10. Praktikkan Penggunaan SISTEM IRAMA • Tukarkan ayat atau isi yang hendak dihafal ke dalam bentuk irama.

• Pilih lagu yang paling kamu gemari. • Ingatan menjadi bertambah kuat jika kamu menggunakan irama lagu artis pujaan kamu. 11. Praktikkan Penggunaan SISTEM GAMBAR . • Gambarkan objek yang ada kaitan dengan isi yang perlu dihafal. • Contoh: Kamu ingin mengingat perkataan “bank”. Kaitkan dengan gambar “duit”. 12. Menggunakan KAEDAH AKR !IM . • Menggabungkan "uru# $angkal untuk membentuk satu perkataan yang perlu diingat. • Contoh: Pengelasan ai!an
Reptila, Ikan, Mamalia, Bu un!, Am"i#ia

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SMK ST. THERESA, 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH

KAUNSELING BERFOKUS (AKADEMIK CEMERLANG)

RIMBA

KEMAHIRAN BELAJAR
Jika kita rasa belajar itu susah, jika kita rasa kepala kita pening dan jika kita rasa hampir putus-asa untuk belajar, jangan bimbang, pelajar cemerlang juga rasakan perkara yang sama. Susah, pening dan rasa mahu putus-asa itu adalah normal, bukan bermaksud kita lemah. Apa yang akan membezakan kita dengan pelajar lain ialah walaupun kita rasa pening, susah dan mahu putusasa, kita teruskan juga berusaha untuk belajar. ⇒ Osman Affan

(KEMAHIRAN MENGINGAT)

NAMA :................................................................................................... TING :...............................

Pelawas. (eknik ingatan sedang berlaku. Menggunakan Teknik PEMBAHAGIA! ! MB R • Ba"agikan nombor yang hendak dihafal kepada beberapa bahagian. -itamin. • Proses mengingat semula$ kebiasaannya dilakukan dalam dua keadaan: i. *u(te u &i(ini. Kemudian ja!ab • &ika kamu dapat mengingat. #ebelum tidur ii. . Se!ala "akta )an! &ite ika $en&akla$ &i(impan a!a ti&ak lupa uantuk &ikelua kan apa#ila &ipe lukan.KAUNSELOR: PN./01.. &akukan .S. Menggunakan Kae)a" AKR STIK • *enggunakan Ke$ala "uru# fakta membentuk ayat.! )engan betul • #ebutkan isi yang kamu hafal • Ketika menghafal suara mesti jelas supaya telinga mendengar apa yang kamu hafal. Ke %a. 1uba I!GAT 'emula a$a (ang kamu tela" ba*a. • Pastikan kamu menghafal bermula daripada bulan &anuari danberakhir dengan 'isember. Tentukan $erkara (ang $erlu DII!GAT • Pastikan turutan isi betul • Contoh: Kamu ingin mengingat nama bulan. A&%ekti". I'i DIS. San&an! Nana Ke%a A)am Kelilin! Taman Sana 3. P ' ein! Kar#'$i&ra Mak Amin tak Lawas #ila minum Air Mineral &alam Tin Kara 5. Menggunakan Kae)a" B. 2./I kemam$uan )a(a ingatan • 'i sini kamu perlu memainkan dua !atak i./02304857 . Penja!ab • Cuba “soal” apa yang ingin kamu ingat. Air! Ga am Mineral. .!4I SEAKA! • +antikan fakta kepada bentuk *erita • Contoh: Kelas *akanan Lemak. -. Tu!a(. &i+a&an!kan #e#e apa kae&a$ )an! &apat mem#antu mempe tin!katkan teknik men!in!at.23011485 KEMAHIRAN MENGINGAT Kema$i an #ela%a ti&ak len!kap %ika kamu ti&ak melalui p '(e( men!in!at. Penyoal ii. #elepas tidur • Kaedah ini mampu mengekalkan ingatan kamu dalam masa jangka panjang.&A!G KA/I 'ekera$ mungkin • )a"a$ ba"a$ ba"a$ dan ba"alah selagi ada kesempatan • Pemba"aan yang berulang kali akan mengukuhkan . 1. • Contoh: &enis Kata: Kata Nama. NOR HAYATI BT AHMED 0. Kete an!an. • Contoh: 6. HA%A& i'i (ang )iba*a • Ingatkan perkara yang utama yang perlu kamu ketahui dalam pemba"aan itu.. • Contohnya : #ebelum membuka buku$ingat “apakah !arna pelangi dan bagaimanakah pelangi terbentuk%” +. 1-.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful