You are on page 1of 2

1. Membuat buku skrap tentang pelbagai jenis rumah di negara lain Jenis Rumah b. Rumah di negara lain i.

Zon Sederhana Sejuk ii. Zon Sederhana Panas iii. Zon Sejuk iv. Zon Panas

1. Menghasilkan buku skrap :  Menemu bual penduduk tentang keistimewaan setempat  Memerhati dan merakam prasarana setempat Keistimewaan setempat i. Keistimewaan dari segi:  alam semula jadi *  warisan sejarah  kesenian dan kebudayaan *  prasarana *

. P!R"#$% K$&$S$' S!(!)P$( . "dentiti Setempat a. Kemudahan dan perkhidmatan awam i. Perkhidmatan perhubungan ii.Perkhidmatan pendidikan iii. Perkhidmatan keselamatan iv. Perkhidmatan kesihatan v. Kemudahan beribadat

1. Membuat buku skrap tentang sesuatu kegiatan ekonomi utama di tempat anda Kegiatan ekonomi i.       Jenis kegiatan Pertanian Perlombongan Perindustrian Perkhidmatan Pelan*ongan Perniagaan

-aktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi setempat atau pekerjaan utama penduduk 1 . kawasan perkelahan -sg congkak -sg gabai -lubuk manggis 2. +aktor.ii. prasarana -perpustakaan desa -klinik -balai polis -hentian bas -kem dan motivasi sg gabai -kem dan motivasi sg lubuk manggis - .