SJK( C) CHONG HWA

KANTHAN BARU, 31200 CHEMOR

LAPORAN TAHUNAN
GERAKERJA KOKURIKULUM TAHUN 2014
Nama Pasukan/Kelab/Persatuan/Permainan : ___________________________________________
Guru Penasihat

: _____________________________________________________
_____________________________________________________

JAWATANKUASA
Pengerusi
: ___________________________
Naib Pengerusi : ___________________________
Setiausaha
: ___________________________
Naib Setiausaha : ___________________________
Bendahari
: ___________________________
Naib Bendahari :___________________________

AJK-AJK : 1.______________________________
2.______________________________
3.______________________________
4.______________________________
5.______________________________
6. ______________________________

Bilangan Ahli:
Tahun

Melayu/Bumi
L
P

Cina
L

India
P

L

P

Lain-lain
L
P

Jumlah
L
P

Jumlah
Besar

4
5
6
Jumlah
A. Perjalanan Kegiatan/Aktiviti :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
B. Pencapaian :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
C. Pelaksanaan Projek (jika ada)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
D. Kehadiran Ahli :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
E. Disiplin dan Kerjasama Ahli :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
F. Kewangan :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
G. Cadangan Untuk Tahun Depan :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Disedia oleh,

.................................................
(
)
Ketua Guru Penasihat

Disemak oleh,

...........................................……
(PN. EE PEI SAN )
PK Kokurikulum

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful