You are on page 1of 11

.

Bulatkan jawapan yang betul.

_________

_________ 2
-

-
-

.2

_________
-

.1

.3

( )

.4

-

-


.5


-
-
- ) (
- )(
.6

_________ .
-

.7
________
-
-
-
-
.8

.
-
-
-
- .

.9

.10
-

.11 .
-
-
-
-
.12
-
-
-
-

.13
-

.14 ...
.i

.ii

- .

.iii

.iv

i -
-

ii i

iii i -

ii

iii

iv

.15

-
-
-
-
.16
- -
-

-
-
.17
-
-
-
-
.18
-
-
-
-
.19
-

.20
_________

-
:

.
Isi tempat kosong berpandukan potongan ayat yang berikut.

29 - 33

.21
_____________________

.22
_________________

. 5 -1 32 - 32
Soalan 23-27 berdasarkan surah al-Munafiqun ayat 1-5

1 - 5

.
Susun semula kalimah-kalimah berikut menjadi ayat yang sempurna.

.23

_________________________________________________
_________________________________________________

.24

_____________________________________________
_____________________________________________

.25
/

_____________________________________________
_____________________________________________

.26

________________________________________________
________________________________________________

.27

________________________________________________
________________________________________________

.
Gariskan kalimah yang dibaca Izhar pada ayat di bawah ini.

.28

.29

. "" ""
Tuliskan betul atau salah pada ruangan yang disediakan.

.30

.31

.32

" " ""

.33

.34

.35

_____________
_____________
_____________
____________

_____________
_____________

_____________

. .36

.
Tulis menggunakan Khat Nasakh.

.41
______________________

_____ ______ ______ ______


arnab

.
Padankan.

.42

.43

.44

:
.
.45 .
.i

__________

.46 .
__________________________________________________________________ .i
__________________________________________________________________ .ii

.47 .
__________________________________________________________________ .i

.ii
.48

_________________________________________________________________

.
__________________________________________________________________ .i
__________________________________________________________________

.49

.
__________________________________________________________________ .i
__________________________________________________________________

.50 .
.i

.
_______________________________________________________________