You are on page 1of 2

S.C. AGRICENTRO S.R.L.

Nr______/___________

Decizia privind reglementarea fumatului
In baza prevederilor art.____ din O.M.A.I. nr.163/2007 care aproba Normele generale
de apărare împotriva incendiilor, se reglementează fumatul în spatiile aparţinând S.C.
AGRICENTRO S.R.L. astfel:
A. Se interzice fumatul şi accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete la:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
B. Se interzice fumatul:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
C. Se amenajează locuri pentru fumat :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
D. Răspund de supravegherea respectării regulamentelor privind fumatul, în
sectoarele:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
E. Alte precizări privind reglementarea fumatului:
* În toate zonele ( locurile ) în care este interzis fumatul se vor instala indicatoare de
securitate specifice, prevăzute de reglementările în vigoare;
* Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor nu vor fi amplasate la o distanţă mai
mică de 40 m faţă de locurile care există pericol de explozie ( gaze şi lichide combustibile,
explozivi, vapori inflamabili, etc. ), 10 m faţă de locurile care există materiale solide combustibile
( lemn, textile, carton asfaltat, hârtie, bitum ) şi 50 m faţă de culturi de cereale păioase în perioada
coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite;

în paturi. cuprinzând masuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare in caz de incendiu. Administrator. carton.mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. instrucţiuni afişate. în perioadele de relaxare. etc. * Golirea scrumierelor şi a vaselor şi coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă * Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri este interzisă. * În locurile de muncă unde este permis fumatul se vor asigura scrumiere. fotolii. Acestea se amplasează astfel încât să nu facă posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere. ) se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile în apropiere ( draperii. perdele. ) este interzisa. textile. inscripţii „LOC PENTRU FUMAT”. etc. vase sau gropi a altor deşeuri de materiale combustibile ( hârtie. jaluzele ). holuri. cum sunt cele de birotică şi altele. .* La locul stabilit pentru fumat se vor prevedea cu : scrumiere sau vase cu apa. * Scrumierele şi vasele din interiorul clădiri ( coridoare. * Se recomandă să se evite fumatul. nisip sau pamant. * Depunerea în scrumiere. pe canapele. etc. odihnă.