You are on page 1of 68

Bo co thc tp tt

nghip 2009

LI NI U
Vi mt chuyn ngnh c tnh thc tin rt cao nh chuyn ngnh
ng c t trong, vic tip xc vi thc tin v cng quan trng cho
kin thc chuyn mn cng nh cng vic sau ny. Nu nh thc tp
chuyn ngnh nm th 4 l bc u chng em p dng trc tip kin
thc hc trong nh trng ra bn ngoi qua tay ngh ca ngi th. Th
qu trnh thc tp tt nghip gip chng em tip xc trc tip vi qu
trnh sn xut, lp rp mt sn phm nhm gip sinh vin c ci nhn tng
th hn v kin thc hc t khi ch to mt chi tit n khi lp rp
thnh mt sn phm. V vy qu trnh thc tp tt nghip l mt dip rt
quan trng sinh vin p dng ci hc v tip thu kin thc mi t
thc t p dng vo n tt nghip sp ti.
Qua mt tun lm cc bi th nghim ti b mn ng C t
Trong, 3 ngy tham quan trc tip qu trnh sn xut cc chi tit ti nh
my DIESEL Sng Cng v 2 tun thc tp ti x nghip Trung i tu xe
bus H Ni. Em thu c mt mt s kin thc nht nh v cch thc
th nghim, qui trnh sn xut v lp rp ng c, cng nh gip e hiu
thm v cc qui chun trong vic sn xut ng c v xe hi hin i
Vi s c gng ca bn thn, cng vi s gip tn tnh ca cc thy
c trong b mn, em vit li nhng trong bo co thc tp tt nghip kin
thc thu nhn c trong qu trnh thc tp va qua. Tuy c nhiu c
gng nhng trong bo co khng th trnh khi nhng thiu xt ca bn
thn, em rt mong c s ng gp kin ca thy c trong b mn
bn bo co ca em c hon thin hn
Em xin chn thnh cm n ti cc thy c gio trong b mn ng
C t Trong to iu kin thun li cho chng em hon thnh tt
kha thc tp tt nghip
Sinh Vin
o anh Tun

o anh Tun - Lp ng C K49


1

Bo co thc tp tt

nghip 2009

MC LC
1.1. Bi th nghim o c tnh ti ng c D15......................................4
1.1.1. Kt qu o v tnh ton................................................................4
1.1.2. Kt qu o v nhn xt :..............................................................8
1.2. Bi th nghim xc nh cc thng s iu khin ti u cho ng c
Diesel ........................................................................................................10
1.2.1. Kt qu th nghim....................................................................10
1.2.2. Nhn xt......................................................................................14
1.3. Bi th nghim h thng phun xng in t MPI............................15
1.3.1. u ni m hnh v vn hnh ...................................................15
1.3.2. Xy dng c tnh mi cc quan h ........................................15
1.3.3. Chun on li ng c.............................................................17
1.4. Bi th nghim o c tnh tc ca ng c FIAT.....................18
1.4.1. Thng s o ...............................................................................18
1.4.2. Nhn xt......................................................................................21
Phn II:.........................................................................................................22
THC TP TI NH MY DIESEL SNG CNG.................................22
2.1. Vi nt v nh my............................................................................22
2.2. Qu trnh thc tp..............................................................................28
2.2.1. Phng k thut ...........................................................................28
2.2. Xng lp rp v ch to.................................................................29
2.2.1. Vt liu u vo.........................................................................29
2.2.2. Khu to phi .............................................................................30
2.2.3. Gia cng c kh...........................................................................30
2.2.4. Lp rp........................................................................................31
2.2.5. Nhp kho.....................................................................................31
2.3. Qui trnh lp rp ng c.................................................................31
2.3.1. Qui nh cc thng s lp rp ng c D15.............................31
2.3.2. Qui trnh lp rp ng c D15..................................................32
Phn III:........................................................................................................36
THC TP TI X NGHIP TRUNG I TU T H NI.................36
3.1. Gii thiu s lc v XN Trung i tu t H Ni......................36
3.2. Quy trnh i tu t khi vo xng..................................................38
3.2.1. Qui nh cng ngh sa cha t..............................................38
3.2.2. Cc hnh thc t chc sa cha.................................................43
3.3. Tho ng c ra khi xe v tho ri cc chi tit..............................45
3.3.1. Tho ng c ra khi xe.............................................................45
o anh Tun - Lp ng C K49
2

Bo co thc tp tt

nghip 2009
3.3.2. Tho ri cc b phn ca ng c............................................47
3.3.3. Lp ng c ..............................................................................49
3.3.4. Kim tra, sa cha - Bm cao p, vi phun trn bng th........61

Phn I:
THC TP TI TRNG
o anh Tun - Lp ng C K49
3

Bo co thc tp tt

nghip 2009

1.1. Bi th nghim o c tnh ti ng c D15


1.1.1. Kt qu o v tnh ton
Cng sut ng c th nghim
Ne =

0,001.P.nb
(m lc)

Trong :
+ P tr s o trn bng th (kG)
+ nb=

n c 2200
= 1,756 = 1252,85(v/p) tc ca trc bng th ti ch
i

o ; i l t s truyn hp s ni phanh vi ng c .
+ nc tc ca ng c ti ch o (2200 v/p)
+ hiu sut ng c, = 0,95
-Vi P = 2 kG ta c:
Ne =

0,001.2.1252,85
= 2,64 (ml)
0,95

-Vi P = 4 kG ta c:
Ne =

0,001.4.1252,85
= 5,27 (ml)
0,95

-Vi P = 6 kG ta c:
Ne =

0,001.6.1252,85
= 7,91 (ml)
0,95

-Vi P = 8 kG ta c:
Ne =

0,001.8.1252,85
= 10,55 (ml)
0,95

-Vi P = 9 kG ta c:
Ne =

0,001.9.1252,85
= 11,87 (ml)
0,95

-Vi P = 10 kG ta c:

o anh Tun - Lp ng C K49


4

Bo co thc tp tt

nghip 2009
Ne =

0,001.10.1252,85
= 13,18 (ml)
0,95

Lng tiu hao nhin liu trong 1 gi :


Gnl =

3,6. v . nl

(kg/h)

Trong :
+ v = 50 Cm3
+ nl = 0,85 g/cm3
+ thi gian tiu th ht cc o (s)
Sut tiu hao nhin liu ge =

G nl .1000
(g/ml.h)
Ne

- Vi P=2 (kG) ln o mt = 100(s) ta c :


Gnl =

1,53.1000
3,6.50.0,85
= 1,53 (kg/h); ge = 2,64 = 579,55 (g/ml.h)
100

- Vi P=2 (kG) ln o hai = 95(s) ta c :


Gnl =

1,61.1000
3,6.50.0,85
= 1,61 (kg/h); ge = 2,64 = 610,05 (g/ml.h)
95

- Vi P=4 (kG) ln o mt = 90(s) ta c :


Gnl =

1,70.1000
3,6.50.0,85
= 1,70 (kg/h); ge = 5,27 = 322,58 (g/ml.h)
90

- Vi P=4 (kG) ln o hai = 85(s) ta c :


Gnl =

1,80.1000
3,6.50.0,85
= 1,80 (kg/h); ge = 5,27 = 341,56 (g/ml.h)
85

- Vi P=6 (kG) ln o mt = 68(s) ta c :


Gnl =

2,25.1000
3,6.50.0,85
= 2,25 (kg/h); ge = 7,91 = 284,45 (g/ml.h)
68

-Vi P=6 (kG) ln o hai = 71(s) ta c :


Gnl =

2,16.1000
3,6.50.0,85
= 2,16 (kg/h); ge = 7,91 = 273,07 (g/ml.h)
71

o anh Tun - Lp ng C K49


5

Bo co thc tp tt

nghip 2009
- Vi P=8 (kG) ln o mt = 61(s) ta c :
Gnl =

2,51.1000
3,6.50.0,85
= 2,51 (kg/h); ge = 10,55 = 237,91 (g/ml.h)
61

- Vi P=9 (kG) ln o mt = 54(s) ta c :


Gnl =

2,83.1000
3,6.50.0,85
= 2,83 (kg/h); ge = 11,87 = 238,42 (g/ml.h)
54

- Vi P=10 (kG) ln o mt = 51(s) ta c :


Gnl =

3,00.1000
3,6.50.0,85
= 3,00 (kg/h); ge = 13,18 = 227,62 (g/ml.h)
51

o lu lng khng kh:


xc nh Gkk nhit Tk v p sut Pk p dng cng thc:
P .T

k
k
Gkk = G o P .T (kg/h) (*)
o o

Vi nhit phng l 220C hay Tk = 22+273 = 295 K, Pk ly bng 750


mmHg kt hp vi bng xc nh mi quan h P Go To = 288K v Po
= 736 mmHg
ta c :
- vi P = 406 mm :
V 406 nm trong khong 400 450 nn ta dng phng php ni suy
chia nh khong 400 450 thnh 10 phn, do gi tr Go mi phn
l :
Go =

(284 268).0,219
= 0,3504 (kg/h)
10

vy vi P=406 mm th Go = 268.0,219 + 6.0,3504/5 = 59,11 (kg/h)


=> Thay vo cng thc (*) : Gkk = 59,11.

750.295
= 61,70 (kg/h)
736.288

- vi P = 407 mm th Go = 268.0,219 + 7.0,3504/5 = 59,18 (kg/h)


=> Thay vo (*) : Gkk = 59,18.

750.295
= 61,77 (kg/h)
736.288

- vi P = 394 mm th Go = 251.0,219 + 44.0,3723/5 = 58,25 (kg/h)

o anh Tun - Lp ng C K49


6

Bo co thc tp tt

nghip 2009
=> Thay vo (*) : Gkk = 58,25.

750.295
= 60,80 (kg/h)
736.288

- vi P = 395 mm th Go = 251.0,219 + 9.0,3723 = 58,32 (kg/h)


=> Thay vo (*) : Gkk = 58,32.

750.295
= 60,87 (kg/h)
736.288

- vi P = 388 mm th Go = 251.0,219 + 38.0,3723/5 = 57,80 (kg/h)


=> Thay vo (*) : Gkk = 57,80.

750.295
= 60,33 (kg/h)
736.288

- vi P = 386 mm th Go = 251.0,219 + 36.0,3723/5 = 57,65 (kg/h)


=> Thay vo (*) : Gkk = 57,65.

750.295
= 60,17 (kg/h)
736.288

- vi P = 381 mm th Go = 251.0,219 + 31.0,3723/5 = 57,28 (kg/h)


=> Thay vo (*) : Gkk = 57,28.

750.295
= 59,79 (kg/h)
736.288

- vi P = 380 mm th Go = 251.0,219 + 6.0,3723 = 57,20 (kg/h)


=> Thay vo (*) : Gkk = 57,20.

750.295
= 59,71 (kg/h)
736.288

- vi P = 378 mm th Go = 251.0,219 + 28.0,3723/5 = 57,05 (kg/h)


=> Thay vo (*) : Gkk = 57,05.

750.295
= 59,55 (kg/h)
736.288

Ta c bng cc gi tr tnh c trn nh sau :


Tk

To

Pk

Po

295

288

750

736

406

59,1125

0,3504

61,7010

407

59,1826

0,3504

61,7741

394

58,2452

0,3723

60,7958

395

58,3197

0,3723

60,8735

388

57,7985

0,3723

60,3295

386

57,6496

0,3723

60,1740

381

57,2773

0,3723

59,7854

o anh Tun - Lp ng C K49


7

Go

Go

Gkk

Bo co thc tp tt

nghip 2009
380

57,2028

0,3723

59,7077

378

57,0539

0,3723

59,5522

G kk

T ta tnh c h s d lng khng kh : = G .L (**)


nl
o
Trong Gkk v Gnl tnh c trn ,cn Lo c tnh theo cng thc :
Lo=

1 8
1 8

.C + 8 H O =
.0,87 + 8.0,126 0,004 =14,328 (kgKK/kgNl)
0,232 3
0,232 3

Trong C =0,87; H=0,126; O= 0,004.


Ln lt thay cc gi tr bit vo cng thc (**) ta s c cc gi tr
ca s ghi bng kt qu tnh.

1.1.2. Kt qu o v nhn xt :
a, Kt qu o :
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Thi gian (s)


100
95
90
85
68
71
61
54
51

P (kG)
2
4
6
8
9
10

P (mm)
406
407
394
395
388
386
381
380
378

b, Kt qu tnh :
STT

nc

nb

Ne

Gnl

ge

Gkk

(v/p)

(v/p)

(kG)

(ml)

(s)

(kg/h)

(g/ml.h)

(mm)

(kg/h)

10
0

1,53 580,08 406

95

1,61 610,61 407

90

1,70 322,27 394

1
2200
2
3

2200

1252,8
5

1252,8

2,64
5,27

o anh Tun - Lp ng C K49


8

61,7
0
61,7
7
60,8

2,81
2,68
2,50

Bo co thc tp tt

nghip 2009
5

4
5
2200
6
7
2200
8
9

2200

1252,8
5

1,80 341,22 395

68

2,25 284,35 388

71

2,15 272,34 386

7,91

10,55

61

2,51 237,74 381

11,87

54

2,83 238,72 380

10

13,18

51

3,00 227,48 378

1252,8
5
1252,8
5

85

0
60,8
7
60,3
3
60,1
7
59,7
9
59,7
1
59,5
5

2,36
1,87
1,95
1,66
1,47
1,39

c,Nhn xt:
Qua bng tnh ta thy khi ti cng tng th g e cng gim iu ny ph
hp vi l thuyt

ge =

k4

im

Cng qua bng trn ta cng thy khi tng ti th cng sut ca ng c
tng ln v Gnl cng tng ln iu ny cng hon ton ph hp vi l
thuyt tuy nhin do iu kin th nghim nn cng sut ca ng c cha
t gi tr max khi Gnl tng ln, iu dn n h s d lng khng kh
gim i do hn hp m dn.
Gkk : Hu nh khng i khi ta tng ti ca ng c,iu ny chng
t mun cng sut ca ng c tng th ta phi tng lng nhin liu cp
vo ng c.
Cng theo bng trn do lng khng kh t thay i nn ph thuc
hon ton vo Gnl khi Gnl tng th gim.

o anh Tun - Lp ng C K49


9

Bo co thc tp tt

nghip 2009

1.2. Bi th nghim xc nh cc thng s iu khin ti u


cho ng c Diesel
Mc ch tin hnh th nghim l nhm hiu c vn ti u
cc gi tr lm vic trong ng c. Tin hnh th nghim ti u theo nhiu
tiu ch t ra. Trong bi ta ch dng li vn ti u theo tiu ch cng
sut v c th l xc nh gi tr ti u ca MAP quan h gia tc
ng c, lng nhin liu phun v gc phun sm. iu chnh gc phun
sm sao cho t cng sut ln nht ng vi tng tc ng c v
lng nhin liu.

1.2.1. Kt qu th nghim
- Khi n = 1000v/ph , gnl = 15mm3
(oCA)

8
Ne(KW) 2.7
M(Nm) 26.3

9
2.7
26.2

10
2.7
26

11
2.7
25.2

12
2.6
25.2

11
2.7
25.8

12
2.6
25

10
2.7
25.9

11
2.7
25.4

11
2.7
25.8

12
2.6
25.3

Khi n = 1000v/ph , gnl = 20mm3


(oCA)

8
Ne(KW) 2.7
M(Nm) 26.2

9
2.7
26.1

10
2.7
26

Khi n = 1000v/ph , gnl = 26mm3

(oCA)

7
Ne(KW) 2.8
M(Nm) 26.5

8
2.7
26.4

9
2.7
26

Khi n = 1000v/ph , gnl = 30mm3


(oCA)

8
Ne(KW) 2.8
M(Nm) 26.3

9
2.7
26

10
2.7
26

Khi n = 1000v/ph , gnl = 34mm3


o anh Tun - Lp ng C K49
10

nghip 2009
(oCA) 8
Ne(KW) 3.2
M(Nm) 27.5

Bo co thc tp tt
9
3.2
27.5

10
3.2
27.6

11
3.1
27.2

- Khi n = 1400v/ph , gnl = 15mm3


(oCA)

8
Ne(KW) 2
M(Nm) 13.3

9
2
13.5

10
2
13.4

11
2
13.5

12
1.9
13.2

12
2.8
20

13
2.9
19.5

13
3.8
25.9

14
3.8
25.8

13
4
27.4

14
4
27.3

14
4.2
28.6

15
4.2
28.5

14
2.5
13.4

15
2.5
13.4

- Khi n = 1400v/ph , gnl = 20mm3


(oCA)

9
Ne(KW) 2.8
M(Nm) 19.4

10
2.8
19.4

11
2.8
19.2

- Khi n = 1400v/ph , gnl = 26mm3


(oCA)

10
Ne(KW) 3.7
M(Nm) 25.6

11
3.8
25.7

12
3.8
25.8

- Khi n = 1400v/ph , gnl = 30mm3


(oCA)

10
Ne(KW) 3.9
M(Nm) 26.6

11
4
27

12
4
27.2

- Khi n = 1400v/ph , gnl = 34mm3


(oCA)

11
Ne(KW) 4.2
M(Nm) 28.5

12
4.2
28.6

13
4.2
28.4

- Khi n = 1800v/ph , gnl = 15mm3


(oCA)

11
Ne(KW) 2.6
M(Nm) 13.6

12
2.6
13.8

13
2.5
13.3

o anh Tun - Lp ng C K49


11

Bo co thc tp tt

nghip 2009

- Khi n = 1800v/ph , gnl = 20mm3


(oCA)

12
Ne(KW) 3.9
M(Nm) 20.6

13
3.9
20.8

14
3.9
20.9

15
3.9
20.5

16
3.9
20.6

17
5.2
27.4

18
5.2
27.3

19
5.5
29

20
5.4
28.8

- Khi n = 1800v/ph , gnl = 26mm3


(oCA)

14
Ne(KW) 5.1
M(Nm) 27

15
5.1
27.2

16
5.2
27.3

- Khi n = 1800v/ph , gnl = 30mm3


(oCA)

16
Ne(KW) 5.5
M(Nm) 29

17
5.5
29.2

18
5.5
29.1

- Khi n = 1800v/ph , gnl = 34mm3


(oCA)

17
Ne(KW) 5.7
M(Nm) 30.2

18
5.7
30.6

19
5.7
30.4

20
5.7
30.1

Khi n = 2000v/ph , gnl = 15mm3

(oCA)

18
Ne(KW) 2.7
M(Nm) 13.0

19
2.7
13.1

20
2.7
12.9

21
2.6
12.5

- Khi n = 2000v/ph , gnl = 20mm3


(oCA)

18
Ne(KW) 4.2
M(Nm) 20

19
4.2
20

20
4.1
19.6

- Khi n = 2000v/ph , gnl = 26mm3


(oCA)

18
Ne(KW) 5.7

19
5.7

20
5.7

21
5.7

o anh Tun - Lp ng C K49


12

22
5.6

nghip 2009
M(Nm) 27

Bo co thc tp tt
27.1

27.3

27.2

- Khi n = 2000v/ph , gnl = 30mm3


(oCA)

18
Ne(KW) 6.4
M(Nm) 27.5

19
6.4
27.6

20
6.4
27.7

21
6.4
27.6

- Khi n = 2000v/ph , gnl = 34mm3


(oCA)

20
Ne(KW) 6.5
M(Nm) 31.2

21
6.5
31.1

22
6.5
30.9

23
6.4
30.6

- Khi n = 2200v/ph , gnl = 15mm3


(oCA)

18
Ne(KW) 3.0
M(Nm) 12.9

19
3.0
12.8

20
2.9
12.7

- Khi n = 2200v/ph , gnl = 20mm3


(oCA)

19
Ne(KW) 4.4
M(Nm) 19.2

20
4.4
19

21
4.4
19.1

22
4.3
18.9

- Khi n = 2200v/ph , gnl = 26mm3


(oCA)

20
Ne(KW) 6.1
M(Nm) 26.3

21
6.1
26.4

22
6.1
26.5

23
6.1
26.3

- Khi n = 2200v/ph , gnl = 30mm3


(oCA)

20
Ne(KW) 6.4
M(Nm) 27.8

21
6.4
27.7

22
6.4
27.8

23
6.4
27.6

- Khi n = 2200v/ph , gnl = 34mm3


(oCA)

20

21

22

23

o anh Tun - Lp ng C K49


13

26.8

nghip 2009
Ne(KW) 6.9
M(Nm) 30.1

Bo co thc tp tt
6.9
29.9

6.9
29.8

6.9
29.8

Bng MAP ti u quan h gia tc ng c, lng nhin liu phun


v gc phun sm.
n
gnl
15
20
26
30
34

1000

1400

1800

2000

2200

8
8
7
8
7

11
13
13
13
14

12
14
17
17
18

19
19
20
20
20

18
19
22
22
20

1.2.2. Nhn xt
T bng s liu cho ta thy vi mi tc ca ng c khi ta tng
gnl th u c 1 gc phun sm cho cng sut ca ng c t gi tr ln
nht
Khi tc ng c cng cao ta phi tng gc phun sm ln,
iu ny ph hp vi qu trnh chun b ha kh cho qu trnh chy ca
ng c v khi tc ng c cng cao, thi gian chun b cho qu chy
gim do cho qu trnh chy khng b nh hng ta phi tng gc
phun sm ln.
Trong cng mt tc khi tng lng nhin liu ta cng phi tng
gc phun sm ln.
Ch c mt gc phun sm ti u, ti momen xon ln nht, p
sut bung chy cha chc ln nht (iu ny c li cho ng c v p
sut bung chy cng ln th ng c hot ng cng rung git, nh
hng n tui th ng c).

o anh Tun - Lp ng C K49


14

Bo co thc tp tt

nghip 2009

1.3. Bi th nghim h thng phun xng in t MPI


1.3.1. u ni m hnh v vn hnh
Da vo s u dy u ni cc tn hiu vo ra trn m hnh ti
ECU , sau ni ECU vi ngun in t cqui .
Sau khi ni ngun , vn hnh h thng quan st kh nng lm vic
ca cc b phn trn m hnh nh : Cch thay i tc , p sut ng
ng np , nhit nc lm mt, nhit kh np , thay i v tr bm
ga, ...
Quan st cc tn hiu thay i trn mn hnh LCD .

1.3.2. Xy dng c tnh mi cc quan h


Gia tc ng c , p sut ng ng np v thi gian phun ,
ti nht nc 3,1 V , nhit kh np ..... V
n(vg/ph)
1000

1500

2000

2500

3000

3500

1,8

4517

4593

4658

4769

4592

4860

2,0

5036

5220

5287

5426

5418

5434

2,2

6023

6420

6430

6718

6412

6628

2,4

6864

7256

7358

7520

7374

7641

2,6

7606

8092

8147

8558

8703

8865

PIM(V)

o anh Tun - Lp ng C K49


15

Bo co thc tp tt

nghip 2009
9000
8000
7000

1,8 (V)
2 (V)
2,2 (V)
2,4 (V)
2,6 (V)

IJ (s)

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0

1000

2000
3000
n(vg/ph)

4000

Hnh 1 : th c tnh h thng phun xng in t MPI


Nhn xt:
Da vo th mi quan h gia thi gian phun nhin liu IJ (s) vi
tc ng c (vg/ph) ti cc thi im p chn khng ng ng np
khng i (PIM = const). Ta thy khi chn khng ng ng np nh
tc l lng khng kh np vo ng c t th thi gian phun cng t (tc l
lng nhin liu phun vo ng c cng t), iu ny ph hp vi iu
kin lm vic ca ng c h s d lng khng kh hu nh khng
i = 1.
Khi tc ng c tng th thi gian phun nhin liu cng tng ln v
khi s vng quay tng ln th cng sut ng c cng phi tng ln nn
lng nhin liu vo ng c phi nhiu thm do thi gian phun phi
nhiu thm, nhng khi tc cng tng th tn tht lu ng dng kh
cng tng ln lm cho lng khi np vo ng c cng b gim cht t.
Ta thy trn th qu mi quan h gia IJ v n l khng hp l mt
s trng hp, nguyn nhn l do tc ca ng c khng n nh
mt gi tr m lun thay i trong mt min gi tr do s dao ng ca
khp ni ng c v chia in cng nh rung ng khi ng c quay.
o anh Tun - Lp ng C K49
16

Bo co thc tp tt

nghip 2009
ng thi s sai s y cn do ngi lm th nghim iu chnh v c
gi tr khng chnh xc.

1.3.3. Chun on li ng c
nh li tng cm bin bng cch iu chnh in p vt ngoi
di lm vic hoc ngt dy tn hiu t cm bin v ECU . Hy cho bit
m li ca tng cm bin v di lm vic an ton ca cc cm bin .
ng thi xc nh mi quan h gia cc cm bin .
M li
11
12 & 13

H hng
Mt ngun nui trc tip(vn cn ngun nui thng
xuyn)
Tc ng c hoc thi im tng my

21

Tn hiu cm bin oxy

22

Tn hiu nhit nc .

24

Tn hiu nhit kh np .

31

Tn hiu lu lng khng kh np .

32

Tn hiu lu lng khng kh np .

41

Tn hiu v tr bm ga .

42

Tn hiu tc xe .

43

Tn hiu khi ng .
Bng : M li chun on ng c

o anh Tun - Lp ng C K49


17

Bo co thc tp tt

nghip 2009

1.4. Bi th nghim o c tnh tc ca ng c FIAT


1.4.1. Thng s o
o Mmen phanh (N.m).
o Thi gian T(giy) ng c tiu th ht 30 ml nhin liu .
o chnh ct p p(mm) trc v sau tm tit lu .
Sau khi c kt qu o, tin hnh tnh ton cc thng s ng c ri ghi
vo bng kt qu o :
- Cng sut ng c th nghim :
Ne = M t .

.n c
;
30

Trong : Mt Tr s mmen phanh (N.m)


nc Tc ng c ch o (v/p)
Thay s :
- Mt = 32(N.m); nc= 3000(v/p) => N e = 32.

.3000
= 10053,1 (W)
30

- Mt = 33,1(N.m); nc= 2800(v/p) => N e = 33,1.

.2800
= 9705,4 (W)
30

- Mt = 37,2(N.m); nc= 2600(v/p) => N e = 37, 2.

.2600
= 10128,5 (W)
30

- Mt = 39,3(N.m); nc= 2400(v/p) => N e = 39,3.

.2400
= 9877,2 (W)
30

- Mt = 41,4(N.m); nc= 2200(v/p) => N e = 41, 4.

.2200
= 9537,9 (W)
30

- Mt = 44,5(N.m); nc= 2000(v/p) => N e = 44,5.

.2000
= 9320,1 (W)
30

- Mt = 45,6(N.m); nc= 1800(v/p) => N e = 45, 6.

.1800
= 8595,4 (W)
30

- Lng tiu hao nhin liu trong mt gi :

o anh Tun - Lp ng C K49


18

Bo co thc tp tt

nghip 2009
nl .30.10 3
Gnl =
.3600 (kg/h)
nl

Trong : nl Thi gian tiu th ht 30ml nhin liu (s)


nl - Khi lng ring ca nhin liu nl = 0,76 (kg/l)
Thay s :
0, 76.30.103
.3600 = 3,42 (kg/h)
- nl = 24(s) => Gnl =
24

- nl = 25(s) => Gnl =

0, 76.30.103
.3600 = 3,28 (kg/h)
25

0, 76.30.103
.3600 = 3,16 (kg/h)
- nl = 26(s) => Gnl =
26

- nl = 28(s) => Gnl =

0,76.30.10 3
.3600 = 2,93 (kg/h)
28

0,76.30.10 3
.3600 = 2,83 (kg/h)
- nl = 29(s) => Gnl =
29

- nl = 32(s) => Gnl =

0, 76.30.103
.3600 = 2,57 (kg/h)
32

- Sut tiu hao nhin liu :


ge =

Gnl .1000
(g/kW.h)
Ne

Thay s :
3, 42.1000

- Gnl = 3,42(kg/h) ; Ne = 10053,1(W) => ge = 10053,1 = 0,340(g/kW.h)


3, 42.1000

- Gnl = 3,42(kg/h) ; Ne = 9705,4(W) => ge = 9705, 4

= 0,352 (g/kW.h)

3, 28.1000

- Gnl = 3,28(kg/h) ; Ne = 10128,5(W) => ge = 10128,5 = 0,324 (g/kW.h)


3,16.1000

- Gnl = 3,16(kg/h) ; Ne = 9877,2(W) => ge = 9877, 2 = 0,320 (g/kW.h)


2,93.1000

- Gnl = 2,93(kg/h) ; Ne = 9537,9(W) => ge = 9537,9 = 0,307 (g/kW.h)


o anh Tun - Lp ng C K49
19

Bo co thc tp tt

nghip 2009
2,83.1000

- Gnl = 2,83(kg/h) ; Ne = 9320,1(W) => ge = 9320,1

2,57.1000

- Gnl = 2,57(kg/h) ; Ne = 8595,4(W) => ge = 8595, 4

= 0,304 (g/kW.h)
= 0,299 (g/kW.h)

- o lu lng khng kh Gkk :


Qua chnh p p trn p k ch U tra bng th quan h gia p v
Gkk

Gkk ta c Gkk. T tnh c h s d lng khng kh = G .L . Vi


nl
o
nhin liu l xng th L0 = 14,83 (L0 l lng khng kh l thuyt cn thit
t chy ht 1kg nhin liu ).
Bng ghi kt qu o : gi tay ga khng i v tr 32 %

ST
T
1
2
3
4
5
6
7
8

nc
Mt
nl
p
(v/p) (N.m) (Giy) (mm)

Gkk
(kg/h)

Gnl
(kg/h)

3000
2800
2600
2400
2200
2000
1800

39,6
36
32,4
32,4
32,,4
25,2
21,6

3,42
3,42
3,28
3,16
2,93
2,83
2,57

32
33,1
37,2
39,3
41,4
44,5
45,6

24
24
25
26
28
29
32

13
11
9
9
9
7
6

o anh Tun - Lp ng C K49


20

ge
(g/kW
.h)
0,340
0,352
0,324
0,320
0,307
0,304
0,299

Ne(k
W)

0,78
0,71
0,67
0,69
0,75
0,60
0,57

10,05
9,71
10,13
9,88
9,54
9,32
8,60

Bo co thc tp tt

nghip 2009

ge,,Gnl,Ne

12
10
8

ge

Gnl

Ne

0
0

1000

2000

3000

4000

n(v/ph)

Hnh 2: c tnh tc ng c Fiat.

1.4.2. Nhn xt
Qua th trn ta thy khi tng s vng quay ca ng c ln th Gnl
tng ln v khi tng s vng quay ln th ti phi tng ln dn n lng
nhin liu phi nhiu ln.
Cng t th ta thy khi tng s vng quay th ng c tnh hu
nh khng i iu ny l khng ng v s vng quay tng ln ng ngha
vi vic cng sut cng phi tng ln.cng khng ng kt qu trn khng
ng l do qu trnh th nghim xy ra cc sai st nh c khng ng
kt qu

o anh Tun - Lp ng C K49


21

Bo co thc tp tt

nghip 2009

Phn II:
THC TP TI NH MY DIESEL SNG CNG
- Thi gian thc tp
- a im

:
:

3 ngy
Phng k thut v Xng lp rp

2.1. Vi nt v nh my
Tn ting Vit: Cng ty TNHH Nh nc mt thnh vin Diesel
Sng Cng
Tn ting Anh: Songcong Diesel Limited Company
Tn giao dch: DISOCO
a ch: Th x Sng Cng, tnh Thi Nguyn
in thoi: (280)-862261, 862262, 862263, 862458

o anh Tun - Lp ng C K49


22

Bo co thc tp tt

nghip 2009
Fax: (280)-862265
Email: disoco@hn.vnn.vn
Gim c: ng Ng Vn Tuyn
Vn phng i din:

E1B Kim Lin, H Ni


65 Hunh Thc Khng, Q.1, Tp. H Ch Minh

Cng ty c thnh lp ngy 25/4/1980.


c trang b dy chuyn thit b ng b, sn xut ng c diesel
ln vi cng sut 55, 60, 80 m lc. Cng ty cng sn xut cc loi ng
c diesel nh cng sut t 6 n 13 m lc, ng thi cung cp ph tng
cho sn xut cc loi ng c khc trong cc n v thnh vin ca
VEAM.
c trang b nhiu thit b v cng ngh c bit nh my ba 2T, 10T,
my dp 1600T, my c p lc 400T, 1100T, cc dy chuyn c lin tc,
gia cng sc mng t phi ri, gia cng cc loi tay bin, trc khuu, trc
cam, cng on sn xut bm cao p v vi phun, dy chuyn lp rp
ng c Diesel, dy chuyn lp rp ng c xng.
Xut khu nhiu loi my diesel v ph tng ra nc ngoi.

My c p lc 1.100 tn
Die casting machine 1,100T

o anh Tun - Lp ng C K49


23

Bo co thc tp tt

nghip 2009
Cc sn phm chnh:
- ng c Diesel TS60, TS105, TS130, D50, D60, D80
- ng c Diesel thu DST55, DST60, DST80
- ng c xng IM350 (cng sut 8HP)
- S mi cc loi t F80 n F520
- Ph tng ng c Diesel
- Neo, xch tu thu
- Ph tng, thit b cho ngnh xi mng, my m, du kh, in lc,...
- My bm nc, my xc go, hp s thu,...
Danh mc mt s sn phm ch yu ca DISOCO

o anh Tun - Lp ng C K49


24

Bo co thc tp tt

nghip 2009
TT

Tn hng/M hiu
ng c Diesel

c im

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

D50 & D50L


D60L
DSC80
DSC80
D50 & D50L
D60L
DSC80
TS60H
TS60C
TS60CA
TS105H
TS105C
TS105CA
TS130H
TS130C
TS130CA
My thu

Cng sut cc i 55/1900 (HP/rpm)


Cng sut cc i 65/1900 (HP/rpm)
Cng sut cc i 80/2400 (HP/rpm)
Lp xe Zil
ng c thu 55/1900 (HP/rpm)
ng c thu 65/1900 (HP/rpm)
ng c thu 80/2400 (HP/rpm)
ng c lp thng nc 6/2400
ng c lp kt nc 6/2400
ng c lp kt nc + n 6/2400
ng c lp thng nc 10,5/2400
ng c lp kt nc 10,5/2400
ng c lp kt nc + n 10,5/2400
ng c lp thng nc 13/2400
ng c lp kt nc 13/2400
ng c lp kt nc + n 13/2400

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

HS9
HS14
HST55
40A
DST55
DST60
DST80
DST55A
DST60A
DST80A
DST86A
Trc chn vt
Trc chn vt
Trc chn vt
H trc chn vt
H trc chn vt
H trc chn vt
Ph tng thay th

Hp s thu
Hp s thu
Hp s thu, c bnh
Hp s thu, Trung Quc
My thu, khng c h trc chn vt
My thu, khng c h trc chn vt
My thu, khng c h trc chn vt
My thu, hp s Trung Quc
My thu, hp s Trung Quc
My thu, hp s Trung Quc
My thu, hp s Trung Quc
L=2400 - 2600
L=2700 - 2900
L=3000 - 3200
L=2400 - 2600 (khng c chn vt)
L=2700 - 2900 (khng c chn vt)
L=3000 - 3200 (khng c chn vt)
Ca ng c, my thu, hp s, my bm nc ...

Hin ti theo n t hng , nh my ang tin hnh sn xut cc


sn phm :
- a nhng,bnh rng, trc khuu ng c 1 xylanh D15, tay
bin ,ng x ,ht,hp gim tc
- Cc loi hp s thy
o anh Tun - Lp ng C K49
25

nghip 2009
Chng loi

Bo co thc tp tt
C/S truyn

K/Lng T s truyn

HS14

15ml

45kg

HS9

12ml

24kg

1/2

- Cc loi hp gim tc
Chng loi

C/S truyn

K/Lng T s truyn

GT15

15ml

38kg

10

GT10

11ml

30kg

11

m rng sn xut nh my hin ang xy dng mt dy truyn


sn xut mi sn xut v ch to ng c D1146 cho hng
DEAWOO,d tnh loi ng c ny s c trang b tua bin tng p gip
ci thin ng k cng sut ng c.
Hnh chiu ng c D1146 :

S t chc nh my

o anh Tun - Lp ng C K49


26

Bo co thc tp tt

nghip 2009

S b tr nh my

o anh Tun - Lp ng C K49


27

Bo co thc tp tt

nghip 2009

2.2. Qu trnh thc tp


2.2.1. Phng k thut
Nm tng 3 ta nh chnh ca cng ty, phng k thut gm 8
nhn vin lm vic trn my tnh vi phn mm s dng ch yu l
CATIA ( bn quyn ) v AUTOCAD c nhim v chuyn thit k v m
phng cc sn phm trn my tnh ng thi thit k quy trnh cng ngh
gia cng cc sn phm nh : khun mu , trc khuu , puli
Ti y e c xem cc nguyn cng ch to c mt s sn
phm cho ng c nh: np ng c, xilanh, Thanh truynBn cnh
o anh Tun - Lp ng C K49
28

Bo co thc tp tt

nghip 2009
e cn c tip xc vi phn mm CATIA thit k 3D gn nh mnh
nht hin nay c ng dng trong hu ht cc lnh vc nh : xy dng,
c kh, t ng ha, cng nghip t, tu thy v cao hn l cng nghip
hng khng. N gii quyt cng vic mt cch trit , t khu thit k
m hnh CAD (Computer Aided Design), n khu sn xut da trn c s
CAM (Computer Aided Manufacturing ).

2.2. Xng lp rp v ch to
y l xng sn xut quan trng ca nh my ,cho ra sn phm .
Phi a vo xng c qua cc khu nh rn , dp, c Xng
c b tr trong khu vc rng khong 6 nghn mt vung , c trang b
nhiu my mc thit b hin ai nh CNC, my tin ng, my mi , my
doa , khoan, ct
S TNG QUT CH TO SN PHM

c
Vt t u vo

g/cng c

lp rp

nhp kho

Rn

2.2.1. Vt liu u vo
-Trn c s thit k, cng ngh, k hoch sn xut, cng ty chun
b mi vt t m bo cht lng sn xut
-Vt t chnh : gang thp, ng, nhm
-Vt t ph : du, m, than

o anh Tun - Lp ng C K49


29

Bo co thc tp tt

nghip 2009

2.2.2. Khu to phi


Gm 2 phng php
2.2.2.1. Rn
Mc ch to hnh dng s b ban u v nng cao c tnh vt liu
ca cc sn phm
- Ty thuc vo yu cu, sn phm c to phi bng rn khun
hoc rn t do
- Sau khi phi c to theo yu cu tin hnh nhit luyn tun th
theo quy trnh cng ngh hoc hng dn cng ngh to sn phm v
phun bi lm sch
- Kim tra xut xng
2.2.2.2. c
Mc ch to hnh dng s b ban u ca cc sn phm
- c trong khun kim loi
- c trong khun ct
- c p lc
- c chnh xc
- c lin tc
Sn phm c xong (tr phi thp xy dng) trc khi mng i gia
cng c kh phi nhit luyn ( kh ng sut) tun th theo quy trnh
cng ngh hoc hng dn cng ngh to sn phm

2.2.3. Gia cng c kh


Mc ch to hnh dng, hnh hc, kch thc theo yu cu ca bn v
thit k
- gia cng c kh : gia cng ct gt, hn, dp, ngui
- Khu nhit luyn c tin hnh xen ln gia cc nguyn cng c
kh hoc khu cui cng to sn phm to ra c tnh ph hp vi
iu kin lm vic
o anh Tun - Lp ng C K49
30

Bo co thc tp tt

nghip 2009

2.2.4. Lp rp
- c tin hnh trn dy chuyn chuyn dng
- ng c lp hon chnh c a sang b th kim tra cc
yu cu

2.2.5. Nhp kho

2.3. Qui trnh lp rp ng c


Thc tp ti sng cng qua cc bn v qui trnh ch to v qui trnh
lp rp gip e nh hnh r hn v cc khu to ra sn phm cng nh
qui trnh lp rp sn phm. E cng tham kho c mt s qui trnh
lp rp ng c TS130, D165, D80gip e nm vng hn nhng kin
thc hc, lm quen v hiu hn v cng vic thc t sau khi ra trng.
Sau y l mt s qui trnh lp rp ng c m e tm hiu c:

2.3.1. Qui nh cc thng s lp rp ng c D15


+ tht ca nm xupp (x v np) so vi mt qui lt: 0,5 0,8 mm.
+ Khong cch t nh xupp x v np n mt l xo xupp: 2 3
mm.
+ nh vai s mi so vi mt u thn: 0,06 0,19 mm.
+ Khe h gia nh piston CT so vi mt quy lt: 0,85 1,1 mm.
+ Chiu dy m quy lt: 1,6 1,7 mm.
+ p sut phun nhin liu: 142+5 kg/cm2.
+ Gc phun sm ca ng c ( tng ng vi v tr nh piston cch
im cht trn 2,02 2,55 mm ): 170 10.
+ Lc xit vit cy quy lt vo thn: 8 kGm.
+ Lc xit ai c quy lt: 12 14 kGm.
+ Lc xit bu lng bin: 6 7 kGm.
+ Lc xit ai c bnh : 20 30 kGm.

o anh Tun - Lp ng C K49


31

Bo co thc tp tt

nghip 2009
+ Khe h nhit xupp ht: 0,15 0,25 mm.
+ Khe h nhit xupp x: 0,25 0,35 mm.

+ Trc khuu v trc cam phi quay trn, khng vng kt sau khi lp.
+ Th tnh nng khi ng bng tay ca ng c, thc hin sau khi ng
c hon chnh trc khi ng hm.
+ ng c trc khi ng hm phi quay bnh v v tr c hai xupp
cng ng kn.
Ton b cc yu cu k thut trn phi c kim tra v m bo
thc hin ng.
Cc thng s lp rp thc t ca tng ng c phi c lu vo h
s.

2.3.2. Qui trnh lp rp ng c D15


2.3.2.1. Lp cm thn ng c D15
+ Lc xit vt cy vo thn 5 6 kGm. khng vung gc ca
ng tm cc vt cy vi mt Block 0,25/100.
+ Bc sau trc khi ng v bc trc trc cam phi ng t st vai
bc vi mt u thn, bc sau trc cam khng c nh ra pha ngoi thn
ng c.
+ Th kn khoang nc gia thn v s mi bng kh nn p lc 2,5
kg/cm2 khng c r kh sau 2 pht.
2.3.2.2. Lp cm trc khuu ng c D15
+ Ra sch cc c trc, l ren, l du bng du mazut sch. Dng
kh nn thi sch l du, ch khng lm xc cc b mt c bng
cao. Sau khi lp np ng du phi kim tra kn bng du mazut c
p sut 5kg/cm2 trong thi gian 30 gim xung cn 4 kg/cm2.
+ Khi lp i trng vo m khuu cn ch chiu c kch thc
14,5mm (tm vt n mt bn i trng) quay ra pha ngoi.
+ Sau khi lp y cc np ng du, i trng phi cn bng
trc khuu, lng mt cn bng khng qu 100g. Cho php khoan cc l
o anh Tun - Lp ng C K49
32

Bo co thc tp tt

nghip 2009

16 hng tm ren i trng ly i lng tha, cc l khoan phi


phn b u cho mi i trng su khng qu 20mm, khong cch cc
mp l khng nh hn 10mm v nm trn ng tm i xng ca l
dng i trng.
+ Khi lp bnh rng trc khuu ch b mt rng c nh du 1
quay ra pha ngoi.
2.3.2.3. Lp cm np trc ng c D15
+ Qu vng iu tc phi cht cht vi trc iu tc, trc iu tc
phi quay trn nh.
+ n cp nhin liu ca bm cao p phi lc c ht khong
iu chnh nh dng.
+ Trc bm tay khi xoay phi y c con i bm di chuyn.
+ Vt iu chnh nm ga ng v tr dng my, n cp nhin liu
ca bm phi v tr dng cp nhin liu.
+ m iu chnh gc phun sm lp theo yu cu m bo gc
phun sm ca ng c.
2.3.2.4. Lp cm piston thanh truyn ng c D15
+ Cht lp vo thanh truyn trng thi khng bi trn phi quay
d dng bng tay, khng c r ngang v phi rt xung t bi trng
lng bn thn.
+ Tin hnh lp cht vo piston khi nung piston 80 900.
+ Lp xecmng vo piston, khng c lm xc, hng b mt
piston. V tr phn ming xecmng nh sau:
Xecmng hi s 1 so vi xecmng hi s 2 lch 1800
Xecmng hi s 3 so vi xecmng hi s 2 lch 900
Xecmng du s 4 so vi xecmng hi s 3 lch 1800.
Ch phn ming ca cc xecmng phi lch khi l cht piston.
+ Khi xoay piston i 3600 v tr nm ngang cc vng gng phi dch
chuyn d dng trong cc rnh v chm su vo rnh khi lc nh.
o anh Tun - Lp ng C K49
33

Bo co thc tp tt

nghip 2009
+ khng vung gc ca ng tm u thanh truyn so vi b
mt bn ca piston khng qu 0,08mm trn chiu di piston.
2.3.2.5. Lp cm quy lt ng c D15
+, Xupp mi v r vi , cht lng mi v r c nh gi bng
mt phng m xut hin trn b mt cn ca xupp v xupp khi r.
rng ca mt phng m 0,5 1,5 mm. Mt phng m phi lin tc,
khng ngt qung v khng c vt xc trn b mt.
+, kn kht gia xupp v c kim tra bng cch du
ho vo trong khong thi gian 2 pht khng c c hin tng r r
du.
+, Trc khi lp thn xupp phi c bi trn bng du sch, thn
xupp di chuyn nh nhng trong ng dn hng, khng cho php xupp
b b kt v lc ngang.
2.3.2.6. Lp vi phun ng c D15
+, Ra sch cc chi tit bng xng c l du v cc rnh trong thn.
+, Sau khi lp vi phun cho chy r trong khong 30 pht vi n=1000
vng/pht. Chy r xong tho vi phun thi v ra sch cc mt kim loi,
lp li v iu chnh p sut phun qui nh 120 kg/cm2.
+, Th kn bng du diesel vi p sut 20kg/cm2 trong thi gian 20
pht, khng cho php lm r r qua cc ch ni gp.
+, Lp thng nc v thng nhin liu.
2.3.2.7. Chy th v nghim thu
Cng on chy th gm cc ch sau: Chy r ngui , chy r
nng v th ti ng c
+, Chy r ngui
- Dng ng c in 2,2Kw qua b truyn ai thang ko r ngui
ng c D80 vi s vng quay trc khuu ng c ndc= 800-1000 Vg/phut
trong 15
o anh Tun - Lp ng C K49
34

Bo co thc tp tt

nghip 2009
- Trong thi gian chy r cn kim tra kn kht ca cc b mt
lp ghp m bo khng b r r du bi trn, nc qua cc mi lp ghp
- Trong qu trnh chy r ngui phi m bo ng c chy m
khng c hin tng b kt, ting g ng c
+, Chy r nng
- Chy r nng khng ti s vng quay n=1400 Vg/Phut trong thi
gian 10
- Chy r nng khng ti s vng quay n=1800 Vg/phut trong thi
gian 5
- Chy r nng khng ti s vng quay n=2200 Vg/phut trong thi
gian 5
+, Nghim thu
- Lp h thng cung cp nhin liu vo ng c
- Chy r nng c ti cng sut 2,5ml vi s vng quay
n=2200 Vg/phut trong thi gian 10
- Chy r nng c ti cng sut 5,0ml vi s vng quay
n=2200 Vg/phut trong thi gian 10
- Chy r nng c ti cng sut 7,5ml vi s vng quay
n=2200 Vg/phut trong thi gian 5
- iu chnh khe h nhit xupap
- Xupap np : 0,15-0,25 mm
- Xupap x : 0,25-0,35 mm
- Chy th ti ch cng sut max
- ng c lm vic cng sut 8 +_0,5ml ti n=2600
Vg/phut trong thi gian 5
- o mc tiu hao nhin liu ca ng c ch 6,5ml ti
n=2400 Vg/phut, sut tiu hao nhin liu ge< 205
ng c sau khi c kim tra y cc thng s k thut c
chuyn sang cng on ng thng v chuyn sang kho cha sn phm
ca nh my.

o anh Tun - Lp ng C K49


35

Bo co thc tp tt

nghip 2009

Phn III:
THC TP TI X NGHIP TRUNG I TU T
H NI

3.1. Gii thiu s lc v XN Trung i tu t H Ni


X nghip trung i tu t H ni thuc tng cng ty vn ti H
ni , thnh lp ngy 20 thng 10 nm 2004 theo quyt nh s 473/QTCT ca Tng gim c Tng Cng ty vn ti H Ni v chnh thc i
vo hot ng t ngy 01/01/2007.
a ch: S 124, ng Xun Thy, Qun Cu Giy, Thnh ph H
Ni.
in thoi: 043.7549219
Fax: 043.7549218
Gim c: ng V Trn Hng
Ngnh ngh kinh doanh:

Bo dng sa cha trung i tu cc phng tin vn ti.


Thit k, ng mi, lp rp, sa cha hon ci t, phng tin
thit b xe chuyn dng phc v nghnh giao thng vn ti.
Gia cng ch to cc sn phm c kh.
Kinh doanh vt t, trang thit b my mc, ph tng t xe my,
dng c sa cha t xe my v cc loi phng tin khc.

o anh Tun - Lp ng C K49


36

Bo co thc tp tt

nghip 2009
Sn phm dch v cung cp:
Xng BDSC ca X nghip trung i tu vi din tch 6000m2 vi
nhiu trang thit b hin i kh nng trung i tu cho khong 200xe
cc loi/nm, hin nay X nghip ang tip tc u t thm cc trang b
hin i m bo cng tc BDSC xe but v cung cp cc dch v BDSC,
hon ci cho tt c cc loi xe khc. Trong nm 2008 s tip tc m ra
cc hng kinh doanh ph tng vt t t- xe my, trang thit b my mc
theo ngnh ngh kinh doanh ng k.
S X nghip:

o anh Tun - Lp ng C K49


37

Bo co thc tp tt

nghip 2009

3.2. Quy trnh i tu t khi vo xng


Ti x nghip trung i tu oto h ni thng sa cha theo n t
hng ca ch xe, cm chi tit c thay th s c bo qun ri bn
giao li cho khch hng. Trong qu trnh bo hnh cm chi tit xe c
kim tra v bo dng min ph.
Hin tng hay xy ra nht trn xe l : Xe hay b cht my do du
qu bn lm tc b lc th, tinh (xe 29N-8409 vo xng 4/2/09 ch
thay lc th)
Cc ng c x nghip hay i tu l
- B30 c tng p lp trn xe huyndai
- B45 , B80
- Ch yu l ng c D1146 do DEAWOO sn xut

3.2.1. Qui nh cng ngh sa cha t


Mc ch cng tc sa cha
Mc ch ca sa cha l nhm khi phc kh nng lm vic ca
cc chi tit, tng thnh ca t b h hng.
Qui nh chung i vi cng tc sa cha nh
o anh Tun - Lp ng C K49
38

Bo co thc tp tt

nghip 2009
Nhim v:
Khc phc nhng h hng t xut hay tt yu ca cc chi tit,
cm my. C tho my v thay th tng thnh, nu n c yu cu phi sa
cha ln.
c im:
- L loi sa cha t xut nn n khng xc nh r cng vic s
tin hnh.
- Thng gm cc cng vic sa cha, thay th nhng chi tit ph
c kt hp vi nhng k bo dng nh k gim bt thi gian vo
xng ca xe;
- Cng vic sa cha nh c tin hnh trong cc trm sa cha.
V d: thay th li lc nhin liu, du nhn...
- Cng c trng hp sa cha nh thay th c tng thnh gim
thi gian nm ch ca xe.
- Thng qua kim tra tnh trng k thut xe quyt nh c sa
cha nh hay khng.
Qui nh chung i vi cng tc sa cha ln
Nhim v
Tho ton b cc cm trong xe, sa cha thay th phc hi ton b
cc chi tit h hng m bo cho cc cm my v xe t c ch tiu
kinh t k thut gn ging ban u.
c im
Tin hnh theo nh k qui nh i vi tng loi xe hoc khi c t
nht 3 tng thnh chnh trong c ng c phi a vo sa cha ln.
Bng: nh ngch sa cha mt s loi xe (1000km)

o anh Tun - Lp ng C K49


39

Bo co thc tp tt

nghip 2009

Cng vic sa cha ln thc hin trong cc nh my i tu. Ty


theo phng php sa cha m cng vic sa cha theo mt qui nh nht
nh.
Khi nim v cng tc sa cha ln
Qui trnh cng ngh sa cha:
L mt lot cc cng vic khc nhau c t chc theo mt th t
nht nh k t khi xe vo xng n khi xut xng.
i vi tng loi cm my ring c qui trnh cng ngh ring, ph thuc
phng php sa cha chng v c im kt cu. Cng c trng hp
cng mt cm trn mt xe c cc qui trnh sa cha khc nhau. Cng vic
sa cha c c th ha thnh cc qui trnh (qui trnh tho lp, ty ra...)
Cc phng thc t chc sa cha:
+, Sa cha theo v tr c nh.
+, Sa cha theo dy chuyn.
Cch t chc lao ng trong sa cha: ty theo qui m ca c s sa
cha:
+, Sa cha tng hp.
+, Sa cha chuyn mn ha.
Cc phng php sa cha
a. Sa cha ring xe
nh ngha:

o anh Tun - Lp ng C K49


40

Bo co thc tp tt

nghip 2009
L phng php sa cha m chi tit ca xe no sau khi sa cha
th hon ton lp vo xe .
c im:
C tnh cht t pht trong iu kin chng loi xe nhiu, nhng s
lng mi loi t. Cc n v qun l xe c th t ng ra sa cha ring
xe cho mnh.
L phng php lc hu v khng cho php thay chi tit nn thi
gian sa cha xe hon ton ph thuc vo thi gian sa cha cc chi tit
trong cm v cc cm trong xe, thi gian xe nm ch lu.
S chi tit phc hi sa cha s rt nhiu gy phc tp cho qun
l, k hoch ha sa cha. Khng th p dng chuyn mn ha sa cha
v hin i ha thit b. Nng sut lao ng thp, cht lng sa cha
khng cao.
Thch hp vi phng thc t chc sa cha theo v tr c nh vi
t chc lao ng theo kiu sa cha tng hp (mt nhm cng nhn ph
trch sa cha)
iu kin p dng:
- Chng loi xe nhiu, s lng tng loi t.
- Qun l xe phn tn khng hp l.
- Khi cha c h thng sa cha trn qui m ln sa cha ton
b xe hng hng nm.
- Ch qun l, ng k xe cn kht khe.

o anh Tun - Lp ng C K49


41

Bo co thc tp tt

nghip 2009

b) Phng php sa cha i ln


L phng php m cc cm, cc chi tit ca xe cng loi c th
i ln cho nhau.
iu kin i ln:
- i ln cc chi tit hay cm cng ct sa cha.
- Khng i ln cc chi tit trong cp ch to ng b nh:
+ Trc khuu - bnh .
+ Thn my - np my.
+ Np hp s - v hp s.
+ V cu - v hp vi sai.
+ Np u to - thn thanh truyn.
Khng cho php i ln cc chi tit c bn nh thn my, v hp
s, v cu, khung xe.
Hai hnh thc i ln:
- i ln cm: cc cm cng loi (cng ct sa cha) c th i
ln nhau.
- i ln chi tit, cc chi tit trong cm (cng ct sa cha) c th
i ln nhau.
Thc t thng phi hp i ln chi tit vi cm.
c im: l phng php tin tin.
- Rt ngn thi gian sa cha cm my hay xe. Thi gian sa cha
xe ph thuc ch yu vo thi gian sa cha chi tit c bn, khung xe...
- C th d dng t chc sa cha theo dy chuyn v chuyn mn
ha thit b lao ng. Do gim bt chi ph sn xut, h gi thnh.

o anh Tun - Lp ng C K49


42

Bo co thc tp tt

nghip 2009

iu kin thc hin phng php sa cha i ln:


- S lng xe, cm my cng loi nhiu;
- Phi d tr mt lng nht nh cm my, chi tit ty theo:
+ Sn lng sa cha hng nm;
+ Thi gian sa cha phc hi;
+ Tc sa cha cm, xe.
- H thng cc nh my sa cha kh nng p ng nhu cu sa
cha, c bit thch hp vi quan h nh my sa cha bn xe sa
cha v mua xe hng cng loi vi ch phng tin.

3.2.2. Cc hnh thc t chc sa cha


+ T chc sa cha theo v tr c nh
Ton b cng vic sa cha c thc hin mt v tr c nh.
c im: S lin quan gia cc khu rt t, thi gian sa cha mt xe
hu nh khng ph thuc vo nhau.
- Thch hp vi phng php sa cha ring xe, trong qui m xng
sa cha nh;
- S dng cng nhn vn nng, tay ngh cao;

o anh Tun - Lp ng C K49


43

Bo co thc tp tt

nghip 2009
- Tiu hao nhin vt liu ph tng, do phi trang b, cung cp
nguyn
- nhin vt liu nh nhau cho nhiu v tr sa cha;
- Thit b, ngh vn nng, kh p dng thit b chuyn dng hin
i.
- Nng sut lao ng thp, gi thnh cao, cht lng kh n nh
T chc sa cha theo dy chuyn. Cng vic sa cha c tin hnh
lin tc mt s v tr sn xut hay mt s dy chuyn sn xut.

+ S t chc sn xut theo dy chuyn


c im: c lin quan cht ch gia cc khu.
- Thch hp vi phng php sa cha i ln trong qui m xng
ln;
- S dng lao ng chuyn mn ha nn gim c bc th v nng
cao cht lng tng cng vic;
- Gim tiu hao nguyn vt liu ph;
- Thit b tp trung v c iu kin s dng thit b chuyn dng
hin i. Nng sut cao, gi thnh h.

o anh Tun - Lp ng C K49


44

Bo co thc tp tt

nghip 2009

3.3. Tho ng c ra khi xe v tho ri cc chi tit


3.3.1. Tho ng c ra khi xe
3.3.1.1. Cc cng vic chun b
Xe phi c vo v tr hp l
K kch chn li cc lp xe cho chc chn
Chun b phng tin phc v cho vic tho

o anh Tun - Lp ng C K49


45

Bo co thc tp tt

nghip 2009

3.3.1.2. Trnh t tho


Tho u kp c quy
X ht nc trong kt v ng c ra ngoi
Tho ht du bi trn trong y du
G ton b cc u ni dy in cc v tr nh tai xe, thn xe
Tho bu lc gi v b ch ho kh xung
G cc dy in trong my pht in v ni cc bulng bt my pht
v a my pht in xung
o anh Tun - Lp ng C K49
46

Bo co thc tp tt

nghip 2009
Tho ng dn du a bu lc tinh xung
Tho ng dn hi ca b iu chnh nh la chn khng ra
Tho gi bt dy cao p v a b dy cao p xung
Tho bulng c nh ca b chia in v a b chia in xung
Tho g cc dy in, n, ci v bulng a n ci ra khi xe
Tho trc bn p, dy in ca my khi ng tho v a my
khi ng xung
Ni lng v tho cc ng nc ra ngoi
Tho cc ng dn xng v ni tho bm xng ra
Tho bulng chn kt nc v nhc kt nc xung
Tho ng ht x, g tm m v a tm ht x xung
Tho trc chuyn ng v tho hp s ra khi xe
Tho cc h thng bn p trong bung li cc cht thanh ko ca
phanh,ly hp, bn p ga, cc l xo hi v
Tho lp di v ly hp, ng bm m, cng cua ra
Tho u ni dy ca ng h cng t mt
Tho bulng bt chn my trc v sau ra v a ng c xung

3.3.2. Tho ri cc b phn ca ng c


Sau khi ng c tho xung, t ng c trn gi chuyn dng v
co ra sch s bn ngoi sau mi tho ri cc b phn theo trnh t sau:
Tho cc cm chi tit cn li quanh ng c
Tho bulng np my, ch ni lng dn v u t hai u vo gia
v cc bulng tho phi i xng vi nhau qua tm b mt np my. Ri
dng cn ba g nh khng c dng tucnvt cy lm hng m np my
Dng dng c bt vo l bugi v nhc np my ra ri tho m np
my ra. Ch khng tho np my khi ng c cn nng
t nghing ng c pha bung xupp hng ln trn i vi ng
c xupp t, tho cc b phn tip theo
Tho cm piston thanh truyn nh sau:

o anh Tun - Lp ng C K49


47

Bo co thc tp tt

nghip 2009
+, Quay cho thanh truyn cn tho xung v tr thp nht (CD) kim tra
xem thanh truyn c du cha - nu cha c du th phi nh du li
+, Tho cht ch hoc phanh hm ri ni u bulng hoc cu ca thanh
truyn a np thanh truyn ra ngoi dng cn ba y cm piston thanh
truyn ln v a ra ngoi (nu xilanh c g ta phi co i trc khi y
cm piston ra)
+, Lp li np thanh truyn ngay trnh nhm ln. C nh th ln lt
tho ton b cm piston thanh truyn ra ngoi
Tho cm xupp theo trnh t sau
+, Tho np y bung xupp ra
+, Kim tra xem xupp c du cha nu cha th phi nh du li
(phi ng du lc xupp ng)
+, Dng van - km nn l xo xupp ly t vt cy mng hm chn xupp ra.
Sau th km ra c nh th ly ht cc mng hm ra v gi li
+, Dng t vt y vo ca ht, ca x a xupp ra ngoi ri vo gi
chuyn dng
+, Tho l xo v l xo ra ngoi
+, Tho vu khi ng - bnh ai - np che bnh rng trc cam ra
Tho trc cam nh sau
+, Quay xem bnh rng trc cam c du n khp cha, nu cha c th phi
nh du li
+, Tho bulng hm mt bch trc cam v a trc cam ra ngoi
+, a con i ra tho np di ca hp bnh rng cam v ng phun du
cho cp bnh rng ngoi
Lt ngc ng c ln tho trc khuu ra ngoi. Trc ht tho cc
phanh hm trc ra kim tra xem xt c du cha. Nu cha c th phi
nh du
Tho bulng cu ly np v bc lt xung theo th t ri khing
trc khuu xung. Lp li cc bc lt, np y vo ng v tr ca n vn
cc bulng li
Tho bulng bt v b li hp ra v a v b li hp xung
o anh Tun - Lp ng C K49
48

Bo co thc tp tt

nghip 2009
Tho ri piston thanh truyn. Khi tho cc xcmng ra ngoi dng km
chuyn dng, nu khng c th c th tho bng tay(ch trnh gy xcmng)
Tho cht piston trc khi tho ri phi nh du trn nh piston
theo s th t ca thanh truyn
+, Tho phanh hm cht piston v dng trc bc ng cht ra ngoi. Khi
ong cht ch nh nhng trnh lm hng bc v v piston.(tt nht nn
luc piston trong du hoc nc n nhit khong 80o- 85o ri mi tho)

3.3.3. Lp ng c
Cng vic chun b
Cc cng vic chun b lp ph thuc vo phng php sa cha ring xe
hay i ln, cch t chc sn xut theo v tr c nh hay theo dy
chuyn...Nhng ni dung chnh ca cng vic chun b gm:
- Sp b chi tit;
- Kim tra iu chnh khi lng v cn bng tnh, ng cc chi tit;
- Lp trc mt s nhm chi tit c yu cu lp ring.
a. Sp b chi tit
- Thng k v giao nhn y cc chi tit s c a vo lp cho mt
ng c. Ch rng, nu khng c iu g c bit th cc chi tit chnh
ca ng c no lp li cho ng c (v d: thn my, trc khuu,
bnh , trc cam, thanh truyn...) do trong khi tho ra v kim tra
chng thng c nh du bng sn khi ln vi chi tit cng loi
ca ng c khc.
- Chn lp nhng chi tit c php dng li m khng qua sa cha (khi
p dng cch sa cha i ln chi tit), v d: chn cc con i xu pp
vi l dn hng con i, bu lng bnh vi l bu lng trn bnh
m bo khe h lp ghp gia chng. Chn chiu dy m np my mi
theo nh ca piston trong xi lanh c t s nn theo thit k.
- Ch to cc giong m, thng thng bng ba cctng hoc aming.

o anh Tun - Lp ng C K49


49

Bo co thc tp tt

nghip 2009
- Nhn cc ph kin trong h thng nhin liu, bi trn, lm mt, khi
ng... c sa cha hon chnh ti cc b phn sa cha ring.
- Sp xp ton b cc chi tit trn mt khay hoc bn lp bn giao cho
th lp my.
b. Kim tra iu chnh khi lng v cn bng tnh, ng cc
chi tit
Cc chi tit chuyn ng quay nh bnh , trc khuu trong qu trnh sa
cha phi mi c trc nn cn c kim tra cn bng tnh v cn bng
ng trong trng thi lp ghp chng. khng cn bng ng cho php
tu thuc vo kt cu v kch thc ca trc c nh ch to qui
nh c th. i vi ng c nhiu xi lanh, nhm cc chi tit piston scmng - thanh truyn cn phi c cn bng khi lng. Khi c s
chnh lch vt qu gii hn cho php c th ly bt kim loi bng cch
khoan hay phay nhng vng khng quan trng (nh phn chn piston...)
c. Lp trc mt s nhm chi tit c yu cu lp ring.
Mt s chi tit i hi c x l c bit trc khi lp nh luc, dng
my p... c lp trc ti khu chun b. Cng vic ny thng l:
- Lp cht piston - thanh truyn piston

o anh Tun - Lp ng C K49


50

Bo co thc tp tt

nghip 2009
- Lp xu pp vo np my sau phi r li bng bt r

- Lp dn c m

d, Lp cc chi tit v cm chi tit ln thn my


- Thn ng c sau khi ra sch c mang vo sy kh

o anh Tun - Lp ng C K49


51

Bo co thc tp tt

nghip 2009

- p bc trc cam vo thn ng c,ch cc l du

o anh Tun - Lp ng C K49


52

Bo co thc tp tt

nghip 2009
- p bc ln c trc ng c, t trc khuu vo sau lp np c trc
li.Ta vn va lc
- Lp cm chi tit piston-thanh truyn, ri bt np u to thanh truyn

- Sau ta nghing mt ng c li ri dng cn lc xit sao cho:


- Lc xit bulong u to thanh truyn 15kg
- Lc xit np trc 20-22kg

o anh Tun - Lp ng C K49


53

Bo co thc tp tt

nghip 2009
- Sau np bnh rng trc khuu, bnh v lp b ly hp

- Chn m np my, ri lp np my ln sao vn lc l c


- Lp cm bm cao p v vi phun ln nhng nh mt iu trc khi lp
phi kim tra vi phun c b tc trong qu trnh vn chuyn khng, kim
tra lng nhin liu ca bm cc qu trnh (bm ca ng c D1146)
+, Chy khng ti : 280-300 Vg/pht chy trong 100 hnh trnh th
lng nhin liu phun phi sp x bng 2cc theo nh sn xut
+, Chy trung ti : 450-460 Vg/pht chy trong 100 hnh trnh th
lng nhin liu phun phi xp x bng 8cc
+, Chy ton ti : 600 vng/pht chy trong 100 hnh trnh th
lng nhin liu phun sp x bng 8cc
+, Chy tc cao : 900 Vg/pht chy trong 100 hnh trnh th
lng nhin liu phun sp x bng 9cc
+, Ch khi ng : 130 Vg/pht chy trong 100 hnh trnh th
lng nhin liu phun sp x bng 13cc

o anh Tun - Lp ng C K49


54

Bo co thc tp tt

nghip 2009

Vi nhng bm cao p ch yu cu thay th cm piston-xylanh th ta


tho bm ra lau chi cc chi tit theo trnh t sau ( Bm dy )
+, Tho Lam t la
+, Tho bm tip nhin liu (Bm tay)
+, Tho bulong hm ca van trit hi (trit p)
+, Tho np ca s bm
+, Tho b iu khin phun du sm t ng
+, Tho b iu tc
+, Tho trc cam
+, Tho con i
+, Tho piston, l xo, l xo
+, Tho van trit hi (Van tng p)
+, Tho xylanh

o anh Tun - Lp ng C K49


55

Bo co thc tp tt

nghip 2009
Nhng bm cao p sau khi sa cha xong yu cu phi cn chnh
bm cc ch ca ng c nh gi p sut bm v lng nhin
liu phun c ph hp k :
- Trc tin ta cn bm ch ton ti : 600 Vg/pht
- Sau chnh ch khng ti
- Kim tra cc ch tc khc :
- Tc cao
- Tc trung ti
=> Sau mi kim tra ch khi ng
- p sut kim phun :210 kg/cm2
- Mc nhin liu cho php sai khc : 2ml
- Lp cc cm chi tit ln thn ng c nh: Bm nc, ng c in,
lc du, lc nhin liu, ng np thi,
- Khi np cc bnh rng phi ch np theo du ca chng ( nh sn xut
nh du trn bnh )

o anh Tun - Lp ng C K49


56

Bo co thc tp tt

nghip 2009
- iu chnh khe h nhit:
Khe h gia n by v ui xu pp (khe h nhit) c iu chnh
khi ton b ng c c lp hon chnh, cc mi ghp c sit
cht.Thi im iu chnh khe h nhit ca tng my l cui nn u
chy, lc c hai xupp u ng kn. Nhn bit thi k n ca my no c
th cn c vo v tr con quay ca b chia in ang hng v cc in
ca my (i vi ng c xng) hoc piston bm cao p va chm
dng ln (i vi ng c diesel), cng c th cn c vo du CT trn
puly u trc khuu hay trn bnh ca my 1 ri t suy ra cc my
khc.

Mt phng php khc cho php xc nh nhanh v chnh xc l nhn


my c hnh trnh piston tng ng vi n (my song hnh). V d: ng
c 4 xi lanh thng hng, c th t n 1-3-4-2 th my 1-4, my 2-3 song
hnh. Nu my 4 u k np, xu pp np chm m th my 1 ang u
k chy v ngc li. Nu my 3 u k np, xu pp np chm m th
o anh Tun - Lp ng C K49
57

Bo co thc tp tt

nghip 2009
my 2 ang u k chy v ngc li. S dng cl v tut n vt vn
vo c iu chnh trn ui n by chnh ln lt cc xupp, khi
chnh a cn l c chiu dy ng bng khe h nhit ci vo ui xu pp
kim tra v sit cht vt hm, kt thc iu chnh, kim tra bng cch
a cn l vo khe h ny phi va st song cn l vn di trt c mt
cch d dng.
Vi loi xu pp c cc dn hng l xo v cam tc ng trc tip,
khe h nhit c iu chnh bng cch thay i tm m t trn cc c
chiu dy ph hp. Sau khi chnh nhit bnh thng, khe h nhit
cn c kim tra trong tnh trng ng c c nhit lm vic qui nh.
e, chy r v th xe
ngha ca vic chy r
Sau khi gia cng c, cc chi tit u c mt cht lng b mt nht
nh c nh gi bi mt s tham s nh: bng b mt, cng,
trng thi ng sut, sai lch hnh dng hnh hc... Chng l hu qu ca
cc tc nhn ha l trong qu trnh gia cng (c bit l cc nguyn cng
cui) li. Do c im ny, tnh trng tip xc ban u gia hai b
mt lp ghp cha th hon ho, din tch tip xc thc kh thp, dn
n p sut phn b ti cc im tip xc cao hn nhiu so vi p sut
trung bnh, kn kht gim ng thi kh nng truyn nhit cng b
gim rt mnh. Trong mi ghp trc bc, do khe h lp ghp kh nh
cha iu kin hnh thnh qu trnh bi trn ma st t, nn c kh
nng xy ra s tip xc trc tip gia hai chi tit gy mi mn v sinh
nhit ln.
V vy, thun li cho cp chi tit ma st bc vo giai on lm
vic chnh thc, cn c mt thi k chuyn tip gi l chy r sau khi sa
cha mt cm my, nhm ci thin cht lng b mt theo hng san
phng cc nhp nh, lm tng din tch tip xc thc. T nng cao
c kh nng chu lc v truyn lc ca chng, cho php cc chi tit lm

o anh Tun - Lp ng C K49


58

Bo co thc tp tt

nghip 2009
vic vi ti trng cng nh vn tc trt theo ng thit k m khng b
h hng.
Vic chy r mang tnh tt yu v d mun hay khng s thay i
tnh cht b mt cng xy ra, nu t chc tt, qu trnh chuyn ha din
ra mt cch hon ho nh phn tch trn, ngc li nu t chc khng
tt rt c kh nng chi tit s b hng ngay sau khi chy r.
Mt s yu t nh hng n cht lng chy r
thc hin vic chy r ng c, cn phi la chn mt qui
trnh hp l, qui trnh ny bao gm nhiu bc chy r hp thnh, trong
mi bc c qui nh c th cc ch ti trng, vn tc, thi gian
chy cng nh cc iu kin bi trn, nhit ... s c p dng.
+,nh hng ca ti trng:
Bt u t chy khng ti, sau tng dn theo tng bc hoc tng
ti v cp. i vi ng c t my ko, bc chy r khng ti u
tin l ch chy r ngui khng c p sut (cc bugi hoc vi phun
c tho ht, ng c t trong c mt ng c in ko). Sau l
chy r ngui c p, ri n chy r nng khng ti v chy r nng vi
ti tng dn, thng thng khong cch mi ln tng ti t 10 n 15%,
n 75% ti trng nh mc th dng li. Cui cng l chy r vi 100%
ti trng trong thi gian ngn, ch yu l nh gi kh nng pht huy
cng sut ti a ca ng c, c bit i vi ng c diesel cn nhm
pht hin v x l nhng sai lch do iu chnh bm cao p khng tt gy
nn hin tng non ti hoc qu ti cho cm my.
+,nh hng ca vn tc:
Vn tt chy r trong mi bc c chn t thp n cao,
khong iu chnh nhanh hn so vi ti trng. Tc chy ln u thp
nht khong 100v/ph l ti u v ma st khng gy ra nhit ln, mt khc
vn m bo h thng bi trn hot ng hiu qu v trnh xy ra hin
tng dnh kt b mt do tc trt qu chm gy nn. T ch
chy chm ban u, ng c c nng dn tc theo tng bc vi
o anh Tun - Lp ng C K49
59

Bo co thc tp tt

nghip 2009
khong cch mi bc l 300 n 500v/ph, kt thc giai on r ngui, tc
ng c c th tng ln 75% tc nh mc.
+,Ch bi trn:
Vi cc ng c c h thng bi trn cng bc, cn s dng du
bi trn sch v c nht thp (M8~M10 tng ng vi
SAE10~SAE20), do nht du thp nn du d in y vo cc khe
h hp ty ra cc ht mi d dng v truyn nhit tt hn. C th s
dng cc cht ph gia hot tnh ha hc v hot tnh b mt pha vo du
nhn tng nhanh tc r kht ng thi chng trc cho cc chi tit ma
st. Sau khi chy xong, du c x ht v sinh cc-te, lc du v
thay vo loi du m ng c yu cu.
Vi ng c s dng xng pha du nhn, tng t l pha khi
chy ra cao hn so vi thng thng (c th pha n 5~6%).
+, nh hng ca thi gian chy r mi bc:
Thi gian chy r ban u nh hng n tnh cht b mt ma st
rt ln, cng v sau nh hng cng t. Ta ch s dng thi gian chy r
hiu qu, loi b thi gian chy r khng hiu qu, tp hp li ta c
c mt qui trnh chy r nhanh, cho php rt ngn thi gian chy r m
vn pht huy c cht lng chy r v gim c lng mn cho chi
tit.
bit c khi no l giai on chy r khng hiu qu, phi
da vo cc php o gin tip thng qua nhng thng s nh: tn tht ma
st, nhit ca ng c, cng ca dng in ng c in ko
ng c t trong... Nhng thng s ny u phn nh trng thi b mt
chi tit, lc mi chy r chng s c gi tr ln, n mt lc no chng
s bng hng s th tnh cht b mt chi tit ma st khng thay i na,
nu tip tc chy r th cng khng c hiu qu.
Thi k sau chy r
Sau khi chy r, ng c c lm v sinh h thng bi trn gm:
tho ra cc te du, ra hoc thay th li lc, thay mi du bi trn theo
o anh Tun - Lp ng C K49
60

Bo co thc tp tt

nghip 2009
ng loi du qui nh ca nh ch to. Cc mi ghp quan trng c
kim tra, sit cht li nh: bu lng thanh truyn, bu lng np trc chnh,
c np my...cc thng s lm vic ca h thng nhin liu, nh la
cng c kim tra iu chnh ln cui.
Trong phm vi khong 1500~2000km ln bnh u tin ca t sau
khi xut xng, ch c php s dng ti a 75% cng sut my cc
b mt ma st c iu kin lm vic an ton nht. l ch chy r
trn (chy rt-a) ca t. Thc hin iu ny thng qua vic hn ch
tc v ti trng ca xe. Mt s nh sa cha c bin php phng an
ton nh iu chnh vt khng ch hnh trnh cp nhin liu ln nht ca
thanh rng bm cao p hoc lp tm c thu hp hng np ca ng c
xng my khng th pht huy c cng sut nh mc cho d ngi
s dng c p ht cn ga, sau khi kt thc thi k r trn cc bin php
ny s c loi b.

3.3.4. Kim tra, sa cha - Bm cao p, vi phun trn bng th


y l cng vic ht sc quan trng trong bo dng sa cha ng
c, n m bo cho ng c hot ng m , n nh khi a ra s dng.
Cng vic cn chnh bm cao p i hi 1 ngi th c chuyn mn v tay
ngh ring .
3.3.4.1. Lp rp bm
Vic lp rp bm cao p hoc vi phun phi c thc hin trong khu
vc ring, sch s trnh bi bn m bo cc chi tit siu chnh xc
.Dng c ngh cng phi sch s , cc chi tit ca b i cn c
ra sch bng du Diesel trc khi lp, khng dng r lau lau cc chi
tit ny .Khi lp cn ch cc mt s iu :
-Cc chi tit v cm chi tit cn c kim tra trc khi lp rp .V
d nh : chiu cao con i cn m bo bng nhau .
-Khi lp xi lanh vo thn bm , phi hng rnh x mt ngoi xi lanh
thng vi vt nh v vo ht chiu su l ri xit cht .Khi lp piston vo
o anh Tun - Lp ng C K49
61

Bo co thc tp tt

nghip 2009
xi lanh phi quay rnh cho trn u piston v ng hng ca l x
nhin liu trn xilanh
-Khi lp b i van cao p vo thn bm , cn ra sch c van , van
v l xo van trong du sch .Xit cht ai c ri kim tra dch chuyn
ca thanh rng trc khi lp cc chi tit tip theo
-Khi lp trc cam cn phi kim tra iu chnh thm bt m np bi
cn thch hp nu cn m bo d rc trc theo yu cu v tc
quay nh nhng
Dch chuyn thanh rng thy nng c th l do piston b kt trong xi
lanh hoc khe h qu nh ,thanh rng n khp khng tt vi vnh rng
,thanh rng b cong hoc kt trong bc dn hng ,vnh rng v ng xoay
b nghing so vi tm xi lanh lm vnh rng n khp lch vi thanh rng
,ui pis ton v a l xo khng c khe h
Trc cam quay nng hoc khng quay ht vng l do nh piston chm
ti van cao p do chnh piston qu su , hoc bi cn iu chnh qu
cht.Cn iu chnh li chiu cao con i v d dc trc cam.
Khi lp rp cn m bo cc quy nh v khe h nh sau:
-Khe h dc trc cam : 0,05-0,12 mm ,c th c iu chnh bng
cch them bt m np bi cn u trc cam.
- chuyn dch t do dc trc ca thanh rng khng ln hn 0,2 mm
-Khe h gia mt u vnh rng v ng xoay vi than bm khng ln
hn 2mm
-Khe h ui piston vi vt con i hnh trnh i xung t 0,2-0,3
mm tr xung
Quy trnh lp bm cao p kiu dy :
-Rt piston ra khi xi lanh ca b i (ch sp xp ng th t
trnh nhm ln ),lp xi lanh bm vo thn .Ch xoay cho rnh xilanh
trng vi v tr vt nh v trn thn bm phi t vo vai l np n trn thn
bm
o anh Tun - Lp ng C K49
62

Bo co thc tp tt

nghip 2009
-Lp van v van cao p cng l xo van vo v tr lp ca n trn u
xi lanh sau lp ai c ni vi u ng cao p
-Lp thanh rng vo thn bm ,ch t thng rnh ca thanh rng vi
l vt hm ,lp vt hm v m vo ri vn cht
-Lt ngc thn bm ,v lp th trc cam v vo thn bm iu
chnh m ,lp np v vn cht .Ch iu chnh m sao cho v tr
cam ca bm nhin liu thp p phi nm chnh gia l np bm .Kim
tra d dc trc bng ng h so v iu chnh thm bt m np bi
cn nu cn m bo d cn thit.
-Tho np pha sau v rt trc cam ra , li np pha trc ln
thn bm
-y cn iu khin thanh rng trn thn bm di chuyn ht v phi
b iu tc ,vch du bng bt ch ln cn ti im thng b mt thn
bm ,sau ko cn iu khin thanh rng di chuyn ht v pha trc
ri nh du ln 2 .Xc nh im gia ca 2 du ny v lp thanh rng
ti v tr .Tip theo lng ng xoay v vnh rng ca cc t bm vo
ui xi lanh sao cho vnh rng n khp vi thanh rng v tr vu bt vt
hm ca vnh rng quay ra vung gc vi ng tm xi lanh .Sau khi lp
mi vnh rng nn ko v y thanh rng kim tra trn tru v kim
tra li cc du xc nh lc ny c thng vi mt thn bm hay khng
- Lp a l xo trn v l xo vo cc ng xoay ca cc t bm
- Lng piston bm vo a l xo di ri lp vo xi lanh tng ng
ca n,ch lp ng piston vo xi lanh b i ca n
- Lp lun trc cam vo thn bm v vn cht np mmen yu
cu. Lp khp ni vo trc cam v quay trc cam rt cc cht con i
khng cho tt ht vo trong thn .Ko v y thanh rng cho ngnh ca
cn piston lt vo rnh x trn ui ng xoay .
- Lp lun trc cam vo thn bm v vn cht np mmen yu
cu . Lp khp ni vo trc cam v quay trc cam rt cc cht gi con
i ra .
- Lt bm tr li ri vn cht ai c u van cao p . Sau ko y
o anh Tun - Lp ng C K49
63

Bo co thc tp tt

nghip 2009
thanh rng ti lui m bo khng b kt vng
- Lp bm thp p vp thn bm ,ch dng m mi v vn cht bu
lng n mmen quy nh .Lt ngc thn bm v lp y vo .
- Lp b iu tc ln thn bm .Quy trnh lp b iu tc ph thuc
vo kt cu c th ca tng b iu tc trn bm.
- Quay trc cam v ko y thanh rng kim tra s dich chuyn d
dng ca cc chi tit chuyn ng trong bm cao p sau khi lp.
3.3.4.2.Kim tra iu chnh bm cao p trn bng th

Bm cao p c iu chnh trn bng th theo cc tiu ch sau :


- Thi im cung cp nhin liu ca tng nhnh bm
- Lng nhin liu cung cp ca tng nhnh bm v ng u v
lng nhin liu cp ch nh mc
- Lng nhin liu cp ch khng ti
- Lng nhin liu cp ch khi ng
- S vng quay ca b iu tc khi bt u ct v khi ct hon ton
- B phn truyn ng: gm ng c in , hp iu tc thay i
o anh Tun - Lp ng C K49
64

Bo co thc tp tt

nghip 2009
tc trc quay ca bm ,c cu m s ln phun, c cu t ng ct
nhin liu vo cc,b phn dn ng bm thp p
- H thng nhin liu : gm bm thp p ,cc b lc , cc ng ng
nhin liu v cc van kha , u ni cung cp nhin liu vo bm hoc
phc v cc mc ch th nghim khc
- H thng cao p: gm cc ng ng cao p ,cc vi phun mu ca
bng v cc cc o lu lng .Cc vi phun ny hon ton ging nhau v
c cn chnh m bo cc thng s lm vic nh nhau v bm nhin
liu vo cc cc o c hnh dng v cc dung tch nh nhau trong qu trnh
o
- H thng kim tra thi im phun nhin liu ca tng nhnh phun
:Gm a chia lp trn trc dn ng bm , h thng cm bin v b
x l in t phc v kim tra khong cch gia cc thi im bt u
cung cp nhin liu ca cc nhnh bm
- H thng hin th cc thong s kim tra : bao gm cc ng h hin
th tc trc dn ,hin th lu lng cung cp, ng h hin th p sut
phun, gc phun sm
* Cng vic chun b :
- Chun b bng th : kim tra nhin liu ca bng v b sung nu
cn , tho cc vi phun ca bng v cn chnh li p sut phun sao cho
bng vi p sut ca vi phun trn ng c ri lp li
- G lp bm trn bng : dng cc g c sn g bm trn bng
,ni cc ng nhin liu thp p , cao p vo bm , ni trc quay ca
cam vi trc dn ng bng khp ni . du bi trn vo ccte ca
bm n mc yu cu
- Chy th bng : Cho bm cung cp nhin liu thp p ca bng hot
ng cung cp nhin liu vo khoang nhin liu thp p ca bm cao
p . Kim tra khc phc hin tng r r ti cc u ni .Chy ra bm
mt s tc khc nhau v tng dn tc
+, iu chnh thi im cp nhin liu ca cc nhnh bm : i
vi xe but dng ng c D1146 gm 6 xi lanh nn bm cao p c 6 nhnh
o anh Tun - Lp ng C K49
65

Bo co thc tp tt

nghip 2009
bm ,v rnh ca piston l loi ch c 1 rnh cho nn phng php cn
chnh nh sau:
- Tho ng nhin liu cao p ca nhnh th 1 ,tho l xo van cao p
khi van ,lp 1 ng cao p ngn v un cong xung , lp dng c o
nng con i vo thn bm cnh con i ca nhnh bm th 1
- Quay trc cam con i nhnh bm th 1 v tr thp nht ,o v tr
con i bng dng c o ni trn.
- y thanh rng bm cao p v v tr cp nhin liu cao nht.Cho bm
cp nhin liu thp p ca bng hot ng cp nhin liu vo khoang
nhin liu thp p ca bm .V piston ca bm th 1 ang im cht
di v khgn c l xo nn nhin liu chy vo khoang xi lanh bm ,y
m van v chy qua van ri theo ng ng ra ngoi .Dung tay t t quay
trc bm cho n khi nhin liu t t nh git.Tip tc quay cho n khi
git nhin liu cui cng khng ri m ng li li trn ming ng th
dng li .Lc ny piston va vn ng kn cc ca nhin liu trn xilanh
v c th coi l thi im bt u cp nhin liu cao p .o li v tr ca
con i bng dng c o. Dng tr s o c ny hiu chnh nh trn
cho cc nhnh bm khc theo trnh t lm vic ca tng nhnh
+, iu chnh lng nhin liu cp cho tng nhnh bm :
iu chnh lng nhin liu cp cho tng nhnh bm cc ch
lm vic khc nhau theo mc quy nh ca nh ch to ng c .ng
thi m bo s ng u v lng nhin liu cp cho tng nhnh bm
ch nh mc
- Kim tra ch ton ti : Trc tin iu chnh gii hn dch
chuyn ti a ca thanh rng bng vt trn thanh ni gia thanh rng v b
iu tc . Sau iu chnh tc ca bm n tc nh mc theo
quy nh ca nh ch to ng c .Sau gt tay iu khin v v tr cao
nht v tin hnh o lng nhin liu cp ca cc nhnh bm trong 100
ln phun .Nu lng nhin liu ca nhnh no khng ng quy inhl th
iu chnh li bng cch ni lng vt hm vnh rng trn ng xoay ri
xoay ng sang tri hay phi tng gim lng nhin liu cung cp ty
o anh Tun - Lp ng C K49
66

Bo co thc tp tt

nghip 2009
theo yu cu hiu chnh
Vic hiu chnh ny i hi tay ngh v s t m ca ngi th cn
bm cao p , khng phi ai cng lm c .
- Kim tra iu chnh ch khng ti : iu chnh bng th hot
ng tc khng ti ,quay cn thanh rng v v tr gn st v tr khng
ti ri kim tra lng nhin liu phun trong 100 ln phun ca cc nhnh
bm .Nhnh no khng t yu cu th iu chnh ging nh trn .
khng ng u ch ny thng khng iu chnh v cho php ln
ti 30%.Nu khng ng u vt qu gi tr ny th cn thay b i
khc.
+, Kim tra ch ngt nhin liu tt my:
Khi ko cn iu khin tt my , thanh rng phi dch chuyn v v tr
ct hon ton nhin liu dng ng c .Cho bm lm vic vi s vng
quay nh mc ,thanh rng v tr ton ti ,sau vn gi nguyn tc
quay, ko thanh rng v v tr ct nhin liu .Quan st trn cc o nu vi
phun no vn phun nhin liu th iu chnh li v tr thanh rng cho dch
v pha ct nhin liu nh vt iu chnh thanh ni gia thanh rng v b
iu tc cho ti khi vi phun ngt nhin liu hon ton.Sau kim tra li
1 ln na
+, Kim tra s lm vic ca b iu tc :Gt tay iu khin n v
tr
cao nht v tng dn tc quay trc bm ng thi quan st thanh rng
qua ca s ca bm cho n khi thanh rng bt u b b iu tc ko v
pha gim nhin liu .S vng quay ca bm lc ny chnh l s vng
quay m b iu tc bt u pht huy tc dng .Tip tc tng cho n khi
iu tc ct hon ton nhin liu,kim tra s vng quay lc ny xem c
ph hp vi quy nh ca nh ch to hay khng. Nu khng iu chnh
li bng cch xoay vt hn ch ct nhin liu .
3.3.4.3. Lp bm cao p ln ng c
i vi ng c D1146 trn xe but , mi bnh rng ca b truyn
o anh Tun - Lp ng C K49
67

Bo co thc tp tt

nghip 2009
ng u c du iu chnh.V vy ch cn lp ng du ca nh ch to
l xong.Sau lp cc ng ng thp p, cao p theo ng th t lm
vic ca ng c ,vn cht cc u ni theo mmen quy nh.Bm mi
nhin liu bng bm tay ln y h thng nhin liu thp p v x kh h
thng nu cn.

KT LUN
Qua t thc tp tt nghip ny e rt ra c nhiu kinh nghim
thc t qu bu cng nh nhng kin thc chuyn mn mi, ng thi
nh hng c cng vic trong tng lai gn. Nhng do kin thc
chuyn mn cn hn ch, em vn cn nhng vn vng mc trong
thi gian qua. Em rt mong c s gip nhit tnh t cc thy c gio
b mn em c th hon thnh tt n tt nghip
Mt ln na em xin chn thnh cm n cc thy c gio trong b
mn to iu kin gip em hon thnh kha thc tp tt nghip va
qua

o anh Tun - Lp ng C K49


68