You are on page 1of 1

Dch v np mc my in ca Vi tnh Thnh Quc - tn ni khu vc c Ha - Long An: Khu vc x M Hnh Nam, M Hnh Bc: Gi dch v: 85.000/ln np.

Khu vc th trn c Ha, c Ha ng, c Ha Thung, c Ha H: Gi dch v: 95.000/ln np. Cc khu vc khc: Gi dch v: 110.000/ln np. Cc dch v ti Vi tnh Thnh Quc: Mua bn, sa cha my vi tnh, laptop. Bo tr my tnh cho c quan trng hc. T vn, thi cng, lp t h thng Camera. Thit k website, phn mm. Np mc my in. Chp nhc beat karaoke cho gia nh, ban nhc. Thng tin lin h b phn np mc: Vi tnh Thnh Quc. C: 33 p Mi 1, M Hnh Nam, c Ha, Long An. T: 0723.849.391 D: 0936.905.906. Website: vitinhthanhquoc.com Email: thanhquoc90@gmail.com