You are on page 1of 1

De X-factor voor de winkelstraat van de toekomst

Total retail is de toekomst, is de conclusie van het onderzoeksprogramma Shopping 2020. Dat heeft consequenties voor de winkelstraten. Bezoekmotieven en verwachtingen zijn sterk veranderd. Waarin kan de fysieke winkelstraat dan nog onderscheidend zijn? Het toevoegen van de X-factor die past bij het DNA van het gebied wordt steeds belangrijker, zo stelt Inge Niks in haar blog over ‘Samenwerken loont in de winkelstraat van de toekomst’.

Nieuwsbrief

Positionering winkelcentrum Brazilië
iXin is betrokken bij de initiatieffase voor de positionering van winkelcentrum Brazilië in Amsterdam Oost. Dit in samenwerking met ‘Rode draad voor uw event’. Het winkelcentrum mist volgens bezoekers bepaalde winkels en de nodige eigen sfeer. Daarnaast is de fysieke ruimte in en om het winkelcentrum niet passend bij de verwachtingen van bezoekers. iXin ziet kansen en mogelijkheden om de identiteit van dit winkelcentrum nader te analyseren en daar een passend en uitvoerbaar Plan van Aanpak voor te maken met een eigen identiteit.

Maart 2014

5 jaar later… Hardenberg Centrum
iXin stond vijf jaar geleden ondernemers uit het centrum van Hardenberg bij in de gerechtelijke procedure, die zij hadden aangespannen tegen de gemeente vanwege het centrumplan. iXin heeft, via een distributieplanologisch onderzoek, de cijfers uiteen gezet. Hieruit blijkt dat hoe dan ook een negatieve marksituatie voor Hardenberg zou ontstaan. Met name de niet-dagelijkse sector zou negatieve effecten ervaren, zo luidde de voorspelling. Momenteel ziet de gemeente zelf ook de effecten van het centrumplan en wordt alles op alles gezet om de ontstane leegstand aan te pakken.

Contactgegevens iXin
Twijnstraat 16 3511 ZK Utrecht T F M W E 030 - 223 23 94 030 - 223 23 95 06 - 51 322 691 www.ixin.nl info@ixin.nl

Vooruitgang zit in ons DNA
Sinds kort is Boudewijn Wijnacker werkzaam bij iXin. Als geschiedkundige én sociaalgeograaf zet hij zich in om samen met mensen op zoek te gaan naar het DNA van ‘hun’ gebied om identiteit te bepalen. Boudewijn houdt zich bij iXin bezig met het positioneren van winkelcentra en winkelgebieden. Nieuwsgierig? 22 mei spreekt Boudewijn op het NVDR-congres in Tiel.

facebook.nl/iXinRuimteRetail twitter.com/ixin_nl

Like iXin op www.facebook.com/iXinRuimteRetail