You are on page 1of 1

Clasificarea rocilor de zacamnt dupa compozitia mineralogica

1. calcar; 2. calcar grezos; 3.calcar grezos-marnos; 4.gresie; 5. argila marnoasa; 6. nisip; 7. nisip argilos; 8. sist argilos; 9. argila;10. gresie marnoasa; 11. argila marnoasa; 12. calcar grezos-marnos.