You are on page 1of 4

Lege nr. 491 din 18/11/2003 Legea plantelor medicinale şi aromatice Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1.

- Prezenta lege stabileşte cadrul general privind producţia, procesarea şi organizarea pieţei plantelor medicinale şi aromatice, relaţiile dintre producători, procesatori şi comercianţi. (2) În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel a) producţia reprezintă obţinerea prin cultivare sau recoltare din flora spontană a plantelor medicinale şi aromatice! b) prelucrarea reprezintă condiţionarea plantelor medicinale şi aromatice "n ceaiuri, condimente naturale, precum şi "n materii prime pentru procesare! c) procesarea reprezintă transformarea materiilor prime obţinute prin prelucrare "n produse care se comercializează medicamente, cosmetice, suplimente nutritive şi dietetice, aditivi alimentari de aromatizare! d) producătorul este persoana fizică sau #uridică ce cultivă plante medicinale şi aromatice! e) culegătorul este persoana fizică sau #uridică ce recoltează din flora spontană plante medicinale şi aromatice! f) procesatorul este persoana fizică sau #uridică ce prelucrează plantele medicinale şi aromatice pentru a obţine produse finite, "n vederea comercializării! g) plantele medicinale şi aromatice sunt plantele din catalogul şi nomenclatorul naţional al plantelor medicinale şi aromatice din cultura şi flora spontană sau din catalogul oficial comunitar ori al unui stat membru al $niunii %uropene. (3) &atalogul şi nomenclatorul naţional al plantelor medicinale şi aromatice din cultura şi flora spontană se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. Art. 2. - În sensul prezentei legi, autoritatea administraţiei publice centrale "n domeniul plantelor medicinale şi aromatice este 'inisterul (griculturii, Pădurilor, (pelor şi 'ediului, denumit "n continuare autoritate competentă. Art. 3. - (1) Pentru plantele medicinale şi aromatice care se comercializează "n stare proaspătă şi procesate se stabilesc norme te)nice de producere şi comercializare. *ormele te)nice de producere şi comercializare a plantelor medicinale şi aromatice se elaborează de 'inisterul (griculturii, Pădurilor, (pelor şi 'ediului şi de 'inisterul

cercetători şi cadre didactice. Art. . format din 2-3 persoane. (5) Produsele obţinute prin procesarea plantelor medicinale şi aromatice şi având indicaţii terapeutice se "ncadrează "n categoria medicamentelor şi se autorizează pentru introducerea pe piaţă de către (genţia *aţională a 'edicamentului. 4.(1) +e "nfiinţează &omitetul te)nic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice.Pentru a fi comercializate plantele medicinale şi aromatice sunt supuse procedurii de certificare.)idul de bună practică pentru recoltarea plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii. organizarea. -. . Art. pădurilor. atât "n stare proaspătă. e4perţi "n domeniu. apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii.)idului de bună practică pentru recoltarea plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană. inspecţia de farmacie şi aparatură medicală din cadrul 'inisterului +ănătăţii şi de către inspectorii din cadrul (genţiei *aţionale a 'edicamentului. (4) Plantele medicinale şi aromatice destinate comercializării "n stare proaspătă şi procesate pot fi introduse pe piaţă dacă sunt conforme cu normele te)nice de producere şi comercializare. 5. Pădurilor. precum şi de către persoanele autorizate din cadrul (utorităţii *aţionale pentru Protecţia &onsumatorilor.)idului de bună practică pentru cultivarea plantelor medicinale şi aromatice şi ale . Art. (7) +upraveg)erea pe piaţă pentru celelalte produse prevăzute la alin. potrivit legii. (2) &omponenţa. -1/ se face de către inspectorii 'inisterului (griculturii. de organismele de certificare acreditate "n acest scop. se stabileşte. (pelor şi 'ediului şi ai 'inisterului +ănătăţii.&onformitatea cu normele te)nice de producere şi comercializare a plantelor medicinale şi aromatice./ se realizează de către inspectorii din 0irecţia generală farmaceutică. 6.+ănătăţii şi se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii. (3) . care e4aminează problemele legate de funcţionarea pieţei plantelor medicinale şi aromatice şi emite deciziile te)nice. . (6) +upraveg)erea pe piaţă a produselor prevăzute la alin. funcţionarea şi locul de desfăşurare a activităţii &omitetului te)nic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii. .)idul de bună practică pentru cultivarea plantelor medicinale şi aromatice şi . cât şi procesate. (2) Pentru stabilirea normelor te)nice de producere şi comercializare a plantelor medicinale şi aromatice se au "n vedere prevederile . pădurilor. apelor şi mediului.

11. cultivatori de plante medicinale şi aromatice.În termen de 38 de zile de la data intrării "n vigoare a prezentei legi 'inisterul (griculturii. 2 alin. 9. 10. apelor şi mediului. . -. 789:.(1) Producătorii agricoli de plante medicinale şi aromatice au obligaţia de a declara anual suprafaţa efectiv cultivată. "n scop statistic. &omitetul te)nic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice elaborează programe referitoare la producerea. . Art. 8. (pelor şi 'ediului. . Pădurilor. < alin. . care provin din $niunea %uropeană. "n stare proaspătă şi procesate. -5/ şi art. (pelor şi 'ediului. 13. Art.uvernului. 7 alin. -7/ şi art. şi livrările realizate. "mpreună cu 'inisterul +ănătăţii şi 'inisterul %conomiei şi &omerţului. beneficiază de prevederile 6rdonanţei de urgenţă a . (2) Producătorii agricoli. (2) 0eclaraţiile se "nregistrează la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală #udeţene şi a municipiului =ucureşti. pe de altă parte. emite ordinele prevăzute la art. se "nc)eie contracte. Pădurilor. elaborează ordinele comune prevăzute la art.887 privind e4ploataţiile agricole. pe de o parte. la autoritatea competentă. (pelor şi 'ediului. Art.pădurilor. .(1) În scopul dezvoltării sectorului şi al punerii "n valoare a resurselor din domeniul plantelor medicinale şi aromatice. (2) &ontractele prevăzute la alin. 12. 7<<:. -7/ şi ţine evidenţa programelor de interes naţional. . pot fi comercializate pe teritoriul României dacă "ndeplinesc condiţiile stabilite de reglementările legale naţionale "n domeniu.88. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.uvernului nr. (3) +ituaţia centralizatoare a acestor "nregistrări se transmite 'inisterului (griculturii. procesarea şi promovarea plantelor medicinale şi aromatice pentru perioade de la un an până la 5 ani. Art. -7/ se "nregistrează.(utoritatea competentă "ntocmeşte anual lista cu denumirea programelor prevăzute la art./. "mpreună cu &omitetul te)nic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice şi &onsiliul pe produs. . Pădurilor. 5 alin. legal produse. care se aprobă prin )otărâre a . 5 alin.. -5/ şi. 7. al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei şi comerţului.'inisterul (griculturii.Plantele medicinale şi aromatice. 'inisterul +ănătăţii şi 'inisterul %conomiei şi &omerţului. Art. Art. Art. .(1) Între producătorii agricoli şi:sau culegătorii de plante medicinale şi aromatice. cu consultarea &onsiliului pe produs. pe specii. "ntocmesc +trategia naţională a sectorului de plante medicinale şi aromatice. şi comercianţi şi:sau procesatori.

(ceastă lege a fost adoptată de +enat "n şedinţa din 9 septembrie .885./ din &onstituţia României. *r. 2< alin. cu respectarea prevederilor art. -. . DAN M !"#A $%$#&"' (ceastă lege a fost adoptată de &amera 0eputaţilor "n şedinţa din 1 noiembrie . 21 alin.885. 137. PR%>%0?*@%L% &('%R%? 0%P$@(A?L6R (AL#! D%!N#AN' =ucureşti. 79 noiembrie . -. p. cu respectarea prevederilor art./ din &onstituţia României.885. republicată. PR%>%0?*@%L% +%*(@$L$?.