You are on page 1of 1

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ - TÀI CHÍNH

*****
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ
LỚP NGHIỆP VỤ KHAI BÁO THUẾ - Khóa 47
Khai giảng: 26/06/2009 (Học tại: Bình Dương)
Thời gian học từ 26/06/2009 đến 26/07/2009
STT Họ Và Tên Năm sinh Nơi Sinh Điểm Xếp loại
K 27-06-2009 BD
1 Nguyễn Hoàng Bảo Anh 1987 Bình Dương 7
2 Đặng Thị Hồng Búp 1987 Gia Lai 7
3 Đỗ Lê Thanh Dương 1986 Bình Định 5
4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1986 Gia Lai 6
5 Trần Thị Thanh Giang 1986 Gia Lai 9
6 Võ Thị Thu Hằng 1987 Bình Dương 7
7 Nguyễn Thị Hằng 1987 Bình Thuận 7
8 Đinh Trọng Hiệp 1988 Nam Định 7
9 Lê Thị Hiếu 1986 Bình Dương 5
10 Đỗ Hồ Huệ Hoàng 1986 Bình Dương 7
12 Nguyễn Thị Linh 1985 Quảng Trị 9
14 Lê Thị Mây 1974 Thanh Hóa 6
15 Huỳnh Ngọc Mai 1989 Bình Dương 8
16 Trần Minh Đàn 1987 Hà Tĩnh 9
17 Nguyễn Thị Thúy Nga 1983 Hà Nội 8
19 Nguyễn Thị Nguyệt 1987 Vĩnh Phú 9
20 Hồ Thị Hồng Nhung 1983 Bình Dương 7
21 Hạ Thị Ngọc Nhung 1987 Bình Dương 9
22 Lê Đức 1988 Đắk Lăk 6
23 Phan Thị Như Oanh 1984 Bình Dương 6
24 Nguyễn Hoàng Phong 1973 Tây Ninh 5
25 Bồ Như Phong 1983 Bình Dương 8
26 Nguyễn Xuân Mỹ Phương 1988 Gia Lai 5
28 Nguyễn Thị Thành 1977 Bình Dương 6
29 Hà Thị Thanh Thảo 1984 Lâm Đồng 6
30 Nguyễn Thị Phương Thảo 1988 Kon Tum 6
31 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1987 Bình Dương 6
32 Nguyễn Thị Thu Thủy 1988 Đăk Lăk 5
34 Đỗ Thu Trang 1986 Bình Dương 6
35 Vi Thị Ánh Vân 1981 Phú Thọ 9
36 Lê Thị Ái Vân 1986 Gia Lai 8
Bổ Sung
K25-10-2008 BD Lê Thị Ngọc Linh 1984 Bình Dương 6
K21-02-2009 (KTV->KBT) BD Nghiêm Thị Thao 1986 Bắc Giang 8
K25-04-2009 BD Trần Thị Liên 1986 Hà Tĩnh 7
K25-04-2009 BD Nguyễn Thị Thọ 1983 An Giang 8
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2009
Người lập bảng Trưởng ban đào tạo

Đinh Thị Thu