Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 16 iulie 2008 Proba scrisă la CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ Profesori consilieri • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

Varianta 5

SUBIECTUL I
Consilierea elevilor aflaţi în situaţii de eşec şi abandon şcolar -specificul consilierii în situaţii critice; -factorii reuşitei şcolare; -rolul programelor de prevenire a eşecului şi abandonului şcolar la elevi.

(30 puncte)

SUBIECTUL II
Dezvoltarea personalităţii elevului -conceptul de dezvoltare psihică; -factorii interni şi externi ai dezvoltării; -stadialitatea dezvoltării psihice.

(30 puncte)

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Demonstraţi importanţa şi valoarea metodei studiului de caz, în activitatea de consiliere, alegând un caz real sau imaginar din practica educaţională. -structura activităţii de consiliere; -concordanţa dintre conţinutul activităţii şi metoda utilizată; -evidenţierea utilizării metodei.

Probă scrisă la

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ
1

Profesori consilieri

Varianta

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful