You are on page 1of 5

Physiolac su tm

M bu cng cng thng cng d b m nghn

M bu cng cng thng cng d b m nghn l mt trong nhng kt lun mi nht ca Tin s Lu Hi Tr Bc s khoa sn Bnh vin i hc T Nam.
Theo cc bc s th m nghn thng xut hin trong khong 3 thng u ca thai k v kt thc vo khong tun thai th 16. y l hin tng sinh l bnh thng v n cng khng nh hng ti cc b m tng lai cng nh em b trong bng. Tuy nhin, i vi nhng trng hp m nghn nng th cn phi c chm sc v nu khng n s gy nh hng n s pht trin ca thai nhi.

Mi y, Tin s Lu Hi Tr Bc s khoa sn Bnh vin i hc T Nam cho bit, tm l cng thng, lo lng s cng khin cho tnh trng m nghn thm trm trng. Cch tt nht gim thiu tnh trng ny chnh l m bu nn th gin v trnh tm tr b cng thng.

Khi mang bu, mt s b m tng lai gn nh khng th n c bt c th g. Nhiu ngi cho bit rng chng m nghn c mi lin quan vi gen di truyn. Tc l nu nh ngi m ca bn b nghn nng khi mang bu th nhiu kh nng bn cng s c nhng triu chng nh vy.

Cng v suy ngh nh vy nn nhiu b bu khi c bit m ca mnh bm nghn th cng lo lng rng mnh s b nh vy m khng bit rng, yu t tm l cng ng vai tr trong vic c nghn nng hay khng.

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.

Physiolac su tm

nh minh ha. Mt s trng hp, ph n mang thai bun nn v nghn, tuy nhin nu cng quan tm ti vic mnh ang b nghn th s ln bun nn cng nhiu v nghim trng hn. Vy nhng, nu ngi ph n ny mi xem tivi hoc khng my ch ti vic mnh b m nghn th s ln nn s gim xung nhanh chng. Chnh v vy, nu mun gim m nghn th iu quan trng nht chnh l cc m bu hy tm l thoi mi v th thi nht c th. Hy t lm xao lng chnh mnh, bn s thy hiu qu bt ng ca vic ny. Mt vi mo hay gim m nghn - Lun mang theo n vt v nhm nhp nhng loi thc phm ny trn ging trc khi dy khong t 20 n 30 pht. - Nu bn s mi g th hy nh ngi thn nu nng h ch khng nn vo bp v c gng lm quen vi mi l . - Chia nh cc ba n v n lm nhiu ln. Hy nh, d dy rng cng lm tng cm gic bun nn. Cc thc phm giu protein hay cacbon hydrate gip chng li m nghn rt hiu qu. - Thng xuyn ung nc vo gia cc ba n ch khng phi l trong ba n.
Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b. 2

Physiolac su tm

- n nht v nn chn cc loi snack nh biscuit dn, sa chua (giu vitamin B, gip gim nghn) hay bt c th g m bn thy thm. - Ngi mi chanh ti. Cc lt chanh ti cng s lm bn d chu trong giai on nghn ngm. C th cho vo tr hoc nc khong ung thng xuyn.

M bu m nghn nng d mc tin sn git


(aFamily.vn) - Nhng nghin cu mi gn y cho bit rng, m nghn nng giai on u hay cui thai k c th dn n nhng bin chng nghim trng nh mc tin sn git, tng huyt p
Nghin cu ny c thc hin ti bnh vin Thy in t nm 1997 n nm 2009 trn 1.155.033 ph n trc 22 tun thai v nhn thy rng, c 1,1% ph n mang thai b m nghn nng, thng hay nn e.

Cc bc s cng cho bit, trn th gii c 100 ph n mang thai th c 2 ngi mc chng bnh m nghn nng. Cc triu chng bao gm: bun nn lin tc, au u v mt mi, ngoi ra l huyt p thp v nhp tim nhanh, hn m hoc nhm ln. Tt c nhng triu chng ny c th ko di n 5 thng, thm ch vi mt s ngi, n c th ko di sut thai k.

Nguyn nhn chnh l v trong c th nhng ngi ph n ny c cha lng hormone nhy cm cao hn so vi nhng ph n khc.

Thng thng, giai on u ca thai k, cc thai ph c biu hin m nghn nh nh lm ging, bun nn, s nhng thc n m trc kia h a thch. Thch n chua hoc ngt ty ngi, c khi h n c nhng th nh t nung, vi qut tng... m nghn lm cho c th thai ph mt mi xanh xao v hi m nhng khng khin c th qu gy yu.
Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b. 3

Physiolac su tm

Triu chng m nghn s dng li tun th 14 hoc 16 ca thai k, vy nhng mt s ph n cho n thng th 5 vn khng th n c g v h d dng b nn e dn n s mt cn bng in gii khin c th b thiu nng lng trm trng. l biu hin ca nhng ngi b m nghnnng.

Do khng n ung c g nn c th thai ph cm thy mt mi. Hn na, nn nhiu lm cho c th b mt nc km theo nhng triu chng nh nhp tim p nhanh, tiu tin t. Cc nh nghin cu tin hnh so snh nhng ph n mang thai khng c biu hin m nghn vi nhng ph n c biu hin m nghn kh nng v h nhn thy rng, a s nhng ph n b m nghn nng c nguy c mc tin sn git v h c kh nng phi nhp vin trc tun thai th 12 ca thai k Ngoi ra, hin tng nn ma c th khin cc b bu d b tc rut, nhim trng ng tit niu, suy yu chc nng gan. Chnh v vy, khi thy bn thn c du hiu b m nghn qu nng th tt nht l cc b bu nn ti gp bc s c li khuyn thch hp. phng nga v ngn chn nhng iu khng may i vi b bu trong qu trnh mang thai, thai ph nn theo di thai pht hin nhng triu chng nhim c. Cn thn nht l vo nhng thng cui ca thai k. Nu chm tr trong vic pht hin ra s nhim c ca ngi m, c th

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.

Physiolac su tm

s dn n nhng bin chng nh nhau bong non, phong huyt t cung nhau... d khin thai b cht lu trong bng m.

Physiolac Sa cng thc cao cp Sa mt dnh cho b.