Gheronda Emilianós ne sfătuieşte

Arhimandritul Emilianós, stareţul mănăstirii Marea Meteoră (1961-1973) – Foto !ustin Monahul, 1973 * Oamenii cred că, atunci când cineva pleacă la mănăstire, se îndepărtează de societate şi se ,,sălbăticeşte”. Ei spun aceasta, dar uită că monahii sunt

nu le condamnă. $rebuie să încerce să iasă din captivitatea firii umane "osnice şi supusă păcatului. va fi purtat către nepătimirea cea statornică. un sin#ur trup. . acă nu s!a căsătorit şi nu a dorit să aibă familie fiindcă i s!a părut o "ertfă prea mare. au mai mulţi monahi şi mai puţine chilii. monahii. noi. %ănăstirea nu este refu#iu pentru cei care nu au putut sau nu au ştiut să!şi rezolve anumite probleme. * -*a să te ro#i.. să dai atenţie acestui lucru. Să vezi despre ce este vorba. monahul renunţă la toate cele lumeşti înainte de a mer#e la mănăstire. Să ştiţi că nimeni nu poate să devină monah dacă nu este şi amabil. mai mult decât atât. +ine este să fim mereu bucuroşi. încredinţat fiind de . să se întrarmeze pe sine cu putere de Sus.. . creştinul. împreună. trebuie să vieţuiască ca atare. să dorească să se curăţească de păcate.oamenii cei mai sociabili.*uvântul . nu le dispreţuieşte.oferă” credincioşilor. )n afară de aceasta.devărului” că acest lucru este posibil. în cea mai mare parte a lor. nici călu#ăr nu va putea să se facă. adică dacă nu poate să socializeze cu oamenii şi să înfrunte toate problemele care se ivesc în societate. nu suntem doar indivizi şi simple nume pe o hârtie. de asemenea. din ce în ce mai mult. ceva nu mer#e bine. trebuie să fie atent să!şi trăiască viaţa după 0e#ea 0ui umnezeu.u ne deosebim unul de altul. ei stau foarte aproape unul de celălalt şi fiecare respiră dra#ostea inimii celuilalt. pe care. tot la fel trebuie să avem #ri"ă şi de sănătatea sufletului. şi chiar mai mult de atât. $rebuie să simtă si#uranţă în viaţa lui. desi#ur. dar nu le nea#ă.şa cum ne în#ri"im de sănătatea trupului nostru. &rin urmare. trebuie să ai acest lucru în firea ta. aşa cum au făcut şi &ărinţii din vechime. )n mănăstire. să se facă pe sine vas ales care să primească harisme dumnezeieşti. ci doreşte ceva mai înalt pentru el. &unându!şi toată voinţa în lucrare. dacă nu ai dispoziţie înlăuntrul tău. binevoitor. trebuie să!l cultivi. adunare sfântă. * &entru ca să fie luminat de Sus iar faţa sa să strălucească de prezenţa 0ui /ristos în el. asemănător 0ui umnezeu. primim har de la /ristos. acă te ro#i şi eşti trist. ru#ându!se. cu a"utorul 0ui umnezeu. şi. avem o sin#ură inimă. ci toţi. * 'iindcă mănăstirile. *ând obişnuim să ne ru#ăm. * %onahismul înseamnă comuniune adevărată. acă vrea să se apropie de umnezeu. să facă asceză. +iserica preia acest model şi îl . se va face. $ot ceea ce e(istă în monahism este prefi#urare a )mpărăţiei *ereşti. fiindcă caracterul omului influenţează foarte mult viaţa duhovnicească. .

. * ra#ostea are drept scop împărtăşirea reciprocă a dra#ostei şi a bucuriei între oameni. ar. Să nu ne amestecăm în viaţa celuilalt. &rin urmare. omnul este”. Să ţinem . fiindcă +iserica ne adevereşte acest lucru.. 2ite!0. omnul este”. mai întâi ne!a iubit pe noi” 56 1oan 7. aşadar. Să poată comunica cu noi. 689. adică sfânta credinţă pe care ne!a dat!o umnezeu. e prezent. pe celălalt. dar şi celor păcătoşi”.şi celor drepţi. de bunăvoie. &oate cineva o să!mi dea o "umătate de pahar cu apă. Să simtă că sufletul lor este şi sufletul nostru. ca să aibă celălalt mai mult. că acolo este omnul.. problemele lor. atunci când iubesc. să!şi spună bucuriile. am luat har de la /ristos şi mă fac asemănător 0ui..unitatea uhului”. * umnezeu doreşte ca în viaţa noastră de zi cu zi să fim binevoitori şi plăcuţi. &oate că unul o să mă ocărască. la fel şi noi.cesta. * * * * * * * * . când 1oan i!a spus lui &etru . atunci când ucenicii au pescuit mulţime de peşti.* &recum odinioară la %area $iberiadei. fiindcă . când întindem mrea"a ru#ăciunii noastre. astfel încât ceilalţi să se poată apropia de noi şi să ne iubească. că putem să ne a"utăm unul pe celălalt. . pe care umnezeu o iubeşte. tristeţile. Să mă "ertfesc eu. oar când are nevoie de dra#ostea şi a"utorul nostru.. e chiar mai mult decât atât4 să mă lipsesc eu. înseamnă că am primit în dar. iar altul o să mă laude.ceasta este lupta noastră cea dintâi. să simtă mai multă si#uranţă. ca semenul meu să se simtă lipsit de #ri"i. să i le oferim fără întârziere. omnul este3 * Să!l acceptăm. putem să spunem cu multă convin#ere acelaşi lucru. aşa cum este el. * ra#ostea înseamnă a ne face următori 0ui /ristos. aşa cum umnezeu împarte dra#ostea Sa .. .

* * * * * * * .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful