tetapi lebih merupakan satu batu loncatan untuk pelajar memikirkan dan meneliti hal-hal yang berkait dengan hubungan etnik yang merupakan sebahagian daripada kehidupan dan pengalaman seharian mereka.TAJUK PENYUNTING PENERBIT TAHUN MUKA SURAT ISBN : MODUL HUBUNGAN ETNIK : SHAMSUL AMRI BAHARUDDIN : PUSAT PENERBITAN UNIVERSITI (UPENA) : UiTM 2007 : 208pp. Oleh itu. Tujuan utama modul ini ialah untuk mendedahkan para pelajar pada tajuk-tajuk asas yang difikirkan sesuai untuk dibincangkan dan dibahas dalam kumpulan di samping dikaji dengan lebih mendalam menerusi kerja kursus. modul ini bukanlah sebuah teks yang terperinci dan definitif sifatnya. .) RINGKASAN : Modul ini disediakan sebagai panduan utama Kursus Hubungan Etnik di institusi-institusi tinggi (IPT). : 978-967-305-017-8 978-983-3644-06-3 (kkt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful