You are on page 1of 2

S.C. ..S.R.L. TULCEA Nr. ./2009 ACT DE AUTORITATE Nr.

Privind asigurarea cil r de acces! de evacuare "i de in#erven$ie %n &a'a (revederil r ar#. )9 li#. a din *egea nr. +0,/200- "i .n c n/ r0i#a#e cu (revederile ar#. ), li#. c din Ordinul 1.A.I. nr. )-+/200,cu (rivire la dis( 'i$iile N r0ele generale de (revenire "i s#ingere a incendiil r (rivind rdinea in#eri ar! (a#r nul 2.C. ..2R* Tulcea! dl. .! e0i#e ur0# area

DECIZIE :
Art. 1 Pre'en#a deci'ie! .n &a'a rdinii in#eri are "i a regula0en#ului de /unc$i nare a s cie#$ii! regle0en#ea' asigurarea cil r de acces! de evacuare "i de in#erven$ie (e #eri# riul s cie#$ii.. Art.2 2e asi0ilea' #er0in l gia "i ur0# arele de/ini$ii #e3nice4 5 Ordinea in#eri ar! din (unc# de vedere al (revenirii "i s#ingerii incendiil r! re(re'in# ansa0&lul dis( 'i$iil r care #re&uie s#a&ili#e! a(lica#e "i res(ec#a#e .n incin#a agen$il r ec n 0ici! .nain#e! .n #i0(ul "i la #er0inarea un r ac#ivi#$i carac#eri'a#e (rin /ac# ri de risc de incendiu s(eci/ici. 5 Cile de acces, de evacuare i de intervenie cu(rind in#rrile "i ie"irile .n "i din incin#a agen$il r ec n 0ici! ins#i#u$iil r! la cldirile indus#riale "i civile! al#e a0ena6ri! (recu0 "i dru0urile sau cile de circula$ie din in#eri rul aces# ra! inclusiv in#rrile la cldiri! la (ri'ele de a( de la &a'ine sau r7uri! cul arele de circula$ie din#re s#ive sau din#re de( 'i#e e8#eri are. Cile de acces! de evacuare "i de in#erven$ie sun# des#ina#e s asigure4 a9 evacuarea nes#ing3eri# "i .n c ndi$ii de siguran$ a (ers anel r a/la#e .n (eric l "i a &unuril r 0a#eriale: &9 accesul .n # # #i0(ul anului al 0a"inil r! u#ila6el r "i al (ers nalului care ac$i nea' la s#ingerea incendiului sau la salvarea (ers anel r "i a &unuril r. 5 %n (rivin$a cil r de acces! de evacuare "i in#erven$ie in#eresea' s#area aces# ra! (rac#ica&ili#a#ea "i iden#i/icarea l r cu u"urin$! ele0en#e esen$iale .n scur#area ;reducerea9 #i0(il r (era#ivi de in#erven$ie! .n s(ecial a #i0(ului de de(lasare ;T+9 "i a #i0(ului n r0ali'a# de evacuare ;Tne9. Art. Es#e &liga# rie 0en$inerea .n s#are de u#ili'are a cil r de acces! de evacuare "i de in#erven$ie (e # a# dura#a 'ilei "i .n rice an #i0( la (ara0e#rii la care au / s# (r iec#a#e "i reali'a#e! (recu0 "i cun a"#erea (era#iv a ricr r si#ua$ii ce ( # .0(iedica din 0 #ive &iec#ive / l sirea aces# ra .n c ndi$ii de siguran$ re(re'in# cerin$e /unda0en#ale re/eri# are la aces#e ci. Accesul 0i6l acel r "i al (ers anel r (en#ru in#erven$iile (era#ive .n ca' de urgen$ (u&lic de incendiu! .n vederea salvrii "i ac rdrii a6u# rului (ers anel r a/la#e .n (eric l! s#ingerii incendiil r "i li0i#rii e/ec#el r aces# ra! #re&uie s /ie asigura# .n (er0anen$ la # a#e4 a9 c ns#ruc$iile de rice /el ;indus#riale! s cial5ad0inis#ra#ive! s(eciale e#c.9 "i .nc(erile aces# ra: &9 ins#ala$iile #e3n l gice "i ane8e: c9 de( 'i#ele .nc3ise "i desc3ise de 0a#erii (ri0e! se0i/a&rica#e! /ini#e "i au8iliare: d9 ins#ala$iile! a(ara#ele "i 0i6l acele de (revenire "i s#ingere a incendiil r. e9 #a&l urile de dis#ri&u$ie "i .n#reru(# arele ins#ala$iil r elec#rice de ilu0ina#! de / r$ "i ilu0ina# de siguran$ "i la sursele de re'erv care sun# des#ina#e s ali0en#e'e rece(# are elec#rice cu r l .n ca' de incendiu:

Art.! Cile de acces! de evacuare "i de in#erven$ie #re&uie s /ie 0en$inu#e .n (er0anen$! .n rice an #i0(! (rac#ica&ile "i cura#e. Aceas# &liga$ie revine (ers anel r 6uridice sau /i'ice care ad0inis#rea' c ns#ruc$iile! ins#ala$iile! sis#e0ele! dis( 'i#ivele sau 0i6l acele res(ec#ive. Art." <l carea cil r de acces! de evacuare "i de in#erven$ie cu 0a#eriale care reduc l$i0ea sau .nl$i0ea li&er de circula$ie s#a&ili# ri care (re'in# (eric l de incendiu sau e8(l 'ie! (recu0 "i e/ec#uarea un r 0 di/icri la aces#ea! (rin care se .nru#$e"#e si#ua$ia ini$ial! sun# in#er'ise. Art.# %n ca'ul e8ecu#rii un r lucrri de re(ara$ii! inves#i$ii e#c.!(es#e "an$urile sau s(#urile e8ecu#a#e (e cile de acces! de evacuare "i de in#erven$ie se v r a0ena6a #receri ;( de$e9 &ine c ns lida#e sau se v r asigura ci c li# are! se0nali'a#e c res(un'# r. Art.$ 2e in#er'ice &l carea .n ( 'i$ie desc3is a u"il r de la casele scril r! de (e c rid are! a cel r cu dis( 'i#ive de au# .nc3idere sau a al# r u"i care! .n ca' de incendiu! au r l s (reasc (#runderea /u0ului! a ga'el r /ier&in$i "i (r (agarea incendiil r (e ver#ical sau (e ri' n#al. Art. % 2is#e0ul de .nc3idere a u"il r de (e #raseele de evacuare #re&uie s (er0i# desc3iderea cu u"urin$ a aces# ra .n ca' de incendiu. Art.& ;)9 Cile de acces! de evacuare "i de in#erven$ie se v r 0arca cu indica# are de securi#a#e! c n/ r0 regle0en#ril r legale .n vig are! as#/el .nc7# #raseele aces# ra s ( a# /i recun scu#e cu u"urin$! a#7# 'iua c7# "i n a(#ea! de (ers anele care le u#ili'ea' .n ca' de incendiu. ;29 2e v r 0 n#a indica# are c res(un'# are la ra0(ele scril r care duc la de0is l sau la su&s l ri la u"ile de acces c#re s(a$ii "i .nc(eri din care evacuarea nu ( a#e /i c n#inua#. Art.1' %n casele scril r! (e c rid are sau (e al#e ci de evacuare ale cldiril r nu se ad0i#e a0ena6area de .nc(eri ri l curi de lucru! de( 'i#area e#c.! care ar (u#ea .0(iedica evacuarea (ers anel r "i a &unuril r! (recu0 "i accesul (ers nalului de in#erven$ie. Art.11 C3eile u"il r de acces .n cldiri "i cele ale .nc(eril r .ncuia#e se (s#rea' .n l curi sau la (ers ane dese0na#e! as#/el .nc7# aces#e c3ei s ( a# /i iden#i/ica#e "i / l si#e .n ca' de necesi#a#e ;in#erven$ie! c n#r l! veri/icri e#c.9. Art.12 Dre(# de c n#r l a (revederil r (re'en#ei deci'ii a au c nduc# rul s cie#$ii! (recu0 "i res( nsa&ilul #e3nic P2I (e s cie#a#e. Pre'en#a deci'ie se va c 0unica #u#ur r sec# arel r de ac#ivi#a#e "i (ers anel r cu a#ri&u$ii de c n#r l "i veri/icare. PATRON
Nu0ele "i (renu0ele.... 2e0n#ura ..

*.2.