SURAT KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA

******************************************
MAKLUMAT MURID.
Nama :

Tarikh Lahir :

No Sijil Lahir/Kad Pengenalan :

No Daftar Sekolah :

Sekolah :

Kelas / Tahun :

********************************************************************************
MAKLUMAT IBUBAPA / PENJAGA
Nama :

No K/P :

Alamat Perhubungan :
No Telefon : (Tel.Bimbit) :

(Tel.Rumah):

********************************************************************************
MAKLUMAT AKTIVITI / PROGRAM
Nama Aktiviti / Program : KEM MOTIVASI PELAJAR TAHUN ENAM 2014
Pengelola

: SK JAYA BARU,KENINGAU

Tarikh

: 14 hingga 16 MAC 2014

Tempat Program

: SK JAYA BARU,KENINGAU

Saya Ibu Bapa/Penjaga kepada pelajar tersebut di atas dengan ini mengesahkan butiran yang diberikan
Adalah benar dan saya juga membenarkan anak / anak jagaan saya menyertai aktiviti tersebut. Saya sedar
bahawa guru pengiring bagi pihak sekolah atau pihak pengelola program akan mengambil segala langkah
keselamatan.Sehubungan dengan itu,saya tidak akan mengambil apa-apa tindakan undang-undang atau
mahkamah terhadap pihak berkenaan sekiranya berlaku sebarang kemalangan atau kejadian yang tidak
diingini berlaku tanpa disengajakan terhadap anak / anak jagaan saya semasa dalam perjalanan pergi dan
balik atau sewaktu mengikuti program.Saya juga dengan sepenuh hati membenarkan pihak berkenaan
memberikan rawatan perubatan kepada anak / anak jagaag saya sekiranya perlu.
Disahkan oleh pihak sekolah
Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga

TT

: ……………………………………….

Nama : ……………………………………….
……………………………….
Nama Penuh ( Huruf Besar )

Jawatan

: ……………………………….

Tarikh :

Tarikh

: ……………………………….

5. Pakaian seragam sekolah – 1 pasang Pakaian sukan ( PJ ) – 1 pasang Pakaian harian – 3 pasang ( tertakluk kepada individu masing-masing ) Pakaian solat – Lelaki / Kain telekung – Perempuan Kasut biasa – 1 pasang Selipar – 1 pasang Peralatan kebersihan diri 7. 4. 5. 2.1 Sabun mandi 7.4 Pinggan 7. DUIT / WANG BARANG KEMAS ( CINCIN / RANTAI / ANTING-ANTING / GELANG ) TELEFON – KECUALI DISERAHKAN KEPADA URUSETIA KEM BENDA-BENDA TAJAM – PISAU MANCIS .SENARAI PERALATAN YANG PERLU DIBAWA. 4.2 Berus gigi 7. 7. 3. 3. Lampu picit 10.3 Ubat gigi / colgate 7. Peralatan lain yang difikirkan perlu PERALATAN YANG TIDAK DIBENARKAN UNTUK DIBAWA 1. 2. Baldi / gayung 9.6 Cawan 8.5 Sudu 7. SEMUA PESERTA KEM MOTIVASI ADALAH PERLU MEMBAWA PERALATAN-PERALATAN YANG DISENARAIKAN. 6. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful