Lege cadru

• • •
Link: 1 - Lege 205/2004 privind protectia animalelor 2 - Lege 9/2008 modificarea si completarea Legii 205/2004 3 - Ordin 31/2008 Norme metodologice de aplicare Legea 205/2004 http://www.ansvsa.ro/?pag=463

Protectia animalelor in timpul transportului
• • • • • •
1 - Reg lament 1/2005 privind protectia animalelor in timp l transport l i 2 - Ordin 83/200! conditii " nastarea animalelor pe d rata transport l i 3 - Ordin 201/200# $ertificat de competenta profesionala 4 - Reg lament !39/2003 " nastare "ovine in timp l transport l i pt acordarea restit irilor la e%port 5 - Reg lament 1255/199# criterii pt p nctele de asteptare si de modificare itinerar &eci'ia 188/2013 privind rapoartele an ale referitoare la inspectiile nediscriminatorii efect ate in temei l Reg lament l i ($)* nr+ 1/2005 al $onsili l i privind protectia animalelor in timp l transport l i http://www.ansvsa.ro/?pag=464

Link:

Protectia animalelor de ferma
• • • • • •
1 - Ordin 13/2008 animale tin te pentr scop ri 'oote,nice 2 - Ordin #5/2005 privind protectia animalelor de ferma 3 - Ordin #2/2005 standarde minime pentr protectia viteilor 4 - Ordin 202/200! standarde minime pentr protectia porcinelor 5 - Ordin #3/2005 inregistrarea e%ploatatiilor care detin gaini o atoare ! - Ordin 13!/200! privind standardele minime pentr protectia gainilor o atoare

Ordin 30/2010 pentr apro"area Normei sanitare veterinare privind sta"ilirea normelor minime de protectie a p ilor destinati prod ctiei de carne 8 . 180/200! Reg lament l ($)* nr+ 1099/2009 al consili l i din 24 septem"rie 2009 privind protectia animalelor in moment l ciderii http://www.apro"ata prin Ordin l presedintel i .ansvsa.pentr apro"area normei sanitare veterinare care sta"ile1te standardele minime pentr protec4ia p2s2rilor 3n ferm2 1i 3n timp l transport l i http://www.apro"ata prin Ordin l presedintel i .nice pentr aplicarea Normei san+ vet+ privind protectia animalelor in timp l sacrificarii si ciderii.asig rarea conditiilor te. nr+ 202/200! pentr apro"area Normei sanitare veterinare care sta"ile1te standarde minime pentr protec4ia porcinelor 11 .Ordin 5#/2012 pentr modificarea 1i completarea Ordin l i pre1edintel i .• • # .3n vederea asig r2rii stat s l i minim de " n2stare a porcinelor din e%ploata4iile comerciale 10 .N/0/.ro/?pag=46 • • • Link: Protectia animalelor in timpul taierii sau uciderii • • Ordin 180/200! protectia animalelor in timp l sacrificarii si ciderii Ordin #4/2009 .Ordin !3/2012 .Lege 4#1/2003 protectia animalelor folosite in scop ri stiintifice sa e%perimentale .prec m 1i a necesar l i de ap2 1i de .ro/?pag=466 • Link: Protectia animalelor folosite in scopuri e!perimentale sau stiintifice • 1 .N/0/. nr+ 13!/200! 9 .Ordin 42/2010 pentr modificarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentr protectia gainilor o atoare.ansvsa.Ordin 20/2012 pentr apro"area Normelor metodologice de monitori'are a standardelor de microclimat.ran2.N/0/.

87 984/2005 sta"ilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitar veterinare si pentr sig ranta alimentelor 2 .ansvsa.ro/?pag=4"+ .87 30/2008 modificare si completetare 87 984/2005 contraventii la normele sanitar veterinare si pentr sig ranta alimentelor http://www.ansvsa.ansvsa.Ordin 84/2005-comitet cons ltativ protectia animalelor scop ri e%perimentale si stiintifice http://www.Ordonanta 6rgenta 155/2001 apro"area program l i de gestionare a cainilor fara stapan Link: http://www.Ordin 400/2002 adapostirea ingri5irea animalelor in scop ri stiintifice sa e%perimentale 4 .Ordonanta 3#/2002 protectia animalelor folosite in scop ri stiintifice sa e%perimentale 3 .ro/?pag=46" #radini $oologice si acvarii pu%lice • Link: Lege 191/2002 gradini 'oologice si acvarii p "lice http://www.ansvsa.ro/?pag=4") *anctiuni • • Link: 1 .Lege 22#/2002 apro"area program l i de gestionare a cainilor fara stapan 2 .ro/?pag=46& #estionare caini fara stapani • • 1 .ro/?pag=46' (etinerea cainilor periculosi si agresivi • O67 55/2002 regim l de detinere al cainilor peric losi sa agresivi Link: http://www.• • • Link: 2 .ansvsa.

ro/?pag=4".Lege #1/200! .Lege !0/2004 .ratificarea $onventiei ) ropene protectia animalelor in timp l transport l i international 5 ..e protection of animals for sla g.) ropean $onvention .protectia animalelor verte"rate tili'ate in e%perimente si alte scop ri stiintifice Link: http://www.ter 3 .protection of animals 9ept for farming p rposes 2 .orc 78:& 6cidere .ratificarea $onventiei ) ropene pentr protectia animalelor de companie 4 . /cidere in focar • • Link: 78:& 6cidere .ansvsa.t.) ropean $onvention .asari http://www.ro/?pag=""" .Lege 305/200! .onventii -uropene • • • • • 1 .ansvsa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful