You are on page 1of 2

Crezul unui om fericit

“Am aflat fericirea, ajutându-i pe ceilalţi s-o găsească. Sunt sănătos pentru că duc o viaţă cumpătată sub toate aspectele şi mănânc doar produsele pe care natura le solicită pentru întreţinerea corpului. u am niciun fel de temeri. u urăsc pe nimeni, nu invidie! pe nimeni, ci iubesc toată omenirea. Sunt implicat într-o muncă pe care o iubesc şi în care amestec cu genero!itate jocul. Astfel, nu obosesc niciodată. "mi e#prim !ilnic mulţumirea, nu pentru obţinerea a mai multe bogăţii, ci pentru înţelepciunea cu care acum recunosc, îmbrăţişe! şi folosesc din belşug bogăţiile aflate sub stăpânirea mea. u rostesc niciun nume dacât doar pentru a-l cinsti. u cer nicio favoare de la nimeni, cu e#cepţia privilegiului de a-mi împărtăşi bogăţiile cu aceia care le vor primi. Sunt în relaţii bune cu conştiinţa mea. Astfel, ea mă îndrumă corect în tot ceea ce întreprind. u am niciun duşman, deoarece nu rănesc pe nimeni, indiferent de motiv, dar beneficie! de pe urma tuturor acelora cu care intru în legătură, învăţându-i calea de a obţine bogăţii durabile. $eţin mai multe bogăţii materiale decât îmi sunt necesare, deoarece nu sunt lacom şi râvnesc doar la lucrurile materiale pe care le pot folosi pe parcursul vieţii.

scutită de ta#e. constând în bogăţiile nemateriale ce nu pot fi evaluate sau însuşite decât de cei care adoptă stilul meu de viaţă.% apoleon &ill . Am creat această vastă proprietate.$eţin o proprietate imensă. respectând legile naturii şi adaptându-mi obiceiurile la acestea. deoarece e#istă în principal în mintea mea.