You are on page 1of 12

АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006.

ГОДИНИ |1|
Друштво истраживача “Владимир Мандић - Манда”
Бирчанинова 128/б, 14000 Ваљево

|2| АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ


www.istrazivaci.org.yu АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ
Бити истраживач |23|
је начин живота...
Чланство групе:
САДРЖАЈ:
- Укупан број активних спелеолога: 40
- Број нових спелеолога: 8
Организација групе у 2006. и почетком 2007. године:
Извештај о активности Подмлатка ...................................... 4.
- Вођа спелеолошке групе: Иван Настић
План активности Подмлатка ............................................... 6.
- Вођа основног спелеолошког курса: Угљеша Грујевски
- Представник у Извршном одбору: Дамјан Цветковић, Ненад Пејић
- Похвалнице за рад у 2006. години: Матија Петковић, Угљеша Извештај о активности Биолошке групе .............................. 7.
Грујевски, Часлав Максимовић, Срђан Софронић План активности Биолошке групе ....................................... 9.
- Вођа експедиције: /
Чланови групе у руководству Друштва: Извештај о активности Астрономске групе ......................... 10.
- Потпредседник: Милица Анђелић План активности Астрономске групе .................................. 12.
- Председник: Давид Максимовић

Извештај о активности Спелеолошке групе ........................ 13.


План активности Спелеолошке групе Друштва
План активности Спелеолошке групе ................................. 22.
истраживача "Владимир Мандић - Манда" за 2007. годину

- 16. март - демонстрација активности грађанима Ваљева


- 21. март - презентација спелеолошких активности и експедиција
грађанима Ваљева
- март/април/мај - основни спелеолошки курс
- април - Симина јама (картографирање и истраживање)
- 19-22. април - заједничка акција свих спелеолога Србије
- април/мај - опремачки курс
- април/мај - основни спелеоспасилачки курс
- мај - дружење са гостима из Словеније
- 15-18. мај - 11 eme Congrès internationalde spéléo-secours
- мај/јун - истраживање терена на Пештеру
- 28. јун - 1.јул - Balkan caving camp, Бугарска
- 7-15. јул - Stage international initiateur spéléo, Француска
- 9-13. јул - Stage international équipier scientifique, Француска
- 14-22. јул - "Vercors 2008" European Zouth Camp, Француска
- јул/август - Клубска експедиција у Црној Гори
- 29. јул-5. август - Stage international plongée souterraine, Француска
- 1-7. август - Сустер румунске, српске и француске спелеолошке
школе
- октобар - семинар у спелеоспасавању "Proteus 2007".

|22| АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ |3|
Извештај о активности Подмлатка Друштва истраживача 09.12. - Снимање Петничке пећине са емисијом “Авантура” РТС-а.
„Владимир Мандић – Манда” за 2006. годину Постављање гелендера и спуштање низ исти. Снимање урађено са
екипом емисије и Словенцима.
У току 2006. године Подмладак је организовао шест вишедневних Уцесника: 13
истраживачких акција, неколико једнодневних терена, редовна Вођа акције: Иван Настић
гостовања у медијима као и рад на промовисању истраживача и 24.12. - Тест вежбалиште курса спелеологије - Петничка пећина.
истраживачке идеје кроз штампање пропагандног материјала и учешће Провера знања курсаната након свршеног курса спелеологије.
у градским дешавањима. Вођа вежбалишта: Угљеша Грујевски
Резиме основног спелеолошког курса:
Истраживачке акције: - Трајање: 14.10.-24.12.
- Једнодневна вежбалишта: 7
1. "ЗИМА 2006", 10-20. јануар, село Доње Лесковице. - Предавања: 4
51 учесник (целу акцију) и преко и преко 20 гостију који су провели - Број курсаната: 8
3-5 дана на акцији. Истраживачи из Ваљева, Београда и Бачке Тополе. - Завршна акција: 3 дана
Ова акција је искоришћена за предавања из области биологије и - Вођа курса: Угљеша Грујевски
фотографије. Рад на терену се заснивао на попуњавању упитника на Пројекат “Млади Ваљеву, Ваљево младима”
тему живота на селу. Акција искоришћена да се обележи 10 година од Обележавање објеката ваљевског краја.
прве заједничке акције Ваљева и Бачке Тополе која је организована У оквиру пројекта Друштва који је предат Скупштини општине Ваљево,
1996. године у истој школи. Било је 20-ак старих чланова из Ваљева и Спелеолошка група је започела реализацију свог дела - обележавање
Бачке Тополе. спелеолошких објеката ваљевског краја.
2. "УСКРС 2006.", 20-29. април, село Горње Лесковице. Одабрани су следећи спелеолошки објекти: Петничка пећина,
58 учесника из Ваљева, Београда и Бачке Тополе. Дегурићка пећина, Драгов понор.
На акцији поред предавања организовани су свакодневни изласци на Реализација је окончана у јануару 2007. године.
терен. Чланови су могли да се упознају са херпетологијом, Вођа активности: Часлав Максимовић
ентомологијом и ботаником. На овој акцији такође су такође
попуњавани упитници. Статистика у 2006. години:
3. "ТАРА 2006.", 10-30. јул, село Заовине, планина Тара, - Број вежбалишта: 16
општина Бајина Башта. - Број акција: 26
72 учесника из Ваљева, Београда, Бачке Тополе и преко 60 гостију. - Број експедиција: 1
Остварена одлична сарадња са националним парком Тара. Програм је - Број међународних активности: 7
био заснован на изласцима на терен и рад у кабинету. Из биологије су - Број презентација: 3
биле заступљене области: херпетологија, ентомологија, лихенологија, - Број изложби: 2
ботаника, фармакогнозија и териологија. Учесници су уз неколико - Број спелео-такмичења: 1
предавања о преживљавању у природи такође одлазили у ноћне - Број спелеолошких курсева: 3
шетње где су учили како се могу оријентисати ноћу уз помоћ звезда. - Број спелео-дана: 104
На акцији је била заступљена и астрономија као и психологија. Како је - Број ванредних битних активности: 8
ово нови терен, добро је искоришћен за попуњавање упитника. - Број дана у битним ванредним активностима: 54

|4| АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ |21|
19.11.-25.11. - Акција са Чесима на Ваљевском красу. 4. "АВГУСТ 2006.", 15-25. август, село Горњи Таор, Мравињци
Драгов понор, Пландиште, Ковачевића пећина, Стопица и Потпецка. 30 учесника из Ваљева.
Чеси били смештени у Посејдону и у месној канцеларији у Поред редовних одлазака на терен и попуњавања упитника у школи је
Лесковицама. постављен тераријум где су учесници могли посматрати понашање
Уцесника: 6+3 змија у заробљеништву. На овој акцији није било пуно сарадника па су
Организација: Иван Настић, Селаковић Ненад, Матија Петковић чланови Подмлатка самостално одлазили на терен где су прикупњали
29.11.-30.11. - Симина јама лековито биље.
Наставак истраживања Симине јаме (-100m) 5. "РИБНИЦА 2006.", 08-10. септембар, село Паштрић, општина
Учесника: 3 Мионица.
Вођа акције: Иван Настић 25 учесника из Ваљева,
30.11.-3.12. - 2. куп вертикалних спортова Србије - сајам Београд На овој акцији јe искоришћена прилика да се чланови упознају са
(у оквиру Explozim-а). реком Рибницом и Рибничком пећином, једном од најинтересантнијих
Спелеолошка група је била суорганизатор 2. КВС-а у спелеолошком по бројности врста слепих мишева који је насељавају. Добро је
делу. Опремљена 3 система (један показни и три такмичарска). осмотрен терен као и могућности за будуће акције које би се
Организована “дуал трка” у мушкој и женској конкуренцији. Велики организовале у Паштрићу.
одзив такмичара, као и посетилаца. Поред такмичења, изложили смо 6. "ЈЕСЕН 2006.", 01-05. новембар село Горње Лесковице.
постер групе са сликама и малим текстом о нашим активностима, 41 учесник из Ваљева, Београда и Бачке Тополе
велики банер изградње, постер Савеза спелеолошких организација Како је време било лоше, слабо се излазило на терен. Рад је ограничен
Србије. За организацију спелеолошког дела Купа, група је добила на држање предавања из области биологије и астрономије. Кад је
200m новог ужета. Наши такмичари су освојили бројна места време дозвољавало, одлазило се на терен ради попуњавања упитника
(Катарина Живковић (1.), Милица Анђелић (5.), Иван Настић (1.), и брања чајева.
Владимир Ранковић (2.). За организацију купа је утрошено око 8 дана.
Вође акције: Иван Настић, Угљеша Грујевски Током године организовано је неколико једнодневних терена у близини
Ваљева, углавном на Градац. Чланови Подмлатка су учествовали на
ДЕЦЕМБАР манифестацији "Дани лековитог биља" која је одржана у Лелићу. Ту је
7.12.-10.12. - Завршна акција курса - заједничка акција са представљен рад групе као и промотивни материјал. У току
Словенцима. Тешњарских вечери, једно вече је постављен штанд испред Народног
Сјајна акција са гостима из Словеније и Црне Горе. Курсанти успешно музеја, где су пролазници могли видети препарате, фотографије као и
завршили курс овом јако лепом, али и напорном акцијом. Словенци промо материјал. У току "Дана гљива" представљене су фотографије,
одушевљени Ленчином пећином. Поред Ленчине, радили смо и Драгов препарати, честитке, кантарион и друго на штанду који су чланови
понор. Подмлатка и Биолога поставили у холу хотела у ком се манифестација
Учесника: 33 (6 спелелога из Словеније, а међу њима вођа и заменик одржавала.
вође Јамарске решавалне службе), 2 спелеога из Црне Горе, око 25 Подмладак је ове године штампао два лењира, један на тему реке
спелеолога групе). Градац, други на тему ваљевских планина. Са друге стране лењира
Вођа акције: Угљеша Грујевски. налазе се животиње које насељавају наш крај. То има за циљ
промоцију Друштва као и заштиту природе. Биљке које су скупљане
раније на акцијама, сушене су и паковане у кесе са амблемом и
текстом о начину употребе. Тај Истраживачки чај дељен је и продаван.
|20| АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ |5|
Поред чаја прављено је и кантарионово уље, које је паковано у бочице 6.10.-7.10.- Козје стене - Копаоник
са упутством за употребу. Ручно су прављене честитке са пресованим Тема овог заједничког дружења је била снимање емисије о човеку који
биљкама које су уручиване спонзорима али и продаване. Приход од је у Козијим стенама направио стазу дугу 19 км, и спровео водовод до
промотивног материјала који је продаван је одлазио у благајну групе. свог села (све то пре стотинак година). Учшествовали су Угљеша
Након сваке акције чланови су гостовали у медијима. Током зимске Грујевски и Милош Исић испред Друштва истраживача, 6 чланова
акције снимљена је и репортажа за Радио Београд. Након те акције екипе емисије "Авантура" и један радник Националног парка Копаоник.
неколико чланова је уживо гостовало у емисији Радио Београда која је Вођа акције: Угљеша Грујевски
преношена из студија Радио Ваљева. 21.10. - Курс спелеологије
У организацији Спелеолошке групе Друштва истраживача "Владимир
План активности Подмлатка Друштва истраживача Мандић - Манда" у суботу 21.10. са првим вежбалиштем у Ваљевској
"Владимир Мандић - Манда" за 2007. годину гимназији је почео почетни курс спелеологије. На курс се пријавило 8
људи, средњошколаца и студената, који желе да науче спелеошку
План акривности групе састоји се из неколико вишедневних акција и технику и начине истраживања подземних облика рељефа.
једнодневних терена, излета и екскурзија. Акције су планиране у 10.11.-11.11. - Снимање кањона Брусничког потока на планини Тари
периоду за време распуста, како чланови не би изостајали са наставе. са емисијом “Авантура”.
Уцесника: 5
- "ЗИМА 2007.", Пријездић - 10-20. јануар Вођа акције: Драган Јовановић - Ђера
- "УСКРС 2007.", Мравињци - 05-14. април
- "РИБНИЦА", Паштрић - 27. април - 2. мај НОВЕМБАР
- "ТЕПЧА", Дурмитор - 10-13. мај 30.10.-06.11. - Француска - међународни курс спелеоспасавања.
- "ТАРА 2007.", Заовине - 10-30. јул Три спелеолога из ССОС-а учествују у семинару спелеоспасавања у
- "ЛЕТО 2007.", Мравињци - 15-25. август Јури - Chalain.
- "ЈЕСЕН 2007.", Горње Лесковице - 31. октобар - 04. новембар Из наше групе учествује Иван Настић. Међународни семинар у трајању
од 8 дана. Сјајна организација. Организација спасавања из 2
Поред акција планирају се и одласци на више једнодневних терена спелеолошка објекта, рад са динамитом, предавања на тему
који би били организовани у близини Ваљева. За мај је планиран организације спелеоспасилачких организација
одлазак на резерват Засавицу, где би се у току тог дана чланови Уцесници: 40
Подмлатка упознали са овим заштићеним природним добром. Поред Вођа акције: Иван Настић
предавања и учествовања у истраживању флоре и фауне, чланови 05.11.-12.11. - Савојски Алпи - Француска.
Подмлатка ће се бавити и попуњавањем упитника на теме етнологије, Роберт Мисић и Иван Настић у покушају освајања Мон Блана Bionissau
етноастрономије као и живота на селу. Планиран је наставак сарадње рутом. Роберт је повредио ногу тако да се одустало. Освојена два врха
са СУП Ваљево, Заводом за заштиту природе Србије, као и са преко 3000m и један од 2900m.
"Борањом", где ће учествовати у очувању и заштити шума у околини 17.11.-18.11. - Опремање и снимање Шупље липе са ТВ МАГ.
Ваљева. Организација снимања објекта Шупља липа. Снимање није завршено и
наставиће се на пролеће 2007.године.
Уцесника: 8
Вођа акције: Давид Максимовић

|6| АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ |19|
делу канала који меандрира. Канал је проштеман у дужини од 2m и Извештај о активностима Биолошке групе Друштва
ширини 0,5m. истраживача "Владимир Мандић - Манда" за 2006. годину
Цитирамо део из извештаја: " Надвирујем се мало више и видим доле
мало језерце. Чује се и нека вода која је много већа од ове која је у Биолози су учествовали на 6 вишедневних истраживачких акција у
нашем меандру. Биће несто од овога, и то несто добро!". Процена - око току године. Организован је велики број једнодневних терена,
100m дубине. углавном на Градац. најатрактивније су биле подгрупе за
Учесници: Владимир Панић и Иван Настић херпетологију, ентомологију и ботанику. Радило се доста са
Вођа акције:Иван Настић подмлатком кроз предавања и изласке на терене.
__.09. - Дегурићка пећина.
Спелеорониоци одлазе до 3. сифона у Дегурићкој пећини. Провера Истраживачке акције:
опреме.
Учесника: 2 1. "ЗИМА 2006", 10-20. јануар село Доње Лесковице.
Водја акције: Бојан Шкареп 51 учесник (целу акцију) и преко 20 гостију који су провели 3-5 дана
на акцији. Истраживачи из Ваљева, Београда и Бачке Тополе.
ОКТОБАР На акцији су одржавана предавања члановима Подмлатка и новим
01.10. - 9.10. Курс спелеоспасавања ”Протеус 2006”. члановима биолочке групе. Новинарка Радио Београда је снимила
Словеначка Јамарска решавална служба организовала међународни кратку репортажу о змијама.
семинар у спелеоспасавању за земље бивше СФРЈ. Учесника је било
око 16 на курсу и још око 15 помоћника и инструктора ЈРС. Семинар 2. "УСКРС 2006", 20-29. април село Горње Лесковице.
веома садржајан и напоран. Из Србије било 4 учесника. Иван Настић 58 учесника из Ваљева, Београда и Бачке Тополе.
из нашег клуба и 3 учесника из АС-а. Цена семинара 100 еура. Рађена Поред настављених истраживања флоре и фауне ваљевског краја,
су свакодневна вежбалишта у напуштеном каменолому, рад са направљене су добре фотографије парења поскока. Неколико чланова
динамитом, као и организација и спасавање из 3 јаме. Одлично је имало прилику да у природи посматра "свадбену игру" и парење
организован семинар и све похвале за Словенце. поскока. Лоцирана је једна добра популација са доста крупних
Курс је одржан у Сезани. Смештај и исхрана у просторијама цивилне примерака где би се могла обављати озбиљна еколошка истраживања.
заштите у Сезани. Претпоследњи дан је организован течај
хелихоптерског спасавања где су учесници положили за модул А у 3. "ТАРА 2006", 10-30. јул, село Заовине, планина Тара,
спасавању (који је укључивао 45 минутну вожњу хелихоптером). општина Бајина Башта.
Последњи дан је организовано традиционално такмичење у брзинском 72 учесника из Ваљева, Београда, Бачке Тополе и преко 60 гостију.
зимарењу у Предјамском граду. 16 учесника са нашег семинара и из Са Националним парком Тара добили смо одобрење да несметано
Словеније. вршимо истраживања на подручју Националног парка, уз то да их
Иван освојио 1. место на такмичењу победивши у две категорије: редовно обавештавамо о својим резултатима. На акцији нас је посетила
1.место и најбрже време на такмичењу. Такмичење је реализовано на делегација Завода за заштиту природе Србије и у току тог дана су
превисној вертикали од 34m (време: 51s). одржали неколико предавања уз слајдове за све присутне учеснике.
9.10. - Триглав. Обрађен је мали део Таре са половичним резултатима. Истраживања су
Након семинара у спасавању Иван је отишао у Долину Врата и за један вршена и из области териологије, лихенологије, ентомологије,
дан испењао Триглав 2864m. Рута: Аљазев дом - Томнискова пот. - херпетологије и ботанике. Због великог пространства нисмо успели да
Триглав.
|18| АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ |7|
обиђемо све што смо планирали, али ће се истраживања наставити и у На следећим акцијама овог типа планирани су и рад са носилима
будућности. приликом прелажења девијација, као и различити маневри са
носилима на ужету приликом транспорта у јами. Петничка пећина се за
4. "АВГУСТ 2006", 15-25. август, село Горњи Таор, Мравињци. сада чини одличним полигоном за вежбе овог типа јер има могућност
30 учесника из Ваљева. постављања бројних гелендера, спасилачких сидриста.
Од биолога само су херпетолози били на овој акцији. Ухваћене су две Вођа акције: Иван Настић
смукуље коеј су стављене у тераријум. на тај начин могло се
посматрати њихово понашање у заробљеништву. Откривени су неки ЈУЛ
нови локалитети за поскока (мисли се на уже локалитете где их пре 01.07.-9.07. - Растило, Ваљевски крас са Чесима.
нисмо виђали). Гости из Чешке долазе у Ваљевски крај. Око 20 спелеолога из њиховог
савеза. Радили смо од спелеолошких објеката: Ленчину пећину, Драгов
5. "РИБНИЦА 2006", 08-10. септембар, село Паштрић, општина понор, Нову пећину код Симине јаме, јаму код Растила, Петничку
Мионица. пецину, организовали шетњу у кањон Сушице.
25 учесника из Ваљева. Учесника: 30
Јако занимљив терен за истраживања. Добар део истраживања је овде Вођа акције: Иван Настић
већ спроведен (посебно се односи на Рибничку пећину), али се могу
радити и еколошка истраживања. 27.07. - Након Зимског успона Ивана Настића, Истраживачи у
јулу месецу поново на крову Европе.
6. "ЈЕСЕН 2006", 01-05. новембар, село Горње Лесковице. Филип Максимовић и Иван Настић, чланови Спелеолошке групе
41 учесник из Ваљева, Београда и Бачке Тополе Друштва истраживача, 27.07. су попели Мон Блан (4808mнв) заједно
Због хладног времена није се могло ићи на терен. Углавном су држана са планинарима ПД Победа и Алпинистичког одсека Београд - АОБ.
предавања члановима подмлатка, али је време искоришћено и за Поред Мон Блана, Филип и Иван су попели и највиши врх Италије
договарање са биолозима из Београда о престојећим плановима. Гранд Парадизо 4061mнв.
Са Подмлатком смо учествовали на "Данима лековитог биља" у Лелићу
и "Данима гљива" на Дивчибарима. За време Тешњарских вечери на АВГУСТ
штанду смо изложили препарате змија, гуштера и лептира као и један 06.08.-13.08. - Матија Петковић и Иван Настић, чланови Спелеолошке
пар живих даждевњака. Ту прилику смо искористили да покушамо групе Друштва истраживача, учествовали су на међународној
људима приближити ове животиње тако што ће их видети изблиза и спелеошкој експедицији са циљем едукације и истраживања објеката
чути о њиховом значају. Пред одлазак на Тару, у просторијама на платоу Marguareis-у на француским Алпима. Експедицију су
Гљиварског друштва организовано је предавање за јавност о змијама. организовали спелеолошки клубови из Нице и Француски спелеолошки
О том предавању известило је неколико локалних медија. Заједно са савез. Логор је био на 2200 метара надморске висине. Посећено и
Подмлатком штампан је пропагандни материјал у сврху промовисања истраживано неколико мањих и већих јама: Aven de Troi (-340m), Aven
истраживача и заштите природе. Приликом "Дана гљива" и de L' Ail (-563m), Gouffre Pentothal (-500m), Shekal - улаз Pjadja Belle,...
Тешњарских вечери, као и сваки пут када добијемо простор у медијима Учесника: 2
покушали смо приближити јавности значај биљних и животињских Вођа акције: Иван Настић
врста за целокупан екосистем и за човека. 03.09. - Симина јама - Горње Кошље.
Једнодневна акција Спелеолошке групе Друштва истраживача у селу
Горње Кошље са циљем наставка истраживања Симине јаме у уском
|8| АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ |17|
19.04.-28.04. - Учешће спелеолога на Спелеофоруму у Чешкој. План активности Биолошке групе Друштва истраживача
На позив Спелеолоског клуба “Тартарос” из Чешке. Експедиција је "Владимир Мандић - Манда" за 2007. годину
била у Чешкој крашкој области "Моравска” које је препуна пећина и са
нешто мање јама. Циљ експедиције је био размена искустава између У вишедневне акције организоваће се неколико излазака на терен. Ове
нашег клуба и клуба “Тартарос” у смислу спелеолошког истраживања и године Биолошка група ће своје активности усмерити на истраживање
примењених техника. Спелеолози из Друштва истраживача "Владимир флоре и фауне Дивчибара, реке Градац, као и Повлена. Претходних
Мандић - Манда" се по први пут (бар млађе генерације) сусрећу са година више пажње било је посвећено делу ваљевских планина које
мердевинама у пећинама и јамама. Са мердевинама су опремане обухватају Повлен, Јабланик и Медведник. Од ове године рад ће се
вертикале и до 40 метара, а највећа на којој смо били је 25 метара. На проширити и на подручје Маљена и реке Рибнице као и горњег тока
лето се планира посета Спелеолошког клуба “Тартарос” и Чешког река Градац, Шуваја, Забава и Буковска река. Планирано је неколико
спелеолошког савеза Србији и Ваљеву. терена на овом подручју који би укључили ноћења.
Вођа акције: Угљеша Грујевски
- "ЗИМА 2007.", Пријездић - 10-20. јануар
МАЈ - "УСКРС 2007.", Мравињци - 05-14. април
01.05.-02.05. - Јеличине стене - кањон Трешњице. - "РИБНИЦА", Паштрић - 27. април - 2. мај
Спелеолошка група је организовала у овом периоду акцију у кањону - "ТЕПЧА", Дурмитор - 10-13. мај
Трешњице поводом почетка опремачког курса и са циљем даљег - "ТАРА 2007.", Заовине - 10-30. јул
рекогносцирања терена у делу кањона који се зове Подстење. Овом - "ЛЕТО 2007.", Мравињци - 15-25. август
приликом је пронађена пукотина дубља од 70m. Није се дошло до - "ЈЕСЕН 2007.", Горње Лесковице - 31. октобар - 04. новембар
краја, због лоших временских услова на површини и недостатка
техничке опреме. За 2007. годину планирали смо укључење у акцију срђивања и
Вођа акције: Иван Настић очувања шума са Шумском управом "Борања", као и могуће
организовање презентација поводом 10 од када је поново основана
ЈУН Биолошка група. Потребно је кроз презентације и предавања довести
__.06. - Дводневна акција - истраживање терена изнад нове чланове који су заинтересовани за овакав вид истраживања.
Петничке пећине. Планирамо наставак сарадње са члановима МИБ-а, као и контактирање
У суботу и недељу Матија, Катарина и Иван обишли терен око БИД "Јосип Панчић", ради успостављања сарадње и могућности
Златарског потока. Нашли су један понор који је изгледао јако организовања заједничких пројеката. Постоји идеја за неколико
перспективно. Али након 10-15m дубине завршава се блатним цепом. пројеката који би се могли организовати.
Вођа акције: Иван Настић Један део енергије треба усмерити на промовисање и значај заштите
животне средине. Кроз предавања и публикације покушаћемо јавност
17/18.06.- Петничка пећина Спелеоспасилачка вежба у боље упознати са живим светом Ваљевских планина.
организацији Савеза Спелелошких организација Србије и За лето се на Тари планира наставак истраживања уз повећање
Друштва истраживача. интензитета ареала. Ако све буде по плану, планира се прављење
Уцесници: АСАК из Београда, Брадан из Бора и Спелеолоска група тимова ради ефикаснијег рада на терену. Тимови би били распорећени
Друства истразиваца као домацин. на простору Таре по претходно направљеном договору.
На вежби су рађене технике које су демонстрирали колеге "спелео- Најважније што би се требало урадити у 2007. јесте популаризација
спасиоци" из хрватског ГСС-а у Сарајеву, октобар 2005. године. групе и довођење чланова спремних за рад.
|16| АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ |9|
Извештај о активности Астрономске групе Друштва АПРИЛ
истраживача „Владимир Мандић - Манда“ за 2006. годину 07.04. - Иван Настић, члан Спелеолошке групе Друштва истраживача
заједно са још два члана ГСС-а из Београда (Немања Нешковић и
Активности које је астрономска група 2006. године реализовала могу Владимир Милутиновић) попео се на Мон Блан, највиши врх Западне
се поделити у три сегмента: Европе (4807m).
- истраживачке акције Експедиција је трајала 23 дана и ово је прва екипа алпиниста из
- едукативне акције Србије која је попела Мон Блан у зимским условима - рута Grand des
- експедиције Mullets.
08.04.-09.04. - Марко Поповић, Филип и Давид Максимовић, чланови
Истраживачке акције Друштва истраживача, заједно са члановима ПД Победа из Београда
Истраживачке акције астрономске групе биле су усмерене углавном ка покушали зимски успон на Боботов Кук, али нажалост њиховој жељи
посматрању метеорских ројева и бележењу резултата тих посматрања. су се испречили многи отежавајући фактори. Екипа од четрдесет "и
Посматрачких акција је било 5 у 2006. години: кусур" планинара је провела једну ноћ на 2150m у шаторима, пре него
што је у недељу 09.04. у раним јутарњим часовима кренула на успон.
- Делимично помрачење Сунца 29. март 2006. године Боботов Кук је остао да чека неку другу прилику.
- Метеорски рој „Персеиди“ 10-15. август 2006. године 09.04. - Петничка пећина - заједничко вежбалиште Спелеолошке групе
- Делимично помрачење Месеца 7. септембар 2006. године и спелеолога студената са Географског факултета.
- Метеорски рој „Ориониди“ 20-22. октобар 2006. године Спелеолози из нашег Друштва су пренели искуствено млађим
- Метеорски рој „Леониди“ 17-19. новембар 2006. године спелеолозима и договарали се око могућих заједничких истраживања и
акција.
Едукативне акције 28.04. - Свечана сала Ваљевске гимназије.
Едукативне активности групе су биле усмерене ка популаризацији Организована “Презентација експедиције зимског успона на Мон Блан”,
астрономије, увођењу астрософтвера као помоћног средства за рад и на којој је наш члан Иван Настић успешно учествовао.
увођењу мултимедијалне наставе. Активности у 2006. години су 29.04. - Екипа Авантуре из РТС-а снимала је емисију о Ленчиној
спроведене у оквиру једне едукативне акције, 3 презентације научних пећини у Доњим Лесковицама, па су контактирали Истраживаче да им
резултата са експедиције „Потпуно Помрачење Сунца - Анталија 2006“ помогну у томе. На акцији су били спелеолози Никола Јевтић,
и курса астрономије: Владимир Ранковић - Стрелац и Милош Исић. Улазни и шири део
пећине снимали су чланови екипе из Београда, а уже и теже делове
- Курс астрономије 07-28. јануар 2006. године снимали су наши спелеолози. Емисија је приказана на јесен. Сарадња
- Презентација експедиције „Потпуно Помрачење Сунца - Анталија "Манде" са екипом Авантуре траје већ дуже времена, иза нас су
2006“ 15. април 2006. године епизоде са водопада на Дивчибарима и на Трибући. Небојша Петрић,
- Едукативна акција 29. април - 02. мај 2006. године вођа екипе, поновио је позив свим члановима Истраживача да
- Тешњарске вечери 19. август 2006. године наставимо сарадњу и да их зовемо на акције које би биле занимљиве
- Презентација експедиције „Потпуно Помрачење Сунца - Анталија гледаоцима који воле авантуру. Овим се промовише не само
2006“ 20. септембар 2006. године авантуризам и живот у природи и са природом, већ и истраживачка
- Презентација експедиције „Потпуно Помрачење Сунца - Анталија идеја и дух који живе кроз "Манду" већ 37 година, по чему су Ваљево и
2006“ 22. септембар 2006. године. Ваљевци препознатљиви широм света.
Вођа акције: Исић Милош
|10| АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ |15|
04.02. - Симина јама - наставак истраживања и "штемање" уског дела у Експедиције
левом каналу. Једна експедиција је реализована:
- Гости из Чешке републике (спелеолог и алпиниста): Филип и Стан.
- Спелеолози су поменути уски део прошли и како се то у спелео - Потпуно Помрачење Сунца - Анталија 2006
жаргону каже "јама иде даље" кроз уски меандар. Груба процена је да
смо до сада дошли до 80m дубине. Потпуно Помрачење Сунца - Анталија 2006
Вођа акције: Иван Настић Период реализације: 27. март – 02. април 2006. године
11/12.02. - Истраживање Лазареве пећине код Бора. Подручје реализације: град Анталија, Турска
Трочлана екипа Спелеолошке групе Друштва истраживача учествује у Организација програма: Друштво истраживача „Владимир Мандић –
викенд истраживању познатог пећинског система Лазареве пећине. Манда“ – Астрономска група
Пројекат истраживања Лазареве пецине вец дузи низ година Учесници програма: 9
води Роберт Мисић, спелеолог из Бора (спелеолошки клуб “Брадан”), Учесници су:
коме помажу на многим акцијама и спелеолози из других клубова у чланови Друштва истраживача „Владимир Мандић – Манда“ (8)
Србији. Такође, испред Лазареве пећине је почео од скоро да чланови „Младих истраживача Београда“(1)
функционише и Истраживачки центар, објекат за смештај и рад Програм:
спелеолога који учествују у овом занимљивом истраживачком пројекту. - Истраживање
Вођа акције: Владимир Ранковић. - Астрофотографија
27.02. - Посета пећине у Црвеним стенама - село Дренајић. - Документарно снимање
- Туризам
МАРТ
12.03. - Пећина у Мајиновицу Астрономска група је ове, као и претходних година, успела да
Одлазак у истраживање пећине код Мајиновица. реализује своје основне програме, као што су посматрања метеора,
Лоши временски услови, снег и висока вода су разлог даљег едукативне акције и курс астрономије. Поред тога, успела је да изведе
ненапредовања у пећини. Ушли смо неких 20m, пећина “иде даље”. велики подухват и организује једну од највећих експедиција у Друштву
Учесника: 8 истраживача икада – тотално помрачење Сунца у Анталији.
Вођа акције: Богдан Дамњановић Настављена је сарадња са Истраживачком станицом Петница, а ове
19.03. - Петничка пећина године је као новина, форсирана и сарадња са другим сличним
Изношење пар комада сломљених сталактита за потребе музеја у организацијама, па је тако Астрономска група ове године учествовала
Ваљеву на астрономском кампу Летенка, као и на Београдском астро-викенду,
Учесника: 5 где је стекла бројне пријатеље.
Вођа акције: Матија Петковић
19.03. - Филип Максимовић, члан Спелеолошке групе Друштва
истраживача, као гост П.Д. Победа попео се на врх Љуботен (2499m)
на планини Шари у Македонији.
26.03. - Спелеолошко вежбалиште на стени Грдоба, Поћута.
Вежбане су технике спасавања “1-1” и ДЕД техника. Присутан је био и
гост из Швајцарске - Пасквал.
Учесника: 15
|14| АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ |11|
План активности Астрономске групе Друштва Извештај о активности Спелеолошке групе Друштва
истраживача "Владимир Мандић - Манда" за 2007. годину истраживача „Владимир Мандић - Манда“ за 2006. годину

Јануар ЈАНУАР
- Курс астрономије 13.01. - Ваљево.
Фебруар Додела диплома за успешно завршен основни спелеолошки курс.
- Планирање „Пролећне школе астрономије“ Курс положило 11 “нових спелеолога”.
Март Вођа курса: Иван Настић
- 1. март посматрање „Коњукција Месеца и Сатурна“ 14.01.-19.01. - Иван Настић на алпинистичкој акцији - залеђени
- 3. март посматрање „Потпуно помрачење Месеца“ водопади у националном парку Скакавица, Рила - Бугарска. Припреме
- 28. март посматрање „Коњукција Месеца и Сатурна“ за зимски успон на Монт Блан.
Април 15/16/17/18. јануар - Село Лесковице.
- 20-23. април метеорска посматрачка акција „Лириди“ Наставак истраживања Пјотровог хоризонта на дну Ленчине пећине
Мај (испод четврте вертикале). Преопремање одређених делова пећине.
- Пролећне астрономске активности – Пролећна школа астрономије* Акцији присуствују и нови чланови Друштва који су управо завршили
- 5. мај посматрање метеора „Ета Аквариди“ почетни курс спелеологије. Такође, искуснији спелеолози су
Јун искористили слободно време и члановима Подмлатка Друштва
- 6. јун посматрање „Јупитер у опозицији“ истраживача показивали ДЕД технику и делове спелеолошке опреме.
Јул Учесника акције: 9
- Летње астрономске активности - Активност Сунца Вође акције: Владимир Ранковић, Милош Исић.
Август 24.01. - Јеличине стене, Постење - село Горње Кошље.
- 7. август посматрање „Коњукција Месеца и Плејада“ Матија, Стрелац и Иван стопирају до Пашне Равни, затим пешке до
- 12-16. август метеорска посматрачка акција „Персеиди“ Горњих Кошљи по снегу до колена. Покушај опремања Јеличиних
Септембар стена. Пошто су се временски услови погоршали, мећава и јак ветар,
- Јесење астрономске активности – Презентација активности групе пада ноћ, одустали смо од овог подухвата. Уместо тога, у мало бољим
Октобар метео-условима, јамским, истражена је пукотина изнад Јеличиних
- 15. октобар посматрање „Коњукција Венере и Сатурна“ стена. Око 15m дубине и 40m дужине.
- 20-23. октобар метеорска посматрачка акција „Ориониди“ Вођа акције: Иван Настић
Новембар
- 16.-19. новембар метеорска посматрачка акција „Леониди“ ФЕБРУАР
Децембар 02.02. - Једнодневна акција и наставак истраживања ваљевског
- Зимске астрономске активности – Филмске пројекције карста у Лелићу и Горњим Лесковицама.
- 26. децембар „Коњукција Месеца и Марса“ У Лелићу је истражена "Шиљина јама" дубине око 15 метара која се
завршава огромним делом ђубрета које су околни мештани годинама
Астрономска група ове године планира да се посвети првенствено бацали. У Горњим Лесковицама, истражена пећина изнад кањона
популаризацији астрономије у околини. Као што се види и основне Суваје, око 40 метара дугачка.
активности ће се, као и претходних година, реализовати. Планира се Вођа акције: Ненад Селаковић.
давање веће пажње и посматрањима помоћу инструмената.
|12| АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЧА У 2006. ГОДИНИ |13|

Rate