0 Proiect de Lecie

PROIECT DE LECȚIE

Instituția de învățământ: S.A.M. SUTESTI
Institutor: Scară Adelina Elena
Clasa: a IV-a
Data : 11. 05.2009
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Obiectul : Limba română
Unitatea de învățare: Zile de vară
Subiectul lecției: Recapitularea părților de vorbire și de propoziție învățate
Tipul lecției: Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor
Durata: 45 minute
Obiective de referință:
La sfârșitul clasei a IV-a elevul va fi capabil:
OR1: să utilizeze corect formele flexionare ale părților de vorbire;
OR2: să recunoască în textele studiate elemente de construcție a comunicării învățate;
OR3: să utilizeze corect, în textele redactate, elementele de construcție a comunicării;
OR 4: să aplice în mod conștient regulile de ortografie și de punctuație;
Obiective operaționale:
În timpul și la sfârșitul lecției elevul va fi capabil să:
OO1: să diferențieze părțile de vorbire între ele;
OO2: să identifice părțile de vorbire și de propoziție învățate;

Taida. frontal Bibliografie: Exerciții gramaticale pentru clasele I-IV -Adriana Leu Ed .2000 . Resurse procedurale: conversația euristică. Iași. lucrul în echipă. 2001 -Ion Leu . OO6 : să completeze corect un rebus. Tera. OO5: să ordoneze logic un text. ed. exercițiul. 2008 -Corina Palade -Greta Cojocariu Metodica predării limbii române la clasele I-IV . Focșani . planșe Resurse umane: clasa de elevi organizată în funcție de momentele lecției: individual.explicația. a IV a -Vasile Avîrvărei Ed. Resurse materiale: fișe de lucru. coșuleț cu proverbe. pe grupe. jetoane cu figurine vesele. OO4: să recunoască proverbele.Elena Apopei Limba și literatura română cls.OO3: să analizeze corect părțile de vorbire și de propoziție. Aramis.

1 ETAPELE LECTIEI OB. Adresez copiilor câteva întrebări: -Ce este predicatul? -Prin ce parte de vorbire este exprimat predicatul? -Ce este subiectul? ACTIVITAȚII ACTIVITATEA ELEVILOR STRATEGIA DIDACTICA RESURSE MATERIAL E Se pregătesc pt. Pe verticala A-B va ieși cuvântul „Recapitulare”(anexa 1) Astăzi vom consolida cunoștințele despre părțile de vorbire și cele de propoziție învățate. lecție. -să analizeze corect părțile de propoziție. . Răspund la întrebări Planșă didactică RESURSE PROCEDURA LE FORME DE ORGANIZ ARE Conversați a frontal frontal EVALUARE continu ă Explicația Exercițiul Explicația Elevii ascultă. Captarea atenției o voi face cu ajutorul unei planșe didactice ce conține un rebus. frontal Conversați a euristică Explicația Planșă Continu ă individu al .să ordoneze logic un text. Elevii ascultă. frontal Conversați a Elevii răspund la întrebări.Anunț elevii că la sfârșitul orei vor fi capabili să: -să recunoască părțile de vorbire și de propoziție. OP. Pregătesc materialele. Moment organizatori c 2 Captarea atenției D O ZA RE 1’ OO 6 10’ OO 2 3 Anunțarea temei și a obiectivelor 2’ 4 Dirijarea învățării 10’ OO 1 OO 2 CONTINUTUL ACTIVITATEA INVATATOAREI Asigur condițiile necesare desfășurării orei de limba română în condiții optime. Vom lucra diferite exerciții și vom sistematiza cunoștințele dobândite prin intermediul acestora.Nr Crt.

Prima probă din concurs se numește “coșulețul cu surprize”.În continuare vor avea de analizat următoarele cuvinte: lupul. având fiecare echipă câte unume(șoimii. Elevii ordonează proverbele. În următoarea probă elevii trebuie să ordoneze logic un text încurcat. pe găină. bun. Exercițiul Fișă de lucru Elevii rezolvă fișa. frontal Jocul didactic jetoane Pe grupe Exercițiul Fișă de evaluare Elevii rezolvă fișa Explicația Munca independe ntă Elevii ascultă în Elevii primesc o fișă de evaluare care trebuie să înlocuiască Continu ă Își notează tema. Propun elevilor un scurt joc.8’ OO 4 OO 3 6’ OO 1 5 Obținerea performanțe i OO 5 7’ 6 1’ Asigurarea retenției și a transferului OO 2 OO 1 -De câte feluri este subiectul și prin ce parte de vorbire este exprimat? -Cunoașteți și alte părți de vorbire în afară de substantiv și verb? Vom realiza un ciorchine pe o planșă didactică cu părțile de vorbire. Elevii trec la planșă și completează ciorchinele.doi. albinuțele. Aprecieri verbale individu al sumativ ă .fluturașii). judecă. Pentru fiecare răspuns corect echipa primește câte un jeton. desfășurat pe echipe. didactică Continu ă Exercițiul Coșuleț cu proverbe. Echipa care acumulează cele mai multe jetoane câștigă concursul. Jocul didactic Pe grupe jetoane Elevii analizează cuvintele date.florile.Grupez elevii în echipe de câte patru-cinci elevi.(ANEXA 2) Grupa care termină prima și corect primește un jeton. Liderul echipei va alege de pe catedră un coșuleț în care se află câteva proverbe amestecate.Echipa care ordonează cel mai repede proverbele primește un jeton cu figurină veselă.

Dau tema pentru acasă: să analizeze patru părți de propoziție din fișa de lucru(din anexa 2).imaginile folosind cuvintele potrivite. Fac aprecieri generale asupra participării la oră a copiilor. frontal . ( ANEXA 3 )După scrierea propozițiilor vor trebui să sublinieze substantivele comune și proprii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful