You are on page 1of 34

VNDOR-UTAM

ZSIA SZIVBE
IRTA

DR- ALMASY GYRGY

226 SZVEGKZTI KPPEL, 18 TBLVAL, 3 SZNES KPPEL S TRKP-VZLATTAL.

,/

* , *<

BUDAPEST
K I A D J A A K. M. T E R M S Z E T T U D O M N Y I 1903, TRSULAT

D E S ATYMNAK
vilii SZERETETTEL

AJNLVA

'
, s

*/'

ALMSY GYRGY e m!vben Knyvkiad Vllalatunk alXJm ri oly kiadvnyt vesznek, melyet egyt"l-egyig eredeti illusztrczii, sznes s feketenyoms mellkletei, gazdag s tanulsgos tartalma, lvezetes szvege s egsz killtsa a legels"rend! sajttermkek sorba emelnek. Mid"n a szerz", haza trve nagy ldozattal rendezett expediczijrl, eredmnyeit sszefoglalta s Trsulatunknak kiadsra felajnlotta, Knyvkiad Bizottsgunk, meggy"z"dve, hogy e m ! zsinak egyik sem fldrajzi, sem termszetrajzi szempontbl elgg nem ismert rszre vonatkozlag szmos j adattal gazdagtja a tudomnyt, msrszt rezve, hogy oly ritka eset, hogy magyar tuds ldozatot hoz a tudomnynak: bizonyos erklcsi ktelessggel ajnlotta kiadsra a Vlasztmnynak. A Vlasztmny a Bizottsg nzett nemcsak magv tette, hanem azt is kifejezte, hogy e munkt szerz"je nemes trekvshez mltan s a mai kvetelmnyeknek m!vszeti szempontbl is megfelel"en kvnja kiadni. Egy kis szmts azonban kidertette, hogy az alrk rendes dja nem elegend" a dszesnek tervezett munka kiadsra. A Vlasztmny teht, hlsan emlkezve meg a Magyar tudomnyos Akadminak eddigi tmogatsrl, melylyel a termszettudomnyok terjesztsben val trekvseinket mindenkor istpolta, a Bizottsg kifejtette alapokon, a Magyar tudomnyos Akadminak rendkvli segtsgt krte.

VIII

A M. tud. Akadmia teljesen mltnyolta krelmnk megokolst s tetemes sszeggel jrult ALMSY m ! ve kiadsa kltsgeihez, gy jelenhetett meg e munka el"ttnk fekv" dszes s gazdag killtsban. Kedves ktelessget teljestek, mid"n a Magyar tud. Akadminak ldozatkszsgert, melylyel ez irodalmunkra nyeresg szmba men " m ! nek els" sorban magyar nyelven megjelenst lehet"v tette, a K. m. Termszettudomnyi Trsulat nevben e knyvben is "szinte ksznetet mondok. Budapesten, 1903 november 25.

PASZLAVSZKY JZSEF,
a K. M. Term.-tud. Trs. els" titkra.

EL # SZ,
z 1900. vben vgzett kzp-zsiai expediczimrl szl tlers f \ feladatul t!ztem ki, hogy az utazs szakbeli eredmnyeinek A \ tudomnyos feldolgozstl fggetlenl, npszer! alakban trgyalja az expediczi lefolyst, mindamellett azrt kimert"' s tgra szabott keretvel a tudomnyos eredmnyeknek mintegy kiegszt", b"vebben magyarz rszt alkossa. Mr kezdett"l fogva kett"s kiadst terveztem: egy magyar kiadst, a hazai kznsg szmra s egy nmet nyelv!t, a klfldnek szlt. Arra azonban gondolni sem mertem, hogy a magyar kiads el"bb jelenhessk meg, mint a nmet, s"t gy vlekedtem, hogy amaz csakis akkor jhet ltre, ha a szvegbeli rajzok dczait s drga m!mellkleteit a nmet kiadtl klcsn veheti. Ez okbl az tlerst el"szr nmetl rtam meg a klfld szmra. Az 1901 februr havban a Magy. Tudomnyos Akadmin el"terjesztett jelentsem s a Termszettudomnyi Trsulatban tartott npszer! el"adsom utn azonban a Trsulat vlasztmnyban az az elhatrozs rlel"dtt meg, hogy a magyar aegis alatt megindult s befejezett expediczi magyar jellegr"l magnak az tlersnak is tanskodnia kell s e szerint a magyar kiadsnak el"bb kell megjelennie, mint a nmet nyelv!nek. A m! megjelenst gyorstand, a kzirat magyarra fordtsval ajnlatomra DR. CIIOLNOKY JEN# tisztelt bartom bzatott meg, a kinek fradsgos munkjrt e helyen is hls ksznetemet fejezem ki. A magyar szveg elkszltig, KOSZKOL JEN# kedves bartom segtsgvel, rendbe szedtem a kpanyagot, a mi csak az okbl is nehz s klnsen fradsgos munkt jelentett, mert fnykp-felvteleim az utazssal jr sok nehzsg miatt is -

nem sikerlhettek valamennyien egyformn. Hogy teht a kpek sokszorostsra mindenkpen alkalmasakk vljanak, a m ! vsznek nzetlen odaadssal kellett trgyba belemlyednie, a hinyokat, fogyatkossgokat oly mdon ptolva, hogy a felvtelek eredeti termszeth ! sgn mg se essk semminem ! csorba. Hogy min " szabatossggal oldotta meg KOSZKOL nehz feladatt, e krdsre a kpek felelnek meg legjobban. A m ! vsz annyi rtermettsggel merlt bele a legfinomabb rszletekbe is, s annyi rzket tanstott a helyi hangulat kifejezse irnt, hogy ezzel ugyancsak meleg ksznetre ktelezett, melyet e helyen is lerni kedves ktelessgemnek ismerek. Nemklnben "szinte hlmat nyilvntom a K. M. Termszettudomnyi Trsulat Vlasztmnynak, hogy terjedelmes s kltsges munkmat nzetlen ldozatkszsggel Knyvkiad Vllalatnak kiadvnyai sorba felvette. Klnsen szl szvb"l ered" hlm SZILY KLMN-nak, a M. Tud. Akadmia f"titkrnak, a ki a m ! ltrejttnek tjait legmelegebb jindulattal s igaz hajlandsggal egyengetni szves volt, LCZY LAJOs-nak a sok j tancsrt, valamint a K. M. Termszettudomnyi Trsulat Titkrsgnak a sajt al rendezs kemny munkjban val tmogatsrt. Sok nlklzssel, nehzsggel kapcsolatos az expediczis let, az igaz; de tzszerte fradsgosabb, kemnyebb munkval jr az tkzben knny ! szerrel jegyzett naplnak ksz knyvv val talaktsa. Magam nem birkzhattam volna meg e teherrel: gy fogadjk meleg, szvb"l fakad ksznetemet szves tmogatsukrt mindazok, a kiknek rszk van e knyv ltrejttben! Borostynk " , 1903 oktber h 22-n.

ALMSY GYRGY,

TERMSZETTUDOMNYI

KNYVKIAD-VLLALAT.
MEGINDULT 1872-BEN.
I.XXII. KTET.

TERMSZETTUDOMNYI

KNYVKIAD-VLLALAT
A M. TUD. AKADMIA SEGTKEZSVEL KIADJA

A K. M. TERMSZETTUDOMNYI TRSULAT.

LXXII.

ALMSY

VNDOR-UTAM ZSIA SZIVBE

A XI. (10021904. VI) CZIKLUS

HARMADIK KTETE
A KNYVKIAD-VLLALAT ALRI SZMRA.

TARTALOM.
Lap

El"sz Bevezets I. fejezet. Budapestt"l a Kaspi tengerig II. fejezet. A kzp-zsiai vaston III. fejezet. A ht folyam orszgban IV. fejezet. Ilijszk . V. fejezet. Utazs ladikon az Ili deltja fel . VI. fejezet. Vissza Ilijszkbe VII. fejezet. Barangols a pusztn VIII. fejezet. A pusztkrl az Isszyk-kul partjaira m IX. fejezet. Przsevalszk s a Terszkei-ala-tau X. fejezet. A kara-kirgizek kztt XI. fejezet. A havasok fel XII. fejezet. A Szry-Dzsasz ttrse XIII. fejezet. A vadjuhok hazjban XIV. fejezet. A Khan-tengri lbnl XV. fejezet A khinai hatron XVI. fejezet. Bcs a szyrtektol XVII. fejezet. Vrosi let Przsevalszkban, slymszat s vadszat az Isszyk-kul partjn . XVIII. fejezet. A Buam-szurdokon t Vjernyibe s onnan Taskcntbe

VII 1 19 39 81 117 138 171 204 245 . 271) 313 339 371 409 . . 439 472 505 . . 530 573

XII
XIX. fejezet. A kzp-zsiai bazrok XX. fejezet. Hazafel Fggelk. 1. Tipus s nyelv 2. Ruhzat, kszerek, fegyverek 3. A kirgizek laksa 4. A kirgizek gazdasgi lete 5. A kirgizek hzieszkzei 6. A kirgizek hziipara . . . . 7. A hzassg s a csald 8. Mulatsgok 9. Valls s babona Bet ! rendes nv- s trgymutat Lap 602 641 667 669 683 685 695 708 714 718 726 730

Mrtk

1:550,000. A KZPS# TIEN-SAN SZYRT-VIDKEINEK VZLATOS TRKPE.

A pontozott vonal a szerz" f"bb tvonalait jelzi.

168. kp. Induls a slymszatra.

XVII. FEJEZET.

VROSI L E T PRZSBVALSZKBAN; SLYMSZAT S VADSZAT AZ ISSZYK-KUL PARTJN.


KTBER 3-n Oiuz-BEK-kel kilovagoltam az Isszyk-kul partjra, STUMMER dr.-hoz, a ki a Koj-Szry bl mellett, idilli szp helyen, dzserganak-bozt kztt, a parton lltott fel stortanyt s innen kutatta t a t" keleti vgt. Sajnos, rossz csnakjval nem lehetett bejutni a t kzepe fel, s most sajnltuk igazn, hogy elmaradt felszerelsnkb " l az aczlcsnak, a melyet magunkkal akartunk hozni, s a mely most kit ! n " szolglatokat tehetett volna. Sajtsgos, hogy nincs a t mellett egyetlen tisztessges hajcs sem, a ki legalbb olyan kit ! n " orosz lodkkat tudna kszteni, mint a milyeneket a Fekete-tengeren hasznlnak j vitorlzattal. Az Issz^yk-kulra, annak nagy kiterjedse s hirtelen kitrni'szokott szlviharjai miatt, csakis j jrm ! vek valk, de ezek helyett a halszok meg a dcsk nyarali megelgednek azokkal a nyomorsgos faednyekkel, igazi dusegubkk-ki, llekveszt"kkel, a melyek idtlenek, nehezek, s a melyeket csak evez"vel lehet hajtani. A legkisebb hullmzs felfordtja, minden tajtkz hullm belecsap, s mivel nincs gerincze, a leggyengbb szl is nyomorsgosan elveri. A vidk halszai ugyan vakmer " en neki indulnak ezekkel a kdakkal hosszabb utaknak is, de ez veszlyes jtk s senkinek sem tancslom. Nagyon rdekes volna a t mlysgeit vgigmrni, de ehhez okvetetlenl szilrd, er"s haj kell, a mit a t leend" tanulmnyozinak okvetetlenl magukkal kell hozniok.

VROSI LET PRZSEVALSZKBAN; SLYMSZAT S VADSZAT AZ ISSZYK-KUL PARTJN

537

Az id" megint gyalzatos rosszra fordult, s vgeszakadatlan es"zs bortotta szrke homlyba az egsz vidket, azrt mindjrt msnap mind a ketten visszatrtnk Przsevalszkba, hogy ott jobb id"t vrjunk be. STUMMER dr. KUCZENKO tanrral postakocsin a t dli oldalra utazott Szlivkina faluba, mg n Przsevalszkban oktber 8-ra kirndulst ksztettem el" s csakugyan 8-n Koj-Szry-ba.n (srga birka) ismt tallkoztunk. Egsz hzi npemet, TEMIR-, $RUz-BEK-et, KoszTK-t magammal hoztam, meg Przsevalszkbl egy oroszt/ nvleg Aixzov-ot, tovbb hrom, megnevezhetetlen faj, taln kop s vizsla keresztezsb"l szrmazott kutyt, hogy velk a dzserganak (Hyppophae rhamnoides) boztot felhajtsuk. PVEL s SZITNYJKOV nem voltak tbb szolglatunkban. PVEL ZsDNOv-on id"szakos iszkossga jra kitrt s ezzel egytt nemcsak a benszltteket kezdte mindenfle mdon megsrfolni, hanem mg gazdjt is szemtelenl megcsalta s meglopta. A gygyszersz s KUCZENKO figyelmeztetsre gondosan vigyzott r STUMMER, de vgre is knytelen volt elkergetni, a mi mg arnylag enyhe bntets volt, mert megrdemelte volna a vn gazember, hogy a hatsg kezbe juttassuk. Ezt a hrt a szyrtekr"l val hazatrsnk utn hallottuk, s ez id"t"l fogva SZITNYJKOV sem valami jl rezte magt kzttnk. Meg vagyok rla gy"z"dve, hogy PVEL gaztetteihez semmi kze sem volt, s"t azokat ppgy eltlte, mint mi magunk, mindazltal oly vratlanul s olyan brutlisan mondta fel minden alapos ok nlkl a szolglatot, hogy egsz haraggal vltunk el egymstl. Kellemetlen volt ez a vls, mert ezt olyan hosszas egyttlt utn bartsgosabbnak kpzeltem; br lusta s kiss nagyszj volt, nem mondhatom rossz embernek, s annyira meg voltam vele elgedve, hogy bizonyosan szmthatott volna egy kis kln honorriumra, ha h!sgesen kitart velnkk. Szegny ELLY-BAI boldog volt, hogy gy fordult a dolog, mert vele nagyon kemnyen bnt a kt kozk. A mikor megszabadult e knz-szellemekt"l, kezdett egy kicsit felllegzeni, de mivel szolglatt azrt pontosan s jkedv ! en teljestette, az egyszer! l-"rz"b"l lassanknt STUMMER dr. inasv lpett el", a mire nagyon bszke volt. Hrom napig vadszgattunk a t partjn, rszben fcznra a majdnem thatolhatatlan dzserganak-boztban, rszben tzokra a pusztkon, vgl pedig a mocsaras tparton s a pusztk pocsolyiban mindinkbb szaporod vzimadarakra. Ezeken a kirndulsokon megismertem a t keleti partjnak egszen egyszer! szerkezett. A Dzsergalan vlgymedenczje, mint a Tien-san minden ms medenczje, a Csrym, Karkara, Narynkol, s"t a Szry-dzsasz vlgye is, mint lszszel fedett sksg hzdik egszen a t partjig, a hol meredek szakadkkal hirtelen esik le a t sznre. Klnbz" okokbl sok helyen a tfenk szrazra jutott s a vztkr visszavonult, gy, hogy a lszfalak lbai el"tt gyakran nagy kiterjeds! szraz blket lehet tallni, a melyeket vagy a dzserganak tsks boztja lep el.

538

VROSI LET PRZSEVALSZKBAN ; SLYMSZAT S VADSZAT AZ ISSZYK-KUL PARTJN

vagy pedig egyszer ! en csak homok fed. Dns psztk, elkertett parti lagnk arrl tanskodnak, hogy a rengeteg kiterjeds! t, a mely nyugat fel tengerhez hasonlan zrja el a lthatrt, visszavonulban van. A l " szpusztk magasabb felsznt leginkbb cs-steppe, vagy pedig a dungn s orosz, fldmvel"k szntfldjei lepik el, mg lenn a t mellett, a szrazra jutott blket ds vegetczi fedi, a mi pomps bvhelyet nyjt a fcznoknak. Kutyink, sajnos, nem sokat rtek, mert a dzserganak tskit vatosan kikerltk: hajtkkal egyedl meg nem sokra juthat az ember. Embereink hallmegvetssel lovagoltak bele a legvadabb tskkbe is, hossz bakanjukkal jobbra-balra hadonzva, de a fcznokat ez nem riasztotta ki biztos menedkkb " l, s gy a vadszat meglehet"sen kevs eredmnynyel jrt. ALCZOV s TEMIR pldjra magam is a hajtkkal lovagoltam s lrl puskztam, a mit derk fehr lovam elg trelmesen viselt el; csak egyszer kezdett ugrlni, a mikor hirtelen egsz nagy csapat fczn rebbent fel s s ! r ! n kellett puskznom. Ficznkolsa miatt persze bizonytalanul czloztam s a. j alkalmat nem hasznlhattam ki kell"leg. A dzserganak kzt ez id"ben hemzsegett a mindenfle kis madr, a mely rszben kltzkds kzben, rszben pedig a bozt ragads, zetlen,, srga gymlcsrt sereglett ssze, a melyt"l a tvises, embernyi magas bozt valsgosan virtott. Volt itt a hegysgb"l mindenfle poszta, feketebegy! rig, kkbegy, feny " -srmny, ndi-verb, mindenfle nekes stb. Igen rdekes volt a t s a mocsarak madrvilga is, a mit szintn az "szi kltzkds tett elevenn. Ludak, hattyk, szrcsk, kacsk mindenfle faja, kcsag, szrke s vrs gm, temrdek totanus- s tringa-fle npestette be a pocsolykat, ndas partszleket; azonkvl nagy sereg bibicz (Vanellus cristatiis s Chettusia gregaria) turklt a parti iszapban. A t kk vize felett csrek,, halszkk s nehzkes halsz sirlyok (Larus ichthyaetus) repkedtek, de ltni lehetett mindenfle ragadoz madarat is, a parlagisastl le egszen a karvalyig, a vrcsig, s a nehzkes SzryAg (fehrfark-lyvig), a mely keringve,, lebegve jrja be a vidket, zskmny utn kutatva. Alkalmas les"-llsrl knnyen lehetett volna eredmnyesen vadszni erre a sok szrnyasra, sajnos azonban, id"nk nem volt elegend" ilyen kompliklt vadszatra, s meg kellett elgednnk azzal, a mi ppen lovagls kzben pusknk csve el kerlt. Hogy azrt mgis j eredmnyre lehetett szert tenni, oktber 8-iki utam bizonytja, a mikor Przsevalszkbl Koj-Szryba lovagolva, csak gy az trl, minden fradsg nlkl 2 parlagi sast, 1 fehrfark lyvet, 2 barna rti hjt, 1 kkcs " r ! rczt (Anas leucocephala), 2 czignyrczt (Anas nyroca), 1 kcsagot (Ardea lba), 2 paizsos czankt (Machetes pugnax) s 1 vrslb czankt (Totanus calidris), sszesen 12 darabot hoztam a storba, a melyek vltozatos fajuk miatt, igazn szpen festettek egyms mellett. A t partjt nyugat fel egszen a Dzseti-oguz patak torkolatig, kelet fel pedig egszen az rtk torkolatig jrtuk be, mikzben alkalmam

VROSI LET PRZSEVALSZKBAN; S#LYMSZAT S VADSZAT AZ ISSZYK-KUL PARTJN 539

nylt azoknak az els!lyedt" vrosoknak egyikt is ltni, a melyek az Isszykkul felfedezsnek trtnetben annyi vitra adtak alkalmat. Azon a helyen, a melyet megltogattunk a Kara-szu blben, valban egsz halom cserp, getett tgla, salak hevert a partszlen, s ltszik, hogy ktsgtelenl a hullmzs verte partra. A maradvnyok sokkal srltebbek voltak, hogysem rdemes lett volna "ket gy!jteni, s azonkvl be kell vallanom, hogy a lelet geogrfiai oldala sokkal jobban rdekelt, mint a rgszeti, gy, hogy a minden dszts nlkli, nagy tmegben hever" maradvnyok csak annyiban rdekeltek, hogy arnylag magasan fejl"dtt technikval, ktsgtelenl korongon kszltek. Err"l a helyr"l oktber 10-n ALCZOV ksretben ismt visszatrtem Przsevalszkba, ezttal nem egyenesen a pusztn vgig, hanem kerl"vel a Bir-bas (egy fej) lszszel bortott domblnczon t, a melynek rdekes alakulatt meg akartam tekinteni. Ezen az ton szerencsm volt a ritka havasi-szalonka (Scolopax hiemalis Eversm.) egy pldnyt lel"ni. Ez a madr "szszel s tlen tbbszr lejn az Isszyk-kul mlyedsbe, a hol klnben p gy magnyos letet folytat, mint klt"helynek csendes szz-en. Nem ppen nagy ritkasg, mert a Dzsergalnban val vadszaton egy dlel"tt 6-ot is lttam, de olyan elszrtan rejt"zkdik, lthatatlanul, s a mint megfigyeltem, gy meglapul, hogy nagyszm haj tval lehet csak felverni. Ugyanekkor nhny talpas-tykot (Pterocles arenarius) is felzavartunk, a mely itt az Isszyk-kul magas medenczjben mr igazn a ritkasgok kz tartozik. A legkzelebbi kirndulst a Dzseti-Oguz1 (Ht kr) foly partjnak erd"sgeiben rendeztk, hogy ott nhny napot "zvadszattal tltsnk. Oktber 15-n indultunk oda, de mivel szyrti betegsgem jra el"vett, mr 17-n visszatrtem Karakolba, mg STUMMER dr. mg nhny napig kinn maradt embereinkkel Nagyon szerettem volna a Terszkei-tau el"hegyeinek vidkt messzebb keletre is megismerni, s ez a rvid kirnduls ebben a tekintetben sok rdekes tapasztalattal gazdagtott. A kzps" Dzseti-oguz s az rtk vidke nagyon vonz, mert a legfest"iesebb homokk"-sziklk hossz szirt-sorozata trul itt fel, vilgos-vrs
Dzseti-oguz annyit jelent ugyan, mint Ht kr", s a vlgy felett emelked" hegy neve Oguz-bas", annyit jelent, mint krfej", de a krnyk kara-kirgiz s szart npeinek nyelvn, a kik ppen ezt a magyarzatot f!zik a szavakhoz, a tbbi trk idiomnak megfelel"en kr annyi, mint giiz. Azonkvl a helysznn sohasem ejtik ki kln dzseti oguz, hanem mindig egytt, gy: dzsetigz. Knnyen gondolhatni, hogy e szban taln, mely a Terszkeitan legmagasabb rszr " l leindul s szp fekvs! vlgynek a neve, valami emlke maradt a rgi trk ghz vagy z npnek. A ht {dzseti) jelz" genealgiai epitheton, a mely minden trk nyelvben hasznlatos s mg a magyar Hetu moger is meg"rizte. Oghuz-bas s Dzseti ghz teht annyit jelentene, mint A ghuz eredete", a ht ghuz (trzs)". A toguz Ghz" (kilenez ghuz) a trtnelemb"l is ismeretes.
1

540

VROSI LET PRZSEA'ALSZKBAN; SLYMSZAT S VADSZAT AZ ISSZYK-KUL PARTJN

sznvel lnken eltve az "ket koszorz feny"k haragos zldjt"l. A hegysgr"l lejv" patakok kapuszer ! rseket tttek ezen a szirt-sorozaton, s az ilyen helyek tjkpileg csodlatosan szpek. Az egyik este itt tanyztunk a Dzseti-oguz vlgyben, nem messze a fnynyomat kpen lthat szirtekt"l, kt meleg-forrs mellett, a melyek itt zavartalan "sllapotban a patak medrben erednek. A kirgizek az egyik forrst hasznljk is nha, s ez le van fedve valami rgi jurttal, de a msiknak vize egsz szabadon mlik bele a patakba. A kt melegforrs h " mrsklete valami 40 C. s knnyed knszaga elrulja svnyos sszettelt. Ezek a forrsok valszn ! leg nem klnbznek az ak-szu-vlgyit"l meg a mg jobb ismert pispeki-t"l, rdekes csak rintetlen "seredetisgk, az a krlmny, hogy befoglalatlanul, teljesen termszetes llapotukban maradtak, a mi az eurpai szemnek ppen olyan eredeti s szokatlan, mint idegenszer ! ltvny. nknytelenl felmerl az a gondolat, hogy milyen risi t " ke volna ez a kt, ktsgtelenl gygyt erej! forrs Eurpban, klnsen, ha hozzveszszk, hogy mint frd"hely, a lehet " legszebb helyen fekdnk, a hol a termszet pazarul rendezte be a pomps tjkpek sznpadt: ott vannak a vadregnyes homokk " -sziklk a susog, komor fenyvesek lombstora alatt, amott az Isszyk-kul vgtelen tkrre tekinthetni, htunk mgtt meg az' Oguz-bas jgrakba burkolt ormai ragyognak versenyt az zsiai g ver"fnyvel. Przsevalszkbl val elutazsunk el"tt rendezett kirndulsaink fnypontja az a slyomvadszat volt, a melyre SZATOFF kerleti elljr hvott meg oktber 23-n. A betantott madarakkal val vadszat Kzp-zsiban mg ltalnosan virgzik, klnsen a kirgizek !zik, s miel"tt mg a vadszat lersba fognk, nhny megjegyzst iktatok ide err"l az rdekes "s foglalkozsrl, a melyet mindig gondos figyelemmel kisrtem. A kirgizek pp gy, mint a rgi eurpai solymrok, megklnbztetnek alacsony- s magasrpt ! madarakat. Az alacsonyrpt ! ekhez tartoznak a hja, kirgiz nyelven rviden kus vagy madr, mskpen karcsaga, vagy kar csiga; tovbb a karvaly, k'frgtj, k'rgij, mg az igazi slyomflk a magasrpt ! ekhez tartoznak. Csak ezeket fedik le sveggel (tomog), mg amazokat slyomsapka nlkl hasznljk. Az orszgban el"fordul majdnem minden falconidt hasznlnak vadszatra, de erejk, nagysguk, tanulkonysguk szerint igen klnbz " rtk ! ek. Valamennyi vadsz madr kzt a legtbbet r a szirti-sas, a berkt, a melyet az eurpai slymszat egyltalban nem ismert. A kvetkez " kis tblzat ttekintst nyjt az sszes vadszmadarakrl, azoknak a kirgiz nevr"l s a vadrl, a melynek vadszatra hasznljk. Sajnos, az itt szmbajv" alakok omithologiailag pontos nevt nem tudom megadni, mert a mikor ezt a fejezetet rom, mg az ornithologiai gy ! jtemny nincs feldolgozva, s ezrt a Hierofalco-csald kpvisel"i sincsenek vglegesen meghatrozva.

VROSI LET PRZSEVALSZKBAN ; SOLYMSZAT S VADSZAT AZ ISSZYK-KUL PARTJN 541

1. Kba slyom 2. Kis slyom 3. Karvaly 4. 5. 6. 7. 8.


n

Frj, kisebb madarak, fogoly s szirti tyk vadszatra. Vndor slyom (Falco peregrimis) Lcsyn j Nyl, fczny, Kznsges hja (Astur palumbarius) Kus v. Karcsiga fogoly s rczeKerecsenslyom (Hierofalcosacertyp?) Itlge, Itelge | vadszatra. Kerecsen slyom (Hierofalco sacer ] Mint az el"bbiek, de egsz a hattyig, subsp.) Barin a tuzoki Vadsz slyom (Hierofalco candiS s a d a m i S - ^ e n e r " s Pl~ x cans) AMtlge J dnyok mg antilopokra is. (Falco subbuteo) Dzsagalmai (Falco aesalon) Turnnitai (Accipiter nisus) K'rgi'j

, A .. , . , \ D j ... ) Rka, farkas, "z, antilop, egsz c . ,. 9. Szirti sas (Aquila flva typica) Berhit > ' . , . ;,. j az arkang es az icskeig. Br a vadszslyom kivtelvel, a nevezett fajok mind a Tien-sanban kltenek, azrt a benszlttek mgis jobban szeretik a feln!tten foglyul ejtett madarakat, mint a fszekb!l kiszedetteket, s majdnem csak a szirtisassal tesznek kivtelt, mert ezt feln"tt korban igen nehz elfogni. A slymokat a benszlttek sajtsgos csapdval vadszszk, az gynevezett tor-val, a kvetkez" mdon: Ngy vkony, 2*53 m. hossz botot (csivk), hegyvel egy kiss befel, ngyszg-alakban, a melynek oldala 3 m. lehet, a fldbe szrnak. Sekly bevgsokkal hlt (tor) er"stenek r lazn, ugyanolyan magassgban. A hl sttszin!, alig ltszik, s szemei 68 cm b"sg!ek. Ez a tulajdonkpeni csapda. A hl al teszik a csalogat madarat, galambot vagy varjt, a melynek b"ven tesznek oda elesget, meg a fldbe belet!ztt krszarvba vizet, hogy elg legyen a hossz vrakozsra. Vkony botokbl kszlt valak llvnyon, a Mj!-n keresztl hossz zsinr fut, czvekekkel a fldre er"stve, az 50 lps tvolsgban lev" erny"hz (nnocsa), a mely mgtt a madrfog leselkedik. A /or-okat rendesen az erd"s rgikban olyan hegyhtakon lltjk fel, a melyeknek egyik (dli v. nyugati) oldala kopr, mg a msik erd"s. A hjk s karvalyok szmra, a melyek szvesen vadszszk az erd"szleket, az ilyen hely mr elegend" volna, de a slymok kedvert rendesen klnsen el"reugr, messze terjed" kiltst .nyjt helyeken lltjk fel, a hol a csalogat madr mozdulatai szlesebb krben t!nnek fel. A madarszok, a kiknek legnagyobb rsze szart, kis csoportokban lovagolnak ki, hrmasval, ngyesvel s pedig augusztus vgn vagy szeptember elejn, a kltzkds kezdetn. Kedvez" terletet keresnek ki, ott valsgos tanyt -tnek, a honnan minden nap megltogatjk a 2 vagy 3 nnocs-t, s egsz nap megfigyelik az erny"khz tartoz for-okat. Az erny"k
1

Alighanem a H.

Hendersoni-fa}.

5 4 2 VROSI LET PRZSEVALSZKBAN; SLYMSZAT S VADSZAT AZ ISSZYK-KUL PARTJN

feny"galyakbl s!r!n, kunyhszer!en vannak sszefonva s a vadszt mg a leglesebb sas-szem el"l is tkletesen eltakarjk. Ha a madarsz megpillant valami szrnyas rablt, a melynek, gy ltszik, nincs kedve a csalogat madrra lecsapni, akkor a zsinr rngatsval a Mij!-n megriasztja a madarat, s ezzel a rabl figyelmt felhvja. Ha aztn ilyenkor a ragadoz a vlt zskmnyra lecsap (mindig kiss ferde irnyban), akkor rohamnak teljes erejvel nekit"dik a lthatatlan hlnak, kiveti ezt a tart rovtkokbl s magval ragadja a fldre, a hol meneklni akarvn bel"le, olyan er"sen belekeveredik, hogy a madarsz minden

169. kp. Kirgiz slymsz szerszmai. 1, 2 mjlej ; 3 cs'rga ; 4 baldak; 5 a szirtisas sapkja (berkttk tomogo); 6 slyom-sapka (tornogo); 7 a szirti-sas, 8 a slyom" bklja (b); 9 khanat.

nehzsg nlkl megfoghatja. Nemcsak a hjt s a karvalyt fogja meg ez a csapda, mint a melyek l" madarakra is lecsapnak, hanem a tbbi slymot is, mert ezek ferde, er"s lecsapssal az l" madarat fel szoktk rebbentem, hogy a leveg"ben knnyebben uraiv lehessenek. Kifejlett szirti-sasokat szintn ilyen mdon fognak, csakhogy ezeket nem annyira a falnksguk, mint inkbb fltkenysgk vagy veszeked" kedvk rvn csalogatjk lpre. A for-ba nagyobb csaltket, darab vadhst vagy brnyt tesznek, s mellje l" szirti-sast lnczolnak. A csaltekre sohasem csap le a sas olyan dhvel, hogy megfogdnk a hlban, hanem rendesen el"szr leszll annak kzelben, jl szemgyre veszi s nhny nehzkes

VROSI ELET PRZSEVALSZKBAN ; S#LYMSZAT S VADSZAT AZ ISSZYK-KUL PARTJN 543

ugrssal szkik r. Ha azonban ms sas l mellette, ez kzdelemre ingerli, s az a kegyetlen irigysg, a mi ppen a legderekasabb kzd"ket jellemzi, vesztre lesz, mert ilyenkor teljes dhvel csap le a zskmnyra. A megfogott madarat a madarsz vatosan kiveszi a hlbl, aztn mindkt lbt puha b"rb"l kszlt bkval (b!) meglnczolja s rgtn megeteti, folyton kedves, biztat beszlgets kzben. Alacsonyrpt! madarak hv szava P, pf", a magasrpt!ek ku, kn!u s a sas vgre k'ijtu!" Mivel a madarak rendesen hesek voltak, a mirt lecsaptak a csaltekre, azrt az el"bbi bztat szavakkal eljk tett hst rendesen azonnal, vagy kis vrtatva megeszik, mire a slyomnak s sasnak azonnal fejbe hzzk a dsztelen b"rkmzst (tomogo) s ezzel lefedik a szemt. Kt napig az llatok minden tpllk nlkl maradnak, csak messzir"l kiltjk feljk kedvesked" hangon a megfelel" hv-szt; jjel azonban, teljes sttsgben, a storban vagy a jurtban az idomt kezbe veszi a madarat, hzelkedik neki s hangoztatja a hv-szt. Fogs utn harmadnap egy kis bottal hst nyjtanak felje, folytonos szlongats kzben, a mikor persze nappal els" zben veszik le a svegt. A tpllkot (tarnak) egsz kzel hozzk a madrhoz, csak a solymr tartja magt, kinyjtott karral, lehet"leg tvol, s mg azt is elkerli, hogy rpillantson a slyomra. Most aztn nap-nap utn kvetkezik a sapka levtele s az etets, szlongats s kedveskeds kzben, gy, hogy a solymr maga is mind jobban s jobban kzeledik a madrhoz, a tpllkot azonban mind tvolabb s tvolabb tartja t"le. A botot mirendesen a 4-ik vagy 5-ik nap elhagyjk, s a solymr a hst kezty!vel (mjlej) fedett kezben tartja. Ha a slyom egyik lbval prblja elvenni a hst, akkor a solymr megnyerte a jtkot. klnek knnyed emelsvel lassanknt odaknyszerti a madarat, hogy az a msik lbval is fellp a kezty!re s ezzel mr a solymr kln l, a hol zavartalanul ehetik. Vgtelen el"vigyzattal s nagy trelemmel csinljk ezeket a gyakorlatokat, mg a slyom egszen megszokta a kezty!s kzb"l venni el az ennivalt s mindig nagyobb s nagyobb tvolsgrl repl re. El"szr a fldr"l ugrik fel a kz vetetlenl elje tartott kzre, aztn a fldn rebdes nhny lpst egszen a kezty!ig, majd felrepl a fldr"l is az ll solymr kinyjtott kezre, mg vgre a gyakorlatokat szabadban, nagy tvolsgokbl ismtlik, s"t aztn lovon is folytatjk, a mikor persze a slyom b"r-bkira mg hossz, vkony zsineget is ktnek. Ez az egsz, sokat magasztalt dresszura, a mely rendesen alig tart egy hnapig, s j slymokkal (meg j solymrokkal) mr 1014 nap alatt be szokott fejez"dni! A tolljtk (khanat), a mely nhny sszekttt rcze- s szirti fogolyszrnybl ll, csak alrendelt szerepet jtszik, a mennyiben ezt az etetskor a slyomnak vagy hjnak csak megmutatjk, hogy szokjk hozz, s p gy megismerje rla urt, mint a hv-szrl. Gyakran, de nem mindig, az els" vadszati ksrletet nyesett szrny, vagy zsinrra kttt madrral prbljk meg.

5 4 4 VROSI LET PRZSEVALSZKBAX ; SLYMSZAT S VADSZAT AZ ISSZYK-KUL PARTJN

A vadszathoz s a fogshoz val kedvnek, meg az ehhez szksges gyessgnek azonban a madr termszetben kell rejlenie, s a vilg semmifle idomtsa sem volna kpes beleverni. Az sszes kirgizek, a kiket ez irnt megkrdeztem, .ezt a feleletet adtk, s hatrozottan tagadtk, hogy lehetne a madrba effle tulajdonsgokat mestersgesen belenevelni. Termszetes, nmi gyakorlat s szoktats rendkvl nveli a madr ebbeli kpessgeit. Az idomts befejezse utn, mivel a madr mr hetek ta nem hasznlta a szrnyt, bizonytalanul dolgozik, s mindjrt elfrad, de minl tbbet vadsznak vele, annl erlyesebben tmad, annl kitartbban ldz s a nveked " nbizalommal n " btorsga s megbzhatsga is, annyira, hogy rk hosszat harczol olyan risokkal, mint. a tzok vagy a daru. A mint a szakrt " vajdszok mondjk, ha a madr eltvedt, gy arra a jelre, a melyet a madr gazdja hossz ukuruk-ra. er"stett tolljtkkal ad, 1012 verszt tvolsgrl is nylegyenesen, minden habozs nlkl visszarepl gazdja klre. ; A berliutx, a melyet rendesen, mint fikt fogtak el a kirgizek, annyiban klnbz " idomtst kap,, hogy a tolljtk helyett "z- s marmotab " rb " l kszlt, rkafrkkal dsztett jtkot mutogatnak neki. A berkutot ezen a csirg nev ! jtkon etetik, mihelyt olyan szeld, hogy felugrik az klre. Lassankint gy gyakoroljk a madarat, hogy ez ellen a csirga-jtk ellen tzelik, vgl pedig a vadszatot is ezzel tantjk be, gy, hogy a lovas a friss ."hssal megrakott csirgt hossz zsinron, vgtatva hzza maga utn, mg a berhddzsi szintn lovon, leveszi a sas svegt s pruifj"-kiltsokkal bztatja 1 a csirga ellen. Csak a sast bztatjk ilyen kln kiltssal, mg a tbbi slyomfle csak a rendes p, p!" s ku, ku! szt ismeri, akr mint bztat, akr, mint csalogat szt. Ezek a hv-szavak, meg a tbbi szakszer ! kifejezsek valsgos m!kifejezsek a kirgizek kztt, s a ki vt ellenk, p gy kinevetik, mint mi a koczavadszt. Ha az idomtst befejeztk, vadszatra indulnak a pusztra. A solymr persze lhton' jr, kezre hzza a mjlej-t vagy kezty ! t. Ez a slymok szmra vkony szarvasb " rb " l, igazi sasok szmra er"s lb"rb"l van, a melyet mg jl kiblelnek "z- vagy szarvasb " rrel. A kezty ! olyan ujjatlan, mint a balatoni halsz kesztje", s csak ritkn hasznlnak hromujjas kezty ! t, a melynek egyik ujjba a hvelykjt, msikba a mutat- s nagyujjt, a harmadikba pedig gy ! r ! s- s kisujjt dugja a solymr. A slymok s sasok sipkt viselnek, az alacsonyrpt ! ek nem. Valamennyi madr lbn ott van azonban a puha b"rb"l kszlt bk, a mely mintegy arasznyi hossz darabbal kti ssze a-kt lbat, s valami kb. 35 cm. hossz zsinrban folytatdik, a melyet a vadisz" kezben tart. A bk sszegabalyodst nha szarubl val spirlis szalag akadlyozza meg, de rendesen csak egyszer ! szjbl kszlt. Nmely
Igazi kirgiz neve ugyan berk, de az oroszok berhit-nak az irodalomba is, azrt tmenetileg n is gy hasznlom.
1

mondjk s gy jutott be

VROSI LET PRZSEVALSZKBAN; SLYMSZAT S VADSZAT AZ 1SSZYK-RUL PARTJN

545

madrnak megvan az a rossz szoksa, hogy a bkt csipkedi s rgja, s"t lbt is felvrezi. Hogy leszoktassk err"l a helytelensgr"l, kis deszkt ktnek a nyakba, a mi miatt nem ri el a bkjt. Valamennyi vadsz madarat szabadon viszik a jobbkzen, csak a nehz berkut frasztan el gy nagyon a kezet, a mirt a berhitdzsi villaforma gasft kt szjakkal a nyerghez, a melyen ruganyos b"rprna tmasztja al a vadsz karjt, hogy segtse az ugyancsak jkora sly madarat czipelni. Ezt a gyakran faragvnyokkal kestett tmasztft baldak-nak nevezik, s p gy nem szabad a berkutdzsi nyergr"l hinyoznia, mint a csrg-nsk. Nagyon csinos ltvny, amikor a slyomvadszat vszaknak kezdetekor szmtalan lovas jn-megy a bazrok krl, slyommal az kln. A kirgizek annyira szeretik ezt a slyomvadszatot, hogy majdnem minden msodik kirgiz czipel magval slymot. Az el"kel"sget persze a berkutdzsik teszik, utnuk jn szmra nzve az igazi slyomvadsz, mg az egyszer! kusvadszok szma lgi. A vadszat j eredmnye nemcsak a dresszurtl s a madr termszetes hajlandsgtl fgg, hanem mg a solymrnak is gyeskednie kell, klnsen pedig tudnia kell, hogy mikor jtt el a kell" pillanat a madr eleresztsre. A sipktlan madarak a vadszat minden mozdulatt figyelemmel kisrik, s ezeket a kar gyors mozdulatval valsggal utna hajtjk a kiszemelt ldozatnak. A slymokrl azonban csak akkor veszik le a sipkt, ha a vad mr mutatkozik. A solymr feladata mr most az, hogy a kell" pillanatban matassa meg a slyomnak a vadat, s ha a slyom megltta s megrtette, a mit integetssel s tollnak borzolsval rul el, akkor a vadsz vgtatva rohan a vad ldzsre, karjt lassan leereszti egsz a fldig s a madarat magtl engedi leszllni a kezr"l. Persze vigyznia kell, hogy ppen azt a vadat ldzze, a melyet a slyom kiszemelt, mert ha pl. tbb fczn rebbent fel, s azok kzl a lovas nem az utn rohan, a melyet a slyom kiszemelt, akkor knnyen zavar tmadhat. A berkut kezelsre mg kln vissza fogok trni. A mint lthat, a modern zsiai slymszat minden tekintetben hasonlt a korbbi vszzadokban Eurpban divatozott vadszathoz, csakhogy sokkal egyszer!bb s termszetesebb, s nincs meg benne az a sok mindenfle babons, megrgztt szoks, meg az a sok sallangos czifrasg, a mi olyan nehzkess s olyan kltsgess tette. A slymszat igazi hazja a Kelet, a honnan ennek a mestersgnek lnyege szrmazott t a kzpkorban hozznk, s vltozatlanul meg is maradt; a ks"bbi sok sallang, a mit id"k folytn aggattak r a slymszatra Eurpban, az csak krra volt ennek a szp sportnak, a helyett, hogy el"mozdtotta volna fejl"dst. gy az zsiai slymszat nem ismeri azt a barbr szokst, hogy a slyom szemhjait1 vakts czljbl sszevarrjk. Ismeretlen a gy!r!n val hintzs is, a minek az volna a czlja, hogy lmatlansggal s fradsggal
ALMSY : Vndor-utam zsia szivbe. 5

546 VROSI LET PRZSEVALSZKBAN; SLYMSZAT S VADSZAT AZ ISSZYK-KUL PARTJN

jobban mondva, rendszeres buttssal trjk meg a neveletlen madr makacssgt. Az zsiai idomts csak a trelmet s a szeretetteljes bnsmdot ismeri, s ezzel sokkal tbbet tud elrni, mint az eurpai slymszat mg legnagyobb kifejl"dse korban is, mert ezek az zsiai slymok nemcsak egyfle vadra vannak idomtva, sem pedig naponknt csak egy vagy kt vadszatra, hanem ezek vlogats nlkl ldzik a ngylb s a szrnyas vadakat, s pedig gyors vltakozssal egyms utn, a hnyszor csak szksges. ACKERMANN bkebir elbeszlte, hogy a frj-vadszat idejn, ha 2030 frjre volt szksge, csak a bazrhoz kellett mennie, ott megszltotta a legels" lovas kirgizt, a ki magval hordta slymt, s megrendelte nla a vadat. A kirgiz intett, hogy elfogadja, megfordtotta lovt, kisietett a pusztra, s alig 1 1V2 ra mlva hozta a prdt. Ezek olyan eredmnyek, a melyeket a derk, kis merlinek rszr"l egszen kznsges dolognak tartanak. Persze, az zsiaiaknak van idejk b"ven s nem esik nehezkre az idomts vgn nhny hetet teljesen ennek szentelni. Annyira megy ez, hogy a solymr mindig hord hsszeleteket az vben, s nem resti minden tz perczben lehajolni, hogy a slymot kezre szlltsa, s gy alaposan begyakorolja az etetsbe s a hvsba. Mivel a jllakott madr sokkal kevsbb kezes, azrt minden ilyen ksrlet alkalmval csak egy csipetnyi tamakot kap, mg a hsdarab tbbi rszt balkzzel az sszeszortott klb"l ismt kilopjk, mert gy a madr csak mind nagyobb s nagyobb rdekl"dssel keres a kincs utn. A madarak nagy rtke rszben onnan is szrmazik, hogy a solymr a fradsgos munka kzben nknytelenl is megszerette poltjt. De nagyban hozzjrul ehhez, hogy a benszlttek rendkvl szeretik a sportot, s legnagyobbrszt nem is a zskmny kedvert vadsznak, hanem csak mulatsgbl, a mi klnsen a szrtok kzt rendkvl meghonosodott, s mivel ezek kizrlag csak a magasrpt! madarakkal vadsznak, klnsen a nemes slymok ra igen magas. Legolcsbbak az alacsonyrpt! madarak, mert az idomtott karvaly 510 rubel, az reg n"stny hja (ennek a sorozatnak legjobb pldnya) ra pedig legfeljebb 30 rubel, vagyis ugyanannyi, mint az tlagos jsg l. Nagyon drgk a berkutok, mert mg a gyengbb, csakis rkavadszatra alkalmas berkut ra is legalbb annyi, mint a j l, teht 5060 rubel, ellenben az els"rang ilyen llatok, ha egyltalban kaphatk, tszr vagy tzszer ilyen drgk. A slymok ra irnt j tjkozdst nyertem Naryn-kolban. Az egyik szart madarsz tanyjn a ritka s nagyra becslt bnn-fle slyom frissen fogott pldnyt lttam meg, a melyet szerettem volna gy!jtemnyem szmra megszerezni. Flajnlottam neki cserbe az egyik berkutomat, a mely er"s s rkafogsra igen alkalmas llat volt, de nevetve utastott el azzal, hogy ha mg hrom lovat rteszek, akkor sem kapom meg a szpremny! madarat! Msfl hnap mlva a szart ugyanazt a slymot elhozta hozzm s nagy

VROSI LET PRZSEVALSZKBAN; SLYMSZAT S VADSZAT AZ ISSZYK-KUL PARTJN

547

alkudozs utn odaadta 1V2 rubelrt. Az idomts alatt a hm madr gyengnek s gyvnak bizonyult, s ezzel rtkt vesztette. Azt hiszem, hogy a szart madarsz meg volt gy"z"dve, hogy mg mindig kit!n" zletet csinlt. Legrtkesebb az ak-itlge vagy vadszslyom, a mely, azt hiszem, hogy a Hierofalco candicans-csopoxtba. tartozik.1 Rendkvl ritka, a kltzkds idejn egytt jelenik meg a hidakkal s hattykkal, s a legjobb vadsz madrnak tartjk, s"t mg a berkutnl is tbbre becslik. A mikor Przsevalszkban voltunk, november elejn, a Trgenen fogtak ilyenfajta fehr slymot. Szerettem volna ltni. Mivel embereim mr el"re kijelentettk, hogy nem elad, azt izentem a tulajdonosnak, hogy megfizetem, ha elhozza a madarat megmutatni, hogy legalbb meghatrozhassam. Ennek a kvetsgnek az lett az eredmnye, hogy az egsz aul kocsdi", vagyis felpakolt s ismeretlen helyre prolgott el; az emberek fltek, hogy rtkes fogsuktl valami mdon meg akarom "ket fosztani, elhagytk a kellemes alfldet, s a hegyek kz, valami flrees" zugba vonultak. Merke vros bazrjban lttam mg ilyen slymot egy szart kln, november 21-n, hazautazs kzben; a mennyire a gyorsan halad kocsibl lthattam, nagy, szakias jelleg!, fehr slyom volt. A postautazs azonban mr annyira elcsigzott, hogy resteltem megllni a madr miatt a bazr sros utczjnak kzepn. Nagyon siettnk mr Taskent fel, a vasthoz, s gy elmaradt az rdekes madr tzetesebb megvizsglsa. Oktber 23-n jtt rtnk SZATOFF ker. kapitny, hogy az emltett slyomvadszatra magval vigyen. Kett"nkn kvl mg a gygyszersz s a kerleti hivatal tolmcsa, JACHUDI KUCSUKOV, csatlakozott hozznk. Ez az utbbi szletett kazak volt, de tanit ember, s most orosz hivatalnok, tiszti ranggal. Persze, mohammedn volt, de azrt Przsevalszk minden csaldjval rintkezett, s ezek orosz szoks szerint sohasem szltottk "t csaldi nevn, hanem egyszer!en csak IVN NiKOLJEVics"-nek, br sem neki, sem az apjnak, soha semmi kze sem volt IVN s NIKOLJ szentekhez. A tallkozn egsz csapat lovas kirgiz, kztk 10 solymr vrt bennnket hat hjval, hrom vndorslyommal s egy br'in-nal Vadszterletl a Dzsergaln mellett elterl" dzserganak- s f!zfaboztot vlasztottuk. A foly mlyen bevgdott a lsz-s konglomert-takarba, s mintegy 2 km. szles vlgyt (igazi, epigenetikus vlgy a vlgyben"), a foly szmos ga kztt s ! r ! n ellepi a nvnyzet. tkzben mr lttunk egy kis prbt az rdekes sportbl, a mennyiben a vadszat vezet"je, IVN NIKOLJEVICS, a barin tulajdonost felszltotta, hogy ereszsze r madart egy csom varjra. Mg a vadszidny kezdetn voltunk csak, s gy a madarak mg kiss bizonytalanok voltak s gyorsan fradtak; de azrt ez a prbra rendezett rvid epizd nagyon szp s rdekes volt.
1

Alighanem a Hierofalco Jiendersoni faj. 35*

5 4 8 VROSI LET PRZSEVALSZKBAN ; SLYMSZAT S VADSZAT AZ ISSZYK-KUL PARTJN

A solymr mlyen lenyjtott kezr"l a slyom egsz alacsonyan szll el, alig egy lbnyira a fld felett, s ezzel elvgja a szemrevett madr el"l a biztos menedkhelyet, a fldet. Azonban a mint az mind magasabbra emelkedik, a slyom is vgtelen knnyedsggel szll utna felfel, arra trekedve, hogy flje kerljn s onnan meredeken lecsapjon r. Most teht gynyr ! versenyrpls kezd " dik a kt madr kzt a leveg"ben. A slyom egyetlen egy ldozatot szemelt ki, a melyet szvs makacssggal ldztt, nem tr " dve tbbi trsnak krog seregvel; knnyed krkben prblnak egyms fl kerekedni, de a slyomnak sikerl ez, s flig bevont szrnyakkal, mint a kil"tt nyl, csap le ldozatra. A varj azonban rendkvl vigyzott ellenfelre s a dnt " pillanatban gyors lebbenssel trt ki oldalt,, gy, hogy a slyom hajszlnyira mellette elsuhanva, a mlysgbe szguld. Ezt a pillanatot felhasznlva, a varj hirtelen a magasba emelkedik, mg a slyom az elhibzott lecsaps miatt sok teret vesztve, knytelen nagy krkben felemelkedni. Ez mr sikerl is neki, mert egy magassgba kerl a varjval s ppen nagyot akar magn lkni, hogy, mint a paprsrkny emelkedjk flje s csapjon le ismt r, de ekkor a varjnak megint sikerl elmeneklnie, mert ebben a pillanatban behzza szrnyait s mint darab k " , gy esik le a fldre. A slyom pillanat alatt trti a cselt, fkez, hogy szinte zgnak a szrnyai, aztn megfordul s a kvetkez " pillanatban mr utna zuhan a varjnak, de, gy ltszik, a varj szmtva ellensgnek hevessgre, mr megint kiterjesztett szrnyakkal vesz egrutat s diadalmas krogssal a mellette zuhan slyom fl emelkedik, mindig magasabbra. Most azutn mind a ketten emelkednek mind feljebb s feljebb, mg vgre, mint kis pontok ltszanak az gen lebegni s a nagy tvolsg miatt nem lehet a kzdelem rszleteit ltni; de mint a raktk, gy zg mr megint mind a kett" lefel, szrnyaikat behzva, csak evez"tollaikkal kormnyozva. Ell van a varj, a mely, mint a k " darab, majdnem vertiklisan zuhanik lefel, mgtte a slyom, a mely minduntalan rrohan, de ldozatnak zeg-zugos kitrsei miatt nem tall. Villmsebessggel tr le az gb"l a fldre ez a vadul kzd " pr, sajtsgos, zeg-zugos vonalban, a mi a kzdelem elmultval, a mikor mr rg ms jelenetek bontakoztak ki, mg sokkal kuszitabbnak tetszik. A roham azonban tler " s volt, a slyom helyzete tlel " nys: a varj szmra mr csak egyetlen md van a meneklsre! Ellenfelnek karmai kztt el, a fldre veti magt olyan er"vel, hogy el " renyjtott lba mg nem tarthatja fel a lkst, hanem kt-hrom bukfenczet vet, mint a megl"tt nyl; de megmeneklt, mert a slyom, tudva, hogy milyen veszedelemmel jr re nzve az ilyen tkzs a kemny fldhz: a meglapult varj felett arasznyi magassgban suhanik el, mint a kil"tt nyl, aztn a nyert rpt" er"t sokkal graczizusabban felhasznlva, nhny lnyire odbb ismt a magasba emelkedik s most knnyedn kering az ldozat felett, s

VROSI LET PRZSEVALSZKBAN; SLYMSZAT S VADSZAT AZ 1SSZYK-KUL PARTJN 549

ingerl" csipkedsekkel knyszerti ismt a magasba szllni. Br a gyenge varj h"sileg vdelmezi magt, mert a slyom t!hegyes karmainak minden dfsre dhs vagdalkozssal felel, de sok nem brja ki ezeket a villmgyors lecsapsokat, a melyek mind s!r!bben kvetkeznek, majd err"l, majd amarrl az oldalrl, s mind a kt kzd" nhny tolla mr a leveg"ben szik a varj azonban nagyon jl tudja, hogy egy csaps, a mit nem tud kivdeni, vgzetes lehet re nzve. Flhagy teht a passziv ellenllssal s egy kedvez" pillanatot felhasznlva, a magasba szkik, hogy jra a lgi kzdelem eshet"sgeire szmtson. jra kezd"dik a viaskods, utnozhatatlan grczival, meglep" gyessggel, hogy az ember szeme nem tud betelni annak a fellmlhatatlanul mesteri hatalomnak ltsval, a mivel ez a kt lgi lak eleme felett uralkodik. Termszetes, hogy gyakorlott, kzdelemhez szokott slyomnak csak jtk 170. kp. Berkutdzsi. a varjt megfogni s nhny lecsapssal a kzdelem vget rt; br'in-unk azonban idomtsa ta most volt el"szr igazi harczban, s az " arnylag csekly biztossga szerzett neknk a lgi prbajnak ezt a szp ltvnyt, a mi klnben csak hatalmas s j repl" madarakkal szemben szokott megesni, mint pl. hattyval, vadluddal, tzokkal vagy daruval. Lehetetlen lerni mindazt a messen frge s er"teljes fordulatot, kitrst vagy megfontolt ravaszsgot, a mivel a kt kzd" jtszotta komoly jtkt komolynak kell mondani, mert letr"l vagy hallrl volt sz, s mindkt kzd" legjobb tehetsgt kvnta meg. De szp volt, rendkvl szp volt, ltni az er"teljes kzdelmet, a melyben egyforma er"kkel, egyforma eszkzkkel vett rszt mindegyik kzd" becsletesen, nyltan! A varjvadszat nem hzdott messze, gy, hogy legnagyobbrszt csendesen lltunk, vagy knynyedn jttnk-mentnk erre, amarra, hogy a drmhoz kzel maradjunk. A kzdelem vge dicstelen, de nagyon rdekes volt. A vidk meglehet"sen lnk volt s sok nomd aul npestette be az t krnykt. A szorongatott varj ezt a krlmnyt felhasznlta, mert a slyom egyik rohama el"l kitrve egyenesen az egyik krgiz-jurt ttong fstnylsba surrant s ott elt!nt. A jurtbeliek ugyan megint kihajtottk, de az okos llat nem ment volna el tbb a vilgrt sem a jurt tetejr"l, s gy a solymr vgre visszahvta

550 VROSI LET PRZSEVALSZKBAN ; SLYMSZAT S VADSZAT AZ ISSZYK-KUL PARTJN

brm-]t, hogy a tlsgos hossz kzdelemmel idejekorn ki ne fraszsza s hogy a sikertelensg el ne vegye a slyom kedvt. Ez utn a csinos intermezzo utn folytattuk lovaglsunkat, mg elrtk a Dzsergalnt, s a tulajdonkpeni vadszat megkezd"dtt. Egy sor hajt keresztben llta el a boztot a foly partjn, a kt szln pedig sorban egyms utn a solymrok, s most az egsz hadoszlop lassan el"re kezdett haladni. Csakhamar felriadt vad zrdlt a haraszt kztt, nyulak sz"kitek villmgyorsan a bokrok alatt, s a mint az els" elhagyta a vd" s!r!sget, hogy a pusztra menekljn, hangos kujan, htjn11 (nyl! nyl!) kilts fogadta, de mr nhny karvaly is surrant utna, bagolyszer!, himbl replssel; az egyik madr villmgyorsan csapott le r, s miel"tt mg az ember jl tlthatta volna a helyzetet, mr ssze-vissza keveredett tmegben hmplygtt a fldn toll s nylsz"r: az els" zskmny elesett. Nyl b"ven volt a boztban, gy, hogy hasonl jelenetek gyors egymsutnban kvetkeztek minden oldalon. A menekl" vad, az ldz", lecsap madarak, az "rlten szaladgl lovasok, a bztat vagy a slymaikat hv kirgizek kiablsa olyan sport-ltvnyt nyjtott, a melynek izgat, bdt gynyre engem is azonnal elragadott. Ha a lovas elhajtotta madart, akkor a nyomban vgtatva bztatja, s ugyancsak igyekszik, hogy kzel legyen, a mikor a zskmny elesett; e mellett kiabl, ordt lii, aki!", a hogy csak a torkn kifr! A nomdok klnben is nagyon lazn, szinte bizonytalanul lnek a lovon, gy, hogy a nyeregben, mint valami laza rongycsom, ldulnak ide meg oda a slymszaton azonban a kirgiz a heves rohans kzben, a bozt tsks gai el"l hajladozva, valsggal fgg a lovn, hogy az ember szinte csodlkozik, hogy el nem veszti az egyenslyt. gy a pillanat lvezetbe teljesen belemlyedve, kitr" jkedvvel rohanva, a lovas az er"teljes, lett"l pezsg" kzppontja ennek a szenvedlyes kpnek. Nem vagyok ugyan lrms termszet!, de gy elragadott ez a hajsza, hogy magam is a kirgizekkel egytt rohantam a slymok utn, s"t taln azt hiszem, magam is velk vltttem ahil", versenyt a legvadabb karakirgizekkel ! Hogy mennyire dnt" hats a madarak gyakorlata, csakhamar mutatkozott legtbb karcsig-nk bizonytalansgn, mg egy reg begyakorlott n"stny majdnem egyetlen rohamot sem hibzott el s ldkl" biztossggal gyilkolt le gyors egymsutnban 1012 nyulat. Az eljrs mindig ugyanaz; alacsonyan surran a hja az ldztt nyl felett, a mely hallos ijedelmben nylegyenesen rohan tova; a madr aztn felemelkedik egy kiss, nylsebesen levg s egyetlen kapssal megragadja a nyl gerinczt a lapoczkk felett, msodikkal a fejt markolja meg, s ebben a pillanatban mr rendesen felbukfenczezik a nyl, mintha lvs rte volna, s mozdulatlanul, kimultan terl el. A t!hegyes karmok, mint a t"r lik meg

VROSI LET PRZSEVALSZKBAN; SLYMSZAT S VADSZAT AZ ISSZYK-KL PARTJN 551

az llatot mr rendesen az els" rohamra, s a hja rendesen oly durvn rohan az ldozatra, hogy annak mintha prsbe csavartk volna, gy ropognak s zzdnak ssze a csontjai. A lettt vadon a gy"ztes madr mintegy elszdlve, mereven s mozdulatlanul l egy pillanatig; rendesen srga szeme most vrben forog s dhsen, ntudatlanul tekint maga krl, leeresztett szrnyai befedik a zskmnyt. Ez taln az egyetlen mozzanata a slymszatnak, a mi nem szp, mert a madr, mg a klnben oly nemes slyom sem ltszik ilyenkor bszke, ntudatos gy"z"nek, hanem inkbb, gy tetszik, mintha vak, "rlt gyilkol-szenvedly hatsa alatt llna, a melynek rzktompt ittassgbl csak lassankint tr ismt eszmletre, tiszta ntudatra. A solymr is odarkezik sebes vgtatva, leugrik a nyeregb"l, kiveszi az vben kszen lev" tarnak (tel) egy darabjt, vagy pedig leszel az ldozatbl egy darabot, azt klbe szortva, bartsgos bztatssal tartja a slyom el. A madr ekkor minden gondolkods nlkl fellebben az klre, a hol nhny falatot kap s ezzel ismt teljesen kszen van a tovbbi vadszatra. Gyakran minden hvs nlkl otthagyja zskmnyt s urnak klre repl, de mindig gy tesz, ha elhibzta a lecsapst, vagy ms valami okbl el kellett eresztenie zskmnyt. A slymszatnak ez egyik legszebb ltvnya, mert semmi sem olyan szp s olyan kedves, mint mikor a madr keringve tjkozdik, s aztn flig leeresztett szrnynyal nylegyenesen surran a gazdjhoz, hogy soha el nem hibz biztossggal ragadja meg gazdjnak magasra tartott klt. Oly er"s ilyenkor a lecsaps, hogy a solymr kinyjtott karja er"sen visszarndul. Nem egyszer lttam, hogy a madr karma beleakadt a kezty!be s azzal egytt krlbukfenczezik a gazda kle krl. Az okos szeldsg, a mit a slymok ilyenkor tanstanak, a ragaszkod madr finom bizalmassga a slymszat legkedvesebb, legvonzbb jelenetei kz tartozik. Przsevalszkban volt egy flig kitantott kis-slymom, s br sohasem vadsztam az llatkval, hanem csak a szobban meg az udvaron gyakorolgattam mvelett, hirtelen bekvetkezett, megfejthetetlen elvesztse igen nagy fjdalmat okozott. Nagyon szerettem -a kis csnos prt, a mely olyan bizalmasan rebbent a ku, ku!" szra klmre, fnyes fekete szemeivel btran nzegetett rm, s grbe, kis cs"rt a kezty! b"rhez kszrlgette. Szeretjk a lovat, kutyt, a melyek szintn sportszer! foglalkozsaink trsai, de mennyivel csinosabb, finomabb s ignytelenebb a madr, mindig rendes, knyesen tiszta tollazatban, s a helyesen idomtott madr az " teljes szeldsgvel a lehet" legszeretetremltobb ksr"je az llatok s a termszet bartjnak! (Kt szirti-sasom oly szeld volt, hogy szerettk, ha a fejket vakargattam, mint a macsknak!) Hogy milyen ragaszkodk a slymok, abbl t!nik ki legjobban, hogy mg a fiatal, bizonytalan madarak is a 4050 kiabl, ordtoz lovas kztt, 810 fajrokonnal krlvve, mindig teljes biztossggal ismertk fel gazdjuk hangjt s vonakods nlkl, egyenesen repltek az

5 5 2 VROSI LET PRZSEVALSZKBAX; SLYMSZAT S VADSZAT AZ ISSZYK-KUL PARTJN

klre, rendes l " helykre. Lttam slymot 500 lpsr"l egyenesen visszatrni gazdjhoz, s a mikor ezt megdicsrtem, a kirgizek kinevettek, mert azt mondjk, hogy j slyom tbb kilomter tvolsgrl visszatr, ha gazdja a khant-ot meglebegteti. Azok utn, a miket lttam, semmi okom sincs, ennek az lltsnak igazsgban ktelkedni. A bozt, a melyet felhajtottunk, tele volt ugyan nyulakkal, de kevs fczn volt benne, s gy, sajnos, a vadszat kevs vltozatossgot nyjtott. Mindazltal a ltottak is megmutattk, hogy milyen g s fld klnbsg van az alacsonyrpt ! s a magasrpt ! madarakkal val vadszat kztt. A karvaly s a hja csak igazi tonllk maradnak, a melyek ugyan utnozhatatlan gyessggel tudnak a bozton keresztl verg"dni, s "t szksg esetben mg a fldn is ldzik a vadat, de mindig a fld kzelben vadsznak, s kerlik a magas szabad leveg"t, a hol a slyom van otthon s a hova mg akkor is felemelkedik, ha csak valami nyulat kell is letnie. Mg a lecsapsukban is nagy klnbsg van; a hja inkbb megragadja az ldozatt, igaz, villmgyorsan s csodlatos gyessggel, de ez mindig csak megragads marad. A slyom azonban elementris er"vel, mint az gb"l lecsap villm, zgva zuhan ldozatra, hogy az embernek nincs ideje az ts rszleteit felismerni. A vadszat lovagias jellege teht ktsgtelenl csak a magasrpt ! madarakkal, klnsen pedig a nemes slyommal val vadszatban van meg. Flek, hogy olvasm trelmt kifrasztom, ha vadsz-kirndulsunk minden rszlett lerom, azrt csak kt epizdot mondok el. Az egyik egy erdei szalonkval (Scolopax msticitla) trtnt, a melyet a boztban tbbszr felhajtottunk, de megint mindig elbjt. Megjegyeztem a helyet, a hol rejt"zkdtt, oda hvtam nhny solymrt s krtem, hogy vessk oda slymaikat, ha a szalonka fel fog rebbenni. Sajnos, vletlenl csupa karvalyok voltak kznl, mindazltal a ltvny gynyr ! en fejl"dtt ki, a mikor az ismt flhajtott szalonkt a madarak ldz"be vettk. Ellensgeinek lttra ugyanis a vilgossgot nem szeret" erdei madr tgas krkben toronymagasan emelkedett az g fel, hogy gy helyes beltssal, az egyetlen biztos ton menekljn. A karvalyok sokig kvettk, s meglehet " s magasra emelkedtek, de mgis csak alacsonyrpt ! madarak maradtak, mg a szalonka, mint egy pont az gen, szaknak indult s elt!nt rkre. Minden vadsz elkpzelheti a pillanat rdekessget, a mikor az erdei szalonka ragadoz-madr mdjra, a ragyog fnyes g li emelkedett. A pillanat annl megragadbb volt, mert a menekl " vad felrebbensnek els" perczben az ember azt hitte volna, hogy az ldz " ragadozk, mint a lg igazi urai, most fogjk kifejteni replsbeli gyessgket. A msodik emltsre mlt epizdot egy csoport szarka szolgltatta, a melyek a slymoktl ! zetve, hossz kormnytollaikkal, mint rendkvl gyes s azonkvl ravasz repl " m ! vszek mutatkoztak be. Teljesen meg-

5 5 6 VROSI LET PRZSEVALSZKBAX; S#LYMSZAT S VADSZAT AZ ISSZYK-KUL PARTJN

annlkl, hogy ezzel a tbbi, eddig is hasznlt vadsz mdok httrbe szorulnnak. Olyan mdja ez a vadszatnak, a mely lehet"v teszi a termszet megfigyelst, s a slymokkal val rintkezs rvn rdekes llatpszichologiai tanulmnyokra nyjt alkalmat, s gy nagy mrtkben megfelel annak a kvetelmnynek, melyet az igazn nemes sportok fogalmhoz f!znk, t. i. az edz", er"teljes mozgst zlses mulatsggal kti ssze. Azok az llatvd" eszmkkel terhelt idealistk, a kik a vadszatot egyltalban kegyetlen s id"szer!tlen mulatsgnak tartjk, a slymszat jra val feleleventsben ismt csak ennek a kegyetlenkedsnek a fokozst ltjk. Ezeknek a kedvert jegyzem meg, hogy a slyommal val vadszat sokkal kevsbb kegyetlen, mint a puskzs, mert a slyom csapsa villmgyorsasggal l. Azok azonban, a kik minden tlhajtott szentimentalizmustl tvol llunk, nemes s igazsgos vadsz mdot dvzlhetnnk az jra felledt slymszatban, mert itt termszetes krlmnyek kzt, egyenl" er"kkel folyik a kzdelem, s a legy"ztt fl fjdalom nlkl, azonnal kimlik. A vadszatra haznkban a vndor-slyom vagy a kerecsen-slyom-flk valamelyike volna a legalkalmasabb, a melyet az ember knnyen megszerezhetne itt a hazban, vagy a Balkn llamaiban. Kezdetben s a nehz slyomfogs elkerlse vgett zsibl is lehetne hozatni s pedig mindjrt a solymr szerz"dtetsvel. A mai fejlett kzlekeds folytn mindez igen knnyen menne. Az eurpai viszonyok azonban a szirti - sassal val vadszatra nem kedvez"ek, pedig ez az zsiaiak szerint a slymszat koronja. Mr a leteleplt szrtok sem foglalkoznak vele, hanem csak a kt nomd np, de ezek kzl is klnsen a kara-kirgizek. A berkut idomtsa sokkal tbb fradsgba s id"be kerl, de az eltartsa is igen kltsges volna ennek a nagy s falnk madrnak. A kirgiz egyszer!en a marmotk vagy bobakok kimerthetetlen trhzbl ltja el a madarat. A vele val vadszathoz is nemcsak nagy, szabad, lehet"leg m!veletlen terlet kell, hanem mg klns klima is, a mi itthon nincs. A vadsz-sas zskmnyai els" sorban a rka s a farkas s csak azutn az "z s antilop. Az el"bbi vadak haznkban sokkal gyrebben fordulnak el", semhogy a vadszat ignyeit kielgthetnk, de legf"kpen nincsenek olyan pusztink, a melyeket tlen ne lepne el a h, hogy rajtuk a tli vadszat szabadon folyhatnk. A sas ugyanis sokszor tbb kilomter tvolsgra kveti ldozatt s a hogyan haznkban szokott fekdni a h, a lovas aligha kvethetn elg gyorsan a vadszatot. A sassal val vadszat hasonlt a slymszathoz, azzal a klnbsggel, hogy a sas, ha levettk a sipkjt, sokszor maga figyelmezteti a vadszt fejbicczentsekkel s repdesssel valami tvoli vadra, a melyet a vadsz mg nem lthatott meg. A sas teht nemcsak vadszik, hanem sastekintetvel" mg fel is keresi a vadat. Ha a sas jelez, akkor a vadszok megfigyelik az irnyt s jra feltve a sas sipkjt, kvetik a jelzst. Kis id" mlva ismtlik a ksrletet, a mg

VROSI LET PRZSEVALSZKBAN; SLYMSZAT S VADSZAT AZ ISSZYK-KUL PARTJN 555

rtettem, hogy a franczia slymszat mirt kedvelte ppen a szarkavadszatot (voler la pi), s"t ez XIII. LAJos-nak kedves foglalkozsa volt. A slyomvadszat lerst azrt nyjtottam ilyen hosszra, mert ennek nemcsak nagy nprajzi jelent"sge van, hanem, mert az olvasval meg akartam ismertetni ezt a nemes s lvezetes sportot, a melyet Eurpban ismt meghonostani nem volna nehz. Tbbszr meg is prbltk az jabb id"ben, a legnagyobb mrtkben a Loo-ban szkel" solymr-trsasg,1 de a melynek remnyteljes jelszava: MOH espoir est en ftennes" pp oly kevss volt kpes a vllalkozsnak hossz leit biztostani, mint a tbbi hasonl ksrleteknek. Ezek a vllalkozsok azrt nem sikerltek, mert mindnyjan a kzpkori slymszat nehzkes mdszereit vlasztottk irnyadul. Klnsen pedig a nagy kltsg buktatta meg a "ket, mert felttlenl szksgesnek tartottk egsz szemlyzet tartst. Pedig mindez csak felesleges czifrasg, a mit mindenki el fog ismerni, a ki ismeri az zsiai slymszatot, vagy legalbb annak mdszereit tanulmnyozta. Az Alfld s a Dunntl messze skjai, gazdag vad-llomnyukkal, klnsen pedig a minden "szszel keresztlvonul vadld, daru, tzok-npkkel valsgos idelis terletek volnnak a slymszat szmra, a mit gy egyesek, mint egsz vadsztrsasgok !zhetnnek, a nlkl, hogy ezzel a fegyveres vadszatot csak a legkisebb mrtkben is akadlyoznk. Mezei krokrl a slymszat idejben, szeptembert"l egsz deczemberig, sz sem lehet, s a ltarts kltsgei sem jhetnek szmba a mi vidki birtokossgunk el"tt, mert ez sokkal kevsbb veszi ignybe a lovakat, mint pl. a parforce-vadszat, de nem is kell hozz ppen telivr, s"t mg flvr l sem, elg a rendes htas-l, a milyen minden gazdasgi udvaron van. Legtbb kltsget a solymr tartsa okoz, de mivel ez a szolglat a lehet" legegyszer!bb, minden intelligens suhancz, a ki kedvet kapna a dologhoz, egsz jl elvgezhetn, s sem a fradsg, sem a kltsg nem volna nagyobb, mint pl. a kopk, vagy az agarak elltsra szksges szemlyzet fentartsnak kltsge. Vlemnyem szerint, legegyszer!bb volna solymrokat s tant-mestereket egy szemlyben zsibl hozatni; a szrtok s kirgizek kztt elg kivl fi tallkoznk, a ki szerny djazs mellett szvesen cserln fel pusztit nhny vre a mi vadszterleteinkkel s derekas solymr-nemzedket nevelhetne itt. Ugyanez, a mit itt Magyarorszgra vonatkozlag mondottam, ll Eurpa tbbi orszgaira is, klnsen pedig Nmetorszgra, a hol a vadszat s a lovagls sportja teljes virgzsban van.Olyan sport ez, a mely mind a kett"t sikeresebben egyesten, mint a kompliklt s kltsges parforce-vadszat, s azonkvl egyesek is egsz szpen !zhetnk
$gy rtesltem, hegy jabb id"ben Odeschdlchi Arthr herczeg szkczi uradalmn zi a slymszat nemes sportjt, melyet igy csakugyan jra meghonostott haznkban.
1

5 5 6 VROSI LET PRZSEVALSZKBAX; SLYMSZAT S VADSZAT AZ ISSZYK-KUL PARTJN

annlkl, hogy ezzel a tbbi, eddig is hasznlt vadsz mdok httrbe szorulnnak. Olyan mdja ez a vadszatnak, a mely lehet"v teszi a termszet megfigyelst, s a slymokkal val rintkezs rvn rdekes llatpszichologiai tanulmnyokra nyjt alkalmat, s gy nagy mrtkben megfelel annak a kvetelmnynek, melyet az igazn nemes sportok fogalmhoz f!znk, t. i. az edz " , er"teljes mozgst zlses mulatsggal kti ssze. Azok az llatvd" eszmkkel terhelt idealistk, a kik a vadszatot egyltalban kegyetlen s id"szer!tlen mulatsgnak tartjk, a slymszat jra val feleleventsben ismt csak ennek a kegyetlenkedsnek a fokozst ltjk. Ezeknek a kedvert jegyzem meg, hogy a slyommal val vadszat sokkal kevsbb kegyetlen, mint a puskzs, mert a slyom csapsa villmgyorsasggal l. Azok azonban, a kik minden tlhajtott szentimentalizmustl tvol llunk, nemes s igazsgos vadsz mdot dvzlhetnnk az jra felledt slymszatban, mert itt termszetes krlmnyek kzt, eg3^enl" er"kkel folyik a kzdelem, s a legy"ztt fl fjdalom nlkl, azonnal kimlik. A vadszatra haznkban a vndor-slyom vagy a kerecsen-slyom-flk valamelyike volna a legalkalmasabb, a melyet az ember knnyen megszerezhetne itt a hazban, vagy a Balkn llamaiban. Kezdetben s a nehz slyomfogs elkerlse vgett zsibl is lehetne hozatni s pedig mindjrt a solymr szerz " dtetsvel. A mai fejlett kzlekeds folytn mindez igen knnyen menne. Az eurpai viszonyok azonban a szirti - sassal val vadszatra nem kedvez " ek, pedig ez az zsiaiak szerint a slymszat koronja. Mr a leteleplt szrtok sem foglalkoznak vele, hanem csak a kt nomd np, de ezek kzl is klnsen a kara-kirgizek. A berkut idomtsa sokkal tbb fradsgba s id"be kerl, de az eltartsa is igen kltsges volna ennek a nagy s falnk madrnak. A kirgiz egyszer!en a marmotk vagy bobakok kimenthetetlen trhzbl ltja el a madarat. A vele val vadszathoz is nemcsak na gy? szabad, lehet"leg m!veletlen terlet kell, hanem mg klns klima is, a mi itthon nincs. A vadsz-sas zskmnyai els" sorban a rka s a farkas s csak azutn az "z s antilop. Az el"bbi vadak haznkban sokkal gyrebben fordulnak el", semhogy a vadszat ignyeit kielgthetnk, de legf"kpen nincsenek olyan pusztink, a melyeket tlen ne lepne el a h " , hogy rajtuk a tli vadszat szabadon folyhatnk. A sas ugyanis sokszor tbb kilomter tvolsgra kveti ldozatt s a hogyan haznkban szokott fekdni a h, a lovas aligha kvethetn elg gyorsan a vadszatot. A sassal val vadszat hasonlt a slymszathoz, azzal a klnbsggel, hogy a sas, ha levettk a sipkjt, sokszor maga figyelmezteti a vadszt fejbicczentsekkel s repdesssel valami tvoli vadra, a melyet a vadsz mg nem lthatott meg. A sas teht nemcsak vadszik, hanem sastekintetver mg fel is keresi a vadat. Ha a sas jelez, akkor a vadszok megfigyelik az irnyt s jra feltve a sas sipkjt, kvetik a jelzst. Kis id" mlva ismtlik a ksrletet, a mg

VROSI LET PRZSEVALSZKBAN; SLYMSZAT S VADSZAT AZ ISSZYK-KUL PARTJN 557

vgre a vadsz maga is megpillanthatja a vadat. Most aztn a trszn szerint vagy egy darabig utna cserksznek a vadnak, vagy pedig felje vgtatnak, s kell" tvolsgbl, a mi nem lehet tbb nhny szz lpsnl, eleresztik a sast. Ez gy trtnik, hogy a vadsz felemeli a karjt, elereszti a bkt s a praty" kiltst hallatja, mire a madr magtl is elszll, Rendesen knyelmesen kveti ldozatt s nem siet azt letni, azrt a vadszra rendesen tisztessges run" vr. Kisebb vadaknak, mint rknak vagy fiatalvadnak egyszer!en htgerinczt ragadja meg mind a kt lbval s azt egyszer!en eltri, gy, hogy az llat rgtn kimlik. A farkast csak egyik lbval fogja meg s a msik lbt kszen tartja, hogy abban a pillanatban, a mikor a farkas htrakap, azonnal megragadja a fejt, s neki is ellenllhatatlan hatalommal tri el a gerinczt, mint a rknak. Ilyenkor gyakran heves kzdelem fejl"dik ki s nmely gyetlen berkutot az els" farkas meglhet harapsaival. Magam, sajnos, egyetlenegy eredmnyes sasvadszatot sem lttam, mert az a vrakozsteljes egsz napos nyargalszs a Korundu vlgyben nem vezetett eredmnyre, mivel nem talltunk vadat. A most adott lerst csak kirgizeknek, meg olyan oroszoknak ksznhetem, a kiknek szerencsjk volt sassal val vadszatban rszt venni. Ezek az adatok, akr a vjernyi-i hivataln okoktl, akr az Ili-alfld kozkjaitl, akr przsevalszki telepesekt"l, akr pedig a havasok kara-kirgizeit"l szrmazzanak, minden rszletben annyira sszehangzk, hogy valdisgukban nem lehet ktelkedni. Arrl az irgalmatlan szemkikaparsrl, a mivel a sas tmadsait szoktk rendesen jellemezni^ senki sem tud semmit, hanem mindenki csak arrl beszl, hogy milyen vaskarmokkal tri el a sas az llatok gerinczt. Minden igazi ragadozmadrnak karma az igazi fegyvere, ennek t!hegyessgben meg izomzatban van a madr igazi ereje, nem pedig cs"rben, a melyet nem is mozgatnak olyan izmok, hogy a madr cs"rvel igazn veszedelmeseket tudna vgni. A sas lba csnyn sztll, a mit"l olyan idtlen a jrsa, pedig ppen ezzel nylik meg az emel"kar s ezzel tud a sas olyan rengeteg er"t kifejteni, hogy az llatoknak megragadja a gerinczt s eltri. A kirlyi madrnak mindenesetre sokkal nemesebb harczmodora ez az er"szakos tmads, mint a gyva szemkikapars, a mit neki tulajdontanak s a mi nha taln el"fordulhat, ha a madr olyan llatot tmadott meg, a melynek igen er"s fegyvere a szarva, mint pl. az "zbak, vagy az antilop. Ebben az esetben ugyanis az el"renyjtott karmok nem kpesek rendesen megragadni az llatot, a madr rohan ldozatn szrnycsapsokkal igyekszik fentartani az egyenslyt s vak dhben ldozatt cs"rvel is vgja ott, a hol ri. A kirlyi madr tisztessgnek megmentse vgett mondtam el ezeket, de megjegyzem, hogy magam nem lttam sohasem s csakis a kirgizek elbeszlseire tmaszkodom. Relata refero! * *