Državni praznici i neradni dani u Srbiji

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, državni praznici su:
• • •

Nova godina – 1. i 2. januar Dan državnosti – 15. i 16. februar Praznik rada – 1. i 2. maj

U Republici Srbiji praznuju se verski praznici:
• •

Prvi dan Božića – . januar !skr"nji #razni$i – #o%ev od &e'ikog #etka zak'ju%no sa drugim danom !skrsa

Pored navedenih praznika, zaposleni imaju pravo da ne rade za određene verske praznike, i o:
• •

Pravos'av$i – na #rvi dan krsne s'ave (ato'i$i i #ri#adni$i drugi) )ri"ćanski) verski) zajedni$a – na #rvi dan Božića i u dane !skr"nji) #raznika #o%ev od &e'ikog #etka zak'ju%no sa drugim danom !skrsa* #rema nji)ovom ka'endaru Pri#adni$i is'amske zajedni$e – na #rvi dan +amazanskog bajrama i #rvi dan (urbanskog bajrama Pri#adni$i jevrejske zajedni$e – na #rvi dan ,om (i#ura

• •

Praznici koji se obeležavaju radno:
• • •

-veti -ava – 2 . januar Dan #obede – .. maj &idovdan – 2/. jun

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful