You are on page 1of 1

H.C.G.M.B. nr. 156/23.08.

2001 (extrase)
HOTĂRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
NR.156/23.08.2001
MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN HOTĂRAREA CONSILIULUI GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
NR.267/25.09.2003
(Extrase)
Art.14 Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere,
actul de identitate ori, în cazul contravenienţilor cetăţeni străini sau cetăţeni
români cu domiciliul în străinătate, paşaportul, seria şi numărul tichetului de
înscriere a contravenţiilor.
În cazul în care contravenientul refuză să se legitimeze, agentul constatator
poate apela la ofiţerii sau subofiţerii de poliţie, jandarmi sau gardieni
publici.