Kỹ năng lập kế hoạch

chia nhóm 15h30: Thảo luận nhóm “ Lập kế hoạch cho chuyến CTXH Trung thu ’09” Các nhóm trình bày ý tưởng trên giấy Ao 16h30: Giải lao 16h45: Các nhóm trình bày nội dung đã thảo luận và trả lời thắc mắc của nhóm khác (20 phút/nhóm) 17h45: Tổng hợp. đúc kết một số nguyên tắc lập kế hoạch 18h30: Lượng giá buổi làm việc 19h00: Kết thúc .Lịch làm việc 15h00: Tập trung - 15h15: Khởi động.

Cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng tổ chức công việc khoa học . Giúp các bạn hình dung các bước cần thực hiện khi triển khai một công việc cụ thể.Mục đích buổi huấn luyện 1. 2.

Tiến hành điều chỉnh. Đạt chuẩn mực về hiệu quả công việc 5. So sánh kết quả với chuẩn mực và mục tiêu . Truyền đạt kế hoạch trong nội bộ nhóm 4. nếu cần 6. Lập kế hoạch 3. Thu thập dữ liệu để đo lường tiến độ Các yếu tố cần chú ý khi hoạch định một công việc 7. Xác định mục tiêu 2. sửa đổi kế hoạch.1.

. 3. cho lợi ích của ai? Ai sẽ thực hiện phần công việc nào? Cách thực hiện công việc: phương pháp tiếp cận. 2. và có thể là thời hạn cho từng điểm mốc quan trọng trong quá trình tiến hành dự án Nơi thực hiện công việc Ngân sách cho dự án 5. 6. 7.Các câu hỏi cần trả lời khi lập kế hoạch 1. 4. Phải thực hiện việc gì? Tại sao phải thực hiện công việc đó. quy trình và kỹ thuật được sử dụng Khi nào công việc bắt đầu và hoàn thành.

Tầm quan trọng của lập kế hoạch Chuẩn bị Quyết định Hành động “Chữa cháy” TIẾN TRÌNH CÔNG VIỆC Hậu quả khi tiến trình công việc không được tổ chức rõ ràng và hợp lý: Xung đột. bị chậm trễ. đổ trách nhiệm. bất mãn. giảm sút hiệu quả công việc! .

To Do List .phân công và theo dõi công việc STT Công việc Phân công Thời Nguồn gian ước lực tính Dự trù kinh phí 1 2 3 4 .

Theo dõi công việc tiến triển như thế nào để kịp thời đối phó và thay đổi phương án với những tình huống bất ngờ không? Dành thời gian để lượng giá công việc chưa. đã ghi lại những bài học đã có được cho lần sau chưa? Xây dựng nguyên tắc/thỏa thuận cho từng công việc? 2. các bạn có: 1. 3.Các yếu tố cần chú ý Khi triển khai một công việc. .

Làm thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất khi thực hiện công việc? Ý kiến cá nhân Quá trình thảo luận Ý kiến người khác đồng thuận mẫu số chung (đáp ứng cao nhất mọi đề nghị được đưa ra) .

. Để • Tránh mâu thuẫn trong quá trình thực hiện công việc. hoặc trong sinh hoạt nhóm. • Qua đó nhóm càng được củng cố và làm việc hiệu quả hơn. • Nâng cao chất lượng của giải pháp được lựa chọn vì đã quan tâm đến mọi khía cạnh của vấn đề và quan điểm của từng thành viên. • Tránh bất mãn của các thành viên. Điều này có thể làm nản chí và giảm nhiệt tình của các thành viên... .

Cách áp dụng: Tùy theo số lượng đề tài. thăm dò ý kiến của các tham dự viên .5 điểm và dán điểm lên những đề tài hoặc vấn đề theo họ là quan trọng nhất. hoặc lập thứ tự ưu tiên của các đề tài cần thảo luận.Phương pháp cho điểm ưu tiên Mục đích: tìm thứ tự ưu tiên của các thành viên về một vấn đề một cách nhanh chóng. Cơ hội áp dụng: khi sinh hoạt nhóm. tìm giải pháp tối ưu trong các giải pháp được đề nghị. Các thành viên có thể dán hết số điểm mình có cho một hay nhiều đề tài. mỗi thành viên được phát 3.

Ví dụ về mind map .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful