Jasmin Milić

POVIJESNI PREGLED LITURGIJE
s posebnim osvrtom na razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama i crkvama reformacijske baštine

Dr. sc. Jasmin Milić Povijesni pregled liturgije s posebnim osvrtom na razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama i crkvama reformacijske baštine Copyright 2007. by Jasmin Milić Lektura: Nenad Adžić Izdavač: Kršćanski centar «Dobroga Pastira», Osijek Recenzenti: Prof. dr. sc. Davorin Peterlin pročelnik odsjeka za poslijediplomski studij i znanstveno-istraživački rad, School of Postgraduate Studies and Research, Milltown Institute, Dublin, Irska. Prof. dr. sc. Dimitrije Popadić, dekan Teološkog fakulteta – Novi Sad ISBN: 953-6865-17-3 Grafičko oblikovanje i tisak: Grafika, Osijek

CIP - Katalogizacija u publikaciji GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK UDK

.Jasmin Milić POVIJESNI PREGLED LITURGIJE S POSEBNIM OSVRTOM NA RAZVOJ BOGOSLUŽJA U PROTESTANTSKIM CRKVAMA I CRKVAMA REFORMACIJSKE BAŠTINE Kršćanski centar “Dobroga Pastira” Osijek 2007.

.

..........................1................................4.................. 19 2...SADRŽAJ PREDGOVOR ......................5...................................................................................................................................................... 22 2......... Bogoslužje nakon pada u grijeh ................................... Bogoštovne djelatnosti.............2.................................... 21 2... 19 2...Starozavjetni liturgijski kalendar .................................................................................. 26 2.4... Svećenstvo ... 9 UVOD......... 15 1.................................................. Bogoštovlje ................................................................6......................... Sinagoga ........................................................................1............. 20 2.2............. 19 2...................... Bogoslužje prije pada u grijeh ..............3....................5.......................5.5..... BOGOSLUŽJE U STAROM ZAVJETU ...3.............................. 13 1................... 18 1.......................... Bogoslužje ............................................ 16 1.......................... 17 1.................. 24 2.................................................................... 33 ............................. Kovčeg saveza ....... 30 3....2... Služba ........ ISUS I BOGOSLUŽJE .............................. Sveti šator ........ Liturgija................... Jeruzalemski hram .... 19 2............ OSNOVNO ODREĐENJE POJMA LITURGIJA ................................................................1...................... 28 2.......3....................................................................................................

....1............5........ 37 4.......... Bogoštovna mjesta. Predvodnici bogoslužja – sudjelovanje vjernika ................. 57 6.............. 59 6... 55 6.3.2................. Apologija sv...... Lomljenje kruha – euharistija ..... Molitva – liturgijski obrasci ............. RAZVOJ LITURGIJE U KONSTANTINOVO I POKONSTANTINOVO VRIJEME. Ignacijevi spisi ............. 56 6.................. 68 ...1............3.........................1.......1...... 65 6....................... 43 4..1......1.............. 44 4.....................................4.. Atanazijevo vjeroispovjedanje. Liturgijska vjeroispovijedanja...................................... Nicejsko – carigradsko vjeroispovijedanje ..............2.. 38 4....2...1.......................... 47 5.. 42 4.............1...... 64 6............ 56 6............................ 45 5........................................................................ Liturgija katekumena i liturgija vjernih ....................... 39 4....1..............................5...........4... Sloboda kršćanstva ..... 51 6........................... LITURGIJA U POAPOSTOLSKO DOBA.....................POČECI KRŠĆANSKE LITURGIJE .2............. 62 6............ 61 6..........1........... Liturgija u Djelima apostolskim i poslanicama.. 55 6.............................2....... 37 4..... Klementova poslanica Korinćanima ... Justina . 49 5...1.4......................................... Apostolike paradosis – Traditio Apostolica (Apostolska predaja) Hipolita Rimskog ................................. Nedjelja – Dan Gospodnji ....1.. 50 5..............1........................................... Oblikovanje liturgijskog kalendara...... Propovijedanje i naučavanje ............................... Rani liturgijski teološki obrasci ....................................1.3.........1.... Liturgijske stranputice ..................................1......... Teološki utjecaj na liturgiju.......4......3.......... Apostolsko vjerovanje ....... 49 5........... Didache .........................................................2............1.........................................................................................1...................... Oblikovanje različitih liturgija na Istoku i na Zapadu ........ 47 5....................1.......................... 58 6.........3....

.......5...2.......................... 104 8............ 95 8................................................................11............ 82 8.2............. Zajedničke liturgijske promjene u protestantskim crkvama .... PROTESTANTSKA REFORMACIJA I LITURGIJA........ Struktura liturgije – himne i molitve ....................2......................................... Martin Luther . 80 7......4........................................... 119 9.............. 106 8........3....................... Razvoj liturgijskog ruha i liturgijskih boja ..... 115 8... Odbacivanje posredničke svećeničke službe........................ 116 8............. stoljeća......................1...........................6.......... Anabaptisti i baptisti . Westminstersko vjeroispovijedanje i Westminsterski direktorij ........................................................................................................................................ 115 8....................................................................... i 20......... Anglikanska crkva........ 93 8...................................... 115 8................... RAZVOJ LITURGIJE OD KAROLINŠKE OBNOVE DO REFORMACIJE .......... 73 7...................4...... 117 9....11.................. 117 8........... Sudjelovanje vjernika u bogoslužju ..........11................ Martin Bucer............ 123 ......9.... Odbacivanje žrtvenog karaktera euharistije ....... Predreformacijsko stanje ....................................................... Karolinška obnova ................................... VATIKANSKOG SABORA .....11....Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 7 7.................... 73 7.. William Farel....................................................... 110 8...2...5.11.................8. Urlich Zwingli ............. Propovijed ..............11........... Razvoj euharistijske teologije i prakse ..1........... Uvođenje narodnog jezika u bogoslužje .................................... 74 7.......5.. 92 8.................4...... RAZVOJ RIMOKATOLIČKE LITURGIJE OD TRIDENTSKOGA DO II.........1........ 119 9..........................................3........................1...................................................3........................................... Liturgijske reforme Tridentskoga sabora ................. Liturgijski pokret 19...............7...... 101 8....... John Knox ................... 85 8... 76 7. 90 8........................ 85 8......... Jean Calvin ............. 107 8...10.................. Puritanci .....

9.2.1. Liturgijski pokret među rimokatolicima ........................ 123 9.2.2. Liturgijski pokret među protestantima .......................... 125 9.3. II. vatikanski sabor ..................................................................... 127 9.3.1. Latinski jezik ............................................................................ 127 9.3.2. Sudjelovanje vjernika u bogoslužju ..................................... 131 9.3.3. Sveto pismo i propovijed u liturgiji ..................................... 133 9.3.4. Molitva vjernika ...................................................................... 136 9.4. Utjecaj rimokatoličke liturgijske reforme na protestantske liturgije .................................................................... 137 9.4.1. Lekcionar .................................................................................. 139 10 . BOGOSLUŽJE U PROTESTANTSKIM CRKVAMA I CRKVAMA REFORMACIJSKE BAŠTINE U HRVATSKOJ ............................................................................... 145 10.1. Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj............................ 145 10.2. Reformirane crkve u Hrvatskoj............................................. 154 10.2.1. Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj ........................................................................ 154 10.2.2. Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj ........................................................................ 156 10.2.3. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj .......................................................... 158 10.3. Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj............... 164 10.4. Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj ................................................................ 167 10.5. Kršćanska adventistička crkva u Hrvatskoj ........................ 171 10.6. Evangelička metodistička crkva ............................................ 174 ZAKLJUČAK .......................................................................................... 177 BIBLIOGRAFIJA.................................................................................... 181

PREDGOVOR

G

odine 1997. na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku obranio sam magistarski rad pod nazivom Povijesno-teološka analiza liturgije s kritičkim osvrtom na bogoštovnu praksu slobodnih evanđeoskih crkava u Republici Hrvatskoj, pod vodstvom mentora dr. sc. Davorina Peterlina. Od tada sam se s liturgijom upoznavao kroz svoju pastoralnu praksu, ali i kroz izučavanje povijesnog razvoja liturgije, posebice u protestantskim crkvama. Na žalost, na hrvatskom jeziku još uvijek nemamo literaturu koja bi se sustavno bavila bogoslužjem u protestantskim crkvama. Protestantske crkve u Hrvatskoj još uvijek nemaju niti dovoljno uređenih obrednika na hrvatskom jeziku. Stoga sam smatrao da bi ovakva jedna knjiga bila koristan doprinos u daljnjem izučavanju ove neiscrpne teme. Svjestan sam nesavršenosti ovoga djela. Tematika koja se ovdje ukratko obrađuje, zahtijeva mnogo više pojašnjenja. Upravo sam zato i nazvao ovu knjigu Povijesni pregled liturgije. Bavim se, dakle, pregledom povijesnog razvoja liturgije na Zapadu (stoga je izostavljen sustavniji osvrt na liturgije istočnih, odnosno pravoslavnih crkava) budući se u zapadnoj liturgijskoj tradiciji nalaze izvori za razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama. Namjera mi je bila dati osnovne informacije o kršćanskoj liturgijskoj praksi u određenim povijesnim razdo-

10

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

bljima. Dakako da u ovome kratkom prikazu nisu mogla biti obuhvaćena sva razdoblja povijesnog razvoja kršćanske liturgije. Odabrao sam, po mome sudu, ona najznačajnija. Pod liturgijom prvenstveno mislim na uobičajeno glavno bogoslužje Riječi (propovijedanja) i Večere Gospodnje (euharistijska služba) koje se u većini crkava održava nedjeljom prije podne, odnosno na blagdane. Postoje i drugi oblici bogoslužja (jutarnja bogoslužja, večernja bogoslužja, obredi, biblijski sati, bogoslužja za djecu mladež i sl.) koja se u ovoj knjizi ne obrađuju. Želim zahvaliti svima koji su mi svojim savjetima i vrijednim primjedbama pomogli da ova knjiga ugleda svjetlo dana: prof. dr. sc. Davorinu Peterlinu, prof. dr. sc. Dimitriju Popadiću, dr. sc. Stanku Jambreku, biskupu Janosu Kopacsi Kettosu, vlč. Dušanu Sajaku, Rubenu Kneževiću i drugima. Posebice zahvaljujem mojoj obitelji – Tamari, Mihaelu i Ivani, na njihovom strpljenju sa mnom tijekom pisanja ove knjige. Radovat će me ukoliko ovo skromno djelo posluži nekome kao poticaj u istraživanju liturgijske znanosti u njenim različitim aspektima. Dr. sc. Jasmin Milić O Uskrsu, 2007. godine

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 11 «Čovjekov glavni i najviši cilj jest proslavljati Boga te u Njemu potpuno uživati za uvijek» Westminsterski katekizam. 1 pitanje. .

.

Od samoga početka čovječanstva nailazimo na znakove štovanja različitih oblika božanstva. 2 . Nitko drugi i ništa drugo ne smije biti objekt obožavanja koje pripada jedino Bogu. Bog tvoj. prirodnim pojavama (koje su čovjeku djelovale kao natprirodne pojave). obožava. koji sam te izveo iz zemlje egipatske. i Zapad ima svoje oblike štovanja osoba koje se uzdiže do božanskoga štovanja. stvorio je svoje vlastite kultove ličnosti kojima se iskazivala (odnosno iskazuje) štovanje. drugome čovjeku (faraonima.UVOD Č ovjeku je urođena svijest za potrebom štovanja Boga. poput štovanja različitih medijskih zvijezda kao idola. poput religijske dogme nalazimo u pojedinim komunističkim sustavima. otkrivši mu svoju volju i po pitanju štovanja.1 Bog se u povijesti objavio svome narodu. Čovjek je pronalazio objekt štovanja jer je osjećao iskonsku potrebu da nekoga štuje. Takve oblike štovanja osoba kao i ideologije. 2-3). kraljevima…) i sl.2 Jedan od najtežih grijeha u 1 I danas su primjetni alternativni oblici štovanja različitih idola koji naizgled nemaju religijska obilježja. Bog od svoga naroda traži isključivo štovanje. odnosno da se stavi pod zaštitu nekoga moćnijega od sebe. koji je želio suzbiti svaku religioznost. U prvoj zapovijedi Dekaloga Bog se objavljuje kao jedini Bog: «Ja sam Jahve. Međutim.» (Izl 20. koje je neuk čovjek nerijetko prepoznavao u životinjama. Komunizam. proslavlja. iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova osim mene.

. Bog osuđuje izradu kipova u svrhu štovanja: «Tko god pravi kipove.» (Izl 20. budući da mi snagom krvi Isusove otvoreno možemo ući u svetinju nad svetinjama – taj novi i životonosni put on nam je otvorio kroz zastor. odnosno koji kažnjava idolopoklonstvo. svi će štovatelji likova biti osramoćeni. U tekstu koji je pred nama razmotrit ćemo povijesni razvoj kršćanska bogoslužja. Jahve. da im budu na sramotu. i dragocjenosti njegove ne koriste ničemu.4 Krist uspostavlja novi bogoštovni sustav koji više neće ovisiti o određenom mjestu. Pored privatnoga štovanja (osobne molitve) pojedinaca. Tko pravi boga i lijeva kip da od toga korist ne očekuje? Gle. 4-6). jer Otac takve klanjaoce želi». u Židova.» (Heb 10. 3 U drugoj zapovijedi Dekaloga Bog traži isključivo štovanje. (Iv 4. Svjedoci njihovi ništa ne vide i ništa ne znaju.3 Novi zavjet objavljuje Krista koji dolazi kao ispunjenje starozavjetnog bogoštovnog sustava te uspostavlja novi način pristupa Bogu. braćo. O ovoj temi na poseban način govori poslanica Hebrejima. 9-11. ili dolje na zemlji. 23).. otkrivajući sebe kao ljubomornog Boga koji ne trpi štovanje bilo čega drugog. to jest kroz svoje tijelo. 4 . koji kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena.. Bog sam ljubomoran.14 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Starome zavjetu jest idolopoklonstvo. «Ne pravi sebi urezana lika niti kakve slike onoga što je gore na nebu. već nastupa vrijeme «kad će se pravi klanjaoci klanjati Ocu u Duhu i istini. više u obrednom a donekle i u teološkom smislu te vidjeti kako se kršćansko bogoslužje razvijalo unutar različitih kršćanskih crkava odnosno denominacija. odnosno osoba i predmeta kao božanstvo. Jer ja. ili u vodama pod zemljom. a iskazujem ljubav tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi. ništavan je. U knjizi proroka Izaije. 19-20). štovanje drugih «bogova».. a kasnije i u kršćana (kao i u drugim religijama) organiziraju se zajednička bogoslužja Božjega naroda. Ne klanjaj im se niti im služi. Bog tvoj. izrađivači njihovi više od bilo koga. 44.. On ga omogućuje time što po Njegovoj žrtvi na križu svatko može doći izravno pred nebeskog Oca.» «Prema tome.

Budući da su javna zvanja u Grka bila usporediva sa službama svećenika i levita u Starome zavjetu.OSNOVNO ODREĐENJE POJMA 1.1. humanitarno djelovanje oko pomoći vjernicima u Palestini (2 Kor 9. 3 6 5 Grčki prijevod Staroga zavjeta. Od 2. Heb 9. prijevod Sedamdesetorice (Septuaginta)6 za njihovu službu upotrebljava izraz leiturgia. kultnu službu.5 Kako bi smo mogli proučavati liturgijsku znanost potrebno je razumjeti značenje riječi liturgija. . oko 250-150 godine prije Krista. poput Lk 1. a osoba koja predvodi bogoslužje odnosno vrši liturgijski čin jest liturg. 21. Zadar: Hrvatski institut za liturgijski pastoral. 10. Isto možemo vidjeti i u Novome zavjetu. Uvod u katoličku liturgiju. A. odnosno za javno dobro. stoljeća prije Krista termin leiturgia se koristi i da označi bogoštovnu. kao i za pomoć Usp. države. LITURGIJA 1. 11. str. no isti se termin upotrebljava i za svećeničku Kristovu službu (Heb 8. 12). Znanstvenik koji se bavi proučavanjem liturgije naziva se liturgičar. ADAM. 23. 1993. 6). Liturgija dolazi od grčke riječi leiturgia (od glagola leiturgein) koja je u Grka označavala svako dobro djelo učinjeno u korist naroda. Liturgija Znanost koja se bavi proučavanjem kršćanskog bogoslužja naziva se liturgika.

Bo7 Crkve koje primjenjuju liturgijska. Metodistička i sl. 8 . odjećom svećenika. Reformirana. Anglikanska. liturgijskim prostorom i sl. najčešće u određenim oblicima. On označava one aktivnosti pojedinca ili zajednice po kojima se štuje Bog. stare Istočne crkve. već se odlikuju slobodom i kreativnošću voditelja bogoslužja. dakle propisana bogoslužja. 30). propisanim molitvama. redoslijedom bogoslužja. su: Rimokatolička (i Grkokatolička). liturgijska bogoslužja.7 Pod time se misli na propisano i definirano bogoslužje. Pentekostne crkve i sl. Pravoslavna. Sam izraz bogoštovlje ukazuje na njegovo značenje. slobodna bogoslužja koja ne podliježu određenim pisanim formama. Starokatolička Evangelička. Slobodna bogoslužja nalazimo u tzv. Za razliku od liturgijskih bogoslužja imamo tzv. izraz liturgija označava bogoslužje kršćanskih crkava. izraz liturgija se primjenjuje u onim crkvama i za one crkve koje imaju tzv. Crkvama reformacijske baštine poput Baptističke crkve.16 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE apostolu Pavlu dok je bio u tamnici (Fil 2. koje se odlikuje određenim liturgijskim radnjama. Bogoštovlje Jedan od termina koji koristimo za liturgiju jest bogoštovlje. Tzv. sadržaj i jednih i drugih tipova bogoslužja je u biti veoma blizak. te uspostavljanje veze između čovjeka i Boga… Čovjekovo klanjanje Bogu poprima zajedničarski oblik. Termin leiturgia označava i bogoslužje rane Crkve (Dj 13. 2). No budući da se određene kršćanske crkve razilaze i po pitanju kršćanskoga bogoslužja u praktičnom i dogmatskom smislu. Danas. «Bogoštovlje je u svakoj religiji susretanje zajednice s božanstvom i ispovijedanje vjere. kako ćemo vidjeti kasnije.8 No. 1.2.

Bogoštovatelj shvaća da je Bog beskrajno velik te ga svjestan Njegova veličanstva želi štovati. no u isto vri9 A. odnosno neke zajedničke crte bogoštovlja susrećemo gotovo u svim religijama. kako u povijesti. Iako svaka religija poznaje privatnu molitvu. str. odnosno štovanja. str. proslavljamo ga i štujemo. 1996. odnosno vjerovanje u Boga od strane bogoštovatelja. New York: Harper and Brothers. RICE. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.. REBIĆ. 1987. Worship.11 Sama riječ bogoštovlje kao i definicije koje iz nje proizlaze podrazumijevaju Božje postojanje. 287. E. Neki oblik bogoštovlja prisutan je u svakoj religiji.10 Ova definicija obuhvaća subjekt (ljudska bića) i objekt doživljenog iskustva (Boga). 3. Mi služimo Bogu.. Bogoslužje Pored termina bogoštovlje. kao npr. u Islamu. 1. Maruševec: ATF. R. UNDRHILL. bit bogoštovlja jest zajednički čin u kojem zajednica vjernika štuje Boga. 1963. strogo propisana obveza. Uvod u kršćansku teologiju. tako i u osobnom životu štovatelja. kršćanska liturgija je dvostruki čin. 10 11 . Bogoslužje je najprikladniji hrvatski izraz kojim možemo definirati kršćansku liturgiju. već i zbog onoga što Bog čini. str. koji govori o Bogu kao objektu služenja.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 17 goštovlje nije samo izraz čovjekove potrebe za svojim stvoriteljem nego i izraz čovjekove dužnosti klanjati se Bogu. koja je u određenim tradicijama..»9 Jedan kršćanski teolog određuje bogoštovlje kao «odaziv stvorenja Vječnomu». 3. Bogoštovatelj ne štuje Boga samo radi onoga tko Bog jest. 143. Naime. nalazimo i termin bogoslužje. Središnje teme Staroga zavjeta.

Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorischer Lehre. 45). str. Termin služba je jednostavan prijevod hebrejske riječi abadah koja se upotrebljava u Starome zavjetu da označi službu Bogu.4. poput riječi bogoslužje . 1. I termin služba može imati dvostruko značenje. koje dolazi kao odgovor vjernika na konkretno Božje djelovanje. koji je sam rekao da nije došao ‘da bude služen. No koji god termin upotrebljavali. 10. valja nam shvatiti samu bit kršćanskog služenja Bogu. 15. Služba Osim gore navedenih izraza. 1938. nailazimo i na jednostavan termin služba za liturgiju odnosno bogoštovlje ili bogoslužje. ZollikonZürich. što se na zemlji može dogoditi». Mk 10.Bog kao onaj koga se služi i Bog kao služitelj onima koji mu služe. najhitnije i najdivnije.»12 Mogli bi smo reći da je bogoslužje u prvome redu Božje služenje nama a tek onda naše služenje Bogu. . str. 28. nego da služi…’ (Mt 20. Za sada neka nam u tom cilju posluži citat velikoga reformiranog teologa Karla Bartha koji s pravom ustvrđuje: «Kršćansko je bogoslužje ono najvažnije.18 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE jeme i Bog služi nama jer nam «daruje uslugu svoga spasenja u Kristu. Uvod u katoličku liturgiju.13 12 13 A. ADAM.

1. Odnos Boga i čovjeka nije bio složen.2. Na ovaj način je čovjek trebao potvrditi svoju poslušnost Bogu.BOGOSLUŽJE U STAROME 2. Nije bilo grijeha koji bi narušavao ovaj sklad. neposrednom zajedništvu i druženju s Bogom. Bogoslužje se sastojalo u poslušnosti i u izravnom. Bogoslužje nakon pada Padom u grijeh. ZAVJETU 2. 2. Krv je otkupna cijena za narušeni sklad između Boga i čovjeka. Bogoslužje prije pada u grijeh Prije pada u grijeh čovjek je imao savršeno. prijateljsko zajedništvo s Bogom. U tome smislu ustanovljava se institucija žrtvovanja životinja. 16-17). odnosno prijateljstvo Boga i čovjeka bilo narušeno te čovjek od tada mora na drugačiji način pristupati Bogu. Čovjek je kao neku vrstu bogoslužnog čina trebao biti poslušan Božjoj zapovijedi o neuzimanju ploda sa «stabla dobra i zla» (Post 2. Sistem žrtvovanja ujedno ukazuje i na Krista koji će dati potpunu žrtvu kao . čovjek je uvrijedio Boga te time pokazao svoju neposlušnost odnosno nepoštivanje Božje zapovijedi i samoga Boga. Potrebno je za učinjeni grijeh dati određenu zadovoljštinu Bogu. Žrtvovanje postaje konkretno bogoslužje koje govori o čovjekovom grijehu. Time je zajedništvo.

8-38). no znamo da su se u njegovom dvorištu prinosile žrtve. 1993. Nemamo detaljan opis redoslijeda bogoslužja koje se obavljalo u Šatoru u vrijeme hoda kroz pustinju. a po tom uzorku trebalo je izgraditi zemaljsko svetište. da je 14 Usp.3. bilo je potrebno i da mjesto u kojem će se obavljati glavni bogoštovni čini bude pokretljivo.. Opise Šatora nalazimo u Jahvinim uputama (Izl 25. Uzorak je pokazan Mojsiju «na gori». kada se javljaju dvije vrlo važne institucije Izraelaca: Sveti šator i Kovčeg saveza. Šekem. sustavni ustroj bogoslužja događa se u Mojsijevo vrijeme. Svako od ovih svetišta vezano je uz ime nekog od patrijaraha (npr. najvjerojatnije u formi vizije. Stoga su starozavjetni vjernici po žrtvovanju izražavali nadu i vjeru u obećanoga Otkupitelja. govori o uputama koje je Mojsije dobio od Jahve o gradnji Svetišta. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Mamri i Beer Šebi. No.14 Sveti šator je služio kao mjesto bogoslužja u vrijeme boravka u pustinji. Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. poglavlje. Betelu. . Sveti šator Knjiga Izlaska 25. 26 te kasnije kad ga je Mojsije dao izraditi (Izl 36. U vrijeme Izraelskih patrijaraha i na početku Mojsijeve službe Izraelci su podizali žrtvenike (hebr: mizbeah) na mjestima koja su bila vezana uz starokanaanska kultna mjesta.20 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE pravu zadovoljštinu za grijehe paloga čovjeka. Budući da je narod Izraela bio u pokretu. str. Betel i Mamre su vezani uz ime Abrahama i Jakova dok je Beer Šeba vezana uz Izakovo ime). 78-79. ohel Jahve ili mikdaš Jahve ili ha-bajith. 2. Tako čitamo u Biblijskim zapisima da su žrtvenici podizani u Šekemu. to jest Sveti šator (hebr.

1-17).) te zarobljen od strane Filistejaca (4. 3). Kovčeg je djelovao i na neizraelce što je vidljivo iz reakcije Filistejaca prilikom donošenja Kovčega na 15 Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. da se u njemu Mojsije susretao s Jahvom (Izl 33. Napokon ga je David dao prenijeti u Jeruzalem gdje je bio čuvan u šatoru dok nije Salomon sagradio hram te ga postavio u Svetinju nad svetinjama (2 Sam 6. Bio je simbol saveza između Boga i Izraela. Kovčeg saveza Podaci o Kovčegu saveza zapisani su u Izl 25. 8. 10-22. zatim u Betelu (Suci 20. osim iz apokrifne tradicije koja se spominje u 2 Mak 2. 1 Kralj 6. str. 11) a bio je također i mjesto gdje su se svi Izraelci mogli obratiti Jahvi (Izl 33. 18 i drugdje) na kojima su bile ispisane Božjim prstom Deset zapovijedi koje je Mojsije primio od Gospodina na planini Sinaj (Izl 20. Bio je donesen u bitku kod Afeka (1 Sam 4. 19. 7).1). Naziva se Kovčeg saveza (Izl 25. 4 i sl. 22 i drugdje) budući su u njemu pohranjene ploče saveza. 81. .4. 6). 2. 8). To je posljednje što o njemu znamo. 37. 1-9).Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 21 u njemu prebivala slava Jahvina odnosno znak Jahvine prisutnosti među svojim narodom (Izl 25. 27) te u Šilu (1 Sam 3. Nakon što je među Filistejcima prouzrokovao zastor te bio slan od grada do grada. konačno je vraćen Izraelcima i bio čuvan u Kirjat-jearimu (5. 11). Nakon ulaza u obećanu zemlju bio je držan u Gilgalu (Jš 7. 5-7. odnosno svjedočanstva (Izl 31.»15 Izraelci su u svome lutanju kroz pustinju nosili i Kovčeg jer je simbolizirao mjesto Božje prisutnosti. «Kovčeg je bio središte izraelskog bogoštovlja u vrijeme lutanja kroz pustinju i dalje do razorenja hrama 587. 1-9. 3 sl.

Šator je bio pokretno svetište. Izrael više nije putujući narod. Već je David namjeravao podići hram u čast Jahvi. Jeruzalemski hram Iako su bila poznata i ranija svetišta koja su Izraelci imali od osvajanja obećane zemlje do podizanja hrama (Gilgal. 27)! Ali da svom narodu omogući da ga sigurno susreće.22 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE bojno polje: «Bog je došao u tabor!» (1 Sam 4. 2. Time on vidljivo naznačuje da mu se taj Hram svidio kao ‘prebivalište u kojem prebiva njegovo Ime’. Hram će doći na mjesto Svetog šatora kojega je Mojsije izgradio po zapovijedi Jahvinoj. 1992. a kamoli će neka zemaljska kuća (1 Kralj 8. Ofra. oda16 A. S druge strane Bog u njemu pokazuje svoju slavu usred oblaka. 7). Dan). središte je obrednih radnji bogoslužja. str.5. REBIĆ. koji je znak Božje prisutnosti. koje služi Izraelskom narodu. Nove političke okolnosti omogućuju Božjem narodu da se smjesti na određenom teritoriju. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. također u pokretu i u kojemu se obavljalo bogoslužje. 175. Mispa.16 Sveti šator i Kovčeg saveza činili su cjelinu. Salomon počinje graditi hram u kojem će se obavljati središnje bogoštovlje Božjega naroda. . dakako. «… I tako jeruzalemsko svetište preuzima ulogu nekadašnjega bogoštovnog mjesta za plemena. nije vezan uz ovaj opipljivi znak svoje prisutnosti: ni nebesa ga ne mogu obuhvatiti. Šilo. a kovčeg. On sam. no ovu će zamisao ostvariti tek njegov sin Samuel koji gradi hram po uzoru na Sveti šator i u kojem će središnje mjesto zauzimati Kovčeg saveza. Biblijske starine.. Kovčeg je bio poput nacionalnog barjaka Izraela.

Židovi i danas slave uspomenu na posvećenje ovoga hrama na blagdan hanukah. U usporedbi sa Salomonovim hramom bio je neugledan i siromašan. u njemu su se prinosile žrtve. 2).-37.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 23 brao je to prebivalište za koje je rekao: ‘ Tu će biti moje Ime’ (1 Kralj 8.»17 Hram u najužem smislu riječi nije bio jako velik jer je prvenstveno izgrađen za službu Bogu a ne da primi veliki broj ljudi. 9 metara širok i 13 metara visok (1 Kr 6. LEON-DUFOUR. hram je želio ponovno izgraditi Ezekiel (Ez 40-42). Podijeljen je bio u dva djela: unutarnji dio i na Svetinju nad svetinjama (u kojoj se nalazio Kovčeg saveza) koja je od unutarnjeg dijela bila odvojena zidom a kasnije zavjesom. str. a uz njega su se nalazile skladišne prostorije. 307. Drugi je hram bio posvećen 515. 1980. Bio je dvostruko viši od Salomonovog i obložen s mnogo zlata. i najveličanstveniji hram je izgradio Herod. Postojao je Kristovo vrijeme i za njega je Isus izrekao proroštvo 17 X. 29). Iako se o hramu može govoriti i iz arhitektonske pa i političke perspektive. Rječnik biblijske teologije. K njemu se hodočastilo.. godine prije Krista). Zagreb: Duhovna stvarnost. godine prije Krista. Nakon toga. godine poslije Krista. 1989. slavili blagdani i sl.. no nije ga uspio nikada izgraditi. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Treći. 256. Ovaj je hram bio uništen u vrijeme hasmonejske vladavine (164. Salomonov hram bio je do temelja srušen 587. a izgradio ga je Zerubabel. Bio je oko 27 metara dug. Sprijeda se nalazio ulaz širok 4. ograničit ćemo se ovdje na bogoštovno značenje koje je imao u Izraelskom narodu. str.18 Tako su Izraelci dobili svoj hram koji je postao središnje mjesto obavljanja bogoslužja. Dovršen je 64. godine prije Krista od strane babilonskog kralja Nabukodonozora. Biblijski priručnik.5 metara. 18 .

Po žrtvi se čovjek mogao približiti Bogu.20 žrtve prinosnice. čovjek je 19 20 A.» Enciklopedija Biblije. To je bio dragovoljan prinos Bogu. pa ga je trebalo očistiti. Životinjskom krvi poškropile su se sve strane žrtvenika kao daljnji znak da je žrtvovana životinja posvećena Bogu. Biblijske starine.1.22 i žrtve pokajnice. Dio tog prinosa – ‘spomen žrtva’ – palio se na žrtveniku. Levitski zakonik 2. a meso je prinositelj podijelio sa svojom obitelji. Tražilo se. dolazi od riječi karab što znači biti blizu. U Bibliji se spominju različite vrste žrtava: žrtve paljenice.» Enciklopedija Biblije. To je bilo i najbolje što je prinositelj mogao dati. da se Bog spomene prinositelja po dobru. Prinositelj je stavio svoju ruku na glavu životinje da pokaže kako je to žrtva za njegove prijestupe. pod vojskovođom Tirom srušila ga je do temelja. Zagreb: Duhovna stvarnost. No kako je i Bog imao udjela u toj žrtvi. Dio žrtve uzet je za hranu svećenika. pečena tijesta ili klasa zajedno s uljem i tamjanom. Bogoštovne djelatnosti Spomenuli smo žrtvovanje kao prvi oblik bogoštovlja što ga nalazimo u Bibliji. «Bogu se prinosila cijela životinja. Hebrejska riječ korba. 128. Levitski za- 21 22 23 . Levitski zakonik 1. osim što se u ovom primjeru loj – koji su Izraelci smatrali najboljim dijelom – palio na žrtveniku.5. Hrvatsko ekumensko biblijsko društvo. str. Životinja je morala biti savršena i bez mane (samo najbolje. ona se smatrala prijateljskim jelom s Bogom. Bio je to također prinos za uzdržavanje svećenika. str. Već 70. str.21 žrtve pričesnice. na neki način. dostatno je dobro za Boga). koju prevodimo kao žrtva. rimska vojska.19 2.24 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE o razorenju (Mt 24.» Enciklopedija Biblije. «Te su se žrtve prinosile kad je neka osoba zgriješila protiv Boga ili neke druge osobe. 2000. str. 128. Krvlju žrtve poškropile su se sve strane žrtvenika u znak da je oskvrnuće uklonjeno smrću koja je nastupila. REBIĆ. 1-2). 127. Kad je prinositelj vidio da je svećenik jede meso bez opasnosti. Taj je grijeh oskvrnuo ili uprljao svetost Pokretnog svetišta ili Hrama. godine po Kristu. Levitski zakon 3.. «To je bio prinos najboljeg brašna.23 Kako smo već ranije istaknuli. Kršćanska sadašnjost. znao je da je Bog prihvatio njegov čin pokajanja. osim kože koja je pripala svećenicima. «Obred je bio sličan obredu prinosa žrtve paljenice. 179-185.

» Enciklopedija Biblije. 14-26 – formula proklinjanja. liturgijski obrasci. str. str.24 Molitva također ima značajnu ulogu u osobnoj i zajedničkoj pobožnosti Izraelaca i drugih naroda. kao i pri drugim žrtvama. 1984.. Biblija donosi određene formule koje su se koristile kao molitveni. Pnz 27. Biblijske starine. A. Pritom su se. str. 5. klanjati mu se i zahvaljivati za dobra djela. U hramu je svaki dan počinjao glasnim čitanjem biblijskih ulomaka i molitvama. Uz molitvu. 211-222.25 Ona je temeljni izraz religijskog osjećanja. 24 Usp. 22-27 – formula blagoslova. REBIĆ. 21-22 – formula koja se upotrebljava uz obred ‘vode gorčine’. Izraelci su obavljali i zajedničku molitvu koja je bila dio bogoslužja. REBIĆ. 7. osobito konik 4. prinosila dva jarca. str. a sama je molitva žrtva na djelu. A. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Hramski zbor levita pjevao je hvalospjeve. Br 5. kao na primjer: Br 6. 4-9 – Šem’a – uvodna molitva u kasnijem sinagogalnom bogoslužju. Bez molitve nije bilo žrtve. Pnz 26. važno mjesto u bogoslužju zauzimalo je i pjevanje koje je također imalo molitveni karakter. 25 . Pridruživao im se narod. Pnz 6. Molitva se uvijek vezivala uz žrtvu. 154. Obred žrtvovanja na Dan pomirenja (Levitski zakonik 16) bio je nešto posebno. Središnje teme staroga zavjeta.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 25 žrtvom želio umilostiviti Boga (kajanje za grijeh). Biblijski leksikon.. 148. 128. Usp. no drugi je pušten u pustinju kao znak da su grijesi uklonjeni. Jedan je ubijen kao pri uobičajenoj žrtvi okajnice. Pored osobne molitve. 1-10 – formula za molitvu pri prinošenju prvih plodova.

ma gdje se nalazili. U Izl 16. te blagoslovio sedmi dan – Šabat. Bog djeluje u povijesti te u vremenu djelotvorno ostvaruje svoj naum spasenja. 134. u podne koju Danijel moli (Dn 6. Psalmi su prilagođeni za određene prilike pa tako imamo psalme za jutarnju molitvu. Oni koji nisu mogli prisustvovati molitvi u samome hramu. «Bog je dakle u Bibliji početnik vremena. Izraelci imaju i godišnje blagdane koji ih podsjećaju na određena razdoblja njihove povijesti. 2.Starozavjetni liturgijski kalendar Središnji dan starozavjetnog bogoštovlja jest Šabat. 1-3. Bog je počinuo nakon šest dana stvaranja. Zato Biblija u ritmu vremena gleda ritam objave Boga: ne dokidajući kozmičke stvarnosti vremena niti stvarnosti vremena kao elementa 26 27 Usp. Prvi spomen Šabata (heb.5. 18) .26 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE za Blagdan sjenica.26 Pjesme koje su se pjevale u hramu. U Izl 20.2.27 Taj dan podsjeća Izraelce na Boga Stvoritelja. kao npr. Enciklopedija Biblije. Bog zato i stvara vrijeme da bi u njemu objavio i ostvario taj svoj vječni naum. 8-10 zapovijeda se narodu Božjem da održava šabat. psaltiru. str. u kojoj se ostvaruje unaprijed određeni naum čovjekova spasenja. a po tome i tvorac povijesti. U hramu se molila svakodnevna jutarnja i večernja molitva a najvjerojatnije i druge molitve. počinak)nalazimo u Post 2. Osim ovoga tjednoga blagdana. prije objave Deset zapovjedi vidimo da su Izraelci na Šabat potpuno odmarali. okretali su se pri osobnoj molitvi. prema Jeruzalemu. Struktura psalama je takva da izražava molitveno raspoloženje. večernju molitvu i sl. 23. Psalmist također spominje tri dnevne molitve (Ps 55. nalazimo u knjizi psalama. . 11).

nisana. Krist. 120. str. Dio svetkovine bio je i boravak na otvorenom u vrtu. 10. «To je bio najdraži i najradosniji blagdan. ali u novozavjetno je vrijeme bila glavna ‘hodočasnička’ svetkovina u Jeruzalemu. Enciklopedija Biblije. 30 29 «Na kraju žetve žita svećenik je prinio dva hljeba kruha umiješena od novoga brašna uz žrtvovanje životinja. To se zbivalo pedeset dana (ili sedam sedmica i jedan dan) nakon Pashe i početka žetve. Tako je Pasha postala podsjetnikom na prvu žrtvu takve vrste. Svetkovao se u jesen kad su skupljeni svi plodovi. Biblija gleda vrijeme pod vidom objave i ostvarenja Božjeg nauma spasenja u njemu. kad se završila žetva. u šatorima ili kolibama načinjenima od zelenih grančica.31 28 V. te tri godišnja velika blagdana: Blagdan pashe i beskvasnih kruhova.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 27 ljudske povijesti. kao tjedni blagdan. U početku se Pasha svetkovala po kućama. Marko 14: 1-2. Jošua 5. i to bez kvasca (‘beskvasni kruh’). Izlazak 23:16.»28 Blagdani se počinu slaviti u Mojsijevom razdoblju i to već spomenuti Šabat.30 i Blagdan sjenica. jeo se kruh koji se brzo mijesio.29 Blagdan sedmica. Ti su šatori (ili ‘prebivališta’) bili 31 .. I do danas se taj blagdan održao kao najvažnija židovska svetkovina. Ponovljeni zakon 16:19-12. anđeo smrti ubijao je Egipćane. dan mjesečeva mlađaka koji je označavao početak svakoga novoga mjeseca i bio praćen zvucima trube. zatim mjesečni blagdan Svetkovina mladog mjeseca. Pri pashalnom objedu i tijekom cijelog tjedna. Prva se pasha zbila u večer uoči 14. Podsjećao ih je na prvi kruh napravljen od žita koji su jeli četiri dana nakon što su ušli u Kanaan. ZAGORAC. Izlazak 12. prinošenu uoči Božjeg izbavljenja Izraelaca iz Egipta. Bilo je to vrijeme velike radosti i zahvaljivanja za Božje darove kroz žetvu. Blagdan je poslije postao poznat kao Pedesetnica prema grčkoj riječi ‘pentekostes’ koja znači ‘pedeset’. To je također bio podsjetnik za brze pripreme za odlazak kada je faraon konačno dopustio da Izraelci napuste Egipat. 120. str. Levitski zakonik 23: 15-21. Pasha je bio najvažniji godišnji blagdan. 10-12. Te je noći svaka obitelj prinijela na žrtvu jedno janje. 1996. berba grožđa i maslina. na krovovima kuća. Tada je Bog ‘prolazio mimo’ kuća Izraelaca jer je krv janjeta bila poškropljena na nadvratak i oba dovratka. str. posvetitelj vremena. Enciklopedija Biblije. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. a poštedio prvorođence Egipta.

Nova godina (Roš Hašana). «Uzbudljiva i bučna svetkovina koja vuče podrijetlo iz vremena kada su Estera i njezin rođak Mordokaj spasili židovski narod od masakra za vladavine perzijskog kralja Kserksa ‘Ahasvera’). najsvetiji dio Prebivališta (Svetog šatora ili Hrama. Bio je to jedini dan u godini na koji je ulazio u Svetinju nad svetinjama. 121. str. str.5. očistio i ponovno posvetio drugi Hram koji je obeščastio sirijski tiranin Antioh IV. 120. Purim35 i sl. poznatoga kao žrtveni jarac. Usp. Ondje je škropio krvlju žrtve. Središnje teme Staroga zavjeta. god. On se još naziva Svjetla jer su ljudi palili svjetiljke po kućama i sinagogama.33 Posvećenja hrama (hannukah)34. Svećenstvo Dok su poganske kultove vodili svećenici. a zatim drugu žrtvu za grijeh naroda. i nakon što je stavio ruku na njegovu glavu. str. Biblijske starine. štovalo i prinosilo žrtve. Pr. Zatim bi uzeo jarca. «Taj je blagdan bio spomen na dan kada je Juda Makabejac 165. 199-210.» Enciklopedija Biblije. Osim ovih velikih blagdana.36 2. str.» Enciklopedija Biblije. 121. obučen u odjeću od bijelog platna. To je nutarnji.» Enciklopedija Biblije. najprije prinio žrtvu za svoj grijeh i grijeh svećenstva. Kr. 121. Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. kraljev prvi dostojanstvenik da odluči kojeg će dana poubijati Židove. 121. 152. Enciklopedija Biblije. A.3.. A REBIĆ. 120-139. «Na taj je dan (Jom Kippur) sav izraelski narod priznavao svoj grijeh i tražio Božje oproštenje i očišćenje. Stari nam zavjet govori i o drugim svetkovinama kao npr.28 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Svi ovi blagdani imali su povijesno-spasenjsko značenje. str. Prije se nazivao Srebrne trube. REBIĆ.. Purim znači ‘ždrijeb’ a odnosi se na ždrijeb koji je bacio Haman. 32 Prvi dan sedmog mjeseca trube su pozivale na posebnu svečanost. str.Usp.32 Dan pomirenja (Jom kippur). str. Epifan.» Enciklopedija Biblije. pustio ga je u pustinju kao znak da je grijeh cijele zajednice uklonjen. Toga se dana odmaralo. Veliki bi svećenik. a nakon sužanjstva uzimao se kao blagdan nove godine iako su se i dalje dani brojili od nisana (ožujak/travanj). 33 34 35 36 . Izraelska bogoslužja u doba patrijarha vode očevi kao posrednici između podsjetnici Izraelcima na vrijeme kada su boravili u šatorima u pustinji.

str. Usp. . Također su u Božje ime odgovarali na pitanja kao na primjer. U svećenički stalež ulazilo se posebnim obredom posvećenja: bio je pomazan uljem na čelu u obliku slova kaf. te ima važnu. str.37 Organiziraniji oblici bogoslužja. čistiti svjetiljke na svijećnjaku. Levijevi38 sinovi (leviti) određeni su za levitsku a Mojsijev brat Aron i njegovi potomci za svećeničku službu od kojih se izabirao Veliki svećenik. Središnje teme Staroga zavjeta. Ukoliko je izvukao 37 38 39 40 Usp. može li se ići u bitku i sl. paliti dva puta na dan tamjan na kadionom žrtveniku. kakav treba on biti. dobio svećeničko odijelo i svečano blagoslovio narod. godini života nasljeđuje obiteljski svoju službu (za razliku od novozavjetnog shvaćanja poziva u službu). bogoštovnog mjesta pa tako i ustanova svećenstva spadaju u Mojsijevo doba. 156. 158. A. U tu su se svrhu služili kamenjem Urim i Tumim. REBIĆ. str. naučavatelj i tumač Zakona. Levije. jedan od Jakovljevih sinova. što treba činiti i tako dalje. Svećenici su imali dužnost: svake subote postaviti na zlatni stol u Hramu posvećeni kruh. prinositi žrtve…»39 Svećenik je službeni čuvar. Poradi svoje svete zadaće bili su podređeni strogim pravilima obredne čistoće. 179.40 Svećenik. neizostavnu ulogu u starozavjetnom bogoštovlju. Pravila za velikog svećenika bila su još stroža. u 30. Njihove su dužnosti vezane za svetište i hramske žrtve no imali su i druge dužnosti. koje je Veliki svećenik čuvao u vrećici na prsima. Biblijski priručnik. Tako su muškarci iz triju Levijevih rodova činili hramski pjevački zbor te su najvjerojatnije sastavili određene psalme poput Ps 85 i 87.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 29 Boga i ljudi svoga roda i plemena. A. «U svećeničkom kodeksu (Levitiski zakonik) bilo je glede svećenika sve točno određeno: tko može biti svećenik. Središnje teme Staroga zavjeta. REBIĆ.

30 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Urim... pjevanje te završni blagoslov. Beograd: Pravoslavlje. LOZE.. na molitvu. godine prije Krista bili preseljeni u Babilon tamo organizirali i svoj vjerski život i ustrojili sinagogu. E. Na jednoj strani te osi. zborište) jest zgrada i prostorija42 u kojoj su se Židovi sabirali na bogoslužja izvan Jeruzalema.. Svet Novoga zaveta. U sredini prostorije nalazi se almenor.43 Kasnije kršćansko novozavjetno bogoslužje najbliže je sinagogalnom bogoslužju. koji je raspoređivao čitače i molitelje te birao govornike. str. torah). do ulaza. Sinagoga «Ima svoj poseban arhitektonski oblik. 104.6. čitanje i tumačenje Božje riječi. Sinagoga Sinagoga (od grče riječi synagoge =skupljanje. a sa svake strane tog kovčega po jedan sedmerokraki svijećnjak. Bogoslužja su se održavala na Šabat (subotu) 41 42 Enciklopedija Biblije. Na Šabat su se vjernici okupljali u sinagogi na slušanje. U sinagogalnom bogoslužju mogli su biti uključeni i punopravni vjernici koji su čitali pa i tumačili pročitani biblijski odjeljak. 1990.» Leksikon ikonografije.41 2. a glavni su mu elementi stupovi na bočnim stranama i u dnu koji nose trostranu galeriju (emporu) namijenjenu ženama. U sinagogi nije bilo svećenika već je sinagogom predsjedavao nadglednik odnosno predstojnik sinagoge. stol s kojeg se čita Tora (Zakon. 532. Pravokutnog je tlocrta. Nemamo pouzdane podatke o početku nastanka sinagoge. hebr. Ispred njega gori vječno svjetlo. to bi značilo «ne» a ukoliko bi izvukao Tumim to bi značilo «da». str. 1986. 126-127. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Aron haqqodeš) to jest škrinja u kojoj su pohranjeni svitci tore. Usp. str. Pretpostavlja se da su Židovi koji su nakon razorenja Jeruzalema 587. nalazi se povišeno mjesto na kojem stoji ‘sveti kovčeg’ (hebr. a uzdužna joj je os okrenuta prema Jeruzalemu. 43 . liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Također su poučavali Božji narod Zakonu.

i neka ti budu kao zapis među očima. neka ti se urežu u srce. Midraš. 4-945 2. Priveži ih na svoju ruku za znak. tumačenje/propovijed (tada je bila izrečena živom riječju a danas se samo čitaju stari midraši). 4.46 Budući je sinagogalno bogoslužje nastalo u izgnanstvu. Završni blagoslov iz Br 6. Napominji ih svojim sinovima. 3. 1 i 2 Samuelova te 1 i 2 Kraljeva. 3.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 31 ali i radnim danima. 22-26. Povijest liturgije. svrha sinagoge bila je da održi bogoštovni život židovske zajednice u dijaspori. Da bi se bogoslužje u sinagogi moglo održati. 4-9. Ispiši ih na dovratnicima kuće svoje i na vratima svojim» Pnz 6. Čitanja a) Tora – Petoknjižje (bilo je podijeljeno u 164 čitanja) b) Proroci – osim proročkih knjiga ovdje su ubrajane i knjige Jošuina. Šem’a: uvodna molitva iz Pnz 6. Zato ljubi Jahvu. Boga svoga. str. (skripta za internu upotrebu slušača). 44 Usp. kad lijegaš i kad ustaješ. potrebna je bila nazočnost najmanje sedam muškaraca. «Čuj Izraele! Jahve je Bog naš. Jahve je jedan. milostiv ti bude! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!» Br 6. Knjiga Sudaca. 1989. Z PAŽIN. Liturgija sinagoge upotpunjuje liturgiju hrama. Đakovo: Visoka bogoslovna škola. svom dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem. «Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva! Neka te Jahve licem svojim obasja. svim srcem svojim. 24-26 45 46 . posebice ponedjeljkom i četvrtkom te na velike blagdane. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem. Navest ćemo ovdje redoslijed sinagogalnog bogoslužja u apostolsko vrijeme koje je zasigurno postalo uzor ranog kršćanskog bogoslužja: 44 1. Psalmi 5.

48 Sinagoga je također služila i kao mjesna škola te kao sjedište mjesne uprave. str. Rječnik biblijske teologije. tako i novozavjetno bogoslužje ima svoje korijene upravo u starozavjetnom štovanju Boga. Usp. 135. 95.49 Svakako da bi smo mogli još govoriti o različitim aspektima starozavjetnog bogoslužja. LEON DUFOUR. no spomenute činjenice su značajne kao uvod u bolje shvaćanje i razumijevanje novozavjetnog bogoslužja.47 Sinagoga je nazvana «Svetinja u malom» i u njoj se preklinjalo Boga da obnovi hram. 105. str. Svet Novoga zaveta. LOZE. Budući se kršćanstvo prirodno nadovezuje na starozavjetnu objavu. 47 48 49 Usp. Kršćani štuju istoga Boga koji se objavio narodu Izraelu u Starome zavjetu. . X. Enciklopedija Biblije.32 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE no ne preuzima povlastice hrama. Usp. E. str.

20). Tu su Židovi najprisnije doživljavali Boga u susretu s njim. 51 50 B. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Krist je svoju službu započeo i obavljao u ozračju židovskog bogoštovnog sustava. U svome djelovanju «Isus Krist nije zauzeo stav protiv tadašnjega kulta svoga naroda u hramu i sinagogi. Iv 2. V. 13. str. . Od sada pa nadalje Krist će biti središte bogoštovlja.. no u isto vrijeme najavljuje novo središte bogoslužja. Nakon njegovog rođenja roditelji su ga prikazali u hramu (Lk 2. Kristova svećenička služba. 1997. BOGOSLUŽJE K ršćansko bogoslužje započinje s Isusom. Ipak ima ozbiljnih primjedbi na konkretno vršenje toga kulta. 10.51 U svome razgovoru sa ženom Samarjankom Isus najavljuje novi oblik bogoslužja koji će biti u «duhu i istini» (Iv 4. koje se svode na potrebu obraćenja – očišćenja židovskog kulta. 205. 22 i dalje).»50 Svojim čišćenjem hrama (Iv 2. 73. 49. str. tijekom blagdana Isus odlazi u hram (Lk 2. 20-24). propovijedao je u sinagogama (Mk 14. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.. 14 i dalje) Isus iskazuje poštovanje hramu (hram je «dom njegova Oca»). ZAGORAC.ISUS I 3. 41. Za Židove je materijalni hram bio mjesto Božje prisutnosti i blizine. Sjeme je riječ Božja. Iv 18. DUDA. 22). 1993.

. odnosno izmirenje s bližnjima. L. Mk 14. A. ali i u ispravnom odnosu prema bližnjima.52 Isus je navjestitelj. 9-13. 35. 23.. Njima valja opraštati jer će jedino na taj način i nama biti oprošteno. 2-4. str. tumačenje evanđelja po Ivanu. Ona podučava Kristove učenike što uistinu znači istinsko bogoslužje.34 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Dolazi dakle vrijeme kada će ljudi znati zašto se klanjaju (istiniti Bog se objavljuje u Kristu). propovjednik riječi Božje u sinagogi (Mk 14. Usp. 12. FRANCE. Lk 11. pretpostavka je prinošenju žrtvenog dara (Mt 5. Ivan. Mt 27. već izraz njihova duha. 39-42. str. 34. str. pred svojim učenicima (Mat 6. V. Zasigurno da je ova molitva dana kao uzor kršćanima kako moliti vlastitu molitvu. Daruvar: Logos. 9-13). ZAGORAC. str. 46. Ova molitva će zauzeti značajno mjesto u privatnoj kršćanskoj molitvi kao i u bogoslužju kršćanske crkve. 1997. 1993. Evanđelje po Mateju. Worship: Adoration and Action. 20).54 52 Usp. ali nedvojbeno je da je ona postala i u formalnom smislu dio kršćanske liturgijske prakse do danas. Lk 5. 28. Michigan: Baker Book House. Iv 18.) Isus uči svoje učenike moliti dajući im kao primjer molitvu Očenaš (Mt 6. 25-27. Mt 1. te će njihovo klanjanje biti izraz ne samo njihova položaja tijela. Lk 10. 138. Opraštanje. MORIS. ali i na otvorenome (Mt 5 do 7 poglavlja i sl... 212. 36. Isus je molitvu obavljao u uobičajeno vrijeme židovske molitve. 16. T. Iv 17. 1-26) i privatno (Mt 14. Iv 11. Molio je javno (Mt 11. 1997. 41-42). Lk 9. 53 54 . 49. Lk 6. Mk 15. CARSON. R. 63. Ono se sastoji u proslavljanju Boga i povjerenju u Njega. 24). Lk 22. 206. Usp. 39-45). Kristova svećenička služba. D. Daruvar: Logos. Mt 26.53 Isus podučava molitvi i svojim vlastitim primjerom. 21-22. Grand Rapids.

a to je euharistija ili Večera Gospodnja. «U tom smislu je Krist pranje vodom (krštenje) uzeo kao znak prijelaza svojih vjernika s njime iz Egipta ovoga svijeta u kraljevstvo Božje. U Isusovim riječima: «Ovo je tijelo moje… ovo je krv moja». prepoznaje se. on ispunjava zahtjeve obrednih pranja i čišćenja koja su simbolizirala prijelaz preko Crvenoga mora i rijeke Jordana. dao novi značaj i ukazao na novi pristup molitvi. rekli bi smo danas sakrament euharistije.56 Pasha je simbolizirala oslobođenje. ZAGORAC. uz ranije izrečenu molitvu Očenaš liturgijski obrazac koji će kršćanska crkva koristiti pri svakom euharistijskom bogoslužju do danas. Krist se kod blagoslova kruha i vina koristi uobičajenom židovskom pashalnom molitvom. 208. Kristova svećenička služba. str.E. R. Nasville: A Division of Star Song Publishing Group. Isus je začetnik i kršćanskog krštenja. ustanovio je sakrament euharistije odnosno Večere Gospod- 55 56 U liturgijskoj tradiciji ove se riječi nazivaju Riječi ustanovljenja. Worship is a Verb.55 Uspostavljajući dakle euharistiju. dolazi do uspostave bitnog elementa za kršćansko bogoslužje. Primajući Ivanovo krštenje (Mt 3. 14-20). no u Kristu ona poprima istinsko ispunjenje. On je dakle naviještao riječ Božju.»57 Možemo ustvrditi da Isus postavlja temelje kršćanskom bogoslužju. Tako Isusovo novo krštenje ispunja naviještaj i smisao svih obrednih pranja iz Staroga zavjeta.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 35 U Kristovoj proslavi pashalne večere sa svojim učenicima (Lk 22. O euharistiji odnosno Večeri Gospodnjoj bit će više govora u ovoj knjizi. WEBBER. 51.. kojim se ispunja proroštvo staroga prijelaza. koja je u samom središtu židovske bogoštovne tradicije. 57 . V. str. 13-17). 1992. odnosno kršćanskoj liturgiji.

Nisam došao ukinuti. Jer ‘ne mislite da sam došao ukinuti Zakon i Proroke. 17).»58 58 V. . kao navještaj i pripravu koja nalazi svoje ispunjenje. nego ispuniti’ (Mt 5.36 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nje. privremeno. blagdanom i osobito poistovjećuje svoju smrt i uskrsnuće s Pashom. slika koja svoje ispunjenje nalazi u Kristu. 14-29) i sa šabatom. Dakle. «Isus je sve stvarnosti Starog zavjeta gledao kao nešto provizorno. pa i stvarnost kulta. Kristova svećenička služba. ZAGORAC. Zato on sebe poistovjećuje s hramom (Iv 2. Sve je dakle u Starom zavjetu. str. ostvarenje u njegovoj osobi. 206-207. osobno nam je ostavio i u svome učenju i svojim vlastitim primjerom glavne naglaske kršćanskoga bogoslužja.

4. vjerovanju i praksi prve crkve. koji je sjedio na prozoru uhvati dubok san te on. A nekog mladića imenom Eutiha. pade s trećeg kata dolje. Pavao siđe. nadnese se nada nj. lomljenju kruha i u molitvama. Evo nekih opisa bogoslužja koje nalazimo u Novome zavjetu: «Oni su bili postojani u apostolskoj nauci. 42) «U prvi dan sedmice. produži govor do ponoći. razvoj liturgije možemo pratiti kroz novozavjetne spise. LITURGIJE U prethodnom smo poglavlju ustvrdili kako je upravo Krist začetnik novozavjetnog bogoslužja. obujmi ga i reče: ‘Nemojte se uznemiravati: Njegova je duša u njemu’. svladan snom. Opet se pope. djelovanju.» (Dj 2. kad se sastadosmo da lomimo kruh. dok je Pavao i dalje govorio.1. Digoše ga već mrtva. zajedničkom životu. razlomi i blagova kruh te proslijedi s . U gornjoj sobi gdje smo se skupili bile su mnoge svjetiljke. Pavao je govorio prisutnima. Liturgija u Djelima apostolskim i poslanicama Knjiga Djela apostolskih i poslanice značajni su izvori za prikupljanje podataka o životu. Kako je kanio sutradan otići.POČECI KRŠĆANSKE 4. Nadalje.

I onda otputova.1. STAGG. Teologija Novoga zavjeta. . str. 16.1. 42. Grčka riječ za zajedništvo u smislu Večere Gospodnje je koinonia. Izraz Euharistija dolazi od grčke riječi eukharistia što znači zahvala. F. Novi zavjet također koristi i izraz zajedništvo da opiše Večeru Gospodnju. Iako imamo i druge tekstove u Novome zavjetu koji oslikavaju ranu kršćansku liturgiju. Lomljenje kruha – euharistija59 U tekstovima koje smo naveli a iz kojih se vidi praksa ranog kršćanskog bogoslužja. Nema sumnje da su prvi kršćani redovito na svojim sastancima lomili i kruh odnosno blagovali Večeru Gospodnju. 20. Luka u svome evanđelju navodi da je Krist zahvalio (eukharistesas) za kruh i čašu. Kako bilo. lomljenje kruha. 16 i Dj 2. euharistija i zajedništvo. zahvalno mišljenje. Lk 22. molitva i propovijedanje. 19. 1987. Novi Sad: Dobra Vest. U Djelima apostolskim nalazimo dva čina rane crkve u vezi s blagovanjem a to su lomljenje kruha i zajedničko blagovanje. Usp. 16). Ovaj izraz nalazimo i 1 Kor 10. 180-183. 4. Upravo u ovoj praksi rane Crkve određene su kršćanske denominacije ustvrdile da je euharistija u ranoj Crkvi bila središte kršćanskoga bogoslužja. U spomenutim tekstovima to su: lomljenje kruha. Zajednička su blagovanja bila zapravo večere odnosno zajed- 59 Novi zavjet koristi nekoliko izraza za Večeru Gospodnju: Večera Gospodnja. Večera Gospodnja pojavljuje se samo u 1 Kor 11. ovi nam dostatno pokazuju glavne elemente bogoštovlja.» (Dj 20. prva je crkva nastavila činiti Kristovo djelo i u bogoštovnom smislu. «Zar nije posvećeni kalež koji posvećujemo zajedništvo s krvlju Kristovom? Zar nije kruh koji lomimo zajedništvo s tijelom Kristovim?» (1 Kor 10. 7-12).. Dakle. Izraz lomljenje kruha nalazimo u 1 Kor 10. ona je evidentno bila neizostavan dio kršćanskoga zajedništva rane Crkve.38 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE propovijedanjem dugo – sve do zore. evidentno je da se redovito spominje lomljenje kruha.

razlomi ga i reče: ‘Ovo je tijelo moje koje je za vas.. poslije večere. Ovo činite na moju uspomenu! Isto tako uze kalež. K. Teologija Novoga zavjeta. 17 i dalje). VORGRIMLER. evidentno je da apostol Pavao. 19. za razliku od samoga čina lomljenja kruha i blagovanja kruha i vina kao uspomene na Kristovu smrt. 96-97. 4. GNILKA. Ove su riječi najbliže riječima ustanovljenja iz Lk 22. vezano uz njeno blagovanje preuzima i vjeroispovjedne formule. 23b-25). 61 Usp. Đakovo: Karitativni fond: Ne živi čovjek samo o kruhu. Već smo spomenuli Kristovu molitvu Očenaš kao i riječi ustanov60 U grčkom jeziku Agape označava ljubav. J.. Teološki rječnik.2. No iz određenih se novozavjetnih tekstova mogu naslutiti određeni liturgijski obrasci. Pavao ovaj liturgijski obrazac predaje dalje crkvama:61 «Gospodin Isus one noći u koju bijaše izdan uze kruh te zahvali.1. koje je Krist ustanovio a koje je rana Crkva prihvatila kao liturgijski obrazac kod blagovanja. 2004. ponajprije ljubav Božju prema ljudima te ljubavi ljudi međusobno i prema Bogu. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. RAHNER i H. str. Molitva – liturgijski obrasci U Novome zavjetu ne nalazimo točan redoslijed odnosno formu kršćanskoga bogoslužja. str.60 Agape se kasnije nisu održale unutar kršćanskoga bogoslužja. nazvani Agape.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 39 nički objedi ljubavi. . dade naslutiti kako je upravo ovaj obrazac služio u ranom bogoslužju kod molitve nad euharistijskim kruhom i vinom. Razlog zašto se Agape nisu održale moguće je naći i u zloupotrebama koje su se događale u ranoj Crkvi (1 Kor 1. te reče: Ovo činite (svaki put kad ga pijete) na moju uspomenu!» (1 Kor 11. dakle. Usp. 1999. Kada govorimo o Večeri Gospodnjoj. 11-12. Iz Pavlovih se riječi.

47. V. Zasigurno su židovski bogoštovni elementi imali utjecaja na rano kršćansko bogoslužje. 12.62 Neki elementi starozavjetnog bogoslužja. te nam je tako sačuvao oblike pojedinih aklamacija koje je najvjerojatnije prva Crkva koristila na bogoslužjima. 14. zahvaljivanja za sve ljude. Primjerice. . i to možda zato što su kršćani skloni tome da vladare izostavljaju iz svojih molitava. 6 i dalje. 5b spominje se molitva hvale (hvalebnica) i prošnje (molbenica). Kristova otajstva. da mognemo provoditi tih i miran život u punoj pobožnosti i dostojanstvu. odnosno molitvu. ZAGORAC. 24-31. 3. a koje je prva Crkva rabila kao aklamacije sačuvani su do danas u kršćanskim bogoslužjima kao npr. molitve.40 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE ljenja Večere Gospodnje. 19. što je bilo i prirodno. amen i hosana. 24.» Ovdje nalazimo princip molitve za vlasti. Možemo pretpostaviti kako je prva Crkva koristila sinagogalne odnosno starozavjetne obrasce. Tim je aklamacijama zajednica potvrđivala pročitani ili izgovoreni tekst. «Molitve od sveopćeg značenja ograničene su na molitve za ljude koji vladaju. 1-2: «Tako. Usp. Da su se Kristove riječi ustanovljenja koristile u bogoslužju rane Crkve potvrđuje nam apostol Pavao u 1 Kor 11. str. za kraljeve i za sve koji su na višem položaju. prije svega. u Djelima apostolskim 2. No molitvom za vlasti može se osigurati «tih i miran život». Moguće je da se hvalebnica izricala po židovskom načinu berakah. sazivi. Ivan Apostol opisuje nebesko bogoslužje u Otk 7. Kršćani su pozvani moliti i za one od kojih im je nerijetko prijetila i opasnost. osobito 62 63 Berakah od hebrejske riječi barak=blagoslivljati.63 O javnoj molitvi apostol Pavao govori u 1 Tim 2. 95. 42. 10. 12. 23-26. budući su prvi kršćani dolazili iz židovstva. 4. 1. izrazi: aleluja. molim da se upravljaju prošnje.

dakle. 2. osim u teškim. Crkva treba moliti za «sve ljude». 3-5. Upravo na ovome primjeru vidimo naznake Pavlove težnje da se bogoslužje organizira te da ima svoj određeni red i sklad. no mora ju pratiti i dar «tumačenja jezika». str. 15-20. 6-11. 1. 3 – 14. Pastoralne poslanice. one trebaju biti predmet molitve. Njih nalazimo u Rim 8. 28-29. Povijest liturgije. 1997. nastavljajući zapravo vršiti Kristovo djelo. GUTHRIE. str. «Ako se govori tuđim jezikom. Fil 2. 1. što je činjenica koja se često zaboravlja. GUTHRIE. Pastoralne. Obzirom na praksu crkve u Korintu da se za vrijeme bogoslužja moli «u jezicima». Efežanima. bez obzira na njihovu narodnost. W.. 22-25. 1 Pt 1. 16. STOTT. Crkva. 30 i 32. 4. Određene su egzegete također mišljenja kako su pojedini dijelovi poslanica (himne) uzeti iz ranokršćanske liturgije.65 64 65 D. Pavao daje prednost molitvi «umom» (1 Kor 14 poglavlje). Daruvar: Logos. 18-22. sudbonosnim razdobljima. Crkva obavlja posredničku službu.. 15-16. J. Daruvar: Logos. 2 Tim 2. 1 Sol 5. 20. 5-9 i sl. neka govore dvojica – ili najviše trojica – i to po redu. Molitva «u jezicima» može biti korisna. 1 Tim 3. Kol 1. 11-13. moraju imati svoj red. jer građani – kršćani na taj način mogu utjecati na razvoj državne politike. Ef 1. Osim o sadržaju molitve. 5. religijsku ili inu pripadnost. str.. 63-64 Usp. ne moli samo za svoje članove. Z. a jedan neka tumači!» (27 stih). već za sve ljude. D. Javna molitva odnosno javna bogoslužja.»64 No osim konkretne molitve za vlasti. 105- . str.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 41 kada su oni otvoreno neprijateljski nastrojeni… Bez obzira na to jesu li državne vlasti zloupotrebljavale svoj položaj ili ne. što je bila molitva «duhom». Prva je Crkva u molitvi koristila i himne ili hvalospjeve. Tim 6. R. Pavao govori i o načinu molitve. 16-22. 3. 1997. PAŽIN. dakle.

GUTHRIE. Propovijedanje i naučavanje Euharistiju i molitvu upotpunjavale su službe propovijedanja (kerigma) i naučavanja (didache).1. 1/1959.42 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Spomenuti hvalospjev iz 1 Tim 6. WILLIAMS.. str. U ovakvom propovijedanju mora postojati prostor za učenje. Njih je vrijedno zapaziti. Teologija Novoga zavjeta. Teologija Novoga zavjeta. Njemu čast i vječna vlast! Amen. 106.66 4.» po mišljenjima određenih egzegeta također spada u dio starozavjetne liturgije budući odiše židovskim duhom. str. STAGG. koji je jedini besmrtan i koji boravi u nepristupačnoj svjetlosti. F. «The Ministry of the New Testament». Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. 1: D. «Iako se ne pravi oštra razlika između kerigme i didache. . R NEIBUHR i D.3. str. propovijedanja i naučavanja. 66 67 Usp. Pavao i Barnaba su. Već sam izraz ‘učenik’ nosi u sebi novozavjetni naglasak na podučavanju onih koji su bili evangelizirani. neke razlike ipak postoje. P. a mora biti prisutno i pažljivo i neprestano propovijedanje onima koji su uzvjerovali evanđelje. 192-195. kojega nitko od ljudi nije vidio i ne može vidjeti.» 67 106. str. Rani su kršćani svakodnevno propovijedali i naučavali (Dj 5. MOODY.. STAGG. D. Usp. F. 39-52. 42). Propovijedanje i naučavanje su u ranoj Crkvi bile dvije različite djelatnosti. str. naučavali i navješćivali riječ u Antiohiji (Dj 15. u: Rewiew and Expositor. Michigan: Eerdmans. 1988. str. U poslanici Efežanima se služba učenja blisko združuje sa službom pastira (Ef 4. MARTIN. Worship in the Early Church. 35). poput mnogih drugih. The Ministry in Historical Perspectives. 15b-16: «Blaženi i jedini Vrhovnik. Pastoralne. Grand Rapids. 36 i dalje. R. 206.. 11).

Hrvatska riječ svećenik prijevod je latinske riječi sacerdos a koja označava osobu koja je općenito. dar tumačenja jezika. 19: «Govorite jedni drugima u psalmima. uz sliku spontanog bogoslužja. To su starješine (grčki: presbuteroi) i nadglednici (episkopoi). U tome je smislu uistinu bila živa. moć čudesa. po ovome shvaćanju održao do danas i jedino valjano zaređeni biskupi mogu zaređivati svećenike koji opet mogu valjano obavljati sakramente.1. znanje. Anglikanske i sl. Predvodnici bogoslužja – sudjelovanje vjernika Glede samoga vođenja bogoslužja može se pretpostaviti da je Crkva isticala i ohrabrivala aktivno sudjelovanje svih nadarenih vjernika. razlikovanje duhova. uvodeći učenje o tzv. starješinska služba i sl. 8-10. vjera. Krist je zaredio apostole. uočavamo i druge elemente ranokršćanske liturgije: pjesmu i psalme. Taj slijed se. apostoli biskupe. preuzeti iz židovske liturgije. prezbitersku i biskupsku.4. jezici. U katoličkoj i 69 70 . 28-30. Rim 12. U tekstovima poput 1 Kor 12. Novi zavjet također spominje i druge prepoznate službenike koji su vjerojatno imali odgovornost u organizaciji ne samo crkve kao organizirane zajednice već i bogoslužja.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 43 4. posebice euharistiju. Crkva je u kasnijem periodu ustrojila tri stupnja svećenstva: đakonsku. hvalospjevima i nadahnutim pjesmama! Pjevajte Gospodinu u svom srcu i slavite ga!» Ovdje. karizmatska zajednica. I ovi su elementi.69 Svoje službenike također nazivaju svećenicima70 68 To su mudrost. posebice psalmi. dar ozdravljanja. Naime. Apostol Pavao govori u Ef 5. u svim religijama zadužena da u ime zajednice prinosi žrtve božanstvu te da posreduje između božanstva i ljudi. Ovakvo je shvaćanje danas prisutno u episkopalno ustrojenim crkvama poput Rimokatoličke. Pravoslavne. apostolskoj sukcesiji (naslijeđu). proroštvo. sukladno ovome učenju. 68 spominje se popis darova (charismata)68 koje određeni vjernici posjeduju i kojima mogu aktivno sudjelovati u bogoslužju. biskupi svećenike (prezbitere) i đakone.

2. 7. pastor=pastir). No protestanti uglavnom odbacuju ovakvo mehaničko shvaćanje apostolskog naslijeđa i svoje službenike u pravilu ne nazivaju svećenicima. obzirom na progonstvo koje je uslijedilo protiv kršćana. u pravoslavnoj crkvi (kao i u drugim crkvama koje naglašavaju žrtveni karakter euharistije i posredništvo svećenika). 553. tako se u kršćanstvu od samih početaka ističe prvi dan u tjednu – nedjelja. svećenik je osoba koja je zaređena u red prezbitera i koja posreduje između Boga i ljudi.44 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE zbog žrtvenog karaktera bogoslužja u ovim crkvama (a što je dakako povezano sa shvaćanjem euharistije. 46). već se vjernici u Jeruzalemu okupljaju zajedno u hramu i u sinagogama na slušanje Božje riječi i molitvu. u kojima se obavlja bogoslužje . liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Bogoštovna mjesta U samim počecima kršćanstva ne postoje izgrađena bogoštovna mjesta. Posjećivanje hrama najvjerojatnije nije dugo trajalo. Leksikon ikonografije. prinosi «žrtvu Novoga zavjeta» te dijeli ostale sakramente crkve. 2. 1990. 1 Kor 16. ali ovisno o papi i biskupima. središnji dan tjednog okupljanja Šabat. crkve. o čemu ćemo kasnije govoriti). službenici se u pravilu ne nazivaju svećenicima već pastorima (lat. Obzirom na drugačije shvaćanje euharistije i posredništva u protestantskim crkvama. Zagreb: kršćanska sadašnjost. 4. kao središnji tjedni dan okupljanja kršćana (Dj 20. 10). 4. Otk 1. Usp.. a po kućama se sastaju radi blagovanja Gospodnje večere (Dj 2. . Iako povijest svjedoči da je prijelaz sa subote na nedjelju bio postupan. 3. budući da odbacuju žrtveni karakter bogoslužja. Nedjelja – Dan Gospodnji Poput Židova koji su imali svoj tjedni blagdan. str. odnosno euharistije.

67)». I. Word.. WILLIMON. kako je pod torturom uspio utvrditi rimski prokonzul u Bitiniji Plinije Mlađi oko 111/112. Justin je stoljeće prije saopćio rimskom caru da se kršćani u nedjelju sastaju zbog toga što je toga dana Bog stvorio svijet i što je Isus Krist istog dana uskrsnuo od mrtvih i ‘ukazao se svojim apostolima i učenicima te ih naučio ono što i vama predajemo da ogledate’ (Apol. W. Sc. jer je upravo prvoga dana stvorena svjetlost. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Zato je veoma rano nedjelja nazvana i Danom Gospodnjim. a sv. str. Ciprijan će sredinom 3. Usp. toga je dana Duh Sveti sišao na apostole a što se smatra rođendanom Crkve. Valley Forge: Judson Press. 72 .Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 45 navedenim stihovima već nalazimo prve naznake kršćanskoga okupljanja nedjeljom. 1984. stoljeća reći da ‘slavimo uskrsnuće Gospodinovo’ (Epist. Euharistija u životu crkve kroz povijest. 2). O slavljenju nedjelje kao središnjega okupljanja kršćana imamo i povijesna svjedočanstva: «Prvi dan u tjednu izabran je za euharistijski sastanak zbog toga što se na taj dan zbilo Kristovo uskrsnuće: kršćani su se u zoru (ante lucem) sastajali i na sastanku naizmjenično pjevali pjesmu Kristu kao Bogu. str. tako nedjelja podsjeća na novo stvaranje koje Krist ostvaruje po svojoj žrtvi i uskrsnuću. Water.72 71 T. Wine and Bread. On svojim uskrsnućem prvoga dana u tjednu pobjeđuje smrt i tako čini sve novo. ŠAGI – BUNIĆ. Ad Caecillium 16.71 Kršćani su radije svetkovali nedjelju. Kao što je Šabat u starozavjetnom bogoštovnom sustavu podsjećao Izrael na stvaranje. J. nego li subotu. 1989. H. 21. 22... toga je dana Krist uskrsnuo od mrtvih.

46 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Tjedno slavljenje nedjelje kao dana Uskrsnuća jest temelj kasnijem uspostavljanju slavljenja Uskrsa te formiranju kršćanskog liturgijskog kalendara. .

tek 1873. no vjerojatno je da je ovakav način moljenja Očenaša već bio uvriježen u to vrijeme. i 10. Oče naš. Najprije o čaši: Hvalu ti dajemo. 5. stoljeća. i 130. O tome svjedoče pojedini spisi iz toga razdoblja. godine. Kraj Očenaša donosi na kraju liturgijsku doksologiju koja se inače ne nalazi ni u Matejevu ni u Lukinu evanđelju uz Očenaš. Kao vrijeme nastanka navodi se prva polovica 2. ovako iskazujte hvalu (eucharistesate): 2. No spis je otkriven mnogo kasnije. godine nakon Krista. Ovaj nam spis daje značajne podatke o bogoslužju između 80. poglavlju opisuje nam se postupak i molitva prilikom euharistijske službe: «IX. za sveti trs Davida sluge tvojega. U 9. A što se tiče euharistije.1. . Didache Didache je jedan od najranijih spisa postapostolskog razdoblja. DOBA U poapostolskom razdoblju Crkve započinje i kreiranje prvih liturgijskih obrazaca. Didache nam u 7 poglavlju daje određene upute glede krštenja. poglavlju o postu i molitvi gdje se donosi molitva Očenaš s uputom da se ista moli tri puta dnevno.LITURGIJA U POAPOSTOLSKO 5. zatim u 8. koji si nam dao spoznati po Isusu.

za život i spoznaju (gnoseos). i poradi spoznaje u vjere i besmrtnosti (gnoseos kai pisteos kai athanasias) koje si nam dao spoznati po Isusu svome sluzi: tebi slava u vijeke. poradi svetoga Imena tvoga.48 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE svome sluzi (tou paidos sou). Ti si. 1998. posvećenu. nego samo oni koji su kršteni u ime Gospodnje. u svoje kraljevstvo koje si joj pripravio. 4. Neka dođe milost (charis). Jer: tvoja je slava i moć u vijeke. Tebi slava u vijeke. dao si sinovima ljudskim hranu i piće da uživaju i da ti iskazuju hvalu (eucharistesosin). . ŠAGI – BUNIĆ. a nama si po svome sluzi Isusu milosno podario (echariso) duhovnu hranu i piće (pneumatiken trophen kai poton) za vječni život. gospodaru svemogući (despota pantokrator). i neka prođe ovaj svijet! ‘Amen’. Kao što bijaše ovaj razlomljeni kruh (klasma) raspršen po bregovima. 7. Jer u vezi s time rekao je Gospodin: Ne dajte sveto psima. Jer: tvoja je moć i slava u vijeke. ‘Amen’. svome sluzi (tou paidos sou): tebi slava u vijeke. A o razlomljenom kruhu (tou klasmatos): Hvalu ti dajemo. 5. ‘Amen’. A prorocima (prophetais) dopustite. 4. A nitko neka ne jede ni ne pije od vaše euharistije. 5. neka se obrati! Maranatha! Amen. str. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. ‘Amen’. da iskazuju hvalu kako hoće. 3. Spomeni se Gospode. da je izbaviš od svega zla i da je usavršiš u svojoj ljubavi. Prije svega te hvalimo (eucharistomen). X. A pošto se nasitite. Hvalu ti dajemo. ‘Amen’. ‘Amen’.. ‘Amen’. Crkve svoje (tes ekklesias sou). Hosana domu Davidovu! Tko je svet neka dođe! Ako tko nije. 6. Oče naš. koju si nam dao spoznati po Isusu. Oče sveti. koje si stavio da stanuje u našim srcima. ovako iskazujte hvalu: 2. tako neka se sabere tvoja Crkva s krajeva zemlje u tvoje kraljevstvo. jer si moćan: tebi slava u vijeke.»73 73 T. sve stvorio poradi imena svoga. Saberi je od četiri vjetra. Povijest kršćanske literature I. 49. 3. i sabran postade jedan.

75 74 75 T. euharistija. mogu obaviti uz suglasnost biskupa. 3). godine poslije Krista a autor mu je biskup Klement za kojeg se drži da je bio blizak s apostolima Petrom i Pavlom. Ignacije opominje zajednicu u Efezu da se što češće sastaju na euharistiji i molitvi. ŠAGI – BUNIĆ. Ova je opomena slična onoj u Didache 15. Uvod u katoličku liturgiju. Usp. Večeri Gospodnjoj treba prethoditi ispovijed grijeha i međusobno pomirenje. str. Klement također upotrebljava riječ leiturgia. 5. Stoga se krštenje.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 49 U 14.74 5. Klementova poslanica Korinćanima Ovaj spis potječe iz 96.3. 44. ženidba i sl. 23. godine u svojih sedam poslanica ukazuje na potrebu da se kršćansko bogoslužje zaštiti od krivovjerja lažnih učitelja. hesychos kai anabausos. poglavlju vidljivo je da je dan za bogoslužje i euharistiju Dan Gospodnji (kath’ hemeran de Kyriou). str. 82. U 15. koja je ključni izraz za služenje stadu Kristovom ( Leitourgesantas amemptos toi poimnioi tou Christou meta tapeinophrosynes. Ignacijevi spisi Antiohijski biskup Ignaice oko 110. Povijest kršćanske literature I. A. ADAM.2. 2 i Heb 10. . 25 pa se može pretpostaviti da je ravnodušnost prema bogoslužju već bila uobičajena u određenim sredinama. poglavlju govori se o crkvenim službama: biskupima i đakonima koji vrše službu proroka i učitelja. Poglavlja 59 i 60 donose molitve koje svjedoče o proširenom običaju da kršćanska crkva preuzima židovske molitvene tekstove.

Svetopisamska čitanja . Justina Ovaj dokument iz 150. Prva apologija sv. A narod odobravajući klikne: Amen. kako već rekosmo.Prinošenje darova . čitaju se spomen – zapisi apostola i knjige proročke. Z. 6. bilo da borave u gradu ili na selu.50 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 5. «A u dan zvan sunca (nedjelja) drži se zajednički sastanak svih. . Ovaj je spis nastao 76 77 Z. Koliko već ima vremena.4. str. PAŽIN. 5-6.Propovijed . str.Euharistijska služba77 5. donese se kruh. Apostolike paradosis – Traditio Apostolica (Apostolska predaja) Hipolita Rimskog Za proučavanje liturgije u poapostolskom dobu. PAŽIN. Nato. Hipolitova apostolska predaja je od izuzetne važnosti. godine nakon Krista donosi strukturu euharistijskog bogoslužja onog vremena. vino i voda. a nenazočnima se šalje po đakonima. kad čitač prestane. Povijest liturgije.»76 Ovdje se jasno uočava struktura bogoslužja koja se tada primjenjivala: .5. Usp.Molitva vjernika . A od euharistijske se hrane svakome dijeli i svatko prima. a predstojnik upravi Bogu molitve iz dna duše. Povijest liturgije. A poslije molitava. Zatim se dižemo svi zajedno i molimo molitve. predstojnik nas opomene i potakne živom riječju da se ugledamo u one primjere.

Tako Hipolit opisuje početak liturgije na način da se prinose darovi (kruh i vino). Pisac ovoga djela je Hipolit za koga je poznato da je bio rimski svećenik.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 51 oko 215. On donosi doslovan tekst određenih obreda i samoga liturgijskog euharistijskog bogoslužja. godine po Kristu. Njegovi se tekstovi u 43 odjeljka odnose na zaređenje biskupa. što čine đakoni. . Velika povijest crkve I.79 Najznačajniji je Hipolitov obrazac euharistijske liturgije budući je isti postao značajan za razvoj svih daljnjih euharistijskih liturgija: «Predvodnik: Gospodin s Vama! Narod: I s duhom tvojim! Predvodnik: Gore srca! Narod: Imamo kod Gospodina! Predvodnik: Hvalu dajmo Gospodinu! Narod: Dostojno je i pravedno! 78 Dela apostolska. no većina bogoslužja je ipak bila u domeni improvizacije sposobnih vođa. 311. Biskup s prezbiterima ispruža ruke nad darovima dok izgovara veliku molitvu hvale. No izgleda kao da s Hipolitom vrijeme improvizacije polako prestaje. 1999. JEDIN. kao i na postavljanje ostalih službenika u Crkvi. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Trebinje. Spis nadalje donosi tekst euharistijske liturgije. 1972. str. H. 108-109. 79 Usp. određeni su liturgijski obrasci i do sada postojali. prezbiteri. Vrnjačka Banja. a koju naizmjenično s biskupom izgovara i okupljena općina.78 Hipolit također opisuje i određene liturgijske kretnje (radnje) koje služitelji (biskupi. Kako smo do sada vidjeli. svećenika i đakona. govori o liturgijskim pravilima glede krštenja i sl. str.. đakoni i vjernici) obavljaju tijekom bogoslužja.

koga si nam u posljednjim vremenima za Spasitelja i Otkupitelja i Navjestitelja poslao. budući da ti se tako svidjelo. po kojemu slava i čast tebi. ovo je tijelo moje koje će se za vas lomiti. . jer si nas držao vrijednima da pred tobom stojimo i tebi služimo. Sve saberi u jedno i podaj svima koji uzimaju udjela u ovim otajstvima da se ispune tvojim Svetim Duhom. On ostaje kao osnovni kanon (predslovlje. str. PAŽIN. tebi zahvali i reče: Uzmite. poslao si ga s neba u krilo Djevice koja ga je u utrobi nosila. meni na spomen činite. Kad ovo činite. Ocu i Sinu sa Svetim Duhom u svetoj Crkvi tvojoj sada i u vijeke vjekova. On je Riječ tvoja nerazdvojiva po kojoj si sve načinio i. raširio ruke trpeći.»80 Ovo još uvijek nije bila službena liturgija toga vremena. 10-11. da od trpljenja oslobodi nas koji smo u te povjerovali. da ih učvrsti u vjeri i istini. nedvojbeno je da Hipolitov kanon postaje osnovni obrazac za daljnje liturgijske forme. Amen. Isusu Kristu.52 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Predvodnik: Hvalu tebi uzdajemo. On se utjelovio i očitovao kao tvoj sin rođen od Djevice po Duhu Svetome.) bogoslužja i prisutan je u euharistijskim liturgijama različitih tradicija do danas 80 Z. Slično i kalež govoreći: Ovo je krv moja koja se za vas prolijeva. velika zahvala i sl. Povijest liturgije. da te hvalimo i slavimo po Sinu tvome Isusu Kristu. i prostora za slobodnu molitvu i improvizaciju još je uvijek bilo. I dok se dragovoljno predavao muci. prikazujemo ti kruh i kalež i zahvaljujemo ti. I molimo te da nam pošalješ svoga Svetoga Duha na prinos svoje Crkve. No. jedite. Bože po tvome ljubljenom Sinu. Sjećamo se stoga smrti i uskrsnuća njegova. On je vršeći tvoju volju i stječući tebi Sveti narod. da smrt riješi i okove vražje prekine i podzemlje zgazi i prosvijetli pravedne i k cilju upravi i uskrsnuće objavi. uze kruh.

svet Gospodin Bog Sabaot. Usp. milostiv ti bude! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!» Br 6. ADAM. U kršćanskim liturgijama toga vremena kao i u kasnijem periodu koristi se Aronov blagoslov. A. Trostruki hvalospjev Sanctus81 koji je postao sastavni dio euharistijskog kanona a o kojem će kasnije biti riječi. 24-26. 21.83 81 Svet. Uvod u katoličku liturgiju.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 53 I u ovome obrascu se mogu prepoznati elementi židovske liturgije. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. najvjerojatnije je također preuzet iz starozavjetnog bogoslužja. 82 83 . Hosana u visini. Hosana u visini. «Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva! Neka te Jahve licem svojim obasja.82 Liturgijski pozdravi poput Mir s vama ili Gospodin s vama (narod odgovara: i s duhom tvojim) također su preuzeti iz starozavjetnog bogoslužja. str. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave. svet.

.

valja ju prilagoditi novim okolnostima. kršćanstvo biti proglašeno jedinom zakonitom i državnom religijom tako da od progonjene Crkve nastaje povlaštena Crkva carstva. Uvod u katoličku liturgiju. str. godine objavio i stavio na snagu. o čemu će kasnije biti riječi. A. ali i kompliciranija. Budući da se više ne obavlja na skrivenim mjestima i u katakombama. Službena odjeća biskupa ima određene 84 Usp. raskošnija. 380. Biskupima se iskazuje čast klanjanjem kao i caru. biskupe pri svečanim ulascima u baziliku prate lučonoše.84 Ova. Kasnije će. Biskupi se izjednačuju s najvišim državnim dužnosnicima. kadi ih se tamjanom i dovodi do trona. stoljeća biti progonjeno. Sloboda kršćanstva Kršćanstvo će do 4. kojeg je car Konstantin 313. Poput carskoga ceremonijala na dvoru. 25. U vrijeme progonstva Crkva će dati svoje mučenike koji će bitno utjecati i na razvoj liturgije. VRIJEME 6.RAZVOJ LITURGIJE U KONSTANTINOVO I POKONSTANTINOVO 6. . godine. za vrijeme cara Gracijana na Zapadu i Teodozija na Istoku.1. Liturgija postaje svečanija. Mnogi dvorski ceremonijali nalaze mjesta u liturgijskom slavlju. ADAM. kršćanstvo je steklo slobodu i jednakost s drugim religijama. «Milanskim reskriptom tolerancije». novonastala situacija za Crkvu utjecat će u velikoj mjeri i na daljnji razvoj bogoslužja.

i jedno krštenje» (Ef 4. osobito glede Kristova božanstva. Kristove ljudske i božanske naravi te učenja o Svetome Trojstvu. u svijetu vjerovan. 6. odnosno liturgijskih tekstova i obrazaca. U 1 Tim 3. anđelima pokazan. 6-11 imamo još opširnije vjeroispovijedanje o Kristovoj osobi: «Da svaki jezik prizna: Gospodar je Isus Krist». 16 nalazimo kršćansko vjeroispovijedanje u obliku hvalospjeva «Onaj koji je tijelom očitovan. Uvod u katoličku liturgiju. str. palij. Ovaj se hvalospjev najvjerojatnije pjevao u obredu krštenja. poganima propovijedan. čovjek Krist Isus» (1 Tim 2. Te je riječi najvjerojatnije izgovarao svaki novi obraćenik. Osnovno je bili potvrditi da je «Isus Gospodin».85 6.56 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE insignije kao što su štola. A.2. manipul iz čega se kasnije razvija liturgijsko odijelo.2. Sin Božji. U Fil 2. jedna vjera. Budući da su prva slova činila grčku riječ Ihtus što znači riba. Duhom opravdan. Spasitelj). Neka su vjerovanja dva ili tri izričaja vjere poput «Jedan je Bog jedan je i posrednik između Boga i ljudi. 5) ili «Jedan Gospodin. 25-26. no ipak ih je većina smatrala da će na ovaj način Crkva ipak dobiti određeni položaj u društvu. Teološki utjecaj na liturgiju Četvrto je stoljeće obilježeno teološkim sporovima. Liturgijska vjeroispovijedanja Prva vjeroispovijedanja kršćanske crkve bila su jednostavna i kratka i izražavala su vjeru u Krista kao Gospodina i Sina Božjega. Treba istaknuti da nisu svi biskupi bili spremni prihvatiti ove promjene. ona je postala 85 Usp. . 5). ADAM. Jedan od prvih simbola vjere bio je i Iesous Hristos Theou Yios Soter (Isus Krist. u slavu uznesen». Ovi su sporovi dakako utjecali i na razvoj liturgije.1.

koji je začet po Duhu Svetom. Koristio se kao obrazac vjere novokrštenika i ustalilo se uglavnom u liturgijskoj praksi Zapada.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 57 jedan od najranijih znakova kršćanstva. odonud će doći suditi žive i mrtve. 6. stoljeća kod biskupa Cezarija Arloskog u Galiji te u liturgijskim knjigama Rima i Galije. stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista. godine. sjedi o desnu Boga. Amen. Sina njegova jedinoga.1. Oca svemogućega. ŠAGI-BUNIĆ. Rođen od Marije Djevice. 38-39.» 86 Usp. Mučen pod Poncijem Pilatom. No razvijaju se i šira vjeroispovijedanja koja izražavaju vjeru Crkve o Bogu. Raspet.. T. Svetu sveopću Crkvu. no tada još nemamo točan tekst tog simbola. umro i pokopan. Uskrsnuće tijela i život vječni. No.1. str. stoljeću.2. doslovan današnji tekst Apostolskog simbola odnosno Apostolskog vjerovanja nalazimo prvi put na početku 6. Prvi zabilježeni tekst Apostolskog vjeroispovijedanja na grčkom jeziku nalazimo u pismu Marcela Ancirskog kojega je uputio papi Juliju I oko 340. Gospodina našega. općinstvo svetih. treći dan uskrsnuo od mrtvih. .86 Apostolsko vjerovanje glasi: «Vjerujem u Boga. Apostolsko vjeroispovijedanje Apostolski simbol vjere spominje se još u 2. Otpuštenje grijeha. Oca svemogućega. Vjerujem u Duha Svetoga. sašao nad pakao. Povijest kršćanske literature I. uzašao na nebo.

Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Nicejsko – carigradsko vjeroispovijedanje glasi: «Vjerujem u jednoga Boga. jedinorođenoga Sina Božjega. Crkveni sabori. ne stvorena. H. odnosno o istobitnosti Sina s Ocem. Stvoritelja neba i zemlje. Crkveni sabori. JEDIN. I u jednoga Gospodina Isusa Krista. istobitna s Ocem. Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa.87 Na drugom općem saboru. Usp. godine po Kristu. Boga od Boga. po kome je sve stvoreno. odnosno Prvom carigradskom saboru održanom u Carigradu 381. Nicejsko-carigradsko vjeroispovijedanje Radi arijanskog krivovjerja koje je nijekalo Božanstvo Isusa Krista. Rođenog od Oca prije svih vjekova. str.1. H. I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i postao čovjekom. godine usvaja se vjerovanje o božanstvu Duha Svetoga a protiv Macedonijeve hereze. Oca svemogućega. Na ovome se saboru usvaja Nicejsko vjerovanje protiv Arija. Rođena. svjetlo od svjetla.88 Tako nastaje Nicejskocarigradsko vjeroispovijedanje koje postaje sastavni dio liturgijske prakse.. 20-24 .2.58 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 6. I uskrsnuo treći dan. po Svetom pismu. svega vidljivoga i nevidljivoga. JEDIN.2. Raspet također za nas: pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan. str. 1980. pravoga Boga od pravoga Boga. sazvan je prvi opći Koncil u Niceji 325. 15-20 88 87 Usp.

smatra se definitivnim izrazom pravovjernog vjerovanja u Trojstvo. i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. «Tko želi biti spašen. Autor mu je nepoznat. Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. no nije zaživjelo u liturgijskoj praksi. Atanazijevo vjeroispovijedanje Atanazijevo vjerovanje poznato i kao Quicunque.3. koji je govorio po prorocima. Gospodina i životvorca.» 6. I u jednu svetu sveopću i apostolsku Crkvu. stoljeću. I u Duha Svetoga. Ono izričito izražava istodobni pluralitet i jedincatost Boga: “ Tako je Otac Bog i Sin je Bog i Duh Sveti je Bog. I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 59 I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu. beskrajnosti. Pisano je protiv arijevskog učenja. Ovo je vjeroispovijedanje usvojeno u 5. “Katolička vjera” ovdje označava opću vjeru. Amen. a ipak nisu tri Boga. nego je samo jedan Bog.1. I iščekujem uskrsnuće mrtvih. I život budućega vijeka. već svakoj dosuđuje i božanske osobine nestvorenosti.2. a tko je ne sačuva u cijelom njenom sa- . taj mora prije svega čvrsto ispovijedati katoličku vjeru.” Ono proglašava božansku narav osoba ne samo izričito nazivajući svaku od njih Bogom i Gospodinom. iako se pripisuje Atanaziju. Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi. koji izlazi od Oca i Sina. vječnosti i svemoćnosti.

niti stvorio nego rodio. svemoguć Duh Sveti. nego je samo jedan Bog. niti stvorio. Duh Sveti gospodin. Jedna je osoba Oca. niti rodio. tako Duh Sveti. Neizmjeran (immensus) je Otac. ni tri neizmjerna. jedan Duh Sveti a ne tri Duha Sveta. neizmjeran je Sin. nego iz njih proizlazi (procedens). ni Sin. U tom Trojstvu ništa nije prije ili poslije. dakle. a ne tri Oca. jedan Sin. druga osoba je sinovljeva. nego jedan Gospodin. tako da u svemu. niti stvorili. mora vjerovati to o Svetom trojstvu. Tako je svemoguć Otac. Ali za vječno spasenje potrebno je vjerovati u utjelovljenje našega Gospodina Isusa Krista. tako Sin. Duha Svetog nisu učinili (factus) ni Otac. A ipak nisu tri vječna nego je jedan vječni. nestvoren je Duh Sveti. Tko. niti rodili. svemoguć Sin. poštujemo kako jedinstvo u Trojstvu. kako je prije rečeno. a treća je osoba Duha Svetoga. Istu slavu i jednako vječno veličanstvo. vječan je Duh Sveti. Tako je jedan Otac. neizmjeran je Duh Sveti. nego je jedan nestvoreni. ništa više ili manje nego su sve tri osobe u sebi jednako vječne. Ali i Otac i Sin i Duh Sveti imaju samo jedno božanstvo. Nestvoren (increatus) je Otac. jednako velike. tako nam katolička vjera zabranjuje priznati tri boga i tri gospodina nego jednog gospodina. vječan je Sin. Tako je Otac Bog i Sin je Bog i Duh Sveti je Bog. jedan neizmjerni. Kako Otac. Jer kako po kršćanskoj vjeri ispovijedamo svaku osobu kao Boga. Oca nitko nije učinio. tako Trojstvo u jedinstvu.60 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE držaju. Ni Sina Otac nije učinio. a ipak nisu tri Boga. a ipak nisu tri gospodina. Tako je Otac gospodin. Sin gospodin. A ovo je prava vjera: moramo vjerovati i ispovijedati da je Gospodin naš Isus Krist Sin . Ovo je katolička vjera: Slavimo jednoga Boga u Trojstvu i Trojstvo u jedinstvu bez umnožavanja osoba i bez razdiobe biti (bića). taj će biti zauvijek izgubljen. ne tri Sina. a ipak nisu tri svemoguća nego je jedan svemogući. Tako nisu ni tri nestvorena. želi biti spašen. nestvoren je Sin. Vječan (aeternus) je Otac.

stoljeća. manji od Oca po ljudskoj naravi. A jer je istovremeno Bog i čovjek. Bog i čovjek. Jedan potpuno i čitav. čovjek jer je od biti (stvarnosti) majke rođen u vremenu. odatle će doći suditi žive i mrtve.2. sišao u podzemlje (nad pakao) i treći je dan opet uskrsnuo. pristupljeno 8. do 6. potpuni čovjek. koji su činili zlo. tako je Bog i čovjek samo jedan Krist. imamo i druge obrasce koji se pojavljuju u razdoblju od 4. Tko je vjerno i čvrsto ne čuva i vjeruje. Tako nastaju trojstvene molitvene formule kao što je «Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu» i sl. ući će u vječni život. Ocu jednak u božanstvu. ne može se spasiti. koji se sastoji od razumske duše i čovječjeg tijela.org/nauk. . svemogućeg Oca. a ne samo Bogu Ocu (po Sinu. Jer kako razumska duša i tijelo tvore jednog čovjeka. On je Bog jer je iz Očeve biti (stvarnosti) od vječnosti rođen.2. u Duhu Svetomu). To je katolička vjera.»89 6. koje imaju za cilj istaknuti pravovjerno učenje o Bogu. nego jer je Bog uzeo ljudskost. On je zbog našeg spasenja trpio. uzašao na nebo. 89 http://www. u vječni oganj. ne kao da bi se božanstvo pretvorilo u tjelesnost. Oni koji su činili dobro. tako ipak nisu dva Krista nego jedan Krist. veljače 2007. ne po povećanju bića nego po jedinstvu osobe.katolici. Određene se molitve počinju upućivati i Isusu i Duhu Svetomu. kako je to bilo u ranijoj liturgijskoj praksi.php?action=c_vidi&id=2996. kako bi se potvrdila jednakost svih osoba Trojstva. odnosno o Svetom Trojstvu. Rani liturgijski teološki obrasci Osim navedenih vjeroispovijedanja koja su ušla i u liturgijske tekstove.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 61 Božji. sjedi s desne strane Boga. Kod njegovog ponovnog dolaska svi će ljudi uskrsnuti u svojim tijelima i dati račun o svojim djelima. Potpuni Bog. Jedan pak.

3. počinju se štovati kao relikvije odnosno kao «sv. «Crkva se. Euharistija se sve više počinje shvaćati kao žrtva (otuda i naziv oltar. Liturgija se.).62 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Tako liturgija sve više postaje i izraz pravovjernog štovanja Boga. ulaze poganski elementi koji su bili neprihvatljivi ranom kršćanstvu. Vrijeme progonstva i mučeništva iznjedrilo je mnoge kršćanske mučenike. ali i opasnosti. trgovinama i sl. kao uvijek u razdobljima povećane misijske djelatnosti. kosti. Sve je manje sudjelovanja naroda u samome bogoslužju. Liturgijske stranputice Pokonstantinovo vrijeme donosi Crkvi mnoge pogodnosti. iz katakombi i skrivenih mjesta seli u velike bazilike gdje se gubi zajedništvo predvodnika bogoslužja i naroda. Postaje pravilo graditi crkve na grobovima svetaca mučenika. nadalje. susretala s pitanjem prilagodbe. Posebno je ovakva praksa bila razvijena na Istoku gdje je kasnije nastao ikonostas koji i danas razdvaja oltar od okupljenog naroda. Dolazi i do sve rjeđeg sudjelovanja naroda u euharistiji. koji se počinju štovati i nazivati svetima. kako smo već ustvrdili. pri čemu se oltar i fizički odvaja od mjesta gdje se nalazi narod. dakle s pitanjem koliko može neke oblike poganskih kultnih svečanosti i pobožnosti kristijanizirati i ugraditi u svoje litur- . svećenik i sl. Crkva se djeli na oltarski dio i lađu. Njihova tijela. moći». 6. ili da se barem u oltar ugradi dio njegovih «svetih moći». Mnoge himne i liturgijske molitve sve su više prožete teološkim definicijama Trojstva. te se stvara sve veća podjela klera i laika. Podižu se naime oltarske pregrade na kojima se postavljaju zavjese kako narod ne bi imao pogled na oltar tijekom euharistijske liturgije. Svakako da je ovakva praksa vodila mnogim zlouporabama. Krista i Duha Svetoga. U crkvene svetkovine pa i određena učenja. dijelovi odjeće i sl.

a posebice u kršćanskom bogoslužju. Kult mrtvih zauzima sve više mjesta u kršćanskom nauku. 227. S te strane se javlja niz novih elemenata u njenoj sakramentalnoj liturgiji. sudjelo90 H. Liturgija katekumena i liturgija vjernih U 4. pogani su štovali 25. stoljeću sve se više naglašava euharistijski dio bogoslužja. poganski elementi vezani uz te datume i proslave su ostali prisutni do danas. osobito na području liturgijske reprezentacije i proširenja kalendara kršćanskih svetkovina. 6. Na primjer. u izgradnji kultnih građevina i u liturgijskoj godini. Novi odnos Crkve prema državi i javnosti omogućio je i proizveo također nove oblike.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 63 gijsko područje. No. krsne slave kod pravoslavnih Srba. katekumeni. Zamjena poganskih bogova za kršćanske svece na poseban je način vidljiva u proslavljanju tzv. kojem katekumeni ne samo da ne mogu pristupiti u smislu blagovanja. Crkva je preuzela ovaj datum da bi naglasila Krista kao Nepobjedivo sunce pravde. str. prosinca dan Nepobjedivog sunca. Trebalo je za kršćanske vrijednosti zadobiti pogane koji su se veoma teško odvajali od svojih poganskih običaja. Velika povijest Crkve II. Pripravnici za krštenje. Kršćanski sveci su zamijenili poganske bogove. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. dajući im kršćansko značenje.91 Počinje im se iskazivati molitveno poštovanje. Crkva je iskoristila određene već postojeće blagdane.4./5. 1995. iako je dano novo značenje određenim datumima i običajima. 91 .»90 Prilagodba Crkve na različitim područjima njezinog djelovanja može se promatrati u svjetlu kulturološke prilagodbe. JEDIN. već ne mogu ni fizički sudjelovati u ovome djelu bogoslužja.

286.»93 Pojedini crkveni povjesničari smatraju da je ovakva crkvena praksa bila rigorozna te da je donosila mnoge negativne posljedice pokornicima. JEDIN. str.94 92 93 94 Usp. shizma. krivovjerje. prisustvovati samo službi riječi. teška krađa. str. kao i do sada u javnom bogoslužju formalnom presudom biskupa u stalež pokornika. Nakon toga ih se pozivalo da izađu iz crkve. Liturgija se svela na bogoslužje «svetaca» gdje je «zajedništvo svetih» shvaćano u doslovnom smislu. pobačaj. Augustin nam daje listu grijeha zbog kojih se morala činiti javna pokora. JEDIN. kao i neki katekumen. H.64 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE vali su u prvome djelu bogoslužja u kojem su se čitali te tumačili tekstovi iz Biblije. Velika povijest crkve II.92 «Grešnik koji se vlastitom odlukom otvorio svojemu biskupu ili je njegov prijestup bio javan uvrstio bi se. 285. 285. Usp. dakle. Velika povijest crkve II. ubojstvo. kleveta. smio je. posjećivanje nemoralnih kazališnih predstava.str. JEDIN. H. . no bio je svjestan da će u Crkvi uvijek biti «pšenice i kukolja». u euharistiji nisu mogli sudjelovati niti javni pokornici. pijanstvo. nepomirljiva mržnja. Ova je praksa ostala i danas u istočnoj (pravoslavnoj) liturgiji i naziva se liturgija oglašenih. Velika povijest crkve II . Zajedno s katekumenima. On je disciplinu Crkve stavljao na važno mjesto. Pozitivna je razmišljanja o ovome donio Augustin koji je zbog svojeg pretkršćanskog puta pokazao pomirljiviji stav po ovome pitanju. H. te nije smio prinijeti svoj žrtveni dar niti imati udjela u pričesti. Budući da nije više bio potpuni član crkvene zajednice. To su: idolatrija. preljub.

stoljeća u Aleksandriji. Velika povijest crkve II. Uspostavljaju se određeni blagdani. od kojih su neki već bili prisutni u Crkvi. stoljeću dolazi do formiranja liturgijskog kalendara. što nam govori da je u to vrijeme godišnje slavljenje ovoga blagdana zaživjelo u Crkvi. Bogojavljenje ili Epifanija (od grčke riječi epiphania koja znači očitovanje ili objavljenje) važan je blagdan božićnog vremena. siječnja. Uskrs kao sjećanje na Kristovu slavnu pobjedu nad smrću slavio se od samih početaka kršćanstva. ljubavi prema bližnjima i sl. Atanazije prilikom svog boravka u Rimu. Naime. U ranom razdoblju Crkve. također je u ovome razdoblju uvršten u liturgijski kalen95 96 97 Usp. suzdržavanje od mesa i vina) već se veća važnost daje samodisciplini.95 U 4. Oblikovanje liturgijskog kalendara U 4. pripravnike za krštenje se običavalo krštavati u uskrsnoj noći. str. Sada se ovaj broj dana određuje kao korizmeno vrijeme. 288. H. 240. godine po Kristu nalazi kršćanski običaj da se pred Uskrs posti 40 dana. H.5. prvo kao tjedni blagdan koji se proslavljao svake nedjelje. ili 40 dana posta pred Uskrs. Prve tragove slavljenja ovoga blagdana nalazimo početkom 3. kako bi se objedinila praksa Crkve.str. Već se ranije javlja ideja o 40 dana priprave. JEDIN. razmišljanju o samome sebi i nutarnjoj sabranosti. Usp. stoljeću se uz Uskrs vezuje i dulje razdoblje priprave. Na Istoku je . Sada se različiti blagdani i običaji formiraju u liturgijski kalendar. vježbanja pred Uskrs (Euzebije).96 Vrijeme korizme postaje i vrijeme priprave katekumena za krštenje. Velika povijest crkve I. korizma. Epifanija ili Bogojavljenje97 blagdan koji se proslavlja 6. a zatim kao zasebni godišnji blagdan.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 65 6. vrijeme priprave koje se ne odlikuje samo postom (jedan obrok dnevno./5. Već krajem 2. 300. JEDIN. stoljeća nailazimo na sporove oko termina slavljenja Uskrsa.

stoljeća pouzdano se zna da je Božić i na Istoku i na Zapadu slavljen 25. 2. kako bi narod odvratila od poganstva. Od 21. čudo u Kani Galilejskoj. Krštenje Gospodnje te. (U ranoj se tradiciji ovim blagdanom obilježavalo tri događaja iz Kristovog života: 1. Mitre. a zatim je preuzet i od Zapada. prosinca. Kristovo rođenje odnosno poklon mudraca rođenome Kristu. 3. Ovaj se blagdan prvotno razvio na Istoku. Reformacija nije odbacila ovaj blagdan. Blagdan Kristovog rođenja. Crkvu svoju. Svadba u Kani Galilejskoj). Već smo naglasili kako je ovaj blagdan zamijenio poganski blagdan «Nepobjedivog sunca». prosinca počinje rast Sunca. pa je stoga ovaj blagdan značajan u razumijevanju Kristove Spasiteljske uloge. Postoje dvije pretpostavke zašto se baš 25. dakle od 6. Mudraci s Istoka prvi su pogani koji su se poklonili Kristu. Božić. prosinca. Kristova stvara novi narod od različitih plemena i jezika. Od tada. prosinac izabrao za slavljenje Kristovog rođendana: “Prva se zasniva na pastoralnom načinu djelovanja Rimske Crkve.66 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dar. ne samo Židove već i pogane. Stoga se u tradiciji Rimokatoličke crkve ovaj blagdan naziva i Sveta tri Kralja. Izvorno je ovaj blagdan označavao različite objave Boga. prosinca. godine nalazimo da se u to vrijeme Božić u Rimu slavio 25. Protestantska tradicija je zadržala prvotni naziv Bogojavljenje ili Epifanija. . pa je to bio to bio prvobitni blagdan Isusova rođenja i krštenja. stoljeća Božić se i na Istoku i na Zapadu slavi 25. Krist je došao spasiti sve ljude. U ovom slučaju radilo se o rimskom poganskom blagdanu Natalis Solis Invicti. Na Bogojavljenje. koja je na dane poganskih svečanosti uvodila svoje blagdane. Od 4. čiji je simbol bio Sunce a slavio se 25. Crkva se spominje poklonjenja mudraca s Istoka novorođenom Kristu. Većina protestantskih i reformiranih crkava zadržala ga je u svome liturgijskom kalendaru i ima posebnu službu za ovaj blagdan u liturgijskim knjigama. prosinca. U rimskom spisu Depositio Martyrium iz 354. također dobiva svoj datum i svoje mjesto u liturgijskom kalendaru. Poklonjenje mudraca Kristu. kao što je Isusovo krštenje.

jer bi to značilo nesavršenost. Obje ove pretpostavke svjedoče nam više o simbolici nego o stvarnom datumu Kristova rođenja. na proljetni ekvinocij te da je upravo toga dana umro Krist. odnosno došašće. Mjesto Mitre-pobjednika tame. Vladimir Zagorac. dakle. tako se i uz vrijeme Božića vezuje razdoblje priprave kojeg danas poznajemo kao advent. 12). tj. morao je toga dana započeti i njegov zemaljski život. prosinca. str. te je poganskim običajima dala kršćansku simboliku. Crkva je nakon izlaska iz progonstva počela slaviti rođenje Krista. ožujka. toga je dana uslijedilo Utjelovljenje. Računajući od toga dana 9 mjeseci dolazimo na 25. 174. str. od tada priznate tradicije da je Krist umro 25. Crkva je bila svjesna da će ljudi teško odbaciti stečene poganske tradicije. stoljeću.”99 Općenito se smatra da je prva pretpostavka pravi razlog proslavljanja Božića 25. Krist posvetitelj vremena. Krist posvetitelj vremena. Treba znati da je simbolika u rano kršćansko doba imala zapaženu ulogu. Već kod ranijih kršćanskih pisaca nailazimo na spominjanje predbožićnog razdoblja u kojem se treba postiti i 98 99 Vladimir Zagorac. Polazeći.”98 Ova pretpostavka svjedoči o mudrosti rane crkve prilikom evangeliziranja pogana. 174-175.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 67 svečani blagdan početka novog života u prirodi. kome je kršćanska tradicija primijenila Malahijinu proročku sliku ‘Sunca pravednosti’ (Mal 4. Druga pretpostavka temelji se na vjerovanju koje je bilo rašireno u 3. prosinca. . Kao i uz vrijeme Uskrsa. “To shvaćanje nije podnosilo da bude u računanju Kristova života nekih ostataka. ne dovodeći time u pitanje vjernost kršćanskom učenju. tj. kako je svijet stvoren 25. 2) i ‘svjetla svijeta’ (Iv 8. ožujka.

i Malabarskih kršćana. 100 101 Usp. 289-291. 6. pa spadaju u blagdane povijesti spasenja. stoljeća vidljiva je sve veća razlika u liturgiji Istoka i Zapada. stoljeću jer nisu prihvatili odluke crkvenih sabora u Efezu (431. stoljeću poslije Krista uvođenjem pet tjedana priprave. Istočni kršćani. no advent kakvog danas poznajemo razvio se u 6. Oblikovanje različitih liturgija na Istoku i na Zapadu I prije velikoga raskola Crkve na Istočnu i Zapadnu (1054. Uvod u katoličku liturgiju. ADAM. po uzoru na liturgijski kalendar Staroga zavjeta. A. Apostolske konstitucije s kraja 4.102 U tekstovima iz 4. vezani su uz događanja Kristova spasonosnog života i djelovanja za naše spasenje. a simboliziraju četiri tisućljeća starozavjetnog razdoblja i iščekivanja Mesije. Ona se i danas slavi kod Nestorijanaca. godine). Zagreb: Veritas. Didaskalija. JEDIN. Usp. 1982. KOLARIĆ. Usp. O ovoj liturgiji svjedoče spisi iz 4. Navedene crkve spadaju u grupu Istočnih crkava koje su se odvojile od tada jedinstvene crkve još u 5. propovijedi Ivana Zlatoustog i biskupa Teodora Mopsuestijskog i sl. Na Istoku su u ovome razdoblju poznati sljedeći obredi: Liturgija apostola Istočnih Siraca. i 5 stoljeća kao npr. str. godine).100 Blagdani. Kaldejaca.str. O Istočnim nepravoslavnim crkvama vidi više u: J.6. Od 4. 29.101 Na istoku se također razvija i Zapadnosirska ili Jakovljeva liturgija. H. već su bile vidljive stanovite razlike u organizacijskom kao i u liturgijskom smislu. stoljeća. stoljeću. godine) i Kalcedonu (451. što je kasnije smanjeno na četiri tjedna. koja je u svom razrađenom obliku nastala u 5. Velika povijest crkve II.68 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE pripravljati za Božić. i 5. 102 . koji su se oblikovali u navedenom razdoblju.

Vršac: Eparhijski upravni odbor eparhije Banatske. FUNDULIS. objavljene su sve tri liturgije u: Bizantsko-hrvatski Liturgikon.Liturgija Svetog Bazilija Kapadocijskog iz 4 stoljeća. Na srpskoj jeziku imamo sve liturgije u liturgijskoj knjizi: Služebnik. Beograd: Misionarski i duhovni centar Manastira Hilandara.104 No najraširenije istočne liturgije jesu liturgije bizantskog obreda koje se i danas slave u istočnim pravoslavnim crkvama. Velika povijest crkve II. PAVIĆ. str. Beograd: Sveti arhijerejski sinod.. Libertvil: Bogoslovski fakultet Svetog Save. Liturgika. PAVKOVIĆ. 1961. 1998. A. 107 . JEDIN. 205-239. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve.103 Iz ove se liturgije kasnije razvio koptski (egipatski) i etiopski (abesinski) obred. Liturgija i život. str. 1963. J. D. travnja na blagdan Svetog Marka. Križevci: Biskupski Ordinarijat. 1997. 2005.. 2003.. Liturgija Svetog Bazilija Velikog slavi se svega 10 puta u godini i to prvih pet tjedana korizme. 1999.. 2004. K. 104 105 O istočnim liturgijama vidi više: Pravoslavna liturgika. STANILOJE. za potrebe grkokatoličke crkve.primorska i Skendeijska. O liturgiji. GRGUREVIĆ.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 69 stoljeća spominje se i Markova liturgija. Kraljevo: Eparhijski upravni odbor Eparhije žičke. Markova se liturgija danas kao Ćirilova liturgija služi u Koptskoj crkvi. Kraljevo. 1992..107 103 Vidi prijevod ove liturgije na srpski jezik: Božanska liturgija Svetog apostola Marka. J.I. na Veliki četvrtak i Veliku subotu. u danima pred Božić i Bogojavljenje.. Uvod u sveto bogosluženje. Uvod u pravoslavnu liturgiku. Liturgika (skripta). Srbinje Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog. 1986. N.. 1992. WARE. Pravoslavna crkva. T. Duhovnost i zajednica u pravoslavnoj liturgiji. 278.. H. Zagreb: Glas Koncila. ŠMEMAN. te na blagdan obrezanja Gospodnjeg (Svetoga Bazilija). 106 Na hrvatskom jeziku. Usp. Zagreb: Prosvjeta. Sremski Karlovci: Eparhija Sremska. 1965. Nastala je u Antiohiji a i danas se služi u Aleksandriji 26.105 To su tri liturgije: 106 . Cetinje: Mitropolija Crnogorsko . Liturgika 1. Zagreb: Grkokatoličko sjemenište.

Liturgija Svetog Ivana Zlatoustog koja je svoj sadašnji oblik dobila u 8. u četvrtak petoga tjedna. JEDIN. To je razumijevanje liturgije kako ga zastupaju pogotovo Ivan Krizostom (Zlatousti) i Teodor iz Mopsuestije. Pri tom se kristološke rasprave toga doba zrcale u naglašavanju spasiteljskih djela Otkupitelja i svemoći božanskog Logosa. utorak i četvrtak prvoga tjedna posta. u ponedjeljak.»110 Na Zapadu se mogu pratiti dva osnovna liturgijska tipa: Sjeverno – afričko – rimski u galski. Ona nije sadržavala jedinstvene tekstove već je svaki biskup mogao upotrebljavati vlastite ili tuđe tekstove koji su prije toga prolazili stručnu kontrolu subraće. treba najprije istaknuti njihovo shvaćanje liturgije kao sudjelovanje pri nebeskom bogoslužju anđela.Liturgija pretposvećenih darova. stoljeća. na Blagovijesti. Velika povijest crkve II. na Veliki ponedjeljak. 279.70 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE ./5. liturgijski čini postaju ‘slike i simboli koji posreduju zbilju povijesnog dijela spasenja. Ova je liturgija specifična jer zapravo nema euharistijski kanon već se vjernici pričešćuju darovima koji su ranije posvećeni (od tuda naziv pretposvećenih darova). liturgija postaje svečanim prikazivanjem Kristova svećeničkog djelovanja. Nikada se ne služi subotom i nedjeljom.. Augustin spominje u svojim spisima sjevernoafričku liturgiju. Liturgija pretposvećenih darova služi se u tijeku uskršnjeg posta i to svaku srijedu i petak uskršnjeg posta (korizme). Rimska liturgija se spominje već od 4.109 «Od karakterističnih crta istočnjačkih liturgija. stoljeću. 109 110 . stoljeću. utorak i srijedu. Veliki četvrtak i Veliki petak. str. no oblikovanje liturgijskih tekstova potječe iz kasnijeg razdo108 Liturgija Svetog Ivana Zlatoustog služi se tijekom godine kada se ne služe druge dvije liturgije.108 . H.. koje se dalje razvija do dramatičnih oblikovanja slavlja otajstva. pogotovo uskrsnuća’. kako ih imamo u 4.

Mozarapski ili zapadnogotski obred . Istočno – sirski obred a) Nestorijanski obred b) Kaldejski obred c) Malabarski obred II. godine potisnuti grčki jezik. Obred koji se smatra pretečom Rimskog obreda do 4. sve do 8. galski. Etiopski obred ZAPADNE LITURGIJE 1. se stoljeća služio u Rimu na grčkom jeziku. Kada se govori o rimskom obredu. Zapadno – sirski tip: a) Sirsko – antiohijski obred b) Maronitski obred c) Bizantski obred d) Armenski obred 2. Nije bio obvezan za druge mjesne crkve. valja naglasiti da je on prvenstveno bio u uporabi Crkve u Rimu. sjevernoafrički i mozarabijski. Koptski obred 2. Rimski obred 2. stoljeća. Od spomenutih liturgija nastat će različiti obredi Istoka i Zapada: ISTOČNE LITURGIJE I. U drugim su dijecezama Zapadnog kršćanstva služeni drugi obredi od kojih su najpoznatiji bili milanski (abrozijanski). Antiohijska skupina 1. Abrozijanski obred 3.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 71 blja. a latinski će tek 370. Aleksandrijska skupina 1.

Galski obred 5. 144. stoljeće biti zrelo za reformu Crkve na različitim područjima a napose u liturgijskom smislu. str.»111 Ovakav razvoj liturgije u većoj ili manjoj mjeri nastavit će se i u slijedećem razvoju. Vizantijsko bogoslovlje. Liturgija se obogaćuje teološkim i obrednim sadržajima.. . Keltski obred Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE *** Konstantinovo i pokonstantinovo vrijeme donosi velike i bitne promjene za Crkvu u različitim njenim segmentima pa tako i na području razvoja liturgije. No s druge strane se događa negativno stremljenje . 1985. 111 Dž. kada su počeli da liturgiju služe u ogromnim bazilikama. Stoga će upravo 16. Pravoslavni teolog Meyendorf će ustvrditi: «Zaista je bilo teško sačuvati zajedničarski karakter kršćanskog bogoslužja ili učenja. te kulminirati u srednjem vijeku. Kragujevac: Kalenić. MAJEDNORF.72 4.sve snažnije udaljavanje puka od bogoslužja. Sada je rana kršćanska zajednica transformirana u gomilu nominalnih kršćana... koje su primale po nekoliko tisuća učesnika.

REFORMACIJE 7. Karolinška reforma Spomenuli smo kako je liturgija rimskog obreda izvorno bila liturgija Rimske dijeceze sve do 8. pristupilo se njegovoj temeljitoj reformi. odnosno do liturgijskog pokreta poznatog kao karolinška reforma. Karlo Veliki je u Rimu. – 814. Pipinovog sina i nasljednika.). godine zatražio i dobio kopiju gregorijanskog Pontifikalnog sakramentarija. Iako prihvaćena od većine tadašnjih zapadnih biskupa. Franački kralj Pipin Mali zatražio je oko 760. naći svoje mjesto u tadašnjim zapadnoeuropskim državama.. prigodom posjete papi Adrijanu I. uz određene izmjene. obvezna liturgija cjelokupne Zapadne crkve.RAZVOJ LITURGIJE OD KAROLINŠKE OBNOVE DO 7. godine od pape Pavla I. da mu dostavi kopiju Rimskog sakramentarija. stoljeća.1. Ova je reforma završena u vrijeme Karla Velikog (768. No budući da isti nije zadovoljavao Karla i njegove liturgijske potrebe. Tako će rimska liturgija. U razdoblju koje slijedi nastavit će se razvoj liturgije u teološkom i praktičnom smislu. . kako bi se temeljem njega izvršila liturgijska reforma na teritoriju njegovog kraljevstva. 781. koji je pokazivao veliki interes za liturgijska pitanja. ona još uvijek neće biti propisana. Ova će Pipinova nastojanja dovesti do težnje da se rimski obred proširi po cijeloj tadašnjoj zapadnoj Europi.

To dovodi do prakticiranja «klanjanja presvetom sakramentu». Prvenstveno se to činilo iz praktičnih razloga. dok se kalež vjernicima uskraćuje. Gledanje u hostiju se izjednačavalo i sa samim pričešćivanjem. Pričest se u 12. Razvoj euharistijske teologije i prakse Centrala teološka misao euharistije jest naglasak na stvarnoj Kristovoj nazočnosti u euharistijskom kruhu i vinu te žrtveni karakter mise. Primarni čin mise postaje uzdizanje hostije.2. spasonosni efekt. Tijekom kasnog srednjeg vijeka nastaje i posebno mjesto za čuvanje sakramenta: tabernakul (šator). Od 13. ŠAGI – BUNIĆ. 81-83. Misa se shvaća kao «beskrvna žrtva» po kojoj se iznova Krist na oltaru žrtvuje. Od 12. . stoljeća svećenik počinje dizati posvećenu hostiju.112 Pričest vjernika je bila sve rjeđa. To dovodi do novoga blagdana. Jedan od razloga tomu je što se sve više naglašavala nedostojnost i grješnost vjernika. tako nazvan jer ga se pokrivalo svilom te je ličio na šator. To se teološki opravdava time da se naglašava kako je Krist u potpunosti nazočan i u jednoj i u drugoj prilici. U crkvi se određuje posebno mjesto na kojem se izlaže sakrament. Euharistija u životu crkve kroz povijest. stoljeću u mnogim župama dijeli samo pod jednom prilikom – hostijom. Hostija se polagala u pokaznicu te se nosila u procesiji i pokazivala narodu. J. pred mjestom gdje su se držali posvećeni euharistijski darovi pali se takozvano vječno svjetlo.74 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 7. što je bilo uzrokovano i vjerovanjem da gledanje hostije ima poseban. Oltar se i fizički pregrađuje 112 Usp. T. Oltar se sve više udaljava od vjernika i smješta u dno apside. Corpus Christi (Tijelovo). Stoga je svaka misa istinsko žrtvovanje samoga Krista koju svećenik prinosi na oltaru. godine. koji se u Rimokatoličkoj crkvi slavi od 1264. Svećenici su za vrijeme slavljenja mise okrenuti leđima narodu. str. stoljeća.

Zagreb: Kršćanska sadašnjost. ŠAGI – BUNIĆ.. Pojedini su gradovi imali i do 20% svećenika od ukupnog broja stanovnika. Budući je u nekim mjestima bio veliki broj altarista. 640. «altaristi» koji nisu imali visoku teološku naobrazbu. Smatralo se također da su tihe mise duhovnije bogoslužje u odnosu na pjevanu misu. . a misa se služi nerazumljivim latinskim jezikom Sve je to dakako utjecalo na udaljavanje vjernika od slavljenja zajedničke liturgije. od strane imućnijih ljudi grade i privatne kapele s oltarima.114 No u ovom je razdoblju dobila na svojoj popularnosti. H. Potreba za služenjem misa bila je sve veća a time i za svećenicima. Njihova je jedina zadaća bila služenje jedne mise na dan. Mnogi od tih svećenika su bili tzv. Usp. Neke su crkve pri kraju Srednjeg vijeka imale i 60 oltara. Klerici su živjeli lagodnim životom zahvaljujući shvaćanju da odabrani trebaju svoje vrijeme provoditi u svetoj dužnosti i moliti. Tihe mise su sve više udaljavale laike iz liturgijskog života. stoljeću. Njih je služio samo svećenik kome je pomagao poslužitelj. str. str. Ova se praksa opravdavala time što svećenik ulazi u unutrašnjost same svetinje te da svete riječi treba zaštititi od nepoštivanja. Uvod u katoličku liturgiju. već su bili samo osposobljeni za služenje mise. Usp. to se javila potreba za njenim češćim slavljenjem. JEDIN. J. Euharistija u životu crkve kroz povijest. A. T. 76-77.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 75 od lađe crkve.115 Također se. 114 115 113 Usp. podižu se unutar crkava pomoćni oltari. ADAM. Obzirom da je razumijevanje mise kao prenošenja posebnih blagoslova za žive i mrtve bilo u ovome vremenu razvijeno. a da ih narod treba podupirati svojim prilozima. 1993. koji su i danas vidljivi u mnogim starijim crkvama. Velika povijest crkve III/II.113 Tiha odnosno privatna misa nastaje u 8. 36. str.

Od ranoga njezinoga nastanka. Misala. Od 13. 3.» A. propisi). Kako bi se olakšalo snalaženje u načinu obavljanja bogoslužja. u misal su uvedene rubrike116 pisane crvenom bojom a koje su bile uputa o načinu obavljanja liturgije. kako rimokatoličkim tako i u protestantskim liturgijama. 37. ADAM. Ovdje ćemo spomenuti neke od molitvi i himni koje su se ustalile u srednjovjekovnoj rimskoj liturgiji a koje će u većoj ili manjoj mjeri naći svoje mjesto i u kasnijem razvoju liturgije u protestantskim crkvama. . liturgija se razvijala u dva glavna djela: Uvodni dio odnosno služba riječi te euharistijska služba. nastaju sada malo – pomalo i upute. Uvod u katoličku liturgiju. u tihoj je misi bilo otežavajuće za svećenika da koristi sve navedene liturgijske knjige pa je bilo praktično da se svi najvažniji dijelovi mise nađu u jednoj knjizi. 7. te koji se i danas nalaze u različitim. bez ikakva opisa bogoslužnog toka. Struktura liturgije – himne i molitve Liturgija donekle dobiva svoje uobičajene oblike. iako će sve do Tridentskog sabora vladati sloboda u liturgijskom razvoju. Pojava Misala svakako je imala i svoje praktične razlike. a u ono su se doba zvale ‘Ordines’ (pravila. Antifonal. Misal je objedinio dotadašnje liturgijske knjige: Sakramentarij.76 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Tihe ili privatne mise uzrokovale su pojavu nove liturgijske knjige. Lekcionar i Evangelistar. stoljeća Misal se rasprostranio gotovo u svim rimokatoličkim župama i postaje liturgijska knjiga i za javnu misu. koje bismo danas mogli označiti kao knjižice rubrika ili ceremonija. str. Naime. 116 «Dok su stare rimske liturgijske knjige sadržavale samo tekstove.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 77 Od 5. poglavito od onih koji su učinili teže grijehe. Prva Crkva ove sazive usmjerava na Krista kao svoga božanskoga vladara.. smiluj se! Gospodine smiluj se!» Ovi su zazivi bili poznati još u poganskoj starini i izgovarali su se u počast božanstvu ili vladaru koga se štovalo kao božanstvo. Koji oduzimaš grijehe svijeta. Sine Očev. Blagoslivljamo Te. Slava Bogu na visini) «Slava Bogu na visini! I na zemlji mir ljudima dobre volje. klanjamo Ti se. Uz ispovjednu molitvu izgovarao se i saziv Kyrie (Grčki. pred svima. primi našu molitvu. jektenijama (molitvenim sazivima tijekom liturgije) kao odgovor naroda na svaki molitveni saziv (Gospodi pomiluj = Gospode smiluj se). smiluj nam se. Hvalimo Te. . Koji sje117 118 Usp. Jaganjče Božji. Usp.ispovijedanja grijeha) koje ima svoje korijene u ranoj Crkvi. Zahvaljujemo Ti radi velike slave Tvoje. – 496.) i to na kraju službe riječi da bi se vremenom pomicao na početak. Gospodine Bože. A. Kralju nebeski. Gospodine Sine jedinorođeni. ZAGORAC. stoljeća ulazak klerika u crkvu pratio je Introit (lat. 84. slavimo Te.118 Nakon Kyrie slijedi hvalospjev: Gloria in excelsis Deo (Lat. ADAM. Koji oduzimaš grijehe svijeta. V. Gospodine): «Gospodine smiluj se! Kriste. str. Isuse Kriste.117 Na Istoku se sazivi Kyrie javljaju u tzv. U prvome. uvodnome djelu ustalio se običaj pristupanja oltaru i pokajničkog čina (Confietor . Zagreb: Kršćanska sadašnjost. kada su se grijesi ispovijedali javno. odnosno pjevanje psalma. ulaz). Bože Oče Svemogući. 1998. 154. Uvod u katoličku liturgiju. str. Gospodine Bože. Na Zapadu se ovaj saziv najvjerojatnije javlja u doba pape Gelazija (492. Kristova otajstva.

120 121 . 154. 10-12. 241. U početku se pjevala u jutarnjoj molitvi119 U 6. Od 500. No od 1048. Jer Ti si jedini svet. smiluj nam se. stoljeću je papa Simah prvi puta upotrebljava u božićnoj liturgiji.78 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE diš s desne Ocu. u slavi Boga Oca. Ti si jedini Gospodin. Euharistijski dio bogoslužja započinjao je s euharistijskim kanonom kojemu je temelj Hipolitov obrazac o kojem je također ranije bilo govora: «Svećenik: Gospodin s vama! Zbor: I s duhom tvojim! Svećenik: Gore srca! Zbor: Imamo kod Gospodina! Svećenik: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu! Zbor: Dostojno je i pravedno.121 Nadalje slijede molitve dana.. Časosolov. 2001. ADAM.120 Himna odražava vjeru prve Crkve u Krista kao Kralja. Beograd: Srpska patrijaršija.» Ova je ranokršćanska himna nadahnuta Lk 2. Usp. Leksikon ikonografije. Ti si jedini Svevišnji. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. str. godine se koristi samo u biskupskim misama na nedjelje i blagdane. biblijska čitanja. Na kraju prvog djela bogoslužja pjevao se Credo (lat. vjerujem) odnosno Nicejsko-carigradsko vjeroispovijedanje. Amen. koristi se redovito na svakoj misi i mogu je pjevati svećenici. str. Usp. Isuse Kriste.» 119 Ova se himna i danas pjeva u jutarnjem bogoslužju Istočne crkve. izričući na taj način frontalni stav glede tadašnjeg kulta caru. jedinoga kralja. Sa Svetim Duhom. čitanje evanđelja što se u ovome razdoblju sve činilo na latinskom jeziku. Uvod u katoličku liturgiju. dok su je svećenici mogli pjevati na Uskrs.. A. Usp. 61-62. str.

smiluj nam se. Stoga je ona najznačajnija u euharistijskoj službi. 59. Nakon pjevanja sanctusa. svet Gospodin Bog sabaot. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave. te na hvalbenom uskliku pri Isusovu ulasku u Jeruzalem (Mt 21. 2-6). odnosno spomen na spasenjsko djelo Kristovo.» Ova se himna temelji na Izaijinom viđenju serafina kako pjevaju u čast Bogu (Iz 6. Jaganjče Božji.122 riječi ustanovljenja. Beograd: Manastir Ćelije kod Valjeva. Nakon pričesti pjevala se i litanijska aklamacija Agnus Dei (Lat. «Svet. Vjerojatno potječe iz židovskog bogoslužja. Usp. koji oduzimaš grijehe svijeta. Pjevala se vrijeme lomljenja hostije od strane svećenika. Jaganjče Božji. prilikom Kristovog krštenja na rijeci Jordanu. U li- 122 U Pravoslavnoj se crkvi vjeruje kako se upravo prilikom ove molitve događa pretvorba. str. . smiluj nam se. te anamnezu. koji oduzimaš grijehe svijeta. Hosana u visini. svet. hosana u visini. 1978. Božanstvena liturgija Svetog Jovana Zlatoustog. odnosno izgovaranja Kristovih riječi: «Ovo je tijelo moje… ovo je krv moja…». Jaganjče Božji) «Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta. daruj nam mir» Ova je litanijska aklamacija nastala na temelju Ivanova pozdrava Kristu. Prije pričesti dolazi molitva Očenaš koja je prisutna u najranijim liturgijama.. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 79 Slijedi predslovlje odnosno zahvalna molitva koja prethodi himni Sanctus (lat. 9). svećenik je tiho molio euharistijsku molitvu koja sadrži epiklezu odnosno molitvu sazivanja Duha Svetoga radi pretvorbe kruha i vina u pravo tijelu i pravu krv Kristovu. Svet).

Uz albu se se koristi i cingulum odnosno pojas u obliku špage koji se vezuje oko struka. Razvij liturgijskog ruha i liturgijskih boja Liturgijsko ruho poprima svoje standardne oblike. Štola (naramenica. manipul. dok su je đakoni nosili prekriženu preko prsa (danas je nose ukoso od lijevog ramena prema desnom boku). Sanctusa i sl. Kristova otajstva. te će u srednjem vijeku ono već imati prepoznatljive oblike. 105. V.80 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE turgiju ju je uveo papa Sergije I. 687.123 U kontekstu srednjovjekovne rimske liturgije treba spomenuti i Apologije. za vrijeme pjevanja Gloria. Biskup i svećenik je nose na način da visi s obje strane ramena. U kasnijem razvoju će se i liturgijsko ruho razvijati. 84-85. godine počinje se pjevati tri puta. odnosno bijela duga haljina koju nose svi redovi svećenstva. Bile su to molitve pokorničkog značaja koje je svećenik molio u svim u momentima kada je bio slobodan od drugih tekstova: na početku mise (Confietor). Kazula (casula=kućica) ili misnica (latinski paenula ili planeta) gornji je dio liturgijske odjeće koji se izvodi od starorimske toge. Kasnije je nose đakoni. Osnovna odjeća jest alba (albus=bijel). bila je prvotno svjetovni znak službe. palij i prsten. godine. Od 13. a oko 1000. prezbiteri i biskupi. Kod istočnih kršćana epitrahilj = oko vrata).4. Usp. Ranije smo spomenuli kako su se u Konstantinovom vremenu viši klerici izjednačili s visokim carskim činovnicima i dobivali posebne insignije: štolu. Uz vrat se stavlja naglavnik (amikt) kako bi se pokrio vrat. .. stoljeća nastaje «gotska misnica» koja je bočno 123 124 Leksikon ikonografije. Imala je najprije oblik zvona. ZAGORAC.124 7. preko glave je bila preklopljena i zaogrtala je cijelo tijelo. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Creda. str.

knjiga I. postaje gornjom liturgijskom odjećom đakona. ogrtač) jest svečani plašt koji doseže do zemlje. A. Zagreb: Glas Koncila 2005. smeđa. ŠAŠKO. Dalmatika. 676685. bijela. ljubičastu. U vremenu baroka se sve više skraćuje i ukrašava zlatnom i srebrnom svilom te postaje i umjetnički premdet u obliku kontrabasa.. ljubičasta označava pokoru i koristi se u adventu. stoljeća. 501-502. Opšta crkvena istorija. 126 . I. I. početkom 13. 1912. ŠAŠKO. str.. stoljeću. modra. crnu. Usp.126 No kanon boja ustalio je Papa Inocent III. zelenu. crvenu. 83-84. purpurnu i zlatnu. zelena. ADAM. Liturgijski simbolički govor. O liturgijskoj odjeći u Istočnim crkvama vidi više u: J. No nije bilo jedinstvene prakse niti na Istoku niti na Zapadu po ovom pitanju.125 Liturgijske boje liturgijskog ruha počinju se upotrebljavati u 9. kao na primjer u procesijama i sl. POPOVIĆ.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 81 skraćena. str. purpurna (između ljubičaste i crvene) koristi se u trećoj nedjelji adventa i četvrte nedjelje korizme. koja dobiva ime najvjerojatnije po gornjoj odjeći muškaraca i žena u Dalmaciji krajem 2. str. Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija. i to: bijelu.. crvena označava vatru i krv te se koristi na Duhove i na blagdane mučenika. str. Bijela i zlatna označavaju radost i koriste se na Gospodnje i Bogorodičine blagdane te na blagdane svetaca koji nisu mučenici. a kojega nose biskup i svećenik kod određenih obreda izvan liturgijskog slavlja. crna. a formom je bila slična dalmatici. crna označava žalost i koristi se na misama za mrtve i na Veliki Petak. 449-498. Uvod u katoličku liturgiju. korizmi i na vigilije (noćne službe bdijenja). crvena i grimizna jer su se ove boje smatrale ‘otajstvima i pralikovima’. zelena ozna125 Usp. stoljeća. Pluvijal (kišna kabanica. U karolinško se doba koristilo najvjerojatnije osam boja: zlatna (žuta). Liturgijski simbolički govor.. Tunika je bila gornja odjeća subđakona (red koji se primao prije đakonata a koji je u rimokatoličkoj crkvi dokinut nakon II. vatikansko sabora).

U liturgiju je ulazilo praznovjerje koje su svećenici tolerirali. Dolazi do sve većeg štovanja relikvija i svetačkih moći. ADAM. «Štovanje svetaca i njihovih moći (relikvija). Na primjer.82 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE čava nadu i koristi se u obične nedjelje i dane i tijekom tjedna kad se ne slavi ni jedan svetački blagdan.127 7. vjerujući da je to najvažniji dio liturgije. Pričest je toliko opala da je IV. u Obrednik prodire poplava novih blagoslovina. Osnivaju se bratovštine i niču nove forme pobožnosti. Leksikon ikonografije. Uvod u katoličku liturgiju. A. u tadašnjim procesijama vjernici su dolazili do oltara i ostavljali novac. 379.5. godine) propisao da se pričestiti mora najmanje jednom godišnje. str. Nerazumljivi latinski jezik sprječavao je puk da sudjeluje u bogoslužju i da ga razumije. Liturgija je postala stvar klera.128 U srednjem vijeku dolazi i do sve češćeg čašćenja svetaca koji obogaćuju liturgijski kalendar. često poprima pretjerane forme. pravih i nepravih. lateranski sabor (1215. Svećenik je mogao obaviti misu i bez sudjelovanja naroda. 128 . str. 40. Predreformacijsko stanje Liturgija u predreformacijsko vrijeme postaje sve više individualni ritual svećenika umjesto njene osnovne svrhe. Mučenici i sveci u praktičnoj su pobožnosti uzdizani više i od samoga Boga. zajedničkog slavljenja Gospodnjeg naroda. Vjerovali su da će time kupiti ispunjenje molitava upućenih Bogu ili svecima. Traži se njihova zaštita i blagoslov u uvijek novim oblicima. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Religiozni život postaje sve kom- 127 Usp.

). toga dana ne može umrijeti.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 83 pliciraniji. 76-79. a posebice Marije toliko je bio razvijen da pojedinci nisu znali razlikovati Krista od pojedinoga sveca ili pak Marije. ne smije se s druge strane previdjeti duboka vjera. niti mu se može dogoditi bilo kakvo zlo. Osobito su redovi franjevaca i domini129 130 A. da ne može oslijepiti. Pored svih ovih negativnih primjera.130 To su bile posljedice sada već razvijene teologije o pretvorbi hostije i vina u tijelo i krv Kristovu. Zagreb: Nadbiskupsko duhovno sjemenište. da bi se božansko najdublje iskusilo. st. Mnogi su svoje poglede usmjeravali na hostiju tijekom njenog podizanja u misi nakon «pretvorbe». duhovnost i požrtvovnost širih krugova. Hildegarda iz Bingena (1098.131 Praznovjerju su doprinosili i oni svećenici koji su bili neuki te ni sami nisu shvaćali neke pojmove liturgijskog života. Kult svetaca. Vjerovali su da onaj koji ugleda hostiju.) i Elizabeta iz Schoena (1129. Velika povijest crkve III/II. JEDIN. Usp. V.»129 Pojedinci su lizali prah sa svetačkih grobova i nosili hostije oko vrata kao amajlije. Liturgika. str. Iz toga dakle razaznajemo da su i sami klerici podupirali ovakva praznovjerja. H. Uvod u katoličku liturgiju. – 1179. 1969. Usp.) kritizira propovjednike koji narodu govore da se na dan posjeta misi ne stari. – 1164. 640. U svemu se tome očituje rastuća nesigurnost i mnogostruko nezadovoljstvo. ne stari. str. ZAGORAC. Kao predstavnici spominju se iz 12. 41 Ivan Gerson (umro 1429. str. ADAM. Tomu je potvrdom također onaj smjer pobožnosti koji se naziva mistika. u «vrh duše». kako se toga dana ne može oslijepiti i umrijeti. Bernard iz Clairvauxa (1090. kao vještina uranjanja u najdublji «temelj duše».).. 131 . Od 13 st. valja spomenuti i neka pozitivna kretanja: «Pored takvih žaljenja vrijednih razvoja ukrivo. – 1153.

41. 642-643. Obrazuju se i propovjednici svjetovnog svećenstva. – 1471. JEDIN.) te se proširio po cijeloj zapadnoj Europi. stoljeća došao iz Nizozemske (G. Težili su za produbljenjem pobožnosti i nasljedovanjem Krista. . ADAM. stoljeću radili na teološkoj izobrazbi svojih članova kako bi isti preuzeli zadaću propovijedanja. str. nerazumljiva običnom puku. Usp. 132 133 A.132 Latinska misa. No ona je u mnogim sredinama. nije mogla dati vjernicima potrebnu duhovnu pouku. dominikanci i franjevci. zasigurno će dati protestantska reformacija.133 No bitan naglasak na propovijedanju. mistik i propovjednik pokore + 1384. Propovijed je bila jedini dio liturgije kojega je puk mogao razumjeti. koji je s krajem 14. kako su taj klasični izraz našli u poznatom djelu Tome Kempenca (1379. i 14.. u 13. Uvod u katoličku liturgiju.84 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE kanaca unapređivali mistični pogled toga vremena.. posebice seoskim potpuno zanemarivana.) Imitatio Christi (Nasljeduj Krista)». Velika povijest crkve III/II. posebice u bogoslužju. H. str. Grote. Sličnom je težnjom za duhovnošću bio ispunjen pokret obnove zvan devotio moderna. Mnogi svećenici nisu niti imali temeljnoga znanja da bi mogli održati propovijed koja bi pomogla u duhovnoj izgradnji puka. Stoga su prosjački redovi. a što će svakako utjecati na razvoj propovijedanja i u samoj Rimokatoličkoj crkvi.

tako i na liturgiju. Na razvoj liturgije utjecalo je teološko definiranje Večere Gospodnje i sl. I LITURGIJA rotestantska reformacija je utjecala. Indulgencija). . samo po sebi ni dobro ni zlo. suprotstavio se prodaji oproštajnica (tzv. Za njega su način bogoslužja. liturgijske promjene u reformatora su negdje bile minimalne. Taj se događaj smatra početkom protestantske reformacije. ni zabranjeno ni naređe- 134 Luther. doktor kanonskoga prava. pa tako i liturgijski. zakucavši 95 teza na vrata Wittenberške crkve. Martin Luther134 Luther je bio konzervativan glede izmjena u načinu bogoslužja. Držao je da se može zadržati svaki običaj.1. No budući da reformacija nije bila jedan uniformirani i jedinstveni pokret. – 1546. kako na cjelokupni život Crkve. predmeti «isprazna vanjska stvar». Martin – (1483. crkveno ruho.). kojega Biblija izričito ne zabranjuje.PROTESTANTSKA REFORMACIJA 8. njemački augustinski redovnik. P 8. Godine 1517. molitve. negdje radikalnije.

Na teološkom planu Luther odbacuje učenje o misi kao žrtvi. 2004. 136 135 «. H. . str. on ne želi da ga itko ubuduće žrtvuje. 139 138 Usp. str. U spisu Vom Missbrauch der Messe iz 1521.. odnosno služenja misa za mrtve. Za mladež je i poslije uvođenja «Deudsch Messe» (1526. 69-70.86 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE no. zadržalo svoju valjanost. Luther je kao humanist i pedagog htio zadržati latinski jezik kao element naobrazbe. JEDIN. godine u Wittenbergu se. po čemu je kasnije i sam obred mise dobio naziv. dakako. 74. Dapače.139 Usp. H. Luther se. grčku i hebrejsku misu.) «Formula missae». otpust je. str. JEDIN. shvaćanje mise kao sredstva zadobivanja milosti i sl. Velika povijest crkve IV..» Usp. Velika povijest crkve IV. Usp. str. otpuštati. kad. poput molitava za mrtve. 274.. Velika povijest crkve IV. bi o njemu ovisilo. H.. ŠAGI-BUNIĆ. to znači latinsko bogoslužje. 73. Baalove popine. pod vodstvom Luthera služi misa na njemačkom jeziku.. J. 137 Prema latinskom mittere = slati. Euharistija u životu crkve kroz povijest.136 osim u čitanju biblijskih tekstova i pjevanja. On kaže da se spominjemo njegove žrtve. No od 1523. zalaže za udaljavanje svih onih dijelova bogoslužja koji nisu u skladu s protestantskim reformiranim učenjem. on bi nedjeljom naizmjence služio latinsku. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.137 Luther ne mijenja niti naziv misa138 za bogoslužje. Osobito bi se mladež trebala kroz bogoslužje vježbati u tom jeziku. JEDIN. T.135 Luther u početku nije mijenjao niti latinski jezik. godine Luther piše: «Recite nam vi. gdje stoji napisano da je misa žrtva. Kako ste vi onda tako smioni da od spomena pravite žrtvu. završeno je. vaše žrtvovati znači oskvrnjujuće ponovno razapinjanje». U staro su vrijeme obredi završavali ite missa est = idite. ili gdje je to Krist naučavao da treba žrtvovati kruh i vino? Zar ne čujete? Krist je jednom sama sebe žrtvovao.

već se izgovaraju odmah riječi ustanovljenja. 330-331. ŠAGI-BUNIĆ. 274. Luther definira euharistijsko učenje kao konsupstancijaciji: «Gospodin je u euharistijskom kruhu stvarno prisutan ali bez promjene u substanciji simbola.. a kalež nakon izgovaranja riječi nad vinom.. Luther je 1523. R. Zagreb: MISL. H. Drugo djelo. ne stavljajući nikakav drugi molitveni tekst na to mjesto. Usp. str. Martin Luther. C. Uvod u Teologiju. BAINTON.142 Te godine Luther služi i prvu njemačku misu u Wittenbergu. str. HAMMOND. str. Euharistija u životu crkve kroz povijest. B. a u jesen iste godine objavio je djelo pod nazivom Formula missae et Communionis (oblik mise) za Wittenberšku crkvu. godine objavio kratki spis O uređenju bogoslužja. može se najbolje opisati kao prisutnost stvarnog Krista s nepromijenjenom substancijom kruha.. odnosno definiranje liturgije. Zagreb: Teološki fakultet «Matija Vlačić Ilirik». Usp. J.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 87 Luther također odbacuje učenje o euharistiji kao pretvorbi (transupstancijaciji). 2006.»140 Kako bi pojasnio svoja stajališta o liturgiji.143 Određeno je tako140 141 T. 210. Osijek: Izvori. Za razliku od ovoga učenja. Na tome stojim. Ovo stajalište poznato kao konsupstancijacija (za razliku od transupstancijacije). 1526. život Martina Luthera. kao i zajedništva samih vjernika međusobno. Iz mise se uklanjanja predslovlje. LOHSE. T. Također se obnavlja naglasak rane Crkve na Večeru Gospodnju kao na čin zahvalnosti Bogu i zajedništva s Bogom po Kristu. godine pod nazivom Deutcshe messe (Njemačka misa) bilo je dopunjeno i radikalnije od prethodnoga.141 U njoj definira liturgijski red iz kojega izbacuje iz misnoga kanona sve molitve koje su sadržavale elemente žrtvovanja. 1993. 142 143 . nakon čega slijedi pričest vjernika odnosno davanje hostije odmah nakon izgovaranja riječi nad kruhom. str.102. 2002.

str. Članak 14. H. Tijekom tjedna su bile određene vježbe pjevanja za cijelu zajednicu a preporučivalo se pjevanje u obiteljima po njihovim domovima.. godine.145 U Augsburškom vjeroispovijedanju. Čl.88 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE đer da se misa slavi samo nedjeljom (preko tjedna se održavaju druga bogoslužja. 25. a pjeva se i danas u mnogim protestantskim crkvama. Luther je zadržao oltar. Jedna od njegovih poznatih pjesama je «Eine feste Burg» (Naš Bog je jaka utvrda). godine. LEONAR. Ž.). Čl. 15. i svećeničku odjeću. posebice prigodom Dana reformacije. lipnja 1530. Godine 1524. čl.146 iz 1530. BAINTON. kao i Pavlovskim poslanicama i Otkrivenjem. str.144 Najznačajniji doprinos liturgiji Luther je dao u glazbenom smislu. Opšta istorija protestantizma. Luther je i autor većine pjesama u istoj. Nadahnuta je psalmom 46. Danas je ona službena konfesija Evangeličko-Luteranske crkve po kojoj su evangelici poznati i kao Evangelici Augsburške vjeroispovijesti. 145 146 Usp. U članku 10. govori se o uspostavljanju službe poučavanja i dijeljenja sakramenata. 337. definira da propovijedati i dijeliti sakramente mogu samo oni koji su ispravno na tu službu pozvani. život Martina Luthera. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. 22 govori o sakramentu Večere Gospodnje pod obje prilike. prvi tom. Na tome stojim. 5. Evangelički su knezovi predali ovu konfesiju caru Karlu V. E. Naj144 Usp. govori o potrebi održavanja crkvenih obreda prilikom blagdana i određenih svetkovina. poput sastanaka podučavanja i sl. Za svoga je života Luther napisao trideset i sedam crkvenih pjesama te brojne i komponirao. 104. na augsburškom saboru. definira se učenje o Večeri Gospodnjoj kao stvarnoj Kristovoj prisutnosti. . objavljena je zborska pjesmarica s Lutherovim predgovorom. svijeće. no ustvrđuje se da takvi obredi nisu neophodni za spasenje. R. 2002. Augsburška konfesija – Vjeroispovijedanje koje je pod nazivom Confesio augustana sastavio Philip Melanchthon. Time je želio sačuvati tradicionalni karakter liturgije. ukrase.

«. str. One su dodane radi upućivanja ljudi jer ceremonije su potrebne pogotovo stoga da bi se naučili neuki. 90. Pavao je propisao da bi se u crkvi trebao upotrebljavati jezik koji će ljudi razumjeti. a ne kroz vjeru. posvećen je misi.Pismo nas isto tako uči da smo mi pred Bogom opravdani vjerom u Isusa Krista. iako su znali za ovakve radnje nisu na vrijeme zaustavili iste. čl.. ako misa oduzima grijehe živih i mrtvih samim vanjskim činom.»148 Nadalje se govori o slavljenju Večere Gospodnje svakoga «Svetoga dana» odnosno nedjelje i blagdana. 148 . 93. misa je među nama zadržana i slavi se s najvećim poštovanjem. koje se često puta slavilo bez sudjelovanja naroda pa i drugih klerika. str. Zapravo. Stoga.. a protiv svakodnevnog služenja euharistije. Evangelička crkva u RH.. Također se govori protiv žrtvenog karaktera i posredničkog karaktera mise (služenja mise za žive i mrtve). Ali Pismo nam to ne dopušta. Gotovo sve običajne ceremonije isto su tako zadržane. 147 Augsburška konfesija. «Naše su crkve lažno optužene za ukidanje mise.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 89 duži članak Augsburškog vjeroispovijedanja. suvremeno čitanje. ukazujući na činjenicu da biskupi. Augsburška konfesija. osim one da se njemačke pjesme slavljenja tu i tamo ubacuju među latinske dijelove pjesama. opravdanje dolazi kroz djelovanje mise. suvremeno čitanje. 24...»147 Nadalje se govori o zlouporabama mise u smislu da su sredstvo svećeničkog dohotka.

svećeničku odjeću pa čak i orgulje iz crkava. 147-148. služila se sve do 1525. Philadelphia: Fortress Press. godine. Prije «Slava Bogu na visini» čitao se tekst iz poslanice a 149 Zwingli Urlich (1484. godine da se iz crkava uklone slike i kipovi «kako bi se udovoljilo Božjoj riječi»150 Latinska misa. godine kao vojni kapelan. 135. Liturgies of the Western Church. str. JEDIN.2. uz izostavljanje dijelova koji govore o žrtvi. a koje završavaju s Očenašem i Zdravomarijom ali samo do dijela «I blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus». No promjene u Zürichu su se događale postupno. 1985. godine. svijećnjake. Gradsko je vijeće donijelo odluku 15. Slijedi zahvalna molitva. Umro je u bitci kod Kappela 1531. U Liturgiji riječi nalazi se nekoliko uvodnih molitava.). Odbacio je žrtveni karakter euharistije te se zalagao za ukidanjem mise i uvođenjem službe Večere Gospodnje. THOMSON. Smatrao je da Sveto pismo mora određivati sve postupke glede bogoslužja. Velika povijest crkve IV. Nije bilo sudjelovanja naroda u zajedničkim liturgijskim tekstovima (poput litanijskih molitava i sl. psalam izgovarao naizmjenično od strane muškaraca i žena. . molitveni dio je izostavljen. H.. – 1531. zajednička ispovijed grijeha te otpust. koje je najvjerojatnije sam Zwingli sačinio.151 U obredu Večere Gospodnje se «Slava Bogu na visini». Usp. Uklonio je oltar. Te je godine Zwingli priredio liturgiju Riječi i obred Večere Gospodnje. Prvo Zwinglijevo djelo o liturgiji bilo je «Napad na kanon mise» iz 1523. Drugi. Djelovao u Zürichu.)– Švicarski reformator. Urlich Zwingli149 Švicarski reformator Urlich Zwingli imao je mnogo radikalnija stajališta od Luthera po pitanju liturgije kao i po pitanju shvaćanja Večere Gospodnje. Pjevati su se mogli samo psalmi. str. «Apostolsko vjerovanje» i 112. lipnja 1524.90 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 8. B. slike. Zalagao se za jednostavnost. 150 151 Usp.

Pored ostaloga. GABLER. Poslije čitanja evanđelja lektor je ljubio knjigu i izgovarao riječi: «Slava i hvala Bogu. godine uspostavio i red bogoslužja. 155 .. LEONAR. smatrajući da je Večera puko sjećanje na žrtvu Isusa Krista. William (1489. Po evanđeoskim riječima bili oprošteni svi naši grijesi». str. Liturgies of the Western Church.. Umjesto oltara.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 91 nakon «Slave» tekst iz evanđelja. 8. zahvalna molitva pastora te otpust. niti raspela.1565. Opšta istorija protestantizma. B. Farel je oko 1524. 125-139. Slijedilo je «Apostolsko vjerovanje» te molitva Očenaš i molitva pastora. Usp. str. 149-156. THOMPSON. Zwingli je uklonio i svećeničko misno ruho iz bogoslužja. William Farel155 Prije nego je Jean Calvin došao u Ženeveu.3. Nakon toga slijedi psalam 112. His Life and Work. 133. zadržavajući samo crni akademski talar. dakle samo komemoracija.153 Glede značenja euharistije. Huldrych Zwingli. prvi tom. Farel. E. 1986.152 Večera Gospodnja se obavljala svega četiri puta godišnje: Na Uskrs. U Farelovoj liturgiji vidljiv je utjecaj Zwinglijeve re152 153 154 Usp.) – Francuski reformator koji je djelovao u Ženevi. Duhove. Ž. obično se u sredini crkve nalazio običan stol odnosno stol Gospodnji na kome nije bilo niti svijeća. u rujnu te na Božić.154 Bogoslužni prostor bio je jednostavan. On je angažirao Jeana Calvina da u Ženevi organizira Reformiranu crkvu. tamo je djelovao reformator William (negdje se navodi i kao Gulliamo) Farel. Zwingli je odbacio i rimokatoličko učenje o transupstancijaciji i Lutherovo učenje o konsupstancijaciji. Nakon toga slijede riječi ustanovljenja Večere Gospodnje te blagovanje kruha i vina. U. str. Philadelphia: Forter Press.

Bogoslužje je jednostavno bilo «slušanje riječi Božje» što je i bio naslov Farelove liturgije. Litrugija je zapravo bila služba riječi. Umjesto glazbe. Pozivna molitva Očenaš Objavljivanje Riječi Zakon Božji (Deset zapovijedi) Ispovijed grijeha Apostolsko vjerovanje Molitva posredovanja VEČERA GOSPODNJA Exhortacija (bodrenje-nagovor) Poziv Samoispitivanje Exkomunikacija (isključenje) Ispovijed i Očenaš Credo . Farel je uveo antifonsko izgovaranje biblijskih tekstova i Vjerovanja od strane zajednice. «Gore srca») Pričest . dok se Večera Gospodnja održavala samo određenim prigodama.92 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE formacije. kada se narod Božji sabere da sluša Riječ Božju. Farelova liturgija nije imala nikakvu drugu glazbu osim pjevanja psalama na narodnom jeziku.Vjerovanje Navještaj oproštenja grijeha Riječi ustanovljenja Sursum Corda (lat. Farelova liturgija imala je slijedeće dijelove: Način održavanja propovjedi.

jutarnje bogoslužje održavalo se u svim župnim crkvama ujutro u 5 sati zimi odnosno u 4 sata ujutro ljeti. Radi na pomirenju Luthera i Zwinglija kao i protestanata i katolika. Bucerovo bogoslužje Večere Gospodnje ili Mise i propovjedi bilo je pojednostavljena liturgija koja je odbacila mnoge elemente uobičajene tadašnje rimske mise. Drugo se bogoslužje (odnosno propovijed). Introduction to the Reformed Tradition. i radio na reformaciji u Strasbourgu. Nakon toga je slijedila tiha molitva koju je pastor završavao kolektom (molitvom) i blagoslovom. održavalo u 8 sati ujutro u katedrali. Martin (1491. Večernja propovijed se održavala u katedrali u 4 sata poslije podne ljeti odnosno 3 sata poslije podne zimi. LEITH. str.156 8. J. 178-180. Na blagdane kao što je Božić. vjerovanje o poslušnost Riječi Božjoj.) – Njemački teolog reformacije. Veliki Petak. – 1552. Jutarnje bogoslužje je započinjalo zajedničkim ispovijedanjem grijeha te ohrabrenjem iz Božje riječi. treba se održavati bogoslužje 156 Usp. Prihvatio Lutherovu nauku 1518. Martin Bucer157 Martin Bucer uređuje liturgiju u Strassbourgu 1539. 1977.4. Farelov oblik bogoslužja imao je u kasnijem razvoju reformiranog kršćanstva više utjecaja na kreiranje liturgije od Calvinovog. Red bogoslužja je propisivao da se imaju održati tri propovjedi svakoga dana. . Uzašašće i sl. prebjegao u Englesku gdje je pomagao Thomasu Cranmeru u reformiranju Anglikanske crkve. No i Farelovo i Calvinovo bogoslužje pozivaju na slušanje.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 93 Popričesna molitva (molitva zahvalnosti). 157 Bucer. godine. Ulmu i Kölnu. H. Godine 1548. a da se drugim danima treba raditi jer je tako zapovjeđeno. Atlanta: John Press. Bucerova liturgija u svojim uvodnim napomenama ukazuje da se ima svetkovati samo nedjelja kao sveti dan.. Prvo.

i daj mu vječitu slavu i hvalu!». Bogoslužje je započinjalo zajedničkim ispovijedanjem grijeha te navještaja oproštenja grijeha. Pastor bi stao za stol Gospodnji te rekao: «Gospodin s vama. str. U župnim se crkvama Večera Gospodnja slavila jedanput mjesečno dok se u katedrali slavila svake nedjelje. Prije nego je davao kruh i kalež vjernicima. THOMPSON. Liturgies of the Western Churc. B. . oko 6 sati ujutro narod se okupljano u župnim crkvama. Na kraju je pastor uputio vjernicima Aronov blagoslov.158 158 Usp. Nakon toga se pjevao psalam ili Kyrie eleison odnosno Gloria in excelsis Deo. 167-181. Slijedila je poduža molitva koja se završavala zajedničkim moljenjem Očenaša. Nakon molitve pastor je izgovarao riječi ustanovljenja nakon čega je izgovarao riječi: «Vjeruj u Gospodina. Nakon propovjedi pjevalo se Apostolsko vjerovanje te. pastor je izgovarao: «Sjećaj se. Slijedila je kratka molitva pastora za blagoslov propovijedi. Nakon toga. Pastor je prilazio stolu Gospodnjem koji se nalazio bliže narodu.94 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE ali se ne treba suzdržavati od fizičkih poslova. vjeruj i objavi da je Krist Gospodin umro za tebe». kako bi narod mogao čuti i razumjeti njegove riječi. Nedjeljno bogoslužje je započinjalo s uobičajenom spomenutom jutarnjom molitvom. Pastor je odlazio na propovjedaonicu te čitao tekst evanđelja (nedjeljom se preporučivalo da se propovijeda iz evanđelja a radnim se danima propovijedalo i iz drugih biblijskih knjiga) i propovijedao. Na kraju propovijedi pastor je objasnio zajednici značenje Večere Gospodnje i ohrabrio ih da je održavaju. Nakon toga je zajednica pjevala određenu pjesmu ili psalam te je slijedila zahvalna molitva pastora. Pomolimo se». Nakon molitve zajednica je pjevala psalam. obzirom na prigodu određena pjesma ili psalam.

sastavio je liturgiju162 u kojoj je posebno bila naglašena propovijed kao središnjica protestantskog bogoslužja i pjevanje psalama.. kako smo naglasili. Istorija reformacije. Jean (1509. euharistija je bila uzvišeni dio bogoslužja.160 Calvin se s Lutherom slaže da je propovijed središnjica bogoslužja. Osnove evanđeoske teologije 2. Po njemu se pripadnici reformiranih crkava nazivaju i kalvinisti a pojam kalvinizam uvriježio se za teološki smjer koji je temeljen na Calvinovom učenju i koji je prisutan u različitim protestantskim crkvama. prešao na protestantizam. str. Novi Sad: Dobra Vest. predodređenje. Ž. LEONAR. Calvinovo bogoslužje imalo je slijedeće dijelove: Stihovi Pisma: «Pomoć je naša u imenu Gospodina. Liturgies of the Western Church. Opšta istorija protestantizma. Novi Sad.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 95 8. 185-224. BLOESCH. Za Calvina. Usp. 304. str. Djelovao u Ženevi gdje je organizirao Reformiranu crkvu po prezbiterijanskom modelu.. prvi tom. udaljujući se na taj način od luteranskog bogoslužja koje je. G..-1564. Značajke njegova naučavanja su apsolutna suverenost Božja. ali se može obavljati samo u kontekstu propovijedane Riječi. Dobra Vest. 104. E. ČEDVIK. B. 162 161 160 Usp.) – Švicarski reformator francuskog podrijetla. Godine 1533. kao i za Luthera. . str. koji je stvorio nebo i zemlju» Ispovijed grijeha Stihovi iz Pisma Objava odrješenja grijeha Dekalog (prvih četiri zapovijedi) Molitva 159 Calvin. 1986. D.161 Calvin je 1545. THOMSON. O. 1989. Jean Calvin159 Uređujući bogoslužje.5. zadržalo određene tradicionalne liturgijske elemente. Usp. 93. str. prezbiterijalno ustrojstvo crkve i sl. Calvin odbacuje liturgijski rimski obred.

jer ih nije bilo. Tko je bio Jean Calvin (Kratak prikaz života i vjerovanja Jeana Calvina). sa završetkom Očenaša Riječi ustanovljenja Exhortacija i pristupanje Stolu Riječi odrješenja i pričest s kruhom i vinom Psalam Molitva zahvalnosti Nunc Dimittis (Šimunova molitva u Lk 2. str. PARKER. usvojio sam strassbourški oblik i posudio najveći dio od njega. MILIĆ. «Što se tiče nedjeljnih molitava. Nisam mogao uzeti nikakve druge molitve iz njega. 29-32) Aronov blagoslov Calvin će u govoru na samrtnoj postelji sam posvjedočiti da se vodio Strassbourškom liturgijom u sastavljanju svoje. Prijevod teksta u: J. 2003. H. .»163 163 Usp. T.96 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Dekalog (ostalih šest zapovijedi) Psalam po Ženevskoj formi Molitva prosvjetljenja (prije čitanja Svetog Pisma) Biblijsko čitanje i propovijed Velika zastupnička molitva i parafraza molitve Očenaš Apostolsko vjerovanje Priprema za kruh i vino Molitva za dostojno primanje Večere Gospodnje. 155.. str. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH. 41. John Calvin: A Biography. već sam sve uzeo iz Pisma. L.

str. 16. ROBINSON. «Ekspozitorsko propovijedanje je prenošenje biblijskog koncepta izvedenog iz povijesnog. (ed. Biblijsko propovijedanje. Calvin se isticao ekspozitosrkim propovijedanjem. 164 . Ostatak zapovijedi je bio pjevan dok bi duhovnik ulazio u propovjedaonicu.. Sina i Svetog Duha. zajednica je pjevala psalam i propovjednik bi molio nepripravljenu molitvu. stih po stih. 1994. Nashville. 300. W. ‘) je vodila u dugačku molitvu koja je započinjala ‘Svemogući Bože. Webber). volume 2. ti si obećao da ćeš čuti naše molbe Usp. H. . gramatičkog i literarnog proučavanja jednog odlomka Pisma u njegovom kontekstu i provedenog kroz ta proučavanja. proglašavam otpuštenje grijeha u ime Oca. zatim proglašavajući otpuštenje grijeha u obliku: ‘Svima onima koji se na ovaj način kaju i traže Isusa Krista za svoje spasenje.. No prije nego bi počela propovijed. Nakon propovijedi nepripravljena zazivajuća molitva (koja je za Calvina počinjala: ‘Padnimo sada pred veličanstvom našeg Boga. L.» H. nebeski Oče. 1997. Propovijed je započeo propisanom molitvom koja bi vodila u Očenaš.’ Nakon toga zajednica je pjevala prve četiri zapovijedi i duhovnik se molio da ti zakoni budu ‘upisani u našim srcima tako da možemo tražiti samo da ti služimo i da ti budemo poslušni’. Robert E.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 97 Središnjica Calvinove liturgije jest propovijed. Twenty Centuries of Christian Worship. moleći ga da milost ne samo nama već također i svim ljudima i narodima zemlje . kojeg Duh Sveti najprije primjenjuje na osobu i iskustvo propovjednika a zatim kroz njega na slušatelje. Amen. Tennessee: Star Song Publishing group. Parker opisuje bogoslužje kako ga je Calvin propisao i obavljao: “Duhovnik bi počeo propisanom ispovijedi grijeha u ime zajednice. . Zagreb: Susret.164 Sustavno je propovijedao na temelju biblijskih knjiga o čemu svjedoče mnoge njegove propovijedi i komentari Svetoga pisma. str. The Complete Library of Christian Worship. T. dodajući neke stihove Pisma kako mu se činilo odgovarajućim.

protestant. Ovaj je psaltir sadržavao svega 19. Psaltir je prevođen na mnoge jezike tadašnje Europe. 172-178 .98 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE koje ti donosimo u ime tvog sina Isusa Krista. nakon pjevanja još jednog psalma. Grand Rapids. The New International Dictionary of the Christian Church. priredio i izdao psalme za pjevanje godine 1539.str. Calvin je preveo. pastore i crkvu. ljubljenog. Clement Marot166 i Theodor Beza167 proširili su ovaj psaltir na 101 psalam te ga objavili 1562. Clement Marot (1497. 633. za one koji su u bolesti i posebno za progonjene pod papinstvom. L. služba je bila kratka. Francuski. a Calvin ga uvodi po ugledu na bogoslužje u Strassbourgu. PARKER. str. 168 Usp. H.). godine. 167 Beza.”165 Glede reformiranog bogoslužjа značajno je spomenuti uvođenje zajedničkog pjevanja psalama. Beza je preuzeo vodstvo Reformirane crkve u Ženevi. i. 86-87. Theodor (1519. John Calvin: A Biography.-1544. zauzimajući manje od četvrt sata. otpustio zajednicu Aronovim blagoslovom. 1974. The New International Dictionary of the Christian Church. koji se. str. humanista i pjesnik. str. Michigan: Zondervan Publishing House. Pjevanje psalama postaje značajka reformiranog bogoslužja. Usp. J. prilikom bla- 165 166 T. za spasenje svih ljudi. Naučavao je “duhovnu nazočnost” Krista. psalama.) bio je pravnik kao i Calvin. 126. Introduction to the Reformed Tradition. Usp. i za spasenje i posvećenje naših duša. Osim pjevanja i propovijedi.168 Po pitanju euharistije Calvin odbacuje rimokatoličku doktrinu transupstancijacije te Zwinglijevsku doktrinu komemoracije zauzimajući srednji stav između Luthera i Zwinglija. LEITH. H. Nakon Calvinove smrti. Duhovnik je zatim dao kratko objašnjenje Očenaša.-1605. našeg Gospodina’ i molimo za vladare. a osim reformiranih koristili su ga i luterani pa i rimokatolici.

str.173 no ta nastojanja Calvin nije uspio realizirati. Ženeva je prihatila Zwinglijevu praksu. KALVIN. . Nastanak i učvršćenje reformacije. te se Večera Gospodnja slavila šest puta godišnje. i sl. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje iz 1566. godine174 u 22. U navedenom vjeroispovijedanju se potiču vjernici.KALVIN..Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 99 govanja euharistije. vjerom prima od strane vjerujućih. Ž. godine no nju je Druga helvetska konfesija potisnula. odnosno način na koji vjernik dolazi u dodir s Kristovom supstancijom.171 Tadašnji običaj Rimske crkve da se pričešćuje jednom godišnje.str. 172 173 174 Helvetska konfesija – Ili Drugo helvetsko vjeroispovijedanje. 170 171 Usp. Ova je konfesija prihvaćena kao standard vjerovanja u Reformiranim crkvama u Švicarskoj. Ž. str. Ž. Calvin napada kao «đavolju izmišljotinu»172 Calvin se. Euharistija. barem jednom tjedno (nedjeljom). Nauk hrišćanske vere. Calvin Origins and Development of His Religious Thought.170 Sjedinjenje (pričest) Krista i vjernika u euharistiji događa se samo po Duhu Svetome. Hrvatskoj. zalagao za često slavljenje Večere Gospodnje. Ž. DELIMO. ona su oruđa i znaci. Osim Druge Helvetske konfesije poznata je i Prva Helvetska konfesija iz 1536. F. da pored svojeg osobnog čita169 Usp. Usp. poglavlju govori o crkvenim sastancima. Mađarskoj. KALVIN. godine. Ž. Nauk hrišćanske vere. već sudjelovanje u Kristovu životu. Novi Sad: Knjižarnica Zorana Stojanovića. Usp. 329-355. Nauk hrišćanske vere. Usp. WENDEL. niti materijalno primanje Kristova tijela. 484. str. str. Supstancija ne treba razumjeti doslovno Kristovo tijelo već bit Kristove ljudske prirode. 483. odnosno pričest nije samo puka komemorativna ceremonija. za razliku od Zwinglija. 1996. 161. Nauk hrišćanske vere.KALVIN. 464-498. 474.169 Iako se niti u jednom trenutku kruh i vino ne pretvaraju u pravo tijelo i krv Kristovu. Kalvinističko vjeroispovijedanje iz 1566.

Skupocjenu odjeću (najvjerojatnije svećeničku liturgijsku odjeću) treba ukloniti iz crkava a jezik bogoslužja treba biti razumljiv svim okupljenima. Okupljališta vjernika moraju biti pristojne i prostrane zgrade ili hramovi iz kojih treba ukloniti sve neprimjereno. ili bar da možemo otići. tako i kod javnih molitava. str. 186.»176 Drugo helvetsko vjeroispovijedanje u 23. 176 . Zato je potrebno da se propovjednici pridržavaju neke mjere. dok je inače. ukazujući na potrebu jednostavnog pjevanja a protiv gregorijanskih napjeva. Takva su mjesta sveta i prema njima se treba ponašati s poštovanjem jer u njima boravi Bog i Njegovi sveti anđeli. Heidelberški katekizam. 175 Heidelberški katekizam. Takvima se propovijed čini predugom. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje.. dovoljno kratka.175 U 23. poglavlju se govori i o potrebi organiziranja bogoslužja: «Kao sa svime. poglavlju govori i o crkvenom pjevanju. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje.100 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nja Biblije sudjeluju i na zajedničkim bogoslužjima koja moraju biti javna. Osijek: Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj i Reformirani teološki institut. str. 167. mora se uspostaviti standard da ne bi postale preduge i zamarajuće. Veći dio bogoslužja treba biti evanđeosko poučavanje i treba paziti da se crkvu ne optereti predugim molitvama kako članovi crkve ne bi za vrijeme propovijedanja evanđelja razmišljali: bar da je već gotovo. osim u vrijeme progonstva. 2000.

propisnika o obredima i sl. http://justus.179 priredio je 1548. Nakon njegove smrti. Anglikanska crkva prihvaća protestantizam. osnivač anglikanske crkve.180 Cranmer je priredio i prijevod liturgije i obreda na engleski jezik te ih objavio u jednoj knjizi Book of Common Prayer. Glavne su mu značajke bile: 177 Anglikanci – pripadnici Engleske nacionalne crkve koju je Henrik VIII. Usp. te sebe proglasio vrhovnim poglavarom Engleske crkve.. Anglikanske crkve izvan Engleske nazivaju se i Episkopalne crkve (po episkopalnom ustrojstvu crkvenog upravljanja). Vjeroispovijest Anglikanske crkve definirana je u Trideset i devet članaka vjere iz 1563. Stoga je za vrijeme Henrika VIII. Anglikanska crkva177 Kralj Henrik VIII.) – Prvi nadbiskup neovisne Anglikanske crkve od Rima. 178 179 180 . godine proglasio samostalnom.anglican.178 Protestantski utjecaj na Englesku crkvu pa tako i na liturgiju zbit će se tek nakon smrti Henrika VIII. 59. pristupljeno 18. THOMSON. – 1665. Djelovao na uvođenju protestantskog nauka u Anglikanskoj crkvi. poput brevijara. Novi Sad: Baptistička teološka škola. godine. Thomas (1489. 1534. Zaslužan za reformiranje Anglikanske crkve bio je Canterburyjski nadbiskup Thomas Cranmer. za vrijeme vladanja Edwarda VI. Thomas Cranmer.. godine. Ovaj je obrednik tiskan prvi puta u listopadu 1549. nije bio sklon liturgijskim promjenama.org/resources/bcp/Communion_1548. Obrednik je sadržavao sažetak više liturgijskih knjiga koje su u to vrijeme bile opširne i komplicirane. A. «u pitanjima obreda engleska crkva neprekidno primjenjivala srednjovjekovno bogoslužje. godine prvi liturgijski tekst na engleskom jeziku pod nazivom The Order of the Communion (red pričesti). str.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 101 8. misala. s nekoliko sitnijih promjena». 1986. Nadbiskup Canterburya.htm. Cranmer. Crkvena povijest 3. veljače 2007. 6.

Stoga je u obredniku ostala i vjernost starim obredima i ceremonijama. str.po prvi put su. . LEONAR.” ili “Use of Sarum. . Opšta istorija protestantizma. . prvi tom. Sarum liturgija. godine odnosno njemačku misu iz 1526. nakon nekoliko stoljeća sve službe bile na narodnom jeziku. U 13.” jest liturgijski obred koji se koristio u katedrali u Salisbury. bio je pojednostavljen u knjizi kojom se svaki obrazovni član crkve mogao poslužiti. 61.181 Obrednik je iz euharistijske molitve uklonio obilježja žrtve i u mnogo čemu je sličio na Lutherovu latinsku misu iz 1523. Ž.183 Sastavio je jutarnje i večernje bogoslužje koristeći srednjovjekovne brevijare.102 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE . E.182 Thomas Cranmer je koristio srednjovjekovne istočne i zapadne liturgije u pripremi obrednika. nasuprot Zwinglijevom uvjerenju da Sveto pismo mora propisivati svaku gestu. Usp. str. u kojem se u prošlosti mogao snalaziti samo stručnjak. No. “Sarum Rite. Crkvena povijest 3.Engleska je crkva prvi put dobila bogoslužje koje je bilo isto za cijelu zemlju. THOMSON. . posebice kod posvećenja pričesti. u obredniku je vidljivo i Cranmerovo visoko obrazovanje koje je određene dijelove liturgije «pretvo- 181 182 183 Usp. stoljeću postala je standard za mnoge engleske katedrale.složeni sustav liturgijskih knjiga. 450. Stoga je obrednik odražavao Lutherovu teologiju i praksu. godine. Također je vidljiv Lutherov stav da običaje treba promijeniti tamo gdje Sveto pismo to zahtjeva. posebice liturgiju Sarum.služba se donekle uređivala pod utjecajem reformacijske misli. Koristio je također srednjovjekovne molitve. A. u južnoj Engleskoj u kasnom srednjem vijeku.

Cranmer je već prije izdanja prvoga obrednika prihvatio teologiju švicarskih reformatora (kalvinista) o euharistiji. više je bio pod utjecajem reformatora nego li prvo izdanje. E. govori o duhovnim službenicima koji jedini mogu obavljati službu riječi i sakramenata (anglikanska je tradicija zadržala episkopalno ustrojstvo pa samim time i tri stupnja svećeničkog reda. ČEDVIG. Trideset i devet članaka vjere Anglikanske crkve (Articles of Religion) iz 1563. Uklonjen je svaki ostatak veze sa misnom žrtvom.. str. Usp. pristupljeno 18. i hrani se njime s vjerom u srcu i sa zahvalnošću». đakonsko. htm. str.185 To se može vidjeti iz rečenice svećenika prilikom davanja pričesti: U obredniku iz 1549. istovremeno istančane i jednostavne liturgijske proze i poezije». Ž. Neki vanjski oblici bogoslužja. veljače 2007. godine svećenik je izgovarao riječi: «Tijelo našega Gospodina Isusa Krista koje se predalo za tebe. Istorija reformacije. 184 185 186 O. čuvalo tvoje tijelo i dušu za život vječni». 1986. Naime. godine. ostali su vjerni staroj tradiciji.184 Drugo izdanje Book of Common Prayer. godine ove riječi glase: «Uzmi i jedi ovo na sjećanje da je Krist umro za tebe. Bitne se promjene događaju u euharistijskoj službi. poput svećeničkog ruha i sl. godine u članku 23.anglican. no obred je u velikoj mjeri pojednostavljen.anglican.veljače 2007.org/resources/bcp/1552/BCP_1552. 87.. Euharistija poprima kalvinističko razumijevanje.186 U obredniku iz 1552.org/resources/bcp/1549/Communion_1549.htm. http://justus. koje je Parlament izglasao 14. http://justus. LEONAR. prvi tom. Usp.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 103 rilo u dragulje.187 Oltar je nazvan stolom Gospodnjim. no zadržao se termin svećenik kao i klečanje kod primanja pričesti. Usp. Novi Sad: Dobra vest. travnja 1552. 452. 187 . Opšta istorija protestantizma. pristupljeno 18.

JEDIN. str. Crkve moraju biti dolično uređene. Službenici su pastori. govori se o jeziku bogoslužja. Velika povijest crkve IV. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH. – 1572. vjeroispovijedanje anglikanske crkve.190 Večera Gospodnja se treba obavljati četiri puta godišnje i to prve nedjelje ožujka.189 Knox se zalaže za ukidanje svih crkvenih blagdana. Uskrsa.104 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE prezbitersko i biskupsko). odnosno da je «Protivno Riječi Božjoj i običajima najstarije Crkve. John Knox Najistaknutiji reformator Škotske jest John Knox (oko 1514. 19-23. 189 190 . H. Opšta istorija protestantizma. Župama. govori se o značenju Večere Gospodnje. koje nemaju pastore. E. 456. Odbacio je anglikansku liturgiju i prihvatio kalvinistički način bogoslužja. ali ih se ne rukopolaže za službu. 339. LEONAR. rujna i prosinca. str. prvi tom.).188 8. vatreni zagovornik kalvinističkih reformacijskih ideja. str. pa čak i Božića. Ž. odbacujući transubstancijaciju i definirajući euharistiju na način da se «Tijelo Kristovo u euharistiji daje. Preduvjet za sudjelo- 188 Usp.7. U članku 24. Knox se zalaže i za liturgijsko uređenje Škotske crkve. Usp. 28. Pored ostaloga. Bogojavljenja i ostalih u čast Gospe. 39 članaka vjere. 2003. prima i jede samo u nebeskom i duhovnom smislu.» iz čega je vidljivo da je prihvaćeno kalvinističko shvaćanje sakramenta euharistije. da se javna služba Božja u crkvi služi na jeziku nerazumljivom narodu ili da se na nerazumljivom jeziku dijele sakramenti. dodjeljuju se lektori i exhorteri (čitači i bodritelji). lipnja. U čl..

Velika povijest crkve IV. (2.) molitva prije propovijedi. misleći na vjerskog službenika koji predvodi bogoslužje.) zajednička molitva ispovijedanja grijeha. Vjerovanja i Deset zapovijedi. koji su sudjelovali u Večeri Gospodnjoj. (4. pjevao bi se 103 psalam. Forme of Prayers nastala je za englesku protestantsku zajednicu izbjeglica u Ženevi. započinjala je nakon uobičajene nedjeljne službe nagovorom o značenju Večere Gospodnje. (7. Samo su takvi mogli 191 Usp. za iskupljenje a završavala sa anamnezom i doksologijom.) službenik192 upućuje blagoslov zajednici temeljem biblijskih stihova. koji su ga dijelili međusobno.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 105 vanje u Večeri Gospodnjoj je poznavanje Očenaša. str. (3. Večeri Gospodnjoj mogli su pristupiti samo oni koji su se dokazali iskrenošću vjere i svetim životom. molila se zahvalna molitva te upućivao blagoslov.) zajedničko pjevanje psalma. kako smo to gore naglasili). Knox objavljuje red bogoslužja i sakramenata pod nazivom Forme of Prayers (Forma molitve).) čitanje Pisma i propovijed. Bogoslužje na Dan Gospodnji izgleda ovako: (1. Večera Gospodnja. 192 Ovdje se u originalu koristi engleska riječ Minister koju ovdje prevodimo kao službenik. zahvaljivanje za stvaranje. JEDIN.) molitva za cjelokupnu Crkvu Kristovu. (5. koristeći prikladnu euharistijsku molitvu koja je uključivala obožavanje. Službenik je uzimao kruh i zahvaljivao za njega. . Pojedini su službenici podržavali i epiklezu. također su dolazili naprijed i sjeli za stol koji je bio poprilično velik u obliku slova U ili T a nalazio se na podiju ili na sredini crkve. koja je bila predviđena za jedanput mjesečno (no ipak se održao običaj slavljenja četiri puta godišnje.191 Godine 1556. Nakon pričesti. Vjernici. Nakon toga je službenik lomio kruh te davao vjernicima. (6.) drugo zajedničko pjevanje psalma. Nakon nagovora službenik je sišao s propovjedaonice do stola Gospodnjega. misleći da uobičajena molitva nije dovoljna za konsekraciju. 340. H.

Od 1586. Onima.193 Godine 1564. Puritanci su se 1584. Prilagođena ženevska liturgija Johna Knoxa nazvana je po Robertu Waldegraveu koji ju je tiskao. str. bilo je zabranjeno pristupanje Večeri Gospodnjoj. B. uz znatne izmijene tijekom povijesti.8. u Engleskoj se pojavljuju puritanci (lat. čija su djela pokazivala da ne pripadaju Kristu. Liturgijsku reformu su predstavili Parlamentu u dokumentu Petera Turnera. kao i metrički priređene psalme za pjevanje. 287-305. Ova je liturgijska knjiga bila temelj puritanskom razvoju bogoslužja. Puritanci Nezadovoljni reformama Anglikanske crkve. Prezbiterijalni sustav crkvenog upravljanja kojega je na poseban način ustrojio John Knox. gdje nastaju prezbiterijanske crkve. . «Bill and Book». godine Waldegravea se. 8. a u Škotskoj crkvi se i danas. Prijedlog je bio da se prihvati ženevska liturgija kao autoritet za javno bogoslužje.106 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE sudjelovati u zajedništvu s Kristom i jedni s drugima. prilagođena liturgija služi u Middelburgu koja je poznata kao Middeburgška liturgija en193 Usp. godine zalagali da se uvedu dva standarda unutar Engleske crkve: Knoxova liturgija te formalna disciplina crkve. Liturgies of the Western Church. proširit će se kasnije američkim kontinentom. uvođenje prezbiterijalnog umjesto episkopalnog crkvenog ustrojstva te odbacivanje anglikanske liturgijske knjige Book of Common Prayer. čist. THOMPSON. jer bi im blagovanje bilo na osudu. koristi u liturgiji. Knjiga sadrži liturgijske tekstove te tekstove za sakramente i obrede. pravilan) koji su željeli radikalnije reforme. škotska Generalna skupština usvojila je Ženevsku liturgiju koja je postala poznata pod nazivom Book of Common Order.

pjevanja psalama i sl.9. proslavljati. Sam Bog je ustanovio pravilan način štovanja. . dušom i svom snagom svojom. karakteristično je po čitanju biblijskih tekstova. godine u 21. Sinu i Duhu Svetome. godine. i s obzirom na pad. koji suvereno vlada nas svime. iz 1647. 1649. poglavlje u cijelosti: «I. njemu jedinome. zazivati. Priroda nam pokazuje kako postoji Bog. II.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 107 gleskih Puritanaca (The Middelburg Liturgy of the English Puritans). ratificirano od Parlamenta kraljevstva Škotske.194 8.-341. štovati ne možemo bez 194 Usp. THOMPSON. niti na bilo koji drugi način koji nije propisan Svetim Pismom. poput drugih bogoslužja pod utjecajem kalvinstičkog razumijevanja slavljenja Boga. str. Zbog značaja dokumenta za reformirane odnosno prezbiterijanske crkve. osim Očenaša. Puritansko bogoslužje. obzirom da nam je otkrivena njegova volja ne smijemo štovati Boga prema vlastitim idejama i ljudskim načinima. Večera Gospodnja je predviđena da se slavi jednom mjesečno. donosimo 21. Westminstersko vjeroispovijedanje i Westminsterski direktorij Westminstersko vjeroispovijedanje (Westminster Confession of Faith). svecima ili ikojem drugom stvorenju. Liturgies of the Western Church. Vjersko štovanje pripada Bogu Ocu. povjeravati mu se i služiti mu sa svim srcem. ili prema sotonskim izmišljotinama. ljubiti. 311. dobar je i čini dobro svima. uklanjanjem tradicionalnih liturgijskih molitava i himni. stoga Ga se mora bojati. B. Engleske i Irske. poglavlju govori o bogoslužju i šabatu. ne anđelima. propovijedanju.

te stvari nisu uopće vezani za mjesto. Moliti trebamo za zakonite stvari. ljubavlju i ustrajnošću: i. ili ako je usmjeren ka nekom određenom mjestu. poniznošću. . ne postaje bolja ili prihvatljivija ako se vrši na. zajedno s vjerskim prisegama. kao i pravilno udjeljivanje i primanje sakramenata koje je ustanovio Krist. kao posebni dio vjerskog bogoštovlja. kojeg nalazimo u evanđelju. Bog od svakog čovjeka zahtjeva. Uobičajeno vjersko bogoštovlje sastoji se od. vjerom. u duhu i istini. vjera. gorljivošću. postom. Molitva. svaki za sebe na samo. ako molimo na glas. a kako bi molitva bila prihvaćena mora biti moljena u ime Sinovljevo. sve to trebamo vršiti s pobožnošću i svetošću. s razumijevanjem. za žive ljude u sadašnjosti ili za one koji će tek doći. sukladno Njegovoj volji. pjevanje Psalama sa srcima punim milosti. V. ili na svečanijem bogoštovlju na javnom skupu.108 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Posrednika. niti posredovanjem ikoga drugoga doli samoga Isusa Krista. Boga trebamo štovati posvuda. s obitelji. Čitanje Pisma s pobožnim strahom. VI. koje dolaze nekoliko puta kroz godinu. III. zahvaljivanjima u posebnim prilikama. ali ne i za mrtve. molitvu sa zahvaljivanjem. zavjetima. s pomoću Njegova Duha. divljenjem. divljenje. koje ne smijemo bezobzirno i svojeglavo zanemarivati niti zaboravljati jer nas sam Bog svojom Riječju poziva da pohađamo ta bogoštovlja. na poznatom jeziku IV. niti za one za koje se zna da su počinili smrtni grijeh. niti ikoji drugi aspekt vjerskoga života. zdravo propovijedanje i svjesno slušanje Riječi koje prati poslušnost Bogu i razumijevanje.

Prevela s engelskog jezika Danijela Vidaković. Moglo se dati kratko obrazlaganje oba čitanja. moralnu. u Njegovoj Riječi nalazimo pozitivnu. riječi i misli o svjetovnim poslovima i zabavama.»195 Westminsterski direktorij iz 1645. Direktorij se služio onim dijelovima Book of Common Prayer koji su prvenstveno bili vezani uz službu propovijedanja. Direktorij je uredio bogoslužje slijedećim redom: Molitva Čitanje iz Biblije (u pravilu čitanje iz oba Zavjeta. Prirodni je zakon. godine propisuje bogoslužje za prezbiterijance engleskog govornog područja. trajnu zapovijed koja se odnosi na sve ljude kroz sva vremena. Bog je odredio jedan dan u tjednu za dan odmora. da se dio vremena odvoji za bogoštovlje. Westminster Confession of Faith. 2001. . Dan koji je od početka svijeta pa do Kristovog uskrsnuća bio posljednji dan u tjednu. i taj dan. Glede bogoslužja direktorij je predložio formu koja je bila slična ženevskoj liturgiji odnosno škotskoj u Book of Common Order. Šabat je dan posvećen Gospodinu kada čovjek nakon što pripremi svoje srce i sve svoje poslove obavi unaprijed. dan koji je posvećen Njemu. VIII. šabat. engleskih prezbiterijanaca te indenpentista (neovisnih). i djelima milosrđa. već je zaokupljen kako javnim i tako i privatnim bogoštovljem. kršćani trebaju slaviti kao šabat. 89-95. Glasgow: Free Presbyterian Publications. no trebalo se paziti da isto ne zamjeni propovijed). a nakon Kristova uskrsnuća šabat je promijenjen u prvi dan u tjednu. koji Pismo naziva Danom Gospodnjim. ne samo da se odmara od rada. str. sve do kraja svijeta. Direktorij je pokušao pomiriti liturgijske razlike između škotskih prezbiterijanaca.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 109 VII. 195 Usp.

službenik je nastavio: «Uzmi i jedi.110 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Pjevanje psalma Opća molitva (neki dijelovi ove molitve su se mogli moliti i poslije propovijedi). str. poziv Posveta i blagoslov elemenata (kruha i vina) Riječi ustanovljenja Molitva zahvalnosti i blagoslov kruha i vina Pristupanje stolu Gospodnjem.» Nakon toga je davao kalež slijedećim riječima: «Po ustanovljenju. zapovijedi i primjeru našega Gospodina Isusa Krista. 370. uzimam ovaj kalež i dajem ti ga. Propovijed Molitva (preporuča se korištenje Očenaša) Psalam Blagoslov Ukoliko se služila Večera Gospodnja služba se nastavljala slijedećim: Exhortacija. Čini to u znak sjećanja na njega. zapovijedi i primjeru našega Gospodina Isusa Krista. ovo je tijelo Kristovo koje je za tebe lomljeno. pa čak i obvezno moljenje Očenaša (ostaje samo 196 Službenik daje kruh vjernicima slijedećim riječima: «Po ustanovljenju. Gloria Patri. koja se prolila za oproštenje grijeha mnogih. opomena. lomim ga i dajem ga tebi. Liturgies of the Western Church.» Usp. B. THOMPSON.» Nakon što je vjernik uzeo kalež u ruke. objašnjenje i propovijedanje Riječi Božje. Određeni tradicionalni elementi poput Creda.196 Podsjetnik na milost Božju u Isusu Kristu za uzimanje predstojećeg sakramenta Zahvalnost Sabiranje priloga za siromašne Glavni dio liturgije bio je čitanje.» Nakon što je vjernik uzeo kruh. službenik je izgovarao riječi: «Ovaj je kalež novi savez u Krvi Kristovoj. . dajem hvalu. uzimam ovaj kruh.

XII... već sjećanje na Kristovu smrt. osim onoga tko propovijeda Božju Riječ. Ovo isključuje sve mise. 1986.. Anabaptisti i baptisti Anabaptisti su bili posebno radikalni u promjenama glede bogoslužja. 180-182. Mnogo je bolje pročitati makar i jedan stih iz Psalama na govornom jeziku zemlje u kojoj se živi. – 1528. točka. Za razliku od evangelika (luterana) i reformiranih (kalvinista) koji su u stanovitoj mjeri zadržali određene liturgijske elemente u svome bogoslužju. ESTEP. str.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 111 kao preporuka) izostavljeni su iz bogoslužja. Iz vjeroispovijedanja Balthazara Hümbeiera (oko 1480. točka. i razumjeti ga. Slobodna je molitva predvoditelja imala prednost. Novi Sad: Dobra Vest. Istina je neuništiva. . Misa nije žrtva. Stoga ona ne može da se služi ni za žive ni za mrtve. nitko neće smatrati svećenikom. godine doznajemo o shvaćanju euharistije i mise u anabaptista. 226227. X. točka. str. «V. Introduction to the Reformed tradition. Doći će vrijeme – a već je i došlo – kada se. relikvije i mise za druge»198 197 Usp. Glede shvaćanja euharistije. H. anabaptisti su smatrali da svaka zajednica mora odrediti svoj oblik bogoslužja.) iz 1524. LEITH. anabaptisti su načelno prihvatili Zwinglijevo shvaćanje komemoracije.10. 198 W. R. žrtve. J.197 8. nego otpjevati i pet cijelih pjesama na stranom jeziku koji sabrani ne razumiju.

Moli se također i Očenaš te se daje poseban naglasak na činjenici da je kruh pravi kruh i vino pravo vino te da je značenje Večere Gospodnje simbolično. str. troje istovremeno. već neka izbjegavaju izdatke (da ih smanje) što je više moguće. (Ps 86.112 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Hümbeier je 1527. 3. dok ostali treba da ga slušaju i prosude ono što se govori. Prvo. godine priredio red bogoslužja Večere Gospodnje pod nazivom Forma Kristove Večere. VIII. 118). svatko od vjernika je mogao govoriti kako ga je Duh Sveti nadahnjivao. Kol 1. . Nakon propovjedi. 2 Sol 1 i 2. A kada su jeli neka se sva hrana i piće sklone sa stola. odnosno pokajanjem za grijehe. kad se sva braća okupe treba iskreno da izmole milost od Boga da otkrije svoju božansku volju i da im pomogne da je zapaze. 4). slijedilo je čitanje Božje riječi te propovijed. točka. 216-225. točka. 199 Usp. VII. A kada braća počnu da se razilaze treba da zahvale Bogu i mole za svoju braću i sestre čitavog bratstva (1 Sol 1 i 5. godine. tako što će jesti juhu ili povrće. The Complete Library of Christian Worship. a ne dvoje. također doznajemo određene informacije o sastancima anabaptista: « I. volume 2. Bogoslužje je započinjalo zajedničkim ispitivanjem. Kada se braća saberu.199 Večeri Gospodnjoj su mogli pristupiti samo oni koji su kršteni. U spisu Crkvena disciplina članova: kako kršćanin treba živjeti iz 1527. sukladno anabaptističkom shvaćanju kao odrasli. ili što god Bog daje. Na sastancima treba da govori jedan. 2 Kor 1. Ovaj je spis u biti objašnjenje odnosno tumačenje službe Božje. točka. Twenty Centuries of Christian Worship. Pred Večeru Gospodnju predvodnik (koji se u spisu naziva svećenik) objašnjava zajednici značenje Kristove smrti. neka se ne pune ni jelom ni pićem.

Također se može zamijetiti da su anabaptisti obnovili zajedničke večeri ljubavi. 1 Pt 1). agape.poslušnost Rim 2. bratskih crkava. str. Rim 8. 10. 236-238. Baptističke crkve se u organiziranom obliku pojavljuju u 17. Božju su nazočnost doživljavali u molitvi. Fil 2. pošto su jedno tijelo i jedan kruh u Gospodinu. Istina je neuništiva. slobodnim crkvama reformacijske baštine. pojedinih baptističkih crkava i sl. Anabaptisti su također naglašavali djelovanje Duha Svetoga u bogoslužju. Ovakvo shvaćanje bogoslužja može se zamijetiti i danas u nekim tzv. . stoljeću. Centar anabaptističkog bogoslužja bila je Biblija. 1 Iv 2. . 2 Kor 2. Snažno su naglašavali djelovanje Duha i Njegovu nazočnost u svakome vjerniku. Vjerovali su da se Bog može spoznati čitanjem. točka. čitanju Pisma i zajedničkim sastancima. pri čemu svatko treba da se opomene da bude pokoran Gospodinu u poslušnosti prema Ocu (Fil 2. poput menonitske crkava. 1 Pt 2. Također je vidljivo da anabaptisti nisu imali posebne službenike za obavljanje bogoslužja već su službe obavljala braća sukladno njihovim darovima.»200 Iz navedenih citata vidljivo je da su anabaptisti odbacili žrtveni karakter euharistije i zalagali se za narodni jezik u bogoslužju. R. no ipak ih ovdje zajedno obrađujemo zbog zajedničkih naglasaka glede bogoslužja. proučavanjem i diskusijom o Njegovoj Riječi. Povijesna veza između anabaptista i baptista je nesigurna. ESTEP. 1 Kor 11). 2 Sol 1. Baptisti. 3.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 113 jer čovjek treba zahvalno i u skromnosti koristiti ona čista i dobra stvorenja koje je Bog stvorio za naš opstanak. kao i istomišljenici. XI. Kad su braća i sestre na okupu.4. kao i nazočnost Duha Svetoga na njihovim sastancima. neka drže Gospodnju večeru kao znak sjećanja na smrt Gospodnju (Mt 26. Mk 14. poput anabaptista nisu 200 W. Lk 22.

Baptisti su imali slijedeća tri principa glede bogoslužja: bogoslužje treba biti biblijsko. Twenty Centuries of Christian Worship. Godine 1695. 201 Usp. duhovno i jednostavno.114 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE rabili nikakve liturgijske knjige. redoslijed baptističkog bogoslužja u Engleskoj bio je slijedeći: Psalam Molitva Čitanje Pisma Propovijed (ili propovijedi) Molitva VEČERA GOSPODNJA Homilija Exhortacija Blagoslov kruha Riječi ustanovljenja Primanje kruha Blagoslov vina Riječi ustanovljenja Primanje vina Psalam (ili himna) Blagoslov201 Molitve i čitanje psalama su vodili laici dok je propovijedao rukopoloženi službenik. volume 2. 232. . izabran i postavljen od strane lokalne zajednice. The Complete Library of Christian Worship. str. Red bogoslužja u baptista razvijat će se slično anabaptističkoj bogoštovnoj praksi.

str.11. odnosno svim protestantskim crkvama 8.»202 Reformatori su također vratili vjernicima kalež. Tu su doktrinu smatrali za prezir djelotvornosti jedne. potpune i savršene zadovoljštine za grijehe koju je Krist učinio na Golgoti. Svećenik dolazi od latinske riječi sacerdot a označava onoga koji prinosi žrtvu. 209. pomirenje i zadovoljština za sve grijehe cijeloga svijeta kako istinske tako i aktualne. C. tijekom blagovanja Večere Gospodnje. Uvod u teologiju.11.11. 202 T. «Reformatori su u potpunosti odbacili nauku da svećenstvo treba posvuda i neprestano u crkvi prinositi ‘krvnu žrtvu.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 115 8. 8. Odbacivanje posredničke svećeničke službe U pravilu se u protestantskim crkvama za rukopoloženog službenika koristi termin pastor. Nema ni jedne druge zadovoljštine osim ove. odnosno zalagali su se za pričest pod obje prilike.1. što je bila jednom prinesena na križu čineći je prisutnom’ (Tridentski koncil). a ne svećenik. No postoje određene zajedničke točke glede promjena u liturgiji a koje su zajedničke svim reformatorima. Zajedničke liturgijske promjene u protestantskim crkvama Liturgija je. Odbacivanje žrtvenog karaktera euharistije Bez obzira na različita stajališta glede Večere Gospodnje. kako smo vidjeli. Kristova žrtva koja je jednom prinijeta savršeno je otkupljenje. . imala različiti razvoj u određenim reformacijskim pravcima. HAMMOND. svi su reformatori odbacili žrtveni karakter euharistije kao i učenje o transupstancijaciji odnosno pretvorbi.2.

str.»203 Calvin uspostavlja četiri crkvene službe: Briga za propovijedanje evanđelja i dijeljenje sakramenata povjerena je pastorima. John Calvin A Sixteenth Century Portrait. Samo je Isus Krist Svećenik i Prvosvećenik novoga zavjeta. Treba 203 Ž. Calvin će u svojim Institucijama kršćanske religije naglasiti: «U ovom smislu poričemo svećenike – to jest kad takvim prinosom posreduju pred Bogom za narod. J. odnosno prezbiteri bili su odgovorni za disciplinu i moral u Crkvi.. dovršavaju iskupljenje i očišćenje grijeha.3. H. na njega je prenijeta sva svećenička dužnost. Velika povijest crkve. KALVIN. a đakoni su brinuli za crkvene zadužbine te za siromašne i bolesne. Umjesto termina svećenik za rukopoloženog službenika koji služi zajednici propovijedanjem riječi i sakramenata.204 8. 214-229.11. JEDIN. u njemu je potpuna i završava se u njemu. str.. IV. Time se naglašava pastirska služba duhovnog službenika koji bdije nad stadom Božjim. BOUWSMA. 204 Usp. Nauk hrišćanske vere. W. Uvođenje narodnoga jezika u bogoslužje Iako su neki reformatori brže a neki sporije provodili promjene glede latinskoga jezika u liturgiji. poučavanje vjernika ispravnom vjerovanju. odnosno uvođenja narodnoga jezika. str. zajednička je karakteristika svih reformatora zalaganje za uvođenje narodnoga jezika u bogoslužje.116 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Budući da je reformacija odbacila žrtveni karakter euharistije to je odbacila i svećeničku službu kao sakramentalnu. te briga oko župničkoga podmlatka povjerena je doktorima ili učiteljima. 490. . koristi se termin pastor od latinskog pastor a što znači pastir. 306-307. mire Boga s ljudima. Starješine.

W. A. 94. str. Propovijed U predreformacijsko vrijeme propovijed je bila zanemarena. str. koje nisu samo kratke homilije. pa čak i da se ne skupljaju. ali ne i bez Riječi. već tumačenje biblijskih tekstova. liturgija je. Reformatori stavljaju veliki naglasak na propovijedi. G. (Prijevod iz: M. Što više. 206 D. da ne čitaju.»206 8. 12. Sudjelovanje vjernika u bogoslužju U predreformacijsko vrijeme. 35. propovijed postaje centralni događaj kršćanskog bogoslužja. Osnove evanđeoske teologije 2. čovjek može biti spašen i bez sakramenata.»205 Luther će u svojoj gorljivosti za propovijedanu Božju riječ također ustvrditi: «Na mjestima gdje se Božja Riječ ne propovijeda bolje je da ljudi i ne pjevaju. Luther je ustvrdio: «Riječ naime može postojati i bez sakramenata. kako smo već ustvrdili. G. nerijetko svedena na tumačenje određenog sveca koji se u konkretnom bogoslužju proslavljao.11. LUTHER. BLOESCH. U slučaju nužde. 8. Reformacija je uključila puk u liturgiju i to prvo kroz zajedničke pjesme ili psalme koji 205 D. 95. Osnove evanđeoske teologije 2.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 117 istaknuti da i mnogi svećenici. Von Ordung Gottesdiensts. ali sakrament ne može postojati bez Riječi. a koji umiru prije no što krštenje mogu primiti. bila uglavnom čin svećenika. odnosno poučnog karaktera.11. koji su bili samo priučeni izgovarati latinsku misu.) . nisu razumjeli latinski jezik.4. to je istina i za one koji bi se željeli krstiti. Tako propovijed postaje edukativnog. potiskujući euharistiju kao središte liturgije. BLOESCH.5.

U pojedinim krugovima. u anabaptista. kao npr. odnosno kroz zajedničko izgovaranje liturgijskih obrazaca. .118 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE su pjevani na narodnom jeziku. vjernici su sudjelovali i u propovijedanju Božje riječi.

Taj je zadatak povjeren mjesnim biskupima. SABORA 9.» V. H. . Zabranjeno je. polaze od pretpostavke da je tijekom vremena mnogo toga stranog izvornom duhu i formi služenja mise u nju prodrlo i da je dužnost Sabora da takve neželjene dodatke odbaci. Liturgijska obnova u XX veku. pored različitih pitanja bavio i liturgijskim životom crkve. Na prvom mjestu je obrađen problem iznuđivanja novčanih nagrada – misnih stipendija – za vršenje misa. JEDIN.RAZVOJ RIMOKATOLIČKE LITURGIJE OD TRIDENTSKOGA DO II. Dogmatski dekreti sabora bili su odgovor crkvenog učiteljstva na Lutherov i Zwinglijev nauk. odnosno crkvama koje su se temeljile na njihovom učenju. Cilj je bio stvaranje jedinstva u vršenju obreda To je zahtijevalo kodifikaciju pravila službe. Beseda: Novi Sad. – 1563.207 Sabor se.. Liturgijske reforme Tridentskoga sabora Tridentski je sabor (1545. Vršac: Fideb.) sazvan kako bi se u Rimokatoličkoj crkvi odgovorilo na pojavu i širenje protestantizma. razmatrajući disciplinarnu problematiku.1. također. VATIKANSKOG 9. što je izmišljotina praznovjernog bogoslužja. zabranjeno je širiti neistinitu teoriju o postojanju određenog broja spasonosnih misa i svijeća. 208 «Učesnici Tridenstskog koncila. VUKAŠINOVIĆ.. 2001. 404-405. načina vršenja bogoslužja. Velika povijest crkve IV.208 207 Usp. str. 27-28. da lutajući svećenici služe misu u dijecezi gdje ih nitko ne poznaje.. str. a ne prave vjere. Sabor je smatrao da se pred protestante treba izaći s jasnom naukom o bogoslužju ali također i da se treba stati svim zlouporabama glede liturgije. a izvorno stanje ponovo uspostavi. Beograd: Bogoslovski fakultet SPC.

PAŽIN. i žrtva ne odvojena od Isusove smrti na križu. . Dekret je prožet obranom žrtvenog karaktera euharistije.Reforma treba savjesno i strogo izbaciti sve sumnjive elemente koje mogu biti povodom praznovjerju. godine proglasio dekret o misi. Usp. rujna 1562. .Reforma treba učiniti kraj šarenilu koje je preraslo u kaos (To će kasnije rezultirati unifikacijom). A. 43. valjanost sakramenata i sl. Sabor je 17. str.). Trebalo se teološki definirati značenje mise i time odgovoriti na teološke primjedbe protestanata (žrtveni karakter euharistije. . Uvod u katoličku liturgiju. nego njeno posredovanje. 33. Nasuprot jednokratnom i jedinstvenom događaju na Gol209 210 Usp. Povijest liturgije.Reforma se treba nadovezati na liturgijsku tradiciju. No to je u isto vrijeme dovodilo do formalnosti. ADAM. Sabor je dao jasne smjernice u cilju ostvarenja cilja po pitanju reforme liturgije: . «Za saborske oce jedinstvo u prosudbi naslijeđene vjere u euharistiju postoji u tome da je misa žrtva.120 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Sabor je problemu liturgije pristupio iz dva smjera.210 Nove su liturgijske knjige uređivale i najmanje sitnice u bogoslužju pa je time barem donekle bogoslužje očišćeno od mnogih zlouporaba. Novi je rimski obred bio mješavina rimo-galsko-germanska liturgija. Z. a s druge strane su se trebale dati smjernice o načinu služenja liturgije. str. Iz teksta dekreta se jasno vidi da je isti odgovor na protestantske prigovore. statičnosti i beživotnosti bogoslužja. Najveći uspjeh sabora jest izdavanje novih liturgijskih knjiga koje su trebali dovesti do jedinstvene liturgijske prakse.209 Postavljeni ciljevi nisu do kraja ostvareni.

neka je izopćen. da misni kanon sadrži zablude. Ako netko rekne. neka je izopćen. 2. njezin je sadržaj: uprisutnjenje (representatio). 1997. neka je izopćen. ili da prikazivati ne znači drugo nego da se Krist nama daje za blagovanje.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 121 goti euharistija je žrtva u izvedenom smislu. Ako netko rekne. 4. da se u misi ne prikazuje Bogu odistinska i prava žrtva. pa da se ne smije prikazivati za žive i preminule.. sjećanje (memoria) i primjena (applicatio) smrti na križu. Đakovo: Forum bogoslova. da je žrtva mise samo hvalebna i zahvalna. 306. Ako netko rekne. da ceremonije. 6. COURT. ili da koristi samo primatelju. ili da se ona po ovoj ukida. a da nije propicijatorna. neka je izopćen. 25) Krist nije apostole postavio za svećenike. Sakramenti. neka je izopćen. ona se smatra kao relativna žrtva. Ako netko rekne. pa da se s toga mora ukinuti. 3.»211 To se jasno uočava iz Kanona o presvetoj žrtvi mise: «1. Ako netko rekne. 5. ili da nije naredio da oni i drugi svećenici prikazuju njegovo tijelo i krv. ili da je golo spominjanje žrtve izvršene na križu. da onim riječima: To činite meni na moju uspomenu (1 Kor 11. da je krivotvorina kad se mise služe u čast svetaca i za postizavanje njihova zagovora kod Boga u onom smislu kako to podrazumijeva Crkva. zadovoljštine i druge potrebe. Ako netko rekne. kazne. neka je izopćen. za grijehe. ruho i vanjski znakovi kojima se Katolička crkva služi u misnom slavlju većma ra211 F. str. Ako netko rekne. da se žrtvom mise nanosi hula presvetoj Kristovoj žrtvi izvršenoj na križu. . 7.

Liturgija je u mnogo čemu ostala ista kao i u srednjem vijeku. Što više. pričešćuje se rijetko i to samo pod jednom prilikom. jer da bi to bilo protiv onoga što je Krist ustanovio. Nikakve značajne promijene Tridentski sabor nije donio. str. Uvod u katoličku liturgiju. A. Narod i dalje ništa nije razumio. da treba osuditi obred Rimske Crkve po kojemu se dio kanona i riječi posvećenja izgovaraju tiho. neka je izopćen. neka je izopćen. neka je izopćen. Euharistija u životu crkve kroz povijest. 8. umjesto da je ozbiljno uzeo u obzir prigovore reformatora. posebice u nedjelje i na blagdane. ili da se voda nema miješati s vinom koje se ima u kaležu prikazati. Usp. . Ako netko rekne. pa da ih stoga treba ukinuti. ili da se misa mora slaviti samo na pučkom jeziku. zadržan je latinski jezik. ADAM. str. 318-319.122 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE zdražuju na bezbožnost nego što služe pobožnosti. da su nedopuštene mise u kojima se samo svećenik sakramentalno pričešćuje. Stvorio se određeni mentalitet (u praksi) da je sve što miriše po protestantizmu krivo. 9. izgleda da je zauzeo još čvršće pozicije protiv protestantizma.»212 Tridentski sabor je svakako bio prilika da se i u Rimokatoličkoj crkvi dogodi reforma. Božja 212 213 T. ŠAGI-BUNIĆ. Običnom je puku liturgija i dalje ostala neshvaćeni misterij.213 «Nasuprot protestanata. iako je Tridentski sabor dao upute kako se treba češće u misi tumačiti biblijska čitanja. No to se nije dogodilo. 43. Tako se sve manje govori o misi kao gozbi. osim ako se izuzme povremena propovijed. Ako netko rekne. pa i pojedinih kardinala koji su sudjelovali na saboru a koji su se zalagali za ozbiljnije reforme. Klerici su i dalje bili odvojeni od naroda pregradnim zidovima.

) u svome dokumentu o crkvenoj glazbi Tra le sollecitudini od 22. . Povijest liturgije. Papa Pio X.216 9. Usp. 65.2. stoljeća 9. stoljeću. Uvod u katoličku liturgiju.-1914. PAŽIN. Papa Pio V. I dalje se osjeti jaz između javnog bogoštovlja i privatne pobožnosti vjernika.1. str. (1903.2. Liturgijski pokret 19. studenog 1903. str. godine i Johannesa Leinsentritta – 1567. Kristova svećenička služba. kod procesija i različitih pobožnosti. V. ADAM. no vremenom su našle svoje mjesto i u liturgijskom slavlju.»214 Sabor je naredio reformu svih liturgijskih knjiga. je izdao obnovljeni Rimski misal (Missale Romanum) 1570. Ovaj je Misal bio u uporabi sve do nove liturgijske reforme nakon II. vatikanskog koncila. i 20. ZAGORAC. 260. Privatne (tihe) mise i dalje ostaju na snazi. prethodio je liturgijski pokret koji se u Rimokatoličkoj crkvi razvio u 20. Liturgijski pokret među rimokatolicima Promjenama koje su se dogodile na II. vatikanskom saboru. A. sudjelovanje naroda u misi je i dalje ostalo slabo.215 Pod utjecajem protestanata nastaju i pučke katoličke pjesmarice (Michaela Vehea – 1573. godine zatražio je «djelatno sudjelovanje u sve214 215 216 Z. str. Tako liturgija grada Rima odnosno Rimske biskupije postaje liturgija cijele Rimske crkve. 33. godine) iz kojih se prvo pjevalo izvan bogoslužja. godine. Usp.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 123 se riječ ne uočava toliko u bogoslužju (propovijedi ne tumače Riječ nego su tematske i prigodne).

Lambert Beauduin. 26. Bio je jedno vrijeme župnik da bi se 1906. da se preusmjere sve pobožnosti na liturgiju te da se drže godišnje duhovne vježbe za crkvene zborove. – 1946. već od 1921. rođen je 5. participatio actousa) vjernika u bogoslužju. VUKAŠINOVIĆ. Usp. godine u kripti bazilike Maria Laach slavila se recitirana misa na kojoj je svećenik bio okrenut narodu a narod je stajao veoma blizu oltara te sudjelovao u odgovaranju na misu. VUKAŠINOVIĆ. Usp. Liturgijski pokret u Njemačkoj vezan je uz djelovanje poznatog Benediktinskog samostana u zapadnoj Njemačkoj opatia Maria Laach. što su sakramentalni obredi i sl. Liturgijska obnova u XX veku. godine. godine. . U samostan Maria Laach. Beauduin nastoji oduševiti župno svećenstvo za liturgijsku reformu. V. str. godine a zaređen za svećenika 1897. rođen je 27. 44. Liturgijska obnova u XX veku. studenog 1874. Belgijski benediktinac Lambert Beauduin217 prihvaća kao geslo svoga pastoralnoga rada upravo ovaj dio o «djelatnom sudjelovanju» (lat. budući je bio svjestan da se njegove ideje ne mogu širiti bez njihovih utjecaja. svjetskog rata. Predlaže da se šire prijevodi nedjeljnih misa i večernjih službi na narodni jezik. godine. odnosno njezinog opata Idefonsa Herwegena218 (1913. kolovoza 1873.124 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE tim otajstvima i u javnoj i svečanoj molitvi crkve».). izlaže svoja razmišljanja u izlaganju Puna molitva crkve te liturgiju naziva istinskom molitvom crkve. Specifičnost liturgijske reforme koja se širila iz ovoga samostana jest što je okupljala intelektualce kako bi ih potaknula da promišljaju određene probleme ekleziologije i liturgijske teologije poput: što je Crkva. što je liturgija. rujna 1909. stupio je u 21 godini. str. godine pridružio Benediktincima. V. 55-56 218 217 Idefons Herwegen. Na Katoličkom danu nadbiskupije Mecheln. Ovaj se događaj uzima kao početak klasičnoga liturgijskoga pokreta u Rimokatoličkoj crkvi. Nakon I. tada još uvijek latinskim jezikom.

U Njemačkoj se već u drugoj polovici 19.). Od dana svoje prve pričesti ističe se posebnim sakramentalnim životom.219 Vođa novoluteranskog pokreta bio je Friedrich Julius Stahl (1802. E. U liturgijskoj reformi knjiga služi s starim liturgijskim tekstovima.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 125 9. godine) po kome su ovaj pokret nazivali i pusijanizam. Liturgijski pokret među protestantima Dok se liturgijski pokret među rimokatolicima. među anglikancima se pojavljuje tzv. uvjetno rečeno htio reformama približiti idejama koje su reformatori isticali u 16. 1800. rujna 1882. Opšta istorija protestantizma.. Radi na reformi liturgijskih knjiga te izdaje Ritual za kršćanske zajednice luteranske vjeroispovijesti kao i druge liturgijske radove.). Zalagao se za episkopalno ustrojstvo crkve kao i da crkva postane državna religija.2. umro 16. – 1861. 322. . kolovoza. godine. On navodi kako uzima sakrament Večere Gospodnje «sa dušom punom obožavanja i svetih predosjećaja». U Engleskoj.). Najvjerniji branitelj liturgijske odnosno sakramentalne reforme među novoluteranima bio je Vilhelm Lehle (1808. Ž. obreda pa čak i povratkom latinskoga jezika bogoslužje. – 1872. Nastao je među profesorima i studentima u Oxfordu koji su težili približiti Anglikansku crkvu katoličkoj (u smislu opće crkve) Crkvi Osnivač mu je Edward Bouverie Pusey (Rođen 22. stoljeća među luteranima javlja pokret novoluteranaca koji ističe važnost valjanog zaređenja svećenstva (ističući pri tome važnost apostolske sukcesije) koji je «obvezan posrednik između vjernika i Boga». 2002. str. kod pojedinih se protestanata liturgijski pokret javlja kao težnja za obnovom rituala. Pusey je napisao traktate po kojima je pokret bio poznat i kao Oxfordski Traktarijani219 Usp. Oxfordski pokret. LEONAR. sudjelovanje vjernika u bogoslužju i sl. stoljeću (narodni jezik.2. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. treći tom.

) i drugi. E. imenovao kardinalom. Prvi se put obratio – kako sam tvrdi – oko 15 godine. postao je anglikanski đakon. . Tada je počeo koncentrirati svoje misli na dušu i Stvoritelja. episkopat.1866. Time je počela druga faza njegovog životnog puta. Zbog toga se on 1842. liturgija.1836. Njegov je studij bio obogaćen prijateljstvima učenih ljudi. Njegova su djela i predavanja napadali anglikanci i katolici. Ž. Nastoje Anglikansku crkvu vratiti tradiciji te se bore protiv “kalvinističke hereze”. . Opšta istorija protestantizma. a 4 godine kasnije župnikom svete Marije. na kojima je Oxfordski pokret temeljio svoje traktate. Puseyu se pridružuju John Keble (1792. Newman je primijetio kako Anglikanska crkva lebdi između Rima i protestantizma.godine. treći tom. LEONAR. kada je završio studije u Oxfordu.220 220 Usp. str. Richard Hurrell Froude (1803. I sam uređuje traktate u kojima obrazlaže program Oxfordskog pokreta: apostolska sukcesija.126 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE zam. U 90 traktatu pokušao na katolički način interpretirati 39 članaka anglikanske Crkve. koji je nastojao vratiti Anglikanskoj crkvi obilježje sveopće crkve. bio je zaređen za svećenika u Rimu. imale Katolička i Pravoslavna crkva. vjerske proslave. koji su predavali i pohađali oxfordsko sveučilište. Umro je u Birminghamu 1890 godine. Ušao je u Oxfordski pokret. jer ni jedni ni drugi nisu vjerovali u njegovo iskreno obraćenje. Godine 1824. po njegovu shvaćanju. između katoličanstva i liberalizma. Zbog njegovih izvanrednih sposobnosti Papa ga je Lav XIII. postovi i sl. .).1865. Isaac Williams (1802. Rođen u anglikanskoj obitelji u Londonu 21. Njima se pridružuje John Henry Newman. 326329. crkve koja pripada sveučilištu u Oxfordu. . povukao u Littlemore i tri godine kasnije prešao na katoličku vjeru. Newmanova tumačenja i uvjerenja nije prihvatilo ni Oxfordsko sveučilište ni Anglikanska crkva.). kao što su to. Godine 1847.veljače 1801.

3. godine kao prvi službeni dokument sabora. koji je u biti stari tridentski rimski obred preveden na engleski jezik. 37.. prosinca 1963. II. Do sad je sveta liturgija bila sakriveno bogatstvo. tek toliko – rekli bi smo – da se mogla sačuvati sama bit stvari. do 1965. godine. Zbog želje da se približe Rimokatoličkoj crkvi. a Božji je narod gledao iz daleka. T. Ovaj misal postaje svojevrsni pandam anglikanskoj liturgijskoj knjizi Book of Common prayer. Prvo o čemu je sabor raspravljao jest pitanje liturgijske obnove. godine Engleski misal. Ali drugog puta nema. 9. str. Anglokatolici tiskaju 1933. a koji je ostalim vjernicima bio pristupačan tek minimalno.BUNIĆ. . «Tako je Koncil započeo svoj prvi pristup i svoje prvo otvaranje Božjega bogatstva koje Crkva posjeduje u svetoj liturgiji svemu narodu Božjemu. više-manje rezervirano samo za svećenike.»221 221 Usp. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 127 Oxfordski pokret je utjecao na mnoge anglikance i u 20. pristupanje Crkve suvremenom čovjeku na tom području. Bio je to biser koji su svećenici čuvali a da se mnogi nisu ni sami znali okoristiti njegovom vrijednošću. ŠAGI. unutar Anglikanske crkve nastaje pokret zvan anglokatolicizam. Zaključci rasprave donijeti su u Konstituciji o liturgiji (Sacrosantctum conlilium) koja je proglašena 4. stoljeću. vatikanski sabor Radikalne reforme glede liturgijske prakse uslijedit će tek na II. vatikanskom saboru koji je zasjedao od 1962. 1972.

Težnje za narodnim jezikom u bogoslužju bile su prisutne i prije reformacije. ili od osrednjih ljudi bilo krivo shvaćeno i tako vodilo u zabludu. Na kraju je ipak papa Ivan VIII. Latinski jezik Osnovni problem nerazumijevanja liturgije. Točno 200 godina kasnije opozvao je papa Grgur VII. grčki i latinski. to dopuštenje.1. Oba su misionara na slavenski prevela takozvanu Petrovu liturgiju. što su ga. odnosno nemogućnosti aktivnog sudjelovanja vjernika u bogoslužju svakako je bio latinski jezik. stoljeća).73. što se njima kao Bizantincima. izjavio da Bog želi da bude čašćen u svim jezicima. Uvod u katoličku liturgiju. Svemogućem Bogu nije se bez razloga svidjelo da Sveto pismo ostane u određenim krajevima zastrto. nije činilo neobično. dolazi do žestokih oporbi oko pitanja liturgijskog jezika. Bili su optuženi i saslušani u Rimu. Posebno su se u ovome smjeru zalagali «Slavenski apostoli». naime hebrejski. da ne bi pri svestranoj uporabi postalo obično i bilo prezreno. . on je češkom kralju Vratislavu odbio molbu da se slavenski jezik smije i dalje upotrebljavati u liturgiji. koje se posebno osvrće na Sveto pismo iznenađuje. Već smo spomenuli da su reformatori uveli narodni jezik u bogoslužje te ja je Tridentski sabor zadržao latinski jezik unutar Rimokatoličke crkve.»222 222 A. poslana iz Carigrada u Moravsku vodila braća Ćiril i Metodije (druga polovina 9. Ali im se prigovorilo da su samo tri jezika prikladna za liturgiju. ADAM.3. «U vezi s misionarskim radom među Slavenima. nije grijeh protiv prave vjere ako se na slavenskom jeziku pjeva misa ili evanđelje i božanska čitanja u dobrom prijevodu navješćuju. jer su posvećena natpisom na Isusovu križu. jer je Stvoritelj triju glavnih jezika proizveo također sve ostale jezike sebi na slavu.128 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 9. Obrazloženje. str. braća Ćiril i Metod.

ŠANJEK. Krka.223 Za hrvatski jezik u bogoslužju zalagao se i znameniti biskup Grgur Ninski (oko 900-929). a 1927. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. godine. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. i 1060. Raba. Sorbonski student i pariški profesor. pod prijetnjom izopćenja..224 Njega hrvatski Starokatolici posebno časte. 95. Jeronima». 224 223 Usp. ŠANJEK. Na to su reagirali sabori održani u Splitu 925. još od 10. na molbu senjskog biskupa Filipa 1248. o čemu svjedoči činjenica da je Papa Inocent IV. U navedenoj molbi senjskog biskupa Filipa stoji «da u Slavoniji (Hrvatskoj) postoji osobito pismo za koje svećenstvo dotične zemlje tvrdi da ga ima još od bl. no samo tamo gdje su već bili u uporabi. Knina. Senja kao i svi istarski biskupi. godine dozvolio uporabu glagoljice i slavenskog jezika u službi Božjoj. F. 1996. Šibenika.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 129 Bogoslužje na narodnom jeziku bilo je povlastica i Crkve u Hrvata. Osora. No glagoljska misa je ipak opstala u određenim biskupijama. bilježi da su povlasticu služenja mise na hrvatskom i latinskom služili biskupi Krbave. Trogira. Zadra. Juraj iz Slavonije (umro 1415). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. godine. te sinoda iz 1063. Papa je udovoljio traženoj molbi smatrajući da je» jezik podređen stvari a ne stvar jeziku». koji je prisvojio za sebe naslov biskup Hrvata. 81-82. F. izlazi Vajsov crkvenoslavenski misal transkribiran latinicom koji će biti u liturgijskoj uporabi sve do 7. godine zabranivši uporabu glagoljice i slavenskog jezika. nakon čega će se. temeljem odluka II. str. Naime. str. objavljen posljednji misal na glagoljskom pismu. stoljeća imamo zabilježene podatke da su se Hrvatski služili glagoljskim pismom i slavenskim jezikom u liturgiji. Splita. ožujka 1965. vatikanskoj sabora služiti misa na hrvatskom.. Usp. U Rimu je 1905. . Nina.

. str. Zagreb: Prometej.130 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE posebice zbog zalaganja da se u Crkvi u Hrvata govori narodnim jezikom.str. katoličkog liturgičara. a službeno se organiziraju u Hrvatsku starokatoličku crkvu 1924. godine. samo hrvatska vlast!’ Sveta misa. ni sami nisu bili dobri poznavatelji jezika čiji su ostanak u liturgiji zagovarali. KOLARIĆ. Ekumenska trilogija. Tako je na Hrvatskom starokatoličkom crkvenom saboru 23. za 1935. «Starokatoličke crkve poznaju samo narodni jezik u liturgiji. u: Hrvatski starokatolički kalendar Grgur Ninski. Nijemci i Francuzi. 40-42. 1871. 1935. KALOĐERA. str. 653-654. vatikanskog sabora zbog neslaganja oko nepogrješivosti pape. 2005. Među Hrvatima se pojavljuju početkom 20. Koliko je ta molitva bila teška njihovim biskupima pokazuju riječi biskupa A. Mnogi od onih koji su se zalagali za ostanak latinskoga jezika u bogoslužju. smije se slaviti ako su nazočne najmanje tri osobe. Hrvatska starokatolička crkva služi se starim katoličkim obrednikom i misalom za puk Dragutina Kniewalda. Usp. vatikanskoga sabora glede uvođenja živoga jezika u bogoslužje bio je rezultat mnogih glasova unutar Rimokatoličke crkve da se u tome smislu izvrši reforma.225 Odluke II. Zagreb: Biskupska kancelarija Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. dok su njihovi protivnici. KOLARIĆ. «Grgurofobija». J. nakon I. kao služba Božja zajednice. Marko Kalogjera rekao: ‘Danas ovdje pred oltarom Boga velikoga pomavljamo naš sveti zavjet: U Hrvatskoj Crkvi samo Hrvatski jezik. stoljeća. zagovarajući između ostaloga i bogoslužje na narodnom jeziku. svibnja 1937. godine. često vrlo elegantnim 225 Starokatolička se crkva odvojila od Rima. godinu. . M. 647-659. Pichlera: ‘Oni su često lošim i jedva razumljivim jezikom latinskim jezikom uporno branili ‘jedinstvo latinskog jezika’. «Malo je poznato da je u SAD pred Koncil nastalo potajno udruženje čiji su se članovi zakletvom obvezivali da će svakoga dana moliti za to da bi njihovi biskupi dopustili liturgiju na narodnom jeziku.» J.. Ekumenska trilogija.

37. Time se otklonila glavna smetnja da vjernici razumiju bogoslužje i sudjeluju aktivno u njemu. dakle. U latinskim obredima treba sačuvati latinski jezik. str. Ipak. bit će nerijetko vrlo korisno za puk upotrijebiti narodni jezik. upozorenjima. Konstitucija o liturgiji. 1. str.226 Na saboru je bilo zalaganja i za ostanak latinskoga jezika i za uvođenje narodnoga jezika u bogoslužje. Zagreb: Filozofsko-teološki institut družbe Isusove u zagrebu. 27. osim gdje postoji posebna povlastica. stoga neka mu se u liturgiji dade više mjesta. ŠAGI-BUNIĆ. 2. Usp. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. ponajprije u čitanjima.. vjernici uglavnom nisu shvaćali sadržaj bogoslužja. str. T. kako u misi tako i u dijeljenju sakramenata i u drugim dijelovima liturgije. 1985. 1972. 227 226 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. 1993.. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Do sada. Sabor je izabrao srednji put koji je sažeo u slijedećim paragrafima Konstitucije o liturgiji: «36. dokumenti.»227 Sabor je. Ali drugog puta nema. prema propisima koji će se o toj stvari pojedinačno odrediti u slijedećim glavama. 170. M KIRIGIN. 228 .228 Svojim sudjelovanjem vjernici nisu više puki promatrači već sudionici liturgijskog slavlja. u nekim molitvama i pjesmama. No i s uvođenjem narodnoga jezika bit će potrebno da vjernici ulože puno truda kako bi shvatili i razumjeli bit bogoslužja.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 131 latinskim jezikom i stilom tražili ukidanje latinskog liturgijskog jezika». u: Drugi Vatikanski koncil.. otvorio vrata za postupno uvođenje živih jezika u liturgiju.

Bogoslužje mora izražavati i dostojanstvenost i veliko poštovanje prema Bogu. Sudjelovanje vjernika u bogoslužju Budući da je uklonjena jezična prepreka. potrebno je da svatko čini ono «što na nj spada» odnosno da aktivno sudjeluje u bogoslužju.230 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. 230 229 Usp. 29. vrši svoju službu i čini samo ono i sve ono što na nj spada prema naravi obreda i prema liturgijskim propisima. str. str. dakle. Da bi se postiglo što djelatnije sudjelovanje. tumači i oni koji pripadaju zboru pjevača.2. U liturgijskim obredima neka svatko. 147. Liturgija je zajednički čin svih koji u njoj sudjeluju. 31. U pravo vrijeme neka se obdržava i sveta šutnja. 33). odnosno da vrše «ono što na njih spada».»229 U konstituciji se. Kod preispitivanja liturgijskih knjiga neka se pomno pazi da rubrike predvide i ulogu vjernika. Konstitucija o liturgiji donosi slijedeće zaključke o ovome pitanju: «28.3. Time se želi naglasiti red i skladnost u bogoslužju. neka se vodi briga o usklicima puka. 23-25. M KIRIGIN. u: Drugi vatikanski koncil. odgovorima. pripjevima. čitači. kretnjama i držanju tijela. ističe da svi služitelji vrše svoju službu. Pravu liturgijsku službu vrše također i ministranti. Apostol Pavao naglašava da «Bog nije Bog nesklada nego mira» (1 Kor 14. 30. Konstitucija o liturgiji. psalmima. Da bi se ovakav sklad bogoslužja na najbolji način izveo. .132 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 9. otvara se mogućnost aktivnijeg sudjelovanja vjernika u bogoslužju. bio služitelj ili vjernik. pjesmama kao i o činima.

puku. B. izvoru i vrhuncu cijeloga kršćanskog života. Koncilske teme. tako svi. 63. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.233 9. Katekizam katoličke crkve. naglašavajući načelo Sola Scriptura (samo Pismo) kao jedino mjerilo vjere i prakse 231 «Dogmatska konstitucija ‘Lumen Gentium’.. 307. koji je na osobit način bio naglašen u reformatora. 1993. Time je zapravo proglašena dogma o općem svećenstvu svih vjernika koje se u biti razlikuje od ređeničkog svećenstva. već predvođenje svećenika u zajedničkom proslavljanju Boga. str. Usp.nego s drugog stajališta na drugoj razini». dokumenti. daje svoj vlastiti doprinos u tome štovanju.232 Liturgija time nije više samo služenje svećenika za narod. no nisu u «suodnosu manje – veće. bio klerik bio laik. nego jedni na jedan a drugi na drugi način. 232 233 . 1992. tako i u privatnoj pobožnosti svakoga vjernika. .Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 133 «Vjernici po krštenju uključeni u Crkvu. prinose Bogu božansku Žrtvu i sebe s njom. 109. određeni su za bogoslužje kršćanske vjere po neizbrisivom biljegu krštenja… Imaju udio u euharistijskoj Žrtvi. Biblije. str. Reformacija je naglašavala čitanje Svetoga pisma kako na javnim bogoslužjima (reformacija je uvela i tzv..3. a još manje kao nepravo – pravo. bilo prinosom bilo svetom pričešću. str. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Sveto pismo i propovijed u liturgiji Jedan od bitnih doprinosa reformacije jest vraćanje Riječi Božje.»231 Dogmatska konstitucija o Crkvi (Lumen Gentium) također naglašava sudjelovanje svih krštenih vjernika u bogoslužju. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. ne svi jednako.3. o Crkvi». DUDA. izvršuju svoj dio u liturgijskom činu. Biblijske sate preko tjedna kako bi se vjernici mogli na što kvalitetniji način upoznati s tekstom Svetoga pisma). u: Drugi vatikanski koncil. upotrebljavajući termin Opće svećenstvo svih vjernika. u kojem svatko.

izrečenim još u 16. u: Drugi vatikanski koncil. njime su nadahnute i prožete molitve. vatikanskom saboru također naglasila važnost Svetoga pisma i propovijedanja. jer navješćuje čudesna djela Božja u povijesti spasenja… 51. 33. raznovrsnije i prikladnije čitanje Svetoga pisma. Ne može se oteti dojmu da se i po ovome pitanju. tako da kroz utvrđen broj godina narod pročita istaknutiji dio Svetog pisma. neka se svestranije otvore biblijske riznice. Da bi se vjernicima pripravio što bogatiji stol riječi Božje. Neka se u svetim slavljima obnovi obilnije. Rimokatolička crkva znatno približila stajalištima protestantskih reformatora.»234 234 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. Neka se u rubrikama naznači najzgodnije mjesto za propovijed kao dio liturgijskog čina kad god to obred dopušta. kao i po pitanjima gore navedenih promjena. od njega čini i znakovi primaju svoje značenje… 34.134 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE kršćanske Crkve. Rimokatolička crkva je na II. 2. Kako bi bilo jasno da su u liturgiji obred i riječ najtješnje povezani: 1. zazivi i liturgijske pjesme. iz njega se pjevaju psalmi. Od najveće je važnosti u liturgijskoj službi Sveto pismo. Propovijedanje neka crpi poglavito iz vrela Svetog pisma i liturgije. stoljeću. . 25. Konstitucija o liturgiji u nekoliko svojih paragrafa naglašava važnost Svetoga pisma te propovijedanja na bogoslužju: «24. i neka se služba propovijedanja vrši vrlo vjerno i pravilno. str. Iz njega se uzimaju čitanja i tumače u homiliji.

. u: Vjesnik đakovačke i srijemske biskupije. već radi slavljenja i «prihvaćanja sa zahvalnošću. HRANIĆ. Za vjernika je važno da on danas sluša Gospodinov glas».235 Slušanje riječi Božje od strane vjernika treba rezultirati djelovanjem Riječi Božje u vjerniku.237 Do II. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. bez da su postavljeni službeno u liturgijsku službu lektora. Pojedinci su smatrali da je propovijedanje dodatak misi pa su izbjegavali slušanje propovijedi. Konstitucija o liturgiji. Pastoralna teologija liturgijskih slavlja. Đ.. 53. 2/95. . J. Dešavalo se da su u određenim seoskim župama muškarci napuštali misu kada bi svećenik započeo propovijed. 238 Usp. ne samo kao pukog liturgijskog obreda. kod čitanja biblijskih tekstova na liturgiji. vatikanskog sabora naglašavaju važnost Svetoga pisma. vjernošću i molitvom. 219. 165. 1973. koje treba slijediti čitanu riječ: 235 J. GELINEANU i drugi. kao i naglasak na aktivnijem sudjelovanju vjernika na bogoslužju. KIRIGIN.. 236 237 Usp. «Služba liturgijskog čitanja». Pastoralna teologija liturgijskih slavlja.238 Sabor veliku važnost stavlja i na propovijedanje riječi Božje. GELINEANU i drugi. 165.236 Novi naglasak na odnosu prema svetopisamskim čitanjima. To se događa kada vjernik sluša Riječ Božju «u stavu molitve i iščekivanja». str. Svečano čitanja evanđelja pridržano je đakonima odnosno svećenicima. rezultiralo je angažiranjem laika. M. str.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 135 Odluke II. br. Župe stoga trebaju brinuti da se formiraju grupe čitača koji će doprinijeti lijepoj i skladnoj liturgiji. str. propovijedanje je bilo rijetko i sastojalo se uglavnom u prigodnom objašnjenjenju određenog sveca koji se toga dana slavio ili sl. vatikanskog sabora. str.

podučavajući vjernika i čuvajući ga od zabluda i pogibelji.4. a sve prema smislu liturgije koja se bitno ne razlikuje od smisla Sv. Pisma. sprovoda i sl. Stoga 239 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. No te molitve ipak nisu odražavale zajedničarski duh molitve. uz to još na nerazumljivom jeziku. Njome se tijekom liturgijske godine na temelju svetog teksta tumače otajstva vjere i pravila kršćanskog života. Usp. Molitva vjernika U liturgijskoj su tradiciji bile poznate misne molitve odnosno niz kraćih ili dužih molitvenih zaziva koje je upućivao svećenik u ime naroda. Homilija se veoma preporučuje. 220. M. 240 241 . treba pratiti sve liturgijske obrede i sakramente poput krštenja. Konstitucija o liturgiji. krizme. Stoga ona mora oraspoložiti za potpuno sudjelovanje u obredu. KIRIGIN. i to pod vidikom koji je ondje uključen. Konstitucija o liturgiji. Propovijed treba dotaknuti dogmatske. ona je dio same liturgije.240 «U liturgiji. str. te tumačiti smisao i značenje svetopisamskog teksta. budući ih je predvodio samo svećenik. propovijed je dio svetog obreda. 220. dakle. pa narod molitveno. osim zbog teških razloga. M. te zato sadržajno i osobito životno zahvatiti sveti predmet što ga obred sadrži.»241 9. Propovijed treba veličati slavu Božju i spasenje koje je po Kristu ostvareno. nedjeljama i zapovjednim blagdanima na misama koje se služe uz učešće naroda. moralne i ine teme. u: Drugi vatikanski koncil. 33. str.3. naime. KIRIGIN.136 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE «52. str. Neka se to nikako ne propušta.»239 Propovijedanje. i s razumijevanjem istih nije mogao aktivno sudjelovati. vjenčanja.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 137 je narod više bio pasivni slušatelj. 9. Usp. U tom cilju se pripremaju razni zbornici molitava vjernika. Utjecaj rimokatoličke liturgijske reforme na protestantske liturgije Nema sumnje da je protestantska reformacija utjecala na liturgijske promjene koje su se unutar Rimokatoličke crkve dogodile na II. u: Drugi vatikanski koncil. str. «53. 35.»242 Molitva vjernika se sastoji od kratkih zaziva na koje narod odgovara s Gospodine smiluj se. Zanimljivo je da je ovakav oblik molitve ostao prisutan u Istočnim crkvama do danas nepromijenjen kao velika jektenija. No može ju predvoditi samo svećenik odnosno đakon.243 a mogu i sami vjernici u određenim prigodama pripremiti ovakve zazive. odnosno liturgijskim knjigama 242 243 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. Stoga će se jedan od bitnih zaključaka sabora odnositi na zajedničku molitvu. nakon ponovnoga uvođenja ove molitve u bogoslužje. također treba reći da je rimokatolička liturgijska reforma II. a manje molitelj. No. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.4. kao i za sve ljude i za spasenje svega svijeta. Sveopće molitve vjernika I. ili Gospodine usliši nas i sl. vatikanskog sabora utjecala na pojedine protestantske liturgije. Neka se u nedjelju i zapovjedne blagdane poslije evanđelja i homilije opet uvede ‘zajednička molitva’ ili ‘molitva vjernika’ da se uz sudjelovanje naroda obave molitve za svetu Crkvu. 1995. odnosno molitvu vjernika. istu moći predvoditi i vjernici laici. za one koji s vlašću nama upravljaju. Ovaj je utjecaj posebice vidljiv u liturgijama. dok će na Zapadu. za one koje tište razne nevolje. vatikanskom saboru. .

1988. no na jednostavan i uglavnom neukrašen stol Gospodnji postavljaju se svijeće. Sve se više koriste liturgijske boje i pojedini dijelovi rimske liturgijske odjeće (albe. The Book of Occasional Services.244 evangeličkih. sukladno episkopalnom ustrojstvu ovih crkava. godine te u engleskom izdanju liturgijske knjige The alternative Service Book 1980. The Society for Promoting Christian Knowledge Holy Trinity Church. New York: The Church Hymnal Corporation.245 Euharistijsko se bogoslužje po svojoj strukturi približilo rimskom obredu nakon II. reformiranih i prezbiterijanskih crkava. vatikanskog koncila.247 U Reformiranim i Prezbiterijanskim crkvama puritanske jednostavne liturgije zamjenjuju se izmijenjenim obredom. 245 The alternative Service Book 1980. Anglikanske odnosno episkopalne crkve među prvima su pristupile liturgijskoj reformi koja je vidljiva u američkom izdanju Book of Common Prayer iz 1979. 246 Nisu sve Anglikanske i Luteranske crkve prihvatile promjene glede položaja svećenika tijekom bogoslužja. štole i sl. Škotska reformirana liturgijska knjiga The Book of 244 Anglikanske crkve izvan Velike Britanije uglavnom se nazivaju Episkopalne crkve. po uzoru na promjene u Rimokatoličkoj crkvi. Tako u Hrvatskoj kao i u nekim drugim zemljama imamo situaciju da se u Evangeličkim crkvama svećenik za vrijeme liturgije okreće prema oltaru za vrijeme liturgijskih molitava.. križ (bez raspela) i sl. . 247 Usp.138 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE anglikanskih odnosno episkopalnih.). Pastori ovih crkava se već od vremena reformacije okreću prema narodu za vrijeme bogoslužja. Vraćaju se neki tradicionalni oblici pobožnosti poput križnog puta i sl.246 Liturgijska odjeća ovih crkava sve više nalikuje liturgijskoj odjeći koja se rabi u Rimokatoličkoj crkvi. 1980. London: SPCK. U anglikanskim i luteranskim crkvama oltar će biti zamijenjen stolom Gospodnjim pa se svećenici ovih crkava za vrijeme bogoslužja okreću prema narodu.

posebice među američkim baptistima.249 Utjecaj II. 249 The Complete Library of Christian Worship. str. Lekcionar Prva je crkva temeljila svoja bogoslužja upravo na čitanju i tumačenju Riječi Božje. volume 3. pod vodstvom Ronala i Inge Freyer Nicholas American Baptist Fellowship for Liturgical Renewal (Američka baptistička federacija za liturgijsku reformu). o kojima će biti više govora u sljedećem poglavlju. godine objavio Prayers for All Occasions: For Pastors and Lay Leaders (Molitve za sve prigode. liturgijsko vrijeme kroz godinu i sl. . godine sve se više približava tradicionalnim oblicima bogoslužja. Godine 1989. godine objavio knjigu Litanies for All Occasions (Litanije za sve prigode). responzijalnih molitava. 1. Vremenom su se formirala ustaljena biblijska čitanja za bogoslužja koja su se nalazila u liturgijskim knjigama Lekcio- 248 Usp.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 139 Common Order248 iz 1979. The Renewal of Sunday Worship. The Book of Common Order. Edinburgh: The Saint Andrew Press. poput litanija. 1979. 10-11. Glede izbora tekstova može se pretpostaviti da su koristili red čitanja Svetoga pisma koji se koristio u sinagogi. za pastore i laičke vođe). Određeni teolozi smatraju da se u određenim istočnim crkvama primjećuje sinagogalni princip biblijskih čitanja. godine te ista knjiga iz 1994. organizirana je.4. Pod utjecajem ovoga pokreta određeni je broj američkih baptističkih pastora prihvatio određene liturgijske oblike bogoslužja. Liturgijska se reforma javlja i u takozvanim slobodnim crkvama poput Baptističke. vatikanskoga sabora vidljiv je i u liturgijama protestantskih crkava u Hrvatskoj. 9. a Roy Pearson je 1990. Gart House je 1989.

i godina II. str. Robert E. lat. godinu B i godinu C. Odatle i liturgijski službenik. B ili C. 330-331. Tako se nazivaju i liturgijske 250 Lekcionar. U liturgijskim crkvama evanđelistar zauzima značajno i svečano mjesto u liturgiji. u: Drugi vatikanski koncil. 1993. odnosno Otkrivenja u uskrsnom razdoblju. lectio «čitanje». lectionarium «knjiga čitanja».252 U liturgijskim promjenama II. započinje prvom nedjeljom adventa (sada 2006. str.253 Tako su nedjeljna i blagdanska biblijska čitanja podijeljena na tri razdoblja: Godinu A. 25. 33. The Complete Library of Christian Worship. Lektorska služba je prisutna i u određenim protestantskim crkvama. a dnevna čitanja su u liturgijskoj godini I.).251 Galikanska liturgija imala je tri čitanja: prvo je uzimano iz Staroga zavjeta odnosno Djela apostolskih za vrijeme pedeset dana uskrsnog razdoblja.140 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nar250 odnosno Evanđelistar.) Ciklus biblijskih čitanja naziva se lekcionar. Radi se naime u sustavnom propovijedanju na temelju svetopisamskih tekstova i to redom. Treće čitanje je bilo iz evanđelja. dok su svakodnevna čitanja podijeljena na razdoblje od dvije godine (godina I. volume 3. Nashville. 251 Liturgijska knjiga koja sadrži propisane tekstove iz evanđelja koji se čitaju tijekom liturgijske godine. Drugo čitanje je dolazilo iz Poslanica. Rimska liturgija imala je dva čitanja: prvo iz poslanica a drugo iz evanđelja./2007 liturgijska je godina C. Liturgijska godina. Tennessee: Star Song Publishing group. 253 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. (ed. naglasak je stavljen na sustavnom čitanju biblijskih tekstova tijekom godine. A. U vrijeme reformacije značajno je spomenuti redoslijed liturgijskih čitanja Lektio Continna kojega je koristio Zwingli a preuzeo Calvin u svojem propovijedanju. od prve biblijske knjige. The Renewal of Sunday Worship. . lektor odnosno čitač. Webber). Calvin je na primjer održao 25 propovijedi na temelju Prve Petrove poslanice.. vatikanskoga sabora. 252 Usp.

255 256 Usp. Morehouse MP Publishing. HATCHETT. za Uskrs Ivanovo evanđelje.256 prezbiterijanci. Book of Common Worship. te iz evanđelja. D. The Ceremoniest of the Church. Ovakvu podjelu biblijskih čitanja prihvaćaju anglikanci (episkopalci). korizmi i uskrsnom vremenu predviđena su čitanja sukladno staroj tradiciji: u adventu se čitaju tekstovi proroka Izaije.255 reformirani. Usp. PERHAM. umjesto starozavjetnog čitanja čita se iz Djela aspotolskih i Otkrivenja). London: Holy Trinity Church. J.254 luterani. Godine 1983. Ivanovo evanđelje čita se svake godine. New York: Oxford University Press. M. M. New York: The Seabury Press. str. 1033-1095. 1981. str. A Priest’s Handbook. U radne 254 Usp. 1990. čitanje iz apostolskih poslanica. 257 . Rimski lekcionar se tiska kao ekumenski lekcionar pod nazivom Zajednički lekcionar. 258 Usp. str.257 kao i pojedine druge liturgijske crkve.. Usp.. Kentucky: Westminster/John Know Press. budući su čitanja kraća kod Marka nego u drugih evanđelista. 110-121. MICHNO. U vremenu kroz godinu čitaju se sustavno svetopisamski tekstovi. Commentary on the American Prayer Book. Starozavjetna čitanja u korizmenom vremenu daju pregled povijesti spasenja. Celebrate the Christian Story. Book of Common Order.. u godini B evanđelje po Marku a u godini C evanđelje po Luki. 1997.. str. U adventu. posebice oko Božića. 324-327. 1994. U godini A čita se evanđelje po Mateju.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 141 knjige koje sadrže liturgijska biblijska čitanja. božićnom vremenu.. G. u uskrsnom vremenu Djela apostolska i Otkrivenje. U dnevnim čitanjima predviđeno je samo jedno čitanje prije evanđelja. 888-1001. str. Pjesmarica Božjega naroda. 1993. Edinburgh: Saint Andrew Press. 590-591.. 295-326. str. Lousville. 17. korizme i Uskrsa kao i u godini B.258 Nedjeljama i blagdanima previđena su tri čitanja: Starozavjetno čitanje (u uskrsno vrijeme. 1998. 609-643. The Book of Common Prayer.

Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Lekcionar ima mane i prednosti. Bloesch smatra da propovijedanje na temelju određenih tekstova od strane crkve može značiti prigušivanje Duha Svetoga. Tijekom adventa liturgijska čitanja upućuju na pripravu Kristova dolaska. Pored tri liturgijska čitanja.260 Svakako da je davanje slobodnog prostora Duhu Svetomu u propovijedi važan aspekt kršćanskoga bogoslužja. nerijetko se događa da se određene biblijske teme zapostave. Već smo ranije naglasili važnost psalama u starozavjetnom pa i novozavjetnom bogoslužju. G. . Budući se u većini protestantskih crkava ne održavaju redovita dnevna bogoslužja. . BERGER. Starozavjetna čitanja se u radne dane čitaju sustavno. str. Međutim. lekcionar ima i prednosti: . 138. 260 259 Usp. u pravilu se čita i određeni psalam.Sustavno čitanje Biblije i sustavno propovijedanje. Mali liturgijski leksikon. smrti i uskrsnuća. Ukoliko se ne koriste liturgijska čitanja. Osnove evanđeoske teologije 2. BLOESCH. str. a druge prenaglase. U biti možemo reći da se psalmi nikada nisu ni prestali upotrebljavati u bogoslužju Usp. D.259 U većini rimokatoličkih župa održavaju se redovite dnevne mise pa se u istima primjenjuje i dnevni lekcionar.142 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dane tijekom jedne godine čitaju se sinoptička evanđelja počevši od Marka pa slijedi Matej te Luka. dnevni lekcionar može poslužiti za osobnu i obiteljsku pobožnost. Svaki formalizam može biti negativan.Pomoć je propovjednicima koji svake nedjelje pa i češće propovijedaju u istoj crkvi. R. 1993. 101. Tekstovi su prilagođeni liturgijskoj godini. Tijekom korizme liturgijska čitanja upućuju na događaje Kristove muke. Lekcionar omogućuje propovjednicima da se suoče sa svim važnim temama Svetoga pisma.

Ovakav način pjevanja odnosno izgovaranja psalama prihvaćaju i pojedine protestantske liturgijske knjige. vjernici drugi. Prezbiterijanci su uredili psalme na način da se izgovara stih po stih naizmjenično (pastor može izgovoriti jedan stih.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 143 budući ih je koristila i starozavjetna i novozavjetna vjernička zajednica. Book of Common Worship. Novi Rimski lekcionar predvidio je pjevanje odnosno recitiranje psalama na način da je cijela zajednica uključena njegovo izgovaranje. no uglavnom je bila pridržana zboru. himnografija i heortologija. kako na Zapadu tako i na Istoku. Usp. 13.Časopis Pravoslavne eparhije sremske. KERN.262 Ovakva je praksa također poznata u povijesti liturgije. K.. posebice u moljenju Brevijara (Časoslova). odnosno sami vjernici po grupama mogu izgovarati stihove naizmjenično). Sremski Karlovci: «Srpski Sion» .261 Reformatori su također naglašavali važnost pjevanja psalama. 261 Usp. Sada je narod. 1997. Liturgika.str. Ova je praksa i ranije bila poznata. Calvin je uredio pjesmaricu psalama. str. Zwingli je izbacio pjevanje bilo kakvih pjesama iz liturgije te uveo samo psalme. 262 . 611-783. između stihova psalma izgovarao pripjev odnosno antifone (antifonalni psalmi) ili se pripjev izgovara samo na početku i na kraju (alterirani psalmi).

.

Presveto Trojstvo). Hrvatski evangelici u liturgiji koriste knjigu Pjesmarica Božjega naroda. nedjelje kroz godinu. U pjesmarici se također nalazi redoslijed euharistijske liturgije. Duhovi. jest liturgijska crkva. Bogojavljenje). nedjelje i Gospodnji blagdani). te liturgijske molitve (molitve dana ili kolek263 Pjesmarica Božjeg naroda. Uzašašće. 1981. Uz svako liturgijsko razdoblje.263 Pjesmarica ima 367 pjesama koje su podijeljene na cjeline: božićni ciklus crkvene godine (došašće. po reformatoru Martinu Lutheru).BOGOSLUŽJE U PROTESTANTSKIM CRKVAMA I CRKVAMA REFORMACIJSKE 10. sprovod. Ovdje ćemo navesti one značajnije te se upoznati s bogoštovnom praksom istih: 10. Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj (naziva se i Luteranska crkva.1. krštenje. nalazi se i kratki uvod u značenje liturgijskog vremena. uskrsni ciklus crkvene godine (korizma. vjera. Zagreb: Seniorat Evangeličke crkve Zagreb. Stara i Nova godina. Božić. prigodne. uskrsno vrijeme – Uskrs. . crkva. poput evangeličkih crkava u svijetu. BAŠTINE U HRVATSKOJ U Hrvatskoj djeluje nekoliko protestantskih crkava i crkava reformacijske baštine. pjesme za euharistijsko slavlje (liturgijske pjesme. sveta sedmica.

npr. koju je nosio i Martin Luther na Bogoslužjima. Tome pripadaju misno ruho i u osnovi također postojeći kanon liturgijskih boja’.266 Pod utjecajem 264 265 O lekcionaru vidi str. Reformatorstvo je. ADAM.evangelickacrkva-zagreb. 80. odnosno rimske običaje. Lutherov talar)265 te u svečanijim prilikama sukladno liturgijskom razdoblju i štole u liturgijskim bojama. a onda se u anglikatolicizmu ponovno vrlo snažno oslanjao na srednjovjekovne. str. kako se prema Bogu treba odnositi. «Stav i praksa protestantizma ovisi o krajevima i prema vjeroispovijesti je vrlo različita. Uz svaku molitvu nalaze se i liturgijska čitanja. 266 . veljače 2007. Božjih zapovijedi.. Uvod u katoličku liturgiju.htm.-82. odnosno primljena u luteranstvu..-143. bijele u skandinavskim zemljama. duga haljina evangeličkog svećenika. i primilo ga prigodice ponovno u najnovije vrijeme s pokretom liturgijske obnove. Evangelički svećenik na talaru nosi i pločice (njem. Prva i desna pločica obuhvaća prve tri zapovijedi u kojima se čovjek poučava što je spram Boga obvezan učiniti i ostaviti. ‘Kasna srednjovjekovna tradicija liturgijskih boja očito je bila najjače nastavljena. pristupljeno 9.146 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE te). st. zanemarilo to pitanje skoro potpuno u 16. Beffchen) koje označavaju 10.com/articles/crkveni_i_ teoloski_pojmovi/talar. tj.». B i C liturgijsku godinu. te na blagdane. Za vrijeme liturgije nose crni talar (tzv. 139.. Talari mogu biti i druge boje. odnosno lekcionar za A. Talar je crne boje i znak je svećeničke službe župnika/pastora.264 Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj u pravilu prakticira euharistijsko bogoslužje prve nedjelje u mjesecu. http://www. O liturgijskim bojama vidi više na str.» A. Reformacija u skandinavskim zemljama ‘očuvala je ceremonijalne elemente još konzervativnije nego luteranska Njemačka. Druga i lijeva pločica obuhvaća sedam daljnjih zapovijedi. u kojima se čovjek poučava što je dužan učiniti ili ostaviti svome bližnjemu. dogležnjica. ‘Priruručnik za evangeličko – luteranske crkve i zajednice’ navodi za pojedine blagdane i vremena crkvene godine kanon boja za oblaganje oltara i propovjedaonice. 85. Želja za većom svečanošću i radošću boja u protestantskom bogoslužju se neprestano osjeća. Službenici Evangeličke crkve u Hrvatskoj su đakoni i svećenici (ili pastori). «Tzv. koji je vrlo sličan tradicionalnom rimskom kanonu.» Anglikanizam je stupao svojim vlastitim putem u svome načinu vezanom uz tradiciju.. Na našim prostorima uvijek se koristio talar crne boje. već zbog uklanjanja oltara i kultnoga ruha.

Molitvu završava riječima: «Gospodine Smiluj se!». Kako bijaše na početku. koja se naziva oltarska slika. Iznad oltara se uglavnom nalazi slika Krista.267 Nedjeljama. Amen». do vijeka Amen». propovjedaonica iznad oltara (u evangeličkim crkvama) odnosno iznad stola Gospodnjega (u reformiranim crkvama) označava kako je Riječ iznad sakramenta. moleći molitvu pokajanja. kada se ne slavi euharistijska služba služi se samo liturgijska služba riječi. ima i svoje liturgijsko značenje. tako i sada i u vijeke. raspelo i otvorena Biblija. Naime. obično nekim prikladnim biblijskim stihom. . i od vijeka. Iznad oltara je propovjedaonica (negdje se nalazi i odvojeno od oltara) koja je u pravilu uzvišena. svim ljudima dobre volje. U crkvama se nalazi oltar na kojem se u pravilu nalaze svijećnjaci. Za razliku od Rimokatoličke crkve gdje je sakrament euharistije središnji dio bogoslužja. Ona izgleda ovako: bogoslužje započinje s uvodnom pjesmom nakon koje svećenik dolazi pred oltar te započinje bogoslužje riječima: «U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Svećenik nastavlja čitanjem uvodnoga stiha iz Biblije. Narod iza toga pjeva: «Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 147 skandinavskih misija pojedini službenici nose i bijelu albu. Svećenik naviješta oproštenje grijeha. Narod odgovara pjevajući: «»I na zemlji mir. nakon čega narod pjeva: «Gospode Bože smiluj se! Kriste smiluj se! Gospode Bože smiluj nam se!». Amen! Slijedi svećenikov pozdrav «Mir vama» na što zajednica pjeva «I s duhom tvojim!». u protestantskim je crkvama propovijedana Riječ središnjica svakoga okupljanja Božjeg naroda. Svećenik se okreće oltaru te predvodi molitvu zahvalni267 Uzvišena propovjedaonica u protestantskim crkvama. Slijedi svećenikovo okretanje oltaru nakon čega predvodi zajednicu u pokajničkom činu. te uvodi zajednicu u slavljenje Boga slijedećim riječima: «Slava Bogu na visini!». Svećenici se tijekom liturgijskih molitava okreću oltaru. osim njezine praktične funkcije u vrijeme kada nije bilo mogućnosti ozvučenja u crkvama.

te se izlaznom pjesmom i tihom molitvom završava bogoslužje. djecu i mlade. Slavonski Brod: Evangelička crkvena općina. Moli za cijeli narod i sve narode svijeta. žive i one na samrti. Narod nastavlja tri puta pjevati «Aleluja». Predvodnik nastavlja: «Pomoć je naša u imenu Gospodina». str. Molitvu završava s pozivom da cijela crkva moli Očenaš. Na to mu zajednica tri puta odgovara s Amen. Narod odgovara: «Amen». Evangelički katekizam. druge crkvene općine. S propovjedaonice čita propovjedni tekst te propovijeda. udovce i udovice.). završavajući s: «Riječ Božja je istina.. Nakon propovjedi moli kratku molitvu i daje mali blagoslov. Usp. te blagoslivljajući zajednicu znakom križa. U nju uključuje cijelu općinu. čita za tu nedjelju određeno evanđelje ili poslanicu. okrenut narodu. svećenik moli veliku molitvu. izgovarajući Aronov blagoslov. svakog pojedinca. 268 Usp. 225 do 237. Sačuvaj nas Bože u svojoj istini! Aleluja». kao i za mir u svijetu. Svećenik. Dok svećenik silazi s propovjedaonice i odlazi pred oltar. 269 . Nakon toga se pjeva pjesma dok svećenik odlazi za propovjedaonicu. narod pjeva treću pjesmu. Sukladno redoslijedu glavnog bogoslužja269 liturgija izgleda ovako: Služba Riječi započinje uvodnom pjesmom te predvodnik bogoslužja izgovara: «U ime Oca i Sina i Duha Svetoga». 66-67. Narod odgovara: «Koji je stvorio nebo i zemlju». Pjesmarica Božjega naroda. U ime općine svećenik okrenut oltaru predvodi ispovijedanje Apostolskog vjerovanja. starce i osamljene zdrave i bolesne. Iza toga svećenik najavljuje obavijesti.268 Euharistijsko bogoslužje se sastoji od dva dijela: službe riječi i euharistijske službe. Narod odgovara: «Amen». 1993. (pretisak iz 1902. Svećenik podjeljuje općini Božji blagoslov.148 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE cu. str. Okrenut oltaru.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

149

Predvodnik poziva zajednicu da ispovijedi grijehe. Svi zajedno izgovaraju: «Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni! Amen!» Predvodnik upućuje riječi oproštenja: «Bio nam milostiv svemogući i milosrdni Bog koji je svoga jedinoga Sina predao u smrt radi naših grijeha, te radi njega oprostio nama i svima onima koji vjeruju u njegovo ime, dao im mogućnost da postanu djeca Božja i prime njegova Svetoga Duha. Tko to vjeruje u obrati se, taj će se spasiti. Neka to Bog udjeli nama svima». Narod odgovara: «Amen». Slijedi ulazni psalam te zajedničko izgovaranje: «Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku tako sada i u vijeke vjekova. Amen». Nakon toga slijedi Kyrie te Gloria in excelsis Deo. Slijedi predvodnikov pozdrav zajednici: «Gospodin s Vama», na što narod odgovara: «I s duhom tvojim». Predvodnik nastavlja s kolektom odnosno molitvom dana.270 Slijedi prvo čitanje iz poslanice. Čitač završava riječima: «Riječ je Gospodnja», a narod odgovara «Bogu hvala» ili «aleluja». Pjeva se pjesma ili psalam nakon čega slijedi čitanje evanđelja. Predvodnik završava čitanje riječima: «Riječ je Gospodnja» na što narod odgovara «Slava tebi Kriste». Nakon biblijskih čitanja slijedi Nicejsko-carigradsko ili Apostolsko vjerovanje. Time završava služba riječi i slijedi euharistijsko bogoslužje. Euharistijsko bogoslužje započinje pjesmom za vrijeme koje se skuplja dobrovoljni prilog. Nakon što se prilog sakupi, moli se zahvalna molitva za priložene darove. Slijedi sveopća ili vjernička molitva. Nakon toga predvodnik izgovara predslovlje te svi zajedno izgovaraju Sanctus. Slijedi euharistijska molitva, Očenaš i pozdrav mira. Zajednica zajedno izgovara Agnus Dei (Jaganjče Božji...). Vjernici prilaze oltaru i kleknu. Predvodnik daje hostiju pričesnicima i izgovara riječi: «Tijelo Kristovo», a
270

Molitve dana vidi u: Pjesmarica Božjega naroda, str. 295-326.

150

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

dok daje kalež izgovara riječi: «Krv Kristova». Slijedi zaključna kolekta (molitva) te otpust i Aronov blagoslov. Evangelička Crkva u Hrvatskoj priredila je Liturgijski priručnik kao eksperimentalnu i radnu verziju. Unutar priručnika nalaze se slijedeći liturgijski obrasci: priprema za bogoslužje, nedjeljno bogoslužje s popratnim tekstovima, euharistijska služba, molitve dana u liturgijskoj godini, sakrament krštenja, konfirmacija, primanje u Evangeličku crkvu, obred vjenčanja, obred sprovoda, obred rukopolaganja u služenje, pastoralne liturgije, prigodni zazivi blagoslova, dnevno-kontemplativne molitve, prigodne molitve, Lutherove molitve, nedjeljni lekcionar, dnevni lekcionar.271 Unutar Evangeličke crkve u Hrvatskoj djeluje i Evangelička a.v.272 slovačka crkvena općina u Iloku. Slovačka liturgija je specifična. Ona je, za razliku od liturgije na hrvatskom jeziku, koja je kombinacija recitiranih i pjevanih dijelova, u pravilu potpuno pjevana (mada se ponekad služi i recitirana liturgija). Pjevaju se i biblijski tekstovi: poslanice i evanđelje. U liturgiji se koristi Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku273 liturgijska knjiga iz Slovačke (koju koriste i druge slovačke crkve poput crkve u Slovačkoj, Vojvodini, Rumunjskoj, Mađarskoj, Sloveniji i sl.). Obrednik sadrži liturgiju (redoslijed redovitog bogoslužja), sakrament krštenja i euharistije, obred instalacije svećenika, primanja u crkvu, instalaciju biskupa, vjenčanje, ordinaciju svećenika, postavljenje đakona, blago271

Usp. Liturgijski priručnik (eksperimentalna i radna verzija, za internu uporabu Evangeličke crkve), Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj, 2004. A.V. skraćenica za augsburšku konfesiju.

272

273 Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, (uredili Karol Gábriš, Ján Lacko, Július Filo) Bratislava, 1996.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

151

slov kamena temeljca, posvećenje hrama, liturgijskih predmeta, posvećenje zgrade, molitve poslije bogoslužja, molitve za nedjelje, blagdane, agendu za dječja bogoslužja i za mlade, molitve za bolesne, molitve za supružnike, utjeha obitelji nakon sprovoda, razne homilije, zahvalne molitve, perikope, note za liturgijske napjeve i sl. Pjeva se iz pjesmarice Evanjelicky spevnik.274 Pjesmarica sadrži 700 pjesama, liturgijske pjesme, liturgijske i privatne molitve. Treba spomenuti i glasovitu slovačku pjesmaricu Cithara Sanctorum,275 koju je još u 17. stoljeću
274 275

Evanjelicky spevnik, Evangelická cirkev a. v. na Slovensku, 1995.

„Cithara sanctorum neb Žalmy a písne duchovní staré i nové, kterých cirkev evanjelická užíva» , - vydným v Levoči 1636, Budimpešta, 1882. «Cithara sanctorum ili «Tranoscius» također poznata i kao kancionál sadržavala je 400 pjesama koje je Tranovský preveo s latinskog i njemačkog. Pjesmaricu je također dopunio sa 150 svojih pjesama. U daljnjim izdanjima se povećavao broj pjesama. Tranoscius je bila pjesmarica ne samo za slovačke evangelike već se udomaćila u mnogim župama Silezije, Moravske i Češke. Najveći dokaz za slovačko - narodni značaj Tranoscija mogu biti slovačke ev. crkve na Donjoj zemlji usred mađarskog mora. Dok su kolonizirani katolički Slovaci takoreći nestali među Mađarima, Slovaci evangelici sve do danas drže se svog jezika. Slično je bilo i na slovačko - mađarskoj granici u Honti, Novogradu, Malohonti i u Gemeri. Ovdje je dobro poznata zasluga Tranoscija u održavanju vjere i slovačkog jezika. Kada je bilo zabranjeno tiskanje na slovačkom jeziku u Gornjoj zemlji, na Donjoj zemlji su se ove knjige tiskale npr. u Budimpešti. Bekeščabi, Temišvaru i sl. Daljnji predstavnici pobožne slovačke pjesme u 17. stoljeću bili su: Eliaš Lani, Joachim Kelinka, Juraj Zabojnik, Daniel Horčička, (Sinapius) i njegov sin Jan, Daniel Krman st., Tobiaš Masnik (Msnicius), Pilarikovci, Jan Bur (Burius) i drugi. Mnoge njihove pjesme unesene su u Tranoscij. Od velikog značaja je - a koristi se do danas za vrijeme domaćih pobožnosti - zbirka molitava, koju je izdao Eliaš Mlinarovih - Molitoris u Levoči (1702) pod nazivom “Duhovni život zdenca”. Pored pobožne pjesme i molitve evangelički pisci tog doba njegovali su povijest u obliku vlastitih životopisa ili izdvajanjem nekog događaja iz crkvene povijesti. Cithara Tranovskog u 18. stoljeću postaje “bestseller” pobožnih pjesama i to zahvaljujući Samuelu Hruškovicu, bansko-bistričkom svećeniku i banskom superintendentu,

molitve u molitvenim knjižicama. Pjesmarica se i danas koristi u slovačkim evangeličkim crkvama širom svijeta. Pjesma za milost. Prva čitanja (starozavjetno čitanje i poslanice). 6. Propovijed. 8. Gašpar Motešicky i dr. Od zbirki molitava najznačajnija jest “Molitveno blago” od modranskog svećenika Pavla Jakobeija (1695-1752). Molitva dana (kolekta). slovački narod». v. 10. 12. Izlazna pjesma i poziv svećenika da jedni drugima upute pozdrav rukovanjem. Redoslijed slovačke evangeličke liturgije je slijedeći: 1. Jeremiaš Lednicky. praznični i sl. 13. 11. ova pjesmarica sadrži i molitve. SAJAK.Jakobei). božićni ciklus. Narod odgovara: i na zemlji mir. 14. Mnogi od njih su izdali svoje pjesme u posebnim pjesmaricama. Pjevanje evanđelja. Mnoge su bile unesene u Tranoscij. duhovski ciklus.. Adam Plintovic. Ova knjiga se do dan danas koristi za vrijeme crkvenih bogoslužja. homilije i sl. A to je bila velika sreća za evangelički a. 7. Aronov blagoslov. Štefan Leška. i ml. potrebne pjesme u funebralima (Blasius . koji po D. Svečani ulazak svećenika do oltara odnosno mjesta odakle vodi bogoslužje. Jan Blaisus st. Daljnji autori pobožnih pjesama i molitava su bili: Jan Glosius Pondelosky. Za vrijeme ulaza pjeva se prikladna pjesma. . ili sviraju orgulje. E-mail upućen Jasminu Miliću od 25. Pjesma (prvi stih). Narod odgovara: i s duhom tvojim. Završna molitva. Apostolsko vjerovanje. D. 3. Antifona. 9. Horčiku ponovno umnožava broj njenih pjesama (1745). Hruškovic je Tranoscius obogatio sa svojim izvornim pjesmama ili sa uspjelim prijevodima. 4. Gloria in Excelsis Deo (Slava Bogu na visini). Pjesmarica sadrži 1040 pjesama koje su tematski poredane: advent. 2007. Himnus (pjesma prije propovijedi). Samuel Palumbiny. svim ljudima dobre volje. Osim pjesama.276 2. 276 Lat. 15.152 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE uredio slovački evangelički svećenik Juraj Tranovskí. Introit. uskrsni ciklus. introitous = ulazak. 5. Bio je najbolji vjerski pjevač njegovog vremena (umro je 1748). Velika Molitva koja se završava s Očenašem. Amen. 02. Pozdrav svećenika: Gospodin s vama. Tranoscius je tako bio domaća kronika sve do današnjeg dana.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

153

Večera Gospodnja se u Evangeličkoj a.v. slovačkoj crkvenoj općini u Iloku slavi na prvu i posljednju nedjelju adventa, na svetog Stjepana (drugi dan Božića), na Novu Godinu, prvu korizmenu i cvjetnu nedjelju, na Veliki Petak, drugi dan Uskrsa, drugi dan Duhova, na Sveto Trojstvo, na Dan reformacije te na dan posvećenja crkve, kao i prigodom konfirmacije. Euharistijska se služba nastavlja na službu riječi. Nakon Velike molitve i Očenaša slijedi euharistijska služba koja ima slijedeći redoslijed: 1. Pokajnička pjesma; 2. Ispovjedni nagovor; 3. Ispovjedna pitanja i ispovjedne pjesme; 4. Ispovjedna molitva; 5. Opće odrješenje grijeha; 6. Euharistijska molitva (predslovlje); 7. Sanctus, 8. Očenaš; 9. Riječi ustanovljenja i Agnus Dei (Jaganjče Božji…); 10. Postavljanje pitanja od strane svećenika vjeruju li da je pred njima pravo tijelo i prava krv Kristova; 11. Vjernici kleče pred oltarom. Svećenik prilazi i navješćuje im osobno odrješenje grijeha te im daje hostiju i kalež; 12. Zahvalna molitva; 13. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu…; 14. Apostolski blagoslov; 15. Završna pjesma.277 Ukoliko je svećenik spriječen održati bogoslužje, umjesto njega može službu održati i laik (čitatelj ili lektor) koji čita propovijedi zapisane u knjizi Postila ili Služba Slova. Evangelici pristupaju pričesti nakon obreda konfirmacije (između 12 i 14 godine). Evangelička crkva, temeljem Leuenberške konkordije, potpisane 16. ožujka 1973. godine u Leuenbergu kod Bazela između evangeličkih i reformiranih crkava, ima interuniju i interkomuniju s reformiranim crkvama.278
277

Podaci o slovačkom evangeličkom bogoslužju zabilježeni kazivanjem vlč. Dušana Sajaka, evangeličkog župnika u Iloku. U čl. 28 i 29 navedene konkordije stoji: «Između naših Crkava postoje znatne razlike u oblikovanju liturgije, u izražavanjima pobožnosti i crkvenim redovima. Te se razlike među vjernicima često jače osjećaju nego tradicionalne suprotnosti u nauku. No mi ipak ne možemo, prema Novom zavjetu i

278

154

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

Sukladno tome pričest je u Evangeličkoj crkvi omogućena i vjernicima reformirane konfesije. No u pravilu je evangelička euharistija otvorena svim vjerujućima bez obzira na njihovu konfesionalnu pripadnost.

10.2. Reformirane crkve u Hrvatskoj
Reformirane crkve u Hrvatskoj podijeljene su u tri samostalne denominacije; Reformiranu kršćansku kalvinsku crkvu u Hrvatskoj, Reformatsku crkvu Mađara u Hrvatskoj i Protestantsku reformiranu kršćansku crkvu u Republici Hrvatskoj. Ove crkve imaju različitu liturgijsku praksu. 10.2.1. Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj U župama Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj služi se mađarskim, hrvatskim i češkim jezikom. Službenici nose plašt (u mađarskim župama), odnosno talar, a nerijetko se služi i bez ikakve liturgijske odjeće već jednostavno u civilnom prikladnom odjelu. Reformirana kršćanska kalvinska crkva nema obrednika na hrvatskom jeziku. Za bogoslužja na mađarskom jeziku koristi se obrednici iz Mađarske Istentiszteleti rendtartás koje koristi i Reformatska kršćanska crkva Mađara. Sadržaj ovoga obrednika je: liturgija (redoslijed redovitog bogoslužja), euharistija, krštenje, konfirmacija, sprovod, posvećenje pastora, prezbitera, praznična bogoslužja (Božić,
reformatorskim kriterijima crkvene zajednice, gledati u tim razlikama čimbenike koji razdvajaju Crkve (br.28). Crkvena zajednica u smislu te konkordije znači da zbog postignutoga sporazuma u razumijevanju Evanđelja, Crkve različitih vjerovanja međusobno jamče zajednicu riječi i sakramenta te teže za što većom zajednicom u svjedočenju i službi svijetu (br.28)» Usp. Kronika kršćanstva, str. 430.;

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

155

Uskrs, Duhovi, Veliki petak, ....), a i redoslijed bogoslužja u mađarskim župama je identičan kao i u župama Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. Koristi se pjesmarica Evanđeoske crkve Pjesme spasenja o kojoj će biti više riječi dok budemo govorili o bogoslužju Evanđeoske pentekostne crkve. Na mađarskom jeziku se koriste obrednici Reformirane crkve iz Mađarske a kod pjevanja se koristi pjesmarica Énekeskönyv279 koju koriste i ostale mađarske reformirane crkve ovoga prostora (u Mađarskoj, Vojvodini, i sl.). Pjesmarica sadrži 490 pjesama od kojih su prvih 150 prepjevani biblijski psalmi. Inače je karakteristika reformiranih bogoslužja da se pjevaju psalmi. U češkim župama se služi na hrvatskom jeziku ali se, pored hrvatskih pjesama pjevaju i češke pjesme iz pjesmarice Evangelicky zpevnik,280 Češkobratske evangeličke crkve iz češke. Ova pjesmarica sadrži 582 pjesme no također i liturgijske obrasce službe riječi i euharistijskog bogoslužja, uz kratka tumačenja liturgijskih dijelova, te određenih molitava za osobnu pobožnost. Kad govorimo o češkim župama, valja napomenuti da su ove župe, iako sastavni dio Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj, u duhovnom zajedništvu sa Češkobratskom evangeličkom crkvom u svojoj staroj domovini Češkoj.281 Češkobratska evangelička crkva u Češkoj jest liturgijska crkva. U bogoslužju se koriste Agendom češkobratske evangeličke crkve,282 koja u svojem prvom dijelu donosi liturgijske obrasce za
279 280 281

Énekesköny, Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház, 2000. Evangelicky zpevnik, Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke.

Češkobratsku evangeličku crkvu čine ujedinjene evangeličke i reformirane crkvene općine. Nastala je ujedinjenjem evangelika i reformiranih, 1718. prosinca 1918. godine u Pragu. Usp. Evangelische kirche der Böhmischen Brüder in der ČSSR, Prag, 1985., str. 5. Agenda češkobratrske cirkve evangelicke (Dil prvni), Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke, 1983; Agenda češkobratrske cirkve evan-

282

a u drugome dijelu liturgijske obrasce za sakramente i obrede. bez slika.) a iznad stola Gospodnjeg je uzdignuta propovjedaonica.2. na Uskrs. Budapest: Kiadja: A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. 284 . Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj Reformatska crkva Mađara u Hrvatskoj nema obrednika niti pjesmarice na hrvatskom jeziku već se u bogoslužjima koristi obrednik na mađarskom jeziku. obično u sredini nalazi stol Gospodnji (na kojem nema svijećnjaka. Amen». Nakon toga župnik gelicke (Dil druhy). listopadu (Nedjelja novoga vina) te na Božić. Od liturgijske odjeće nose samo crni plašt a ispod plašta crno odijelo. Zidovi crkava su čisti. bijelu košulju i crnu kravatu. križa i sl. Služba Večere Gospodnje održava se šest puta godišnje: na prvu nedjelju korizme. 1988. sukladno razgovoru kojega je autor vodio sa preuzvišenim Janošem Kopacsi Kettosem. biskupom Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. U crkvama se. 1985.156 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nedjeljna i blagdanska bogoslužja. najbližu nedjelju 31. Uobičajeno nedjeljno bogoslužje bez Večere Gospodnje izgleda ovako: župnik284 ulazi.2. 283 Istentiszteleti rendtartás. te uz pratnju određene pjesme ili u tišini dolazi do stola Gospodnjega. Rukopoloženi (zaređeni službenici) nazivaju se svećenici. Slijedi pozdrav župnika: «Milost Gospodina našega Isusa Krista. na drugu nedjelju u kolovozu (Nedjelja novoga kruha). križa i sl. ljubav Boga Oca i zajednica Svetoga Duha neka je sa svima vama. Ovdje se za službenika navodi termin «župnik». Istentiszteleti rendtartás. a pjeva se iz već spomenute pjesmarice Énekeskönyv. 10. Duhove. 283 Reformirane crkve iz Mađarske. te slijedi čitanje psalma po izboru župnika.

koji je uskrsnuo Isusa Krista i kroz uskrsnuće njegovo i naše prolazno tijelo pretvorio u besmrtnost.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 157 predvodi kratku molitvu koju izgovaraju svi sabrani (ova molitva u nekim župama dolazi ispred pozdrava župnika). nakon propovjedi slijedi pjesma a nakon pjesme župnik prilazi stolu Gospodnjem te čita riječi ustanovljenja Večere Gospodnje. Vjerujete li i ispovijedate li da je Gospodin Bog. Župnik odlazi do propovjedaonice odakle čita propovjedni tekst te propovijeda. Nakon propovjedi slijedi duža molitva župnika koja završava s Očenašem (Očenaš moli cijela zajednica).Vjerujete li i ispovijedate li da je Gospodin Bog grješnom čovjeku pružio milosrđe i svoga Svetog Sina Isusa Krista u tijelu poslao na ovaj svijet čijom je jedinom i savršenom žrtvom oduzeo snagu grijeha i darovao milosrđe kroz krv Kristovu i zbog toga vas kroz vjeru očistio? 3. Nakon toga se moli kratka molitva te čita biblijski tekst po izboru župnika. Slijedi molitva župnika te pjesma prije propovjedi. pjeva se izlazna pjesma te izgovara izlazna molitva. nas prenio u vječno slavlje? 4. Nakon toga slijedi Aronov blagoslov. te da ste zbog toga zadobili smrt? 2. Župnik poziva zajednicu da daruju svoje dobrovoljne priloge. dok je na velike blagdane i prigodom Večere Gospodnje izlazna pjesma mađarska nacionalna himna. Vjerujete li i ispovijedate li da je Gospodin Bog u istinitosti i svetosti stvorio prvog čovjeka te da ste nakon njegovog grijeha i vi prolazni i grešnici koji svojom sposobnosti i snagom ne možete opstati pred sudom Božjim. Propovjedni tekst je također po vlastitom izboru župnika. Obećavate li. Slijedi ulazna pjesma (jedna kitica). Nakon toga zajednica ispovijeda Apostolsko vjerovanje nakon čega župnik postavlja četiri pitanja vjernicima koji će pristupiti stolu Gospodnjem: «1. Kod služenja Večere Gospodnje. Izlazna pjesma je u redovitim bogoslužjima psalam 90. te molitva pokajanja. Iza toga se daju obavijesti. temeljem milosrđa odano cijeli vaš život pre- . Slijedi kratki nagovor o značenju Večere Gospodnje. te druga glavna pjesma.

. 286 287 Pjesmarica na porabu reformiranim kršćanima. KIŠ. Nakon podjele slijedi kratki nagovor. 125-135. .285 10. 125-135. 1921. P.2. Nakon toga slijedi objava oproštenja grijeha od strane župnika riječima: «I ja to sa svima vama vjerujem i obećavam. str. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj. Aronov blagoslov. Novi Sad: J. biskupa Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. Kao nevrijedni sluga Gospodnji objavljujem vam oproštenje grijeha u ime Trojedinoga vječnog Boga. molitva Očenaš.158 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dati Bogu te da ćete u ovom sadašnjem svijetu kao izbavljeni na njegovu slavu živjeti?». O reformatskom bogoslužju vidi u: N. 2003.286 Ovaj obrednik je prijevod dijelova engleske liturgijske knjige: The Book of Common Prayer koja je u uporabi u anglikanskim i episkopalnim crkvama. Knjiga zajedničkih molitava. Obred službe riječi i euharistije po obliku je blizak liturgijskoj praksi drugih liturgijskih crkava 285 Zabilježeno prema kazivanju preuzvišenog Janoša Kopacsi Kettosa. izlazna pjesma (nacionalna mađarska himna) i izlazna molitva. Tordinci: Reformirana crkvena općina Tordinci.. Obrednik sadrži jutarnju. U istom se nalaze i određene privatne molitve koje su preuzete iz Pjesmarice na porabu reformiranim kršćanima287 iz 1921. Oca i Sina i Duha Svetoga». a kod pružanja kaleža «Krv Kristova koja se prolila za sve nas». godine. večernju i euharistijsku službu. 2005. Forum.3. str. Slijedi poziv da se pristupi stolu Gospodnjem. O reformatskoj crkvi. Kod podjele kruha župnik izgovara riječi: «Tijelo Kristovo koje se lomilo za sve nas». Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj U protestantskoj reformiranoj kršćanskoj crkvi u Republici Hrvatskoj bogoslužja su u pravilu liturgijska i u njima se koristi obrednik nazivom Knjiga zajedničkih molitava.

službe krštenja. a vjernici mole vlastitim riječima.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 159 a služi se u pravilu prve nedjelje u mjesecu te na blagdane. Duhovi. Lutherov talar ili reverendu (u svečanijim prigodama i bijelu albu) preko koje rukopoloženi pastori nose štolu koja je.288 Bogoslužja se održavaju nedjeljom te blagdanima (Božić. Preobraženje. dok euharistijsku službu kao i druge sakramente i obrede mogu u pravilu služiti samo pastori. Osim liturgijskih bogoslužja PRKC poznaje i tzv. Rukopoloženi službenici crkve su lektori (ili propovjednici). neformalna bogoslužja u kojima se slavi Božja riječ. Nakon zadnje zapovijedi narod odgovara: «Gospodine. sprovod). a zatim pozdrav pastora riječima: «Milost Gospodina našega Isusa Krista. Dan reformacije) i zelena (obične nedjelje). Službu riječi mogu obavljati lektori. ljubičasta (advent. Spasovo. obzirom na liturgijsko razdoblje u različitim bojama. Slijedi ulazna molitva koju mole svi vjernici. Euharistija se služi u pravilu prve nedjelje u mjesecu te na blagdane.). Drugih nedjelja služi se samo služba riječi. U bogoslužju se koristi već spomenuta pjesmarica Evanđeoske crkve Pjesme spasenja. đakoni i pastori. Nakon toga se pjeva pjesma (jedan stih) dok zajednica stoji a bogoslužje se nastavlja izgovaranjem Deset zapovijedi od strane pastora a nakon svake zapovijedi narod odgovara: «Gospodine smiluj nam se. Uskrs. Za vrijeme bogoslužja duhovni službenici nose liturgijsku odjeću – najčešće tzv. Tijek ovoga bogoslužja je slijedeći: Bogoslužje započinje s pjesmom Tebe Boga hvalimo (Te Deum). i prikloni srca naša zakonu svome». . vjenčanja). slobodna. Dan reformacije i sl. ljubav Boga Oca i zajednica Duha Svetoga neka je sa svima Vama». Slijedi čitanje psalma po izboru pastora. Narod odgovara: «Amen». Za to vrijeme pastor (lektor odnosno đakon) ide prema propovjedaonici. korizma. konfirmacije. usrdno te mo288 Liturgijske boje u Protestantskoj reformiranoj kršćanskoj crkvi su sljedeće: bijela (Kristovi blagdani. crvena (Duhovi. đakoni i pastori.

str. 1990. Nakon propovijedi slijedi molitva koja se zaključuje zajedničkom molitvom Očenaš. Book of Common Worship. Edinburgh: Saint Andrew Press. Book of Common Order292 (Crkva Škotske).289 Slijedi molitva pastora. Nakon toga slijede kratke obavijesti. te se pjeva zajednička pjesma. Ove se pjesme pjevaju prije propovijedi. smiluj nam se. str. Usp. sukladno obredniku Knjiga zajedničkih molitava izgleda ovako:293 SLUŽBA RIJEČI Ulazna pjesma Knjiga zajedničkih molitava. i upiši sve svoje zakone u srca naša». Uobičajeno nedjeljno euharistijsko bogoslužje. uz pratnju gitare i drugih suvremenih glazbala. U bogoslužju sudjeluju i mladi s pjesmama slavljenja. 73-84. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj u liturgiji koristi i interne prijevode liturgijskih knjiga: The Book of Common Prayer290 (Episkopalna crkva SAD). 1994. Knjiga zajedničkih molitava.160 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE limo. Book of Common Worship291 (Prezbiterijanska crkva SAD). Lousville. Book of Common Order. Nakon toga pastor čita propovjedni tekst te propovijed. Propovjedni tekst i propovijed mogu biti po izboru pastora ili pak sukladno propisanom lekcionaru. 292 293 . U zaključku pastor upućuje Aronov blagoslov. Slijedi zajednička pjesma za vrijeme koje se skuplja dobrovoljni prilog. 1993. Kentucky: Westminster/John Know Press.New York: Oxford University Press. nakon čega vjernici sjede. nakon čega slijedi zajednička kratka izlazna molitva i izlazna pjesma. Vidjeli smo ranije da je ovakva praksa bila prisutna kod Calvina u Ženevi. 47. 290 291 289 The Book of Common Prayer.

ispovijedamo da smo sagriješili protiv tebe. Heb. Nismo ljubili tebe svim srcem svojim. Amen. osnažio vas u svemu dobru i silom Duha Svetoga sačuvao vas za život vječni. smiluj nam se i oprosti nam. djelom i propustom. . Gospodinu našemu. 1 Iv 1.9. pred tobom su sva srca otvorena. Po Kristu. Nakon kratke stanke predvodi molitvu pokajanja: Milosrdni Bože. sve želje znane i sve tajne otkrivene. 16. Slijedi Gloria in excelsis Deo i Kyrie ili neki drugi prikladan himan (ne izgovara se u adventu i korizmi). Amen. 14. Amen. Žao nam je zbog toga i ponizno se kajemo. 8. na slavu tvog svetog Imena. 4. Gospodinu našem. Čita određeni dio Svetoga pisma poput Mk 12. kako bi smo te savršeno ljubili i dostojno hvalili tvoje Sveto ime. Pastor moli: Svemogući Bože. niti svoje bližnje kao same sebe. očisti nam misli srca.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 161 Pastor započinje bogoslužje riječima: Blagoslovljen Bog Otac i Sin i Duh Sveti Narod odgovara: Blagoslovljeno kraljevstvo njegovo. oprostio vam grijehe vaše. 29-31. po Isusu Kristu. Pastor upućuje riječi navještaja oproštenja grijeha: Smilovao vam se svemogući Bog. riječju. Poradi sina svojega Isusa Krista. sada i dovijeka. Amen. kako bi smo živjeli u skladu s tvojom voljom i hodili tvojim putevima. Zatim poziva zajednicu da u kratkoj tišini svatko ispovjedi svoj vlastiti grijeh pred Bogom. Nadahnućem svoga Svetoga Duha. mišlju. Slijedi jedan stih određene pjesme te pastor nastavlja predvoditi pokajnički čin.

162

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

Pastor pozdravlja zajednicu s riječima: Gospodin s vama. Narod odgovara: I s duhom tvojim. Pastor nastavlja s molitvom dana (kolektom).294 Slijede čitanja biblijskog teksta. Uzima se u pravilo jedno čitanje iz Staroga zavjeta, jedno iz poslanica apostolskih te tekst evanđelja. Nakon prva dva čitanja, čitač (može biti i laik) izgovara: Riječ je Gospodnja, nakon čega narod potvrđuje riječima: Bogu hvala. Za vrijeme prva dva čitanja narod sjedi. Nakon toga zajednica ustaje i pjeva: Aleluja (osim u adventu i korizmi). Pastor ili đakon čita tekst evanđelja nakon čega izgovara riječi: Riječ je Gospodnja, a narod potvrđuje riječima: Slava Tebi Kriste. Pastor propovjeda, a nakon propovijedi zajednički se izgovara Nicejsko-carigradsko vjeroispovijedanje. Slijedi molitva vjernika u kojoj se moli za sveopću Crkvu, njezine članove i njezino poslanje, za narod i za sve koji su na vlasti, za dobrobit u svijetu, za potrebe mjesne zajednice te za one koji trpe i nalaze se u bilo kakvoj nevolji. Time se završava prvi dio odnosno služba riječi. EUHARISTIJSKA SLUŽBA Euharistijska služba započinje pjesmom za vrijeme koje se skuplja dobrovoljni prilog. Slijedi euharistijski kanon odnosno predslovlje: Pastor: Gospodin s vama. Narod: I s duhom tvojim. Pastor: Uzdignimo svoja srca. Narod: Uzdižemo ih Gospodinu. Pastor: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Narod: Dostojno je i pravedno.

294

Molitve dana vidi u: Knjiga zajedničkih molitava, str. 49-72.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

163

Pastor nastavlja predslovljem koje je određeno za taj dan ili jednim od uobičajenih predslovlja.295 Narod se pridružuje riječima Sanctusa. Pastor moli euharistijsku molitvu,296 te izgovara riječi ustanovljenja. Nakon toga svi zajedno izgovaraju tajnu vjere: Krist je umro, Krist je uskrsnuo, Krist će doći ponovno. Pastor nastavlja molitvu hvale, i moli za blagoslov kruha i vina. Na kraju poziva zajednicu da svi zajedno mole Očenaš. Slijedi pružanje znaka mira (međusobno rukovanje), te lomljenje kruha. Za vrijeme lomljenja kruha izgovara se Agnus Dei. Pastor poziva vjernike da pristupe stolu Gospodnjem riječima: Darovi Božji za narod Božji. Uzmite ih sa zahvalnošću u spomen Kristove smrti za vas i hranite se s njima s vjerom u svojim srcima. Vjernici pristupaju stolu Gospodnjem. Pastor daje kruh i izgovara riječi: Tijelo Gospodina našega Isusa Krista očuvalo te za život vječni. Dok daje kalež, izgovara: Krv Gospodina našega Isusa Krista očuvala te za život vječni. Nakon što su se vjernici pričestili, pastor moli zahvalnu molitvu297, daje otpust i Aronov blagoslov. Reformirani kršćani sve tri navedene denominacije pristupaju euharistiji nakon obreda konfirmacije (između 12 i 14 godine), te imaju već spomenutu interkomuniju s evangelicima. No u pravilu dozvoljavaju i kršćanima drugih vjeroispovijedi pristup euharistiji.

295 296 297

Vidi predslovlja u: Knjiga zajedničkih molitava, str. 95-98. Euharistijske molitve vidi u: Knjiga zajedničkih molitava, str. 79-92. Usp. Knjiga zajedničkih molitava, str. 82-83

164

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

10.3. Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj298
Bogoslužja baptističkih crkava spadaju u tzv. slobodna bogoslužja. Glavno tjedno bogoslužje se u pravilu obavlja nedjeljom prije podne. Središte bogoslužja je propovijed. Večera Gospodnja obavlja se u pravilu jedanput mjesečno, obično prve nedjelje u mjesecu. Za Večeru Gospodnju se u pojedinim baptističkim priručnicima koristio i termin sakrament, ne pridajući joj značenje rimokatoličkih sakramenata. Koristi se i termin obred, no za Baptiste, Večera je Gospodnja i više od obreda. Ona predstavlja tajnovitu zajednicu s Isusom Kristom.299 Najčešće je, u svakodnevnom crkvenom govoru u uporabi samo termin Večera Gospodnja. Večeri Gospodnjoj u pravilu pristupaju kršteni vjernici, no pristup je dozvoljeno je i vjernicima drugih kršćanskih denominacija. U bogoslužje su uključeni i vjernici – laici svojim molitvama, ali i kratkim uvodnim pozdravima pa i propovijedanjem Riječi Božje. «Današnje glavno nedjeljno bogoslužje u većim baptističkim crkvama u Hrvatskoj obično se sastoji iz tri bitna dijela: slavljenje – molitva – biblijska propovijed. Slavljenje je obično koloplet od 5-6 povezanih pjesama, upotpunjen biblijskim čitanjima i meditacijama. Samo slavljenje uvod je u zajedničku molitvu pri kojoj se nekolicina vjernika javno spontano moli. Zajedničku molitvu zaključuje pastor. Po298 Baptisti – sljedbenici Baptističke vjerske zajednice. Prva baptistička zajednica nastala je 1609. godine u Amsterdamu. Ime im dolazi od grčkoga glagola Baptizo što znači kršten. Naglašavaju samo krštenje vjerujućih, nasuprot krštenju djece. 299 Usp. J. HORAK, Baptisti, povijest i načela vjerovanja, Zagreb: Duhovna stvarnost, 1989., str. 65-66.

prikupljanjem milodara. najčešće po unaprijed određenom redoslijedu. dok je za djecu organiziran zakonski priznat vjeronauk u crkvenim prostorima. Osim središnjega nedjeljnog bogoslužja. J KOLARIĆ. 8. . (priredili Giorgio Grlj i Jasmin Milić). Zagreb: Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. Ekumenska trilogija. vjenčanja i sprovoda koriste i crni talar Ranije je to bila praksa samo kod krštenja. te pri crkvenim vjenčanjima i sahranama. Potom slijede završne obavijesti i ostale informacije. Ovo je grubi koncept današnjeg prevladavajućeg načina bogoslužja u većim hrvatskim crkvama. starješine i đakoni. kao i kod obreda krštenja nosi “kolar košulju”). 301 Obrednik Baptističke crkve.. Pojedini pastori prilikom krštenja. 1999.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 165 tom slijedi biblijsko čitanje kao uvod u propovijed (središnji dio bogoslužja) koja se daje na određenu temu. pastor pri značajnim javnim bogosluženjima i nastupima. Obrednik sadrži opis redoslijeda i elemenata bogoštovlja naroda Božjega 300 R. U tom cilju je izrađen Obrednik Baptističke crkve301 koji je još uvijek eksperimentalno izdanje. Održavaju se također redoviti tjedni sastanci za mladež. KNEŽEVIĆ. postoje i tjedni sastanci (tzv. U posljednje se vrijeme javlja težnja unutar pojedinih baptističkih crkava za uvođenjem određenih liturgijskih obrazaca u bogoslužje i obrede. str. Usp.»300 Rukopolažu se pastori. no posljednjih petnaestak godina sve se vise koristi prikladniji termin pastor. Prilikom bogoslužja ne rabe liturgijsku odjeću već prikladno civilno odijelo (u većim gradskim sredinama. 495-496. te pastorovom blagoslovnom molitvom. E-mail upućen Jasminu Miliću. veljače 2007. no svaka je od njih samostalna i slobodna u kreiranju svoga vlastitog modela bogoslužja. Ranije je u uporabi bio termin propovjednik. Bogoslužje završava s još nekoliko pjesama slavljenja. biblijski sat) koji su više orijentirani na biblijsko proučavanje određenih tema i molitvu.

Duhovne pjesme. no zbog fleksibilnog shvaćanja bogoslužja. Pjesme duhovne. Neke crkve imaju i krstionicu koja je prilagođena za krštenje odraslih. uglavnom prevedene s engleskog. već cirkuliraju na listovima i folijama U crkvama se nalazi propovjedaonica s koje se predvodi bogoslužje. ali nikako novorođenčad). Savez baptističkih crkava u RH. službu vjenčanja. službu krštenja. može se u pojedinim baptističkim crkvama vidjeti raznolika bogoštovna praksa. samo osobe koje su u stanju svjesno ispovjediti svoju vjeru. Kada govorimo o baptističkom bogoslužju. treba naglasiti kako danas u baptističkim crkvama vlada veća raznolikost nego smo to uspjeli ovdje obraditi. službu prinošenja djeteta. službu ordinacije pastora.302 Pjesmarica sadrži 266 pjesama od kojih su neke stare tradicionalne himne dok su druge novijega datuma.166 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE na Dan Gospodnji. U posljednje se vrijeme javlja težnja unutar pojedinih baptističkih crkava za uvođenjem određenih liturgijskih 302 303 Živa voda. Tako su u pojedinim crkvama sve manje razlike između baptističkog i pentekostnog bogoslužja. 1998. Ovdje smo dali osnovne naglaske. Valja istaknuti da ovaj obrednik još uvijek nije službeno usvojen od Saveza baptističkih crkava kao službeni obrednik. Zagreb. a koje su se u prošlosti više isticale. budući da baptisti krste samo odrasle kandidate (tj. službu dana Gospodnjega. a koje su u bogoslužje uveli uglavnom mladi. To mogu biti i starija djeca.303 i druge. Novi Sad: Savez baptističkih crkava SFR Jugoslavije. U nekim sredinama koriste se i prilagođene pjesme iz nekih starijih pjesmarica poput Duhovne pjesme. 1966. pjesme duhovne. službu sahrane. službu rukopolaganja starješine ili đakona i lekcionar. . Koriste se i novije pjesme koje još nisu objedinjene u pjesmaricama. U zajedničkom pjevanju baptisti koriste pjesmaricu Živa voda.

metodističkog propovjednika koji je utemeljio Biblijsku školu u Topeki (Kanzas. 10. Zagreb: Savez Baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. U tom cilju je izrađen Obrednik Baptističke crkve304 koji je još uvijek eksperimentalno izdanje te još uvijek nije službeno usvojen od Saveza baptističkih crkava kao službeni obrednik. (priredili Giorgio Grlj i Jasmin Milić).Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 167 obrazaca u bogoslužje i obrede. Pentekostne su crkve danas najbrže rastuže crkve u svijetu. službu prinošenja djeteta. ne zanemarujući dakako sklad i red pri organiziranju bogoslužja. službu rukopolaganja starješine ili đakona i lekcionar. U toj su školi studenti.4. . službu vjenčanja. Obrednik sadrži opis redoslijeda i elemenata bogoštovlja naroda Božjega na Dan Gospodnji. kolektivne molitve i sudjelovanja u sakramentima ka radosnom i nepredvidljivom zajedništvu s Bogom po Duhu Svetome kroz pjesmu. iskusili krštenje Duhom Svetim Pentekostalci naglašavaju duhovne darove. posebice govorenje u nepoznatim jezicima (glosolalija). propovijedanu Božju riječ i 304 Obrednik Baptističke crkve. Pentekostalci su neskloni liturgijskim obrascima. te se više zalažu za slobodno i spontano vodstvo Duha Svetoga. i početkom 20. službu dana Gospodnjega. službu ordinacije pastora. stoljeća. «Pentekostalci su pomakli granice bogoštovlja od zajedničkog pjevanja. službu sahrane. 1999. službu krštenja. Značajno ime koje se vezuje za početak pentekostalizma je ime Charles Fox Parhama. počevši s Agnezom Ozman. SAD). Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj305 Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj dio je pentekostnoga pokreta. Danas djeluju mnoge pentekostne denominacije i slobodne pentekostne crkve u svijetu različitih naziva. 305 Pentekostalci – sljedbenici pentekostnih crkava koje su nastale kao pokret duhovne obnove krajem 19.

psalmi. 16) ili se udružiti u zajedničkoj glasnoj molitvi. 18). Slično pravilo flesibilnosti vrijedi kao i za baptističke crkve. 8). 2. uvodni dio koga pentekostalci nazivaju slavljenje. U slavljenju se koristi više glazbenih stilova. Pjesme su često isprepletene slobodnim molitvama vjernika. U središtu bogoštovlja pentekostnih crkava je proslavljanje Boga…. JAMBREK. 2003. pljeskat će rukama (Ps 47 1).. uniformiranom bogoslužju. korusi. 1 Tim 2. Ovisno o mogućnostima zajednice (ovisno imaju li zbor. ničice će se baciti pred Boga (Pnz 9. starije i suvremene gospel pjesme. Uobičajeno bogoslužje vode rukopoloženi pastori (mada ga mogu voditi i angažirani vjernici) dok bogoslužja Večere Gospodnje. str. primjerice: tradicionalne himne. Prvi. Praktično se uobičajena bogoslužja (kada se ne slavi Večera Gospodnja) Evanđeoskih pentekostnih crkava mogu podijeliti na dva dijela: slavljenje i služba Riječi. Štovanje započinje u dubini srca kao spontana reakcija na veličinu i dobrotu Božju. No određene značajke su manje-više prisutne u bogoslužjima svih mjesnih crkava. U nekim je crkvama 306 S. Za pentekostalce je bogoštovlje postalo zauzeće srdaca sa samim Bogom.»306 Budući da su lokalne evanđeoske pentekostne crkve samostalne. plesat će pred Bogom (2 Sam 6. Crkve reformacijske baštine u Hrvatskoj. Po uzoru na primjere slavljenja u Bibliji pentekostalci će tijekom bogoslužja podići svoje ruke k Bogu (Ps 134. glazbeno nadarene vjernike koji mogu svirati i sl. pa i u organiziranju bogoslužja.-272. ne može se govoriti o jednom. ispunjen je pjesmama zbora ili cijele crkve kojima se na dinamičan način proslavlja Bog. Pastori ne koriste liturgijsku odjeću već prikladno civilno odijelo. 271. . pjevanje biblijskih stihova.168 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE spontanu molitvu. Zagreb: Bogoslovni institut. krštenja i ostalih obreda u pravilu obavljaju samo rukopoloženi pastori.) to slavljenje može trajati kraće ili duže.

molitva.310 Nakon uvodnoga dijela slavljenja slijedi propovijed (propovijedaju rukopoloženi pastori ali i starješine odnosno i nadareni vjernici). JAMBREK. 1991. uzdanje. . Propovijed može završiti «oltarskim pozivom». utjeha. Osijek: Evanđeoska crkva u Republici Hrvatskoj. Daruvar: Logos.308 Iz tiska je 2006. 310 Usp. pregled i ilustraciju propovijedane Riječi Božje. a u posljednje vrijeme sve više crkava koristi multimedijalne prezentacije za prikaz pjesama. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. težnja za nebom. veljače 2007.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 169 samo slavljenje duže od propovjedi. hvala i veličanje Boga. 206. 2002. pentekostne pjesme. Zagreb: Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj. Kod slavljenja se koristi nekoliko pjesmarica. Postoji još nekoliko tiskanih pjesmarica u izdanju mjesnih crkava. U posljednjih nekoliko godina zamjetan je u većini pentekostnih crkava sljedeći liturgijski obrazac: nedjeljno bogoslužje započinje uvodnim pozdravom i molitvom predvoditelja 307 308 309 Pjesme spasenja. predanost. Pjevajmo Gospodinu309 koja se također koristi u pojedinim zajednicama Evanđeoske pentekostne crkve. Chorusi. trpljenje. godine izašla nova notna pjesmarica u izdanju Evanđeoske pentekostne crkve u Hrvatskoj. radost spasenja. 16. Zagreb: EPC “Radosna vijest”. Također se koristi i Pjesmarica i izdanju Evanđeoske pentekostne crkve «Radosne vijesti» iz Zagreba. Pjevajmo Gospodinu. S. smrt i dolazak Gospoda Isusa Krista. poslanje djece Božje. evangelizacija. bilo da se radi o obraćenju. potrebom izlječenja i sl. Pjesmarica. ljubav. Pjesmarica Pjesme spasenja307 je podijeljena na slijedeće cjeline: slava. Ova pjesmarica sadrži 540 pjesama. To znači da prisutni mogu izaći ispred propovjedaonice da se za njih moli. dok se u nekim crkvama opet ograničava na nekoliko zajedničkih pjesama iz pjesmarice. Većina crkava ima pjesmaricu objavljenu na folijama za prikazivanje na grafoskopu.

Prije ili nakon propovijedi je sakupljanje desetine i dobrovoljnih priloga (ovisno o praksi pojedine crkve). koja uobičajeno traje oko 45 minuta. Nakon slavljenja slijedi propovijed. Od blagdana slave Božić. Zatim slijede svjedočanstva vjernika o ispunjenim molitvama i svemu onome što im je Bog učinio tijekom proteklog tjedna. ovisno o broju vjernika koji žele posvjedočiti o svakodnevnom dinamičnom odnosu s Bogom.311 Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj obavljaju službu Večere Gospodnje uglavnom prve nedjelje u mjesecu (jednom mjesečno). Uskrs i Duhove. zbog kojega su ranije bili poznati i kao «nogoprani». čitač(i) Svetog pisma. voditelj slavljenja i propovjednik Riječi. Svjedočanstva obično traju 15-30 minuta. Nakon svjedočanstava slijedi čitanje Riječi iz Staroga i Novoga zavjeta. no u novije vrijeme je ostavljeno svakoj lokalnoj zajednici da odluči koliko će puta godišnje obavljati obred nogopranja koji ne mora nužno biti vezan uz svaku službu Večere Gospodnje. Za Crkvu Božju u Hrvatskoj specifičan je obred nogopranja pri Večeri Gospodnjoj. a zatim molitva i slavljenje. U Hrvatskoj djeluju i druge pentekostne odnosno karizmatske crkve (Poput Crkve Božje u Hrvatskoj. 312 . JAMBREK. Karizmatske crkve. muškarci muškarcima).170 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE bogoslužja. poput Save311 Usp. Bogoslužje predvode najmanje dvije osobe.312 Savez Kristovih Pentekostnih crkava. Bogoslužje završava molitvom (može biti pojedinačna molitva ili molitva zajednice) i blagoslovom zajednice. u načelu tri i više osoba: voditelj bogoslužja. Crkva cjelovitog evanđelja i sl.) čija su bogoslužja manje-više identična gore navedenom tipu bogoslužja. Savez crkava Riječ Života. S. veljače 2007. Pristupaju joj u pravilu kršteni članovi zajednice. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. no pristup se dozvoljava se i vjernicima drugih kršćanskih konfesija. 16. Običaj je bio da se redovito kod Večere Gospodnje obavlja obred međusobnog pranja nogu (žene ženama.

1992. u SAD su registrirani kao samostalna vjerska zajednica.5. vjerujući da na taj način ispunjavaju četvrtu Božju zapovijed (Izl 20. Više o adventističkom razumijevanju subote vidi u: Što adventisti vjeruju. str. subotu. Nastala je u Americi. stoljeća. Adventisti se okupljaju subotom prije podne na glavno bogoslužje. U Hrvatskoj su prisutni od početka 20. U prvome se djelu proučava u razredima «pouka» odnosno tematski pripremljene teme koje se nalaze u tromjesečnoj knjižici Pouke iz Biblije. 2001. Godine 1861. imaju vrlo dinamična i živa bogoslužja gdje nema mjesta nikakvoj formalnosti. 10.. Slavljenje i propovijedi znaju dugo trajati pa nerijetko bogoslužja u ovim crkvama znaju trajati i po 3-4 sata. 314 315 . stoljeća kao pokret koji je iščekivao Kristov drugi dolazak 1844. iako se ovaj termin ne koristi u adventističkoj terminologiji. Adventisti svetkuju sedmi dan tjedna. 75-76. Kršćanska Adventistička crkva u Hrvatskoj313 Bogoslužje Adventističke crkve je u mnogo čemu blisko liturgijskom.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 171 za crkava Riječ života. 249-266.314 Bogoslužje se sastoji od dva glavna dijela: subotnje škole i propovjedi. Adventistički crkveni priručnik.. Usp. godine. Sljedbenici vjerske zajednice Adventista sedmog dana koja naglašava Kristov drugi dolazak. Adventus = dolazak). 8-10). te svetkovanje subote kao sedmoga dana. Adventistički crkveni priručnik predlaže dva oblika drugog dijela subotnjeg bogoslužja:315 313 Adventisti – (od lat.. u prvoj polovici 19. Zagreb: Znaci vremena..Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina. Zagreb: Adventistička crkva u Republici Hrvatskoj.

316 Kršćanske himne. himne Isusu Kristu. 1995.172 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Duži oblik bogoslužja Preludij na orguljama Obavijesti Ulazak zbora i propovjednika Doksologija Uvodna molitva Čitanje iz Biblije Pjesma slavljenja Molitva Zborna pjesma ili prikladna glazba Skupljanje dara Pjesma posvećenja Propovijed Pjesma Blagoslov Tiha molitva – crkva stoji ili sjedi Orgulje Kraći oblik bogoslužja Obavijesti Pjesma Molitva Skupljanje dara Zborna pjesma ili prikladna glazba Propovijed Pjesma Blagoslov Tiha molitva – crkva stoji ili sjedi Adventisti u svome redovitom bogoslužju koriste pjesmaricu Kršćanske himne316 Pjesmarica sadrži 490 pjesama koje su podijeljene na cjeline: himne Bogu Ocu. . Zagreb: Znaci vremena.

U Priručniku za propovjednike317 nalazimo konkretne liturgijske obrasce. posvetu molitvenog doma. osim subote ne slave druge blagdane (mada se u posljednje vrijeme može primijetiti kako organiziraju bogoslužja prigodom Božića. Uskrsa i sl.).Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina.. Ne rabi se liturgijska odjeća. 196-197.. Adventisti. Biblija. Večera Gospodnja se obavlja četiri puta godišnje.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 173 himne Duhu. molitve i litanije za određene prigode. pogreb. Što adventisti vjeruju. str. Gospodnju večeru. radosna vijest. početak gradnje. 203. blagoslivljanje doma. Prije nego li pristupe večeri Gospodnjoj. jedni drugima peru noge.Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina. 317 Priručnik za propovjednike. život kršćanina. 318 319 . poslušnost i služba Bogu. prisutni obavljaju «Obred poniznosti» odnosno obred nogopranja (praktično. Ona je više od puke uspomene. Zagreb: Adventistička crkva u Republici Hrvatskoj. posvećenje djeteta. već prikladno civilno odijelo. str.. po uzoru na Isusovo pranje nogu svojim učenicima). U Večeri Gospodnjoj se uspostavlja jedan poseban odnos s Bogom u kojem se iznova obnavlja i potvrđuje savez s Njim. Službenici se nazivaju propovjednicima odnosno pastorima.318 Shvaćanje Večere Gospodnje u adventista je više kalvinističko nego li zwinglijansko. 1995. 187-259. odnosno svaka tri mjeseca. Što adventisti vjeruju. molitvu za bolesne i vjenčanje. Večeri Gospodnjoj mogu pristupiti i vjernici «koji vjeruju» iz drugih kršćanski crkava. prigodne pjesme. kršćanski dom. Usp. preuzimanje novog okruga. krštenje.. str.319 Večera Gospodnja se ne naziva sakrament već samo obred.

6. U Hrvatskoj naime imamo samo jednu metodističku zajednicu u Splitu. stoljeću nastala u Engleskoj. U početku je Metodizam bio pokret obnove unutar Anglikanske crkve.met0odisti. imaju i sposobnost propovijedanja. Zajednica otkriva talente takozvanih laika koji. koji su u većoj ili manjoj mjeri bili prisutni u metodističkim crkvama tijekom povijesti. Svoj način slavljenja oni predstavljaju na slijedeći način: «U zajednicama Emc-e je obično obiteljska atmosfera. No. godine. nakon smrti Johna Wesleya. za metodiste u Americi liturgiju za nedjeljno bogoslužje riječi i euharistiju. postoji težnja za povratkom na liturgijske elemente. koja se ne koristi liturgijskim formama u bogoslužju. John Wesley. grupe za slavljenje. ni ovdje nije pastor jedini koji u zajednici propovijeda. No.hr/ 321 . Započeo ga je anglikanski svećenik John Wesley. osnivač Metodističkog pokreta (koji je tek poslije njegove smrti zaživio kao neovisna denominacija od Anglikanske crkve). Evangelička metodistička crkva320 Progovorimo ovdje i o Metodističkoj crkvi. Metodizam se osamostaljuje te nastavlja djelovanje kao samostalna http://www.»321 No u svijetu. Postoje također razne grupe kao što su: grupe mladih. priredio je 1874. koje to opet čine iz osobnog uvjerenja i zahvalnosti prema Bogu. Wesley je smatrao da je anglikanska liturgijska knjiga Book of Common 320 Metodisti – sljedbenici Metodističke crkve koja je u 18. grupe za posjet bolesnih i nemoćnih. pored svog zanimanja u svijetu. U Bogoslužjima obično učestvuje više osoba.174 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 10. Najvažniji dio u Bogoslužju zauzima propovijed.. Članovi se međusobno osobno poznaju a i pastor je također jedan od njih. grupe seniora. pa i u nama okolnim zemljama gdje su metodisti u većem broju nego li u Hrvatskoj (Srbija odnosno Vojvodina i Makedonija)..

– 1770. O tome je sam pisao: «Ustanovivši da su mi zbilja uskratili korištenje propovjedaonica. Liturgies of the Western Church. a da istovremeno ti jadni rudari odlaze u propast ne znajući niti za spasenje. str. a mnoge od njih su takve pjesničke krasote i takve duhovne vrijednosti.000. str. 415-434. 295. Propovijedao je po crkvama. Oba brata Wesley su ustanovili da su većinom ljudi skloni uzimati teološke poglede iz pjesama nego iz Svetog Pisma. pa su pisali pjesme s izričitom svrhom da kroz njih iznose doktrinu Svetog Pisma. Iza sebe je Wesley ostavio oko 40. John Wesley je. da ulaze među najbolje što su ikada napisane. Brat Johna Wesleya. Jedna povijest crkve. 297. ali je imao puni udio u njegovom radu. ugledavši na Georga Whitefielda323 počeo propovijedati na otvorenom. da su trajno prikladne da izraze žudnje i zahvaljivanja onih srca. THOMPSON. 1989. stoga je i njegova liturgija temeljena upravo na ovome obredniku. H. otišao sam k njima i propovijedao na jednom brijegu pred više od 200 ljudi.000 propovjedi. BROADBENT.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 175 Prayer najbolja knjiga koja se treba rabiti u liturgiji. Posebno se istakao u služenju Riječju Božjom rudarima ugljenokopa u Kingswoodu. Charles Wesley istakao se u pisanju i komponiranju pjesama: «Charles Wesley nije bio jednak svome bratu u sposobnosti propovijedanja.» E. str. suradnik Johna Wesleya u osnivanju i razvoju metodističkog pokreta.). u blizini Bristola. ali i po kućama i na otvorenom. H. Njegova najveća i trajna služba crkvi zapravo je u pjesmama što ih je napisao. Jedna povijest crkve.322 Posebnost službe Johna Wesleya ogleda se u njegovim evangelizacijskim bogoslužjima izvan crkve. .. Te pjesme sadrže u prekrasnom i privlačnom obliku jasna izlaganja mnogih glavnih doktrina Svetog Pisma i izražavaju štovanje Gospoda i unutarnja iskustva duha u tolikoj mjeri. B. ima ih preko 6. Zagreb: Kristova crkva Betanija. koja su taknuta Duhom Božjim.»324 322 323 Usp. George Whitefield (1714. 324 E. kada su mu vrata mnogih anglikanskih crkava bila zatvorena. Naime. BROADBENT.

326 Obrednik sadrži liturgijske tekstove za nedjeljno bogoslužje tekstove za blagdanska bogoslužja. godine u Novom Sadu izdali pjesmaricu u drugom izdanju na srpskom jeziku pod nazivom Slavopoj. Božić. nedjeljnu školu.-64. i obrede za: primanje u članstvo crkve. zbirka duhovnih pjesama. koji su do sada služili u civilnim odijelima sve više prihvaćaju talar.327 325 U Vojvodini su uglavnom slovačke metodističke crkve. Pastori. Pjesmarica sadrži i raspored pjesama za bogoslužje. na makedonskom jeziku. No u određenim mjestima se održavaju bogoslužja i na srpskom jeziku. sakramente: krštenje i Večeru Gospodnju. Radi se o zajedničkom objedu koji nije euharistija već sjećanje na objede koje je Krist imao sa svojim učenicima tijekom svoje službe. Izdadeno po nalog na Centralnata Konferencija na Evangelsko-metodističkata crkva od Sredna i Južna Evropa. zbirka duhovnih pesama. U Makedoniji je. Usp. štole i sl. svjetskog rata su djelovale i njemačke crkve. u posljednje vrijeme javlja težnja za uvođenjem liturgijskih formi u bogoslužje. dječji sat. svetu pričest. 326 327 U prezbiterijanskom obredniku iz 1972. vjenčanje i za sprovod. str. Obrednik sadrži i službu ljubavi Agape koju je u službu uveo John Wesley po uzoru na prezbiterijanski običaj obdržavanja ovoga običaja. .. metodisti su 1938. Philadelphia: The Westminster Press. konfirmaciju. uskrsni post (korizmu). kako smo rekli. 1972. sprovod. The Worshipbook. 1938. molitveni sat. vjenčanje. Prije II. trezvenjački sat. Liturgija na Evangelsko-metodističkata crkva. krštenje. za internu uporabu pastora uređen obrednik pod nazivom Liturgija na Evangelsko-metodističkata crkva (Liturgija Evangeličko metodističke crkve). advent. 62. Usp.176 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE U metodističkim crkvama Makedonije i Vojvodine325 se. omladinski sat. rukopolaganje za đakona i starješinu. te za posvećenje kamena temeljca i posvećenje crkve. godine nalazimo bogoslužje «objeda ljubavi» idnosno Agape. Uskrs. Novi Sad: Metodistička crkva. Slavopoj. Novu Godinu.

Pokušali smo dati osnovne informacije o liturgijskoj praksi u pojedinim protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine u Hrvatskoj. Dok su protestantske crkve u najužem smislu riječi (evangelici i reformirani) skloniji liturgijskim formama u bogoslužju. prve kršćanske Crkve. bez propisanih molitava. Poje- . s različitim teološkim i praktičnim naglascima a što je vidljivo i danas u protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine. slobodnih protestantskih crkava. Kako smo vidjeli. Dakako da je ova tema neiscrpna i da se još mnogo toga o liturgiji moglo reći. pa sve do naših dana. Detaljniju razradu ovoga područja ostavljamo za neka buduća istraživanja. odnosno crkava reformacijske baštine skloniji slobodnom bogoslužju. on je bio različit. Razilaženja po ovome pitanju nerijetko dovode do podjele unutar kršćanskih denominacija. to su sljedbenici tzv. liturgijske odjeće i sl. postavlja se pitanje koje bogoslužje ima prednost? Na ovo je pitanje teško dati odgovor koji će zadovoljiti različita mišljenja. U povijesnom sagledavanju liturgijske prakse posebice nas je zanimao razvoj liturgije u protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine. Nakon sagledavanja različitih oblika bogoslužja.ZAKLJUČAK U ovoj smo knjizi sagledali razvoj liturgijske prakse od Staroga zavjeta.

s druge strane. str.. London: Routledge and Kegan Paul. posebice pentekostne i karizmatske crkve. jedan način bogoslužja ne mora nužno isključivati drugi. Međutim. Propovijedi u slobodnim bogoslužjima mogu nas potaknuti da više damo mjesta «slušnom» a ne «vidljivom» kako će to reći Karl Barth. Mudrost pojedinih crkava se ogleda u činjenici da su se otvorili za različite vidove slavljenja Boga. od liturgijskih bi crkava mogle više naučiti o svetosti i suverenosti Božjoj. razumijevanje i pronalaženje ravnoteže uvelike će doprinijeti da bogoslužja u različitim protestantskim tradicijama budu svečanija. slobodno bogoslužje. no on je i naš Kralj). 1964. Uzajamno upoznavanje. BARTH. Mnogi anglikanci. dok drugi uživaju u glasnoj glazbi. Oni slave Boga i na liturgijski način no isto tako i na svojim dinamičnim bogoslužjima gdje malo toga ima što se može usporediti s liturgijskim bogoslužjem. o poštivanju mjesta gdje se Božji narod sabire i sl. pa čak i anglikanski teolozi jesu karizmatici. kome se može pristupiti u radosti i u potpunom iskazivanju emocija. liturgijsko i slobodno (možemo slobodno reći izrazito karizmatsko). 78. . God Here and Now. slobodna bogoslužja kako doživljavati Boga više kao prijatelja i kao onoga koji želi konkretno djelovati u njihovoj sredini. Bilo bi doista krivo tvrditi da se Bog može proslaviti samo kroz liturgijsko bogoslužje ili samo kroz tzv. radosni328 Usp.328 No.178 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dincima odgovara mistično bogoslužje. slobodno bogoslužje. o poštivanju Boga kao Kralja (Bog jest naš prijatelj. Slobodna bogoslužja nam omogućuju doživjeti Boga na prisan način. crkve koje prakticiraju tzv. K. dopunjavanje. Autor ovih redaka je osobno bio u anglikanskim crkvama u Engleskoj i prezbiterijanskim crkvama u SAD gdje se u istoj crkvi održavaju dva bogoslužja. glasnoj molitvi i sl. smirenost i tišina. Liturgijske crkve bi trebale učiti od crkava koje prakticiraju tzv. jedno za drugim.

Naša bogoslužja uistinu moraju biti susreti s Bogom. .Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 179 ja. obavljana u redu i disciplini. odnosno da u bogoslužjima uistinu osjetimo Božju prisutnost i njegovu veličinu. bogatija.

.

. 1978 Cithara Sanctorum. 1993. Bratislava. Agenda češkobratrske cirkve evangelicke (Dil prvni). Edinburgh: Saint Andrew Press. 1999. 1994. Agenda češkobratrske cirkve evangelicke (Dil druhy). Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke.BIBLIOGRAFIJA Liturgijske knjige: Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. 1988. Lousville. Kentucky: Westminster/John Know Press. Beograd: Srpska patrijaršija. Božanska liturgija Svetog apostola Marka. Beograd: Manastir Ćelije kod Valjeva. Bizantsko-hrvatski Liturgikon. 1996. Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. 2001. Book of Common Worship. 1983. Book of Common Order. Budimpešta. Vršac: Eparhijski upravni odbor eparhije Banatske. Zagreb: Glas Koncila. 1998. 1882. Časosolov. Božanstvena liturgija Svetog Jovana Zlatoustog.

Obrednik Baptističke crkve. 206. 1981. 2003. Pjevajmo Gospodinu. Pjesmarica na porabu reformiranim kršćanima. Énekesköny. Izdadeno po nalog na Centralnata Konferencija na Evangelsko-metodističkata crkva od Sredna i Južna Evropa. Pjesme spasenja. Zagreb: Seniorat Evangeličke crkve Zagreb. (priredili Giorgio Grlj i Jasmin Milić). 1985. Tordinci: Reformirana crkvena općina Tordinci. . 1966. Pjesmarica. 1921. Zagreb: Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Znaci vremena. Liturgija na Evangelsko-metodističkata crkva. 2000. Evangelicky zpevnik. Evangelická cirkev a. Novi Sad: Savez baptističkih crkava SFR Jugoslavije. Knjiga zajedničkih molitava. v. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj. Pjesmarica Božjeg naroda. Daruvar: Logos. Zagreb: EPC “Radosna vijest”. Osijek: Evanđeoska crkva u Republici Hrvatskoj. Budapest: Kiadja: A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. 1995. Zagreb: Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj. 1991. Istentiszteleti rendtartás. na Slovensku. 1995. Kršćanske himne. Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház.182 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Duhovne pjesme. Evanjelicky spevnik. Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. 1999. 2002.

1972. H.. New York: The Church Hymnal Corporation. Edinburgh: The Saint Andrew Press. Beograd: Sveti arhijerejski sinod. Zagreb. The Book of Common Order. 2002. The alternative Service Book 1980. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Služebnik. Barth. 1986. suvremeno čitanje. Augsburška konfesija. 1938. Evangelička crkva u RH. 1980. The Book of Occasional Services. London: SPCK. 1990. Philadelphia: The Westminster Press. Zagreb: MISL. London: Routledge and Kegan Paul. Ronald. 1933.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 183 Slavopoj. The Society for Promoting Christian Knowledge Holy Trinity Church. God Here and Now. Živa voda. Uvod u katoličku liturgiju. 1979. Zadar: Hrvatski institut za liturgijski pastoral.. zbirka duhovnih pesama. 1995.New York: Oxford University Press. Karl. Adolf. Savez baptističkih crkava u RH. Ostala literatura Adam. Na tome stojim. Sveopće molitve vjernika I. . 1988. Novi Sad: Metodistička crkva. Bainton. pjesme duhovne. život Martina Luthera. The Worshipbook. 1964. The Book of Common Prayer. 1998.

Oxford: Oxford University Press. Jedna povijest crkve. Rupert. John Calvin. Carson. Biblijski leksikon. Grand Rapids. Dela apostolska.184 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Berger. Sjeme je riječ Božja. Žan. 1993. H. . Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Delimo. Franz. 1993. 1989. D. Istorija reformacije.. Broadbent. 1989. Sakramenti. dokumenti. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. «Dogmatska konstitucija ‘Lumen Gentium’. Čedvig. 1993. 1998. Zagreb: Duhovna stvarnost. Sremski Karlovci. 1997. Michigan: Baker Book House. 1986. A Sixteenth Century Portrait. Bouwsma William j. Novi Sad: Dobra Vest. New York. Bonaventura. 1989. Worship: Adoration and Action. Duda. Đakovo: Forum bogoslova. 1993. Nastanak i učvršćenje reformacije. Trebinje. 1984. Oven.A. Court. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. Bloesch. Donald. Osnove evanđeoske teologije 2. Zagreb: Kristova crkva Betanija.. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Vrnjačka Banja. 1988. 1999. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 1993. Novi sad: Dobra Vest.. u: Drugi vatikanski koncil. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. E. Mali liturgijski leksikon. o Crkvi». Biblijski priručnik.

Gnilka. Hrvatsko ekumensko biblijsko društvo. Gelineanu. J. Clyde. Istina je neuništiva. Pastoralna teologija liturgijskih slavlja. Daruvar: Logos. Novi Sad: Dobra Vest. Bonhoeffer: Worldly Preaching. Evangelički katekizam. Teologija Novoga zavjeta. 1986. Huldrych Zwingli. Joachim.. (pretisak iz 1902. Estep. Joanis. 1975.. Donald. Philadelphia: Forter Press.). Nedeljko. Ulrich. Kršćanska sadašnjost. Grgurević. Osijek: Izvori. Zagreb: Duhovna stvarnost. Fundulis. France. Libertvil: Bogoslovski fakultet Svetog Save. 1986. 1973. Prag. Fant. Kraljevo: Eparhijski upravni odbor Eparhije žičke. 165. His Life and Work.. Srbinje Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog. 2004. Uvod u Teologiju. T. Evangelische kirche der Böhmischen Brüder in der ČSSR. 1997.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 185 Enciklopedija Biblije. Uvod u pravoslavnu liturgiku. . i drugi. Guthrie. Hammond. Pastoralne poslanice. str. Slavonski Brod: Evangelička crkvena općina. E.. W.. 1993. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 1993. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 2003.C. Daruvar: Logos. Kraljevo. Liturgika 1. 1999. Uvod u sveto bogosluženje. Evanđelje po Mateju. Nashville: Thomas Nelson. 2000. 1997. R. Gabler.. 1985. R. T.

Nauk hrišćanske vere. 1980. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Jedin. Žan. «Grgurofobija». Hubert. Hubert. Kršćanska sadašnjost. 1993. New York: The Seabury Press. Jambrek. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 1995.. 1935. Hranić. Kalvin. Horak.str. Kalođera. Jedin. 2000. Jedin. Đuro. Jedin. Zagreb: Bogoslovni institut. Commentary on the American Prayer Book. Baptisti. Crkveni sabori. u: Hrvatski starokatolički kalendar Grgur Ninski. Hubert. Josip. «Služba liturgijskog čitanja». br. u: Vjesnik đakovačke i srijemske biskupije. Velika povijest crkve III/II. 2003. Jedin. . 1972. 1996. Zagreb: Biskupska kancelarija Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. Hubert. Novi Sad: Knjižarnica Zorana Stojanovića. Stanko. 2/95. Crkve reformacijske baštine u Hrvatskoj. Osijek: Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj i Reformirani teološki institut. Velika povijest crkve II. za 1935. Zagreb. Velika povijest crkve I. 40-42. Zagreb: Duhovna stvarnost. Marko. Heatchett.186 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Heidelberški katekizam. 1989. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 2004. Velika povijest crkve IV. Marion J. godinu. Hubert. povijest i načela vjerovanja. 1981. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje..

Zagreb: Prometej. Zagreb: Veritas. Kiprijan. u: Drugi Vatikanski koncil. Sremski Karlovci: «Srpski Sion» Časopis Pravoslavne eparhije sremske. Bernhard. Opšta istorija protestantizma.. Konstitucija o liturgiji. Ž. Novi Sad: J. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Ekumenska trilogija. VA: John Know Press. Zagreb: Filozofskoteološki institut družbe Isusove u zagrebu. O reformatskoj crkvi. 1990. Martin. Kolarić.. Juraj. 2002. 1977. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Kirigin. Zagreb: Teološki fakultet «Matija Vlačić Ilirik». Nandor. Juraj. Leon-Dufour. 1982. «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. 1993. prvi tom i drugi tom. 1980. Leksikon ikonografije.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 187 Kern. 2005. Istočni kršćani. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Riječnik biblijske teologije. John. Martin Luther. Kronika kršćanstva. . P. Liturgika. Kiš. 1985. 1971. The Threat and the Power. Kolarić. H. 1998. himnografija i heortologija. Hans – Joachim. Emil. 2005. Lohse. Richmond. 2006. Introduction to the Reformed Tradition. 1997. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Leonar. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Xavier. Kraus. Leith. dokumenti. Zagreb: Mozaik knjiga. Atlanta: John Press. Forum.

2002. Ivan. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Ivan Krstitelj. 1963. Zagreb: Grkokatoličko sjemenište. Tko je bio Jean Calvin (Kratak prikaz života i vjerovanja Jeana Calvina). Worship in the Early Church. Pavković. (skripta za internu upotrebu slušača). London: Holy Trinity Church. 1975. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH. Daruvar: Logos.188 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Loze. Celebrate the Christian Story. Milić. Grand Rapids. Parker. P. Džon. Moris. Misionarski i duhovni centar. Michigan: eerdmans. Jasmin. 2003. A Priest’s Handbook. Liturgika (skripta). Križevci: Biskupski Ordinarijat. . Liturgika. 1986. Juraj. 1961. L. 1998. T. Svet Novoga zaveta. 1989. Beograd: Trojeručica. The Ceremoniest of the Church. treći tom. Povijest liturgije. John Calvin: A Biography. Morehouse MP Publishing. 1985. H. Beograd: Pravoslavlje. 1997. Eduard. Đakovo: Visoka bogoslovna škola. Philadelphia: The Westminster Press. Martin. Opšta istorija protestantizma. Dennis G. Perham. Leon. tumačenje evanđelja po Ivanu. Vizantijsko bogoslovlje. 1997. Pavić. Pažin. Kragujevac: Kalenić. Majendorf. Zvonko. Michael. 1997. O liturgiji. Ralph. 1988 Michno.

Đakovo: Karitativni fond: Ne živi čovjek samo o kruhu. R. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Zagreb: Susret. 1912. Biblijske starine. Adalbert. Šagi – Bunić. Zagreb: Adventistička crkva u Republici Hrvatskoj. Sremski Karlovci: Eparhija Sremska. Povijest kršćanske literature I. Šagi – Bunić. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. Duhovnost i zajednica u pravoslavnoj liturgiji. Rahner. Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija. Ali drugog puta nema. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 1987. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Haddon W.. 2004. Priručnik za propovjednike. Dimitrije. Daruvar: Logos. Karl i Vorgrimler. Staniloje. 1995.. knjiga I. Robinson. Uvod u kršćansku teologiju. Stagg. Tomislav. Tomislav. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Efežanima. Teološki rječnik. Biblijsko propovijedanje. 1992. Richard. Rebić. Stott. 1997. . Teologija Novoga zavjeta. 1992. 1972. Maruševec: ATF. 1987. Frank.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 189 Popović. Tomislav. Pravoslavna liturgika ili nauka o bogosluženju pravoslavne istočne crkve. Rice. Novi Sad: Dobra Vest. 1998. Prvi opšti deo (po liturgici dr Vasilija Mitrofanovića i dr Teodora Tarnavskog izradio protoprezviter dr Lazar Mirković. 1997. Euharistija u životu crkve kroz povijest. Jevsevije. John. Šagi – Bunić. 1984. W. 1965. Opšta crkvena istorija.

Vršac: Fideb. Grand Rapids. 1993. Novi Sad: Baptistička teološka škola. Zagreb: Glas Koncila. Zagreb: Znaci vremena. Vladimir. Liturgies of the Western Church. Twenty Centuries of Christian Worship. Aleksandar. Beograd: Bogoslovski fakultet SPC. Beseda: Novi Sad. (ed. Worship. 1974. New York: Harper and Brothers.. The Complete Library of Christian Worship. 2001. Michigan: Zondervan Publishing House. Underhill. Thomson. 1986. Šmeman. Philadelphia: Fortress Press. Tennessee: Star Song Publishing group. Liturgijski simbolički govor. Bard. Crkvena povijest III. Evelyn. 1985 Trideset i devet članaka vjere. Nashville. Robert E. 2003.190 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Šanjek. 2001.primorska i Skenderijska. Tennessee: Star Song Publishing group. Ivan. (ed. 2005. The New International Dictionary of the Christian Church. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH. 1994. Vukašinović. Thompson. volume 2. Što adventisti vjeruju. 1996. vjeroispovijedanje anglikanske crkve. Liturgija i život. .Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina. Šaško.. Alan. volume 3. Robert E. Liturgijska obnova u XX veku. Nashville. 1963. Cetinje: Mitropolija Crnogorsko . Franjo. The Renewal of Sunday Worship.. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Webber). Webber). 1992. The Complete Library of Christian Worship. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru.

Krist. pristupljeno 18. 1989. http://justus. Worship is a Verb. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.veljače 2007. 2001. Willimon. Vladimir. Robert. Publishers (bez godine izdanja). pristupljeno 9. http://www. Webber.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 191 Ware. posvetitelj vremena. Westminster Confession of Faith. Pravoslavna crkva. Zagorac. . Word. veljače 2007. INTERNET http://www. H.hr/. Valley Forge: Judson Press. Kristova svećenička služba. Liturgika. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.katolici. Nasville: A Division of Star Song Publishing Group. pristupljeno 18. Wine and Bread. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. veljače 2007. Zagorac.htm.com/articles/crkveni_i_teoloski_pojmovi/talar. 1992 Wendel. William. 1997. Timothy.org/resources/bcp/1549/Communion_1549. veljače 2007.evangelickacrkva-zagreb.php?action=c_vidi&id=2996. Francois.org/nauk. http://www.metodisti. Zagorac. Water.anglican. 1998. Kristova otajstva. New York and Evanston: Harper & Row. E. Calvin Origins and Development of His Religious Thought. Vladimir. Zagreb: Nadbiskupsko duhovno sjemenište.htm. pristupljeno 8. Vladimir. 1969. Vladimir. Zagreb: Prosvjeta. Glasgow: Free Presbyterian Publications. 2005. Zagorac. 1996.

Stanko. veljače 2007.htm. http://justus. Dušan.org/resources/bcp/Communion_ 1548.anglican. 2007 .anglican. veljače 2007. veljače 2007. Ruben. PRIVATNA E-MAIL POŠTA Jabrek. veljače 2007 Sajak. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. 8. privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. pristupljeno 18. 25. 16.192 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE http://justus. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. pristupljeno 18. htm. Knežević. veljače.org/resources/bcp/1552/BCP_1552.

godine predaje na Teološkom fakultetu-Novi Sad. godine te za seniora 31. Oženjen je suprugom Tamarom.Jasmin Milić rođen je 28. . na temu: Povijesno-teološka analiza liturgije s kritičkim osvrtom na bogoštovnu praksu slobodnih evanđeoskih crkava u Republici Hrvatskoj. sina Mihaela i kćer Ivanu. godine u Bijeljini. godine utemeljio je i uređivao Kršćanski radio program “Izvori vjere” te predavao i vodio izvanredni studij na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. Mihaela Kuzmiča. Tko je bio Jean Calvin. dr. godine. dr. te Kalvinski kanoni iz Kneževih Vinograda. godine obranio magistarski rad (Cum Laude) pod vodstvom mentora prof. na temu: Kalvinizam u Hrvata s posebnim osvrtom na reformiranu župu Tordinci 1863. do 1998. Od akademske 2004.1918. s kojom ima dvoje djece. Bosna i Hercegovina. u Beču na Evanđeoskom biblijskom institutu te u Novom Sadu na Teološkom fakultetu – Novi Sad. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj (prikaz ustrojstva. siječnja 1999. Također je objavio na desetke znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku diplomirao je 1994. Studirao je teologiju u Osijeku na Evanđeoskom teološkom fakultetu. sc. ožujka 1995. Od 1993. Davorina Peterlina. 2005. godine obranio je doktorsku disertaciju (Summa Cum Laude) pod vodstvom mentora prof. Kalvinizam u Hrvata s posebnim osvrtom na reformiranu župu Tordinci 1863. Na Teološkom fakultetu-Novi Sad. rođenom Arvaj. vjerovanja i djelovanja).1918. sc. Sada je senior Protestantske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj i župnik crkvenih općina u Tordincima i Osijeku. godine te 1997../2005. Rukopoložen (zaređen) je za pastorsku službu 30. Povijesno-pravni razvoj reformiranih crkvenih općina u Hrvatskoj. . prosinca 1969. Do sada je objavio šest knjiga: Reformirana župa u Tordincima (prošlost i sadašnjost).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful