- Cod 25 - Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru acoperiri metalice

5,641

Domeniu de aplicare: Art.3. re!entele norme "e aplic# la toate per"oanele fi!ice "au $uridice care de"f#%oar# acti&it#'i de tratamente termice "au termoc(imice, indiferent de forma de proprietate a"upra capitalului "ocial %i de modul de or)ani!are a ace"tora. - Cod 12 - Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru lucru la in#ltime *5,21+

Domeniu de aplicare: Art.3. re!entele norme au un caracter na'ional %i "e aplic# tuturor per"oanelor $uridice %i fi!ice care de"f#%oar# acti&it#'i ,n locuri de munc# ampla"ate la ,n#l'ime %i la ,n#l'ime mic#, indiferent de forma de proprietate a"upra capitalului "ocial %i-"au de modul lor de or)ani!are. Art.4. .l/ re&ederile pre!entelor norme "pecifice "e aplic# cumulati& cu pre&ederile Nomelor )enerale de protec'ie a muncii. .2/ entru acti&it#'ile ne"pecifice "au au0iliare lucrului la ,n#l'ime "e &or aplica pre&ederile normelor "pecifice pre!entate ,n Ane0a 11 .3/ entru acti&it#'ile %i te(nolo)iile comple0e care &or apare, necuprin"e ,n pre!entele norme, per"oanele $uridice "unt o2li)ate "# ,ntocmea"c# %i "# aplice in"truc'iuni "pecifice de "ecuritatea a muncii, 'in3nd cont de pre!entele norme %i de normele complementare, core"pun!#toare domeniului re"pecti&. Cod 26 - Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru acti&it#ti de &op"ire 4*,*45

Domeniu de aplicare: Art.2. re&ederile pre!entelor norme "e aplic# acti&it#'ilor "pecifice de &op"ire din domeniul con"truc'iei de ma%ini %i con"truc'iilor indu"triale "au ci&ile, care "e e0ecut# pe "uprafe'e metalice, lemn, 2eton "au !id#rie, indiferent de forma de proprietate "au de modul de or)ani!are a ace"tor acti&it#'i. - Cod 2* - Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru lucr#ri de !id#rie, prefa2ricate "i fini"a$e ,n con"tructii 4*,*45

cod 2* - Cod 24 - Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru lucr#ri de in"talatii te(nic-"anitare "i de ,nc#l!ire 3*,6+5

Domeniul de aplicare: re&ederile pre!entelor norme "pecifice de "ecuritate muncii au caracter na'ional %i "e aplic# tuturor per"oanelor $uridice "au fi!ice care e0ecut# lucr#ri de rela'ii te(nico - "anitare %i de ,nc#l!ire, indiferent de forma de proprietate "au de modul de or)ani!are. *,45* Cod 41 - Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru e0ecutarea con"tructiilor ,nalte prin )li"#ri "i lift#ri

cod 41

indiferent de forma de proprietate a"upra capitalului "ocial %i de modu de or)ani!are ale ace"tora.24+ Domeniu de acti&itate re&ederile pre!entelor norme au caracter na'ional %i "e aplic# tuturor per"oanelor $uridice %i fi!ice care de"f#%oar# acti&it#'i .24+ cod 45 . re!entele norme "e aplic# tuturor per"oanelor fi!ice "au $uridice care de"f#%oar# acti&it#'i de repara'ii.3. indiferent de forma de proprietate a"upra capitalului "ocial %i-"au de modul lor de or)ani!are .Norme Specifice de rotectie a Muncii pentru alpini"m utilitar 1++.24+ cod 51 .Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru con"tructii "i confectii metalice *5.Cod 52 . indiferent de forma de proprietate a"upra capitalului "ocial %i de modul de or)ani!are a ace"tora Cod *+ .n#ltime -Centuri de "i)uranta*. Colectie de "tandarde comentate referitoare la NSSM pentru lucrul la .521 cod 1 6n"truc'iuni pentru "electarea "i utili!area M6 impotri&a c#derilor de la .Norme Specifice de rotectie a Muncii pentru lucr#ri de reparatii. care de"f#%oar# acti&it#'i de con"truc'ii %i confec'ii metalice. demol#ri "i tran"latii de cl#diri 112.n#l'ime utili!3nd procedee te(nice %i ec(ipamente "pecifice alpini"mului %i "peolo)iei.Norme Specifice de rotectie a Muncii pentru lucr#ri de i!olatii termice.3..415 Domeniu de aplicare .Cod 42 .Norme Specifice de rotectie a Muncii pentru lucr#rile de monta$ utila$ te(nolo)ic "i con"tructii metalice 1++. demol#ri "au tran"la'ii de cl#diri. re!entele norme "pecifice "e aplic# per"oanelor $uridice precum %i per"oanelor fi!ice.21+ Domeniu de aplicare Art.n#ltime 43.4*3 cod 3 .Cod 51 . con"olid#ri. con"olid#ri. (idrofu)e "i protetii anticoro!i&e 1++.Cod 45 .n locuri de munc# "ituate la .

caselor prefabricate si a panourilor pentru constructii.protectia muncii: consultanta..SC PROTECMUNC SRL .Nor%e &enerale 'e protectia muncii# "(# . )))#protec%unc#ro*catalo&*'efault#p+p. 75.5.. ferestrelor. . N$PM . tiparituri ....cPat+. ..T/rolt 0/lto1at . !"# ..2asonl3 lapo. a Muncii pentru fabricarea usilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful