You are on page 1of 2

Nora sau Balada zânei de la Bâlea-Lac

Nora sau Balada zânei de la Bâlea-Lac aparține volumului de proze „Efect de ecou controlat” al scriitorului român Mircea Nedelciu (1950 - 1999). Titlul trimite la modalitățile prin care scriitorul încearcă să țină su control !ecoul"# reacția cititorului. $alada povestește despre prima iu ire și dezamă%ire în &inal# a unei tinere &ete# Nora# care este îndră%ostită de 'oru# lasă în urmă totul pentru a răspunde %lasului inimii. (ersona)ele sunt oameni simpli pentru care viața monotonă se oprește o clipă dându-le iluzia &ericirii prin iu ire pentru ca apoi să reintre în același curs anal# prozaic. Nora este sim olul adolescentei de 1* ani# care &urată de mira)ul iu irii se dăruiește cu totul +imerei. ,a este zâna ce crede în poezie cu stele# mistere# care ascund nostal%ie# amur%. 'oru este tânărul pentru care Nora este una dintre zâne. -cânteia pasiunii nu rezistă trecerii timpului.

Secvențele textului
(ovestea Norei este redată în mai multe secvențe ce nu urmează însă ordinea cronolo%ică a întâmplărilor. !(rima secvență" o prezintă pe Nora drept ca anieră în Mun ții .ă%ăraș# în momentul în care soldații lucrează la construirea drumului Trans&ă%ărășan. /par câteva elemente cu valențe sim olistice0 capra-nea%ră (laitmotiv al te1tului) ce sim olizează raritatea săl atică# li ertatea și solititudinea. /utorul realizează o paralelă între destinul Norei (captivă a amintirilor și a deziluziei primei iu iri) și destinul caprei-ne%re care și-a pierdut li ertatea. /lte elemente sim olistice0 soarele# munții (cadrul natural2 natura care a &ost martoră a pove știi de dra%oste). !/ două secvență" ne proiectează în trecut# având ima%inea Norei la 1* ani# (elevă &iind ) și începutul idilei care a însemnat renunțarea la școală și &amilie. $alada poveștii apoi &u%a celor doi în munți și &azele iu irii. (oezia sentimentului de dra%oste devine tot mai mult proză. 'upă despărțirea de 'oru# Nora se an%a)ează vânzătoare la o li rărie din $ra șov. 3ntâlnirea cu un prieten al lui 'oru o &ace să plân%ă 4 lacrimile &etei# meta&oric +iper olizate# căpătă proprietă ți cosmice. /mintirea se oprește la su&erința provocată de deziluzia iu irii 4 ast&el se realizează trecerea spre !ultima secvență" a aladei. ,li erând animalul săl atic# Nora încearcă să scape de amintirile dureroase.

Stil
-e remarcă amestecul de re%istre lin%vistice0 lim a) poetic# lim a)ul prozei# lim a) literar și lim a)ul cotidian. /titudine ironică și parodică0 în aceasta constă inventivitatea scriitorului. .ără ironia care se simte permanent# alada ar &i avut caracter melodramatic.

cum răm!n nemi șcați o secundă-. *ina Norei este că nu și-a ascultat părinții și nu menține un ec#ili ru între cele două lumi. %a se considera în viața ei simplă adolescentă captivă și începe să refu&e totul. %ste o comunicare profundă cu fostu-i #a itat$ „o. aerul din pădurea de alături. prin solidaritate.”. "otivul pe care îl găsește în sc#im area destinului. . este dragostea pentru Doru. aspirată și cea reală. care părea presta ilit$ să devină ingineră. Trăind viața o ișnuită a unei adolescente. și apoi el se i&olea&ă de ea și Nora nu poate reface legătura cu lumea din care plecase. de Dan Ionescu „Ca într-un țarc se simte Nora. +peranță are și animalul și pădurea care se simte ușor de&integrată. C!t de ad!nc oc#ii cei ume&i în &are se-afundă. c!tă speran ță în d!ra de aer pe care o urmea&ă. Aici credem că se ascunde o explicație a gestului ei de a-și fi părăsit familia pentru salvamontistul Doru. Norei i se pare că tumultul care p!nă la urmă tre uie trăit este în afara cercului ei existen țial. Animalul are sen&ația că este li er. c!tă speranță în nările lui și-n d!ra de aer pe care-o urmea&ă.Mircea Nedelciu: Nora sau Balada zânei de la Bâlea-Lac. lume-ai dincolo de geamuri”. animalul &v!cnește. )nițial se i&olase de restul lumii pentru Doru. +etea apropie capra-neagră de soldații din vecinătatea p!r!ului$ „+căpat de su fr!ng#ii. pleacă împreună cu el. 'aradoxal a(unge să trăiască „'ro&a cea lungă a primei iu iri”. sim țul olfactiv puternic îl face să adulmece mirosul de li ertate. deși nu scăpase încă de fr!ng#ii. 'ersona(ul feminin are un dor de a deveni mireasă. Antiteza dintre libertate și captivitate. adică dă greș. . șansă i-o poate crea Nora. numai ca să scape de acel tip de trai.