Gramatica Ge

Cuprins gramatică F – FONETICĂ p. 89 F1. Alfabetul german p. 89 F2. Pronunţia p. 89 F3. Vocalele p. 90 F4. Diftongii p. 90 F5. Consoanele p. 91 G – GRAMATICĂ p. 91 A. PĂRŢILE DE VORBIRE p. 91 I . Substantivul p. 92 II. Articolul p.

97 III. Pronumele p. 98 IV. Adjectivul p. 101 V. Verbul p. 104 VI. Numeralul p. 117 VII. Adverbul p. 118 VIII. Prepoziţia p. 119 IX. Conjuncţia p. 121 X. Interjecţia p. 122 XI. Propoziţia p. 122 B. PĂRŢILE DE PROPOZIŢIE p. 123 XII. 4.1. Subiectul p. 124 XII.4.2. Predicatul p. 125 XII.4.3. Numele predicativ p. 125 XII.4.4.Complementul p. 125 XII.4.5. Atributul p. 127 XII.5. Privire generală – părţile de propoziţie şi atributele lor p. 128 XII.6. Verbe care cer anumite complemente p. 128 XII. 7. Propoziţia principală şi secundară p. 130 XIII. Fraza complexă p. 131 XIV. Negaţia p. 131 XV. Lexic gramatical p. 132

89

F - FONETICĂ F1.Germana actuală foloseşte alfabetul latin, la care se adaugă vocalele cu U mlaut (ä, ö, ü) şi o variantă a literei
s, care seamănă cu litera grecească “beta”:ß.

A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R SCH S T U Ü V W X Y Z

Anton Ärger Berta Cäsar Dieter Emil Friedrich Gustav Heinrich Ida Julius Katia Ludwig Martha Norbert Otto Ökonom Paula Quelle Richard Schule Samuel Theodor Ulrich Übermut Viktor Wilhelm Xanthippe Ypsilon Zacharias

F2. Pronunţia
În redarea sunetelor germane constatăm câteva deosebiri faţă de limba română: - Vocalele sunt fie mai lungi, fie mai scurte decât in română. - Vocalele duble se pronunţă mai lung: Haar, Aachen, Meer,... - Grupurile äu şi eu constituie un diftong: Leute, Euro, bläulich, ..... - Consoanele sonore b,d,g,v se pronunţă în poziţie finală [p], [t], [k], [f]: ab, Bad, Tag, Indikativ, ... - Consoanele duble se pronunţă ca şi cum ar fi simple; rostul lor este de a marca scurtimea vocalei premergătoare: statt, Stadt, Bett, Bitte, Trott, Butter, ... - Litera c apare în cuvintele germane numai împreună cu k, marcând fatul că vocala premergătoare se pronunţă scurt: Sack, Deck, Bock, .... - La începutul cuvintelor străine grupul ch se pronunţă [k] : Chor, Charakter,… - Grupul ei formează un diftong : Heine, mein, ... - Litera e în terminaţiile –el, -em, -en se pronunţă ca un ă românesc, atunci când vorbim foarte clar. Când vorbim repede, acest ă se omite, ceea ce duce la vocalizarea sunetelor [l], [m], [n], [r]: Mittel, fragen, ... - Foarte mulţi vorbitori pronunţă terminaţia –er ca un fel de a, schiţând doar un r graseiat: Mutter, Kinder, .... - Litera h precedată de o vocală nu se pronunţă, funcţia ei fiind aceea de a semnala că este vorba de o vocală lungă: Bahn, sehr, Huhn,..... - i urmat de e se pronunţă lung: Liebe, Lied,.....

90

- În sufixul –ig, litera g se pronunţă ca in ich: wichtig, Honig, .... - j este semivocala i, ca în iederă: jeder, Jahr, .... - Grupul ng se pronunţă nazalizat ca în franceză: Ordnung, Landung, .... - Grupul ph s-a păstrat în câteva cuvinte străine pentru f: Philosophie - q apare numai în combinaţia qu şi se citeşte [kv]: Quartett - s iniţial şi intervocalic se pronunţă ca z: Sonne, Susi, ..... - Grupurile sp şi st în poziţie iniţială se pronunţă în limba literară ca şp, şt: Spiel, Stadt; .... - În restul situaţiilor s se pronunţă [s] - Grupul sch se pronunţă ş: Schiller, Macshine, ... - Grupul ts se pronunţă ca şi ţ: Rätsel,... - Grupul tz se pronunţă ca şi ţ: Katze, Blitz, .... - v se pronunţă f în cuvintele germane: Vater, viel, ... - w este pronunţat întotdeauna [v]: Wind, Wetter, .... - y se pronunţă ca ü: Physik, .... - Litera z se pronunţă ca un ţ: Zug, zwei, .... - Litera ä redă un e deschis: gähnen, ... - Litera ü se pronunţă ca şi u, poate fi lung sau scurt: Mühle, dünn, .... - Litera ö se pronunţă ca şi o, poate fi lung sau scurt: böse, können, .....

F3. Vocalele
Macht (putere) Saal (sală), klar (clar) Jahr (an) betten (a face patul) , Hänsel Tränen (lacrimi) ähnlich (asemănător) Etage (etaj), Meer (mare) Mehrheit (majoritate) offen (deschis) Ozon Völker (popoare) Öl (ulei), Goethe, fröhlich (bucuros) irre (nebun), vielleicht (poate) mir (mie), riesig (uriaş), ihr (voi) Sturm (furtună) Blume (floare), Ruhe (linişte) Schüsse (împuşcături) drüben (dincolo), Mythos führen (a conduce) aber (dar) a [a] scurt ca în rom. pact a [a:] lung ca în rom. vale h nu se pronunţă, doar lungeşte vocala a e [e] scurt ca în rom. sec e lung deschis ca în rom. plăcere ä se află în poziţie iniţială urmat de mai multe consoane e [e:] lung închis ca în rom. etaj h nu se pronunţă, doar lungeşte vocala o [o] scurt ca în rom. foc o [o:] lung ca în rom. soră ö [oe] scurt ca în rom. bleu ö [oe:] lung ca în rom. Phoenix i [i] scurt ca în rom. nivel i [i:] lung ca în rom. ie mie,... u [u] scurt ca în rom. ulm u [u:] lung ca în rom. lume ü [Y] scurt ca în rom. mure ü [Y:] lung ca în rom. prelung h nu se aude, doar prelungeşte vocala ü ă ca în rom. băiat

F4. Diftongii
mein (al meu) Main Meyer Mayer Haus (casa) Leute (lume) äußern (a exprima)

ei, ai, ey, ay [ai ] ca în rom. tu ai au [au] ca în rom. flaut eu, äu [oY ] ca în rom. ploi

F5. Consoanele
Bier (bere) b [b] ca în rom. bun

91

nicht (nu), riesig (uriaş) Nacht (noapte) das (best. Art) Fieber (febră) Garage (garaj) Genie (geniu) Herz (inimă) jagen (a vâna) klar (clar) langsam (încet) Mutter (mama) Name (nume) fangen (a prinde) Pause (pauză) Ruhe (linişte) essen (a mânca), Mars, Fluß (râu) Soldat Schwester (soră) stehlen (a fura) Spinat (spanac) Tod (moarte) Zucker (zahăr) Wein (vin)

ch, ig ca în rom. Mihnea ch [x] ca în rom. hală d [d] ca în rom. direcţie f [f] ca în rom. fată g [g ] ca în rom. gard g ca în rom. jidan h [h] ca în rom. haită j [ j] ca în rom. iese k [k] ca în rom. cal l [l] ca în rom. leu m [m] ca în rom. miel n [n] ca în rom. nou [n] nazal ca în rom. tanc p [p] ca în rom. pară r [r] ca în rom. rândunică s, ss ,ß [s] ca în rom. râs s [z ] ca în rom. ziuă sch [ş] ca în rom. şanţ st [şt] ca în rom. ştie sp [şp] ca în rom. şpagă t [t] ca în rom. tânăr z [ts] ca în rom. ţar w [v] ca în rom. vineri

G - GRAMATICĂ
Faptul de a cunoaşte o limbă, de a vorbi, nu se rezumă la a înlocui unele cuvinte cu altele, ci înseamnă a şti să le îmbini într-o propoziţie - "nu este suficient să aduni pietrele, trebuie să găseşti şi cimentul"- ceea ce se face cu ajutorul gramaticii... Gramatica germană este considerată complicată, dar nu este mai complicată decât cea a altor limbi. Este relativ simplu de construit o propoziţie corectă în germană, cu condiţia să ţinem cont de anumite trăsături specifice ale limbii. Primul obstacol este declinarea articolului, a adjectivului şi a substantivului. Conjugarea necesită un efort de memorie, desigur, dar este mai simplă decât în limba română. În sfârşit, propoziţia germană se caracterizează în principal prin locul ocupat de verb, adică locul al doilea în propoziţie în cele mai multe cazuri.

A. PĂRŢILE DE VORBIRE
Părţile de vorbire grupează cuvintele unei limbi după anumite criterii. În propoziţie şi în text, acest ea îndeplinesc funcţii diferite. Unele părţi de vorbire pot să-şi schimbe forma, pot fi conjugate, declinate, adică sunt flexibile. Altele nu-şi modifică forma, de aceea ele se numesc neflexibile.

DENUMIREA ÎN ROMÂNĂ
Verb Substantiv Articol Pronume Adjectiv Numeral Prepoziţie Conjuncţie Adverb

DENUMIREA ÎN GERMANĂ
Tätigkeitswort/Zeitwort Namenwort/Hauptwort Begleiter/Geschlechtswort Fürwort Eigenschaftswort Zahlwort Verhältniswort Bindewort Umstandswort

EXEMPLE
sehen/er sieht der Freund/des Freundes der, die, das/ein, eine, ein sie/es gefällt ihr schön/ein schönes Buch drei/die Drei an, auf, hinter und, weil, dass heute, bald, sehr

92

oh! I . spre deosebire de limba română (masa. etc b) numele lunilor.2.B. etc ! Excepţie: die Nacht. care este foarte important în propoziţie(=substanţa). etc der Montag. das Gute). însuşiri.1. die Frühe c) numele anotimpurilor: z. Substantivul denumeşte fiinţe şi lucruri ale lumii înconjurătoare. (Anzahl) I.Interjecţie Empfindungswort/Ausrufewort ach!. z. Substantivul are o DECLINARE. GENITIV (G).: Die Schülerin der Klasse 6a schenckt dem Freund das Buch. Cu ajutorul cazurilor.obiecte: der Tisch.) .B. sentimente. ai.trandafirul (m) das Pferd (n. căci regulile acestea au multe excepţii. Substantivul. Regula de bază a limbii germane este că toate substantivele se scriu cu litera mare (der Tisch. B. de aceea. noţiuni abstracte.1. lucruri.) -lingura (f) die Rose (fem. substantivul poate avea în propoziţie diferite funcţii. der Tischler.) . der Rumäne.frăţiorul (masc. der Winter d) numele punctelor cardinale: 93 . die Zehn. absolut necesar ca fiecare substantiv sa fie învăţat pe de rost cu articolul său. der Dienstag. I. Acelaşi lucru este indicat şi de termenul "Hauptwort".B. Este.1. După ÎNŢELES: a) în general numele proprii sau comune care determină fiinţe de sex bărbătesc: z. der Sommer. Sunt de genul MASCULIN: I. alături de verb şi de adjectiv. das Tier . DETERMINAREA GENULUI SUBSTANTIVELOR I.calul (m) das Mädchen (n. der Herbst. ale cui? Cui? Pe cine? Ce? Pe cine? Pe ce? etc Numai cu o oarecare aproximaţie se poate determina genul substantivului după înţeles sau după terminaţie. SUBSTANTIVUL Cele 2 denumiri din limba germană "Nomen" şi "Substantiv" caracterizează puncte de vedere diferite. das) care se află înaintea fiecărui substantiv. Termenul "Nomen" indică faptul că această parte de vorbire denumeşt e fiinţe. die Schülerin Nominativ (cazul 1) Wer? Was? der Klasse Genitiv (cazul 2) Wessen? dem Freund Dativ (cazul 3) Wem? das Buch Acuzativ (cazul 4) Wen? Was? Cine? Ce? Al.fata (f) Substantivul are adesea (nu întotdeauna) NUMĂR. mama. dar şi fenomene.) der Löffel (masc. noţiuni.3. das Auto .) . DATIV (D) SAU ACUZATIV (AC).1. der Student.3. nici cu cel din limba română: z. Substantivul face trimitere la: . a. Aceeaşi regulă este valabilă şi pentru adjectivul sau numeralul substantivizat (z. copilul). etc der Morgen.acţiuni/stări: die Rettung.B.3.) . poate avea 4 cazuri: NOMINATIV (N). der Mittag. die. ale zilelor si părţile zilei: z. un CAZ.: das Brüderchen (n. die Mutter. der Februar. În limba germană genul gramatical nu concordă adesea nici cu genul natural.: der Frühling. este parte de vorbire principală. precedat de determinantul său.: der Mann. der Tod.B. Termenul de "substantiv" pune in evidenţă faptul că este vorba despre un cuvânt de sine stătător. der Wolf. Substantivul. Substantivul are întotdeauna GEN: masculin: der Stahl feminin: die Lampe neutru: das Buch Genul gramatical se recunoaşte după articolul hotărât (der.: der Januar.fiinţe: der Mensch. I. das Kind).

der Schnee. die Tanne. das Akkordeon.: -al: der Pokal -än: der Kapitän -an: der Ozean -and: der Gourrmand -aner: der Afrikaner Transformarea terminaţiei "er"/"or" în "in" este valabilă pentru meserii: z. etc b) numele de arbori: z. die Traube. der Osten. der Künstler.B.B.B.1. die Löwin.3. der Dollar.: der Norden.2. die Kastanie. această terminaţie denumeşte meserii: der Lehrer. die Anden h) nume de monede: z. etc ! Excepţie: das Klavier.: zehn-die Zehn I. der Essig. der Arbeiter. der Wagen. etc ! Excepţie: die Alpen. der Kalk. etc -ich: der Teppich. der Himmel.2.B. etc c) nume de flori: z. etc d) nume de fructe: z.B. der Westen.3. etc f) numele mineralelor şi ale rocilor: z. die Rose. etc -s: der Schnaps.: die Fichte. I.2 Sunt de genul FEMININ: I. die Rumänin. der Kranich.: der Regen.1. der Professor-die Professorin DETERMINAREA GENULUI SUBSTANTIVELOR FEMININE I. etc f) numerale cardinale substantivizate: z.z. der Lehrer ! De cele mai multe ori.: die Tulpe. etc -en: der Regen.: die Birne.2.: der Leu. etc -ler: der Tischler. etc -el: der Artikel.2.B. etc g) cele mai multe nume de munţi: z. der Schriftsteller.B. der Krebs. die Orgel. După TERMINAŢIE: a) cele mai multe substantive terminate în: -ee: der Kafee. der Süden.: -de: die Erde -e: die Liebe -ei: die Konditorei -heit: die Kindheit 94 . etc -ig: der Honig.B.: der Moldoveanu.B.3. După ÎNŢELES: a) în general. etc ! Excepţie: der Apfel. etc -er: der Arbeiter. der Schnee. După TERMINAŢIE: a) Substantive de origine germană: z.B. die Nelke. der Granit.B. numele proprii sau comune ale fiinţelor de sex feminin: z.: die Geige. die Pflöte. der Lehrer-die Lehrerin. der Sperling. der Pfennig. e) numele fenomenelor naturii: z. etc -ling: der Frühling. der Pfirsich e) nume de instrumente muzicale: z.B.: der Basalt. etc b) alte substantive de origine negermană: z.B.B.: die Frau.3. die Tochter.

die Türkei. der Irak.B.B. numele fiinţelor tinere: z. das Blümchen I. se omite articolul.2. Excepţii: .B.B.3.3. După ÎNŢELES: a) în general.: das Drittel. masculin: z.B. etc f) infinitive substantivizate: z.3.: das Gebirge.B. localităţilor: z. das Brom e) numele continentelor.: das Kind.:-em: das Poem -ett: das Menuett -ium: das Stipendium -ma: das Thema -ment: das Dokument -um: das Museum -ut: das Institut I.1. cât şi pt . folosite atât pt. regiunilor. der Libanon. das moderne Bukarest I.:-a: die Aula -ade: die Brigade -ane: die Migräne -anz: die Bilanz -enz: die Audienz -ette: die Zigarette -ik: die Politik DETERMINAREA GENULUI SUBSTANTIVELOR NEUTRE I. die Vereinigten Staaten von Amerika.: das Eisen.3. .das Lernen gehen .: neu . das Mädchen b) nume de animale domestice.-keit: die Aufmerksamkeit -in: die Lehrerin -schaft: die Freundschaft -ung: die Übung b) Substantive de origine negermană: z. das neue Rumänien.3.3.B.B.: das Pferd. das Getreide d) nume de metale şi elemente chimice: z.Unele nume de ţări primesc obligatoriu un articol: die Schweiz.: das Tischlein.B.Când se foloseşte substantivul neînsoţit de adjectiv. das Schaf.1. După TERMINAŢIE: a) substantive de origine germană: z.: das alte Europa.B. Sunt de genul NEUTRU: I.: -chen: das Mädchen -lein: das Fräulein -nis: das Gefängnis -sal: das Schicksal -sel: das Rätsel -tel: das Viertel -tum: das Altertum b) substantive de origine negermană: z. feminin. der Iran. das Schwein c) nume colective: z.B. das Gold. ţărilor.das Gehen g) adjective substantivizate: z.3.3.: lernen . das Viertel i) diminutivele: z.4.B. COMPUNEREA 95 .1.das Neue h) numerale fracţionare: z.

1.iniţiale + fragmente de cuvinte: die U-Bahn I. acesta putând fi: .Primul substantiv nu se declină: die Hautkrankheit .die Kinder Există un număr restrâns de cuvinte care se folosesc fie numai la singular. I.este întotdeauna un substantiv sau o parte de vorbire substantivizată.4.5.fragmente de cuvinte: die Uni .un verb: răd. În stânga lui se găseşte determinantul.5. Nucleul (sau baza) este cel de-al doilea termen pe care îl numim determinat sau cuvânt de baza. z.: das Esszimmer răd.4.modifică noţiunea de bază: faul + der Pelz = der Faulpelz !! Atenţie: Cuvintele compuse se formează de la dreapta la stânga: die Fabrik für Möbel = fabrica pentru mobile = die Möbelfabrik = fabrica de mobilă. fie numai la plural.die Kleinstadt .determină noţiunea de bază: die Frage + das Zeichen = das Fragezeichen . Cele 5 grupe de plural 96 . . der Mann .1 Observaţii: .die Männer die Frau . NUMĂRUL SUBSTANTIVULUI Ca şi în limba română. .2.pluralul (der Plural. . -keit primesc un "-s" de legătura: der Zeitungsartikel .der Weisswein die Grosstadt .4. verbului + e + subst. Substantive formate din: .B.Reprezintă adăugarea unui cuvânt (substantiv.Substantivele feminine terminate în -ung. adjectiv.Lastkraftwagen .: der Lehrer + das Zimmer = das Lehrerzimmer hoch + das Haus = das Hochhaus/ die Hochhäuser Cuvântul determinativ: . Acesta este cel care dă genul şi declinarea întregului ansamblu. -heit. die Einzahl) .iniţiale: der LKW . I. -tion. -schaft.: das Badezimmer Alte observaţii: Cuvântul de bază: . un substantiv are o formă de singular şi una de plural. die Mehrzahl) În mod obişnuit.determină genul.exprimă întotdeauna noţiunea care stă la baza substantivul ui compus.die Frauen das Kind . -at.singularul (der Singular.verbului + subst. Unele cuvinte compuse se formează fără consoana de legătură (das Wörterbuch). .este neaccentuat. deci determinantul precedă determinatul.un alt substantiv: die Taschenlampe I.se declină şi formează pluralul.Primul substantiv este declinat şi are adesea marca "-s" (“Fugen-s” a genitivului): die Nachbarskinder .3.un adjectiv: der Rotwein . verb) înaintea unui substantiv pentru a forma un altul nou. şi în limba germană distingem 2 numere: . altele cu consoana de legatură: die Maus + e + das Loch = das Mauseloch das Instrument + en + der Bau = der Instrumentenbau die Geburt + s + der Tag = der Geburtstag der Freund + es + der Kreis = der Freundeskreis !! În limba germană există şi compunere multiplă: die Vaterlandsliebe der Schädlingsbekämpfungsmittel die Verwandtschaftsbezeichnungen I.

plural. III Gr. .die Bänke (dar: die Bank . Autos der Lehrer. Singular Plural 97 . Un substantiv declinat în propoziţie poate exprima urmatoarele: 1.6. Frauen der Frau der Jungen. este " -en". .2.die Väter . neutru 2.6. Fiecare din cele 3 declinări se caracterizează prin felul în care substantivul formează Genitivul sg şi Nominativul pl.cu Umlaut: der Vater. feminine. Frauen die Frau die Jungen. V -er -(e)n -s I. pentru genul masculin şi feminin are terminaţia "(e)s". masculine primesc la G.die Bücher întotdeauna fără Umlaut: der Mensch . II TERMINATIA -e EXEMPLE . Genitiv sg. Frauen der Frau den Jungen. atunci ele se declină împreună. genul gramatical: masculin.Genitivul sg.substantivele feminine nu primesc nici o terminaţie.6. toate cazurile. Lehrerinnen.1. cazul: nominativ. Declinarea slabă: .1. primeşte terminaţia "(e)n" Singular Masculin der Lehrer des Lehrers dem Lehrer den Lehrer Plural Masc + Fem + Neutru die Lehrer.6. slabă.subst. Lehrerinnen. . A terminaţia " -en".die Wagen .toate substantivele primesc la plural terminaţia " -en". .În limba germană substantivele pot fi grupate in 5 grupe.die Kinder .fără Umlaut: der Wagen .die Banken) . acuzativ 3. genitiv. masculine.cu Umlaut: das Buch .cu Umlaut: die Bank .1. Lehrerinnen. IV Gr. feminin. Lehrerinnen.Dativul pl. .fără Umlaut: der Tag . . mixtă. I. în funcţie de felul în care îşi formează pluralul: GRUPA Gr. numărul: singular. acestea se declină. .1. este "-(e)s". neutre. Declinarea tare: . D. Dacă su bstantivul este însoţit de articol.genul feminin nu primeşte nici o terminaţie. În consecinţă. Declinarea mixtă: . Frauen I. Autos die Lehrer. masculine şi feminine. DECLINAREA (BEUGUNG) Substantivele îşi schimbă forma în funcţie de caz şi număr.die Radios (dialectal der Radio) Gr.cuprinde substantive masculine şi neutre. I Gr. 1.terminaţia pt.fac parte subst.6. . Autos den Lehrern.die Tage .terminaţia pt. Autos N G D A Feminin die Lehrerin der Lehrerin der Lehrerin die Lehrerin Neutru das Auto des Autos dem Auto das Auto I.cuprinde subst.1.fără Umlaut: das Kind . dativ.3. Singular Masculin N der Junge G des Jungen D dem Jungen A den Jungen Plural Feminin Masculin+ Feminin die Frau die Jungen. plural.die Menschen întotdeauna fără Umlaut: das Radio . Substantivul se grupează în mod tradiţional în substantive de declinare tare.

6. kein Pferd.neutru: das . A. sau: Marias Buch ist neu. z.6. Ich sehe Maria dort. D. eine Katze. Ich kaufe Hans ein Geschenk. Das Auto von Hans ist rot.B. indică genul gramatical al acestuia şi se declină împreună cu acesta. keine Katze. die Frau . A. N -(e)s -(e)n fără Umlaut I.Umlaut Slabă M. G.B.masculin: der . sau însoţit de pronume.3. das Pferd.3.B. z.die Kinder II. numai varianta cu "von". manche. Pt.-ss se foloseşte la Genitiv sg. Declinarea substantivelor proprii N.die Männer.feminin: die . G.B. La plural nu mai există diferenţierea celor trei genuri prin articol: z.1.4. Augen die Staaten. die Katze. ARTICOLUL (DER ARTIKEL) Articolul însoţeşte substantivul.3. Declinarea articolului hotărât 98 . F.1. einige. Articolul nehotărât Dacă este însoţit de articol nehotărât. ein Pferd articolul nehotărât negat: kein Hund.Masculin N G D A der des dem den Staat Staates Staat(e) Staat Neutru das Auge des Auges dem Auge das Auge Masculin + Neutru die Staaten.1.1. numele terminate în -s. Substantivul apare sau fără articol.: Er setzte sich ans Fenster. N M. -en. das Kind . -z. -er. II. Augen den Staaten. -tz. Hans ist ein guter Student. precum: viele. Augen I. II.: der Mann . N. keine Pferde La plural nu există articol nehotărât. z. Celor 3 genuri le corespund cele 3 articole hotărâte: .2. N: -(e)s -.die Frauen. Articolul poate fi inclus în prepoziţie: z. II. -s +/. Ein Löwe lag schlafend in einer Höhle und eine Maus lief auf seinem Kopf herum. Das Buch von Maria ist neu.der Mann .das Kind II. Augen der Staaten.2. F M: -(e)n -(e)n fără Umlaut Mixtă M. II. Deosebim: articolul hotărât: der Hund.: Der Klassenleiter der Klasse 7b heisst Herr Schneider. Ich gebe Maria ein Buch.B. Du rufst Hans jetzt an. D.die Frau . Alte exemple de contopiri: an + das = ans vor + dem = vorm bei + dem = beim zu + dem = zum in + das = ins zu + der = zur in + dem = im für + das = fürs II. Maria ist Studentin in Klausenburg. SCHEMA DECLINĂRII: Declinarea Genul Genitiv sg Nominativ pl Tare M. atunci substantivul este încă necunoscut sau încă nemenţionat în text . die Pferde articolul nehotărât: ein Hund.

.desemnează rolul în conversaţie: . Atenţie:Pentru numele de ţări avem excepţii: die Türkei. Există şi cazuri în care nu se foloseşte articolul hotărât. Declinarea articolului nehotărât: N G D A Singular Masculin ein Hund eines Hundes einem Hund einen Hund Feminin eine Katze einer Katze einer Katze eine Katze Neutru ein Tier eines Tieres einem Tier ein Tier Plural Masc + Feminin + Neutru Atenţie! Nu există! II.6.7. .meserii: Du bist Kaufmann. Tiere den Hünden. Declinarea articolului nehotărât negat: N G D A Singular Masculin kein Hund keines Hundes keinem Hund keinen Hund Feminin keine Katze keiner Katze keiner Katze keine Katze Neutru kein Tier keines Tieres keinem Tier kein Tier Plural Masculin+feminin+neutru keine Hünde. Tiere keine Hünde. der Libanon. z. sie (pl) .persoana despre care se vorbeşte ..alimente: Du mußt Fleisch kaufen.1. Sie füttert ihn.nume de ţări: Mein Freund ist aus Italien.B. .sie. wir .înaintea titlurilor. Tieren die Hünde.materii de studiu: Warum studierst du Literatur? .diferite expresii: Er hat immer Zeit und Geld.Singular Masculin N der Hund G des Hundes D dem Hund A den Hund Feminin die Katze der Katze der Katze die Katze Neutru das Tier des Tieres dem Tier das Tier Plural Masc + Feminin + Neutru die Hünde. die Niederlanden III. II. Katzen. Tiere II. Katzen. Katzen. Tiere II.persoana care vorbeşte . mai ales a celor profesionale: Herr Direktor B.persoana I. .persoana a II-a + forma de politeţe .7.: Karin füttert den Hund. die Schweiz. Katzen. er. Există mai multe feluri de pronume: III.ţine locul unui substantiv III. Tiere der Hünde.Tiere keinen Hünden.5.persoana cu care se vorbeşte .Sie . Katzen. PRONUMELE (das Pronomen) Un pronume poate înlocui un substantiv în propoziţie.ich.1. Pronumele personal: .1. die Ukraine. Declinarea pronumelui personal: 99 . Katzen. .1. Frau Doktor B. atunci când substantivul se referă la: .persoana a III-a. Katzen.Tiere keiner Hünde.naţionalitate: Er ist Italiener. Katzen.

welche/r/s?. Die Freundin. sind dort. III.3. Die Freundin. sind dort.B. ist dort. Der Freund.2.1. das welcher.3. dessen Auto neu ist. Die Freunde.1. die ich gesehen habe.1.1.2. ist dort. Exemple: der. Die Freunde. III. Neutru N. Pronumele interogativ . Ihr.1. G.1. welche. III. sind dort.2. Der Freund. was?. Atenţie: Pronumele de politeţe Sie.1. III. Feminin N. was III. A. Die Freunde. die.1.2. dem ich geholfen habe. D. A. Der Freund. denen ich geholfen habe. Ihnen. Das Kind. den ich angerufen habe. ist dort. sind dort.indică un cuvânt la care se referă propoziţia relativă care urmează.1. die mir hilft. Singular III.Singular Persoana I N ich G meiner D mir A mich Plural Persoana I N wir G unser D uns A uns Persoana a II-a du deiner dir dich Persoana a III-a Masculin er seiner ihm ihn Feminin sie ihrer ihr Neutru es seiner ihm sie es Persoana a II-a ihr euer euch euch Persoana a III-a (masc + fem + neutru) sie ihrer ihnen sie III. Der Freund. ist dort.4.2. ist hier. deren Auto neu ist. der ich geholfen habe. was für ein? z. Die Freunde. die ich angerufen habe. Das Kind. ist hier. der mir hilft. das ich gesehen habe. ist dort. A. welches. dessen Spielzeug neu ist. Das Kind. die mir helfen. ist hier. Die Freundin. G. ist dort.ţine locul cuvântului aşteptat ca răspuns la o întrebare Exemple: wer?. ist dort. Wer kommt heute ins Theater? Was isst du heute? 100 . Ihre se scriu întotdeauna cu majusculă. deren Auto neu ist. dem ich geholfen habe. Die Freundin. Das Kind. III. D. Plural Masculin + feminin + neutru N. ist dort. D. A.2. G. das mir hilft. ist hier. Masculin N. G.2. wer. Pronumele relativ . D.

mein.1.1. 101 . Autos A meine neuen Wagen. ein anderer morgen. z. Wohnungen. Masculin N. ihre Sie .desemnează rolul cuiva sau a ceva.5. G. z.1. deine er . Singular Masculin N mein neuer Wagen G meines neuen Wagens D meinem neuen Wagen A meinen neuen Wagen Feminin meine neue Wohnung meiner neuen Wohnung meiner neuen Wohnung meine neue Wohnung Neutru mein neues Auto meines neuen Autos meinem neuen Auto mein neues Auto III. fără să se dea o indicaţie specifică.dein. Exemple III. Atenţie: Se declină ca şi articolul hotărât.1.Welche Studentin ist die beste? Welcher Student ist der beste? Welches Auto ist das beste? Was für ein Buch hast du gekauft? III. Ihre III. Wohnungen. jemand. derjenige. III.B. Pronumele posesiv .3. ihre es . meine du .6. Pronumele nehotărât .1. Autos D meinen neuen Wagen. seine sie .2.1.1.nehotărât: III. solche III. alle. atenţie: Forma "welches" se foloseşte atât pentru singular. Wohnungen. Alle kommen am Montag. Man spricht viel über Rumänien.B.sein.unser.5.1.4.B: einer. euere sie .Ihr.6. Dieser Film ist sehr schön. diese.1.se referă la cineva sau ceva cunoscut dieser.ihr. z. Du gibst diesem Studenten eine gute Note. man. Der Titel dieses Filmes ist kurz. Autos G meiner neuen Wagen. unsere ihr . etwas. cât şi pentru plural.sein. Plural masculin + feminin + neutru N meine neuen Wagen. Einer kommt heute.4. Welches ist deine Meinung? (sg) Welches sind deine Freunde? (pl) III. foarte puţin cunoscut. Se declină ca şi art.6. jenes.euer.5.indică posesiunea sau apartenenţa ich .1. etc III.1.1. diejenige.6. D. Autos III. indiferent de gen. dasjenige. seine wir . dieses jener. Singular: III.ihr. Pronumele demonstrativ . jene.5. Dar. Atenţie: Pronumele nehotărâte man şi etwas nu se declină. Du musst etwas lesen. Wohnungen.

3.7. pers. Neutru N. IV. durcheinander. Die Noten dieser Studenten sind gut.B. După „es“ verbul se conjugă la persoana a III-a singular.1.6. Însuşirile se află punând întrebarea "cum este"? ("Wie ist es?") IV.A.6. G. Dar şi în expresia „es gibt“ = există. lucrurilor.1. Es gefällt mir .6. III. Diese Kinder sind artig. sich vorstellen sich freuen III. G. G.8. Dieses Kind ist artig.1. Pronumele reciproc . Es tut .1. III. Modele de conjugare ich stelle mir vor du stellst dir vor er stellt sich vor (!) wir stellen uns vor ihr stellt euch vor sie stellen sich vor (!) Sie stellen sich vor (!) ich freue mich du freuest dich er freut sich (!) wir freuen uns ihr freut euch sie freuen sich (!) Sie freuen sich (!) Atenţie: .atributiv: determină în propoziţie un substantiv.pt.exprimă raporturi de reciprocitate z. neutru N.se referă la subiectul propoziţiei. Ich gebe diesen Mädchen Bücher.1. III.celelate forme se foloseşte pron. Pronumele reflexiv . ADJECTIVUL (das Adjektiv) Adjectivele exprimă însuşirile fiinţelor.. III. A. D. .1. Du siehst dieses Kind im Park.9. Pentru aceasta nu există nici o explicaţie. Du gibst diesem Kind ein Spielzeug. feminin. şi pl. mai ales: IV. Plural Masculin. A. Spre deosebire de limba română. acţiunilor.se foloseşte împreună cu un verb. "sich" . Du gibst dieser Studentin eine gute Note.1. Das Spielzeug dieses Kindes ist neu.. weh. .acţiunea se exercită asupra subiectului. a III-a sg. D. Das Buch dieser Studentin ist neu. z. D.B. Forma „es“ se foloseşte în diferite situaţii: Es tut mir leid.1. Feminin N. de politeţe se fol.7. şi pron. Ich habe diese Studentin nie gesehen.. Adjectivul este folosit în propoziţie.2.: "einander" cu formele sale derivate: miteinander..2. Diese Studentin ist die beste. Du wirst diese Lehrer dort sehen. Die Studenten unterstützen einander bei der Prüfung. Ich habe diesen Film nie gesehen. III. . expresia germană se combină cu un complement în cazul acuzativ: Dafür gibt es keine Erklärung.1. se declină împreună cu acesta şi stă 102 . A. fenomenelor şi stărilor. etc.pt. personal III.

1. Modul pozitiv . Modul comparativ IV. Atenţie: Adjectivul folosit predicativ este invariabil.2.2.se referă la forma standard a adjectivului. IV..: Hans ist genauso groß wie Anna. Die schönere Frau hat gewonnen..B. IV. stark. Lara ist die größte Schülerin der Klasse.ca z... Anna ist größer als Pauline. IV. Cluj ist schöner als Sibiu.2. la o calitate sau însuşire care nu este comparată z. z.. der/ die/ das beste am höchsten der/ die/ das höchste am nächsten der/ die/ das nächste am liebsten der/ die/ das liebste IV. böse.B.. rot.. indiferent de Ana ist groß.so.3.formare: der/die/das + adjectiv + "-ste" am + adjectiv + "-sten" z.2. (Wie ist der Hund?) IV.5. Egalitatea şi inegalitatea se exprimă prin: ..3. IV.: der schönste Mann die schönste Frau das schönste Kind Er singt am schönsten. IV.: schön + er = schöner bedeutend + er = bedeutender.2. număr şi gen.2..2...întotdeauna înaintea acestuia: z.2. deci rămâne neschimbat.wie. (rămâne invariabil) IV...ca .. la pozitiv se foloseşte "wie".2.exprimă o acţiune la cel mai înalt grad . Comparativ (Vergleichungsstufe): Pia ist größer als Hans.2.2.: gut. IV.la fel de.. IV.2.1.2. Comparaţia adjectivelor Cele mai multe adjective pot lua anumite forme pentru a arăta că o însuşire există în grade diferite. Peter ist groß.: Tim hat einen kleinen Hund.2.2.4 Există şi adjective care se compară neregulat: Pozitiv gut hoch nah gern Comparativ besser höher näher lieber Superlativ am besten. etc.: Peter ist (nicht) so groß wie Hans.B.1. Superlativ (Hochststufe): Lara ist am größten.1. Sie sind groß... .formare: adjectiv la modul pozitiv + "-er" z. Pozitiv (Grundstufe): Hans ist ziemlich groß. Superlativ .2. iar la comparativ "als".B.-. Alte adjective primesc Umlaut la comparativ şi la superlativ: 103 .1.wie..: Johanna singt fröhlich.predicativ: determină în propoziţie verbul şi stă după acesta în propoziţie: z.nicht so.1..se referă la o însuşire care este comparată .B..2..B.. etc IV. Comparativul de superioritate . IV.nu la fel de. Atenţie: Când intervine un raport de comparaţie.B.2.2.

Plural Masculin.2. tot.2.2. Studentinnen. Unele adjective nu se pot compara.1. Kinder G der guten Studenten. Plural: 104 . IV.2. etc IV.2. ausgezeichnet. Studentinnen.2. gut = das Gute etwas Interessantes = ceva interesant nichts Neues = nimic nou IV.2.1. Kinder D den guten Studenten.2.7.7. einzig.1.însoţit de articol hotărât: IV. DECLINAREA ADJECTIVULUI IV.: rund. .2. deoarece prin înţelesul lor. neutru N die guten Studenten. Kinde A die guten Studenten. weiß. Kinder IV. Singular: N G D A Masculin ein guter Lehrer eines guten Lehrers einem guten Lehrer einen guten Lehrer Feminin eine gute Lehrerin einer guten Lehrerin einer guten Lehrerin eine gute Lehrerin Neutru ein gutes Kind eines guten Kindes einem guten Kind ein gutes Kind IV.7. neutru Masculin.2. exprimă superlativul sau însuşiri care nu pot fi comparate.alt arm groß jung kalt kurz warm älter ärmer größer jünger kälter kürzer wärmer am ältesten am ärmsten am größten am jüngsten am kältesten am kürzesten am wärmsten.7. Studentinnen.2.6. Adjectivele folosite singure funcţionează ca substantive grün > die Grünen = verzii (ecoogiştii) schwarz > ein Schwarzer = un negru arbeitslos > der Arbeitslose = şomer Ele preiau genul substantivului elidat.însoţit de articol nehotărât: IV.2. schwarz.1. La fel se formează substantive de la participii: der Angerufene = cel chemat la telefon Sunt frecvente în germană substantivele derivate de la termeni compuşi: die Tbc-Kranken = bolnavii de TBC der Kurzsichtige = miopul Alte exemple.6.7.7. . feminin. Studentinnen.2.1. z. feminin.2.B. absolut. Singular N G D A Masculin der gute Lehrer des guten Lehrers dem guten Lehrer den guten Lehrer Feminin die gute Lehrerin der guten Lehrerin der guten Lehrerin die gute Lehrerin Neutru das gute Kind des guten Kindes dem guten Kind das gute Kind IV. etc.7.1.

3. se deosebesc: V. . Lehrerinnen.1 Felurile verbelor Verbele exprimă acţiuni. heute komme ich nicht!") V. Singular Masculin N guter Lehrer G guten Lehrers D gutem Lehrer A guten Lehrer Feminin gute Lehrerin guter Lehrerin guter Lehrerin gute Lehrerin Neutru gutes Kind guten Kindes guten Kind gutes Kind IV.3. . Zeitwort) Cuvântul "verb" derivă din cuvântul latin "verbum"(cuvânt). . Kinder G einiger guten Studenten.1.fără articol IV. wir schreiben. VERBUL (Tätigkeitswort. Dort wohnen wir.. Kinder V.. feminin.3.1.1.2. fenomene. Stephan liest ein Buch.z. haben Sie wird heute nicht mitkommen.. Conjugarea verbelor este determinată de diferite categorii: V. Lehrerinnen.2.: kommen.Kommst du heute? . Kinder D einigen guten Studenten. . neutru N einige gute Studenten.verbe de stare: Susanne fühlt sich gut.. V.2.verbe auxiliare: .Chiar dacă acesta lipseşte.2.persoană şi număr: Ich schreibe. Studentinnen. Kinder gute Lehrer. Lehrerinnen. Kinder A einige guten Studenten.verbe predicative: .2. etc Sie kommen heute. Die Blumen welken.B.2. V. .2. neutru gute Lehrer.7..3. ich schrieb (gestern).7. CONJUGAREA VERBELOR Verbele apar în propoziţii la forme conjugate. heute nicht! (se subînţelege "Nein. Kinder IV..: werden.1. Er hat bei dir angerufen V.2. gehen.diateză: er schreibt eine Geschichte (activ) 105 . Pentru români. Kinder guten Lehrer. Sie ist sehr freundlich. el este subînţeles. Din acest punct de vedere.acestea mai au nevoie în propoziţie de un verb predicativ sau de alte cuvinte în completare: -z.2. V.3.7.3.1.timp: ich schreibe (jetzt). se deosebesc: V. Plural (se foloseşte rar) N G D A Masculin. Şi în limba germană verbul reprezintă centrul propoziţiei. V.. .verbe de acţiune: Petra läuft.3. .3. stări. sein. Kinder guten Lehrer.Masculin. Studentinnen.B.Nein.1. V. Nu există propoziţii fără verb.1.acestea pot forma singure predicatul unei propoziţii: .B.verbe care denumesc fenomene: Es brennt.2 Verbe predicative şi auxiliare După funcţiile lor în propoziţie. laufen. Studentinnen. . . V. feminin. z.3. Lehrerinnen. Studentinnen. verbul era partea de vorbire cea mai importantă în propoziţie.

Timpul prezent (Präsens): ich schreibe V.B..) wir wohnen -(e)t (pers.. V.2. er wird gelacht haben.. er lachte.2. er war gekommen. .2. persoana cu care se vorbeşte (du) şi persoana sau lucrul despre care se vorbeşte. er hatte geschrieben.. a II-a şi a III-a sg. Punctul de referinţă este momentul în care se vorbeşte. sie. a II-a pl) ihr wohnt -en (pers.3. Prezent (Präsens) Formare: .3.3.. . er hat gelacht.3. a III-a sg.2.2.2..viitor II (Futur II): ich werde geschrieben haben !! Deosebim în total 6 forme temporale: .) ich wohn e -(e)st (pers.3.4. Unele verbe primesc alternanţa "e"-"i" la pers.2... a III-a + pron.. (er.3.1.2. V. I sg. ..perfect: du hast geschrieben.3.3. . de politeţe) sie/Sie wohnen V.3.1.2. deoarece formele verbale includ şi informaţii temporale. Timpul trecut V..) er wohnt -en (pers..2. Sie werden schreiben. trecute sau viitoare.2...1. .perfect (Perfekt): ich habe geschrieben V.3.eine Geschichte wird von ihm geschrieben (pasiv) V.2..2.mod: er schreibt.mai mult ca perfectul (Plusquamperfekt): ich hatte geschrieben V. .1.3.. Cu ajutorul timpurilor verbale exprimăm acţiuni prezente.viitor I: du wirst schreiben. deosebim şi numărul singular şi plural: persoana I singular ich gehe plural wir gehen persoana a II-a du gehst ihr geht persoana a III-a er/sie/es geht sie/Sie gehen Exemplu de verb reflexiv: persoana I singular ich bedanke mich plural wir bedanken uns persoana a II-a du bedankst dich ihr bedankt euch persana a III-a er/sie/es bedankt sich sie/Sie bedanken sich V. Timpul Verbul se numeşte în limba germană şi Zeitwort.3.3. er lacht.2.2.imperfect: du schriebst. z.3. es) Pe lângă persoană.mai mult ca perfect: du hattest geschrieben.2. Timpul viitor V.din radacina verbului + terminaţiile următoare: wohnen ..2. a II-a sg.prezent: du schreibst. I pl. Persoană şi număr Forma conjugată a verbului din propoziţie este determinată şi de forma personală a verbului. a II-a şi a III-a sg.2.1. . Observaţii: 1. er würde schreiben..1.prezent (Prasens): morgen schreibe ich V.3.viitor II: du wirst geschrieben haben.2.3.) du wohn st -t (pers..imperfectul (Präteritum): ich schrieb V. V.. . .Unele verbe primesc Umlaut la pers..2.viitor I (Futur I): ich werde schreiben V. deoarece forma verbală exprimă şi persoana sau lucrul: persoana care vorbeşte ( ich).3..1.:ich fahre du fährst (!) er/sie/es fährt (!) wir fahren ihr fahrt sie/Sie fahren V.3. ..3. .: ich lese 106 .rădăcina este "wohn-" + -e (pers. .3...1...3.

. vorbitorul se simte încă implicat în evenimentul trecut..gehabt wir sind. acesta exprimă o acţiune deja încheiată.imperfect . majoritatea verbelor.3.2. "ent-". 3..gekommen du hast.. Verbul "haben" se foloseşte pt.imperfect .gewesen ihr habt..2. pt..gewesen wir haben.geschrieben er/sie/es ist....) er lebte -ten (pers.. dar care are o legătura cu prezentul. Perfect (Perfekt) 1.1.3.du liest (!) er/sie/es liest (!) wir lesen ihr lest sie/Sie lesen V.) wir lebten 107 . Verbe neregulate finden .gewesen du hast.fand .B. este forma temporală tipică a basmelor.2.. 4.3.gekommen er/sie/es hat.3.hat empfohlen probieren . Atenţie: Verbele care încep cu o particulă neseparabilă ("be-".machte .) = ich lebte -test (pers.2.geschrieben ich bin. cele de mişcare se foloseşte "sein".1. verbele regulate) du hast du bist sau er/sie/es hat er/sie/es ist + forma a III-a din tabelul verbelor neregulate (pt.2. gekommen sie/Sie haben.perfect SEIN . 2. Formare: ..gehabt er/sie/es ist.a III-a sg. .perfect ich habe.. etc V.3.gehabt ihr seid..2.2.1...geschrieben du bist. Formare: V.imperfect..2.hat bekommen studieren . exprimă o acţiune trecută şi încheiată. a povestirilor. a legendelor.cu ajutorul verbului auxiliar "haben" sau "sein" conjugat la prezent + forma de participiu perfect a verbului de conjugat: z.3. I sg.: ich habe. a II-a sg.2.... 2.3.. Imperfect (Präteritum) 1..participiu perfect HABEN . apare frecvent în discursul oral.gekommen wir haben.gekommen ihr habt.1.3.gehabt du bist...3.kam .. V.gewesen V..1.participiu perfect infinitiv . wir haben wir sind verbele neregulate) ihr habt ihr seid sie/Sie haben sie/Sie sind Exemple de conjugări: V.. Verbe regulate machen .gehabt sie/Sie sind.geschrieben wir sind. Exemple de formare a participiului: ich habe ich bin + ge + rădăcina verbului + t (pt.2.gemacht (haben) infinitiv .3. care nu mai are nici o legătură cu prezentul.1.gewesen sie/Sie haben.hat probiert.3.) du lebtest -te (pers..2..2. sie/Sie sind...3....1. I pl.hat studiert empfehlen .gefunden (haben) sau kommen .verbe regulate: rădăcina verbului + terminaţiile următoare: ich "leb-"+ -te (pers.3.gekommen (sein) infinitiv ..... etc) sau se termină în "-ieren" NU primesc particula "ge" la participiu perfect: bekommen ..3.gekommen V..1.1..1..gewesen er/sie/es hat.gehabt ich bin.2..3.2.. perfectul se raportează la prezent..2.. "emp-".geschrieben ihr seid.participiu perfect V...1.

de politete) Alte exemple: .-tet (pers. ideea de viitor se poate exprima şi cu ajutorul timpului prezent..verbe neregulate: lieben ..2.fără terminaţie (persoana I sg. etc HABEN-imperfect SEIN-imperfect ich hatte ich war du hattest du warst er/sie/es hatte er/sie/es war wir hatten wir waren ihr hattet ihr wart sie/Sie hatten sie/Sie waren ich schrieb du schriebest (rar) er/sie/es schrieb wir schrieben ihr schriebt sie/Sie schrieben lesen .3.2.2.gewesen sie/Sie hatten..gehabt ihr wart. Atenţie: ora 10.3..2.B.00 Mai mult ca perfect ich hatte vergessen ora 10.m.liebte wohnen .3.3...: schreiben .2. exprimă o acţiune trecută şi încheiată...30 ora 11. Viitor I (Futur I) 1.1.1.1.2.00 Imperfect Perfect Prezent ich sah. .1. a III-a pl) sie/Sie lebten V.2.gewesen V. Formare: 108 .fără terminaţie (persoana a III-a sg) -en (persoana I pl) -t (persoana a II-a pl) -en (persoana a III-a + pron.schlief.3..m.imperfect ..nahm beginnen .1. SEIN .gehabt er/sie/es war..) ihr lebtet -ten (pers. exprimă o acţiune viitoare.1.schrieb . Modele de conjugare: ich hatte geschrieben sau du hattest geschrieben er/ sie/ es hatte geschrieben wir hatten geschrieben ihr hattet geschrieben sie/Sie hatten geschrieben ich war gekommen du warst gekommen er/ sie/ es war gekommen wir waren gekommen ihr wart gekommen sie/ Sie waren gekommen V. Formare: -cu ajutorul verbului "haben" sau "sein" conjugate la imperfect + participiul perfect al verbului V. V.3.3.participiu perfect ich "schrieb"+ .1.m...las singen .2.gewesen er/sie/es hatte.verbe neregulate: forma a II-a din tabelul verbelor neregulate + terminaţiile următoare: z.2.begann schlafen .1.2. etc V. V. înaintea altei acţiuni trecute şi încheiate.1.c.hat geschrieben infinitiv .1.wohnte leben .2.gehabt ich war.m. această formă temporală este adesea folosită în relaţie cu imperfectul.3..gewesen du hattest. 2.p..2..arbeitete .) = .verbe regulate: arbeiten .sang nehmen . Mai mult ca perfectul (Plusquamperfekt) 1. a II-a pl..3..fragte.1.-(e)st (persoana a II-a sg) ...gehabt du warst..gewesen wir hatten.p..gewesen ihr hattet. 2.gehabt wir waren.lebte fragen .3.gehabt sie/Sie waren. Bist du schon wieder da? mir fiel ein HABEN .c. ich hatte..

("Leideform".diateza pasivă a acţiunii (Vorgangspassiv): exprimă desfăşurarea acţiunii z. Diateza În limba germană există 2 diateze ale verbului: V.1. z. Es war kurz vor Mitternacht. Sie wachte plötzlich auf.3.B. lesen sie/Sie werden .forma „suportării“.: Sie wird (von ihrer Mutter) in die Stadt gefahren.pasivă ("Leideform") Denumirile germane sunt înca în uz.3. .c..3. lesen du wirst . lesen er/sie/es wird .forma acţiunii. z. lesen ihr werdet . lesen wir werden .diateza pasivă a stării (Zustandspassiv): exprimă o stare z.: Das Auto wird repariert...3. .cu ajutorul verbului auxiliar "werden" conjugat la prezent + participiu perfect V. În texte. când sunt prezentate stări de lucruri.. 2) (de ex.3.. MODUL (AUSSAGEWEISE) 109 .activă ("Tatform") V.B. dar ele nu explică întotdeauna realitatea. FORMAREA DIATEZEI ACTIVE ŞI PASIVE TIMPUL Prezent Perfect Imperfect M.m.3..p.2. 1... în povestiri). da hörte sie etwas vor der Tür. În acest caz vorbim despre pasiv fără complement de agent. Diateza pasivă are 2 forme: V.: Sie fährt in die Stadt V.2. . diateza activă (ex. Formare: .3.3..3.3.3.B. Diateza activă aduce în prim plan subiectul. V.: Das Auto ist repariert. 1) este folosită mai ales atunci când acestea sunt orientate spre reprezentarea acţiunii (de ex. z.cu ajutorul verbului "werden" conjugat la prezent + infinitivul verbului de conjugat Exemple de conjugare: ich werde .1.3.cu ajutorul verbului auxiliar "sein" + participiu perfect V.. este indicată folosirea diatezei pasive (ex. în instrucţiuni de folosire a unui obiect) 1.3. Formare: .3. lesen V.B. ("Tatform".3.B. Este vorba de o perspectivă raportată la cel ce săvârşeşte acţiunea..3.4.. dar nu suportă nimeni nimic) V. dar nici o acţiune) Tina wird gefahren.2.3.2. Diateza pasivă accentuează acţiunea din perspectiva celui ce o suportă. "Autorul" (în exemplul nostru "die Mutter") poate fi numit sau omis.: Er lebt in Leipzig. 2.3.4.. autorul acţiunii. . Viitor I DIATEZA ACTIVĂ DIATEZA PASIVĂ ich werde gerufen du wirst gerufen ich bin gerufen worden du bist gerufen worden ich wurde gerufen du wurdest gerufen ich war gerufen worden du warst gerufen worden ich werde gerufen werden ich rufe du rufst ich habe gerufen du hast gerufen ich rief du riefst ich hatte gerufen du hattest gerufen ich werde rufen V.3. Ein unbekanntes Wesen schlurfte vorbei.2.

B.3.îndemn: Man nehme dreimal pro Tag! V.exprimarea vorbirii indirecte: Sven teilt den anderen mit. ireală. mai mult ca perfectul.1. V. V.4.Modurile vebale se folosesc pentru a arăta felul în care vorbitorul consideră acţiunea: reală.3. imperfect. Indicativ Acest mod exprimă o acţiune prezentată în propoziţie ca reală.3. Indicativul are mai multe timpuri: prezent.2.4.) er/sie/es lebe -en (persoana I pl. imposibilă.2.1. dass Pauline das Amt der Klassenbuchführerin übernehme. perfect.4.) sie/Sie leben V.B. transformarea lui "e" în "i" sau Umlaut.urare: Es lebe..) wir leben -et (persoana a II-a pl.) = ich lebe -est (persoana a II-a sg. a II-a şi a III-a sg.! .1.4.4.4.1. sau: Sven teilt den anderen mit.indicativ .3. Cu ajutorul acestuia se poate reda ceea ce am auzit sau ceea ce ne închipuim.conjunctiv .4.2. z.3. viitor I şi viitor II.2. Conjunctivul I are mai multe timpuri:prezent.: Indicativ prezent Conjunctiv prezent ich lese ich lese du liest (!) du lesest (!) er/sie/es liest (!) er/sie/es lese (!) wir lesen wir lesen ihr lest (!) ihr leset (!) sie/Sie lesen sie/ Sie lesen sau: Indicativ prezent ich fahre du fährst (!) er/sie/es fährt (!) wir fahren ihr fahrt (!) sie/Sie fahren Conjunctiv prezent ich fahre du fahrest (!) er/sie/es fahre (!) wir fahren ihr fahret (!) sie/Sie fahren V.3..2. Formare: rădăcina verbului + următoarele terminaţii: "leb-" + -e (persoana I sg.3. . !! Vorbirea indirectă exprimă distanţa vorbitorului faţă de comunicarea relatată.(explicate mai sus). Pauline übernehme das Amt der Klassenbuchführerin.2.4.. z.3. dorită sau necesară. Conjunctiv I (sau conjunctiv prezent) !!! Acest mod se deosebeşte de indicativ numai la persoanele a II-a şi a III-a singular şi la persoana a III-a plural. În limba germană există 3 moduri verbale: . ca la indicativ prezent.) du lebest -e (persoana a III-a sg.imperativ V. Indicativ Conjunctiv ich habe ich habe du hast (!) du habest (!) er/sie/es hat (!) er/sie/es habe(!) wir haben wir haben ihr habt (!) ihr habet (!) sie/Sie haben sie/Sie haben V.2. perfect. Folosire: .: Pauline übernimmt das Amt der Klassenbuchführerin.1.. dată. posibilă. La conjunctiv prezent NU apare la pers. viitor şi viitor anterior. 110 . ihr lebet -en (persoana a III-a pl.1.1. Conjunctiv Acest mod exprimă o acţiune mai puţin reală sau sigură.

) er/ sie/ es schriebe -en (persoana I pl.B.2.4. als ob er krank wäre. Indicativ sie kommt sie ist gekommen sie wird kommen sie wird gekommen sein Conjunctiv I sie komme sie sei gekommen sie werde kommen sie werde gekommen sein V.: ich schrieb + -e (persoana I sg. sie wird gekommen sein sie würde gekommen sein Alte exemple: ich hatte .ich kaufte (conjunctiv perfect = indicativ imperfect) verbe nereg.ich hätte ich war .1.) ihr schriebet -en (persoana a III-a pl) sie/ Sie schrieben V. dar dorit. o dorinţă V.. kommen V.din forma de indicativ imperfect + terminaţiile următoare: z.4.o afirmaţie mai politicoasă: Ich hätte noch eine Frage.rădăcina verbului + terminaţiile de imperfect indicativ (formele coincid) ich kaufte .2. etc V. z. kommen wir würden .3. Formare: . exprimă ceva ireal. .2. viitor şi viitor anterior.. Conjunctivul mai poate exprima: .5.: ich würde ... Formare: verbe regulate .ich wäre ich konnte .3.3.) = ich schriebe -est (persoana a II-a sg. HABEN şi SEIN . perfect.: Wenn ich reich doch wäre! Ich käme mit.ich könnte.3.o propoziţie comparativă: Er sieht so schlecht aus.3. kommen sie/Sie würden . kommen er/sie/es würde .3. kommen ihr würdet .4..4..2.1.conjunctiv prezent ich habe ich sei (fără terminaţie) du habest du seist er/sie/es habe er/sie/es sei (fără terminaţie) wir haben wir seien ihr habt ihr seid sie/Sie haben sie/Sie seien Forma aceasta nu se foloseşte.) wir schrieben -et (persoana a II-a pl..2.2. un îndemn.) du schriebest -e (persoana a III-a sg.Prezent Perfect Viitor Viitor ant. wenn ich Zeit hätte.4. .2. V.4. würde ich zu dir kommen.4. Conjunctivul II are mai multe timpuri: prezent.B. V. Conjunctiv II (conjunctiv perfect): Cu ajutorul acestui mod vorbitorul îşi imaginează ceva.o acţiune posibilă: Er könnte mit dem Flugzeug kommen. o rugăminte 111 .3. kommen du würdest . este doar paradigmă gramaticală.4.exprimă o condiţie.3.2.B...4.2. ..3. Modul imperativ Cu ajutorul acestui mod se exprimă un ordin.o dorinţă: Wenn ich Zeit hätte..cu ajutorul verbului "werden" la conjunctiv imperfect + infinitivul verbului de conjugat z.3. V..2. Indicativ Conjunctiv II sie kommt sie käme Prezent sie ist gekommen sie wäre gekommen Perfect sie wird kommen sie würde kommen Viitor Viitor ant.3.1. Modul condiţional ..

(Perfect) Sie hatte das Buch gelesen.5.3. morgen zu kommen.substantiv: der Lesende V. V.3.participiu (cuvânt de mijloc.machen Sie! (pron.B.dispare numai pron. etc .2.B. . (Pasiv) V. Er hat vor.4.dispare pron. -după verbele "hören" si "sehen": z.5.3. morgen zu arbeiten.4.adjectiv: lesende Kinder .2.5. şi forma de politeţe. Atenţie: În anumite cazuri nu se foloseşte particula "zu": . essen.5.1.substantiv: das Gelesene Participiul perfect ajută la formarea timpurilor compuse şi a diatezei pasive.infinitiv (forma de bază a verbului) V.B.4.adjectiv: das gelesene Buch .4.conjunctiv II: Es wäre schön. (M.B.2.: Er hofft.: ge + frag + t = gefragt) verbe neregulate: forma a III-a din tabelul verbelor tari (z..2.4.: Sie hat das Buch gelesen.p.este forma de bază a verbului: fragen.3.3.4. o formă între verb şi adjectiv) V.: Sie hört/sieht ihn arbeiten.3. "ihr") Sie machen .4.4.pers. Participiu prezent (participiu I): Formare: infinitiv + terminaţia "-d" z. Participiu perfect (participiu II): Formare: verbe regulate: ge + rădăcina verbului + t (z.B.macht! (pers.după verbele modale: z. .B.3.4. z.5. V.după verbele "lernen" şi "lassen": 112 . Acest mod are forme numai pentru persoana a II-a sg si pl.1.: Komm her! Zeig mir bitte dein Heft! V.m. haben.se inversează ordinea.4. verbul stă obligatoriu pe primul loc) V.B. Es ist möglich.z. Formare: du machst . "du" + terminaţia "-st") ihr macht .imperativ: Bleib hier! .fand . ..3.) Das Buch würde gelesen werden.4. Moduri nepersonale V.1.: Er kann/muss kommen. Das ist interessant zu sehen.2. Un îndemn poate fi exprimat în mai multe feluri: . . sein.3. a II-a sg.3. a III-a sg. pers.1.:Viitor I: Ich werde hier bleiben.verb modal: Du wolltest doch hier bleiben! . Construcţii cu verbe modale: Ich kann viel lesen.de cele mai multe ori este precedat de "zu": z.B. Infinitivul .2.5. de politeţe .participiu: Hier geblieben! . wenn du hier bliebest! V.2.: finden .4.1.c.stă la sfârşitul propoziţiei: z.4. hier zu rauchen.B. V.gefunden) Se poate folosi ca:.: fragen + d = fragend lesen + d = lesend Se poate folosi ca: .5.1.5.3. Viitor II: Morgen um 8 Uhr werde ich die Prufung überstanden haben.mach! (pers.4.1.B. -ajută la formarea diferitelor timpuri compuse: z.indicativ: Du bleibst hier! .: Ich will hin kommen.3.

cu înţeles de sine stătător (z.: Sie hilft ihrer Mutter abwaschen.3.3. autorului sau a celui care suferă acţiunea? -numărul: er ruft/ sie rufen .modul: -indicativ: er ruft cum este apreciată sau evaluată acţiunea? -conjunctiv: er rufe! -imperativ: ruf mich! -diateza:.7.după "helfen": z.pasivă: Tania wird gerufen.. Er lässt seinen Sohn arbeiten. Verbele modale Aprecieri. infinitiv: RUFEN .. Privire generală asupra conjugării verbelor Prin intermediul verbului conjugat se pot aduce în propoziţie diferite informaţii. Viitor I: V.B.: Er will nicht kommen. evaluări şi estimări se pot face şi cu ajutorul verbelor modale.activă: Tania ruft.z. -El nu vrea). -El nu vrea sa vină. V.B. PRIVIRE GENERALĂ (INDICATIV ŞI CONJUNCTIV) INDICATIV Prezent ich gebe du gibst er gibt er ist ich habe gegeben du hast gegeben er hat gegeben es ist gewesen ich gab du gabst er gab es war ich hatte gegeben du hattest gegeben er hatte gegeben es war gewesen ich werde geben du wirst geben er wird geben es wird sein CONJUNCTIV I (PREZENT) ich gebe du gebest er gebe er sei ich habe gegeben du habest gegeben er habe gegeben er sei gewesen ich werde geben du werdest geben er werde geben es werde sein CONJUNCTIV II (PERFECT) ich gäbe du gäbest er gäbe es wäre ich hätte gegeben du hättest gegeben er hätte gegeben es wäre gewesen ich würde geben du würdest geben er würde geben es würde sein Perfect Imperfect M. Conjugarea verbelor modale 113 . necesară.prin perspectiva cui este vazută acţiunea.c. dorită.m.p.: Er will nicht. .7. Aceste verbe se pot folosi atât singure. .B. când se petrece acţiunea? . etc cine face acţiunea? . du rufst.1.3..5.B. dacă acţiunea este posibilă.câte persoane fac acţiunea? V.: Er lernt schreiben. dar cel mai adesea sunt urmate de infinitiv (z.rădăcina "ruf-" . de exemplu.persoana: ich rufe. a .6. Acestea clarifică.timpul: ich rufe/ ich rief/ ich habe gerufen.) Exista 6 verbe modale: müssen dürfen können wollen mögen sollen V.3.

6.1. Imperfect ich konnte du konntest er konnte wir konnten ihr konntet sie konnten ich musste du musstest er musste wir mussten ihr musstet sie mussten ich sollte du solltest er sollte wir sollten ihr solltet sie sollten ich mochte du mochtest er mochte wir mochten ihr mochtet sie mochten ich durfte du durftest er durfte wir durften ihr durftet sie durften ich wollte du wolltest er wollte wir wollten ihr wolltet sie wollten V.7.3. Perfect compus ich habe gekonnt du hast gekonnt ich habe gemocht du hast gemocht ich habe gesollt du hast gesollt ich habe gedurft du hast gedurft .3. Prezent ich kann du kannst er kann wir können ihr könnt sie können Sie können ich muss du musst er muss wir müssen ihr müsst sie müssen Sie müssen ich soll du sollst er soll wir sollen ihr sollt sie sollen Sie sollen ich mag du magst er mag wir mögen ihr mögt sie mögen Sie mögen ich darf du darfst er darf wir dürfen ihr dürft sie dürfen Sie dürfen ich will du willst er will wir wollen ihr wollt sie wollen Sie wollen V.3.3.1.7. Viitor I ich werde können du werdest können er werde können wir werden können ihr werdet können sie würden können ich würde können du würdest können er würde können wir würden können ihr würdet können sie würden können V.1.1.4.5.7.2.1. Perfect ich habe gekonnt du habest gekonnt er habe gekonnt wir haben gekonnt ihr habet gekonnt sie haben gekonnt ich hätte gekonnt du hättest gekonnt er hätte gekonnt wir hätten gekonnt ihr hättet gekonnt sie hätte gekonnt V.3.3.7. Prezent Conjunctiv I ich könne du könnest er könne wir können ihr könnet sie können ich solle ich möge ich dürfte ich wolle Conjunctiv II ich könnte du könntest er könnte wir könnten ihr könntet sie könnten ich sollte ich möchte ich dürfte ich wollte V.7.3. Viitor II 114 .Indicativ V.1.7. etc V.1.3.1.7.7.

Particula stă pe ultimul loc în forma conjugată.3.8. separabilă Ich lerne dich dort kennen.8. z. m. viitor Das Buch ist von dir geschrieben.3.B. z. (Prezent) Când verbul stă la participiu.3. anrufen = a da telefon V. Aceasta ramâne ataşată la verb indiferent de timp sau mod. z. participiu perfect Ich hatte alles für dich gemacht. (Perfect) Dar: Ich will dich heute um 18 Uhr anrufen. O particularitate a limbii germane sunt verbele cu particulă separabilă. Ich werde alles für dich machen.m.angefragt. z. locuţiune verbală Ich habe alles für dich gemacht.1. z. Atenţie:Verbul modal stă întotdeauna pe locul al II lea în propoziţia enunţiativă şi pe primul loc în propoziţia interogativă. V.: Ich beschreibe diese Landschaft.angerufen anfragen . Acestea se formează prin ataşarea unei particule separabile la infinitivul verbului.B. (Infinitiv) V. Există şi verbe cu particulă neseparabilă. la infinitiv.etc z.B.: Ich rufe dich heute um 18 Uhr an. verb compus Ich stelle dir alles zur Verfügung.2. care apar datorită poziţiei fixe a verbului pe locul 2 şi a unei alte forme verbale nepersonale pe ultimul loc (participiu sau infinitiv).: beschreiben empfehlen entfernen erklären gewinnen verdämpfen zerbrechen z.B. diateza pasivă Das Buch wurde von dir geschrieben. (Infinitiv) V.B.: abschreiben .B.3.B.abgeschrieben anrufen . 1 2 ultimul loc.: Ich will dorthin kommen.3.ich werde gekonnt haben du werdest gekonnt haben er werde gekonnt haben wir werden gekonnt haben ihr werdet gekonnt haben sie werden gekonnt haben ich würde gekonnt haben du würdest gekonnt haben er würde gekonnt haben wir würden gekonnt haben ihr würdet gekonnt haben sie würden gekonnt haben V.c.8.B. z. diateza pasivă 115 .: Ich habe dich gestern angerufen. O altă particularitate a limbii germane sunt ramele verbale.1.: rufen = a chema.p.3. (Prezent) Ich habe diese Landschaft beschrieben.:Ich rufe dich unbedingt heute an. particula specifică de participiu "ge" apare între particula separabilă şi verb.9.8.3. Particula poate schimba parţial sau în întregime sensul verbului. z.8.B.:ab + schreiben = abschreiben an + rufen = anrufen auf + stehen = aufstehen aus + steigen = aussteigen ein + steigen = einsteigen fern + sehen = fernsehen mit + kommen = mitkommen nach + kommen = nachkommen um + gehen = umgehen vor + schreiben = vorschreiben weg + gehen = weggehen V. iar verbul de conjugat stă pe ultimul loc. (Perfect) Ich muss diese Landschaft beschreiben.7. verb cu part.

construcţie cu "werden" Alte exemple de rame verbale în construcţii cu verbe modale: Ich lese.[RAMA VERBALĂ 2] V.... TABELE DE CONJUGĂRI SEIN PREZENT INDICATIV ich bin du bist er ist wir sind ihr seid sie sind Sie sind IMPERFECT INDICATIV ich war du warst er war wir waren ihr wart sie waren Sie waren PERFECT ich bin gewesen du bist gewesen er ist gewesen wir sind gewesen ihr seid gewesen sie seien gewesen Sie seien gewesen M.. verb modal verb la infinitiv [RAMA VERBALĂ 1] .. construcţie cu "sein" Sie wird in einem Augenblick rot.M.. Ich muss lesen..C...... Ich muss ein Buch für die Prüfung in der Bibliothek lesen.. nu se mai ihr wär(e)t foloseste) sie seien sie wären Sie seien Sie wären CONJUNCTIV I - CONJUNCTIV II - ich sei gewesen du sei(e)st gewesen er sei gewesen wir seien gewesen (ihr seiet gewesen) sie seien gewesen Sie seien gewesen ich wäre gewesen du wärest gewesen er wäre gewesen wir wären gewesen ihr wär(e)t gewesen sie wären gewesen Sie wären gewesen 116 .. Ich muss ein Buch in der Bibliothek lesen........ verb modal Sie ist seit 5 Jahre Lehrerin.Ich muss das Buch schreiben.. INDICATIV ich war gewesen du warst gewesen er war gewesen wir waren gewesen ihr wart gewesen sie waren gewesen Sie waren gewesen CONJUNCTIV I CONJUNCTIV II - CONJUNCTIV I CONJUNCTIV II ich sei ich wäre du seiest du wärest er sei er wäre wir seien wir wären ihr seiet (învechit!.m....a.P... ş.d. Ich muss ein Buch lesen. Ich muss ein Buch heute lesen.10.....3.

M.C. INDICATIV ich hatte gehabt du hattest gehabt er hatte gehabt wir hatten gehabt sie hatten gehabt Sie hatten gehabt VIITOR I CONJUNCTIV I ich werde sein du werdest sein er werde sein wir werden sein (ihr werdet sein) sie werden sein Sie werden sein CONJUNCTIV II ich würde sein du würdest sein er würde sein wir würden sein ihr würdet sein sie würden sein Sie würden sein CONJUNCTIV I ich werde gewesen sein du werdest gewesen sein er werde gewesen sein wir werden gewesen sein (ihr werdet gewesen sein) sie werden gewesen sein Sie werden gewesen sein CONJUNCTIV II ich würde gewesen sein du würdest gewesen sein er würde gewesen sein wir würden gewesen sein ihr würdet gewesen sein sie würden gewesen sein Sie würden gewesen sein CONJUNCTIV I ich habe du habest er habe wir haben (ihr habet) sie haben Sie haben CONJUNCTIV II ich hätte du hättest er hätte wir hätten ihr hättet sie hätten Sie hätten - - ich habe gehabt du habest gehabt er habe gehabt wir haben gehabt (ihr habet gehabt) sie haben gehabt Sie haben gehabt ich hätte gehabt du hättest gehabt er hätte gehabt wir hätten gehabt ihr hättet gehabt sie hätten gehabt Sie hätten gehabt CONJUNCTIV I - CONJUNCTIV II - 117 .P.VIITOR I INDICATIV ich werde sein du wirst sein er wird sein wir werden sein ihr werdet sein sie werden sein Sie werden sein VIITOR II INDICATIV ich werde gewesen sein du wirst gewesen sein er wird gewesen sein wir werden gewesen sein ihr werdet gewesen sein sie werden gewesen sein Sie werden gewesen sein HABEN PREZENT INDICATIV ich habe du hast er hat wir haben ihr habt sie haben Sie haben IMPERFECT ich hatte du hattest er hatte wir hatten ihr hattet sie hatten Sie hatten PERFECT ich habe gehabt du hast gehabt er hat gehabt wir haben gehabt ihr habt gehabt sie haben gehabt Sie haben gehabt M.

Den wievielten haben wir heute? Heute ist der erste August.6. etc VI.numerale nehotărât: einige. (Atenţie! Zehn Uhr und dreißig Minuten/ zehn Uhr dreißig) 13.B.B.numerale fracţionare: einviertel Liter VI.: Einer wird gewinnen.1. zwei.3.45 viertel vor zwei VI. etc VI. . zweimal.2.1.15 Es ist Viertel nach zehn. zweitens. manche. Wann ist dein Geburtstag? Mein Geburtstag ist am achtzehnten Dezember. Există diferite feluri de numerale.1. Folosire: . (sau zwanzig Minuten nach zehn) 10. . die zwei Mädchen Ca înlocuitor al substantivului. Gestern war der einunddreißigste Juli. (sau fünfzehn Minuten nach zehn) 10.1. Morgen ist der zweite August. . etc VI.pentru exprimarea orei şi a datei: Wieviel Uhr ist es? 10. mehrere. se foloseşte cazul dativ) VI.1. etc VI.00 Es ist zehn Uhr. z. (Atenţie.: viele Leute.1.ich werde haben du wirst haben er wird haben wir werden haben ihr werdet haben sie werden haben Sie werden haben VIITOR II ich werde gehabt haben du wirst gehabt haben er wird gehabt haben wir werden gehabt haben ihr werdet gehabt haben sie werden gehabt haben Sie werden gehabt haben ich werde haben du werdest haben er werde haben wir werden haben (ihr werdet haben) sie werden haben Sie werden haben ich würde haben du würdest haben er würde haben wir würden haben ihr würdet haben sie würden haben Sie würden haben (ich werde gehabt haben du werdest gehabt haben er werde gehabt haben wir werden gehabt haben ihr werdet gehabt haben sie werden gehabt haben Sie werden gehabt haben) ich würde gehabt haben du würdest gehabt haben er würde gehabt haben wir würden gehabt haben ihr würdet gehabt haben sie würden gehabt haben Sie würden gehabt haben VI. etc VI.30 halb zwei 13.1.15 Dreizehn Uhr fünfzehn/ Viertel zwei – dialectal/ Viertel nach eins 22. . z. (Atenţie.2. 10. . .1.numerale de repetiţie şi multiplicative: einfach.1. . VI. se foloseşte cazul nominativ).1. der Zweite.45 zweiundzwanzig Uhr fünfundvierzig/ Viertel vor elf 13.numeralul adverbial: erstens.10 Es ist zehn nach zehn. el poate fi considerat pronume nehotărât. (sau zehn Minuten nach zehn) 10.numerale ordinale: der Erste.4.operaţii matematice: 1 + 1 = 2 eins plus/und eins ist/gleich zwei 8 –5 = 3 acht minus/weniger fünf ist/gleich drei 2 x 4 = 8 zwei mal vier ist/gleich acht 8 : 4 = 2 acht geteilt durch vier ist/gleich zwei 118 . drei. Wenige kamen durch.1.1.numerale cardinale: eins.pt. Ca însoţitor al substantivului. VI. numeralul are valoare de adjectiv.5.exprimarea anului: im Jahr 2000/ 2000 .20 Es ist zwanzig nach zehn. NUMERALUL (DAS NUMERALE) Numeralele sunt cuvinte care exprimă o cantitate sau o ordine numerică.1.30 Es ist halb elf.

bald.numeralul fracţionar: articol + numeral cardinal + " -tel" z. VII.1. VII.: erst + en = erstens VI.1.heute.3. Formare: VI.hundert.de loc şi direcţie . . wo? Denumirea de "adverb"(= care aparţine verbului) nu este întru totul exactă.darum.. . VII.răspunde la întrebarea: warum? . . conjuncţia şi interjecţia au valoare de particule.2.1.răspunde la întrebări de genul: wo?. so. gern .B.: heute.numeralul ordinal: der/die/das + numeralul cardinal + "-te" sau ”-ste" de la 20 z.răspunde la întrebări de genul: wann?.: Er fährt sehr früh los. drei. etc... z. VII..numeralul cardinal: forma standard z..1.de mod: . ca şi adjectivul.de timp: . kaum. woher? . . Numeralul poate fi folosit şi ca substantiv: zehn .am liebsten..3. Ele sunt părţi de vorbire neflexibile şi sunt absolut necesare în propoziţii.fünfzig. etc. . .de cauză: . .radical ridicare la putere 7% sieben Prozent 6. deoarece verbul apare în propoziţie şi pe lângă alte părţi de vorbire.B.: ein Viertel VI. etc. z. se poate compara.: der zweite Student der zwanzigste Mann die zweite Studentin die zwanzigste Frau das zweite Buch das zwanzigste Kind VI.: zweimal. VII.: bald . dorthin.B. möglicherweise.lieber .B. zu dritt. etc VI.numeralul multiplicativ: numeral cardinal +"-fach" z. Morgen.Adverbul aparţine unei întregi propoziţii. . etc. wie?. etc. Atenţie! 119 . etc . wie lange? .1.1... zunächst. .B. Acest lucru este exprimat de denumirea în limba germană "Umstandswort".răspunde la întrebarea:wie? .1. PĂRŢILE DE VORBIRE NEFLEXIBILE Adverbul.B.B.2.: eins.1.1. jetzt.2. neulich.1.. etc. ADVERBUL (DAS ADVERB) Adverbul aparţine părţilor de vorbire neflexibile şi arată circumstanţele unei acţiuni. z.7. gern.B. z. .3.B. daher.B.sehr.2.: heute Abend.. etc.4. . gern.Adverbul se scrie cu literă mare în legatura cu heute z.4.: zweifach VI.eher .: Ich habe eine Zehn bekommen.privire generală: VII.5 . Adverbe interogative: wann?.B. dann.B. draußen.: zu zweit. . z. Adverbul. prepoziţia.hier.sechs Komma fünf Prozent VI.3. .1.am ehesten. .6.: Er fährt heute zum Schwimmbad. .Adverbul determină verbul şi caracterizează o acţiune. VI.B. Sie liest gern Krimis. VII. dort.1. dreimal.Adverbul determină un adjectiv. hierher. ziemlich. VII.numeralul adverbial: numeralul ordinal + "-ens" z..eine Million.numeralul de repetiţie: numeralul cardinal + "-mal" z. wohin?. sehr. zwei.die Zehn z.numeralul distributiv: zu + numeralul cardinal + "-t" z.B.1. etc. Felurile adverbului după înţeles . deshalb.1.

wie lange?.2. unter. zwecks: Zwecks Feststellung seiner Personalien hielt ihn der Polizist auf. există şi verbe care pot fi în acelaşi timp direcţionale sau poziţionale (stecken.exprimă cauza şi circumstanţa: warum?. Sie läuft jeden Tag zwischen fünf und sechs eine kleine Runde.5.1.. Prepoziţia şi cazul: !! Cele mai multe prepoziţii cer un anumit caz în propoziţie VIII. ..2.5. gegen. aus. (Lui nu-i place să conducă în oraş.Adverbul şi adjectivul pot fi uşor confundate. zwischen.exprimă timpul şi durata: wann?. Se face astfel distincţia între verbele de mişcare şi cele de stare. auf. um des Kindes willen.. woher?. wie oft? ab. . bis. (Lui nu-i place să meargă cu maşina în oraş. În propoziţie ele stabilesc raporturi între cuvinte. VIII. Atenţie: În folosirea prepoziţiilor. bei. dank. Dacă unele verbe au numai sensul de deplasare către ceva sau cineva. wegen. .B. infolge: Infolge deines Vorschlages werden wir den Ausflug machen.4.B.: -1.B. între: . z.1. ele se numesc direcţionale sau de mişcare (bringen). VIII. wegen: Wegen des schlechten Wetters machen wir keinen Ausflug mehr.5. mit. Die heutigen Studenten lernen Englisch. în timp ce adjectivul depinde de un substantiv.. von heute auf morgen VIII. bei.adverb: Maria singt schön. Poate sta înaintea unui substantiv..5. für Sie. gehen.1.) . . acelaşi cuvânt putând fi atât adjectiv. 3.dativ: daca verbul exprimă o stare. anstatt: Anstatt deines Bruders ist Maria gekommen.5. .:1.. etc . wozu?.1. iar altele sunt de regulă poziţionale . adverb sau adjectiv. aufgrund: Aufgrund deiner Idee haben wir alles gemacht. Denumirea germană "Fügewort" (cuvânt introductiv) indică cu claritate această funcţie. sau unde se petrece o acţiune fără indicarea direcţiei.) Er fährt nicht gern in der Stadt.1..3. VIII. germana introduce o distincţie esenţială.B. Ich komme heute zu dir. .. pronume. VIII. entlang des Flusses (variantă dialectală)/ dem Fluß entlang . VIII. 2. für.direcţie: locul spre care se deplasează ceva sau cineva.: Er fährt nicht gern in die Stadt.) Der Koffer liegt in dem/ im Schrank. Sie steht mit ihrer Freundin auf dem Schulhof. "in") este urmată de: . cât şi : .2.exprimă locul şi spaţiul: wo?.. ungeachtet: Ungeachtet der Schwierigkeiten hast du es geschafft. z.poziţie: locul unde se află ceva sau cineva. necunoscută în română. O aceeaşi prepoziţie (de ex. womit? aus. TOPICA Cele mai multe prepoziţii stau înaintea substantivului (1). VIII.verbe poziţionale sau de stare (arbeiten). wahrend: Während der Woche habe ich keine Zeit. vor. wohin? an.3. dar există şi prepoziţii postpuse (2) sau compuse (3): z. etc) depinde cum se face mişcarea: către un loc sau în cadrul unui loc.2. (El pune valiza culcată în dulap.acuzativ: dacă verbul exprimă o deplasare. zwischen. Spre deosebire de adjective. vor. z. mit. Das Bild hält sie für gut. VIII. Prepoziţii care cer cazul dativ 120 . mit. sau o acţiune pe loc. nach. nach einer Woche.: Er legt den Koffer in den Schrank. VIII.adjectiv: Die schöne Frau ist Maria. adverbele nu se pot declina şi depind de un verb. PREPOZIŢIA (DIE PRÄPOSITION) Prepoziţia introduce părţile de propoziţie în propoziţie. Prepoziţii care cer cazul genitiv: anhand: Anhand des Buches habe ich alles gemacht. mit dir. sau o mişcare fără indicarea direcţiei. um.

unter + D: Die Katze ist unter dem Tisch. für: Das Geschenk ist für dich. VIII. sich errinern an. z.la întrebarea "WO?" răspunde o prepoziţie cu dativul şi exprimă locul unde se petrece acţiunea z. durch: Wir werden durch den Park spazierengehen. zwischen + D: Der Hund liegt/ sitzt zwischen dem Stuhl und der Wand. Prepoziţia şi verbul Unele prepoziţii sunt strict legate de anumite verbe. Prepoziţii care cer cazul acuzativ: bis: Bis Morgen werde ich die Übersetzung machen.cu ajutorul întrebărilor se poate afla care prepoziţii cer dativul sau acuzativul .4. bangen um.: Wir hoffen auf besseres Wetter. um: Alle spazieren um den Park herum. Prepoziţii bicauzale: cer cazul dativ sau acuzativ . auf + A: Ich lege das Buch auf den Tisch. etc VIII. außer mir.6.B. gegen: Alle sind gegen Sie. spaţiu sau loc. vor + D: Wir treffen uns vor der Uni. întrebare: wo sitzt sie? răspuns: an dem braunen Pult.: achten auf. gemäß: Du löst das Problem gemäß der Regel. sich kümmern um. außer: Alle sind gekommen. hinter + D: Die Katze ist hinter dem Haus. zu: Was machst du zum Geburtstag? VIII. warten auf.B.7. ohne: Ich kann nicht ohne dich kommen.3. cazul dativ .B.: Sie geht in das Klassenzimmer.: Sie sitzt an dem braunen Pult. întrebare: wohin geht sie? răspuns: in das Klassenzimmer Alte exemple: an + D: Wir saßen am Tisch. Prepoziţia şi articolul: 121 .5. hinter + A: Die Katze läuft hinter das Haus. VIII. aus: Ich habe alles aus dem Kühlschrank genommen. VIII.la întrebarea "WOHIN?" răspunde o prepoziţie cu acuzativul z.5. z.ab: Ab Montag habe ich Ferien.5. Există şi prepoziţii care se folosesc fără nici un caz: wie . als . bei: Bei diesem Wetter fahren wir lieber ans Meer. vor + A: Ich gehe jetzt vor die Uni. unter + A: Die Katze läuft unter den Tisch. vor: Vor Eifersucht konnte sie nicht schlafen. zwischen + A: Ich setze mich zwischen deine Mutter und deinen Freund.Sie spricht Englisch wie ein Kind. mit: Ich komme mit deinem Freund dorthin.5.Ich. über + D: Das Bild hängt über dem Tisch. Aceste prepoziţii nu exprimă raporturi semantice speciale de timp. neben + D: Der Hund liegt neben dem Haus. über + A: Ich hänge das Bild über den Tisch.B. nach: Warum fliegst du nach Berlin? seit: Du studierst seit einem Jahr Deutsch. an + A: Wir setzten uns an den Tisch. als Freundin. rate dir etwas. in + A: Wir gehen in die Schule. auf + D: Das Buch liegt auf dem Tisch. in + D: Wir sind in der Schule. Ele introduc în propoziţie o parte de propoziţie necesară cerută de verb. neben + A: Der Hund läuft neben das Haus.

Conjuncţiile coordonatoare Acestea leagă între ele cuvinte.. .4. IX. Felurile conjuncţiilor după înţeles . als bevor.privire generală: . . sowie. insofern. Prop. deshalb haben wir es so eilig.1. beziehungsweise z.9. IX.. 122 ..noch z. IX.: Wir haben nicht Erdkunde. desto. Conjuncţiile leagă între ele cuvinte.: Mia ist ärgerlich. IX.conjuncţiile modale: und.. als.B.cauzale: da. ..9.conjuncţiile adversative: aber.1.2.: Als Kind hat er sowohl die Masern als auch die Windpocken durchgemacht..8.3. . principală Conjuncţie Prop.Conjuncţie: Er wartete so lange. darum. wurde bei ihm eingebrochen.privire generală IX. dafür kann sie aber gut singen. die letzte Klassenarbeit sowie über allerlei Heimlichkeiten. etc VIII. Expresii care conţin prepoziţii (excepţii): Jahr für Jahr zwei zu drei ein Glas Wasser ab Montag für 1000 Lei am Anfang von Bucharest auf diese Weise vor Freude auf deutsch zu zweit aus Erfahrung bei Regen gegen Popescu über 20 Personen von heute auf morgen.) Er wohnt bei seinem Vater. sondern Geschichte.1. Ele îmbină propoziţiile într -o frază.. (El locuieşte la tatăl lui. părţi de propoziţie sau propoziţii. daher.temporale: nachdem. je. z. .1.."la" se traduce prin "zu" pentru direcţie şi prin "bei" pentru poziţie: Er geht zu seinem Vater. z.B.2. weder.. IX. CONJUNCŢIA (DIE KONJUGATION) Denumirea germană "Bindewort" indică sarcina acestei părţi de vorbire în propoziţie.oder. .B.B. sondern.B.1. IX.. sowohl..propoziţii de acelaşi fel: Sie kann zwar nicht gut zeichnen.grupe de cuvinte de acelaşi fel: Sie sprechen über die letzte Tanzstunde.Conjuncţie: Während er außer Haus war..conjuncţiile cauzale: denn. (El se duce la tatăl lui. Atenţie: VIII. weil.Anumite prepoziţii pot avea şi funcţia de conjuncţie: als..1.B.2. grupuri de cuvinte şi propoziţii de acelaşi fel. das heißt.) VIII. Conjuncţii subordonatoare Aceste conjuncţii leagă propoziţia subordonată de propoziţie principală..: .B. bis sie endlich kam. am Abend -"im" se foloseşte pentru indicarea anotimpurilor şi a lunilor: im Winter.Prepoziţie: Während seiner Abwesenheit wurde bei ihm eingebrochen.B.Prepoziţie: Er wartete bis fünf Uhr. entweder. z.cuvinte de acelaşi fel: Larissa und Tina sind gute Freundinnen. deshalb.: . . bis z. doch..secundară !!! Atenţie: Propoziţia secundară este întotdeauna despărţită de cea principală prin virgulă. im Februar IX. VIII.: Es könnte wirklich sein.. also z.5. dass es gleich regnet.conjuncţiile copulative:und.1. .. . .. Diferenţa între "um"/ "am"/ "im": -"um" se foloseşte pentru indicarea orei: um 10 Uhr -"am" se foloseşte pentru indicarea zilelor săptămânii şi a părţilor zilei: am Montag.conjuncţii disjunctive: oder. weil manche nicht zu der Fete gekommen sind. Felurile conjuncţiilor după înţeles . während.als auch.: Mein kleiner Bruder kennt sich in Sachen Fußball viel besser aus als ich.9. . z.1.: Entweder wir bekommen noch Karten für das Festival.. denoch.. trotzdem. oder wir müssen uns die Übetragung im Radio anhören.

la formele compuse ale verbului.1.: Kati kommt heute.: um 20 Uhr. um 22 Uhr. 5.exprimă o afirmaţie.cu ajutorul acesteia se formulează întrebări. Kati kommt heute um 18 Uhr an. XI. ohne sich zu verabschieden. Exemple de propoziţii şi fraze: 1. Wir fahren nicht nur ans Meer. 4. de a exprima stări afective. um dir zu danken.. . Kati wird morgen um 18 Uhr kommen.. Propoziţia imperativă: 123 . Er ging. forma nepersonală (participiu sau infinitiv) stă pe ultimul loc. În funcţie de scopul comunicării. X. o comunicare scurtă (elipsa). dass . mai ales în texte orale.forma personală a verbului este pe locul al doilea în propoziţia enunţiativă. Însă. seid doch mal still! Tic-tac XI. je nachdem. în care se încadrează toate părţile de propoziţie incluse. dass. de a răspunde cuiva.2. deoarece întrebarea se referă la întregul conţinut al propoziţiei interogative. Kommen Sie auch mit? 2. auf dass. . Se întâlneşte adesea în convorbiri şi formează. XI.finale: damit.se incheie cu semnul întrebării.: Aua! Ach..1.2. imperative .2. de a raporta ceva. Propoziţia enunţiativă . XI. INTERJECŢIA (DIE INTERJEKTION) Interjecţia este parte de vorbire neflexibilă. Propoziţia interogativă . Răspunsul este în funcţie de conţinutul întrebării.dass.1.3..adversative: obgleich. 6.) XI. propoziţiile pot exprima şi alte intenţii ale vorbitorului: de a aprecia ceva.1. ori stau înaintea unei propozitţii.1. Bald lachte sie. . . Ele exprimă diferite senzaţii.1.condiţionale: sofern.2.. . .B. Cele 2 părţi ale verbului formează paranteza verbală (Verbklammer). weil ich keine Zeit habe.1.se incheie cu punct. Ich bin gekommen. etc. 3. o comunicare. statt für die Prüfung zu lernen. z.. so. vorbitorul foloseşte propoziţii enunţiative. wäre ich doch jetzt bei dir! Brrrrr! Bah! Sssssst. obwohl.1. Ich habe gehört. 9. de a ruga pe cineva ceva. . PROPOZIŢIA XI.B. 10.1.. Dort lernt man sowohl Deutsch als auch Englisch. Ich komme nicht mehr. de a descrie ceva. dass du ans Meer gefahren bist. 8. Er ging ins Kino. Deosebim: XI. Felurile propoziţiilor Propoziţia îl ajută pe vorbitor să atingă diferite scopuri. interogative. -întrebări speciale: Wann kommst du heute abend? Pe primul loc în propoziţie se află un cuvânt interogativ. prin care face o afirmaţie.2.(z. . XI. Răspunsul aşteptat este "da"/ "nu"/ "posibil" Întrebarea generală se mai numeşte şi "totală". z. îndeamnă pe cineva la ceva. Wünschen Sie sonst noch etwas? 7. sondern auch ins Gebirge.consecutive: so dass. de a explica.. anstatt dass IX.B.3. întreabă ceva pe cineva. o constatare: Kati kommt heute zur Fete.întrebări generale: Kommst du mit? Verbul conjugat stă pe primul loc. bald weinte sie.

[Sie] [sieht] [ihn] [dort]. În propoziţia enunţiativă verbul conjugat se află întotdeauna pe locul al II-lea.B. ordine. Propoziţia se încheie cu semnul exclamării. !! Atenţie: Cu ajutorul probei înlocuirii se poate verifica ce exprimări se potrivesc cel mai bine în context. Proba eliminării şi a adăugării 124 .3. acestea determină construcţia propoziţiei. Într-o propoziţie completă din punct de vedere gramatical. înlocuind de exemplu un substantiv printr-un pronume şi invers.1. Hans hilft seiner kleinen Schwester.1.1. O propoziţie corectă din punct de vedere gramatical este construită într -un anumit fel.1. Proba mutării evidenţiază că partea verbală de propoziţie este cel mai important element al propoziţiei. Proba înlocuirii O parte de propoziţie poate fi formată dintr-un cuvânt sau mai multe cuvinte. Astfel.3. Es regnet. etc. z. aparţin unei anumite părţi de propoziţie. Celelalte părţi de propoziţie se grupează în jurul verbului. Exemplu de variaţie în text: Gestern/vorgestern/um 18 Uhr ist der Freund/dein Freund in Rumänien/hier gekommen. Aceasta se poate demonstra prin proba înlocuirii.1. pe orice loc! Din acest motiv ea poate fi recunoscută după conţinut! XI. [Heute] [hat [Boris] [seine Hausaufgaben] vergessen]. [Die beiden Mädchen] [backen] [leckere Waffeln] [Leckere Waffeln] [backen] [die beiden Mädchen]. În afară de propoziţia imperativă.5. rugăminţi. XII. trebuie să existe cel puţin subiect şi predicat.B. în funcţie de accent. subiectul şi predicatul sunt părţile de bază ale propoziţiei.2. z. Deci. proba mutării funcţionează astfel: [Boris] [hat [heute] [seine Hausaufgaben] vergessen]. !! Atenţie: Cu ajutorul probei mutării se poate controla în context ce poziţie este mai potrivită pentru a avea o construcţie a frazei cât mai variată. XI. z.: Wenn ich doch Fußball spielen könnte! Das ist ein tolles Buch! Ist das nicht ein tolles Spiel! În această propoziţie predicatul se poate afla. de a îndemna) corespunde cu felul propoziţiei pe care aceasta o foloseşte. ci părţile de propoziţie. XII. Tot cu ajutorul acestei probe se poate încerca un stil mai variat. 1 sau 2 sau 3 1 sau 2 sau 3 1 sau 2 XII.: Komm doch bitte mal her! Gebt mir jetzt mal die Hefte! XI.Verbul conjugat se află la imperativ. Îndemnuri indirecte Nu întotdeauna intenţia vorbitorului (de a afirma. există şi alte mijloace de a formula îndemnuri. Propozitţia exclamativă şi optativă Şi aceste propoziţii se încheie cu semnul exclămarii.: Die Studentin liest. de a întreba. z. Chiar prin intermediul unei propoziţii interogative poate fi cineva îndemnat la ceva . [Backen] [die beiden Mädchen] [leckere Waffeln]? La verbele compuse sau la formele compuse ale verbelor. nu cuvintele sunt fundamentele unei propoziţii. z.B.4. Proba mutării: ce cuvinte aparţin unei părţi de propoziţie se poate constata prin proba mutării.: Hältst du vielleicht mal deinen Mund! B.B. În consecinţă. care în urma acestei probe rămân împreună. Cuvintele. pe primul loc în propoziţie. în anumite situaţii.B. PARŢILE DE PROPOZIŢIE XII.:[Meine Freundin Helga] [sieht] [einen schönen Ring] [im Schaufenster]. adică înlocuind o parte de propoziţie cu alte cuvinte.

plural 125 .subiectivă) das Erlebnis . cu pron.număr: singular.B. z. Es Einen schönen Ausflug zu machen Dass du mitgekommen bist.4. = Der Baron von Münchhausen berichtet seinen staunenden Zuhörern von dem unglaublichen Ritt auf einer Kanonenkugel.1. Predicatul clarifică mai multe lucruri în propoziţie.4.: Hans erwartet seine Freundin Helene.dass du mitgekommen bist.B. cu articol ein Ausflug . subordonată Dacă subiectul este reprezentat de o propoziţie (subord. Prin proba eliminării şi adăugării se pot prelucra textele după dorinţă: se poate condensa sau se poate elimina ceea ce este redundant sau prin adăugare de informaţie. propoziţii dezvoltate şi fraze. subiectivă. Pauline liest heute ein schönes Buch.Prin proba eliminării se poate ajunge la elementele de baza (necesare) ale unei propoziţii: z. = Münchhausen erzählt Lügengeschichten. XII.1. PREDICATUL Este format dintr-un verb la o formă personală (finită). a II-a sg. un pronume. purtătorul unei însuşiri. În propoziţia enunţiativă ocupă locul al 2-lea. de asemenea. poate deveni clar şi exact.răspuns . şi adjectiv es .B. întrebare: Was liegt auf dem Tisch? răspuns: das Buch XII. prin adăugarea altor elemente.construcţie infinitivală dass du mitgekommen bist .B.: Der weltbekannte Lügenbaron Münchhausen erzählt den in seinem Salon versammelten Gästen an einem langen Winterabend unglaubliche Lügengeschichten aus aller Welt. (prop.: Das Mädchen besucht seine Freundin.) Die Schüler bereiten den Wandertag vor. Predicatul poate fi simplu sau compus. freut mich. .1. z. cum este sau ce se întâmplă cu subiectul.Was freut mich? . Das Erlebnis Ein Ausflug Unsere Fete Unser tolles Fest = macht mir Freude.cu sau fără articol.4. atunci este vorba despre prop. . (pers. a II-a. Poate fi. XII. PROPOZIŢIA SUBIECTIVĂ Partea de propoziţie care aparţine subiectului poate fi reprezentată în mod variat.B.). El stă întotdeauna la nominativ şi răspunde la întrebarea "cine?" sau " ce?" z. der ihn in aller Welt bekannt gemacht hat. z. cu pronume unser tolles Fest .persoana: persoana I. a III-a . Următoarele informaţii sunt oferite de verbul conjugat.1.subst.subst. XII.pronume einen schönen Ausflug zu machen .: Die Schülerin bereitet den Wandertag vor. z.subst. Prin proba adăugării se pot obţine din propoziţii scurte. Die Klasse 8a hat gestern eine Party gefeiert. Este cea mai importantă parte de propoziţie. adjectiv cu articol. El exprimă autorul unei acţiuni sau stări.: Dass du mitgekommen bist. cu articol unsere Fete . întrebare: Wer besucht seine Freundin? răspuns: das Mädchen Das Buch liegt auf dem Tisch. z.subst.4.întrebare .2. SUBIECTUL Are un rol important în propoziţie. un infinitiv.prop. Predicatul este partea de propoziţie prin care se exprimă ce face. însoţit sau nu de pronume. Acest fapt este demonstrat de proba înlocuirii. întrebare: Was tut Pauline? răspuns: liest Predicatul se acordă în persoană şi număr cu subiectul.B.4 PARŢILE DE PROPOZIŢIE ŞI FUNCŢIILE LOR XII.B. Ea poate fi un substantiv .: Münchhausen berichtet von dem Ritt auf einer Kanonenkugel.2. o întreagă propoziţie subordonată. locul central în propoziţie.

2...4. etc) z.. . ai.c. (complement prepoziţional in dativ) XII.. NUMELE PREDICATIV Este strâns legat de predicat. (cui?) Tanja übergibt . z. (complement la acuzativ) 126 .: Das Auto des Bruders ist neu. warten (auf) cer anumite complemente. Complementul este partea de propoziţie necesară cerută de predicat.4... imperativ .p imperfect.complement la genitiv: .4. Această propoziţie. Complemente cauzale Complementele cauzale .1. sprechen (mit). viitor I.B. Nach was?.4.4. care în propoziţie îndeplineşte funcţia de complement. Aflăm complementul prepoziţional folosind cuvântul interogativ şi prepoziţia cerută de verbul respectiv: Wonach?.substantiv în Nominativ: Er ist Hausmeister. m. Karlo bleibt hier. se numeşte propoziţie completivă. conjunctiv prezent. întrebare: Wen besucht Lars? răspuns: (Lars besucht) seine Freundin. Poate fi exprimat prin diferite părţi de vorbire. Propoziţia completivă Partea de propoziţie a complementului poate fi reprezentată printr -o întreagă propoziţie.. al caror caz este determinat de prepoziţie.timp: prezent. Numele predicativ exprimă o caracteristică a subiectului.: Wenzel hilft . Următoarea ordine este dată de frecvenţa cu care ele apar: . z.sunt în raport de dependenţă faţă de verb.numeral: Sie waren nur wenige. o propoziţie secundară.: Sie hilft ihrem kleinen Bruder..B.întrebarea wessen? (al. Auf wen?. acuzativ .B. întrebare: Wessen Auto ist neu? răspuns: (Das Auto) des Bruders (ist neu).la genitiv.. XII.4. perfect. a.complement la acuzativ:.4. Worauf?.B. ale cui?) z. ..: Ich suche nach seinem Bruder. .. pasivă XII.diateza: activă.B.m. conjunctiv perfect. Nach wem?..4.mod: indicativ. ce?. Complementul prepoziţional: Verbe precum suchen (nach). dativ. de exemplu: . Sie bleibt unsere Direktorin.pronume: Er war es.adjectiv: Sie bleibt lange.3. (cui?) (ce?) XII. . viitor II . pe ce. etc (cui?) Tanja übergibt ihrer Nachfolgerin das Klassenbuch.. XII.întrebarea wem? (cui?) z. Er heisst Peter.B.. (cui? ce?) Aceleaşi propoziţii dobândesc sens printr-un complement: z. (complement la acuzativ) Er weiss es. scheinen.4. Ca şi subiectul. .întrebări: wen? sau was? (pe cine.: Wenzel hilft seiner Freundin/ seinem Freund/ ihrem Kind.B. El apare numai în combinaţie cu anumite verbe: sein.: Er kennt die Neuigkeit. COMPLEMENTUL Cele mai multe propoziţii pot fi înţelese numai dacă în afară de subiect şi predicat au şi complement.. z. heißen. întrebare: Wem hilft sie? răspuns: (Sie hilft) ihrem kleinen Bruder.. bleiben.complement la dativ: .: Lars besucht seine Freundin..3. werden. întrebare: Nach wem suche ich? răspuns: (Ich suche) nach seinem Bruder.: Johanna ist Schülerin.adverb: Das war damals anders. complementul se află în strânsă legătură cu predicatul. .B. Auf was? z.

completivă) Alle Schüler warten auf das Schellen. consecutiv) Întrebări: mit welcher Folge?. care nu sunt obligatorii în propoziţie.scopul unei acţiuni (compl. .: Sie kommt heute. Am Nachmittag gehen wir ins Eisstadion.1. . zu welchem Zweck? . wie oft?. z. instrumental) Întrebare: womit? . Complementul circumstanţial Este partea secundară de propoziţie. das die letzte Stunde ausfällt. weshalb?. z.de ce?. die Schülerin aus der Klasse 9b ähnelt (2) außerordentlich ihrer (3) jüngeren Schwester (4) aus der Klasse 6a. un grup de cuvinte sau chiar o întreagă propoziţie secundară circumstanţială. dass sie zu Petras Geburtstagsfeier eingeladen ist. etc.momentul şi durata acţiunii (complementul circumstanţial de timp) Întrebări: wann?. .B. Exemple: 127 . secundară. .consecinţele unei acţiuni (compl. etc. z. woher?.B. wie lange?. (compl.4.subiect şi complement). felul în care se săvârşeşte acţiunea (complementul circumstanţial de mod) Întrebare: wie? z. în ce scop? z.locul şi direcţia acţiunii (complementul circumstanţial de loc) Întrebari: wo?. mit welcher Wirkung? z. .: Deine Freundin besucht in den Ferien häufig die Jugendbibliothek. făcându -i acesteia sensul mai precis.B. (complement prepoziţional) Alle Schüler warten darauf. (complement prepoziţional) Anna freut sich darüber. care arată în ce împrejurări se săvârşeşte o acţiune.4. aus welchem Grund?. circ. nachdem der Unterricht vorbei ist.: Sie kommt heute.4. dar cu ajutorul lor conţinutul acesteia este mai explicit. deci pot lipsi din propoziţie din punct de vedere gramatical. circ. El nu este cerut cu necesitate de predicat. . (prop . instrumentul prin care se realizează acţiunea (complementul circ.mijlocul. indică însă mai exact circumstanţele acestuia. de scop) Întrebare: wozu?.B. circumstaţial de timp) Sie kommt. completivă) Părţile secundare de propoziţie (die Angaben) Părţile secundare de propoziţie sunt elemente ale acesteia. Complementul circumstanţial exprimă în propoziţie următoarele: .: Toni kann wegen einer Verletzung nicht mitturnen. circumstanţială de timp) !!! Atenţie: În redactarea textelor este necesar câteodată să alegem ce este mai potrivit în context: un circumstanţial exprimat printr-un grup de cuvinte sau o prop.B.B. completivă) Anna freut sich über die Geburtstagseinladung von Petra.: Wir erledigten alle notwendigen Arbeiten zu ihrer/ Ihrer vollsten Zufriedenheit. (prop. (complement circumstanţial de timp) Sie kommt nach dem Unterricht. Prin proba eliminării se poate afla ce elemente secundare nu sunt absolut necesare în propoziţie. Maria kommt aus der Schule.: Sie singt schön.cu ce? z.B: Sie haben den Kasten mit einem Schraubenzieher aufgebrochen.B. (prop. 1 2 3 4 !!! Atenţie: Cuvintele subliniate sunt părţi de propoziţie secundare. Un complement circumstanţial poate fi reprezentat în mod variat (ca şi în cazul părţilor de propoziţie nominale .4.: Zur Verbesserung der Atemluft hatte die Geschäftsführung des Unternehmens verschiedene Maßnahmen vorgesehen. z. etc z.alte complemente circumstanţiale: . Sie bleibt bis Anfang Januar. XII.4. (prop.: Ich wohne ganz oben.B. wohin?.= Susanne ähnelt ihrer Schwester. el poate fi exprimat printr -un cuvânt.cauza acţiunii (complementul circumstanţial de cauză) Întrebări: warum?.: Susanne (1).modul. XII.Er weiss. dass es endlich schellt.4.B. In dieser Zeit werden wir sie selten sehen. z. Ele pot însă să aducă informaţii suplimentare în propoziţie.

B.subst. PRIVIRE GENERALĂ . subiect predicat complement Ich schenke dir eine Kette. propoziţiile şi textele pot deveni mai bogate în conţinut şi mai expresive.substantiv la genitiv: der Ball des Jungen .1. Tullus.1. cele mai importante modalităţi sunt: .: Einige Schüler der 6b lesen am liebsten bunte Comics.B. z. möchte den Römern zum Sieg verhelfen. Der Schneemann schmilzt.4. Orice parte de propoziţie poate fi determinată de un atribut.: Mein Bruder Karlo putzt sein Fahrrad. trainiert für die Olympischen Spiele. Exemplu de texte cu atribute: Asterix und Obelix sind gute Freunde. spielende Kinder .5. XII. XII. XII. Atributul nu formează o parte de propoziţie de sine stătătoare precum subiectul. Sie leben in einem kleinen Dorf Galliens. pentru a face conţinutul mai explicit. La proba mutării atributul ”se mişcă” împreună cu substantivul pe care îl determină.adjectiv sau participiu: fröhliche Kinder. Cu ajutorul probei « adăugării » se pot introduce în texte diferite atribute.5.5. în afară de partea de propoziţie verbală a predicatului. cu prepoziţie: der Junge mit den blonden Haaren .apoziţie: Vanessa. Topica Într-o propoziţie completă din punct de vedere gramatical trebuie să existe cel puţin subiect şi predicat. Asterix ist ein Krieger: Obelix isst am liebsten Wildschweinbraten. predicatul şi complementul. Aplicare: Cu ajutorul atributelor.5. z. z. ATRIBUTUL Atributul este elementul care oferă indicii suplimentare în propoziţie. Sie leben in einem Dorf.4. ein Liebhaber von Hinkelsteinen.4.1. 128 . XII.. Der aufmerksame Autofahrer bemerkt das spielende Kind in der engen Einfahrt. die seit zwei Jahren unsere Deutschlehrerin ist. z. Propoziţia relativă cu funcţie de atribut se numeşte propoziţie relativă şi este introdusă de regulă printr-un pronume relativ. Felurile atributului: Atributul poate fi exprimat în propoziţie în diferite feluri. XII.B.: Das blonde Mädchen mit den roten Strähnen im Haar ist die Tochter eines netten Bekannten.1. Unele atribute pot fi la rândul lor determinate de alte atribute. O propoziţie este completă din punct de vedere gramatical dacă toate complementele cerute de predicat sunt prezente. ein Athlet. Tomas achtet auf den starken Verkehr. Sie schenkt ihm ein tolles Buch.: Obelix ist der bärenstarke Freund von Asterix. isst am liebsten schmackhaften Wildschweinbraten.B.: Felix ist ein kluger Hund. atribut atribut atribut Bunte Comics lesen einige Schüler der 6b am liebsten. der zum Centurio aufgestiegen ist. Muskulus. Die Vertreter des Dorfes schiffen sich auf einer Galeere ein. meine Freundin .propoziţie relativă: Frau Meier. . Helga bleibt deine beste Freundin.. Obelix. Exemplu de text fără atribute: Asterix und Obelix sind Freunde. z. ci este un element al unei părţi de propoziţie. El determină mai ales un substantiv.B. Asterix ist ein lustiger kleiner Krieger.PĂRŢILE DE PROPOZIŢIE ŞI ATRIBUTELE LOR XII.. .5. subiect predicat Predicatele cer adesea anumite complemente.. Oft erleben die beiden gefährliche Abenteuer.2.adverb: das Haus dort . seine geballte Kraft fürchtet jedermann.5.Nach der Reparatur des Autos fuhren sie in den Urlaub..

prepoziţional Orice propoziţie poate să conţină şi elemente suplimentare.1.) Formele neconjugate ale verbului sunt participiul trecut şi infinitivul.: Du musst auf den Verkehr achten. etc. ersparen.6. verbul se află: °fie pe primul loc (prop. în G compl. etc. z. 2. bauen. care în funcţie de predicat cer anumite complemente.B..).. stricken. reinigen. Kommt Peter morgen mit seinem Bruder? °fie pe locul al doilea (prop. zeigen. regnen. Forma conjugată a verbului . Poziţia verbului XII.subiect predicat compl.B. subiect predicat compl.forma conjugată a verbului ocupă primul.principală sau subordonată . Sie wartet auf ihn. z. etc. subiectul se află imediat după verb. compl.B. Complemente cerute nu cer complemente compl.de timp XII. dar mai ales auxiliarele "haben" şi "sein" la perfectul compus (er ist gekommen." este imposibil în germană. "werden" la pasiv sau viitor (Die Lohne werden erhöht. în D + Ac compl. Prepoziţional nume predicativ XII.B.în D compl. De reţinut că un singur element (subiect sau complement) poate ocupa primul loc. subiect predicat compl. Acestea sunt importante pentru clarificarea conţinutului unui enunţ. acesta stând pe locul I sau II.: 1.2.circ. er hat gegessen./ Du wirst heute kommen. în D compl. danken. (Er kann kommen.B. adică părţi secundare de propoziţie (complemente circumstanţiale şi atribute). geben. z. interogativă globală): z.1. interogativă parţială): z. . z.într-o propoziţie interogativă.6. XII. în D compl. iar forma neconjugată ocupă ultimul sau penultimul loc.B. etc. er kommt.: Er bedarf seiner Hilfe. în Ac.: 3. z. etc. Peter kommt morgen mit seinem Bruder.) şi verbele modale. Verbe schwitzen.: Sie ähnelt ihrem Bruder. filmen.: 4. sich errinern an. al doilea sau ultimul loc. subiect predicat compl.circ.Wann/Mit wem kommt Peter? Aşadar. werden. z.B.2. Peter. Morgen kommt Peter mit seinem Bruder. bleiben z. în Ac compl. harren. În limba germană propoziţia se remarcă prin locul ocupat de formele conjugate şi neconjugate ale verbului. În funcţie de tipul propoziţiei .B. besuchen. sich bemächtigen. VERBE CARE CER ANUMITE COMPLEMENTE Următorul tabel conţine verbe.: Wir besuchen euch in den großen Ferien. bedürfen.într-o propoziţie enunţiativă verbul se află pe locul doi. vertrauen. z. achten auf. în Ac. etc. ähneln.: Sie wird Lehrerin.: Er weint.). dacă întrebarea începe cu un pronume 129 .: Der Vater schenkt ihr eine Kette. atribut z. schenken.B.B. begegnen.de timp Seine kleine Schwester widerspricht ihm oft. warten auf.6. etc. Un început de propoziţie de tipul "Mâine.B. etc. Formele conjugate sunt cele care poartă marca persoanei (ich komme.6. sein.: Helga besucht ihre Mutter.

Forma neconjugată a verbului .7. freut uns alle. o persoană. ob er heute komme... verbul ocupă ultimul loc.: 13. daß Peter mit seinem Bruder kommt.B. PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ ŞI PROPOZIŢIA SECUNDARĂ XII. care au funcţia de subiect sau complement sau o propoziţie: z.. !! Atenţie: Conjuncţiile coordonatoare "aber".. un fapt. Ich wäre froh.. 14.2.într-o propoziţie imperativă. ultimul loc fiind ocupat de forma conjugată: z. care exprimă o singură comunicare. Propoziţia secundară: Propoziţia secundară este dependentă de cea principală şi subordonată acesteia. Uneori. wenn. weil Peter morgen mit seinem Bruder kommt. primul element este o întâmplare. Kommst du heute? Komm doch mit! XII.: 15. wird morgen nachgeholt. Propoziţia principală Ca propoziţie principală (sau de bază) desemnăm acea propoziţie.:7.B. z. "oder". Er sagt. . Primul element al propoziţiei: Într-o propoziţie enunţiativă. Wenn du willst. wozu?). participiul trecut şi infinitivul se află pe ultimul loc: z.. Komm morgen mit deinem Bruder! 6. secundară Propoziţia secundară îndeplineşte în frază funcţia unei părţi de propoziţie.: Dass du kommst. 2. 0 1 2 . ob.B.B.B. gehen wir ins Kino. Er sagt. propoziţia secundară poate fi recunoscută adesea după ultimul loc ocupat de forma personală a verbului..B.B.. fiind format din două substantive aflate în relaţie de coordonare.: Sie fragte ihn. Primul element poate fi mai mult sau mai puţin complex. denn ich habe keine Zeit. De regulă.. 10. Peter ist gestern mit seinem Bruder gekommen.7. so dass wir jetzt vor verschlossenen Türen stehen. interogativă sau imperativă. z. Er sagt. !! Atenţie: Într-o subordonată. z. principală prop..NICIODATĂ pe locul al doilea. 1 2 . Ich glaube. printre altele: dass. primul element al propoziţiei (altul decât subiectul) poate exprima o anumită insistenţă: z.(wen?. indipendentă.Morgen kommt Peter.într-o propoziţie subordonată participiul trecut şi infinitivul se află pe penultimul loc. XII.2. etc despre care se face o precizare: z. "denn". Subiectul ocupă locul al treilea numai atunci când primul loc este ocupat de o altă parte de propoziţie. 0 1 2 . 130 .6. 8.: 5. verbul ocupă primul loc: z. . weil. ob Peter morgen mit seinem Bruder kommt. 9.1.: Ich komme mit dir.. subiectul se află pe primul sau pe al treilea loc . .7. adică ea poate fi subiectivă. Die Deutschstunde.. XII. Propoziţia principală "Peter kommt morgen mit seinem Bruder" devine: z.. Prop.: 11. 12.B. Conjuncţiile subordonatoare sunt.într-o propoziţie principală.. Ich bin froh.B. In Bremen sind Peter und Anna. dass Peter morgen mit seinem Bruder kommen muss.2. wer?) sau un adverb interogativ (wo?. womit?. wem?. z.: Peter kommt morgen.B. aber ich bleibe nur ein kurz.. Peter muss morgen mit seinem Bruder kommen. un lucru. Propoziţia principală poate fi o propoziţie enunţiativă. die heute ausfällt. Ich frage Sie.: Peter und Anna sind nicht da. wenn Peter morgen mit seinem Bruder käme..B.: Leider haben wir uns verspätet. dass Peter gestern mit seinem Bruder hat kommen müssen.: Morgen kommt Peter. În limba germană. z. forma conjugată "haben" precedă infinitivul dublu. dass Peter gestern mit seinem Bruder gekommen ist. "und" NU influenţează ordinea cuvintelor în propoziţie..B. Kommen Sie morgen mit Ihrem Bruder! !! Într-o subordonată.

XII. denn es hat geschellt.: Nachdem Cora. Hans gefragt hatte. 131 . weil. Fraza formată prin coordonare (Satzreihe) Propoziţiile principale se pot îmbina într-o frază. z. die mit einem Fahrrad angefahren kam. weil er verletzt ist. Als Tina erfuhr. z. daher beginnt der Unterricht. Se realizează o frază formată prin coordonare. fie despărţite de virgulă. der Unterricht beginnt. Es hat geschellt. gab diesem einen Korb. auf das sie sehr gespannt war. welches/ mit dem. daß an diesem Abend im Fernsehen das Tennisspiel übertragen wurde.) Wenzel kann heute nicht mitspielen.7.prop.B. prop. als sie entdeckte. lief dieser schnell in den Fahrradkeller. der Lehrer betritt die Klasse. între care se stabilesc diferite tipuri de raporturi.: Janna hat gesagt. FRAZA COMPLEXĂ Spre deosebire de fraza simplă. care nu este întotdeauna suficientă. warum. wann er kommt.B. z. Propoziţia condiţională introduce un fapt de care depinde realizarea acţiunii din regentă. Sie fragt ihn.7.: Sie fragt ihn. relativă: inrodusă prin pron. z.2. locurile de muncă sunt sigure. sind die Jobs sicher. daß z. Sie fragt ihn. das er gestern dort abgestellt hatte.2.:Wir wollen zur Schulfete gehen. interogativă indirectă: introdusă prin wer. conjuncţională: introdusă prin conjuncţii subordonatoare precum: weil. secundară !!! Dupa cum arată exemplele. die um 19 Uhr beginnt. zog sie ihre Zusage. !! Atenţie: Propoziţia principală este întotdeauna despărţită de propoziţia secundară prin virgulă. relativ sau prin prepoziţie + pron. Îmbinarea propoziţiilor (Satzverbindungen) XII.prop. prop.relativ: der. die ihren Freund Lars noch sprechen wollte. z. fie prin punct şi virgulă.: Der Unterricht beginnt. ob er mitkommen wolle. die eigentlich mit Lars ins Kino wollte. z. 1 2 3 Propoziţiile principale se pot îmbina şi prin conjuncţii coordonatoare. daß ihre Freundin Klara an der Wanderfahrt nicht teilnehmen wollte. XIII. die schon vor einigen Monaten gegeben hatte. Janna hat gesagt. zog es in die Eisdiele. Conjuncţiile subordonatoare (als. secundară Als Michael klein war.prop. .2. wieder zurück. atributivă.B. Wenn die Firma gut läuft.2.B. für welche. Fiecare propoziţie principală stabileşte raporturi de conţinut cu celelalte.: Cora und Hanno. weil heute schönes Wetter ist. circumstanţială) XII.: Es schellt. etc . weil sie heute kommt. (prop. Forma propoziţiilor subordonate . (parte de prop.2. das/ welcher. circumstanţială. Este vorba de o condiţie necesară. aber Kim. .completivă. warum er heute nicht kommt.B.B. Maria wollte zur Bücherei.B. Fraza formată prin subordonare (Satzgefüge) Propoziţia principală şi propoziţia secundară formează împreuna fraza realizată prin raporturi de subordonare. Johanna. nachdem. prop. die sich für heute noch verabreden wollen.: Wenzel kann heute wegen seiner Verletzung nicht mitspielen. auf die z. propoziţia secundară poate ocupa diferite locuri în frază.B.7. wer heute mit uns kommt. daß sie auf jeden Fall komme.1.: Er freut sich.1. fraza complexă este alcatuită din propoziţii principale şi propoziţii subordonate. XII. tuscheln in der Pause miteinander. weil Lars dort wahrscheinlich mit Georg und Tim saß. sie komme auf jeden Fall. welche. nachdem) şi pronumele relative realizează îmbimarea lor.7. . wann. Es hat geschellt und der Unterricht beginnt. secundară Sie wollen zusammen ins Schwimmbad fahren.B. weil dort sein Fahrrad stand. hatte er viele Freunde.2.2.vorbirea indirectă: reia afirmaţia unei alte persoane z. = Dacă firma merge bine. die.2.

2. Ich habe Bücher. în Ac XIV.3.neh. Alte cuvinte cu sens negativ: nie. Alte exemple: z.Ich habe keine Bücher.antonim: cuvânt cu sensul direct opus altui cuvânt (z.decat" de egalitate: "la fel de.4.hot.B.compl.B.. weder .. XIV. noch.atribut .2. etc.subiect diese schenkt .Das ist nicht mein Wagen..XIII. adj. pr.compl. subst..:Du hast ein Auto." de inferioritate: "nu la fel de.: möglich . in A ein gelbes Bonbon ..) . propoziţie principală weil diese ihm gestern ein gelbes Bonbon gegeben hat. subst.circ. Atenţie: În limba germană se foloseşte negaţia o singură dată. pr.: Ich habe einen Bruder und eine Schwester.unmöglich) .)[a avea.1. . ci serveşte la conjugarea unui verb (la perfectul compus. NEGAŢIA XIV. predicat propoziţie secundară der kleine Junge .. Das ist mein Wagen..compl.circ.pers.2. adv. pentru a nega un cuvânt nearticulat: z. PRIVIRE GENERALĂ: PĂRŢI DE VORBIRE.pos.. verb adv. XIV.Ich habe nie(1) jemandem etwas Schlechtes getan. conj... nicht nur .2. în D .. . de timp . Aceasta poate sta: XIV.mai.. spre deosebire de limba romană unde se poate folosi de maxim 4 (!) ori: z.B. art. pentru a nega un substantiv precedat de articolul nehotărât "ein(e)" z.B. ... XIV. sondern zwei.Ich habe keine Zeit.Ich habe kein Geld.subiect .de timp gelbes seiner besten Freundin .1. nichts.1. a fi] .ca.: Ich finde meinen Regenschirm nicht. subst. Du hast nicht ein Auto.B. sondern auch.: Er hat ein Auto. .Ich habe keinen Appetit. art. substantiv sau adjectiv: z..1.B. . Du studierst nicht nur Deutsch.auxiliar: verb care nu se foloseşte în sensul lui propriu (a avea = a poseda). cel mai adesea.: Der Wagen ist schön. adj. înaintea cuvântului negat. pr. art. Du hast kein Auto..dem. . Ich habe Zeit.1. . sondern auch Englisch. in D gegeben hat einen roten Lutscher .B.predicat ihm kleine .2." 132 . A doua negaţie a limbii germane este "kein(e)" şi se foloseşte: XIV.. adj.. Principala negaţie în limba germană este "nicht".atribut gestern heute .compl. Ich habe keinen Bruder und keine Schwester.comparativ: comparaţie între două sau mai multe fiinţe (lucruri) sau însuşiri -z.neh.B.B.predicat .compl.: Nu (1) am făcut niciodată (2) nici un (3) rău nimănui (4).compl. XV. după complementul la acuzativ: z. LEXIC GRAMATICAL ..1.acuzativ: cazul complementului direct în cadrul declinării (z. XIV. subst.Der Wagen ist nicht schön. de ex.: Ich habe Geld.: comparativul de superioritate: ". XIV. adj.ca. PĂRŢI DE PROPOZIŢIE ŞI FELUL PROPOZIŢIILOR VĂZUTE ÎN RELAŢIE Der kleine Junge schenkt heute seiner besten Freundin einen roten Lutscher. Ich habe Appetit.

.B. u-u. o-o.neseparabilă (particulă): element al verbului care nu se desparte de acesta . gelernt.declinare: trecerea prin toate cazurile gramaticale a unui substantiv.modal: verb folosit fie cu sens propriu.z..diftong: sunet format din 2 elemente vocalice care glisează şi se pronunţă împreună [a] + [o] = [ao] z.) introduc o propoziţie subordonată.das Hündchen)/ determină genul gramatical neutru .. neutru . o rugăminte: z. .Hat er gegessen? .B.: die Haustür .z.infinitiv: forma invariabilă a verbului.totală: daca întrebarea se referă la ansamblul propoziţiei. schreiben.. . .conjuncţie: cuvânt invariabil care leagă 2 cuvinte sau 2 propoziţii.uşa casei/"casa" determină cuvântul "uşa" .participiu (trecut): forma neconjugată a verbului la perfectul compus (gesungen.număr: categorie care desemnează singularul şi pluralul .parţială: dacă se referă la o parte a răspunsului aşteptat/este introdusă de un pronume sau adverb interogativ: Wer kommt heute? .: lesen.Conjuncţiile subordonatoare (că.parte de propoziţie: orice element constitutiv al propoziţiei (subiect. deci dependentă de principală. declinare sau la forma de plural . was soll es bedeuten.Er ist noch nicht gegangen.: Er ist gegangen.impersonal: verb care nu are un subiect real. cea enunţiativă (pozitivă sau negativă) expune. care denumeşte acţiunea denumită de aceasta (z.) care însoţeşte vocalele .: Komm doch! .B.) verb 133 . care permite diferenţierea unei propoziţii intrerogative de una enunţiativă: z. au-au.. sau.B.Conjuncţiile coordinatoare (dar.determinat: cuvânt de bază pe lângă care stă determinantul într-un cuvânt compus: .B. adjectiv sau articol .:Er ist Lehrer.complement direct: cuvânt care desemnează lucrul asupra căruia se exercită acţiunea unui .B. häufig. iar subiectul gramatical este întotdeauna "es" z.B... t. . .B.“ (H.. k. pronume. ..consoană: sunet (p.. ob du kommst.enunţiativă: spre deosebire de propoziţia imperativă sau interogativă.gen: caracteristică a substantivelor şi adjectivelor care distinge 3 categorii: masculin. Ea poate fi: . complement) .palatalizare: modificarea unei vocale (a-a.) .adjectivul cu funcţie de nume predicativ nu se declină z.interogaţie: o propoziţie interogativă formulează o întrebare. declară un fapt: z. f. Kakao.Meine Freundin.determinant: cuvânt care determină semantic cuvântul de bază într-un cuvânt compus . feminin.: Ich frage dich.. se răspunde cu "da" sau "nu": Kommst du? .imperativ: propoziţia imperativă exprimă un ordin../ Er ist krank. e-i/ie) în conjugare.nominativ: cazul gramatical în care se află subiectul ..indirectă: dacă ea constituie o propoziţie subordonată dependentă de principală: z.diminutival: sufix care exprimă o micşorare ("chen"./ Ich will morgen kommen. atribut.: Er hat gegessen . .. dacă...intonaţie: linia melodică a propoziţiei rostite.) leagă 2 cuvinte (Peter şi Ana) sau 2 propoziţii (Peter vine şi Ana pleacă) de acelaşi fel. fie pentru construirea unei forme verbale compuse: z. şi.: Ich will.B. Heine) . .. .B. deci..B.uşa casei /"uşa" este determinat de "casă" în "uşa casei" .Ja/Nein.dativ: cazul complementului de atribuire/este cerut şi de anumite prepoziţii . o somaţie. predicat.directă: dacă este formulată direct (vezi exemplele de mai sus) .. das Heu . es donnert/ „Ich weiß nicht.nume predicativ: substantiv sau adjectiv legat de subiect prin intermediul verbului "a fi" . .: die Haustür .

B.B.B. mich.preteritum: timp trecut. .tare (verb): verb neregulat. poate fi rostit singur: z. dacă este completată de o propoziţie subordonată: z. .semn compus din două puncte orizontale. înlocuind subiectul care exercită acţiunea asupra lui însuşi: z.gelernt) 2) substantive masculine care primesc terminaţia " -e/n" la singular şi la plural (der Herr.) unde subiectul exercită acţiunea asupra complementului direct.B: Ich bin gekommen/ ich habe gelernt .pasivă (diateza): propoziţie în care subiectul suportă acţiunea exprimată de verb (z.comunicare cu un singur predicat . spre deosebire de consoane..B.B. des Lehrers ich komme/ du kommst/ er kommt. .un cuvânt german conţine o singura silabă accentuată.lernte .rădăcina: parte a unui substantiv care rămâne neschimbată în timpul declinăriii sau parte a unui verb care rămâne după îndepărtarea terminaţiei de la infinitiv z.schrieb .perfect compus: timp trecut compus din prezentul unui auxiliar "haben" sau "sein" şi participiul trecut al verbului de conjugat z.B.. mir.Umlaut: palatalizarea vocalelor a.du kommst .terminaţie: parte a unui substantiv care se modifică în cadrul declinării sau a unui verb care variază de-a lungul conjugării z..geschrieben tragen ...die Lehrerin . kommen .particula separabilă: primul element al unui verb compus (mit + kommen = mitkommen) . caracterizate prin participiul trecut în "ge . tradus în română prin imperfect (ich kam.: der Lehrer.: schreiben .) . care se pronunţă mai "apăsat" decât silabele neaccentuate .B.denn er ist krank.o propoziţie este independentă dacă are sens prin ea însăşi z.B.. Herren) .reflexiv: 1) pronume personal cu funcţie de complement.grup de litere format dintr-o vocală şi una sau mai multe consoane .) spre deosebire de diateza activă (z.slab: 1) verb a cărui conjugare este regulată (lernen . . e. care devine subiect.tranzitiv: verb care poate avea un complement direct (a cere). aşezate deasupra acestor vocale .silaba: .: Directorul cheamă secretara..sufix: element care se adaugă rădăcinii unui substantiv sau verb pentru a forma un alt substantiv derivat: der Lehrer .vocală: sunet independent care.u şi a diftongului au . Die Herrn. spre deosebire de verbele intranzitive care nu pot avea un complement direct .B.getragen .: a. Secretara este chemată de către director. des Herrn/ Pl.: des Tisches.trug ...o. . ich lernte) .propoziţie: . u 134 .semivocală: vocală care nu se poate rosti decât împreună cu o altă vocală (cu care formează un diftong) . i.en" şi prin forme neregulate la imperfect z.:.: er beeilt sich 2) verbul însoţit de un asemenea pronume: sich waschen .pronume personal: termen gramatical care înlocuieşte o persoană (ich.: Peter ist nicht gekommen. -aceeaşi propoziţie poate fi principală.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful