanje doma. Zagreb: Adventistička crkva u Republici Hrvatskoj..318 Shvaćanje Večere Gospodnje u adventista je više kalvinističko nego li zwinglijansko. Ona je više od puke uspomene. str. poslušnost i služba Bogu. krštenje. posvetu molitvenog doma. Usp. Što adventisti vjeruju.). prisutni obavljaju «Obred poniznosti» odnosno obred nogopranja (praktično. život kršćanina. preuzimanje novog okruga. jedni drugima peru noge. 318 319 . Večera Gospodnja se obavlja četiri puta godišnje. Što adventisti vjeruju.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 173 himne Duhu. str. Ne rabi se liturgijska odjeća. molitvu za bolesne i vjenčanje. 196-197.. posvećenje djeteta. odnosno svaka tri mjeseca. prigodne pjesme. po uzoru na Isusovo pranje nogu svojim učenicima). str.Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina.319 Večera Gospodnja se ne naziva sakrament već samo obred. Gospodnju večeru.

Zajednica otkriva talente takozvanih laika koji.. stoljeću nastala u Engleskoj.6. Wesley je smatrao da je anglikanska liturgijska knjiga Book of Common 320 Metodisti – sljedbenici Metodističke crkve koja je u 18. Započeo ga je anglikanski svećenik John Wesley. koje to opet čine iz osobnog uvjerenja i zahvalnosti prema Bogu. Članovi se međusobno osobno poznaju a i pastor je također jedan od njih. Metodizam se osamostaljuje te nastavlja djelovanje kao samostalna http://www.. koji su u većoj ili manjoj mjeri bili prisutni u metodističkim crkvama tijekom povijesti. osnivač Metodističkog pokreta (koji je tek poslije njegove smrti zaživio kao neovisna denominacija od Anglikanske crkve). grupe seniora. koja se ne koristi liturgijskim formama u bogoslužju. Svoj način slavljenja oni predstavljaju na slijedeći način: «U zajednicama Emc-e je obično obiteljska atmosfera. ni ovdje nije pastor jedini koji u zajednici propovijeda. nakon smrti Johna Wesleya. priredio je 1874. postoji težnja za povratkom na liturgijske elemente.met0odisti. No. za metodiste u Americi liturgiju za nedjeljno bogoslužje riječi i euharistiju. grupe za posjet bolesnih i nemoćnih. No.hr/ 321 . John Wesley.»321 No u svijetu. godine. U Hrvatskoj naime imamo samo jednu metodističku zajednicu u Splitu. U Bogoslužjima obično učestvuje više osoba. grupe za slavljenje. pa i u nama okolnim zemljama gdje su metodisti u većem broju nego li u Hrvatskoj (Srbija odnosno Vojvodina i Makedonija). Najvažniji dio u Bogoslužju zauzima propovijed. Evangelička metodistička crkva320 Progovorimo ovdje i o Metodističkoj crkvi. pored svog zanimanja u svijetu.174 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 10. Postoje također razne grupe kao što su: grupe mladih. imaju i sposobnost propovijedanja. U početku je Metodizam bio pokret obnove unutar Anglikanske crkve.

000. str. Charles Wesley istakao se u pisanju i komponiranju pjesama: «Charles Wesley nije bio jednak svome bratu u sposobnosti propovijedanja. u blizini Bristola. kada su mu vrata mnogih anglikanskih crkava bila zatvorena. O tome je sam pisao: «Ustanovivši da su mi zbilja uskratili korištenje propovjedaonica. ima ih preko 6. 1989. Oba brata Wesley su ustanovili da su većinom ljudi skloni uzimati teološke poglede iz pjesama nego iz Svetog Pisma. 297. da ulaze među najbolje što su ikada napisane. otišao sam k njima i propovijedao na jednom brijegu pred više od 200 ljudi. str.). THOMPSON.. BROADBENT. ugledavši na Georga Whitefielda323 počeo propovijedati na otvorenom. John Wesley je. da su trajno prikladne da izraze žudnje i zahvaljivanja onih srca. Jedna povijest crkve. ali i po kućama i na otvorenom.» E. pa su pisali pjesme s izričitom svrhom da kroz njih iznose doktrinu Svetog Pisma. H.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 175 Prayer najbolja knjiga koja se treba rabiti u liturgiji.322 Posebnost službe Johna Wesleya ogleda se u njegovim evangelizacijskim bogoslužjima izvan crkve. H. a mnoge od njih su takve pjesničke krasote i takve duhovne vrijednosti. Brat Johna Wesleya. Te pjesme sadrže u prekrasnom i privlačnom obliku jasna izlaganja mnogih glavnih doktrina Svetog Pisma i izražavaju štovanje Gospoda i unutarnja iskustva duha u tolikoj mjeri. Njegova najveća i trajna služba crkvi zapravo je u pjesmama što ih je napisao. B. Posebno se istakao u služenju Riječju Božjom rudarima ugljenokopa u Kingswoodu. Zagreb: Kristova crkva Betanija. . George Whitefield (1714. koja su taknuta Duhom Božjim. BROADBENT. ali je imao puni udio u njegovom radu. Naime. a da istovremeno ti jadni rudari odlaze u propast ne znajući niti za spasenje. 295. Iza sebe je Wesley ostavio oko 40.000 propovjedi. str. – 1770. stoga je i njegova liturgija temeljena upravo na ovome obredniku. Propovijedao je po crkvama. 324 E. suradnik Johna Wesleya u osnivanju i razvoju metodističkog pokreta.»324 322 323 Usp. Liturgies of the Western Church. Jedna povijest crkve. 415-434.

godine nalazimo bogoslužje «objeda ljubavi» idnosno Agape. Radi se o zajedničkom objedu koji nije euharistija već sjećanje na objede koje je Krist imao sa svojim učenicima tijekom svoje službe. Novi Sad: Metodistička crkva. zbirka duhovnih pesama. kako smo rekli. zbirka duhovnih pjesama. štole i sl. krštenje.176 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE U metodističkim crkvama Makedonije i Vojvodine325 se. trezvenjački sat. dječji sat.-64. koji su do sada služili u civilnim odijelima sve više prihvaćaju talar. Pjesmarica sadrži i raspored pjesama za bogoslužje. str. metodisti su 1938. Uskrs. Usp. uskrsni post (korizmu). sakramente: krštenje i Večeru Gospodnju. . rukopolaganje za đakona i starješinu. konfirmaciju. Božić. i obrede za: primanje u članstvo crkve. na makedonskom jeziku. Novu Godinu. nedjeljnu školu. advent. Usp. 1972. Liturgija na Evangelsko-metodističkata crkva. molitveni sat.327 325 U Vojvodini su uglavnom slovačke metodističke crkve. Slavopoj. Izdadeno po nalog na Centralnata Konferencija na Evangelsko-metodističkata crkva od Sredna i Južna Evropa. 326 327 U prezbiterijanskom obredniku iz 1972. The Worshipbook. sprovod.. U Makedoniji je. godine u Novom Sadu izdali pjesmaricu u drugom izdanju na srpskom jeziku pod nazivom Slavopoj. Pastori. No u određenim mjestima se održavaju bogoslužja i na srpskom jeziku. svjetskog rata su djelovale i njemačke crkve. te za posvećenje kamena temeljca i posvećenje crkve. vjenčanje. svetu pričest. 1938. Prije II.326 Obrednik sadrži liturgijske tekstove za nedjeljno bogoslužje tekstove za blagdanska bogoslužja. omladinski sat. u posljednje vrijeme javlja težnja za uvođenjem liturgijskih formi u bogoslužje. za internu uporabu pastora uređen obrednik pod nazivom Liturgija na Evangelsko-metodističkata crkva (Liturgija Evangeličko metodističke crkve). vjenčanje i za sprovod. Philadelphia: The Westminster Press. Obrednik sadrži i službu ljubavi Agape koju je u službu uveo John Wesley po uzoru na prezbiterijanski običaj obdržavanja ovoga običaja. 62.

pa sve do naših dana. Dakako da je ova tema neiscrpna i da se još mnogo toga o liturgiji moglo reći. liturgijske odjeće i sl. Razilaženja po ovome pitanju nerijetko dovode do podjele unutar kršćanskih denominacija. Nakon sagledavanja različitih oblika bogoslužja. U povijesnom sagledavanju liturgijske prakse posebice nas je zanimao razvoj liturgije u protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine. slobodnih protestantskih crkava. Poje- . s različitim teološkim i praktičnim naglascima a što je vidljivo i danas u protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine. prve kršćanske Crkve. on je bio različit. Pokušali smo dati osnovne informacije o liturgijskoj praksi u pojedinim protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine u Hrvatskoj. odnosno crkava reformacijske baštine skloniji slobodnom bogoslužju.ZAKLJUČAK U ovoj smo knjizi sagledali razvoj liturgijske prakse od Staroga zavjeta. Detaljniju razradu ovoga područja ostavljamo za neka buduća istraživanja. Dok su protestantske crkve u najužem smislu riječi (evangelici i reformirani) skloniji liturgijskim formama u bogoslužju. to su sljedbenici tzv. postavlja se pitanje koje bogoslužje ima prednost? Na ovo je pitanje teško dati odgovor koji će zadovoljiti različita mišljenja. Kako smo vidjeli. bez propisanih molitava.

pa čak i anglikanski teolozi jesu karizmatici. o poštivanju mjesta gdje se Božji narod sabire i sl. s druge strane. slobodno bogoslužje. London: Routledge and Kegan Paul. Međutim. slobodno bogoslužje. crkve koje prakticiraju tzv. Liturgijske crkve bi trebale učiti od crkava koje prakticiraju tzv. Propovijedi u slobodnim bogoslužjima mogu nas potaknuti da više damo mjesta «slušnom» a ne «vidljivom» kako će to reći Karl Barth. radosni328 Usp. Mudrost pojedinih crkava se ogleda u činjenici da su se otvorili za različite vidove slavljenja Boga. Uzajamno upoznavanje. kome se može pristupiti u radosti i u potpunom iskazivanju emocija. 1964. dopunjavanje. jedan način bogoslužja ne mora nužno isključivati drugi. jedno za drugim. BARTH. .. God Here and Now. razumijevanje i pronalaženje ravnoteže uvelike će doprinijeti da bogoslužja u različitim protestantskim tradicijama budu svečanija. Bilo bi doista krivo tvrditi da se Bog može proslaviti samo kroz liturgijsko bogoslužje ili samo kroz tzv. o poštivanju Boga kao Kralja (Bog jest naš prijatelj. smirenost i tišina. od liturgijskih bi crkava mogle više naučiti o svetosti i suverenosti Božjoj. liturgijsko i slobodno (možemo slobodno reći izrazito karizmatsko). K.178 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dincima odgovara mistično bogoslužje. glasnoj molitvi i sl. Slobodna bogoslužja nam omogućuju doživjeti Boga na prisan način.328 No. 78. slobodna bogoslužja kako doživljavati Boga više kao prijatelja i kao onoga koji želi konkretno djelovati u njihovoj sredini. Autor ovih redaka je osobno bio u anglikanskim crkvama u Engleskoj i prezbiterijanskim crkvama u SAD gdje se u istoj crkvi održavaju dva bogoslužja. no on je i naš Kralj). dok drugi uživaju u glasnoj glazbi. str. posebice pentekostne i karizmatske crkve. Oni slave Boga i na liturgijski način no isto tako i na svojim dinamičnim bogoslužjima gdje malo toga ima što se može usporediti s liturgijskim bogoslužjem. Mnogi anglikanci.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 179 ja. Naša bogoslužja uistinu moraju biti susreti s Bogom. odnosno da u bogoslužjima uistinu osjetimo Božju prisutnost i njegovu veličinu. bogatija. obavljana u redu i disciplini. .

.

Book of Common Order. Agenda češkobratrske cirkve evangelicke (Dil druhy). 1978 Cithara Sanctorum. Book of Common Worship. Bizantsko-hrvatski Liturgikon. Beograd: Srpska patrijaršija. 1996. 1988. 2001. Budimpešta. Zagreb: Glas Koncila. 1998. Vršac: Eparhijski upravni odbor eparhije Banatske. Agenda češkobratrske cirkve evangelicke (Dil prvni). Božanska liturgija Svetog apostola Marka.BIBLIOGRAFIJA Liturgijske knjige: Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. 1993. Božanstvena liturgija Svetog Jovana Zlatoustog. 1983. Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. 1999. Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. 1994. Kentucky: Westminster/John Know Press. Časosolov. Lousville. . Bratislava. Edinburgh: Saint Andrew Press. 1882. Beograd: Manastir Ćelije kod Valjeva.

1981. Tordinci: Reformirana crkvena općina Tordinci. Pjesmarica. Novi Sad: Savez baptističkih crkava SFR Jugoslavije. 1966. Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. Osijek: Evanđeoska crkva u Republici Hrvatskoj. 2002. Pjesmarica Božjeg naroda. Zagreb: Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj. 206. Kršćanske himne. Obrednik Baptističke crkve. Istentiszteleti rendtartás. Pjesmarica na porabu reformiranim kršćanima. Izdadeno po nalog na Centralnata Konferencija na Evangelsko-metodističkata crkva od Sredna i Južna Evropa. na Slovensku. Zagreb: Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. Énekesköny. (priredili Giorgio Grlj i Jasmin Milić). 1985. 2000. v. Zagreb: Seniorat Evangeličke crkve Zagreb. . 1995. Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház.182 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Duhovne pjesme. Zagreb: Znaci vremena. 2003. Budapest: Kiadja: A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. 1921. Pjesme spasenja. Evangelická cirkev a. Zagreb: EPC “Radosna vijest”. Evangelicky zpevnik. 1995. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj. Knjiga zajedničkih molitava. Evanjelicky spevnik. 1999. Daruvar: Logos. Pjevajmo Gospodinu. Liturgija na Evangelsko-metodističkata crkva. 1991.

Služebnik. Philadelphia: The Westminster Press. Na tome stojim. London: Routledge and Kegan Paul. Bainton.. Uvod u katoličku liturgiju. 1986. 1979. Augsburška konfesija. 1988. pjesme duhovne. . Ronald. Karl. Evangelička crkva u RH. The Society for Promoting Christian Knowledge Holy Trinity Church. New York: The Church Hymnal Corporation. 1972. 1998. 1964. život Martina Luthera. Edinburgh: The Saint Andrew Press. 1990. Zagreb: MISL. The Book of Common Order. Sveopće molitve vjernika I. Barth. The alternative Service Book 1980. suvremeno čitanje. The Worshipbook.New York: Oxford University Press. Beograd: Sveti arhijerejski sinod.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 183 Slavopoj.. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Zadar: Hrvatski institut za liturgijski pastoral. 2002. 1938. God Here and Now. Živa voda. The Book of Occasional Services. London: SPCK. Ostala literatura Adam. 1995. 1980. The Book of Common Prayer. zbirka duhovnih pesama. Savez baptističkih crkava u RH. 1933. Novi Sad: Metodistička crkva. Zagreb. H. Adolf.

Dela apostolska. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. John Calvin. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Zagreb: Duhovna stvarnost. Sakramenti. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. New York. 1989. Jedna povijest crkve. Broadbent.A. 1998. 1993. A Sixteenth Century Portrait. dokumenti. 1999. Duda. Sjeme je riječ Božja. Osnove evanđeoske teologije 2.. Čedvig. 1989. D. Novi sad: Dobra Vest. u: Drugi vatikanski koncil. Đakovo: Forum bogoslova. Trebinje. Vrnjačka Banja. 1993. Istorija reformacije. Oxford: Oxford University Press. Michigan: Baker Book House. Donald. Bouwsma William j. Bloesch. . Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 1988. Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. 1984. 1993. Biblijski priručnik. Franz. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Zagreb: Kristova crkva Betanija.. Carson. Mali liturgijski leksikon. Court. Delimo. Nastanak i učvršćenje reformacije. 1989. 1997. Novi Sad: Dobra Vest. 1986.. Grand Rapids. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Bonaventura. Biblijski leksikon. Rupert. H. 1993. Worship: Adoration and Action. 1993. «Dogmatska konstitucija ‘Lumen Gentium’. E. Žan.184 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Berger. Oven. Sremski Karlovci. o Crkvi».

Evangelische kirche der Böhmischen Brüder in der ČSSR. Srbinje Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog.. France. 1993. Liturgika 1. E. 2003. Kraljevo. str. Teologija Novoga zavjeta. Istina je neuništiva. Slavonski Brod: Evangelička crkvena općina. Bonhoeffer: Worldly Preaching. W. T.. 1986. Donald.. 1997. J. Pastoralne poslanice. Pastoralna teologija liturgijskih slavlja. Prag. Uvod u sveto bogosluženje. 2004. Huldrych Zwingli. Grgurević. Libertvil: Bogoslovski fakultet Svetog Save. Clyde.C. Uvod u pravoslavnu liturgiku. 1997. Hrvatsko ekumensko biblijsko društvo. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Gnilka. 1973. Kršćanska sadašnjost. Osijek: Izvori. Gabler. (pretisak iz 1902. Fant. Novi Sad: Dobra Vest. Joachim.. His Life and Work. Guthrie. Kraljevo: Eparhijski upravni odbor Eparhije žičke. R. 2000. 1975. 1993. 1985. 1986... Hammond. 1999.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 185 Enciklopedija Biblije. T. Nedeljko. i drugi.). Evanđelje po Mateju. . Fundulis. Estep. Joanis. Zagreb: Duhovna stvarnost. Nashville: Thomas Nelson. R. Ulrich. Evangelički katekizam. Gelineanu. Philadelphia: Forter Press. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Daruvar: Logos. 165. Daruvar: Logos. Uvod u Teologiju.

Velika povijest crkve III/II. Hranić. Đuro. Velika povijest crkve IV. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Zagreb: Bogoslovni institut. New York: The Seabury Press. Zagreb: Biskupska kancelarija Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Commentary on the American Prayer Book. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje. Jedin. Novi Sad: Knjižarnica Zorana Stojanovića. Hubert. Hubert.str. Hubert. 1935. Jedin. Baptisti.. Osijek: Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj i Reformirani teološki institut. u: Hrvatski starokatolički kalendar Grgur Ninski. Marion J. 1989. br. Marko. u: Vjesnik đakovačke i srijemske biskupije. 40-42. Stanko. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Zagreb. Crkve reformacijske baštine u Hrvatskoj. 2000. «Služba liturgijskog čitanja». Jedin. . 1995. Zagreb: Duhovna stvarnost.186 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Heidelberški katekizam. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Nauk hrišćanske vere. Josip. 1996. Jedin. Horak. za 1935. Kalvin. 2003. Kalođera. 2004. Hubert. 2/95. 1972. Crkveni sabori. Heatchett. Jambrek. Velika povijest crkve II. 1980. Žan. povijest i načela vjerovanja. «Grgurofobija». Jedin. 1981. 1993. Kršćanska sadašnjost. godinu. Velika povijest crkve I. Hubert..

Xavier. Liturgika. 2002. 1982. Istočni kršćani. Emil. Juraj. Forum. Leith. Bernhard. Zagreb: Filozofskoteološki institut družbe Isusove u zagrebu. 1998. 1993. John. H. Opšta istorija protestantizma. Zagreb: Teološki fakultet «Matija Vlačić Ilirik». 1997. Martin Luther. Leon-Dufour. Hans – Joachim. Kronika kršćanstva. Kolarić. Nandor. Riječnik biblijske teologije. Kirigin. Martin. The Threat and the Power. Novi Sad: J. Ekumenska trilogija. Richmond. 1990. Lohse. Leonar. dokumenti. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. u: Drugi Vatikanski koncil. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. himnografija i heortologija. Zagreb: Mozaik knjiga. 1980. Zagreb: Prometej.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 187 Kern. Juraj. Zagreb: Veritas. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva.. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. 2005. «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. Sremski Karlovci: «Srpski Sion» Časopis Pravoslavne eparhije sremske. P. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. VA: John Know Press. Kiš. Kolarić. Ž. Kiprijan. 1985. O reformatskoj crkvi. Leksikon ikonografije. 2005. Introduction to the Reformed Tradition. 1971. . 2006. prvi tom i drugi tom. Konstitucija o liturgiji. Atlanta: John Press. 1977.. Kraus.

John Calvin: A Biography. 1998. 1997. Pavković. 1985. Beograd: Trojeručica. Pavić. Ralph. Zvonko. Morehouse MP Publishing. Grand Rapids. Leon. A Priest’s Handbook. Križevci: Biskupski Ordinarijat. London: Holy Trinity Church. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Celebrate the Christian Story. Misionarski i duhovni centar. H. Eduard. P. Michigan: eerdmans. Michael. Perham. Philadelphia: The Westminster Press. 1997. 1988 Michno. Ivan. Daruvar: Logos. Pažin. 1989. Liturgika. Beograd: Pravoslavlje. Vizantijsko bogoslovlje. Majendorf. The Ceremoniest of the Church. Jasmin. Ivan Krstitelj. O liturgiji. Opšta istorija protestantizma. 1997. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH. Dennis G. Tko je bio Jean Calvin (Kratak prikaz života i vjerovanja Jeana Calvina). Džon. Milić. 1963. Svet Novoga zaveta. 1986. Martin. Povijest liturgije. (skripta za internu upotrebu slušača). Moris. 2003. Liturgika (skripta). L. treći tom. 1961. 1975. Juraj. Zagreb: Grkokatoličko sjemenište. Đakovo: Visoka bogoslovna škola. tumačenje evanđelja po Ivanu. Worship in the Early Church. 2002. Kragujevac: Kalenić.188 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Loze. . T. Parker.

1965. 1997. Prvi opšti deo (po liturgici dr Vasilija Mitrofanovića i dr Teodora Tarnavskog izradio protoprezviter dr Lazar Mirković. Karl i Vorgrimler. Richard. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. knjiga I. Šagi – Bunić. Frank. . Tomislav. Duhovnost i zajednica u pravoslavnoj liturgiji. Stott. 1997. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.. Novi Sad: Dobra Vest. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Stagg. Tomislav. Ali drugog puta nema. Daruvar: Logos. 1972. Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 189 Popović. Priručnik za propovjednike. Sremski Karlovci: Eparhija Sremska. 1987. 1995. Biblijsko propovijedanje. Haddon W. 2004. 1912. 1987. Đakovo: Karitativni fond: Ne živi čovjek samo o kruhu. John. Dimitrije. Maruševec: ATF. Uvod u kršćansku teologiju. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. W. 1992. 1984. Opšta crkvena istorija. Teologija Novoga zavjeta. Biblijske starine. Rebić. Povijest kršćanske literature I. Robinson. Teološki rječnik. Adalbert. R. Rahner. Pravoslavna liturgika ili nauka o bogosluženju pravoslavne istočne crkve. 1992. Zagreb: Adventistička crkva u Republici Hrvatskoj. Efežanima.. Tomislav. Šagi – Bunić. 1998. Staniloje. Zagreb: Susret. Šagi – Bunić. Rice. Jevsevije. Euharistija u životu crkve kroz povijest.

2005. Bard. The Complete Library of Christian Worship. Aleksandar. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. The Renewal of Sunday Worship. 2001. 1985 Trideset i devet članaka vjere. Nashville. Crkvena povijest III. Philadelphia: Fortress Press. Šaško. Šmeman. Grand Rapids. (ed. 2001. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Liturgijski simbolički govor. 1996. Beograd: Bogoslovski fakultet SPC.190 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Šanjek. Novi Sad: Baptistička teološka škola.. Liturgija i život. volume 3.. Worship. Tennessee: Star Song Publishing group. Zagreb: Znaci vremena. 1986. Webber). Thompson. 1994. Robert E. Ivan.Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina. Vladimir. Tennessee: Star Song Publishing group. Cetinje: Mitropolija Crnogorsko . . (ed.. The New International Dictionary of the Christian Church. 1993. New York: Harper and Brothers. 2003. Robert E. Franjo. Nashville. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH. Što adventisti vjeruju. Webber). volume 2. Michigan: Zondervan Publishing House. 1992. Underhill. 1974. 1963. Zagreb: Glas Koncila. Twenty Centuries of Christian Worship. Evelyn. Alan. Vršac: Fideb. The Complete Library of Christian Worship. Beseda: Novi Sad. Thomson. Vukašinović. Liturgies of the Western Church. Liturgijska obnova u XX veku. vjeroispovijedanje anglikanske crkve.primorska i Skenderijska.

Vladimir.hr/. Kristova otajstva. Willimon. 1996. 1998. pristupljeno 9. Vladimir. 1992 Wendel. veljače 2007. 1969. Publishers (bez godine izdanja). Vladimir. Worship is a Verb. . Glasgow: Free Presbyterian Publications. pristupljeno 18. Zagorac. Zagreb: Nadbiskupsko duhovno sjemenište.metodisti. Zagreb: Prosvjeta.htm. veljače 2007. 2005. Zagorac.org/resources/bcp/1549/Communion_1549. http://www. 2001.org/nauk. New York and Evanston: Harper & Row.php?action=c_vidi&id=2996. 1997. H. Krist. http://www.anglican. Webber.htm. 1989. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Westminster Confession of Faith. Timothy.evangelickacrkva-zagreb. Word. posvetitelj vremena. Zagorac. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Robert. Vladimir. Wine and Bread. Water. Nasville: A Division of Star Song Publishing Group.veljače 2007. pristupljeno 8. Calvin Origins and Development of His Religious Thought. Zagorac. E.katolici. pristupljeno 18. INTERNET http://www. Liturgika. veljače 2007. Francois. Kristova svećenička služba. http://justus. William.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 191 Ware.com/articles/crkveni_i_teoloski_pojmovi/talar. Pravoslavna crkva. Valley Forge: Judson Press. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.

Dušan.anglican. http://justus. pristupljeno 18. Stanko. htm. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. veljače 2007. PRIVATNA E-MAIL POŠTA Jabrek. 16. veljače. 8. veljače 2007 Sajak. pristupljeno 18. 25.anglican.org/resources/bcp/Communion_ 1548. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. veljače 2007. Knežević.192 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE http://justus. privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. 2007 . Ruben. veljače 2007.org/resources/bcp/1552/BCP_1552.htm.

/2005. prosinca 1969. ožujka 1995. godine obranio je doktorsku disertaciju (Summa Cum Laude) pod vodstvom mentora prof. sc. Tko je bio Jean Calvin. dr.Jasmin Milić rođen je 28. Oženjen je suprugom Tamarom. Povijesno-pravni razvoj reformiranih crkvenih općina u Hrvatskoj. dr.1918. godine. godine predaje na Teološkom fakultetu-Novi Sad. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj (prikaz ustrojstva. godine utemeljio je i uređivao Kršćanski radio program “Izvori vjere” te predavao i vodio izvanredni studij na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. godine u Bijeljini. Do sada je objavio šest knjiga: Reformirana župa u Tordincima (prošlost i sadašnjost). rođenom Arvaj. Od akademske 2004. na temu: Povijesno-teološka analiza liturgije s kritičkim osvrtom na bogoštovnu praksu slobodnih evanđeoskih crkava u Republici Hrvatskoj. Rukopoložen (zaređen) je za pastorsku službu 30. Kalvinizam u Hrvata s posebnim osvrtom na reformiranu župu Tordinci 1863.. Bosna i Hercegovina. godine obranio magistarski rad (Cum Laude) pod vodstvom mentora prof. siječnja 1999. Mihaela Kuzmiča. vjerovanja i djelovanja). Od 1993. Na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku diplomirao je 1994. . s kojom ima dvoje djece. sc. do 1998. te Kalvinski kanoni iz Kneževih Vinograda. u Beču na Evanđeoskom biblijskom institutu te u Novom Sadu na Teološkom fakultetu – Novi Sad. .1918. sina Mihaela i kćer Ivanu. godine te 1997. Također je objavio na desetke znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Na Teološkom fakultetu-Novi Sad. Sada je senior Protestantske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj i župnik crkvenih općina u Tordincima i Osijeku. 2005. Davorina Peterlina. godine te za seniora 31. Studirao je teologiju u Osijeku na Evanđeoskom teološkom fakultetu. na temu: Kalvinizam u Hrvata s posebnim osvrtom na reformiranu župu Tordinci 1863.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful