You are on page 1of 2

Facultatea de Comert Ardeleanu Alina Grupa 320 A

Profilul întreprinzătoarei Lilieana Zanfir
Doamna Lilieana Zanfir, este una din femeile de afaceri de succes din judeţul Vrancea şi nu numai, deoarece datorită afacerii pe care o deţine a ajuns în anul 2011 pe locul 480 în op !or"es #00, cu o a$ere de 8 milioane de euro% &ceasta a reuşit, prin multă muncă şi încăpăţ'nare, să ducă firmă pe o po(iţie fruntaşă în judeţul Vrancea% )rima firmă a întreprin(ătoarei ,Lilieana Zanfir, a luat fiinţă în anul 1**1, fiind un simplu c+ioşc metalic% &ceasta a reuşit să se e,tindă cu ade$ărat prin anul 1**8, c'nd apare primul depo(it de produse alimentare perisa"ile% -a e,perienţa în mana.ement, doamna Lilieana, ne/a mărturisit că nu a$ea e,perienţă, însă faptul că a lucrat ca .estionar, la o fa"rică de mo"ilă, a ajutat/o foarte mult în cunoaşterea cerinţelor clienţilor% 0n ceea ce pri$eşte strate.iile .enerale,nu au fost concret e$idenţiate de la început,unele dintre ele fiind sta"ilite după demararea afacerii% -a arie de acti$itate, întreprinderea la început a fost locală,iar de cur'nd a de$enit re.ională% &cest lucru e$idenţia(ă faptul că doamna Lilieana are o $i(iune pe termen lun. asupra afacerii sale% 0n pre(ent aceasta deţine # supermar1et/uri în municipiul !ocşani, o unitate de tranşare a cărnii şi un centru .astronomic !ood 2+op şi 3istro aflat în centrul municipiului, centru care are o medie (ilnică de peste 400 de clienţi, iar la sf'rşitul anului 2010 a fost inau.urat un supermar1et 5Zanfir6 în judeţul 3acău% &nul 2008, pentru doamna Lilieana nu a însemnat doar intrarea în cri(ă, ci şi apariţia a doi concurenţi puternici pe piata focşăneană, 7aufland şi -arefour, aceasta făc'nd faţă cu succes celor două pro$ocări% 8 femeie puternică, ce a reuşit să se menţină pe o po(iţie foarte "ună în judeţul Vrancea, reuşind să se de($olte c+iar şi în această perioadă dificilă prin care trece 9om'nia% &ceasta a mărturisit că factorul cel mai important în această afacere este clientul% & reuşit să se menţină pe această po(iţie, deoarece apro,imati$ 4#: din totalul $'n(ărilor aparţin produselor din carne de pui, carne ce pro$ine din unitatea proprie de tranşare, numită 5Don -opanu6% ;mportanţa încrederii într/un "usiness este $itală% &ceasta, odată c'şti.ată < mai ales c'nd ne referim la produsele din carne < de$ine un factor important pentru sta"ilitatea "usinessului%

ci a optat numai pentru "randuri rom'neşti şi străine.Facultatea de Comert Ardeleanu Alina Grupa 320 A Doamna Liliana a spus că nu doar e$oluţia po(iti$ă a $eniturilor a ajutat/o să se menţină pe această po(iţie.'nd la un .ajaţii $or"esc despre ea arată că este o femeie "ună care ştie să se facă respectată% & ştiut să profite de orice oportunitate de a se de($olta% @umai prin faptul că se află în topul !or"es.trem de perfidă cum este cea rom'nească% Aste con$insă că pentru îm"unătăţirea acti$ităţii firmelor pe care le conduce tre"uie să se . pentru a nu influenţa acti$itatea celorlalte supermar1et/uri% . ci şi . ceea ce i/a permis o oarecare independenţă într/o economie e. este foarte importantă şi de aceea pune foarte mult accent pe calitatea produselor şi con$insă că deja oamenii cumpără produsele fără să se mai uite la termenul de .'ndească tot timpul la ce$a nou.at de niciun contract cu statul şi nici de $reun scandal c't de mic. astfel înc't lucrurile "une de acum să ajun. populare în r'ndul tuturor consumatorilor% &jun.ine şi în domeniul juridic% -e m/a determinat pe mine să o ale. calitate.ani(aţională a companiei a necesitat instituirea unor compartimente speciali(ate în protecţia mediului.ă şi mai "une. după 20 de ani de acti$itate comercială. structura or.rad ridicat de maturitate. a fost faptul că m/a uimit prin modul în care aceasta a reuşit să facă faţă tuturor pro$ocărilor. protecţia muncii. care ulterior a fost înc+is?.radul mic de îndatorare =>10:?% @umele său nu este le. ima. nu s/a lăsat intimidată de apariţia marilor competitori =7aufland. -arefour?% !elul în care an. pe doamna Lilieana Zanfir în reali(area acestui profil. pentru mulţumirea clienţilor% -+iar ea a mărturisit că părerea pe care oamenii şi/o formea(ă despre un anumit retail. ne putem da seama că este un "un întreprin(ător% & ştiut să/şi asume riscuri în demararea unor noi afaceri şi a ştiut cum să reacţione(e în faţa unui eşec =desc+iderea unui nou supermar1et în !ocşani în anul 200*.aranţie% 0ntotdeauna întreprin(ătoarea a fost preocupată de raportul calitate < preţ şi nu a acceptat să comerciali(e(e niciodată mărci oarecare.