Jasmin Milić

POVIJESNI PREGLED LITURGIJE
s posebnim osvrtom na razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama i crkvama reformacijske baštine

Dr. sc. Jasmin Milić Povijesni pregled liturgije s posebnim osvrtom na razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama i crkvama reformacijske baštine Copyright 2007. by Jasmin Milić Lektura: Nenad Adžić Izdavač: Kršćanski centar «Dobroga Pastira», Osijek Recenzenti: Prof. dr. sc. Davorin Peterlin pročelnik odsjeka za poslijediplomski studij i znanstveno-istraživački rad, School of Postgraduate Studies and Research, Milltown Institute, Dublin, Irska. Prof. dr. sc. Dimitrije Popadić, dekan Teološkog fakulteta – Novi Sad ISBN: 953-6865-17-3 Grafičko oblikovanje i tisak: Grafika, Osijek

CIP - Katalogizacija u publikaciji GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK UDK

Jasmin Milić POVIJESNI PREGLED LITURGIJE S POSEBNIM OSVRTOM NA RAZVOJ BOGOSLUŽJA U PROTESTANTSKIM CRKVAMA I CRKVAMA REFORMACIJSKE BAŠTINE Kršćanski centar “Dobroga Pastira” Osijek 2007. .

.

............................1........................... 30 3........................................................... 19 2..3.................................................................... 19 2............... Bogoštovne djelatnosti.........5..... 20 2..5........................ Bogoslužje .............................5................ 18 1......................... Bogoslužje nakon pada u grijeh ......................................2..................... 13 1......3......................................... 15 1..................................... 26 2......................... Sveti šator ..................... Bogoslužje prije pada u grijeh ...... Kovčeg saveza ........................ 9 UVOD.................................. 21 2.....................3............................. 24 2...........................................4................................ 28 2.............. Sinagoga ...........................................Starozavjetni liturgijski kalendar ..................... 19 2.................. 17 1.......... Jeruzalemski hram ...................................... Bogoštovlje ............................................................................. Svećenstvo ......................2...... 16 1....................6................................... 33 ...... Služba ................. 22 2............5........... BOGOSLUŽJE U STAROM ZAVJETU ........................................................................................... ISUS I BOGOSLUŽJE .......................................... 19 2...2..................... Liturgija........1.............1................................... OSNOVNO ODREĐENJE POJMA LITURGIJA ...........SADRŽAJ PREDGOVOR ..........................4...................................

..................... Predvodnici bogoslužja – sudjelovanje vjernika .................... 49 5...................1.......1............... Nicejsko – carigradsko vjeroispovijedanje ....5.......................3. 55 6.................................... RAZVOJ LITURGIJE U KONSTANTINOVO I POKONSTANTINOVO VRIJEME......... Molitva – liturgijski obrasci ........ 37 4....1...3... 45 5. Teološki utjecaj na liturgiju........................................ Lomljenje kruha – euharistija ...... Liturgija katekumena i liturgija vjernih ................ Oblikovanje različitih liturgija na Istoku i na Zapadu ....................................................... 42 4..................... 47 5........ Apologija sv.................... 37 4...... LITURGIJA U POAPOSTOLSKO DOBA..............1...........4.............. Apostolike paradosis – Traditio Apostolica (Apostolska predaja) Hipolita Rimskog .....................1.......1..... 55 6..........2............. Liturgijske stranputice ... Propovijedanje i naučavanje ....................... 39 4........................POČECI KRŠĆANSKE LITURGIJE .......................2.......1....... 62 6... Rani liturgijski teološki obrasci ............ Liturgijska vjeroispovijedanja.... 44 4...3...............................1....................................1... 65 6........ 38 4................................1................2.... 58 6...4... Liturgija u Djelima apostolskim i poslanicama................1....................... Bogoštovna mjesta... 64 6.......................1... 51 6...................1.................... Oblikovanje liturgijskog kalendara...........1.. 50 5................................................... 56 6................................................3........ 68 ......4......................2............................1..4.........2.................. 43 4........ 61 6........1..................... 56 6.1.......................... Ignacijevi spisi .......... Justina .. Klementova poslanica Korinćanima ........5.... Apostolsko vjerovanje ....... 59 6....... Atanazijevo vjeroispovjedanje. 57 6......... Nedjelja – Dan Gospodnji ......................... 47 5............................. Didache ................................................. Sloboda kršćanstva ....2................. 49 5..............................3..1.....1........

..........11..................... RAZVOJ RIMOKATOLIČKE LITURGIJE OD TRIDENTSKOGA DO II.......... Jean Calvin ..... 93 8.. 119 9.......2....................... 73 7... 123 ............... Razvoj liturgijskog ruha i liturgijskih boja .................... 117 8............... Westminstersko vjeroispovijedanje i Westminsterski direktorij . 115 8........... Anabaptisti i baptisti .. Liturgijske reforme Tridentskoga sabora .................... 101 8.....3................ 76 7................1......................... Puritanci .11... Struktura liturgije – himne i molitve .........................1.........4.....9....Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 7 7...........................................................................................................................2...................................................1...2........ Uvođenje narodnog jezika u bogoslužje .................... 95 8..............11............. Anglikanska crkva......................... 117 9........................4.......... 104 8........................... 115 8..... VATIKANSKOG SABORA ....11........ PROTESTANTSKA REFORMACIJA I LITURGIJA........... Predreformacijsko stanje .......... 82 8...................................................... Odbacivanje posredničke svećeničke službe.................................................................... Zajedničke liturgijske promjene u protestantskim crkvama .............................. 110 8.....................................................11................... 107 8.................. Martin Bucer...........10..6.. Sudjelovanje vjernika u bogoslužju ........11...........3............. 74 7............... 73 7.... John Knox ..................................... 90 8............. Odbacivanje žrtvenog karaktera euharistije ......... stoljeća................... Razvoj euharistijske teologije i prakse ...4...................2..... RAZVOJ LITURGIJE OD KAROLINŠKE OBNOVE DO REFORMACIJE ....................5........8................. 116 8..... i 20...... Karolinška obnova ........................5.......................7.............1.................. 85 8........................... Liturgijski pokret 19.. William Farel.................................. 85 8.................. Urlich Zwingli .................. Martin Luther ................................. 80 7... 119 9.... 115 8............. 106 8..........................5...................... 92 8................................ Propovijed ...............3............................

9.2.1. Liturgijski pokret među rimokatolicima ........................ 123 9.2.2. Liturgijski pokret među protestantima .......................... 125 9.3. II. vatikanski sabor ..................................................................... 127 9.3.1. Latinski jezik ............................................................................ 127 9.3.2. Sudjelovanje vjernika u bogoslužju ..................................... 131 9.3.3. Sveto pismo i propovijed u liturgiji ..................................... 133 9.3.4. Molitva vjernika ...................................................................... 136 9.4. Utjecaj rimokatoličke liturgijske reforme na protestantske liturgije .................................................................... 137 9.4.1. Lekcionar .................................................................................. 139 10 . BOGOSLUŽJE U PROTESTANTSKIM CRKVAMA I CRKVAMA REFORMACIJSKE BAŠTINE U HRVATSKOJ ............................................................................... 145 10.1. Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj............................ 145 10.2. Reformirane crkve u Hrvatskoj............................................. 154 10.2.1. Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj ........................................................................ 154 10.2.2. Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj ........................................................................ 156 10.2.3. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj .......................................................... 158 10.3. Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj............... 164 10.4. Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj ................................................................ 167 10.5. Kršćanska adventistička crkva u Hrvatskoj ........................ 171 10.6. Evangelička metodistička crkva ............................................ 174 ZAKLJUČAK .......................................................................................... 177 BIBLIOGRAFIJA.................................................................................... 181

PREDGOVOR

G

odine 1997. na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku obranio sam magistarski rad pod nazivom Povijesno-teološka analiza liturgije s kritičkim osvrtom na bogoštovnu praksu slobodnih evanđeoskih crkava u Republici Hrvatskoj, pod vodstvom mentora dr. sc. Davorina Peterlina. Od tada sam se s liturgijom upoznavao kroz svoju pastoralnu praksu, ali i kroz izučavanje povijesnog razvoja liturgije, posebice u protestantskim crkvama. Na žalost, na hrvatskom jeziku još uvijek nemamo literaturu koja bi se sustavno bavila bogoslužjem u protestantskim crkvama. Protestantske crkve u Hrvatskoj još uvijek nemaju niti dovoljno uređenih obrednika na hrvatskom jeziku. Stoga sam smatrao da bi ovakva jedna knjiga bila koristan doprinos u daljnjem izučavanju ove neiscrpne teme. Svjestan sam nesavršenosti ovoga djela. Tematika koja se ovdje ukratko obrađuje, zahtijeva mnogo više pojašnjenja. Upravo sam zato i nazvao ovu knjigu Povijesni pregled liturgije. Bavim se, dakle, pregledom povijesnog razvoja liturgije na Zapadu (stoga je izostavljen sustavniji osvrt na liturgije istočnih, odnosno pravoslavnih crkava) budući se u zapadnoj liturgijskoj tradiciji nalaze izvori za razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama. Namjera mi je bila dati osnovne informacije o kršćanskoj liturgijskoj praksi u određenim povijesnim razdo-

10

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

bljima. Dakako da u ovome kratkom prikazu nisu mogla biti obuhvaćena sva razdoblja povijesnog razvoja kršćanske liturgije. Odabrao sam, po mome sudu, ona najznačajnija. Pod liturgijom prvenstveno mislim na uobičajeno glavno bogoslužje Riječi (propovijedanja) i Večere Gospodnje (euharistijska služba) koje se u većini crkava održava nedjeljom prije podne, odnosno na blagdane. Postoje i drugi oblici bogoslužja (jutarnja bogoslužja, večernja bogoslužja, obredi, biblijski sati, bogoslužja za djecu mladež i sl.) koja se u ovoj knjizi ne obrađuju. Želim zahvaliti svima koji su mi svojim savjetima i vrijednim primjedbama pomogli da ova knjiga ugleda svjetlo dana: prof. dr. sc. Davorinu Peterlinu, prof. dr. sc. Dimitriju Popadiću, dr. sc. Stanku Jambreku, biskupu Janosu Kopacsi Kettosu, vlč. Dušanu Sajaku, Rubenu Kneževiću i drugima. Posebice zahvaljujem mojoj obitelji – Tamari, Mihaelu i Ivani, na njihovom strpljenju sa mnom tijekom pisanja ove knjige. Radovat će me ukoliko ovo skromno djelo posluži nekome kao poticaj u istraživanju liturgijske znanosti u njenim različitim aspektima. Dr. sc. Jasmin Milić O Uskrsu, 2007. godine

1 pitanje.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 11 «Čovjekov glavni i najviši cilj jest proslavljati Boga te u Njemu potpuno uživati za uvijek» Westminsterski katekizam. .

.

Bog od svoga naroda traži isključivo štovanje.2 Jedan od najtežih grijeha u 1 I danas su primjetni alternativni oblici štovanja različitih idola koji naizgled nemaju religijska obilježja. U prvoj zapovijedi Dekaloga Bog se objavljuje kao jedini Bog: «Ja sam Jahve. Takve oblike štovanja osoba kao i ideologije. drugome čovjeku (faraonima. koji je želio suzbiti svaku religioznost. odnosno da se stavi pod zaštitu nekoga moćnijega od sebe.UVOD Č ovjeku je urođena svijest za potrebom štovanja Boga. 2-3). Komunizam. koji sam te izveo iz zemlje egipatske. kraljevima…) i sl. Čovjek je pronalazio objekt štovanja jer je osjećao iskonsku potrebu da nekoga štuje. Bog tvoj. poput štovanja različitih medijskih zvijezda kao idola. koje je neuk čovjek nerijetko prepoznavao u životinjama. Od samoga početka čovječanstva nailazimo na znakove štovanja različitih oblika božanstva. obožava. otkrivši mu svoju volju i po pitanju štovanja.1 Bog se u povijesti objavio svome narodu. stvorio je svoje vlastite kultove ličnosti kojima se iskazivala (odnosno iskazuje) štovanje. proslavlja. prirodnim pojavama (koje su čovjeku djelovale kao natprirodne pojave). Nemoj imati drugih bogova osim mene.» (Izl 20. i Zapad ima svoje oblike štovanja osoba koje se uzdiže do božanskoga štovanja. Međutim. iz kuće ropstva. 2 . poput religijske dogme nalazimo u pojedinim komunističkim sustavima. Nitko drugi i ništa drugo ne smije biti objekt obožavanja koje pripada jedino Bogu.

9-11. to jest kroz svoje tijelo. On ga omogućuje time što po Njegovoj žrtvi na križu svatko može doći izravno pred nebeskog Oca. više u obrednom a donekle i u teološkom smislu te vidjeti kako se kršćansko bogoslužje razvijalo unutar različitih kršćanskih crkava odnosno denominacija. ili u vodama pod zemljom.4 Krist uspostavlja novi bogoštovni sustav koji više neće ovisiti o određenom mjestu..3 Novi zavjet objavljuje Krista koji dolazi kao ispunjenje starozavjetnog bogoštovnog sustava te uspostavlja novi način pristupa Bogu. 44. već nastupa vrijeme «kad će se pravi klanjaoci klanjati Ocu u Duhu i istini. 23).. 4 . jer Otac takve klanjaoce želi». U knjizi proroka Izaije. odnosno osoba i predmeta kao božanstvo. 4-6). 19-20).. i dragocjenosti njegove ne koriste ničemu. a kasnije i u kršćana (kao i u drugim religijama) organiziraju se zajednička bogoslužja Božjega naroda. Bog sam ljubomoran. O ovoj temi na poseban način govori poslanica Hebrejima. odnosno koji kažnjava idolopoklonstvo. braćo. budući da mi snagom krvi Isusove otvoreno možemo ući u svetinju nad svetinjama – taj novi i životonosni put on nam je otvorio kroz zastor.» «Prema tome.. 3 U drugoj zapovijedi Dekaloga Bog traži isključivo štovanje. u Židova. koji kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena. Jer ja.14 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Starome zavjetu jest idolopoklonstvo. Jahve. štovanje drugih «bogova». (Iv 4. Tko pravi boga i lijeva kip da od toga korist ne očekuje? Gle. U tekstu koji je pred nama razmotrit ćemo povijesni razvoj kršćanska bogoslužja.» (Heb 10. ili dolje na zemlji.» (Izl 20.. da im budu na sramotu. Bog tvoj. svi će štovatelji likova biti osramoćeni. a iskazujem ljubav tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi. izrađivači njihovi više od bilo koga. Pored privatnoga štovanja (osobne molitve) pojedinaca. «Ne pravi sebi urezana lika niti kakve slike onoga što je gore na nebu. Ne klanjaj im se niti im služi. otkrivajući sebe kao ljubomornog Boga koji ne trpi štovanje bilo čega drugog. ništavan je. Bog osuđuje izradu kipova u svrhu štovanja: «Tko god pravi kipove. Svjedoci njihovi ništa ne vide i ništa ne znaju.

A. 3 6 5 Grčki prijevod Staroga zavjeta. Od 2. .1. 23. no isti se termin upotrebljava i za svećeničku Kristovu službu (Heb 8.OSNOVNO ODREĐENJE POJMA 1.5 Kako bi smo mogli proučavati liturgijsku znanost potrebno je razumjeti značenje riječi liturgija. Liturgija Znanost koja se bavi proučavanjem kršćanskog bogoslužja naziva se liturgika. Znanstvenik koji se bavi proučavanjem liturgije naziva se liturgičar. kao i za pomoć Usp. države. Uvod u katoličku liturgiju. Isto možemo vidjeti i u Novome zavjetu. 10. 21. 12). Budući da su javna zvanja u Grka bila usporediva sa službama svećenika i levita u Starome zavjetu. 6). Heb 9. odnosno za javno dobro. prijevod Sedamdesetorice (Septuaginta)6 za njihovu službu upotrebljava izraz leiturgia. Liturgija dolazi od grčke riječi leiturgia (od glagola leiturgein) koja je u Grka označavala svako dobro djelo učinjeno u korist naroda. Zadar: Hrvatski institut za liturgijski pastoral. stoljeća prije Krista termin leiturgia se koristi i da označi bogoštovnu. humanitarno djelovanje oko pomoći vjernicima u Palestini (2 Kor 9. kultnu službu. 1993. 11. poput Lk 1. LITURGIJA 1. str. oko 250-150 godine prije Krista. a osoba koja predvodi bogoslužje odnosno vrši liturgijski čin jest liturg. ADAM.

30). Reformirana. najčešće u određenim oblicima. dakle propisana bogoslužja. liturgijska bogoslužja. 8 . te uspostavljanje veze između čovjeka i Boga… Čovjekovo klanjanje Bogu poprima zajedničarski oblik. sadržaj i jednih i drugih tipova bogoslužja je u biti veoma blizak.16 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE apostolu Pavlu dok je bio u tamnici (Fil 2. slobodna bogoslužja koja ne podliježu određenim pisanim formama. kako ćemo vidjeti kasnije. 2). Danas. Slobodna bogoslužja nalazimo u tzv. Anglikanska. liturgijskim prostorom i sl. izraz liturgija označava bogoslužje kršćanskih crkava. 1.8 No. stare Istočne crkve. izraz liturgija se primjenjuje u onim crkvama i za one crkve koje imaju tzv. No budući da se određene kršćanske crkve razilaze i po pitanju kršćanskoga bogoslužja u praktičnom i dogmatskom smislu. propisanim molitvama. «Bogoštovlje je u svakoj religiji susretanje zajednice s božanstvom i ispovijedanje vjere. su: Rimokatolička (i Grkokatolička). On označava one aktivnosti pojedinca ili zajednice po kojima se štuje Bog. Metodistička i sl. Bo7 Crkve koje primjenjuju liturgijska. Bogoštovlje Jedan od termina koji koristimo za liturgiju jest bogoštovlje. Starokatolička Evangelička. koje se odlikuje određenim liturgijskim radnjama. već se odlikuju slobodom i kreativnošću voditelja bogoslužja. Pentekostne crkve i sl. Tzv.7 Pod time se misli na propisano i definirano bogoslužje. odjećom svećenika. Crkvama reformacijske baštine poput Baptističke crkve. Za razliku od liturgijskih bogoslužja imamo tzv. Pravoslavna. redoslijedom bogoslužja.2. Sam izraz bogoštovlje ukazuje na njegovo značenje. Termin leiturgia označava i bogoslužje rane Crkve (Dj 13.

1987. Naime. Maruševec: ATF. Središnje teme Staroga zavjeta. R. Uvod u kršćansku teologiju. 1963.»9 Jedan kršćanski teolog određuje bogoštovlje kao «odaziv stvorenja Vječnomu». u Islamu. proslavljamo ga i štujemo. koja je u određenim tradicijama. str. Mi služimo Bogu. kao npr. bit bogoštovlja jest zajednički čin u kojem zajednica vjernika štuje Boga. odnosno vjerovanje u Boga od strane bogoštovatelja. odnosno štovanja. Bogoštovatelj ne štuje Boga samo radi onoga tko Bog jest. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Bogoštovatelj shvaća da je Bog beskrajno velik te ga svjestan Njegova veličanstva želi štovati. Neki oblik bogoštovlja prisutan je u svakoj religiji. nalazimo i termin bogoslužje. E.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 17 goštovlje nije samo izraz čovjekove potrebe za svojim stvoriteljem nego i izraz čovjekove dužnosti klanjati se Bogu. koji govori o Bogu kao objektu služenja. 3. RICE. strogo propisana obveza..11 Sama riječ bogoštovlje kao i definicije koje iz nje proizlaze podrazumijevaju Božje postojanje. 1996. tako i u osobnom životu štovatelja. odnosno neke zajedničke crte bogoštovlja susrećemo gotovo u svim religijama. UNDRHILL. kršćanska liturgija je dvostruki čin.. Bogoslužje Pored termina bogoštovlje. Worship. New York: Harper and Brothers. 3. 287. Bogoslužje je najprikladniji hrvatski izraz kojim možemo definirati kršćansku liturgiju. REBIĆ. str.. 143. 1. no u isto vri9 A. kako u povijesti. Iako svaka religija poznaje privatnu molitvu. 10 11 . već i zbog onoga što Bog čini.10 Ova definicija obuhvaća subjekt (ljudska bića) i objekt doživljenog iskustva (Boga). str.

ZollikonZürich. 28. koje dolazi kao odgovor vjernika na konkretno Božje djelovanje. I termin služba može imati dvostruko značenje. nailazimo i na jednostavan termin služba za liturgiju odnosno bogoštovlje ili bogoslužje. Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorischer Lehre.18 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE jeme i Bog služi nama jer nam «daruje uslugu svoga spasenja u Kristu.Bog kao onaj koga se služi i Bog kao služitelj onima koji mu služe. Služba Osim gore navedenih izraza. str. što se na zemlji može dogoditi». Termin služba je jednostavan prijevod hebrejske riječi abadah koja se upotrebljava u Starome zavjetu da označi službu Bogu. 45).»12 Mogli bi smo reći da je bogoslužje u prvome redu Božje služenje nama a tek onda naše služenje Bogu. valja nam shvatiti samu bit kršćanskog služenja Bogu. Za sada neka nam u tom cilju posluži citat velikoga reformiranog teologa Karla Bartha koji s pravom ustvrđuje: «Kršćansko je bogoslužje ono najvažnije. najhitnije i najdivnije.13 12 13 A. nego da služi…’ (Mt 20. poput riječi bogoslužje . 15. 1938. ADAM. Uvod u katoličku liturgiju. 10.4. 1. Mk 10. str. No koji god termin upotrebljavali. . koji je sam rekao da nije došao ‘da bude služen.

16-17). Krv je otkupna cijena za narušeni sklad između Boga i čovjeka. 2. Bogoslužje prije pada u grijeh Prije pada u grijeh čovjek je imao savršeno. Odnos Boga i čovjeka nije bio složen. Potrebno je za učinjeni grijeh dati određenu zadovoljštinu Bogu. Žrtvovanje postaje konkretno bogoslužje koje govori o čovjekovom grijehu.1. Time je zajedništvo. U tome smislu ustanovljava se institucija žrtvovanja životinja. prijateljsko zajedništvo s Bogom.2. Čovjek je kao neku vrstu bogoslužnog čina trebao biti poslušan Božjoj zapovijedi o neuzimanju ploda sa «stabla dobra i zla» (Post 2. Bogoslužje nakon pada Padom u grijeh. Sistem žrtvovanja ujedno ukazuje i na Krista koji će dati potpunu žrtvu kao . ZAVJETU 2. Na ovaj način je čovjek trebao potvrditi svoju poslušnost Bogu. odnosno prijateljstvo Boga i čovjeka bilo narušeno te čovjek od tada mora na drugačiji način pristupati Bogu. Bogoslužje se sastojalo u poslušnosti i u izravnom. Nije bilo grijeha koji bi narušavao ovaj sklad. neposrednom zajedništvu i druženju s Bogom. čovjek je uvrijedio Boga te time pokazao svoju neposlušnost odnosno nepoštivanje Božje zapovijedi i samoga Boga.BOGOSLUŽJE U STAROME 2.

Tako čitamo u Biblijskim zapisima da su žrtvenici podizani u Šekemu. No.14 Sveti šator je služio kao mjesto bogoslužja u vrijeme boravka u pustinji. str. Svako od ovih svetišta vezano je uz ime nekog od patrijaraha (npr. kada se javljaju dvije vrlo važne institucije Izraelaca: Sveti šator i Kovčeg saveza. 78-79. Opise Šatora nalazimo u Jahvinim uputama (Izl 25. Budući da je narod Izraela bio u pokretu. Šekem.20 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE pravu zadovoljštinu za grijehe paloga čovjeka. . govori o uputama koje je Mojsije dobio od Jahve o gradnji Svetišta. Betelu. najvjerojatnije u formi vizije. Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. Stoga su starozavjetni vjernici po žrtvovanju izražavali nadu i vjeru u obećanoga Otkupitelja. U vrijeme Izraelskih patrijaraha i na početku Mojsijeve službe Izraelci su podizali žrtvenike (hebr: mizbeah) na mjestima koja su bila vezana uz starokanaanska kultna mjesta. Nemamo detaljan opis redoslijeda bogoslužja koje se obavljalo u Šatoru u vrijeme hoda kroz pustinju. Betel i Mamre su vezani uz ime Abrahama i Jakova dok je Beer Šeba vezana uz Izakovo ime).. 8-38). 1993.3. no znamo da su se u njegovom dvorištu prinosile žrtve. Uzorak je pokazan Mojsiju «na gori». Sveti šator Knjiga Izlaska 25. bilo je potrebno i da mjesto u kojem će se obavljati glavni bogoštovni čini bude pokretljivo. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 2. to jest Sveti šator (hebr. ohel Jahve ili mikdaš Jahve ili ha-bajith. Mamri i Beer Šebi. da je 14 Usp. a po tom uzorku trebalo je izgraditi zemaljsko svetište. poglavlje. 26 te kasnije kad ga je Mojsije dao izraditi (Izl 36. sustavni ustroj bogoslužja događa se u Mojsijevo vrijeme.

7). 5-7. str.»15 Izraelci su u svome lutanju kroz pustinju nosili i Kovčeg jer je simbolizirao mjesto Božje prisutnosti. «Kovčeg je bio središte izraelskog bogoštovlja u vrijeme lutanja kroz pustinju i dalje do razorenja hrama 587. . Naziva se Kovčeg saveza (Izl 25. 1-9). Nakon ulaza u obećanu zemlju bio je držan u Gilgalu (Jš 7. Kovčeg je djelovao i na neizraelce što je vidljivo iz reakcije Filistejaca prilikom donošenja Kovčega na 15 Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. 1-17). da se u njemu Mojsije susretao s Jahvom (Izl 33. 37. Nakon što je među Filistejcima prouzrokovao zastor te bio slan od grada do grada. To je posljednje što o njemu znamo.1). 8). 2. Kovčeg saveza Podaci o Kovčegu saveza zapisani su u Izl 25. odnosno svjedočanstva (Izl 31. 4 i sl. 1 Kralj 6. 19. Bio je simbol saveza između Boga i Izraela. 81. 8. 11). zatim u Betelu (Suci 20. 18 i drugdje) na kojima su bile ispisane Božjim prstom Deset zapovijedi koje je Mojsije primio od Gospodina na planini Sinaj (Izl 20. 3). Napokon ga je David dao prenijeti u Jeruzalem gdje je bio čuvan u šatoru dok nije Salomon sagradio hram te ga postavio u Svetinju nad svetinjama (2 Sam 6.) te zarobljen od strane Filistejaca (4. 6). 10-22.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 21 u njemu prebivala slava Jahvina odnosno znak Jahvine prisutnosti među svojim narodom (Izl 25. 11) a bio je također i mjesto gdje su se svi Izraelci mogli obratiti Jahvi (Izl 33. 1-9. 22 i drugdje) budući su u njemu pohranjene ploče saveza.4. 27) te u Šilu (1 Sam 3. konačno je vraćen Izraelcima i bio čuvan u Kirjat-jearimu (5. osim iz apokrifne tradicije koja se spominje u 2 Mak 2. Bio je donesen u bitku kod Afeka (1 Sam 4. 3 sl.

Dan). no ovu će zamisao ostvariti tek njegov sin Samuel koji gradi hram po uzoru na Sveti šator i u kojem će središnje mjesto zauzimati Kovčeg saveza.22 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE bojno polje: «Bog je došao u tabor!» (1 Sam 4. 175. Šilo. Mispa. Već je David namjeravao podići hram u čast Jahvi. 1992. a kamoli će neka zemaljska kuća (1 Kralj 8. 27)! Ali da svom narodu omogući da ga sigurno susreće. Šator je bio pokretno svetište. središte je obrednih radnji bogoslužja. Kovčeg je bio poput nacionalnog barjaka Izraela.. nije vezan uz ovaj opipljivi znak svoje prisutnosti: ni nebesa ga ne mogu obuhvatiti. «… I tako jeruzalemsko svetište preuzima ulogu nekadašnjega bogoštovnog mjesta za plemena. oda16 A. koje služi Izraelskom narodu. Time on vidljivo naznačuje da mu se taj Hram svidio kao ‘prebivalište u kojem prebiva njegovo Ime’. On sam. dakako. a kovčeg. koji je znak Božje prisutnosti. također u pokretu i u kojemu se obavljalo bogoslužje.16 Sveti šator i Kovčeg saveza činili su cjelinu. . Jeruzalemski hram Iako su bila poznata i ranija svetišta koja su Izraelci imali od osvajanja obećane zemlje do podizanja hrama (Gilgal. 7). Salomon počinje graditi hram u kojem će se obavljati središnje bogoštovlje Božjega naroda. S druge strane Bog u njemu pokazuje svoju slavu usred oblaka. str. Ofra. 2. Izrael više nije putujući narod. Nove političke okolnosti omogućuju Božjem narodu da se smjesti na određenom teritoriju. REBIĆ. Biblijske starine.5. Hram će doći na mjesto Svetog šatora kojega je Mojsije izgradio po zapovijedi Jahvinoj. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.

str.. Salomonov hram bio je do temelja srušen 587. Nakon toga. godine poslije Krista. Biblijski priručnik. 307. 1989. a izgradio ga je Zerubabel. 2).5 metara. Treći. 9 metara širok i 13 metara visok (1 Kr 6. i najveličanstveniji hram je izgradio Herod.. LEON-DUFOUR. ograničit ćemo se ovdje na bogoštovno značenje koje je imao u Izraelskom narodu. Rječnik biblijske teologije. 1980. Drugi je hram bio posvećen 515. Postojao je Kristovo vrijeme i za njega je Isus izrekao proroštvo 17 X. slavili blagdani i sl. Dovršen je 64.18 Tako su Izraelci dobili svoj hram koji je postao središnje mjesto obavljanja bogoslužja. Ovaj je hram bio uništen u vrijeme hasmonejske vladavine (164. K njemu se hodočastilo. U usporedbi sa Salomonovim hramom bio je neugledan i siromašan. 18 . godine prije Krista od strane babilonskog kralja Nabukodonozora. str. Iako se o hramu može govoriti i iz arhitektonske pa i političke perspektive. Sprijeda se nalazio ulaz širok 4. no nije ga uspio nikada izgraditi. u njemu su se prinosile žrtve. Bio je dvostruko viši od Salomonovog i obložen s mnogo zlata. Bio je oko 27 metara dug. Zagreb: Duhovna stvarnost.»17 Hram u najužem smislu riječi nije bio jako velik jer je prvenstveno izgrađen za službu Bogu a ne da primi veliki broj ljudi.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 23 brao je to prebivalište za koje je rekao: ‘ Tu će biti moje Ime’ (1 Kralj 8. 29).-37. Židovi i danas slave uspomenu na posvećenje ovoga hrama na blagdan hanukah. godine prije Krista). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. a uz njega su se nalazile skladišne prostorije. 256. Podijeljen je bio u dva djela: unutarnji dio i na Svetinju nad svetinjama (u kojoj se nalazio Kovčeg saveza) koja je od unutarnjeg dijela bila odvojena zidom a kasnije zavjesom. hram je želio ponovno izgraditi Ezekiel (Ez 40-42). godine prije Krista.

2000. To je bilo i najbolje što je prinositelj mogao dati. a meso je prinositelj podijelio sa svojom obitelji. čovjek je 19 20 A.23 Kako smo već ranije istaknuli. Bio je to također prinos za uzdržavanje svećenika. U Bibliji se spominju različite vrste žrtava: žrtve paljenice. Životinja je morala biti savršena i bez mane (samo najbolje. «Obred je bio sličan obredu prinosa žrtve paljenice. Već 70. str. Životinjskom krvi poškropile su se sve strane žrtvenika kao daljnji znak da je žrtvovana životinja posvećena Bogu. godine po Kristu. Dio žrtve uzet je za hranu svećenika. Prinositelj je stavio svoju ruku na glavu životinje da pokaže kako je to žrtva za njegove prijestupe. znao je da je Bog prihvatio njegov čin pokajanja. «Te su se žrtve prinosile kad je neka osoba zgriješila protiv Boga ili neke druge osobe. Levitski zakonik 2. Taj je grijeh oskvrnuo ili uprljao svetost Pokretnog svetišta ili Hrama. Levitski za- 21 22 23 . Hebrejska riječ korba. 127. Zagreb: Duhovna stvarnost. REBIĆ. dolazi od riječi karab što znači biti blizu. ona se smatrala prijateljskim jelom s Bogom. 128.1. To je bio dragovoljan prinos Bogu. osim kože koja je pripala svećenicima. pečena tijesta ili klasa zajedno s uljem i tamjanom. 128. 1-2).. rimska vojska. Kad je prinositelj vidio da je svećenik jede meso bez opasnosti. str. str. 179-185. Levitski zakonik 1. osim što se u ovom primjeru loj – koji su Izraelci smatrali najboljim dijelom – palio na žrtveniku. na neki način. «Bogu se prinosila cijela životinja.22 i žrtve pokajnice. Bogoštovne djelatnosti Spomenuli smo žrtvovanje kao prvi oblik bogoštovlja što ga nalazimo u Bibliji. Dio tog prinosa – ‘spomen žrtva’ – palio se na žrtveniku.24 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE o razorenju (Mt 24. Levitski zakon 3.» Enciklopedija Biblije. pa ga je trebalo očistiti.» Enciklopedija Biblije. Hrvatsko ekumensko biblijsko društvo. No kako je i Bog imao udjela u toj žrtvi. Biblijske starine. pod vojskovođom Tirom srušila ga je do temelja. Kršćanska sadašnjost. da se Bog spomene prinositelja po dobru. dostatno je dobro za Boga). Tražilo se. «To je bio prinos najboljeg brašna.5.20 žrtve prinosnice. koju prevodimo kao žrtva.21 žrtve pričesnice. Krvlju žrtve poškropile su se sve strane žrtvenika u znak da je oskvrnuće uklonjeno smrću koja je nastupila. Po žrtvi se čovjek mogao približiti Bogu. str.» Enciklopedija Biblije.19 2.

osobito konik 4. 1984.24 Molitva također ima značajnu ulogu u osobnoj i zajedničkoj pobožnosti Izraelaca i drugih naroda. Biblija donosi određene formule koje su se koristile kao molitveni.25 Ona je temeljni izraz religijskog osjećanja. a sama je molitva žrtva na djelu. Obred žrtvovanja na Dan pomirenja (Levitski zakonik 16) bio je nešto posebno. str. Bez molitve nije bilo žrtve. 25 . 1-10 – formula za molitvu pri prinošenju prvih plodova. 4-9 – Šem’a – uvodna molitva u kasnijem sinagogalnom bogoslužju.. Pritom su se. Hramski zbor levita pjevao je hvalospjeve. Izraelci su obavljali i zajedničku molitvu koja je bila dio bogoslužja. str. Pnz 6. Pridruživao im se narod. 148. 7. kao i pri drugim žrtvama. Pored osobne molitve. Biblijske starine. 21-22 – formula koja se upotrebljava uz obred ‘vode gorčine’. Središnje teme staroga zavjeta. kao na primjer: Br 6.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 25 žrtvom želio umilostiviti Boga (kajanje za grijeh). Usp. Pnz 26.. 22-27 – formula blagoslova. no drugi je pušten u pustinju kao znak da su grijesi uklonjeni. A. Molitva se uvijek vezivala uz žrtvu. A. Pnz 27. prinosila dva jarca. Biblijski leksikon. str. REBIĆ. Uz molitvu. 211-222. 24 Usp. U hramu je svaki dan počinjao glasnim čitanjem biblijskih ulomaka i molitvama. 128. liturgijski obrasci.» Enciklopedija Biblije. 14-26 – formula proklinjanja. REBIĆ. 5. klanjati mu se i zahvaljivati za dobra djela. Br 5. str. važno mjesto u bogoslužju zauzimalo je i pjevanje koje je također imalo molitveni karakter. 154. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Jedan je ubijen kao pri uobičajenoj žrtvi okajnice.

U Izl 20. te blagoslovio sedmi dan – Šabat. Psalmi su prilagođeni za određene prilike pa tako imamo psalme za jutarnju molitvu. Psalmist također spominje tri dnevne molitve (Ps 55. 2. Enciklopedija Biblije. večernju molitvu i sl. prema Jeruzalemu. kao npr.27 Taj dan podsjeća Izraelce na Boga Stvoritelja. psaltiru. Prvi spomen Šabata (heb. Bog je počinuo nakon šest dana stvaranja.Starozavjetni liturgijski kalendar Središnji dan starozavjetnog bogoštovlja jest Šabat. a po tome i tvorac povijesti. Bog djeluje u povijesti te u vremenu djelotvorno ostvaruje svoj naum spasenja. Osim ovoga tjednoga blagdana. Bog zato i stvara vrijeme da bi u njemu objavio i ostvario taj svoj vječni naum. ma gdje se nalazili. U Izl 16.26 Pjesme koje su se pjevale u hramu. Zato Biblija u ritmu vremena gleda ritam objave Boga: ne dokidajući kozmičke stvarnosti vremena niti stvarnosti vremena kao elementa 26 27 Usp. str. počinak)nalazimo u Post 2. 134. nalazimo u knjizi psalama. «Bog je dakle u Bibliji početnik vremena. U hramu se molila svakodnevna jutarnja i večernja molitva a najvjerojatnije i druge molitve. 11). Izraelci imaju i godišnje blagdane koji ih podsjećaju na određena razdoblja njihove povijesti. okretali su se pri osobnoj molitvi. u kojoj se ostvaruje unaprijed određeni naum čovjekova spasenja. 23.26 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE za Blagdan sjenica. . 8-10 zapovijeda se narodu Božjem da održava šabat. Oni koji nisu mogli prisustvovati molitvi u samome hramu. prije objave Deset zapovjedi vidimo da su Izraelci na Šabat potpuno odmarali.2. Struktura psalama je takva da izražava molitveno raspoloženje. 18) . u podne koju Danijel moli (Dn 6.5. 1-3.

«To je bio najdraži i najradosniji blagdan. 10.»28 Blagdani se počinu slaviti u Mojsijevom razdoblju i to već spomenuti Šabat. str. Levitski zakonik 23: 15-21. Pasha je bio najvažniji godišnji blagdan. str. Blagdan je poslije postao poznat kao Pedesetnica prema grčkoj riječi ‘pentekostes’ koja znači ‘pedeset’. prinošenu uoči Božjeg izbavljenja Izraelaca iz Egipta. i to bez kvasca (‘beskvasni kruh’). a poštedio prvorođence Egipta. Izlazak 12. Enciklopedija Biblije. ali u novozavjetno je vrijeme bila glavna ‘hodočasnička’ svetkovina u Jeruzalemu. 120. Bilo je to vrijeme velike radosti i zahvaljivanja za Božje darove kroz žetvu. posvetitelj vremena. Krist. Tako je Pasha postala podsjetnikom na prvu žrtvu takve vrste. I do danas se taj blagdan održao kao najvažnija židovska svetkovina. str. Enciklopedija Biblije.29 Blagdan sedmica. Ponovljeni zakon 16:19-12. nisana.31 28 V. Marko 14: 1-2.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 27 ljudske povijesti. 1996. na krovovima kuća. zatim mjesečni blagdan Svetkovina mladog mjeseca. Biblija gleda vrijeme pod vidom objave i ostvarenja Božjeg nauma spasenja u njemu. Izlazak 23:16. berba grožđa i maslina. Dio svetkovine bio je i boravak na otvorenom u vrtu. ZAGORAC. anđeo smrti ubijao je Egipćane. 120. 30 29 «Na kraju žetve žita svećenik je prinio dva hljeba kruha umiješena od novoga brašna uz žrtvovanje životinja. To je također bio podsjetnik za brze pripreme za odlazak kada je faraon konačno dopustio da Izraelci napuste Egipat. U početku se Pasha svetkovala po kućama. dan mjesečeva mlađaka koji je označavao početak svakoga novoga mjeseca i bio praćen zvucima trube. Podsjećao ih je na prvi kruh napravljen od žita koji su jeli četiri dana nakon što su ušli u Kanaan. kad se završila žetva.30 i Blagdan sjenica. Tada je Bog ‘prolazio mimo’ kuća Izraelaca jer je krv janjeta bila poškropljena na nadvratak i oba dovratka.. Ti su šatori (ili ‘prebivališta’) bili 31 . u šatorima ili kolibama načinjenima od zelenih grančica. te tri godišnja velika blagdana: Blagdan pashe i beskvasnih kruhova. Svetkovao se u jesen kad su skupljeni svi plodovi. jeo se kruh koji se brzo mijesio. kao tjedni blagdan. Jošua 5. To se zbivalo pedeset dana (ili sedam sedmica i jedan dan) nakon Pashe i početka žetve. 10-12. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Pri pashalnom objedu i tijekom cijelog tjedna. Te je noći svaka obitelj prinijela na žrtvu jedno janje. Prva se pasha zbila u večer uoči 14.

Enciklopedija Biblije. god. 32 Prvi dan sedmog mjeseca trube su pozivale na posebnu svečanost. Zatim bi uzeo jarca. Pr. Biblijske starine.. Stari nam zavjet govori i o drugim svetkovinama kao npr. str. str. najsvetiji dio Prebivališta (Svetog šatora ili Hrama. a nakon sužanjstva uzimao se kao blagdan nove godine iako su se i dalje dani brojili od nisana (ožujak/travanj). str. štovalo i prinosilo žrtve.36 2. Svećenstvo Dok su poganske kultove vodili svećenici.» Enciklopedija Biblije. i nakon što je stavio ruku na njegovu glavu.5.» Enciklopedija Biblije.» Enciklopedija Biblije. Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. Kr.» Enciklopedija Biblije. obučen u odjeću od bijelog platna. 120-139. A REBIĆ. Osim ovih velikih blagdana. REBIĆ. Toga se dana odmaralo.. a zatim drugu žrtvu za grijeh naroda. očistio i ponovno posvetio drugi Hram koji je obeščastio sirijski tiranin Antioh IV. 121. poznatoga kao žrtveni jarac. Nova godina (Roš Hašana). str. 199-210.Usp. Prije se nazivao Srebrne trube. On se još naziva Svjetla jer su ljudi palili svjetiljke po kućama i sinagogama. To je nutarnji. 152. Središnje teme Staroga zavjeta. Veliki bi svećenik. 121. Epifan. Purim znači ‘ždrijeb’ a odnosi se na ždrijeb koji je bacio Haman. pustio ga je u pustinju kao znak da je grijeh cijele zajednice uklonjen. A. «Taj je blagdan bio spomen na dan kada je Juda Makabejac 165. Izraelska bogoslužja u doba patrijarha vode očevi kao posrednici između podsjetnici Izraelcima na vrijeme kada su boravili u šatorima u pustinji. 121. «Na taj je dan (Jom Kippur) sav izraelski narod priznavao svoj grijeh i tražio Božje oproštenje i očišćenje. «Uzbudljiva i bučna svetkovina koja vuče podrijetlo iz vremena kada su Estera i njezin rođak Mordokaj spasili židovski narod od masakra za vladavine perzijskog kralja Kserksa ‘Ahasvera’). najprije prinio žrtvu za svoj grijeh i grijeh svećenstva. Usp. 120. Purim35 i sl. Ondje je škropio krvlju žrtve. 121. str. str.33 Posvećenja hrama (hannukah)34. Bio je to jedini dan u godini na koji je ulazio u Svetinju nad svetinjama.28 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Svi ovi blagdani imali su povijesno-spasenjsko značenje. kraljev prvi dostojanstvenik da odluči kojeg će dana poubijati Židove. str.3. 33 34 35 36 .32 Dan pomirenja (Jom kippur).

REBIĆ. dobio svećeničko odijelo i svečano blagoslovio narod. Usp. str. Također su u Božje ime odgovarali na pitanja kao na primjer. Biblijski priručnik.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 29 Boga i ljudi svoga roda i plemena. te ima važnu. Poradi svoje svete zadaće bili su podređeni strogim pravilima obredne čistoće. str. što treba činiti i tako dalje. Njihove su dužnosti vezane za svetište i hramske žrtve no imali su i druge dužnosti. paliti dva puta na dan tamjan na kadionom žrtveniku. Levijevi38 sinovi (leviti) određeni su za levitsku a Mojsijev brat Aron i njegovi potomci za svećeničku službu od kojih se izabirao Veliki svećenik.37 Organiziraniji oblici bogoslužja. . A. 179. Pravila za velikog svećenika bila su još stroža. naučavatelj i tumač Zakona. čistiti svjetiljke na svijećnjaku. U svećenički stalež ulazilo se posebnim obredom posvećenja: bio je pomazan uljem na čelu u obliku slova kaf. bogoštovnog mjesta pa tako i ustanova svećenstva spadaju u Mojsijevo doba. godini života nasljeđuje obiteljski svoju službu (za razliku od novozavjetnog shvaćanja poziva u službu). U tu su se svrhu služili kamenjem Urim i Tumim. u 30. str. neizostavnu ulogu u starozavjetnom bogoštovlju. Levije. 158. prinositi žrtve…»39 Svećenik je službeni čuvar. Središnje teme Staroga zavjeta. kakav treba on biti. Središnje teme Staroga zavjeta. može li se ići u bitku i sl. Svećenici su imali dužnost: svake subote postaviti na zlatni stol u Hramu posvećeni kruh. koje je Veliki svećenik čuvao u vrećici na prsima. Tako su muškarci iz triju Levijevih rodova činili hramski pjevački zbor te su najvjerojatnije sastavili određene psalme poput Ps 85 i 87. jedan od Jakovljevih sinova. Ukoliko je izvukao 37 38 39 40 Usp. «U svećeničkom kodeksu (Levitiski zakonik) bilo je glede svećenika sve točno određeno: tko može biti svećenik. REBIĆ. 156.40 Svećenik. A.

. Na Šabat su se vjernici okupljali u sinagogi na slušanje. torah). Bogoslužja su se održavala na Šabat (subotu) 41 42 Enciklopedija Biblije. 1990.30 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Urim. zborište) jest zgrada i prostorija42 u kojoj su se Židovi sabirali na bogoslužja izvan Jeruzalema. Pretpostavlja se da su Židovi koji su nakon razorenja Jeruzalema 587. E. hebr. Pravokutnog je tlocrta. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.» Leksikon ikonografije..41 2. Aron haqqodeš) to jest škrinja u kojoj su pohranjeni svitci tore. Sinagoga Sinagoga (od grče riječi synagoge =skupljanje. 104. Svet Novoga zaveta.. čitanje i tumačenje Božje riječi. koji je raspoređivao čitače i molitelje te birao govornike. a sa svake strane tog kovčega po jedan sedmerokraki svijećnjak. Nemamo pouzdane podatke o početku nastanka sinagoge. Također su poučavali Božji narod Zakonu. na molitvu. Ispred njega gori vječno svjetlo. godine prije Krista bili preseljeni u Babilon tamo organizirali i svoj vjerski život i ustrojili sinagogu. to bi značilo «ne» a ukoliko bi izvukao Tumim to bi značilo «da». Usp. nalazi se povišeno mjesto na kojem stoji ‘sveti kovčeg’ (hebr. 532. 126-127.43 Kasnije kršćansko novozavjetno bogoslužje najbliže je sinagogalnom bogoslužju. Na jednoj strani te osi. 43 . stol s kojeg se čita Tora (Zakon. str. U sinagogalnom bogoslužju mogli su biti uključeni i punopravni vjernici koji su čitali pa i tumačili pročitani biblijski odjeljak. pjevanje te završni blagoslov. a uzdužna joj je os okrenuta prema Jeruzalemu. U sredini prostorije nalazi se almenor. Beograd: Pravoslavlje. U sinagogi nije bilo svećenika već je sinagogom predsjedavao nadglednik odnosno predstojnik sinagoge. str. 1986. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Sinagoga «Ima svoj poseban arhitektonski oblik.6. a glavni su mu elementi stupovi na bočnim stranama i u dnu koji nose trostranu galeriju (emporu) namijenjenu ženama. do ulaza. LOZE. str..

«Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva! Neka te Jahve licem svojim obasja. milostiv ti bude! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!» Br 6.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 31 ali i radnim danima. svim srcem svojim. str. 24-26 45 46 . 1 i 2 Samuelova te 1 i 2 Kraljeva. Povijest liturgije. Liturgija sinagoge upotpunjuje liturgiju hrama. 1989. 4-945 2. Midraš. Napominji ih svojim sinovima.46 Budući je sinagogalno bogoslužje nastalo u izgnanstvu. Šem’a: uvodna molitva iz Pnz 6. neka ti se urežu u srce. Boga svoga. Z PAŽIN. Đakovo: Visoka bogoslovna škola. 4. 3. kad lijegaš i kad ustaješ. Jahve je jedan. (skripta za internu upotrebu slušača). 4-9. Knjiga Sudaca. Ispiši ih na dovratnicima kuće svoje i na vratima svojim» Pnz 6. Završni blagoslov iz Br 6. tumačenje/propovijed (tada je bila izrečena živom riječju a danas se samo čitaju stari midraši). posebice ponedjeljkom i četvrtkom te na velike blagdane. svrha sinagoge bila je da održi bogoštovni život židovske zajednice u dijaspori. svom dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem. «Čuj Izraele! Jahve je Bog naš. Zato ljubi Jahvu. 44 Usp. Da bi se bogoslužje u sinagogi moglo održati. potrebna je bila nazočnost najmanje sedam muškaraca. Priveži ih na svoju ruku za znak. i neka ti budu kao zapis među očima. 22-26. Psalmi 5. 3. Navest ćemo ovdje redoslijed sinagogalnog bogoslužja u apostolsko vrijeme koje je zasigurno postalo uzor ranog kršćanskog bogoslužja: 44 1. Čitanja a) Tora – Petoknjižje (bilo je podijeljeno u 164 čitanja) b) Proroci – osim proročkih knjiga ovdje su ubrajane i knjige Jošuina. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem.

X. no spomenute činjenice su značajne kao uvod u bolje shvaćanje i razumijevanje novozavjetnog bogoslužja. Enciklopedija Biblije. str. 105. str.32 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE no ne preuzima povlastice hrama. str. Kršćani štuju istoga Boga koji se objavio narodu Izraelu u Starome zavjetu. Svet Novoga zaveta. Budući se kršćanstvo prirodno nadovezuje na starozavjetnu objavu. Usp. . LEON DUFOUR. 95.47 Sinagoga je nazvana «Svetinja u malom» i u njoj se preklinjalo Boga da obnovi hram. 135. 47 48 49 Usp. tako i novozavjetno bogoslužje ima svoje korijene upravo u starozavjetnom štovanju Boga.49 Svakako da bi smo mogli još govoriti o različitim aspektima starozavjetnog bogoslužja. LOZE. Rječnik biblijske teologije. Usp. E.48 Sinagoga je također služila i kao mjesna škola te kao sjedište mjesne uprave.

ZAGORAC. propovijedao je u sinagogama (Mk 14. Tu su Židovi najprisnije doživljavali Boga u susretu s njim. Ipak ima ozbiljnih primjedbi na konkretno vršenje toga kulta. 20-24). Od sada pa nadalje Krist će biti središte bogoštovlja. Kristova svećenička služba. Iv 2. 22). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 10. str. Sjeme je riječ Božja. koje se svode na potrebu obraćenja – očišćenja židovskog kulta. str. 73. Krist je svoju službu započeo i obavljao u ozračju židovskog bogoštovnog sustava. 20).. 1997. 1993.ISUS I 3. no u isto vrijeme najavljuje novo središte bogoslužja. V. tijekom blagdana Isus odlazi u hram (Lk 2. 205.»50 Svojim čišćenjem hrama (Iv 2. Za Židove je materijalni hram bio mjesto Božje prisutnosti i blizine. 13. 41. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 22 i dalje). .. Nakon njegovog rođenja roditelji su ga prikazali u hramu (Lk 2. 14 i dalje) Isus iskazuje poštovanje hramu (hram je «dom njegova Oca»).51 U svome razgovoru sa ženom Samarjankom Isus najavljuje novi oblik bogoslužja koji će biti u «duhu i istini» (Iv 4. BOGOSLUŽJE K ršćansko bogoslužje započinje s Isusom. 51 50 B. Iv 18. DUDA. U svome djelovanju «Isus Krist nije zauzeo stav protiv tadašnjega kulta svoga naroda u hramu i sinagogi. 49.

206. 9-13). 25-27. FRANCE.52 Isus je navjestitelj.) Isus uči svoje učenike moliti dajući im kao primjer molitvu Očenaš (Mt 6. Mt 1. Ona podučava Kristove učenike što uistinu znači istinsko bogoslužje.. Zasigurno da je ova molitva dana kao uzor kršćanima kako moliti vlastitu molitvu... Michigan: Baker Book House. 1997. 53 54 . Daruvar: Logos. pred svojim učenicima (Mat 6. A. 1-26) i privatno (Mt 14. Usp. ali nedvojbeno je da je ona postala i u formalnom smislu dio kršćanske liturgijske prakse do danas. Lk 6. Mt 26. Mk 14. Ono se sastoji u proslavljanju Boga i povjerenju u Njega. 21-22. Evanđelje po Mateju. 2-4. Lk 5. V. R. Njima valja opraštati jer će jedino na taj način i nama biti oprošteno. Lk 10. Ivan.34 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Dolazi dakle vrijeme kada će ljudi znati zašto se klanjaju (istiniti Bog se objavljuje u Kristu). 212. tumačenje evanđelja po Ivanu. 35. odnosno izmirenje s bližnjima. te će njihovo klanjanje biti izraz ne samo njihova položaja tijela. str. Opraštanje. Iv 17. 16.54 52 Usp. str. 39-45). Lk 11. L. Kristova svećenička služba. 138. CARSON. T. Isus je molitvu obavljao u uobičajeno vrijeme židovske molitve. 63. 34. 28. propovjednik riječi Božje u sinagogi (Mk 14. 20). Iv 11. 23. 41-42). 1997. 49. str. Usp. Lk 9. str. Mk 15. ali i u ispravnom odnosu prema bližnjima. Daruvar: Logos. već izraz njihova duha. ZAGORAC. Grand Rapids. 46. 39-42.. Mt 27. Ova molitva će zauzeti značajno mjesto u privatnoj kršćanskoj molitvi kao i u bogoslužju kršćanske crkve. ali i na otvorenome (Mt 5 do 7 poglavlja i sl. 24). MORIS. 36. 12. 9-13.53 Isus podučava molitvi i svojim vlastitim primjerom. D. Worship: Adoration and Action. Molio je javno (Mt 11. 1993. pretpostavka je prinošenju žrtvenog dara (Mt 5. Iv 18. Lk 22.

uz ranije izrečenu molitvu Očenaš liturgijski obrazac koji će kršćanska crkva koristiti pri svakom euharistijskom bogoslužju do danas. Kristova svećenička služba. 57 . 13-17). Nasville: A Division of Star Song Publishing Group. str. ZAGORAC. Krist se kod blagoslova kruha i vina koristi uobičajenom židovskom pashalnom molitvom. WEBBER. Worship is a Verb. on ispunjava zahtjeve obrednih pranja i čišćenja koja su simbolizirala prijelaz preko Crvenoga mora i rijeke Jordana. 51.56 Pasha je simbolizirala oslobođenje. rekli bi smo danas sakrament euharistije. O euharistiji odnosno Večeri Gospodnjoj bit će više govora u ovoj knjizi.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 35 U Kristovoj proslavi pashalne večere sa svojim učenicima (Lk 22. no u Kristu ona poprima istinsko ispunjenje. prepoznaje se. «U tom smislu je Krist pranje vodom (krštenje) uzeo kao znak prijelaza svojih vjernika s njime iz Egipta ovoga svijeta u kraljevstvo Božje. 1992. On je dakle naviještao riječ Božju. Primajući Ivanovo krštenje (Mt 3. Tako Isusovo novo krštenje ispunja naviještaj i smisao svih obrednih pranja iz Staroga zavjeta.E.»57 Možemo ustvrditi da Isus postavlja temelje kršćanskom bogoslužju. 208. dao novi značaj i ukazao na novi pristup molitvi. Isus je začetnik i kršćanskog krštenja. dolazi do uspostave bitnog elementa za kršćansko bogoslužje. R. ustanovio je sakrament euharistije odnosno Večere Gospod- 55 56 U liturgijskoj tradiciji ove se riječi nazivaju Riječi ustanovljenja. kojim se ispunja proroštvo staroga prijelaza.55 Uspostavljajući dakle euharistiju.. odnosno kršćanskoj liturgiji. koja je u samom središtu židovske bogoštovne tradicije. a to je euharistija ili Večera Gospodnja. 14-20). V. U Isusovim riječima: «Ovo je tijelo moje… ovo je krv moja». str.

36 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nje. 17). slika koja svoje ispunjenje nalazi u Kristu. ZAGORAC. «Isus je sve stvarnosti Starog zavjeta gledao kao nešto provizorno. 14-29) i sa šabatom. 206-207. Dakle.»58 58 V. privremeno. ostvarenje u njegovoj osobi. Jer ‘ne mislite da sam došao ukinuti Zakon i Proroke. Sve je dakle u Starom zavjetu. Nisam došao ukinuti. . pa i stvarnost kulta. Zato on sebe poistovjećuje s hramom (Iv 2. nego ispuniti’ (Mt 5. Kristova svećenička služba. kao navještaj i pripravu koja nalazi svoje ispunjenje. str. blagdanom i osobito poistovjećuje svoju smrt i uskrsnuće s Pashom. osobno nam je ostavio i u svome učenju i svojim vlastitim primjerom glavne naglaske kršćanskoga bogoslužja.

Pavao je govorio prisutnima. koji je sjedio na prozoru uhvati dubok san te on. Kako je kanio sutradan otići. Digoše ga već mrtva. Pavao siđe. vjerovanju i praksi prve crkve.1. Nadalje. produži govor do ponoći. zajedničkom životu.POČECI KRŠĆANSKE 4. lomljenju kruha i u molitvama. A nekog mladića imenom Eutiha. nadnese se nada nj. Evo nekih opisa bogoslužja koje nalazimo u Novome zavjetu: «Oni su bili postojani u apostolskoj nauci. Liturgija u Djelima apostolskim i poslanicama Knjiga Djela apostolskih i poslanice značajni su izvori za prikupljanje podataka o životu. obujmi ga i reče: ‘Nemojte se uznemiravati: Njegova je duša u njemu’. dok je Pavao i dalje govorio. 4. U gornjoj sobi gdje smo se skupili bile su mnoge svjetiljke. pade s trećeg kata dolje. Opet se pope. djelovanju.» (Dj 2. kad se sastadosmo da lomimo kruh. razvoj liturgije možemo pratiti kroz novozavjetne spise. svladan snom. razlomi i blagova kruh te proslijedi s . LITURGIJE U prethodnom smo poglavlju ustvrdili kako je upravo Krist začetnik novozavjetnog bogoslužja. 42) «U prvi dan sedmice.

Zajednička su blagovanja bila zapravo večere odnosno zajed- 59 Novi zavjet koristi nekoliko izraza za Večeru Gospodnju: Večera Gospodnja. 1987. Novi Sad: Dobra Vest. Izraz lomljenje kruha nalazimo u 1 Kor 10. I onda otputova. 16 i Dj 2. Lomljenje kruha – euharistija59 U tekstovima koje smo naveli a iz kojih se vidi praksa ranog kršćanskog bogoslužja. molitva i propovijedanje.1. Grčka riječ za zajedništvo u smislu Večere Gospodnje je koinonia. . Izraz Euharistija dolazi od grčke riječi eukharistia što znači zahvala.38 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE propovijedanjem dugo – sve do zore. STAGG. ona je evidentno bila neizostavan dio kršćanskoga zajedništva rane Crkve. 7-12). Večera Gospodnja pojavljuje se samo u 1 Kor 11. U Djelima apostolskim nalazimo dva čina rane crkve u vezi s blagovanjem a to su lomljenje kruha i zajedničko blagovanje. 19. «Zar nije posvećeni kalež koji posvećujemo zajedništvo s krvlju Kristovom? Zar nije kruh koji lomimo zajedništvo s tijelom Kristovim?» (1 Kor 10. Lk 22. Nema sumnje da su prvi kršćani redovito na svojim sastancima lomili i kruh odnosno blagovali Večeru Gospodnju. prva je crkva nastavila činiti Kristovo djelo i u bogoštovnom smislu.1. Novi zavjet također koristi i izraz zajedništvo da opiše Večeru Gospodnju. 20. lomljenje kruha. Iako imamo i druge tekstove u Novome zavjetu koji oslikavaju ranu kršćansku liturgiju. str. evidentno je da se redovito spominje lomljenje kruha. Teologija Novoga zavjeta.» (Dj 20. 4. Ovaj izraz nalazimo i 1 Kor 10. 180-183. U spomenutim tekstovima to su: lomljenje kruha. ovi nam dostatno pokazuju glavne elemente bogoštovlja. Kako bilo. 16. Luka u svome evanđelju navodi da je Krist zahvalio (eukharistesas) za kruh i čašu. zahvalno mišljenje. Dakle. Upravo u ovoj praksi rane Crkve određene su kršćanske denominacije ustvrdile da je euharistija u ranoj Crkvi bila središte kršćanskoga bogoslužja.. Usp. euharistija i zajedništvo. 16). F. 42.

koje je Krist ustanovio a koje je rana Crkva prihvatila kao liturgijski obrazac kod blagovanja. dakle. VORGRIMLER. . No iz određenih se novozavjetnih tekstova mogu naslutiti određeni liturgijski obrasci. 61 Usp.1. str. te reče: Ovo činite (svaki put kad ga pijete) na moju uspomenu!» (1 Kor 11. Molitva – liturgijski obrasci U Novome zavjetu ne nalazimo točan redoslijed odnosno formu kršćanskoga bogoslužja. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.. GNILKA.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 39 nički objedi ljubavi. Usp. Teologija Novoga zavjeta. Iz Pavlovih se riječi. Pavao ovaj liturgijski obrazac predaje dalje crkvama:61 «Gospodin Isus one noći u koju bijaše izdan uze kruh te zahvali. Đakovo: Karitativni fond: Ne živi čovjek samo o kruhu. nazvani Agape. Ove su riječi najbliže riječima ustanovljenja iz Lk 22. 1999. K. 4. dade naslutiti kako je upravo ovaj obrazac služio u ranom bogoslužju kod molitve nad euharistijskim kruhom i vinom. Teološki rječnik. 11-12. 19. str. ponajprije ljubav Božju prema ljudima te ljubavi ljudi međusobno i prema Bogu. za razliku od samoga čina lomljenja kruha i blagovanja kruha i vina kao uspomene na Kristovu smrt. poslije večere. 96-97. razlomi ga i reče: ‘Ovo je tijelo moje koje je za vas.. 2004. Razlog zašto se Agape nisu održale moguće je naći i u zloupotrebama koje su se događale u ranoj Crkvi (1 Kor 1. 17 i dalje). evidentno je da apostol Pavao. Kada govorimo o Večeri Gospodnjoj.2.60 Agape se kasnije nisu održale unutar kršćanskoga bogoslužja. Već smo spomenuli Kristovu molitvu Očenaš kao i riječi ustanov60 U grčkom jeziku Agape označava ljubav. vezano uz njeno blagovanje preuzima i vjeroispovjedne formule. J. RAHNER i H. 23b-25). Ovo činite na moju uspomenu! Isto tako uze kalež.

što je bilo i prirodno. za kraljeve i za sve koji su na višem položaju. i to možda zato što su kršćani skloni tome da vladare izostavljaju iz svojih molitava. 1. ZAGORAC.» Ovdje nalazimo princip molitve za vlasti. 12.63 O javnoj molitvi apostol Pavao govori u 1 Tim 2. «Molitve od sveopćeg značenja ograničene su na molitve za ljude koji vladaju.62 Neki elementi starozavjetnog bogoslužja. Ivan Apostol opisuje nebesko bogoslužje u Otk 7. V. zahvaljivanja za sve ljude. da mognemo provoditi tih i miran život u punoj pobožnosti i dostojanstvu. Tim je aklamacijama zajednica potvrđivala pročitani ili izgovoreni tekst. budući su prvi kršćani dolazili iz židovstva. izrazi: aleluja. prije svega. 47. 6 i dalje. Možemo pretpostaviti kako je prva Crkva koristila sinagogalne odnosno starozavjetne obrasce. 5b spominje se molitva hvale (hvalebnica) i prošnje (molbenica). Da su se Kristove riječi ustanovljenja koristile u bogoslužju rane Crkve potvrđuje nam apostol Pavao u 1 Kor 11. 24-31. molim da se upravljaju prošnje. Zasigurno su židovski bogoštovni elementi imali utjecaja na rano kršćansko bogoslužje. Primjerice. sazivi. . No molitvom za vlasti može se osigurati «tih i miran život». 1-2: «Tako. molitve. u Djelima apostolskim 2. 23-26. Moguće je da se hvalebnica izricala po židovskom načinu berakah. 12. Kristova otajstva. 4. 24. 95. 10.40 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE ljenja Večere Gospodnje. amen i hosana. osobito 62 63 Berakah od hebrejske riječi barak=blagoslivljati. 19. str. 42. 14. Usp. 3. te nam je tako sačuvao oblike pojedinih aklamacija koje je najvjerojatnije prva Crkva koristila na bogoslužjima. Kršćani su pozvani moliti i za one od kojih im je nerijetko prijetila i opasnost. odnosno molitvu. a koje je prva Crkva rabila kao aklamacije sačuvani su do danas u kršćanskim bogoslužjima kao npr.

Daruvar: Logos. jer građani – kršćani na taj način mogu utjecati na razvoj državne politike. 1997. 16-22. 11-13. Njih nalazimo u Rim 8. nastavljajući zapravo vršiti Kristovo djelo. Javna molitva odnosno javna bogoslužja. Daruvar: Logos. 5-9 i sl. 1 Pt 1.65 64 65 D. 3-5. što je činjenica koja se često zaboravlja. one trebaju biti predmet molitve. 15-20. bez obzira na njihovu narodnost. dakle. 3.»64 No osim konkretne molitve za vlasti. dakle. a jedan neka tumači!» (27 stih). Ef 1. 63-64 Usp. J. 16. Pavao daje prednost molitvi «umom» (1 Kor 14 poglavlje). 1. no mora ju pratiti i dar «tumačenja jezika». W. Upravo na ovome primjeru vidimo naznake Pavlove težnje da se bogoslužje organizira te da ima svoj određeni red i sklad. već za sve ljude. osim u teškim. Pastoralne poslanice. Crkva obavlja posredničku službu. str. 15-16. Kol 1. GUTHRIE. 5. Određene su egzegete također mišljenja kako su pojedini dijelovi poslanica (himne) uzeti iz ranokršćanske liturgije. GUTHRIE. Efežanima. moraju imati svoj red. str. «Ako se govori tuđim jezikom. 18-22. Crkva treba moliti za «sve ljude». Z. Povijest liturgije. 105- . str. R. 22-25. 1. 30 i 32. PAŽIN. 2 Tim 2.. 1997. 1 Tim 3. 4. STOTT. 6-11. Obzirom na praksu crkve u Korintu da se za vrijeme bogoslužja moli «u jezicima».. Crkva. neka govore dvojica – ili najviše trojica – i to po redu. Fil 2. 3 – 14. Tim 6. Osim o sadržaju molitve. Pavao govori i o načinu molitve. što je bila molitva «duhom». 28-29. 1 Sol 5.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 41 kada su oni otvoreno neprijateljski nastrojeni… Bez obzira na to jesu li državne vlasti zloupotrebljavale svoj položaj ili ne. 2. Molitva «u jezicima» može biti korisna.. sudbonosnim razdobljima. str. D. religijsku ili inu pripadnost. Pastoralne. 20. Prva je Crkva u molitvi koristila i himne ili hvalospjeve. ne moli samo za svoje članove.

str. Pavao i Barnaba su. 192-195. 11). neke razlike ipak postoje. STAGG. kojega nitko od ljudi nije vidio i ne može vidjeti. The Ministry in Historical Perspectives. str. P. «The Ministry of the New Testament». GUTHRIE. 66 67 Usp. F. R. Propovijedanje i naučavanje su u ranoj Crkvi bile dvije različite djelatnosti. Worship in the Early Church. 35).» po mišljenjima određenih egzegeta također spada u dio starozavjetne liturgije budući odiše židovskim duhom. STAGG. 1988. 36 i dalje. u: Rewiew and Expositor. 1/1959. D. WILLIAMS. a mora biti prisutno i pažljivo i neprestano propovijedanje onima koji su uzvjerovali evanđelje. str.1. Već sam izraz ‘učenik’ nosi u sebi novozavjetni naglasak na podučavanju onih koji su bili evangelizirani. naučavali i navješćivali riječ u Antiohiji (Dj 15. F. str.42 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Spomenuti hvalospjev iz 1 Tim 6. Michigan: Eerdmans.66 4. 42). Teologija Novoga zavjeta. poput mnogih drugih. Propovijedanje i naučavanje Euharistiju i molitvu upotpunjavale su službe propovijedanja (kerigma) i naučavanja (didache).. U ovakvom propovijedanju mora postojati prostor za učenje. 206. 1: D..» 67 106. str. Njih je vrijedno zapaziti. R NEIBUHR i D. Grand Rapids. U poslanici Efežanima se služba učenja blisko združuje sa službom pastira (Ef 4. propovijedanja i naučavanja. .3. Rani su kršćani svakodnevno propovijedali i naučavali (Dj 5. Teologija Novoga zavjeta. 39-52.. 15b-16: «Blaženi i jedini Vrhovnik. Usp. MOODY. Pastoralne. «Iako se ne pravi oštra razlika između kerigme i didache. str. Njemu čast i vječna vlast! Amen. MARTIN. koji je jedini besmrtan i koji boravi u nepristupačnoj svjetlosti. Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. 106.

68 spominje se popis darova (charismata)68 koje određeni vjernici posjeduju i kojima mogu aktivno sudjelovati u bogoslužju.4. Apostol Pavao govori u Ef 5. 19: «Govorite jedni drugima u psalmima. Taj slijed se. preuzeti iz židovske liturgije. To su starješine (grčki: presbuteroi) i nadglednici (episkopoi).1. Ovakvo je shvaćanje danas prisutno u episkopalno ustrojenim crkvama poput Rimokatoličke. U katoličkoj i 69 70 . Rim 12. Predvodnici bogoslužja – sudjelovanje vjernika Glede samoga vođenja bogoslužja može se pretpostaviti da je Crkva isticala i ohrabrivala aktivno sudjelovanje svih nadarenih vjernika. u svim religijama zadužena da u ime zajednice prinosi žrtve božanstvu te da posreduje između božanstva i ljudi. 28-30. Pravoslavne. jezici. I ovi su elementi. Novi zavjet također spominje i druge prepoznate službenike koji su vjerojatno imali odgovornost u organizaciji ne samo crkve kao organizirane zajednice već i bogoslužja. uočavamo i druge elemente ranokršćanske liturgije: pjesmu i psalme. uz sliku spontanog bogoslužja. dar ozdravljanja. uvodeći učenje o tzv. apostolskoj sukcesiji (naslijeđu). U tekstovima poput 1 Kor 12. sukladno ovome učenju. vjera. moć čudesa. posebice psalmi. Anglikanske i sl. biskupi svećenike (prezbitere) i đakone. Naime. posebice euharistiju. Hrvatska riječ svećenik prijevod je latinske riječi sacerdos a koja označava osobu koja je općenito. znanje. razlikovanje duhova. starješinska služba i sl. 8-10. U tome je smislu uistinu bila živa. proroštvo. Krist je zaredio apostole. dar tumačenja jezika. prezbitersku i biskupsku.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 43 4.69 Svoje službenike također nazivaju svećenicima70 68 To su mudrost. karizmatska zajednica. po ovome shvaćanju održao do danas i jedino valjano zaređeni biskupi mogu zaređivati svećenike koji opet mogu valjano obavljati sakramente. apostoli biskupe. Crkva je u kasnijem periodu ustrojila tri stupnja svećenstva: đakonsku. hvalospjevima i nadahnutim pjesmama! Pjevajte Gospodinu u svom srcu i slavite ga!» Ovdje.

Nedjelja – Dan Gospodnji Poput Židova koji su imali svoj tjedni blagdan. odnosno euharistije. obzirom na progonstvo koje je uslijedilo protiv kršćana. 2. No protestanti uglavnom odbacuju ovakvo mehaničko shvaćanje apostolskog naslijeđa i svoje službenike u pravilu ne nazivaju svećenicima. središnji dan tjednog okupljanja Šabat. Obzirom na drugačije shvaćanje euharistije i posredništva u protestantskim crkvama. u kojima se obavlja bogoslužje . Zagreb: kršćanska sadašnjost. Otk 1. crkve. 2. . službenici se u pravilu ne nazivaju svećenicima već pastorima (lat. već se vjernici u Jeruzalemu okupljaju zajedno u hramu i u sinagogama na slušanje Božje riječi i molitvu. prinosi «žrtvu Novoga zavjeta» te dijeli ostale sakramente crkve.. tako se u kršćanstvu od samih početaka ističe prvi dan u tjednu – nedjelja. kao središnji tjedni dan okupljanja kršćana (Dj 20. 1990. 4. 3. str. 4. svećenik je osoba koja je zaređena u red prezbitera i koja posreduje između Boga i ljudi. Iako povijest svjedoči da je prijelaz sa subote na nedjelju bio postupan.44 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE zbog žrtvenog karaktera bogoslužja u ovim crkvama (a što je dakako povezano sa shvaćanjem euharistije. a po kućama se sastaju radi blagovanja Gospodnje večere (Dj 2. budući da odbacuju žrtveni karakter bogoslužja. 46). 553. Usp. 10). 1 Kor 16. u pravoslavnoj crkvi (kao i u drugim crkvama koje naglašavaju žrtveni karakter euharistije i posredništvo svećenika). pastor=pastir). Posjećivanje hrama najvjerojatnije nije dugo trajalo. o čemu ćemo kasnije govoriti). liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Leksikon ikonografije. Bogoštovna mjesta U samim počecima kršćanstva ne postoje izgrađena bogoštovna mjesta. 7. ali ovisno o papi i biskupima.

stoljeća reći da ‘slavimo uskrsnuće Gospodinovo’ (Epist. Word. W. WILLIMON. toga je dana Krist uskrsnuo od mrtvih.. Zato je veoma rano nedjelja nazvana i Danom Gospodnjim. Usp.. 22. Ciprijan će sredinom 3. a sv. 1984. Valley Forge: Judson Press.. Euharistija u životu crkve kroz povijest. 2). Kao što je Šabat u starozavjetnom bogoštovnom sustavu podsjećao Izrael na stvaranje. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 45 navedenim stihovima već nalazimo prve naznake kršćanskoga okupljanja nedjeljom. H. str. Sc. kako je pod torturom uspio utvrditi rimski prokonzul u Bitiniji Plinije Mlađi oko 111/112. Wine and Bread. J. 1989. toga je dana Duh Sveti sišao na apostole a što se smatra rođendanom Crkve. 72 . Ad Caecillium 16. 21. jer je upravo prvoga dana stvorena svjetlost. On svojim uskrsnućem prvoga dana u tjednu pobjeđuje smrt i tako čini sve novo. tako nedjelja podsjeća na novo stvaranje koje Krist ostvaruje po svojoj žrtvi i uskrsnuću. ŠAGI – BUNIĆ. nego li subotu. Water.72 71 T. str. I. O slavljenju nedjelje kao središnjega okupljanja kršćana imamo i povijesna svjedočanstva: «Prvi dan u tjednu izabran je za euharistijski sastanak zbog toga što se na taj dan zbilo Kristovo uskrsnuće: kršćani su se u zoru (ante lucem) sastajali i na sastanku naizmjenično pjevali pjesmu Kristu kao Bogu. Justin je stoljeće prije saopćio rimskom caru da se kršćani u nedjelju sastaju zbog toga što je toga dana Bog stvorio svijet i što je Isus Krist istog dana uskrsnuo od mrtvih i ‘ukazao se svojim apostolima i učenicima te ih naučio ono što i vama predajemo da ogledate’ (Apol. 67)».71 Kršćani su radije svetkovali nedjelju.

.46 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Tjedno slavljenje nedjelje kao dana Uskrsnuća jest temelj kasnijem uspostavljanju slavljenja Uskrsa te formiranju kršćanskog liturgijskog kalendara.

1. koji si nam dao spoznati po Isusu. 5. Kao vrijeme nastanka navodi se prva polovica 2. no vjerojatno je da je ovakav način moljenja Očenaša već bio uvriježen u to vrijeme. Ovaj nam spis daje značajne podatke o bogoslužju između 80. O tome svjedoče pojedini spisi iz toga razdoblja. ovako iskazujte hvalu (eucharistesate): 2.LITURGIJA U POAPOSTOLSKO 5. DOBA U poapostolskom razdoblju Crkve započinje i kreiranje prvih liturgijskih obrazaca. za sveti trs Davida sluge tvojega. tek 1873. zatim u 8. godine. No spis je otkriven mnogo kasnije. stoljeća. i 130. godine nakon Krista. i 10. poglavlju o postu i molitvi gdje se donosi molitva Očenaš s uputom da se ista moli tri puta dnevno. . poglavlju opisuje nam se postupak i molitva prilikom euharistijske službe: «IX. Didache nam u 7 poglavlju daje određene upute glede krštenja. Kraj Očenaša donosi na kraju liturgijsku doksologiju koja se inače ne nalazi ni u Matejevu ni u Lukinu evanđelju uz Očenaš. Najprije o čaši: Hvalu ti dajemo. Oče naš. A što se tiče euharistije. U 9. Didache Didache je jedan od najranijih spisa postapostolskog razdoblja.

.. svome sluzi (tou paidos sou): tebi slava u vijeke. posvećenu. Jer: tvoja je moć i slava u vijeke. koje si stavio da stanuje u našim srcima. A pošto se nasitite. 7. 6. poradi svetoga Imena tvoga. ŠAGI – BUNIĆ. jer si moćan: tebi slava u vijeke. Neka dođe milost (charis). Prije svega te hvalimo (eucharistomen). a nama si po svome sluzi Isusu milosno podario (echariso) duhovnu hranu i piće (pneumatiken trophen kai poton) za vječni život. i neka prođe ovaj svijet! ‘Amen’.48 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE svome sluzi (tou paidos sou). Povijest kršćanske literature I. nego samo oni koji su kršteni u ime Gospodnje. i sabran postade jedan. da je izbaviš od svega zla i da je usavršiš u svojoj ljubavi. 4. ‘Amen’. ‘Amen’. ‘Amen’. Saberi je od četiri vjetra. ‘Amen’. 5. Crkve svoje (tes ekklesias sou). X. Oče naš. 3. Oče sveti. Hvalu ti dajemo. Jer: tvoja je slava i moć u vijeke. za život i spoznaju (gnoseos). 3. dao si sinovima ljudskim hranu i piće da uživaju i da ti iskazuju hvalu (eucharistesosin). Kao što bijaše ovaj razlomljeni kruh (klasma) raspršen po bregovima. neka se obrati! Maranatha! Amen. Spomeni se Gospode. Tebi slava u vijeke. 5. tako neka se sabere tvoja Crkva s krajeva zemlje u tvoje kraljevstvo. Ti si. ovako iskazujte hvalu: 2. A prorocima (prophetais) dopustite. da iskazuju hvalu kako hoće. 4. Jer u vezi s time rekao je Gospodin: Ne dajte sveto psima. 1998. koju si nam dao spoznati po Isusu. A o razlomljenom kruhu (tou klasmatos): Hvalu ti dajemo. sve stvorio poradi imena svoga. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. i poradi spoznaje u vjere i besmrtnosti (gnoseos kai pisteos kai athanasias) koje si nam dao spoznati po Isusu svome sluzi: tebi slava u vijeke. ‘Amen’.»73 73 T. ‘Amen’. A nitko neka ne jede ni ne pije od vaše euharistije. 49. u svoje kraljevstvo koje si joj pripravio. gospodaru svemogući (despota pantokrator). str. Hosana domu Davidovu! Tko je svet neka dođe! Ako tko nije.

23. ADAM. Usp. Ova je opomena slična onoj u Didache 15.75 74 75 T. A. koja je ključni izraz za služenje stadu Kristovom ( Leitourgesantas amemptos toi poimnioi tou Christou meta tapeinophrosynes. Stoga se krštenje. str. Klement također upotrebljava riječ leiturgia. U 15. Ignacije opominje zajednicu u Efezu da se što češće sastaju na euharistiji i molitvi. 25 pa se može pretpostaviti da je ravnodušnost prema bogoslužju već bila uobičajena u određenim sredinama. mogu obaviti uz suglasnost biskupa. Klementova poslanica Korinćanima Ovaj spis potječe iz 96. Uvod u katoličku liturgiju. Večeri Gospodnjoj treba prethoditi ispovijed grijeha i međusobno pomirenje. 5. euharistija. 44. str. Poglavlja 59 i 60 donose molitve koje svjedoče o proširenom običaju da kršćanska crkva preuzima židovske molitvene tekstove. Ignacijevi spisi Antiohijski biskup Ignaice oko 110. 3). 2 i Heb 10. Povijest kršćanske literature I. hesychos kai anabausos. ženidba i sl. poglavlju vidljivo je da je dan za bogoslužje i euharistiju Dan Gospodnji (kath’ hemeran de Kyriou). 82. . poglavlju govori se o crkvenim službama: biskupima i đakonima koji vrše službu proroka i učitelja. ŠAGI – BUNIĆ.2.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 49 U 14. godine u svojih sedam poslanica ukazuje na potrebu da se kršćansko bogoslužje zaštiti od krivovjerja lažnih učitelja. godine poslije Krista a autor mu je biskup Klement za kojeg se drži da je bio blizak s apostolima Petrom i Pavlom.74 5.3.

50 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 5. str. a nenazočnima se šalje po đakonima. Nato. kako već rekosmo. a predstojnik upravi Bogu molitve iz dna duše. 5-6. Hipolitova apostolska predaja je od izuzetne važnosti. PAŽIN. Koliko već ima vremena.Prinošenje darova .4. bilo da borave u gradu ili na selu. Ovaj je spis nastao 76 77 Z.Propovijed . vino i voda.5. kad čitač prestane. . čitaju se spomen – zapisi apostola i knjige proročke. str. Apostolike paradosis – Traditio Apostolica (Apostolska predaja) Hipolita Rimskog Za proučavanje liturgije u poapostolskom dobu. A od euharistijske se hrane svakome dijeli i svatko prima. Prva apologija sv. predstojnik nas opomene i potakne živom riječju da se ugledamo u one primjere. Justina Ovaj dokument iz 150. A narod odobravajući klikne: Amen. Usp.Molitva vjernika . A poslije molitava. «A u dan zvan sunca (nedjelja) drži se zajednički sastanak svih. Povijest liturgije. Z.»76 Ovdje se jasno uočava struktura bogoslužja koja se tada primjenjivala: . godine nakon Krista donosi strukturu euharistijskog bogoslužja onog vremena.Svetopisamska čitanja . Povijest liturgije. PAŽIN.Euharistijska služba77 5. Zatim se dižemo svi zajedno i molimo molitve. 6. donese se kruh.

78 Hipolit također opisuje i određene liturgijske kretnje (radnje) koje služitelji (biskupi. određeni su liturgijski obrasci i do sada postojali. 79 Usp. kao i na postavljanje ostalih službenika u Crkvi. Velika povijest crkve I. 311. svećenika i đakona. H. Biskup s prezbiterima ispruža ruke nad darovima dok izgovara veliku molitvu hvale. Vrnjačka Banja. str. Kako smo do sada vidjeli. str. prezbiteri. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. On donosi doslovan tekst određenih obreda i samoga liturgijskog euharistijskog bogoslužja. . godine po Kristu. 108-109. Trebinje. Spis nadalje donosi tekst euharistijske liturgije. đakoni i vjernici) obavljaju tijekom bogoslužja.. a koju naizmjenično s biskupom izgovara i okupljena općina. što čine đakoni. govori o liturgijskim pravilima glede krštenja i sl. 1972. JEDIN. Pisac ovoga djela je Hipolit za koga je poznato da je bio rimski svećenik. no većina bogoslužja je ipak bila u domeni improvizacije sposobnih vođa. Tako Hipolit opisuje početak liturgije na način da se prinose darovi (kruh i vino).79 Najznačajniji je Hipolitov obrazac euharistijske liturgije budući je isti postao značajan za razvoj svih daljnjih euharistijskih liturgija: «Predvodnik: Gospodin s Vama! Narod: I s duhom tvojim! Predvodnik: Gore srca! Narod: Imamo kod Gospodina! Predvodnik: Hvalu dajmo Gospodinu! Narod: Dostojno je i pravedno! 78 Dela apostolska. Njegovi se tekstovi u 43 odjeljka odnose na zaređenje biskupa. No izgleda kao da s Hipolitom vrijeme improvizacije polako prestaje.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 51 oko 215. 1999.

Sve saberi u jedno i podaj svima koji uzimaju udjela u ovim otajstvima da se ispune tvojim Svetim Duhom. nedvojbeno je da Hipolitov kanon postaje osnovni obrazac za daljnje liturgijske forme. da ih učvrsti u vjeri i istini. PAŽIN. i prostora za slobodnu molitvu i improvizaciju još je uvijek bilo. tebi zahvali i reče: Uzmite.) bogoslužja i prisutan je u euharistijskim liturgijama različitih tradicija do danas 80 Z. raširio ruke trpeći. poslao si ga s neba u krilo Djevice koja ga je u utrobi nosila. Slično i kalež govoreći: Ovo je krv moja koja se za vas prolijeva. da od trpljenja oslobodi nas koji smo u te povjerovali. . velika zahvala i sl. jedite.»80 Ovo još uvijek nije bila službena liturgija toga vremena. prikazujemo ti kruh i kalež i zahvaljujemo ti. Isusu Kristu. koga si nam u posljednjim vremenima za Spasitelja i Otkupitelja i Navjestitelja poslao. Kad ovo činite. jer si nas držao vrijednima da pred tobom stojimo i tebi služimo. budući da ti se tako svidjelo. Bože po tvome ljubljenom Sinu. 10-11. meni na spomen činite. Povijest liturgije. On ostaje kao osnovni kanon (predslovlje. da smrt riješi i okove vražje prekine i podzemlje zgazi i prosvijetli pravedne i k cilju upravi i uskrsnuće objavi. Ocu i Sinu sa Svetim Duhom u svetoj Crkvi tvojoj sada i u vijeke vjekova. On je vršeći tvoju volju i stječući tebi Sveti narod. I dok se dragovoljno predavao muci. Sjećamo se stoga smrti i uskrsnuća njegova.52 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Predvodnik: Hvalu tebi uzdajemo. No. I molimo te da nam pošalješ svoga Svetoga Duha na prinos svoje Crkve. ovo je tijelo moje koje će se za vas lomiti. da te hvalimo i slavimo po Sinu tvome Isusu Kristu. On je Riječ tvoja nerazdvojiva po kojoj si sve načinio i. Amen. uze kruh. str. On se utjelovio i očitovao kao tvoj sin rođen od Djevice po Duhu Svetome. po kojemu slava i čast tebi.

Uvod u katoličku liturgiju. A. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave. Hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. 82 83 . 24-26. svet. svet Gospodin Bog Sabaot. milostiv ti bude! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!» Br 6.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 53 I u ovome obrascu se mogu prepoznati elementi židovske liturgije. «Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva! Neka te Jahve licem svojim obasja. najvjerojatnije je također preuzet iz starozavjetnog bogoslužja. str. U kršćanskim liturgijama toga vremena kao i u kasnijem periodu koristi se Aronov blagoslov.82 Liturgijski pozdravi poput Mir s vama ili Gospodin s vama (narod odgovara: i s duhom tvojim) također su preuzeti iz starozavjetnog bogoslužja. 21. Hosana u visini.83 81 Svet. ADAM. Usp. Trostruki hvalospjev Sanctus81 koji je postao sastavni dio euharistijskog kanona a o kojem će kasnije biti riječi.

.

kadi ih se tamjanom i dovodi do trona. str. Sloboda kršćanstva Kršćanstvo će do 4. valja ju prilagoditi novim okolnostima. 25. «Milanskim reskriptom tolerancije». Mnogi dvorski ceremonijali nalaze mjesta u liturgijskom slavlju. Službena odjeća biskupa ima određene 84 Usp. A.1. . Budući da se više ne obavlja na skrivenim mjestima i u katakombama. kojeg je car Konstantin 313. VRIJEME 6. kršćanstvo je steklo slobodu i jednakost s drugim religijama. kršćanstvo biti proglašeno jedinom zakonitom i državnom religijom tako da od progonjene Crkve nastaje povlaštena Crkva carstva. ADAM.RAZVOJ LITURGIJE U KONSTANTINOVO I POKONSTANTINOVO 6. Kasnije će. godine objavio i stavio na snagu. biskupe pri svečanim ulascima u baziliku prate lučonoše. raskošnija. novonastala situacija za Crkvu utjecat će u velikoj mjeri i na daljnji razvoj bogoslužja. stoljeća biti progonjeno.84 Ova. Biskupima se iskazuje čast klanjanjem kao i caru. o čemu će kasnije biti riječi. Liturgija postaje svečanija. Uvod u katoličku liturgiju. 380. za vrijeme cara Gracijana na Zapadu i Teodozija na Istoku. godine. Biskupi se izjednačuju s najvišim državnim dužnosnicima. Poput carskoga ceremonijala na dvoru. ali i kompliciranija. U vrijeme progonstva Crkva će dati svoje mučenike koji će bitno utjecati i na razvoj liturgije.

6-11 imamo još opširnije vjeroispovijedanje o Kristovoj osobi: «Da svaki jezik prizna: Gospodar je Isus Krist». Neka su vjerovanja dva ili tri izričaja vjere poput «Jedan je Bog jedan je i posrednik između Boga i ljudi. odnosno liturgijskih tekstova i obrazaca. čovjek Krist Isus» (1 Tim 2. Sin Božji. Ovaj se hvalospjev najvjerojatnije pjevao u obredu krštenja. i jedno krštenje» (Ef 4. . A.1. 25-26. 6.2. Treba istaknuti da nisu svi biskupi bili spremni prihvatiti ove promjene. Liturgijska vjeroispovijedanja Prva vjeroispovijedanja kršćanske crkve bila su jednostavna i kratka i izražavala su vjeru u Krista kao Gospodina i Sina Božjega. ona je postala 85 Usp. U Fil 2. jedna vjera. str. Te je riječi najvjerojatnije izgovarao svaki novi obraćenik. U 1 Tim 3. 5) ili «Jedan Gospodin. Osnovno je bili potvrditi da je «Isus Gospodin». u slavu uznesen». Ovi su sporovi dakako utjecali i na razvoj liturgije. Budući da su prva slova činila grčku riječ Ihtus što znači riba. no ipak ih je većina smatrala da će na ovaj način Crkva ipak dobiti određeni položaj u društvu.2. Uvod u katoličku liturgiju. 5). anđelima pokazan. osobito glede Kristova božanstva. Spasitelj). u svijetu vjerovan. Duhom opravdan. poganima propovijedan.56 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE insignije kao što su štola. Kristove ljudske i božanske naravi te učenja o Svetome Trojstvu. ADAM. manipul iz čega se kasnije razvija liturgijsko odijelo.85 6. Jedan od prvih simbola vjere bio je i Iesous Hristos Theou Yios Soter (Isus Krist. 16 nalazimo kršćansko vjeroispovijedanje u obliku hvalospjeva «Onaj koji je tijelom očitovan. palij. Teološki utjecaj na liturgiju Četvrto je stoljeće obilježeno teološkim sporovima.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 57 jedan od najranijih znakova kršćanstva. Apostolsko vjeroispovijedanje Apostolski simbol vjere spominje se još u 2. Mučen pod Poncijem Pilatom. Gospodina našega.» 86 Usp. ŠAGI-BUNIĆ. doslovan današnji tekst Apostolskog simbola odnosno Apostolskog vjerovanja nalazimo prvi put na početku 6. Povijest kršćanske literature I. I u Isusa Krista. odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga. Raspet. str. Sina njegova jedinoga. no tada još nemamo točan tekst tog simbola.2. No razvijaju se i šira vjeroispovijedanja koja izražavaju vjeru Crkve o Bogu. Uskrsnuće tijela i život vječni.. . stoljeću. No. 6. T. sašao nad pakao. Svetu sveopću Crkvu. 38-39. Amen. umro i pokopan. godine.86 Apostolsko vjerovanje glasi: «Vjerujem u Boga. sjedi o desnu Boga. Oca svemogućega.1. koji je začet po Duhu Svetom. stoljeća kod biskupa Cezarija Arloskog u Galiji te u liturgijskim knjigama Rima i Galije. Rođen od Marije Djevice. uzašao na nebo. Oca svemogućega. Koristio se kao obrazac vjere novokrštenika i ustalilo se uglavnom u liturgijskoj praksi Zapada. Prvi zabilježeni tekst Apostolskog vjeroispovijedanja na grčkom jeziku nalazimo u pismu Marcela Ancirskog kojega je uputio papi Juliju I oko 340. Otpuštenje grijeha. treći dan uskrsnuo od mrtvih. stvoritelja neba i zemlje.1. općinstvo svetih.

Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa. Rođena. istobitna s Ocem. odnosno Prvom carigradskom saboru održanom u Carigradu 381. str. godine po Kristu. 1980. Crkveni sabori. pravoga Boga od pravoga Boga. svega vidljivoga i nevidljivoga. JEDIN. Crkveni sabori. Nicejsko – carigradsko vjeroispovijedanje glasi: «Vjerujem u jednoga Boga. Raspet također za nas: pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan. Na ovome se saboru usvaja Nicejsko vjerovanje protiv Arija. H. Rođenog od Oca prije svih vjekova. Usp.1. Stvoritelja neba i zemlje. po Svetom pismu. ne stvorena. godine usvaja se vjerovanje o božanstvu Duha Svetoga a protiv Macedonijeve hereze. 15-20 88 87 Usp. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. I u jednoga Gospodina Isusa Krista.88 Tako nastaje Nicejskocarigradsko vjeroispovijedanje koje postaje sastavni dio liturgijske prakse. svjetlo od svjetla. Oca svemogućega. jedinorođenoga Sina Božjega..58 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 6. 20-24 . odnosno o istobitnosti Sina s Ocem. JEDIN. I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i postao čovjekom. H.2. sazvan je prvi opći Koncil u Niceji 325. Boga od Boga. Nicejsko-carigradsko vjeroispovijedanje Radi arijanskog krivovjerja koje je nijekalo Božanstvo Isusa Krista. str. I uskrsnuo treći dan.87 Na drugom općem saboru.2. po kome je sve stvoreno.

I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. «Tko želi biti spašen. Ovo je vjeroispovijedanje usvojeno u 5. I u jednu svetu sveopću i apostolsku Crkvu. Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi. nego je samo jedan Bog. Autor mu je nepoznat. taj mora prije svega čvrsto ispovijedati katoličku vjeru. a tko je ne sačuva u cijelom njenom sa- . Atanazijevo vjeroispovijedanje Atanazijevo vjerovanje poznato i kao Quicunque. vječnosti i svemoćnosti.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 59 I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu. Pisano je protiv arijevskog učenja.” Ono proglašava božansku narav osoba ne samo izričito nazivajući svaku od njih Bogom i Gospodinom. Ono izričito izražava istodobni pluralitet i jedincatost Boga: “ Tako je Otac Bog i Sin je Bog i Duh Sveti je Bog. I iščekujem uskrsnuće mrtvih.3. iako se pripisuje Atanaziju. a ipak nisu tri Boga. “Katolička vjera” ovdje označava opću vjeru. koji je govorio po prorocima. Gospodina i životvorca. I u Duha Svetoga. koji izlazi od Oca i Sina. već svakoj dosuđuje i božanske osobine nestvorenosti. Amen. I život budućega vijeka.1. no nije zaživjelo u liturgijskoj praksi.2.» 6. stoljeću. beskrajnosti. i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. smatra se definitivnim izrazom pravovjernog vjerovanja u Trojstvo.

poštujemo kako jedinstvo u Trojstvu. tako da u svemu. U tom Trojstvu ništa nije prije ili poslije. Sin gospodin. druga osoba je sinovljeva. jedan neizmjerni. a ipak nisu tri Boga. svemoguć Duh Sveti. Tko. ni tri neizmjerna. Duha Svetog nisu učinili (factus) ni Otac. taj će biti zauvijek izgubljen. Nestvoren (increatus) je Otac. Tako je Otac gospodin. jednako velike. Tako je jedan Otac. a ipak nisu tri gospodina. Ali i Otac i Sin i Duh Sveti imaju samo jedno božanstvo.60 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE držaju. Tako nisu ni tri nestvorena. tako Trojstvo u jedinstvu. vječan je Duh Sveti. Jedna je osoba Oca. dakle. ništa više ili manje nego su sve tri osobe u sebi jednako vječne. tako nam katolička vjera zabranjuje priznati tri boga i tri gospodina nego jednog gospodina. Ali za vječno spasenje potrebno je vjerovati u utjelovljenje našega Gospodina Isusa Krista. Ni Sina Otac nije učinio. niti stvorili. Kako Otac. Jer kako po kršćanskoj vjeri ispovijedamo svaku osobu kao Boga. vječan je Sin. Istu slavu i jednako vječno veličanstvo. Tako je Otac Bog i Sin je Bog i Duh Sveti je Bog. tako Sin. ni Sin. jedan Duh Sveti a ne tri Duha Sveta. nego je jedan nestvoreni. Duh Sveti gospodin. nego je samo jedan Bog. želi biti spašen. Vječan (aeternus) je Otac. a treća je osoba Duha Svetoga. a ne tri Oca. niti rodili. A ovo je prava vjera: moramo vjerovati i ispovijedati da je Gospodin naš Isus Krist Sin . niti stvorio. kako je prije rečeno. nestvoren je Duh Sveti. svemoguć Sin. mora vjerovati to o Svetom trojstvu. nego iz njih proizlazi (procedens). Oca nitko nije učinio. tako Duh Sveti. niti stvorio nego rodio. nego jedan Gospodin. Ovo je katolička vjera: Slavimo jednoga Boga u Trojstvu i Trojstvo u jedinstvu bez umnožavanja osoba i bez razdiobe biti (bića). neizmjeran je Duh Sveti. Neizmjeran (immensus) je Otac. a ipak nisu tri svemoguća nego je jedan svemogući. niti rodio. Tako je svemoguć Otac. A ipak nisu tri vječna nego je jedan vječni. jedan Sin. nestvoren je Sin. ne tri Sina. neizmjeran je Sin.

Jer kako razumska duša i tijelo tvore jednog čovjeka. Potpuni Bog. Oni koji su činili dobro. čovjek jer je od biti (stvarnosti) majke rođen u vremenu. Tako nastaju trojstvene molitvene formule kao što je «Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu» i sl.2. .Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 61 Božji. Određene se molitve počinju upućivati i Isusu i Duhu Svetomu. Kod njegovog ponovnog dolaska svi će ljudi uskrsnuti u svojim tijelima i dati račun o svojim djelima.»89 6. ući će u vječni život. odnosno o Svetom Trojstvu. tako ipak nisu dva Krista nego jedan Krist. sjedi s desne strane Boga. koji su činili zlo. u Duhu Svetomu). Bog i čovjek. manji od Oca po ljudskoj naravi. svemogućeg Oca. Ocu jednak u božanstvu. koje imaju za cilj istaknuti pravovjerno učenje o Bogu. kako je to bilo u ranijoj liturgijskoj praksi.org/nauk. a ne samo Bogu Ocu (po Sinu. A jer je istovremeno Bog i čovjek. odatle će doći suditi žive i mrtve. ne kao da bi se božanstvo pretvorilo u tjelesnost. On je zbog našeg spasenja trpio. imamo i druge obrasce koji se pojavljuju u razdoblju od 4.2. stoljeća. Jedan potpuno i čitav. veljače 2007. uzašao na nebo. tako je Bog i čovjek samo jedan Krist. nego jer je Bog uzeo ljudskost. Tko je vjerno i čvrsto ne čuva i vjeruje. pristupljeno 8. Jedan pak. kako bi se potvrdila jednakost svih osoba Trojstva. ne po povećanju bića nego po jedinstvu osobe.php?action=c_vidi&id=2996. 89 http://www. On je Bog jer je iz Očeve biti (stvarnosti) od vječnosti rođen. sišao u podzemlje (nad pakao) i treći je dan opet uskrsnuo. koji se sastoji od razumske duše i čovječjeg tijela. u vječni oganj. potpuni čovjek. do 6. To je katolička vjera. Rani liturgijski teološki obrasci Osim navedenih vjeroispovijedanja koja su ušla i u liturgijske tekstove.katolici. ne može se spasiti.

62 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Tako liturgija sve više postaje i izraz pravovjernog štovanja Boga. ali i opasnosti. susretala s pitanjem prilagodbe. Euharistija se sve više počinje shvaćati kao žrtva (otuda i naziv oltar. koji se počinju štovati i nazivati svetima. Liturgija se. dakle s pitanjem koliko može neke oblike poganskih kultnih svečanosti i pobožnosti kristijanizirati i ugraditi u svoje litur- . Krista i Duha Svetoga. kako smo već ustvrdili. Dolazi i do sve rjeđeg sudjelovanja naroda u euharistiji. pri čemu se oltar i fizički odvaja od mjesta gdje se nalazi narod. počinju se štovati kao relikvije odnosno kao «sv. moći». Mnoge himne i liturgijske molitve sve su više prožete teološkim definicijama Trojstva. ulaze poganski elementi koji su bili neprihvatljivi ranom kršćanstvu. ili da se barem u oltar ugradi dio njegovih «svetih moći». U crkvene svetkovine pa i određena učenja. Sve je manje sudjelovanja naroda u samome bogoslužju. svećenik i sl. Podižu se naime oltarske pregrade na kojima se postavljaju zavjese kako narod ne bi imao pogled na oltar tijekom euharistijske liturgije.3. Njihova tijela. iz katakombi i skrivenih mjesta seli u velike bazilike gdje se gubi zajedništvo predvodnika bogoslužja i naroda. kao uvijek u razdobljima povećane misijske djelatnosti. kosti.). 6. Posebno je ovakva praksa bila razvijena na Istoku gdje je kasnije nastao ikonostas koji i danas razdvaja oltar od okupljenog naroda. Svakako da je ovakva praksa vodila mnogim zlouporabama. «Crkva se. Crkva se djeli na oltarski dio i lađu. trgovinama i sl. dijelovi odjeće i sl. te se stvara sve veća podjela klera i laika. nadalje. Vrijeme progonstva i mučeništva iznjedrilo je mnoge kršćanske mučenike. Postaje pravilo graditi crkve na grobovima svetaca mučenika. Liturgijske stranputice Pokonstantinovo vrijeme donosi Crkvi mnoge pogodnosti.

1995. prosinca dan Nepobjedivog sunca. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Novi odnos Crkve prema državi i javnosti omogućio je i proizveo također nove oblike. 6. 91 . Pripravnici za krštenje. JEDIN. Crkva je preuzela ovaj datum da bi naglasila Krista kao Nepobjedivo sunce pravde.»90 Prilagodba Crkve na različitim područjima njezinog djelovanja može se promatrati u svjetlu kulturološke prilagodbe. poganski elementi vezani uz te datume i proslave su ostali prisutni do danas. dajući im kršćansko značenje. S te strane se javlja niz novih elemenata u njenoj sakramentalnoj liturgiji.91 Počinje im se iskazivati molitveno poštovanje. katekumeni. Na primjer. Liturgija katekumena i liturgija vjernih U 4. u izgradnji kultnih građevina i u liturgijskoj godini. No. Velika povijest Crkve II. Crkva je iskoristila određene već postojeće blagdane. pogani su štovali 25. Kršćanski sveci su zamijenili poganske bogove. sudjelo90 H. osobito na području liturgijske reprezentacije i proširenja kalendara kršćanskih svetkovina. 227. stoljeću sve se više naglašava euharistijski dio bogoslužja.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 63 gijsko područje. Kult mrtvih zauzima sve više mjesta u kršćanskom nauku. krsne slave kod pravoslavnih Srba.4. str. Zamjena poganskih bogova za kršćanske svece na poseban je način vidljiva u proslavljanju tzv. Trebalo je za kršćanske vrijednosti zadobiti pogane koji su se veoma teško odvajali od svojih poganskih običaja. iako je dano novo značenje određenim datumima i običajima. već ne mogu ni fizički sudjelovati u ovome djelu bogoslužja./5. a posebice u kršćanskom bogoslužju. kojem katekumeni ne samo da ne mogu pristupiti u smislu blagovanja.

H. krivovjerje. Velika povijest crkve II. JEDIN. Budući da nije više bio potpuni član crkvene zajednice. smio je. JEDIN. H.94 92 93 94 Usp. Ova je praksa ostala i danas u istočnoj (pravoslavnoj) liturgiji i naziva se liturgija oglašenih. kleveta. no bio je svjestan da će u Crkvi uvijek biti «pšenice i kukolja». kao i neki katekumen. JEDIN. Zajedno s katekumenima. kao i do sada u javnom bogoslužju formalnom presudom biskupa u stalež pokornika. prisustvovati samo službi riječi. 285. str. preljub. posjećivanje nemoralnih kazališnih predstava. On je disciplinu Crkve stavljao na važno mjesto.str. Pozitivna je razmišljanja o ovome donio Augustin koji je zbog svojeg pretkršćanskog puta pokazao pomirljiviji stav po ovome pitanju. te nije smio prinijeti svoj žrtveni dar niti imati udjela u pričesti. Nakon toga ih se pozivalo da izađu iz crkve. Usp. To su: idolatrija. 285. pobačaj.64 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE vali su u prvome djelu bogoslužja u kojem su se čitali te tumačili tekstovi iz Biblije.92 «Grešnik koji se vlastitom odlukom otvorio svojemu biskupu ili je njegov prijestup bio javan uvrstio bi se. u euharistiji nisu mogli sudjelovati niti javni pokornici. Velika povijest crkve II. nepomirljiva mržnja. dakle. str.»93 Pojedini crkveni povjesničari smatraju da je ovakva crkvena praksa bila rigorozna te da je donosila mnoge negativne posljedice pokornicima. shizma. H. Liturgija se svela na bogoslužje «svetaca» gdje je «zajedništvo svetih» shvaćano u doslovnom smislu. 286. Augustin nam daje listu grijeha zbog kojih se morala činiti javna pokora. pijanstvo. Velika povijest crkve II . . teška krađa. ubojstvo.

96 Vrijeme korizme postaje i vrijeme priprave katekumena za krštenje. Atanazije prilikom svog boravka u Rimu. JEDIN. također je u ovome razdoblju uvršten u liturgijski kalen95 96 97 Usp. Sada se različiti blagdani i običaji formiraju u liturgijski kalendar. str. od kojih su neki već bili prisutni u Crkvi. Prve tragove slavljenja ovoga blagdana nalazimo početkom 3. pripravnike za krštenje se običavalo krštavati u uskrsnoj noći. Velika povijest crkve II.5. prvo kao tjedni blagdan koji se proslavljao svake nedjelje. Epifanija ili Bogojavljenje97 blagdan koji se proslavlja 6. što nam govori da je u to vrijeme godišnje slavljenje ovoga blagdana zaživjelo u Crkvi. Velika povijest crkve I. siječnja.str. Uspostavljaju se određeni blagdani. Bogojavljenje ili Epifanija (od grčke riječi epiphania koja znači očitovanje ili objavljenje) važan je blagdan božićnog vremena. Naime. stoljeću dolazi do formiranja liturgijskog kalendara.95 U 4.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 65 6. JEDIN. H. stoljeću se uz Uskrs vezuje i dulje razdoblje priprave. vrijeme priprave koje se ne odlikuje samo postom (jedan obrok dnevno. vježbanja pred Uskrs (Euzebije). suzdržavanje od mesa i vina) već se veća važnost daje samodisciplini. Usp. Na Istoku je . Oblikovanje liturgijskog kalendara U 4. Već se ranije javlja ideja o 40 dana priprave. stoljeća nailazimo na sporove oko termina slavljenja Uskrsa. 240. H. stoljeća u Aleksandriji. a zatim kao zasebni godišnji blagdan. ili 40 dana posta pred Uskrs. korizma. kako bi se objedinila praksa Crkve. razmišljanju o samome sebi i nutarnjoj sabranosti. 288. Uskrs kao sjećanje na Kristovu slavnu pobjedu nad smrću slavio se od samih početaka kršćanstva. Već krajem 2. U ranom razdoblju Crkve./5. godine po Kristu nalazi kršćanski običaj da se pred Uskrs posti 40 dana. ljubavi prema bližnjima i sl. Sada se ovaj broj dana određuje kao korizmeno vrijeme. 300.

prosinca počinje rast Sunca. Od 21. godine nalazimo da se u to vrijeme Božić u Rimu slavio 25. stoljeća Božić se i na Istoku i na Zapadu slavi 25. kao što je Isusovo krštenje. U rimskom spisu Depositio Martyrium iz 354. čudo u Kani Galilejskoj. Crkvu svoju. prosinca. također dobiva svoj datum i svoje mjesto u liturgijskom kalendaru. Postoje dvije pretpostavke zašto se baš 25. Kristovo rođenje odnosno poklon mudraca rođenome Kristu. . Na Bogojavljenje. Mitre. ne samo Židove već i pogane. Izvorno je ovaj blagdan označavao različite objave Boga. prosinca. U ovom slučaju radilo se o rimskom poganskom blagdanu Natalis Solis Invicti. stoljeća pouzdano se zna da je Božić i na Istoku i na Zapadu slavljen 25. (U ranoj se tradiciji ovim blagdanom obilježavalo tri događaja iz Kristovog života: 1. Crkva se spominje poklonjenja mudraca s Istoka novorođenom Kristu. koja je na dane poganskih svečanosti uvodila svoje blagdane. Blagdan Kristovog rođenja. prosinca. Krštenje Gospodnje te. pa je to bio to bio prvobitni blagdan Isusova rođenja i krštenja. pa je stoga ovaj blagdan značajan u razumijevanju Kristove Spasiteljske uloge.66 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dar. Mudraci s Istoka prvi su pogani koji su se poklonili Kristu. Kristova stvara novi narod od različitih plemena i jezika. Krist je došao spasiti sve ljude. Ovaj se blagdan prvotno razvio na Istoku. prosinac izabrao za slavljenje Kristovog rođendana: “Prva se zasniva na pastoralnom načinu djelovanja Rimske Crkve. Većina protestantskih i reformiranih crkava zadržala ga je u svome liturgijskom kalendaru i ima posebnu službu za ovaj blagdan u liturgijskim knjigama. 3. Od 4. 2. Poklonjenje mudraca Kristu. a zatim je preuzet i od Zapada. Već smo naglasili kako je ovaj blagdan zamijenio poganski blagdan «Nepobjedivog sunca». kako bi narod odvratila od poganstva. Reformacija nije odbacila ovaj blagdan. Stoga se u tradiciji Rimokatoličke crkve ovaj blagdan naziva i Sveta tri Kralja. prosinca. Božić. Protestantska tradicija je zadržala prvotni naziv Bogojavljenje ili Epifanija. čiji je simbol bio Sunce a slavio se 25. dakle od 6. Svadba u Kani Galilejskoj). Od tada.

”98 Ova pretpostavka svjedoči o mudrosti rane crkve prilikom evangeliziranja pogana.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 67 svečani blagdan početka novog života u prirodi. “To shvaćanje nije podnosilo da bude u računanju Kristova života nekih ostataka. ožujka. Crkva je bila svjesna da će ljudi teško odbaciti stečene poganske tradicije. . Obje ove pretpostavke svjedoče nam više o simbolici nego o stvarnom datumu Kristova rođenja. prosinca. stoljeću. Mjesto Mitre-pobjednika tame. 174-175. ne dovodeći time u pitanje vjernost kršćanskom učenju. te je poganskim običajima dala kršćansku simboliku. tj. odnosno došašće. morao je toga dana započeti i njegov zemaljski život. 174. str. od tada priznate tradicije da je Krist umro 25.”99 Općenito se smatra da je prva pretpostavka pravi razlog proslavljanja Božića 25. Treba znati da je simbolika u rano kršćansko doba imala zapaženu ulogu. prosinca. toga je dana uslijedilo Utjelovljenje. na proljetni ekvinocij te da je upravo toga dana umro Krist. Krist posvetitelj vremena. Već kod ranijih kršćanskih pisaca nailazimo na spominjanje predbožićnog razdoblja u kojem se treba postiti i 98 99 Vladimir Zagorac. ožujka. Vladimir Zagorac. jer bi to značilo nesavršenost. tako se i uz vrijeme Božića vezuje razdoblje priprave kojeg danas poznajemo kao advent. 2) i ‘svjetla svijeta’ (Iv 8. Crkva je nakon izlaska iz progonstva počela slaviti rođenje Krista. 12). str. kako je svijet stvoren 25. kome je kršćanska tradicija primijenila Malahijinu proročku sliku ‘Sunca pravednosti’ (Mal 4. Računajući od toga dana 9 mjeseci dolazimo na 25. tj. Druga pretpostavka temelji se na vjerovanju koje je bilo rašireno u 3. dakle. Polazeći. Krist posvetitelj vremena. Kao i uz vrijeme Uskrsa.

godine) i Kalcedonu (451. Apostolske konstitucije s kraja 4. Usp. i 5.100 Blagdani. Usp. koji su se oblikovali u navedenom razdoblju. koja je u svom razrađenom obliku nastala u 5. i Malabarskih kršćana. no advent kakvog danas poznajemo razvio se u 6. Didaskalija.101 Na istoku se također razvija i Zapadnosirska ili Jakovljeva liturgija.102 U tekstovima iz 4. Kaldejaca. Oblikovanje različitih liturgija na Istoku i na Zapadu I prije velikoga raskola Crkve na Istočnu i Zapadnu (1054. godine). stoljeća vidljiva je sve veća razlika u liturgiji Istoka i Zapada. 289-291. Zagreb: Veritas. 1982. godine). stoljeću jer nisu prihvatili odluke crkvenih sabora u Efezu (431. str. O Istočnim nepravoslavnim crkvama vidi više u: J. Velika povijest crkve II. Uvod u katoličku liturgiju.str. vezani su uz događanja Kristova spasonosnog života i djelovanja za naše spasenje.68 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE pripravljati za Božić. 102 . 100 101 Usp. propovijedi Ivana Zlatoustog i biskupa Teodora Mopsuestijskog i sl. stoljeću. što je kasnije smanjeno na četiri tjedna. Na Istoku su u ovome razdoblju poznati sljedeći obredi: Liturgija apostola Istočnih Siraca. po uzoru na liturgijski kalendar Staroga zavjeta. Navedene crkve spadaju u grupu Istočnih crkava koje su se odvojile od tada jedinstvene crkve još u 5. stoljeću poslije Krista uvođenjem pet tjedana priprave. a simboliziraju četiri tisućljeća starozavjetnog razdoblja i iščekivanja Mesije.6. stoljeća. 29. KOLARIĆ. JEDIN. Istočni kršćani. A. 6. i 5 stoljeća kao npr. H. O ovoj liturgiji svjedoče spisi iz 4. pa spadaju u blagdane povijesti spasenja. Od 4. već su bile vidljive stanovite razlike u organizacijskom kao i u liturgijskom smislu. Ona se i danas slavi kod Nestorijanaca. ADAM.

.105 To su tri liturgije: 106 . 1992. Liturgija Svetog Bazilija Velikog slavi se svega 10 puta u godini i to prvih pet tjedana korizme. 1992. PAVKOVIĆ.. 107 . na Veliki četvrtak i Veliku subotu..Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 69 stoljeća spominje se i Markova liturgija. O liturgiji.Liturgija Svetog Bazilija Kapadocijskog iz 4 stoljeća. te na blagdan obrezanja Gospodnjeg (Svetoga Bazilija). Duhovnost i zajednica u pravoslavnoj liturgiji.. 1965. Beograd: Misionarski i duhovni centar Manastira Hilandara. Sremski Karlovci: Eparhija Sremska. ŠMEMAN. Kraljevo: Eparhijski upravni odbor Eparhije žičke. 278. 205-239. u danima pred Božić i Bogojavljenje. J. K.. STANILOJE. Zagreb: Prosvjeta. D. Uvod u pravoslavnu liturgiku. str.. 106 Na hrvatskom jeziku.I. Liturgika (skripta).. Libertvil: Bogoslovski fakultet Svetog Save. Vršac: Eparhijski upravni odbor eparhije Banatske. H. Liturgika 1. A. travnja na blagdan Svetog Marka. PAVIĆ.primorska i Skendeijska. Nastala je u Antiohiji a i danas se služi u Aleksandriji 26. 1986.. Markova se liturgija danas kao Ćirilova liturgija služi u Koptskoj crkvi. Pravoslavna crkva. 1999. 1997. J. objavljene su sve tri liturgije u: Bizantsko-hrvatski Liturgikon. za potrebe grkokatoličke crkve. N. Liturgika. Križevci: Biskupski Ordinarijat. Usp. Na srpskoj jeziku imamo sve liturgije u liturgijskoj knjizi: Služebnik. Velika povijest crkve II. Srbinje Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog. T. Liturgija i život. str. Cetinje: Mitropolija Crnogorsko . Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. GRGUREVIĆ. 1961. 1963.103 Iz ove se liturgije kasnije razvio koptski (egipatski) i etiopski (abesinski) obred.107 103 Vidi prijevod ove liturgije na srpski jezik: Božanska liturgija Svetog apostola Marka. Beograd: Sveti arhijerejski sinod.104 No najraširenije istočne liturgije jesu liturgije bizantskog obreda koje se i danas slave u istočnim pravoslavnim crkvama. Kraljevo. 1998. 104 105 O istočnim liturgijama vidi više: Pravoslavna liturgika. 2003. Zagreb: Grkokatoličko sjemenište. Zagreb: Glas Koncila. FUNDULIS. 2004. 2005. WARE. Uvod u sveto bogosluženje. JEDIN.

279. Velika povijest crkve II.»110 Na Zapadu se mogu pratiti dva osnovna liturgijska tipa: Sjeverno – afričko – rimski u galski.70 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE ./5. str. kako ih imamo u 4. JEDIN. no oblikovanje liturgijskih tekstova potječe iz kasnijeg razdo108 Liturgija Svetog Ivana Zlatoustog služi se tijekom godine kada se ne služe druge dvije liturgije. stoljeća. Pri tom se kristološke rasprave toga doba zrcale u naglašavanju spasiteljskih djela Otkupitelja i svemoći božanskog Logosa. Ova je liturgija specifična jer zapravo nema euharistijski kanon već se vjernici pričešćuju darovima koji su ranije posvećeni (od tuda naziv pretposvećenih darova). u četvrtak petoga tjedna. stoljeću. Augustin spominje u svojim spisima sjevernoafričku liturgiju. Ona nije sadržavala jedinstvene tekstove već je svaki biskup mogao upotrebljavati vlastite ili tuđe tekstove koji su prije toga prolazili stručnu kontrolu subraće. na Veliki ponedjeljak. Nikada se ne služi subotom i nedjeljom. liturgijski čini postaju ‘slike i simboli koji posreduju zbilju povijesnog dijela spasenja. Liturgija pretposvećenih darova služi se u tijeku uskršnjeg posta i to svaku srijedu i petak uskršnjeg posta (korizme).. Rimska liturgija se spominje već od 4. 109 110 . pogotovo uskrsnuća’..109 «Od karakterističnih crta istočnjačkih liturgija. u ponedjeljak. utorak i srijedu.Liturgija pretposvećenih darova.108 . H. Veliki četvrtak i Veliki petak. utorak i četvrtak prvoga tjedna posta. To je razumijevanje liturgije kako ga zastupaju pogotovo Ivan Krizostom (Zlatousti) i Teodor iz Mopsuestije. treba najprije istaknuti njihovo shvaćanje liturgije kao sudjelovanje pri nebeskom bogoslužju anđela. stoljeću. liturgija postaje svečanim prikazivanjem Kristova svećeničkog djelovanja. na Blagovijesti.Liturgija Svetog Ivana Zlatoustog koja je svoj sadašnji oblik dobila u 8. koje se dalje razvija do dramatičnih oblikovanja slavlja otajstva.

se stoljeća služio u Rimu na grčkom jeziku.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 71 blja. godine potisnuti grčki jezik. Od spomenutih liturgija nastat će različiti obredi Istoka i Zapada: ISTOČNE LITURGIJE I. Obred koji se smatra pretečom Rimskog obreda do 4. Mozarapski ili zapadnogotski obred . Rimski obred 2. Abrozijanski obred 3. Aleksandrijska skupina 1. Nije bio obvezan za druge mjesne crkve. stoljeća. valja naglasiti da je on prvenstveno bio u uporabi Crkve u Rimu. Zapadno – sirski tip: a) Sirsko – antiohijski obred b) Maronitski obred c) Bizantski obred d) Armenski obred 2. sjevernoafrički i mozarabijski. a latinski će tek 370. sve do 8. Kada se govori o rimskom obredu. Antiohijska skupina 1. galski. Etiopski obred ZAPADNE LITURGIJE 1. Istočno – sirski obred a) Nestorijanski obred b) Kaldejski obred c) Malabarski obred II. Koptski obred 2. U drugim su dijecezama Zapadnog kršćanstva služeni drugi obredi od kojih su najpoznatiji bili milanski (abrozijanski).

72 4. 1985. stoljeće biti zrelo za reformu Crkve na različitim područjima a napose u liturgijskom smislu. Liturgija se obogaćuje teološkim i obrednim sadržajima. te kulminirati u srednjem vijeku. kada su počeli da liturgiju služe u ogromnim bazilikama. 144.»111 Ovakav razvoj liturgije u većoj ili manjoj mjeri nastavit će se i u slijedećem razvoju.. Sada je rana kršćanska zajednica transformirana u gomilu nominalnih kršćana. MAJEDNORF. No s druge strane se događa negativno stremljenje .. 111 Dž. Galski obred 5. Kragujevac: Kalenić. str. Keltski obred Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE *** Konstantinovo i pokonstantinovo vrijeme donosi velike i bitne promjene za Crkvu u različitim njenim segmentima pa tako i na području razvoja liturgije.. . Pravoslavni teolog Meyendorf će ustvrditi: «Zaista je bilo teško sačuvati zajedničarski karakter kršćanskog bogoslužja ili učenja. Stoga će upravo 16. Vizantijsko bogoslovlje. koje su primale po nekoliko tisuća učesnika.sve snažnije udaljavanje puka od bogoslužja.

pristupilo se njegovoj temeljitoj reformi. odnosno do liturgijskog pokreta poznatog kao karolinška reforma. No budući da isti nije zadovoljavao Karla i njegove liturgijske potrebe. U razdoblju koje slijedi nastavit će se razvoj liturgije u teološkom i praktičnom smislu. uz određene izmjene..). koji je pokazivao veliki interes za liturgijska pitanja. Tako će rimska liturgija. 781.1. – 814. Pipinovog sina i nasljednika. godine zatražio i dobio kopiju gregorijanskog Pontifikalnog sakramentarija. Ova će Pipinova nastojanja dovesti do težnje da se rimski obred proširi po cijeloj tadašnjoj zapadnoj Europi. naći svoje mjesto u tadašnjim zapadnoeuropskim državama. Karolinška reforma Spomenuli smo kako je liturgija rimskog obreda izvorno bila liturgija Rimske dijeceze sve do 8. Ova je reforma završena u vrijeme Karla Velikog (768. Karlo Veliki je u Rimu.RAZVOJ LITURGIJE OD KAROLINŠKE OBNOVE DO 7. stoljeća. Iako prihvaćena od većine tadašnjih zapadnih biskupa. ona još uvijek neće biti propisana. Franački kralj Pipin Mali zatražio je oko 760. prigodom posjete papi Adrijanu I. da mu dostavi kopiju Rimskog sakramentarija. godine od pape Pavla I. . REFORMACIJE 7. obvezna liturgija cjelokupne Zapadne crkve. kako bi se temeljem njega izvršila liturgijska reforma na teritoriju njegovog kraljevstva.

Oltar se sve više udaljava od vjernika i smješta u dno apside. str. Oltar se i fizički pregrađuje 112 Usp. Hostija se polagala u pokaznicu te se nosila u procesiji i pokazivala narodu. Jedan od razloga tomu je što se sve više naglašavala nedostojnost i grješnost vjernika.112 Pričest vjernika je bila sve rjeđa. J. To dovodi do prakticiranja «klanjanja presvetom sakramentu». Od 12. T. Stoga je svaka misa istinsko žrtvovanje samoga Krista koju svećenik prinosi na oltaru. Prvenstveno se to činilo iz praktičnih razloga. dok se kalež vjernicima uskraćuje. To se teološki opravdava time da se naglašava kako je Krist u potpunosti nazočan i u jednoj i u drugoj prilici. tako nazvan jer ga se pokrivalo svilom te je ličio na šator. stoljeća svećenik počinje dizati posvećenu hostiju. Razvoj euharistijske teologije i prakse Centrala teološka misao euharistije jest naglasak na stvarnoj Kristovoj nazočnosti u euharistijskom kruhu i vinu te žrtveni karakter mise. U crkvi se određuje posebno mjesto na kojem se izlaže sakrament. Pričest se u 12. 81-83. Primarni čin mise postaje uzdizanje hostije. Tijekom kasnog srednjeg vijeka nastaje i posebno mjesto za čuvanje sakramenta: tabernakul (šator).2. spasonosni efekt. . stoljeću u mnogim župama dijeli samo pod jednom prilikom – hostijom. Od 13. što je bilo uzrokovano i vjerovanjem da gledanje hostije ima poseban. Corpus Christi (Tijelovo). Gledanje u hostiju se izjednačavalo i sa samim pričešćivanjem. stoljeća. koji se u Rimokatoličkoj crkvi slavi od 1264. To dovodi do novoga blagdana. ŠAGI – BUNIĆ. godine. Misa se shvaća kao «beskrvna žrtva» po kojoj se iznova Krist na oltaru žrtvuje.74 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 7. Euharistija u životu crkve kroz povijest. pred mjestom gdje su se držali posvećeni euharistijski darovi pali se takozvano vječno svjetlo. Svećenici su za vrijeme slavljenja mise okrenuti leđima narodu.

podižu se unutar crkava pomoćni oltari. Usp.. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 75 od lađe crkve. Njihova je jedina zadaća bila služenje jedne mise na dan. Smatralo se također da su tihe mise duhovnije bogoslužje u odnosu na pjevanu misu. Uvod u katoličku liturgiju.113 Tiha odnosno privatna misa nastaje u 8. 1993. 640. J. ŠAGI – BUNIĆ. Klerici su živjeli lagodnim životom zahvaljujući shvaćanju da odabrani trebaju svoje vrijeme provoditi u svetoj dužnosti i moliti. Velika povijest crkve III/II. to se javila potreba za njenim češćim slavljenjem. JEDIN. 36. od strane imućnijih ljudi grade i privatne kapele s oltarima. Obzirom da je razumijevanje mise kao prenošenja posebnih blagoslova za žive i mrtve bilo u ovome vremenu razvijeno. «altaristi» koji nisu imali visoku teološku naobrazbu. Euharistija u životu crkve kroz povijest. Budući je u nekim mjestima bio veliki broj altarista. A. Neke su crkve pri kraju Srednjeg vijeka imale i 60 oltara. a misa se služi nerazumljivim latinskim jezikom Sve je to dakako utjecalo na udaljavanje vjernika od slavljenja zajedničke liturgije. koji su i danas vidljivi u mnogim starijim crkvama. Mnogi od tih svećenika su bili tzv. 114 115 113 Usp.115 Također se. Usp.114 No u ovom je razdoblju dobila na svojoj popularnosti. a da ih narod treba podupirati svojim prilozima. . str. str. Tihe mise su sve više udaljavale laike iz liturgijskog života. ADAM. T. Pojedini su gradovi imali i do 20% svećenika od ukupnog broja stanovnika. 76-77. već su bili samo osposobljeni za služenje mise. Ova se praksa opravdavala time što svećenik ulazi u unutrašnjost same svetinje te da svete riječi treba zaštititi od nepoštivanja. stoljeću. str. H. Potreba za služenjem misa bila je sve veća a time i za svećenicima. Njih je služio samo svećenik kome je pomagao poslužitelj.

kako rimokatoličkim tako i u protestantskim liturgijama. Struktura liturgije – himne i molitve Liturgija donekle dobiva svoje uobičajene oblike. Kako bi se olakšalo snalaženje u načinu obavljanja bogoslužja. iako će sve do Tridentskog sabora vladati sloboda u liturgijskom razvoju. stoljeća Misal se rasprostranio gotovo u svim rimokatoličkim župama i postaje liturgijska knjiga i za javnu misu. 116 «Dok su stare rimske liturgijske knjige sadržavale samo tekstove. u misal su uvedene rubrike116 pisane crvenom bojom a koje su bile uputa o načinu obavljanja liturgije. u tihoj je misi bilo otežavajuće za svećenika da koristi sve navedene liturgijske knjige pa je bilo praktično da se svi najvažniji dijelovi mise nađu u jednoj knjizi. Antifonal. Lekcionar i Evangelistar. Pojava Misala svakako je imala i svoje praktične razlike. bez ikakva opisa bogoslužnog toka. liturgija se razvijala u dva glavna djela: Uvodni dio odnosno služba riječi te euharistijska služba. koje bismo danas mogli označiti kao knjižice rubrika ili ceremonija. . str.76 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Tihe ili privatne mise uzrokovale su pojavu nove liturgijske knjige. 37. te koji se i danas nalaze u različitim. a u ono su se doba zvale ‘Ordines’ (pravila. Od ranoga njezinoga nastanka. Uvod u katoličku liturgiju. Naime. 7. Ovdje ćemo spomenuti neke od molitvi i himni koje su se ustalile u srednjovjekovnoj rimskoj liturgiji a koje će u većoj ili manjoj mjeri naći svoje mjesto i u kasnijem razvoju liturgije u protestantskim crkvama.» A. Misala. Misal je objedinio dotadašnje liturgijske knjige: Sakramentarij. ADAM. 3. nastaju sada malo – pomalo i upute. Od 13. propisi).

ZAGORAC. 154. . smiluj nam se.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 77 Od 5. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. kada su se grijesi ispovijedali javno.. 1998. Prva Crkva ove sazive usmjerava na Krista kao svoga božanskoga vladara. smiluj se! Gospodine smiluj se!» Ovi su zazivi bili poznati još u poganskoj starini i izgovarali su se u počast božanstvu ili vladaru koga se štovalo kao božanstvo. Isuse Kriste. Gospodine Bože. Gospodine Bože. Hvalimo Te. Blagoslivljamo Te. Zahvaljujemo Ti radi velike slave Tvoje. 84. poglavito od onih koji su učinili teže grijehe. odnosno pjevanje psalma. Slava Bogu na visini) «Slava Bogu na visini! I na zemlji mir ljudima dobre volje. Gospodine Sine jedinorođeni. str. jektenijama (molitvenim sazivima tijekom liturgije) kao odgovor naroda na svaki molitveni saziv (Gospodi pomiluj = Gospode smiluj se). slavimo Te. Gospodine): «Gospodine smiluj se! Kriste. Koji oduzimaš grijehe svijeta.118 Nakon Kyrie slijedi hvalospjev: Gloria in excelsis Deo (Lat. U prvome. str. stoljeća ulazak klerika u crkvu pratio je Introit (lat. Kralju nebeski. ADAM. uvodnome djelu ustalio se običaj pristupanja oltaru i pokajničkog čina (Confietor . ulaz). Kristova otajstva. V. – 496. Uz ispovjednu molitvu izgovarao se i saziv Kyrie (Grčki. klanjamo Ti se. A. Koji sje117 118 Usp. Usp.ispovijedanja grijeha) koje ima svoje korijene u ranoj Crkvi. pred svima. Na Zapadu se ovaj saziv najvjerojatnije javlja u doba pape Gelazija (492.117 Na Istoku se sazivi Kyrie javljaju u tzv. primi našu molitvu. Uvod u katoličku liturgiju.) i to na kraju službe riječi da bi se vremenom pomicao na početak. Koji oduzimaš grijehe svijeta. Sine Očev. Bože Oče Svemogući. Jaganjče Božji.

stoljeću je papa Simah prvi puta upotrebljava u božićnoj liturgiji. Ti si jedini Svevišnji.. Euharistijski dio bogoslužja započinjao je s euharistijskim kanonom kojemu je temelj Hipolitov obrazac o kojem je također ranije bilo govora: «Svećenik: Gospodin s vama! Zbor: I s duhom tvojim! Svećenik: Gore srca! Zbor: Imamo kod Gospodina! Svećenik: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu! Zbor: Dostojno je i pravedno. Usp. Sa Svetim Duhom. 61-62. koristi se redovito na svakoj misi i mogu je pjevati svećenici. Isuse Kriste. str. Uvod u katoličku liturgiju. biblijska čitanja. čitanje evanđelja što se u ovome razdoblju sve činilo na latinskom jeziku. Beograd: Srpska patrijaršija. str. izričući na taj način frontalni stav glede tadašnjeg kulta caru. A. jedinoga kralja.121 Nadalje slijede molitve dana. U početku se pjevala u jutarnjoj molitvi119 U 6. Časosolov. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva.78 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE diš s desne Ocu. Ti si jedini Gospodin. godine se koristi samo u biskupskim misama na nedjelje i blagdane..» Ova je ranokršćanska himna nadahnuta Lk 2. 10-12. u slavi Boga Oca. Od 500.120 Himna odražava vjeru prve Crkve u Krista kao Kralja. Usp. vjerujem) odnosno Nicejsko-carigradsko vjeroispovijedanje. Na kraju prvog djela bogoslužja pjevao se Credo (lat. dok su je svećenici mogli pjevati na Uskrs. 154. ADAM. 120 121 . Jer Ti si jedini svet. No od 1048. smiluj nam se. 2001. Amen. 241.» 119 Ova se himna i danas pjeva u jutarnjem bogoslužju Istočne crkve. str. Usp. Leksikon ikonografije.

Hosana u visini. Jaganjče Božji. Jaganjče Božji. 59. Prije pričesti dolazi molitva Očenaš koja je prisutna u najranijim liturgijama. 2-6). odnosno spomen na spasenjsko djelo Kristovo. Beograd: Manastir Ćelije kod Valjeva. svet Gospodin Bog sabaot. Jaganjče Božji) «Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta. U li- 122 U Pravoslavnoj se crkvi vjeruje kako se upravo prilikom ove molitve događa pretvorba. daruj nam mir» Ova je litanijska aklamacija nastala na temelju Ivanova pozdrava Kristu. hosana u visini. Svet).» Ova se himna temelji na Izaijinom viđenju serafina kako pjevaju u čast Bogu (Iz 6. Pjevala se vrijeme lomljenja hostije od strane svećenika. svećenik je tiho molio euharistijsku molitvu koja sadrži epiklezu odnosno molitvu sazivanja Duha Svetoga radi pretvorbe kruha i vina u pravo tijelu i pravu krv Kristovu. koji oduzimaš grijehe svijeta. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave. Usp.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 79 Slijedi predslovlje odnosno zahvalna molitva koja prethodi himni Sanctus (lat. 9).122 riječi ustanovljenja. smiluj nam se. svet. Božanstvena liturgija Svetog Jovana Zlatoustog. str. koji oduzimaš grijehe svijeta. 1978. Stoga je ona najznačajnija u euharistijskoj službi. . Nakon pričesti pjevala se i litanijska aklamacija Agnus Dei (Lat. te anamnezu. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. prilikom Kristovog krštenja na rijeci Jordanu. Nakon pjevanja sanctusa. «Svet. te na hvalbenom uskliku pri Isusovu ulasku u Jeruzalem (Mt 21. smiluj nam se.. odnosno izgovaranja Kristovih riječi: «Ovo je tijelo moje… ovo je krv moja…». Vjerojatno potječe iz židovskog bogoslužja.

manipul. stoljeća nastaje «gotska misnica» koja je bočno 123 124 Leksikon ikonografije. za vrijeme pjevanja Gloria. te će u srednjem vijeku ono već imati prepoznatljive oblike. Uz albu se se koristi i cingulum odnosno pojas u obliku špage koji se vezuje oko struka.123 U kontekstu srednjovjekovne rimske liturgije treba spomenuti i Apologije. 84-85.124 7. ZAGORAC. godine počinje se pjevati tri puta. Kod istočnih kršćana epitrahilj = oko vrata). Od 13. a oko 1000. dok su je đakoni nosili prekriženu preko prsa (danas je nose ukoso od lijevog ramena prema desnom boku). Sanctusa i sl. U kasnijem razvoju će se i liturgijsko ruho razvijati. Biskup i svećenik je nose na način da visi s obje strane ramena. palij i prsten. str.4.80 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE turgiju ju je uveo papa Sergije I. Usp. Kasnije je nose đakoni. Kazula (casula=kućica) ili misnica (latinski paenula ili planeta) gornji je dio liturgijske odjeće koji se izvodi od starorimske toge. godine. V. Creda.. prezbiteri i biskupi. odnosno bijela duga haljina koju nose svi redovi svećenstva. Imala je najprije oblik zvona. Bile su to molitve pokorničkog značaja koje je svećenik molio u svim u momentima kada je bio slobodan od drugih tekstova: na početku mise (Confietor). Razvij liturgijskog ruha i liturgijskih boja Liturgijsko ruho poprima svoje standardne oblike. Osnovna odjeća jest alba (albus=bijel). liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. . Ranije smo spomenuli kako su se u Konstantinovom vremenu viši klerici izjednačili s visokim carskim činovnicima i dobivali posebne insignije: štolu. 687. Kristova otajstva. Uz vrat se stavlja naglavnik (amikt) kako bi se pokrio vrat. Štola (naramenica. bila je prvotno svjetovni znak službe. preko glave je bila preklopljena i zaogrtala je cijelo tijelo. 105.

. Zagreb: Glas Koncila 2005. zelenu. crnu. postaje gornjom liturgijskom odjećom đakona. O liturgijskoj odjeći u Istočnim crkvama vidi više u: J. Opšta crkvena istorija. ŠAŠKO. a kojega nose biskup i svećenik kod određenih obreda izvan liturgijskog slavlja. 83-84.. 126 . Uvod u katoličku liturgiju. korizmi i na vigilije (noćne službe bdijenja). koja dobiva ime najvjerojatnije po gornjoj odjeći muškaraca i žena u Dalmaciji krajem 2. Liturgijski simbolički govor. U karolinško se doba koristilo najvjerojatnije osam boja: zlatna (žuta). zelena ozna125 Usp. knjiga I. No nije bilo jedinstvene prakse niti na Istoku niti na Zapadu po ovom pitanju. Bijela i zlatna označavaju radost i koriste se na Gospodnje i Bogorodičine blagdane te na blagdane svetaca koji nisu mučenici. 1912. a formom je bila slična dalmatici. Tunika je bila gornja odjeća subđakona (red koji se primao prije đakonata a koji je u rimokatoličkoj crkvi dokinut nakon II. vatikansko sabora). purpurna (između ljubičaste i crvene) koristi se u trećoj nedjelji adventa i četvrte nedjelje korizme. stoljeću. str. crvena i grimizna jer su se ove boje smatrale ‘otajstvima i pralikovima’. bijela. U vremenu baroka se sve više skraćuje i ukrašava zlatnom i srebrnom svilom te postaje i umjetnički premdet u obliku kontrabasa. Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija.. i to: bijelu. modra. purpurnu i zlatnu. ljubičastu. I. ADAM. POPOVIĆ. Liturgijski simbolički govor. crna označava žalost i koristi se na misama za mrtve i na Veliki Petak. stoljeća. I. crna. str. A.125 Liturgijske boje liturgijskog ruha počinju se upotrebljavati u 9.126 No kanon boja ustalio je Papa Inocent III. smeđa. zelena. stoljeća. str. ŠAŠKO. kao na primjer u procesijama i sl. ljubičasta označava pokoru i koristi se u adventu. str. Usp. crvenu.. crvena označava vatru i krv te se koristi na Duhove i na blagdane mučenika. početkom 13. 449-498. ogrtač) jest svečani plašt koji doseže do zemlje. 501-502. 676685.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 81 skraćena. Dalmatika. Pluvijal (kišna kabanica.

str. Na primjer. Dolazi do sve većeg štovanja relikvija i svetačkih moći. 128 .82 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE čava nadu i koristi se u obične nedjelje i dane i tijekom tjedna kad se ne slavi ni jedan svetački blagdan. često poprima pretjerane forme. godine) propisao da se pričestiti mora najmanje jednom godišnje. Pričest je toliko opala da je IV. Predreformacijsko stanje Liturgija u predreformacijsko vrijeme postaje sve više individualni ritual svećenika umjesto njene osnovne svrhe. lateranski sabor (1215. u tadašnjim procesijama vjernici su dolazili do oltara i ostavljali novac. Mučenici i sveci u praktičnoj su pobožnosti uzdizani više i od samoga Boga. Svećenik je mogao obaviti misu i bez sudjelovanja naroda. ADAM. Religiozni život postaje sve kom- 127 Usp. Traži se njihova zaštita i blagoslov u uvijek novim oblicima. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Leksikon ikonografije. Osnivaju se bratovštine i niču nove forme pobožnosti. Liturgija je postala stvar klera. zajedničkog slavljenja Gospodnjeg naroda. u Obrednik prodire poplava novih blagoslovina. 40. 379. Vjerovali su da će time kupiti ispunjenje molitava upućenih Bogu ili svecima.128 U srednjem vijeku dolazi i do sve češćeg čašćenja svetaca koji obogaćuju liturgijski kalendar. pravih i nepravih. Uvod u katoličku liturgiju. vjerujući da je to najvažniji dio liturgije. str.5. Nerazumljivi latinski jezik sprječavao je puk da sudjeluje u bogoslužju i da ga razumije. «Štovanje svetaca i njihovih moći (relikvija). A.127 7. U liturgiju je ulazilo praznovjerje koje su svećenici tolerirali.

Tomu je potvrdom također onaj smjer pobožnosti koji se naziva mistika. V. Bernard iz Clairvauxa (1090. 76-79. Usp. a posebice Marije toliko je bio razvijen da pojedinci nisu znali razlikovati Krista od pojedinoga sveca ili pak Marije.»129 Pojedinci su lizali prah sa svetačkih grobova i nosili hostije oko vrata kao amajlije.. Uvod u katoličku liturgiju. Kao predstavnici spominju se iz 12. – 1179. str. Liturgika. Vjerovali su da onaj koji ugleda hostiju. str.). Mnogi su svoje poglede usmjeravali na hostiju tijekom njenog podizanja u misi nakon «pretvorbe». niti mu se može dogoditi bilo kakvo zlo. 131 . 41 Ivan Gerson (umro 1429.). Zagreb: Nadbiskupsko duhovno sjemenište. da ne može oslijepiti.131 Praznovjerju su doprinosili i oni svećenici koji su bili neuki te ni sami nisu shvaćali neke pojmove liturgijskog života. ne smije se s druge strane previdjeti duboka vjera.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 83 pliciraniji. kako se toga dana ne može oslijepiti i umrijeti. H. ne stari. ADAM. Kult svetaca. Iz toga dakle razaznajemo da su i sami klerici podupirali ovakva praznovjerja. toga dana ne može umrijeti. JEDIN. st. str. U svemu se tome očituje rastuća nesigurnost i mnogostruko nezadovoljstvo. 640. 1969.130 To su bile posljedice sada već razvijene teologije o pretvorbi hostije i vina u tijelo i krv Kristovu. – 1164. ZAGORAC. kao vještina uranjanja u najdublji «temelj duše». valja spomenuti i neka pozitivna kretanja: «Pored takvih žaljenja vrijednih razvoja ukrivo. Usp. duhovnost i požrtvovnost širih krugova. Pored svih ovih negativnih primjera. da bi se božansko najdublje iskusilo.) i Elizabeta iz Schoena (1129. Hildegarda iz Bingena (1098. Osobito su redovi franjevaca i domini129 130 A. u «vrh duše». Od 13 st.) kritizira propovjednike koji narodu govore da se na dan posjeta misi ne stari. – 1153. Velika povijest crkve III/II.

) te se proširio po cijeloj zapadnoj Europi. – 1471.84 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE kanaca unapređivali mistični pogled toga vremena. .132 Latinska misa. 642-643. posebice seoskim potpuno zanemarivana. H.. u 13. ADAM. dominikanci i franjevci. Sličnom je težnjom za duhovnošću bio ispunjen pokret obnove zvan devotio moderna. posebice u bogoslužju. stoljeća došao iz Nizozemske (G. koji je s krajem 14. mistik i propovjednik pokore + 1384.133 No bitan naglasak na propovijedanju. i 14. nerazumljiva običnom puku. str. Velika povijest crkve III/II. No ona je u mnogim sredinama. 132 133 A. Propovijed je bila jedini dio liturgije kojega je puk mogao razumjeti. Stoga su prosjački redovi. Mnogi svećenici nisu niti imali temeljnoga znanja da bi mogli održati propovijed koja bi pomogla u duhovnoj izgradnji puka. zasigurno će dati protestantska reformacija.. Usp. Uvod u katoličku liturgiju. JEDIN. 41. str. kako su taj klasični izraz našli u poznatom djelu Tome Kempenca (1379.) Imitatio Christi (Nasljeduj Krista)». nije mogla dati vjernicima potrebnu duhovnu pouku. Grote. Obrazuju se i propovjednici svjetovnog svećenstva. stoljeću radili na teološkoj izobrazbi svojih članova kako bi isti preuzeli zadaću propovijedanja. Težili su za produbljenjem pobožnosti i nasljedovanjem Krista. a što će svakako utjecati na razvoj propovijedanja i u samoj Rimokatoličkoj crkvi.

PROTESTANTSKA REFORMACIJA 8. njemački augustinski redovnik. negdje radikalnije. Taj se događaj smatra početkom protestantske reformacije. Martin – (1483. Za njega su način bogoslužja. Indulgencija).). samo po sebi ni dobro ni zlo. Godine 1517. predmeti «isprazna vanjska stvar». P 8. tako i na liturgiju. No budući da reformacija nije bila jedan uniformirani i jedinstveni pokret.1. – 1546. . pa tako i liturgijski. crkveno ruho. I LITURGIJA rotestantska reformacija je utjecala. zakucavši 95 teza na vrata Wittenberške crkve. ni zabranjeno ni naređe- 134 Luther. molitve. Držao je da se može zadržati svaki običaj. doktor kanonskoga prava. liturgijske promjene u reformatora su negdje bile minimalne. Martin Luther134 Luther je bio konzervativan glede izmjena u načinu bogoslužja. kojega Biblija izričito ne zabranjuje. kako na cjelokupni život Crkve. Na razvoj liturgije utjecalo je teološko definiranje Večere Gospodnje i sl. suprotstavio se prodaji oproštajnica (tzv.

JEDIN. 69-70. to znači latinsko bogoslužje. On kaže da se spominjemo njegove žrtve. 2004. str. H.136 osim u čitanju biblijskih tekstova i pjevanja. Velika povijest crkve IV. str. Kako ste vi onda tako smioni da od spomena pravite žrtvu. on ne želi da ga itko ubuduće žrtvuje. godine Luther piše: «Recite nam vi. 137 Prema latinskom mittere = slati.. 274. T. bi o njemu ovisilo. on bi nedjeljom naizmjence služio latinsku. pod vodstvom Luthera služi misa na njemačkom jeziku. JEDIN. poput molitava za mrtve. 73. završeno je. Velika povijest crkve IV. U spisu Vom Missbrauch der Messe iz 1521. Za mladež je i poslije uvođenja «Deudsch Messe» (1526. kad.. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Usp. dakako. J. shvaćanje mise kao sredstva zadobivanja milosti i sl.139 Usp. Baalove popine.. godine u Wittenbergu se. zadržalo svoju valjanost. grčku i hebrejsku misu.137 Luther ne mijenja niti naziv misa138 za bogoslužje. Osobito bi se mladež trebala kroz bogoslužje vježbati u tom jeziku. Velika povijest crkve IV. H. Euharistija u životu crkve kroz povijest. 74. No od 1523. gdje stoji napisano da je misa žrtva. H.86 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE no. Luther je kao humanist i pedagog htio zadržati latinski jezik kao element naobrazbe. 136 135 «. ili gdje je to Krist naučavao da treba žrtvovati kruh i vino? Zar ne čujete? Krist je jednom sama sebe žrtvovao. 139 138 Usp. zalaže za udaljavanje svih onih dijelova bogoslužja koji nisu u skladu s protestantskim reformiranim učenjem. . po čemu je kasnije i sam obred mise dobio naziv. Luther se. str. str. Dapače. ŠAGI-BUNIĆ. U staro su vrijeme obredi završavali ite missa est = idite. Na teološkom planu Luther odbacuje učenje o misi kao žrtvi.. JEDIN. odnosno služenja misa za mrtve.» Usp.135 Luther u početku nije mijenjao niti latinski jezik.) «Formula missae».. vaše žrtvovati znači oskvrnjujuće ponovno razapinjanje». otpuštati. otpust je.

330-331. R. kao i zajedništva samih vjernika međusobno.142 Te godine Luther služi i prvu njemačku misu u Wittenbergu. str. str. Ovo stajalište poznato kao konsupstancijacija (za razliku od transupstancijacije). Euharistija u životu crkve kroz povijest.143 Određeno je tako140 141 T. 2002. Na tome stojim.102. život Martina Luthera. godine objavio kratki spis O uređenju bogoslužja. nakon čega slijedi pričest vjernika odnosno davanje hostije odmah nakon izgovaranja riječi nad kruhom. LOHSE. T. Usp. BAINTON. godine pod nazivom Deutcshe messe (Njemačka misa) bilo je dopunjeno i radikalnije od prethodnoga. B. Također se obnavlja naglasak rane Crkve na Večeru Gospodnju kao na čin zahvalnosti Bogu i zajedništva s Bogom po Kristu. 2006. 142 143 . Osijek: Izvori. HAMMOND. Uvod u Teologiju. a u jesen iste godine objavio je djelo pod nazivom Formula missae et Communionis (oblik mise) za Wittenberšku crkvu. 210. C.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 87 Luther također odbacuje učenje o euharistiji kao pretvorbi (transupstancijaciji). Iz mise se uklanjanja predslovlje. Luther definira euharistijsko učenje kao konsupstancijaciji: «Gospodin je u euharistijskom kruhu stvarno prisutan ali bez promjene u substanciji simbola.. ne stavljajući nikakav drugi molitveni tekst na to mjesto. već se izgovaraju odmah riječi ustanovljenja.141 U njoj definira liturgijski red iz kojega izbacuje iz misnoga kanona sve molitve koje su sadržavale elemente žrtvovanja. 1993. J. str. 1526.»140 Kako bi pojasnio svoja stajališta o liturgiji.. 274. Usp. može se najbolje opisati kao prisutnost stvarnog Krista s nepromijenjenom substancijom kruha. Luther je 1523. ŠAGI-BUNIĆ. Drugo djelo. Zagreb: Teološki fakultet «Matija Vlačić Ilirik». Martin Luther.. H. Zagreb: MISL. Za razliku od ovoga učenja. a kalež nakon izgovaranja riječi nad vinom. odnosno definiranje liturgije. str.

LEONAR. i svećeničku odjeću.. Tijekom tjedna su bile određene vježbe pjevanja za cijelu zajednicu a preporučivalo se pjevanje u obiteljima po njihovim domovima. Naj144 Usp.144 Najznačajniji doprinos liturgiji Luther je dao u glazbenom smislu. 104. Čl. Luther je zadržao oltar.145 U Augsburškom vjeroispovijedanju. 145 146 Usp. Ž.146 iz 1530. 5. Nadahnuta je psalmom 46. prvi tom. Time je želio sačuvati tradicionalni karakter liturgije. str. BAINTON. govori o potrebi održavanja crkvenih obreda prilikom blagdana i određenih svetkovina. Opšta istorija protestantizma. Luther je i autor većine pjesama u istoj. 15. lipnja 1530.). . godine. Članak 14. Na tome stojim. 337. kao i Pavlovskim poslanicama i Otkrivenjem. život Martina Luthera. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. posebice prigodom Dana reformacije. Augsburška konfesija – Vjeroispovijedanje koje je pod nazivom Confesio augustana sastavio Philip Melanchthon. definira se učenje o Večeri Gospodnjoj kao stvarnoj Kristovoj prisutnosti. H. svijeće. Evangelički su knezovi predali ovu konfesiju caru Karlu V. Za svoga je života Luther napisao trideset i sedam crkvenih pjesama te brojne i komponirao. str. 22 govori o sakramentu Večere Gospodnje pod obje prilike. Čl. Jedna od njegovih poznatih pjesama je «Eine feste Burg» (Naš Bog je jaka utvrda). čl. definira da propovijedati i dijeliti sakramente mogu samo oni koji su ispravno na tu službu pozvani. R. ukrase. U članku 10. na augsburškom saboru.88 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE đer da se misa slavi samo nedjeljom (preko tjedna se održavaju druga bogoslužja. a pjeva se i danas u mnogim protestantskim crkvama. govori se o uspostavljanju službe poučavanja i dijeljenja sakramenata. Godine 1524. godine. 2002. no ustvrđuje se da takvi obredi nisu neophodni za spasenje. 25. Danas je ona službena konfesija Evangeličko-Luteranske crkve po kojoj su evangelici poznati i kao Evangelici Augsburške vjeroispovijesti. poput sastanaka podučavanja i sl. objavljena je zborska pjesmarica s Lutherovim predgovorom. E.

24. suvremeno čitanje.. Gotovo sve običajne ceremonije isto su tako zadržane.. 147 Augsburška konfesija. a protiv svakodnevnog služenja euharistije. Stoga. Evangelička crkva u RH. «. koje se često puta slavilo bez sudjelovanja naroda pa i drugih klerika. čl. Augsburška konfesija.. Također se govori protiv žrtvenog karaktera i posredničkog karaktera mise (služenja mise za žive i mrtve). opravdanje dolazi kroz djelovanje mise. «Naše su crkve lažno optužene za ukidanje mise. a ne kroz vjeru. suvremeno čitanje.»147 Nadalje se govori o zlouporabama mise u smislu da su sredstvo svećeničkog dohotka. One su dodane radi upućivanja ljudi jer ceremonije su potrebne pogotovo stoga da bi se naučili neuki. osim one da se njemačke pjesme slavljenja tu i tamo ubacuju među latinske dijelove pjesama. str.»148 Nadalje se govori o slavljenju Večere Gospodnje svakoga «Svetoga dana» odnosno nedjelje i blagdana. Zapravo. 148 . ako misa oduzima grijehe živih i mrtvih samim vanjskim činom. 90. str.. 93.. Ali Pismo nam to ne dopušta. misa je među nama zadržana i slavi se s najvećim poštovanjem. posvećen je misi. iako su znali za ovakve radnje nisu na vrijeme zaustavili iste.Pismo nas isto tako uči da smo mi pred Bogom opravdani vjerom u Isusa Krista. ukazujući na činjenicu da biskupi.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 89 duži članak Augsburškog vjeroispovijedanja. Pavao je propisao da bi se u crkvi trebao upotrebljavati jezik koji će ljudi razumjeti.

svijećnjake. Djelovao u Zürichu. a koje završavaju s Očenašem i Zdravomarijom ali samo do dijela «I blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus». Smatrao je da Sveto pismo mora određivati sve postupke glede bogoslužja. 1985. lipnja 1524.). zajednička ispovijed grijeha te otpust. 147-148. godine da se iz crkava uklone slike i kipovi «kako bi se udovoljilo Božjoj riječi»150 Latinska misa. B. uz izostavljanje dijelova koji govore o žrtvi. «Apostolsko vjerovanje» i 112. psalam izgovarao naizmjenično od strane muškaraca i žena. str. godine. svećeničku odjeću pa čak i orgulje iz crkava. slike. No promjene u Zürichu su se događale postupno. H. Drugi. godine. 135.151 U obredu Večere Gospodnje se «Slava Bogu na visini». Philadelphia: Fortress Press. Nije bilo sudjelovanja naroda u zajedničkim liturgijskim tekstovima (poput litanijskih molitava i sl. U Liturgiji riječi nalazi se nekoliko uvodnih molitava. Usp. – 1531. služila se sve do 1525. Slijedi zahvalna molitva. Prije «Slava Bogu na visini» čitao se tekst iz poslanice a 149 Zwingli Urlich (1484. Pjevati su se mogli samo psalmi. THOMSON. godine kao vojni kapelan. Odbacio je žrtveni karakter euharistije te se zalagao za ukidanjem mise i uvođenjem službe Večere Gospodnje. Zalagao se za jednostavnost.)– Švicarski reformator. koje je najvjerojatnije sam Zwingli sačinio. str. Umro je u bitci kod Kappela 1531. Urlich Zwingli149 Švicarski reformator Urlich Zwingli imao je mnogo radikalnija stajališta od Luthera po pitanju liturgije kao i po pitanju shvaćanja Večere Gospodnje. Gradsko je vijeće donijelo odluku 15. Velika povijest crkve IV. Uklonio je oltar. Te je godine Zwingli priredio liturgiju Riječi i obred Večere Gospodnje.90 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 8. 150 151 Usp.2.. . JEDIN. Liturgies of the Western Church. Prvo Zwinglijevo djelo o liturgiji bilo je «Napad na kanon mise» iz 1523. molitveni dio je izostavljen.

149-156. Pored ostaloga. prvi tom. Nakon toga slijedi psalam 112..Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 91 nakon «Slave» tekst iz evanđelja. Usp. Liturgies of the Western Church.152 Večera Gospodnja se obavljala svega četiri puta godišnje: Na Uskrs. B. LEONAR. On je angažirao Jeana Calvina da u Ženevi organizira Reformiranu crkvu.. 8. 133. smatrajući da je Večera puko sjećanje na žrtvu Isusa Krista. Umjesto oltara. zahvalna molitva pastora te otpust. Farel je oko 1524.3. Zwingli je odbacio i rimokatoličko učenje o transupstancijaciji i Lutherovo učenje o konsupstancijaciji. THOMPSON. U. Ž. dakle samo komemoracija. godine uspostavio i red bogoslužja. 1986.1565. Po evanđeoskim riječima bili oprošteni svi naši grijesi». Philadelphia: Forter Press. str. Huldrych Zwingli. Zwingli je uklonio i svećeničko misno ruho iz bogoslužja. GABLER. Slijedilo je «Apostolsko vjerovanje» te molitva Očenaš i molitva pastora. str. William Farel155 Prije nego je Jean Calvin došao u Ženeveu. Farel. zadržavajući samo crni akademski talar. Poslije čitanja evanđelja lektor je ljubio knjigu i izgovarao riječi: «Slava i hvala Bogu. His Life and Work. obično se u sredini crkve nalazio običan stol odnosno stol Gospodnji na kome nije bilo niti svijeća. U Farelovoj liturgiji vidljiv je utjecaj Zwinglijeve re152 153 154 Usp. 155 . 125-139. u rujnu te na Božić. E.) – Francuski reformator koji je djelovao u Ženevi. tamo je djelovao reformator William (negdje se navodi i kao Gulliamo) Farel.154 Bogoslužni prostor bio je jednostavan.153 Glede značenja euharistije. Opšta istorija protestantizma. Nakon toga slijede riječi ustanovljenja Večere Gospodnje te blagovanje kruha i vina. Duhove. niti raspela. str. William (1489.

kada se narod Božji sabere da sluša Riječ Božju. Farelova liturgija nije imala nikakvu drugu glazbu osim pjevanja psalama na narodnom jeziku. Pozivna molitva Očenaš Objavljivanje Riječi Zakon Božji (Deset zapovijedi) Ispovijed grijeha Apostolsko vjerovanje Molitva posredovanja VEČERA GOSPODNJA Exhortacija (bodrenje-nagovor) Poziv Samoispitivanje Exkomunikacija (isključenje) Ispovijed i Očenaš Credo . Litrugija je zapravo bila služba riječi.Vjerovanje Navještaj oproštenja grijeha Riječi ustanovljenja Sursum Corda (lat. Farel je uveo antifonsko izgovaranje biblijskih tekstova i Vjerovanja od strane zajednice. Farelova liturgija imala je slijedeće dijelove: Način održavanja propovjedi. Bogoslužje je jednostavno bilo «slušanje riječi Božje» što je i bio naslov Farelove liturgije. Umjesto glazbe. «Gore srca») Pričest . dok se Večera Gospodnja održavala samo određenim prigodama.92 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE formacije.

4. Radi na pomirenju Luthera i Zwinglija kao i protestanata i katolika. Prihvatio Lutherovu nauku 1518. prebjegao u Englesku gdje je pomagao Thomasu Cranmeru u reformiranju Anglikanske crkve. – 1552. Jutarnje bogoslužje je započinjalo zajedničkim ispovijedanjem grijeha te ohrabrenjem iz Božje riječi. Uzašašće i sl. str.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 93 Popričesna molitva (molitva zahvalnosti). Farelov oblik bogoslužja imao je u kasnijem razvoju reformiranog kršćanstva više utjecaja na kreiranje liturgije od Calvinovog. Introduction to the Reformed Tradition. Atlanta: John Press. a da se drugim danima treba raditi jer je tako zapovjeđeno. održavalo u 8 sati ujutro u katedrali. i radio na reformaciji u Strasbourgu. Godine 1548. Nakon toga je slijedila tiha molitva koju je pastor završavao kolektom (molitvom) i blagoslovom.. Martin (1491. 157 Bucer. Drugo se bogoslužje (odnosno propovijed). H. Red bogoslužja je propisivao da se imaju održati tri propovjedi svakoga dana. Bucerova liturgija u svojim uvodnim napomenama ukazuje da se ima svetkovati samo nedjelja kao sveti dan. vjerovanje o poslušnost Riječi Božjoj. Ulmu i Kölnu. Večernja propovijed se održavala u katedrali u 4 sata poslije podne ljeti odnosno 3 sata poslije podne zimi. Martin Bucer157 Martin Bucer uređuje liturgiju u Strassbourgu 1539.156 8. godine. LEITH. No i Farelovo i Calvinovo bogoslužje pozivaju na slušanje. J. Na blagdane kao što je Božić. . Bucerovo bogoslužje Večere Gospodnje ili Mise i propovjedi bilo je pojednostavljena liturgija koja je odbacila mnoge elemente uobičajene tadašnje rimske mise. 1977. Veliki Petak. 178-180. jutarnje bogoslužje održavalo se u svim župnim crkvama ujutro u 5 sati zimi odnosno u 4 sata ujutro ljeti. treba se održavati bogoslužje 156 Usp. Prvo.) – Njemački teolog reformacije.

THOMPSON. Prije nego je davao kruh i kalež vjernicima. Na kraju propovijedi pastor je objasnio zajednici značenje Večere Gospodnje i ohrabrio ih da je održavaju. Slijedila je kratka molitva pastora za blagoslov propovijedi. Pastor bi stao za stol Gospodnji te rekao: «Gospodin s vama. Na kraju je pastor uputio vjernicima Aronov blagoslov. Liturgies of the Western Churc. oko 6 sati ujutro narod se okupljano u župnim crkvama. kako bi narod mogao čuti i razumjeti njegove riječi. Pastor je odlazio na propovjedaonicu te čitao tekst evanđelja (nedjeljom se preporučivalo da se propovijeda iz evanđelja a radnim se danima propovijedalo i iz drugih biblijskih knjiga) i propovijedao.158 158 Usp.94 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE ali se ne treba suzdržavati od fizičkih poslova. Nakon toga je zajednica pjevala određenu pjesmu ili psalam te je slijedila zahvalna molitva pastora. Pastor je prilazio stolu Gospodnjem koji se nalazio bliže narodu. pastor je izgovarao: «Sjećaj se. Nedjeljno bogoslužje je započinjalo s uobičajenom spomenutom jutarnjom molitvom. Nakon propovjedi pjevalo se Apostolsko vjerovanje te. str. vjeruj i objavi da je Krist Gospodin umro za tebe». Nakon molitve zajednica je pjevala psalam. obzirom na prigodu određena pjesma ili psalam. Pomolimo se». . Nakon toga se pjevao psalam ili Kyrie eleison odnosno Gloria in excelsis Deo. i daj mu vječitu slavu i hvalu!». Bogoslužje je započinjalo zajedničkim ispovijedanjem grijeha te navještaja oproštenja grijeha. 167-181. Nakon toga. U župnim se crkvama Večera Gospodnja slavila jedanput mjesečno dok se u katedrali slavila svake nedjelje. B. Slijedila je poduža molitva koja se završavala zajedničkim moljenjem Očenaša. Nakon molitve pastor je izgovarao riječi ustanovljenja nakon čega je izgovarao riječi: «Vjeruj u Gospodina.

Jean (1509. Ž. predodređenje. Osnove evanđeoske teologije 2. ali se može obavljati samo u kontekstu propovijedane Riječi.160 Calvin se s Lutherom slaže da je propovijed središnjica bogoslužja. Usp.161 Calvin je 1545. str. 185-224. udaljujući se na taj način od luteranskog bogoslužja koje je.) – Švicarski reformator francuskog podrijetla.. Novi Sad: Dobra Vest. Godine 1533. Djelovao u Ženevi gdje je organizirao Reformiranu crkvu po prezbiterijanskom modelu. str. kako smo naglasili. sastavio je liturgiju162 u kojoj je posebno bila naglašena propovijed kao središnjica protestantskog bogoslužja i pjevanje psalama. ČEDVIK. Istorija reformacije. kao i za Luthera. Dobra Vest. 1986. Po njemu se pripadnici reformiranih crkava nazivaju i kalvinisti a pojam kalvinizam uvriježio se za teološki smjer koji je temeljen na Calvinovom učenju i koji je prisutan u različitim protestantskim crkvama. Značajke njegova naučavanja su apsolutna suverenost Božja. Za Calvina. 1989. prešao na protestantizam. E. 162 161 160 Usp. zadržalo određene tradicionalne liturgijske elemente.5. 93.. euharistija je bila uzvišeni dio bogoslužja. prezbiterijalno ustrojstvo crkve i sl. prvi tom. Calvin odbacuje liturgijski rimski obred. 304.. Jean Calvin159 Uređujući bogoslužje. Calvinovo bogoslužje imalo je slijedeće dijelove: Stihovi Pisma: «Pomoć je naša u imenu Gospodina. str. D. Novi Sad. BLOESCH. koji je stvorio nebo i zemlju» Ispovijed grijeha Stihovi iz Pisma Objava odrješenja grijeha Dekalog (prvih četiri zapovijedi) Molitva 159 Calvin. Usp. 104. Liturgies of the Western Church. O. G. Opšta istorija protestantizma. LEONAR. THOMSON. .-1564. B. str.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 95 8.

T. H. 2003. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH. Tko je bio Jean Calvin (Kratak prikaz života i vjerovanja Jeana Calvina). Nisam mogao uzeti nikakve druge molitve iz njega. Prijevod teksta u: J. 155. .. L.96 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Dekalog (ostalih šest zapovijedi) Psalam po Ženevskoj formi Molitva prosvjetljenja (prije čitanja Svetog Pisma) Biblijsko čitanje i propovijed Velika zastupnička molitva i parafraza molitve Očenaš Apostolsko vjerovanje Priprema za kruh i vino Molitva za dostojno primanje Večere Gospodnje. 29-32) Aronov blagoslov Calvin će u govoru na samrtnoj postelji sam posvjedočiti da se vodio Strassbourškom liturgijom u sastavljanju svoje. već sam sve uzeo iz Pisma. John Calvin: A Biography. 41.»163 163 Usp. usvojio sam strassbourški oblik i posudio najveći dio od njega. «Što se tiče nedjeljnih molitava. PARKER. MILIĆ. jer ih nije bilo. sa završetkom Očenaša Riječi ustanovljenja Exhortacija i pristupanje Stolu Riječi odrješenja i pričest s kruhom i vinom Psalam Molitva zahvalnosti Nunc Dimittis (Šimunova molitva u Lk 2. str. str.

Amen. ti si obećao da ćeš čuti naše molbe Usp. Twenty Centuries of Christian Worship. H.» H. gramatičkog i literarnog proučavanja jednog odlomka Pisma u njegovom kontekstu i provedenog kroz ta proučavanja. 300. zatim proglašavajući otpuštenje grijeha u obliku: ‘Svima onima koji se na ovaj način kaju i traže Isusa Krista za svoje spasenje. volume 2. ROBINSON. dodajući neke stihove Pisma kako mu se činilo odgovarajućim. 164 . W. 16. 1994.. T. proglašavam otpuštenje grijeha u ime Oca. «Ekspozitorsko propovijedanje je prenošenje biblijskog koncepta izvedenog iz povijesnog. zajednica je pjevala psalam i propovjednik bi molio nepripravljenu molitvu. Webber). stih po stih. . The Complete Library of Christian Worship. str.164 Sustavno je propovijedao na temelju biblijskih knjiga o čemu svjedoče mnoge njegove propovijedi i komentari Svetoga pisma.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 97 Središnjica Calvinove liturgije jest propovijed. L. Calvin se isticao ekspozitosrkim propovijedanjem. 1997.. Ostatak zapovijedi je bio pjevan dok bi duhovnik ulazio u propovjedaonicu. ‘) je vodila u dugačku molitvu koja je započinjala ‘Svemogući Bože. (ed.’ Nakon toga zajednica je pjevala prve četiri zapovijedi i duhovnik se molio da ti zakoni budu ‘upisani u našim srcima tako da možemo tražiti samo da ti služimo i da ti budemo poslušni’. str. kojeg Duh Sveti najprije primjenjuje na osobu i iskustvo propovjednika a zatim kroz njega na slušatelje. Tennessee: Star Song Publishing group. . moleći ga da milost ne samo nama već također i svim ljudima i narodima zemlje . Robert E. Biblijsko propovijedanje. Nakon propovijedi nepripravljena zazivajuća molitva (koja je za Calvina počinjala: ‘Padnimo sada pred veličanstvom našeg Boga. Zagreb: Susret. Nashville. Sina i Svetog Duha. Propovijed je započeo propisanom molitvom koja bi vodila u Očenaš. nebeski Oče. No prije nego bi počela propovijed. Parker opisuje bogoslužje kako ga je Calvin propisao i obavljao: “Duhovnik bi počeo propisanom ispovijedi grijeha u ime zajednice.

L. protestant.98 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE koje ti donosimo u ime tvog sina Isusa Krista. 126. nakon pjevanja još jednog psalma. pastore i crkvu. 633. Clement Marot (1497. psalama. Naučavao je “duhovnu nazočnost” Krista. John Calvin: A Biography. str. Clement Marot166 i Theodor Beza167 proširili su ovaj psaltir na 101 psalam te ga objavili 1562. Nakon Calvinove smrti. Pjevanje psalama postaje značajka reformiranog bogoslužja. str. PARKER.str. Psaltir je prevođen na mnoge jezike tadašnje Europe.”165 Glede reformiranog bogoslužjа značajno je spomenuti uvođenje zajedničkog pjevanja psalama. za one koji su u bolesti i posebno za progonjene pod papinstvom. Usp. služba je bila kratka. Beza je preuzeo vodstvo Reformirane crkve u Ženevi. a osim reformiranih koristili su ga i luterani pa i rimokatolici. ljubljenog. 86-87. prilikom bla- 165 166 T. The New International Dictionary of the Christian Church. Introduction to the Reformed Tradition. Grand Rapids. godine. humanista i pjesnik.) bio je pravnik kao i Calvin. 172-178 . 167 Beza. 168 Usp. Duhovnik je zatim dao kratko objašnjenje Očenaša.-1544. priredio i izdao psalme za pjevanje godine 1539. str. LEITH. Michigan: Zondervan Publishing House. a Calvin ga uvodi po ugledu na bogoslužje u Strassbourgu. J. i.168 Po pitanju euharistije Calvin odbacuje rimokatoličku doktrinu transupstancijacije te Zwinglijevsku doktrinu komemoracije zauzimajući srednji stav između Luthera i Zwinglija. The New International Dictionary of the Christian Church. i za spasenje i posvećenje naših duša. H. za spasenje svih ljudi. Usp. Ovaj je psaltir sadržavao svega 19. otpustio zajednicu Aronovim blagoslovom. H. 1974. zauzimajući manje od četvrt sata. Calvin je preveo.-1605. koji se. Theodor (1519. našeg Gospodina’ i molimo za vladare. Francuski. Osim pjevanja i propovijedi.).

484. godine174 u 22. godine. zalagao za često slavljenje Večere Gospodnje. odnosno pričest nije samo puka komemorativna ceremonija. Ž. Kalvinističko vjeroispovijedanje iz 1566. str. poglavlju govori o crkvenim sastancima.170 Sjedinjenje (pričest) Krista i vjernika u euharistiji događa se samo po Duhu Svetome. Ž. već sudjelovanje u Kristovu životu. str. Nauk hrišćanske vere.173 no ta nastojanja Calvin nije uspio realizirati. 474. . Calvin Origins and Development of His Religious Thought. Novi Sad: Knjižarnica Zorana Stojanovića. Hrvatskoj.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 99 govanja euharistije. Osim Druge Helvetske konfesije poznata je i Prva Helvetska konfesija iz 1536. Usp. godine no nju je Druga helvetska konfesija potisnula.KALVIN. str. niti materijalno primanje Kristova tijela. Ž. vjerom prima od strane vjerujućih. i sl. Euharistija. 483. WENDEL. ona su oruđa i znaci. Ž.169 Iako se niti u jednom trenutku kruh i vino ne pretvaraju u pravo tijelo i krv Kristovu. Ova je konfesija prihvaćena kao standard vjerovanja u Reformiranim crkvama u Švicarskoj. da pored svojeg osobnog čita169 Usp. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje iz 1566. Nauk hrišćanske vere. Ženeva je prihatila Zwinglijevu praksu. 172 173 174 Helvetska konfesija – Ili Drugo helvetsko vjeroispovijedanje. za razliku od Zwinglija. 1996. Usp. Nauk hrišćanske vere. 170 171 Usp. Nauk hrišćanske vere. U navedenom vjeroispovijedanju se potiču vjernici.171 Tadašnji običaj Rimske crkve da se pričešćuje jednom godišnje. te se Večera Gospodnja slavila šest puta godišnje. barem jednom tjedno (nedjeljom). DELIMO.str. F. KALVIN. odnosno način na koji vjernik dolazi u dodir s Kristovom supstancijom. Usp.KALVIN. 161. 464-498. Ž. Mađarskoj. KALVIN.. Nastanak i učvršćenje reformacije. 329-355. Calvin napada kao «đavolju izmišljotinu»172 Calvin se. str. Supstancija ne treba razumjeti doslovno Kristovo tijelo već bit Kristove ljudske prirode.

Osijek: Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj i Reformirani teološki institut. poglavlju govori i o crkvenom pjevanju.175 U 23. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje. osim u vrijeme progonstva. dovoljno kratka. Veći dio bogoslužja treba biti evanđeosko poučavanje i treba paziti da se crkvu ne optereti predugim molitvama kako članovi crkve ne bi za vrijeme propovijedanja evanđelja razmišljali: bar da je već gotovo. ukazujući na potrebu jednostavnog pjevanja a protiv gregorijanskih napjeva. 2000. 167. Skupocjenu odjeću (najvjerojatnije svećeničku liturgijsku odjeću) treba ukloniti iz crkava a jezik bogoslužja treba biti razumljiv svim okupljenima. Takvima se propovijed čini predugom. poglavlju se govori i o potrebi organiziranja bogoslužja: «Kao sa svime. str. 176 . dok je inače. ili bar da možemo otići.»176 Drugo helvetsko vjeroispovijedanje u 23. 175 Heidelberški katekizam. mora se uspostaviti standard da ne bi postale preduge i zamarajuće. Okupljališta vjernika moraju biti pristojne i prostrane zgrade ili hramovi iz kojih treba ukloniti sve neprimjereno. tako i kod javnih molitava. 186. str.. Zato je potrebno da se propovjednici pridržavaju neke mjere. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje.100 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nja Biblije sudjeluju i na zajedničkim bogoslužjima koja moraju biti javna. Heidelberški katekizam. Takva su mjesta sveta i prema njima se treba ponašati s poštovanjem jer u njima boravi Bog i Njegovi sveti anđeli.

Anglikanske crkve izvan Engleske nazivaju se i Episkopalne crkve (po episkopalnom ustrojstvu crkvenog upravljanja). Crkvena povijest 3. Anglikanska crkva177 Kralj Henrik VIII.) – Prvi nadbiskup neovisne Anglikanske crkve od Rima. Thomas (1489. Anglikanska crkva prihvaća protestantizam. http://justus. pristupljeno 18. propisnika o obredima i sl.. 6.anglican. 1986.org/resources/bcp/Communion_1548.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 101 8. 178 179 180 .. Obrednik je sadržavao sažetak više liturgijskih knjiga koje su u to vrijeme bile opširne i komplicirane. Novi Sad: Baptistička teološka škola. Ovaj je obrednik tiskan prvi puta u listopadu 1549.180 Cranmer je priredio i prijevod liturgije i obreda na engleski jezik te ih objavio u jednoj knjizi Book of Common Prayer. Thomas Cranmer. Nadbiskup Canterburya. A. 1534. Djelovao na uvođenju protestantskog nauka u Anglikanskoj crkvi. Vjeroispovijest Anglikanske crkve definirana je u Trideset i devet članaka vjere iz 1563. s nekoliko sitnijih promjena». THOMSON. poput brevijara. osnivač anglikanske crkve. 59. Glavne su mu značajke bile: 177 Anglikanci – pripadnici Engleske nacionalne crkve koju je Henrik VIII. Zaslužan za reformiranje Anglikanske crkve bio je Canterburyjski nadbiskup Thomas Cranmer.htm. Stoga je za vrijeme Henrika VIII. te sebe proglasio vrhovnim poglavarom Engleske crkve. misala. godine prvi liturgijski tekst na engleskom jeziku pod nazivom The Order of the Communion (red pričesti). nije bio sklon liturgijskim promjenama. Cranmer. godine. veljače 2007. Usp. Nakon njegove smrti. «u pitanjima obreda engleska crkva neprekidno primjenjivala srednjovjekovno bogoslužje.179 priredio je 1548. godine. str. za vrijeme vladanja Edwarda VI. godine proglasio samostalnom.178 Protestantski utjecaj na Englesku crkvu pa tako i na liturgiju zbit će se tek nakon smrti Henrika VIII. – 1665.

Ž. Sarum liturgija. str.po prvi put su.” ili “Use of Sarum.Engleska je crkva prvi put dobila bogoslužje koje je bilo isto za cijelu zemlju. “Sarum Rite.” jest liturgijski obred koji se koristio u katedrali u Salisbury. bio je pojednostavljen u knjizi kojom se svaki obrazovni član crkve mogao poslužiti.183 Sastavio je jutarnje i večernje bogoslužje koristeći srednjovjekovne brevijare. LEONAR. Crkvena povijest 3.181 Obrednik je iz euharistijske molitve uklonio obilježja žrtve i u mnogo čemu je sličio na Lutherovu latinsku misu iz 1523. . . godine. . stoljeću postala je standard za mnoge engleske katedrale. 61. THOMSON.služba se donekle uređivala pod utjecajem reformacijske misli. nakon nekoliko stoljeća sve službe bile na narodnom jeziku. Opšta istorija protestantizma. u kojem se u prošlosti mogao snalaziti samo stručnjak. 450. Stoga je u obredniku ostala i vjernost starim obredima i ceremonijama. Također je vidljiv Lutherov stav da običaje treba promijeniti tamo gdje Sveto pismo to zahtjeva. u južnoj Engleskoj u kasnom srednjem vijeku. godine odnosno njemačku misu iz 1526. posebice kod posvećenja pričesti. str. Koristio je također srednjovjekovne molitve. nasuprot Zwinglijevom uvjerenju da Sveto pismo mora propisivati svaku gestu. A. E. Stoga je obrednik odražavao Lutherovu teologiju i praksu. U 13. Usp. prvi tom. u obredniku je vidljivo i Cranmerovo visoko obrazovanje koje je određene dijelove liturgije «pretvo- 181 182 183 Usp. No.102 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE .182 Thomas Cranmer je koristio srednjovjekovne istočne i zapadne liturgije u pripremi obrednika. posebice liturgiju Sarum. .složeni sustav liturgijskih knjiga.

više je bio pod utjecajem reformatora nego li prvo izdanje. str. travnja 1552.org/resources/bcp/1552/BCP_1552. no obred je u velikoj mjeri pojednostavljen. koje je Parlament izglasao 14. Usp. Istorija reformacije. LEONAR. 452. http://justus. godine. i hrani se njime s vjerom u srcu i sa zahvalnošću». no zadržao se termin svećenik kao i klečanje kod primanja pričesti.htm.anglican.185 To se može vidjeti iz rečenice svećenika prilikom davanja pričesti: U obredniku iz 1549. Trideset i devet članaka vjere Anglikanske crkve (Articles of Religion) iz 1563. poput svećeničkog ruha i sl. godine u članku 23.187 Oltar je nazvan stolom Gospodnjim. Neki vanjski oblici bogoslužja.org/resources/bcp/1549/Communion_1549. Usp. Cranmer je već prije izdanja prvoga obrednika prihvatio teologiju švicarskih reformatora (kalvinista) o euharistiji. pristupljeno 18. godine ove riječi glase: «Uzmi i jedi ovo na sjećanje da je Krist umro za tebe. 1986. Opšta istorija protestantizma. htm. http://justus. istovremeno istančane i jednostavne liturgijske proze i poezije». 87.186 U obredniku iz 1552.. str. prvi tom.veljače 2007. Novi Sad: Dobra vest. Ž.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 103 rilo u dragulje.184 Drugo izdanje Book of Common Prayer. 184 185 186 O. đakonsko. godine svećenik je izgovarao riječi: «Tijelo našega Gospodina Isusa Krista koje se predalo za tebe. veljače 2007. E. Usp.. pristupljeno 18. ČEDVIG. ostali su vjerni staroj tradiciji. Bitne se promjene događaju u euharistijskoj službi. govori o duhovnim službenicima koji jedini mogu obavljati službu riječi i sakramenata (anglikanska je tradicija zadržala episkopalno ustrojstvo pa samim time i tri stupnja svećeničkog reda.anglican. 187 . Uklonjen je svaki ostatak veze sa misnom žrtvom. Euharistija poprima kalvinističko razumijevanje. Naime. čuvalo tvoje tijelo i dušu za život vječni».

JEDIN.7.188 8.104 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE prezbitersko i biskupsko). Pored ostaloga. dodjeljuju se lektori i exhorteri (čitači i bodritelji). koje nemaju pastore.» iz čega je vidljivo da je prihvaćeno kalvinističko shvaćanje sakramenta euharistije.). 39 članaka vjere. str. ali ih se ne rukopolaže za službu. E. Crkve moraju biti dolično uređene. – 1572. 456. 339.. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH. str. Velika povijest crkve IV. odnosno da je «Protivno Riječi Božjoj i običajima najstarije Crkve. U čl. govori se o jeziku bogoslužja. da se javna služba Božja u crkvi služi na jeziku nerazumljivom narodu ili da se na nerazumljivom jeziku dijele sakramenti. prima i jede samo u nebeskom i duhovnom smislu. vjeroispovijedanje anglikanske crkve. LEONAR. John Knox Najistaknutiji reformator Škotske jest John Knox (oko 1514. odbacujući transubstancijaciju i definirajući euharistiju na način da se «Tijelo Kristovo u euharistiji daje. 2003. Usp. H. Opšta istorija protestantizma.190 Večera Gospodnja se treba obavljati četiri puta godišnje i to prve nedjelje ožujka. Uskrsa. lipnja. Odbacio je anglikansku liturgiju i prihvatio kalvinistički način bogoslužja. Ž. U članku 24. Bogojavljenja i ostalih u čast Gospe. Preduvjet za sudjelo- 188 Usp. 19-23. 189 190 .189 Knox se zalaže za ukidanje svih crkvenih blagdana. prvi tom. Župama. rujna i prosinca. 28. Službenici su pastori. str. vatreni zagovornik kalvinističkih reformacijskih ideja. pa čak i Božića. Knox se zalaže i za liturgijsko uređenje Škotske crkve. govori se o značenju Večere Gospodnje.

) drugo zajedničko pjevanje psalma.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 105 vanje u Večeri Gospodnjoj je poznavanje Očenaša. Vjernici.191 Godine 1556. koja je bila predviđena za jedanput mjesečno (no ipak se održao običaj slavljenja četiri puta godišnje. Pojedini su službenici podržavali i epiklezu.) zajednička molitva ispovijedanja grijeha. Nakon pričesti. Forme of Prayers nastala je za englesku protestantsku zajednicu izbjeglica u Ženevi. (4. . (6. str. 192 Ovdje se u originalu koristi engleska riječ Minister koju ovdje prevodimo kao službenik. (2.) službenik192 upućuje blagoslov zajednici temeljem biblijskih stihova. (5. Vjerovanja i Deset zapovijedi. koji su ga dijelili međusobno. zahvaljivanje za stvaranje. molila se zahvalna molitva te upućivao blagoslov. H. Nakon nagovora službenik je sišao s propovjedaonice do stola Gospodnjega. Službenik je uzimao kruh i zahvaljivao za njega. (3. JEDIN. započinjala je nakon uobičajene nedjeljne službe nagovorom o značenju Večere Gospodnje. za iskupljenje a završavala sa anamnezom i doksologijom. Večera Gospodnja. Samo su takvi mogli 191 Usp. Velika povijest crkve IV. Knox objavljuje red bogoslužja i sakramenata pod nazivom Forme of Prayers (Forma molitve). (7. koristeći prikladnu euharistijsku molitvu koja je uključivala obožavanje.) zajedničko pjevanje psalma.) molitva za cjelokupnu Crkvu Kristovu. misleći na vjerskog službenika koji predvodi bogoslužje. misleći da uobičajena molitva nije dovoljna za konsekraciju. 340. Bogoslužje na Dan Gospodnji izgleda ovako: (1. koji su sudjelovali u Večeri Gospodnjoj.) čitanje Pisma i propovijed.) molitva prije propovijedi. Nakon toga je službenik lomio kruh te davao vjernicima. kako smo to gore naglasili). Večeri Gospodnjoj mogli su pristupiti samo oni koji su se dokazali iskrenošću vjere i svetim životom. također su dolazili naprijed i sjeli za stol koji je bio poprilično velik u obliku slova U ili T a nalazio se na podiju ili na sredini crkve. pjevao bi se 103 psalam.

jer bi im blagovanje bilo na osudu. Prezbiterijalni sustav crkvenog upravljanja kojega je na poseban način ustrojio John Knox. Liturgies of the Western Church. kao i metrički priređene psalme za pjevanje.193 Godine 1564. a u Škotskoj crkvi se i danas. 287-305. godine zalagali da se uvedu dva standarda unutar Engleske crkve: Knoxova liturgija te formalna disciplina crkve. . u Engleskoj se pojavljuju puritanci (lat.8. čist. Prijedlog je bio da se prihvati ženevska liturgija kao autoritet za javno bogoslužje. Puritanci Nezadovoljni reformama Anglikanske crkve. godine Waldegravea se. Od 1586. proširit će se kasnije američkim kontinentom. Ova je liturgijska knjiga bila temelj puritanskom razvoju bogoslužja. koristi u liturgiji. bilo je zabranjeno pristupanje Večeri Gospodnjoj. «Bill and Book». pravilan) koji su željeli radikalnije reforme. Knjiga sadrži liturgijske tekstove te tekstove za sakramente i obrede. gdje nastaju prezbiterijanske crkve. 8. čija su djela pokazivala da ne pripadaju Kristu. Onima. uvođenje prezbiterijalnog umjesto episkopalnog crkvenog ustrojstva te odbacivanje anglikanske liturgijske knjige Book of Common Prayer. str. škotska Generalna skupština usvojila je Ženevsku liturgiju koja je postala poznata pod nazivom Book of Common Order.106 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE sudjelovati u zajedništvu s Kristom i jedni s drugima. Prilagođena ženevska liturgija Johna Knoxa nazvana je po Robertu Waldegraveu koji ju je tiskao. B. THOMPSON. Puritanci su se 1584. prilagođena liturgija služi u Middelburgu koja je poznata kao Middeburgška liturgija en193 Usp. Liturgijsku reformu su predstavili Parlamentu u dokumentu Petera Turnera. uz znatne izmijene tijekom povijesti.

i s obzirom na pad. karakteristično je po čitanju biblijskih tekstova. zazivati. ne anđelima. ljubiti.-341.9. iz 1647. ili prema sotonskim izmišljotinama. osim Očenaša. donosimo 21. dobar je i čini dobro svima. proslavljati. svecima ili ikojem drugom stvorenju. niti na bilo koji drugi način koji nije propisan Svetim Pismom. 311. obzirom da nam je otkrivena njegova volja ne smijemo štovati Boga prema vlastitim idejama i ljudskim načinima. stoga Ga se mora bojati. THOMPSON. dušom i svom snagom svojom. povjeravati mu se i služiti mu sa svim srcem. poglavlje u cijelosti: «I. Zbog značaja dokumenta za reformirane odnosno prezbiterijanske crkve. Engleske i Irske. Sinu i Duhu Svetome. štovati ne možemo bez 194 Usp. Vjersko štovanje pripada Bogu Ocu. poglavlju govori o bogoslužju i šabatu. Liturgies of the Western Church. uklanjanjem tradicionalnih liturgijskih molitava i himni.194 8. II. Puritansko bogoslužje. Večera Gospodnja je predviđena da se slavi jednom mjesečno. ratificirano od Parlamenta kraljevstva Škotske. B. . Westminstersko vjeroispovijedanje i Westminsterski direktorij Westminstersko vjeroispovijedanje (Westminster Confession of Faith). pjevanja psalama i sl. Sam Bog je ustanovio pravilan način štovanja. godine. njemu jedinome. propovijedanju. poput drugih bogoslužja pod utjecajem kalvinstičkog razumijevanja slavljenja Boga. Priroda nam pokazuje kako postoji Bog. 1649. godine u 21. str.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 107 gleskih Puritanaca (The Middelburg Liturgy of the English Puritans). koji suvereno vlada nas svime.

s razumijevanjem. zavjetima. niti ikoji drugi aspekt vjerskoga života. Molitva.108 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Posrednika. V. zahvaljivanjima u posebnim prilikama. kojeg nalazimo u evanđelju. postom. kao i pravilno udjeljivanje i primanje sakramenata koje je ustanovio Krist. niti za one za koje se zna da su počinili smrtni grijeh. Čitanje Pisma s pobožnim strahom. za žive ljude u sadašnjosti ili za one koji će tek doći. zdravo propovijedanje i svjesno slušanje Riječi koje prati poslušnost Bogu i razumijevanje. ili na svečanijem bogoštovlju na javnom skupu. ljubavlju i ustrajnošću: i. divljenjem. koje ne smijemo bezobzirno i svojeglavo zanemarivati niti zaboravljati jer nas sam Bog svojom Riječju poziva da pohađamo ta bogoštovlja. svaki za sebe na samo. VI. koje dolaze nekoliko puta kroz godinu. a kako bi molitva bila prihvaćena mora biti moljena u ime Sinovljevo. u duhu i istini. molitvu sa zahvaljivanjem. vjera. vjerom. Boga trebamo štovati posvuda. kao posebni dio vjerskog bogoštovlja. sve to trebamo vršiti s pobožnošću i svetošću. s pomoću Njegova Duha. poniznošću. ali ne i za mrtve. s obitelji. zajedno s vjerskim prisegama. ako molimo na glas. ne postaje bolja ili prihvatljivija ako se vrši na. Bog od svakog čovjeka zahtjeva. divljenje. te stvari nisu uopće vezani za mjesto. . niti posredovanjem ikoga drugoga doli samoga Isusa Krista. na poznatom jeziku IV. pjevanje Psalama sa srcima punim milosti. Uobičajeno vjersko bogoštovlje sastoji se od. Moliti trebamo za zakonite stvari. III. ili ako je usmjeren ka nekom određenom mjestu. sukladno Njegovoj volji. gorljivošću.

Prirodni je zakon. Glasgow: Free Presbyterian Publications. str. kršćani trebaju slaviti kao šabat. Prevela s engelskog jezika Danijela Vidaković. Bog je odredio jedan dan u tjednu za dan odmora. Westminster Confession of Faith.»195 Westminsterski direktorij iz 1645. Glede bogoslužja direktorij je predložio formu koja je bila slična ženevskoj liturgiji odnosno škotskoj u Book of Common Order. no trebalo se paziti da isto ne zamjeni propovijed). i djelima milosrđa. ne samo da se odmara od rada. u Njegovoj Riječi nalazimo pozitivnu. već je zaokupljen kako javnim i tako i privatnim bogoštovljem.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 109 VII. da se dio vremena odvoji za bogoštovlje. 2001. moralnu. Direktorij je uredio bogoslužje slijedećim redom: Molitva Čitanje iz Biblije (u pravilu čitanje iz oba Zavjeta. šabat. Direktorij se služio onim dijelovima Book of Common Prayer koji su prvenstveno bili vezani uz službu propovijedanja. . 195 Usp. VIII. dan koji je posvećen Njemu. Moglo se dati kratko obrazlaganje oba čitanja. Dan koji je od početka svijeta pa do Kristovog uskrsnuća bio posljednji dan u tjednu. riječi i misli o svjetovnim poslovima i zabavama. i taj dan. 89-95. engleskih prezbiterijanaca te indenpentista (neovisnih). sve do kraja svijeta. Šabat je dan posvećen Gospodinu kada čovjek nakon što pripremi svoje srce i sve svoje poslove obavi unaprijed. a nakon Kristova uskrsnuća šabat je promijenjen u prvi dan u tjednu. godine propisuje bogoslužje za prezbiterijance engleskog govornog područja. Direktorij je pokušao pomiriti liturgijske razlike između škotskih prezbiterijanaca. koji Pismo naziva Danom Gospodnjim. trajnu zapovijed koja se odnosi na sve ljude kroz sva vremena.

uzimam ovaj kalež i dajem ti ga. zapovijedi i primjeru našega Gospodina Isusa Krista. poziv Posveta i blagoslov elemenata (kruha i vina) Riječi ustanovljenja Molitva zahvalnosti i blagoslov kruha i vina Pristupanje stolu Gospodnjem. službenik je izgovarao riječi: «Ovaj je kalež novi savez u Krvi Kristovoj. pa čak i obvezno moljenje Očenaša (ostaje samo 196 Službenik daje kruh vjernicima slijedećim riječima: «Po ustanovljenju. objašnjenje i propovijedanje Riječi Božje. Čini to u znak sjećanja na njega.196 Podsjetnik na milost Božju u Isusu Kristu za uzimanje predstojećeg sakramenta Zahvalnost Sabiranje priloga za siromašne Glavni dio liturgije bio je čitanje. Određeni tradicionalni elementi poput Creda. . dajem hvalu. zapovijedi i primjeru našega Gospodina Isusa Krista. ovo je tijelo Kristovo koje je za tebe lomljeno.» Nakon što je vjernik uzeo kruh. Gloria Patri. službenik je nastavio: «Uzmi i jedi. koja se prolila za oproštenje grijeha mnogih. B.» Nakon što je vjernik uzeo kalež u ruke. opomena. str. uzimam ovaj kruh. lomim ga i dajem ga tebi. 370. THOMPSON.» Usp.110 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Pjevanje psalma Opća molitva (neki dijelovi ove molitve su se mogli moliti i poslije propovijedi).» Nakon toga je davao kalež slijedećim riječima: «Po ustanovljenju. Liturgies of the Western Church. Propovijed Molitva (preporuča se korištenje Očenaša) Psalam Blagoslov Ukoliko se služila Večera Gospodnja služba se nastavljala slijedećim: Exhortacija.

nego otpjevati i pet cijelih pjesama na stranom jeziku koji sabrani ne razumiju. X. Stoga ona ne može da se služi ni za žive ni za mrtve.. R.. . već sjećanje na Kristovu smrt. 180-182. Misa nije žrtva.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 111 kao preporuka) izostavljeni su iz bogoslužja. ESTEP.) iz 1524. «V.10. nitko neće smatrati svećenikom. godine doznajemo o shvaćanju euharistije i mise u anabaptista. relikvije i mise za druge»198 197 Usp. XII. Za razliku od evangelika (luterana) i reformiranih (kalvinista) koji su u stanovitoj mjeri zadržali određene liturgijske elemente u svome bogoslužju. H. osim onoga tko propovijeda Božju Riječ. Mnogo je bolje pročitati makar i jedan stih iz Psalama na govornom jeziku zemlje u kojoj se živi. str. Introduction to the Reformed tradition. Novi Sad: Dobra Vest. Doći će vrijeme – a već je i došlo – kada se. Iz vjeroispovijedanja Balthazara Hümbeiera (oko 1480. 226227. Glede shvaćanja euharistije. str. i razumjeti ga. točka. točka. Ovo isključuje sve mise. Slobodna je molitva predvoditelja imala prednost. LEITH. anabaptisti su načelno prihvatili Zwinglijevo shvaćanje komemoracije.197 8. – 1528.. 1986. žrtve. anabaptisti su smatrali da svaka zajednica mora odrediti svoj oblik bogoslužja. točka. Anabaptisti i baptisti Anabaptisti su bili posebno radikalni u promjenama glede bogoslužja. 198 W. Istina je neuništiva. J.

118). Prvo. Moli se također i Očenaš te se daje poseban naglasak na činjenici da je kruh pravi kruh i vino pravo vino te da je značenje Večere Gospodnje simbolično. VII. godine. (Ps 86. str.112 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Hümbeier je 1527. ili što god Bog daje. slijedilo je čitanje Božje riječi te propovijed. U spisu Crkvena disciplina članova: kako kršćanin treba živjeti iz 1527. kad se sva braća okupe treba iskreno da izmole milost od Boga da otkrije svoju božansku volju i da im pomogne da je zapaze. odnosno pokajanjem za grijehe. VIII. točka. A kada braća počnu da se razilaze treba da zahvale Bogu i mole za svoju braću i sestre čitavog bratstva (1 Sol 1 i 5. točka. svatko od vjernika je mogao govoriti kako ga je Duh Sveti nadahnjivao. Twenty Centuries of Christian Worship. Pred Večeru Gospodnju predvodnik (koji se u spisu naziva svećenik) objašnjava zajednici značenje Kristove smrti. sukladno anabaptističkom shvaćanju kao odrasli. neka se ne pune ni jelom ni pićem. Kol 1. Na sastancima treba da govori jedan. također doznajemo određene informacije o sastancima anabaptista: « I. 2 Sol 1 i 2. volume 2. godine priredio red bogoslužja Večere Gospodnje pod nazivom Forma Kristove Večere. već neka izbjegavaju izdatke (da ih smanje) što je više moguće. tako što će jesti juhu ili povrće. 3. A kada su jeli neka se sva hrana i piće sklone sa stola. troje istovremeno. dok ostali treba da ga slušaju i prosude ono što se govori. točka. 2 Kor 1. Kada se braća saberu. Ovaj je spis u biti objašnjenje odnosno tumačenje službe Božje. Nakon propovjedi. 216-225. Bogoslužje je započinjalo zajedničkim ispitivanjem. 199 Usp.199 Večeri Gospodnjoj su mogli pristupiti samo oni koji su kršteni. The Complete Library of Christian Worship. a ne dvoje. . 4).

. pošto su jedno tijelo i jedan kruh u Gospodinu. pojedinih baptističkih crkava i sl. Anabaptisti su također naglašavali djelovanje Duha Svetoga u bogoslužju. stoljeću. 10. XI. Fil 2. Također je vidljivo da anabaptisti nisu imali posebne službenike za obavljanje bogoslužja već su službe obavljala braća sukladno njihovim darovima. Mk 14.poslušnost Rim 2. slobodnim crkvama reformacijske baštine. Također se može zamijetiti da su anabaptisti obnovili zajedničke večeri ljubavi. proučavanjem i diskusijom o Njegovoj Riječi. str. Baptisti. R. Božju su nazočnost doživljavali u molitvi. poput menonitske crkava. bratskih crkava. agape. Istina je neuništiva. kao i nazočnost Duha Svetoga na njihovim sastancima. ESTEP. Lk 22. Kad su braća i sestre na okupu. Ovakvo shvaćanje bogoslužja može se zamijetiti i danas u nekim tzv. 1 Iv 2. 2 Sol 1. neka drže Gospodnju večeru kao znak sjećanja na smrt Gospodnju (Mt 26. 3. 1 Pt 2. 2 Kor 2. Baptističke crkve se u organiziranom obliku pojavljuju u 17. kao i istomišljenici. Centar anabaptističkog bogoslužja bila je Biblija. Vjerovali su da se Bog može spoznati čitanjem. 1 Kor 11).4.»200 Iz navedenih citata vidljivo je da su anabaptisti odbacili žrtveni karakter euharistije i zalagali se za narodni jezik u bogoslužju. Snažno su naglašavali djelovanje Duha i Njegovu nazočnost u svakome vjerniku. točka. pri čemu svatko treba da se opomene da bude pokoran Gospodinu u poslušnosti prema Ocu (Fil 2. . čitanju Pisma i zajedničkim sastancima. poput anabaptista nisu 200 W.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 113 jer čovjek treba zahvalno i u skromnosti koristiti ona čista i dobra stvorenja koje je Bog stvorio za naš opstanak. no ipak ih ovdje zajedno obrađujemo zbog zajedničkih naglasaka glede bogoslužja. Rim 8. 236-238. Povijesna veza između anabaptista i baptista je nesigurna. 1 Pt 1).

Baptisti su imali slijedeća tri principa glede bogoslužja: bogoslužje treba biti biblijsko. Twenty Centuries of Christian Worship. 201 Usp. Red bogoslužja u baptista razvijat će se slično anabaptističkoj bogoštovnoj praksi. 232.114 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE rabili nikakve liturgijske knjige. redoslijed baptističkog bogoslužja u Engleskoj bio je slijedeći: Psalam Molitva Čitanje Pisma Propovijed (ili propovijedi) Molitva VEČERA GOSPODNJA Homilija Exhortacija Blagoslov kruha Riječi ustanovljenja Primanje kruha Blagoslov vina Riječi ustanovljenja Primanje vina Psalam (ili himna) Blagoslov201 Molitve i čitanje psalama su vodili laici dok je propovijedao rukopoloženi službenik. . duhovno i jednostavno. str. izabran i postavljen od strane lokalne zajednice. The Complete Library of Christian Worship. volume 2. Godine 1695.

a ne svećenik.11. No postoje određene zajedničke točke glede promjena u liturgiji a koje su zajedničke svim reformatorima. kako smo vidjeli. 8. Odbacivanje posredničke svećeničke službe U pravilu se u protestantskim crkvama za rukopoloženog službenika koristi termin pastor.11. 202 T. imala različiti razvoj u određenim reformacijskim pravcima. Tu su doktrinu smatrali za prezir djelotvornosti jedne.2. Zajedničke liturgijske promjene u protestantskim crkvama Liturgija je. potpune i savršene zadovoljštine za grijehe koju je Krist učinio na Golgoti. Svećenik dolazi od latinske riječi sacerdot a označava onoga koji prinosi žrtvu.»202 Reformatori su također vratili vjernicima kalež. «Reformatori su u potpunosti odbacili nauku da svećenstvo treba posvuda i neprestano u crkvi prinositi ‘krvnu žrtvu. što je bila jednom prinesena na križu čineći je prisutnom’ (Tridentski koncil). 209. Uvod u teologiju. str. HAMMOND. odnosno svim protestantskim crkvama 8. tijekom blagovanja Večere Gospodnje. odnosno zalagali su se za pričest pod obje prilike.11. Nema ni jedne druge zadovoljštine osim ove. Kristova žrtva koja je jednom prinijeta savršeno je otkupljenje. .1. C.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 115 8. Odbacivanje žrtvenog karaktera euharistije Bez obzira na različita stajališta glede Večere Gospodnje. svi su reformatori odbacili žrtveni karakter euharistije kao i učenje o transupstancijaciji odnosno pretvorbi. pomirenje i zadovoljština za sve grijehe cijeloga svijeta kako istinske tako i aktualne.

. Samo je Isus Krist Svećenik i Prvosvećenik novoga zavjeta. Starješine. odnosno uvođenja narodnoga jezika.11. Time se naglašava pastirska služba duhovnog službenika koji bdije nad stadom Božjim.116 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Budući da je reformacija odbacila žrtveni karakter euharistije to je odbacila i svećeničku službu kao sakramentalnu. IV. zajednička je karakteristika svih reformatora zalaganje za uvođenje narodnoga jezika u bogoslužje. Umjesto termina svećenik za rukopoloženog službenika koji služi zajednici propovijedanjem riječi i sakramenata. 214-229. Velika povijest crkve. koristi se termin pastor od latinskog pastor a što znači pastir. a đakoni su brinuli za crkvene zadužbine te za siromašne i bolesne. str. Calvin će u svojim Institucijama kršćanske religije naglasiti: «U ovom smislu poričemo svećenike – to jest kad takvim prinosom posreduju pred Bogom za narod. 490.204 8. JEDIN.»203 Calvin uspostavlja četiri crkvene službe: Briga za propovijedanje evanđelja i dijeljenje sakramenata povjerena je pastorima. Nauk hrišćanske vere. KALVIN. BOUWSMA. J. W. dovršavaju iskupljenje i očišćenje grijeha. na njega je prenijeta sva svećenička dužnost. str.. te briga oko župničkoga podmlatka povjerena je doktorima ili učiteljima. John Calvin A Sixteenth Century Portrait. H. . str. u njemu je potpuna i završava se u njemu. mire Boga s ljudima. 204 Usp.3. odnosno prezbiteri bili su odgovorni za disciplinu i moral u Crkvi. Treba 203 Ž. poučavanje vjernika ispravnom vjerovanju. Uvođenje narodnoga jezika u bogoslužje Iako su neki reformatori brže a neki sporije provodili promjene glede latinskoga jezika u liturgiji. 306-307.

»206 8. Luther je ustvrdio: «Riječ naime može postojati i bez sakramenata. ali sakrament ne može postojati bez Riječi. Što više. to je istina i za one koji bi se željeli krstiti. nisu razumjeli latinski jezik. U slučaju nužde. odnosno poučnog karaktera. a koji umiru prije no što krštenje mogu primiti.»205 Luther će u svojoj gorljivosti za propovijedanu Božju riječ također ustvrditi: «Na mjestima gdje se Božja Riječ ne propovijeda bolje je da ljudi i ne pjevaju. Reformatori stavljaju veliki naglasak na propovijedi. pa čak i da se ne skupljaju. bila uglavnom čin svećenika. čovjek može biti spašen i bez sakramenata. Propovijed U predreformacijsko vrijeme propovijed je bila zanemarena.) .5. BLOESCH. (Prijevod iz: M. liturgija je. 94.11. LUTHER. G. da ne čitaju. 12. propovijed postaje centralni događaj kršćanskog bogoslužja. Osnove evanđeoske teologije 2. W. Sudjelovanje vjernika u bogoslužju U predreformacijsko vrijeme. potiskujući euharistiju kao središte liturgije. G.11.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 117 istaknuti da i mnogi svećenici. Von Ordung Gottesdiensts. 8. već tumačenje biblijskih tekstova. Osnove evanđeoske teologije 2. str. str.4. 35. Reformacija je uključila puk u liturgiju i to prvo kroz zajedničke pjesme ili psalme koji 205 D. kako smo već ustvrdili. Tako propovijed postaje edukativnog. 206 D. koji su bili samo priučeni izgovarati latinsku misu. ali ne i bez Riječi. 95. nerijetko svedena na tumačenje određenog sveca koji se u konkretnom bogoslužju proslavljao. BLOESCH. koje nisu samo kratke homilije. A.

118 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE su pjevani na narodnom jeziku. vjernici su sudjelovali i u propovijedanju Božje riječi. u anabaptista. odnosno kroz zajedničko izgovaranje liturgijskih obrazaca. U pojedinim krugovima. kao npr. .

.) sazvan kako bi se u Rimokatoličkoj crkvi odgovorilo na pojavu i širenje protestantizma. Cilj je bio stvaranje jedinstva u vršenju obreda To je zahtijevalo kodifikaciju pravila službe. 27-28. polaze od pretpostavke da je tijekom vremena mnogo toga stranog izvornom duhu i formi služenja mise u nju prodrlo i da je dužnost Sabora da takve neželjene dodatke odbaci. – 1563. odnosno crkvama koje su se temeljile na njihovom učenju. također.RAZVOJ RIMOKATOLIČKE LITURGIJE OD TRIDENTSKOGA DO II.. razmatrajući disciplinarnu problematiku. Beseda: Novi Sad. zabranjeno je širiti neistinitu teoriju o postojanju određenog broja spasonosnih misa i svijeća. Dogmatski dekreti sabora bili su odgovor crkvenog učiteljstva na Lutherov i Zwinglijev nauk. Liturgijske reforme Tridentskoga sabora Tridentski je sabor (1545.. SABORA 9. Velika povijest crkve IV. VATIKANSKOG 9.1. 2001. str. Sabor je smatrao da se pred protestante treba izaći s jasnom naukom o bogoslužju ali također i da se treba stati svim zlouporabama glede liturgije. 208 «Učesnici Tridenstskog koncila. a ne prave vjere.207 Sabor se. H. Beograd: Bogoslovski fakultet SPC. a izvorno stanje ponovo uspostavi.. Na prvom mjestu je obrađen problem iznuđivanja novčanih nagrada – misnih stipendija – za vršenje misa. da lutajući svećenici služe misu u dijecezi gdje ih nitko ne poznaje. načina vršenja bogoslužja. VUKAŠINOVIĆ. pored različitih pitanja bavio i liturgijskim životom crkve. što je izmišljotina praznovjernog bogoslužja. Vršac: Fideb. JEDIN. Taj je zadatak povjeren mjesnim biskupima. Zabranjeno je. 404-405. Liturgijska obnova u XX veku. str.208 207 Usp.» V.

Uvod u katoličku liturgiju.120 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Sabor je problemu liturgije pristupio iz dva smjera. .Reforma treba savjesno i strogo izbaciti sve sumnjive elemente koje mogu biti povodom praznovjerju. Sabor je 17. godine proglasio dekret o misi. Novi je rimski obred bio mješavina rimo-galsko-germanska liturgija. str.Reforma treba učiniti kraj šarenilu koje je preraslo u kaos (To će kasnije rezultirati unifikacijom). Z. ADAM. Sabor je dao jasne smjernice u cilju ostvarenja cilja po pitanju reforme liturgije: . Povijest liturgije. Nasuprot jednokratnom i jedinstvenom događaju na Gol209 210 Usp.Reforma se treba nadovezati na liturgijsku tradiciju. A. i žrtva ne odvojena od Isusove smrti na križu.).209 Postavljeni ciljevi nisu do kraja ostvareni.210 Nove su liturgijske knjige uređivale i najmanje sitnice u bogoslužju pa je time barem donekle bogoslužje očišćeno od mnogih zlouporaba. nego njeno posredovanje. rujna 1562. Najveći uspjeh sabora jest izdavanje novih liturgijskih knjiga koje su trebali dovesti do jedinstvene liturgijske prakse. . Iz teksta dekreta se jasno vidi da je isti odgovor na protestantske prigovore. Usp. . 33. valjanost sakramenata i sl. «Za saborske oce jedinstvo u prosudbi naslijeđene vjere u euharistiju postoji u tome da je misa žrtva. No to je u isto vrijeme dovodilo do formalnosti. PAŽIN. str. a s druge strane su se trebale dati smjernice o načinu služenja liturgije. Dekret je prožet obranom žrtvenog karaktera euharistije. 43. Trebalo se teološki definirati značenje mise i time odgovoriti na teološke primjedbe protestanata (žrtveni karakter euharistije. statičnosti i beživotnosti bogoslužja.

neka je izopćen. neka je izopćen. da onim riječima: To činite meni na moju uspomenu (1 Kor 11. 2. 6. Ako netko rekne. Ako netko rekne. 4. 1997. ona se smatra kao relativna žrtva.»211 To se jasno uočava iz Kanona o presvetoj žrtvi mise: «1. da se žrtvom mise nanosi hula presvetoj Kristovoj žrtvi izvršenoj na križu. ruho i vanjski znakovi kojima se Katolička crkva služi u misnom slavlju većma ra211 F. kazne. da misni kanon sadrži zablude. 306. pa da se s toga mora ukinuti. ili da se ona po ovoj ukida. 5. da je žrtva mise samo hvalebna i zahvalna. . da ceremonije. ili da nije naredio da oni i drugi svećenici prikazuju njegovo tijelo i krv. ili da prikazivati ne znači drugo nego da se Krist nama daje za blagovanje. neka je izopćen. ili da je golo spominjanje žrtve izvršene na križu. Ako netko rekne. sjećanje (memoria) i primjena (applicatio) smrti na križu. da se u misi ne prikazuje Bogu odistinska i prava žrtva. Ako netko rekne. da je krivotvorina kad se mise služe u čast svetaca i za postizavanje njihova zagovora kod Boga u onom smislu kako to podrazumijeva Crkva. 25) Krist nije apostole postavio za svećenike. neka je izopćen. COURT. ili da koristi samo primatelju. neka je izopćen. 3. Đakovo: Forum bogoslova. a da nije propicijatorna. Ako netko rekne. Ako netko rekne. 7. pa da se ne smije prikazivati za žive i preminule.. za grijehe. zadovoljštine i druge potrebe. str.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 121 goti euharistija je žrtva u izvedenom smislu. Sakramenti. Ako netko rekne. neka je izopćen. njezin je sadržaj: uprisutnjenje (representatio).

neka je izopćen. Što više. 9. neka je izopćen. Usp. pa da ih stoga treba ukinuti. Klerici su i dalje bili odvojeni od naroda pregradnim zidovima. osim ako se izuzme povremena propovijed. Narod i dalje ništa nije razumio. ili da se voda nema miješati s vinom koje se ima u kaležu prikazati. Tako se sve manje govori o misi kao gozbi. 318-319. No to se nije dogodilo. str. 43.122 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE zdražuju na bezbožnost nego što služe pobožnosti. Običnom je puku liturgija i dalje ostala neshvaćeni misterij. Ako netko rekne. Nikakve značajne promijene Tridentski sabor nije donio. izgleda da je zauzeo još čvršće pozicije protiv protestantizma. zadržan je latinski jezik. neka je izopćen.213 «Nasuprot protestanata. umjesto da je ozbiljno uzeo u obzir prigovore reformatora. Božja 212 213 T. pričešćuje se rijetko i to samo pod jednom prilikom. Ako netko rekne.»212 Tridentski sabor je svakako bio prilika da se i u Rimokatoličkoj crkvi dogodi reforma. A. . pa i pojedinih kardinala koji su sudjelovali na saboru a koji su se zalagali za ozbiljnije reforme. posebice u nedjelje i na blagdane. Stvorio se određeni mentalitet (u praksi) da je sve što miriše po protestantizmu krivo. str. Euharistija u životu crkve kroz povijest. ili da se misa mora slaviti samo na pučkom jeziku. Liturgija je u mnogo čemu ostala ista kao i u srednjem vijeku. jer da bi to bilo protiv onoga što je Krist ustanovio. 8. Uvod u katoličku liturgiju. da su nedopuštene mise u kojima se samo svećenik sakramentalno pričešćuje. ŠAGI-BUNIĆ. ADAM. da treba osuditi obred Rimske Crkve po kojemu se dio kanona i riječi posvećenja izgovaraju tiho. iako je Tridentski sabor dao upute kako se treba češće u misi tumačiti biblijska čitanja.

prethodio je liturgijski pokret koji se u Rimokatoličkoj crkvi razvio u 20. str. no vremenom su našle svoje mjesto i u liturgijskom slavlju. kod procesija i različitih pobožnosti. PAŽIN. godine) iz kojih se prvo pjevalo izvan bogoslužja.2. ADAM. Privatne (tihe) mise i dalje ostaju na snazi. Tako liturgija grada Rima odnosno Rimske biskupije postaje liturgija cijele Rimske crkve. vatikanskom saboru. Liturgijski pokret među rimokatolicima Promjenama koje su se dogodile na II.2.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 123 se riječ ne uočava toliko u bogoslužju (propovijedi ne tumače Riječ nego su tematske i prigodne). godine i Johannesa Leinsentritta – 1567. je izdao obnovljeni Rimski misal (Missale Romanum) 1570.1. Papa Pio V. (1903. Povijest liturgije. stoljeću.) u svome dokumentu o crkvenoj glazbi Tra le sollecitudini od 22. str. Uvod u katoličku liturgiju.»214 Sabor je naredio reformu svih liturgijskih knjiga. str. ZAGORAC. Papa Pio X. A. 65. i 20. Usp. studenog 1903. stoljeća 9. Ovaj je Misal bio u uporabi sve do nove liturgijske reforme nakon II. godine.-1914. . vatikanskog koncila. sudjelovanje naroda u misi je i dalje ostalo slabo. V. Kristova svećenička služba. Liturgijski pokret 19. I dalje se osjeti jaz između javnog bogoštovlja i privatne pobožnosti vjernika. 260. 33. Usp.216 9. godine zatražio je «djelatno sudjelovanje u sve214 215 216 Z.215 Pod utjecajem protestanata nastaju i pučke katoličke pjesmarice (Michaela Vehea – 1573.

44. U samostan Maria Laach. rujna 1909. da se preusmjere sve pobožnosti na liturgiju te da se drže godišnje duhovne vježbe za crkvene zborove.124 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE tim otajstvima i u javnoj i svečanoj molitvi crkve». studenog 1874. rođen je 5. Na Katoličkom danu nadbiskupije Mecheln.). što je liturgija. svjetskog rata. – 1946. odnosno njezinog opata Idefonsa Herwegena218 (1913. izlaže svoja razmišljanja u izlaganju Puna molitva crkve te liturgiju naziva istinskom molitvom crkve. VUKAŠINOVIĆ. V. Bio je jedno vrijeme župnik da bi se 1906. Belgijski benediktinac Lambert Beauduin217 prihvaća kao geslo svoga pastoralnoga rada upravo ovaj dio o «djelatnom sudjelovanju» (lat. Usp. VUKAŠINOVIĆ. str. Ovaj se događaj uzima kao početak klasičnoga liturgijskoga pokreta u Rimokatoličkoj crkvi. godine. V. 55-56 218 217 Idefons Herwegen. Specifičnost liturgijske reforme koja se širila iz ovoga samostana jest što je okupljala intelektualce kako bi ih potaknula da promišljaju određene probleme ekleziologije i liturgijske teologije poput: što je Crkva. što su sakramentalni obredi i sl. godine. Lambert Beauduin. godine u kripti bazilike Maria Laach slavila se recitirana misa na kojoj je svećenik bio okrenut narodu a narod je stajao veoma blizu oltara te sudjelovao u odgovaranju na misu. participatio actousa) vjernika u bogoslužju. Liturgijska obnova u XX veku. već od 1921. godine a zaređen za svećenika 1897. str. 26. rođen je 27. Beauduin nastoji oduševiti župno svećenstvo za liturgijsku reformu. Usp. godine pridružio Benediktincima. Predlaže da se šire prijevodi nedjeljnih misa i večernjih službi na narodni jezik. . Liturgijski pokret u Njemačkoj vezan je uz djelovanje poznatog Benediktinskog samostana u zapadnoj Njemačkoj opatia Maria Laach. stupio je u 21 godini. tada još uvijek latinskim jezikom. godine. Nakon I. kolovoza 1873. Liturgijska obnova u XX veku. budući je bio svjestan da se njegove ideje ne mogu širiti bez njihovih utjecaja.

). – 1861. 2002. stoljeću (narodni jezik. Nastao je među profesorima i studentima u Oxfordu koji su težili približiti Anglikansku crkvu katoličkoj (u smislu opće crkve) Crkvi Osnivač mu je Edward Bouverie Pusey (Rođen 22. U Engleskoj. Ž. Zalagao se za episkopalno ustrojstvo crkve kao i da crkva postane državna religija. umro 16. Liturgijski pokret među protestantima Dok se liturgijski pokret među rimokatolicima. stoljeća među luteranima javlja pokret novoluteranaca koji ističe važnost valjanog zaređenja svećenstva (ističući pri tome važnost apostolske sukcesije) koji je «obvezan posrednik između vjernika i Boga». – 1872. Pusey je napisao traktate po kojima je pokret bio poznat i kao Oxfordski Traktarijani219 Usp.219 Vođa novoluteranskog pokreta bio je Friedrich Julius Stahl (1802. U liturgijskoj reformi knjiga služi s starim liturgijskim tekstovima.2. . Radi na reformi liturgijskih knjiga te izdaje Ritual za kršćanske zajednice luteranske vjeroispovijesti kao i druge liturgijske radove. sudjelovanje vjernika u bogoslužju i sl. Oxfordski pokret.. uvjetno rečeno htio reformama približiti idejama koje su reformatori isticali u 16. godine. 322. kod pojedinih se protestanata liturgijski pokret javlja kao težnja za obnovom rituala. U Njemačkoj se već u drugoj polovici 19. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. E. LEONAR. obreda pa čak i povratkom latinskoga jezika bogoslužje. među anglikancima se pojavljuje tzv. rujna 1882.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 125 9. 1800.). Opšta istorija protestantizma. godine) po kome su ovaj pokret nazivali i pusijanizam. kolovoza. On navodi kako uzima sakrament Večere Gospodnje «sa dušom punom obožavanja i svetih predosjećaja». Najvjerniji branitelj liturgijske odnosno sakramentalne reforme među novoluteranima bio je Vilhelm Lehle (1808. str.2. treći tom.). Od dana svoje prve pričesti ističe se posebnim sakramentalnim životom.

Ž. postao je anglikanski đakon. LEONAR. Isaac Williams (1802. imenovao kardinalom. postovi i sl. Zbog njegovih izvanrednih sposobnosti Papa ga je Lav XIII. Time je počela druga faza njegovog životnog puta. I sam uređuje traktate u kojima obrazlaže program Oxfordskog pokreta: apostolska sukcesija. Newman je primijetio kako Anglikanska crkva lebdi između Rima i protestantizma. na kojima je Oxfordski pokret temeljio svoje traktate. Puseyu se pridružuju John Keble (1792. po njegovu shvaćanju. koji su predavali i pohađali oxfordsko sveučilište. Richard Hurrell Froude (1803. liturgija. Ušao je u Oxfordski pokret. Opšta istorija protestantizma. Godine 1824. E. između katoličanstva i liberalizma.1836. Tada je počeo koncentrirati svoje misli na dušu i Stvoritelja. kada je završio studije u Oxfordu. kao što su to. crkve koja pripada sveučilištu u Oxfordu. . Rođen u anglikanskoj obitelji u Londonu 21.). Newmanova tumačenja i uvjerenja nije prihvatilo ni Oxfordsko sveučilište ni Anglikanska crkva. Umro je u Birminghamu 1890 godine. imale Katolička i Pravoslavna crkva.126 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE zam.1866. 326329. bio je zaređen za svećenika u Rimu. povukao u Littlemore i tri godine kasnije prešao na katoličku vjeru.1865. koji je nastojao vratiti Anglikanskoj crkvi obilježje sveopće crkve.veljače 1801. episkopat. . Njegova su djela i predavanja napadali anglikanci i katolici. a 4 godine kasnije župnikom svete Marije.) i drugi. Nastoje Anglikansku crkvu vratiti tradiciji te se bore protiv “kalvinističke hereze”. jer ni jedni ni drugi nisu vjerovali u njegovo iskreno obraćenje.godine. Zbog toga se on 1842. U 90 traktatu pokušao na katolički način interpretirati 39 članaka anglikanske Crkve. treći tom. Njegov je studij bio obogaćen prijateljstvima učenih ljudi.). . vjerske proslave. Godine 1847. . Prvi se put obratio – kako sam tvrdi – oko 15 godine. str.220 220 Usp. Njima se pridružuje John Henry Newman.

godine kao prvi službeni dokument sabora. a koji je ostalim vjernicima bio pristupačan tek minimalno. str. tek toliko – rekli bi smo – da se mogla sačuvati sama bit stvari. vatikanskom saboru koji je zasjedao od 1962. T. 9. 1972. vatikanski sabor Radikalne reforme glede liturgijske prakse uslijedit će tek na II. godine. a Božji je narod gledao iz daleka. prosinca 1963. 37. Zaključci rasprave donijeti su u Konstituciji o liturgiji (Sacrosantctum conlilium) koja je proglašena 4. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. stoljeću. koji je u biti stari tridentski rimski obred preveden na engleski jezik. . do 1965. više-manje rezervirano samo za svećenike. ŠAGI. «Tako je Koncil započeo svoj prvi pristup i svoje prvo otvaranje Božjega bogatstva koje Crkva posjeduje u svetoj liturgiji svemu narodu Božjemu. godine Engleski misal. Zbog želje da se približe Rimokatoličkoj crkvi. Prvo o čemu je sabor raspravljao jest pitanje liturgijske obnove.»221 221 Usp.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 127 Oxfordski pokret je utjecao na mnoge anglikance i u 20. Bio je to biser koji su svećenici čuvali a da se mnogi nisu ni sami znali okoristiti njegovom vrijednošću. Ovaj misal postaje svojevrsni pandam anglikanskoj liturgijskoj knjizi Book of Common prayer. Ali drugog puta nema. Anglokatolici tiskaju 1933. II. pristupanje Crkve suvremenom čovjeku na tom području. unutar Anglikanske crkve nastaje pokret zvan anglokatolicizam..BUNIĆ. Do sad je sveta liturgija bila sakriveno bogatstvo.3.

jer je Stvoritelj triju glavnih jezika proizveo također sve ostale jezike sebi na slavu. Oba su misionara na slavenski prevela takozvanu Petrovu liturgiju. Na kraju je ipak papa Ivan VIII. da ne bi pri svestranoj uporabi postalo obično i bilo prezreno. Obrazloženje. Svemogućem Bogu nije se bez razloga svidjelo da Sveto pismo ostane u određenim krajevima zastrto. izjavio da Bog želi da bude čašćen u svim jezicima. Uvod u katoličku liturgiju. naime hebrejski. str.1. nije grijeh protiv prave vjere ako se na slavenskom jeziku pjeva misa ili evanđelje i božanska čitanja u dobrom prijevodu navješćuju. braća Ćiril i Metod. grčki i latinski. što su ga. on je češkom kralju Vratislavu odbio molbu da se slavenski jezik smije i dalje upotrebljavati u liturgiji. Točno 200 godina kasnije opozvao je papa Grgur VII. odnosno nemogućnosti aktivnog sudjelovanja vjernika u bogoslužju svakako je bio latinski jezik.73. Ali im se prigovorilo da su samo tri jezika prikladna za liturgiju. ADAM.128 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 9. koje se posebno osvrće na Sveto pismo iznenađuje. Već smo spomenuli da su reformatori uveli narodni jezik u bogoslužje te ja je Tridentski sabor zadržao latinski jezik unutar Rimokatoličke crkve. jer su posvećena natpisom na Isusovu križu. nije činilo neobično. .»222 222 A. Bili su optuženi i saslušani u Rimu. Posebno su se u ovome smjeru zalagali «Slavenski apostoli». ili od osrednjih ljudi bilo krivo shvaćeno i tako vodilo u zabludu. poslana iz Carigrada u Moravsku vodila braća Ćiril i Metodije (druga polovina 9. stoljeća). to dopuštenje.3. «U vezi s misionarskim radom među Slavenima. Težnje za narodnim jezikom u bogoslužju bile su prisutne i prije reformacije. dolazi do žestokih oporbi oko pitanja liturgijskog jezika. Latinski jezik Osnovni problem nerazumijevanja liturgije. što se njima kao Bizantincima.

Trogira. ŠANJEK. Usp. Nina. Jeronima». i 1060. bilježi da su povlasticu služenja mise na hrvatskom i latinskom služili biskupi Krbave. Juraj iz Slavonije (umro 1415). izlazi Vajsov crkvenoslavenski misal transkribiran latinicom koji će biti u liturgijskoj uporabi sve do 7. Knina. još od 10. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. nakon čega će se. temeljem odluka II. Naime. F. str.223 Za hrvatski jezik u bogoslužju zalagao se i znameniti biskup Grgur Ninski (oko 900-929). . o čemu svjedoči činjenica da je Papa Inocent IV. Zadra. godine zabranivši uporabu glagoljice i slavenskog jezika. a 1927. vatikanskoj sabora služiti misa na hrvatskom.. Osora. godine. 1996. Papa je udovoljio traženoj molbi smatrajući da je» jezik podređen stvari a ne stvar jeziku».. Na to su reagirali sabori održani u Splitu 925. str. godine dozvolio uporabu glagoljice i slavenskog jezika u službi Božjoj. stoljeća imamo zabilježene podatke da su se Hrvatski služili glagoljskim pismom i slavenskim jezikom u liturgiji.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 129 Bogoslužje na narodnom jeziku bilo je povlastica i Crkve u Hrvata. na molbu senjskog biskupa Filipa 1248. Splita. ožujka 1965. no samo tamo gdje su već bili u uporabi. Krka. ŠANJEK. koji je prisvojio za sebe naslov biskup Hrvata. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Raba. te sinoda iz 1063. 81-82. godine. U navedenoj molbi senjskog biskupa Filipa stoji «da u Slavoniji (Hrvatskoj) postoji osobito pismo za koje svećenstvo dotične zemlje tvrdi da ga ima još od bl. Senja kao i svi istarski biskupi. objavljen posljednji misal na glagoljskom pismu. pod prijetnjom izopćenja. U Rimu je 1905.224 Njega hrvatski Starokatolici posebno časte. Sorbonski student i pariški profesor. No glagoljska misa je ipak opstala u određenim biskupijama. 95. F. Šibenika. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 224 223 Usp.

vatikanskoga sabora glede uvođenja živoga jezika u bogoslužje bio je rezultat mnogih glasova unutar Rimokatoličke crkve da se u tome smislu izvrši reforma. J. a službeno se organiziraju u Hrvatsku starokatoličku crkvu 1924. Mnogi od onih koji su se zalagali za ostanak latinskoga jezika u bogoslužju. Ekumenska trilogija. godine. KOLARIĆ. str. Nijemci i Francuzi. Ekumenska trilogija. str. Zagreb: Biskupska kancelarija Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. vatikanskog sabora zbog neslaganja oko nepogrješivosti pape. M. Pichlera: ‘Oni su često lošim i jedva razumljivim jezikom latinskim jezikom uporno branili ‘jedinstvo latinskog jezika’. 1935. «Starokatoličke crkve poznaju samo narodni jezik u liturgiji. godinu. Hrvatska starokatolička crkva služi se starim katoličkim obrednikom i misalom za puk Dragutina Kniewalda. nakon I. često vrlo elegantnim 225 Starokatolička se crkva odvojila od Rima. za 1935. Usp. Zagreb: Prometej.. ni sami nisu bili dobri poznavatelji jezika čiji su ostanak u liturgiji zagovarali. Tako je na Hrvatskom starokatoličkom crkvenom saboru 23.. stoljeća. svibnja 1937. 647-659. godine. Marko Kalogjera rekao: ‘Danas ovdje pred oltarom Boga velikoga pomavljamo naš sveti zavjet: U Hrvatskoj Crkvi samo Hrvatski jezik. KALOĐERA. kao služba Božja zajednice. «Malo je poznato da je u SAD pred Koncil nastalo potajno udruženje čiji su se članovi zakletvom obvezivali da će svakoga dana moliti za to da bi njihovi biskupi dopustili liturgiju na narodnom jeziku. KOLARIĆ.» J.str. dok su njihovi protivnici. samo hrvatska vlast!’ Sveta misa. 653-654. «Grgurofobija». Među Hrvatima se pojavljuju početkom 20. zagovarajući između ostaloga i bogoslužje na narodnom jeziku. . katoličkog liturgičara.225 Odluke II. Koliko je ta molitva bila teška njihovim biskupima pokazuju riječi biskupa A.130 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE posebice zbog zalaganja da se u Crkvi u Hrvata govori narodnim jezikom. smije se slaviti ako su nazočne najmanje tri osobe. 40-42. 1871. u: Hrvatski starokatolički kalendar Grgur Ninski. 2005.

Usp. u: Drugi Vatikanski koncil.. osim gdje postoji posebna povlastica. Do sada. 228 .228 Svojim sudjelovanjem vjernici nisu više puki promatrači već sudionici liturgijskog slavlja. ŠAGI-BUNIĆ. u nekim molitvama i pjesmama. 227 226 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. vjernici uglavnom nisu shvaćali sadržaj bogoslužja. kako u misi tako i u dijeljenju sakramenata i u drugim dijelovima liturgije. 2. 1985. bit će nerijetko vrlo korisno za puk upotrijebiti narodni jezik. Ali drugog puta nema. str. Ipak. 27. dakle. No i s uvođenjem narodnoga jezika bit će potrebno da vjernici ulože puno truda kako bi shvatili i razumjeli bit bogoslužja. ponajprije u čitanjima.. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 1.226 Na saboru je bilo zalaganja i za ostanak latinskoga jezika i za uvođenje narodnoga jezika u bogoslužje. 1993. M KIRIGIN. U latinskim obredima treba sačuvati latinski jezik. str. T. Zagreb: Filozofsko-teološki institut družbe Isusove u zagrebu.»227 Sabor je. otvorio vrata za postupno uvođenje živih jezika u liturgiju. 37. dokumenti. Time se otklonila glavna smetnja da vjernici razumiju bogoslužje i sudjeluju aktivno u njemu. Sabor je izabrao srednji put koji je sažeo u slijedećim paragrafima Konstitucije o liturgiji: «36. 170. prema propisima koji će se o toj stvari pojedinačno odrediti u slijedećim glavama..Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 131 latinskim jezikom i stilom tražili ukidanje latinskog liturgijskog jezika». Zagreb: Kršćanska sadašnjost. upozorenjima. Konstitucija o liturgiji. str. 1972. stoga neka mu se u liturgiji dade više mjesta.

3. bio služitelj ili vjernik. odgovorima. 29. pjesmama kao i o činima. str. psalmima. 147. 23-25. Pravu liturgijsku službu vrše također i ministranti. vrši svoju službu i čini samo ono i sve ono što na nj spada prema naravi obreda i prema liturgijskim propisima.»229 U konstituciji se. Sudjelovanje vjernika u bogoslužju Budući da je uklonjena jezična prepreka. Apostol Pavao naglašava da «Bog nije Bog nesklada nego mira» (1 Kor 14. Time se želi naglasiti red i skladnost u bogoslužju. U liturgijskim obredima neka svatko. U pravo vrijeme neka se obdržava i sveta šutnja. M KIRIGIN.230 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. neka se vodi briga o usklicima puka. str. otvara se mogućnost aktivnijeg sudjelovanja vjernika u bogoslužju. čitači. kretnjama i držanju tijela. Da bi se postiglo što djelatnije sudjelovanje. dakle. 230 229 Usp. u: Drugi vatikanski koncil. 31. pripjevima. . Da bi se ovakav sklad bogoslužja na najbolji način izveo. ističe da svi služitelji vrše svoju službu. Konstitucija o liturgiji. Konstitucija o liturgiji donosi slijedeće zaključke o ovome pitanju: «28. Bogoslužje mora izražavati i dostojanstvenost i veliko poštovanje prema Bogu.132 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 9. tumači i oni koji pripadaju zboru pjevača.2. Liturgija je zajednički čin svih koji u njoj sudjeluju. Kod preispitivanja liturgijskih knjiga neka se pomno pazi da rubrike predvide i ulogu vjernika. 30. potrebno je da svatko čini ono «što na nj spada» odnosno da aktivno sudjeluje u bogoslužju. 33). odnosno da vrše «ono što na njih spada».

Biblije. B. određeni su za bogoslužje kršćanske vjere po neizbrisivom biljegu krštenja… Imaju udio u euharistijskoj Žrtvi.3. 1993. daje svoj vlastiti doprinos u tome štovanju. naglašavajući načelo Sola Scriptura (samo Pismo) kao jedino mjerilo vjere i prakse 231 «Dogmatska konstitucija ‘Lumen Gentium’. 1992. bio klerik bio laik. u kojem svatko. tako svi. 232 233 . Koncilske teme. prinose Bogu božansku Žrtvu i sebe s njom. a još manje kao nepravo – pravo. tako i u privatnoj pobožnosti svakoga vjernika. DUDA.3. već predvođenje svećenika u zajedničkom proslavljanju Boga.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 133 «Vjernici po krštenju uključeni u Crkvu. Katekizam katoličke crkve. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.»231 Dogmatska konstitucija o Crkvi (Lumen Gentium) također naglašava sudjelovanje svih krštenih vjernika u bogoslužju. koji je na osobit način bio naglašen u reformatora. Sveto pismo i propovijed u liturgiji Jedan od bitnih doprinosa reformacije jest vraćanje Riječi Božje.nego s drugog stajališta na drugoj razini». 63. upotrebljavajući termin Opće svećenstvo svih vjernika. ne svi jednako.232 Liturgija time nije više samo služenje svećenika za narod. izvršuju svoj dio u liturgijskom činu. str. dokumenti. no nisu u «suodnosu manje – veće. nego jedni na jedan a drugi na drugi način. puku. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 307. Reformacija je naglašavala čitanje Svetoga pisma kako na javnim bogoslužjima (reformacija je uvela i tzv. str.. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. . 109. Usp. izvoru i vrhuncu cijeloga kršćanskog života. bilo prinosom bilo svetom pričešću.233 9. u: Drugi vatikanski koncil. Biblijske sate preko tjedna kako bi se vjernici mogli na što kvalitetniji način upoznati s tekstom Svetoga pisma). o Crkvi». str. Time je zapravo proglašena dogma o općem svećenstvu svih vjernika koje se u biti razlikuje od ređeničkog svećenstva..

Kako bi bilo jasno da su u liturgiji obred i riječ najtješnje povezani: 1.»234 234 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. . Ne može se oteti dojmu da se i po ovome pitanju. str. iz njega se pjevaju psalmi. 25. Konstitucija o liturgiji u nekoliko svojih paragrafa naglašava važnost Svetoga pisma te propovijedanja na bogoslužju: «24. raznovrsnije i prikladnije čitanje Svetoga pisma. Od najveće je važnosti u liturgijskoj službi Sveto pismo. 33. i neka se služba propovijedanja vrši vrlo vjerno i pravilno. neka se svestranije otvore biblijske riznice. izrečenim još u 16. vatikanskom saboru također naglasila važnost Svetoga pisma i propovijedanja. Da bi se vjernicima pripravio što bogatiji stol riječi Božje. tako da kroz utvrđen broj godina narod pročita istaknutiji dio Svetog pisma. stoljeću. zazivi i liturgijske pjesme. Neka se u svetim slavljima obnovi obilnije.134 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE kršćanske Crkve. njime su nadahnute i prožete molitve. Rimokatolička crkva znatno približila stajalištima protestantskih reformatora. Propovijedanje neka crpi poglavito iz vrela Svetog pisma i liturgije. Rimokatolička crkva je na II. od njega čini i znakovi primaju svoje značenje… 34. kao i po pitanjima gore navedenih promjena. jer navješćuje čudesna djela Božja u povijesti spasenja… 51. Neka se u rubrikama naznači najzgodnije mjesto za propovijed kao dio liturgijskog čina kad god to obred dopušta. Iz njega se uzimaju čitanja i tumače u homiliji. u: Drugi vatikanski koncil. 2.

kod čitanja biblijskih tekstova na liturgiji.235 Slušanje riječi Božje od strane vjernika treba rezultirati djelovanjem Riječi Božje u vjerniku. M. br. Pojedinci su smatrali da je propovijedanje dodatak misi pa su izbjegavali slušanje propovijedi. 236 237 Usp. str. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. bez da su postavljeni službeno u liturgijsku službu lektora. . Za vjernika je važno da on danas sluša Gospodinov glas». KIRIGIN.236 Novi naglasak na odnosu prema svetopisamskim čitanjima. str. 53. GELINEANU i drugi.. 1973.. 165. vjernošću i molitvom. Svečano čitanja evanđelja pridržano je đakonima odnosno svećenicima. 219. Konstitucija o liturgiji. vatikanskog sabora naglašavaju važnost Svetoga pisma. Đ. Pastoralna teologija liturgijskih slavlja. koje treba slijediti čitanu riječ: 235 J. Župe stoga trebaju brinuti da se formiraju grupe čitača koji će doprinijeti lijepoj i skladnoj liturgiji. «Služba liturgijskog čitanja». vatikanskog sabora. To se događa kada vjernik sluša Riječ Božju «u stavu molitve i iščekivanja».. već radi slavljenja i «prihvaćanja sa zahvalnošću. 2/95. rezultiralo je angažiranjem laika. propovijedanje je bilo rijetko i sastojalo se uglavnom u prigodnom objašnjenjenju određenog sveca koji se toga dana slavio ili sl.238 Sabor veliku važnost stavlja i na propovijedanje riječi Božje. str. Dešavalo se da su u određenim seoskim župama muškarci napuštali misu kada bi svećenik započeo propovijed. ne samo kao pukog liturgijskog obreda. 238 Usp. 165. Pastoralna teologija liturgijskih slavlja. GELINEANU i drugi.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 135 Odluke II. HRANIĆ. str. J. u: Vjesnik đakovačke i srijemske biskupije.237 Do II. kao i naglasak na aktivnijem sudjelovanju vjernika na bogoslužju.

nedjeljama i zapovjednim blagdanima na misama koje se služe uz učešće naroda. budući ih je predvodio samo svećenik.3. krizme. M. Konstitucija o liturgiji.4. propovijed je dio svetog obreda. 220. Neka se to nikako ne propušta.»239 Propovijedanje. KIRIGIN. Pisma. i s razumijevanjem istih nije mogao aktivno sudjelovati. te tumačiti smisao i značenje svetopisamskog teksta. moralne i ine teme.240 «U liturgiji. Propovijed treba veličati slavu Božju i spasenje koje je po Kristu ostvareno. str. pa narod molitveno. Usp. 220. Stoga 239 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. Stoga ona mora oraspoložiti za potpuno sudjelovanje u obredu.136 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE «52. i to pod vidikom koji je ondje uključen. dakle. naime. str. Molitva vjernika U liturgijskoj su tradiciji bile poznate misne molitve odnosno niz kraćih ili dužih molitvenih zaziva koje je upućivao svećenik u ime naroda. a sve prema smislu liturgije koja se bitno ne razlikuje od smisla Sv. str. vjenčanja. ona je dio same liturgije. sprovoda i sl. 240 241 . uz to još na nerazumljivom jeziku. osim zbog teških razloga. Konstitucija o liturgiji. No te molitve ipak nisu odražavale zajedničarski duh molitve. Njome se tijekom liturgijske godine na temelju svetog teksta tumače otajstva vjere i pravila kršćanskog života. treba pratiti sve liturgijske obrede i sakramente poput krštenja. Propovijed treba dotaknuti dogmatske. podučavajući vjernika i čuvajući ga od zabluda i pogibelji. 33. u: Drugi vatikanski koncil. Homilija se veoma preporučuje. KIRIGIN. te zato sadržajno i osobito životno zahvatiti sveti predmet što ga obred sadrži.»241 9. M.

U tom cilju se pripremaju razni zbornici molitava vjernika. vatikanskog sabora utjecala na pojedine protestantske liturgije. Usp. Sveopće molitve vjernika I. Ovaj je utjecaj posebice vidljiv u liturgijama. istu moći predvoditi i vjernici laici. «53.4. u: Drugi vatikanski koncil. također treba reći da je rimokatolička liturgijska reforma II.243 a mogu i sami vjernici u određenim prigodama pripremiti ovakve zazive. Stoga će se jedan od bitnih zaključaka sabora odnositi na zajedničku molitvu. No može ju predvoditi samo svećenik odnosno đakon. za one koje tište razne nevolje. 35. . odnosno molitvu vjernika. a manje molitelj. str. Zanimljivo je da je ovakav oblik molitve ostao prisutan u Istočnim crkvama do danas nepromijenjen kao velika jektenija. 9.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 137 je narod više bio pasivni slušatelj. nakon ponovnoga uvođenja ove molitve u bogoslužje. Neka se u nedjelju i zapovjedne blagdane poslije evanđelja i homilije opet uvede ‘zajednička molitva’ ili ‘molitva vjernika’ da se uz sudjelovanje naroda obave molitve za svetu Crkvu. No. za one koji s vlašću nama upravljaju. kao i za sve ljude i za spasenje svega svijeta. dok će na Zapadu. vatikanskom saboru. ili Gospodine usliši nas i sl. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Utjecaj rimokatoličke liturgijske reforme na protestantske liturgije Nema sumnje da je protestantska reformacija utjecala na liturgijske promjene koje su se unutar Rimokatoličke crkve dogodile na II. odnosno liturgijskim knjigama 242 243 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’.»242 Molitva vjernika se sastoji od kratkih zaziva na koje narod odgovara s Gospodine smiluj se. 1995.

po uzoru na promjene u Rimokatoličkoj crkvi. godine te u engleskom izdanju liturgijske knjige The alternative Service Book 1980. štole i sl.247 U Reformiranim i Prezbiterijanskim crkvama puritanske jednostavne liturgije zamjenjuju se izmijenjenim obredom. New York: The Church Hymnal Corporation.245 Euharistijsko se bogoslužje po svojoj strukturi približilo rimskom obredu nakon II. Tako u Hrvatskoj kao i u nekim drugim zemljama imamo situaciju da se u Evangeličkim crkvama svećenik za vrijeme liturgije okreće prema oltaru za vrijeme liturgijskih molitava.246 Liturgijska odjeća ovih crkava sve više nalikuje liturgijskoj odjeći koja se rabi u Rimokatoličkoj crkvi. reformiranih i prezbiterijanskih crkava. The Book of Occasional Services. Anglikanske odnosno episkopalne crkve među prvima su pristupile liturgijskoj reformi koja je vidljiva u američkom izdanju Book of Common Prayer iz 1979.). The Society for Promoting Christian Knowledge Holy Trinity Church. no na jednostavan i uglavnom neukrašen stol Gospodnji postavljaju se svijeće. 247 Usp. sukladno episkopalnom ustrojstvu ovih crkava. . Škotska reformirana liturgijska knjiga The Book of 244 Anglikanske crkve izvan Velike Britanije uglavnom se nazivaju Episkopalne crkve.244 evangeličkih. križ (bez raspela) i sl. London: SPCK. 245 The alternative Service Book 1980. Pastori ovih crkava se već od vremena reformacije okreću prema narodu za vrijeme bogoslužja. 1980.138 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE anglikanskih odnosno episkopalnih. 246 Nisu sve Anglikanske i Luteranske crkve prihvatile promjene glede položaja svećenika tijekom bogoslužja. U anglikanskim i luteranskim crkvama oltar će biti zamijenjen stolom Gospodnjim pa se svećenici ovih crkava za vrijeme bogoslužja okreću prema narodu.. vatikanskog koncila. Vraćaju se neki tradicionalni oblici pobožnosti poput križnog puta i sl. Sve se više koriste liturgijske boje i pojedini dijelovi rimske liturgijske odjeće (albe. 1988.

responzijalnih molitava. Glede izbora tekstova može se pretpostaviti da su koristili red čitanja Svetoga pisma koji se koristio u sinagogi. pod vodstvom Ronala i Inge Freyer Nicholas American Baptist Fellowship for Liturgical Renewal (Američka baptistička federacija za liturgijsku reformu). godine objavio Prayers for All Occasions: For Pastors and Lay Leaders (Molitve za sve prigode. The Renewal of Sunday Worship. 249 The Complete Library of Christian Worship. za pastore i laičke vođe). Edinburgh: The Saint Andrew Press. 9. Pod utjecajem ovoga pokreta određeni je broj američkih baptističkih pastora prihvatio određene liturgijske oblike bogoslužja. 10-11. organizirana je. Gart House je 1989. godine te ista knjiga iz 1994. Određeni teolozi smatraju da se u određenim istočnim crkvama primjećuje sinagogalni princip biblijskih čitanja. The Book of Common Order. liturgijsko vrijeme kroz godinu i sl. 1. volume 3.249 Utjecaj II. 1979. str. Liturgijska se reforma javlja i u takozvanim slobodnim crkvama poput Baptističke. vatikanskoga sabora vidljiv je i u liturgijama protestantskih crkava u Hrvatskoj.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 139 Common Order248 iz 1979. Lekcionar Prva je crkva temeljila svoja bogoslužja upravo na čitanju i tumačenju Riječi Božje. poput litanija. o kojima će biti više govora u sljedećem poglavlju. Godine 1989. Vremenom su se formirala ustaljena biblijska čitanja za bogoslužja koja su se nalazila u liturgijskim knjigama Lekcio- 248 Usp.4. a Roy Pearson je 1990. . godine sve se više približava tradicionalnim oblicima bogoslužja. godine objavio knjigu Litanies for All Occasions (Litanije za sve prigode). posebice među američkim baptistima.

251 Galikanska liturgija imala je tri čitanja: prvo je uzimano iz Staroga zavjeta odnosno Djela apostolskih za vrijeme pedeset dana uskrsnog razdoblja. Tennessee: Star Song Publishing group. u: Drugi vatikanski koncil. naglasak je stavljen na sustavnom čitanju biblijskih tekstova tijekom godine. 253 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. 251 Liturgijska knjiga koja sadrži propisane tekstove iz evanđelja koji se čitaju tijekom liturgijske godine. Radi se naime u sustavnom propovijedanju na temelju svetopisamskih tekstova i to redom. . lektor odnosno čitač. dok su svakodnevna čitanja podijeljena na razdoblje od dvije godine (godina I. 252 Usp. 25. U liturgijskim crkvama evanđelistar zauzima značajno i svečano mjesto u liturgiji. Drugo čitanje je dolazilo iz Poslanica. 33. i godina II.253 Tako su nedjeljna i blagdanska biblijska čitanja podijeljena na tri razdoblja: Godinu A.) Ciklus biblijskih čitanja naziva se lekcionar. Nashville. 1993. Lektorska služba je prisutna i u određenim protestantskim crkvama. lectionarium «knjiga čitanja». A.). lat. godinu B i godinu C. Tako se nazivaju i liturgijske 250 Lekcionar.252 U liturgijskim promjenama II. Calvin je na primjer održao 25 propovijedi na temelju Prve Petrove poslanice. lectio «čitanje». Robert E. Rimska liturgija imala je dva čitanja: prvo iz poslanica a drugo iz evanđelja. The Complete Library of Christian Worship. odnosno Otkrivenja u uskrsnom razdoblju. volume 3.. (ed. str. započinje prvom nedjeljom adventa (sada 2006.140 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nar250 odnosno Evanđelistar. U vrijeme reformacije značajno je spomenuti redoslijed liturgijskih čitanja Lektio Continna kojega je koristio Zwingli a preuzeo Calvin u svojem propovijedanju. Webber). 330-331. od prve biblijske knjige. The Renewal of Sunday Worship. vatikanskoga sabora. Treće čitanje je bilo iz evanđelja./2007 liturgijska je godina C. str. Odatle i liturgijski službenik. Liturgijska godina. B ili C. a dnevna čitanja su u liturgijskoj godini I.

1990. U radne 254 Usp. Usp. budući su čitanja kraća kod Marka nego u drugih evanđelista. posebice oko Božića. The Book of Common Prayer. U godini A čita se evanđelje po Mateju. 1997. New York: The Seabury Press.. str. 888-1001. str. korizmi i uskrsnom vremenu predviđena su čitanja sukladno staroj tradiciji: u adventu se čitaju tekstovi proroka Izaije... 609-643. New York: Oxford University Press. MICHNO. 257 . Starozavjetna čitanja u korizmenom vremenu daju pregled povijesti spasenja. 1993. A Priest’s Handbook.255 reformirani. The Ceremoniest of the Church. Ovakvu podjelu biblijskih čitanja prihvaćaju anglikanci (episkopalci). Lousville.. 590-591. umjesto starozavjetnog čitanja čita se iz Djela aspotolskih i Otkrivenja). G. božićnom vremenu. Godine 1983. Morehouse MP Publishing. D. u uskrsnom vremenu Djela apostolska i Otkrivenje. 1033-1095. Edinburgh: Saint Andrew Press. U adventu. str. str. Pjesmarica Božjega naroda. 295-326. 110-121. korizme i Uskrsa kao i u godini B. U vremenu kroz godinu čitaju se sustavno svetopisamski tekstovi. Usp. Commentary on the American Prayer Book. Ivanovo evanđelje čita se svake godine. u godini B evanđelje po Marku a u godini C evanđelje po Luki. Kentucky: Westminster/John Know Press. čitanje iz apostolskih poslanica.. 258 Usp. M. 1998. za Uskrs Ivanovo evanđelje.257 kao i pojedine druge liturgijske crkve. London: Holy Trinity Church. Book of Common Order. 324-327. Rimski lekcionar se tiska kao ekumenski lekcionar pod nazivom Zajednički lekcionar.256 prezbiterijanci.258 Nedjeljama i blagdanima previđena su tri čitanja: Starozavjetno čitanje (u uskrsno vrijeme.254 luterani. HATCHETT.. U dnevnim čitanjima predviđeno je samo jedno čitanje prije evanđelja. 1994. M. 17. te iz evanđelja.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 141 knjige koje sadrže liturgijska biblijska čitanja. J. PERHAM. str. 1981. 255 256 Usp. str. Book of Common Worship. Celebrate the Christian Story.

dnevni lekcionar može poslužiti za osobnu i obiteljsku pobožnost. 101. str. Mali liturgijski leksikon. 260 259 Usp. Tijekom korizme liturgijska čitanja upućuju na događaje Kristove muke. Lekcionar omogućuje propovjednicima da se suoče sa svim važnim temama Svetoga pisma.Pomoć je propovjednicima koji svake nedjelje pa i češće propovijedaju u istoj crkvi. Već smo ranije naglasili važnost psalama u starozavjetnom pa i novozavjetnom bogoslužju. Starozavjetna čitanja se u radne dane čitaju sustavno. Svaki formalizam može biti negativan. U biti možemo reći da se psalmi nikada nisu ni prestali upotrebljavati u bogoslužju Usp. . BLOESCH. D. R. Ukoliko se ne koriste liturgijska čitanja. smrti i uskrsnuća. G. 1993. Pored tri liturgijska čitanja. Bloesch smatra da propovijedanje na temelju određenih tekstova od strane crkve može značiti prigušivanje Duha Svetoga. u pravilu se čita i određeni psalam.Sustavno čitanje Biblije i sustavno propovijedanje. Tijekom adventa liturgijska čitanja upućuju na pripravu Kristova dolaska. . Međutim. Budući se u većini protestantskih crkava ne održavaju redovita dnevna bogoslužja. 138.259 U većini rimokatoličkih župa održavaju se redovite dnevne mise pa se u istima primjenjuje i dnevni lekcionar. Tekstovi su prilagođeni liturgijskoj godini. a druge prenaglase. Lekcionar ima mane i prednosti. Osnove evanđeoske teologije 2. lekcionar ima i prednosti: . str. nerijetko se događa da se određene biblijske teme zapostave. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. BERGER.260 Svakako da je davanje slobodnog prostora Duhu Svetomu u propovijedi važan aspekt kršćanskoga bogoslužja.142 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dane tijekom jedne godine čitaju se sinoptička evanđelja počevši od Marka pa slijedi Matej te Luka.

Časopis Pravoslavne eparhije sremske. Ovakav način pjevanja odnosno izgovaranja psalama prihvaćaju i pojedine protestantske liturgijske knjige. no uglavnom je bila pridržana zboru.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 143 budući ih je koristila i starozavjetna i novozavjetna vjernička zajednica.str. Novi Rimski lekcionar predvidio je pjevanje odnosno recitiranje psalama na način da je cijela zajednica uključena njegovo izgovaranje. 1997.261 Reformatori su također naglašavali važnost pjevanja psalama. Liturgika.. 262 . 13. KERN. kako na Zapadu tako i na Istoku. himnografija i heortologija. Sremski Karlovci: «Srpski Sion» .262 Ovakva je praksa također poznata u povijesti liturgije. između stihova psalma izgovarao pripjev odnosno antifone (antifonalni psalmi) ili se pripjev izgovara samo na početku i na kraju (alterirani psalmi). Sada je narod. Zwingli je izbacio pjevanje bilo kakvih pjesama iz liturgije te uveo samo psalme. Ova je praksa i ranije bila poznata. 261 Usp. Usp. posebice u moljenju Brevijara (Časoslova). vjernici drugi. Prezbiterijanci su uredili psalme na način da se izgovara stih po stih naizmjenično (pastor može izgovoriti jedan stih. 611-783. Book of Common Worship. str. Calvin je uredio pjesmaricu psalama. K. odnosno sami vjernici po grupama mogu izgovarati stihove naizmjenično).

.

nedjelje kroz godinu.263 Pjesmarica ima 367 pjesama koje su podijeljene na cjeline: božićni ciklus crkvene godine (došašće. Bogojavljenje).1.BOGOSLUŽJE U PROTESTANTSKIM CRKVAMA I CRKVAMA REFORMACIJSKE 10. poput evangeličkih crkava u svijetu. vjera. uskrsni ciklus crkvene godine (korizma. Uzašašće. te liturgijske molitve (molitve dana ili kolek263 Pjesmarica Božjeg naroda. . Ovdje ćemo navesti one značajnije te se upoznati s bogoštovnom praksom istih: 10. Duhovi. nalazi se i kratki uvod u značenje liturgijskog vremena. Hrvatski evangelici u liturgiji koriste knjigu Pjesmarica Božjega naroda. crkva. Uz svako liturgijsko razdoblje. jest liturgijska crkva. 1981. prigodne. Stara i Nova godina. Presveto Trojstvo). nedjelje i Gospodnji blagdani). uskrsno vrijeme – Uskrs. krštenje. pjesme za euharistijsko slavlje (liturgijske pjesme. sprovod. U pjesmarici se također nalazi redoslijed euharistijske liturgije. BAŠTINE U HRVATSKOJ U Hrvatskoj djeluje nekoliko protestantskih crkava i crkava reformacijske baštine. po reformatoru Martinu Lutheru). Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj (naziva se i Luteranska crkva. sveta sedmica. Zagreb: Seniorat Evangeličke crkve Zagreb. Božić.

odnosno lekcionar za A... ‘Kasna srednjovjekovna tradicija liturgijskih boja očito je bila najjače nastavljena. Uz svaku molitvu nalaze se i liturgijska čitanja. 266 . O liturgijskim bojama vidi više na str. ADAM. 85. Evangelički svećenik na talaru nosi i pločice (njem. odnosno primljena u luteranstvu. Talari mogu biti i druge boje. pristupljeno 9. kako se prema Bogu treba odnositi. Reformatorstvo je.». a onda se u anglikatolicizmu ponovno vrlo snažno oslanjao na srednjovjekovne. Želja za većom svečanošću i radošću boja u protestantskom bogoslužju se neprestano osjeća.-82. Talar je crne boje i znak je svećeničke službe župnika/pastora.264 Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj u pravilu prakticira euharistijsko bogoslužje prve nedjelje u mjesecu.. str. 80. zanemarilo to pitanje skoro potpuno u 16. duga haljina evangeličkog svećenika.» Anglikanizam je stupao svojim vlastitim putem u svome načinu vezanom uz tradiciju.» A. 139. http://www. Uvod u katoličku liturgiju. Za vrijeme liturgije nose crni talar (tzv. ‘Priruručnik za evangeličko – luteranske crkve i zajednice’ navodi za pojedine blagdane i vremena crkvene godine kanon boja za oblaganje oltara i propovjedaonice. «Stav i praksa protestantizma ovisi o krajevima i prema vjeroispovijesti je vrlo različita.266 Pod utjecajem 264 265 O lekcionaru vidi str. tj. veljače 2007.. Na našim prostorima uvijek se koristio talar crne boje. npr. st. te na blagdane. Reformacija u skandinavskim zemljama ‘očuvala je ceremonijalne elemente još konzervativnije nego luteranska Njemačka. Prva i desna pločica obuhvaća prve tri zapovijedi u kojima se čovjek poučava što je spram Boga obvezan učiniti i ostaviti.146 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE te). Lutherov talar)265 te u svečanijim prilikama sukladno liturgijskom razdoblju i štole u liturgijskim bojama. Beffchen) koje označavaju 10. Službenici Evangeličke crkve u Hrvatskoj su đakoni i svećenici (ili pastori). Božjih zapovijedi. dogležnjica. Druga i lijeva pločica obuhvaća sedam daljnjih zapovijedi. koji je vrlo sličan tradicionalnom rimskom kanonu. «Tzv. Tome pripadaju misno ruho i u osnovi također postojeći kanon liturgijskih boja’. bijele u skandinavskim zemljama.-143.evangelickacrkva-zagreb. već zbog uklanjanja oltara i kultnoga ruha. koju je nosio i Martin Luther na Bogoslužjima.com/articles/crkveni_i_ teoloski_pojmovi/talar. odnosno rimske običaje.htm. i primilo ga prigodice ponovno u najnovije vrijeme s pokretom liturgijske obnove. B i C liturgijsku godinu. u kojima se čovjek poučava što je dužan učiniti ili ostaviti svome bližnjemu.

moleći molitvu pokajanja. raspelo i otvorena Biblija. do vijeka Amen». Ona izgleda ovako: bogoslužje započinje s uvodnom pjesmom nakon koje svećenik dolazi pred oltar te započinje bogoslužje riječima: «U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. osim njezine praktične funkcije u vrijeme kada nije bilo mogućnosti ozvučenja u crkvama. Amen». i od vijeka. nakon čega narod pjeva: «Gospode Bože smiluj se! Kriste smiluj se! Gospode Bože smiluj nam se!». Kako bijaše na početku. . Za razliku od Rimokatoličke crkve gdje je sakrament euharistije središnji dio bogoslužja. svim ljudima dobre volje. Slijedi svećenikovo okretanje oltaru nakon čega predvodi zajednicu u pokajničkom činu. Naime. propovjedaonica iznad oltara (u evangeličkim crkvama) odnosno iznad stola Gospodnjega (u reformiranim crkvama) označava kako je Riječ iznad sakramenta. koja se naziva oltarska slika. kada se ne slavi euharistijska služba služi se samo liturgijska služba riječi. Iznad oltara je propovjedaonica (negdje se nalazi i odvojeno od oltara) koja je u pravilu uzvišena. Molitvu završava riječima: «Gospodine Smiluj se!». obično nekim prikladnim biblijskim stihom. Narod odgovara pjevajući: «»I na zemlji mir. Svećenik naviješta oproštenje grijeha. Iznad oltara se uglavnom nalazi slika Krista. u protestantskim je crkvama propovijedana Riječ središnjica svakoga okupljanja Božjeg naroda. Svećenici se tijekom liturgijskih molitava okreću oltaru.267 Nedjeljama. tako i sada i u vijeke. Svećenik nastavlja čitanjem uvodnoga stiha iz Biblije. ima i svoje liturgijsko značenje. Svećenik se okreće oltaru te predvodi molitvu zahvalni267 Uzvišena propovjedaonica u protestantskim crkvama. te uvodi zajednicu u slavljenje Boga slijedećim riječima: «Slava Bogu na visini!». Amen! Slijedi svećenikov pozdrav «Mir vama» na što zajednica pjeva «I s duhom tvojim!». U crkvama se nalazi oltar na kojem se u pravilu nalaze svijećnjaci. Narod iza toga pjeva: «Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 147 skandinavskih misija pojedini službenici nose i bijelu albu.

Svećenik podjeljuje općini Božji blagoslov.268 Euharistijsko bogoslužje se sastoji od dva dijela: službe riječi i euharistijske službe. str. žive i one na samrti. Pjesmarica Božjega naroda. Nakon toga se pjeva pjesma dok svećenik odlazi za propovjedaonicu. Na to mu zajednica tri puta odgovara s Amen.). Usp. Nakon propovjedi moli kratku molitvu i daje mali blagoslov. Moli za cijeli narod i sve narode svijeta. U nju uključuje cijelu općinu. Narod odgovara: «Amen». udovce i udovice. te blagoslivljajući zajednicu znakom križa. S propovjedaonice čita propovjedni tekst te propovijeda. svećenik moli veliku molitvu. Narod nastavlja tri puta pjevati «Aleluja». Sačuvaj nas Bože u svojoj istini! Aleluja». završavajući s: «Riječ Božja je istina. 66-67. druge crkvene općine. narod pjeva treću pjesmu. 269 .. (pretisak iz 1902. 225 do 237. svakog pojedinca. Okrenut oltaru. Molitvu završava s pozivom da cijela crkva moli Očenaš. Narod odgovara: «Amen». Svećenik. str. Evangelički katekizam.148 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE cu. čita za tu nedjelju određeno evanđelje ili poslanicu. Dok svećenik silazi s propovjedaonice i odlazi pred oltar. 268 Usp. starce i osamljene zdrave i bolesne. Narod odgovara: «Koji je stvorio nebo i zemlju». izgovarajući Aronov blagoslov. U ime općine svećenik okrenut oltaru predvodi ispovijedanje Apostolskog vjerovanja. Slavonski Brod: Evangelička crkvena općina. 1993. djecu i mlade. kao i za mir u svijetu. te se izlaznom pjesmom i tihom molitvom završava bogoslužje. okrenut narodu. Predvodnik nastavlja: «Pomoć je naša u imenu Gospodina». Sukladno redoslijedu glavnog bogoslužja269 liturgija izgleda ovako: Služba Riječi započinje uvodnom pjesmom te predvodnik bogoslužja izgovara: «U ime Oca i Sina i Duha Svetoga». Iza toga svećenik najavljuje obavijesti.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

149

Predvodnik poziva zajednicu da ispovijedi grijehe. Svi zajedno izgovaraju: «Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni! Amen!» Predvodnik upućuje riječi oproštenja: «Bio nam milostiv svemogući i milosrdni Bog koji je svoga jedinoga Sina predao u smrt radi naših grijeha, te radi njega oprostio nama i svima onima koji vjeruju u njegovo ime, dao im mogućnost da postanu djeca Božja i prime njegova Svetoga Duha. Tko to vjeruje u obrati se, taj će se spasiti. Neka to Bog udjeli nama svima». Narod odgovara: «Amen». Slijedi ulazni psalam te zajedničko izgovaranje: «Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku tako sada i u vijeke vjekova. Amen». Nakon toga slijedi Kyrie te Gloria in excelsis Deo. Slijedi predvodnikov pozdrav zajednici: «Gospodin s Vama», na što narod odgovara: «I s duhom tvojim». Predvodnik nastavlja s kolektom odnosno molitvom dana.270 Slijedi prvo čitanje iz poslanice. Čitač završava riječima: «Riječ je Gospodnja», a narod odgovara «Bogu hvala» ili «aleluja». Pjeva se pjesma ili psalam nakon čega slijedi čitanje evanđelja. Predvodnik završava čitanje riječima: «Riječ je Gospodnja» na što narod odgovara «Slava tebi Kriste». Nakon biblijskih čitanja slijedi Nicejsko-carigradsko ili Apostolsko vjerovanje. Time završava služba riječi i slijedi euharistijsko bogoslužje. Euharistijsko bogoslužje započinje pjesmom za vrijeme koje se skuplja dobrovoljni prilog. Nakon što se prilog sakupi, moli se zahvalna molitva za priložene darove. Slijedi sveopća ili vjernička molitva. Nakon toga predvodnik izgovara predslovlje te svi zajedno izgovaraju Sanctus. Slijedi euharistijska molitva, Očenaš i pozdrav mira. Zajednica zajedno izgovara Agnus Dei (Jaganjče Božji...). Vjernici prilaze oltaru i kleknu. Predvodnik daje hostiju pričesnicima i izgovara riječi: «Tijelo Kristovo», a
270

Molitve dana vidi u: Pjesmarica Božjega naroda, str. 295-326.

150

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

dok daje kalež izgovara riječi: «Krv Kristova». Slijedi zaključna kolekta (molitva) te otpust i Aronov blagoslov. Evangelička Crkva u Hrvatskoj priredila je Liturgijski priručnik kao eksperimentalnu i radnu verziju. Unutar priručnika nalaze se slijedeći liturgijski obrasci: priprema za bogoslužje, nedjeljno bogoslužje s popratnim tekstovima, euharistijska služba, molitve dana u liturgijskoj godini, sakrament krštenja, konfirmacija, primanje u Evangeličku crkvu, obred vjenčanja, obred sprovoda, obred rukopolaganja u služenje, pastoralne liturgije, prigodni zazivi blagoslova, dnevno-kontemplativne molitve, prigodne molitve, Lutherove molitve, nedjeljni lekcionar, dnevni lekcionar.271 Unutar Evangeličke crkve u Hrvatskoj djeluje i Evangelička a.v.272 slovačka crkvena općina u Iloku. Slovačka liturgija je specifična. Ona je, za razliku od liturgije na hrvatskom jeziku, koja je kombinacija recitiranih i pjevanih dijelova, u pravilu potpuno pjevana (mada se ponekad služi i recitirana liturgija). Pjevaju se i biblijski tekstovi: poslanice i evanđelje. U liturgiji se koristi Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku273 liturgijska knjiga iz Slovačke (koju koriste i druge slovačke crkve poput crkve u Slovačkoj, Vojvodini, Rumunjskoj, Mađarskoj, Sloveniji i sl.). Obrednik sadrži liturgiju (redoslijed redovitog bogoslužja), sakrament krštenja i euharistije, obred instalacije svećenika, primanja u crkvu, instalaciju biskupa, vjenčanje, ordinaciju svećenika, postavljenje đakona, blago271

Usp. Liturgijski priručnik (eksperimentalna i radna verzija, za internu uporabu Evangeličke crkve), Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj, 2004. A.V. skraćenica za augsburšku konfesiju.

272

273 Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, (uredili Karol Gábriš, Ján Lacko, Július Filo) Bratislava, 1996.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

151

slov kamena temeljca, posvećenje hrama, liturgijskih predmeta, posvećenje zgrade, molitve poslije bogoslužja, molitve za nedjelje, blagdane, agendu za dječja bogoslužja i za mlade, molitve za bolesne, molitve za supružnike, utjeha obitelji nakon sprovoda, razne homilije, zahvalne molitve, perikope, note za liturgijske napjeve i sl. Pjeva se iz pjesmarice Evanjelicky spevnik.274 Pjesmarica sadrži 700 pjesama, liturgijske pjesme, liturgijske i privatne molitve. Treba spomenuti i glasovitu slovačku pjesmaricu Cithara Sanctorum,275 koju je još u 17. stoljeću
274 275

Evanjelicky spevnik, Evangelická cirkev a. v. na Slovensku, 1995.

„Cithara sanctorum neb Žalmy a písne duchovní staré i nové, kterých cirkev evanjelická užíva» , - vydným v Levoči 1636, Budimpešta, 1882. «Cithara sanctorum ili «Tranoscius» također poznata i kao kancionál sadržavala je 400 pjesama koje je Tranovský preveo s latinskog i njemačkog. Pjesmaricu je također dopunio sa 150 svojih pjesama. U daljnjim izdanjima se povećavao broj pjesama. Tranoscius je bila pjesmarica ne samo za slovačke evangelike već se udomaćila u mnogim župama Silezije, Moravske i Češke. Najveći dokaz za slovačko - narodni značaj Tranoscija mogu biti slovačke ev. crkve na Donjoj zemlji usred mađarskog mora. Dok su kolonizirani katolički Slovaci takoreći nestali među Mađarima, Slovaci evangelici sve do danas drže se svog jezika. Slično je bilo i na slovačko - mađarskoj granici u Honti, Novogradu, Malohonti i u Gemeri. Ovdje je dobro poznata zasluga Tranoscija u održavanju vjere i slovačkog jezika. Kada je bilo zabranjeno tiskanje na slovačkom jeziku u Gornjoj zemlji, na Donjoj zemlji su se ove knjige tiskale npr. u Budimpešti. Bekeščabi, Temišvaru i sl. Daljnji predstavnici pobožne slovačke pjesme u 17. stoljeću bili su: Eliaš Lani, Joachim Kelinka, Juraj Zabojnik, Daniel Horčička, (Sinapius) i njegov sin Jan, Daniel Krman st., Tobiaš Masnik (Msnicius), Pilarikovci, Jan Bur (Burius) i drugi. Mnoge njihove pjesme unesene su u Tranoscij. Od velikog značaja je - a koristi se do danas za vrijeme domaćih pobožnosti - zbirka molitava, koju je izdao Eliaš Mlinarovih - Molitoris u Levoči (1702) pod nazivom “Duhovni život zdenca”. Pored pobožne pjesme i molitve evangelički pisci tog doba njegovali su povijest u obliku vlastitih životopisa ili izdvajanjem nekog događaja iz crkvene povijesti. Cithara Tranovskog u 18. stoljeću postaje “bestseller” pobožnih pjesama i to zahvaljujući Samuelu Hruškovicu, bansko-bistričkom svećeniku i banskom superintendentu,

Svečani ulazak svećenika do oltara odnosno mjesta odakle vodi bogoslužje. Gloria in Excelsis Deo (Slava Bogu na visini). Himnus (pjesma prije propovijedi). Izlazna pjesma i poziv svećenika da jedni drugima upute pozdrav rukovanjem.152 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE uredio slovački evangelički svećenik Juraj Tranovskí. 6. Pjesmarica sadrži 1040 pjesama koje su tematski poredane: advent. 14. Daljnji autori pobožnih pjesama i molitava su bili: Jan Glosius Pondelosky. uskrsni ciklus. Narod odgovara: i na zemlji mir. Pjesmarica se i danas koristi u slovačkim evangeličkim crkvama širom svijeta. 8. 5. Završna molitva. Redoslijed slovačke evangeličke liturgije je slijedeći: 1. Mnoge su bile unesene u Tranoscij. Velika Molitva koja se završava s Očenašem. Molitva dana (kolekta). Apostolsko vjerovanje. 02. 12. Štefan Leška. 7. SAJAK. Aronov blagoslov. Antifona. Pjesma za milost. introitous = ulazak. i ml. Od zbirki molitava najznačajnija jest “Molitveno blago” od modranskog svećenika Pavla Jakobeija (1695-1752). Tranoscius je tako bio domaća kronika sve do današnjeg dana. ili sviraju orgulje. Pozdrav svećenika: Gospodin s vama. božićni ciklus. E-mail upućen Jasminu Miliću od 25.. Horčiku ponovno umnožava broj njenih pjesama (1745). Pjevanje evanđelja. Propovijed. potrebne pjesme u funebralima (Blasius . v.Jakobei). svim ljudima dobre volje. 3. Hruškovic je Tranoscius obogatio sa svojim izvornim pjesmama ili sa uspjelim prijevodima. 10. Mnogi od njih su izdali svoje pjesme u posebnim pjesmaricama. Introit. ova pjesmarica sadrži i molitve. 276 Lat. 13. Samuel Palumbiny. D. koji po D. slovački narod». 9. Prva čitanja (starozavjetno čitanje i poslanice). 11. Pjesma (prvi stih). Bio je najbolji vjerski pjevač njegovog vremena (umro je 1748). molitve u molitvenim knjižicama. Narod odgovara: i s duhom tvojim. 15.276 2. . praznični i sl. A to je bila velika sreća za evangelički a. Za vrijeme ulaza pjeva se prikladna pjesma. Amen. Jeremiaš Lednicky. 4. homilije i sl. Ova knjiga se do dan danas koristi za vrijeme crkvenih bogoslužja. 2007. Jan Blaisus st. Adam Plintovic. Osim pjesama. duhovski ciklus. Gašpar Motešicky i dr.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

153

Večera Gospodnja se u Evangeličkoj a.v. slovačkoj crkvenoj općini u Iloku slavi na prvu i posljednju nedjelju adventa, na svetog Stjepana (drugi dan Božića), na Novu Godinu, prvu korizmenu i cvjetnu nedjelju, na Veliki Petak, drugi dan Uskrsa, drugi dan Duhova, na Sveto Trojstvo, na Dan reformacije te na dan posvećenja crkve, kao i prigodom konfirmacije. Euharistijska se služba nastavlja na službu riječi. Nakon Velike molitve i Očenaša slijedi euharistijska služba koja ima slijedeći redoslijed: 1. Pokajnička pjesma; 2. Ispovjedni nagovor; 3. Ispovjedna pitanja i ispovjedne pjesme; 4. Ispovjedna molitva; 5. Opće odrješenje grijeha; 6. Euharistijska molitva (predslovlje); 7. Sanctus, 8. Očenaš; 9. Riječi ustanovljenja i Agnus Dei (Jaganjče Božji…); 10. Postavljanje pitanja od strane svećenika vjeruju li da je pred njima pravo tijelo i prava krv Kristova; 11. Vjernici kleče pred oltarom. Svećenik prilazi i navješćuje im osobno odrješenje grijeha te im daje hostiju i kalež; 12. Zahvalna molitva; 13. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu…; 14. Apostolski blagoslov; 15. Završna pjesma.277 Ukoliko je svećenik spriječen održati bogoslužje, umjesto njega može službu održati i laik (čitatelj ili lektor) koji čita propovijedi zapisane u knjizi Postila ili Služba Slova. Evangelici pristupaju pričesti nakon obreda konfirmacije (između 12 i 14 godine). Evangelička crkva, temeljem Leuenberške konkordije, potpisane 16. ožujka 1973. godine u Leuenbergu kod Bazela između evangeličkih i reformiranih crkava, ima interuniju i interkomuniju s reformiranim crkvama.278
277

Podaci o slovačkom evangeličkom bogoslužju zabilježeni kazivanjem vlč. Dušana Sajaka, evangeličkog župnika u Iloku. U čl. 28 i 29 navedene konkordije stoji: «Između naših Crkava postoje znatne razlike u oblikovanju liturgije, u izražavanjima pobožnosti i crkvenim redovima. Te se razlike među vjernicima često jače osjećaju nego tradicionalne suprotnosti u nauku. No mi ipak ne možemo, prema Novom zavjetu i

278

154

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

Sukladno tome pričest je u Evangeličkoj crkvi omogućena i vjernicima reformirane konfesije. No u pravilu je evangelička euharistija otvorena svim vjerujućima bez obzira na njihovu konfesionalnu pripadnost.

10.2. Reformirane crkve u Hrvatskoj
Reformirane crkve u Hrvatskoj podijeljene su u tri samostalne denominacije; Reformiranu kršćansku kalvinsku crkvu u Hrvatskoj, Reformatsku crkvu Mađara u Hrvatskoj i Protestantsku reformiranu kršćansku crkvu u Republici Hrvatskoj. Ove crkve imaju različitu liturgijsku praksu. 10.2.1. Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj U župama Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj služi se mađarskim, hrvatskim i češkim jezikom. Službenici nose plašt (u mađarskim župama), odnosno talar, a nerijetko se služi i bez ikakve liturgijske odjeće već jednostavno u civilnom prikladnom odjelu. Reformirana kršćanska kalvinska crkva nema obrednika na hrvatskom jeziku. Za bogoslužja na mađarskom jeziku koristi se obrednici iz Mađarske Istentiszteleti rendtartás koje koristi i Reformatska kršćanska crkva Mađara. Sadržaj ovoga obrednika je: liturgija (redoslijed redovitog bogoslužja), euharistija, krštenje, konfirmacija, sprovod, posvećenje pastora, prezbitera, praznična bogoslužja (Božić,
reformatorskim kriterijima crkvene zajednice, gledati u tim razlikama čimbenike koji razdvajaju Crkve (br.28). Crkvena zajednica u smislu te konkordije znači da zbog postignutoga sporazuma u razumijevanju Evanđelja, Crkve različitih vjerovanja međusobno jamče zajednicu riječi i sakramenta te teže za što većom zajednicom u svjedočenju i službi svijetu (br.28)» Usp. Kronika kršćanstva, str. 430.;

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

155

Uskrs, Duhovi, Veliki petak, ....), a i redoslijed bogoslužja u mađarskim župama je identičan kao i u župama Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. Koristi se pjesmarica Evanđeoske crkve Pjesme spasenja o kojoj će biti više riječi dok budemo govorili o bogoslužju Evanđeoske pentekostne crkve. Na mađarskom jeziku se koriste obrednici Reformirane crkve iz Mađarske a kod pjevanja se koristi pjesmarica Énekeskönyv279 koju koriste i ostale mađarske reformirane crkve ovoga prostora (u Mađarskoj, Vojvodini, i sl.). Pjesmarica sadrži 490 pjesama od kojih su prvih 150 prepjevani biblijski psalmi. Inače je karakteristika reformiranih bogoslužja da se pjevaju psalmi. U češkim župama se služi na hrvatskom jeziku ali se, pored hrvatskih pjesama pjevaju i češke pjesme iz pjesmarice Evangelicky zpevnik,280 Češkobratske evangeličke crkve iz češke. Ova pjesmarica sadrži 582 pjesme no također i liturgijske obrasce službe riječi i euharistijskog bogoslužja, uz kratka tumačenja liturgijskih dijelova, te određenih molitava za osobnu pobožnost. Kad govorimo o češkim župama, valja napomenuti da su ove župe, iako sastavni dio Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj, u duhovnom zajedništvu sa Češkobratskom evangeličkom crkvom u svojoj staroj domovini Češkoj.281 Češkobratska evangelička crkva u Češkoj jest liturgijska crkva. U bogoslužju se koriste Agendom češkobratske evangeličke crkve,282 koja u svojem prvom dijelu donosi liturgijske obrasce za
279 280 281

Énekesköny, Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház, 2000. Evangelicky zpevnik, Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke.

Češkobratsku evangeličku crkvu čine ujedinjene evangeličke i reformirane crkvene općine. Nastala je ujedinjenjem evangelika i reformiranih, 1718. prosinca 1918. godine u Pragu. Usp. Evangelische kirche der Böhmischen Brüder in der ČSSR, Prag, 1985., str. 5. Agenda češkobratrske cirkve evangelicke (Dil prvni), Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke, 1983; Agenda češkobratrske cirkve evan-

282

križa i sl. Amen». Uobičajeno nedjeljno bogoslužje bez Večere Gospodnje izgleda ovako: župnik284 ulazi.2. 1988. 1985. križa i sl. te slijedi čitanje psalma po izboru župnika.) a iznad stola Gospodnjeg je uzdignuta propovjedaonica. Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. 10. Duhove. Zidovi crkava su čisti. te uz pratnju određene pjesme ili u tišini dolazi do stola Gospodnjega. Rukopoloženi (zaređeni službenici) nazivaju se svećenici. a pjeva se iz već spomenute pjesmarice Énekeskönyv. najbližu nedjelju 31. Služba Večere Gospodnje održava se šest puta godišnje: na prvu nedjelju korizme. na Uskrs. 283 Reformirane crkve iz Mađarske.2. listopadu (Nedjelja novoga vina) te na Božić. bijelu košulju i crnu kravatu.156 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nedjeljna i blagdanska bogoslužja. sukladno razgovoru kojega je autor vodio sa preuzvišenim Janošem Kopacsi Kettosem. Budapest: Kiadja: A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. biskupom Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. 283 Istentiszteleti rendtartás. Slijedi pozdrav župnika: «Milost Gospodina našega Isusa Krista. Nakon toga župnik gelicke (Dil druhy). a u drugome dijelu liturgijske obrasce za sakramente i obrede. Ovdje se za službenika navodi termin «župnik». na drugu nedjelju u kolovozu (Nedjelja novoga kruha). bez slika. Istentiszteleti rendtartás. obično u sredini nalazi stol Gospodnji (na kojem nema svijećnjaka. Od liturgijske odjeće nose samo crni plašt a ispod plašta crno odijelo. U crkvama se. 284 . ljubav Boga Oca i zajednica Svetoga Duha neka je sa svima vama. Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj Reformatska crkva Mađara u Hrvatskoj nema obrednika niti pjesmarice na hrvatskom jeziku već se u bogoslužjima koristi obrednik na mađarskom jeziku.

Vjerujete li i ispovijedate li da je Gospodin Bog u istinitosti i svetosti stvorio prvog čovjeka te da ste nakon njegovog grijeha i vi prolazni i grešnici koji svojom sposobnosti i snagom ne možete opstati pred sudom Božjim. temeljem milosrđa odano cijeli vaš život pre- . dok je na velike blagdane i prigodom Večere Gospodnje izlazna pjesma mađarska nacionalna himna.Vjerujete li i ispovijedate li da je Gospodin Bog grješnom čovjeku pružio milosrđe i svoga Svetog Sina Isusa Krista u tijelu poslao na ovaj svijet čijom je jedinom i savršenom žrtvom oduzeo snagu grijeha i darovao milosrđe kroz krv Kristovu i zbog toga vas kroz vjeru očistio? 3. nas prenio u vječno slavlje? 4. Vjerujete li i ispovijedate li da je Gospodin Bog. te molitva pokajanja. Slijedi kratki nagovor o značenju Večere Gospodnje. Iza toga se daju obavijesti. nakon propovjedi slijedi pjesma a nakon pjesme župnik prilazi stolu Gospodnjem te čita riječi ustanovljenja Večere Gospodnje. Propovjedni tekst je također po vlastitom izboru župnika. Nakon toga zajednica ispovijeda Apostolsko vjerovanje nakon čega župnik postavlja četiri pitanja vjernicima koji će pristupiti stolu Gospodnjem: «1. Obećavate li.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 157 predvodi kratku molitvu koju izgovaraju svi sabrani (ova molitva u nekim župama dolazi ispred pozdrava župnika). Župnik odlazi do propovjedaonice odakle čita propovjedni tekst te propovijeda. te da ste zbog toga zadobili smrt? 2. te druga glavna pjesma. Nakon propovjedi slijedi duža molitva župnika koja završava s Očenašem (Očenaš moli cijela zajednica). pjeva se izlazna pjesma te izgovara izlazna molitva. Kod služenja Večere Gospodnje. Nakon toga se moli kratka molitva te čita biblijski tekst po izboru župnika. Slijedi molitva župnika te pjesma prije propovjedi. Župnik poziva zajednicu da daruju svoje dobrovoljne priloge. Slijedi ulazna pjesma (jedna kitica). Nakon toga slijedi Aronov blagoslov. Izlazna pjesma je u redovitim bogoslužjima psalam 90. koji je uskrsnuo Isusa Krista i kroz uskrsnuće njegovo i naše prolazno tijelo pretvorio u besmrtnost.

Oca i Sina i Duha Svetoga».2. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj. str. P.285 10. 2005.158 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dati Bogu te da ćete u ovom sadašnjem svijetu kao izbavljeni na njegovu slavu živjeti?». KIŠ. O reformatskom bogoslužju vidi u: N. 1921. Nakon toga slijedi objava oproštenja grijeha od strane župnika riječima: «I ja to sa svima vama vjerujem i obećavam. Obrednik sadrži jutarnju. Knjiga zajedničkih molitava. O reformatskoj crkvi. Kao nevrijedni sluga Gospodnji objavljujem vam oproštenje grijeha u ime Trojedinoga vječnog Boga. Novi Sad: J. Forum. Obred službe riječi i euharistije po obliku je blizak liturgijskoj praksi drugih liturgijskih crkava 285 Zabilježeno prema kazivanju preuzvišenog Janoša Kopacsi Kettosa. Nakon podjele slijedi kratki nagovor. U istom se nalaze i određene privatne molitve koje su preuzete iz Pjesmarice na porabu reformiranim kršćanima287 iz 1921.. izlazna pjesma (nacionalna mađarska himna) i izlazna molitva. Slijedi poziv da se pristupi stolu Gospodnjem. str. Aronov blagoslov. biskupa Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. Tordinci: Reformirana crkvena općina Tordinci. 125-135. 2003. 286 287 Pjesmarica na porabu reformiranim kršćanima. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj U protestantskoj reformiranoj kršćanskoj crkvi u Republici Hrvatskoj bogoslužja su u pravilu liturgijska i u njima se koristi obrednik nazivom Knjiga zajedničkih molitava. a kod pružanja kaleža «Krv Kristova koja se prolila za sve nas». večernju i euharistijsku službu. 125-135.286 Ovaj obrednik je prijevod dijelova engleske liturgijske knjige: The Book of Common Prayer koja je u uporabi u anglikanskim i episkopalnim crkvama. Kod podjele kruha župnik izgovara riječi: «Tijelo Kristovo koje se lomilo za sve nas». godine.3.. molitva Očenaš. .

slobodna. Uskrs. ljubičasta (advent. korizma. vjenčanja). Lutherov talar ili reverendu (u svečanijim prigodama i bijelu albu) preko koje rukopoloženi pastori nose štolu koja je. Osim liturgijskih bogoslužja PRKC poznaje i tzv. Dan reformacije) i zelena (obične nedjelje).288 Bogoslužja se održavaju nedjeljom te blagdanima (Božić. Dan reformacije i sl. sprovod). Spasovo. Preobraženje. neformalna bogoslužja u kojima se slavi Božja riječ. Službu riječi mogu obavljati lektori. . usrdno te mo288 Liturgijske boje u Protestantskoj reformiranoj kršćanskoj crkvi su sljedeće: bijela (Kristovi blagdani. Nakon toga se pjeva pjesma (jedan stih) dok zajednica stoji a bogoslužje se nastavlja izgovaranjem Deset zapovijedi od strane pastora a nakon svake zapovijedi narod odgovara: «Gospodine smiluj nam se. konfirmacije.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 159 a služi se u pravilu prve nedjelje u mjesecu te na blagdane.). obzirom na liturgijsko razdoblje u različitim bojama. dok euharistijsku službu kao i druge sakramente i obrede mogu u pravilu služiti samo pastori. đakoni i pastori. a zatim pozdrav pastora riječima: «Milost Gospodina našega Isusa Krista. Slijedi čitanje psalma po izboru pastora. Za to vrijeme pastor (lektor odnosno đakon) ide prema propovjedaonici. Tijek ovoga bogoslužja je slijedeći: Bogoslužje započinje s pjesmom Tebe Boga hvalimo (Te Deum). službe krštenja. Euharistija se služi u pravilu prve nedjelje u mjesecu te na blagdane. ljubav Boga Oca i zajednica Duha Svetoga neka je sa svima Vama». Za vrijeme bogoslužja duhovni službenici nose liturgijsku odjeću – najčešće tzv. Rukopoloženi službenici crkve su lektori (ili propovjednici). i prikloni srca naša zakonu svome». Duhovi. đakoni i pastori. Slijedi ulazna molitva koju mole svi vjernici. a vjernici mole vlastitim riječima. Drugih nedjelja služi se samo služba riječi. Nakon zadnje zapovijedi narod odgovara: «Gospodine. crvena (Duhovi. Narod odgovara: «Amen». U bogoslužju se koristi već spomenuta pjesmarica Evanđeoske crkve Pjesme spasenja.

Lousville. smiluj nam se. te se pjeva zajednička pjesma. 1994. Vidjeli smo ranije da je ovakva praksa bila prisutna kod Calvina u Ženevi. 47. 1993. 290 291 289 The Book of Common Prayer. Ove se pjesme pjevaju prije propovijedi. i upiši sve svoje zakone u srca naša». Kentucky: Westminster/John Know Press. Nakon propovijedi slijedi molitva koja se zaključuje zajedničkom molitvom Očenaš. U bogoslužju sudjeluju i mladi s pjesmama slavljenja.289 Slijedi molitva pastora. nakon čega vjernici sjede. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj u liturgiji koristi i interne prijevode liturgijskih knjiga: The Book of Common Prayer290 (Episkopalna crkva SAD). Edinburgh: Saint Andrew Press. 1990. Nakon toga slijede kratke obavijesti. U zaključku pastor upućuje Aronov blagoslov.New York: Oxford University Press. Nakon toga pastor čita propovjedni tekst te propovijed. sukladno obredniku Knjiga zajedničkih molitava izgleda ovako:293 SLUŽBA RIJEČI Ulazna pjesma Knjiga zajedničkih molitava. Usp. Knjiga zajedničkih molitava. Uobičajeno nedjeljno euharistijsko bogoslužje. Propovjedni tekst i propovijed mogu biti po izboru pastora ili pak sukladno propisanom lekcionaru. Book of Common Worship. str. Book of Common Order.160 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE limo. uz pratnju gitare i drugih suvremenih glazbala. 292 293 . str. 73-84. nakon čega slijedi zajednička kratka izlazna molitva i izlazna pjesma. Book of Common Order292 (Crkva Škotske). Slijedi zajednička pjesma za vrijeme koje se skuplja dobrovoljni prilog. Book of Common Worship291 (Prezbiterijanska crkva SAD).

Heb. očisti nam misli srca.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 161 Pastor započinje bogoslužje riječima: Blagoslovljen Bog Otac i Sin i Duh Sveti Narod odgovara: Blagoslovljeno kraljevstvo njegovo. 1 Iv 1. Amen. sada i dovijeka. Nadahnućem svoga Svetoga Duha. Amen. smiluj nam se i oprosti nam. Amen. Poradi sina svojega Isusa Krista. 4. . kako bi smo živjeli u skladu s tvojom voljom i hodili tvojim putevima.9. Po Kristu. oprostio vam grijehe vaše. Pastor upućuje riječi navještaja oproštenja grijeha: Smilovao vam se svemogući Bog. 8. 14. na slavu tvog svetog Imena. riječju. mišlju. Pastor moli: Svemogući Bože. ispovijedamo da smo sagriješili protiv tebe. 29-31. Slijedi Gloria in excelsis Deo i Kyrie ili neki drugi prikladan himan (ne izgovara se u adventu i korizmi). djelom i propustom. Gospodinu našem. Slijedi jedan stih određene pjesme te pastor nastavlja predvoditi pokajnički čin. niti svoje bližnje kao same sebe. Zatim poziva zajednicu da u kratkoj tišini svatko ispovjedi svoj vlastiti grijeh pred Bogom. osnažio vas u svemu dobru i silom Duha Svetoga sačuvao vas za život vječni. Gospodinu našemu. 16. pred tobom su sva srca otvorena. Nismo ljubili tebe svim srcem svojim. kako bi smo te savršeno ljubili i dostojno hvalili tvoje Sveto ime. Nakon kratke stanke predvodi molitvu pokajanja: Milosrdni Bože. po Isusu Kristu. sve želje znane i sve tajne otkrivene. Žao nam je zbog toga i ponizno se kajemo. Čita određeni dio Svetoga pisma poput Mk 12. Amen.

162

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

Pastor pozdravlja zajednicu s riječima: Gospodin s vama. Narod odgovara: I s duhom tvojim. Pastor nastavlja s molitvom dana (kolektom).294 Slijede čitanja biblijskog teksta. Uzima se u pravilo jedno čitanje iz Staroga zavjeta, jedno iz poslanica apostolskih te tekst evanđelja. Nakon prva dva čitanja, čitač (može biti i laik) izgovara: Riječ je Gospodnja, nakon čega narod potvrđuje riječima: Bogu hvala. Za vrijeme prva dva čitanja narod sjedi. Nakon toga zajednica ustaje i pjeva: Aleluja (osim u adventu i korizmi). Pastor ili đakon čita tekst evanđelja nakon čega izgovara riječi: Riječ je Gospodnja, a narod potvrđuje riječima: Slava Tebi Kriste. Pastor propovjeda, a nakon propovijedi zajednički se izgovara Nicejsko-carigradsko vjeroispovijedanje. Slijedi molitva vjernika u kojoj se moli za sveopću Crkvu, njezine članove i njezino poslanje, za narod i za sve koji su na vlasti, za dobrobit u svijetu, za potrebe mjesne zajednice te za one koji trpe i nalaze se u bilo kakvoj nevolji. Time se završava prvi dio odnosno služba riječi. EUHARISTIJSKA SLUŽBA Euharistijska služba započinje pjesmom za vrijeme koje se skuplja dobrovoljni prilog. Slijedi euharistijski kanon odnosno predslovlje: Pastor: Gospodin s vama. Narod: I s duhom tvojim. Pastor: Uzdignimo svoja srca. Narod: Uzdižemo ih Gospodinu. Pastor: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Narod: Dostojno je i pravedno.

294

Molitve dana vidi u: Knjiga zajedničkih molitava, str. 49-72.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

163

Pastor nastavlja predslovljem koje je određeno za taj dan ili jednim od uobičajenih predslovlja.295 Narod se pridružuje riječima Sanctusa. Pastor moli euharistijsku molitvu,296 te izgovara riječi ustanovljenja. Nakon toga svi zajedno izgovaraju tajnu vjere: Krist je umro, Krist je uskrsnuo, Krist će doći ponovno. Pastor nastavlja molitvu hvale, i moli za blagoslov kruha i vina. Na kraju poziva zajednicu da svi zajedno mole Očenaš. Slijedi pružanje znaka mira (međusobno rukovanje), te lomljenje kruha. Za vrijeme lomljenja kruha izgovara se Agnus Dei. Pastor poziva vjernike da pristupe stolu Gospodnjem riječima: Darovi Božji za narod Božji. Uzmite ih sa zahvalnošću u spomen Kristove smrti za vas i hranite se s njima s vjerom u svojim srcima. Vjernici pristupaju stolu Gospodnjem. Pastor daje kruh i izgovara riječi: Tijelo Gospodina našega Isusa Krista očuvalo te za život vječni. Dok daje kalež, izgovara: Krv Gospodina našega Isusa Krista očuvala te za život vječni. Nakon što su se vjernici pričestili, pastor moli zahvalnu molitvu297, daje otpust i Aronov blagoslov. Reformirani kršćani sve tri navedene denominacije pristupaju euharistiji nakon obreda konfirmacije (između 12 i 14 godine), te imaju već spomenutu interkomuniju s evangelicima. No u pravilu dozvoljavaju i kršćanima drugih vjeroispovijedi pristup euharistiji.

295 296 297

Vidi predslovlja u: Knjiga zajedničkih molitava, str. 95-98. Euharistijske molitve vidi u: Knjiga zajedničkih molitava, str. 79-92. Usp. Knjiga zajedničkih molitava, str. 82-83

164

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

10.3. Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj298
Bogoslužja baptističkih crkava spadaju u tzv. slobodna bogoslužja. Glavno tjedno bogoslužje se u pravilu obavlja nedjeljom prije podne. Središte bogoslužja je propovijed. Večera Gospodnja obavlja se u pravilu jedanput mjesečno, obično prve nedjelje u mjesecu. Za Večeru Gospodnju se u pojedinim baptističkim priručnicima koristio i termin sakrament, ne pridajući joj značenje rimokatoličkih sakramenata. Koristi se i termin obred, no za Baptiste, Večera je Gospodnja i više od obreda. Ona predstavlja tajnovitu zajednicu s Isusom Kristom.299 Najčešće je, u svakodnevnom crkvenom govoru u uporabi samo termin Večera Gospodnja. Večeri Gospodnjoj u pravilu pristupaju kršteni vjernici, no pristup je dozvoljeno je i vjernicima drugih kršćanskih denominacija. U bogoslužje su uključeni i vjernici – laici svojim molitvama, ali i kratkim uvodnim pozdravima pa i propovijedanjem Riječi Božje. «Današnje glavno nedjeljno bogoslužje u većim baptističkim crkvama u Hrvatskoj obično se sastoji iz tri bitna dijela: slavljenje – molitva – biblijska propovijed. Slavljenje je obično koloplet od 5-6 povezanih pjesama, upotpunjen biblijskim čitanjima i meditacijama. Samo slavljenje uvod je u zajedničku molitvu pri kojoj se nekolicina vjernika javno spontano moli. Zajedničku molitvu zaključuje pastor. Po298 Baptisti – sljedbenici Baptističke vjerske zajednice. Prva baptistička zajednica nastala je 1609. godine u Amsterdamu. Ime im dolazi od grčkoga glagola Baptizo što znači kršten. Naglašavaju samo krštenje vjerujućih, nasuprot krštenju djece. 299 Usp. J. HORAK, Baptisti, povijest i načela vjerovanja, Zagreb: Duhovna stvarnost, 1989., str. 65-66.

Ekumenska trilogija. 1999. te pastorovom blagoslovnom molitvom. Obrednik sadrži opis redoslijeda i elemenata bogoštovlja naroda Božjega 300 R. kao i kod obreda krštenja nosi “kolar košulju”).»300 Rukopolažu se pastori. 8. Osim središnjega nedjeljnog bogoslužja. no posljednjih petnaestak godina sve se vise koristi prikladniji termin pastor. Prilikom bogoslužja ne rabe liturgijsku odjeću već prikladno civilno odijelo (u većim gradskim sredinama. no svaka je od njih samostalna i slobodna u kreiranju svoga vlastitog modela bogoslužja. Potom slijede završne obavijesti i ostale informacije. 301 Obrednik Baptističke crkve. str. 495-496. Održavaju se također redoviti tjedni sastanci za mladež. biblijski sat) koji su više orijentirani na biblijsko proučavanje određenih tema i molitvu. U posljednje se vrijeme javlja težnja unutar pojedinih baptističkih crkava za uvođenjem određenih liturgijskih obrazaca u bogoslužje i obrede. Ovo je grubi koncept današnjeg prevladavajućeg načina bogoslužja u većim hrvatskim crkvama. Pojedini pastori prilikom krštenja. pastor pri značajnim javnim bogosluženjima i nastupima. prikupljanjem milodara. Ranije je u uporabi bio termin propovjednik. Usp. dok je za djecu organiziran zakonski priznat vjeronauk u crkvenim prostorima. KNEŽEVIĆ.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 165 tom slijedi biblijsko čitanje kao uvod u propovijed (središnji dio bogoslužja) koja se daje na određenu temu. J KOLARIĆ. postoje i tjedni sastanci (tzv.. (priredili Giorgio Grlj i Jasmin Milić). E-mail upućen Jasminu Miliću. veljače 2007. . starješine i đakoni. Bogoslužje završava s još nekoliko pjesama slavljenja. vjenčanja i sprovoda koriste i crni talar Ranije je to bila praksa samo kod krštenja. te pri crkvenim vjenčanjima i sahranama. Zagreb: Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. najčešće po unaprijed određenom redoslijedu. U tom cilju je izrađen Obrednik Baptističke crkve301 koji je još uvijek eksperimentalno izdanje.

treba naglasiti kako danas u baptističkim crkvama vlada veća raznolikost nego smo to uspjeli ovdje obraditi. 1966. no zbog fleksibilnog shvaćanja bogoslužja.166 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE na Dan Gospodnji. službu ordinacije pastora. samo osobe koje su u stanju svjesno ispovjediti svoju vjeru. .302 Pjesmarica sadrži 266 pjesama od kojih su neke stare tradicionalne himne dok su druge novijega datuma. U zajedničkom pjevanju baptisti koriste pjesmaricu Živa voda. službu dana Gospodnjega. pjesme duhovne. Novi Sad: Savez baptističkih crkava SFR Jugoslavije. uglavnom prevedene s engleskog. Tako su u pojedinim crkvama sve manje razlike između baptističkog i pentekostnog bogoslužja.303 i druge. može se u pojedinim baptističkim crkvama vidjeti raznolika bogoštovna praksa. Ovdje smo dali osnovne naglaske. Kada govorimo o baptističkom bogoslužju. Zagreb. službu prinošenja djeteta. već cirkuliraju na listovima i folijama U crkvama se nalazi propovjedaonica s koje se predvodi bogoslužje. budući da baptisti krste samo odrasle kandidate (tj. Pjesme duhovne. 1998. Neke crkve imaju i krstionicu koja je prilagođena za krštenje odraslih. Valja istaknuti da ovaj obrednik još uvijek nije službeno usvojen od Saveza baptističkih crkava kao službeni obrednik. a koje su se u prošlosti više isticale. ali nikako novorođenčad). Koriste se i novije pjesme koje još nisu objedinjene u pjesmaricama. a koje su u bogoslužje uveli uglavnom mladi. službu rukopolaganja starješine ili đakona i lekcionar. službu vjenčanja. službu sahrane. Duhovne pjesme. službu krštenja. Savez baptističkih crkava u RH. U nekim sredinama koriste se i prilagođene pjesme iz nekih starijih pjesmarica poput Duhovne pjesme. To mogu biti i starija djeca. U posljednje se vrijeme javlja težnja unutar pojedinih baptističkih crkava za uvođenjem određenih liturgijskih 302 303 Živa voda.

Pentekostne su crkve danas najbrže rastuže crkve u svijetu. službu dana Gospodnjega. ne zanemarujući dakako sklad i red pri organiziranju bogoslužja. službu ordinacije pastora. Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj305 Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj dio je pentekostnoga pokreta. «Pentekostalci su pomakli granice bogoštovlja od zajedničkog pjevanja. te se više zalažu za slobodno i spontano vodstvo Duha Svetoga. službu krštenja. U tom cilju je izrađen Obrednik Baptističke crkve304 koji je još uvijek eksperimentalno izdanje te još uvijek nije službeno usvojen od Saveza baptističkih crkava kao službeni obrednik. iskusili krštenje Duhom Svetim Pentekostalci naglašavaju duhovne darove. . SAD). Zagreb: Savez Baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. službu prinošenja djeteta. 1999. propovijedanu Božju riječ i 304 Obrednik Baptističke crkve. Obrednik sadrži opis redoslijeda i elemenata bogoštovlja naroda Božjega na Dan Gospodnji. metodističkog propovjednika koji je utemeljio Biblijsku školu u Topeki (Kanzas. i početkom 20.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 167 obrazaca u bogoslužje i obrede. Danas djeluju mnoge pentekostne denominacije i slobodne pentekostne crkve u svijetu različitih naziva. Značajno ime koje se vezuje za početak pentekostalizma je ime Charles Fox Parhama. službu rukopolaganja starješine ili đakona i lekcionar. Pentekostalci su neskloni liturgijskim obrascima. posebice govorenje u nepoznatim jezicima (glosolalija). U toj su školi studenti. počevši s Agnezom Ozman. 10. službu vjenčanja. 305 Pentekostalci – sljedbenici pentekostnih crkava koje su nastale kao pokret duhovne obnove krajem 19. kolektivne molitve i sudjelovanja u sakramentima ka radosnom i nepredvidljivom zajedništvu s Bogom po Duhu Svetome kroz pjesmu. stoljeća.4. (priredili Giorgio Grlj i Jasmin Milić). službu sahrane.

pljeskat će rukama (Ps 47 1). Uobičajeno bogoslužje vode rukopoloženi pastori (mada ga mogu voditi i angažirani vjernici) dok bogoslužja Večere Gospodnje. Pastori ne koriste liturgijsku odjeću već prikladno civilno odijelo. korusi. Štovanje započinje u dubini srca kao spontana reakcija na veličinu i dobrotu Božju. glazbeno nadarene vjernike koji mogu svirati i sl. Po uzoru na primjere slavljenja u Bibliji pentekostalci će tijekom bogoslužja podići svoje ruke k Bogu (Ps 134. Zagreb: Bogoslovni institut. psalmi. Pjesme su često isprepletene slobodnim molitvama vjernika. Crkve reformacijske baštine u Hrvatskoj. U nekim je crkvama 306 S..168 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE spontanu molitvu. str. U slavljenju se koristi više glazbenih stilova. . No određene značajke su manje-više prisutne u bogoslužjima svih mjesnih crkava. 1 Tim 2. plesat će pred Bogom (2 Sam 6. ispunjen je pjesmama zbora ili cijele crkve kojima se na dinamičan način proslavlja Bog. uvodni dio koga pentekostalci nazivaju slavljenje. JAMBREK.) to slavljenje može trajati kraće ili duže. primjerice: tradicionalne himne. 2. Ovisno o mogućnostima zajednice (ovisno imaju li zbor. uniformiranom bogoslužju. ne može se govoriti o jednom. U središtu bogoštovlja pentekostnih crkava je proslavljanje Boga…. krštenja i ostalih obreda u pravilu obavljaju samo rukopoloženi pastori. Praktično se uobičajena bogoslužja (kada se ne slavi Večera Gospodnja) Evanđeoskih pentekostnih crkava mogu podijeliti na dva dijela: slavljenje i služba Riječi. 271. Slično pravilo flesibilnosti vrijedi kao i za baptističke crkve. 8). Prvi. 2003.-272. pjevanje biblijskih stihova. pa i u organiziranju bogoslužja. starije i suvremene gospel pjesme. Za pentekostalce je bogoštovlje postalo zauzeće srdaca sa samim Bogom. ničice će se baciti pred Boga (Pnz 9. 16) ili se udružiti u zajedničkoj glasnoj molitvi.»306 Budući da su lokalne evanđeoske pentekostne crkve samostalne. 18).

. 310 Usp. utjeha. Zagreb: Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj. Pjesmarica Pjesme spasenja307 je podijeljena na slijedeće cjeline: slava. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. veljače 2007. a u posljednje vrijeme sve više crkava koristi multimedijalne prezentacije za prikaz pjesama. Pjesmarica. evangelizacija. bilo da se radi o obraćenju.308 Iz tiska je 2006. 1991. potrebom izlječenja i sl. Zagreb: EPC “Radosna vijest”. Također se koristi i Pjesmarica i izdanju Evanđeoske pentekostne crkve «Radosne vijesti» iz Zagreba. predanost. Pjevajmo Gospodinu309 koja se također koristi u pojedinim zajednicama Evanđeoske pentekostne crkve.310 Nakon uvodnoga dijela slavljenja slijedi propovijed (propovijedaju rukopoloženi pastori ali i starješine odnosno i nadareni vjernici). Chorusi. smrt i dolazak Gospoda Isusa Krista. Kod slavljenja se koristi nekoliko pjesmarica. pregled i ilustraciju propovijedane Riječi Božje. težnja za nebom. ljubav. S. hvala i veličanje Boga. Daruvar: Logos. Pjevajmo Gospodinu. To znači da prisutni mogu izaći ispred propovjedaonice da se za njih moli. uzdanje. molitva. Postoji još nekoliko tiskanih pjesmarica u izdanju mjesnih crkava. 206. U posljednjih nekoliko godina zamjetan je u većini pentekostnih crkava sljedeći liturgijski obrazac: nedjeljno bogoslužje započinje uvodnim pozdravom i molitvom predvoditelja 307 308 309 Pjesme spasenja. radost spasenja. dok se u nekim crkvama opet ograničava na nekoliko zajedničkih pjesama iz pjesmarice. Propovijed može završiti «oltarskim pozivom». pentekostne pjesme. Osijek: Evanđeoska crkva u Republici Hrvatskoj. 2002. trpljenje. poslanje djece Božje. 16. Većina crkava ima pjesmaricu objavljenu na folijama za prikazivanje na grafoskopu.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 169 samo slavljenje duže od propovjedi. Ova pjesmarica sadrži 540 pjesama. JAMBREK. godine izašla nova notna pjesmarica u izdanju Evanđeoske pentekostne crkve u Hrvatskoj.

Bogoslužje završava molitvom (može biti pojedinačna molitva ili molitva zajednice) i blagoslovom zajednice. ovisno o broju vjernika koji žele posvjedočiti o svakodnevnom dinamičnom odnosu s Bogom. Zatim slijede svjedočanstva vjernika o ispunjenim molitvama i svemu onome što im je Bog učinio tijekom proteklog tjedna. koja uobičajeno traje oko 45 minuta. U Hrvatskoj djeluju i druge pentekostne odnosno karizmatske crkve (Poput Crkve Božje u Hrvatskoj.) čija su bogoslužja manje-više identična gore navedenom tipu bogoslužja. Nakon slavljenja slijedi propovijed. Bogoslužje predvode najmanje dvije osobe. JAMBREK.312 Savez Kristovih Pentekostnih crkava. Karizmatske crkve. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. zbog kojega su ranije bili poznati i kao «nogoprani». Od blagdana slave Božić.170 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE bogoslužja. Nakon svjedočanstava slijedi čitanje Riječi iz Staroga i Novoga zavjeta. 312 . voditelj slavljenja i propovjednik Riječi. veljače 2007.311 Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj obavljaju službu Večere Gospodnje uglavnom prve nedjelje u mjesecu (jednom mjesečno). a zatim molitva i slavljenje. poput Save311 Usp. Crkva cjelovitog evanđelja i sl. 16. Za Crkvu Božju u Hrvatskoj specifičan je obred nogopranja pri Večeri Gospodnjoj. Prije ili nakon propovijedi je sakupljanje desetine i dobrovoljnih priloga (ovisno o praksi pojedine crkve). no u novije vrijeme je ostavljeno svakoj lokalnoj zajednici da odluči koliko će puta godišnje obavljati obred nogopranja koji ne mora nužno biti vezan uz svaku službu Večere Gospodnje. u načelu tri i više osoba: voditelj bogoslužja. Pristupaju joj u pravilu kršteni članovi zajednice. muškarci muškarcima). no pristup se dozvoljava se i vjernicima drugih kršćanskih konfesija. Savez crkava Riječ Života. Običaj je bio da se redovito kod Večere Gospodnje obavlja obred međusobnog pranja nogu (žene ženama. čitač(i) Svetog pisma. Svjedočanstva obično traju 15-30 minuta. S. Uskrs i Duhove.

75-76.Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina. 10. Sljedbenici vjerske zajednice Adventista sedmog dana koja naglašava Kristov drugi dolazak. te svetkovanje subote kao sedmoga dana. Adventisti svetkuju sedmi dan tjedna. Adventistički crkveni priručnik. U Hrvatskoj su prisutni od početka 20. 314 315 . vjerujući da na taj način ispunjavaju četvrtu Božju zapovijed (Izl 20. 8-10). Adventistički crkveni priručnik predlaže dva oblika drugog dijela subotnjeg bogoslužja:315 313 Adventisti – (od lat.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 171 za crkava Riječ života. Nastala je u Americi. U prvome se djelu proučava u razredima «pouka» odnosno tematski pripremljene teme koje se nalaze u tromjesečnoj knjižici Pouke iz Biblije. 2001... imaju vrlo dinamična i živa bogoslužja gdje nema mjesta nikakvoj formalnosti. godine. Godine 1861. Zagreb: Adventistička crkva u Republici Hrvatskoj. stoljeća. 249-266. subotu. Adventus = dolazak). Adventisti se okupljaju subotom prije podne na glavno bogoslužje. u prvoj polovici 19. stoljeća kao pokret koji je iščekivao Kristov drugi dolazak 1844.. iako se ovaj termin ne koristi u adventističkoj terminologiji.. Slavljenje i propovijedi znaju dugo trajati pa nerijetko bogoslužja u ovim crkvama znaju trajati i po 3-4 sata. Usp. Kršćanska Adventistička crkva u Hrvatskoj313 Bogoslužje Adventističke crkve je u mnogo čemu blisko liturgijskom. u SAD su registrirani kao samostalna vjerska zajednica. Zagreb: Znaci vremena. 1992. str.314 Bogoslužje se sastoji od dva glavna dijela: subotnje škole i propovjedi. Više o adventističkom razumijevanju subote vidi u: Što adventisti vjeruju.5.

.172 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Duži oblik bogoslužja Preludij na orguljama Obavijesti Ulazak zbora i propovjednika Doksologija Uvodna molitva Čitanje iz Biblije Pjesma slavljenja Molitva Zborna pjesma ili prikladna glazba Skupljanje dara Pjesma posvećenja Propovijed Pjesma Blagoslov Tiha molitva – crkva stoji ili sjedi Orgulje Kraći oblik bogoslužja Obavijesti Pjesma Molitva Skupljanje dara Zborna pjesma ili prikladna glazba Propovijed Pjesma Blagoslov Tiha molitva – crkva stoji ili sjedi Adventisti u svome redovitom bogoslužju koriste pjesmaricu Kršćanske himne316 Pjesmarica sadrži 490 pjesama koje su podijeljene na cjeline: himne Bogu Ocu. 316 Kršćanske himne. Zagreb: Znaci vremena. 1995. himne Isusu Kristu.

život kršćanina. str.. po uzoru na Isusovo pranje nogu svojim učenicima). Gospodnju večeru. Večera Gospodnja se obavlja četiri puta godišnje. Večeri Gospodnjoj mogu pristupiti i vjernici «koji vjeruju» iz drugih kršćanski crkava. str. poslušnost i služba Bogu. 317 Priručnik za propovjednike. 318 319 .Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 173 himne Duhu. Ona je više od puke uspomene.319 Večera Gospodnja se ne naziva sakrament već samo obred. osim subote ne slave druge blagdane (mada se u posljednje vrijeme može primijetiti kako organiziraju bogoslužja prigodom Božića. Zagreb: Adventistička crkva u Republici Hrvatskoj. Adventisti.318 Shvaćanje Večere Gospodnje u adventista je više kalvinističko nego li zwinglijansko. str.. radosna vijest. prisutni obavljaju «Obred poniznosti» odnosno obred nogopranja (praktično. molitvu za bolesne i vjenčanje. Biblija. Usp.). Uskrsa i sl. odnosno svaka tri mjeseca. molitve i litanije za određene prigode. Službenici se nazivaju propovjednicima odnosno pastorima. 203. blagoslivljanje doma. krštenje. preuzimanje novog okruga. 1995. U Priručniku za propovjednike317 nalazimo konkretne liturgijske obrasce.Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina. već prikladno civilno odijelo. prigodne pjesme. 196-197.. početak gradnje. posvećenje djeteta. kršćanski dom. Što adventisti vjeruju. posvetu molitvenog doma. U Večeri Gospodnjoj se uspostavlja jedan poseban odnos s Bogom u kojem se iznova obnavlja i potvrđuje savez s Njim. 187-259. pogreb. Ne rabi se liturgijska odjeća. Što adventisti vjeruju. Prije nego li pristupe večeri Gospodnjoj. jedni drugima peru noge.Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina..

nakon smrti Johna Wesleya. godine.6. John Wesley. pored svog zanimanja u svijetu. grupe za posjet bolesnih i nemoćnih. Evangelička metodistička crkva320 Progovorimo ovdje i o Metodističkoj crkvi. koje to opet čine iz osobnog uvjerenja i zahvalnosti prema Bogu.174 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 10. U početku je Metodizam bio pokret obnove unutar Anglikanske crkve. No. U Hrvatskoj naime imamo samo jednu metodističku zajednicu u Splitu. Postoje također razne grupe kao što su: grupe mladih. pa i u nama okolnim zemljama gdje su metodisti u većem broju nego li u Hrvatskoj (Srbija odnosno Vojvodina i Makedonija). koja se ne koristi liturgijskim formama u bogoslužju. stoljeću nastala u Engleskoj.hr/ 321 . grupe seniora. postoji težnja za povratkom na liturgijske elemente. ni ovdje nije pastor jedini koji u zajednici propovijeda. Započeo ga je anglikanski svećenik John Wesley. priredio je 1874. U Bogoslužjima obično učestvuje više osoba. No.. Najvažniji dio u Bogoslužju zauzima propovijed. Članovi se međusobno osobno poznaju a i pastor je također jedan od njih. grupe za slavljenje. osnivač Metodističkog pokreta (koji je tek poslije njegove smrti zaživio kao neovisna denominacija od Anglikanske crkve). Metodizam se osamostaljuje te nastavlja djelovanje kao samostalna http://www. Svoj način slavljenja oni predstavljaju na slijedeći način: «U zajednicama Emc-e je obično obiteljska atmosfera. imaju i sposobnost propovijedanja. Wesley je smatrao da je anglikanska liturgijska knjiga Book of Common 320 Metodisti – sljedbenici Metodističke crkve koja je u 18. koji su u većoj ili manjoj mjeri bili prisutni u metodističkim crkvama tijekom povijesti.»321 No u svijetu.. Zajednica otkriva talente takozvanih laika koji.met0odisti. za metodiste u Americi liturgiju za nedjeljno bogoslužje riječi i euharistiju.

B. str. John Wesley je. 415-434. THOMPSON. 1989.322 Posebnost službe Johna Wesleya ogleda se u njegovim evangelizacijskim bogoslužjima izvan crkve. stoga je i njegova liturgija temeljena upravo na ovome obredniku.. . Propovijedao je po crkvama. Njegova najveća i trajna služba crkvi zapravo je u pjesmama što ih je napisao. 295. Oba brata Wesley su ustanovili da su većinom ljudi skloni uzimati teološke poglede iz pjesama nego iz Svetog Pisma. ima ih preko 6. Posebno se istakao u služenju Riječju Božjom rudarima ugljenokopa u Kingswoodu.000. George Whitefield (1714. a da istovremeno ti jadni rudari odlaze u propast ne znajući niti za spasenje. suradnik Johna Wesleya u osnivanju i razvoju metodističkog pokreta. Naime. str. 297.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 175 Prayer najbolja knjiga koja se treba rabiti u liturgiji. Jedna povijest crkve. BROADBENT.000 propovjedi. pa su pisali pjesme s izričitom svrhom da kroz njih iznose doktrinu Svetog Pisma.). Liturgies of the Western Church. str. kada su mu vrata mnogih anglikanskih crkava bila zatvorena.» E. BROADBENT. da ulaze među najbolje što su ikada napisane. Zagreb: Kristova crkva Betanija. H. ali i po kućama i na otvorenom. H. otišao sam k njima i propovijedao na jednom brijegu pred više od 200 ljudi.»324 322 323 Usp. Brat Johna Wesleya. ugledavši na Georga Whitefielda323 počeo propovijedati na otvorenom. ali je imao puni udio u njegovom radu. da su trajno prikladne da izraze žudnje i zahvaljivanja onih srca. Te pjesme sadrže u prekrasnom i privlačnom obliku jasna izlaganja mnogih glavnih doktrina Svetog Pisma i izražavaju štovanje Gospoda i unutarnja iskustva duha u tolikoj mjeri. a mnoge od njih su takve pjesničke krasote i takve duhovne vrijednosti. O tome je sam pisao: «Ustanovivši da su mi zbilja uskratili korištenje propovjedaonica. koja su taknuta Duhom Božjim. Jedna povijest crkve. Charles Wesley istakao se u pisanju i komponiranju pjesama: «Charles Wesley nije bio jednak svome bratu u sposobnosti propovijedanja. – 1770. Iza sebe je Wesley ostavio oko 40. 324 E. u blizini Bristola.

. uskrsni post (korizmu). konfirmaciju. dječji sat. vjenčanje. . na makedonskom jeziku. za internu uporabu pastora uređen obrednik pod nazivom Liturgija na Evangelsko-metodističkata crkva (Liturgija Evangeličko metodističke crkve). svetu pričest. i obrede za: primanje u članstvo crkve. 1972. Pastori. trezvenjački sat. vjenčanje i za sprovod. sprovod. godine nalazimo bogoslužje «objeda ljubavi» idnosno Agape. Liturgija na Evangelsko-metodističkata crkva. molitveni sat.327 325 U Vojvodini su uglavnom slovačke metodističke crkve. U Makedoniji je. omladinski sat. 326 327 U prezbiterijanskom obredniku iz 1972. No u određenim mjestima se održavaju bogoslužja i na srpskom jeziku. Radi se o zajedničkom objedu koji nije euharistija već sjećanje na objede koje je Krist imao sa svojim učenicima tijekom svoje službe. koji su do sada služili u civilnim odijelima sve više prihvaćaju talar. 62. The Worshipbook.-64. Usp. Philadelphia: The Westminster Press. Božić. štole i sl. krštenje. nedjeljnu školu. metodisti su 1938. str. Novu Godinu. zbirka duhovnih pjesama. rukopolaganje za đakona i starješinu. advent. Pjesmarica sadrži i raspored pjesama za bogoslužje. Usp. Obrednik sadrži i službu ljubavi Agape koju je u službu uveo John Wesley po uzoru na prezbiterijanski običaj obdržavanja ovoga običaja. Slavopoj. 1938. godine u Novom Sadu izdali pjesmaricu u drugom izdanju na srpskom jeziku pod nazivom Slavopoj. svjetskog rata su djelovale i njemačke crkve. Izdadeno po nalog na Centralnata Konferencija na Evangelsko-metodističkata crkva od Sredna i Južna Evropa. Uskrs. zbirka duhovnih pesama.326 Obrednik sadrži liturgijske tekstove za nedjeljno bogoslužje tekstove za blagdanska bogoslužja. kako smo rekli. te za posvećenje kamena temeljca i posvećenje crkve. Novi Sad: Metodistička crkva. sakramente: krštenje i Večeru Gospodnju.176 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE U metodističkim crkvama Makedonije i Vojvodine325 se. Prije II. u posljednje vrijeme javlja težnja za uvođenjem liturgijskih formi u bogoslužje.

on je bio različit. Kako smo vidjeli. Nakon sagledavanja različitih oblika bogoslužja. to su sljedbenici tzv. s različitim teološkim i praktičnim naglascima a što je vidljivo i danas u protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine. Razilaženja po ovome pitanju nerijetko dovode do podjele unutar kršćanskih denominacija. Dakako da je ova tema neiscrpna i da se još mnogo toga o liturgiji moglo reći. U povijesnom sagledavanju liturgijske prakse posebice nas je zanimao razvoj liturgije u protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine. slobodnih protestantskih crkava. prve kršćanske Crkve.ZAKLJUČAK U ovoj smo knjizi sagledali razvoj liturgijske prakse od Staroga zavjeta. liturgijske odjeće i sl. Pokušali smo dati osnovne informacije o liturgijskoj praksi u pojedinim protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine u Hrvatskoj. pa sve do naših dana. Detaljniju razradu ovoga područja ostavljamo za neka buduća istraživanja. bez propisanih molitava. odnosno crkava reformacijske baštine skloniji slobodnom bogoslužju. Poje- . postavlja se pitanje koje bogoslužje ima prednost? Na ovo je pitanje teško dati odgovor koji će zadovoljiti različita mišljenja. Dok su protestantske crkve u najužem smislu riječi (evangelici i reformirani) skloniji liturgijskim formama u bogoslužju.

smirenost i tišina. Liturgijske crkve bi trebale učiti od crkava koje prakticiraju tzv.328 No. BARTH. Propovijedi u slobodnim bogoslužjima mogu nas potaknuti da više damo mjesta «slušnom» a ne «vidljivom» kako će to reći Karl Barth. God Here and Now. dopunjavanje. Uzajamno upoznavanje. Bilo bi doista krivo tvrditi da se Bog može proslaviti samo kroz liturgijsko bogoslužje ili samo kroz tzv. jedno za drugim. Mnogi anglikanci. slobodno bogoslužje. Mudrost pojedinih crkava se ogleda u činjenici da su se otvorili za različite vidove slavljenja Boga. od liturgijskih bi crkava mogle više naučiti o svetosti i suverenosti Božjoj.178 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dincima odgovara mistično bogoslužje. dok drugi uživaju u glasnoj glazbi. glasnoj molitvi i sl. str. liturgijsko i slobodno (možemo slobodno reći izrazito karizmatsko). kome se može pristupiti u radosti i u potpunom iskazivanju emocija. .. Oni slave Boga i na liturgijski način no isto tako i na svojim dinamičnim bogoslužjima gdje malo toga ima što se može usporediti s liturgijskim bogoslužjem. Slobodna bogoslužja nam omogućuju doživjeti Boga na prisan način. crkve koje prakticiraju tzv. razumijevanje i pronalaženje ravnoteže uvelike će doprinijeti da bogoslužja u različitim protestantskim tradicijama budu svečanija. slobodna bogoslužja kako doživljavati Boga više kao prijatelja i kao onoga koji želi konkretno djelovati u njihovoj sredini. Međutim. 1964. London: Routledge and Kegan Paul. radosni328 Usp. slobodno bogoslužje. no on je i naš Kralj). pa čak i anglikanski teolozi jesu karizmatici. 78. o poštivanju Boga kao Kralja (Bog jest naš prijatelj. Autor ovih redaka je osobno bio u anglikanskim crkvama u Engleskoj i prezbiterijanskim crkvama u SAD gdje se u istoj crkvi održavaju dva bogoslužja. K. s druge strane. jedan način bogoslužja ne mora nužno isključivati drugi. posebice pentekostne i karizmatske crkve. o poštivanju mjesta gdje se Božji narod sabire i sl.

bogatija. odnosno da u bogoslužjima uistinu osjetimo Božju prisutnost i njegovu veličinu.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 179 ja. . obavljana u redu i disciplini. Naša bogoslužja uistinu moraju biti susreti s Bogom.

.

1996. Božanstvena liturgija Svetog Jovana Zlatoustog. Časosolov. 2001. Kentucky: Westminster/John Know Press. 1988. 1983. Agenda češkobratrske cirkve evangelicke (Dil druhy). Beograd: Srpska patrijaršija. Edinburgh: Saint Andrew Press. Budimpešta. Božanska liturgija Svetog apostola Marka. Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. Vršac: Eparhijski upravni odbor eparhije Banatske. Agenda češkobratrske cirkve evangelicke (Dil prvni). 1998. Beograd: Manastir Ćelije kod Valjeva. 1994. Book of Common Worship. . Bratislava.BIBLIOGRAFIJA Liturgijske knjige: Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. 1999. Book of Common Order. 1993. 1978 Cithara Sanctorum. 1882. Lousville. Bizantsko-hrvatski Liturgikon. Zagreb: Glas Koncila.

2002. 2003. Osijek: Evanđeoska crkva u Republici Hrvatskoj. 1991. 1921. Zagreb: Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj. Budapest: Kiadja: A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. Zagreb: Seniorat Evangeličke crkve Zagreb. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj. Daruvar: Logos. Obrednik Baptističke crkve. Zagreb: EPC “Radosna vijest”. Pjesmarica na porabu reformiranim kršćanima. Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház. Evangelicky zpevnik. Pjevajmo Gospodinu. Istentiszteleti rendtartás. Énekesköny. v. Knjiga zajedničkih molitava. 1981. Tordinci: Reformirana crkvena općina Tordinci. Evangelická cirkev a. Zagreb: Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. 1995. Novi Sad: Savez baptističkih crkava SFR Jugoslavije. Kršćanske himne. . 1985. 1966. 1995. Pjesmarica Božjeg naroda. Pjesme spasenja. 206. 2000. Zagreb: Znaci vremena. Izdadeno po nalog na Centralnata Konferencija na Evangelsko-metodističkata crkva od Sredna i Južna Evropa. Evanjelicky spevnik. na Slovensku. Pjesmarica. Liturgija na Evangelsko-metodističkata crkva. (priredili Giorgio Grlj i Jasmin Milić).182 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Duhovne pjesme. 1999.

1990. 1980. Ostala literatura Adam. London: SPCK. Živa voda. život Martina Luthera. H. 1979. Savez baptističkih crkava u RH. Na tome stojim.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 183 Slavopoj. Zadar: Hrvatski institut za liturgijski pastoral. The Worshipbook. 1988. 2002.. Bainton. The Society for Promoting Christian Knowledge Holy Trinity Church. Zagreb: MISL. Uvod u katoličku liturgiju. Karl. The Book of Common Prayer. 1995. Sveopće molitve vjernika I. Beograd: Sveti arhijerejski sinod. pjesme duhovne. Služebnik. Augsburška konfesija. New York: The Church Hymnal Corporation.. Edinburgh: The Saint Andrew Press. Adolf. 1938. . 1933. Novi Sad: Metodistička crkva. zbirka duhovnih pesama. The Book of Occasional Services. Evangelička crkva u RH. 1964. suvremeno čitanje. 1972.New York: Oxford University Press. God Here and Now. Zagreb. Philadelphia: The Westminster Press. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 1986. 1998. London: Routledge and Kegan Paul. The Book of Common Order. Ronald. The alternative Service Book 1980. Barth.

Sjeme je riječ Božja. Oxford: Oxford University Press. 1989. H. Čedvig. A Sixteenth Century Portrait. Biblijski leksikon. 1984. Žan. Worship: Adoration and Action. Bouwsma William j. Delimo. 1989. Vrnjačka Banja. dokumenti. Biblijski priručnik. New York. Grand Rapids. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Donald. 1998. Rupert. 1993. Novi sad: Dobra Vest. Oven. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 1989. Novi Sad: Dobra Vest.. Zagreb: Kristova crkva Betanija. D. 1993. 1993. 1988. 1997. 1986. 1993. Duda. Broadbent.A.184 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Berger. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Jedna povijest crkve. Trebinje. o Crkvi». Court.. Osnove evanđeoske teologije 2. Bonaventura. u: Drugi vatikanski koncil. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Sremski Karlovci. Michigan: Baker Book House. Nastanak i učvršćenje reformacije. 1993. Đakovo: Forum bogoslova. Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. Istorija reformacije. . Sakramenti. 1999. Franz.. Carson. «Dogmatska konstitucija ‘Lumen Gentium’. E. John Calvin. Mali liturgijski leksikon. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Bloesch. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Zagreb: Duhovna stvarnost. Dela apostolska.

R. Slavonski Brod: Evangelička crkvena općina. Hrvatsko ekumensko biblijsko društvo. i drugi. Guthrie. Kršćanska sadašnjost. 1986. Kraljevo: Eparhijski upravni odbor Eparhije žičke. Srbinje Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 185 Enciklopedija Biblije. Uvod u Teologiju. Istina je neuništiva. E. Pastoralna teologija liturgijskih slavlja. Nashville: Thomas Nelson. Ulrich. Gnilka. 1999. 2000. Joanis. Daruvar: Logos. Joachim. 2003. 1997. Evangelische kirche der Böhmischen Brüder in der ČSSR. Fundulis. Novi Sad: Dobra Vest. str. Hammond. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Donald. Estep. (pretisak iz 1902. T. . 1997. Fant. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Libertvil: Bogoslovski fakultet Svetog Save.. 1993. France. His Life and Work.. Osijek: Izvori. 2004..). Gelineanu. Uvod u pravoslavnu liturgiku.C. Daruvar: Logos. 1985. Philadelphia: Forter Press. Uvod u sveto bogosluženje. W. 1986... Bonhoeffer: Worldly Preaching. Kraljevo. R. Liturgika 1. J. Zagreb: Duhovna stvarnost. Huldrych Zwingli. Evangelički katekizam. Clyde. 1975. 165. Prag. Pastoralne poslanice. Grgurević. 1993. T. Evanđelje po Mateju. Teologija Novoga zavjeta. Nedeljko. 1973. Gabler..

40-42. Jambrek. 1989. Josip. 1935. 1980. Crkveni sabori. Kršćanska sadašnjost. Hubert. godinu. 1972. Stanko. Osijek: Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj i Reformirani teološki institut. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Heatchett. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Hubert. Marion J. Nauk hrišćanske vere. Jedin. Žan. Crkve reformacijske baštine u Hrvatskoj. 2003. Zagreb: Biskupska kancelarija Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. Jedin. «Služba liturgijskog čitanja». za 1935. Zagreb: Duhovna stvarnost. Velika povijest crkve I.. 1995. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Velika povijest crkve III/II. Kalvin. u: Vjesnik đakovačke i srijemske biskupije. 1993. Velika povijest crkve II. 2/95. Jedin. Jedin. Kalođera. Marko. Zagreb. Hranić. Hubert. . 2000. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. «Grgurofobija». Đuro. Commentary on the American Prayer Book.str. Hubert. Jedin. Baptisti. 1981. Hubert. povijest i načela vjerovanja.186 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Heidelberški katekizam. 2004. u: Hrvatski starokatolički kalendar Grgur Ninski. br. Velika povijest crkve IV. Novi Sad: Knjižarnica Zorana Stojanovića. Zagreb: Bogoslovni institut. New York: The Seabury Press. Horak. 1996..

O reformatskoj crkvi. Kiprijan. Atlanta: John Press. 2002. Kolarić.. 2005. Ekumenska trilogija. 1980. Kraus.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 187 Kern. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Sremski Karlovci: «Srpski Sion» Časopis Pravoslavne eparhije sremske. Istočni kršćani. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. John. Juraj. P. Juraj. Liturgika. 2006. 1998. Ž. Kiš. 1985. 1993. 1990. VA: John Know Press. Zagreb: Prometej. Kolarić. The Threat and the Power. Leon-Dufour. Opšta istorija protestantizma. Richmond. Zagreb: Teološki fakultet «Matija Vlačić Ilirik». 1971. Zagreb: Veritas. Riječnik biblijske teologije. Introduction to the Reformed Tradition. Leksikon ikonografije. H. Nandor. Martin. Novi Sad: J. 1977. himnografija i heortologija. Leith. Zagreb: Mozaik knjiga.. Emil. u: Drugi Vatikanski koncil. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. 1982. Xavier. Leonar. Lohse. 1997. Forum. Zagreb: Filozofskoteološki institut družbe Isusove u zagrebu. 2005. dokumenti. prvi tom i drugi tom. Konstitucija o liturgiji. Martin Luther. Hans – Joachim. Kronika kršćanstva. . Kirigin. Bernhard.

treći tom. 1963. Đakovo: Visoka bogoslovna škola. 1989. Eduard. 1997. 1997. L. Svet Novoga zaveta. Perham. Majendorf. Ralph. Kragujevac: Kalenić. T. 1998. Liturgika. Zagreb: Grkokatoličko sjemenište. Ivan. Povijest liturgije. Philadelphia: The Westminster Press. Celebrate the Christian Story. Parker. Tko je bio Jean Calvin (Kratak prikaz života i vjerovanja Jeana Calvina). The Ceremoniest of the Church. John Calvin: A Biography. Dennis G. Leon. Beograd: Trojeručica. Beograd: Pravoslavlje. Križevci: Biskupski Ordinarijat. H. Pažin. P. Martin. Jasmin. A Priest’s Handbook. Daruvar: Logos. . O liturgiji. 1986. Moris. tumačenje evanđelja po Ivanu. Liturgika (skripta). Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Pavković. Michigan: eerdmans. Misionarski i duhovni centar. 1985. London: Holy Trinity Church. Juraj. Milić. Opšta istorija protestantizma. Grand Rapids. 1975. Morehouse MP Publishing. Michael. Zvonko. 1988 Michno. 1997. 2003. 2002. Ivan Krstitelj. Worship in the Early Church. Pavić. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH. Džon.188 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Loze. Vizantijsko bogoslovlje. (skripta za internu upotrebu slušača). 1961.

Zagreb: Adventistička crkva u Republici Hrvatskoj.. Dimitrije. 1992. . Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Maruševec: ATF. Duhovnost i zajednica u pravoslavnoj liturgiji. Šagi – Bunić. Efežanima. Haddon W. 1972. 1984. Tomislav. Richard. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. Uvod u kršćansku teologiju. Robinson. 1998. John. 2004.. 1992. Priručnik za propovjednike. Daruvar: Logos. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Biblijsko propovijedanje. 1997. Ali drugog puta nema. 1912.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 189 Popović. Tomislav. Rebić. 1987. Staniloje. Euharistija u životu crkve kroz povijest. Novi Sad: Dobra Vest. Tomislav. Stagg. R. Zagreb: Susret. Šagi – Bunić. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Stott. Frank. Sremski Karlovci: Eparhija Sremska. 1965. Đakovo: Karitativni fond: Ne živi čovjek samo o kruhu. Šagi – Bunić. Jevsevije. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Opšta crkvena istorija. Teologija Novoga zavjeta. Rahner. W. Biblijske starine. 1997. Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija. Teološki rječnik. Adalbert. Rice. Povijest kršćanske literature I. Prvi opšti deo (po liturgici dr Vasilija Mitrofanovića i dr Teodora Tarnavskog izradio protoprezviter dr Lazar Mirković. Karl i Vorgrimler. knjiga I. 1995. 1987. Pravoslavna liturgika ili nauka o bogosluženju pravoslavne istočne crkve.

(ed. Vukašinović. 1974. Cetinje: Mitropolija Crnogorsko . 2001. Liturgijska obnova u XX veku. Vladimir. Što adventisti vjeruju. Twenty Centuries of Christian Worship.primorska i Skenderijska. Bard. volume 2.. Robert E. 2001. Liturgijski simbolički govor.190 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Šanjek. 1993. vjeroispovijedanje anglikanske crkve. Zagreb: Glas Koncila. The Complete Library of Christian Worship. Thomson. Beograd: Bogoslovski fakultet SPC. Thompson. Nashville. Tennessee: Star Song Publishing group. .Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina. Robert E. Webber). Beseda: Novi Sad. 2003. volume 3. Underhill. 1986. Franjo. Alan.. 1985 Trideset i devet članaka vjere. Aleksandar. Ivan. Šaško. New York: Harper and Brothers. Novi Sad: Baptistička teološka škola. 1996. 1992. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Liturgies of the Western Church. Zagreb: Znaci vremena. Nashville. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH. Philadelphia: Fortress Press. (ed. 1963. Evelyn. Webber). The New International Dictionary of the Christian Church.. Vršac: Fideb. The Complete Library of Christian Worship. 1994. 2005. Crkvena povijest III. Michigan: Zondervan Publishing House. Grand Rapids. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Šmeman. The Renewal of Sunday Worship. Liturgija i život. Worship. Tennessee: Star Song Publishing group.

2001. Nasville: A Division of Star Song Publishing Group. Vladimir. veljače 2007. Worship is a Verb. 1969. William. Kristova svećenička služba. http://justus. Wine and Bread. Calvin Origins and Development of His Religious Thought. Word. 1997. 1989. 1998. H. Vladimir. http://www.metodisti. Westminster Confession of Faith. Zagreb: Prosvjeta. Valley Forge: Judson Press. Zagorac. Water. Kristova otajstva. Zagreb: Nadbiskupsko duhovno sjemenište. Zagorac. Krist.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 191 Ware.katolici.hr/. Timothy.anglican. . pristupljeno 8.com/articles/crkveni_i_teoloski_pojmovi/talar. posvetitelj vremena. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. pristupljeno 9. E. Vladimir. Liturgika. http://www.evangelickacrkva-zagreb. pristupljeno 18.org/resources/bcp/1549/Communion_1549. Vladimir.htm. Zagorac. Francois. 1996. Robert. New York and Evanston: Harper & Row. pristupljeno 18. veljače 2007. 1992 Wendel.veljače 2007. Willimon. 2005. Webber. Zagorac. veljače 2007. Pravoslavna crkva. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.htm. Publishers (bez godine izdanja). INTERNET http://www.org/nauk. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Glasgow: Free Presbyterian Publications.php?action=c_vidi&id=2996.

veljače 2007. PRIVATNA E-MAIL POŠTA Jabrek.org/resources/bcp/1552/BCP_1552. Dušan. 2007 . Stanko.anglican. 16. veljače 2007. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću.192 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE http://justus. veljače 2007. veljače 2007 Sajak. 8.org/resources/bcp/Communion_ 1548. http://justus. Knežević. privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. pristupljeno 18. htm.htm. Ruben.anglican. 25. veljače. pristupljeno 18.

Od 1993. godine predaje na Teološkom fakultetu-Novi Sad./2005. godine utemeljio je i uređivao Kršćanski radio program “Izvori vjere” te predavao i vodio izvanredni studij na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. 2005. Davorina Peterlina.1918. . Povijesno-pravni razvoj reformiranih crkvenih općina u Hrvatskoj. Kalvinizam u Hrvata s posebnim osvrtom na reformiranu župu Tordinci 1863. ožujka 1995. godine obranio je doktorsku disertaciju (Summa Cum Laude) pod vodstvom mentora prof. Do sada je objavio šest knjiga: Reformirana župa u Tordincima (prošlost i sadašnjost). Tko je bio Jean Calvin. s kojom ima dvoje djece. godine obranio magistarski rad (Cum Laude) pod vodstvom mentora prof. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj (prikaz ustrojstva. Oženjen je suprugom Tamarom. te Kalvinski kanoni iz Kneževih Vinograda. godine u Bijeljini.. .1918. do 1998. Bosna i Hercegovina. Sada je senior Protestantske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj i župnik crkvenih općina u Tordincima i Osijeku. rođenom Arvaj. sina Mihaela i kćer Ivanu. Također je objavio na desetke znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Rukopoložen (zaređen) je za pastorsku službu 30. Na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku diplomirao je 1994. u Beču na Evanđeoskom biblijskom institutu te u Novom Sadu na Teološkom fakultetu – Novi Sad. dr. godine. siječnja 1999. sc. Studirao je teologiju u Osijeku na Evanđeoskom teološkom fakultetu. prosinca 1969. godine te 1997. vjerovanja i djelovanja). na temu: Povijesno-teološka analiza liturgije s kritičkim osvrtom na bogoštovnu praksu slobodnih evanđeoskih crkava u Republici Hrvatskoj. Na Teološkom fakultetu-Novi Sad.Jasmin Milić rođen je 28. sc. Od akademske 2004. dr. na temu: Kalvinizam u Hrvata s posebnim osvrtom na reformiranu župu Tordinci 1863. godine te za seniora 31. Mihaela Kuzmiča.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful