You are on page 1of 2

Eslgan

Els socis, hem pensat un eslgan curt, i sobretot, que reflecteixi la nostra feina. Una frase que doni a entendre el que volem oferir. L'eslgan triat s:

!obles de sempre... i com sempre"#

Domini web
El domini que hem triat s $$$.llanadacer.com#, que sol%licitarem a http:&&$$$.one.com&es&#. 'ix(, obtindrem una p)gina $eb gratu*ta durant el primer an+. ,em decidit cercar el domini a una p)gina gratu*ta per observar com va el procs de la p)gina $eb, -a que, encara que pensam que ens aniria b per donar.nos a con/ixer, tendrem ms a m) l'0s de diferents xarxes socials, com 1aceboo2, el nostre correu electrnic o el blog http:&&$$$.llanadacer.blogspot.com.es&#

Campanya de marketing