You are on page 1of 10

LEGE nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr.

26/2000 cu privire la asociaii i undaii


Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. Art. I. - Se aprob Ordonana Guvernului nr.26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaii i fundaii adoptat !n te"eiul art. # lit. S pct. 2 din $egea nr. 206%#&&& privind abilitarea Guvernului de a e"ite ordonane i publicat !n 'onitorul Oficial al (o")niei *artea + nr.3& din 3# ianuarie 2000 cu ur"toarele "odificri i co"pletri, 1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: -.rt. #. - /#0 *ersoanele fizice i persoanele 1uridice care ur"resc desfurarea unor activiti de interes general sau !n interesul unor colectiviti ori dup caz !n interesul lor personal nepatri"onial pot constitui asociaii ori fundaii !n condiiile prezentei ordonane.2. La articolul 2, litera c) va avea urmtorul cuprins: -c0 ur"rirea realizrii unui interes general local sau de grup2-. 3. Articolul 4 va avea urmtorul cuprins: -.rt. 3. - .sociaia este subiectul de drept constituit de trei sau "ai "ulte persoane care pe baza unei !nelegeri pun !n co"un i fr drept de restituire contribuia "aterial cunotinele sau aportul lor !n "unc pentru realizarea unor activiti !n interes general al unor colectiviti sau dup caz !n interesul lor personal nepatri"onial.4. Articolul va avea urmtorul cuprins:

-.rt. 6. - /#0 4n vederea dob)ndirii personalitii 1uridice "e"brii asociai !nc5eie actul constitutiv i statutul asociaiei !n for" autentic sau atestat de avocat. /20 .ctul constitutiv cuprinde sub sanciunea nulitii absolute, a0 datele de identificare a "e"brilor asociai, nu"ele sau denu"irea i dup caz do"iciliul sau sediul acestora2 b0 e6pri"area voinei de asociere i precizarea scopului propus2 c0 denu"irea asociaiei2 d0 sediul asociaiei2 e0 durata de funcionare a asociaiei - pe ter"en deter"inat cu indicarea e6pres a ter"enului sau dup caz pe ter"en nedeter"inat2 f0 patri"oniul iniial al asociaiei2 activul patri"onial !n valoare de cel puin un salariu "ini" brut pe econo"ie la data constituirii asociaiei este alctuit din aportul !n natur i%sau !n bani al asociailor. 4n cazul aportului !n natur for"a autentic a actului constitutiv i a statutului este obligatorie2 g0 co"ponena no"inal a celor dint)i organe de conducere ad"inistrare i control ale asociaiei2 50 persoana sau dup caz persoanele !"puternicite s desfoare procedura de dob)ndire a personalitii 1uridice2

i0 se"nturile "e"brilor asociai. /30 Statutul cuprinde sub sanciunea nulitii absolute, a0 ele"entele prevzute la alin. /20 cu e6cepia celor precizate la lit. g0 i 502 b0 precizarea scopului i a obiectivelor asociaiei2 c0 "odul de dob)ndire i de pierdere a calitii de asociat2 d0 drepturile i obligaiile asociailor2 e0 categoriile de resurse patri"oniale ale asociaiei2 f0 atribuiile organelor de conducere ad"inistrare i control ale asociaiei2 g0 destinaia bunurilor !n cazul dizolvrii asociaiei cu respectarea dispoziiilor art. 60.!. Articolul " va avea urmtorul cuprins: -.rt. 7. - /#0 Oricare dintre "e"brii asociai pe baza !"puternicirii date !n condiiile art. 6 alin. /20 lit. 50 poate for"ula o cerere de !nscriere a asociaiei !n (egistrul asociaiilor i fundaiilor aflat la grefa 1udectoriei !n a crei circu"scripie teritorial ur"eaz s-i aib sediul. /20 8ererea de !nscriere va fi !nsoit de ur"toarele docu"ente, a0 actul constitutiv2 b0 statutul asociaiei2 c0 actele doveditoare ale sediului i patri"oniului iniial2 d0 dovada disponibilitii denu"irii eliberat de 'inisterul 9ustiiei sau dup caz refuzul "otivat al eliberrii acesteia. /30 :ste interzis utilizarea !n denu"irea asociaiei a denu"irilor specifice autoritilor i instituiilor publice. /30 4n cazul nerespectrii dispoziiilor alin. /30 'inisterul 9ustiiei va refuza "otivat eliberarea dovezii disponibilitii denu"irii.. La articolul #, $up alineatul (2) se intro$uce un alineat nou, alineatul (21), cu urmtorul cuprins: -/2#0 4n cadrul procedurii de verificare a legalitii cererii de !nscriere i a docu"entelor prevzute la art. 7 alin. /20 1udectorul dese"nat de preedintele instanei verific respectarea dispoziiilor art. 7 alin. /30 i poate dispune prin !nc5eiere "otivat !nscrierea asociaiei !n (egistrul asociaiilor i fundaiilor c5iar dac e6ist un refuz "otivat al 'inisterului 9ustiiei de a elibera dovada disponibilitii denu"irii pe care !l apreciaz ca ne!nte"eiat.". La articolul #, alineatul (3) va avea urmtorul cuprins: -/30 Odat cu efectuarea !nscrierii !nc5eierea prin care s-a dispus !nscrierea se co"unic din oficiu pentru evidena fiscal organului financiar local !n a crui raz teritorial se afl sediul asociaiei cu "enionarea nu"rului de !nscriere !n (egistrul asociaiilor i fundaiilor.#. La articolul %, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:

-/20 ;ac neregularitile constatate privesc dispoziiile art. 30 alin. /20 din 8onstituie pentru ter"enul fi6at va fi citat i parc5etul de pe l)ng instana sesizat cruia i se vor co"unica !n copie cererea de !nscriere !"preun cu actul constitutiv i statutul asociaiei. 4n acest caz punerea concluziilor de ctre procuror este obligatorie.%. La articolul 13, alineatele (2)&(4) vor avea urmtorul cuprins: -/20 <ilialele sunt entiti cu personalitate 1uridic put)nd !nc5eia !n nu"e propriu acte 1uridice !n condiiile stabilite de asociaie prin actul constitutiv al filialei. :le pot !nc5eia acte 1uridice de dispoziie !n nu"ele i pe sea"a asociaiei nu"ai pe baza 5otr)rii prealabile a consiliului director al asociaiei. /30 <iliala se constituie prin 5otr)rea adunrii generale a asociaiei. *ersonalitatea 1uridic se dob)ndete de la data !nscrierii filialei !n (egistrul asociaiilor i fundaiilor. /30 4n vederea !nscrierii filialei reprezentantul asociaiei va depune cererea de !nscriere !"preun cu 5otr)rea de constituire a filialei statutul actul constitutiv actele doveditoare ale sediului i patri"oniului iniial ale acesteia la 1udectoria !n a crei circu"scripie teritorial ur"eaz s-i aib sediul filiala. ;ispoziiile art. 6 i ale art. &-#2 sunt aplicabile !n "od corespunztor.1'. (up articolul 13 se intro$uce un articol nou, articolul 131, cu urmtorul cuprins: -.rt. #3#. - /#0 .sociaia !i poate constitui sucursale ca structuri teritoriale fr personalitate 1uridic. /20 Sucursalele se constituie prin 5otr)re a adunrii generale. /30 Sucursalele desfoar activitile date !n co"petena lor de ctre asociaie.11. La articolul 1!, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: -.rt. #=. - /#0 <undaia este subiectul de drept !nfiinat de una sau "ai "ulte persoane care pe baza unui act 1uridic !ntre vii ori pentru cauz de "oarte constituie un patri"oniu afectat !n "od per"anent i irevocabil realizrii unui scop de interes general sau dup caz al unor colectiviti.12. La articolul 1" alineatul (2), $up litera c) se intro$uce o liter nou, litera $), cu urmtorul cuprins: -d0 dovada disponibilitii denu"irii eliberat de 'inisterul 9ustiiei sau dup caz refuzul "otivat al eliberrii acesteia.13. La articolul 1", alineatul (3) va avea urmtorul cuprins: -/30 ;ispoziiile art. #7 alin. /#0 i alin. /20 lit. d0 ale art. >-#2 i ale art. #3 se aplic !n "od corespunztor.14. La articolul 1#, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:

-.rt. #>. - /#0 <undaia !i poate constitui filiale ca structuri teritoriale pe baza 5otr)rii consiliului director prin care le este alocat patri"oniul.1!. La articolul 1%, alineatul (3) va avea urmtorul cuprins: -/30 ;ac fundaia dob)ndete personalitate 1uridic dup decesul fondatorului efectele liberalitilor fcute !n favoarea fundaiei anterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv pentru fundaiile !nfiinate prin acte !ntre vii iar pentru fundaiile !nfiinate prin testa"ent de la data "orii testatorului.1 . La articolul 23, alineatele (1) )i (2) vor avea urmtorul cuprins: -.rt. 23. - /#0 ?otr)rile luate de adunarea general !n li"itele legii ale actului constitutiv i ale statutului sunt obligatorii c5iar i pentru "e"brii asociai care nu au luat parte la adunarea general sau au votat !"potriv. /20 ?otr)rile adunrii generale contrare legii actului constitutiv sau dispoziiilor cuprinse !n statut pot fi atacate !n 1ustiie de ctre oricare dintre "e"brii asociai care nu au luat parte la adunarea general sau care au votat !"potriv i au cerut s se insereze aceasta !n procesulverbal de edin !n ter"en de #= zile de la data c)nd au luat cunotin despre 5otr)re sau de la data c)nd a avut loc edina dup caz.1". Articolul 2" va avea urmtorul cuprins: -.rt. 27. - /#0 .ctul constitutiv poate prevedea nu"irea unui cenzor sau a unei co"isii de cenzori. /20 ;ac nu"rul asociailor este "ai "are de #= nu"irea unui cenzor este obligatorie. .cesta poate fi o persoan din afara asociaiei. /30 4n cazul !n care asociaia nu are obligaia nu"irii unui cenzor fiecare dintre asociai care nu este "e"bru al consiliului director poate e6ercita dreptul de control.1#. (up articolul 2" se intro$uc $ou articole noi, articolele 2"1 )i 2"2, cu urmtorul cuprins: -.rt. 27#. - /#0 *entru asociaiile cu "ai "ult de #00 de "e"bri !nscrii p)n la data !ntrunirii ulti"ei adunri generale controlul financiar intern se e6ercit de ctre o co"isie de cenzori. /20 8o"isia de cenzori este alctuit dintr-un nu"r i"par de "e"bri. 'e"brii consiliului director nu pot fi cenzori. /30 8el puin unul dintre cenzori trebuie s fie contabil autorizat sau e6pert contabil !n condiiile legii. /30 (egulile generale de organizare i funcionare a co"isiei de cenzori se aprob de adunarea general. 8o"isia de cenzori !i poate elabora un regula"ent intern de funcionare. .rt. 272. - 4n realizarea co"petenei sale cenzorul sau dup caz co"isia de cenzori,

a0 verific "odul !n care este ad"inistrat patri"oniul asociaiei2 b0 !ntoc"ete rapoarte i le prezint adunrii generale2 c0 poate participa la edinele consiliului director fr drept de vot2 d0 !ndeplinete orice alte atribuii prevzute !n statut sau stabilite de adunarea general.1%. Articolul 33 va avea urmtorul cuprins: -.rt. 33. - /#0 'odificarea actului constitutiv sau a statutului asociaiei se face prin !nscrierea "odificrii !n (egistrul asociaiilor i fundaiilor aflat la grefa 1udectoriei !n a crei circu"scripie teritorial !i are sediul asociaia cu aplicarea corespunztoare a prevederilor art. >-#2. /20 8ererea de !nscriere a "odificrii va fi !nsoit de 5otr)rea adunrii generale iar !n cazul "odificrii sediului de 5otr)rea consiliului director. /30 ;espre sc5i"barea sediului se va face "eniune dac este cazul at)t !n (egistrul asociaiilor i fundaiilor aflat la grefa 1udectoriei vec5iului sediu c)t i !n cel aflat la grefa 1udectoriei noului sediu. 4n acest scop o copie a !nc5eierii prin care s-a dispus sc5i"barea sediului va fi co"unicat din oficiu 1udectoriei !n circu"scripia creia asociaia ur"eaz si aib noul sediu.2'. Articolul 34 va avea urmtorul cuprins: -.rt. 33. - ;ispoziiile art. 33 se aplic !n "od corespunztor !n cazul "odificrii actului constitutiv sau a statutului fundaiei.21. (up articolul 34 se intro$uc trei articole noi, articolele 341&343, cu urmtorul cuprins: -.rt. 33#. - /#0 <uziunea se face prin absorbia unei asociaii de ctre o alt asociaie sau prin contopirea a dou ori "ai "ulte asociaii pentru a alctui o asociaie nou. /20 ;ivizarea se face prin !"prirea !ntregului patri"oniu al unei asociaii care !i !nceteaz e6istena !ntre dou sau "ai "ulte asociaii e6istente ori care iau astfel fiin. /30 ;ispoziiile alin. /#0 i /20 se aplic i !n cazul fuziunii sau divizrii unei fundaii. .rt. 332. - /#0 4n cazul asociaiilor decizia de fuziune sau de divizare se ia prin 5otr)rea a cel puin dou trei"i din nu"rul total al "e"brilor organului de conducere. /20 4n cazul fundaiilor dispoziiile art. 2& alin. /=0 se aplic !n "od corespunztor. .rt. 333. - ;ispoziiile art. 3&-33 din ;ecretul nr.3#%#&=3 privitor la persoanele fizice i persoanele 1uridice se aplic !n "od corespunztor.22. Articolul 3" va avea urmtorul cuprins: -.rt. 37. - /#0 4n cazul dizolvrii federaiilor dac nu se prevede altfel !n lege sau !n statut bunurile r"ase !n ur"a lic5idrii se trans"it !n cote egale ctre persoanele 1uridice constituente.

/20 ;ispoziiile alin. /#0 se aplic prin ase"nare i !n cazul retragerii din federaie a unei asociaii sau fundaii. /30 (etragerea din federaie se poate face nu"ai !n ur"a aprobrii de ctre cenzori sau e6peri independeni a unui raport cu privire la e6erciiul financiar.23. *itlul capitolului +I va avea urmtorul cuprins: "CAPITOLUL VI Asociaiile, fundaiile i federaiile recunoscute ca fiind de utilitate public" 24. La articolul 3#, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: -.rt. 3>. - /#0 O asociaie sau o fundaie poate fi recunoscut de Guvernul (o")niei ca fiind de utilitate public dac sunt !ntrunite cu"ulativ ur"toarele condiii, a0 activitatea acesteia se desfoar !n interes general sau al unor colectiviti dup caz2 b0 funcioneaz de cel puin 3 ani2 c0 prezint un raport de activitate din care s rezulte desfurarea unei activiti anterioare se"nificative prin derularea unor progra"e ori proiecte specifice scopului su !nsoit de situaiile financiare anuale i de bugetele de venituri i c5eltuieli pe ulti"ii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoaterea statutului de utilitate public2 d0 valoarea activului patri"onial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori !n parte este cel puin egal cu valoarea patri"oniului iniial.2!. (up articolul 3# se intro$uce un articol nou, articolul 3#1, cu urmtorul cuprins: -.rt. 3>#. - 4n sensul prezentei ordonane prin utilitate public se !nelege orice activitate care se desfoar !n do"enii de interes public general sau al unor colectiviti.2 . La articolul 3%, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: -.rt. 3&. - /#0 (ecunoaterea unei asociaii sau fundaii de utilitate public se face prin 5otr)re a Guvernului. 4n acest scop asociaia sau fundaia interesat adreseaz o cerere Secretariatului General al Guvernului care o !nainteaz !n ter"en de #= zile "inisterului sau organului de specialitate al ad"inistraiei publice centrale !n a crui sfer de co"peten !i desfoar activitatea.2". La articolul 3%, $up alineatul (1) se intro$uce un alineat nou, alineatul (1 1), cu urmtorul cuprins: -/##0 8ererea prevzut la alin. /#0 va fi !nsoit pe l)ng dovada !ndeplinirii condiiilor prevzute la art. 3> alin. /#0 de ur"toarele docu"ente, a0 copii de pe actul constitutiv i de pe statutul asociaiei sau fundaiei2 b0 copie de pe dovada dob)ndirii personalitii 1uridice2 c0 dovada privind bonitatea asociaiei sau fundaiei e"is de banca la care are desc5is contul2 d0 copie de pe dovada privind situaia 1uridic a sediului asociaiei sau fundaiei2

e0 nu"ele i adresa persoanelor fizice respectiv denu"irea i sediul persoanelor 1uridice cu care asociaia sau fundaia colaboreaz !n "od frecvent !n vederea realizrii obiectului su de activitate pentru care aceasta solicit recunoaterea statutului de utilitate public.2#. La articolul 3%, alineatul (3) va avea urmtorul cuprins: -/30 4n vederea stabilirii autoritii prevzute la alin. /#0 persoanele interesate sunt obligate s pun la dispoziie Secretariatului General al Guvernului toate infor"aiile necesare rezolvrii cererii.2%. Articolul 4' va avea urmtorul cuprins: -.rt. 30. - /#0 .utoritatea ad"inistrativ co"petent este obligat ca !n ter"en de 60 de zile s e6a"ineze cererea i !ndeplinirea condiiilor prevzute de lege. 4n cazul !n care constat !ndeplinirea acestor condiii autoritatea ad"inistrativ co"petent va propune Guvernului (o")niei recunoaterea. 4n caz contrar aceasta va trans"ite persoanelor 1uridice solicitante un rspuns "otivat !n ter"en de 30 de zile de la data lurii deciziei. /20 4n cel "ult &0 de zile de la data depunerii cererii prevzute la alin. /#0 precu" i a tuturor docu"entelor necesare lurii deciziei Guvernul (o")niei decide asupra propunerii de recunoatere. ;ac propunerea se respinge soluia va fi co"unicat asociaiei sau fundaiei de ctre autoritatea ad"inistrativ la care s-a !nregistrat cererea de recunoatere !n ter"en de #20 de zile de la data depunerii cererii i a docu"entelor necesare lurii deciziei.3'. La articolul 41, literele a), e) )i ,) vor avea urmtorul cuprins: -a0 dreptul de a i se atribui !n folosin gratuit bunurile proprietate public2 ........................................................................................... e0 obligaia de a co"unica autoritii ad"inistrative co"petente orice "odificri ale actului constitutiv i ale statutului precu" i rapoartele de activitate i situaiile financiare anuale2 autoritatea ad"inistrativ are obligaia s asigure consultarea acestor docu"ente de ctre orice persoan interesat2 f0 obligaia de a publica !n e6tras !n ter"en de 3 luni de la !nc5eierea anului calendaristic rapoartele de activitate i situaiile financiare anuale !n 'onitorul Oficial al (o")niei *artea a +@-a precu" i !n (egistrul naional al persoanelor 1uridice fr scop patri"onial. 'odelul e6trasului situaiilor financiare se aprob prin ordin al "inistrului finanelor publice.31. La articolul 41, litera -) se a-ro.. 32. La articolul 42, alineatul (4) va avea urmtorul cuprins: -/30 4"pre1urrile prevzute la alin. /20 i /30 pot fi sesizate autoritii ad"inistrative co"petente 'inisterului 9ustiiei sau Guvernului de ctre orice persoan fizic sau persoan 1uridic interesat.33. Articolul 43 va avea urmtorul cuprins: -.rt. 33. - /#0 4n evidenele contabile ale asociaiei sau fundaiei se vor !nregistra separat bunurile ac5iziionate sau edificate din bani publici. 4n cazul dizolvrii asociaiei sau fundaiei recunoscute ca fiind de utilitate public bunurile provenite din resurse bugetare i r"ase !n

ur"a lic5idrii se vor repartiza prin 5otr)re a Guvernului ctre alte asociaii ori fundaii cu scop si"ilar sau ctre instituii publice cu acelai obiect de activitate. /20 4n cazul dizolvrii celelalte bunuri r"ase !n patri"oniul asociaiei sau fundaiei vor fi repartizate confor" dispoziiilor art. 60.34. Articolul 44 va avea urmtorul cuprins: -.rt. 33. - $itigiile referitoare la recunoaterea utilitii publice a asociaiilor i fundaiilor se soluioneaz potrivit $egii contenciosului ad"inistrativ nr. ==3%2003.3!. Articolul 4! va avea urmtorul cuprins: -.rt. 3=. - /#0 ;ispoziiile prezentului capitol referitoare la condiiile recunoaterii statutului de utilitate public precu" i la drepturile i obligaiile asociaiilor sau fundaiilor recunoscute ca fiind de utilitate public se aplic !n "od corespunztor i federaiilor. /20 O federaie poate fi recunoscut de Guvernul (o")niei ca fiind de utilitate public dac cel puin dou trei"i din nu"rul asociaiilor i fundaiilor care o alctuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate public.3 . La articolul 4 alineatul (1), litera ,) va avea urmtorul cuprins:

-f0 resurse obinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale2-. 3". Articolul 4" va avea urmtorul cuprins: -.rt. 37. - .sociaiile fundaiile i federaiile pot !nfiina societi co"erciale. ;ividendele obinute de asociaii fundaii i federaii din activitile acestor societi co"erciale dac nu se reinvestesc !n aceleai societi co"erciale se folosesc !n "od obligatoriu pentru realizarea scopului asociaiei fundaiei sau federaiei.3#. Articolul 4# va avea urmtorul cuprins: -.rt. 3>. - .sociaiile fundaiile i federaiile pot desfura orice alte activiti econo"ice directe dac acestea au caracter accesoriu i sunt !n str)ns legtur cu scopul principal al persoanei 1uridice.3%. La articolul 4%, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins: -/20 .utoritile ad"inistraiei publice locale !ntoc"esc liste de prioritate pentru atribuirea i"obilelor prevzute la alin. /#0. $istele de prioritate se realizeaz pe baza unor proceduri de evaluare cuprinz)nd !n "od e6plicit criteriile folosite. .utoritile au obligaia de a face publice aceste proceduri !nainte de utilizarea lor.4'. Articolul !1 va avea urmtorul cuprins: -.rt. =#. - /#0 4n cadrul 8a"erelor *arla"entului .d"inistraiei *rezideniale aparatului de lucru al Guvernului instituiei .vocatul *oporului autoritilor ad"inistrative autono"e "inisterelor al celorlalte organe de specialitate ale ad"inistraiei publice centrale i

autoritilor ad"inistraiei publice locale funcioneaz structuri pentru relaia cu "ediul asociativ. .colo unde ase"enea structuri lipsesc ele se vor constitui. /20 .utoritile publice "enionate la alin. /#0 se vor consulta cu reprezentanii asociaiilor i fundaiilor care !i desfoar activitatea !n sfera lor de co"peten !n vederea stabilirii unor progra"e sau activiti co"une.41. Articolul !3 va avea urmtorul cuprins: -.rt. =3. - $itigiile nscute !n legtur cu aplicarea dispoziiilor prezentului capitol se soluioneaz !n confor"itate cu $egea nr. ==3%2003.42. La articolul !! alineatul (1), litera c) va avea urmtorul cuprins: -c0 i"posibilitatea constituirii adunrii generale sau a consiliului director !n confor"itate cu statutul asociaiei dac aceast situaie dureaz "ai "ult de un an de la data la care potrivit statutului adunarea general sau dup caz consiliul director trebuia s se constituie2-. 43. La articolul ! , alineatul (2) va avea urmtorul cuprins: -/20 +nstana co"petent s 5otrasc dizolvarea este 1udectoria !n circu"scripia creia asociaia !i are sediul.44. Articolul !" va avea urmtorul cuprins: -.rt. =7. - .sociaia se poate dizolva i prin 5otr)rea adunrii generale. 4n ter"en de #= zile de la data edinei de dizolvare 5otr)rea adunrii generale se depune la 1udectoria !n a crei circu"scripie teritorial !i are sediul pentru a fi !nscris !n (egistrul asociaiilor i fundaiilor.4!. La articolul 1, alineatul (4) va avea urmtorul cuprins:

-/30 $ic5idatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane 1uridice autorizate !n condiiile legii.4 . La articolul "1, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: -.rt. 7#. - /#0 .sociaia sau fundaia !nceteaz a fiina la data radierii din (egistrul asociaiilor i fundaiilor.4". La articolul "4, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins: -/20 .sociaiile i fundaiile recunoscute ca fiind de utilitate public sunt obligate s co"unice 'inisterului 9ustiiei !n e6tras copii de pe rapoartele de activitate i situaiile financiare anuale !nsoite de dovada eliberat de (egia .utono" A'onitorul OficialB c s-a solicitat publicarea acestora i !n 'onitorul Oficial al (o")niei *artea a +@-a.4#. *itlul capitolului /I va avea urmtorul cuprins:

"CAPITOLUL XI ispo!iii pri"ind persoanele #uridice strine fr scop patri$onial" 4%. La articolul "%, litera -) va avea urmtorul cuprins: -b0 va stabili for"a i coninutul certificatelor de !nscriere prevzute la art. #2 alin. /#0 i la art. #7 alin. /30 precu" i condiiile de eliberare a dovezii "enionate la art. 7 alin. /20 lit. d0.Art. II. - .sociaiile fundaiile uniunile federaiile i gruprile de persoane 1uridice care nu posed certificatul prevzut la art. #2 alin. /#0 din Ordonana Guvernului nr.26%2000 vor solicita eliberarea acestuia !n ter"en de un an de la intrarea !n vigoare a prezentei legi. Art. III. - $a data intrrii !n vigoare a prezentei legi se abrog Ordonana Guvernului nr.37%2003 pentru "odificarea i co"pletarea Ordonanei Guvernului nr.26%2000 cu privire la asociaii i fundaii publicat !n 'onitorul Oficial al (o")niei *artea + nr.62 din # februarie 2003.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2 din !onstitu"ia Romniei, repu#licat.

*(:C:;+DE:$: 8.':(:+ ;:*FE.G+$O( A(RIA0 012*A23 *(:C:;+DE:$: S:D.EF$F+ 0I45LA3 +141R5I6 Hucureti #> iulie 200=. Dr. 236.