CONVICŢIUNE ŞI PERSUASIUNE Comunicarea are loc numai prin punerea în scenă a mesajului şi se bazează, deci, pe utilizarea a două metode

: de convicţiune şi de persuasiune. Unor tipuri de comunicare le este specifică procedura convincţiunii (precum în comunicarea religioasă, didactică, de e emplu!, altora le este caracteristică persuasiunea (pentru comunicarea politică, publicitară, mincinoasă!, în altele însă cele două metode acţionează paralel sau simultan ori alternativ: comunicarea mediatică, comunicarea artistică etc. Convicţiunea corespunde unui act comunicaţional viz"nd să modifice starea mentală a unui individ într#un conte t în care acesta păstrează sau unde crede că păstrează o anumită libertate. $ibertatea de acţiune a ţintei (destinatar! este o componentă esenţială a interacţiunii convictive. %aptul de a recurge la forţa fizică sau la ameninţare marc&ează abandonarea pretenţiilor sursei de a putea convinge ţinta. Un comportament care depinde doar de o presiune e terioară poate c&iar conduce la efecte diametral opuse celor aşteptate. Convicţiunea este o metodă de a influenţa eficace, în sensul că ea permite a atinge obiective, dar nu este întotdeauna eficientă, adică este limitată în timp şi este neeconomică. 'ersuasiunea este mai subtilă, aparent, mai mobilă, ea este direct insidioasă. (biectivele sale sunt identice: a modifica în final o opinie, o atitudine ori un comportament, însă cu acordul şi prin interiorizare pseudo#convictivă din partea ţintei. )spectul comunicaţional este inerent tuturor situaţiilor de persuasiune. 'ersuasiunea a fost cunoscută dintotdeauna, istoria ei culturală începe cu sofiştii greci. *etodă verbală prin e celenţă, ea s#a impus însă definitiv în accepţiunea actuală în secolul nostru, ajung"nd ca în epoca postmodernă să fie teoretizată şi larg utilizată în cadrul unor strategii comple e precum te&nicile de manipulare. %olosirea ei a fost impulsionată de succesele sociale ale comunicărilor politico#propagandistice şi publicitare. *etoda s#a impus, de fapt, prin efectele persuasive ale aplicării ei: atingerea scopurilor privitoare la sc&imbarea opiniilor, credinţelor, valorilor, atitudinilor şi comportamentelor. 'ersuasivitatea se leagă de toate componentele sistemului de comunicare. +e vorbeşte de comunicatori persuasivi, efecte persuasive, cadre persuasive etc. ,fectul de convicţiune se obţine consider"nd interlocutorul ca un partener de comunicare căruia îi facem cunoscut punctul nostru de vedere în legătură cu un obiect de discurs. )cţionăm asupra lui prin punerea în scenă de argumente în cadrul unor strategii în care reliefăm unele aspecte ale lucrurilor şi ascundem altele. +copul întreprinderii este acela de a#i modifica reprezentări, idei şi opinii ce i le bănuim ori cunoaştem. ,fectul de persuasiune se reliefează în situaţii de comunicare asimetrice şi el constă în determinarea unei modificări de reprezentare, de opinii, atitudini şi comportament prin proceduri precum manipularea, zvonul, minciuna, etc. OPERAŢIILE PERSUASIVE FUNDAMENTALE: MINCIUNA, MITUL, FICŢIUNEA ŞI SEDUCŢIA (peraţiile persuasiunii îşi au cu toate, şi înainte de toate, originea în limbaj. *ai înt"i, aşa cum arată +teiner -./0, p. 01/2, limbajul prezintă o structură inerent înşelătoare. $a orice nivel, de la camuflarea brută la viziunea poetică şi seductivă, capacitatea limbajuală de 3a ascunde, a dezinforma, a e prima ambiguităţi, a emite ipoteze3 se prezintă drept 3indispensabilă pentru ec&ilibrul conştiinţei umane şi pentru evoluţia omului în societate3 -./0, p. 0442. 35umai o mică parte a limbajului uman este complet veridică sau informativă3 se accentuează -./0, p. 0442. 3$imbajul uman mai mult ascunde dec"t revelă6 el estompează mai mult dec"t defineşte6 el îndepărtează mai mult dec"t uneşte3 -./0, p. 04/2.

7

8n al doilea r"nd. 'si&ologic. înfuriindu#ne.2. Bimpotrivă. după cum arată . opacitatea. minciuna este un semn că omul este o fiinţă nemulţumită de ceea ce este sau ceea ce are. 3limba este în mod fundamental fictivă3 şi imprecisă: 39mprecizia fundamentală a limbii naturale este crucială pentru funcţiile creatoare de limbaj interiorizat şi e teriorizat3 -. dar se evidenţiază întotdeauna printr#un anume destinatar./0. bucur"ndu#ne D minţindu#ne. 07=2. c&iar limbajul induce persuasiunea. limba nu are nevoie de semnificaţie şi nici de semnificaţie cogitaţională. Minciuna 8n dicţionarul $arousse classi>ue (7?=4!. polisemia. amfibolia. limbajul este impregnat de operaţiile persuasiunii. 'rimează astfel scopul (ascuns! al agentului mincinos şi nu conformitatea cu adevărul sau falsitatea./0. înşelăciune. duplicitate. . p. limba are un caracter seductiv. se consideră minciună @propoziţia contrară adevăruluiA. incompre&ensiunile reciproce. 8n Bicţionarul e plicativ al limbii rom"ne. av"nd de obicei ca scop înşelarea cuiva. susţine acelaşi +teiner -. 'roducţiile nu au un producător care să se prezinte drept mincinos. +teiner c&iar postulează un impuls al limbii către 3tăinuire şi ficţiune3 -. trunc&iat. . mir"ndu#ne. după cum se vede.2. +e poate minţi prin mimică. ceea ce credem noi că se află dincolo de ea. 9nstanţa comunicativă mincinoasă este lipsită de figură: nimeni c"nd minte nu se declară mincinos. 04. Bin punct de vedere a iologic. +ocietatea instituie o mulţime de norme care trebuie respectate. comportament. 8n esenţă. prefăcătorie.1. Unii indivizi le pot eluda prin minciună tacit acceptată. *inciunile constituie comunicări cu conţinut fictiv orientat pe aşteptările unei persoane ori ale unui grup social şi viz"nd o situaţie problematică. minciuna este privită ca fiind o denaturare intenţionată a adevărului. violarea raporturilor logice şi gramaticale.art&es. în desc"ntece. 3capacitatea de a minţi3. r"z"nd./0. căci. ea este o formă de adevăr refuzat. dar o şi preface. *inţim gesticul"nd. Cealitatea nu mai contează. 8n al patrulea r"nd. Cele mai crude minciuni sunt spuse adesea în tăcere./0. Un om poate să fi stat ore întregi fără să desc&idă gura şi totuşi să fi fost un prieten neloial sau un jalnic calomniator. 9nstitutul )merican de )naliză a 'ropagandei a elaborat în 7?<? un studiu (E&e %ine )rt of 'ropaganda! în care se conc&ide că generalizările de genul 3toată lumea face asta3 au o intenţie clar persuasivă de tip mincinos de a transmite o impresie. vicleşug. 4.le au un conţinut legat de interesele cognitiv#practice de moment ale ţintei. ea nu se opune at"t de ve&ement adevărului precum falsitatea pură. p. +inonimele termenului @minciunăA ar fi: neadevăr. p. 8n plus. în bocet sau intervenţiile de inducere a sugestiei şi &ipnozei. minciuna este o strategie protectivă. p. @de necrezutA în stare brută.ste înclinat spre persuasiune. fariseism etc. manifestat în întreaga sa puritate în c"ntecele de leagăn. p. simulare. *inciuna este văzută în acest caz ca @evaziune cvasi# legalizatăA. $imbajul permite persuasiunea. Cele mai dese minciuni sunt antrenate prin limbajul verbal. limba este încărcată de 3dispoziţii mitice3 -</. constituie 3rădăcinile geniului3 limbii -. 0/:2. trădat deseori prin mimică sau gestică. 0/. 8ntr#un fel. . Cognitiv. gesturi. adaptivă şi succesivă de inserţie a individului în complicata reţea socială.)mbiguitatea. sofismele. minciuna este cerută şi de factorul civilizaţie. Cadrul fictiv nu numai că ia locul realităţii.l este permeabil la persuasiune. *"inile sau faţa noastră sunt mai sincere. 0412. mai transparente. 8n al treilea r"nd. )cest tip de persuasiune 0 .

.12. pe de altă parte. 8n ce priveşte jurnalismul. ?02. Beaver consideră că minciuni sfruntate sunt de găsit în parabole. Gurnaliştii pot induce în eroare în încercarea de a face sursele să dea acea informaţie sau pot poza în ce nu sunt pentru a face sursele să lase garda jos şi să vorbească. Un alt tip de persuasiune se c&eamă 3măsluirea cărţilor3 şi constă în înşelarea prin accentuarea e agerată a detaliilor. 3Compania Procter & Gamble a difuzat un comunicat de presă.7. diferitele tipuri de săpun distribuite de P&G alcătuiau apro iamtiv =. înc"t elementele#c&eie sunt omise. %. +pecificul lor constă în aceea că nu conţin elemente de justificare şi că nu pot avea scopuri subiacente legate de transmiterea unei înţelegeri mai profunde.=. Bacă ar fi crescut numărul băilor zilnice. încearcă totuşi în mod clar să inducă în eroare.este numit 3mentalitate de turmă3.=. +e creează astfel impresia de desc&idere şi onestitate. *arlin %itzJater. 8nşelarea se arată a fi adesea o strategie utilă şi confortabilă de obţinere a informaţiilor pe care jurnalistul crede că publicul are nevoia şi dreptul de a le cunoaşte. se fi ează o limitare atentă sub raport temporal şi demografic.. *arlin %itzJater nu putea cunoaşte la acel moment starea preşedintelui. alegorii şi în jurnalism -7. *esajele publicitare şi cele de relaţii publice pot utiliza o grafică sau un limbaj care c&iar dacă nu mint. în spatele unei mese de banc&et. 3C"nd preşedintele +U). < . totuşi. H din v"nzările de săpun din +U). ( singură justificare ar putea avea minciunile sfruntate: utilizarea lor în evitarea unui deznodăm"nt tragic.us&. însă se transmit informaţii at"t de detaliate. p. *inciunile albe se justifică prin aserţiunea că scopul scuză mijloacele. iar P&G ar fi beneficiat de rezultatele creşterii v"nzărilor3 -7. p. dar şi cazurile unor profesori sau unor persoane mai puţin tinere. )cestea se definesc ca neadevăruri comunicate fără vreun scop compensatoriu. administratorul răspunde 3)m printre tineri un singur caz efectiv confirmat3. minciunile albe (nevinovate! prin care sunt avansate neadevăruri evidente. 7=<2. arată %. )re loc în această situaţie o supralicitare a detaliilor. p. 'rin aceasta. după ce vomitase în poala primului ministru al Gaponiei. p. justificate ca fiind spuse într#un scop benefic. oficialii companiei au anunţat că firma ştia de mai multă vreme despre problemele pe care le creează produsele lor3 -7. a declarat după un timp de c"teva săptăm"ni că nu e istau dovezi că implanturile mamare realizate de firmă ar fi dăunătoare pentru persoanele care au recurs la ele. BoJ Corning. $a întrebarea 3+unt cazuri de into icare în campusul universitarF3. purtătorul de cuv"nt al Casei )lbe. Beaver -7. a apărut repede în faţa camerelor de luat vederi pentru a da asigurări lumii că preşedintele nu este grav bolnav. Ieorge . +e admite ca nevinovată minciuna spusă de un medic ce ascunde unui pacient în stare finală gravitatea bolii sale.. fără să ofere datele sale de identificare ca sursă.=. se e clud cazurile neconfirmate. publicul ar fi utilizat mai mult săpun. )ici era citat un medic fără nume care pretindea că două băi pe zi asigurau o igienă şi o sănătate bună. ?02 şi că ele 3nu ţin de ficţiune3. 8n acel moment. dintr#o dorinţă nejustificabilă de a înşela. istă. . (.. 8n ziua următoare ultimei sale declaraţii. istă şi minciuni sfruntate.! (. )cesta este un instrument tentant pentru a#i persuada pe cumpărătorii indecişi să încline către un produs. zăcea la podea. ( minciună nevinovată se acceptă a fi spusă de un membru al unei familii pentru a ţine un altul departe de secretul unei petreceri#surpriză. aşa cum sugera comunicatul. )cest tip poate fi ilustrat printr#o situaţie de persuasiune. sursele pot minţi sau pot crea confuzie în legătură cu faptul dacă deţin sau nu o informaţie.! 'urtătorul de cuv"nt al concernului.=.. limbajul este restrictiv. 8n articol nu erau identificate nicăieri compania P&G şi produsele ei pentru curăţenie. ( minciună nevinovată se spune unui prieten drept compliment pentru ac&iziţionarea unor &aine noi.

8n mod firesc. (rice parabolizare a semnificaţiei sale. *esajulA este un neologism al cărui conţinut semantic pare definitiv stabilizat. armatei. Conte tul semantic ne împinge ca acest nivel al . veste. Iramatica apare astfel ca o teoretizare a vorbirii. clar şi precis.l a fost instalat în g"ndirea teoretică de psi&ologul american Nurt $eJin: “Nimic nu e mai practic decât o bună teorie” ()pud Gim (rford.: mQsagiu! R Bin fr. iar organizarea conceptuală a g"ndirii răm"ne ceva de inventat. într#o ordine fenomenologică a filosofării în care doar se observă. Ceea ce se predă sau se comunică cuiva. atribuirea de semnificaţii R nestimulată. în acest caz acest mecanism trebuie să meargă în gol: ceea ce de departe observăm ca o aparenţă. Ca să ne însuşim gramatica limbii materne. acest prim nivel metalingvistic de abordare a KmesajuluiA lasă impresia de a fi un nivel metafizic. 7??/. Maloarea ei stă în relevanţa şi utilitatea cu care se integrează practicii. orice figurare a sensurilor sale. *ai înt"i avem idee cum se face un lucru fără o conştiinţă teoretică prea clară şi abia apoi ne lămurim teoria. ca scop. de aproape şi amănunţit analizat descoperim ca fiind o realitate. într#un fel ori altul. ca de altfel pentru orice activitate curentă. p. realmente. )ceastă normalitate stagnează în limitele bunului simţ. 7??<. C"nd e aminăm mai e igent discursul filosofic. 7. Bar acolo unde logica precedă orice e perienţă a faptului ca un lucru este. )ceste motive se pot restr"nge în două argumente de pură e istenţă: oricine îl poate distinge. precum limba maternă. nimeni n#o poate contesta. stadiu în care interogaţia este amortizată. ceea ce trebuie predat sau comunicat cuiva6 ştire. se învaţă teoretic după ce deja îl ştim. s#a intercalat un parado al eficienţei practice a teoriei. Be la distanţă. $imba respectivă deja o vorbim. atunci c"nd bunul simţ însuşi este ca un &an spaniol. . criteriul şi scopul teoriei.l se bucură în mod nemeritat de ti&nă. ca într#o învăţare Klearning by doingA. 'entru el. . 7<:!. iar aceasta ne#o confirmă Sittgenstein: KNu există răspuns de simţ comun la o problemă filosofică A ($. s. Cum ar putea fi altfel. +#ar spune că bunul simţ filosofic. p. se constată ori se descrie. orice conceptualizare a înţelesului său. totul este direct pur şi ine orabil simplu.Mesa u! " #e$%en. $ipsa de vizibilitate semantică e ternă tinde să ne cantoneze într#o realitate cognitivă transparentă. teoria mesajului porneşte de la o activitate practică şi se întoarce. Tangiul nu pune la dispoziţie dec"t pereţii. presupune că dispunem deja de limba KgramaticalăA.n. transparent şi neştiinţific. . Miziunea normalităţii unui KmesajA distinct. 8n mod surprinzător însă pentru mecanismul prin care raţiunea separă realitatea de aparenţe. comunicare. astfel de operaţii cognitive ar putea fi calificate drept Ksupra#clarificareA. p. ca şi cel de orice alt gen. B. Bestinul nostru princiar de neevitat trăieşte mesajul drept transparent şi neutru. decontările şi fantazările sunt transmise printr#un contract implicit. paşnic şi tranlucid. K*esajA răm"ne blocat într#o sferă a evidenţei. observăm că mesajul#concept este iminent. . 77!. pentru oricine el este clar. etc. Eocmai de aceea aparenţele ne fac să calificăm bunul simţ filosofic ca fiind o metafizică e pusă contestării. *essageA(B. în acest caz ele coincid: transparenţa metalingvistică a KmesajuluiA în evaluarea bunului simţ este o metafizică primă şi neinterogativă.O. la ea. este unul static. 'ractica este izvorul.+PG. n&'iune sau c&nce(# *esajul. (mul obişnuit răm"ne aici. 100!.O# ul îl delimitează astfel: K*.ste perceput ca un obiect de sc&imb în legătură cu care procedurile şi principiile. intră în orizontul le ical al oricăruia.a pare şi în acelaşi timp este. 8n ce priveşte aparenţa şi esenţa. Sittgenstein. merge prin propriile semnificaţii e act împotriva normalităţii unei astfel de viziuni. înt"iul strat de semnificaţii al conceptului de KmesajA este unul ti&nit. )pel oral sau scris (cu caracter oficial! adresat poporului. (Mar. . uşor transferabil şi totalmente consumabil. )pare instituit şi constituit fără ca cineva s#o ceară. 7??/. orice punere în scenă a subînţelesurilor. ca şi oricare altul. Mocabula se arată a fi la îndem"na tuturor. 0. Eocmai de aceea. Li pentru mesaj sunt valabile toate acestea. Cazat în stabiliment nu ai dec"t ce ţi#ai adus de acasă. mesaje.

fenomene. *ai înt"i. concept. fapte. ca item în stocul instrumental de automatisme. să le numim &an spaniol filosofic. mesaj. dar nu şi absenţa semnificaţiei (B.Beleuze. 7?11.uzărnescu. este iarăşi impropriu. Be o aceeaşi orientare sunt şi %rancis .! de mesaj vizează ansamblul mijloacelor sau instrumentelor DA (%. 7?/0. • constr"ns fără să ştie.conceptului şi conceptul de KmesajA ce se structurează la acest nivel. K&onceptA vine din latinescul KconceptumA care înseamnă KgânditA. coeziv şi unitar de semnificaţii gnozice. fericirea şi femeia e istă o di&otomie bine marcată în cadrul căreia fiecare parte o pune în lumină pe cealaltă.n.!. claritatea şi distincţia sunt în afară de orice îndoială. 5ivelul de noţiune. Bespre instrumentele cele mai importante de g"ndire (noţiune. KmesajulA nu este un simplu K termenA. =4!. g"ndim despre ceva. 8n opinia noastră. o analogie se face vizibilă acum: omul care intră în &anul spaniol este un i#cartezian. în opinia lui Umberto .arnlund e plică situaţia: fiinţa umană poate tolera îndoiala. .0. )ceastă transparenţă este însă materialul pentru o iluzie. KmesajA#ul ca termen. Bouă idei indubitabile rezultă de aici: • pentru bunul simţ transparenţa. 'adioleau. despre mesaj e istă = . pp. de importanţă! mesa"! necesitate! interes! sunt de o mie de ori mai determinate decât noţiunea de ade#ăr. %ără un mare efort de a o implanta.n. 9nocenţa trage uneori în jos c&iar minţi savante. G. păstrează. Iuţu. *esajul în cadrul bunului simţ pe acest palier răm"ne. 5ici pre#. 7??:. 7?1/. 7?4/. . 5ouă mesajul ne apare ca un ansamblu coerent. pentru că numai cunoaşterea vede mai sus şi mai departe. dintr#o perspectivă simultan comple ă şi nuanţată.alle. 70!.:!. ca în toate domeniile vieţii. p. Beleuze a putut spune. ci este un concept al cărui conţinut comple ca într#o K definiţie prescurtatăA ('. obiecte. nu este o KnoţiuneA oarecare. că Knoţiunile (s. I. situaţii.! de mesaj ar avea două sensuriA (U. categorie. 7??. evenimente sau persoane. =::!. $i nu pentru că ele o %nlocuiesc! ci pentru că măsoară ade#ărul a ceea ce eu spunA (I. 5ivelul bunului simţ. .n. ca şi cel de concept răm"n într#un orizont nebănuit şi. referitoare la stări. un Kmai departeA sau un KdincoloA nu e istă. ) vedea mesajul. . către limita necunoscutului imaginabil.co Ktermenul (s. bunul simţ trăieşte mesajul. 5oţiunea are un conţinut şi o sferă R lucru care nici el nu se potriveşte oricărui mesaj. . 'rin K mesa"A cugetăm despre o realitate. 8ncercarea de a face ceva cu materialul pentru actualizarea de potenţiale iluzii înseamnă a anula însăşi posibilitatea iluziei. judecată.alle şi Gean 'adioleau care arată: K8n fine. . Unul care nu#şi pune întrebări nici c"nd lucrurile sunt neclare. $egea lui . ca un element primar de construcţie a unei structuri. ceea ce el nu este.! răm"ne de conturat. 9luţ. p. Bacă noţiunile sunt esenţiale. 7??4. cu specificaţia că orice iluzie ca o veritabilă iluzie răm"ne întotdeauna la stadiul de material de procesat.774!.unul simţ reţine KmesajA#ul ca termen. termenul (s. crez"nd că e mesaj. p. fără să ştie că este KmesajA. 'entru el. KcugetatA. oricum.l nu este o simplă noţiune. fără conştiinţa păstrării. te&nologie mecanică de utilizare a limbajului. cu at"t mai puţin c"nd sunt transparente. . îndepărtat. Considerarea mesajului ca noţiune face din aceasta o formă logică fundamentală ce reflectă însuşirile caracteristice necesare şi generale ale unei clase de obiecte (Bicţionar de filosofie.#. simţul comun atribuie semnificaţii fără să#şi dea seama. pe de altă parte. +#ar spune că din punct de vedere filosofic. 7?4<. +#a susţinut că mesaj#ul ar fi o noţiune: K+ensul originar al noţiunii (sublinierea noastră! de mesaj: procentul de noutate pe care#l ve&iculează un enunţ (mesaj! într#un mediu social compre&ensivA (Lt. idee. atunci ele sunt concepte. 0:1!. credinţă etc. p. KconceputA (I&. caracterizate prin relevanţă.co. nici ne#cartezian. C.?!. probleme. ca un simplu termen. *esajul este c&iar el o construcţie. )stfel. p.arnlund. concepem un lucru. p. ca şi despre subiectele esenţiale ale instanţei e istenţiale precum banul.

un răspuns teoretic care se trage dintr# o e perienţă practică. .ste situaţia celui care ştie ce este mesajul şi caută ceea ce ştie. 7=/!2.unul#simţ.unul simţ delimitează astfel o teorie ad#&oc care se ridică din abstractizarea. articulată în limitele bunului#simţ. dar întrebat despre ceva. să zicem Kce este mesajulA. 'entru unii însă el răm"ne şi singurul. bază a unui fel de ritual intelectual de înt"mpinare a unui mesaj concret. o repre)entare +tiinţifică. 'e de altă parte. p. p. *l #a cere! de aceea! un exemplu din experienţă K. Nant. moderaţie şi normalitate se circumscrie zonei bunului simţ şi se înscrie în orizontul unei reprezentări sociale. 7?//. indiferent de pregătirea pe care o are. e istă în legătură cu mesajul o KştiinţăA. +ituaţia clasică pentru bunul#simţ o reprezintă e primarea celui care neîntrebat. . 9m. cum îi spun Tegel (7?1=. larg împărtăşită. . 7?/4. întrebarea are răspunsul pe care îl merită: unul anvelopat de practică. adevărat lubrifiant psi&osociologic. îşi ia răgazul de a trage mai înt"i aer în piept: acest răgaz#strategie care prin el însăşi spune că teoretizarea e un proces care abia cu întrebarea începe.n. 8n acest caz. compararea şi generalizarea în pripă a unei practici oarecare.o reprezentare socială naivă. p. o conştiinţă. fiecare om dispune de o viziune asupra mesajului care prin ec&ilibru. )ceasta înseamnă că în felul lui.1 . 1 . 74=! şi Teidegger: -“'ar %n aceea+i clipă a lumii %n care se %nscrie %nceputul filo)ofiei! se instaurea)ă +i dominarea incontestabilă a simţului comun (sofistica ” (s. (Teidegger. . Nant (” 'e aceea simţul comun abia #a %nţelege regula( tot ce se %ntâmplă este determinat de cau)a sa! dar nu o #a putea %nţelege #reodată %n uni#ersalitatea sa. ale K simţului comunA. ştie. este primul palier de argumentare gnoseologică pentru oricare dintre noi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful