Ionescu, Dumitru Cezar - Monitorizarea şi evaluarea continuă a eficienţei energetice 2001 Eficienţă energetică -- Evaluare Bi l!

"omeniu Electric# $% 0&

'o((er, )aurenţiu Eficienţa economică a sistemelor "e energie200* +isteme energetice -- Eficienţă economicăBi l!"omeniu Electric# ,% 0& Bi l!"omeniu Mecanic# 1% 0&

-ă"ucanu, Cristian Evaluarea eficienţei energetice Energetică Bi l!"omeniu Electric# 10% 0&

200$

Management --

)eca, .ureliu #coor"!& Managementul energiei Bi l!"omeniu Electric# *% 1&

200$

Management energetic

+orea, Dan #coor"!& /tilizarea eficientă a energiei 2000 Bi l!"omeniu Electric# 1% 0&

Eficienţă energetică

Malamatenios, C1! #coor"!& Energii regenera ile 2 eficienţa energetică 2000 Energie regenera ilă Bi l!"omeniu Electric# 1% 0&

3ătina, 4asile Energetică şi me"iu Electric# 1% 0&

2000

Energetică -- Curs universitarBi l!"omeniu

Do oşi, Ioan +ilviu Contri uţii (rivin" corelarea ra(ortului o(tim 5ntre gra"ul "e confort şi consumul energetic a 2000 Climatizare -- Instalaţii -- 6eză "e "octorat Bi l!"omeniu Electric# 1% 0&

Do rescu, .n"a +a ena Contri uţii (rivin" asigurarea confortului termic 5n clă"iri 200, Eficienţă energetică -- Clă"iri -- 6eză "e "octorat De(ozitul central "e carti# 1% 0&

6anasiev, 4la"imir

Contri uţii la "ezvoltarea conce(tului "e clă"ire inteligentă cu

Dorel Eficienţa energetică a instalaţiilor termice şi recu(erarea energiei 2012 Economia energiei Bi lC1imIn"ustr# *% 0& .5naltă eficienţă energe 2012 +ala "e -eferinte# 1% 0& -a"u.