P. 1
Stratfor confirmă: Ucraina nu reprezintă pentru SUA decât o platformă de atac împotriva Rusiei

Stratfor confirmă: Ucraina nu reprezintă pentru SUA decât o platformă de atac împotriva Rusiei

|Views: 43|Likes:
Published by Nicolas Marion
Fondatorul şi preşedintele companiei Stratfor, alintată adesea ca fiind CIA-ul civil, dezvăluie cu o francheţe neobişnuită planurile strategice ale Statelor Unite, ale căror unic obiectiv şi obsesie sunt îngenuncherea Rusiei.

La scară geopolitică, subliniază George Friedman, criza ucraineană nu e decât o piesă într-un joc mult mai amplu.
Fondatorul şi preşedintele companiei Stratfor, alintată adesea ca fiind CIA-ul civil, dezvăluie cu o francheţe neobişnuită planurile strategice ale Statelor Unite, ale căror unic obiectiv şi obsesie sunt îngenuncherea Rusiei.

La scară geopolitică, subliniază George Friedman, criza ucraineană nu e decât o piesă într-un joc mult mai amplu.

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Nicolas Marion on Mar 10, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2014

pdf

text

original

Stratfor confirmă

:

Ucraina nu reprezintă pentru SUA decât o platformă de atac împotriva Rusiei
de Cristian Ulea http://romanian.ruvr.ru/2014_02_17/Stratfor-confirma-Ucraina-nu-repre inta-pentru-SU!-decato-platforma-de-atac-impotriva-"usiei-#2$#/ %ondatorul &i pre&edintele companiei Stratfor' alintat( adesea ca fiind C)!-ul civil' de v(luie cu o franche*e neo+i&nuit( planurile strate,ice ale Statelor Unite' ale c(ror unic o+iectiv &i o+sesie sunt -n,enuncherea "usiei. .a scar( ,eopolitic(' su+linia ( /eor,e %riedman' cri a ucrainean( nu e dec0t o pies( -ntr-un 1oc mult mai amplu. Su+ titlul 23oi dimensiuni ale politicii e4terne a Statelor Unite cu privire la "usia5' +inecunoscutul /eor,e %riedman' &eful suprem al S6"!6%7" 8 alternativa civil( la !,en*ia Central( de )nforma*ii' cum -i place s(-&i recomande firma 8 a pu+licat mar*i' 11 fe+ruarie a.c.' o ampl( anali ( a c(rei prim( calitate e' f(r( -ndoial(' renun*area la su+terfu,ii stilistice inutile' la ceea ce rom0nii numesc 2perdelu*e5. 9e scurt' Statele Unite au atacat "usia -n trecut' o fac -n pre ent &i vor continua s( o fac(' dac( nu militar' pentru c( nu &i-o permit' prin orice alte mi1loace. :ictimele colaterale' termen inventat tot de americani' pot fi -n cadrul acestei o+sesii ,eopolitice *(ri -ntre,i' partide' or,ani a*ii' simpli militan*i ori lupt(tori autentici pentru li+ertate' oricine &i orice le-ar sta -n cale. Ucraina nu face e4cep*ie' +a dimpotriv(' serve&te drept e4celent( platform( pentru noi m0r&(vii. %riedman nu numai c( ofer( confirmarea autenticit(*ii convor+irii telefonice dintre :ictoria 3uland &i am+asadorul SU! la ;iev' dar' dup( ce constat( c( doamna !sistent a Secretarului de Stat' 2&i-a manifestat dispre*ul profund pentru Uniunea <uropean(5'&i 2l-a consiliat pe am+asadorul SU! -n Ucraina s( ac*ione e rapid &i f(r( a1utorul europenilor pentru a pune laolalt( o coali*ie de opo i*ie specific(' -nainte ca ru&ii s( vad( ce se -nt0mpl( &i s( reac*ione e5' ne ofer( &i sensul mai profund al acestor fra e' care sunt 2un indiciu suplimentar al ,0ndirii strate,ice americane5. Un indiciu asupra -ndemnului la desta+ili are' revolt( &i r(sturnare violent( de re,im' -nl(turarea prin for*( &i &anta1 a unui &ef de stat ales democratic &i aruncarea unei -ntre,i *(ri -n haos &i s(r(cie. Cu un supliment de satisfac*ie pentru =ashin,ton: punerea la punct a aspira*iilor tot mai deran1ante pentru americani ale /ermaniei' care pare decis( s( devin( tot mai vi i+il( pe scena interna*ional(' dup( cum a dovedit-o implicarea f(*i&( a >erlinului -n cri a ucrainean(. /eor,e %riedman consider(' pe +un( dreptate' c( politica e4tern( american( a ultimelor decenii' -n care for*a militar( a 1ucat rolul esen*ial' -ntr-un soi de ve&nic scenariu pe tema 2prima dat( tra,i &i dup( aceea pui -ntre+(ri5' e falimentar(. ?up( ce au nenorocit teritorii uria&e &i au trimis aiurea la moarte sute de mii' dac( nu milioane de oameni' -ncep0nd cu )ra@ul &i sf0r&ind cu .i+ia &i !f,anistanul' totul -n numele li+ert(*ii &i drepturilor umane fundamentale' americanii par s( fi redescoperit oul lui Colum+. Cum 2interven*iile morale' cum am v( ut -n .i+ia' &i eliminarea tiranilor ca un scop -n sine5 nu mai e credi+il(' orice om de r0nd sesi 0nd ipocri ia' autorul anali ei crede c( =ashin,tonul e o+li,at s( recur,( la politica 2echili+rului de for*e5' un soi de 2-ncurc(-i drace5' cu SU! pe post de spectator. 3ota +ene: nu un spectator pasiv' pentru c( dac( ar permite desf(&urarea &i -ncheierea pe +a a for*elor reale ale com+atan*ilor a diverselor conflicte' interesele americane ar putea avea de suferit serios. )at( c(' -n premier(' Stratfor scrie

ne,ru pe al+ c( a&a numita mi&care eli+eratoare popular( care a pus cap(t re,imului /addafi prin uciderea s(l+atic( a acestuia' mi&care caleidoscopic( ce a transformat ast( i .i+ia -ntr-un stat fantom(' unde toat( lumea se lupt( cu toat( lumea' nu era doar spri1init( aerian de avia*ia de lupt( a SU!' dar +eneficia &i de ac*iunile la sol ale 2for*elor speciale de opera*ii5americane' faimo&ii lupt(tori AS7C' care -mpreun( cu cole,ii lor +ritanici au reu&it s( -nvin,( la modul 2strict secret5 for*ele ,uvernamentale' -n timp ce 2insur,en*ii5 tr(,eau tone de cartu&e -n aer' filma*i de toate televi iunile occidentale' &i *ip0nd c0t -i *ineau +o1ocii 2!llahu !@h+arB5' ca s( cele+re e 2eli+erarea5 de import. Cn ceea ce prive&te 2>(t(lia ,eopolitic( -n Ucraina5' cum sun( unul dintre su+titlurile anali ei lui %riedman' lucrurile sunt limpe i. 2"usia a devenit o pro+lem( pentru Statele Unite dup( "evolu*ia 9ortocalie din 2004' c0nd SU!' spri1inind frac*iunile anti-ruse&ti din Ucraina' a reu&it s( construiasc( un ,uvern relativ pro-occidental' anti-rusesc5. %ire&te c(' a&a cum recunoa&te &i &eful Stratfor' "usia a v( ut -n aceast( opera*iune o ofensiv( a serviciilor americane de informa*ii' care doreau s( cree e 2o Ucrain( anti-ruseasc( ce ar fi putut provoca direct interesele strate,ice &i economice ale "usiei5. %ire&te c( Doscova a reac*ionat' pentru c( doar o *ar( f(r( coloan( verte+ral( asist( indiferent( la atacarea intereselor ei. Ei' tot fire&te' "usia a reu&it ceea ce planificatorii de peste ocean nu scontau s( se -nt0mple: nu numai c( &i-a revenit' dar a &i contraatacat inteli,ent' devenind 1uc(torul sine Fua non -n actuala ecua*ie de interes ,eopolitic din 7rientul Di1lociu' mai ales -n ca urile Siriei &i )ranului. 9ro+lema' se vede trea+a' nu este c( americanii duc lips( de ima,ina*ie c0nd -&i propun s( d(r0me ceva' ci c( nu sunt capa+ili s( -nve*e din lec*iile istoriei. %aimo&ii &i +ine pl(ti*ii sovietolo,i de la =ashin,ton nu fuseser( -n stare' -n 1GG1' s( prevad( de mem+rarea U"SS' care i-a l(sat cu ,ura c(scat(. ?e ce ar fi mai capa+ili 2e4per*ii -n "usia5 s(-&i dea seama acum c( aceast( *ar( nu a murit &i nici nu are de ,0nd s( o fac(' dar' mai ales' c( "usia de a i nu numai c( a renun*at la comunism' dar a tras &i toate -nv(*(mintele necesareH 2Statele Unite nu sunt pre,(tite s( intervin( -n fosta Uniune Sovietic(5 scrie %riedman. Corect' dar tre+uia s( preci e e: nici militar' nici ca mentalitate. 9entru c( at0ta timp c0t "usia va fi atacat( cu mentalitatea r( +oiului rece' oamenii vor reac*iona invers fa*( de ceea ce sper( atacatorii: adev(rurile simple despre via*a lor nu pot fi schim+ate. .o incile &i promisiunile nu *in loc de p0ine &i c(ldur( -n case. !cest tip de proces e -n plin( desf(&urare -n Ucraina' unde tot mai mul*i cet(*eni se -ntrea+( pentru ce 2lupt(5 de fapt' -n timp ce respin, tot mai mult aventura europenist( sau neona ist( ce li se propune de diver&i aventurieri transforma*i de unii sin,uri sau de speciali&ti din occident -n 2politicieni' lideri ai opo i*iei5. 9e acest fond' nedetaliat cum s-ar fi cuvenit' &eful Stratfor propune un nou su+titlu: 23emul*umirea fa*( de a+ordarea ,erman(5' &i scrie: 2se pare c( nem*ii sunt cei ce presea ( -n mod particular situa*ia' &i tot ei sunt cei ce controlea ( virtual unul din liderii protestelor' pe :itali ;lici@o. Statele Unite pare c( au ocupat un loc -n spatele /ermaniei5. Un loc -n spatele >erlinului nu este accepta+il pentru nici un oficial de la =ashin,ton' cu at0t mai mult cu c0t' la un moment dat' americanii -i +(nuiau serios pe ,ermani c( 2se apropiaser( de "usia -n anumite chestiuni economice &i strate,ice5. )at( de ce :ictoria 3uland -i trimite cu totul la plim+are pe nem*i' pe ;lici@o &i toate eforturile lor -n Ucraina. 9ur &i simplu' /ermania nu mai pre int( -ncredere pentru SU!' care nu reu&e&te s( -i descifre e politica e4tern(. Ei' prin e4tensie' Uniunea <uropean(' minus Darea >ritanie' intr( la aceea&i cate,orie. Spre cinstea domnului /eor,e %riedman' acesta insist( asupra unui adev(r irefuta+il: :i@tor )anu@ovici este pre&edintele ales le,al &i democratic al Ucrainei. 2<l a ac*ionat -n limitele autorit(*ii sale atunci c0nd a respins acordul cu Uniunea <uropean(. ?ac( demonstran*ii pot -ndep(rta din func*ie un pre&edinte ales pentru c( nu sunt de acord cu ac*iunile lui' sta+ilesc un precedent care su+minea ( constitu*ionalismul. Chiar dac( pre&edintele a ac*ionat cu duritate -n reprimarea protestelor' asta nu anulea ( le,itimitatea ale,erii sale5. ?ar faptul nu -i -mpiedic( pe

americani s( vrea s( manipule e demonstran*ii ucraineni' s( complice lucrurile' s( a*0*e focul -n Ucraina. 2Utili area demonstran*ilor pentru a crea o pro+lem( masiv( "usiei face dou( lucruri. Creea ( o amenin*are strate,ic( real( pentru ru&i &i -i o+li,( la defensiv(. Cn al doilea r0nd' aminte&te "usiei c( =ashin,tonul are mi1loace &i op*iuni care fac dificil( provocarea suprema*iei SU!. )ar aceast( ac*iune poate fi -nf(*i&at( de o manier( care s( fie aplaudat( de ap(r(torii drepturilor omului' -n ciuda pro+lemelor constitu*ionale' de o manier( care va fi apreciat( de inamicii convor+irilor diplomatice cu )ranul &i pe care central-europenii' de la 9olonia la "om0nia' o vor vedea ca pe un semn al an,a1(rii SU! -n re,iune. Statele Unite vor reap(rea ca o alternativ( la /ermania &i "usia. < o lovitur( de maestru.5 !ici' cu trimitere la titlul pre entului te4t' latinii ar fi scris scurt &i cuprin (tor: Fuod erat demonstrandum' I.<.?. !r mai fi de semnalat' totu&i' respect0nd desf(&urarea anali ei din Stratfor' ultimul su+capitol: 29resiune asupra "usiei5. ?up( ce aminte&te c( socoteala de acas( a americanilor s-ar putea s( nu corespund( cu cea din t0r,' pentru c( nici ru&ii &i nici nem*ii nu vor sta cu m0inile -n s0n' /eor,e %riedman insist( asupra desf(&ur(rii opera*iunii su+versive -n Ucraina. 2?ac( ru&ii sunt acum o pro+lem( pentru americani' &i sunt' &i dac( Statele Unite nu vor reveni la metoda interven*iei directe' ceea ce nu pot face' atunci aceast( strate,ie are sens. Cu cel mai mic efect' va crea ru&ilor o pro+lem( &i un sentiment de insecuritate care le-ar afecta ac*iunile -n alte one. Cn cel mai +un ca ' ar putea crea un re,im care' de&i nu ar reu&i s( contra+alanse e "usia' i-ar putea vulnera+ili a conductele de ,a &i porturile 8 mai ales cu a1utor din partea Statelor Unite5. 7ricum am lua-o' opera*iunea preconi at( de americani -n Ucraina e planul unui atac direct -mpotriva "usiei. Care nu va e ita s( r(spund(. ?up( 7limpiad( e4ist( &anse mari s( vedem evolu*ii foarte interesante. Ei mai ales inteli,ente. 3ot(: 6oate informa*iile pre entate -n articol apar*in autorului. 9ostul de radio :ocea "usiei nu r(spunde pentru ele.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->