You are on page 1of 10

REGISTRUL DE COORDONARE

Santier: ...................................... Adresa: .................................................................... Antreprenor general: SC BAU BAU SRL

Numele şi adresele antreprenorilor. art. 2 .G. !t. nr.a "#$ A.300/2006.BUCURESTI .2010 Registrul de coordonare (Conform H. subantreprenorilor şi data intervenţiei fiecăruia pe şantier.37.

Lista cu efectivul lucrătorilor pe şantier şi durata prevăzută pentru efectuarea lucrărilor. 3 .B.

C. respectiv a lucrărilor. 4 . constatările şi deciziile adoptate . venimentele importante care trebuie luate !n considerare la realizarea proiectului.

managerului de proiect sau celor care intervin pe şantier şi eventualele răspunsuri ale acestora. 5 . #bservaţiile.". informaţiile şi propunerile privind securitatea şi sănătatea !n muncă aduse la cunoştinţă beneficiarului.

. 6 . #bservaţiile şi propunerile antreprenorilor şi subantreprenorilor privind securitatea şi sănătatea !n muncă.

$. 7 . Abaterile de la prevederile planului de securitate şi sănătate .

Rapoartele vizitelor de control pe şantier şi ale !ntrunirilor. 8 . dispoziţiile care trebuie transmise.%.

9 .&. 'ncidente şi accidente care au avut loc.

at!! . Rapoartele vizitelor pe santier si ale intrunirilor si dispozitiilor ce trebuie transmise .*o%(m'nt( +r!n %ar' &-a tran&m!& ra&+(n&( 5.'n!m'nt( (! .*'n(m!r' ant'+r'nor . %on&tar! ' &! )'%!.. )!&+o. #bservatiile.!t!'.Cat'/or!a (%rar!! . Repartizarea e.o . managerului de pro4ect sau celor care intervin pe santier si eventualele raspunsuri ale acestora . venimentele importante care trebuie luate in considerare la realizarea lucrarilor. !nformat!!.*(rata '&t!mat!.at!!.o . 'nformatii generale .*ata !n%'+'r!! (%rar! or .!! or 6.$ .!n) SS2 .ar' a )'%!.I)'nt!f!%ar'a )o%(m'nt( (! 'm!& (04 !n&+'%t!'.!' .0ro%'&( .'r1a )' !n&+'%t!' !n %ar' &-a %on&'mnat '.a &!m( tan +' &ant!'r .'nt!'! !n &ant!'r 1.0ro%'&( .'n!m'nt( .*'&%r!'r'a +' &%(rt a '.*'&%r!'r'a +' &%(rt a '.0ro%'&( .'n!m'nt( .*(rata +r'.*ata tran&m!t'r!! a 1'n'f!%!ar.'r1a )' !n&+'%t!' !n %ar' &-a %on&'mnat '.// - Elaborat. +roto%o .*ata 'm!t'r!! .#B( R)A*'' Cuprins+ .-(mar( '&t!mat!. mana/'r( )' +ro3'%t .a a (%rar! or +' &ant!'r .*ata !nt'r.51&'r.0'r&oana %ar' a tran&m!& )o%(m'nt' ' (1$ .0ro%'&( . %on&tar! ' &! )'%!. informatiile si propunerile privind securitatea si sanatatea in munca aduse la cunostiinta beneficiarului.'r1a )' !n&+'%t!' !n %ar' &-a %on&'mnat mo)( )' r'.!! or 3.'r1a )' !n&+'%t!' !n %ar' &-a %on&'mnat mo)( )' r'.'n!m'nt( (! .!' .Lo%at!a &ant!'r( (! . )' (%rator! %ar' (%r'a.ar' a )'%!.*o%(m'nt( %ar' %ont!n' o1&'r.(ta +t.-(mar )' (%rator! 2. +ro+(n'r! +r!.*'n(m!r' ant'+r'nor .B'n'f!%!ar( (%rar!! (n(m' &! a)r'&a$ . 't%.ecutiei lucrarilor /conform contract0 . Abaterea de la prevederile planului de securitate si sanatate . constatarile si deciziile adoptate . Lista cu efectivul lucratorilor pe santier .Ant'+r'nor (n(m' &! a)r'&a$ -. ……………………… ! .Em!t'nt .a. 'f'%t(ar'a (%rar! or .