You are on page 1of 22

I HC B RA VNG TU

XC TC CHUYN PHA
Ging vin: Dip Khanh
KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

XC TC CHUYN PHA

(Phase Transfer Catalysis PTC)


Khi phn ng xy ra trn b mt phn cch hai pha lng khng trn ln tc thng rt chm => phn ng chuyn pha. Tc chm l do nng cht phn ng trong pha ny thng rt thp so vi trong pha kia. tng tc phn ng trong trng hp ny xc tc cn c kh nng chuyn cht phn ng t pha ny sang pha kia => Xc tc chuyn pha.
KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

PTC khng nhng xc tc cho cc phn ng gia cc cht ch tan trong mt trong hai pha dung mi khng trn ln (pha hu c v pha nuc), n cn tng chn lc, gim chi ph dung mi, nng lng, tham gia qu trnh chuyn khi t pha ny sang pha khc ...

KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

Trang 3

iu kin:

Xc tc chuyn pha phi c cation trong cu trc c tnh a du cao (c i lc mnh vi dung mi hu c). Cc cht xc tc c thng c s dng phn ln trong PTC l: cc mui ammonium bc bn (Quat) v phosphonium bc 4 v cc eter crown. V d nh:

KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

V d:

KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

Trang 5

1-4: mui ammonium; 5-6: mui phosphonium

KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

Trang 6

crown ethers 7-9, cryptand 10 v to phc vi cation Kali: 7 v 10

KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

Trang 7

Tng hp
TEBA

CROWN ETE

KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

Trang 8

Thng thng, trong PTC lng/lng th dung mi thng s dng l dung mi hu c nh: toluen, chlorobenzen, HC. i vi PTC rn/lng th dung mi s dng c phn cc hn nh Acrilonitril, DMF

KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

Trang 9

C ch ca phn ng PTC - Trong mi trng hp, khi c hn hp hai cht lng khng trn ln, v d: nc cha mui (l bazo hay nucleophil) v mt pha hu c cha cht cn phn ng (R+) vi mui pha nc (Nu-). Khi b xung xc tc PTC (thng cha cation a du) vo hn hp, xc tc thng tan c c hai pha s thc hin chc nng cu trung chuyn anion d t pha nc vo pha hu c:

s chuyn ti pha cn bng


KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

Khi mt ht i nhn (nucleophil) hoc baz c mt trong pha hu c th s xy ra s thay th hoc loi b proton to sn phm phn ng.

KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

V d:

KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

Trang 12

Different pathways for PTC: a the classic Starks (Charles Starks in the early 1970s) extraction mechanism; b the Makosza interfacial mechanism.
KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

V d:

KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

ch li ca vic s dng PTC


- Tng hiu sut ca phn ng, gim thi gian quay vng, tng hiu nng ca thit b v d tin hnh => Gim gi thnh sn xut - Gim thiu s s dng dung mi nguy hi, Tng chn lc v cht thi ra mi trng.

KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

Cc phn ng ca PTC - K thut PTC c s dng rt rng ri. - Cc phn ng s dng PTC c tin hnh trong iu kin trung ha nh:

KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

*Cc

phn ng s dng PTC trong iu kin baz mnh (c bazo ha bi cc cht: NaOH, KOH, K2CO3, NaH)

KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

Cc qu trnh s dng PTC trong cng nghip

KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

KHOA HA HC V CNG NGH THC PHM

22