You are on page 1of 2

LEGISLATIVA (Bosna i Hercegovina)

LISTA ZAKONA-PROPISA KOJI SU RELEVANTI ZA OKOLIŠ I VODE U BIH (abecednim redom)

Brčko Distrikt

1. Statut Distrikta Brčko (“Sl. Glasnik DB”, br. 9/00, 23/00)


2. Zakon o izvršnoj vlasti (“Sl. Glasnik DB”, br. 2/00, 5/01, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03)
3. Zakon o zaštiti životne sredine (“Sl. Glasnik DB”, br. 24/04, 1/05)
4. Zakon o zaštiti prirode (“Sl. Glasnik DB”, br. 24/04, 1/05)
5. Zakon o zaštiti voda (“Sl. Glasnik DB”, br. 25/04, 1/05)
6. Zakon o upravljanju otpadom (“Sl. Glasnik DB”, br. 25/04, 1/05)
7. Zakon o zaštiti zraka (“Sl. Glasnik DB”, br. 25/04, 1/05)
8. Zakon o upravnom postupku (“Sl. Glasnik DB”, br. 3/00, 9/02, 8/03)
9. Zakon o upravnim sporovima (“Sl. Glasnik DB”, br. 4/00, 1/00)
10. Zakon o prostornom uređenju (“Sl. Glasnik DB”, br. 9/03, 23/03, 15/04)
11. Zakon o komunalnim djelatnostima (“Sl. Glasnik DB”, br. 30/04)
12. Zakon o električnoj energiji (“Sl. Glasnik DB”, br. 36/04)
13. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Sl. Glasnik DB”, br. 32/04)
14. Zakon o udruženjima i fondacijama Brčko Distrikta („Sl. Glasnik DB”, br. 12/02).

Državni nivo

1. Ustav BiH
2. Zakon o Vijeću ministara („Sl. Glasnik BiH”, br. 30/03)
3. Zakon o upravi („Sl. Glasnik BiH”, br. 32/02 od 7.11.2002. godine)
4. Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH („Sl. Glasnik BiH”, br. 5/03, 26/04)
5. Zakon o upravnom postupku („Sl. Glasnik BiH”, br. 29/02, 12/04)
6. Zakon o upravnim sporovima („Sl. Glasnik BiH”, br. 19/02)
7. Zakon o slobodnom pristupu informacijama u BiH („Sl. Glasnik BiH”, br. 28/00)
8. Zakon o koncesijama („Sl. glasnik BiH”, br. 32/02)
9. Zakon o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora („Sl. Glasnik BiH”, br. 29/00)
10. Zakon o udruženjima i fondacijama BiH („Sl. Glasnik BiH”, br. 32/01)
11. Zakon o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električnenergije u BH („Sl. Glasnik BiH”, br. 7/02, 13/03)

Federacija BiH

1. Ustav FB&H („Sl. novine FBiH”, br. 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 60/02, 18/03, 63/03)
2. Zakon o Vladi FBiH („Sl. novine FBiH”, br. 1/94, 8/95, 58/02)
3. Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave FBiH („Sl. novine FBiH”, br. 19/03, 38/05)
4. Zakon o oganizaciji uprave u FBiH („Sl. novine FBiH”, br.35/05)
5. Zakon o upravnom postupku („Sl. novine FBiH”, br. 2/98)
6. Zakon o upravnom sporu („Sl. novine FBiH”, br. 2/98, 8/00) prestao važiti
7. Zakon o upravnom sporu („Sl. novine FBiH”, br. 9/05)
8. Zakon o osnovama lokalne samouprave („Sl. novine FBiH”, br. 6/95, 14/97)
9. Zakon o slobodnom pristupu informacijama F BiH („Sl. novine FBiH”, br.32/01)
10. Zakon o zaštiti okoliša („Sl. novine FBiH”, br. 33/03)
11. Zakon o zaštiti voda („Sl. novine FBiH”, br. 33/03, 54/04)
12. Zakon o upravljanju otpadom („Sl. novine FBiH”, br. 33/03)
13. Zakon o zaštiti prirode („Sl. novine FBiH”, br. 33/03)
14. Zakon o zaštiti zraka („Sl. novine FBiH”, br. 33/03)
15. Zakon o fondu za zaštitu okoliša („Sl. novine FBiH”, br. 33/03)
16. Zakon o vodama („Sl. novine FBiH”, br. 18/98)
17. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Sl. novine FBiH”, br. 2/98)
18. Zakon o koncesijama („Sl. novine FBiH”, br. 40/02)
19. Zakon o uređenju prostora („Sl. novine FBiH”, br. 52/02)
20. Zakon o građenju („Sl. novine FBiH”, br. 55/02)
21. Zakon o šumama („Sl. novine FBiH”, br. 20/02, 29/03)
22. Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. novine FBiH”, br. 20/90)
23. Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala („Sl. novine
FBiH”, br. 25/98)
24. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Sl. novine FBiH”, br.29/97)
25. Zakon o rudarstvu (“Službeni list R BiH”, br 24/93)
26. Zakon o zaštiti od jonizirajućeg zračenja (“Službeni novine F BiH”, br 15/99)
27. Zakon o udruženjima i fondacijama (“Službeni novine F BiH”, br 45/02)
28. Zakon o električnoj energiji (“Službeni novine F BiH”, br 41/02)
29. Zakon o geološkim istraživanjima (“Službeni list R BiH”, br 3/93)
30. Zakon o građevnskom zemljištu (“Službeni novine F BiH”, br 25/03, 16/04)

Republika Srpska

1. Ustav RS-a (“Sl. Glasnik RS”, br. 6/92, 8/92, 15/92, 19/92, 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02,
30/02, 31/03, 98/03)
2. Zakon o Vladi RS-a (“Sl. Glasnik RS”, br. 3/97, 3/98, 29/00)
3. Zakon o administrativnoj službi u upravi RS-a („Sl. Glasnik RS”, br. 16/02, 62/02, 38/03)
4. Zakon o ministarstvima („Sl. Glasnik RS”, br. 70/02)
5. Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS („Sl. Glasnik RS”, br. 7/03)
6. Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl. Glasnik RS”, br. 101/04, 42/05)
7. Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. Glasnik RS”, br.13/02)
8. Zakon o upravnim sporovima („Sl. Glasnik RS”, br. 12/94)
9. Zakon o koncesijama („Sl. Glasnik BiH”, br. 25/02)
10. Zakon o slobodi pristupa informacijama (Službeni glasnik RS, br. 20/01)
11. Zakon o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik RS, br. 53/02)
12. Zakon o zaštiti voda (Službeni glasnik RS, br. 53/02)
13. Zakon o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS, br. 53/02)
14. Zakon o zaštiti prirode (Službeni glasnik RS, br. 50/02)
15. Zakon o zaštiti vazduha (Službeni glasnik RS, br. 53/02)
16. Zakon o fondu za zaštitu životne sredine (Službeni glasnik RS, br. 51/02)
17. Zakon o vodama (Službeni glasnik RS, br. 10/98, 51/01)
18. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Službeni glasnik RS, br. 14/04)
19. Zakon o uređenju prostora (Službeni glasnik RS, br. 84/02)
20. Zakon o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik RS, br. 86/03 ili 41-03)
21. Zakon o šumama (Službeni glasnik RS, br. 66/03)
22. Zakon o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik RS, br. 11/95, 51/02)
23. Zakon o rudarstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 10/95, 18/95)
24. Zakon o geološkim istraživanjima (“Službeni glasnik RS”, br. 51/04)
25. Zakon o zaštiti od jonizirajućeg zračenja i o radijacionoj sigurnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 52/01)
26. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik RS”, br. 18/99, 58/01, 62/02)
27. Zakon o zaštiti od nejonizirajućeg zračenja (“Službeni glasnik RS”, br. 2/05)
28. Zakon o udruženjima i fondacijama („Sl. Glasnik RS”, br. 52/01)
29. Zakon o električnoj energiji („Sl. Glasnik RS”, br. 66/02, 29/03, 86(03, 111/04)
30. Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti („Sl. Glasnik RS”, br. 20/00),

You might also like