You are on page 1of 2

IN TR BNG THP KHNG R DNG TRONG H THNG IU

HA KHNG KH V PHNG SY
1. c im
in tr c cnh c cu to tng t in tr trn (gm in tr, cht cch in v lp v thp
khng r bo v pha ngoi), tuy nhin pha ngoi c thm cnh tn nhit vi mt 1 n 2 cnh
trn 1 cm tng cng din tch trao i nhit, nh vy gip gim thp nhit b mt in tr Ton b thn v cnh tn nhit c lm bng thp khng r SUS304.
Nhit chu ti an 375C
C cnh tng b mt trao i
nhit.
250 n 6000 W
in p 220V.
ng dng
Sy
X l nhit
X l m h thng iu ha
Si
2. c tnh k thut c bn

Dng-U (Figure 1)
Cng sut
W
A
500
300
1000
400
2000
500

C
100
100
100

Kch thc
ng knh c cnh
25
25
25

Model
ng knh thn
11
11
11

U-300-05
U-400-1.0
U-500-2.0

Dng-W (Figure 2)
Cng sut
Model
Kch thc
W
A
C
ng knh c cnh
ng knh thn
1500
350
200
25
11
W-350-1.5
3000
450
200
25
11
W-450-3.0
5000
600
200
25
11
W-600-5.0
Ghi ch: Cc cng sut v hnh dng khc c cung cp theo tng n t hng (cng sut ti
a cho mt thanh dng U l 2500W v ti a cho mt thanh dng W l 6000W)
3. Cc cu hnh lm theo yu cu khch hng
Ngoi vic cung cp cc thanh in tr c bn, chng ti cng cung cp ton b mt h in tr
c thit k theo tng yu cu c th s dng trong h thng iu ha, thng gi, dng trong
AHU hay trong l sy in.

H in tr 18kW dng trong l sy

in tr c gn sn trong ng ng gi.

B in tr kiu thng ng gn trong ng gi

Thanh in tr dp dng trong AHU

Ghi ch: thi gian ch to cho cc n hng ring t 2 n 4 tun ty chng loi, s lng v thi
im.
Made by ENCO
Cc thng tin trong ti liu ny c th thay i m khng bo trc.