Rancangan Pengajaran Harian (Bahasa Melayu tahun 4 ) PENCEMARAN AIR Tarikh : 20.01.2010 Hari : Isnin Masa : 8.00-9.

00 pagi Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 4 Al-Firdaus Bilangan Murid : 30 Orang murid Tema : Sentiasa berhemat kita selamat Tajuk : Pencemaran Air Hasil pembelajaran: Fokus utama : Kemahiran menulis 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan. Aras 1 (1) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. Fokus sampingan : Kemahiran membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (1) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik Objektif pembelajaran: Pada akhir pelajaran murid-murid dapat : 1) Menyenaraikan 5 penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. 2) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. 3) Membina 10 perkataan daripada perkataan PENCEMARAN

Tatabahasa Sistem Bahasa : Penanda wacana Pengisian kurikulum : 1) Ilmu -Kajian tempatan Geografi 2) Nilai - Kerjasama 3) Kewarganegaraan - Mencintai negara yang aman dan selamat

Alat Bantu Mengajar . kertas sebak. 2) Murid membaca teks dengan betul mengikut intonasi dan sebutan yang betul dan kuat di dalam kelas secara berkumpulan dan individu mengikut perenggan di dahului oleh bacaan bersama guru. kad soalan. kad perkataan. Langkah Set induksi ( 5 minit) Sedutan filem "Duyung" Mengisahkan seorang lelaki yang dilakonkan oleh Apek Senario bersama sahabatnya Orex yang dilakonkan oleh Yassin Senario bekerja untuk membersihkan kawasan sungai di tempat mereka. Ini mengukuhkan lagi kerajinan yang ada di dalam diri Apek senario dan rakannya Orex.LCD Pengetahuan Sedia ada . Mereka mengatakan bahawa sekiranya sungai dan laut ini bersih maka ikan duyung akan wujud di dalam kawasan sungai mereka. 3) Setiap kumpulan diberikan satu kad soalan berkenaan dengan pencemaran air.Pelajar pernah melihat tragedi pencemaran air atau sungai yang berlaku di kawasan perumahan mereka. Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran Murid melihat tayangan sedutan filem " Duyung" Murid bersoal jawab mengenai filem yang diaparkan dengan bantuan guru Soalannya : 1) Apa yang sedang dilakukan oleh Apek Senario bersama sahabatnya Orex? 2) Apakan pandangan Apek Senario sekiranya sungai itu bersih ? Langkah 1 ( 20 minit ) Petikan teks ( pencemaran air ) 1) Murid diberikan petikan teks " pencemaran air" oleh guru. petikan teks.Slaid ikan duyung. . teka silang kata.4) Kemahiran Bernilai Tambah : a) Kemahiran berfikir -Menjana idea b) Belajar cara belajar -Belajar berkumpulan c) Pembelajaran kontekstual -Berkerjasama d) Pembelajaran konstruktivisme Bahan Bantu Mengajar .

.4) Murid menulis tiga jawapan setiap soalan yang diberikan di atas kertas sebak yang diberikan oleh guru. 2) Murid dikehendaki membina 10 perkataan daripada perkataan PENCEMARAN di dalam borang pengurusan grafik (PG) 3) Murid yang dapat menyenaraikan lebih daripada sepuluh perkataan dan pantas akan diberikan ganjaran Penutup( 5 minit) Menyatakan nilai-nilai murni Murid merumuskan pelajaran pada hari ini dengan menyatakan nilai-nilai murni 1) Kebersihan adalah separuh dari iman 2) Menjaga kebersihan sungai adalah amalan kita semua 3) Kita perlu menjaga sungai kita daripada tercemar bagi mengelakkan hidupan laut mati begitu sahaja. Langkah 2 ( 20 minit) 1) Murid mendapat penerangan daripada guru tentang penanda wacana 2) Ketua kumpulan dikehendaki mengambil kertas arahan daripada guru 3) Ketua kumpulan membaca arahan dan didengari oleh ahli kumpulan yang lain 4)Setiap kumpulan dikehendaki mencari dan menyenaraikan 5 penanda wacana yang terdapat di dalam petikan " pencemaran air" di dalam kertas sebak yang diberikan oleh guru 5) Wakil pelajar setiap kumpulan menampalkan hasil kerja kumpulan di papan tulis. Langkah 3( 10 minit ) Perkataan PENCEMARAN 1) Murid melihat perkataan PENCEMARAN yang telah ditampalkan oleh guru di papan tulis. 5) 2 orang wakil pelajar setiap kumpulan dikehendaki membaca jawapan yang telah di cari. 6) Kumpulan yang cepat dan lengkap bersama jawapan akan diberikan ganjaran. Ketua kumpulan dikehendaki membaca jawapan yang telah di cari 6) Murid-murid lain memastikan sama ada betul atau tidak penanda wacana yang telah disenaraikan oleh setiap kumpulan secara rawak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.