KURSUS JURULATIH ASAS PERTAHANAN AWAM UNTUK GURU PENYELARAS KADET JPAM KHAS NEGERI SARAWAK 2010 2 HINGGA

6 MEI 2010 KEM BELIA KEMUYANG, SIBU, SARAWAK www.civil !"!#c!.$%v.&'

DISEDIAKAN (LEH) MADEHI BIN RAMLEE c% '*+%wl,&-l-',i-.'-/%%.c%&.,$

KURSUS JURULATIH ASAS PERTAHANAN AWAM UNTUK GURU PENYELARAS KADET JPAM KHAS NEGERI SARAWAK 2010 2 HINGGA 6 MEI 2010 KEM BELIA KEMUYANG.$ . (lide -/6-7 PERTENGAHAN DISEDIAKAN (LEH) MADEHI BIN RAMLEE c% '*+%wl. : uku $ota %sas Pertahanan %&am dan Modul 'P%M : *C)+ Komputer+ dan buku nota asas pertahanan a&am.arahan dan Penerangan : ilik Kuliah. SARAWAK www. SIBU.akin untuk memberikan pertolongan asas kepada mangsa CATATAN (esi Pengenalan (lide ! (lide 56/7 " minit (lide /86-.&-l-'. : (.&' RANCANGAN MENGAJAR Tajuk Pelajaran Objektif il.i-. : !" orang..c%&.a setiap peserta mengetahui secara langsung tentang rangka manusia dan mekanisme kecederaan Perangsang (upa. (#abu) : -.a para peserta mengetahui dan berani serta .'-/%%. Peserta #ujukan (tor )an %lat antuan Kaedah *okasi Tarikh Masa : Pertolongan Cemas ( Kecederaan Pada Tulang ) : Mendedahkan kepada para peserta kursus tentang kecederaan pada tulang. minit PERMULAAN MASA ISI P0$10$%*%$ (esi memperkenalkan diri 2*%$1K%'3 Pengetahuan sedia atau pengalaman tentang kecederaan tulang+ sendi dan otot P0$)%42*2%$ Tujuan 2ntuk memberi pendedahan tentang rangka manusia dan mekanisme kecederaan tulang (ebab (upa.$%v./. : " Mei -.civil !"!#c!.

Tulang6tulang bahagian belakang . (lide -/6-7 (lide -86!7 (lide !865/ (lide 5(lide 5! (lide 55 (lide 5" (lide 57 DISEDIAKAN (LEH) MADEHI BIN RAMLEE c% '*+%wl. minit b) 'enis Kepatahan c) Pengurusan Kepatahan d) #a&atan Kepatahan e) Peralatan 9 (plinting f) Kesimpulan g) (oalan Peserta h) (oalan Kui: i) Tajuk Kuliah minggu hadapan j) Tamat (lide /86-. Tulang6tulang pinggul dan Kaki .$ . SIBU.c%&. Tlulang6tulang bahu dan lengan . Tulang6tulang kepala .. 'umlah tulang manusia.i-. /.civil !"!#c!.'-/%%.$%v.KURSUS JURULATIH ASAS PERTAHANAN AWAM UNTUK GURU PENYELARAS KADET JPAM KHAS NEGERI SARAWAK 2010 2 HINGGA 6 MEI 2010 KEM BELIA KEMUYANG.&-l-'. Tulang6tulang bahagian dada . Tulang .&' MASA 3(3 #angka Manusia CATATAN KENYATAAN DAN ABM (lide 567 a). SARAWAK www.

'-/%%.c%&.$%v.&' AKHIR Masa P0$2T2P /.civil !"!#c!. kecederaan yang meng akibatkan patah pada tulang dan kulit terkoyak. SIBU.ang mungkin membuat anda menges. " minit -. bengkak dan lebam. Ada kalanya tulang menembusi kulit.&-l-'.. %pakah maksud patah terbuka. Sakit.%pakah tanda dan simptom .ang lengan mangsa patah. SARAWAK www. cacat.KURSUS JURULATIH ASAS PERTAHANAN AWAM UNTUK GURU PENYELARAS KADET JPAM KHAS NEGERI SARAWAK 2010 2 HINGGA 6 MEI 2010 KEM BELIA KEMUYANG.aki . #3$1K%(%$ )i akhir pelajaran : Pelajar mesti memahami cara untuk membuat ra&atan .$ .i-. Pelajar perlu mengetahui seorang ahli Pertolongan Cemas adalah BUKAN DOKTOR CATATAN DISEDIAKAN (LEH) MADEHI BIN RAMLEE c% '*+%wl.ang betul. tidak mahu menggerakkan tangan yang tercedera.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful