Titluri Furaje

Legislatie nationala


Autorizare sanitara veterinara – Ordin 109/2010 - procedura de autorizare/inregistrare sanitara veterinara a unitatilor ce desfasoara activitati in domeniul hranei pentru animale de ferma si a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de ferma Autorizare sanitara veterinara – Ordin 16/2010 - inregistrare/autorizare sanitarvet a unitatilor/centrelor de colectare/e!ploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport " # si a produselor procesate$ cu modificarile si complet ulterioare

• • •

%uraje medicamentate - Ordin 19&/2006 - conditiile care reglementeaza prepararea$ punerea pe piata si utilizarea furajelor medicamentate in 'omunitate (u)stante nedorite in furaje - Ordin &*/2011 pentru apro)area +ormei sanitare veterinare privind su)stan,ele nedorite din produsele pentru furaje 'ontroale la importuri din tari terte – Ordin -0&/200. - documentul-standard si unele reguli pentru controale ale furajelor la importul din tari terte in /omania

0tichetare hrana animale de companie - Ordin &.9/200. - categoriile de materii prime furajere ce pot fi utilizate in scopul etichetarii furajelor com)inate pentru animalele de companie (/AA% - Ordin **2/2001 privind (istemul rapid de alerta pentru alimente si furaje http://www.ansvsa.ro/?pag=806


Link:

Legislatie comunitara cu aplicare directa
2ag 1

• •

3giena furajelor$ cerinte generale ale legislatiei alimentare - /egulamentul 4'05 nr 1-./2001 - sta)ilire a cerintelor privind igiena furajelor 3giena furajelor$ cerinte generale ale legislatiei alimentare - /egulamentul 4'05 nr 1&-/2002 - principii si cerinte generale ale legislatiei alimentare$ de instituire a 0%(A si de sta)ilire a procedurilor in domeniul sigurantei produselor alimentare

Aditivi furajeri - /egulamentul 4'05 nr 1-.1/200. - privind aditivii din hrana animalelor

/egulamentul 4'05 nr 669/2009 ./egulamentul 4805 nr 9.privind statutul anumitor produse in ceea ce priveste aditivii furajeri care intra su) incidenta /egulamentului 4'05 nr 1-.privind nivelurile de toleranta permise pentru etichetarea priv compozitia materiilor prime pt furaje sau a furajelor com)inate$ mention la art 11$ alin 1 3ntroducerea pe piata$ etichetarea si utilizarea furajelor .• Aditivi furajeri .privind masuri tranzitorii aplicate in temeiul /egulamentului 4'05 nr &6&/2009 in ceea ce priveste dispozitiile privind etichetarea furajelor 3ntroducerea pe piata$ etichetarea si utilizarea furajelor ..controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrana pentru animale si alimentare de origine neanimala si de modificare a 9eciziei • • • • • • • • • .privind cererea de autorizare a unitatilor din sectorul hranei pentru animale care produc sau introduc pe piata aditivi pentru hrana animalelor din categoria 6coccidiostatice si histomonostatice7 • Aditivi furajeri ./egulamentul 4'05 nr *29/200.privind controalele oficiale efectuate pt a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si )unastare a animalelor 'ontroale oficiale .9/2010 .1/200. Aditivi furajeri .1/200.privind normele de punere in aplicare a /egulamentului 4'05 nr 1-./egulamentul 4805 nr -92/2010 .de modificare a conditiilor de autorizare a unui numar de aditivi in furaje$ care fac parte din grupa de oligoelemente 3ntroducerea pe piata$ etichetarea si utilizarea furajelor ./egulamentul 4'05 nr 1./eg 4805 nr 16-/2010 interzicerea introd pe piata sau a utiliz pentru nevoile nutritionale ale animalelor a prod proteice o)tinute din drojdii de tip 6'andida7 cultivate pe n-alcani 3ntroducerea pe piata$ etichetarea si utilizarea furajelor ./egulamentul 4805 nr 1&1/2011 . ./egulamentul 4'05 nr 1*1/200& .privind 'atalogul cu materii prime pentru furaje 'ontroale oficiale – /eg 4'05 nr --2/200* .*/200./egulamentul 4'05 nr &6&/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea furajelor 3ntroducerea pe piata$ etichetarea si utilizarea furajelor – /eg 4805 nr *1*/2010 . cu privire la pregatirea si prezentarea cererilor$ precum si la evaluarea si autorizarea aditivilor din hrana animalelor Aditivi furajeri ..

0/200. .91*/-& .ro/?pag=807 ./egulamentul 408/A.de sta)ilire a nivelurilor ma!ime permise de contaminare radioactiva a produselor alimentare si a furajelor dupa un accident nuclear sau alta situatie de urgenta radiologica • • • • • • • 'ontaminare radioactiva ./egulamentul 4'05 nr 999/2001 .2006/10*/'0 • 2as 2 :etode de esantionare si analiza . ./egulamentul 4'05 nr 1-29/200./egulamentul 4'05 nr 2160/200. privind controlul salmonellei si al altor agenti zoonotici specifici$ prezenti in reteaua alimentara 'ontaminare radioactiva .ansvsa.de sta)ilire a nivelurilor ma!ime admisi)ile de contaminare radioactiva pentru hrana destinata animalelor dupa un accident nuclear sau in orice alta situatie de urgenta radiologica Link: http://www.limitele ma!ime de nitriti$ melamina$ Am)rosia spp si transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice$ precum si de consolidare a ane!elor 3 si 33 %urajele modificate genetic – /eg 4'05 nr 1-.sta)ilire a unor norme sanitare privind su)produsele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de a)rogare a /eg 4'05 nr 1&&*/2002 (u)produse de origine animala .O:5 nr .de sta)ilire a metodelor de esantionare si analiza pentru controlul oficial al furajelor • (u)stante nedorite din furaje – limite ma!ime admise ./egulamentul 4'05 nr 112/2009 .O:5 nr &&0/90 ./egulamentul 4805 nr 1&*/2011 .trasa)ilitatea si etichetarea organismelor modif genetic si trasa)ilitatea produs destinate aliment umane sau animale$ produse din organisme modif genetic si de modif a 9irectivei 2001/1-/'0 %urajele modificate genetic .sta)ilire a unor reglementari pentru prevenirea$ controlul si eradicarea anumitor forme transmisi)ile de encefalopatie transmisi)ila 'ontrolul salmonellei si al altor agenti zoonotici specifici .privind produsele alimentare si furajele modificate genetic (u)produse de origine animala – /eg 4'05 nr 1069/2009 ./egulamentul 408/A.

ro/?pag=808 'atalogul 'omunitar al aditivilor furajeri !ecomandari ale omisiei • 9iferentiere intre furaje si alte produse .Ghiduri • Link: omunitare http://www.ro/?pag=8$0 Link: .ansvsa.ansvsa.ansvsa.ro/?pag=80" Link: #anctiuni • (anctiuni ./ecomandarea 'omisiei din 1* ianuarie 2011 de sta)ilire a orientarilor pentru efectuarea distinctiei intre materiile prime furajere$ aditivii furajeri$ produsele )iodestructive si medicamentele de uz veterinar http://www.<otararea de =uvern nr 9-* din 21 august 2001 4>actualizata>5 privind sta)ilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful