You are on page 1of 2

Şcoala cu clasele Clasa aVII- a Diriginte: Obiectul: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂ !

"ro#esor: Evaluarea testului iniţial Tipuri de itemi: o obiecti$i o ite%i subiecti$i &eseul' o ite%i cu r(s)uns scurt Obiectiv fundamental: e$aluarea ni$elului *e cuno+tin,e +i *e)rin*eri *ob-n*ite .n anii anteriori Competenţe specifice: /01- sesi2area corectitu*inii utili2(rii categoriilor gra%aticale .n$(,ate /03- recunoa+terea %o*urilor *e e4)unere utili2ate .ntr-un te4t narati$ 105- re*actarea unor lucr(ri scurte )e o anu%it( te%(6 ur%(rin* un )lan 103- utili2area6 .n re*actare6 a unor sinoni%e6 antoni%e +i *eri$ate a*ec$ate te%ei *ate Obiective specifice ale evaluării: 50 s( recunoasc( +i s( .ntrebuin,e2e .n co%)uneri #igurile *e stil 30 s( re*acte2e o *escriere literar( /0 s( anali2e2e %or#osintactic )(r,ile *e $orbire .n$(,ate 10 s( cunoasc( categoriile se%antice Barem de corectare: A 50 7) 30 7) /0 &7 )' 10 &7)' 80 &7)' se acor*( 3 )entru #iecare $erb B 70 9) :0 &1)' 90 53 ) se acor*a 9 ) )entru continut &cate 1) )entru #iecare trasatura' si 1 ) )entru re*actare C /7) se acor*a 3;) )entru continut si 57 ) )entru re*actare Total: 5;; )uncte &5; )unct )entru )re2entare ' Notele obţinute şi media clasei: Puncte tari: ote ob,inute u%(r *e ele$i 56;; > 56== 3 36;; > 36== 5 /6;; > /6== 16;; > 16== 3 86;; > 86== / 76;; > 76== / :6;; > :6== 1 96;; > 96== 3 =6;; - 5; TOTAL 5: MEDIA 8697 - ele$ii recunosc +i a)lic( ele%entele *escrierii< - i*enti#ica genul literar - re*actea2a co%)unerea res)ect-n* cerin,ele - $ocabular *e2$oltat6 coerenta in e4)ri%are Puncte slabe: - nicio nota )este =6/ - nerecunoasterea cu$intelor obtinute )rin con$ersiune

.iat: *e anali2(6 *e construc.se $a insista .iunilor ce )un )roble%e .#iecare lucrare $a #i *iscutat( +i se $or #ace obser$a.ul Măsuri: .ie6 *e i*enti#icare Ele$i cu re2ultate #oarte slabe: .ii *i#eren.ii .e4)ri%are *e#ectuoasa6 i%)ro)rie la e4)licarea unei #iguri *e stil .ie enun.se $or e#ectua e4erci.con#un*area a*?ecti$ului )ost)us cu substanti$ul .n orele *e reca)itulare asu)ra no.nu citesc cu aten.