You are on page 1of 7

Dodirnica

NN dodirnica
kut dodirnice (kut zahvata),
za evolventne zupanike
=20

Z
1
poetak zahvata
Z
2
- kraj zahvata

C
1
CC
1
= C
2
CC
2
- zahvatni luk
Z
1
Z
2
- aktivna duina zahvata
d
t1
, d
t2
[mm] - promjeri temeljnih
(evolventnih) krugova
Zupani prijenos
Dodirnica
NN dodirnica
C
1
CC
1
=C
2
CC
2
- zahvatni luk
Z
1
poetak zahvata
Z
2
kraj zahvata
Z
1
Z
2
- aktivna duina zahvata

Zupani prijenos
Zupani prijenos
Stupanj prekrivanja ()
je srednji broj parova zubaca u zahvatu.
1 > =
t
l
c
Aktivna duina zahvata l
o cos
2 1
Z Z
l =
(
(

+
|
.
|

\
|
+
+
|
.
|

\
|
+
= o
o o t
c tg z z z
z
z
z
) (
cos
2
cos
2
2
1
2 1
2
2
2
2
2
1
2
1
Stupanj prekrivanja
kut dodirnice (kut zahvata),
za evolventne zupanike =20
Zupani prijenos
Stupanj prekrivanja
Za mirniji i tii rad stupanj prekrivanja treba biti to vei.

Ako je <1, jedan par zubaca u zahvatu izae iz zahvata prije nego drugi par
ue u zahvat pa se javljaju udarci u radu i pojaano troenje zubaca.
Vrijednosti stupnja prekrivanja kod elnika s ravnim zupcima

= 1,2 do 1,4 (normalne vrijednosti)

min
= 1,15

max
= 1,98
Podrezivanje zubaca
Zupani prijenos
Spregnuti zupanici rade bolje ako imaju vie zubaca i vei stupanj prekrivanja.
Radi utede na prostoru i teini zupanici se esto izrauju sa to manjim brojem zuba.
Ako jedan od spregnutih zupanika ima premali broj zubaca zapinjat e vrh zupca
veeg o korijen zupca manjeg zupanika tj. javlja se podrezivanje zubaca.
Da bi se izbjeglo podrezivanje zubaca odreen je granini broj zubaca z
g
.
o o
2 2
sin
2
sin
2
=

=
m
h
z
g
g
Za kut dodirnice =20
z
g
= 17
a moe se uzeti i neto manji
z
g
= 14
Ako se zupanici izrauju s manjim brojem zubaca od graninog
vri se tzv. ispravak profila.

Ispravak (korekcija) profila se vri pri izradi zupanika tako da se alat primakne ili
odmakne od zupanika za vrijednost xm.
Ispravak profila
Zupani prijenos
m [mm] - modul zupanika
x - koeficijent korekcije profila
x = - 0,6 do 1,4
Ispravak profila
Zupani prijenos
Postoje dva postupka ispravka profila:

V - postupak
- poveava se tjemeni i korijenski promjer,
debljina zupca i osni razmak.


V
0
- postupak
- promjeri jednog zupanika se
smanjuju, a drugog poveavaju,
te osni razmak ostaje isti.