You are on page 1of 14

Plata lucrului nedatorat Definitie In dreptul civil, prin plata se intelege executarea voluntara a unei obligatii, indiferent de obiectul

acesteia, de catre debitor. Conform Codului civil, orice plata presupune o datorie. In raport de aceste considerente,art.1341 prevede ca cel care plateste fara a datora are dreptul la restituire. In doctrina plata lucrului nedatorat a fost definita ca fiind executarea de catre o persoana a unei obligatii la care nu era tinuta si pe care a facut-o fara intentia de a plati datoria altuia. Persoana care efectueaza plata se numeste solvens, iar persoana care primeste plata se numeste accipiens. Acest fapt uridic licit constituie izvor de obligatii deoarece prin efectuarea unei plati nedatorate ia nastere un raport uridic in temeiul caruia solvensul devine creditorul unei obligatii de restituire a ceea ce a platit, iar accipiensul este debitorul acestei obligatii. !eglementare legala Dreptul solvensului de a cere restituirea este reglementat expres in art. 1341 si urm. Cod civil,. Intinderea obligatiei de restituire este reglementata in art. 1343"1344 Cod civil. Conditiile platii nedatorate Conditiile generale ale platii nedatorate sunt urmatoarele# sa existe o plata% plata sa fie nedatorata% plata sa fie facuta din eroare.

$ $ $

&fectele platii nedatorate Principalul efect al platii nedatorate este obligatia de restituire a lui accipiens, care difera dupa cum acesta este de buna ' credinta sau de rea ' credinta. (bligatiile accipiensului de buna ' credinta Accipiensul este de buna ' credinta atunci cand nu a cunoscut faptul ca plata pe care a primit$o nu era datorata. )una ' credinta se prezuma, iar intinderea obligatiei de restituire va opera numai in limitele imbogatirii sale, respectiv# $ va restitui lucrul, dar are dreptul sa pastreze fructele, ca orice posesor de buna ' credinta % $ daca lucrul a fost instrainat se va restitui pretul primit% $ daca lucrul a pierit, in mod fortuit, va fi liberat de obligatia de restituire.

cu exceptia cazului in care va dovedi ca lucrul ar fi pierit si la solvens *art. Actiunea in restituire Actiunea in repetitiune *restituire. actiunea are caracterul unei actiuni in revendicare care este. 11-4 Cod civil. ++.% $ daca a instrainat lucrul.% 3 daca plata s$a efectuat in temeiul unui contract nul pentru cauza imorala% 3 daca plata a fost facuta unui incapabil. ra restituie valoarea acstuia din momentul cererii de restituire. sa restituie c0eltuielile necesare si utile pe care acesta le$a facut cu conservarea lucrului. ++. (bligatiile sale sunt urmatoarele# $ sa restituie lucrul primit si fructele percepute *art. ++4 Cod civil. la data introducerii actiunii in ustitie *art. in mod fortuit.% 3cand plata a fost facuta de catre o alta persoana decat debitorul. 11+4 si art. acesta va restitui doar in masura imbogatirii sale *art. iar accipiensul a distrus cu buna ' credinta titlul constatator al creantei sale. indiferent de pretul pe care l$ a primit. in principiu..Cod civil. sa restituie valoarea acestuia. este o actiune patrimoniala. prescriptibila in termenul general de prescriptie extinctiva de 3 ani. Cod civil.% $ daca lucrul a pierit. Imbogatirea fara justa cauza Definitie . (bligatiile solvensului /olvensul este obligat fata de accipiens. pe calea actiunii oblice.(bligatiile accipiensului de rea ' credinta Accipiensul este de rea ' credinta atunci cand primeste o plata. indiferent daca acesta este de buna ' credinta sau de rea ' credinta. desi stia ca nu i se datoreaza. 11+2 Cod civil. Cazurile in care nu exista obligatia de restituire a platii nedatorate (bligatia de restituire a platii nedatorate nu mai exista in cazurile# $ cazul obligatiilor civile imperfecte ac0itate de buna voie de catre debitor *art. respectiv sporirea valorii lucrului. imprescriptibila. Cine poate sa ceara restituirea !estituirea platii poate sa fie ceruta de urmatoarele persoane# $ solvens% $ creditorii c0irografari ai solvensului. termen care incepe sa curga din momentul in care solvensul a cunoscut. Daca obiectul platii a fost un bun individual determinat. sau trebuia sa cunoasca faptul ca plata era nedatorata.

iar persoana al carei patrimoniu s$a diminuat devine creditorul acestei obligatii. 134. cunoscuta si sub denumirea de imbogatire fara ust temei. Conditiile pentru intentarea actiunii in restituire Conditiile pentru intentarea actiunii in restituire pot fi grupate in doua categorii# conditii materiale si conditii uridice. in sensul ca ambele operatiunii sa fie efectul unei cauze unice. in temeiul caruia persoana al carei patrimoniu s$a marit devine creditorul obligatiei de restituire. diminuarea unui patrimoniu. dar existau mai multe aplicatii ale acestui fapt uridic licit. restituirea se face in natura. ca izvor de obligatii. prin diminuarea patrimoniului altei persoane. fara temei legitim. se considera ca aceasta implica un fapt uridic. Actiunea in ustitie pe care o are creditorul acestei obligatii. cea dintai avand obligatia de a inapoia celei de a doua avanta ul pe care l$a obtinut in dauna ei. De regula.civ. avand ca obiect restituirea. De regula.Imbogatirea fara usta cauza este faptul uridic licit prin care patrimoniul unei persoane este marit pe seama patrimoniului altei persoane. !eglementare Codul civil contine o reglementare a imbogatirii fara usta cauza. C. Conditiile uridice ale intentarii actiunii in restituire $ sa nu existe un temei legal al imbogatirii unui patrimoniu pe seama diminuarii patrimoniului altei persoane. din care ia nastere un raport uridic obligational. (bligatia de restituire cunoaste doua limite# . dar atunci cand acest lucru nu este posibil. respectiv. fara ca pentru aceasta sa existe un temei uridic. respectiv sa nu fie vorba de o dispozitie legala. restituirea se va face prin ec0ivalent. &fectele imbogatirii fara usta cauza Prin marirea unui patrimoniu in detrimentul altui patrimoniu se creeaza un dezec0ilibru patrimonial. un contract. se numeste actio de im rem verso. o 0otarare udecatoreasca% $ sa nu existe un alt mi loc de recuperare a pierderii suferite. care consta in marirea patrimoniului unei persoane. Conditiile materiale ale intentarii actiunii in restituire $sa se produca marirea unui patrimoniu prin dobandirea unei valori apreciabile% $ micsorarea patrimoniului altei persoane sa constea in diminuarea unor elemente active sau in efectuarea unor c0eltuieli% $sa existe o legatura intre marirea si.In vec0e reglementare nu era definite. in art.

I7A D&7IC68A7A $ =otiunea de raspundere civila !aspunderea civila este o forma a raspunderii uridice. orice fapta a omului.Cod civil. raspunderea civila a fost definita ca fiind o institutie uridica alcatuita din totalitatea normelor de drept prin care se reglementeaza obligatia oricarei persoane de a repara pre udiciul cauzat altuia prin fapta sa extracontractuala sau contractuala. +++ Cod civil precizeaza ca omul este responsabil nu numai pentru pre udiciul ce a cauzat prin fapta sa. la momentul intentarii actiunii in restituire% $ persoana al carei patrimoniu s$a diminuat nu poate pretinde mai mult decat micsorarea patrimoniului sau. 134+$13+.$persoana al carei patrimoniu s$a marit nu poate fi obligata la restituire decat in masura cresterii patrimoniului sau. I9. deoarece s$ar a unge la o imbogatire fara usta cauza. care cauzeaza altuia pre udiciu. obliga pe acela din a carui greseala s$a ocazionat. =atura uridica a raspunderii civile delictuale 5apta ilicita declanseaza o raspundere civila delictuala. de 3 ani. care consta intr$ un raport uridic obligational. Potrivit art. dar si de acela ce a cauzat prin negli enta sau imprudenta sa. supusa termenului general de prescriptie. . Prescriptia actiunii Actiunea in restituire este o actiune prescriptibila extinctiv. ++4 din Cod civil anterior. a$l repara. !eglementarea legala a raspunderii civile delictuale /ediul materiei raspunderii civile delictuale il constituie dispozitiile art. 5AP6A I7ICI6A CA89A6(A!& D& P!&:8DICII.(! D& ()7I<A6II $ !A/P8=D&!&A CI. !aspunderea civila este de doua feluri# $ raspundere civila contractuala $ raspundere civila delictuala !aspunderea civila contractuala apare in cazul nerespectarii clauzelor unei conventii. Intr$o alta formulare. ori pentru care este c0emata de lege sa raspunda. !aspunderea civila delictuala se concretizeaza intr$o obligatie de reparare a unui pre udiciu cauzat printr$o fapta ilicita. al carei continut il constituie obligatia civila de reparare a pre udiciului cauzat. conform caruia o persoana are datoria de a repara pre udiciul cauzat alteia prin fapta sa sau pre udiciul de care este tinuta raspunzatoare prin dispozitiile legale. iar art.

Alti autori au argumentat in sensul ca aceasta conditie trebuie analizata numai ca un element al vinovatiei autorului faptei ilicite si nu ca o conditie distincta a raspunderii civile delictuale.>$13>1 Cod civil Conditiile generale ale raspunderii Din analiza textelor legale. cel pus sub interdictie * art. respectiv# 3 raspunderea pentru fapta proprie% 3 raspunderea pentru fapta altuia# 1.% 2. Raspunderea pentru fapta proprie !aspunderea civila delictuala pentru fapta proprie este reglementata de Codul civil roman in art.!aspunderea civila delictuala este o sanctiune specifica dreptului civil care se aplica pentru savarsirea unei fapte ilicite cauzatoare de pre udicii.. 5elurile raspunderii civile delictuale !aspunderea civila delictuala este de mai multe feluri.% !aspunderea pentru lucruri. 13. nu in considerarea persoanei care a savarsit fapta ilicita ci a patrimoniului acesteia. Cod civil.edificii sau animale# 1. negli enta sau imprudenta cu care a actionat.13>2 Cod civil. in general *art. 13>Cod civil. raspunderea pentru pre udiciile cauzate de lucruri. . raspunderea comitentilor pentru pre udiciile cauzate de prepusii lor in functiile incredintate *art. raspunderea proprietarului unui edificiu pentru pre udiciile cauztae ca urmare a ruinei edificiului ori a unui viciu de constructie *art. raspunderea pentru pre udiciile cauzate de animalele aflate in paza uridica a unei persoane *art.% 3. dupa cum poate fi considerata un element implicat in conditia vinovatiei. in literatura de specialitate s$a sustinut si necesitatea existentei capacitatii delictuale a celui care a cauzat pre udiciul. constand in intentia. 13>4Cod civil. rezulta ca pentru anga area raspunderii civile delictuale se cer intrunite cumulativ urmatoarele conditii# 3 existenta unui pre udiciu% 3 existenta unei fapte ilicite% 3 existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si pre udiciu% 3 existenta vinovatiei celui ce a cauzat pre udiciul. 13>.% 2. 13>3 Cod civil. raspunderea parintilor pentru faptele ilicite savarsite de minor sau *art. Intr$o alta opinie s$a precizat ca existenta capacitatii delictuale a celui ce a savarsit fapta ilicita poate fi examinata separat. Alaturi de aceste elemente.

respectiv# 3 dupa natura sa# pre udiciu patrimonial si pre udiciu nepatrimonial% 3 dupa durata producerii# pre udiciul este instantaneu sau succesiv% 3 dupa cum putea sau nu sa fie prevazut in momentul producerii# pre udiciu previzibil si pre udiciu imprevizibil. suferinta fizica provocata de un accident. pre udiciile nepatrimoniale sunt numite daune morale. Pre udiciul imprevizibil este acel pre udiciu care nu a putut sa fie prevazut la momentul savarsirii faptei ilicite. deoarece atat timp cat o persoana nu a fost pre udiciata. distrugerea unui bun. cumulativ. Conditiile repararii pre udiciului Pre udiciul da dreptul victimei de a cere obligarea autorului faptei ilicite la reparare. pre udiciul sa nu fi fost reparat inca. Pre udiciul nepatrimonial este acel pre udiciu care nu este susceptibil de evaluare in bani. efecte ale incalcarii drepturilor subiective si intereselor legitime ale unei persoane. este definit ca fiind efectul negativ suferit de o anumita persoana. doua conditii# 1. ca urmare a faptei ilicite savarsite de o alta persoana. daca sunt indeplinite. Alti autori au apreciat ca pre udiciul reprezinta rezultatele daunatoare.Prejudiciul Pre udiciul. Pre udiciul instantaneu este acea consecinta daunatoare care se produce dintr$o data sau intr$un interval de timp scurt. pentru ca nu poate face dovada unui interes. !ezultand din atingerea unor valori morale ale omului. Pre udiciul succesiv consta in consecinta daunatoare care se produce continuu sau esalonat in timp. Clasificarea pre udiciului Pre udiciul se clasifica in functie de mai multe criterii. De exemplu. . pierderea capacitatii de munca. Pre udiciul este cel mai important element al raspunderii civile delictuale. Pre udiciul patrimonial este acel pre udiciu al carui continut poate fi evaluat in bani. Pre udiciul previzibil este acel pre udiciu care a putut sa fie prevazut la momentul savarsirii faptei ilicite. atingerea adusa onoarei si demnitatii persoanei. ea nu are dreptul de a pretinde nici o reparatie. pre udiciul sa fie cert% 2. de antura patrimoniala sau nepatrimoniala. De exemplu. calificat ca o conditie sine ?ua non. conditie necesara si esentiala a acesteia.

Daca victima primeste indemnizatie de asigurare. Daca victima primeste o pensie de invaliditate sau pensie de urmas. victima va putea sa pretinda de la autor diferenta dintre pre udiciu si suma primita de la tert. nu se cumuleaza cu despagubirile datorate de autorul faptei ilicite% in acest caz autorul faptei ilicite poate fi obligat la plata unei despagubiri reprezentand diferenta dintre pre udiciu si indemnizatia de asigurare% 3 daca autorul faptei ilicite are calitatea de asigurat. victima si autorul faptei ilicite pot sa inc0eie in mod valabil o conventie prin care sa stabileasca atat intinderea despagubirilor. cat si modalitatea de plata a acestora. acordata de Asigurarile sociale. cu titlu de a utor. Pe cale conventionala. in masura in care sunt sigure atat aparitia acestui pre udiciu. Daca victima primeste o suma de bani de la o terta persoana. adica acel pre udiciu care apare dupa solutionarea actiunii in despagubire. in cadrul unei asigurari facultative sau obligatorii de raspundere civila. cat si posibilitatea de a fi determinat.Caracterul cert al pre udiciului Pre udiciul este cert atunci cand este sigur atat sub aspectul existentei cat si al intinderii sale. iar victima il va actiona pe autorul faptei ilicite doar pentru diferenta dintre pre udiciu si suma primita de la asigurator. respectiv# 1. pentru repararea pre udiciului ea va fi indreptatita sa formuleze actiune in raspundere civila delictuala avand ca obiect diferenta de pre udiciu care nu este acoperita de plata acestei pensii. se fac urmatoarele distinctii# 3 indemnizatia de asigurare primita de victima de la asigurator. se cumuleaza cu despagubirile datorate de autorul faptei ilicite% 3 indemnizatia de asigurare primita de victima de la asigurator. in calitate de persoana asigurata pentru o asigurare de bunuri. iar daca tertul a platit in locul autorului faptei ilicite. in calitate de persoana asigurata pentru o asigurare de persoane. Pre udiciul sa nu fi fost reparat inca Analiza acestei conditii se face in raport de trei posibile situatii. &ste considerat cert. victima se va adresa instantei de udecata cu o actiune avand ca obiect plata despagubirilor. 2. Principiile repararii pre udiciului !epararea pre udiciului se poate realiza prin conventia partilor sau prin intentarea unei actiuni in ustitie pentru plata despagubirilor. va putea sa solicite si plata de despagubiri de la autorul faptei ilicite. . pre udiciul actual precum si pre udiciul viitor. asiguratorul va putea fi obligat sa plateasca despagubiri victimei. Daca intre parti nu a intervenit o asemenea conventie.

7a repararea integrala a unui pre udiciu. urmeaza a fi avute in vedere urmatoarele aspecte# .In cadrul unei astfel de actiuni. repararea pre udiciului se face in functie de urmatoarele principii# $ principiul repararii integrale a pre udiciului% $ principiul repararii in natura a pre udiciului. Principiul repararii integrale a pre udiciului !estabilirea situatiei anterioare savarsirii faptei ilicite ustifica principiul repararii integrale a pre udiciului ca un principiu fundamental al raspunderii civile delictuale.

!epararea prin ec0ivalent a pre udiciului Atunci cand nu este posibila repararea in natura a pre udiciului . temporar sau viager. in cazul savarsirii unei infractiuni contra persoanei. iar aceste dobanzi curg din momentul in care 0otararea udecatoreasca a ramas definitiva% $ daca fapta ilicita a produs o vatamare a sanatatii sau integritatii corporale. concretizata in restituirea bunurilor insusite pe nedrept. /ub aspectul reglementarii.3 este supusa repararii atat paguba efectiva ' damnum emergens $. remedierea stricaciunilor sau defectiunilor cauzate unui lucru. etc. care se platesc victimei. indiferent de forma sau gradul de vinovatie. devenind aplicabila ori de cate ori repararea in natura a pre udiciului nu este obiectiv posibila. cat si beneficiul nerealizat ' lucrum cesans$% 3 se repara atat pre udiciul previzibil cat si pre udiciul imprevizibil% 3 In stabilirea intinderii despagubirilor nu are relevanta starea materiala a victimei sau a autorului faptei ilicite 3 Pre udiciul trebuie sa fie reparat in intregime. precum si diferenta . se vor acorda despagubiri sub forma unei sume globale care sa acopere c0eltuielile victimei cu refacerea sanatatii. !epararea prin ec0ivalent se poate face in doua modalitati# $ acordarea unei sume globale. autorul faptei ilicite va fi obligat la plata unor despagubiri periodice catre partea vatamata pana la data incetarii starii de invaliditate. inlocuirea bunului distrus cu altul de acelasi fel. cauzatoare de vatamari corporale. Principiul repararii in natura a pre udiciului !epararea in natura a pre udiciului consta intr$o activitate sau operatie materiala. De exemplu. care se stabileste prin 0otararea udecatoreasca de obligare la plata despagubirilor% $ stabilirea unor prestatii periodice. /tabilirea despagubirilor in cazul repararii prin ec0ivalent a pre udiciului 3 intinderea pre udiciului si modul de calcul al ec0ivalentului daunelor se calculeaza la momentul pronuntarii 0otararii udecatoresti de acordare a despagubirilor% 3 autorul faptei ilicite poate sa fie obligat si la plata dobanzilor la suma stabilita cu titlu de despagubire. !epararea prin ec0ivalent este o modalitate subsidiara si compensatorie. repararea se face prin ec0ivalent. principiul repararii in natura nu este consacrat in Codul civil. fara consecinte de durata. cu urmarea unei invaliditati temporare. distrugerea sau ridicarea lucrarilor facute cu incalcarea unui drept al altuia. in forma baneasca. dar este recunoscut in doctrina si urisprudenta. dupa caz.

care prezinta diferenta dintre venitul obtinut anterior vatamarii si venitul obtinut dupa vatamare *pensie. au decis si in sensul ca in cazul in care cel vatamat corporal trebuie sa depuna un efort suplimentar. in conceptia traditionala avea in structura sa un element obiectiv sau material si un element subiectiv sau psi0ologic. ulterior producerii pre udiciului.% 3 daca urmarea faptei ilicite consta in decesul victimei. fapta ilicita este definita ca fiind orice fapta prin care. se vor acorda despagubiri care sa acopere c0eltuielile medicale si de inmormantare. are dreptul sa culeaga fructele. adica manifestarea exterioara a unei atitudini de constiinta si vointa a unei persoane. iar posesorul este obligat sa restituie proprietarului . care. in cazul vatamarii integritatii corporale. Instantele udecatoresti investite cu solutionarea unor actiuni avand ca obiect plata despagubirilor. cu precizarea ca elementul subiectiv a fost. In asemenea situatii. care culege recolta de pe o suprafata de teren care nu$i apartine. o dauna constand in contravaloarea fructelor insusite pe nedrept. In alte formulari. indiferent sub ce forma. incalcandu-se normele dreptului obiectiv. In materia raspunderii civile delictuale. consecintele activitatii ilicite a carei victima a fost. realizeaza la locul de munca aceleasi venit. c0iar si in situatia in care.dintre venitul pe care victima l$ar fi obtinut si suma de bani primita pe perioada concediului medical% 3 daca vatamarea sanatatii sau integritatii corporale a produs consecinte de durata. sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv apartinand unei persoane. ulterior abandonat. este necesar ca acesta sa primeasca si ec0ivalentul acestui efort. si c0iar mai mare. daca se dovedeste ca datorita invaliditatii a fost nevoita sa faca un efort in plus. fapta ilicita a fost definita ca fiind actiunea sau inactiunea care are ca rezultat incalcarea drepturilor subiective sau intereselor legitime ale unei persoane sau ca reprezentand un act de conduita prin savarsirea caruia se incalca regulile de comportament in societate. care a necesitat pentru compensare. deoarece numai astfel se restabileste situatia anterioara si nu i se impune celui vatamat sa suporte. Fapta ilicita Pentru anga area raspunderii civile delictuale este necesara savarsirea unei fapte ilicite. producand astfel proprietarului care. sunt intrunite conditiile legale de tragere la raspundere. este ilicita fapta posesorului de rea ' credinta. c0eltuieli suplimentare de alimentatie si medicatie adecvata. Aceasta inseamna ca in analiza faptei ilicite vom avea in vedere doar elementul obiectiv al acesteia. se vor acorda despagubiri sub forma unor prestatii periodice. precum si pentru pre udiciile patrimoniale si morale ale persoanelor aflate in intretinerea victimei. De exemplu. Partea vatamata are dreptul la despagubiri corespunzatoare. a utor social.

legitim si uridic prote at. prin acte comisive. desi fapta ilicita provoaca un pre udiciu altei persoane. nascut si actual. Deoarece drepturile subiective si interesele legitime ale persoanelor sunt numeroase si diferite. direct. Dreptul subiectiv a fost definit ca prerogativa conferita de lege in temeiul careia titularul dreptului poate sau trebuie sa desfasoare o anumita conduita ori sa ceara altora desfasurarea unei conduite adecvate dreptului sau. !aspunderea civila delictuala opereaza atat in cazul incalcarii unui drept subiectiv. Cauzele care inlatura caracterul ilicit al faptei In anumite situatii. dar si normele de convietuire sociala. o persoana este obligata sa indeplineasca o activitate sau sa savarseasca o anumita actiune. potrivit legii. Cauzele care inlatura caracterul ilicit al faptei sunt 13. sa plateasca c0eltuielile facute pentru obtinerea fructelor. dar si atunci cand sunt pre udiciate anumite interese ale persoanei. in scopul valorificarii unui interes personal.1 si urm Cod civil# $forta ma ora si cazul fortuit $fapta victimei sau a tertului $exercitiul drepturilor% $alte cauze de exonerare &xercitarea unui drept inlatura caracterul ilicit al faptei daca. in principiu. in acele situatii cand. obligatia persoanelor de a se abtine de la orice fapta prin care s$ar putea aduce atingere drepturilor subiective si intereselor legitime ale altora. In aprecierea caracterului ilicit al faptei trebuie avute in vedere nu numai normele uridice. la fel sunt si faptele prin care acestea pot fi incalcate.terenului fructele culese. in masura in care reprezinta o continuare a prevederilor legale. in acord cu interesul obstesc si cu normele de convietuire sociala. prin exercitarea de catre o persoana a prerogativelor conferite de lege dreptului sau. deoarece este inlaturat caracterul ilicit al faptei. printr$o activitate pozitiva. acesta avand obligatia ca. raspunderea nu este anga ata. sub sanctiunea recunoscuta de lege. Incalcarea acestei obligatii are loc. . 7egea impune. dar fapta ilicita poate imbraca si forma unei inactiuni. de regula. constand intr$o conduita ori manifestare umana exteriorizata% 3 fapta ilicita este rezultatul unei atitudini psi0ice% 3 fapta este contrara ordinii sociale si reprobata de societate. s$au creat anumite restrangeri sau pre udicii dreptului subiectiv apartinand unei alte persoane. Trasaturile caracteristice ale faptei ilcite 5apta ilicita prezinta urmatoarele trasaturi caracteristice# 3 fapta are caracter obiectiv sau existenta materiala.

accepta posibilitatea producerii lui. Codul penal reglementeaza doua forme de vinovatie# intentia si culpa. raspunderea este anga ata nu numai pentru pre udiciul cauzat prin fapta sa.!aportul de cauzalitate dintre fapta ilicita si pre udiciu Pentru a fi anga ata raspunderea unei persoane este necesar ca intre fapta ilicita si pre udiciu sa existe un raport de cauzalitate. implica un anumit nivel de cunoastere a semnificatiei sociale a faptei savarsite si a urmarilor pe care aceasta le produce% $ factorul volitiv. in conditiile in care caracterul ilicit ala cesteia este dat de impre urarea ca prin ea a fost incalcat dreptul obiectiv si a fost cauza un pre udiciu dreptului subiectiv al persoanei. il provoaca in mod necesar% 3 sistemul indivizibilitatii cauzei cu conditiile. astfel incat aceste conditii alcatuiesc. cand autorul prevede rezultatul faptei sale si urmareste producerea lui prin savarsirea faptei% 2. Dispozitiile cuprinse in Cod penal stabilesc continutul vinovatiei. in cadrul careia ele a ung sa dobandeasca. Pentru determinarea raportului de cauzalitate au fost propuse urmatoarele criterii# 3 sistemul cauzalitatii necesare. care consta in actul de deliberare si de decizie a autorului faptei ilicite. nu produc in mod nemi locit efectul. in sensul ca acea fapta a provocat acel pre udiciu. intentie indirecta. o unitate indivizibila. formele vinovatiei si modalitatile acestora. impreuna cu impre urarea cauzala. /tructura vinovatiei . =ecesitatea raportului de cauzalitate rezulta si din definitia faptei ilicite. cand autorul prevede rezultatul faptei si. desi nu$l urmareste. . iar. ci este conditionat de mai multi factori care. Codul civil impune aceasta cerinta ca raspunderea este anga ata pentru fapta omului care cauzeaza altuia pre udiciul. care considera ca fenomenul ' cauza nu actioneaza izolat. 5ormele vinovatiei Codul penal stabileste o reglementare uridica cu caracter general a vinovatiei. dar il favorizeaza. prin interactiune cu cauza. un rol cauzal. dar si de acela cauzat prin negli enta sau imprudenta sa. potrivit caruia cauza este fenomenul care. precedand efectul.inovatia este alcatuita in structura sa din doi factori# $ factorul intelectiv. intentie directa. Vinovatia .inovatia reprezinta atitudinea psi0ica a autorului faptei ilicite in raport de fapta respectiva si fata de urmarile pe care aceasta le produce. Intentia se poate prezenta in doua modalitati# 1.

Analiza capacitatii delictuale impune prezentarea a trei situatii posibile# 1. victima pre udiciului va trebui sa faca dovada existentei pre udiciului. a faptei ilicite. socotind. 7ipsa discernamantului ec0ivaleaza cu absenta factorului intelectiv. desi trebuia si putea sa$l prevada. persoanele nepuse sub interdictie. negli enta. raspunderea va fi anga ata numai daca victima pre udiciului va reusi sa faca dovada ca la momentul savarsirii faptei ilicite interzisul a actionat cu discernamant.cand autorul prevede rezultatul faptei sale. in masura in care au implinit varsta de 14 ani.imprudenta *usurinta. 5iind vorba de fapte uridice. dar nu$l accepta. cand autorul nu prevede rezultatul faptei sale. precum si a vinovatiei. inclusiv proba testimoniala. sunt prezumate ca au capacitate delictuala% 3 in cazul persoanelor puse sub interdictie. ca el nu se va produce% 2.Culpa este de doua feluri# 1. fara temei. pentru minori. respectiv a lipsei vinovatiei. Procesul civil fiind pornit de catre reclamant. Cauzele care inlatura vinovatia Cauzele care inlatura vinovatia sunt impre urarile care impiedica atitudinea psi0ica a persoanei fata de fapta si urmarile acesteia. prin lege se stabileste o prezumtie legala de existenta a discernamantului incepand cu varsta de 14 ani% 2. . sub aspect probator este admis orice mi loc de proba. Proba conditiilor raspunderii civile delictuale Cel care face o propunere in fata instantei de udecata trebuie sa o dovedeasca. !eferitor la proba conditiilor raspunderii civile delictuale. acesta trebuie sa$si dovedeasca pretentia pe care a supus$o udecatii ' onus probandi incumbit actori $. prin introducerea cererii de c0emare in udecata. deci sarcina probei revine celui care face o afirmatie. a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicita si pre udiciu. care sufera de boli psi0ice care le afecteaza discernamantul. Capacitatea delictuala Pentru a fi considerata raspunzatoare de propria sa fapta se cere ca persoana sa aiba discernamantul faptelor sale.. adica sa aiba capacitate delictuala. Aceste cauze sunt# 3 fapta victimei insesi% 3 fapta unui tert pentru care autorul nu este tinut sa raspunda% 3 cazul fortuit% 3 forta ma ora.

dar persoanele fizice sau uridice care compun organele persoanei uridice. cu prile ul exercitarii functiei ce le revine. .ictima pre udiciului poate c0ema in udecata pentru plata de despagubiri# persoana uridica% persoana uridica in solidar cu persoanele fizice care au actionat ca reprezentanti ale persoanei uridice% persoanele fizice. . au o raspundere proprie pentru faptele ilicite cauzatoare de pre udicii. atat in raport cu persoana uridica cat si cu victima pre udiciului. In situatia in care persoana uridica a platit victimei despagubiri va avea posibilitatea sa intenteze o actiune in regres impotriva persoanei fizice care compune organul de conducere. vor fi savarsit o fapta ilicita cauzatoare de pre udicii.!aspunderea civila delictuala pentru fapta proprie a persoanei uridice !aspunderea civila delictuala a persoanei uridice pentru fapta proprie a persoanei uridice va fi anga ata ori de cate ori organele acesteia. Persoana uridica este tinuta raspunzatoare pentru faptele persoanelor fizice care intra in componenta sa.