You are on page 1of 10

CONCURS INTERJUDEŢEAN Ediţia a I-a Martie 2014

NATURA TRĂIEŞTE PRIN NOI
Motto: Fie ca întotdeauna să avem: AER pentru a respira, APĂ pentru a bea, FOC pentru a ne încălzi, PĂMÂNT pentru a putea trăi.

Maior Ioan. CONDURACHE FANTINA Prof. SAVIN OLTEA Prof. adj. Fălticeni. nr. NEMIŢANU EMILIA Prof.com COORDONATORI: Prof. APETROAIE IONELA Prof. BUDEANU GABRIELA.adj. PURDILĂ CARMEN Prof. MATEI LUMINIŢA. BUTA CRISTINA Prof. ŢĂRANU OANA . jud. BUDEANU GABRIELA Prof.com luminita_mate@yahoo.Informaţii despre aplicant: Numele instituţiei de învăţământ aplicante: COLEGIUL . MATEI LUMINIŢA-DANIELA Prof. de telefon/fax: +4(0230)543491 e-mail: colegiulvasilelovinescu@yahoo. ACATRINEI CRISTIAN Prof.coordonatori de proiect e-mail: bdn_gabriela@yahoo.10. SPOIALĂ LOREDANA Prof.. loc. SPÎNU MARIANA ECHIPA DE PROIECT: Dir. ACATRINEI LĂCRĂMIOARA Prof. BOTOŞANU DANIELA Prof. LIŢU MARIANA Dir.VASILE LOVINESCU’’ FĂLTICENI Director: MATEI GABRIEL Adresa completă : Str. Suceava Nr.com Persoană de contact: prof. POPA OANA Prof.

ION IRIMESCU’’ FĂLTICENI BIBLIOTECA. EUGEN LOVINESCU’’ FĂLTICENI CENTRUL CULTURAL ...GRIGORE VASILIU BIRLIC’’ FĂLTICENI DOMENIU: educaţia pentru mediu TIPUL PRPOIECTULUI: interjudeţean TERMEN DE DERULARE: semestrul al-II-lea al anului şcolar 2013/2014 DESCRIEREA PROIECTULUI Activitatea este tip concurs prin trimiterea fişei de înscriere şi a lucrărilor prin poştă instituţiei şcolare organizatoare. OBIECTIV GENERAL: Analizarea şi interpretarea problemelor de mediu precum şi formarea unor conştiinţe de .PARTENERI: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA CONSILIUL LOCAL FĂLTICENI MUZEUL DE ARTĂ .. SCOPUL PROIECTULUI: Stimularea potenţialului artistic și creativ al elevilor pri valorificarea și promovarea tinerelor talente. potenţialului creativ al elevilor. Prezentul proiect educativ tip concurs interjudeţean face parte din activităţile programului mondial Eco-Schools derulat în instituţia organizatoare în anul şcolar 2013/2014 prin proiectul ECONOMISEŞTE PENTRU MÂINE. OBIECTIVE SPECIFICE: literare.

NIVELURILE CONCURSULUI: . . comunitatea locală/zonală CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: .1-15 martie 2014 primirea fişelor de înscriere şi a lucrărilor.25-30 martie 2014 trimiterea diplomelor/adeverinţelor RESURSE: 1.Preşcolari. .mici cercetători la elevi.Elevii claselor I-IV. -uri pe internet. INFORMAŢIONALE: proiectului. .20-25 martie 2014 jurizarea lucrărilor şi premierea acestora. prin desfăşurarea unei activităţi concurs în vederea creşterii gradului de implicare a elevilor în rezolvarea problemelor mediului. GRUP ŢINTĂ: -elevi şi cadre didactice din clasele I-XII de la şcoli. MATERIALE: 3. . palate şi cluburi ale elevilor din ţară -părinţi. UMANE: 2.

lucrările vor purta etichetă pe care va fi trecut numele. titlul lucrării. etc . postere. -prezentările vor avea în vedere identificarea /rezolvarea unor fapte de mediu sau prezentarea unei activităţi de educaţie pentru mediu. compuneri. mesaje. pictură . -modalitate de realizare: lucrarea nu trebuie să depăşească 1 pagina. -vor fi trecute numele.lucrările se vor imprima pe CD ce va avea etichetă unde va fi trecut numele. SECŢIUNEA 3: arta fotografică . prenumele elevului.un profesor poate participa cu max 2 prezentări ppt/nivel concurs . aspect pozitive / negative ale mediului . pledoarii pentru educaţia pentru mediu. prenumele elevului. eseuri. nivel concurs. . articole. şcoala de provenienţă. . -lucrările vor purta etichetă pe care va fi trecut numele. nivel concurs. colaj. nivel concurs. . SECTIUNEA 2: desen. origami.fiecare şcoală înscrisă poate participa cu max 3 lucrări (desene. dimensiune lucrare 12 Times New Roman. titlul lucrării. profesorul coordonator. natura în diferite anotimpuri. profesorul coordonator.. prenumele elevului. -dimensiunea lucrărilor A5. SECŢIUNEA 4: creaţie literară -se pot realiza poezii.posibile teme pentru fotografii: reciclarea selectivă. şcoala. materiale din natură sau materiale reciclabile). titlul lucrării. SECŢIUNI: SECTIUNEA 1: prezentări ppt .Elevii claselor IX-XII. nivel concurs. prenumele elevului/elevilor şi profesorul coordonator.Elevii claselor V-VIII. profesorul coordonator. şcoala. şcoala. tablouri sau decoraţiuni/nivel concurs) realizate prin tehnici diferite de lucru (quilling. -o prezentare poate avea 2 autori/1 profesor coordonator.fiecare şcoală înscrisă poate participa cu max 3 fotografii (dimensiune 9/13) .

se vor acorda diplome pentru locurile I. Termen limită de înscriere/ trimitere a lucrărilor: 1-15 martie 2014. loc Fălticeni. -corectitudinea formelor şi proporţiilor. jud. Finalizare: .Natura trăieşte prin noi’’. nr. gradul de originalitate şi imaginaţia pe care acesta le dovedeşte prin lucrarea realizată. Criterii de evaluare : -gradul de complexitate şi volumul de muncă al elevului. . Fişa de înscriere.. Suceava cu menţiunea pentru concursul . şi reprezentanţi ai comunităţii locale. 10. II. -mediatizarea concursului în presa şcolară şi locală.REGULAMENT DE PARTICIPARE    Înscrierea se face prin trimiterea fişei de înscriere şi a lucrărilor la şcoala organizatoare. Jurizarea lucrărilor se va face de către o echipă formată din cadre didactice de specialitate. lucrările şi acordurile de parteneriat semnate şi ştampilate vor fi expediate pe adresa: str.expoziţie cu toate lucrările la instituţiile partenere. III şi menţiuni (25% din numărul total de lucrări) pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstă şi diplome pentru cadre didactice. Maior Ioan. talentul. . .diplome de participare/ adeverinţe pentru toţi participanţii şi colaboratorii. NU se percepe taxa de participare (fiecare şcoală participantă va trimite un plic autoadresat). -contribuţia individuală.

..............................................................FIŞA DE ÎNSCRIERE CONCURS INTERJUDEŢEAN Ediţia a I-a Martie 2014 NATURA TRĂIEŞTE PRIN NOI Titlul lucrării ……………………………………………………………………….... Adresa de expediere a diplomelor ........................... Sunt de acord cu respectarea regulamentului propus de organizatori................................ E-mail …………………………………………………................................................ Prenume (Profesor coordonator)........................................................................................................ Telefon …………………………………………………............................................ Judeţul …………………………………………………................... Nume......................................... Nume... Secţiunea …………………………………………………………………………… Institutia ……………………….............................................. elevi) ……………………………....... Prenume (Elev...... mă consider înscris în concurs...................... Clasa …........... ................................................................................................ Localitatea …………………………………………….... prin urmare..................

..... nr........ prof.. prof.. Maior Ioan................jud.............………………............ 10. Matei Luminiţa-Daniela........ jud........... Vasile Lovinescu’’ Fălticeni ........................... în calitate de Partener...prof........... B) ŞCOALA.......... Obiectul contractului: Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Proiectul educațional –Concurs Interjudeţean „NATURA TRĂIEŞTE PRIN NOI”.......... Fălticeni..../prof.... Instituţia: Loc.................. reprezentată prin director……………………………....... DIRECTOR.......... loc.......... ………………………………………………………………………………………………...... reprezentată prin director ................ şcolarii claselor I – XII și cadrele didactice participante........... Budeanu Gabriela......Colegiul ..../inst.................... . Suceava........ Prof............... Suceava Nr...... respectiv înv......... jud.... Vasile Lovinescu’’ Fălticeni Fălticeni../. Grup ţintă: preșcolari........ Matei Gabriel.......... MATEI GABRIEL DIRECTOR....... Nr................... str..... ........................... prof. ACORD DE PARTENERIAT ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAȚIONAL – CONCURS INTERJUDEŢEAN NATURA TRĂIEŞTE PRIN NOI EDIŢIA I MARTIE 2014 Părţile contractante: A ) Colegiul ./............... Spînu Marianaîn calitate de coordonatori proiect/aplicanţi.

să emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi. B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: .să respecte termenele înscrise în regulamentul de desfăşurare a concursului. .să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs.să pregătească elevii pentru activitate. . . . .să informeze şcolile despre organizarea concursului.Obligaţiile părţilor: A) Aplicantul se obligă: . . . . Este valabil pe perioada semestrului al II-lea din anul şcolar 2013 – 2014.să întocmească documentaţia pentru lansarea proiectului.să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului. Durata acordului: Acordul s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia. .să respecte termenele de desfăşurare a concursului. .să mediatizeze concursul în şcoală. Clauze finale ale acordului: Concursul Interjudeţean „NATURA TRĂIEŞTE PRIN NOI” parte a proiectului ECONOMISEŞTE PENTRU MÂINE din programul mondial Eco-Schools se include în categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din țară.să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor.să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.