COMUNA CORBII MARI

Servicii proiectare- fazele - PT,DE,CS – si de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata implemantarii
proiectului “Modernizarea infrastructurii de acces la exploatatiile agricole de pe teritoriul comunei Corbii Mari, judetul
Dambovita”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNA CORBII MARI
Nr. _______/________

APROBAT,
PRIMAR,
ANGHEL CONSTANTIN

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achiziţii publice pentru

Servicii proiectare- fazele - PT,DE,CS – si de asistenta tehnica din partea
proiectantului pe durata implemantarii proiectului “Modernizarea
infrastructurii de acces la exploatatiile agricole de pe teritoriul comunei
Corbii Mari, judetul Dambovita”

Secţiunea I: Calendarul procedurii
Secţiunea a II-a: Fişa de date a achiziţiei
Secţiunea a III-a: Caiet de sarcini şi alte precizări
Secţiunea a IV-a: Alte informaţii cu privire la impozitare, protecţia mediului, protecţia muncii
Secţiunea a V-a: Clauze contractuale obligatorii
Secţiunea a VI-a: Formulare şi modele
Procedura de atribuire: cerere de oferte
Criteriul aplicat: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Cod CPV: 71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proiect integrat finanţat prin PNDR – Măsura 125

submasura 125a – „Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii” Obiectivele proiectului Prin „Modernizarea infrastructurii de acces la exploatatiile agricole de pe teritoriul comunei Corbii Mari. Comuna Corbii Mari Regiunea: Sud Muntenia Judetul: Dambovita Localitatea se află în sudul judeţului Dâmboviţa. judetul Dambovita” ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CAIET DE SARCINI Servicii proiectare.COMUNA CORBII MARI Servicii proiectare. Aceste drumuri agricole de exploatatie asigura preluarea traficului local si directionarea lui catre drumurile de categorie superioara ce tranziteaza zona: DJ 701 – Poieni . Informatii relevante despre Autoritatea Contractanta Autoritatea Contractantă.Gaiesti 1.DE.304 m. traseul fiind în lungime de 10. Judeţul Dambovita. învecinându-se la sud cu judeţul Giurgiu şi la sud-vest cu judeţul Teleorman. Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului este de 21 luni. Masura 125. Axa prioritara 1.Titu DN 61 Ghimpati . Informatii despre proiect Proiectul se incadreaza in PNDR.CS – si de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata implemantarii proiectului “Modernizarea infrastructurii de acces la exploatatiile agricole de pe teritoriul comunei Corbii Mari. judetul Dambovita” 1.DE. judetul Dambovita” se urmareste dezvoltarea si modernizarea retelei de drumuri de exploatare agricole.fazele . judetul Dambovita _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Proiect integrat finanţat prin PNDR – Măsura 125 .  Modernizare drumuri agricole de exploatatie in comuna Corbii Mari.PT.CS – si de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata implemantarii “Modernizarea infrastructurii de acces la exploatatiile agricole de pe teritoriul comunei Corbii Mari. Beneficiar: Amplasament: Comuna Corbii Mari Comuna Corbii Mari.PT.fazele .

fiind afectat de intensitatea traficului si de conditiile meteorologice.fazele .PT. Aceste cai de circulatie sunt drumuri de pamant. judetul Dambovita” ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Se doreste realizarea unui proiect care cuprinde urmatoarea actiune: 1. Deasemenea. In aceste conditii precare proprietarii terenurilor si unii agenti economici din zona. cu cateva mici excepţii. Profilul transversal al drumurilor este variabil. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Proiect integrat finanţat prin PNDR – Măsura 125 .”. Modernizare drumuri agricole de exploatatie Situatia existenta In prezent. Interventia in scopul remedierii si imbunatatirii conditiilor de circulatie este imperios necesara. Traseul in plan al drumurilor este aproximativ in aliniament. chiar si pentru utilajele agricole. conform aplicabilitatilor profilelor transversale. inregistrate in planurile cadastrale cu notatia „D. Datorita lipsei unei structuri rutiere conforme si a argile ce constituie stratul de rulare. sunt nevoiti sa-si exploateze an de an terenurile agricole. Intre tarlalele existente sunt prevazute drumuri de exploatare. fara profile care sa asigure dirijarea controlata a apelor pluviale.CS – si de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata implemantarii proiectului “Modernizarea infrastructurii de acces la exploatatiile agricole de pe teritoriul comunei Corbii Mari. cu latime de 4 metrii. Neajunsurile se regasesc in costurile sporite de uzura a mijloacelor de transport si a masinilor agricole precum si de pierderilor suferite in cazul produselor perisabile. Aceste drumuri sunt definite ca trasee de circulatie pentru a asigura accesul utilajelor agricole si mijloacelor de transport la exploatatiile agricole.Perioadale ploioase fac drumurile impracticabile. Starea precara a acestor drumuri de exploatare agricola afecteaza si drumurile din intravilanul satului prin pamantul antrenat de rotile autovehicolelor. pana in prezent nefacand obiectul unor investitii.E. micile sinuozitati ce au aparut sunt efectul ocolirii unor gropi chiar si prin parcelele proprietate privata. au aparut numeroase tasari si gropi. Lungimea totala a drumurilor de exploatare agricola propuse spre modernizare masoara 10. Acestea au dus la acumulari ale apelor meteorice si la degradarea accentuata a planeitatii drumului ca urmare a inghetului si dezghetului apei.304 km si se vor amenaja cu o banda de circulatie pe sens.DE. datorita profilului transversal existent ce nu are pante definite. In profil longitudinal cam 40% din drum prezinta rampe si pante foarte mici care nu permit realizarea scurgerii apei longitudinal pana la puncte de descarcare.COMUNA CORBII MARI Servicii proiectare. nu se realizeaza scurgerea apelor nici macar in canalele de desecare prezente pe alocuri. terenurile agricole din comuna sunt organizate in tarlale si parcele. Drumul in marea lui majoritate este de pamant.

podete tubulare DN 1000 7 buc.COMUNA CORBII MARI Servicii proiectare. balast amestec optimal 15 cm . Situatie proiectata Traseul propus a fi modernizat reprezinta ruta alternativa pentru traficul agricol din zona. pentru a proteja structura rutieră. a efectuării lucrărilor de întreţinere la timp şi fără o creştere a agresivităţii traficului. acolo unde proiectantul consideră necesar. execuţia drumului într-un uşor rambleu. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Proiect integrat finanţat prin PNDR – Măsura 125 . între loturi. Ca atare. structurile rutiere vor fi mai expuse/vulnerabile la apă şi. pentru o protecţie a structurii rutiere împotriva apei şi fenomenului de îngheţ-dezgheţ. în funcţie de o altă clasă de trafic sau din considerente financiare (de ex. ulterior. Se va proiecta o structură rutieră pentru un trafic <uşor >. pe de altă parte. Soluţia pentru structura rutieră a fost adoptată în conformitate cu prevederile Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (PD 177-2001) şi a STAS 1709/1. la acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ şi în consecinţă vor trebui protejate. implicit. prin adăugarea unor straturi asfaltice). Se recomandă executarea unui strat de formă din pămant stabilizat cu var.CS – si de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata implemantarii proiectului “Modernizarea infrastructurii de acces la exploatatiile agricole de pe teritoriul comunei Corbii Mari. Menţionăm că poziţia în camp.pe o portiune din drumul judetean 701 si drumul national 61 care tranziteaza comuna. Se vor executa podeţe. pot fi dirijate pe langă taluz către podeţe sau emisari. a unei exploatări corecte. 3/90 (pentru verificarea la îngheţ) Alcătuirea structurii rutiere a fost gândită astfel încât să se poată oricând adopta o altă variantă.beton asfaltic BA16 6 cm . pentru o bună aerisire şi evacuare a apelor care. 2. Acest lucru trebuie înţeles în sensul că.balast stabilizat cu ciment 15 cm . Structura rutieră ar putea fi următoarea: . considerand că drumul.fazele . pe de altă parte. Se vor amenaja şi acostamentele. totodată. judetul Dambovita” ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prin modernizarea acestor drumuri agricole se va asigura un acces rutier permanent in zona agricola indiferent de anotimp.strat de forma pamant stabilizat cu var 20 cm . le conferă nişte caracteristici speciale: asigurarea scurgerii apelor se realizează cu dificultate. In acest sens se recomandă prezenţa stratului de formă şi. <închise> cu un strat subţire asfaltic. pentru că prezenţa şanţurilor este foarte incomodă în raport cu specificul circulaţiei agricole.DE. pe de o parte pentru că terenul este plat şi. se recomandă o structură simplă. această structură rutieră va corespunde acestui trafic dar numai în condiţiile unei execuţii corecte şi cu materiale de calitate. care are şi funcţie de variantă de ocolire şi de legătură. timp de 10 ani. Structura rutieră corespunde unui trafic <uşor>. va atrage trafic. pe de o parte pentru crearea unor condiţii mai bune de rezemare pentru structura rutieră şi.PT. cu un strat din pamant stabilizat cu var şi o fundaţie din balast. Se vor asigura totodata conditii sporite de confort si siguranta circulatiei si implicit vor scadea costurile legate atat de intretinerea utilajelor agricole cat si a mijloacelor de transport.strat fundatie. a acestor drumuri.

Profil longitudinal Se va conferi liniei rosii un caracter continuu.Acostamente 2 x 0. Se vor racorda prin curbe verticale circulare diferentele mai mari de 1% dintre 2 pante succesive. judetul Dambovita” ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Asigurarea scurgerii apelor se va efectua în concordanţă cu situaţia străzilor/drumurilor adiacente. Covor asfaltic BA 16. Drumul se va realiza intr-un rambleu de 25-30cm care va asigura lipsa infiltratiilor in straturile portante si care nu va constitui la aceasta inaltime un inconvenient in accesul pe si de pe drum. 6 cm Scurgerea apelor Drumurile agricole nu pot fi tratate ca un drum satesc sau un drum comunal. cu pas de proiectare de minim 100m. conform planurilor de parcelare existente.75m. Profil transversal Se va realiza urmatorul profil transversal tip: . Strat de fundatie din balast 15 cm. Structura rutiera Profilul transversal tip va avea urmatoarea alcatuire: - - strat de forma 20 cm pamant amestecat cu var – se realizeaza in scopul imbunatatirii modulului de elasticitate dinamica a pamantului din stratul de forma.santurile de orice tip ar fi distruse de iesirea de pe drum a utilajelor agricole.CS – si de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata implemantarii proiectului “Modernizarea infrastructurii de acces la exploatatiile agricole de pe teritoriul comunei Corbii Mari.375m Se va realiza pentru toate tronsoanele de drum. utilaje agricole il parasesc in aproape orice punct de pe traseu pentru a intra pe loturi. Plan de situatie Corectarea sinuazitotilor traseului si aducerea lui pe fagasul normal.terenurile invecinate sunt terenuri cultivate.COMUNA CORBII MARI Servicii proiectare.terenul in general are diferente foarte mici de cote intre posibilele puncte de descarcare si ar fi necesare santuri betonate. Se vor racorda prin curbe circulare aliniamentele ce au un unghi de deflexie mai mare de 5 grade. . Strat de balast amestec optimal 15cm.PT. . Rolul lor este de a asigura accesul la tarlale. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Proiect integrat finanţat prin PNDR – Măsura 125 . ca solutie moderna de realizarea a suprafetei de rulare pe drumuri agricole. Deaceea. ceea ce face inoportuna realizarea lor.fazele . . tinand cont si de expertiza tehnica nu se vor realiza santuri de colectare a apelor meteorice din urmatoarele motive: . Realizarea acestuia are un rol important in cresterea capacitatii portante a intregului sistem rutier si in impiedicarea infiltrarii apelor subterane in sistemul rutier.DE. nu inierbate si au un coeficient de absortie al apei foarte mare.Parte carosabila 1 x 2.

Antemasuratoare Nr crt 1 2 3 5 6 7 Cantitate in profil tip Strat m mp Sapatura 4.304 Cantitate totala lucrari Strat Sapatura Nivelare si compactare BA16 .041.000 Balast stabilizat 0.PT.216 36.486 41. judetul Dambovita” ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Apele meteorice vor fi dirijate in cazul unor precipitatii scurte ca durata si abundente cantitativ pe langa rambleu pana in zonele de dispersare. Aceasta amenajare are rolul de a curata pe cat posibil noroiul de pe rotile autovehiculelor sau atelajejor.000 BA16 4. La intersectiile cu drumurile satesti sau judetene se vor dispune podete tubulare DN 1000 in scopul asigurarii continuitatii scurgerii apelor din santurile acestor drumuri clasificate.304 10. La baza drumului pe langa padure. Amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale de aceeasi clasa se va face pe o lungime de 15 m cu aceeasi structura rutiera cu cea a drumului principal.40 6.304 10.76 UM mc mp to mc mc mc UM mc mp mp to mp mc mc mc buc buc _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Proiect integrat finanţat prin PNDR – Măsura 125 .87 6.600 Strat forma 0.064 5.000 Nivelare si compactare 4. Drumuri laterale La intersectiile cu drumurile satesti sau judetene se vor dispune podete tubulare DN 1000 in scopul asigurarii continuitatii scurgerii apelor din santurile acestor drumuri clasificate.182. Numarul si tipul marcajelor vor fi stabilite la faza de proiect tehnic.182 6.304 10.064 6.DE.486 41. de obligativitate si de orientare.CS – si de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata implemantarii proiectului “Modernizarea infrastructurii de acces la exploatatiile agricole de pe teritoriul comunei Corbii Mari. Semnalizarea verticala va cuprinde indicatoare de avertizare. km 7+400 – km 9+300 se va realiza un sant care sa preia apele meteorice si sa le dirijeze la canalul de desecare existent la km 9+300.418.042 1 6 Nr crt 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 Cantitate 16.40 9.304 10.182 9. Semnalizarea rutiera Semnalizarea orizontala se va realiza cu marcaje longitudinale pentru a delimita partea carosabila.fazele .procurare Amorsare Balast stabilizat Balast Strat forma Podet tubular DN 1000 Podete tubulare DN 1000 Cantitate 16.129 36.182. La km 3+225. se dispune realizarea unui podet tubular alcatuit din 4 tuburi de beton DN 1000.COMUNA CORBII MARI Servicii proiectare.216 3.600 Balast 0.304 10.878 Lungime 10. datorita conformatiei terenului (vale putin adanca de lungime mare).asternere BA16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful